Kristiansand
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kristiansand

on

 • 554 views

 

Statistics

Views

Total Views
554
Views on SlideShare
554
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kristiansand Kristiansand Presentation Transcript

 • En oversikt over diskrimineringsvernet - med særlig vekt på aktivitets- og rapporteringsplikten Seniorrådgiver Stian Sigurdsen
 • Diskrimineringsvernet i et nøtteskall
  • Seksuell orientering
  • Alder
  • Politisk syn
  • Fagorganisering
  • Nedsatt funksjonsevne
  • Etnisitet
  • Nasjonal opprinnelse
  • Avstamning
  • Hudfarge
  • Språk
  • Religion
  • Livssyn
  • Kjønn
  Arbeidsmiljøloven kapittel 13 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) Diskrimineringsloven Likestillingsloven
 • Lovens formål
 • [Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling
 • [Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling Forbud mot diskriminering/ trakassering
 • Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling Forbud mot diskriminering/ trakassering Positiv særbehandling
 • Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling Forbud mot diskriminering/ trakassering Positiv særbehandling Aktivitets- og rapporteringsplikt
  • FORBUDET MOT DIREKTE DISKRIMINERING
 •  
  • FORBUDET MOT INDIREKTE DISKRIMINERING
 •  
 •  
  • ” […] forbudet mot direkte og indirekte diskriminering kan ikke gjelde absolutt og i alle situasjoner, fordi det ville føre til uheldige og utilsiktede konsekvenser i en del sammenhenger.”
 •  
 •  
  • FORBUDET MOT TRAKASSERING
  • Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.
  • Diskrimineringsloven § 5 første ledd
 •  
  • POSITIV SÆRBEHANDLING
  • Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med [diskrimineringsforbudet]
  • Likestillingsloven § 3a
  • Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med [diskrimineringsforbudet]
  • Likestillingsloven § 3a
  • Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling
  • Likestillingsloven § 1
  • Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med [diskrimineringsforbudet]
  • Likestillingsloven § 3a
  • Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling
  • Likestillingsloven § 1
  • Hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke.
      • Universitetsloven § 6-3
  • AKTIVITETSPLIKTEN
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering
   • Aktivt: iverksette konkrete tiltak
   • Målrettet: definere mål for arbeidet og angi hvem som er ansvarlig
   • Planmessig: utarbeide og følge en bevisst strategi
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering
   • Aktivt: iverksette konkrete tiltak
   • Målrettet: definere mål for arbeidet og angi hvem som er ansvarlig
   • Planmessig: utarbeide og følge en bevisst strategi
   • Rekruttering
   • Lønns- og arbeidsvilkår
   • Forfremmelse
   • Utviklingsmuligheter
   • Trakassering
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering
   • Utlysning av stillinger i etniske minoriteters tidsskrifter og aviser
   • Representasjon av etniske minoriteter i ansettelsesutvalg/-innstillingsråd
   • Oppfordring til å søke stillinger
   • Innkalling til intervju
   • Moderat kvotering
   • Radikal kvotering
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering
   • Utlysning av stillinger i etniske minoriteters tidsskrifter og aviser
   • Representasjon av etniske minoriteter i ansettelsesutvalg/-innstillingsråd
   • Oppfordring til å søke stillinger
   • Innkalling til intervju
   • Moderat kvotering
   • Radikal kvotering
   • Likestilingsloven § 1a
   • Diskrimineringsloven § 3a
   • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3
   • Universitets- og høyskoleloven § 6-2
 • Aktivitetsplikten i et nøtteskall X Private arbeidsgivere ≤ 50 ansatte X X X Private arbeidsgivere ≥ 50 ansatte X X X Arbeidslivets organisasjoner X X X Offentlige myndigheter Nedsatt funksjonsevne Etnisitet mv. Kjønn
  • RAPPORTERINGSPLIKTEN
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
   • Rapportere om planlagte og iverksatte tiltak
    • Sammenheng med aktivitetsplikten
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
   • Rapportere om planlagte og iverksatte tiltak
    • Sammenheng med aktivitetsplikten
   • Beskrivelse av status
   • Definisjon av målsettingen for tiltaket
   • Beskrivelse av tiltaket
   • Tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres
   • Omtale av hva som er oppnådd med gjennomførte tiltak
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
   • Rapportere om tilstanden for kjønnslikestilling
    • Oversikt over tilstand danner grunnlag for aktivt grunnlag
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
   • Rapportere om tilstanden for kjønnslikestilling
    • Oversikt over tilstand danner grunnlag for aktivt grunnlag
   • Kjønnsfordeling i virksomheten
   • Kjønnsdelt lønnsstatistikk
   • Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte
   • Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak
   • Kjønnsdelt statistikk i forbindelse med personalpolitiske satsinger
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
  • Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt
   • Likestilingsloven § 1a
   • Diskrimineringsloven § 3a
   • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3
   • Kommuneloven § 48 nr. 5
   • Regnskapsloven § 3-3 sjette og sjuende ledd
 • Rapporteringsplikten i et nøtteskall X X X X Tilstand -kjønn X Private arbeidsgivere ≤ 50 ansatte X X Private arbeidsgivere ≥ 50 ansatte X X Arbeidslivets organisasjoner X X Offentlige myndigheter Tiltak – etnisitet/ nedsatt funksjonsevne Tilstand – etnisitet/ nedsatt funksjonsevne Tiltak - kjønn
  • Likestillings- og
  • diskrimineringsombudet
  • Grensen 5
  • 0031 Oslo
  • Tlf. 24 05 59 50
  • www.ldo.no
  • [email_address]