Produktový leták INGRADA web

498 views

Published on

Produktový leták INGRADA web - Geografický informačný systém pre mestá, obce a prevádzkovateľov inžinierskych sietí od spoločnosti Softplan Slovakia, s.r.o.

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Produktový leták INGRADA web

  1. 1. INGRADA web INGRADA webGeografický informačný systém v internetovom prehliadači Komunálny Web-GISJednoduchá obsluha, rýchly prístup k údajom, spoľahlivosť slovakia
  2. 2. INGRADA webK o m u n á l n y W e b - G I SGeografický informačný systém pre mestá, obce a prevádzkovateľov inžinierskych sietíNeustále narastá počet miest a obcí využívajúcich na svojich pracoviskách geografické informačné systémy bežiacev prostredí internetového prehliadača. S INGRADOU web získavate možnosť prístupu k spravovaniu vašichgrafických dát a metadát vo všetkých oddeleniach samosprávy v rámci Intranetu alebo v dôvernom prostredí naInternete. Z prostredia internetového prehliadača máte dostatočné možnosti prezentovať, vyhodnocavať,aktualizovať či vytvárať nové záznamy.Správa mapy a vecnýchdátJednoduchá obsluha v známomprostredí prehliadača umožňujeako začínajúcim používateľom takaj GIS odborníkom efektívnua spoľahlivú prácu. Prehľadnáovládacia lišta umožňuje pohodnúnavigáciu v mape. INGRADA web - navigačná lišta Obrazovka INGRADY web: Dynamická legenda na ľavej strane riadi vzhľad mapy prostredníctvom vrstviev a objektov. Na pravej strane sa nachádza okno pre zobrazenieFunkcie “Posun mapy” a “Zoom” vecných dát a podrobností.umožňujú rýchle vyhľadaniea jednoduché nájdenie parciel,vlastníkov pozemkov, ulíc aleboiných dát, ktoré pri vašej práci často Zber a aktualizácia údajovpotrebujete. Všetky funkcie sú tiežk dispoz cii prostredníctvom K všetkým grafickým objektom napop-up menu (pravé tlačidlo myši). mape môžu byť uložené rozsiahle vecné dáta, ktoré sa dajú zobraziť v dialógovom okne alebo na mieste Zobraziť vecné údaje upravovať. Rýchle vyhľadávanie alebo rozsiahle navolenie výberu Vybrať vyhľadávania podľa špecifikácie Zrušiť výber Vám uľahčuje nájdenie Možnosti výberu požadovaných vecných údajov. Kreslenie a konštrukcie v INGRADE web Aktualizovať mapu Zoom Editačné nástroje umožňujú konštrukciu grafických prvkov, ako Posun mapy sú body, čiary, plochy, a text, Vlastnosti rovnako ako vytváranie záznamov a rozšírenie o ďalšie informácie (textové a obrazové dokumnety). Funkcie pre určenie dĺžky a výmery plochy, kótovanie, vloženie vlastných doplnkov a veľa ďalších vlastností predurčujú INGRADU web ako miesto pre správu geoinformácií. Získavate tak optimálnu kombináciu nástrojov a rozhraní pre komunálnu oblasť. Pop-up menu pre rýchly prístup k všetkým dôležitým funkciám
  3. 3. Všetky informácie spravovať jednodu cho internetovom prehliadači! v Jednoduchá tlač INGRADA web ponúka možnosť tlače podľa ľubovolnej mierky. Špecifické nastavenia tlače definované užívateľom umožňujú individuálne rozloženie tlačového výstupu s voľne nastaviteľnýmiINGRADA web Informačný systém mesta textovými poliami , severkou a automaticky vygenerovanou legendou.Príklady využitiaMožnosť pripojenia sa k systému Podpora modernýchpriamo z terénu, integrácia databázových systémovs odbornými informáciami,prepojenie s ďalšími softvérovými INGRADA web umožňujeproduktami, ako aj rozšíriteľnosť integráciu geopriestorovýchsystému na informačný systém informácií zo všetkých významnýchcelej obce, sú len časťou databázových systémov, ako súz množstva dôvodov pre nasadenie MS SQL Server, Oracle aleboINGRADY web a jej modernej Access. Jednotlivé dátovéweb-technológie. záznamy môžu byť distribuované vo viacerých databázach a udržiavané na viacerýchOkrem informácií o katastri serveroch. Dáta v mapovej časti znehnuteľností, dokumentácií o akéhokoľvek zdroja dát, Web Maprozvodných sieťach, údajov o Services (WMS) a Web Featureživotnom prostredí, regulačných Services (WFS) môžu byť načítanéplánoch a plánoch funkčného a rôzne navrstvené v INGRADEvyužitia plôch, stoja za zmienku aj Nastavenie parametrov web . tlače a náhľad pre tlačoup o č e t n é n á s t r o j e ú p r a v,zvýrazňovania či merania dĺžkyalebo plochy. INGRADA web nie ječisto uzavretý systém a ponúka Medziplatformové využitieužívateľom ďalšie možnosti Garantovaná bezpečnosť dátvlastného prispôsobenia sisystému. dát INGRADA web ponúka veľké množstvo príležitostí obstarané INGRADA web umožňuje súčastne dáta podľa voľby spracovať , prístup do celej databázy zo vytlačiť a postúpiť ďalej. Početné všetkých oddelení. Sofistikovaný rozhrania zabezpečia plynulú systém oprávnení užívateľov vzájomnú spoluprácu s externými zaručuje individuálne využívanie aplikáciami a multidisciplinárnu na spoločnej platforme. integráciu medzi všetkými oddeleniami samosprávy.Vytváranie individuálnych nadstaviebprostredníctvom služby “Vlastné aplikácie”“ Vlastné aplikácie ” umožňujúvytvorenie si individuálnej šablónypre správu vlastnej aplikáciea ľubovolných dát. INGRADA web Správa užívateľov: VytváranieZáznamy a tabuľky môžu byť a definovanie prístupových práv skupinámvygenerované podľa potreby pre a rôznym typom užívateľov je jednoduché.nasledovný export dát doprogramov Excel alebo Word preďalšie využitie.
  4. 4. INGRADA web INGRADA web INGRADA web, produkt spoločnosti Softplan, je komplexný geografický informačný systém s aplikáciami pre oblasť územného plánovania, správu miest a obcí, správu rozvodných a kanalizačných sietí, životného prostredia a ďalších. Zostaviteľné implementačné riešenie umožňuje rozširovanie systému o požadované aplikácie podľa Vašich potrieb. Ponúkame Vám tiež odborné poradenstvo a školenia, užívateľskú podporu, ako aj podporu pri prepájaní INGRADY web s informačnými systémami ďalších dodávateľov. Komplexný geografický informačný systém Jedno riešenie pre všetkých... INGRADA web ponúka množstvo aplikácií, pokrývajúcich všetky potreby v komunálnej oblasti: Správa miest a obcí Rozvodné siete R Nehnuteľnosti a pozemky R Rozvody tepla R Budovy a prieluky R Rozvody plynu R Nájmy a prenájmy R Vodovodná sieť R Správa obecného majetku R Rozvody elektriny R Vecné bremená R Miestne komunikácie Kanalizácia R Pouličné osvetlenie R Dokumentácia stavu R Dopravné značenia R Inšpekcia R Cintoríny R Vyhodnocovanie stavu R Poľovné revíry R Špeciálne stavby R Plánovanie prevádzky Životné prostredie R Plánovanie údržby R Zelené plochy, stromy R Sanácia R Protipovodňová ochrana R Stavebné opatrenia R Chránené územia R Biotopy, biocentrá Ďalšie... R Pamiatky R Vlastné aplikácie (zostavené užívateľom) Územné plánovanie R Mestský informačný systém R Funkčné využitie plôch R Rozhrania pre R Priestorové usporiadanie automatizovanú výmenu dát R Regulatívy, bilancovanie R a mnoho iného... R Voľné pozemky R Krajinnoekologické plány Chcete sa o produktoch INGRADA dozvedieť viac? Kontaktujte nás! Softplan Slovakia s.r.o. Čajakova 18 811 05 Bratislava Tel. +421 2 5930 6810 Fax +421 2 5930 6820 E-Mail: softplan@softplan-slovakia.sk Internet: www.ingrada.sk

×