BK2011 Geointegrasjon i praksis - Erfaringer fra en fyrtårnsarena

1,001 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BK2011 Geointegrasjon i praksis - Erfaringer fra en fyrtårnsarena

 1. 1. GeoIntegrasjon i praksis – erfaringer fra en fyrtårnsarenav/Heidi Liv Tomren, Arendal kommune
 2. 2. Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006  Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert  Planomriss digitalisert (vektorfil)  Rasterfilene legges sammen til en sømløs mosaikk  Visning i Gemini Innsyn  Visning på Internett  Kobling mot BraPlan 1.1.2006  Alle vedtatte reguleringsplaner lagres på vektor i hht gjeldende SOSI-versjon
 3. 3. Felles plandatabase - oppstart 2006 PLANFORVALTNING Samarbeidsprosjekt: Kommune X Fylkesmannen Publikums Fylkes- Kommune Y Gemini web-løsning kommunen Gemini Plan ArcGIS ArcGisVerktøy x Utforsker GIS-innsyn ArcIMS ArcGIS Gemini Utforsker GIS-innsyn ArcPlan Utforsker GIS-innsyn • Aust-Agder fylkeskommune • Fylkesmannen ArcIMS Web-kart • Froland kommune • Grimstad kommune ArcGIS ArcPlan • Arendal kommune Verts- Felles plandata kommune base Gemini Utforsker GIS-innsyn
 4. 4. Årsskifte 2009 - 2010 Innføring av nytt sak/arkiv system  Kravspek med mange integrasjonspunkter mot fagsystem og GIS-system  Behov for standardisering. Videreføre integrasjonspunkter som fungerte via GEOLOK2  Vis eiendom i SAK  Overfør naboliste til SAK  Overfør kartutsnitt til SAK  Hent plandata fra SAK  Overfør referanse til GIS  Åpne sak fra GIS  Vis plankart i GIS  Vis bygning i GIS Fyrtårnsarena innenfor GeoIntegrasjonsprosjektet
 5. 5. 2010: Etablering av WMS-server for plandata
 6. 6. Planregister med planoversikt Forskriften til ny PBL stiller krav om planregister Skal brukes fra 1. juli 2009 Skal inneholde:  alle endelig vedtatte arealplaner (statlige, regionale og kommunale planer)  dokumentasjon for mindre endringer  dispensasjoner  vedtatte midlertidige forbud  planer som er tatt under behandling Skal være tilgjenglig på internett
 7. 7. Hva er et planregister ? Fag- og informasjonssystem for forvaltning av planer og plandata  ’Objektregister’ for planer (plandata) slik som matrikkelen er det for eiendommer (matrikkelenheter) Hovedfokus: Kunne vise gjeldende plansituasjon Eks.: Reg. av en ’mindre endring’ i plan kan i stor grad sammenlignes med reg. av en ’grensejustering’ i matrikkelen.  Endringen skal saksbehandles og dokumenteres i SAK, med vedtak og kartbilag  Arkivering  Resultatet av vedtaket skal registreres i planregisteret  Nøkkeldata om endringen lagres med georeferering  Plankartet endres
 8. 8. Digitalt planregister Kunne anvendes til statistikkformål. Må omfatte tilstrekkelig metadata for at brukere av registeret skal kunne søke fram og bruke dataene. Skal oppfylle kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Er ett krav fra 1. januar 2010 for kommuner som lager planer digitalt, eller som krever forslag fra private på digitalt format.
 9. 9. GeoIntegrasjons-prosjektet Arendal kommune velger å realisere sitt planregister basert på eksisterende forvaltnings-systemer og standardiserte tjenester definert gjennom GI- prosjektet
 10. 10. GeoIntegrasjons-prosjektet GeoIntegrasjon skal bidra til et bedre samspill mellom geografiske informasjonssystemer, fagsystemer og sak/arkivsystemer og dermed en mer effektiv kommunal forvaltning Prosjektets formål er å få utarbeidet felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer og saks- /arkivsystemer innenfor kommunal sektor. To arbeidspakker med fokus på 1. grensesnitt mot matrikkelinformasjon 2. grensesnitt mot kommunale planregistre
 11. 11. Bakgrunn GI PBL 2008 har i forskrifter gjeldende fra mars 2009 definert ny datamodell for kommunalt planregister. Datamodellen definerer hvilke opplysninger som skal foreligge for en arealplan Kommunene er forpliktet til å etablere planregister som forvalter disse opplysningene I framtiden vil planinformasjonen forvaltes av ulike datasystemer (f.eks Planregister, Kartsystem, Sak-/ Arkivsystem) Prosjektet GeoIntegrasjon utvikler en standard for integrasjon (samspill) mellom kommunale datasystemer, som muliggjør at planinformasjon fra ulike systemer kan presenteres samlet GeoIntegrasjon ønsker å demonstrere standarden i praktiske pilot- prosjekter (fyrtårn-prosjekt) 07.02.2011
 12. 12. En totalløsning for digitalt planregister vil forvaltes av flere systemer Arealplan Nasjonal planid Hovedopplysninger Organisasjon/ Person Plandokumenter Saksgang / Hendelser Planområde GIS ARKIV SAKArealformål Hensyns- Juridisk -område sone påtegning
 13. 13. Forvaltning og vedlikehold av registeret Kommunen skal ha system for forvaltning og vedlikehold av sitt planregister – løpende. ”snarest mulig” = 8 arbeidsdager fra vedtak til registrering Vedtak som krever kunngjøring skal være ført inn i registeret før kunngjøring skjer. Kommunen kan bestemme at eldre endelig vedtatte digitale arealplaner skal føres inn i digitalt planregister.
 14. 14. Arkivering, forvaltning og presentasjon av planinformasjonen BraPlan Internett GeoIntegrasjon – kobling ePhorte - BraPlan - GIS
 15. 15. Målsetting for Arendal kommune GeoIntegrasjon skal bidra til et bedre samspill mellom geografiske informasjonssystemer, fagsystemer og sak/arkivsystemer og dermed en mer effektiv kommunal forvaltning Bakgrunn: Innføring av nytt sak/arkiv system  Kravspek med mange integrasjonspunkter mot fagsystem og GIS-system  Behov for standardisering. Videreføre integrasjonspunkter som fungerte via GEOLOK2
 16. 16. Måldokument GI Overordnet målsetting Målet er å implementere en webside som viser informasjon om en arealplan, i henhold til ny datamodell for planregister(jfr. ny forskrift i PBL), hvor planopplysningene hentes fra ulike systemer som forvalter planinformasjon. Øke kvaliteten på registreringer i arkivet, sakssystemet og i vektorbasen. Øke tilgjengeligheten på informasjon.
 17. 17. Beskrivelse av nå situasjonen I dag lagres plandokumenter parallelt både i braPlan og ePhorte. For å vise planinformasjon må flere grensesnitt benyttes.  Innsyn, sak-system og arkiv-system, kartløsning Internett Det er ikke etablert et fullverdig system for registrering av dispensasjoner og vedtatte midlertidige forbud Planer som er tatt under behandling registreres i en egen base (ikke felles planbase) Tildeling av planID skjer på en lite effektiv måte.
 18. 18. Arbeidsprosser som skal forbedres Registrering av plansaker. Etablering av planID. Etablering av planer under arbeid i vektorbasen Etablering av dispensasjonssaker i vektorbasen. Lagring av dokumenter tilhørende 1.gangsbehandling av reguleringsplanen. Lagring av dokumenter tilhørende vedtatt plan. Alle aktuelle dokumenter i planprosessen tilgjengeliggjøres i ett grensesnitt.
 19. 19. Hvilke arbeidstakergrupper vil bli berørt av endringene? Følgende arbeidstakergrupper vil bli berørt:  Saksbehandlere på arealplan og byggesak  Dokumentsenteret  Servicesenteret  Ansvarlige for planforvaltning
 20. 20. Systemskisse, prinsipp Bruker på innbyggerportal /saksbehandler/regionale myndigheter WMS Matrikkel kartserver Internett HentMatrikkele nhet ArcSDE Planregister hentDokument Sak-/Arkiv hentPlanområde plandata braPlan Ephorte finnPlanerfor finnDokument Matrikkel braPlan leverer webside som framviser planinformasjon, f.eks i kommunens innbyggerportal Planinformasjonen hentes delvis fra  braPlan, men suppleres med  PlanOmriss fra Geodatas ArcSDE plandata  Plankart fra Powels WMS Server  Plandokumenter fra ePhorte Plankart og plandokumenter vises i egne vindu  Dokument fra ePhorte og braPlan  Plankart fra WMS-server 07.02.2011
 21. 21. Sammenstilling mellom Leverandører og FyrtårnsarenaerFyrtårn IKT-Agder 12K-samarbeidet Trondheim SÅTE/Hedmarken eBygg Aust-Agder FK Tønsberg mfl Sandefjord Trondheim Ringsaker Grimstad Arendal FrolandKommuner SMART Orkide Stange Hamar Larvik Løten SÅTE/leverandørMatrikkelStatens kartverk Ønsket Krav Ønsket KravGISGeodata AktuellGeomatikk AktuellNorconsult Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell AktuellNorkart Geoservice Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell AktuellPowel AktuellSak/ArkivAcos Aktuell AktuellEDB Aktuell Aktuell AktuellGecko/Ergo Aktuell Aktuell AktuellSoftware Innovation Aktuell
 22. 22. Use Case diagramuc Punkt Planportal «WebTj eneste - SOAP/WSDL» FinnPlan Digitalt planregister (from Actors) Velg plan «include» «include» «WebTj eneste - LINK» VisPlan «include» Vise planinformasj on Plan «include» «WebTj eneste - LINK»(from Actors) LagPunkt «include» GIS (from Actors) «WebTj eneste - SOAP/WSDL» HentPunkt
 23. 23. Tjenester knyttet til Plan og KartPlan Utvidet Plankart HentPlan  HentBboxForPlan FinnDisposisjoner  HentPlanomraade HentGjeldendePlanbestemmelser  FinnPlanerForOmraade HentAktorer HentKodelister Kart basis  HentNabolistePlan Basis  HentOmraade FinnPlanerForMatrikkelenhet  HentPunkt  HentDokument
 24. 24. Tjenestepakker fra GI standard Spesifiser krav til Angi antatt dato for Spesifiser produkt Spesifiser produkt oppgraderinger mv installasjon av testversjonNr Tjenestepakke Tjenestetilbyder Klientløsning Krav Testklar versjon Merknad 1 Arkiv kjerne Ergo/Gecko Geomatikk 05.04.2011 2 Arkiv utvidet 3 Ny søknad 4 Hent faser 5 Matrikkel basis Statens kartverk Geomatikk 05.04.2011 6 Matrikkel utvidet Statens kartverk Geomatikk 05.04.2011 7 Matrikkelkart Statens kartverk 05.04.2011 8 Kart basis Geomatikk 05.04.2011 9 Plan basis Geodata Geomatikk 05.04.2011 10 Plan utvidet Geodata Geomatikk 05.04.2011 11 Plankart
 25. 25. Tjenestepakker fra Geodata ASGeodata AS vil implementere tjenerfunksjonalitet for disse tjenestepakkene: Plankart – nødvendige funksjoner for å gjennomføre sammensatte brukstilfeller som involverer plan og matrikkel Plan basis – tjenesten FinnPlanerForMatrikkelenhet – returnerer planer som overlapper Matrikkelenhet definert i spørring
 26. 26. AvhengigheterPortalen, som skal utvikles av Geomatikk AS, blir ”navet” i løsningen.Portalen vil være avhengig av følgende fra Geodata AS: Tjenerfunksjonalitet Plan Basis, Plankart.  Det lages en separat innstalasjon som anses som en løsning. Inkludering i andre produkter vil komme etter prosjektperioden. GeoAreal for ArcGIS 10, med utvidet integrasjon mot BraPlan planregisterfunksjonalitet som beskrevet over Tiltaks- og dispensasjonsbase med arbeidsprosesser rundt denne
 27. 27.  Leveransen fra Geodata supplerer eksisterende produkter GeoAreal og ArcGIS Server Forvaltningsproduktet GeoAreal med datamodeller for arealplaner i henhold til SOSI lagret i standard RDBMS inngår sentralt i totalløsning, sammen med ArcGIS Desktop og ArcGIS Server programvare. Alle disse er på plass hos oppdragsgiver. For senere drift av systemet forutsettes løsningssupport på integrasjonskomponent for ArcGIS Server
 28. 28. Gevinstrealisering Mer effektiv informasjons- og dokumentflyt i planprosessen. Bedre informasjon knyttet til planprosess til innbyggere og profesjonelle brukere. Mer effektiv gjenbruk av planinformasjonen.
 29. 29. Framdriftsplan for utvikling mot et totalsystem for digitalt planregister Mars 2010 •MD’s frist til leverandørene om å implementere ny datamodell (Statisk datamodell ) HØST 2010 – INTERN OG EKSTERN HØRING GeoIntegrasjons mål for spesifikasjoner for tjenester •Interne tjenester •Eksterne brukertjenester Des 2010 / Jan 2011 •Pilotprosjekter–fyrtårn oppstart 1.Juli 2011 Implementasjon av totalsystem sluttføres
 30. 30. Prosjektplan fyrtårn Arendal/IKT-Agder Prosjektoppstart januar 2011 Prosessanalyse  Analyse av planprosess i Arendal kommune sett i forhold til dette prosjektet og involverte løsninger. Skal danne grunnlag for hvordan de enkelte løsningene skal benyttes og hvor data skal registreres. Utvikling av tjenester, integrasjoner og grensesnitt (februar) Etablering av lab for test / Lab-testing (mars) Etablering av testmiljø hos kunde Betatesting hos kunde april 2011  Betatest av systemene av kunde i testmiljø hos kunde.
 31. 31. Prosjektplan forts … Etablering av pilottest produksjonsmiljø hos kunde  Dette innebærer blant annet nødvendige installasjoner/oppgraderinger i produksjonsmiljø hos kunde. Forløpende oppgradering av løsningen(e) ved behov for justeringer/forbedringer. Produksjon pilot test start. Godkjenning av pilot juni 2011 Prosjekt avsluttet. 30.6.2011
 32. 32. Mer informasjon www.geointegrasjon.no http://www.geointegrasjon.no/parter/fyrtarnsarenaer http://ksikt-forum.no/ http://www.statkart.no/GeoIntegrasjonsprosjektet/ http://dok.geointegrasjon.no/v0_96/

×