Gebiedsvisie Schieoevers 2030Update oktober 2010Creatieve en Duurzame Economie
COLOFON   Vakteam Ruimtelijke Ordening   Unit zuidoost   Oktober 2010   versie 1Gebiedsvisie Schieoevers 2030   ...
0   INHOUD   1. Update gebiedsvisie Schieoevers      6  5. Duurzaamheid          28          ...
1    UPDATE GEBIEDSVISIE SCHIEOEVERS   De gebiedsvisie Schieoevers is in 2006 vastgesteld door de raad. De gebieds- ...
Kaart gebiedsvisie Schieoevers uit 2006  Inspiratieschets Schieoevers 2009
2    KADER   2.1 TIC Delft   In het Regionaal Structuurplan Haaglanden is de Technologische Innovatie   Campus De...
TU Delft                                                  TechnopolisVoge...
2.2 historie   De verkaveling van het gebied is gebaseerd op de richting van de oorspronke-   lijke ontginningsstructu...
Huidige situatie Schieoevers                       1930-heden: Zuidelijke uitbreiding        ...
3    RUIMTELIJKE STRUCTUUR   De rol van de gemeente is het actief sturen op de inrichting van de openbare   ruimte....
OV verbinding tussen station  Intern netwerk TIC DelftDelft Zuid en TU Delft en   compleet makenTechnopolisbarrières ...
3.2 opbouw ruimtelijke hoofdstructuur                             zame, herkenbare groene inr...
LEGENDA                                                          ...
4    FUNCTIES EN GEBIEDSTYPEN   De gemeente heeft een sturende rol in het bestemmen van functies voor de juiste   ...
AGE      AGE    A AG      AG      AG      AG      AG      AG      AG      AG ...
4.4 gebiedstypen                                  De gemeente wil samenwerkende partijen...
langzame transformatie bedrijventerrein
4.4.2 Schieoevers Zuid: duurzame economie op een compact bedrijven-          in dit gedeelte van Schieoevers leve...
Zoekgebied binnenhaven  Herinrichting Schieweg-zuid, huidige situatie en toekomstige wenselijke situatie         ...
4.4.3 Uitwisselingsgebieden   Uitwisselingsgebieden verbinden de eerder genoemde kerngebieden Schie-        worde...
Wonen tussen de bedrijven door   Deze zone vormt de overgang tussen de bestaande woonwijk Voorhof en het   gemend sted...
Tussenland                                     Groene etalage   Deze zone ligt tusse...
5    DUURZAAMHEID   5.1 algemeen                                     ze voortkome...
energieneutraal bouwen in 2020              Rijksprogramma ‘Schoon en Zuinig’           stimuleren...
6    MOBILITEIT   6.1 autoverkeer                                   het voor en na...
NS station              rijkswegtrein                 provinciale wegtreintunnel      ...
7    TOTAALBEELD   de hoofddoelstellingen voor Schieoevers. De boulevards en de omgeving rond   station Delft zuid ...
LEGENDA                                          LEGENDA            ...
Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gebiedsvisie Schieoevers Delft

3,256 views

Published on

De gebiedsvisie Schieoevers beschrijft de gewenste ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers naar gemengd woon-werkgebied aan de Schie in de komende twintig jaar.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
597
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gebiedsvisie Schieoevers Delft

 1. 1. Gebiedsvisie Schieoevers 2030Update oktober 2010Creatieve en Duurzame Economie
 2. 2. COLOFON Vakteam Ruimtelijke Ordening Unit zuidoost Oktober 2010 versie 1Gebiedsvisie Schieoevers 2030 2
 3. 3. 0 INHOUD 1. Update gebiedsvisie Schieoevers 6 5. Duurzaamheid 28 5.1 algemeen 2. Kader 8 5.2 duurzaamheidsthema’s 2.1 TIC Delft 2.2 Historie 6. Mobiliteit 30 2.3 Stad aan de Schie 6.1 autoverkeer 6.2 langzaam verkeer 3. Ruimtelijke structuur 12 6.3 openbaar vervoer 3.1 stedelijk netwerk 6.4 vervoer over water 3.2 opbouw ruimtelijke hoofdstructuur 7. Totaalbeeld 32 4. Functies en Gebiedstypen 16 4.1 functies 8. Bijlage: Duurzaamheidsmatrix 34 4.2 arbeidsplaatsen 4.3 transformatie en verkleuring 4.4 gebiedstypen 4.4.1 Schieoevers Noord 4.4.2 Schieoevers Zuid 4.4.3 UitwisselingsgebiedenGebiedsvisie Schieoevers 2030 4
 4. 4. 1 UPDATE GEBIEDSVISIE SCHIEOEVERS De gebiedsvisie Schieoevers is in 2006 vastgesteld door de raad. De gebieds- visie Schieoevers geeft de visie weer op de richting waarin het gebied zich kan ontwikkelen. Deze gebiedsvisie is inmiddels op een aantal punten verouderd. In de tussentijd is een aantal beleidsstukken op hoger schaalniveau gemaakt. Dit zijn van hoog naar laag schaalniveau: het Regionaal Structuurplan Haaglanden, de Ruimtelijke Structuurvisie Delft en de Visie Openbare Ruimte Delft. In deze update van de gebiedsvisie Schieoevers zijn de uitgangspunten uit deze beleids- stukken verwerkt, voor zover die van toepassing zijn voor Schieoevers. De grootste wijziging betreft het realiseren van een gemengd stedelijk milieu (werken en wonen) in Schieoevers Noord. Een andere grote wijziging ligt in een aangepaste verkeersstructuur. De stemvork in Schieoevers Noord is in twee stukken verdeeld (stemvork: verkeer vanaf de Kruithuisweg splitst zich naar het noorden in tweeën: langs het spoor en langs de Schie). 1. De boulevard langs het spoor (hoofdontsluitingsweg met verblijfskwaliteit voor voetgangers) en 2. een recreatieve route door het park aan de Schie. Ook de uitgangspunten voor het project Blauw zijn verwerkt in deze update. Een andere belangrijke wijziging is de plangrens, de gebieden rond de Vulcanusweg en Tanthofdreef zijn nu meege- nomen in deze update. Deze wijziging is ontstaan doordat deze gebieden functi- oneel en architectonisch meer gemeen hebben met Schieoevers dan met de aangrenzende woonwijken. Deze update is een verkorte weergave van de gevolgen van de wijzigingen voor het gebied. De gebiedsvisie 2006 verliest zijn geldigheid niet. De visie is veel uitgebreider dan deze update en bevat nog veel bruikbare informatie. De hoofd- doelstellingen van 2006 blijven van kracht: een intensivering en modernisering van het gebied door een toename van het aantal arbeidsplaatsen per hectare (van 40 naar gemiddeld 70 arbeidsplaatsen/ ha.), nieuwe verbindingen met de rest van de stad en meer ruimte voor recreatie. De eerste stap naar dit eindbeeld ligt in het stimuleren van een creatieve kennis- economie in Schieoevers Noord, een duurzame economie in Zuid en het inves- Studiegebied gebiedsvisie teren in een kwalitatieve openbare ruimte wat een positieve uitstraling zal hebben voor heel Schieoevers.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 6
 5. 5. Kaart gebiedsvisie Schieoevers uit 2006 Inspiratieschets Schieoevers 2009
 6. 6. 2 KADER 2.1 TIC Delft In het Regionaal Structuurplan Haaglanden is de Technologische Innovatie Campus Delft (TIC-Delft) als één van de 3 topprioriteiten opgenomen. De TIC- Delft heeft de ambitie in zich om van Delft de beste vestigingplaats te maken voor hightech-bedrijven. Deze bedrijven zullen in Delft ontwikkelde kennis omzetten in nieuwe producten. Dit doet Delft door een biotoop te realiseren waarbinnen de hightech bedrijven samen met gevestigde kennisinstellingen zoals de Technische Universiteit Delft (TUD), TNO en Deltares in alle ontwikkelingsstadia optimaal kunnen ondernemen. Ook voor de daar werkzame kenniswerkers zal een goed vestigingsklimaat moeten worden gecreëerd. Kenniswerkers moeten prettig kunnen wonen op een locatie die uitstekend is verbonden met de werkgebieden (diverse woonmilieus bieden een ruime mogelijkheid). Ruimte moet worden gecreëerd voor ontmoeten en verblijven. Voorzieningen zoals scholen, winkels, sociale-, culturele- en uitgaans- voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn. Voor het realiseren van de biotoop zijn zowel sociale als fysieke verbindingen tussen de TUD, Technopolis en Schie- oevers nodig.Het gebied Schieoevers is onderdeel van het TIC-Delft zuidoost. Schieoevers Noord zal transformeren van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met een optimaal vestigingsklimaat voor startende kenniseco- TIC Delft ’s avonds ruimte is voor een veelheid aan initiatieven, evenementen en activi- teiten. Waar overdag geluidruimte gebruikt wordt voor bedrijven, kan ’s avonds en ’s nachts geluidruimte gebruikt worden voor evenementen. Schieoevers Zuid zal een vestigingsplaats voor toeleverende en facilitaire bedrijven blijven waar ruimte wordt gecreëerd voor een duurzame ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Een grote opgave is het maken van een netwerk van routes die de verschillende gebieden en voorzieningen binnen TIC-Delft met elkaar verbinden. TIC Delft (RSVD, 2009)Gebiedsvisie Schieoevers 2030 8
 7. 7. TU Delft TechnopolisVogelvlucht toekomstig Technopolis (onderdeel TIC Delft) Verschillende gebeiden TICD verbinden
 8. 8. 2.2 historie De verkaveling van het gebied is gebaseerd op de richting van de oorspronke- lijke ontginningsstructuur. Deze richting staat haaks op de Schie (oost-west) en volgt de ontwateringssloten van de eerste ontginningen. Vanaf begin 20e eeuw is het gebied langzamerhand vanuit het noorden naar het zuiden uitgebreid. Daarbij is de kavelgrootte in Schieoevers Noord veel grootschaliger van opzet (en wijkt daarmee sterk af) dan de kleinere en wat rommeliger kavelgrootte langs de Rotterdamseweg. 2.3 Stad aan de Schie In de Ruimtelijke Structuurvisie Delft wordt ‘Stad aan de Schie’ als een sleute- lopgave benoemd. De Schie is een belangrijke drager voor heel Delft. De opgave binnen het gebied Schieoevers is vooral het verbeteren van de toegang tot de Schie. De westelijke Schieoever wordt hierin voorgesteld als openbaar verblijfsgebied binnenstad en buitengebied ruimtelijk en ecologisch met elkaar verbonden worden. De oostelijke Schieoever is nu in privaat eigendom. Deze leent zich voor trans- formatie naar openbare ruimte. Hierlangs kan dan een aaneengesloten wandel- route met een aantal groene verblijfsplekken ontstaan die bereikbaar zijn vanaf de Rotterdamseweg. Bij elke toekomstige ontwikkeling zal bekeken worden onder welke voorwaarden een strook van 6 meter openbare ruimte aan de kade ingericht kan worden. De verbindingen langs, op en over de Schie staan centraal in ‘Stad aan de Schie’. Belangrijke verkeersverbindingen en groenstructuren in het gebied zijn de Abtswoudseweg, de Kruithuisweg, de boulevards Schieweg en verlengde Engel- sestraat, de Rotterdamseweg, de Schiekade en de Tanthofdreef. Groenstructuur langs Schie (RSVD, 2009)Gebiedsvisie Schieoevers 2030 10
 9. 9. Huidige situatie Schieoevers 1930-heden: Zuidelijke uitbreiding Referentie: Hammarby Sjöstad, Stockholm
 10. 10. 3 RUIMTELIJKE STRUCTUUR De rol van de gemeente is het actief sturen op de inrichting van de openbare ruimte. De nadruk ligt hierbij op de ruimtelijke hoofdstructuur. 3.1 stedelijk netwerk scheidslijn tussen de woongebieden in het westen van Delft en de werkgebieden in het oosten. Fysiek vormt het gebied Schieoevers een grote barrière tussen deze gebieden in de vorm van het spoor en de Schie die maar weinig doorgangen kennen. Lange tijd heeft deze opzet gefunctioneerd omdat de oostzijde nog niet ontwikkeld was. Met de komst van een compleet nieuw werkgebied Technopolis en intensivering van het campusterrein van de TU Delft worden verbindingen door het gebied Schieoevers noodzakelijk om het stedelijk netwerk compleet te maken. Deze noodzaak voor nieuwe verbindingen door het gebied Schieoevers wordt steeds groter. Op middellange termijn wordt namelijk gedacht aan een nieuw woon-werk gebied Blauw aan de westkant van de Schie grenzend aan station Delft Zuid. Dit woon-werk gebied zal programmatisch moeten worden gerela- teerd aan de TU Delft en Technopolis om het te laten functioneren. Hier worden woningen gebouwd voor kenniswerkers en studenten en wordt ruimte geboden voor startende creatieve bedrijven die de kennis gebruiken van de TU Delft. De spoorlijn, één van de grootste barrières, wordt op korte termijn verdubbeld tot 4 sporen. Station Delft Zuid is onderdeel van Stedenbaan waar tussen 2015 en 2020 in beide richtingen 6 sprinters per uur gaan stoppen. Dit biedt aanleiding om station Delft Zuid te vernieuwen en tegelijkertijd nieuwe tunnels onder het Netwerk boulevards (RSVD, 2009) spoor aan te leggen. . Dit biedt ook de mogelijkheid het station te ontwikkelen tot entreepoort van TIC-Delft zuidoost met hoogwaardige openbaar vervoer verbin- dingen en langzaam verkeersverbindingen naar de TU Delft en Technopolis. Een grote opgave voor de stad en Schieoevers is dus het opheffen van barrières door op strategische punten bruggen en tunnels aan te leggen zodat het stedelijk netwerk in de oost-west (O-W) richting gecompleteerd wordt.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 12
 11. 11. OV verbinding tussen station Intern netwerk TIC DelftDelft Zuid en TU Delft en compleet makenTechnopolisbarrières huidig OV netwerk
 12. 12. 3.2 opbouw ruimtelijke hoofdstructuur zame, herkenbare groene inrichting met forse bomen en herkenbaar straatmeubilair. De ruimtelijke hoofdstructuur van Schieoevers is een raster. Binnen het raster • De Schie: Het oudste structurerende element van Delft, De Schie, kent bevindt zich een veelheid aan gebieden, met elk een eigen identiteit. Hoe sterker dit raster wordt opgezet door een heldere verkeersstructuur, een hoge ruimtelijke wegen en bedrijfsterreinen wordt deze kwaliteit niet benut. Langs de gehele kwaliteit en een hoge gebruikskwaliteit die past binnen het betreffende gebied, des westkant van de oevers van de Schie zal een volwaardige recreatieve route te makkelijker zal de juiste invulling van de gebieden op gang komen. De ruimtelijke structuur is opgebouwd uit een aantal lijnen die elk hun eigen identiteit vormen die loopt van de binnenstad tot aan het buitengebied. Hiervoor zal krijgen om het raster sterker en helderder te maken. Het spoor, de Schie en de Kruit- een gedeelte van de Schieweg langs de Schie worden verlegd langs het huisweg zijn de meest dominante structurerende lijnen. spoor in de vorm van de nieuwe boulevard Verlengde Engelsestraat. • Rotterdamseweg: Historische route lopend van Delft tot Rotterdam. Ten In noord-zuid richting noorden van de Kruithuisweg zal deze weg intensiveren richting de bin- • Vulcanusweg: Bedrijvige stadsstraat met ruimte voor groen en bezoeker- nenstad met de nadruk op cultuur, onderwijs en recreatie. De relatie met sparkeren. de Schie zal verbeterd worden. Boulevards In oost-west richting • Verlengde Engelsestraat: boulevard vanuit de Spoorzone aan de oost- • zijde van het spoor richting station Delft zuid en aansluitend op de Kruit- Delft. Maakt onderdeel uit van een lange O-W lijn van Poptahof tot aan de huisweg. Deze boulevard zal op termijn de huidige hoofdontsluiting langs TU Delft. de Schie vervangen en wordt aan de westzijde begrensd door bebouwing • ‘Oudelaanroute’ (langs Lijm & Cultuur en Blauw): Culturele verbinding met aan de Vulcanusweg. De strook bebouwing langs de Vulcanusweg zal bij de toekomstige Gelatinebrug als beeldmerk van Delft-zuidoost. ontwikkeling twee gezichten krijgen: één gevel aan de Vulcanusweg en • Kruithuisweg: Eén van de twee hoofdverkeersaders door Delft en ecologi- één gevel aan de Verlengde Engelsestraat. sche verbinding. De Kruithuisweg vormt de tribune voor de etalage van de • Schieweg: deze huidige gebiedsontsluitende weg kent nu weinig ruimte- TU Delft, Technopolis en de Schie als beeldmerk voor Delft. Thema’s zijn sport, innovatie, kennis en recreatie. uitgevoerd als boulevard met een ruime groene opzet waarbij het pro- • Faradayweg: Deze weg in het bedrijventerrein Schieoevers Zuid zal wor- den verbreed en onderdeel uit gaan maken van een nieuwe hoofdontslui- aan de boulevard presenteren, ontstaat een toekomstbestendig en veilig tingsroute met de komst van een nieuwe brug over de Schie: de Faraday- ondernemingsklimaat. brug. Met de komst van deze brug en een nieuwe tunnel onder het spoor • Voor beide geldt dat de boulevard een aantrekkelijke, veilige gebieds- door zal de Faradayweg onderdeel gaan uitmaken van een volgende ontsluitingsweg is, ook voor vrachtverkeer. Er is veel verblijfsruimte voor belangrijke O-W verbinding tussen woongebied Tanthof en werkgebied Technopolis. Wanneer bedrijven zich met hun showrooms beter aan deze aan stedelijke functies, die zorgt voor versterking van de verbindingen in weg presenteren, ontstaat een sociaal veilige verbinding. - • Einsteinweg/ Schieweg: Deze weg vormt de zuidelijke stadsrand van Delft met een sterk contrast tussen de stad en het buitengebied.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 14
 13. 13. LEGENDA lcan Vulcanusweg/ us Tanthofdreef ses Boulevards t Stad aan de Schie, Rot Ver terd ewe l. Rotterdamseweg am Eng g sew e out e anr lses Vulc la eg Einsteinweg/Schieweg Oude traa groene rand nusa t g Fietsroute weg uiswe Kruith g Oudelaanroute Kruithuisweg Sch te rou e iewe y Tant ada Far Faradayroute g ho fdre Ecologische verbinding ef verbindingenruimtelijke structuur
 14. 14. 4 FUNCTIES EN GEBIEDSTYPEN De gemeente heeft een sturende rol in het bestemmen van functies voor de juiste doelgroep. Daarbinnen is ruimte voor private partijen. 4.3 transformatie en verkleuring Schieoevers biedt ruimte voor tijdelijke initiatieven die passen bij het gebied. 4.1 functies Momenteel kent vooral het noordelijk gebied een cultureel pioniersklimaat en is Delft Zuidoost, waar Schieoevers onder valt, is het kerngebied van het TIC- er een grote hoeveelheid bestaande gebouwen die afgeschreven zijn. Bepaalde Delft. De rol van Schieoevers is hierin het onderbrengen van de functies, wonen, delen van Schieoevers (Tussenland, de Onderwijs-Cultuurcampus en Blauw werken, cultuur, broedplaats creatieve economie, sport, ontspanning en ontmoe- (binnen en buiten)) lenen zich goed voor tijdelijke initiatieven (bijvoorbeeld tingsplekken. In Schieoevers Noord wordt transformatie en modernisatie tot Schiebad/ stadsstrand met horeca). De gemeente wil dit soort initiatieven stimu- een voor Delft uniek gemengd stedelijk milieu gestimuleerd waar ruimte is voor leren en faciliteren omdat ze verdere ontwikkeling en transformatie op gang groen.De creatieve economie en kenniseconomie kunnen hier een plek krijgen. kunnen brengen in Schieoevers. Tijdens de transformatie moeten bestaande In de toekomst zal de zware, veel geluid producerende bedrijvigheid langzaam bedrijven per (vracht)auto bereikbaar blijven. verdwijnen uit Schieoevers Noord. Schieoevers Zuid transformeert tot een compact, duurzaam bedrijventerrein met onder andere aan Technopolis toeleve- rende bedrijven. Voor het toevoegen van dagelijkse voorzieningen zoals supermarkten en gezond- heidscentra is de transformatie in Schieoevers te klein van omvang. Verbindingen met omliggende wijken zijn essentieel om dagelijkse voorzieningen, die daar wel aanwezig zijn, bereikbaar te maken. Het aanbod van sport, uitgaan en cultuur is in Delft vrij eenzijdig. Bij de sfeer van bedrijvigheid in Schieoevers Noord en langs de Kruithuisweg past een nieuwe plaats voor is. 4.2 arbeidsplaatsen De doelstelling voor Schieoevers is te intensiveren van de huidige 40 naar gemiddeld 70 arbeidsplaatsen per ha. Dit wordt gerealiseerd door intensief en hoogwaardig grondgebruik. Door bestaande en nieuwe bedrijven te stimuleren tot een intensiever grondgebruik of door meerdere functies boven elkaar te stapelen wordt er intensief van de aanwezige ruimte en infrastructuur gebruik gemaakt (zie verder tekst gebiedsvisie 2006). Ter illustratie: in Blauw worden 90 arbeidsplaatsen per ha gerealiseerd.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 16
 15. 15. AGE AGE A AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG A A E AL SETA E A E A E A DEVELOPMENT DEVELOPMENT ETAL T D T D T D T D T D RESEARCH &STASTSTSTSTSTSTSTSTSTST RESEARCH REE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T ENT E T DSE E AGE S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A STA O N D E RW I J S ONDERWIJS D TAL NE LAN SEN GROE TUS E DUURZAME BEDRIJVEN ECONOMIE TERREIN: S MPU RCA TUU CUL IJS- OND ERW ARK ENP STEDELIJK: CREATIEVE ECONOMIE GEMENGD RIJV BED STA PUS NS TIO CAM OOR EN D RIJV BED N DE SSE E N TU WON gebiedstypen
 16. 16. 4.4 gebiedstypen De gemeente wil samenwerkende partijen binnen de creatieve economie en de kenniseconomie stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld een denkbare samen- 4.4.1 Schieoevers Noord: creatieve economie en kenniseconomie voor werking tussen Blauw, Lijm en Cultuur, Bacinol-2 en de TU Delft (Bouwkunde pioniers in een gemengd stedelijk gebied en Industrieel ontwerpen), wat kan resulteren in een toonzaal van Delftse Schieoevers Noord kent een zeer aantrekkelijke ligging. Het ligt tegen de innovaties. Door de hoofdweg langs de Schie te verplaatsen langs het spoor in de Verlengde Engelsestraat, komt er ruimte vrij langs de Schie waar kleinere kavels kunnen gebied begrensd door twee woonwijken, aan de oostzijde door de Schie met daarachter de campus van de Technische Universiteit Delft. Bovendien wordt de Schie aantrekkelijker voor langzaam verkeer doordat er meer Momenteel verlaat een aanzienlijk deel van de jongeren, die klaar zijn met doorsteken en verbindingen mogelijk zijn dan in de huidige situatie. Voor inwoners hun opleiding, de stad. Het binden van met name ondernemende starters en pas afgestudeerden aan de stad is goed voor de bevolkingsopbouw maar ook noodzaak voor de verdere ontwikkeling van Delft als creatieve kennisstad. De beoogde sfeer in het gebied wordt mede bepaald door een inspirerende Schieoevers Noord biedt de potentie voor een geschikt woonmilieu voor deze doelgroep. Schiehal voor de pioniersfase van de creatieve economie). Het openbaar gebied, Schieoevers Noord maakt een geleidelijke, organische herontwikkeling door inclusief het water, zou hierbij duurzaam, hoogwaardig ingericht moeten worden van het bestaande bedrijventerrein naar een gebied waar wonen, werken en om de beoogde sfeer te creëren, rekening houdend met de tijdelijkheid. Dit recreëren op verschillende schaalniveaus worden gemengd. Hierbij verkleurt het betekent dat de openbare ruimte herkenbaar is, de kracht van de plek versterkt karakter geleidelijk van traditionele bedrijvigheid naar nieuwe kennisintensieve en verschillende doelgroepen uitnodigt tot ontmoeten en verblijven. en creatieve bedrijvigheid. Schieoevers Noord kan een kansenzone/ proeftuin Wonen op een bedrijventerrein is vanwege wet- en regelgeving niet zonder worden voor het innovatief combineren van wonen, werken en recreëren. meer mogelijk. In een nog op te stellen bestemmingsplan Schieoevers Noord zal Door deze menging van verschillende functies in combinatie met een hoge worden onderzocht of het mogelijk is het gezoneerde terrein in te krimpen dan dichtheid ontstaat een nieuw stedelijk milieu aan de Schie, op loopafstand van wel te beperken tot Schieoevers Zuid. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijven die niet station zuid, de binnenstad en de TU Delft. Door de menging van functies en meer bestaan niet meer op te nemen in het gezoneerd terrein. de centrale ligging met veel doorgaande routes zal het gebied een dynamisch karakter krijgen met veel activiteit. Deze compacte stedelijke woonmilieus bieden Abtswoudseweg/ Noord volop mogelijkheden voor ontmoeting en dienen daarmee als broedplaats voor Het gaat hier om het afronden van de reeds in gang zijnde woningbouwontwik- nieuwe ideeën en ontwikkelingen voor de cultureel creatieve economie en de keling. Voorgesteld wordt om dit gebied goed aan te sluiten op de Spoorzone kenniseconomie. Horeca en culturele voorzieningen zijn dan van groot belang. Dit kan de ondernemende starters en pas afgestudeerden aan Delft blijven Abtswoudseweg onderdeel van uitmaakt. verbinden. We zetten voor deze groepen in op realisatie van woonwerkcombi- De toekomstige bebouwing en functies aan de Abtswoudseweg vormen de naties met ruimte voor ontwikkeling en groei. Dat kan in de vorm van werkruimte overgang tussen woongebied en gemengd stedelijk gebied. Verdichting en in de woning, maar ook met kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen in woonge- meervoudig ruimtegebruik ten opzichte van de huidige situatie zullen gestimu- bieden. leerd worden.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 18
 17. 17. langzame transformatie bedrijventerrein
 18. 18. 4.4.2 Schieoevers Zuid: duurzame economie op een compact bedrijven- in dit gedeelte van Schieoevers levert een aangenaam verblijfsgebied op voor terrein medewerkers en recreanten. Met de komst van de Faradaybrug worden de Schie- Schieoevers Zuid zal getransformeerd worden tot een compact bedrijventerrein. oevers ook voor meer mensen bereikbaar. De brug zelf zal tevens vanwege zijn Uiteindelijk is het doel om de bedrijven in Schieoevers Zuid inclusief een duurzaam architectuur bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. In samenhang met de brug en toekomstperspectief te bieden en het terrein economisch waardevol te kunnen zijn verkeersaantrekkende werking is een verbreding van de Faradayweg nodig. behouden op deze plek. Deze transformatie zal gevolgen hebben vooreigenaren, Wanneer op duurzame wijze breed wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van privaat bijvoorbeeld door het creëren van openbare ruimte deels op private grond. en publiek domein en ondernemerschap, wordt de uitstraling en de economische De bereikbaarheid per auto moet worden vergroot, de uitstraling moet worden waarde van het bedrijventerrein aanmerkelijk verhoogd. verbeterd en de veiligheid moet worden verbeterd. Het bedrijventerrein functi- Het bestemmingsplan Schieoevers Zuid is in principe een conserverend plan. Dit oneert nu niet optimaal. Er is geen werkende structuur van ‘voorkanten en betekent dat we geen nieuwe ontwikkelingen in dit bestemmingsplan mogelijk binnenkanten’. De voorkant is de kant waar een bedrijf zich presenteert naar zijn maken die op het moment van opstellen van dit plan nog niet concreet genoeg omgeving. De binnenkant is de kant waar een bedrijf ‘werkt’; hier is ruimte voor zijn. Als er in de toekomst toch nieuwe ontwikkelingen zijn die passen binnen het beleid zoals dat opgenomen is in de gebiedsvisie, dan zal hier te zijner tijd een zich met de voorkant aan de boulevard moeten presenteren en is er ruimte postzegelbestemmingsplan voor opgesteld moeten worden. voor showrooms. De ‘binnenkanten’ bevinden zich daarachter, bijvoorbeeld met De gemeente wil nieuwe initiatieven die bijdragen aan een duurzame economie andere bedrijven gegroepeerd in hoven. Dit geeft tevens de mogelijkheid tot het stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan een sociaal toepassen van verschillende niveaus van collectieve beveiliging. Door bebouwing veilige omgeving en passen op een geluid gezoneerd bedrijventerrein. Geluids- direct aan de boulevards te situeren gaat het kwaliteitsniveau aan de voorkant gevoelige bestemmingen (zoals kinderopvang) zijn niet mogelijk omdat Schie- omhoog. Door de binnenkanten te omringen met aaneengesloten bebouwing, oevers Zuid een geluid gezoneerd bedrijventerrein zal blijven. zijn ze afsluitbaar en goed te beveiligen. Om de Schieweg hier geleidelijk te laten transformeren naar een volwaardige Twee grote opgaven voor Schieoevers zijn transformatie naar gemengd stedelijk boulevard zou de weg bij nieuwe ontwikkelingen moeten worden verbreed en de gebied met creatieve economie in noord en verduurzaming van de bedrijfsfunctie rooilijn teruggelegd moeten worden. In ruil hiervoor worden de bebouwingsmo- in zuid. gelijkheden aan de boulevard vergroot. Er is onderzocht of een nieuwe binnenhaven in Schieoevers Zuid haalbaar is. De mogelijkheden zijn verkend. Het is een lange termijn perspectief om waterge- bonden bedrijvigheid van Schieoevers Noord naar Schieoevers Zuid te verplaatsen waar meer ruimte is voor verdere ontwikkeling (duurzaam). De provincie Zuid Holland heeft de ambitie om de Schie te verbreden. Voorwaarde voor het reali- seren van deze ambitie is het maken van een combinatie met watergebonden bedrijvigheid, de Faradaybrug en de recreatieve route langs de Schie. Het contact met de Schie in combinatie met meer kwaliteit van water en groenGebiedsvisie Schieoevers 2030 20
 19. 19. Zoekgebied binnenhaven Herinrichting Schieweg-zuid, huidige situatie en toekomstige wenselijke situatie intensiveren bedrijven langs Schieweg
 20. 20. 4.4.3 Uitwisselingsgebieden Uitwisselingsgebieden verbinden de eerder genoemde kerngebieden Schie- worden zoals gebouwd parkeren, horeca of een stationsgerelateerde winkel op oevers Noord en Schieoevers Zuid met omliggende wijken. Dit zijn vaak interes- de begane grond en woningen daarboven. Zo zijn er altijd mensen aanwezig sante gebieden waar interactie ontstaat tussen twee verschillende functies en in de buurt van het stationsplein. In de toekomst zullen rond het station veel karakteristieken. ontwikkelingen zoals studentenhuisvesting, een terras, kantoren, voorzieningen Etalage of auto een plaats krijgen. Deze zone ligt op het snijvlak van een groot aantal gebiedstypen: het gemend stedelijk gebied, onderwijs (TU Delft), het compact bedrijventerrein en Research & development (Technopolis). De etalage is daardoor een geschikt uitwisselings- en ontmoetingsgebied. De huidige sportfuncties op deze plek kunnen hiervoor uitstekend dienen wanneer de sportvelden een meer openbaar karakter krijgen. De sportfunctie kan verder versterkt worden door het aan de Schie te verbinden. Ook een verbinding met sportpark Tanthof is gewenst uit oogpunt van sociale veiligheid. De etalage sluit aan op de primaire ecologische zone en moet daardoor een hoogwaardige ecologische inrichting en uitstraling krijgen. Intensief grondge- bruik en beeldbepalende architectuur met een hoge ecologische kwaliteit zijn hier van belang. Parkeren dient uit het zicht of in de bebouwing te worden opgelost om een aantrekkelijk vestigingsmilieu te laten ontstaan. De etalage zal het gebied zijn waar de aanliggende gebieden zich kunnen presenteren. Schieoevers en station Delft zuid zullen beter zichtbaar moeten zijn vanaf de Kruithuisweg. Naast zichtbaarheid is een goede bereikbaarheid van dit gebied ook van belang. Stationscampus In het gebied Stationscampus ligt station Delft zuid dat in de periode 2015-2020 uitgebreid wordt van twee naar vier sporen en op stedenbaan niveau bediend gaat worden. Dit betekent dat er in beide richtingen minstens 6 keer per uur treinen stoppen. De stationsomgeving wordt getransformeerd tot een hoogwaardig verblijfs- en entreeplein voor mensen die per openbaar vervoer naar het TIC- Delft komen. Om reizigers voor dit station te genereren, is een hoge dichtheid enGebiedsvisie Schieoevers 2030 22
 21. 21. Wonen tussen de bedrijven door Deze zone vormt de overgang tussen de bestaande woonwijk Voorhof en het gemend stedelijk gebied. Het label is wonen voor studenten en starters boven diverse vormen van stadsgebonden bedrijvigheid. Het is de bedoeling dat de Vulcanusweg, die sinds deze update betrokken is bij de gebiedsvisie, een inten- siever gebruikte straat wordt dan nu, met de nadruk op een verhoogde intensiteit van langzaam verkeer. De Vulcanusweg moet nieuw leven ingeblazen worden zodat de straat weer onderdeel wordt van de stad en interessant wordt voor ondernemers en bewoners. Variatie in het straatbeeld, functiemenging en hoge kwaliteit van groen en water zijn daarvoor essentieel. Het spoorweglawaai zal op creatieve wijze in de gevels worden geweerd. Onderwijs-Cultuurcampus Deze zone ligt tussen het gemengd stedelijk gebied en onderwijs (TU Delft). Wonen, werken, onderwijs, onderzoek, cultuur, ontmoeten en ontspannen (aan de Schie) staan centraal. De Gelatinebrug over de Schie zorgt voor verbinding met het gemengd stedelijk gebied en station Delft zuid aan de overzijde. Het gebied leent zich goed voor het uitstralen van een hoge duurzame ambitie met het gebouw van de duurzaamste hogeschool van Nederland.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 24
 22. 22. Tussenland Groene etalage Deze zone ligt tussen het compact bedrijventerrein en Research & development Deze zone ligt tussen het compact bedrijventerrein Schieoevers Zuid en Midden (Technopolis). Het ‘Tussenland’, gelegen aan de Schieoever tussen de Schie en Technopolis, heeft zich in de 20e eeuw ontwikkeld naar een gemengd bedrijven- Wanneer de bedrijven aan de stadsrand zich meer richten op het buitengebied en terrein waar naast traditionele bedrijvigheid tegenwoordig ook andere vormen van bedrijvigheid en zelfs niet-bedrijfsfuncties een plek hebben gekregen. Deze - organische vorm van ontwikkelen is een uitstekende basis om dit gebied te trans- OntwikkelingsPlan) is een kleine poortontwikkeling voor dit deel van de Schieweg formeren tot ondersteunend/ starters- en servicemilieu voor Technopolis en voor het compacte bedrijventerrein Schieoevers Zuid. Hier kan ruimte ontstaan voor horeca en faciliteiten die ook bruikbaar zijn voor het bedrijventerrein. publieksfuncties, horeca of recreatie waar in de omgeving behoefte aan is, maar geen ruimte voor is. Schiebad/ stadsstrand en tijdelijke bedrijfshuisvesting in bestaande panden voor bedrijven die zich nog niet permanent in het gebied willen of kunnen vestigen. Vanaf de Rotterdamseweg is nauwelijks zicht op de Schie. Door het maken van tussenruimtes en openbare, groene plekken aan de oever ontstaat zicht op de Schie. De tussenruimtes zijn ook deels geschikt voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid. Als nieuwe initiatieven passen binnen de doelstellingen uit de gebiedsvisieeen bijdrage leveren aan het ontstaan van openbare tussenruimtes tussen Schie en Rotterdamseweg, dan kan hiervoor na vaststelling van bestemmingsplan Schie- Bedrijvenpark Deze zone ligt tussen de woonbebouwing van Tanthof en het compacte bedrij- venterrein Schieoevers Zuid. Nu bestaat de zone uit een bedrijvenstrook en een groenstrook die van elkaar gescheiden zijn door de Tanthofdreef en de hoogspanningsleiding. Door de zone meer als een geheel te zien en parkachtig in te richten, ontstaan mogelijkheden om de woonwijk en de bedrijven te laten Het openbaar gebied inclusief de waterstructuur zal aantrekkelijker moeten worden om er te kunnen verblijven en spelen. Voor deze ontwikkelingen is het nodig dat hoogspanning ondergronds wordt aangelegd.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 26
 23. 23. 5 DUURZAAMHEID 5.1 algemeen ze voortkomen uit vastgesteld beleid. Duurzaamheid levert een meerwaarde op ‘Duurzame (her)ontwikkeling of revitalisering van een bedrijventerrein kan verwoord worden als de samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, gericht op verbeteren van het (bedrijfs-) economisch resultaat, 5.2 Duurzaamheidsthema’s Een ambitieuze toekomstgerichte visie voor Schieoevers spitst zich hoofdzakelijk Om een bedrijventerrein duurzaam te ontwikkelen zijn zowel de sociaal- toe op de volgende thema’s: maatschappelijke aspecten (people), bescherming van het milieu (planet) als - Ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit; in evenwicht te zijn. Het proces van transformatie en revitalisering, de laatste - Water, ecologische kwaliteit en groen; jaren in Schieoevers opgestart, biedt voor het verouderde bedrijventerrein een - Duurzaam bouwen; kans voor een duurzame aanpak. Duurzaamheid geldt hierbij niet als een op - Duurzaam ondernemen. zichzelf staand doel maar als een verbindend element. Hierbij is het noodzakelijk dat het verduurzamingsproces gemeenschappelijk wordt opgepakt, waardoor In relatie tot het bedrijventerrein Schieoevers kunnen voor de thema’s ruimte- draagvlak wordt gecreëerd bij de gebruikers, eigenaren en projectontwikkelaars gebruik en ruimtelijke kwaliteit, thema’s die effect hebben op de (eigen) kavel of van het gehele gebied. Bijvoorbeeld een energiezuinige warmtekrachtcentrale - die voorziet in elektriciteit van meerdere bedrijven. muleerd. Ook voor de milieuthema’s water, groen/ ecologie (veelal gebiedsgerichte Dat het thema duurzaamheid binnen een gebied als Schieoevers niet overal ingrepen, ondersteund door gebouwgebonden maatregelen) en energie/ op dezelfde manier kan worden toegepast is duidelijk. De basis wordt gevormd duurzaam bouwen (de gebouwgebonden maatregelen) zijn toekomstgerichte en ambitieuze verbeteringen mogelijk. Dit wordt afgestemd op het gebruik van de hogere duurzaamheidsambitie worden vastgesteld. Een hogere duurzame ambitie deelgebieden. kan zichzelf terugverdienen in een ambitieuze uitstraling of door bijvoorbeeld een Op de thema’s ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam bouwen heeft (acceptabele) terugverdientijd. Naast de milieuthema’s (geluid, bodem, energie, de gemeente invloed via bijvoorbeeld een bestemmingsplan, ontwikkelingsover- eenkomst en/of bouwvergunning. Hiervoor kunnen dan ook ‘meetbare’ ambities bedrijven) past een brede toekomstgerichte, duurzame visie in het vastgesteld worden geformuleerd. gemeentelijk Duurzaamheidsplan. Economisch beleid gaat voor een bedrijven- Tenslotte wil de gemeente op het gebied van duurzaam ondernemen (de eigen terrein uit van het voorzien (in voldoende mate) in ruimte voor bedrijfsmatige bedrijfsvoering) een verantwoorde, duurzame verbetering stimuleren en mogelijk activiteiten. Hierin past een duurzame visie om te investeren in kwaliteit om ook maken. Een duurzaam bedrijventerrein bestaat tenslotte niet zonder duurzame op lange termijn een bedrijventerrein binnen de gemeentegrens te behouden. bedrijven en/ of een duurzame bedrijfsvoering, omdat dit ook in het economisch belang van de bedrijven is. Duurzaamheidsmatrix De gemeente wil duurzame ambities stimuleren. Belangrijk in dit proces is de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en overige gebruikers van het zijn duurzame kansen en wensen, maar ook concrete eisen opgenomen wanneer gebied, maar ook tussen bedrijven en gebruikers onderling.Gebiedsvisie Schieoevers 2030 28
 24. 24. energieneutraal bouwen in 2020 Rijksprogramma ‘Schoon en Zuinig’ stimuleren OV door nieuw stationspleinhergebruik gebouwen
 25. 25. 6 MOBILITEIT 6.1 autoverkeer het voor en natransport verbetert. De entree voor het westelijke deel van Schieoevers bevindt zich bij de aansluiting van de Kruithuisweg op de Schieweg. De Kruithuisweg sluit weer direct aan op 6.3 openbaar vervoer Het HOV netwerk zal zich verder ontwikkelen door de komst van tramlijn 19 de A4 en A13. Met deze structuur maakt vrachtverkeer naar het gebied zeer (oostelijke Schieoevers) en door verbetering van station Delft zuid vanuit het beperkt gebruik van het onderliggend wegennet. Dit heeft voordelen voor de project Stedenbaan (heel Schieoevers). In de toekomst is aanzienlijk intensiever verkeersveiligheid. gebruik van het gebied voorzien. Wanneer dit gebeurt kan bezien worden of er voldoende vervoersvraag is om de boulevards Schieweg, Verlengde Engelse- De Schieweg is de hoofdontsluiting voor Schieoevers West en zal voor Schie- straat en de Rotterdamseweg in het openbaar vervoersnetwerk op te nemen. oevers Noord verlegd worden langs het spoor. Zo kan het deel van de huidige Verder zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om een OV verbinding Schieweg langs de Schie meer ruimte krijgen voor een recreatieve functie. De te realiseren tussen station Delft zuid en Technopolis. hoofdontsluiting via de Schieweg en de Verlengde Engelsestraat (deels een wijk- en deels een gebiedsontsluitingsweg) zal heringericht worden als boulevard en zo ook een duidelijke verblijfsfunctie krijgen. Dit sluit aan op de toename van programma langs de weg. 6.4 vervoer over water De scheepvaart is te onderscheiden in recreatievaart en beroepsvaart. Delft geeft prioriteit aan recreatievaart. Hiervoor zal uitbreiding van aanlegplaatsen De Rotterdamseweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het deel van Schie- (Zuidkolk, Nieuwe Haven) plaatsvinden. - ontsluitingsweg en deels als wijkontsluitingsweg. Op de Rotterdamseweg zullen kan een recreatieve attractie voor het gebied zijn. twee nieuwe bruggen aansluiten: de ‘Gelatinebrug’ (alleen voor langzaam Er is een onderzoek afgerond naar het concentreren van watergebonden bedrij- verkeer) en de ‘Faradaybrug’ (voor alle verkeer). Na realisatie van deze bruggen vigheid door middel van de aanleg van een nieuwe binnenhaven in Schieoevers zal een studie worden verricht naar de haalbaarheid van een derde brug over de Zuid. Daarnaast wil Delft ook meewerken aan capaciteitsvergroting van de Schie Schie (voor alle verkeer) in het verlengde van de Cornelis Drebbelweg. voor goederenvaart op het gedeelte van Rotterdam tot aan de keerhaven in Delft. De parkeerlocaties bevinden zich voor heel Schieoevers op eigen terrein. Op deze wijze kan dit deel van de Schie zijn huidige positie in het goederen- vervoer behouden. 6.2 langzaam verkeer onderdoorgangen onder het spoor die in het verlengde van de bruggen liggen duurzaam en ook bevorderlijk voor het gebruik van het openbaar vervoer doordatGebiedsvisie Schieoevers 2030 30
 26. 26. NS station rijkswegtrein provinciale wegtreintunnel gebieds/wijkontsluitingswegtramlijn overige ontsluitende wegenwatertaxi fietsnet noord-zuidtoekomstige stadsbuslijn fietsnet oost-westOV-zone bij voldoende vervoersvraagOV-verbinding in onderzoek
 27. 27. 7 TOTAALBEELD de hoofddoelstellingen voor Schieoevers. De boulevards en de omgeving rond station Delft zuid zijn bedacht als concentraties van hoge dichtheid en veel LEGENDA arbeidsplaatsen. Een andere hoofddoelstelling is het verbinden van Schieoevers binnen TIC-Delft, boulevard aan de rest van Delft en aan het landelijk openbaar vervoersnetwerk via station Delft zuid. Stad aan de Schie is de belangrijkste noord-zuid verbinding voor recreatieve route een recreatief, openbaar verblijfsgebied draagt bij aan een attractief vestigings- stad aan de Schie milieu voor heel Schieoevers. Schieoevers kent veel bijzondere plekken op gebied van cultuur (Porceleyne Fles, gebruiksdichtheid Lijm & Cultuur en het Kruithuis). Deze kwaliteiten worden versterkt door meer bijzondere publieke plekken te creëren op het gebied van ontmoeting (stations- plein Delft zuid) en recreatie (passantenhaven Nieuwe Haven, Urban playground stationscampus Deze huidige en toekomstige kwaliteiten van de Schieoevers zijn belangrijk voor publiekstrekkers een duurzame toekomst van het gebied. Daarnaast is het voor de toekomst van het gebied ook belangrijk dat de buitenwereld de kwaliteiten van Schieoevers centrum leert kennen. De Kruithuisweg kan hierin een belangrijke rol vervullen als etalage waar de Schieoevers zich presenteren. StructuurbeeldGebiedsvisie Schieoevers 2030 32
 28. 28. LEGENDA LEGENDA Nieuwe projecten Blauw projecten Haven Nieuwe Haven Passantenhaven stad aan de Schie stad aan de Schie Passantenhaven P Lijm & passantenhaven Pas passantenhaven cultuur Lijm & cultuur Blauw Blauw w Sita Blauw Sc Delft Zuid samenwerking Station Delft Zuid publiekstrekker Stationsplein Makro studentenwoningen duurzaam afval- en verbreding naar 4 sporen management stationscampus uid weg-Z Schie MakroOntwikkeling korte termijn 2010-2015 Ontwikkeling midden termijn 2015-2020

×