ลาว

2,110 views
2,002 views

Published on

ชนิสรา บัวสิงห์ 5/2

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ลาว

 1. 1. ประเทศลาว ธงชาติ ตราแผ่นดิน
 2. 3. คำขวัญ <ul><li>(&quot; สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร &quot;) </li></ul>
 3. 4. ข้อมูลประเทศลาว <ul><li>พื้นที่   </li></ul><ul><li>-  รวม 236,800  ตร . กม . ( 81 ) 91,429  ตร . ไมล์    - </li></ul><ul><li>  แหล่งน้ำ   (%)2% </li></ul>
 4. 5. <ul><li>ประชากร   </li></ul><ul><li>-   2552  ( ประมาณ )6,834,345 ( 100 )   </li></ul><ul><li>-  2538  ( สำรวจ )4,574,848    </li></ul><ul><li>-   ความหนาแน่น 25  คน / ตร . กม .   (177) 65  คน / ตร . ไมล์ </li></ul>
 5. 6. ประวัตความเป็นมา <ul><li>ตามพงศาวดารฝ่ายลาวกล่าวว่า   อ้ายขุนลอ   เป็นราชโอรสองค์ใหญ่ของขุนบรม ได้สร้างอาณาจักรเมืองลาวขึ้นครั้งแรก   ณ บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ที่เรียกว่าเมืองชะวา เดิมให้นามเดิมว่าเมืองเชียงดงเชียงทอง ต่อมาเมื่อนำเอาพระบางไปประดิษฐาน จึงเปลี่ยนนามเมืองว่า หลวงพระบางครั้งพลเมืองหนาแน่น ไม่มีที่ทำกินก็พากันเคลื่อนย้ายลงไปทางใต้และบางพวกข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งในบริเวณภาคอีสานเวลานี้ </li></ul>
 6. 7. <ul><li>กำเนิดคำว่า “ ลาว ” นั้นมีที่มาต่างกันในพงศาวดารไทยของหลวงวิจิตรวาทการกล่าวไว้ว่าลาวมาจากคำว่า   “ ลัวะ ”  หรือ “ ละว้า ”  ซึ่งเป็นชื่อของคนชาติหนึ่ง ที่ตั้งหลักฐานอยู่ในดินแดนส่วนนี้มาก่อน เมื่อพวกไทยอพยพลงมาอยู่ปะปนกับคนเหล่านี้ พวกไทยจึงเรียกคนเหล่านี้ว่า “ ลาว ” นักปราชญ์บางคนมีความเห็นว่า   คำว่า ลาว   คือคำเดียวกับคำว่า   “ ดาว ”  เนื่องจากพวกลาวอยู่ที่สูง    และมีความเจริญมาก่อนจีน   จึงถือเป็นพวก ดาว   แต่คนไทในจีนและพม่าจำนวนมากที่ออกเสียง “ ด ”  ไม่ได้แต่ก็ออกเสียงเป็น “ หล ” เช่น   “ แดง ”  ออกเสียงเป็น   “ แหลง ”  ดังนั้นคำว่า   “ ลาว ”  จึงออกเสียงเป็น “ หลาว ”  และเพี้ยนมาเป็น   “ ลาว ”  ในที่สุด </li></ul>
 7. 8.   ประชากรลาว ทั้งหมด ประกอบด้วย 3 ชนชาติใหญ่ รวม 68 เผ่า ได้แก่
 8. 9. ลาวลุ่ม <ul><li>  1 . ลาวลุ่ม เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำโขง คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เช่น   ไทลาว    ไทเหนือ    ไทแดง    ไทขาว    ผู้ไท    ลาวพวน    ไทลื้อ    เป็นต้น </li></ul>
 9. 10. ลาวเทิง <ul><li>2 . ลาวเทิง เป็นกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยบนพื้นที่ที่มีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร คิดเป็นประชากรร้อยละ 20 ของประเทศ    เช่น     สีดา    บ่าแวะ    ละแนด ฯลฯ </li></ul>
 10. 11. ลาวสูง <ul><li>3 . ลาวสูง เป็นประชากรส่วนน้อยอาศัยอยู่บนเทือกเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นชาวม้งและเผ่าอื่นๆ เช่น    มูเซอ     ก่อ     กุย    เป็นต้น </li></ul>
 11. 12. <ul><li>ประชาชนลาวมากกว่าร้อยละ 90  นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เหมือนกับประชาชนชาวไทยและถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด อีกร้อยละ 10 นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ที่ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเข้ามาเผยแพร่ในช่วงที่เข้ามาปกครองประเทศลาว </li></ul><ul><li>ลาวเป็นชาติที่มีอารยธรรมด้านภาษาไม่น้อยกว่าประเทศอื่นใด มีภาษาเขียนของตนเอง     มานาน อักษรลาวเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไรยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน วิวัฒนาการของอักษรลาวนั้นยังเป็นที่ถกเถียงและให้ความเห็นแตกต่างกันไป ภาษาลาว เป็นภาษากลุ่มไต และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาอีสานของประเทศไทยนอกจากนี้คนลาวบางส่วนยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ดี </li></ul>
 12. 13. <ul><li>ชนชาติลาวกับชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์ ร่วมกันมาตั้งแต่โบราณกาล    ชนชาติลาวกับชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาตั้งแต่โบราณกาล   กล่าวคือ   ชนชาติลาวมีความเป็นมาเริ่มต้นของบรรพบุรุษอยู่แถบเทือกเขาอันไต ( ประเทศมองโกเลีย ) ต่อมามีพลเมืองมากขึ้นจึงหลั่งไหลลงสู่ที่ราบตอนใต้ โดยเลียบไปตามลำน้ำสองสายด้วยกันคือ ฮวงโห และ แยงซีเกียง </li></ul>ประวัติและความเป็นมาของชนชาติลาว
 13. 14. <ul><li>แล้วเริ่มก่อร่างสร้างเมืองขึ้นสองเมืองก่อนคือ นครลุง กับ นครปา ต่อจากนั้นจึงตั้งขึ้นอีกเมืองหนึ่งคือ เชียงอาน มีความสงบสุขอยู่ได้ไม่นาน พวกจีนซึ่งอาศัยอยู่มาก่อนไม่พอใจ จึงยกกำลังเข้าตีเมืองทั้งสามแตก ประชาชนชาวลาวทั้งสามเมืองจึงอพยพไปทางตะวันตกและไปรวมตัวกันที่  “ หนองแส ”   สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ซึ่งจีนก็ไม่ตามมารุกรานอีกแล้วเพราะจีนถือว่าพ้นอาณาเขตของตนไปแล้ว อาณาจักรหนองแสจึงสงบสุขและแผ่ขยายออกไปอีกหลายเมืองจนกระทั่งจีนขนานนามว่า น่านเจ้า หรือ ตาลีฟู อยู่ราวๆต้นพุทธศตวรรษ </li></ul>
 14. 15. <ul><li>สืบต่อมาอีกราว   1 , 000    ปี ถึง พ . ศ .  1272 ขุนบรม ขึ้นเสวยราช พระองค์ทรงฟื้นฟูอาณาจักรอย่างยิ่งใหญ่จนมีความเจริญถึงขีดสูงสุด พระองค์จึงได้ส่งโอรสทั้ง 7 คนออกไปครองเมืองต่างๆ คือ </li></ul><ul><li>1 .  ขุนลอ ไปครองเมืองชวา ( เชียงทอง หรือ หลวงพระบาง ) </li></ul><ul><li>2.   ผาล้าน ไปครองเมืองหอแต หรือ สิบสองปันนา </li></ul><ul><li>3.   ท้าวจุสง ไปครองเมืองแท่นบัว </li></ul><ul><li>4.   ท้าวคำผง ไปครองเมืองเชียงใหม่ </li></ul><ul><li>(** หมายเหตุ สมัยนั้นเมืองเชียงใหม่ยังไม่เกิด เข้าใจว่าเป็น เชียงแสน มากกว่า ) </li></ul><ul><li>5.   ท้าวอิน ไปครองเมืองอโยธยา </li></ul><ul><li>                                (** หมายเหตุ   คือบริเวณ นครปฐม ราชบุรี ปัจจุบันยังมีซากเมืองโบราณเหลืออยู่ ) </li></ul><ul><li>6.   ท้าวกรม ไปครองเมืองมอญ หรือ หงสา </li></ul><ul><li>(** หมายเหตุ   คือบริเวณ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ไม่ใช่หงสาวดี ) </li></ul><ul><li>7.   ท้าวเจือง ไปครองเมืองเชียงขวัญ หรือ พวน ( เชียงขวาง ) </li></ul>
 15. 16. <ul><li>ล่วงมาอีกราว  500   ปี กองทัพจีนขยายอาณาเขตมาตีอาณาจักร น่านเจ้า แตกอีก ประชาชนพลเมืองก็อพยพลงมาทางลำน้ำโขงสู่ทิศใต้   แล้วมาตั้งบ้านเมืองกระจัดกระจายไปตลอดลำน้ำโขง โดยดินแดนส่วนนี้เป็นที่อาศัยของช้างจำนวนมาก  จึงได้สมญานามว่า    “ อาณาจักรล้านช้าง ” </li></ul>
 16. 17. สภาพภูมิศาสตร์ <ul><li>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ในตอนกลางของอินโดจีนระหว่างระติจูต 14-23 องศา และระหว่างลองติจูต 100-108 องศา มีพื้นที่ 236 , 800 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และล้อมรอบด้วยประเทศต่างๆ  ต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>ทิศเหนือ                ติดกับ     ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน </li></ul><ul><li>ทิศใต้                    ติดกับ     ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา </li></ul><ul><li>ทิศตะวันออก       ติดกับ     ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม </li></ul><ul><li>ทิศตะวันตก          ติดกับ     ประเทศราชอาณาจักรไทย </li></ul><ul><li>ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ติดกับ     ประเทศเมียนม่า </li></ul>
 17. 18. ภูมิอากาศ <ul><li>ลักษณะภูมิอากาศของลาวคล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย แต่ฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากกว่า พื้นที่ทางภาคใต้และทางตอนกลางของประเทศเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกมากกว่าภาคเหนือ </li></ul><ul><li>ประเทศลาวตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือในแขวงพงสาลีที่มีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูงอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวจัด ส่วนทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นเทือกเขาและที่ราบติดกับประเทศเวียดนาม สำหรับทางตอนใต้สุดมีลักษณะเป็นเทือกเขาติดกับประเทศกัมพูชา ประกับกับที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศลาวมีลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ </li></ul>
 18. 19. <ul><li>  ฤดูร้อน     เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน </li></ul><ul><li>ฤดูฝน       เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม </li></ul><ul><li>  ฤดูหนาว   เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม </li></ul>
 19. 20. ภูมิประเทศ <ul><li>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 236 , 800 ตารางกิโลเมตร มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ในรัชกาลของพระเจ้าฟ้างุ่มหาราชศตวรรษที่ 14 อาณาจักรล้านช้าง มีเนื้อที่ 480 , 000 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา และที่ราบสูง ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว    ภู  “  เบี้ย  “  เป็นภูที่สูงที่สุดใน ลาว ซึ่งมีระดับความสูง 2 , 820 เมตร </li></ul><ul><li>จากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศ จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้เป็นความยาวประมาณ 1 , 900 กิโลเมตร  และยังเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทย  </li></ul>
 20. 21. <ul><li>เป็นประเทศที่ไม่ติดกับทะเล ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ราบมีเพียง ร้อยละ 20 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศ ปกคลุมไปด้วยป่าอันหนาทึบ โดยเฉพาะทางตอนเหนือมีความสูงเฉลี่ยเกิน 900 ที่ราบสูงนี้จะค่อยๆ ลาดต่ำลงทางใต้ จนถึงฝั่งโขงทางตะวันตก </li></ul>
 21. 22. ภาพแสดง      สภาพภูมิประเทศของประเทศลาว
 22. 23. ศาสนา <ul><li>ประชาชนลาว มากกว่า 90 % นับถือ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เหมือนกับประชาชนชาวไทยและถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด  โดยรัฐบาลให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา ตามประเพณีหนุ่มลาวที่มีอายุ 20 ปี จะเข้าบวชเป็นพระระยะหนึ่ง เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ หรือ ญาติพี่น้องที่เสียชีวิต ในปัจจุบัน พระสงฆ์ลาวถือธรรมวินัยอย่างเคร่งคัด นอกจากการเผยแพร่พระธรรมแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นครูประชาศึกษา และแพทย์แผนโบราณ อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ถวายปัจจัยทุกอย่าง มีการถวายจังหัน และเพลทุกๆ วัน  บทบาทของ พระสงฆ์ลาว ในระบอบใหม่ได้รับการเชิดชูให้สูงเด่นขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ   และอีก  10%   ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเข้ามาเผยแพร่ในช่วงที่เข้ามาปกครองประเทศลาว </li></ul>
 23. 24. ภาพแสดง การตักบาตรเช้าของชาวลาว
 24. 25. ภาษาประจำชาติ <ul><li>คือ   “ ภาษาลาว ”   มีลักษณะใกล้เคียงกับ   “ ภาษาไทยในภาคอีสานของไทย ”   นอกจากนี้   คนลาวบางส่วนยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้ดีสำหรับประชาชนชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสำเนียงการพูดและความหมายของคำบางคำคล้ายกับภาษาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย และเลย  ทางตอนเหนือของประเทศไทย </li></ul>
 25. 26. <ul><li>( พาสาลาว ) เป็นภาษาราชการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไต และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ภาษาอีสานของประเทศไทย ระบบการเขียนในภาษาลาว จะใช้อักษรลาว ซึ่งเป็นระบบ  abugida ( ระบบการเขียนที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แทนพยัญชนะและตามด้วยสระที่จะอยู่ด้านหน้า หลัง บน ล่าง ของพยัญชนะ ) และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอักษรไทย </li></ul>
 26. 27. ตัวอักษร  ภาษาลาวมีตัวอักษรที่ใช้เขียนอยู่สองแบบ คือ <ul><li>1. อักษรราชการ </li></ul><ul><li>( ในภาคอีสานของไทยยังคงใช้อยู่บ้างในเอกสารโบราณ   เรียกชื่อว่า   อักษรไทน้อย ) </li></ul><ul><li>2. อักษรธรรมลาว  ใช้เขียนเรื่องคดีทางธรรม โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และตำราวิชาการบางประการ เช่น ตำรายา </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 27. 28. ภาพแสดง  อักษรและภาษาลาว
 28. 29. สถานที่ท่องเที่ยว
 29. 30. พระธาตุหลวง
 30. 31. <ul><li>พระธาตุหลวง  หรือ  พระเจดีย์โลกะจุฬามณี   นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่าง แยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็น ภาพประธานในดวงตรา </li></ul>พระธาตุหลวง
 31. 32. ประวัติ ความเป็นมาและตำนานการสร้างพระธาตุหลวง <ul><li>ประวัติ ความเป็นมาและตำนานการสร้างพระธาตุหลวง ตามตำนานเล่าว่า พระธาตุองค์นี้ได้สร้างในสมัยพุทธศักราชที่ 236 โดยมีพระภิกษุลาวจำนวน 5 รูปเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และได้อันเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้ามายังนครเวียงจันทน์ด้วย ต่อมาด้ำกราบทูลพระยาจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้านครเวียงจันทน์ในสมัยนั้น ให้สร้างพระธาตุหลวงขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเพื่อให้ชาวลาวได้ กราบไหว้ กล่าวไว้ว่า พระธาตุองค์เดิมนั้นสร้างด้วยหินเป็นทรงโอคว่ำ มีการก่อกำแพงล้อมรอบเอาไว้ทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีความกว้าง 10 เมตร หนา 4 เมตร และสูง 9 เมตร </li></ul>
 32. 33. <ul><li>เชื่อกันว่าพระธาตุที่เห็นในปัจจุบันสร้างครอบองค์เดิม ซึ่งต่อมาสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านช้างจากหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ ตามดำริของพระราชบิดา คือพระเจ้าโพธิสาร จากนั้นทรงมีพระบัญชา ให้ทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ ณ บริเวณที่เคยเป็นเทวสถานเก่าของขอมโดยเริ่มก่อสร้างในปี พ . ศ . 2109 และหลังจากสร้างพระธาตุหลวงได้โปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นล้อมรอบพระธาตุไว้ทั้งสี่ทิศด้วย แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสองแห่งด้วยกันคือ วัดพระธาตุหลวงเหนือและวัดพระธาตุหลวงใต้ </li></ul>
 33. 34. แสดงภาพพระธาตุหลวง
 34. 35. ประตูชัย
 35. 36. ประวัติ ความเป็นมาและตำแหน่งที่ตั้งของประตูชัย <ul><li>ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ . ศ . 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้ ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่าง สงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอเมริกาแพ้สงครามในอินโดจีนเสียก่อน จึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว </li></ul>
 36. 37. ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย บันไดวันให้ขึ้นไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ บนยอดของประตูชัยอีกด้วย
 37. 38. รวมภาพประตูชัย
 38. 39. บรรณานุกรม สารานุกรมเสรี . ( “ ประเทศลาว . ” ) 26 พฤศจิกายน 2553 . < http :// th . wikipedia . org / wiki . > 4 ธันวาคม 2553 . ประเทศลาว . ( “ ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ลาว . ” ) 4 ธันวาคม 2553 . < www . toursooksun . com / index . php?lay = show&ac . > 4 ธันวาคม 2553 .
 39. 40. จัดทำโดย นางสาว ชนิสรา บัวสิงห์ ชั้น ม . 5 / 2 เลขที่ 31

×