BK2011 Differensiert strandsoneforvaltning - Mil på mil med ledige svaberg

723 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BK2011 Differensiert strandsoneforvaltning - Mil på mil med ledige svaberg

 1. 1. Mil på mil med ledige svaberg- Differensiert strandsoneforvaltning i SunnhordlandTurid Verdal, Akvator 04.februar 2011
 2. 2. Strandsona – eit heitt tema
 3. 3. Forstudie for differensiert strandsoneforvaltningProsjektet er i regi av Samarbeidsrådet i SunnhordlandSamarbeid mellom 8 kommunar i Hordaland • Austevoll • Tysnes • Fitjar • Stord • Bømlo • Sveio • Etne • Kvinnherad • Fylkesmannen i Hordaland • Hordaland Fylkeskommune
 4. 4. Forstudiet - prosjektet• Forvaltning -plan- og bygningslova• Arealstatus i 100-metersbeltet• Funksjonell strandsoneBruk av GIS som verktøy: - Analyser (buffer, spatial analyst (slope)) - Temakart (samling av kjente data, bruk av wms)
 5. 5. Arealstatus i 100-metersbeltetHar kommunanegod nokoversikt overarealstatus istrandsona?Nasjonal statistikker ikkjetilstrekkeleg
 6. 6. Arealstatus i strandsona Inngrepsfri strandsone Strandsone med inngrep omfattar alle fysiske inngrep.
 7. 7. Arealstatus i strandsona Tilgjengeleg strandsone Tilgjengeleg strandsone er strandsone tilgjengeleg for friluftsliv. Analysen er basert på topografi og arealbruk som stenger for allmenn ferdsel
 8. 8. Arealstatus kommuneoversiktInngrepsfri strandsone:utan tekniske inngrepTilgjengeleg strandsone:i eit friluftsperspektiv
 9. 9. Samanlikning SSB og strandsoneprosjektet
 10. 10. Plan- og bygningslova, 2008
 11. 11. Funksjonell strandsoneDifferensiering basert på lokale og regionale ulikskapar, samtmellom område med utbyggingspress og område med fråflytting,samstundes som ein tek omsyn til natur, kultur, landskap, allmentfriluftsliv og biologisk mangfald. Verktøy: funksjonell strandsone”Den sona som står i innbyrdes direkte samspel medsjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig.Sona kan vera smalare eller breiare enn 100-metersbeltet”
 12. 12. Funksjonell strandsone - kartleggingskriterium • Biologisk mangfald • Landskap
 13. 13. • Kulturminne/kulturmiljø• Friluftsliv
 14. 14. • Landbruk• Eksisterande infrastruktur• Eksisterande plan
 15. 15. Funksjonell strandsone- Arbeidsmetode kartleggingKartlegging av funksjonell strandsone inneber eidetaljert analyse av strandsona sine kvalitetar.• Tre delt prosess Forarbeid. Dokumentasjon. Etterarbeid – Temakart – Flyfotostudiar – Synfaringar
 16. 16. Forarbeid1. Utarbeiding av temakart2. Forslag til funksjonell strandsone - analyse av temakart
 17. 17. Tabell 2. Oversikt av kriterium som er nytta i område 1. Blå: vurdert kriterium, kvit: ikkje vurdert kriterium. Dokumentasjon Etterarbeid Synfaring: Digitalisering av FS:
 18. 18. Funksjonell strandsone - byggegrense - forbodsgrense
 19. 19. Vegen vidare i strandsoneprosjektet • Regional plan for Sunnhordland • Strandsoneprosjektet vidare i pilotprosjekt • Vidare prosjekt- og metodeutvikling
 20. 20. Takk for meg !

×