Program kurzov a workshopov na GIVS 2011

278 views
241 views

Published on

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program kurzov a workshopov na GIVS 2011

  1. 1. VZDĚLÁVACÍ KURZY & I-WORKSHOPY GIVS 2011 MIKULOV – www.giscagi.czVZDĚLÁVACÍ KURZY ........................................................................................................... 21. SDI-EDU pro územní plánovače....................................................................................... 22. HARMONIZACE prostorových dat s přihlédnutím k požadavkům INSPIRE. .................... 33. GML (Geography Markup Language) ............................................................................... 34. METADATA a DATOVÉ SPECIFIKACE ........................................................................... 4I-WORKSHOPY .................................................................................................................... 55. Portál ne jen pro INSPIRE ................................................................................................ 56. Zveme Vás do 3D prostoru............................................................................................... 56. Sběr GPS GIS dat s lehkostí od firmy LEICA.................................................................... 5Níže uvedené vzdělávací kurzy proběhnou na kongresu GIVS 2011 ve čtvrtek 26. 5. 2011 veškolícím a vzdělávacím bloku v sálu "Sauvignon". Jsou určeny specialistům a praktikům,kteří nemají zájem příliš teoretizovat, ale zato řešit kvanta všednodenních dílčích problémů,setkat se s podobně zaměřenými kolegy a podiskutovat s předními odborníky a lektory.Přednášet budou proslulí a daných témat perfektně znalí odborníci.Na všechny kurzy vřele doporučujeme vlastní notebook s WiFi připojením, přednášenoulátku bude možné on-line ověřovat na webu. Lektoři předvedou a zčásti zpřístupní ineveřejný obsah projektových webů, některé lekce budou mít v Mikulově premiéru a jsounebo budou nachystány i pro e-learning a částečné samostudium.Každá lekce bude obsahovat nenáročný test základních znalostí. Účastníci, kteří se školícíhoprogramu zúčastní a kterým se povede úspěšně zdolat alespoň 1 kontrolní test, obdrží nazávěr kongresu certifikát CAGI vystavený na jméno účastníka. CAGI je vzdělávací institucí sakreditací MVČR pro průběžné vzdělávání úředníků veřejné správy, tento certifikát tedyověřuje aktivitu započitatelnou do plánu pracovníka zvyšování kvalifikace podle příslušnéhozákona.Osoby, které se zaregistrují na školící část programu, mají v „Sauvignonu“ ve čtvrtek 26. 5.k dispozici celodenní nabídku kurzů, praktických ukázek a zhuštěných návodů v podáníprofesionálních vzdělavatelů. Vstup hlavního partnera kongresu proběhe v hlavním sále„Aurelius“. Oddech a uvolnění nás čeká na čtvrtečním společenském večeru. Českágeoinformační komunita vyrostla v uplynulých 20 letech na nezištném sdílení znalostí azkušeností, večer v mikulovském Galantu vytvoří prostor pro volnou nezávaznou profesní ispolečenskou komunikaci.
  2. 2. VZDĚLÁVACÍ KURZY S Á L " S A U V I G N O N " H O T E L U G A L A N T, Č T V R T E K 2 6 . K V Ě TN A 2 0 1 1 . 1. SDI-EDU PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVAČEČas uvedení a vybrané lekce:09:30 - 10:00 1.1 "Vše v jednom" - případ Olomouc10:00 - 10:30 1.2 Geodata - nezbytnost dobrého plánování14:30 - 15:00 1.3 Geoportál podle INSPIRE – příklad PrahyGarant: CAGI. Lektoři: 1.1 - J. Burian, V. Pechanec; 1.2 - V. Plšek, D. Zedníčková; 1.3 - J.Čtyroký, B. Baron.Anotace:Z celkem 17 lekcí systematického kurzu, který bude identicky školen v 7 jazycích v několikazemích Evropy, byly pro účastníky mikulovského kongresu vybrány jen některé. Projekt SDI-EDU přenáší inovativní know-how mezi územní plánovače a cílí na potřeby prostorového (vtom též územního) plánování. V Mikulově budou tyto lekce poprvé uvedeny v češtině a napříkladech z české územně plánovací praxe. Podobné příklady si zájemci, kteří od lektorůobdrží login, budou moci prohlédnout podrobnějji sami, anebo mohou přihlásit sebe i kolegyk absolvování celého souboru lekcí. Účast na tomto vzdělávání je díky financování zprogramu Leonardo pro zájemce nejméně do konce roku 2011 zdarma.Ad 1.1 : Praxe obce s rozšířenou působností: Letité zkušenosti spolupráce úřadu a univerzityve vzdělávání specialistů územního plánování. INSPIRE není bubák, stačí se zorientovat,přesně rozdělit kompetence, pracovníkům dopřát školení a výcvik, a pak vyžadovat odkaždého plnění jeho role. Znalosti a moudrá distribuce specializované práce jsou klíčem křešení.Ad 1.2 : Alfa a omega dobrého plánování - dobrá geodata. Co se starými? Jak zadávatnová? Kvalita, výhody a úskalí moderní produkce geodat, na co si dát pozor, “nalejvárna” proplánovače z praxe.Ad 1.3 : Geoportál, agendy a služby podle INSPIRE (případ Praha). Skloubení robustníhokomerčního GIS SW a open source nástrojů v zájmu petré škály klientů, pro návaznosti nasousedící kraj, pro moderní vedení agend podle idejí e-governmentu. Pokročilý managementmetadat v územně plánovací praxi.
  3. 3. 2. HARMONIZACE PROSTOROVÝCH DAT S PŘIHLÉDNUTÍM K POŽADAVKŮM INSPIRE.Garant: ZČU Plzeň. Lektoři: O. Čerba a K. Janečka,Čas uvedení: 10:30 - 11:30 (sál “Sauvignon”)Anotace:Problematika harmonizace geodat, teoretické přístupy a ukázky některých možností jak svyužitím open-source technologií i komerčních řešení harmonizovat reálná geodata.Význam, přínos a přímo využitelné výstupy evropský projektů (Plan4all, Humboldt, SDI-EDUad.) Narazili jste už někdy na problém, jak použít data z různých zdrojů, od různýchposkytovatelů, z různých krajů a zemí? Potřebujete se poradit a zeptat? Školitelé zúročililéta působení v evropských projektech a vlastní výuky na VŠ. Plzeňská geomatická škola sizískala uznání prakticky použitelnými výstupy z výzkumu, ZČU koordinuje několikevropských projektů (např. Plan4all a SDI-EDU), její experti pracují pro DG JRC v Ispře ipřímo v týmu tamních výzkumníků. O INSPIRE neteoretizují, podobně jako po dlouhémváhání resort ČÚZK přijal metodu doc. Čady pro digitalizační práce na katastru, budoudnešní návody z Plně vbrzku součástí rutinních metod po celé Evropě. Přijďte si zblízka azačerstva prohlédnout, osahat a okomentovat, co v Plzni vymysleli! 3. GML (GEOGRAPHY MARKUP LANGUAGE)Garance: VŠB TU Ostrava. Lektor: J. RůžičkaČas: 15:30 - 16:00 (sál "Sauvignon")Anotace:Jazyk GML specifikovaný Open Geospatial Consortiem umožňuje komplexním způsobempopisovat prostorová data. Díky této vlastnosti se nejedná o jazyk triviální a pro jeho plnépochopení je nutná alespoň základní znalost jazyka pro definování XML schémat (XMLSchema Definition).Účastníci semináře se seznámí se základy jazyka XSD, na příkladech využití pro GML. Vpřípadě GML bude krátká část věnována verzi 2 tohoto jazyka, se kterou se však ještě velmičasto můžeme setkat v některých implementacích. Hlavní část semináře bude věnovánapříkladům popisu prostorových dat ve verzi 3, která je dnes vyžadována např. některýmiimplementačními pravidly směrnice INSPIRE. Účastníci se pomocí příkladů seznámí s celouškálou různých možností využití GML 3. Rovněž bude pomocí příkladů ukázáno jakýmzpůsobem efektivně vytvořit GML 3 z ESRI Shapefile formátu.Lektorovo doporučení účastníkům: Nainstalujte si před kurzem poslední verzi nástrojeGDAL/OGR např. pomocí balíku FWTools.
  4. 4. 4. METADATA A DATOVÉ SPECIFIKACEGarance: Geotým MU Brno. Lektoři: P. Kubíček, T. Řezník, J. Zít, Z. Němcová.Čas: 16:10 - 17:30 (sál "Sauvignon")Anotace:Vybrané výstupy projektu s názvem Lidský potenciál pro informační společnost využívajícíprostorová data, podpořeného ze strukturálních fondů (OPVK).Modul 1 (INSPIRE) pojednává o všeobecných aspektech směrnice INSPIREModul 2 (METADATA) popisuje požadavky směrnice na ?data o datech?Modul 3 (SÍŤOVÉ SLUŽBY) se věnuje vyhledávacím, prohlížecím, stahovacím atransformačním službámModul 4 (DATOVÉ SPECIFIKACE) popisuje konceptuální modely datových sad vybranýchINSPIRE tématModul 5 (KARTOGRAFICKÉ ASPEKTY) rozebírá směrnici INSPIRE z pohledu kartografickévizualizaceS ohledem na běžící připomínkování datových specifikací a testování témat anexů II a IIIdirektivy INSPIRE a na přímé doporučení TPS Geodata KOVIN (technické pracovní skupinyKoordinačního výboru INSPIRE) lektoři MU zdůrazní a osvětlí zejména modul Datovéspecifikace a jeho návaznost na reálné úkoly z praxe a k povinným osobám.Sada nabídnutých školení má jako celek pokrýt akutní a aktuální potřeby českých odborníků,kteří léta budují GIS a potřebují konzultovat své potřeby v souvislostech, chtějí osvětlitnejasnosti kolem implementace INSPIRE. Vyzvaní lektoři nejen vyloží připravenou látku,předvedou také chystaný systém vzdělávání a ověřování způsobilosti pro práci s notně jižzainvestovanou geoinformační infrastrukturou. Doba dobrovolného nadšenectví a nezávazněhravého laborování v práci s českými geoinformacemi v všech úrovních definitivně končí.Kreativita a ledabylost bude vyhrazena pouze výzkumu a inovacím, v exekutivě musímenastoupit tvrdý trend měřené efektivity profesionálního výkonu, v obchodování musímedosáhnout konkurenceschopnosti a naučit se z dobrých nápadů nejen radovat, ale také jezhmotňovat a v nových produktech prodávat.Testovací otázky v závěru mikulovských lekcí jsou protoverzí a ukázkou skutečnýchpodrobných systematických kurzových testů, na kongresu jde zatím jen o přehlídku existujícínabídky, o získání orientace a zpětné vazby. Vstupy účastníků vzdělávání ovlivní finálnínáplň kurzů i podobu chystaného soustavy celoživotního vzdělávání v aplikovanégeoinformatice. Přijďte si vyzkoušet a okomentovat, kam se bude a má ubírat systematickévzdělávání specialistů a uživatelů GIS a moderní GI infrastruktury v Česku!
  5. 5. I-WORKSHOPY T É M A TI C K É F I R E M N Í I N O V A T I V N Í W O K S H O P Y D N E 2 6 . 5 . 2 0 1 1Nezastupitelnou roli ve vývoji národní geoinformační infrastruktury hrají komerční subjekty.Geoinformace musejí především sloužit, být někomu užitečné, a to dokonce natolik, že onenněkdo bude ochoten za ně zaplatit přinejmenším nákladovou cenu. Geoinformace jsouzbožím, i u nich se užitek vesměs prokazuje vahou významnosti nebo frekvencí užití. Vcelkuvěrně odráží tuto užitnou hodnotu trh geoinformačních produktů a služeb. Právě konkurencesoutěžících inovátorů a stále znalejších a náročnějších uživatelů je nejspolehlivějšímmotorem a zárukou soustavného zvyšování kvality a spolehlivosti v geoinformatice.S potěšením proto uvádíme nápadité a inovativní firemní prezentace partnerů kongresu.Jakkoli se trh internacionalizuje, je potěšující, že schopné mozky a někteří manažeři se vkonkurenci neztrácejí. Jsme na cestě od záludné lákavosti “datového komunismu” (všezdarma) ke střízlivému prosazení kvality, hodnoty a tedy také odpovídající ceny našíodborné kvalifikované práce a jejích plodů. Přijďte se podívat pod pokličku kolegům, ktěřípodle těchto osvědčených prinicpů dávno a úspěšně fungují: 5. PORTÁL NE JEN PRO INSPIRE INTERGRAPH Wonesch P., Intergraph CS 15:45 - 16:30, sál “Aurelius”, ČT 26. 5. 2011 6. ZVEME VÁS DO 3D PROSTORU GEODIS Hotař Z., Zedníčková D., Sýkora M. - GEODIS BRNO, spol. s r.o. 13:15 – 14:00, sál “Sauvignon”, ČT 26. 5. 2011, 6. SBĚR GPS GIS DAT S LEHKOSTÍ OD FIRMY LEICA GEFOS Bozděch P. - GEFOS a.s., zastoupení LEICA - Geosystems pro ČR 12:30 – 13:15, .sál “Sauvignon”, ČT 26. 5. 2011

×