• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
BK2011 Statoil - Store volumer av rasterdata
 

BK2011 Statoil - Store volumer av rasterdata

on

 • 815 views

 

Statistics

Views

Total Views
815
Views on SlideShare
815
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  BK2011 Statoil - Store volumer av rasterdata BK2011 Statoil - Store volumer av rasterdata Presentation Transcript

  • Store volumer rasterdata – utfordringer og problemer med Mosaic Dataset Odd A. Steinlein, Statoil Kjetil Trengereid, Geodata1
  • Who we are • Energy company present in 34 countries with 20,000 employees • Produced 1.96 million barrels of oil equivalent (boe) per day in 2009 (equity production) • About 22 billion boe in proven resources (5.4 billion as booked reserves) • One of the world’s largest net sellers of crude oil • The worlds largest operator in waters deeper than 100 metres • World leader in carbon storage • The second largest exporter of gas to Europe2
  • Our business environment • Demand for energy will continue to accelerate as the population and economies in the developing world expands, with fossil fuels playing key role • Competition for access to oil and gas resources is sharpening, economically and technologically • Costs of adapting to climate change is set to rise3
  • ArcGIS brukere i Statoil N o r w ay S w e d en D u b lin M o s co w C alg ar y D en m a rk London B ak u B e ijin g L ib ya H o u s to n C a iro D u b ai A lg e ria C a ra cas L ag o s J ak art a Lua nda R io d e Ja n eiro P er th S o u th A fr ic a Over 1200 registrerte desktop brukere4
  • SEABED SURVEY5
  • Multibeam Echosunder System (MBES) • Multibeam Echosounders, også kjent som Swathe eller Swath Echosounders, brukes for å kartlegge store områder på sjøbunnen • MBES systemer måler mange dyp langs et sveip som brer seg ut fra sender-arrayet. Sveipebredden varierer fra noen meter til flere hundre meter • Systemer på markedet i dag kan måle opp til 1024 dyp i ett sveip og opp til 50 sveip kan samles inn pr. sekund • Typisk mer en 73 mill. dybdemålinger pr. time (XYZ) blir lagret • MBES data prosesseres til et regulært grid format (Digital Terrain Model, DTM)6
  • Datavolumer • Statoil samler årlig inn relativt MBE sveip store mengder - ca 70 km2 detaljerte, batymetriske data − Inspeksjon av rørledninger og Kartlagt område plattformer, planlegging av nye brønner osv • MBES data lages med >= 10 cm oppløsning7
  • Datalagring • Surveydata kommer inn fra kontraktører som ASCII XYZ-filer • Konverteres fra ASCII til raster − geoTIFF eller .img • Lagres i Oracle SDE-database i rasterkataloger − Terrengmodell − Terrengskygge − P.t. rundt 40.000 terrengmodeller lastet (av totalt 60.000 tidligere innsamlet)8
  • Soundings data9
  • Soundings data og 10 cm grid10
  • Griddede data – 10 cm noder11
  • Griddede data (10cm) – fargekodete dyp12
  • Griddede data (10cm) - terrengskygge13
  • Griddede data - fargekodet dyp + terrengskygge14
  • Mange “små” rasterdatasett • Hvert raster tilsvarer 15 minutter opptak • Lengde 50 – 100 m • Rundt 1100x1100 pixels à 32 bit • 4-5 MB ukomprimert15
  • Raster catalog data16
  • Mosaic Dataset • Ny geodatabasemodell i ArcGIS 10 for å administrere og distribuere raster data • En “oppgradert” raster catalog med mosaikkvisning og “on-the-fly” prosesserings- funksjonalitet − for eksempel ”Hillshade”, ”Shaded Relief” og ”Stretch” • Kan håndtere data fra flere ulike kilder som for eksempel rasterfiler i mapper, geodatabaser, WCS Service etc. − Dataene blir ikke lastet til mosaikk datasettet, de er kun referert • Består av 3 lag: Boundary, Footprints og Image • Håndterer data med ulike oppløsning. Ingen resampling. • Vises som ett sammenhengende rasterdatasett • Kan distribueres som en ”image service”17
  • Fordeler med Mosaic Dataset • Forbedringer i forhold til Raster Catalog: − Kan peke (”Identify”) i kartet og få ut pixel-verdier − Kan brukes i geoprosesserings- verktøy − Dynamisk mosaikkering: • Closest to center • By Date • By Attribute (for eksempel oppløsning) • etc.18
  • Overlappende data • Flere metoder for å håndtere overlappende rastere − First − Last − Min − Max − Mean − Blend19
  • Prosessering ved visning • Kan legge til og kombinere funksjoner for ”on-the-fly” prosessering − Hillshade, Shaded Relief, Clip, Mask etc. • Funksjoner kan gjelde hele mosaikk datasettet eller individuelle rastere.20
  • Hvordan lage et mosaikk datasett • Nytt toolset i ArcGIS10 for Mosaic Dataset med 16 verktøy • Create Mosaic Dataset • Add rasters To Mosaic Dataset − Dersom kildedataene er i en raster katalog, så må ”Raster Type” settes til ”Table” om man vil ha hvert enkelt raster inn som en egen rad i mosaikk datasettet. • Dersom man ønsker mer detaljerte footprints, kan man bruke ”Build Footprints” og øke antall ”Approximate number of vertices”. 25 er default. • Både Boundary og Footprint feature klassene kan editeres manuelt • Boundary brukes for å avgrense gyldig område for mosaikken. Raster data som ligger utenfor Boundary vil ikke vises21
  • Overviews • Bygger rastere med lavere oppløsning for å − Øke opptegnings- hastighet − Redusere CPU bruk − Betyr at færre rastere må undersøkes for å vise det • Kan distribueres ut som en Image Service mosaikkerte bildet ved hjelp av ArcGIS Server Image Extension. • Referenced Mosaic Datasets kan brukes for å lage ulike visninger av en mosaikk − for eksempel utvalg av data basert på dato, Slope, Shaded Relief etc.22
  • Overviews • Ved bygging av overviews hvor en ønsker å endre noen av standard- innstillingene, kan ”Define Overviews” brukes: • Kan endre innstillinger for − Hvor overview’ene skal lagres − Antall nivåer − Sampling faktor pr. nivå − Kompresjonsmetode etc. • Etter at innstillinger er satt, bruker en ”Build Overviews” for å bygge overview’ene23
  • Visning • Footprint feature-klassen inneholder to attributter som styrer når ulike rastere skal vises − ”MINPS” og ”MAXPS” − Faktor i forhold til • Scale = (CellSize_in_units x Meters_per_unit) x skala Dots_per_inch/Meters_per_inch − Kan kalkuleres • Skala = cellestørrelse(m) x 96/0.0254 manuelt • I tabellen over tilsvarer MAXPS = 0.001667 − 185 m -> 1 : 700000 − Opp til skala 1:700000 vises originaldata m/pyramider − Over denne skala trår overviews til24
  • Eksempel: ASTER terrengmodell • Dekker hele verden • ~30 m oppløsning • 22600 tiles • Signed 16 bit pixels • 25mb pr tile * 22600 = 565 gigabyte ukomprimert • ASTER mosaikk testdatasettet består av 400 tiles i Nord-Afrika25
  • 26
  • Kombinert terrengmodell og -skygge Referenced mosaic Referenced mosaic27
  • Relieff- kart Referenced mosaic Referenced mosaic28
  • Helning29
  • Terrengmodell og helning30
  • BathyDTM mosaikk datasett • Basert på en raster catalog med ca. 5000 rasterdatasett. − Rastere i ED50, UTM Zone 31N og 32N − Raster kolonne uten koordinatsystem • har ingen betydning for resultat under − Shape kolonne (footprints) i WGS84 • Problemer: − Ikke samsvar mellom footprints og data • Dette gjelder både i mosaikk og i rasterkatalog − Bygging av Overviews stopper opp når alle data tas med31
  • Sammen med originaldata fra raster katalog • Orginaldata (blå) samsvarer med footprint’ene til mosaikk datasettet Mosaikk Original Mosaic WGS84 Mosaic ED50 Mosaikk skiftet til venstre Mosaikk riktig i forhold til originaldata Footprints riktig i forhold Footprints er skiftet til til originaldata høyre32
  • BathyDTM Raster catalog • Shape kolonne endret til ED5033
  • Mosaikk – automatisk genererte footprints • Korrekte footprints • Statistikk blir ikke bygget automatisk før overviews er laget • Gjelder også referenced − Må genereres manuelt34
  • Regenerere footprints • Pass på data med negativ verdi • Irregulære data − Øke antall vertices (> 25) − Maintain sheet edges • Definere og bygge overviews etter at nye footprints er laget35
  • 36
  • 37
  • Anbefalinger/konklusjon • ”Rett fram” å lage mosaikk datasett med regulære data • Rastere og geometri-kolonne (footprints) må være i samme datum i raster catalog når denne er input til mosaikk • Må ikke bygge overviews – kan bruke data med grovere oppløsning som overview − Raskere • Bygg mosaic dataset på logisk ”samhørende” data; dvs: − Utvalgt oppløsning − Utvalg på egenskap (f.eks. satellitt sensor) • Publisér ulike visninger med referanse-mosaikker (referenced mosaic) − Bruker ”definition query” + ”on-the-fly” funksjoner • Terrengskygge • Terreng • Helning • Bygge overviews er tidkrevende for irregulære omriss!!38
  • Thank you Presentation title Presenters name Presenters title E-mail address, tel: +00 00 00 00 www.statoil.com39