http://gelegjamts.blogspot.com/ Санхүүгийн менежмент хичээл-2008 он “ Энх-Орчлон” дээд сургууль - А.Гэлэгжамц $
МХ-ийн цаг хугацааны үнэлгээний аргууд <ul><li>Энгийн тооцооны арга </li></ul><ul><li>Хүснэгт ашиглах арга </li></ul><ul><...
Нэр томъёоны тайлбар <ul><li>Ирээдүйн үнэ цэнэ- FV : Тодорхой хугацааны дараахь мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гү...
<ul><li>Дискаунтинг: Өнөөгийн үнэ цэнийг олох процесс. </li></ul><ul><li>Аннуити: Тодорхой хугацаанд, түүний ижил интерв...
<ul><li>Хүү- i : Хугацаа бүрд бодох хүү. </li></ul>Нэр томъёоны тайлбар http://gelegjamts.blogspot.com/
<ul><li>Тэмдэглэгээ:  0- р өнөөдрийг, 1 гэдэг нь өнөөдрөөс эхэлсэн хугацааны нэг үеийн төгсгөл... Хэрэв хугацааны үеийг...
<ul><li>Компаундинг зарчмын дагуу бодно. </li></ul>Өнөөдрийн $ 100-г жилийн 10%-ийн хүүтэй, 3 жилийн хугацаатайгаар Х.О...
хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүний хүчин зүйлийн ирээдүйн үнэ цэнэ <ul><li>PV нь эхний хөрөнгө оруулалт буюу өнө...
<ul><li>PV = 100 </li></ul><ul><li>i = 10% </li></ul><ul><li>n = 1 </li></ul><ul><li>FV 1 = ? </li></ul>FV 1 = 1000*(1.1...
I, n хүчин зүйлээс хамаарах 1 төгрөгийн ирээдүйн үнэ цэнэ (1 + i ) n  = FVIF i;n http://gelegjamts.blogspot.com/
Жилийн хүү 10% байхад ирээдүйд $100 -той болохын тулд  өнөөдөр хэдэн төгрөгийн хадгаламж хийх вэ? http://gelegjamts.blog...
хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүнии хүчин зүйлийн өнөөгийн үнэ цэнэ /Таблиц/ http://gelegjamts.blogspot.com/ $100...
I, n хүчин зүйлээс хамаарах 1 төгрөгийн Өнөөгийн үнэ цэнэ http://gelegjamts.blogspot.com/
Аннуити гэдэг нь хугацаа тэнцүү интервалуудад ( үе тутамд ) дэс дараалан хйих, тэнцүү хэмжээтэй хийх өсөн нэмэгдэх төлб...
0 1 2 3 $100 $100 $100 ( Энгийн аннуити ) ӨНӨӨДӨР Үе бүрийн эцэст тэнцүү хэмжээтэй төлбөр 3 дахь хугацааны төгсгөл...
 FVA 3 = $1,000 (1 .07 ) 2 +  $1,000 (1 .07 ) 1 + $1,000 (1 .07 ) 0  = $1,145  +  $1,070  +  $1,000   =  ...
Аннуити дуэ гэдэг нь хугацааны үе бүрийн эхэнд дэс дараалан хийх тэнцүү хэмжээтэй төлбөрийг хэлдэг. $1000 $1000 $1000 i% ...
FVAD 3 = $1,000 (1 .07 ) 3 +  $1,000 (1 .07 ) 2 + $1,000 (1 .07 ) 1  = $1,225  +  $1,145  +  $1,070   =  $...
PVAD n = $1,000 /(1 .07 ) 0 + $1,000 /(1 .07 ) 1 + $1,000 /(1 .07 ) 2 = $2,808.02 $1,000  $1,000 $1,000 0 1 2 ...
PVAD n = R ( PVIFA i% ,n )(1+ i ) PVAD 3  = $1,000 ( PVIFA 7% ,3 )(1 .07 ) = $1,000 ( 2.624 )(1 .07 ) = $2,808 Т...
Аннуити ба анниути дуэгийн ялгаа... http://gelegjamts.blogspot.com/ PMT PMT 0 1 2 3 i% PMT PV FV PMT PMT PMT 0 1 2 3 i%
Перпетуити гэдэг нь байнга үргэлжлэх, ижил хэмжээний дэс дараалсан төлбөрийг хэлдэг. Доорх томъёолол нь перпетуитигийн өн...
А нь РМТ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/ 2 4 6 8 10 12 14 1. О хугацааны дараахь перпетуити -- PV 1 = A/i A 0 A...
0 1 2 3 4 5 $600 $600 $400 $400 $100 10% $545.45 $495.87 $300.53 $273.21 $ 62.09 $1677.15 = PV 0  өнөөгийн үн...
Жич: жигд бус мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэр жигд мөнгөн гүйлгээн дүнтэй тэнцүү байж болдог. А нь РМТ бол...
0 1 2 3 4 $400 $400 $400 $400 PV 0  тэнцүү $1677.30. 0 1 2 $200 $200 0 1 2 3 4 5 $100 $1,268.00 $347.20 $6...
Жилийн : FV 3 = $100(1.10) 3 = $133.10 Хагас жилийн : FV 6 = $100(1.05) 6 = $134.01 Хүүг жилд хэдэн удаа боддог мөнг...
компаундингийн үечлэл нь Энгийн FV -ээс  ялгаатай ($100 -ийг 5 жилийн туршид жилд 2 удаа бодоход )  n - жил = $100(1...
$100 -ийн FV нь ялгаатай компаундингийн 5 жилийн туршид энгийн хүү нь 1 2% байхад ямар байх вэ? FV( жил )= $100(1.12) ...
<ul><li>Нэрлэсэн хүү: (i nom ) нь оролцогч талуудын хооронд хэлэлцэн тохирсон гэрээт хүүг хэлнэ. </li></ul><ul><li>Цаг х...
APR нь жилийн хүү ( Компаундинг тооцоогүй ) - i nom  http://gelegjamts.blogspot.com/
EAR жил = 12%. EAR улирал = (1 + 0.12/4) 4 - 1 = 12.55%. EAR сар = (1 + 0.12/12) 12 - 1 = 12.68%. EAR өдөр (365) = (1...
<ul><li>Сонголт </li></ul><ul><ul><li>Өнөөдөр $16 мянган доллар авах уу эсвэл </li></ul></ul><ul><ul><li>33 жилийн дара...
<ul><li>Зээлийг гэрээний дагуу хугацааны тэнцүү үеүдэд, ижил хэмжээтэйгээр эргүүлэн хэсэгчлэн төлөхийг хэлнэ. </li></ul>P...
Алхам 2: 1 дэх жилийн хүүгийн төлбөр . INT t = эхний үлд t  * (i) INT 1 = $1,000(0.10) = $100 Repmt t = PMT - INT t  ...
Алхам 4: 1 дэх жилийн эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл = эхний үлд - Repmt = $1,000 - $302.11 = $697.89 ЖИЧ: 2, 3 дах ...
эхний нөхөн эцсийн жил/- үлд PMT INT төлбөр үлд 1 $1,000 $402 $100 $302 $698 2 698 402 70 332 366 3 366 402 37 366 0 нийт ...
$ 0 1 2 3 402.11 302.11 Үндсэн төлбөр Хүүгийн төлбөр http://gelegjamts.blogspot.com/
товч :  2 nd  CLR TVM 2  N 7  I/Y -1000 PV 0  PMT CPT FV http://gelegjamts.blogspot.com/
N: 2 хугацаа I/Y: 7% нэгж хугацааны хүү ( 7 гэж бус .07 гэж оруулна ) PV: $1,000 ( хасах тэмдэгтэйгээр оруулна ) PMT:...
200 8 он http://gelegjamts.blogspot.com/ Та үргэлжлэлийг хичээлийн цаг дээр судлах болно. Асжилт хүсье,,, http://gelegja...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ, ирээдүйн үнэ цэнэ, санхүүгийн менежмент

21,854

Published on

Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ, ирээдүйн үнэ цэнэ, санхүүгийн менежмент

Published in: Technology, Business
5 Comments
36 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
21,854
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
36
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ, ирээдүйн үнэ цэнэ, санхүүгийн менежмент

 1. 1. http://gelegjamts.blogspot.com/ Санхүүгийн менежмент хичээл-2008 он “ Энх-Орчлон” дээд сургууль - А.Гэлэгжамц $
 2. 2. МХ-ийн цаг хугацааны үнэлгээний аргууд <ul><li>Энгийн тооцооны арга </li></ul><ul><li>Хүснэгт ашиглах арга </li></ul><ul><li>Санхүүгийн калькулятор ашиглах арга </li></ul><ul><li>Компьютерийн эксел програм </li></ul>http://gelegjamts.blogspot.com/
 3. 3. Нэр томъёоны тайлбар <ul><li>Ирээдүйн үнэ цэнэ- FV : Тодорхой хугацааны дараахь мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гүйлгээний ирээдүйн хэмжээ. </li></ul><ul><li>Өнөөгийн үнэ цэнэ -PV : Ирээдүйн мөнгөн гүйлгээ буюу дэс дараалсан ирээдүйн мөнгөн гүйлгээнүүдийн өнөөгийн үнэлгээ. </li></ul><ul><li>Компаундинг: Мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гүйлгээний эцсийн үнэлгээг тооцох арифметик үйл ажиллагаа. </li></ul>http://gelegjamts.blogspot.com/
 4. 4. <ul><li>Дискаунтинг: Өнөөгийн үнэ цэнийг олох процесс. </li></ul><ul><li>Аннуити: Тодорхой хугацаанд, түүний ижил интервал тутамд дэс дараалан тэнцүү хэмжээтэй хийх өсөн нэмэгдэх төлбө. </li></ul><ul><li>Аннуити дуэ: Тооцоонд хамрагдах хугацааны үе бүрийн эхэнд дэс дараалан хийх тэнцүү хэмжээтэй төлбөр. </li></ul>Нэр томъёоны тайлбар http://gelegjamts.blogspot.com/
 5. 5. <ul><li>Хүү- i : Хугацаа бүрд бодох хүү. </li></ul>Нэр томъёоны тайлбар http://gelegjamts.blogspot.com/
 6. 6. <ul><li>Тэмдэглэгээ: 0- р өнөөдрийг, 1 гэдэг нь өнөөдрөөс эхэлсэн хугацааны нэг үеийн төгсгөл... Хэрэв хугацааны үеийг жилээр авбал [ 0,1 ] интервал нь нэг дэх жилийг, [ 1,2 ] нь хоёр дахь жилийг харуулах жишээтэй. </li></ul>Цаг хугацааны шулуун хүү Мөнгө http://gelegjamts.blogspot.com/ М 0 М 1 М 3 М 2 0 1 2 3 i%
 7. 7. <ul><li>Компаундинг зарчмын дагуу бодно. </li></ul>Өнөөдрийн $ 100-г жилийн 10%-ийн хүүтэй, 3 жилийн хугацаатайгаар Х.О хийвэл 3 дахь жилд хэдэн төгрөг болох вэ? FV = ? http://gelegjamts.blogspot.com/ 100 0 1 2 3 10%
 8. 8. хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүний хүчин зүйлийн ирээдүйн үнэ цэнэ <ul><li>PV нь эхний хөрөнгө оруулалт буюу өнөөгийн үнэ цэнэ , </li></ul><ul><li>FV ирээдүйн үнэ цэнэ </li></ul>FV n = PV(1 + i ) n (1 + i ) n = FVIF i;n http://gelegjamts.blogspot.com/ 1 2 3 0 FV 1 = (1+i)PV FV 3 = (1+i) 3 PV PV FV 2 = (1+i) 2 PV
 9. 9. <ul><li>PV = 100 </li></ul><ul><li>i = 10% </li></ul><ul><li>n = 1 </li></ul><ul><li>FV 1 = ? </li></ul>FV 1 = 1000*(1.10) = 110 <ul><li>PV = 100 </li></ul><ul><li>i = 10% </li></ul><ul><li>n = 3 </li></ul><ul><li>FV = ? </li></ul>FV = 100*(1.1)*(1.1)*(1.1) = 133 , 1 http://gelegjamts.blogspot.com/
 10. 10. I, n хүчин зүйлээс хамаарах 1 төгрөгийн ирээдүйн үнэ цэнэ (1 + i ) n = FVIF i;n http://gelegjamts.blogspot.com/
 11. 11. Жилийн хүү 10% байхад ирээдүйд $100 -той болохын тулд өнөөдөр хэдэн төгрөгийн хадгаламж хийх вэ? http://gelegjamts.blogspot.com/ 1 2 3 0 PV = FV 1 /(1+i) FV 1 PV = FV 2 /(1+i) 2 FV 2 PV = FV 3 /(1+i) 3 FV 3
 12. 12. хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүнии хүчин зүйлийн өнөөгийн үнэ цэнэ /Таблиц/ http://gelegjamts.blogspot.com/ $100   = 0.7513 = $75.13. 1.10 PV = $100 1       3
 13. 13. I, n хүчин зүйлээс хамаарах 1 төгрөгийн Өнөөгийн үнэ цэнэ http://gelegjamts.blogspot.com/
 14. 14. Аннуити гэдэг нь хугацаа тэнцүү интервалуудад ( үе тутамд ) дэс дараалан хйих, тэнцүү хэмжээтэй хийх өсөн нэмэгдэх төлбөр байдаг. Энэ нь төлбөрийг РМТ (payment) гэж тэмдэглэдэг бөгөөд аливаа хугацааны эхэнд, эсвэл эцэст хийдэг. $100 $100 $100 i% $ 100-ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эцэст төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити болно. http://gelegjamts.blogspot.com/ 0 1 2 3
 15. 15. 0 1 2 3 $100 $100 $100 ( Энгийн аннуити ) ӨНӨӨДӨР Үе бүрийн эцэст тэнцүү хэмжээтэй төлбөр 3 дахь хугацааны төгсгөл 2 дох хугацааны төгсгөл 1 дэх хугацааны төгсгөл http://gelegjamts.blogspot.com/
 16. 16. FVA 3 = $1,000 (1 .07 ) 2 + $1,000 (1 .07 ) 1 + $1,000 (1 .07 ) 0 = $1,145 + $1,070 + $1,000 = $3,215 $1,000 $1,000 $1,000 0 1 2 3 4 $3,215 = FVA 3 7% $1,070 $1,145 $ 1000-ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эцэст төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 17. 17. Аннуити дуэ гэдэг нь хугацааны үе бүрийн эхэнд дэс дараалан хийх тэнцүү хэмжээтэй төлбөрийг хэлдэг. $1000 $1000 $1000 i% $ 100 0 -ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эхэнд төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити дуэ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/ 0 1 2 3
 18. 18. FVAD 3 = $1,000 (1 .07 ) 3 + $1,000 (1 .07 ) 2 + $1,000 (1 .07 ) 1 = $1,225 + $1,145 + $1,070 = $3,440 $1,000 $1,000 $1,000 $1,070 0 1 2 3 4 $3,440 = FVAD 3 $1,225 $1,145 $ 100 0 -ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эхэнд төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити дуэ болно. Хүү-7% http://gelegjamts.blogspot.com/
 19. 19. PVAD n = $1,000 /(1 .07 ) 0 + $1,000 /(1 .07 ) 1 + $1,000 /(1 .07 ) 2 = $2,808.02 $1,000 $1,000 $1,000 0 1 2 3 4 $2,808.02 = PVAD n 7% $ 934.58 $ 873.44 $ 100 0 -ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эхэнд төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити дуэ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 20. 20. PVAD n = R ( PVIFA i% ,n )(1+ i ) PVAD 3 = $1,000 ( PVIFA 7% ,3 )(1 .07 ) = $1,000 ( 2.624 )(1 .07 ) = $2,808 ТАБЛИЦ http://gelegjamts.blogspot.com/
 21. 21. Аннуити ба анниути дуэгийн ялгаа... http://gelegjamts.blogspot.com/ PMT PMT 0 1 2 3 i% PMT PV FV PMT PMT PMT 0 1 2 3 i%
 22. 22. Перпетуити гэдэг нь байнга үргэлжлэх, ижил хэмжээний дэс дараалсан төлбөрийг хэлдэг. Доорх томъёолол нь перпетуитигийн өнөөгийн үнэ цэнэ болно. Нэмэлт : тодорхой бус хугацаагаар гаргасан үнэт цаасанд перпетуити төлбөо болдог. Ийм төрлийн үнэт цаасыг КОНСОЛ гэж нэрлэдэг. PV перпетуити =  [ РМТ /(1+i) t ] = РМТ  [ 1/(1+i) t ] = РМТ /i Гэх мэт PMT PMT PMT PMT PMT PMT http://gelegjamts.blogspot.com/ 1 2 3 4 5 6 7 0 PMT PV 1 = A/(1+r) PV 2 = A/(1+r) 2 PV 3 = A/(1+r) 3 PV 4 = A/(1+r) 4 Гэх мэт
 23. 23. А нь РМТ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/ 2 4 6 8 10 12 14 1. О хугацааны дараахь перпетуити -- PV 1 = A/i A 0 A A A A A A A A A A A A A 2 4 6 8 10 12 14 2. 8 хугацааны дараахь перпетуитигийн -- PV 8 = [1/(1+i)] 8 x (A/i) 0 A A A A A A 2 4 6 8 10 12 14 3. 8-н хугацааны турш дахь аннуити -- PV = PV 1 – PV 8 = (A/i) x { 1 – [1/(1+i)] 8 } A 0 A A A A A A A
 24. 24. 0 1 2 3 4 5 $600 $600 $400 $400 $100 10% $545.45 $495.87 $300.53 $273.21 $ 62.09 $1677.15 = PV 0 өнөөгийн үнэ цэнэ Хугацааны үе бүрт дэс дараалсан өөр өөр хэмжээтэй мөнгөн гүйлгээ http://gelegjamts.blogspot.com/
 25. 25. Жич: жигд бус мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэр жигд мөнгөн гүйлгээн дүнтэй тэнцүү байж болдог. А нь РМТ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/ 2 4 6 8 10 12 14 1. 10 хугацааны жигд бус мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн ү/ц – PV = PV 10 + PV 4 5 0 $100 $100 $100 $100 $100 $500 $500 $500 $100 $500 2. 10 хугацааны турш дахь $ 100-ийн аннуити -- PV 10 = { 1 - [1/(1+i)] 10 } x (A/i) 2 4 6 8 10 12 14 0 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 3. 5 дахь хугацаанаас эхэлсэн 4 хугацааны турш дахь $ 400-ийн аннуити -- PV 4 5 = [1/(1+i)] 5 x [ (A/i) x { 1 – [1/(1+i)] 4 } ] 2 4 6 8 10 12 14 0 $400 $400 $400 $400
 26. 26. 0 1 2 3 4 $400 $400 $400 $400 PV 0 тэнцүү $1677.30. 0 1 2 $200 $200 0 1 2 3 4 5 $100 $1,268.00 $347.20 $62.10 нэмэх нэмэх http://gelegjamts.blogspot.com/
 27. 27. Жилийн : FV 3 = $100(1.10) 3 = $133.10 Хагас жилийн : FV 6 = $100(1.05) 6 = $134.01 Хүүг жилд хэдэн удаа боддог мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гүйлгээнүүдийн эцсийн үнэлгээг тодорхойлдог арга юм http://gelegjamts.blogspot.com/ 0 1 2 3 10% 100 133.10 0 1 2 3 5% 4 5 6 134.01 1 2 3 0 100
 28. 28. компаундингийн үечлэл нь Энгийн FV -ээс ялгаатай ($100 -ийг 5 жилийн туршид жилд 2 удаа бодоход ) n - жил = $100(1.06) 10 = $179.08. FV = PV 1 . + i m n Nom mn       FV = $100 1 + 0.12 2 5 2x5      * *  m - үечлэл http://gelegjamts.blogspot.com/
 29. 29. $100 -ийн FV нь ялгаатай компаундингийн 5 жилийн туршид энгийн хүү нь 1 2% байхад ямар байх вэ? FV( жил )= $100(1.12) 5 = $176.23 FV( хагас жил )= $100(1.06) 10 = $ 179.08 FV( улирал )= $100(1.03) 20 = $180.61 FV( сар )= $100(1.01) 60 = $181.67 FV( өдөр ) = $100(1+(0.12/365)) (5x365) = $182.19 http://gelegjamts.blogspot.com/
 30. 30. <ul><li>Нэрлэсэн хүү: (i nom ) нь оролцогч талуудын хооронд хэлэлцэн тохирсон гэрээт хүүг хэлнэ. </li></ul><ul><li>Цаг хугацааны хүү: ( i per =i nom / m) хугацаа бүрт өөрчлөгдөж байгаа хүүг хэлнэ. Сар, улирал, жил... Үргэлжилсэн хугацааны доторхи үе бүрийн хүү болдог. </li></ul><ul><li>Жилийн хүүний идэвхитэй хэмжээ: (EAR=(1+i nom / m) m -1) нь жилд бодитоор тооцсон хүүг хэлнэ. </li></ul>http://gelegjamts.blogspot.com/
 31. 31. APR нь жилийн хүү ( Компаундинг тооцоогүй ) - i nom http://gelegjamts.blogspot.com/
 32. 32. EAR жил = 12%. EAR улирал = (1 + 0.12/4) 4 - 1 = 12.55%. EAR сар = (1 + 0.12/12) 12 - 1 = 12.68%. EAR өдөр (365) = (1 + 0.12/365) 365 - 1 = 12.75%. Хэвийн хүү –12% үед $ 1 http://gelegjamts.blogspot.com/
 33. 33. <ul><li>Сонголт </li></ul><ul><ul><li>Өнөөдөр $16 мянган доллар авах уу эсвэл </li></ul></ul><ul><ul><li>33 жилийн дараа $33 мянган доллар авах уу </li></ul></ul><ul><li>R = 7% </li></ul><ul><li>PV=$12.75 мянга , би өнөөдрийн $16 мянган долларыг сонгоно. </li></ul>http://gelegjamts.blogspot.com/
 34. 34. <ul><li>Зээлийг гэрээний дагуу хугацааны тэнцүү үеүдэд, ижил хэмжээтэйгээр эргүүлэн хэсэгчлэн төлөхийг хэлнэ. </li></ul>PMT PMT PMT 0 1 2 3 10% -1,000 PV=  [ РМТ /(1+i) t ] 1000 =  [ РМТ /( 1,1 ) t ] РМТ= 402.11 $ 1000-ийн зээлийг 3 жилд багтаан 3 удаагийн төлбөрөөр төлөхөөр тохиролцжээ http://gelegjamts.blogspot.com/
 35. 35. Алхам 2: 1 дэх жилийн хүүгийн төлбөр . INT t = эхний үлд t * (i) INT 1 = $1,000(0.10) = $100 Repmt t = PMT - INT t = $402.11 - $100 = $302.11 Алхам 3 : 1 дэх жил анхны зээлийн нөхөн төлбөр . http://gelegjamts.blogspot.com/
 36. 36. Алхам 4: 1 дэх жилийн эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл = эхний үлд - Repmt = $1,000 - $302.11 = $697.89 ЖИЧ: 2, 3 дах жилийг 1-р жилийн бодолттой адил болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 37. 37. эхний нөхөн эцсийн жил/- үлд PMT INT төлбөр үлд 1 $1,000 $402 $100 $302 $698 2 698 402 70 332 366 3 366 402 37 366 0 нийт 1,206.34 206.34 1,000 Зээл бууруулалтын хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/
 38. 38. $ 0 1 2 3 402.11 302.11 Үндсэн төлбөр Хүүгийн төлбөр http://gelegjamts.blogspot.com/
 39. 39. товч : 2 nd CLR TVM 2 N 7 I/Y -1000 PV 0 PMT CPT FV http://gelegjamts.blogspot.com/
 40. 40. N: 2 хугацаа I/Y: 7% нэгж хугацааны хүү ( 7 гэж бус .07 гэж оруулна ) PV: $1,000 ( хасах тэмдэгтэйгээр оруулна ) PMT: хамааралгүй тул (0 -ээр орлуулна ) FV: хариу ( бататгаж асууна ) N I/Y PV PMT FV оролт Компаунд 2 7 -1,000 0 1,144.90 http://gelegjamts.blogspot.com/
 41. 41. 200 8 он http://gelegjamts.blogspot.com/ Та үргэлжлэлийг хичээлийн цаг дээр судлах болно. Асжилт хүсье,,, http://gelegjamts.blogspot.com/

×