นครปฐม

1,884 views
1,811 views

Published on

นางสาวอินทุอร จันทรักษ์

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นครปฐม

 1. 1. จังหวัด นครปฐม
 2. 2. ตราประจำจังหวัด จังหวัด นครปฐม ตราผ้าผูกคอลูกเสือ
 3. 3. <ul><li>ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน </li></ul>คำขวัญ
 4. 4. ข้อมูลทั่วไปของเมือง นครปฐม <ul><li>ชื่ออักษรไทย นครปฐม </li></ul><ul><li>ชื่ออักษรโรมัน Nakhon Pathom </li></ul><ul><li>ผู้ว่าราชการ นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ( ตั้งแต่  พ.ศ. 2553 ) </li></ul><ul><li>สีประจำกลุ่มจังหวัด สีเหลือง </li></ul><ul><li>ต้นไม้ประจำจังหวัด จัน </li></ul><ul><li>ดอกไม้ประจำจังหวัด ไม่มี </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 5. 5. <ul><li>พื้นที่ 2,168.327   ตร . กม . ( อันดับที่ 65 ) </li></ul><ul><li>ประชากร 851,426 คน   ( พ . ศ . 2552 ) ( อันดับที่ 26 ) </li></ul><ul><li>ความหนาแน่น 392.66 คน / ตร . กม . ( อันดับที่ 8 ) </li></ul>ข้อมูลสถิติ
 6. 6. แผนที่ตั้งจังหวัด 1. อำเภอเมืองนครปฐม 2. อำเภอกำแพงแสน 3. อำเภอนครชัยศรี 4. อำเภอดอนตูม 5. อำเภอบางเลน 6. อำเภอสามพราน 7. อำเภอพุทธมณฑล
 7. 7. นครปฐม <ul><li>นครปฐม เป็นจังหวัดในภาคกลาง  ( บ้างก็จัดไว้เป็นภาคตะวันตก เป็นพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจำนวนมาก </li></ul>
 8. 8. <ul><li>จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม  56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี  ( ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี ) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร </li></ul>
 9. 9. ประวัติ <ul><li>นครปฐม  เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา  </li></ul>
 10. 10. <ul><li>นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ “ เมืองนครไชยศรี ” หรือ “ ศรีวิชัย ” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “ พระปฐมเจดีย์ ” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี  </li></ul>
 11. 11. พระปฐมเจดีย์
 12. 12. <ul><li>ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมือง นครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรีมาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ </li></ul>
 13. 13. ทางรถไฟสายใต้ผ่านเมือง นครปฐม
 14. 14. หน่วยการปกครอง <ul><li>การปกครองแบ่งออกเป็น 7   อำเภอ  106   ตำบล  930   หมู่บ้าน  1   เทศบาลนคร  3   เทศบาลเมือง  15 เทศบาลตำบล  97   องค์การบริหารส่วนตำบล </li></ul><ul><li>อำเภอเมืองนครปฐม </li></ul><ul><li>อำเภอกำแพงแสน </li></ul><ul><li>อำเภอนครชัยศรี </li></ul><ul><li>อำเภอดอนตูม </li></ul><ul><li>อำเภอบางเลน </li></ul><ul><li>อำเภอสามพราน </li></ul><ul><li>อำเภอพุทธมณฑล </li></ul>
 15. 15. อำเภอเมืองนครปฐม <ul><li>อำเภอเมืองนครปฐมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา  </li></ul>
 16. 16. อำเภอกำแพงแสน <ul><li>อำเภอกำแพงแสนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา </li></ul>
 17. 17. อำเภอนครชัยศรี <ul><li>อำเภอนครชัยศรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีเรื่องราวบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี นอกจากนี้ยังมีการค้นพบโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งในบริเวณอำเภอนครชัยศรี ปัจจุบันนครชัยศรีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร </li></ul>
 18. 18. คำขวัญอำเภอ นครชัยศรี <ul><li>เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐพีแห่งความร่มเย็น </li></ul>
 19. 19. ประวัติศาสตร์ <ul><li>ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่อำเภอนครชัยศรีเคยเป็นที่ตั้งเมืองนครชัยศรี โดยมีตัวเมืองอยู่ใต้ปากคลองบางแก้ว ( ห่างจากตัวอำเภอปัจจุบันประมาณ 2 กิโลเมตร ) เดิมนั้นสังกัดกรมมหาดไทย ภายหลังได้โอนไปสังกัดกรมท่า ครั้นเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองใหม่ เมื่อ พ . ศ . 2437 ในรัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น และจัดรูปการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล  </li></ul>
 20. 20. <ul><li>นครชัยศรีได้โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย และตั้งมณฑลขึ้นโดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ไว้ในมณฑลเดียวกัน เรียกว่า มณฑลนครชัยศรี มีที่ตั้งอยู่ ณ เมืองนครชัยศรี ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ยุบมณฑลนครชัยศรีลง เมืองนครชัยศรีเดิมถูกเปลี่ยนเป็นอำเภอนครชัยศรี โดยขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม </li></ul>
 21. 21. อำเภอดอนตูม <ul><li>ที่ตั้งและอาณาเขต </li></ul><ul><li>อำเภอดอนตูมตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา </li></ul><ul><li>ประวัติศาสตร์ </li></ul><ul><li>ในอดีตขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน ต่อมาได้รับการแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอดอนตูม และเป็นอำเภอดอนตูมในปัจจุบัน </li></ul>
 22. 22. อำเภอบางเลน <ul><li>อำเภอบางเลนเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา </li></ul>
 23. 23. อำเภอสามพราน <ul><li>ที่ตั้งและอาณาเขต </li></ul><ul><li>อำเภอสามพรานตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา </li></ul>
 24. 24. คำขวัญ อำเภอสามพราน <ul><li>เมืองสามนายพราน พุทธสถานวัดไร่ขิง งามยิ่งสวนสามพราน ถิ่นฐานผลไม้ น้ำใจงดงาม ลือนามตลาดดอนหวาย เกรียงไกรนายร้อยตำรวจ ประกวดราชินีช้าง </li></ul>
 25. 25. ที่มาของชื่ออำเภอ <ul><li>มีตำนานเล่าต่อกันมาว่าเดิมท้องที่เหล่านี้เป็นป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งเป็นที่ชุมนุมของช้างโขลงใหญ่ด้วย ช้างโขลงนี้ชอบลงมาหากินและเหยียบย่ำจนเส้นทางกลายเป็นทางน้ำและลำคลอง จนในที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นได้เรียกกันว่า &quot; คลองบางช้าง &quot; และในบริเวณนั้นก็ได้กลายเป็นชื่อเรียกตำบลมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ &quot; ตำบลบางช้าง &quot; สำหรับโขลงช้างที่หากินในบริเวณเขตบางช้างนั้น หัวหน้าโขลงช้างเกิดตกมัน ดุร้ายมาก และได้สร้างความเสียหายโดยออกอาละวาดทำลายพืชผลของชาวบ้านจนชาวบ้านทนไม่ไหว ได้ร่วมมือกันปราบเจ้าช้างตกมันเชือกนั้น แต่ทว่าช้างตกมันเชือกนี้มีกำลังเหลือหลาย ชาวบ้านไม่สามารถปราบได้ถึงแม้จะพยายามสักเพียงใด </li></ul>
 26. 26. <ul><li>ในขณะนั้นได้มีนายพรานสามคนเดินทางมายังคลองปากลัด ( ปัจจุบันเรียกว่า &quot; วัดท่าข้าม &quot;) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตตำบลบางช้างมากนัก นายพรานสามคนได้เดินทางลัดคลองท่านาไปยังบริเวณที่โขลงช้างนั้นอาศัยอยู่ นายพรานทั้งสามเปรียบเสมือนอัศวินม้าขาวของชาวบ้านคลองบางช้าง ได้ทำการปราบช้างตกมันเชือกนั้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญและความสามัคคี จนในที่สุดก็สามารถปราบช้างตกมันได้สำเร็จ ชาวบ้านจึงได้เรียกบริเวณที่นายพรานทั้งสามปราบช้างได้สำเร็จว่า &quot; สามพราน &quot; ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า &quot; ตำบลสามพราน </li></ul>
 27. 27. ประวัติศาสตร์ <ul><li>นอดีตอำเภอสามพรานนั้นมีชื่อเรียกว่า  อำเภอตลาดใหม่  ตั้งขึ้นในปี พ . ศ . 2439   รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างขึ้นในที่ดินของพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีสุริยะพาหะ ( อี้ กรรณสูต ) ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นเรียกว่าตลาดใหม่ </li></ul>
 28. 28. <ul><li>ในปี พ . ศ . 2458   ได้ย้ายที่ทำการไปสร้างใหม่ในตำบลสามพราน เนื่องจากที่ทำการเดิมคับแคบ ให้บริการประชาชนได้ไม่สะดวก พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น  อำเภอสามพราน  ตามชื่อสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของมณฑลนครชัยศรี ต่อมาปี พ . ศ . 2474   ทางราชการยุบมณฑลนครชัยศรีลง อำเภอสามพราน </li></ul>
 29. 29. อำเภอพุทธมณฑล <ul><li>ที่ตั้งและอาณาเขต </li></ul><ul><li>อำเภอพุทธมณฑลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา </li></ul>ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่  1 เมษายน พ . ศ . 2534   กระทรวงมหาดไทยได้ตั้ง กิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแบ่งพื้นที่จากอำเภอนครชัยศรีจำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์ และในวันที่  5 ธันวาคม พ . ศ . 2539   จึงได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอพุทธมณฑล
 30. 30. เที่ยวเมืองนครปฐม
 31. 31. พระปฐมเจดีย์ <ul><li>องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า </li></ul>
 32. 32. <ul><li>องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร  4 ทิศ กำแพงแก้ว  2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็น ประจำทุกปี </li></ul>
 33. 33. พระราชวังสนามจันทร์
 34. 34. พระราชวังสนามจันทร์ <ul><li>พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ห่างจากองค์ พระปฐมเจดีย์ ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากพระองค์สวรรคต พระราชวังสนามจันทร์ใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้ง เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักพระราชวัง </li></ul>
 35. 35. ประวัติ <ul><li>พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาท เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการองค์ พระปฐมเจดีย์ และเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤต </li></ul>
 36. 36. <ul><li>จังหวัดนครปฐม .  &quot; จังหวัดนครปฐม ,&quot; จังหวัดนครปฐม .1 มีนาคม 2548. </li></ul><ul><li><http://123.242.156.6/nakon/>  3 พฤศจิกายน 2553. </li></ul>บรรณาณุกรม
 37. 37. จัดทำโดย

×