Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал

44,004 views

Published on

Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал

Published in: Technology, Business
11 Comments
24 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
44,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,064
Actions
Shares
0
Downloads
1,193
Comments
11
Likes
24
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • А.Гэлэгжамц Микро эдийн засаг
 • Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал

  1. 1. http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009 Макро эдийн засаг хичээл А.Гэлэгжамц 2009 он
  2. 4. Эдийн засгийн ухааныг судлаж буй зүйлээс нь хамааруулан Микро эдийн засгийн ухаан Макро эдийн засгийн ухаан http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  3. 5. Микро эдийн засаг Микро эдийн засаг нь эдийн засгийн тогтолцоог бүрдүүлэгч өрх гэр, аж ахуй нэгжийн түвшин дэх эдийн засгийн зүй тогтлуудыг судалдаг. http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  4. 6. Бүтээгдэхүүн орлогын загвар Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний урсгал Мөнгөний урсгал Орлого = Зарлага http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com Энх-Орчлон дээд сургууль 2009 Аж ахуй нэгж Өрх гэр Хүчин зүйлийн Зах зээл Бүтээгдэхүүн Үйлчилгээний Зах зээл Зардал, төлбөр Орлого Цалин, хүү, төлбөр гэх мэт Орлого Бүт/үйлч нийлүүлэх Бүт/үйлч худалдан авна Хөдөлмөр, газар, капитал, г.м Үйлдвэрлэлд оруулах
  5. 7. Макро эдийн засаг Улс орны эдийн засгийн хөгжил, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ, орлого, зарлага, ажил эрхлэлтийн түвшин, инфляци, засгийн газрын орлого, зарлага, мөнгө, зээлийн асуудал зэргээр нийт эдийн засгийг судалдаг шинжлэх ухааныг макро эдийн засгийн шинжлэх ухаан гэж нэрлэдэг. http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  6. 9. Микро болон макро эдийн засгийн ялгаа http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009 www.gelegjamts.com
  7. 10. Макро ЭЗ ухааны судлах зүйл <ul><li>Эдийн засгийн тогтолцооны түвшин дэх эдийн засгийн юмс, үзэгдэл, үйл явцуудын дотоод мөн чанарыг судлана. </li></ul><ul><li>Ханш уналт </li></ul><ul><li>Ажилгүйдэл </li></ul><ul><li>Санхүүгийн зах зээл </li></ul><ul><li>Нийт эрэлт, нийлүүлэлт </li></ul><ul><li>Хэрэглээ хуримтлал </li></ul><ul><li>Эдийн засгийн өсөлт </li></ul>http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  8. 11. Үргэлжлэл... Макро ЭЗ ухааны судлах зүйл <ul><li>Эдийн засгийн зүй тогтолууд буюу шалтгаант үр дагавар, холбоо хамаарлуудыг судлана. </li></ul>Инфляци ядуурал Эдийн засгийн юмс, үзэгдэл, үйл явцууд нь хоорондоо нягт холбоотой, харилцан шүтэлцээтэй, нэг нь нөгөөгөөсөө хамаарсан шинжтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг нь өөрчлөгдөхөд нөгөө нь түүнийгээ даган өөрчлөгдөж байдаг жамтай. Энэ хамаарлыг эдийн засгийн хууль буюу зүй тогтол гэж нэрлэнэ. http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  9. 13. Үргэлжлэл... Макро ЭЗ ухааны судлах зүйл Инфляци ядуурал Хөрөнгө оруулалт Зээлийн хүүгийн бууралт Ажил эрхлэлт Бүтээн байгуулалт Чинээлэг амьдрал Эдийн засгийн өсөлт <ul><li>Макро эдийн засгийн үзэгдэл, үйл явцуудад нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг судлана. </li></ul>http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  10. 14. Үргэлжлэл... Макро ЭЗ ухааны судлах зүйл Эдийн засгийн тогтвортой, өндөр хурдацтай өсөлтийг хэрхэн яаж хангах, эдийн засгийн нийт нөөцүүд түүний дотор капитал, газар, хөдөлмөр, санхүүгийн нөөцүүдийг нийт эдийн засгийн хэмжээнд хэрхэн яаж бүрэн дүүрэн ашиглах, бараа таваарын болон мөнгөний зах зээлийн хоорондын болон эдийн засгийн гадаад, дотоод тэнцвэрүүдийг хэрхэн яаж хангах зэрэг нь макро эдийн засгийн онолын судлах үндсэн асуудлууд юм. http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  11. 16. Макро ЭЗ онолын асуудлууд Дээрхийг нэгтгэн дүгнэвэл Макро эдийн засгийн онолын хүрээнд дараах асуудлуудыг ерөнхий байдлаар, бүхэлд нь судалдаг. Үүнд: <ul><li>Эдийн засгийн өсөлт </li></ul><ul><li>Ажилгүйдэл </li></ul><ul><li>Инфляци </li></ul><ul><li>Гадаад худалдаа </li></ul>http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  12. 17. МУ-ын Эдийн засгийн өсөлт, % http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  13. 18. МУ-ын Ажилгүйдлийн түвшин, % http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  14. 20. МУ-ын Инфляцийн түвшин, % http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  15. 21. МУ-ын Гадаад худалдааны тэнцэл http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  16. 22. 1-р баг эдийн засгийн өсөлт 2-р баг инфляци 3-р баг ажилгүйдэл 4-р баг гадаад худалдаа http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  17. 23. Макро ЭЗ ухааны судласнаар <ul><li>Эдийн засгийг бүхэлд нь судалдаг тул эдийн засгийн тогтолцооны бүтэц, оршин тогтнож буй зарчмыг судлаж мэдэх болно. </li></ul><ul><li>Зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг нийтэд нь нийлмэл байдлаар судалдаг тул таваарын ба мөнгөний зах зээл дэх нийт эрэлт нийлүүлэлтийн зүй тогтлуудыг танин мэдэх болно. </li></ul><ul><li>Нийт эдийн засгийн хэмжээнд шинээр бүтээгдсэн орлого хэрхэн хуваарилагддаг, орлого зарлагын тэнцвэр хэрхэн хангагддаг, эдийн засгийн өсөлт хөгжил хэрхэн явагдаж байдаг зүй тогтлуудыг судлаж танин мэдэх болно. </li></ul><ul><li>Эдийн засгийн хэмжээнд үүсэх үр дагаваруудыг шинжлэх, танин мэдэх, шийдвэр гаргах болно. </li></ul><ul><li>Эдийн засгийн гадаад харилцаа, гадаад, дотоод тэнцвэр, түүний зүй тогтлыг танин мэднэ. </li></ul><ul><li>Зөвхөн эдийн засгийн макро түвшинд төдийгүй микро түвшинд ч үнэн зөв шийдвэр гаргах боломжтой, чадвартай болох юм. </li></ul>http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  18. 25. Макро ЭЗ үндсэн зорилтууд <ul><li>Үнийн түвшин, валютын ханшийг тогтворжуулж бүхэлд нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангана. </li></ul><ul><li>Эдийн засгийн нөөцүүд түүний дотор хөдөлмөрийн нөөцийг бүрэн ашиглах </li></ul><ul><li>Эдийн засгийн дотоод, гадаад тэнцвэрийг хангах </li></ul><ul><li>Эдийн засгийн өндөр хурдацтай өсөлтийг хангах </li></ul>http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  19. 26. Макро ЭЗ-ийн онолын үндсэн урсгал, үзэл баримтлалууд СОНГОДОГ ОНОЛ: энэ онол нь 1770-аад оны дунд үеэс үүссэн бөгөөд гол төлөөлөгч нь Английн эдийн засагч Адам Смит, Давид Рикардо нар юм. Сонгодог онолын гол үндсэн үзэл санаа нь: Адам СМИТ (1723-1790) Давид Рикардо <ul><li>Эдийн засаг нь үл үзэгдэгч гар буюу зах зээлийн механизм болох бараа бүтээгдэхүүний үнэ, зээлийн хүү, цалин зэргээр зохицуулагдана. </li></ul>http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  20. 27. <ul><li>Үнэ, зээлийн хүү, цалингийн өөрчлөлтүүд нь хэрэглэгч, пүүсүүдийн ямар шийдвэр гаргах талаар дохио өгч байдаг. </li></ul>Макро ЭЗ-ийн онолын үндсэн урсгал, үзэл баримтлалууд СОНГОДОГ ОНОЛ: энэ онол нь 1770-аад оны дунд үеэс үүссэн бөгөөд гол төлөөлөгч нь Английн эдийн засагч Адам Смит, Давид Рикардо нар юм. Сонгодог онолын гол үндсэн үзэл санаа нь: Адам СМИТ (1723-1790) Давид Рикардо http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  21. 29. <ul><li>Үнэ, зээлийн хүү, цалингийн уяан, хатан байдал нь төрийн оролцоогүйгээр эдийн засгийг зохицуулж тэнд үүссэн сөрөг үзэгдлүүдийг шийдвэрлэж чадна гэж үздэг. </li></ul>Макро ЭЗ-ийн онолын үндсэн урсгал, үзэл баримтлалууд СОНГОДОГ ОНОЛ: энэ онол нь 1770-аад оны дундүеэс үүссэн бөгөөд гол төлөөлөгч нь Английн эдийн засагч Адам Смит, Давид Рикардо нар юм. Сонгодог онолын гол үндсэн үзэл санаа нь: Адам СМИТ (1723-1790) Давид Рикардо http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  22. 30. Үргэлжлэл... КЕЙНСИЙН ОНОЛ: 1930-аад оны дундуур Английн нэрт эдийн засагч Джон Мейнард Кейнс өөрийн алдарт бүтээл “Хөдөлмөр бүрэн эрхлэлт ба хүү мөнгөний ерөнхий онол” гэсэн номондоо анх төрийн зохицуулалт бүхий зах зээлийн тогтолцооны онолын үндэслэлийг боловсруулан тавьсан. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) Уг онол нь: Үнэ, зээлийн хүү, цалин зэрэг нь удаан өөрчлөгддөг уян хатан бус шинжтэй тул зах зээлийг бүрэн зохицуулж чадахгүй. Иймээс ЗГ өөрийн зардал, татварын хэмжээг өөрчлөн нийт эрэлтэд нөлөөлөх замаар эдийн засагт зохицуулалт хийх нь ихээхэн үр ашигтай гэж үздэг. Кейнсийн онол 1930-аад оны дунд үеээс 1970-аад он хүртэл нилээд давамгайлах шинжтэй байсан. http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  23. 31. Үргэлжлэл... ШИНЭ СОНГОДОГ ОНОЛ: Энэ онол нь 70-аад онд үүсэн бөгөөд гол төлөөлөгчид нь Милтон Фридман, Роберт Барро, Роберт Лукас нар юм. Уг онол үнэ, Зээлийн хүү, цалин зэрэг нь уян хатан шинж чанартай хэдий ч эдийн засгийн өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд тэр бүр хурдан дасан зохицож чадахгүй нь мэдээллийн тархацын хурд, нийгмийн зан заншил зэрэгтэй холбоотой. Харин эдийн засгийн субъектууд нь боломжтой бүх мэдээллийг ашиглан ирээдүйн талаар хамгийн зөв таамаглал гарган өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд дасан зохицож чаддаг. Иймээс төр эдийн засагт оролцох нь эдийн засгийн байдлыг муутгана гэж үздэг. Милтон Фридман Роберт Лукас http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  24. 33. Үргэлжлэл... ШИНЭ КЕЙНСИЙН ОНОЛ: 1980-аад онд үүссэн бөгөөд гол төлөөлөгчид нь Георги Акерлот, Грегори Мэнькю, Дэвид Ровер нар юм. Уг онол үзэхдээ эдийн засгийн субъектууд өөрсдийн эрх ашиг, сонирхолыг дагаж байдаг ч үнийн өөрчлөлттэй зохицон байхын тулд гаргах зардлууд нь эргээд үнийн түвшинг уян хатан бус байдалд хүргэдэг. Иймээс үнийн механизм нь эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, зохицуулж чадахгүй. Харин ч эдийн засгийн мөчлөгийн шалтгаан болдог. Ийм нөхцөлд төр эдийн засгийг үр ашигтай ажиллуулах боломжтой гэж үздэг. http://www.gelegjamts.com/ e-mail: gelegee_5@yahoo.com 2009
  25. 35. Бид хамтдаа хөгжлийг бүтээнэ... Танд амжилт хүсье... Хүндэтгэсэн: Адилбишийн Гэлэгжамц
  26. 37. Хичээлийг бүрэн эхээр нь www.gelegjamts.com - - оос татаж авна уу !

  ×