МУ-ын 2009 оны нэгдсэн төсөв /http://www.iltod.gov.mn/

 • 4,805 views
Uploaded on

 

More in: Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
4,805
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
177
Comments
1
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. МОНГОЛ УЛСЫН 2009 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН Хавсралт № .1. ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ сая төгрөг ДНБ-нд эзлэх хувь Төсөл Өөрчлөлт Тодотгол Төсөл Тодотгол Нэгдсэн Улсын О Нутаг МУХС НДС Нэгдсэн Улсын О Нутаг МУХС НДС Нэгдсэн Улсын О Нутаг МУХС НДС Нэгдсэн Улсын О Нутаг МУХС НДС Нэгдсэн Улсын О Нутаг МУХС НДС 1,928,517.5 1,569,415.9 235,462.7 49,132.8 457,025.0 44,494.3 51,920.6 -7,861.2 2,149.4 4,534.5 1,973,011.8 1,621,336.5 227,601.5 51,282.2 461,559.4 30.6 24.9 3.7 0.8 7.3 31.3 25.8 3.6 0.8 7.3 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,904,151.0 1,399,778.7 210,626.6 49,132.8 300,767.8 44,494.3 34,206.3 1,054.4 2,149.4 14,861.3 1,948,645.4 1,433,985.0 211,681.0 51,282.2 315,629.1 30.3 22.2 3.3 0.8 4.8 31.0 22.8 3.4 0.8 5.0 А. УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 1,575,501.5 1,090,563.9 191,814.9 48,509.8 300,767.8 43,229.9 31,581.9 2,414.4 2,149.4 14,861.3 1,618,731.4 1,122,145.8 194,229.2 50,659.2 315,629.1 25.0 17.3 3.0 0.8 4.8 25.7 17.8 3.1 0.8 5.0 1. Татварын орлого 368,191.0 221,009.0 98,672.2 48,509.8 0.0 4,639.1 2,489.7 0.0 2,149.4 0.0 372,830.1 223,498.7 98,672.2 50,659.2 0.0 5.9 3.5 1.6 0.8 0.0 5.9 3.6 1.6 0.8 0.0 1.1. Орлогын албан татвар 1.1.1 Хувь хүний орлогын албан татвар 98,672.2 0.0 98,672.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98,672.2 0.0 98,672.2 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 1.1.2 Аж, ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татвар 221,009.0 221,009.0 0.0 0.0 0.0 2,489.7 2,489.7 0.0 0.0 0.0 223,498.7 223,498.7 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 1.1.3 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 48,509.8 0.0 0.0 48,509.8 0.0 2,149.4 0.0 0.0 2,149.4 0.0 50,659.2 0.0 0.0 50,659.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 244,613.0 0.0 0.0 0.0 300,767.8 7,084.2 0.0 0.0 0.0 14,861.3 251,697.2 0.0 0.0 0.0 315,629.1 3.9 0.0 0.0 0.0 4.8 4.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж 10,304.2 0.0 10,304.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,304.2 0.0 10,304.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3. Өмчийн татвар 392,321.0 392,321.0 0.0 0.0 0.0 21,641.3 21,641.3 0.0 0.0 0.0 413,962.3 413,962.3 0.0 0.0 0.0 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 6.6 6.6 0.0 0.0 0.0 1.4. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 203,384.4 203,384.4 0.0 0.0 0.0 -5,077.2 -5,077.2 0.0 0.0 0.0 198,307.2 198,307.2 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 1.5. Онцгой албан татвар 16,986.5 9,202.3 7,784.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,986.5 9,202.3 7,784.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6. Тусгай зориулалтын орлого 155,041.7 155,041.7 0.0 0.0 0.0 8,151.7 8,151.7 0.0 0.0 0.0 163,193.4 163,193.4 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 1.7. Гаалийн албан татвар 184,659.7 109,605.4 75,054.3 0.0 0.0 6,790.8 4,376.4 2,414.4 0.0 0.0 191,450.5 113,981.8 77,468.6 0.0 0.0 2.9 1.7 1.2 0.0 0.0 3.0 1.8 1.2 0.0 0.0 1.8. Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 328,649.5 309,214.8 18,811.7 623.0 0.0 1,264.5 2,624.4 -1,359.9 0.0 0.0 329,914.0 311,839.2 17,451.8 623.0 0.0 5.2 4.9 0.3 0.0 0.0 5.2 5.0 0.3 0.0 0.0 2. Татварын бус орлого 2,366.4 0.0 2,366.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,366.4 0.0 2,366.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 22,000.0 169,637.2 22,469.7 0.0 156,257.1 0.0 17,714.3 -8,915.6 0.0 -10,326.8 22,000.0 187,351.5 13,554.1 0.0 145,930.3 0.3 2.7 0.4 0.0 2.5 0.3 3.0 0.2 0.0 2.3 В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 2,306,231.2 1,835,556.3 237,812.7 182,771.9 432,609.2 8,003.6 19,184.8 -7,861.2 0.0 2,929.0 2,314,234.8 1,854,741.1 229,951.5 182,771.9 435,538.2 36.6 29.2 3.8 2.9 6.9 36.8 29.5 3.7 2.9 6.9 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1,783,879.6 1,449,042.3 227,264.4 60,482.6 429,609.2 3,899.7 15,080.9 -7,861.2 0.0 2,929.0 1,787,779.3 1,464,123.2 219,403.2 60,482.6 432,538.2 28.3 23.0 3.6 1.0 6.8 28.4 23.3 3.5 1.0 6.9 А. УРСГАЛ ЗАРЛАГА 904,578.0 870,507.6 71,355.9 3,298.1 7,437.8 28,244.1 31,217.7 4,160.0 0.0 643.5 932,822.2 901,725.3 75,515.8 3,298.1 8,081.3 14.4 13.8 1.1 0.1 0.1 14.8 14.3 1.2 0.1 0.1 1. Бараа, үйлчилгээний зардал 500,520.0 457,760.9 37,596.1 0.0 5,163.0 85,223.1 76,954.8 7,432.8 0.0 835.5 585,743.1 534,715.7 45,028.9 0.0 5,998.5 8.0 7.3 0.6 0.0 0.1 9.3 8.5 0.7 0.0 0.1 1.1. Цалин, хөлс 48,021.3 43,317.8 4,135.6 0.0 567.9 7,777.1 6,867.6 817.6 0.0 91.9 55,798.4 50,185.4 4,953.2 0.0 659.8 0.8 0.7 0.1 0.0 0.0 0.9 0.8 0.1 0.0 0.0 1.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж 404,058.0 369,428.9 29,624.2 3,298.1 1,706.9 -56,978.9 -52,604.7 -4,090.4 0.0 -283.8 347,079.1 316,824.2 25,533.8 3,298.1 1,423.0 6.4 5.9 0.5 0.1 0.0 5.5 5.0 0.4 0.1 0.0 1.3. Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 84,030.3 84,030.3 0.0 0.0 0.0 -29,489.7 -29,489.7 0.0 0.0 0.0 54,540.6 54,540.6 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 2. Зээлийн үйлчилгээний төлбөр 795,271.3 494,504.5 155,908.5 57,184.5 422,171.4 5,145.2 13,352.8 -12,021.2 0.0 2,285.4 800,416.5 507,857.3 143,887.4 57,184.5 424,456.8 12.6 7.9 2.5 0.9 6.7 12.7 8.1 2.3 0.9 6.7 3. Татаас ба урсгал шилжүүлэг 47,155.1 184,424.1 17,481.1 0.0 47,725.5 2,000.0 -8,326.8 0.0 0.0 0.0 49,155.1 176,097.3 17,481.1 0.0 47,725.5 0.7 2.9 0.3 0.0 0.8 0.8 2.8 0.3 0.0 0.8 3.1. Татаас 748,116.2 310,080.4 138,427.4 57,184.5 374,445.9 3,145.2 21,679.6 -12,021.2 0.0 2,285.4 751,261.4 331,760.0 126,406.3 57,184.5 376,731.3 11.9 4.9 2.2 0.9 5.9 11.9 5.3 2.0 0.9 6.0 3.2. Урсгал шилжүүлэг 420,973.3 285,135.7 10,548.3 122,289.3 3,000.0 4,104.0 4,104.0 0.0 0.0 0.0 425,077.3 289,239.6 10,548.3 122,289.3 3,000.0 6.7 4.5 0.2 1.9 0.0 6.8 4.6 0.2 1.9 0.0 Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 364,406.1 229,332.6 9,784.2 122,289.3 3,000.0 1,627.0 1,627.0 0.0 0.0 0.0 366,033.1 230,959.6 9,784.2 122,289.3 3,000.0 5.8 3.6 0.2 1.9 0.0 5.8 3.7 0.2 1.9 0.0 1. Хөрөнгө оруулалт 12,406.0 12,406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,406.0 12,406.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 2. Их засвар 14,608.6 13,844.5 764.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,608.6 13,844.5 764.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 3. Хөрөнгийн бусад зардал 29,552.6 29,552.6 0.0 0.0 0.0 2,477.0 2,477.0 0.0 0.0 0.0 32,029.5 32,029.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 4. Төслийн зээлээр санхүүжих автозам 101,378.3 101,378.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101,378.3 101,378.3 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 В. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ЦЭВЭР ЗЭЭЛ -20,612.9 -20,612.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20,612.9 -20,612.9 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл 121,991.2 121,991.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121,991.2 121,991.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл 120,271.4 -49,263.7 -16,637.8 -11,349.8 -128,841.3 40,594.7 19,125.4 8,915.6 2,149.4 11,932.3 160,866.1 -30,138.2 -7,722.2 -9,200.4 -116,909.0 1.9 -0.8 -0.3 -0.2 -2.0 2.6 -0.5 -0.1 -0.1 -1.9 ТӨСВИЙН - Урсгал -377,713.8 -266,140.4 -2,350.0 -133,639.1 24,415.8 36,490.7 32,735.8 0.0 2,149.4 1,605.5 -341,223.0 -233,404.6 -2,350.0 -131,489.7 26,021.3 -6.0 -4.2 0.0 -2.1 0.4 -5.4 -3.7 0.0 -2.1 0.4 ТЭНЦЭЛ : - Нийт 377,713.8 266,140.4 2,350.0 133,639.1 -24,415.8 -36,490.7 -32,735.8 0.0 -2,149.4 -1,605.5 341,223.0 233,404.6 2,350.0 131,489.7 -26,021.3 6.0 4.2 0.0 2.1 -0.4 5.4 3.7 0.0 2.1 -0.4 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 334,225.9 334,225.9 0.0 0.0 0.0 -5,210.4 -5,210.4 0.0 0.0 0.0 329,015.6 329,015.6 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 1. Гадаад (цэвэр) 151,543.8 151,543.8 0.0 0.0 0.0 2,477.0 2,477.0 0.0 0.0 0.0 154,020.8 154,020.8 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 1.1. Төслийн зээл 274,400.0 274,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274,400.0 274,400.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4 0.0 0.0 0.0 1.2. Хөтөлбөрийн зээл -91,717.9 -91,717.9 0.0 0.0 0.0 -7,687.3 -7,687.3 0.0 0.0 0.0 -99,405.2 -99,405.2 0.0 0.0 0.0 -1.5 -1.5 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 0.0 0.0 0.0 1.3. Гадаад зээлийн үндсэн төлбөр 43,487.8 -68,085.5 2,350.0 133,639.1 -24,415.8 -31,280.4 -27,525.4 0.0 -2,149.4 -1,605.5 12,207.5 -95,611.0 2,350.0 131,489.7 -26,021.3 0.7 -1.1 0.0 2.1 -0.4 0.2 -1.5 0.0 2.1 -0.4 2. Дотоод (цэвэр) 19,450.0 17,200.0 2,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,450.0 17,200.0 2,250.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.1. Өмч хувьчлалын орлого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. Засгийн газрын өрийн бичгийг худалдан авах -1,494.7 -1,494.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,494.7 -1,494.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3. Засгийн газрын үнэт цаас 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1. Шинээр гаргах -1,494.7 -1,494.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,494.7 -1,494.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2. Үндсэн өрийн төлбөр -7,233.6 -7,233.6 0.0 0.0 0.0 -606.3 -606.3 0.0 0.0 0.0 -7,839.9 -7,839.9 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 2.4. ОУВС-гийн зээл (цэвэр) 4.1. Санхүүгийн зээл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2. Үндсэн өрийн төлбөр -7,233.6 -7,233.6 0.0 0.0 0.0 -606.3 -606.3 0.0 0.0 0.0 -7,839.9 -7,839.9 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 2.5. ЗГ-ын өглөг -257,600.0 -257,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -257,600.0 -257,600.0 0.0 0.0 0.0 -4.1 -4.1 0.0 0.0 0.0 -4.1 -4.1 0.0 0.0 0.0 -100,000.0 -100,000.0 5.5. МУХС-ийн хөрөнгө оруулалтад шилжүүлэх -100,000.0 -100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 0.0 0.0 0.0 -157,600.0 -157,600.0 5.6. Төрийн сангийн өглөг -157,600.0 -157,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 -2.5 0.0 0.0 0.0 -2.5 -2.5 0.0 0.0 0.0 290,366.1 181,042.8 100.0 133,639.1 -24,415.8 259,692.1 154,123.6 100.0 131,489.7 -26,021.3 4.6 2.9 0.0 2.1 -0.4 4.1 2.4 0.0 2.1 -0.4 2.6. Банкны систем -30,674.1 -26,919.2 0.0 -2,149.4 -1,605.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1. МУХСангийн тухайн оны хуримтлал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -109,211.4 -38,557.2 100.0 -45,834.7 -24,415.8 -139,885.4 -65,476.4 100.0 -47,984.1 -26,021.3 -1.7 -0.6 0.0 -0.7 -0.4 -2.2 -1.0 0.0 -0.8 -0.4 5.2. Харилцах дансны цэвэр өөрчлөлт -30,674.1 -26,919.2 0.0 -2,149.4 -1,605.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3. Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122,793.0 0.0 0.0 122,289.3 0.0 122,793.0 0.0 0.0 122,289.3 0.0 2.0 0.0 0.0 1.9 0.0 5.4. МУХС-ийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдлээс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,184.5 0.0 0.0 57,184.5 0.0 5.5. МУХС-ийн хүүхэд гэр бүлийг дэмжих мөнгөний үлдэгдлэ 57,184.5 0.0 0.0 57,184.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 219,600.0 219,600.0 0.0 0.0 0.0 5.6. МУХС-ийн эрсдлийн хэсгээс 219,600.0 219,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6. Банкны бус систем ДНБ (оны үнээр) 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0 6,293,600.0
 • 2. МОНГОЛ УЛСЫН 2009 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН Хавсралт № .2. ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ДНБ-нд эзлэх хувь 2008 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2009 2009 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2009 2009 2009 Зөрүү Гүйц. Гүйц. Гүйц. Гүйц. Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц гүйц төл Тод У.Гүйц ТХМ Төл Тод-төс Тод төл Тод У.Гүйц ТХМ Төл Тод Тод-төс .1. .2. .3. .4. .6. .7. .8. .9. . 10 . . 11 . . 12 . . 13 . . 13-12 . .1. .2. .3. .4. .6. .7. .8. . 9 . . 10 . . 11 . . 12 . . 13 . сая төгрөг 553,889.3 713,113.6 837,858.3 1,360,409.8 1,880,488.9 2,423,227.7 2,496,859.1 2,156,382.6 2,475,992.8 2,223,816.5 1,928,517.5 1,973,011.8 44,494.3 37.9 37.3 37.0 36.6 41.3 44.3 43.2 35.2 37.3 34.3 30.6 31.3 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 545,227.1 706,292.8 832,584.7 1,354,098.0 1,855,963.6 2,406,489.5 2,478,576.6 2,136,092.1 2,462,497.1 2,203,450.1 1,904,151.0 1,948,645.4 44,494.3 37.3 37.0 36.7 36.4 40.7 44.0 42.9 34.8 37.1 34.0 30.3 31.0 А. УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 420,969.2 583,119.0 692,206.5 1,128,140.6 1,502,309.9 2,080,248.5 2,130,992.4 1,888,925.2 2,136,959.6 1,827,877.9 1,575,501.5 1,618,731.4 43,229.9 28.8 30.5 30.5 30.4 33.0 38.1 36.9 30.8 32.2 28.2 25.0 25.7 1. Татварын орлого 97,584.7 144,132.2 178,539.2 476,833.0 648,514.4 806,813.2 885,888.2 758,232.3 851,956.2 455,024.0 368,191.0 372,830.1 4,639.1 6.7 7.5 7.9 12.8 14.2 14.8 15.3 12.4 12.8 7.0 5.9 5.9 1.1. Орлогын албан татвар 1.1.1 Хувь хүний орлогын албан татвар 28,803.3 45,518.3 57,986.6 76,973.6 74,984.3 85,773.5 94,948.5 116,208.4 81,001.7 107,672.2 98,672.2 98,672.2 0.0 2.0 2.4 2.6 2.1 1.6 1.6 1.6 1.9 1.2 1.7 1.6 1.6 1.1.2 Аж, ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татвар 68,781.4 98,613.9 120,552.6 222,338.7 219,817.5 357,734.6 327,334.6 253,279.8 357,734.6 302,742.0 221,009.0 223,498.7 2,489.7 4.7 5.2 5.3 6.0 4.8 6.5 5.7 4.1 5.4 4.7 3.5 3.6 1.1.3 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 0.0 0.0 0.0 177,520.7 353,712.6 363,305.1 463,605.1 388,744.1 413,219.8 44,609.8 48,509.8 50,659.2 2,149.4 0.0 0.0 0.0 4.8 7.8 6.6 8.0 6.3 6.2 0.7 0.8 0.8 65,205.2 82,089.3 95,596.7 111,933.4 160,522.8 241,157.6 240,429.5 223,270.6 241,157.6 252,827.9 244,613.0 251,697.2 7,084.2 4.5 4.3 4.2 3.0 3.5 4.4 4.2 3.6 3.6 3.9 3.9 4.0 1.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж 4,597.6 5,742.3 6,328.9 6,910.0 8,257.9 12,313.7 8,579.8 8,987.1 8,579.8 10,304.2 10,304.2 10,304.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.3. Өмчийн татвар 121,870.6 163,080.3 181,039.0 241,282.6 265,051.2 451,205.2 407,196.3 355,006.3 430,014.2 465,442.8 392,321.0 413,962.3 21,641.3 8.3 8.5 8.0 6.5 5.8 8.3 7.0 5.8 6.5 7.2 6.2 6.6 1.4. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 58,575.3 70,283.2 78,959.2 100,131.8 133,757.8 167,833.8 193,186.5 178,466.9 176,391.2 232,419.1 203,384.4 198,307.2 -5,077.2 4.0 3.7 3.5 2.7 2.9 3.1 3.3 2.9 2.7 3.6 3.2 3.2 1.5. Онцгой албан татвар 9,686.7 10,933.4 10,999.4 11,306.6 12,967.7 17,372.4 16,798.7 17,502.2 15,892.6 16,986.5 16,986.5 16,986.5 0.0 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 1.6. Тусгай зориулалтын орлого 32,646.7 44,719.3 56,974.3 72,073.8 102,480.8 168,797.1 159,495.2 150,838.7 179,388.0 182,911.6 155,041.7 163,193.4 8,151.7 2.2 2.3 2.5 1.9 2.2 3.1 2.8 2.5 2.7 2.8 2.5 2.6 1.7. Гаалийн албан татвар 30,802.4 62,139.0 83,769.8 107,669.3 170,757.3 214,755.5 219,418.2 196,621.1 233,580.1 211,961.7 184,659.7 191,450.5 6,790.8 2.1 3.3 3.7 2.9 3.7 3.9 3.8 3.2 3.5 3.3 2.9 3.0 1.8. Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 124,257.9 123,173.8 140,378.2 225,957.4 353,653.7 326,241.0 347,584.2 247,166.9 325,537.5 375,572.2 328,649.5 329,914.0 1,264.5 8.5 6.4 6.2 6.1 7.8 6.0 6.0 4.0 4.9 5.8 5.2 5.2 2. Татварын бус орлого 0.0 769.0 982.9 1,626.6 2,521.2 1,238.2 2,467.5 4,440.1 2,467.5 2,366.4 2,366.4 2,366.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 8,662.2 6,051.8 4,290.7 4,685.2 22,004.1 15,500.0 15,815.0 15,850.4 11,028.3 18,000.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.6 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 615,771.3 752,486.4 764,597.1 1,237,008.0 1,747,310.5 2,560,119.6 2,516,041.0 2,462,046.6 2,475,992.8 2,619,524.8 2,306,231.2 2,314,234.8 8,003.6 42.1 39.4 33.7 33.3 38.3 46.9 43.5 40.2 37.3 40.4 36.6 36.8 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 434,831.7 538,699.2 600,288.8 982,349.6 1,367,668.0 1,752,679.7 1,821,869.9 1,749,518.5 1,773,115.5 1,904,622.7 1,783,879.6 1,787,779.3 3,899.7 29.8 28.2 26.5 26.4 30.0 32.1 31.5 28.5 26.7 29.4 28.3 28.4 А. УРСГАЛ ЗАРЛАГА 291,816.7 356,201.0 386,719.6 692,488.2 672,733.0 1,041,867.1 1,057,111.8 1,030,660.9 1,050,963.2 1,030,365.8 904,578.0 932,822.2 28,244.1 20.0 18.6 17.1 18.6 14.8 19.1 18.3 16.8 15.8 15.9 14.4 14.8 1. Бараа, үйлчилгээний зардал 116,945.9 128,844.9 142,749.0 196,608.5 296,289.9 559,770.7 556,227.3 543,053.9 559,471.0 598,271.7 500,520.0 585,743.1 85,223.1 8.0 6.7 6.3 5.3 6.5 10.2 9.6 8.9 8.4 9.2 8.0 9.3 1.1. Цалин, хөлс 0.0 174,870.7 227,356.2 243,970.6 495,879.7 376,443.1 482,096.4 500,884.5 487,607.0 491,492.1 432,094.1 404,058.0 347,079.1 -56,978.9 12.0 11.9 10.8 13.3 8.3 8.8 8.7 8.0 7.4 6.7 6.4 5.5 1.2. Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 17,649.4 22,069.6 20,682.8 18,081.7 18,575.5 21,408.4 20,447.4 19,840.4 28,901.5 25,926.9 84,030.3 54,540.6 -29,489.7 1.2 1.2 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 1.3 0.9 2. Зээлийн үйлчилгээний төлбөр 125,365.7 160,428.6 192,886.3 271,779.7 676,359.5 689,404.2 744,310.8 699,017.2 693,250.8 848,329.9 795,271.3 800,416.5 5,145.2 8.6 8.4 8.5 7.3 14.8 12.6 12.9 11.4 10.4 13.1 12.6 12.7 3. Татаас ба урсгал шилжүүлэг 9,376.7 11,339.6 8,118.1 12,318.4 284,664.6 24,205.9 83,451.3 71,002.1 27,733.7 47,767.8 47,155.1 49,155.1 2,000.0 0.6 0.6 0.4 0.3 6.2 0.4 1.4 1.2 0.4 0.7 0.7 0.8 3.1. Татаас 115,989.0 149,088.9 184,768.2 259,461.3 391,694.9 665,198.4 660,859.5 628,015.1 665,517.1 800,562.2 748,116.2 751,261.4 3,145.2 7.9 7.8 8.2 7.0 8.6 12.2 11.4 10.2 10.0 12.4 11.9 11.9 3.2. Урсгал шилжүүлэг 90,465.1 104,886.8 89,818.1 175,671.5 299,498.3 689,305.0 619,681.2 624,898.8 586,004.3 565,817.5 420,973.3 425,077.3 4,104.0 6.2 5.5 4.0 4.7 6.6 12.6 10.7 10.2 8.8 8.7 6.7 6.8 Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 56,890.0 69,021.7 66,946.1 145,776.0 239,315.5 576,154.0 527,304.3 482,902.9 493,903.8 492,559.5 364,406.1 366,033.1 1,627.0 3.9 3.6 3.0 3.9 5.3 10.5 9.1 7.9 7.4 7.6 5.8 5.8 1. Хөрөнгө оруулалт 5,633.9 7,268.8 5,282.8 12,421.4 28,405.6 32,562.6 28,239.7 27,827.4 28,356.1 12,406.0 12,406.0 12,406.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 2. Их засвар 4,668.2 6,419.9 7,170.9 8,790.0 8,461.2 17,601.0 17,974.1 94,244.4 17,501.0 14,608.6 14,608.6 14,608.6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 1.5 0.3 0.2 0.2 0.2 3. Хөрөнгийн бусад зардал 23,272.9 22,176.4 10,418.3 8,684.1 23,316.0 62,987.4 46,163.1 19,924.0 46,243.4 46,243.4 29,552.6 32,029.5 2,477.0 1.6 1.2 0.5 0.2 0.5 1.2 0.8 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 4. Төслийн зээлээр санхүүжих автозам 90,474.5 108,900.4 74,490.3 78,986.9 80,144.2 118,134.9 74,489.8 87,629.3 66,873.1 149,084.6 101,378.3 101,378.3 0.0 6.2 5.7 3.3 2.1 1.8 2.2 1.3 1.4 1.0 2.3 1.6 1.6 В. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 6,123.4 2,788.5 -14,152.0 -9,969.6 7,427.7 -44,313.5 -12,255.7 18,712.9 -44,119.5 -28,740.8 -20,612.9 -20,612.9 0.0 0.4 0.1 -0.6 -0.3 0.2 -0.8 -0.2 0.3 -0.7 -0.4 -0.3 -0.3 1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл 84,351.1 106,111.9 88,642.3 88,956.4 72,716.5 162,448.4 86,745.5 68,916.4 110,992.6 177,825.4 121,991.2 121,991.2 0.0 5.8 5.6 3.9 2.4 1.6 3.0 1.5 1.1 1.7 2.7 1.9 1.9 2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл 0.0 0.0 0.0 110,395.4 167,593.6 232,296.0 371,748.4 488,295.6 653,809.8 656,706.7 386,573.6 689,381.6 298,827.4 120,271.4 160,866.1 40,594.7 7.6 8.8 10.2 10.0 10.7 12.0 11.4 6.3 10.4 4.6 1.9 2.6 ТӨСВИЙН - Урсгал -61,882.0 -39,372.8 73,261.2 123,401.8 133,178.4 -136,892.0 -19,181.9 -305,664.0 0.0 -395,708.3 -377,713.8 -341,223.0 36,490.7 -4.2 -2.1 3.2 3.3 2.9 -2.5 -0.3 -5.0 0.0 -6.1 -6.0 -5.4 ТЭНЦЭЛ : - Нийт 61,882.0 39,372.8 -73,261.2 -123,401.9 -133,178.4 136,892.0 19,181.9 305,664.0 0.0 395,708.3 377,713.8 341,223.0 -36,490.7 4.2 2.1 -3.2 -3.3 -2.9 2.5 0.3 5.0 0.0 6.1 6.0 5.4 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -158,211.3 77,416.5 89,980.0 74,304.9 46,777.9 169,569.6 92,320.1 43,042.4 88,811.0 149,594.0 334,225.9 329,015.6 -5,210.4 -10.8 4.1 4.0 2.0 1.0 3.1 1.6 0.7 1.3 2.3 5.3 5.2 1. Гадаад (цэвэр) 106,713.6 126,730.0 99,060.6 97,640.6 96,032.5 225,435.8 132,908.6 88,840.4 157,235.9 224,068.7 151,543.8 154,020.8 2,477.0 7.3 6.6 4.4 2.6 2.1 4.1 2.3 1.4 2.4 3.5 2.4 2.4 1.1. Төслийн зээл 27,394.2 26,561.3 10,784.2 5,995.0 6,049.8 6,049.8 0.0 6,049.8 0.0 274,400.0 274,400.0 0.0 1.9 1.4 0.5 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 4.4 4.4 1.2. Хөтөлбөрийн зээл -292,319.1 -75,874.9 -19,864.9 -29,330.7 -49,254.5 -61,916.0 -46,638.3 -45,798.0 -74,474.7 -74,474.7 -91,717.9 -99,405.2 -7,687.3 -20.0 -4.0 -0.9 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.7 -1.1 -1.1 -1.5 -1.6 1.3. Гадаад зээлийн үндсэн төлбөр 220,093.3 -38,043.7 -163,241.2 -197,706.8 -179,956.3 -32,677.6 -73,138.3 262,621.6 -88,811.0 246,114.3 43,487.8 12,207.5 -31,280.4 15.1 -2.0 -7.2 -5.3 -3.9 -0.6 -1.3 4.3 -1.3 3.8 0.7 0.2 2. Дотоод (цэвэр) 21,421.4 16,153.2 4,953.1 30,135.6 17,733.0 16,264.0 6,502.5 7,321.8 16,302.5 19,450.0 19,450.0 19,450.0 0.0 1.5 0.8 0.2 0.8 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 2.1. Өмч хувьчлалын орлого -4,694.0 -6,100.0 -14,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. Засгийн газрын өрийн бичгийг худалдан авах 117,000.0 -54,916.0 -11,835.3 -94,372.9 -16,378.9 -15,196.7 -20,200.0 -20,283.9 -15,196.7 -1,494.7 -1,494.7 -1,494.7 0.0 8.0 -2.9 -0.5 -2.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 2.3. Засгийн газрын үнэт цаас 117,000.0 0.0 0.0 0.0 39,599.3 66,874.0 1,800.0 1,494.7 66,874.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.1. Шинээр гаргах 0.0 -54,916.0 -11,835.3 -94,372.9 -55,978.2 -82,070.8 -22,000.0 -21,778.6 -82,070.8 -1,494.7 -1,494.7 -1,494.7 0.0 0.0 -2.9 -0.5 -2.5 -1.2 -1.5 -0.4 -0.4 -1.2 0.0 0.0 0.0 3.2. Үндсэн өрийн төлбөр 9,022.3 -5,709.7 -7,115.8 -7,041.6 -7,657.9 -5,577.3 -5,807.3 -5,968.7 -6,471.8 -6,471.8 -7,233.6 -7,839.9 -606.3 0.6 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 2.4. ОУВС-гийн зээл (цэвэр) 4.1. Санхүүгийн зээл 13,187.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2. Үндсэн өрийн төлбөр -4,164.8 -5,709.7 -7,115.8 -7,041.6 -7,654.1 -5,577.3 -5,807.3 -5,968.7 -6,471.8 -6,471.8 -7,233.6 -7,839.9 -606.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 2.5. ЗГ-ын өглөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -257,600.0 -257,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.1 -4.1 -100,000.0 -100,000.0 0.0 5.5. МУХС-ийн хөрөнгө оруулалтад шилжүүлэх 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 -157,600.0 -157,600.0 0.0 5.6. Төрийн сангийн өглөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 -2.5 77,343.6 12,528.8 -135,243.2 -126,427.8 -166,904.0 -28,167.6 -53,633.5 281,552.4 -83,444.9 234,630.9 290,366.1 259,692.1 -30,674.1 2.6. Банкны систем 5.3 0.7 -6.0 -3.4 -3.7 -0.5 -0.9 4.6 -1.3 3.6 4.6 4.1 276,300.0 504,600.0 49,588.9 44,751.9 -158,346.7 70,177.6 0.0 0.0 0.0 5.1. МУХСангийн тухайн оны хуримтлал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 9.2 0.9 0.7 -2.4 1.1 0.0 0.0 -126,427.8 -453,764.0 -532,767.6 -134,344.3 200,827.9 64,901.8 159,453.2 -109,211.4 -139,885.4 -30,674.1 5.2. Харилцах дансны цэвэр өөрчлөлт 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 -10.0 -9.7 -2.3 3.3 1.0 2.5 -1.7 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10,560.0 0.0 31,121.9 35,972.6 10,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5.3. Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 122,793.0 122,793.0 0.0 5.4. МУХС-ийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдлээс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 57,184.5 57,184.5 0.0 5.5. МУХС-ийн хүүхэд гэр бүлийг дэмжих мөнгөний үлдэгдл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 219,600.0 219,600.0 0.0 5.6. МУХС-ийн эрсдлийн хэсгээс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -6,748.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6. Банкны бус систем 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,130,300.0 ДНБ (оны үнээр) 1,461,169.2 1,910,880.9 2,266,505.5 3,715,000.0 4,557,500.0 5,464,300.0 5,779,000.0 6,643,700.0 6,482,000.0 6,293,600.0 6,293,600.0
 • 3. МОНГОЛ УЛСЫН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН Хавсралт № .3. ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2009 2009 ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü Зөрүү 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 төл Тод У.Гүйц Төл Тод Гүйц. Гүйц. Гүйц. Гүйц. Гүйц. Тод-төс Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц төл Тод У.Гүйц төл тод-төс тод .1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. . 10 . . 11 . . 11-10 . . 12 . . 13 . . 14 . . 15 . . 16 . . 17 . . 18 . . 19 . . 20 . . 21 . . 22 . сая төгрөг 523,376.3 671,908.4 793,495.4 1,299,432.7 1,781,594.9 1,718,115.4 1,720,320.5 1,442,692.5 1,847,794.5 1,569,415.9 1,621,336.5 51,920.6 35.8 35.2 35.0 35.0 39.4 31.4 29.8 23.5 28.5 24.9 25.8 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 500,086.9 649,079.7 765,347.8 1,270,274.4 1,735,219.6 1,640,451.3 1,610,883.1 1,343,906.0 1,670,907.2 1,399,778.7 1,433,985.0 34,206.3 34.2 34.0 33.8 34.2 38.3 30.0 27.9 21.9 25.8 22.2 22.8 А. УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 388,113.6 537,490.7 635,564.4 1,056,571.4 1,401,251.6 1,326,745.5 1,279,716.4 1,124,829.4 1,315,896.1 1,090,563.9 1,122,145.8 31,581.9 26.6 28.1 28.0 28.4 31.0 24.3 22.1 18.3 20.3 17.3 17.8 1. Татварын орлого 93,092.4 136,176.8 168,078.0 462,911.3 636,593.8 434,533.6 413,968.5 354,962.2 302,742.0 221,009.0 223,498.7 2,489.7 6.4 7.1 7.4 12.5 14.1 8.0 7.2 5.8 4.7 3.5 3.6 1.1. Орлогын албан татвар 67,202.6 84,471.9 98,343.2 115,498.6 165,842.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.4 4.3 3.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3. Өмчийн татвар 112,807.6 153,247.5 169,118.5 225,146.4 251,317.7 421,481.3 377,472.5 325,282.5 465,442.8 392,321.0 413,962.3 21,641.3 7.7 8.0 7.5 6.1 5.6 7.7 6.5 5.3 7.2 6.2 6.6 1.4. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 58,575.3 70,283.2 78,959.2 100,132.6 133,757.8 167,833.8 193,186.5 178,466.9 232,419.1 203,384.4 198,307.2 -5,077.2 4.0 3.7 3.5 2.7 3.0 3.1 3.3 2.9 3.6 3.2 3.2 1.5. Онцгой албан татвар 5,703.1 6,107.4 5,939.7 6,037.1 6,666.0 9,014.5 9,014.5 7,891.9 9,202.3 9,202.3 9,202.3 0.0 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6. Тусгай зориулалтын орлого 32,646.7 44,719.3 56,974.3 72,073.8 102,480.8 168,797.1 159,495.2 150,838.7 182,911.6 155,041.7 163,193.4 8,151.7 2.2 2.3 2.5 1.9 2.3 3.1 2.8 2.5 2.8 2.5 2.6 1.7. Гаалийн албан татвар 18,085.7 42,484.2 58,151.5 74,771.5 104,593.2 125,085.3 126,579.4 107,387.3 123,178.3 109,605.4 113,981.8 4,376.4 1.2 2.2 2.6 2.0 2.3 2.3 2.2 1.8 1.9 1.7 1.8 1.8. Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 2. Татварын бус орлого 111,973.3 111,589.0 129,783.4 213,703.0 333,968.1 313,705.7 331,166.6 219,076.5 355,011.1 309,214.8 311,839.2 2,624.4 7.7 5.8 5.7 5.8 7.4 5.7 5.7 3.6 5.5 4.9 5.0 23,289.4 22,828.7 28,147.6 29,158.4 46,375.3 77,664.1 109,437.4 98,786.6 176,887.3 169,637.2 187,351.5 17,714.3 1.6 1.2 1.2 0.8 1.0 1.4 1.9 1.6 2.7 2.7 3.0 Б. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 585,374.5 711,245.5 717,805.2 1,176,658.8 1,652,988.9 1,946,579.2 1,815,584.0 1,736,668.4 2,200,942.8 1,835,556.3 1,854,741.1 19,184.8 40.1 37.2 31.7 31.7 36.5 35.6 31.4 28.3 34.0 29.2 29.5 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 411,787.6 511,400.7 566,169.9 938,053.2 1,317,829.5 1,413,294.2 1,459,812.1 1,398,369.8 1,579,456.4 1,449,042.3 1,464,123.2 15,080.9 28.2 26.8 25.0 25.3 29.1 25.9 25.3 22.8 24.4 23.0 23.3 А. УРСГАЛ ЗАРЛАГА 267,038.7 323,867.3 350,310.1 646,160.2 609,169.6 994,294.2 997,951.9 968,386.0 991,074.9 870,507.6 901,725.3 31,217.7 18.3 16.9 15.5 17.4 13.5 18.2 17.3 15.8 15.3 13.8 14.3 1. Бараа, үйлчилгээний зардал 108,934.2 119,428.2 132,476.2 182,819.4 275,654.6 513,331.9 506,650.5 496,332.1 544,636.4 457,760.9 534,715.7 76,954.8 7.5 6.2 5.8 4.9 6.1 9.4 8.8 8.1 8.4 7.3 8.5 1.1. Цалин, хөлс 44,644.8 43,599.8 42,420.7 51,137.9 43,317.8 50,185.4 6,867.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 1.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж 158,104.5 204,439.1 217,834.0 463,340.8 333,515.0 436,317.5 447,701.6 429,633.2 395,300.6 369,428.9 316,824.2 -52,604.7 10.8 10.7 9.6 12.5 7.4 8.0 7.7 7.0 6.1 5.9 5.0 1.3. Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 17,649.4 22,069.6 20,682.8 18,081.9 18,575.5 21,408.4 20,447.4 19,840.4 25,926.9 84,030.3 54,540.6 -29,489.7 1.2 1.2 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 1.3 0.9 2. Зээлийн үйлчилгээний төлбөр 127,099.6 165,463.8 195,176.9 273,811.1 690,084.4 397,591.7 441,412.7 410,143.4 562,454.6 494,504.5 507,857.3 13,352.8 8.7 8.7 8.6 7.4 15.2 7.3 7.6 6.7 8.7 7.9 8.1 3. Татаас ба урсгал шилжүүлэг 8,488.9 8,864.9 5,234.6 8,234.3 278,604.6 176,127.8 211,669.0 208,074.0 174,710.0 184,424.1 176,097.3 -8,326.8 0.6 0.5 0.2 0.2 6.2 3.2 3.7 3.4 2.7 2.9 2.8 3.1. Татаас 118,610.7 156,598.9 189,942.3 265,576.8 411,479.7 221,463.9 229,743.7 202,069.4 387,744.6 310,080.4 331,760.0 21,679.6 8.1 8.2 8.4 7.1 9.1 4.1 4.0 3.3 6.0 4.9 5.3 3.2. Урсгал шилжүүлэг 83,112.4 90,944.5 77,145.0 159,618.7 255,015.3 415,880.1 282,206.2 250,769.3 472,401.8 285,135.7 289,239.6 4,104.0 5.7 4.8 3.4 4.3 5.6 7.6 4.9 4.1 7.3 4.5 4.6 Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 50,209.5 56,246.1 54,683.8 129,792.0 204,523.5 305,743.2 192,743.3 187,597.6 399,908.0 229,332.6 230,959.6 1,627.0 3.4 2.9 2.4 3.5 4.5 5.6 3.3 3.1 6.2 3.6 3.7 1. Хөрөнгө оруулалт 4,961.8 6,102.0 4,872.0 12,421.4 18,806.6 32,562.6 28,239.7 27,827.4 12,406.0 12,406.0 12,406.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 2. Их засвар 4,668.2 6,419.9 7,170.9 8,721.1 8,369.2 14,586.9 15,060.0 15,420.3 13,844.5 13,844.5 13,844.5 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 3. Хөрөнгийн бусад зардал 23,272.9 22,176.4 10,418.3 8,684.1 23,316.0 62,987.4 46,163.1 19,924.0 46,243.4 29,552.6 32,029.5 2,477.0 1.6 1.2 0.5 0.2 0.5 1.2 0.8 0.3 0.7 0.5 0.5 4. Төслийн зээлээр санхүүжих автозам 90,474.5 108,900.4 74,490.3 78,986.9 80,144.2 117,404.9 73,565.8 87,529.3 149,084.6 101,378.3 101,378.3 0.0 6.2 5.7 3.3 2.1 1.8 2.1 1.3 1.4 2.3 1.6 1.6 В. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 6,123.4 2,788.5 -14,152.0 -9,969.6 7,427.7 -45,043.5 -13,179.7 18,612.9 -28,740.8 -20,612.9 -20,612.9 0.0 0.4 0.1 -0.6 -0.3 0.2 -0.8 -0.2 0.3 -0.4 -0.3 -0.3 1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл 84,351.1 106,111.9 88,642.3 88,956.4 72,716.5 162,448.4 86,745.5 68,916.4 177,825.4 121,991.2 121,991.2 0.0 5.8 5.6 3.9 2.4 1.6 3.0 1.5 1.1 2.7 1.9 1.9 2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл 88,299.3 137,679.0 199,178.0 332,221.1 417,390.1 227,157.0 151,071.0 -54,463.8 91,450.8 -49,263.7 -30,138.2 19,125.4 6.0 7.2 8.8 8.9 9.2 4.2 2.6 -0.9 1.4 -0.8 -0.5 ТӨСВИЙН - Урсгал -61,998.2 -39,337.2 75,690.3 122,773.9 128,606.0 -228,463.9 -95,263.5 -293,975.9 -353,148.3 -266,140.4 -233,404.6 32,735.8 -4.2 -2.1 3.3 3.3 2.8 -4.2 -1.6 -4.8 -5.4 -4.2 -3.7 ТЭНЦЭЛ : - Нийт 61,998.2 39,337.2 -75,690.3 -122,773.9 -128,606.0 228,463.9 95,263.5 293,975.9 353,148.3 266,140.4 233,404.6 -32,735.8 4.2 2.1 -3.3 -3.3 -2.8 4.2 1.6 4.8 5.4 4.2 3.7 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -158,211.3 77,416.5 89,980.0 84,558.5 61,913.6 169,569.6 92,320.1 43,042.4 149,594.0 334,225.9 329,015.6 -5,210.4 -10.8 4.1 4.0 2.3 1.4 3.1 1.6 0.7 2.3 5.3 5.2 1. Гадаад (цэвэр) 106,713.6 126,730.0 99,060.6 97,640.6 96,032.5 225,435.8 132,908.6 88,840.4 224,068.7 151,543.8 154,020.8 2,477.0 7.3 6.6 4.4 2.6 2.1 4.1 2.3 1.4 3.5 2.4 2.4 1.1. Төслийн зээл 27,394.2 26,561.3 10,784.2 10,258.4 0.0 6,049.8 6,049.8 0.0 0.0 274,400.0 274,400.0 0.0 1.9 1.4 0.5 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 4.4 4.4 1.2. Хөтөлбөрийн зээл -292,319.1 -75,874.9 -19,864.9 -23,340.5 -61,916.0 -46,638.3 -45,798.0 -74,474.7 -91,717.9 -99,405.2 -7,687.3 -20.0 -4.0 -0.9 -0.6 -0.8 -1.1 -0.8 -0.7 -1.1 -1.5 -1.6 1.3. Гадаад зээлийн үндсэн төлбөр -34,118.9 220,209.5 -38,079.3 -165,670.2 -207,332.4 -190,519.5 58,894.3 2,943.4 250,933.5 203,554.3 -68,085.5 -95,611.0 -27,525.4 15.1 -2.0 -7.3 -5.6 -4.2 1.1 0.1 4.1 3.1 -1.1 -1.5 2. Дотоод (цэвэр) 19,369.3 14,112.0 3,040.2 28,086.8 14,050.0 4,250.0 3,451.9 17,200.0 17,200.0 17,200.0 0.0 1.3 0.7 0.1 0.8 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 2.1. Өмч хувьчлалын орлого 15,051.0 -4,694.0 -6,100.0 -14,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. Засгийн газрын өрийн бичгийг худалдан авах 117,000.0 -54,916.0 -11,835.3 -12,108.5 -12,108.5 -15,196.7 -20,200.0 -20,283.9 -1,494.7 -1,494.7 -1,494.7 0.0 8.0 -2.9 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 2.3. Засгийн газрын үнэт цаас 117,000.0 0.0 66,874.0 1,800.0 1,494.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1. Шинээр гаргах 0.0 -54,916.0 -11,835.3 -12,108.5 -82,070.8 -22,000.0 -21,778.6 -1,494.7 -1,494.7 -1,494.7 0.0 0.0 -2.9 -0.5 -0.3 -0.3 -1.5 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 3.2. Үндсэн өрийн төлбөр -12,108.5 9,022.3 -5,709.7 -7,115.8 -7,423.4 -7,654.1 -5,577.3 -5,807.3 -5,968.7 -6,471.8 -7,233.6 -7,839.9 -606.3 0.6 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 2.4. ОУВС-гийн зээл (цэвэр) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1. Санхүүгийн зээл 13,187.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 4.2. Үндсэн өрийн төлбөр -4,164.8 -5,709.7 -7,115.8 -7,423.4 -7,654.1 -5,577.3 -5,807.3 -5,968.7 -6,471.8 -7,233.6 -7,839.9 -606.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.1 -4.1 2.5. ЗГ-ын өглөг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -257,600.0 -257,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 5.5. МУХС-ийн хөрөнгө оруулалтад шилжүүлэх -100,000.0 -100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 -2.5 5.6. Төрийн сангийн өглөг -157,600.0 -157,600.0 0.0 79,511.9 14,534.4 -135,759.3 -215,887.2 -185,807.9 65,618.4 24,700.6 273,734.2 194,320.9 181,042.8 154,123.6 -26,919.2 5.4 0.8 -6.0 -5.8 -4.1 1.2 0.4 4.5 3.0 2.9 2.4 2.6. Банкны систем 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1. МУХСангийн тухайн оны хуримтлал 0.0 0.0 -135,759.3 -215,887.2 -185,807.9 65,618.4 -6,421.3 237,761.6 189,320.9 -38,557.2 -65,476.4 -26,919.2 0.0 0.0 -6.0 -5.8 -4.1 1.2 -0.1 3.9 2.9 -0.6 -1.0 5.2. Харилцах дансны цэвэр өөрчлөлт 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,121.9 35,972.6 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.1 0.0 0.0 5.3. Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4. МУХС-ийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдлээ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5. МУХС-ийн хүүхэд гэр бүлийг дэмжих мөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219,600.0 219,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 5.6. МУХС-ийн эрсдлийн хэсгээс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. Банкны бус систем 1,461,169.2 1,910,880.9 2,266,505.5 3,715,000.0 4,525,900.0 5,464,300.0 5,779,000.0 6,130,300.0 ДНБ (оны үнээр) 6,482,000.0 6,293,600.0 6,293,600.0
 • 4. Хавсралт № .4. МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2009 ОНЫ ЗАРЛАГЫН ТОДОТГОЛ сая төгрөг НЭГДСЭН ТӨСӨВ УЛСЫН ТӨСӨВ ОРОН НУТАГ МУХС НДС Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод 2009 тод1 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод .1. .2. .3. . 3-2 . .1. .2. .3. . 3-2 . .1. .2. .3. . 3-2 . .1. .2. .3. . 3-2 . .1. .2. .3. . 3-2 . I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,619,524.8 2,306,231.2 2,314,234.8 8,003.6 2,200,942.8 1,835,556.3 1,854,741.1 19,184.8 264,427.4 237,812.7 229,951.5 -7,861.2 115,410.1 182,771.9 182,771.9 0.0 433,962.2 432,609.2 435,538.2 2,929.0 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 2,470,440.2 2,204,852.9 2,212,856.5 8,003.6 2,051,858.2 1,734,178.0 1,753,362.8 19,184.8 264,427.4 237,812.7 229,951.5 -7,861.2 115,410.1 182,771.9 182,771.9 0.0 433,962.2 432,609.2 435,538.2 2,929.0 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 1,904,622.7 1,783,879.6 1,787,779.3 3,899.7 1,579,456.4 1,449,042.3 1,464,123.2 15,080.9 253,879.0 227,264.4 219,403.2 -7,861.2 35,542.8 60,482.6 60,482.6 0.0 430,962.2 429,609.2 432,538.2 2,929.0 Бараа, үйлчилгээний зардал 1,030,365.8 904,578.0 932,822.2 28,244.1 991,074.9 870,507.6 901,725.3 31,217.7 87,537.9 71,355.9 75,515.8 4,160.0 0.0 3,298.1 3,298.1 0.0 8,790.8 7,437.8 8,081.3 643.5 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 598,271.7 500,520.0 585,743.1 85,223.1 544,636.4 457,760.9 534,715.7 76,954.8 47,439.7 37,596.1 45,028.9 7,432.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6,195.6 5,163.0 5,998.5 835.5 Үндсэн цалин 555,925.2 465,746.5 543,974.7 78,228.2 506,812.2 426,614.6 497,285.4 70,670.8 43,383.2 34,357.1 41,142.8 6,785.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5,729.8 4,774.8 5,546.6 771.8 Нэмэгдэл, урамшил 55.9 42.6 49.7 7.1 55.3 42.6 49.7 7.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бүтцийн өөрчөлт хийх цалингийн сан 0.0 19.3 19.9 0.6 0.0 19.3 19.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гэрээт ажлын цалин 20,170.3 16,647.2 19,430.0 2,782.8 16,430.1 13,647.9 15,824.4 2,176.4 3,557.8 2,847.3 3,428.7 581.4 0.0 0.0 0.0 0.0 182.4 152.0 176.9 24.9 Унаа, хоолны хөнгөлөлт 4,102.2 3,649.9 4,250.7 600.8 3,320.8 3,022.0 3,518.3 496.4 498.0 391.7 457.4 65.7 0.0 0.0 0.0 0.0 283.4 236.2 274.9 38.7 Үр дүнгийн урамшуулал 18,018.0 14,414.4 18,018.0 3,603.6 18,018.0 14,414.4 18,018.0 3,603.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 57,037.7 48,021.3 55,798.4 7,777.1 51,137.9 43,317.8 50,185.4 6,867.6 5,218.4 4,135.6 4,953.2 817.6 0.0 0.0 0.0 0.0 681.5 567.9 659.8 91.9 Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 44,783.1 37,678.6 43,824.0 6,145.5 39,955.9 33,830.2 39,231.6 5,401.3 4,269.6 3,383.6 4,052.6 668.9 0.0 0.0 0.0 0.0 557.6 464.7 539.9 75.2 Тэтгэврийн даатгал 34,840.8 29,327.6 34,097.0 4,769.4 31,086.3 26,334.5 30,525.1 4,190.6 3,320.8 2,631.7 3,152.0 520.3 0.0 0.0 0.0 0.0 433.7 361.4 419.9 58.5 Тэтгэмжийн даатгал 2,554.1 2,159.1 2,500.7 341.6 2,285.9 1,945.4 2,245.6 300.3 237.2 188.0 225.1 37.2 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 25.8 30.0 4.2 ҮОМШ өвчний даатгал 4,949.0 4,147.6 4,840.4 692.9 4,412.7 3,720.0 4,330.2 610.2 474.4 376.0 450.3 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 51.6 60.0 8.4 Ажилгүйдлийн даатгал 2,439.2 2,044.2 2,385.8 341.6 2,171.0 1,830.4 2,130.7 300.3 237.2 188.0 225.1 37.2 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 25.8 30.0 4.2 Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж 12,254.7 10,342.8 11,974.4 1,631.6 11,182.0 9,487.6 10,953.8 1,466.2 948.8 751.9 900.6 148.7 0.0 0.0 0.0 0.0 123.9 103.3 120.0 16.7 Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 12,254.7 10,342.8 11,974.4 1,631.6 11,182.0 9,487.6 10,953.8 1,466.2 948.8 751.9 900.6 148.7 0.0 0.0 0.0 0.0 123.9 103.3 120.0 16.7 Бараа, үүйлчилгээний бусад зардал 432,094.1 404,058.0 347,079.1 -56,978.9 395,300.6 369,428.9 316,824.2 -52,604.7 34,879.8 29,624.2 25,533.8 -4,090.4 0.0 3,298.1 3,298.1 0.0 1,913.7 1,706.9 1,423.0 -283.8 Бичиг хэрэг 5,524.5 4,746.3 3,948.1 -798.2 4,410.3 3,869.3 3,259.5 -609.8 1,023.1 801.0 626.6 -174.4 0.0 0.0 0.0 0.0 91.2 76.0 62.1 -13.9 Гэрэл цахилгаан 17,444.3 17,595.7 14,138.4 -3,457.3 14,548.1 14,701.6 11,826.1 -2,875.5 2,840.6 2,838.4 2,267.8 -570.6 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 55.7 44.6 -11.1 Түлш, халаалт 72,657.6 74,033.5 59,305.5 -14,728.0 67,468.3 68,872.5 55,178.4 -13,694.1 4,900.2 4,871.9 3,895.8 -976.1 0.0 0.0 0.0 0.0 289.1 289.1 231.3 -57.8 Тээвэр (шатахуун) 29,523.9 24,764.1 23,514.3 -1,249.8 25,020.3 21,242.3 20,190.6 -1,051.8 4,318.0 3,367.0 3,176.7 -190.3 0.0 0.0 0.0 0.0 185.7 154.7 147.0 -7.7 Шуудан, холбоо 8,065.1 7,240.5 4,477.3 -2,763.2 6,513.3 6,012.7 3,756.8 -2,255.9 1,399.6 1,101.0 644.5 -456.5 0.0 0.0 0.0 0.0 152.1 126.8 76.1 -50.7 Цэвэр, бохир ус 13,704.3 13,804.1 12,415.4 -1,388.7 12,667.7 12,768.6 11,486.0 -1,282.6 996.2 995.0 893.1 -102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 40.4 36.4 -4.1 Дотоод албан томилолт 8,685.9 7,461.7 4,512.4 -2,949.2 6,501.1 5,778.3 3,598.3 -2,180.0 2,022.3 1,550.3 841.4 -708.9 0.0 0.0 0.0 0.0 162.4 133.1 72.8 -60.3 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 5,467.4 5,027.7 3,705.1 -1,322.6 4,812.9 4,501.1 3,371.4 -1,129.6 582.4 466.3 295.2 -171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 72.1 60.4 38.5 -21.9 Ном, хэвлэл авах 2,785.8 2,237.8 365.7 -1,872.1 2,543.3 2,046.0 364.9 -1,681.2 222.8 176.0 0.8 -175.2 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 15.8 0.0 -15.8 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 20.5 16.4 16.4 0.0 20.5 16.4 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Багаж хэрэгсэл, эд хогшил худалдан авах 3,070.2 3,020.7 2,431.3 -589.4 3,046.6 3,001.8 2,416.2 -585.6 6.5 5.2 4.2 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 13.7 11.0 -2.7 Багаж, хэрэгсэл 1,348.8 1,219.0 975.4 -243.5 1,346.0 1,216.8 973.7 -243.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.2 1.8 -0.4 Эд хогшил 0.0 96.2 77.0 -19.2 0.0 96.2 77.0 -19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 412.5 405.7 324.5 -81.1 412.5 405.7 324.5 -81.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 1,191.3 1,200.2 972.0 -228.2 1,170.4 1,183.4 958.6 -224.8 6.5 5.2 4.2 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 11.5 9.2 -2.3 Програм хангамж 117.7 99.7 82.3 -17.3 117.7 99.7 82.3 -17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 14,898.7 14,974.5 10,346.4 -4,628.1 14,750.7 14,831.2 10,276.5 -4,554.7 148.0 143.4 69.9 -73.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хоол 44,513.3 44,513.3 44,513.3 0.0 44,223.8 44,223.8 44,223.8 0.0 289.5 289.5 289.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Эм 37,048.6 37,060.7 29,648.8 -7,412.0 37,046.6 37,058.7 29,647.2 -7,411.6 2.0 2.0 1.6 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Урсгал засвар 6,531.4 5,386.6 5,593.8 207.2 5,286.3 4,396.4 4,614.9 218.5 1,228.0 976.5 965.2 -11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 13.7 13.7 0.0 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 7,811.5 6,581.4 6,680.1 98.7 6,154.4 5,273.4 5,434.7 161.4 1,657.0 1,308.0 1,245.3 -62.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бөөний худалдааны сүлжээ зохион байгуулах зардал 90.0 90.0 90.0 0.0 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Эдийн засгийн бодлого, стратеги судалгааны арга хэмжээн 98.1 78.5 78.5 0.0 98.1 78.5 78.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гадаад зочны заpдал 1,138.9 1,014.7 1,040.6 25.9 983.1 890.0 917.2 27.2 155.7 124.7 123.4 -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 2,959.0 2,497.2 997.0 -1,500.2 2,816.3 2,381.3 950.7 -1,430.5 142.7 115.9 46.3 -69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Холбооны суваг ашигласны х өлс 4,321.2 4,321.2 4,321.2 0.0 4,301.2 4,301.2 4,313.1 11.9 20.0 20.0 8.1 -11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Музейн үзмэр авах 229.6 183.7 183.7 0.0 229.6 183.7 183.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Байрны түрээсийн хөлс 4,221.1 4,808.1 4,637.5 -170.6 4,054.6 4,652.8 4,505.7 -147.2 151.8 140.5 118.8 -21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 14.7 13.0 -1.7 Төвлөрсөн арга хэмжээ 7,182.2 7,824.4 3,392.1 -4,432.3 7,182.2 7,824.4 3,392.1 -4,432.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гэмт хэpгээс сэpгийлэх аpга хэмжээний заpдал 388.6 310.9 310.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 388.6 310.9 310.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ 1,284.8 1,284.8 1,284.8 0.0 1,250.4 1,250.4 1,250.4 0.0 34.4 34.4 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Түүх соёлын дурсгалт зүйл хамгаалах заpдал 241.8 205.3 205.3 0.0 241.8 205.3 205.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Соёл урлаг хөгжүүлэх заpдал 661.5 597.2 597.2 0.0 661.5 597.2 597.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Газрын зургийн зардал 207.9 166.3 166.3 0.0 207.9 166.3 166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гудамжны гэрэлтүүлэг,цэвэрлэгээ 102.2 81.7 81.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.2 81.7 81.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 5,319.3 4,255.4 4,290.4 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,319.3 4,255.4 4,290.4 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 5,319.3 4,255.4 4,290.4 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,319.3 4,255.4 4,290.4 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Орон нутгийн хувааpилагдаагүй заpдал 2,441.1 3,195.4 1,310.5 -1,884.9 1,918.1 2,673.9 1,078.7 -1,595.2 490.6 489.0 199.3 -289.6 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 32.5 32.5 0.0 Баяр наадмын зардал 163.2 150.9 150.9 0.0 127.8 115.5 115.5 0.0 2.9 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 32.5 32.5 0.0 Маягт хэвлэх зардал 2,267.3 3,035.4 1,150.5 -1,884.9 1,790.3 2,558.4 956.7 -1,601.6 477.0 477.0 193.8 -283.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бусад нэp төpлийн хувааpилагдаагүй 10.7 9.1 9.1 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 10.7 9.1 2.7 -6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Сонгуулийн заpдал 4,050.0 4,050.0 4,050.0 0.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хуримтлагдсан, он дамжсан өр төлбөр 4,500.0 2,300.0 2,300.0 0.0 4,500.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ургамал хамгааллын зардал 2,122.4 1,899.6 1,899.6 0.0 2,122.4 1,899.6 1,899.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ногоон хувьсгалын х өтөлбөрийн зардал 326.5 326.5 326.5 0.0 326.5 326.5 326.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Мал аж ахуйн үржлийн зардал 105.1 102.2 102.2 0.0 105.1 102.2 102.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал заpдал 5,717.7 6,880.7 6,880.7 0.0 5,677.7 6,840.7 6,840.7 0.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Улс орныг гадаадад сурталчлах зардал 341.5 275.4 275.4 0.0 341.5 275.4 275.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ахмадын жилийн заpдал 2.7 2.3 2.3 0.0 2.7 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 INTELSAT ба REUTERS-ийн суваг ашигласны т өлбөp 2,552.9 2,770.8 2,770.8 0.0 2,552.9 2,770.8 2,770.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Газpын хянан баталгааны заpдал 408.6 326.4 326.4 0.0 408.1 326.4 326.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төрийн албан хаагчдын сургалт, хурал, зөвлөгөөний зар 16,841.4 14,053.6 7,513.1 -6,540.6 16,622.4 13,875.9 7,427.8 -6,448.1 134.8 105.6 49.2 -56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2 72.2 36.1 -36.1 Давтан сургалтын зардал 153.5 127.0 63.9 -63.0 153.5 127.0 63.9 -63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 • 5. сая төгрөг НЭГДСЭН ТӨСӨВ УЛСЫН ТӨСӨВ ОРОН НУТАГ МУХС НДС Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод 2009 тод1 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 14,423.8 11,949.9 6,463.7 -5,486.3 14,293.9 11,846.4 6,415.5 -5,430.9 129.9 103.5 48.2 -55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төрийн албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, 1,519.6 1,288.5 644.3 -644.3 1,494.2 1,267.2 633.6 -633.6 1.7 1.4 0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 20.0 10.0 -10.0 Гадаад сургалт, семинарт оролцох зардал 59.9 52.8 27.1 -25.7 59.9 52.8 27.1 -25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 684.5 635.4 314.1 -321.3 620.8 582.6 287.7 -294.9 3.2 0.7 0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 52.2 26.1 -26.1 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 9,368.7 9,768.7 9,368.7 -400.0 9,368.7 9,768.7 9,368.7 -400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэгж үү 319.5 281.9 281.9 0.0 319.5 281.9 281.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Улсын мэдээллийн маягтын зардал 13.5 122.4 122.4 0.0 13.5 122.4 122.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төвлөрсөн төсвөөс ой тэмдэглэхэд олгох зардал 39.2 31.3 31.3 0.0 39.2 31.3 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Эрсдэлийн сан 8,000.0 6,400.0 6,400.0 0.0 8,000.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс 53,021.4 44,609.5 45,337.7 728.2 46,332.5 35,893.2 36,622.1 728.9 6,059.0 4,851.3 4,850.6 -0.6 0.0 3,298.1 3,298.1 0.0 629.9 566.9 566.9 0.0 Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс 31.5 26.3 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 26.3 26.3 0.0 Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх 1,259.8 1,078.6 1,138.6 60.0 1,258.7 1,077.7 1,138.3 60.6 1.1 0.9 0.3 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс 8,260.0 7,100.7 7,644.5 543.8 8,260.0 7,100.7 7,644.5 543.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 41,114.3 30,011.4 30,006.6 -4.8 35,076.4 25,180.9 25,176.1 -4.8 6,037.9 4,830.4 4,830.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ажил олгогчийн урамшуулал 226.9 181.5 181.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226.9 181.5 181.5 0.0 Мэдээллийн технологийн їйлчилгэний хєлс 77.3 64.4 64.4 0.0 2.5 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.8 62.3 62.3 0.0 Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний 92.4 360.9 360.9 0.0 92.4 360.9 360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 904.4 1,334.9 1,434.9 100.0 661.0 1,091.5 1,191.5 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.4 243.4 243.4 0.0 Аудит, зэрэглэл тогтоохүүйлчилгээний хөлс 307.8 297.5 297.5 0.0 271.2 260.8 260.8 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8 35.8 35.8 0.0 Эд хөрөнгийн даатгал 298.5 349.1 374.5 25.4 298.5 349.1 374.5 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 162.0 194.3 198.1 3.9 142.1 174.4 178.2 3.9 2.3 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 17.6 17.6 0.0 Галын даатгал 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Харуул, хамгаалалтын хөлс 267.2 3,590.6 3,590.6 0.0 250.4 275.7 275.7 0.0 16.8 16.8 16.8 0.0 0.0 3,298.1 3,298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 19.3 19.3 19.3 0.0 19.3 19.3 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх 67.4 45.5 45.5 0.0 67.4 45.5 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1,154.5 935.4 948.4 13.0 900.9 730.9 744.0 13.2 204.0 163.2 163.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 41.4 41.4 0.0 Товхимол, тараах материал 23.8 19.0 19.0 0.0 23.8 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх 477.1 477.1 477.1 0.0 477.1 477.1 477.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгууллаг 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Зээлийн үйлчилгээ (хүү) 25,926.9 84,030.3 54,540.6 -29,489.7 25,926.9 84,030.3 54,540.6 -29,489.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гадаадын зээлийн үйлчилгээний төлбөр 25,815.7 80,657.3 51,167.6 -29,489.7 25,815.7 80,657.3 51,167.6 -29,489.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Дотоодын зээлийн хүү 111.3 3,372.9 3,372.9 0.0 111.3 3,372.9 3,372.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Улсын зээллэгээ, бондын хүү 111.3 3,372.9 3,372.9 0.0 111.3 3,372.9 3,372.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 848,329.9 795,271.3 800,416.5 5,145.2 562,454.6 494,504.5 507,857.3 13,352.8 166,341.1 155,908.5 143,887.4 -12,021.2 35,542.8 57,184.5 57,184.5 0.0 422,171.4 422,171.4 424,456.8 2,285.4 Татаас 239,916.6 249,630.7 241,303.9 -8,326.8 174,710.0 184,424.1 176,097.3 -8,326.8 17,481.1 17,481.1 17,481.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,725.5 47,725.5 47,725.5 0.0 Эрчим хүч, дулааны алдагдлын татаас 15,316.7 15,316.7 17,316.7 2,000.0 14,919.7 14,919.7 16,919.7 2,000.0 397.0 397.0 397.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хотын нийтийн тээврийн татаас 14,684.1 14,684.1 14,684.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,684.1 14,684.1 14,684.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бусад татаас, шилжүүлэг 192,148.8 202,475.6 192,148.8 -10,326.8 145,930.3 156,257.1 145,930.3 -10,326.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,218.5 46,218.5 46,218.5 0.0 Улаан буудайн татаас 11,360.0 11,360.0 11,360.0 0.0 11,360.0 11,360.0 11,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хувийн хэвшлийн байгууллагадүйлдвэрлэл нэмэгдүүлэх зо 4,900.0 4,287.3 4,287.3 0.0 2,500.0 1,887.3 1,887.3 0.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ЭМД-ын сангаас санхүүжих эмийн үнийн хөнгөлөлт 1,507.0 1,507.0 1,507.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,507.0 1,507.0 1,507.0 0.0 Засгийн газар хооpондын шилжүүлэг 154,382.1 140,372.9 149,171.6 8,798.7 33,363.7 30,604.6 21,689.0 -8,915.6 112,668.8 101,418.7 119,133.1 17,714.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8,335.1 8,335.1 8,335.1 0.0 Орон нутгийн төсөвт өгөх татаас 137,897.6 123,888.4 132,687.1 8,798.7 25,228.8 22,469.7 13,554.1 -8,915.6 112,668.8 101,418.7 119,133.1 17,714.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төсөв хоорондын урсгал шилжүүлэг 16,484.5 16,484.5 16,484.5 0.0 8,149.3 8,149.3 8,149.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,335.1 8,335.1 8,335.1 0.0 Төр хариуцах иргэдийн хураамж 8,094.3 8,094.3 8,094.3 0.0 8,094.3 8,094.3 8,094.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Нөхөн олговор авагсдын шимтгэл 39.2 39.2 39.2 0.0 39.2 39.2 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ЭМД-ын хураамжаас Эмнэлэгүүдэд өгөх шилжүүлэг 8,336.5 8,336.5 8,336.5 0.0 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,335.1 8,335.1 8,335.1 0.0 Тухайн шатны төсөвт төвлөрүүлэх орлого 14.4 14.4 14.4 0.0 14.4 14.4 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төрийн бус байгууллагад олгох хандив, тусламж 7,525.4 7,525.4 7,525.4 0.0 7,060.0 7,060.0 7,060.0 0.0 465.4 465.4 465.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Улсын Их Хуралд суудалтай намд т өсвөөс олгох дэмжлэг 3,760.0 3,760.0 3,760.0 0.0 3,760.0 3,760.0 3,760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд суудалтай намд т өсвөөс 465.4 465.4 465.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.4 465.4 465.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бусад төрийн бус байгууллагад т өсвөөс олгох дэмжлэг 3,300.0 3,300.0 3,300.0 0.0 3,300.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 671,388.5 618,007.5 620,867.1 2,859.6 345,848.4 270,378.7 300,803.3 30,424.5 35,725.8 36,543.3 6,807.8 -29,735.5 35,542.8 57,184.5 57,184.5 0.0 366,110.8 366,110.8 368,396.2 2,285.4 Тэтгэвэp, тэтгэмжийн заpдал 365,452.9 365,452.9 367,730.6 2,277.7 74.0 74.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 365,378.9 365,378.9 367,656.6 2,277.7 Өндөр настны тэтгэвэр 236,138.3 236,138.3 236,138.3 0.0 63.5 63.5 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236,074.8 236,074.8 236,074.8 0.0 Тахир дутуу бологсодын тэтгэвэр 45,116.1 45,116.1 45,116.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,116.1 45,116.1 45,116.1 0.0 Тэжээгчээ алдасны тэтгэвэр 28,813.0 28,813.0 28,813.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,813.0 28,813.0 28,813.0 0.0 Цэргийн тэтгэвэр 21,928.8 21,928.8 21,928.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,928.8 21,928.8 21,928.8 0.0 Хөдөлмөрийн чадвар түр алдасны тэтгэмж 4,132.6 4,132.6 4,132.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,132.6 4,132.6 4,132.6 0.0 Оршуулгын тэтгэмж 1,949.8 1,949.8 1,949.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,949.8 1,949.8 1,949.8 0.0 Жирэмсэн, амаржсан эхийн тэтгэмж 8,394.8 8,394.8 8,394.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,394.8 8,394.8 8,394.8 0.0 ҮОМШӨ-ний тэтгэвэр, тэтгэмж 15,627.4 15,627.4 15,627.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,627.4 15,627.4 15,627.4 0.0 ЭХМТ комисс МӨС -ын төвийн зардал 10.5 10.5 10.5 0.0 10.5 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ажилгүйдлийн тэтгэмж 3,230.2 3,230.2 5,470.5 2,240.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,230.2 3,230.2 5,470.5 2,240.3 Сургалтын зардал 63.0 63.0 100.4 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 63.0 100.4 37.4 ХЗ албаны зардал 48.4 48.4 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.4 48.4 48.4 0.0 Нийгмийн халамжийн заpдал 273,583.7 217,563.8 217,563.8 0.0 238,040.9 160,379.3 160,379.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,542.8 57,184.5 57,184.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Халамжийн тэтгэвэр 29,733.5 29,733.5 29,733.5 0.0 29,733.5 29,733.5 29,733.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж 15,600.0 13,600.9 13,600.9 0.0 15,600.0 13,600.9 13,600.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Өндөp настан, ахмад дайчдад олгох х өнгөлөлт 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ахмад дайчдад олгох нэг удаагийн тусламж 4,358.4 4,358.4 4,358.4 0.0 4,358.4 4,358.4 4,358.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Залуу гэр бүл хөтөлбөр 17,500.0 10,937.5 10,937.5 0.0 17,500.0 10,937.5 10,937.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Адарт эхийн одонтой эхч үүдэд олгох тэтгэмж 11,625.0 11,625.0 11,625.0 0.0 11,625.0 11,625.0 11,625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Шинээр төрсөн хүүхдэд олгох тэттгэмж 6,500.0 6,500.0 6,500.0 0.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хүүхдэд олгох мөнгөн тэтгэмж 142,298.8 94,840.5 94,840.5 0.0 106,756.0 37,656.0 37,656.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,542.8 57,184.5 57,184.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Нөхцөлт мөнгөн тусламж 12,981.6 12,981.6 12,981.6 0.0 12,981.6 12,981.6 12,981.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Олон нийтийн оролцоонд т үшиглэсэн халамжийн үйлчи 1,467.5 1,467.5 1,467.5 0.0 1,467.5 1,467.5 1,467.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж 3,600.0 3,600.0 3,600.0 0.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамж 5,920.5 5,920.5 5,920.5 0.0 5,920.5 5,920.5 5,920.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 • 6. сая төгрөг НЭГДСЭН ТӨСӨВ УЛСЫН ТӨСӨВ ОРОН НУТАГ МУХС НДС Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод 2009 тод1 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 11,995.4 11,995.4 11,995.4 0.0 11,995.4 11,995.4 11,995.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Нөхөн олговор 1,444.0 1,444.0 1,444.0 0.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Оюутны тэтгэлэг 89.7 89.7 89.7 0.0 89.7 89.7 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гадаад суралцагсдын зардал 19.3 19.3 19.3 0.0 19.3 19.3 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хэлмэгдэгсэд, тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 203.2 203.2 203.2 0.0 203.2 203.2 203.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1,274.1 1,297.8 1,297.8 0.0 1,270.4 1,295.3 1,295.3 0.0 3.7 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуул 29,321.7 31,936.9 32,518.8 581.9 25,696.9 27,493.4 27,803.1 309.7 2,900.8 3,719.5 3,984.0 264.5 0.0 0.0 0.0 0.0 724.0 724.0 731.7 7.7 Төрийн албан хаагчийн нэг хүүхдийн сургалтын төлбөр 7,775.9 7,775.9 7,775.9 0.0 7,773.1 7,773.1 7,773.1 0.0 2.8 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 11,345.9 11,514.7 11,514.7 0.0 9,283.6 9,452.4 9,452.4 0.0 1,963.7 1,963.7 1,963.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 98.6 98.6 0.0 Орон байраар хангах, орон сууцны дэмжлэг (хувь 75.0 75.0 75.0 0.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 71.0 0.0 Нэг удаагийн буцалтг тусламж үй 4,087.5 4,243.1 4,236.2 -6.9 3,429.9 3,589.4 3,616.2 26.9 644.0 640.1 606.3 -33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 13.7 13.7 0.0 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 84.0 84.7 84.7 0.0 34.9 36.4 36.5 0.1 32.8 32.0 31.9 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 16.3 16.3 0.0 Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж 82.6 75.3 75.3 0.0 81.2 75.0 75.2 0.2 1.3 0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Эмчилгээний төлбөр 62.5 67.1 69.8 2.8 41.5 46.1 48.9 2.8 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 Шагнал, урамшил 3,698.6 3,687.0 3,687.0 0.0 3,061.0 3,052.7 3,052.9 0.2 255.3 252.0 251.7 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 382.4 382.4 382.4 0.0 Бүтцийн өөрчөлтийн улмаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид 0.0 304.5 890.5 586.0 0.0 304.5 882.8 578.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 Хөдөө, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан 1,881.2 1,881.2 1,881.2 0.0 1,881.2 1,881.2 1,881.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хуульд заасан їндэслэлээр албан хаагчдад олгох нєхєн 228.5 2,228.5 2,228.5 0.0 106.5 1,278.7 979.9 -298.8 0.0 827.8 1,126.6 298.8 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 122.0 122.0 0.0 Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг 104,982.1 104,998.0 104,998.0 0.0 72,166.8 72,182.7 102,182.7 30,000.0 32,815.3 32,815.3 2,815.3 -30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хөдөлмөр, ажил эрхлэлт, ЖДҮ дэмжих чиглэлээр өгөх тус 38,235.8 38,235.8 38,235.8 0.0 8,235.8 8,235.8 38,235.8 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 -30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Үдийн цай 18,716.7 18,732.6 18,732.6 0.0 18,716.7 18,732.6 18,732.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Еpөнхий боловсpолын суpгуулийн сурах бичгийн үнэ 1,057.5 1,057.5 1,057.5 0.0 1,057.5 1,057.5 1,057.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Эмзэг бүлгийн сурагчдад олгох хичээлийн хэрэгсэл 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Сургалтын тєлбєрийн буцалтгїй тусламж 15,390.8 15,390.8 15,390.8 0.0 15,390.8 15,390.8 15,390.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Суралцагсадад олгох амьжиргааны тэтгэлэг 22,488.0 22,488.0 22,488.0 0.0 22,488.0 22,488.0 22,488.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 quot;Хїїхэд бїрт компьютерquot; хєтєлбєр 729.2 729.2 729.2 0.0 729.2 729.2 729.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үзүүлэх өмгөөллийн үйлчилгэ 78.4 78.4 78.4 0.0 78.4 78.4 78.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Цэргийн алба хаасан иргэдийн НДШ 50.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ахмад дайчдад үзүүлэх орон сууцны дэмжлэг 3,150.0 3,150.0 3,150.0 0.0 3,150.0 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Малыг вакцинжуулах зардал 3,835.7 3,835.7 3,835.7 0.0 1,020.4 1,020.4 1,020.4 0.0 2,815.3 2,815.3 2,815.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Бордоо гербицид 250.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хандив, тусламж 1,393.4 1,440.1 1,440.1 0.0 1,393.4 1,440.1 1,440.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг 1,393.4 1,440.1 1,440.1 0.0 1,393.4 1,440.1 1,440.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төлбөр, хураамж 5,463.8 5,771.8 5,886.7 114.9 5,449.8 5,757.9 5,872.7 114.9 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 7.9 7.9 0.0 Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутайүйл ажи 3,400.0 3,400.0 3,400.0 0.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Арилжааны даатгалын хураамж 1,065.3 1,195.9 1,272.5 76.6 1,065.3 1,195.9 1,272.5 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Амь даатгал 790.9 921.4 998.0 76.6 790.9 921.4 998.0 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гэнэтийн ослын даатгал 274.4 274.4 274.4 0.0 274.4 274.4 274.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Газрын төлбөр 945.0 1,122.4 1,160.7 38.3 931.0 1,108.5 1,146.8 38.3 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 7.9 7.9 0.0 Тээврийн хэрэгслийн татвар 53.5 53.5 53.5 0.0 53.5 53.5 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гадаад шилжүүлэг 1,472.5 2,037.0 2,207.8 170.7 1,472.5 2,037.0 2,207.8 170.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Олон улсын байгууллагын гиш үүний татвар 1,472.5 2,037.0 2,207.8 170.7 1,472.5 2,037.0 2,207.8 170.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 565,817.5 420,973.3 425,077.3 4,104.0 472,401.8 285,135.7 289,239.6 4,104.0 10,548.3 10,548.3 10,548.3 0.0 79,867.3 122,289.3 122,289.3 0.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 1. Дотоод хөрөнгө оруулалт 492,559.5 364,406.1 366,033.1 1,627.0 399,908.0 229,332.6 230,959.6 1,627.0 9,784.2 9,784.2 9,784.2 0.0 79,867.3 122,289.3 122,289.3 0.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 Хөрөнгө оруулалт :Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 358,637.9 198,350.3 198,300.3 -50.0 358,637.9 198,350.3 198,300.3 -50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Тоног төхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөp санхүүжих 28,895.1 20,167.3 21,844.3 1,677.0 28,895.1 20,167.3 21,844.3 1,677.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Замын сангийн хөpөнгөөp санхүүжих 9,202.3 9,202.3 9,202.3 0.0 9,202.3 9,202.3 9,202.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөpөнгө оpуулалт 6,172.7 4,612.7 4,612.7 0.0 3,172.7 1,612.7 1,612.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт, их зсваp 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Орон нутгийн замын сангийн х өрөнгөөр санхүүжих 7,784.2 7,784.2 7,784.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,784.2 7,784.2 7,784.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалт 79,867.3 122,289.3 122,289.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,867.3 122,289.3 122,289.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2. Улсын нөөцийн эх үүсвэp нэмэгдүүлэх 8,700.0 8,700.0 8,700.0 0.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хүнс, Барааны нөөц 1,587.9 1,587.9 1,587.9 0.0 1,587.9 1,587.9 1,587.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Үрийн нөөц 1,320.0 1,320.0 1,320.0 0.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Өвс, Тэжээлийн нөөц 1,285.0 1,285.0 1,285.0 0.0 1,285.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Шатахууны нөөц 4,507.1 4,507.1 4,507.1 0.0 4,507.1 4,507.1 4,507.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3. Газар ба матеpиаллаг бус зүйлсийн заpдал 5,908.6 5,908.6 5,908.6 0.0 5,144.5 5,144.5 5,144.5 0.0 764.1 764.1 764.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Геологи хайгуулийн зардал 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ойжуулалтын зардал 2,358.6 2,358.6 2,358.6 0.0 2,344.5 2,344.5 2,344.5 0.0 14.1 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Байгаль оpчны төслийн аpга хэмжээний заpдал 1,550.0 1,550.0 1,550.0 0.0 800.0 800.0 800.0 0.0 750.0 750.0 750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4. Хөрөнгийн шилжүүлэг 12,406.0 12,406.0 12,406.0 0.0 12,406.0 12,406.0 12,406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төсөвт газрын их засвар 12,406.0 12,406.0 12,406.0 0.0 12,406.0 12,406.0 12,406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5. Гадаад зээлээс санхүүжих хөрөнгө оруулалт 46,243.4 29,552.6 32,029.5 2,477.0 46,243.4 29,552.6 32,029.5 2,477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Авто замын байгууламж 46,243.4 29,552.6 32,029.5 2,477.0 46,243.4 29,552.6 32,029.5 2,477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 149,084.6 101,378.3 101,378.3 0.0 149,084.6 101,378.3 101,378.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. Эргэж төлөгдөх зээл -28,740.8 -20,612.9 -20,612.9 0.0 -28,740.8 -20,612.9 -20,612.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Дамжуулан зээлдүүлсэн зээл -28,667.3 -20,539.5 -20,539.5 0.0 -28,667.3 -20,539.5 -20,539.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл -6,875.7 -6,875.7 -6,875.7 0.0 -6,875.7 -6,875.7 -6,875.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төpийн суpгалтын сангийн зээлийн эхүүсвэp 6,802.3 6,802.3 6,802.3 0.0 6,802.3 6,802.3 6,802.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3. Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих : 177,825.4 121,991.2 121,991.2 0.0 177,825.4 121,991.2 121,991.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Гадаад зээлээс санхүүжүүлэх дамжуулан зээлдүүлэх зээл 177,825.4 121,991.2 121,991.2 177,825.4 121,991.2 121,991.2 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 2,619,524.8 2,306,231.2 2,314,234.8 8,003.6 2,200,942.8 1,835,556.3 1,854,741.1 19,184.8 264,427.4 237,812.7 229,951.5 -7,861.2 115,410.1 182,771.9 182,771.9 0.0 433,962.2 432,609.2 435,538.2 2,929.0 Автозамын сангаас санхүүжих 16,986.5 16,986.5 16,986.5 0.0 9,202.3 9,202.3 9,202.3 0.0 7,784.2 7,784.2 7,784.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих 224,068.7 151,543.8 154,020.8 2,477.0 224,068.7 151,543.8 154,020.8 2,477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих 231,901.7 231,875.6 233,451.6 1,576.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 231,875.6 231,875.6 233,451.6 1,576.0 Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 112,221.2 112,221.2 112,221.2 0.0 46,218.5 46,218.5 46,218.5 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,902.7 65,902.7 65,902.7 0.0 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 100,144.7 74,248.5 70,576.8 -3,671.7 93,976.1 69,206.3 66,946.8 -2,259.6 6,168.6 5,042.2 3,630.0 -1,412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 14,639.8 11,854.0 11,434.6 -419.4 14,182.4 11,396.6 10,977.2 -419.4 361.7 361.7 361.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7 95.7 95.7 0.0
 • 7. сая төгрөг НЭГДСЭН ТӨСӨВ УЛСЫН ТӨСӨВ ОРОН НУТАГ МУХС НДС Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү Зөрүү 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод 2009 төл 2009 тод 2009 тод1 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Төpийн суpгалтын сангаас санхүүжих 550.0 550.0 550.0 0.0 550.0 550.0 550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Тусламжийн сангаас санхүүжсэн 2,206.9 2,206.9 2,206.9 0.0 2,206.9 2,206.9 2,206.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх -57,908.1 -49,780.3 -49,780.3 0.0 -57,908.1 -49,780.3 -49,780.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас санхүүжих 115,410.1 182,771.9 182,771.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115,410.1 182,771.9 182,771.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төсвөөс санхүүжих 1,863,505.5 1,566,753.1 1,574,794.9 8,041.8 1,872,648.3 1,590,012.2 1,609,399.0 19,386.8 250,012.8 224,524.6 218,075.5 -6,449.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136,088.2 134,735.2 136,088.2 1,353.0 Төсөвт төвлөүрүүлэх орлого 2009 0.0 32,136.4 27,167.3 -4,969.1 0.0 32,136.4 27,115.0 -5,021.3 0.0 0.0 52.3 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 • 8. Хавсралт № .5. МОНГОЛ УЛСЫН 2009 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТОДОТГОЛ ДНБ-нд эзлэх хувь 2008 2008 2005 2006 2009 2009 2009 2003 2004 2005 2006 2009 2009 2009 Зөрүү Гүйц. Гүйц. Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц Төл ИТХ Тод Төл Тот-төс Тод Төл ИТХ Тод Төл Тот-төс Тод .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. . 10 . . 10-9 . .1. .2. .3. . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . 10 . 838,843.9 1,360,409.9 2,423,227.7 2,426,620.5 2,520,325.7 2,223,816.5 1,928,517.5 1,973,011.8 44,494.3 37.9 37.3 37.0 36.6 44.3 44.4 43.6 34.3 30.6 31.3 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 833,570.3 1,354,098.9 2,406,489.5 2,408,653.0 2,502,043.2 2,203,450.1 1,904,151.0 1,948,645.4 44,494.3 37.3 37.0 36.8 36.4 44.0 44.1 43.3 34.0 30.3 31.0 А. УРСГАЛ ОРЛОГО 1. Татварын орлого 692,206.5 1,128,141.5 2,080,248.5 2,078,773.9 2,130,992.4 1,827,877.9 1,575,501.5 1,618,731.4 43,229.9 28.8 30.5 30.5 30.4 38.1 38.0 36.9 28.2 25.0 25.7 178,539.2 476,833.0 806,813.2 806,241.4 885,888.2 455,024.0 368,191.0 372,830.1 4,639.1 6.7 7.5 7.9 12.8 14.8 14.8 15.3 7.0 5.9 5.9 1.1. Орлогын албан татвар 57,986.6 76,973.6 85,773.5 85,201.7 100,113.6 110,684.0 101,684.0 101,684.0 0.0 2.0 2.4 2.6 2.1 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.1. Хувь хүний орлогын албан татвар 0.0 0.0 0.0 0.0 -5,165.1 -3,011.8 -3,011.8 -3,011.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олгол 120,552.6 222,338.7 357,734.6 357,734.6 327,334.6 302,742.0 221,009.0 223,498.7 2,489.7 4.7 5.2 5.3 6.0 6.5 6.5 5.7 4.7 3.5 3.6 1.2. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 0.0 177,520.7 363,305.1 363,305.1 463,605.1 44,609.8 48,509.8 50,659.2 2,149.4 0.0 0.0 0.0 4.8 6.6 6.6 8.0 0.7 0.8 0.8 1.3. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 95,596.7 111,933.4 241,157.6 241,157.6 240,429.5 252,827.9 244,613.0 251,697.2 7,084.2 4.5 4.3 4.2 3.0 4.4 4.4 4.2 3.9 3.9 4.0 1.2. Нийгмийн даатгалын орлого 73,864.7 86,780.8 191,948.4 191,948.4 191,350.8 202,039.5 195,736.4 201,189.0 5,452.6 3.5 3.4 3.3 2.3 3.5 3.5 3.3 3.1 3.1 3.2 2.1. Нийгмийн даатгалын шимтгэл 21,732.0 25,152.6 49,209.2 49,209.2 49,078.7 50,788.5 48,876.6 50,508.2 1,631.6 1.0 0.9 1.0 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 2.2. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 6,328.9 6,910.0 12,313.7 8,579.8 8,579.8 10,304.2 10,304.2 10,304.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 1.3. Өмчийн татвар 6,208.1 6,785.2 12,184.1 8,450.8 8,450.8 10,173.8 10,173.8 10,173.8 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 2.1. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 120.7 124.8 129.6 129.0 129.0 130.3 130.3 130.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. Бууны татвар 270,997.6 352,721.9 636,411.3 634,891.7 617,181.5 714,848.5 612,692.0 629,256.1 16,564.1 13.0 12.8 12.0 9.5 11.6 11.6 10.7 11.0 9.7 10.0 1.4. Дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар 181,039.0 241,282.6 451,205.2 451,205.2 407,196.3 465,442.8 392,321.0 413,962.3 21,641.3 8.3 8.5 8.0 6.5 8.3 8.3 7.0 7.2 6.2 6.6 4.1. Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар 70,645.1 87,910.3 148,619.3 148,619.3 137,087.5 156,141.1 143,431.8 143,431.8 0.0 3.3 3.0 3.1 2.4 2.7 2.7 2.4 2.4 2.3 2.3 1.1. Дотоодын барааны 157,504.2 199,539.8 377,633.1 377,633.1 326,323.4 379,540.8 319,128.3 340,769.6 21,641.3 6.5 7.2 6.9 5.4 6.9 6.9 5.6 5.9 5.1 5.4 1.2. Импортын барааны 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3. Алтны -47,110.2 -46,167.5 -75,047.2 -75,047.2 -56,214.6 -70,239.1 -70,239.1 -70,239.1 0.0 -1.4 -1.6 -2.1 -1.2 -1.4 -1.4 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 1.4. НӨАТ-ын буцаан олголт 78,959.2 100,132.6 167,833.8 167,833.8 193,186.5 232,419.1 203,384.4 198,307.2 -5,077.2 4.0 3.7 3.5 2.7 3.1 3.1 3.3 3.6 3.2 3.2 4.2. Онцгой албан татвар 20,023.5 26,208.6 64,700.0 64,700.0 64,700.0 73,135.0 59,219.0 59,219.0 0.0 1.2 1.1 0.9 0.7 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 2.1. Дотоодын архины 6,331.9 8,020.1 11,663.6 11,663.6 15,396.3 19,001.8 23,074.0 20,446.2 -2,627.8 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 2.2. Импортын архи, тамхины 1,976.7 2,609.0 3,845.9 3,845.9 4,345.9 6,394.3 7,540.7 8,177.9 637.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.3. Импортын пивоны 16,704.3 26,140.7 33,191.7 33,191.7 64,291.7 71,155.2 33,564.7 33,564.7 0.0 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 1.1 1.1 0.5 0.5 2.4. Суудлын автомашины 25,165.6 26,207.9 40,217.5 40,217.5 27,502.8 44,400.1 58,566.7 58,566.7 0.0 1.5 1.3 1.1 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.9 0.9 2.5. Автобензин, дизель түлшний 6,058.1 8,171.2 9,886.4 9,886.4 9,886.4 10,875.3 13,961.9 10,875.3 -3,086.6 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6. Дотоодын тамхины 2,699.0 2,775.1 4,328.7 4,328.7 7,063.4 7,457.4 7,457.4 7,457.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.7. Дотоодын пивоны онцгой 10,999.4 11,306.6 17,372.4 15,852.7 16,798.7 16,986.5 16,986.5 16,986.5 0.0 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 4.3. Тусгай зориулалтын орлого 5,939.7 6,037.1 9,014.5 9,014.5 9,014.5 9,202.3 9,202.3 9,202.3 0.0 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 3.1. Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар 5,059.7 5,269.5 8,357.9 6,838.2 7,784.2 7,784.2 7,784.2 7,784.2 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 3.2. Автотээврйин болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн ал 56,974.3 72,073.8 168,797.1 168,797.1 159,495.2 182,911.6 155,041.7 163,193.4 8,151.7 2.2 2.3 2.5 1.9 3.1 3.1 2.8 2.8 2.5 2.6 1.5. Гадаад үйл ажиллагааны орлого 53,170.0 65,233.6 159,550.1 159,550.1 148,448.2 171,353.6 143,483.7 151,635.4 8,151.7 2.1 2.1 2.3 1.8 2.9 2.9 2.6 2.6 2.3 2.4 5.1. Импортын гаалийн албан татвар 3,804.3 6,840.2 9,247.0 9,247.0 11,047.0 11,558.0 11,558.0 11,558.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.2. Экспортын гаалийн албан татвар 83,769.8 107,669.4 214,755.5 219,106.3 219,418.2 211,961.7 184,659.7 191,450.5 6,790.8 2.1 3.3 3.7 2.9 3.9 4.0 3.8 3.3 2.9 3.0 1.6. Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 31,461.5 39,961.0 14,061.7 15,343.5 17,109.4 26,197.2 37,397.2 37,397.2 0.0 0.5 1.1 1.4 1.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 6.1. Улсын тэмдэгтийн хураамж 0.0 0.0 31,669.7 31,841.0 30,641.0 33,390.4 22,497.8 24,383.5 1,885.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 6.2. ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тус 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 5,500.0 2,883.5 2,883.5 2,883.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөх 31,674.9 44,320.6 132,086.3 133,672.3 131,998.3 114,322.1 86,712.6 91,617.7 4,905.1 0.8 1.3 1.4 1.2 2.4 2.4 2.3 1.8 1.4 1.5 6.2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 13,604.3 15,507.1 24,048.3 24,757.4 24,757.4 25,508.2 25,508.2 25,508.2 0.0 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 6.3. Газрын төлбөр 793.1 1,167.4 1,074.9 1,152.1 1,072.1 1,158.3 1,158.3 1,158.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4. Ойгоос түлээ, мод бэлтгэж ашигласны төлбөр 2,818.0 2,940.1 3,890.7 3,927.2 3,927.2 4,104.8 4,104.8 4,104.8 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.5. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр 27.0 126.5 36.6 29.1 29.1 106.0 106.0 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6. Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглас 0.0 0.0 839.3 971.1 971.1 963.7 963.7 963.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7. Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр 2,505.4 2,699.1 2,783.8 2,888.7 2,888.7 2,892.9 2,892.9 2,892.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8. Рашаан, ус ашигласны төлбөр 126.2 175.3 204.2 303.3 303.3 296.7 296.7 296.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлб 759.3 772.2 60.0 220.7 220.7 138.0 138.0 138.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10. Бусад 2. Татварын бус орлого 141,363.8 225,957.4 326,241.0 329,879.0 371,050.9 375,572.2 328,649.5 329,914.0 1,264.5 8.5 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 6.4 5.8 5.2 5.2 22,763.8 48,373.4 115,168.9 115,236.8 115,236.8 109,915.3 94,415.3 94,415.3 0.0 0.1 0.2 1.0 1.3 2.1 2.1 2.0 1.7 1.5 1.5 Хувьцааны ногдол ашиг 2.1. 69,766.3 116,900.8 106,091.4 107,723.4 133,297.3 147,188.8 140,643.2 140,643.2 0.0 4.5 3.4 3.1 3.1 1.9 2.0 2.3 2.3 2.2 2.2 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 2.2. 8,778.8 6,694.4 7,608.4 7,396.0 21,045.3 19,290.4 19,290.4 19,191.5 -98.9 0.6 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 Бусад орлого 2.3. 14,544.3 19,240.6 27,697.5 29,666.1 29,884.0 25,240.4 18,333.5 18,333.5 0.0 1.2 1.1 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 Хүү, торгуулийн орлого 2.4. 9,240.4 15,719.7 1,377.5 1,559.5 1,559.5 1,697.1 1,697.1 1,697.1 0.0 0.7 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Түрээсийн орлого 2.6. 1,770.2 1,338.7 32,264.8 32,264.8 33,995.5 39,207.8 23,237.6 24,601.0 1,363.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 Газрын тосны орлого 2.7. 14,500.0 17,689.7 31,032.4 31,032.4 31,032.4 33,032.4 26,032.4 26,032.4 0.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 Навигацийн орлого 2.8. 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 Монгол банкны ашиг 2.9. 982.9 1,626.6 1,238.2 2,467.5 2,467.5 2,366.4 2,366.4 2,366.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 4,290.7 4,684.3 15,500.0 15,500.0 15,815.0 18,000.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.6 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 В. ГАДААД ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
 • 9. ДНБ-нд эзлэх хувь 2008 2008 2005 2006 2009 2009 2009 2003 2004 2005 2006 2009 2009 2009 Зөрүү Гүйц. Гүйц. Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц Төл ИТХ Тод Төл Тот-төс Тод Төл ИТХ Тод Төл Тот-төс Тод .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. . 10 . . 10-9 . .1. .2. .3. . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . 10 . ДНБ (оны үнээр) 2,266,505.5 3,715,000.0 5,464,300.0 5,464,300.0 5,779,000.0 6,482,000.0 6,293,600.0 6,293,600.0
 • 10. Хавсралт № .6. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН 2009 ОНЫ ОРЛОГЫН ТОДОТГОЛ сая төгрөг 2008 2003 2004 2005 2006 2009 2009 2009 Зөрүү Гүйц. Гүйц. Гүйц. Гүйц. Тод Төл Тод-төс Тод ИТХ төл .1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. . 10 . . 10-9 . 523,376.3 671,908.4 793,495.4 1,299,432.7 1,718,115.4 1,718,115.5 1,749,908.0 1,847,794.5 1,569,415.9 1,621,336.5 51,920.6 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 500,086.9 649,079.7 765,347.8 1,270,274.4 1,640,451.3 1,640,451.3 1,634,349.7 1,670,907.2 1,399,778.7 1,433,985.0 34,206.3 А. УРСГАЛ ОРЛОГО 388,113.6 537,490.7 635,564.4 1,056,571.4 1,326,745.5 1,326,745.5 1,279,716.4 1,315,896.1 1,090,563.9 1,122,145.8 31,581.9 Татварын орлого 1. 93,092.4 136,176.8 168,078.0 462,911.3 434,533.6 434,533.6 413,968.5 302,742.0 221,009.0 223,498.7 2,489.7 1.1. Орлогын албан татвар 24,311.0 37,562.9 47,525.4 63,051.9 76,799.0 76,799.0 91,799.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1. Хувь хүний орлогын албан татвар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5,165.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1.1 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан ол 68,781.4 98,613.9 120,552.6 222,338.7 357,734.6 357,734.6 327,334.6 302,742.0 221,009.0 223,498.7 2,489.7 1.2. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 0.0 0.0 0.0 177,520.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан тат 67,202.6 84,471.9 98,343.2 115,498.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2. Нийгмийн даатгалын орлого 52,640.6 66,131.6 76,188.3 89,799.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамж 14,562.1 18,340.3 22,154.9 25,699.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Өмчийн татвар 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 177,086.0 229,638.1 254,017.5 331,316.1 598,329.6 598,329.6 579,673.4 707,064.2 604,907.7 621,471.8 16,564.1 1.4. Дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар 112,807.6 153,247.5 169,118.5 225,146.4 421,481.3 421,481.3 377,472.5 465,442.8 392,321.0 413,962.3 21,641.3 4.1. Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар 47,927.1 57,417.2 70,645.1 87,910.3 148,619.3 148,619.3 137,087.5 156,141.1 143,431.8 143,431.8 0.0 1.1. Дотоодын барааны 38,864.1 47,584.4 58,724.6 71,774.1 118,895.4 118,895.4 107,363.6 156,141.1 143,431.8 143,431.8 0.0 Үүнээс: Улсын төсвийн орлого 9,063.0 9,832.8 11,920.5 16,136.3 29,723.9 29,723.9 29,723.9 0.0 0.0 0.0 0.0 Орон нутгийн төсөвт шилжүүлэх орлого 94,331.1 136,923.6 157,504.2 199,539.8 377,633.1 377,633.1 326,323.4 379,540.8 319,128.3 340,769.6 21,641.3 1.2. Импортын барааны 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3. Алтны -20,387.6 -31,260.5 -47,110.2 -46,167.5 -75,047.2 -75,047.2 -56,214.6 -70,239.1 -70,239.1 -70,239.1 0.0 1.4. НӨАТ-ын буцаан олголт 58,575.3 70,283.2 78,959.2 100,132.6 167,833.8 167,833.8 193,186.5 232,419.1 203,384.4 198,307.2 -5,077.2 4.2. Онцгой албан татвар 18,109.6 20,939.5 20,023.5 26,208.6 64,700.0 64,700.0 64,700.0 73,135.0 59,219.0 59,219.0 0.0 2.1. Дотоодын архины 14,434.4 20,939.5 20,023.5 26,208.6 64,700.0 64,700.0 64,700.0 73,135.0 59,219.0 59,219.0 0.0 Үүнээс: Улсын төсвийн орлого 3,675.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Орон нутгийн төсөвт шилжүүлэх орлого 3,678.8 4,199.1 6,331.9 8,020.1 11,663.6 11,663.6 15,396.3 19,001.8 23,074.0 20,446.2 -2,627.8 2.2. Импортын архи, тамхины 3,307.2 3,258.5 1,976.7 2,609.0 3,845.9 3,845.9 4,345.9 6,394.3 7,540.7 8,177.9 637.2 2.3. Импортын пивоны 10,549.6 14,733.1 16,704.3 26,140.7 33,191.7 33,191.7 64,291.7 71,155.2 33,564.7 33,564.7 0.0 2.4. Суудлын автомашины 21,254.1 24,808.9 25,165.6 26,207.9 40,217.5 40,217.5 27,502.8 44,400.1 58,566.7 58,566.7 0.0 2.5. Автобензин, дизель түлшний 1,675.9 2,344.1 6,058.1 8,171.2 9,886.4 9,886.4 9,886.4 10,875.3 13,961.9 10,875.3 -3,086.6 2.6. Дотоодын тамхины 0.0 0.0 2,699.0 2,775.1 4,328.7 4,328.7 7,063.4 7,457.4 7,457.4 7,457.4 0.0 2.7. Дотоодын пивоны онцгой 5,703.1 6,107.4 5,939.7 6,037.1 9,014.5 9,014.5 9,014.5 9,202.3 9,202.3 9,202.3 0.0 4.3. Тусгай зориулалтын орлого 5,703.1 6,107.4 5,939.7 6,037.1 9,014.5 9,014.5 9,014.5 9,202.3 9,202.3 9,202.3 0.0 3.1. Автобензин, дизелийн түлшний албан татв 32,646.7 44,719.3 56,974.3 72,073.8 168,797.1 168,797.1 159,495.2 182,911.6 155,041.7 163,193.4 8,151.7 1.5. Гадаад үйл аажиллагааны орлого 31,058.6 40,783.3 53,170.0 65,233.6 159,550.1 159,550.1 148,448.2 171,353.6 143,483.7 151,635.4 8,151.7 5.1. Импортын гаалийн албан татвар 1,588.1 3,936.0 3,804.3 6,840.2 9,247.0 9,247.0 11,047.0 11,558.0 11,558.0 11,558.0 0.0 5.2. Экспортын гаалийн албан татвар 18,085.7 42,484.2 58,151.5 74,771.5 125,085.3 125,085.3 126,579.4 123,178.3 109,605.4 113,981.8 4,376.4 1.6. Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 1,843.7 7,675.4 26,884.7 35,516.4 9,014.7 9,014.7 10,780.6 19,659.8 30,859.8 30,859.8 0.0 6.1. Улсын тэмдэгтийн хураамж 4,228.3 9,200.1 0.0 0.0 15,834.9 15,834.9 15,234.9 16,695.2 11,248.9 12,191.8 942.9 6.2. Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 32.3 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 5,500.0 2,883.5 2,883.5 2,883.5 0.0 6.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын 2,095.8 2,220.6 2,354.8 2,379.8 3,775.3 3,775.3 3,775.3 3,914.4 3,914.4 3,914.4 0.0 6.2. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр 9,885.6 23,388.1 28,912.0 36,875.3 92,460.4 92,460.4 91,288.6 80,025.4 60,698.8 64,132.4 3,433.6 6.3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 111,973.3 111,589.0 129,783.4 213,703.0 313,705.7 313,705.7 354,633.3 355,011.1 309,214.8 311,839.2 2,624.4 2. Татварын бус орлого 1,175.8 4,031.5 22,410.0 47,145.5 112,579.1 112,579.1 112,579.1 106,416.0 90,916.0 90,916.0 0.0 2.1. Хувьцааны ногдол ашиг 12,103.4 14,573.9 8,008.1 16,858.9 21,085.5 21,085.5 21,085.5 18,258.4 11,351.5 11,351.5 0.0 2.2. Хүү, торгуулийн орлого 63,016.8 62,653.6 67,411.1 116,190.2 104,560.9 104,560.9 130,108.5 140,658.5 135,239.3 136,599.2 1,359.9 2.3. Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 4,710.5 2,369.8 6,987.9 5,098.0 6,517.5 6,517.5 20,166.8 16,609.9 16,609.9 16,511.0 -98.9 2.4. Бусад орлого 9,193.3 8,396.2 8,696.1 9,381.9 665.5 665.5 665.5 828.0 828.0 828.0 0.0 2.5. Түрээсийн орлого 731.9 1,132.4 1,770.2 1,338.7 32,264.8 32,264.8 33,995.5 39,207.8 23,237.6 24,601.0 1,363.4 2.6. Газрын тосны орлого 12,613.7 13,431.4 14,500.0 17,689.7 31,032.4 31,032.4 31,032.4 33,032.4 26,032.4 26,032.4 0.0 2.7. Навигацийн орлого 8,427.9 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 2.8. Монгол банкны ашиг 23,289.4 22,828.7 28,147.6 29,158.4 77,664.1 77,664.2 115,558.3 176,887.3 169,637.2 187,351.5 17,714.3 Б. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО В. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 • 11. ОРОН НУТГИЙН 2009 ОНЫ ТӨСӨВ ХООРОНДЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ТООЦОО сая төгрөг УЛСЫН ТӨСВӨӨС АВАХ НӨАТ-ЫН УЛСЫН ТӨСВӨӨС АВАХ САНХҮҮГИЙН ЗАРЛАГА ОРЛОГО ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ ДЭМЖЛЭГ АЙМГУУД 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ИТХ ИТХ ИТХ ИТХ ИТХ ИТХ Тод төл тод-төс тод Тод төл тод-төс тод Тод төл тод-төс тод Тод төл тод-төс тод .д Тод төл тод-төс тод Тод төл тод-төс тод 1 2,629.4 2,652.1 2,875.8 2,588.7 2,575.0 1,068.8 1,068.8 0.0 0.0 0.0 1,654.0 1,930.2 1,983.1 1,704.2 938.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Архангай 4,283.4 4,582.4 4,858.9 4,292.9 3,513.5 2 1,841.9 1,844.1 2,174.9 1,942.2 1,895.8 1,146.7 1,146.7 0.0 0.0 0.0 1,799.9 2,044.0 2,136.9 1,857.1 1,089.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Баян-Өлгий 3,641.8 3,888.2 4,311.8 3,799.4 2,985.1 3 2,644.6 2,297.2 2,725.0 2,369.2 2,370.3 959.9 959.9 0.0 0.0 0.0 1,773.8 2,433.0 2,393.7 2,026.4 1,354.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Баянхонгор 4,418.4 4,730.2 5,118.7 4,395.5 3,724.6 4 3,761.2 3,696.4 4,448.6 4,105.0 4,122.1 690.7 690.7 0.0 0.0 0.0 146.4 454.2 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.3 945.7 Булган 3,907.6 4,150.6 4,508.0 3,971.7 3,176.4 5 2,144.4 2,158.9 2,930.4 2,416.0 2,450.8 690.7 690.7 0.0 0.0 0.0 2,089.4 2,512.7 2,042.4 1,976.3 1,117.1 78.5 78.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Говь-Алтай 4,312.3 4,750.1 4,972.8 4,392.3 3,567.9 6 5,503.4 5,503.4 7,366.4 6,421.3 6,482.2 624.3 624.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 50.0 50.0 50.0 1,412.4 1,213.1 3,286.4 2,892.3 3,779.9 Дорноговь 4,171.0 4,370.2 4,130.0 3,579.0 2,752.3 7 3,458.3 3,488.4 4,355.9 3,817.1 3,892.2 843.1 843.1 0.0 0.0 0.0 88.4 279.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354.5 299.3 1,162.5 Дорнод 3,971.2 4,192.3 4,001.4 3,517.8 2,729.7 8 1,671.4 1,593.2 1,826.4 1,564.5 1,572.6 563.6 563.6 0.0 0.0 0.0 1,355.4 1,613.1 1,978.8 1,823.1 983.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Дундговь 3,026.8 3,206.3 3,805.3 3,387.6 2,556.1 9 1,664.0 1,699.8 2,424.1 2,174.7 2,191.9 923.3 923.3 0.0 0.0 0.0 2,618.1 2,889.1 2,595.4 2,268.4 1,624.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Завхан 4,282.1 4,588.9 5,019.5 4,443.1 3,816.4 10 3,416.4 2,590.3 2,576.4 2,320.0 2,306.3 1,316.2 1,316.2 0.0 0.0 0.0 1,055.5 2,223.3 2,639.9 2,388.2 1,503.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Өвөрхангай 4,472.0 4,813.6 5,216.3 4,708.2 3,810.2 11 3,880.4 4,194.1 4,302.2 3,837.0 2,954.8 11,088.8 11,171.1 14,395.7 13,034.4 13,506.8 532.7 532.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,208.4 6,977.0 10,093.4 9,197.4 10,552.0 Өмнөговь 12 7,086.2 6,297.7 4,472.4 3,396.5 3,508.4 636.9 636.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,852.6 2,897.6 528.1 0.0 899.1 Сүхбаатар 3,233.6 3,400.1 3,944.3 3,417.8 2,609.3 13 7,684.7 7,824.9 10,394.0 9,629.5 9,921.6 1,146.7 1,146.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,648.4 2,503.1 5,233.3 5,118.8 6,240.1 Сэлэнгэ 5,036.3 5,321.8 5,160.7 4,510.7 3,681.5 14 5,275.1 5,334.1 7,736.9 7,695.6 7,864.4 989.7 989.7 0.0 0.0 0.0 672.2 1,021.3 0.0 0.0 0.0 483.0 483.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 1,555.9 2,415.4 3,216.4 Төв 6,555.3 6,938.4 6,481.0 5,580.2 4,948.0 15 1,655.1 1,656.3 1,746.3 1,561.8 1,582.6 922.1 922.1 0.0 0.0 0.0 2,625.1 2,892.0 3,011.9 2,631.2 1,837.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Увс 4,280.2 4,548.3 4,758.3 4,192.9 3,419.7 16 2,428.8 2,254.1 2,600.8 2,328.4 2,302.6 1,013.8 1,013.8 0.0 0.0 0.0 1,883.7 2,377.9 2,229.2 1,862.4 1,108.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ховд 4,312.4 4,632.1 4,830.0 4,190.8 3,410.6 17 2,753.2 2,608.2 2,684.7 2,398.7 2,344.8 1,398.7 1,398.7 0.0 0.0 0.0 2,178.6 2,725.1 2,979.0 2,514.5 1,878.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хөвсгөл 4,931.7 5,333.3 5,663.7 4,913.2 4,223.6 18 3,244.6 3,254.1 5,448.6 3,648.1 3,701.4 813.3 813.3 0.0 0.0 0.0 699.5 948.1 0.0 315.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 857.5 0.0 470.8 Хэнтий 3,944.1 4,202.2 4,591.1 3,963.8 3,230.6 19 3,219.5 3,262.5 6,086.2 5,669.0 5,599.1 1,002.3 1,002.3 0.0 0.0 0.0 490.8 597.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,952.9 2,025.1 2,889.2 Дархан-Уул 3,710.3 3,859.6 4,133.3 3,643.9 2,709.9 20 43,185.3 51,812.8 56,083.5 52,431.8 43,663.3 58,803.8 59,180.2 110,500.8 104,953.9 104,414.5 11,389.9 11,389.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,611.0 1,611.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 17,383.4 9,132.2 56,417.3 54,522.1 62,751.2 Улаанбаатар 21 4,059.2 4,219.2 3,688.8 3,256.5 2,325.3 33,718.2 35,021.0 36,078.4 28,071.5 28,551.5 909.5 909.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,659.0 30,801.8 32,389.6 24,815.0 26,226.2 Орхон 22 513.5 520.5 999.9 886.8 890.6 140.9 140.9 0.0 0.0 0.0 964.5 1,043.1 1,179.1 1,080.8 119.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Говь-Сүмбэр 1,478.1 1,563.6 2,179.0 1,967.6 1,009.6 129,093.4 143,298.3 151,758.5 136,394.0 110,818.5 166,206.5 165,908.6 236,848.6 212,993.0 214,047.5 29,723.9 29,723.9 0.0 0.0 0.0 22,095.3 27,983.8 25,228.8 22,469.7 13,554.1 2,252.5 2,252.5 2,250.0 2,250.0 2,250.0 62,164.2 53,524.8 112,668.8 101,418.7 119,133.1 ДҮН
 • 12. Хавсралт № .8. ОРОН НУТГИЙН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТОДОТГОЛ сая төгрөг 2008 2009 2009 2009 Зөрүү ИТХ Тод Төл Тод-төс Тод .1. .2. .3. .4. .5. .5-4. НИЙТ ОРЛОГО 168,459.0 168,161.1 239,098.6 215,243.0 216,297.5 1,054.4 УРСГАЛ ОРЛОГО 163,739.0 163,441.1 234,482.2 210,626.6 211,681.0 1,054.4 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 147,565.7 147,241.4 214,544.0 191,814.9 194,229.2 2,414.4 Орлогын албан татвар 8,402.7 8,314.6 110,684.0 101,684.0 101,684.0 0.0 Хувь хүний орлогын албан татвар 8,402.7 8,314.6 110,684.0 101,684.0 101,684.0 0.0 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 0.0 0.0 100,553.2 91,553.2 91,553.2 0.0 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэний орлогын албан т 2,916.8 2,916.8 3,186.8 3,186.8 3,186.8 0.0 Хувиараа аж ахуй эрхэлсэний орлогын албан татвар 2,748.1 2,748.1 3,456.1 3,456.1 3,456.1 0.0 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар 2,713.9 2,625.8 2,975.6 2,975.6 2,975.6 0.0 Хувиараа бараа материал бэлтгэсний орлогын албан татвар 24.0 24.0 512.3 512.3 512.3 0.0 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төрийн өмчийн аж ахуй нэгж байгууллагын 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагын 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт 0.0 0.0 -3,011.8 -3,011.8 -3,011.8 0.0 Өмчийн татвар 8,579.8 8,579.8 10,304.2 10,304.2 10,304.2 0.0 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 8,450.8 8,450.8 10,173.8 10,173.8 10,173.8 0.0 Бууны албан татвар 129.0 129.0 130.3 130.3 130.3 0.0 Бараа, үйлчилгээний татвар 36,562.1 37,508.1 7,784.2 7,784.2 7,784.2 0.0 НӨАТ 29,723.9 29,723.9 0.0 0.0 0.0 0.0 Онцгой албан татвар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар 6,838.2 7,784.2 7,784.2 7,784.2 7,784.2 0.0 Бусад татвар 94,021.1 92,838.9 88,783.4 75,054.3 77,468.6 2,414.4 Улсын тэмдэгтийн хураамж 6,328.8 6,328.8 6,537.5 6,537.5 6,537.5 0.0 Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөө 16,006.2 15,406.2 16,695.2 11,248.9 12,191.7 942.8 Үүнээс: Ашиглалт 2,191.5 2,191.5 2,168.0 1,517.6 1,653.0 135.4 Хайгуул 13,814.6 13,214.6 14,527.2 9,731.3 10,538.8 807.4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 41,211.8 40,709.6 34,296.6 26,013.8 27,485.3 1,471.5 Газрын төлбөр 24,757.4 24,757.4 25,508.2 25,508.2 25,508.2 0.0 Үүнээс: Газрын төлбөр 0.0 0.0 20,208.2 20,208.2 20,208.2 0.0 Дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт 0.0 0.0 5,300.0 5,300.0 5,300.0 0.0 Ойгоос мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр 1,152.1 1,072.1 1,158.3 1,158.3 1,158.3 0.0 Ан амьтан барих ЭЗХураамж 151.9 151.9 190.4 190.4 190.4 0.0 Бусад татвар хураамж 4,412.8 4,412.8 4,397.2 4,397.2 4,397.2 0.0 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашигласны хураа 29.1 29.1 106.0 106.0 106.0 0.0 Ус ашигласны төлбөр 2,886.4 2,886.4 2,890.0 2,890.0 2,890.0 0.0 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 303.3 303.3 296.7 296.7 296.7 0.0 Рашаан ашигласны төлбөр 2.3 2.3 2.9 2.9 2.9 0.0 Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр 971.1 971.1 963.7 963.7 963.7 0.0 Бусад татвар 220.7 220.7 138.0 138.0 138.0 0.0 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 16,173.3 16,199.7 19,938.1 18,811.7 17,451.8 -1,359.9 Хувьцааны ногдол ашиг 2,657.7 2,657.7 3,499.2 3,499.2 3,499.2 0.0 Түрээсийн орлого 894.0 894.0 869.1 869.1 869.1 0.0 Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого 3,162.4 3,188.8 6,530.3 5,403.9 4,044.0 -1,359.9 Хүү, торгуулийн орлого 8,580.7 8,580.7 6,359.0 6,359.0 6,359.0 0.0 Нэр заагдаагүй бусад орлого 878.5 878.5 2,680.5 2,680.5 2,680.5 0.0 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 4,720.0 4,720.0 4,616.4 4,616.4 4,616.4 0.0 Хөрөнгө борлуулсаны орлого 2,467.5 2,467.5 2,366.4 2,366.4 2,366.4 0.0 Өмч хувьчлалын орлого 2,252.5 2,252.5 2,250.0 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 НИЙТ ОРЛОГО (өмч хувьчлал хассанаар) 166,206.5 165,908.6 236,848.6 212,993.0 214,047.5 1,054.4
 • 13. Хавсралт № .9. Н НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГУУУДЫН 2009 ОНЫ ТОДОТГОЛ /сая төгрөгөөр/ 2003 оны 2004 оны 2005 оны 2008 оны 2008 оны 2008 оны 2009 оны 2009 оны 2009 оны 2006 оны 2007 оны Тод төл Тод-төс Тод Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц төл ИТХ .1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. .10. .11. 57,780.1 71,038.8 80,802.2 103,032.4 142,293.3 195,720.1 195,720.1 194,673.4 198,428.2 187,401.9 196,940.7 I. ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ - А. ОРЛОГО 24,124.7 30,452.6 34,801.9 42,565.5 92,024.0 61,283.2 61,283.2 61,283.2 61,283.2 61,283.2 61,283.2 1. Ажил олгогч аж ахуйн нэгжээс төлөх шимтгэл 11,004.8 19,278.6 21,507.6 19,586.9 3,166.8 95,119.5 95,119.5 94,596.1 96,124.0 90,610.9 95,380.2 2. Ажиллагсадаас төлөх шимтгэл 19,139.8 19,743.6 22,740.5 36,539.5 46,741.9 33,836.3 33,836.3 33,312.9 34,840.8 29,327.6 34,097.0 3. Төсөвт газраас төлөх шимтгэл 130.2 119.2 101.4 100.4 0.0 30.7 30.7 30.7 39.2 39.2 39.2 4. Нөхөн олговор авагсадын шимтгэл 562.9 996.6 1,274.6 890.1 0.0 2,135.8 2,135.8 2,135.8 2,293.2 2,293.2 2,293.2 5. Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх 2,817.8 448.1 376.2 3,350.0 360.6 3,314.6 3,314.6 3,314.6 3,847.8 3,847.8 3,847.8 6. Бусад орлого 80,145.7 109,502.0 125,278.7 161,157.1 237,382.4 342,529.0 342,529.0 334,892.1 340,095.4 339,222.5 339,642.6 Б. ЗАРЛАГА 56,650.4 73,633.1 83,575.9 111,592.0 166,078.7 235,892.5 235,892.5 233,690.8 236,074.8 236,074.8 236,074.8 1. Өндөр настны тэтгэвэр 8,855.5 14,282.7 16,622.0 21,488.9 29,995.1 45,233.4 45,233.4 43,201.6 45,116.1 45,116.1 45,116.1 2. Тахир дутуу бологсодын тэтгэвэр 9,171.8 12,103.0 12,972.7 16,258.8 20,824.5 30,768.5 30,768.5 28,384.4 28,813.0 28,813.0 28,813.0 3. Тэжээгчээ алдасны тэтгэвэр 4,389.6 6,583.4 7,877.4 9,500.7 15,878.2 22,479.1 22,479.1 21,459.8 21,928.8 21,928.8 21,928.8 4. Цэргийн тэтгэвэр 1,078.4 2,399.1 4,054.9 2,316.8 4,606.0 6,090.0 6,090.0 6,090.0 5,991.8 5,118.9 5,539.1 5. Ажиллагааны зардалд зарцуулсан 0.0 500.7 175.6 0.0 200.0 200.0 200.0 235.3 235.3 235.3 6. Тэтгэвэр олголтын банкны үйлчилгээний хөлс 1,865.5 1,865.5 1,865.5 1,935.6 1,935.6 1,935.6 6. Хөрөнгө оруулалт -22,365.6 -38,463.2 -44,476.5 -58,124.7 -95,089.1 -146,808.9 -146,808.9 -140,218.8 -141,667.1 -151,820.6 -142,702.0 В. АШИГ, АЛДАГДАЛ 22,365.6 38,463.2 44,476.5 58,124.7 95,138.6 146,808.9 146,808.9 140,218.8 141,667.1 151,820.6 142,702.0 Г.САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 24,422.3 42,008.9 44,224.1 58,124.7 101,602.8 148,176.4 148,176.4 162,132.3 145,930.3 156,257.1 145,930.3 1. Төсвөөс олгосон татаас 0.0 -173.0 200.0 0.0 2. Бусад сан хоорондын шилжүүлэг (цэвэр) 0.0 34.4 -116.0 1,099.9 3. Байгууллага доторх шилжүүлэг (цэвэр) -2,056.7 -3,407.0 168.4 0.0 -7,564.1 -1,367.6 -1,367.6 -21,913.5 -4,263.2 -4,436.5 -3,228.4 4. Дансны үлдэгдэл (цэвэр) 5,957.7 7,059.8 8,337.8 8,789.0 14,842.7 14,118.7 14,118.7 14,016.3 14,267.0 13,477.2 14,160.4 II. ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ - А. ОРЛОГО 1,787.0 2,168.7 2,895.4 3,153.0 10,850.2 4,377.4 4,377.4 4,377.4 4,377.4 4,377.4 4,377.4 1. Ажил олгогч аж ахуй нэгжээс төлөх шимтгэл 2,000.9 3,329.5 3,898.1 3,271.4 575.8 6,825.9 6,825.9 6,774.8 6,931.5 6,536.5 6,878.1 2. Ажиллагсадаас төлөх шимтгэл 1,924.7 1,385.5 1,366.6 2,130.9 3,240.7 2,448.6 2,448.6 2,397.4 2,554.1 2,159.1 2,500.7 3. Төсөвт газраас төлөх шимтгэл 65.1 85.1 107.3 93.7 0.0 213.6 213.6 213.6 229.3 229.3 229.3 4. Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх 180.0 91.0 70.3 140.0 176.0 253.2 253.2 253.2 174.8 174.8 174.8 5. Бусад орлого 4,108.3 4,806.8 5,483.8 6,022.7 8,047.0 10,829.7 10,829.7 12,606.2 15,043.4 14,981.0 15,011.1 Б. ЗАРЛАГА 1,279.9 1,505.5 1,609.0 1,770.6 2,156.6 2,444.9 2,444.9 3,188.6 4,132.6 4,132.6 4,132.6 1. Хєдєлмєрийн чадвар тїр алдасны тэтгэмж 1,713.1 1,855.1 1,873.0 1,876.9 1,814.7 1,914.2 1,914.2 1,930.5 1,949.8 1,949.8 1,949.8 2. Оршуулгын тэтгэмж 1,013.5 1,196.9 1,594.4 2,130.4 3,590.7 5,902.3 5,902.3 6,918.8 8,394.8 8,394.8 8,394.8 Жирэмсэн, амаржсан эхийн тэтгэмж 3. 101.8 240.1 394.8 244.9 485.1 435.0 435.0 435.0 428.0 365.6 395.7 4. Ажиллагааны зардалд зарцуулсан 133.3 133.3 133.3 138.2 138.2 138.2 5. Хөрөнгө оруулалт 1,849.4 2,253.0 2,854.0 2,766.2 6,795.7 3,289.0 3,289.0 1,410.2 -776.4 -1,503.9 -850.7 В. АШИГ, АЛДАГДАЛ -1,849.4 -2,253.0 -2,854.0 -2,766.2 -6,845.2 -3,289.0 -3,289.0 -1,410.2 776.4 1,503.9 850.7 Г.САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0.0 0.0 0.0 1. Төсвөөс олгосон татаас 0.0 -168.0 265.0 0.0 2. Бусад сан хоорондын шилжүүлэг (цэвэр) 0.0 0.7 2.7 -287.9 3. Байгууллага доторх шилжүүлэг (цэвэр) -1,849.4 -2,085.7 -3,121.7 -2,766.2 -6,557.3 -3,289.0 -3,289.0 -1,410.2 776.4 1,503.9 850.7 4. Дансны үлдэгдэл (цэвэр) 4,177.1 5,173.2 6,062.4 6,111.5 11,172.9 7,182.5 7,182.5 7,182.1 20,358.6 19,557.1 20,250.0 III. ҮОМШӨ-НИЙ ДААТГАЛ - А. ОРЛОГО 3,048.6 4,337.5 5,248.0 4,729.5 9,309.3 7,003.8 7,003.8 7,003.8 14,883.1 14,883.1 14,883.1 1. Ажил олгогч аж ахуй нэгжээс төлөх шимтгэл 1,069.3 740.4 733.1 1,188.3 1,791.3 0.0 0.0 -0.4 4,949.0 4,147.6 4,840.4 2. Төсөвт газраас төлөх шимтгэл 59.2 44.0 53.2 93.7 0.0 0.0 0.0 0.0 229.3 229.3 229.3 3. Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх 0.0 51.3 28.1 100.0 72.3 178.7 178.7 178.7 297.2 297.2 297.2 4. Бусад орлого 3,186.7 4,218.1 4,928.0 6,896.2 10,857.5 18,471.8 18,411.8 15,753.1 16,590.0 16,484.0 16,535.0 Б. ЗАРЛАГА 3,049.9 3,962.0 4,532.7 6,615.8 10,376.9 18,245.6 18,061.4 15,402.7 15,627.4 15,627.4 15,627.4 1. ҮОМШӨ-ний тэтгэвэр, тэтгэмж 72.0 72.3 93.2 96.7 0.0 226.2 350.4 350.4 0.0 0.0 0.0 2. ЭХМТ комисс МӨС -ын төвийн зардал 64.8 177.9 267.5 183.7 480.6 0.0 0.0 0.0 727.6 621.6 672.6 3. Ажиллагааны зардалд зарцуулсан 0.0 0.0 0.0 235.0 235.0 235.0 4. Хөрөнгө оруулалт 990.4 955.1 1,134.4 -784.6 315.3 -11,289.3 -11,229.3 -8,571.0 3,768.6 3,073.1 3,715.0 В. АШИГ, АЛДАГДАЛ -990.4 -955.1 -1,134.4 784.6 -315.3 11,289.3 11,229.3 8,571.0 -3,768.6 -3,073.1 -3,715.0 Г.САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0.0 0.0 784.6 0.0 11,289.3 11,289.3 11,290.8 0.0 0.0 0.0 1. Төсвөөс олгосон татаас 0.0 -65.3 -93.9 0.0 2. Бусад сан хоорондын шилжүүлэг (цэвэр) 0.0 0.1 1.3 -215.1 3. Байгууллага доторх шилжүүлэг (цэвэр) -990.4 -889.9 -1,041.8 0.0 -100.3 0.0 -60.0 -2,719.8 -3,768.6 -3,073.1 -3,715.0 4. Дансны үлдэгдэл (цэвэр) 2,888.7 3,527.3 4,258.3 4,403.6 7,181.4 13,604.0 13,604.1 13,561.0 13,807.9 13,018.0 13,701.2 IV. АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ - А. ОРЛОГО 925.9 1,097.5 1,482.5 1,576.5 5,058.7 4,377.4 4,377.4 4,377.4 4,377.4 4,377.4 4,377.4 1. Ажил олгогч аж ахуй нэгжээс төлөх шимтгэл 1,000.4 1,671.0 1,987.5 1,694.6 287.9 6,738.7 6,738.7 6,738.7 6,816.5 6,421.6 6,763.2 2. Ажиллагсадаас төлөх шимтгэл 962.3 672.2 654.5 1,062.6 1,668.4 2,361.3 2,361.4 2,318.3 2,439.2 2,044.2 2,385.8 3. Төсөвт газраас төлөх шимтгэл 0.0 86.6 133.9 70.0 166.4 126.6 126.6 126.6 174.8 174.8 174.8 4. Бусад орлого 1,192.2 1,163.5 1,518.1 1,759.0 2,235.7 3,195.2 3,255.2 3,589.9 3,907.8 3,845.4 6,153.2 Б. ЗАРЛАГА 1,073.2 971.1 1,197.2 1,535.2 1,910.6 2,515.5 2,515.5 2,850.2 3,230.2 3,230.2 5,470.5 1. Ажилгүйдлийн тэтгэмж 46.2 44.7 42.9 55.7 38.7 63.0 123.0 123.0 63.0 63.0 100.4 2. Сургалтын зардал 24.0 24.0 40.0 44.0 0.0 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 3. ХЗ албаны зардал 48.8 118.7 204.8 124.1 286.5 4. Ажиллагааны зардалд зарцуулсан 435.0 435.0 435.0 428.0 365.6 395.7 0.0 5.1 33.2 0.0 5. Бусад зарлага 133.3 133.3 133.3 138.2 138.2 138.2 5. Хөрөнгө оруулалт 1,696.5 2,363.8 2,740.3 2,644.6 4,945.7 10,408.8 10,348.9 9,971.1 9,900.1 9,172.5 7,548.0 В. АШИГ, АЛДАГДАЛ -1,696.5 -2,363.8 -2,740.3 -2,644.6 -4,945.7 -10,408.8 -10,348.9 -9,971.1 -9,900.1 -9,172.5 -7,548.0 Г.САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0.0 0.0 0.0 1. Төсвөөс олгосон татаас
 • 14. 2003 оны 2004 оны 2005 оны 2008 оны 2008 оны 2008 оны 2009 оны 2009 оны 2009 оны 2006 оны 2007 оны Тод төл Тод-төс Тод Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц Гүйц төл ИТХ .1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. .10. .11. -1,696.5 -2,970.0 -2,176.5 -2,644.6 -4,944.0 -10,408.8 -10,348.9 -9,971.1 -9,900.1 -9,172.5 -7,548.0 4. Дансны үлдэгдэл (цэвэр) 23,757.8 28,452.6 32,599.5 36,695.6 50,155.7 68,712.3 68,712.3 68,462.9 71,137.5 67,313.7 70,576.9 V. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ - А. ОРЛОГО 6,151.5 5,438.7 7,350.6 9,459.0 29,367.7 17,509.5 17,509.5 17,509.5 17,509.5 17,509.5 17,509.5 1. Ажил олгогч аж ахуй нэгжээс төлөх шимтгэл 6,644.2 11,262.1 13,114.4 11,818.3 3,454.7 28,918.2 28,918.2 28,793.5 29,764.2 27,852.3 29,483.9 2. Ажиллагсадаас төлөх шимтгэл 5,132.5 5,645.0 6,010.8 8,735.2 11,741.9 11,408.7 11,408.7 11,284.0 12,254.7 10,342.8 11,974.4 3. Төсөвт газраас төлөх шимтгэл 4,856.6 4,856.6 4,856.6 4,856.6 4,856.6 8,094.3 8,094.3 8,094.3 8,094.3 8,094.3 8,094.3 4. Төр бүрэн хариуцах даатгуулагчийн хураамж 743.1 964.4 1,019.6 1,436.5 0.0 2,021.8 2,021.8 2,021.8 2,815.4 2,815.4 2,815.4 5. Бусад даатгуулагчаас төлөх 230.0 285.8 247.4 390.0 734.8 759.7 759.7 759.7 699.4 699.4 699.4 6. Бусад орлого 19,528.4 22,014.4 25,433.7 27,413.3 31,233.1 53,365.6 53,365.6 53,605.6 58,325.6 58,076.2 58,196.3 Б. ЗАРЛАГА 14,123.1 16,962.2 19,857.6 20,350.8 29,175.7 39,857.6 39,857.6 40,097.6 46,218.5 46,218.5 46,218.5 1. Улсын эмнэлэгүүдэд олгох 5,058.3 2,556.8 2,740.3 6,175.3 564.4 11,235.0 11,235.0 11,235.0 9,842.1 9,842.1 9,842.1 2. Эмийн сан, хувийн эмнэлэгт олгох 347.1 1,016.5 1,650.4 887.1 1,493.0 1,740.0 1,740.0 1,740.0 1,712.0 1,462.6 1,582.7 3. Ажиллагааны зардалд зарцуулсан 533.0 533.0 533.0 553.0 553.0 553.0 4. Хөрөнгө оруулалт 4,229.4 6,438.3 7,165.7 9,282.4 18,922.6 15,346.7 15,346.7 14,857.3 12,811.9 9,237.4 12,380.6 В. АШИГ, АЛДАГДАЛ -4,229.4 -6,438.3 -7,165.7 -9,282.4 -18,922.6 -15,346.7 -15,346.7 -14,857.3 -12,811.9 -9,237.4 -12,380.6 Г.САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0.0 0.0 0.0 1. Төсвөөс олгосон татаас 0.0 -173.9 193.9 0.0 2. Бусад сан хоорондын шилжүүлэг (цэвэр) 0.0 -91.6 155.8 2,169.9 3. Байгууллага доторх шилжүүлэг (цэвэр) -4,229.4 -6,172.8 -7,515.4 -9,282.4 -21,092.5 -15,346.7 -15,346.7 -14,857.3 -12,811.9 -9,237.4 -12,380.6 4. Дансны үлдэгдэл (цэвэр) 94,561.4 115,251.8 132,060.2 159,032.1 225,646.0 299,337.6 299,337.6 297,895.6 317,999.2 300,767.8 315,629.1 САНГУУДЫН ЭХ ҮҮСВЭР 36,037.7 43,495.0 51,778.4 61,483.5 146,609.9 94,551.3 94,551.3 94,551.3 102,430.5 102,430.5 102,430.5 1. Ажил олгогч аж ахуй нэгжээс төлөх шимтгэл 20,650.3 35,541.3 40,507.6 36,371.2 7,485.1 137,602.4 137,602.4 136,903.1 139,636.2 131,421.2 138,505.4 2. Ажиллагсадаас төлөх шимтгэл 28,228.6 28,186.7 31,505.5 49,656.5 65,184.2 50,054.9 50,054.9 49,312.2 57,037.7 48,021.3 55,798.4 3. Төсөвт газраас төлөх шимтгэл 4,856.6 4,856.6 4,856.6 4,856.6 4,856.6 8,094.3 8,094.3 8,094.3 8,094.3 8,094.3 8,094.3 4. Төр бүрэн хариуцах даатгуулагчийн хураамж 130.2 119.2 101.4 100.4 0.0 30.7 30.7 30.7 39.2 39.2 39.2 5. Нөхөн олговор авагсадын шимтгэл 687.2 1,125.6 2,454.8 2,514.0 0.0 2,349.4 2,349.4 2,349.4 2,751.8 2,751.8 2,751.8 6. Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх 743.1 964.4 1,019.6 1,436.5 0.0 2,021.8 2,021.8 2,021.8 2,815.4 2,815.4 2,815.4 7. Бусад даатгуулагчаас төлөх 3,227.8 962.9 855.9 4,050.0 1,510.2 4,632.8 4,632.8 4,632.8 5,194.0 5,194.0 5,194.0 8. Бусад орлого 24,422.3 42,008.9 44,224.1 58,909.3 101,602.8 159,465.8 159,465.8 173,423.1 145,930.3 156,257.1 145,930.3 9. Улсын төсвөөс авсан татаас 108,508.4 142,721.3 162,642.3 203,248.2 289,755.8 428,391.2 428,391.2 420,446.8 433,962.2 432,609.2 435,538.2 САНГУУДЫН ЗАРЛАГА 79,067.3 107,102.9 121,223.8 158,840.3 232,776.4 334,373.5 334,373.5 326,736.6 331,932.7 331,932.7 331,932.7 1. Тэтгэврийн даатгалын сан 4,006.5 4,566.7 5,089.0 5,777.8 7,561.9 10,261.4 10,261.4 12,037.9 14,477.2 14,477.2 14,477.2 2. Тэтгэмжийн даатгалын сан 3,121.9 4,040.2 4,660.5 6,712.5 10,376.9 18,471.8 18,411.8 15,753.1 15,627.4 15,627.4 15,627.4 3. ҮОМШӨ-ний даатгалын сан 1,143.4 1,044.9 1,313.3 1,634.9 1,949.2 2,626.9 2,686.9 3,021.6 3,341.6 3,341.6 5,619.3 4. Ажилгүйдлийн даатгалын сан 19,528.4 22,014.4 23,783.3 26,526.2 29,740.1 51,092.6 51,092.6 51,332.6 56,060.6 56,060.6 56,060.6 5. Эрүүл мэндийн даатгалын сан 1,640.8 3,952.3 6,572.4 3,756.6 7,351.2 8,700.0 8,700.0 8,700.0 9,287.4 7,934.4 8,585.7 6. Ажиллагааны зардал 0.0 1,999.9 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 235.3 235.3 235.3 7. Тэтгэвэр олголтын банкны үйлчилгээний хөлс 0.0 0.0 0.0 0.0 2,665.0 2,665.0 2,665.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 8. Хөрөнгө оруулалт 8,765.7 12,010.2 13,894.4 14,693.2 30,979.3 29,044.5 28,984.6 26,238.6 26,480.5 21,483.1 23,643.6 САНГУУДЫН НИЙТ ТЭНЦЭЛ: - Ашиг -22,365.6 -38,463.2 -44,476.5 -58,909.3 -95,089.1 -158,098.2 -158,038.2 -148,789.8 -142,443.5 -153,324.5 -143,552.7 - Алдагдал -13,599.9 -26,453.1 -30,582.1 -44,216.1 -64,109.8 -129,053.6 -129,053.6 -122,551.2 -115,963.0 -131,841.3 -119,909.0 - Цэвэр 13,599.9 26,453.1 30,582.1 44,216.1 64,109.8 129,053.6 129,053.6 122,551.2 115,963.0 131,841.3 119,909.0 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР: 24,422.3 42,008.9 44,224.1 58,909.3 101,602.8 159,465.8 159,465.8 173,423.1 145,930.3 156,257.1 145,930.3 1. Төсвөөс олгосон татаас 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2. Бусад сан хоорондын шилжүүлэг (цэвэр) 0.0 -56.2 45.0 0.0 2,765.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3. Байгууллага доторх шилжүүлэг (цэвэр) -10,822.4 -15,525.5 -13,687.0 -14,693.2 -40,258.1 -30,412.1 -30,412.2 -50,871.9 -29,967.3 -24,415.8 -26,021.3 4. Дансны үлдэгдэл (цэвэр) 122.6 САНГУУДЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 1,640.8 3,952.3 6,572.4 3,756.6 7,351.2 8,700.0 8,700.0 8,700.0 9,287.4 7,934.4 8,585.7 1. Нийт зардал 1,640.8 3,952.3 6,572.4 3,756.6 7,351.2 8,700.0 8,700.0 8,700.0 9,287.4 7,934.4 8,585.7 1. Нийгмийн даатгалын сангуудаас 2. Алдангиас 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3. Бусад эх үүсвэрээс ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ 6.5 6.0 5.8 4.3 5.0 5.5 5.5 5.2 4.5 4.8 5.0 Нийгмийн даатгалын сангуудын нийт эх үүсв 7.4 7.5 7.2 5.5 6.4 7.8 7.8 7.3 6.1 6.9 6.9 Нийгмийн даатгалын сангуудын ний зардал 5.5 5.7 5.5 4.3 5.2 6.3 6.3 5.8 4.8 5.4 5.4 Тэтгэврийн даатгалын сан -1.53 -2.01 -1.96 -1.56 -2.09 -2.69 -2.69 -2.43 -2.00 -2.41 -2.27 алдагдал 1.67 2.20 1.95 1.56 2.23 2.71 2.71 2.81 2.06 2.48 2.32 төсвийн татаас 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Тэтгэмжийн даатгалын сан 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 ҮОМШӨ-ний даатгалын сан 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 1.3 1.2 1.1 0.7 0.7 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 ЭМД-ын сан 0.11 0.21 0.29 0.10 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.13 0.14 НДСангийн үйл ажиллагааны зардал
 • 15. Хавсралт № .10. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧДЫН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ(байгууллагаар) 2008 төл 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Зөрүү .1. .2. .3. .4. .4-3. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА 1,924.1 1,816.4 1,627.7 1,452.1 -175.6 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсөв 913.5 947.5 834.8 625.5 -209.3 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар 848.0 733.3 679.2 708.2 29.0 Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн 162.6 135.6 113.8 118.5 4.7 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 7,501.8 11,537.3 9,478.3 9,624.9 146.6 Улсын Их Хурал 6,437.7 10,379.8 9,298.3 9,444.9 146.6 УИХ-д суудалтай улс төрийн намууд 760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 УИХ-ын хөpөнгө оpуулалт 200.0 1,157.5 180.0 180.0 0.0 УИХ-ын бодлого, шинжилгээний төв 104.1 0.0 0.0 0.0 0.0 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД 18,256.7 26,429.3 18,817.0 19,530.8 713.8 Төрийн өмчийн хороо 511.3 481.6 402.8 431.5 28.7 Тагнуулын Ерөнхий газар 7,287.5 7,367.4 6,359.7 6,782.0 422.3 МОНЦАМЭ агентлаг 761.0 786.0 667.5 741.7 74.2 ТЕГ-ын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 695.0 2,314.0 1,564.0 1,564.0 0.0 Цөмийн инергийн комисс 302.2 471.8 464.9 481.7 16.8 МОНЦАМЭ-ийн хөрөнгө оруулалт 261.0 50.0 10.0 10.0 0.0 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар 4,726.4 4,756.4 4,166.0 4,313.2 147.2 Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газар 438.3 446.2 449.9 481.3 31.4 ТТХГазрын хөрөнгө оруулалт 1,910.0 413.8 0.0 0.0 0.0 МХХТехнологийн газрын хөрөнгө оруулалт, их засвар 646.0 6,557.7 2,374.3 2,374.3 0.0 Жендерийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хороо 38.3 34.4 29.4 26.4 -3.0 Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, аутосорсинг хөгжүүлэх 179.8 2,000.0 1,633.5 1,633.5 0.0 Цөмийн инергийн комиссийн хөрөнгө оруулалт 500.0 750.0 250.0 250.0 0.0 Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо 0.0 0.0 444.9 441.2 -3.7 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА 12,357.2 8,167.2 8,058.1 6,861.6 -1,196.5 Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсөв 298.6 236.1 201.7 153.5 -48.2 Төр, засгийн үйлчилгээ, аж ахуй эрхлэх газар 2,812.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Удирдлагын академи 1,622.7 1,736.5 1,487.2 1,513.0 25.9 ТЗҮААЭГазpын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 6,180.3 2,089.0 1,589.0 1,589.0 0.0 ТЗҮААЭГ - Засгийн газрын 3-р байр 0.0 186.3 166.4 166.8 0.4 ТЗҮААЭГ - Засгийн газрын 4-р байр 0.0 200.3 181.2 179.3 -1.9 ТЗҮААЭГ - Засгийн газрын 11-р байр 0.0 424.5 387.9 366.8 -21.1 ТЗҮААЭГ - 0.0 1,803.5 1,615.6 1,581.8 -33.8 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 1,076.2 1,172.1 2,208.3 1,075.1 -1,133.2 Засгийн газрын 12 дугаар байр 0.0 152.2 131.0 144.1 13.1 ТЗїААЭГ-ЗГ-ын 10-р байр 0.0 62.6 55.4 56.6 1.2 Төрийн түүхийн музей 367.5 104.2 0.0 0.0 0.0 Замын-Үүд дэх Засгийн газрын бїрэн эрхт тєлєєлєгч 0.0 0.0 34.5 35.6 1.1 ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД 22,555.2 23,964.5 24,601.6 26,175.9 1,574.2 Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар 231.9 235.0 200.6 203.3 2.7 Гадаад харилцааны яам 687.3 2,470.5 3,391.7 2,587.0 -804.7 Дипломат төлөөлөгчийн газар 11,946.3 15,565.2 15,935.7 18,498.0 2,562.3 ГХЯ-ны хөpөнгө оpуулалт, их засваp 5,969.7 3,443.0 2,993.0 2,993.0 0.0 Гадаад хэргийн яам 1,430.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Дидломат байгууллагын ҮААГ 2,289.4 2,250.7 2,080.7 1,894.6 -186.1 САНГИЙН САЙД 175,973.5 304,576.3 283,085.4 251,073.4 -32,012.0 Татварын ерөнхий газар 1,328.2 984.2 783.0 803.5 20.5 Татварын ерөнхий газрын орон нутгийн салбар 9,762.3 9,667.0 8,369.9 9,089.7 719.8 Гаалийн ерөнхий газар 9,490.2 9,125.1 7,858.4 8,478.7 620.4 Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт өгөх татаас 28,033.8 25,228.8 22,469.7 13,554.1 -8,915.6 Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 20,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 Аж ахуйн нэгж, байгууллага -54,227.6 -28,908.1 -20,780.3 -20,780.3 0.0 Гадаад зээлийн үйлчилгээний төлбөp 19,447.4 25,815.7 80,657.3 51,167.6 -29,489.7 Засгийн газpын зээл ба бонд 2,229.5 111.3 3,792.9 3,892.9 100.0 ГЕГ-ын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 5,995.7 10,100.0 7,750.0 7,750.0 0.0 ТЕГ-ын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 2,729.3 290.0 290.0 290.0 0.0 Сангийн яам 2,683.4 17,284.8 10,193.2 10,267.4 74.2 Сангийн яамны хөрөнгө оруулалт, их засвар 2,262.8 20,052.2 8,310.0 8,310.0 0.0 Улс, орон нутгийн төсөвт байгууллагууд 400.0 20,000.0 16,000.0 20,858.4 4,858.4 Гадаадын төслийн зээл 86,745.5 177,825.4 121,991.2 121,991.2 0.0 Сангийн яам(VSAT сүлжээ) 1,705.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ТАХБхангах 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Эрсдэлийн сан 3,509.0 8,000.0 6,400.0 6,400.0 0.0 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сан 20,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хөтөлбөрийн төлөвлөлтийн ажлын хэсэг 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Шатахууны үнийн татаас 12,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 • 16. 2008 төл 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Зөрүү .1. .2. .3. .4. .4-3. Бүтцийн өөрчлөлтийн зардал 278.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД 156,868.2 101,642.2 83,681.2 89,657.6 5,976.4 Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төв 1,892.8 1,938.9 870.3 357.4 -512.9 Архивын ерөнхий газар 729.7 772.2 658.6 685.2 26.6 Хил хамгаалах ерөнхий газар 37,978.4 37,948.1 33,321.5 35,549.8 2,228.3 Цагдаагийн ерөнхий газар 16,244.2 0.0 15,382.9 15,955.0 572.1 Замын цагдаагийн газар 2,011.1 0.0 1,662.4 1,882.3 219.9 Аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар, хэлтэс 29,135.2 0.0 25,021.3 27,641.0 2,619.7 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 16,436.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Цагдаагийн академи 1,840.2 0.0 1,650.0 1,576.5 -73.5 Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг 1,485.5 1,603.3 1,432.6 1,472.6 40.0 Хорихын эмнэлэг 1,183.4 1,271.0 1,162.9 1,144.1 -18.8 ХЦУГазpын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 3,697.0 510.0 924.4 924.4 0.0 ЦЕГ-ын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 3,450.0 4,953.1 3,953.1 3,953.1 0.0 ШШГЕГазpын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 2,604.0 2,990.5 1,666.0 1,666.0 0.0 ХЗДХЯамны хөрөнгө оруулалт их засвар 100.0 20.0 0.0 0.0 0.0 ҮАХЭГ-ын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 580.0 600.0 0.0 0.0 0.0 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 1,077.5 855.0 729.1 745.5 16.4 УБ хотын Архивын алба 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 Хилийн цэргийн сургууль 930.1 991.0 883.2 880.7 -2.5 Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар 1,090.2 1,151.1 996.7 1,006.3 9.5 Хуульчдыг давтан сургах тєв 0.0 702.1 588.9 537.8 -51.1 ЦЕГ 0.0 50,623.0 0.0 0.0 0.0 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерєнхий газар 0.0 17,036.2 15,289.5 16,029.3 739.9 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв 972.0 2,349.3 2,085.8 2,236.5 150.6 ТТАХНЭмнэлэгийн ХО, Их засвар 50.0 200.0 100.0 100.0 0.0 ШШҮТөвийн ХО, Их засвар 600.0 100.0 100.0 100.0 0.0 Хадгаламж, зээлийн хоршооны хохирогчид 31,326.1 -28,794.6 -28,825.2 -28,812.9 12.3 ГИХАЕАлбаны хөрөнгө оруулалт их засвар 1,050.0 422.0 627.0 627.0 0.0 ИБМУТөвийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Төрийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр 0.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 0.0 БАЙГАЛЬ,ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД 26,282.1 24,317.0 19,828.0 21,814.3 1,986.4 Ойн аж ахуй 2,576.9 2,460.4 2,460.4 2,460.4 0.0 Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 6,482.2 7,083.0 5,986.3 6,641.4 655.1 Ус, цаг уурын хүрээлэн 299.2 326.3 273.4 305.6 32.2 Байгаль орчныг хамгаалах алба 2,216.5 2,693.8 2,286.4 2,523.9 237.5 Байгаль орчны мэдээлэл, тооцооллын төв 271.5 279.1 244.3 265.5 21.1 Байгаль орчны шинжилгээний төв лабортори 161.7 176.4 147.1 160.6 13.5 Богдхан уулын захиргаа 356.6 201.2 168.8 173.6 4.8 Отгонтэнгэр хамгаалалтын захиргаа 61.5 63.6 54.2 57.9 3.8 Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа 242.1 198.6 167.7 185.7 18.1 Говь-Гурван сайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа 120.2 117.2 98.6 108.4 9.8 Говийн Их дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиpгаа 108.4 111.4 93.4 103.6 10.1 Увс нуурын ай савын ДЦГ-ын хамгаалалтын захиpгаа 119.0 120.5 101.7 112.1 10.4 Дорнодын даpхан цаазат газpын хамгаалалтын захиргаа 106.9 113.1 96.2 104.5 8.3 Хөвсгөлийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа 121.2 122.8 103.1 112.3 9.2 Хангай нурууны БЦ газрын хамгаалатын захиpгаа 65.2 63.7 68.1 75.2 7.0 Монгол Алтайн нуpууны УТХГ-уудын хам-тын захиpгаа 103.4 106.5 90.2 98.6 8.4 Байгаль орчны яам 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 БОЯ-ны хөpөнгө оpуулалт, их засваp 6,001.7 3,025.0 900.0 2,577.0 1,677.0 Цаг ууpын төвлөpсөн аpга хэмжээ 835.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Хар - Ус нуурын БЦГ-ын хамгаалалтын заиpгаа 109.8 110.7 93.3 101.1 7.7 Ус цаг уурын орчны шинжилгээний газар 564.6 1,857.0 1,521.3 934.7 -586.5 Байгаль оpчны төвлөрсөн арга хэмжээ 180.0 683.4 602.8 537.2 -65.6 Усны үндэсний хороо 14.5 14.1 11.8 11.9 0.0 Аялал жуулчлалын газрын хөрөнгө оруулалт 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Байгаль хамгаалах сан 259.4 259.4 259.4 259.4 0.0 Тужийн нарсны ДЦГХЗахиргаа 59.8 61.4 52.2 55.7 3.5 Хөх сэрхийн нурууны ДЦГХЗахиргаа 47.5 47.9 40.7 43.0 2.3 Хустын байгалийн цогцолбор газар 17.3 33.4 5.6 5.5 -0.1 Ойн үндэсний хороо 6.8 10.7 9.0 9.6 0.6 Хөгнө, Тарнын БЦГазар 57.6 57.0 48.1 52.6 4.4 Усны хэрэг эрхлэх газар 162.8 144.2 204.0 199.7 -4.3 Дарьгангын БЦГазар 42.1 57.3 50.6 53.2 2.6 Цөлжилтийн Үндэсний хороо 9.4 9.7 8.1 8.5 0.4 Аялал жуулчлалын сан 240.0 240.0 197.6 197.6 0.0 Усны хэмнэлтийн төв 157.6 210.9 174.7 0.0 -174.7 Мөнх хайрханы БЦГ 46.7 48.3 41.0 43.6 2.6 Тарвагтайн БЦГ 54.0 61.4 52.3 55.3 3.0 Нөмрөгийн Дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа 36.7 41.2 34.9 36.8 1.9 Химийн хорт болон аюултай бодисын асуудал хариуцсан үндэсний зөвлөл 17.6 16.9 14.1 14.3 0.1 Агаарын чанарын хяналтын алба 58.4 56.2 47.6 48.5 0.9
 • 17. 2008 төл 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Зөрүү .1. .2. .3. .4. .4-3. Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа 61.4 68.4 57.8 61.9 4.1 Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа 80.2 85.2 71.8 79.3 7.4 Онон Балжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа 41.9 48.5 41.6 44.2 2.6 Ойн хэрэг эрхлэх газар 145.3 237.6 291.2 294.8 3.6 Цэвэр хөгжлийн механизмын үндэсний товчоо 14.2 16.7 14.0 15.0 1.0 Био аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хороо 8.2 10.2 8.5 9.2 0.7 Химийн хорт бодисыг хоргүйжүүлэх арга хэмжээ 1,692.2 800.0 800.0 800.0 0.0 Цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээ 1,000.0 900.0 900.0 900.0 0.0 Тахь нутагшуулах эрдэм шинжилгээний төв 68.3 70.0 59.4 64.9 5.5 Их богдын байгалийн цогцолбор газрын хамгаалалтын захиргаа 0.0 50.3 42.9 44.7 1.8 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 148.7 746.6 731.5 766.0 34.5 БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД 67,339.7 57,164.1 49,474.4 54,109.8 4,635.4 Зэвсэгт хүчний жанжин штаб 43,326.8 42,364.0 36,439.7 40,554.2 4,114.5 Батлан хамгаалах яам 11,612.0 5,220.2 5,238.4 5,311.8 73.3 Монгол цэргийн музей 180.0 194.1 169.6 178.7 9.1 Цэргийн клиникийн төв госпиталь 2,675.7 2,627.6 2,181.0 2,272.6 91.6 Цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга 749.8 809.6 698.8 756.3 57.5 БХ-ын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 5,410.4 2,366.9 2,024.9 2,024.9 0.0 Батлан хамгаалахын их сургууль 3,177.1 3,367.8 2,538.4 2,811.4 273.0 Батлан хамгаалахын төв архив 141.7 131.9 111.8 124.3 12.4 Батлан хамгаалахын эмгэг судлал, шүүх эмнэлэг 66.3 81.9 71.7 75.7 3.9 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД 425,238.3 485,131.4 429,584.1 442,005.0 12,420.9 Газар хөдлөлийн станц, төв 227.3 221.4 191.5 200.8 9.3 Шинжлэх ухааны академийн Тэргүүлэгчдийн газар 425.9 400.0 337.8 360.4 22.6 Хүүхдийн цэцэрлэг (4-7 насны хүүхдийн боловсрол) 67,958.4 71,099.1 63,317.0 66,261.4 2,944.4 116 дугаар сургууль 304.5 316.4 280.6 286.4 5.8 Ерөнхий боловсролын сургууль 204,064.5 225,604.4 198,362.8 209,377.5 11,014.8 Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн төв 384.7 392.0 335.3 366.7 31.4 Архангайн Мэргэжийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв 831.7 1,192.5 1,103.2 1,063.3 -40.0 Баян-өлгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 893.4 1,327.9 1,223.3 1,141.1 -82.2 Баянхонгорын Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1,282.5 1,770.5 1,644.0 1,510.7 -133.3 Булганы Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 630.5 977.9 880.9 812.6 -68.2 Говь-Алтайн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1,063.4 1,352.7 1,312.3 1,207.7 -104.6 Дорноговь дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 854.8 1,140.6 1,059.2 987.2 -72.0 Дорнод дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 695.6 812.3 744.1 713.5 -30.6 Дундговийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 778.4 1,143.7 1,059.7 999.3 -60.4 Завхан аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 891.0 1,173.5 1,065.6 1,001.7 -63.9 Өвөрхангайн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1,722.5 1,892.5 1,798.4 1,784.7 -13.7 Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 656.5 979.0 895.2 845.2 -49.9 Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 720.9 1,079.3 998.4 928.8 -69.6 Сэлэнгийн Шаамарын Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 577.9 619.2 569.0 563.5 -5.5 Төв аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 618.3 896.7 798.0 755.0 -43.0 Төв аймгийн Заамарын Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн т 580.3 698.9 660.3 653.2 -7.1 Төв аймгийн Архустын Мэргэжлийн сургалттай ЕБС 682.8 810.5 667.1 657.4 -9.7 Баянчандманы Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 693.5 904.1 873.3 839.4 -33.9 Увс аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1,498.5 1,845.6 1,716.6 1,667.3 -49.3 Ховдын Сургалт эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 722.2 1,070.9 999.7 989.1 -10.6 Хөвсгөлийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 824.0 1,122.7 1,033.6 957.9 -75.8 Хэнтийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 808.0 1,207.3 1,160.6 1,066.4 -94.2 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1,231.6 1,643.9 1,515.9 1,464.5 -51.4 Улаанбаатарын үйлдвэрлэл-үйлчилгээний дунд сургууль 1,766.0 2,269.5 2,062.9 1,976.2 -86.6 Улаанбаатарын Хүнсний мэргэжлийн сургалт, үйлд.төв 1,945.9 2,073.2 1,908.4 1,839.7 -68.8 Улаанбатарын хөнгөний мэpгэжлийн суpгалт, үйлдвэрлэлийн 1,578.6 1,735.8 1,594.1 1,594.5 0.4 Налайхын Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 883.8 1,226.4 1,120.7 1,059.7 -60.9 Орхон аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 914.9 1,500.2 1,390.0 1,276.7 -113.2 Дорнодын Хөдөө аж ахуйн хүрээлэн 895.7 1,074.4 992.5 979.0 -13.6 Завхан дахь Хөгжим бүжгийн дунд сургууль 510.9 570.4 481.7 470.5 -11.2 Улаанбаатарын Хөгжим бүжгийн коллежи 1,354.0 1,334.4 1,142.9 1,227.7 84.9 Улаанбаатарын Барилгын коллежи 2,118.3 2,469.4 2,222.9 2,206.0 -17.0 Сүхбаатар аймаг дахь ШУТИС-ийн салбар 650.9 953.6 871.6 796.9 -74.7 Дархан өргөө БШСТ 1,207.1 1,511.1 1,390.7 1,331.6 -59.1 Сургалтын төрийн сан 26,633.7 34,496.7 34,445.1 34,313.4 -131.7 Боловсролын төвлөрсөн арга хэмжээ 9,293.1 8,832.5 9,211.3 8,126.4 -1,084.9 Нийслэлийн боловсролын газар 314.5 340.0 289.8 315.0 25.1 Боловсрол төв 3,060.0 2,893.9 2,470.2 2,396.6 -73.6 Нийгмийн шинжлэх ухааны байгууллага 1,791.7 1,469.0 1,235.5 1,345.8 110.3 Анагаах ухааны ЭШ-ний байгууллага 1,759.9 926.9 790.0 835.8 45.7 үндэсний түүхийн музей 246.2 234.9 226.8 230.1 3.3 Байгалийн түүхийн музей 304.0 251.3 214.3 218.5 4.2 Театрын музей 82.5 79.6 70.2 72.4 2.1 Дүрслэх урлагийн музей 200.6 165.8 140.4 149.7 9.3 Уран зургийн галлерей 238.2 236.1 227.4 211.1 -16.3
 • 18. 2008 төл 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Зөрүү .1. .2. .3. .4. .4-3. Оpон нутгийн музей 1,669.2 1,581.4 1,426.1 1,425.8 -0.4 Үндэсний номын сан 483.9 438.8 365.3 360.7 -4.6 Орон нутгийн номын сан 1,719.7 1,611.2 1,435.0 1,398.4 -36.7 Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр 959.4 951.6 820.4 912.6 92.2 Улсын драмын эрдмийн театр 625.5 625.7 535.3 623.3 88.0 үндэсний дуу бүжгийн эрдмийн чуулга 697.2 682.2 583.5 659.1 75.6 Улсын хүүхэлдэйн театр 171.0 156.7 133.2 145.8 12.6 Улсын филармони 518.0 483.1 463.9 515.3 51.5 Аймаг, хотын театр, чуулга 5,331.4 5,929.9 5,200.8 5,407.3 206.5 Сумдын соёлын төв 8,152.1 8,289.7 7,147.9 7,399.5 251.6 Соёл, урлагийн сан 1,175.8 917.6 817.3 801.6 -15.8 Соёлын өвийн төв 238.2 225.2 210.6 218.8 8.2 Нийслэлийн соёлын хэлтэс 55.3 51.7 55.3 57.4 2.2 Хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний байгууллага 2,377.7 1,594.7 1,352.0 1,468.0 116.0 Техникийн шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний байгууллага 2,441.2 1,290.8 1,105.4 1,155.8 50.4 Байгалийн шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний байгууллага 5,312.5 3,835.6 3,251.1 3,546.1 295.0 ШУ-ны салбарын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 361.0 1,985.4 1,535.4 1,535.4 0.0 Боловсpолын салбаpын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 29,252.0 41,448.3 33,658.4 33,608.4 -50.0 Соёл, уpлагын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 8,634.9 12,946.9 9,772.3 9,772.3 0.0 Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн 41.7 43.4 39.4 37.5 -1.9 Сургалтын төрийн сангийн захиргаа 55.8 87.5 73.9 75.9 2.0 Хоpинесдүгээp тусгай суpгууль 747.5 971.6 838.2 902.2 64.0 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам 752.2 807.3 690.0 729.0 39.1 Богд хааны ордон музей 160.0 121.0 104.5 108.5 4.0 Чойжин ламын сүм музей 94.1 87.7 74.0 79.5 5.4 ШУТСан 146.9 4,237.4 3,532.5 3,532.5 -0.1 Хүүхдийн номын ордон 409.7 393.0 351.9 338.0 -14.0 Ховд аймгийн quot;Хөгжилquot; МСҮТ 311.1 389.4 387.8 364.7 -23.2 Боловсролын үнэлгээний төв 681.8 771.1 666.7 560.6 -106.0 Албан бус боловсролын зайны сургалтын үндэсний төв 112.3 107.9 92.7 90.1 -2.6 Төрийн хэлний зөвлөл 34.6 32.0 27.3 23.7 -3.5 Мэргэжил арга зүйн төв 137.8 129.6 23.0 23.0 0.0 Дүүргийн хэлтэс 260.6 246.3 205.3 223.8 18.5 Говь-сүмбэр аймаг дахь МСҮТ 288.5 800.8 755.3 707.8 -47.5 Хэнтий аймгийн Бор-өндөр дахь МСҮТ 280.0 332.9 297.8 294.3 -3.5 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын quot;Хөгжимт чуулгаquot; 174.2 184.8 161.7 169.4 7.7 Соёл, урлагын хороо 0.0 0.0 84.3 84.7 0.4 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын газар 0.0 0.0 119.8 121.1 1.3 Төрийн түүхийн музей 0.0 0.0 85.5 91.1 5.6 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД 355,557.1 421,215.7 352,673.5 342,769.3 -9,904.2 Нийгмийн даатгалын сан 173,464.8 145,930.3 156,257.1 145,930.3 -10,326.8 Улсын асрамжийн газар 619.6 655.6 595.3 606.3 11.0 өндөр настны Тарни сувилал 192.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Монголын Ахмадын холбооны гүйцэтгэх хороо 383.4 390.0 324.1 382.8 58.7 Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалтын үйлдвэр 160.6 162.2 144.2 148.4 4.2 Тэтгэврийн нөхөн олговор 447.4 198.1 198.1 198.1 0.0 Халамжийн сан 154,209.0 239,309.9 161,535.2 161,467.8 -67.4 Тэтгэврийн нөхөн олговоp авагсадын нийгмийн даатгалын шимтгэл 30.7 39.2 39.2 39.2 0.0 Тахир дутуу иргэдийн МССЗYТөв 432.1 448.9 404.5 411.5 7.0 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 886.3 3,616.6 3,542.0 3,585.0 43.0 НХХ-ийн яамны хөрөнгө оруулал, их засвар 3,834.0 436.0 386.0 386.0 0.0 НХХ-ийн яамны төвлөрсөн арга хэмжээ 310.7 350.7 340.4 311.1 -29.3 quot;Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихquot; сан 16,400.0 23,595.8 23,595.8 23,595.8 0.0 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний алба 4,186.3 5,674.1 4,957.6 5,329.0 371.5 Мэргэжлийн өвчин судлалын тєв 0.0 408.3 354.0 378.0 24.0 ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙД 1,950.5 0.0 0.0 0.0 0.0 үйлдвэр, худалдааны яам 1,950.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД 69,640.2 77,776.4 61,238.0 87,670.1 26,432.0 Аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн газар 368.0 316.0 302.0 300.2 -1.8 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лабортори 284.0 320.8 281.6 284.6 3.1 Хөдөө аж ахуйн газар 3,468.6 3,500.3 3,051.6 3,200.3 148.7 ХАА-н үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв 172.6 128.6 105.7 110.4 4.7 Хөдөө аж ахуйн хөpөнгө оpуулалт 17,151.7 15,905.6 605.6 605.6 0.0 Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам 667.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Хөдөө аж ахуйн төвлөрсөн арга хэмжээ 12,115.4 17,801.1 17,203.1 14,959.5 -2,243.6 Бєєний худалдаа тєслийн нэгж 0.0 80.0 67.6 63.5 -4.1 Мал эмнэлгилийн эмийн сорил баталгаажуулалтын улсын төв 196.1 213.7 190.3 191.3 1.0 Тариаланг дэмжих сан 34,229.8 36,530.5 36,437.9 35,035.4 -1,402.5 Отрын бүс нутгийн захиргаа 137.8 91.9 77.6 77.1 -0.5 Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр 370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сан 0.0 975.0 953.8 30,901.9 29,948.1 Малын удмын сангийн үндэсний төв 102.4 109.2 96.0 95.5 -0.5
 • 19. 2008 төл 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Зөрүү .1. .2. .3. .4. .4-3. Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэрэг эрхлэх газар 0.0 133.4 187.5 185.1 -2.4 Мал хамгаалах сан 0.0 305.1 305.1 305.1 0.0 Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 376.0 1,365.2 1,209.1 1,191.2 -17.9 Мал эмнэлэг үржлийн агентлаг 0.0 0.0 163.6 163.3 -0.3 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД 213,504.2 229,853.0 205,227.8 206,828.9 1,601.1 Дүүргийн эмнэлэгүүд 15,832.7 16,577.3 14,683.1 15,074.9 391.8 Клиникийн нэгдсэн I эмнэлэг 6,667.7 8,063.7 7,523.3 7,035.9 -487.4 Клиникийн нэгдсэн II эмнэлэг 3,255.9 3,316.2 2,974.7 3,004.1 29.4 Клиникийн нэгдсэн Ш эмнэлэг 6,028.9 6,517.9 5,970.6 5,788.3 -182.3 Аймаг, хотын нэгдсэн эмнэлэг 46,602.2 50,089.7 45,090.8 45,966.4 875.6 Сумын эмнэлэг 34,952.1 35,075.8 30,621.3 32,445.6 1,824.4 Сум дундын эмнэлэг 6,390.9 6,660.6 5,868.7 6,163.7 295.0 Эрүүл мэндийн төв 6,494.4 6,495.5 5,826.6 6,054.1 227.4 Уламжлалт анагаах ухааны төв 1,148.2 1,206.4 1,086.6 1,091.7 5.1 Рашаан сувилалын газар 564.2 167.1 146.9 153.5 6.6 Түpгэн тусламж 2,122.6 2,037.5 1,644.9 1,764.2 119.3 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төв 1,360.2 1,395.7 1,216.9 1,257.7 40.8 Гоц халдвартын станц 767.5 807.3 701.8 730.0 28.2 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 1,334.4 799.4 765.3 782.3 17.0 Биеийн тамир, спортын үндэсний төв 495.0 514.5 457.6 461.0 3.4 Биеийн тамиp, спортын хоpоо, клуб 3,347.9 3,561.4 3,290.2 2,892.0 -398.1 Техникийн спортын клубууд 201.1 193.5 199.4 203.2 3.8 Спортын төвлөрсөн зардал 3,697.4 2,517.2 2,282.3 1,830.1 -452.2 Төp хаpиуцах иргэдийн эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж 8,094.3 8,094.3 8,094.3 8,094.3 0.0 Эpүүл мэндийн салбаpын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 16,673.9 27,097.9 21,729.2 21,729.2 0.0 Эpүүл мэндийн төвлөpсөн аpга хэмжээ 4,024.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Хавдар судлалын төв 3,620.4 3,882.5 3,522.2 3,469.9 -52.3 Цусны төв 584.7 683.6 641.4 598.6 -42.9 Гэмтэл, согог, сэргээн засалтын клиник эмнэлэг 4,358.4 4,792.9 4,378.0 4,286.5 -91.5 Аpьсны өвчин судлалын төв 1,162.9 1,251.4 1,124.0 1,137.5 13.5 quot;Эpүүл мэндийн салбаpын хөгжилquot; хөтөлбөр 304.5 52.0 77.0 77.0 0.0 Сэтгэцийн клиник эмнэлэг 3,417.3 3,975.0 3,560.7 3,647.4 86.7 Эх нялхсын эpдэм шинжилгээний төв 6,760.6 7,191.2 6,415.1 6,587.3 172.2 Эмгэг судлалын төв 542.0 610.7 542.5 552.7 10.1 Нялхсын клиник сувилал 856.7 851.1 737.9 755.2 17.3 Өрхийн эмнэлэг 9,729.3 9,368.7 9,768.7 9,368.7 -400.0 Эрүүл мэндийн яам 1,093.4 936.3 801.9 831.9 30.0 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 6,628.8 7,051.0 6,339.9 6,424.3 84.5 Эрүүл мэндийг дэмжих сан 632.0 600.0 500.0 216.5 -283.5 Дархлаажуулалтын сан 1,580.3 2,000.0 2,000.0 1,600.0 -400.0 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 2,035.9 1,818.2 1,556.6 1,191.9 -364.7 Геронтлогийн төв 141.1 143.7 125.6 127.5 1.9 Дадлагажигч эмчийн цалин 0.0 3,455.4 2,879.5 3,351.8 472.2 Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, хөтөлбөр-3 0.0 0.0 82.0 82.0 0.0 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА 746.1 1,283.4 1,162.2 1,173.0 10.7 Үндсэн хуулийн цэц 246.1 273.4 232.2 243.0 10.7 Үндсэн хуулийн цэцийн ХО, ТТөхөөрөмж 500.0 1,010.0 930.0 930.0 0.0 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ 957.8 850.5 672.3 701.2 28.9 Улсын дээд шүүх 767.9 800.5 672.3 701.2 28.9 УДШ-ийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 189.9 50.0 0.0 0.0 0.0 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА 12,325.3 9,854.4 8,464.6 9,118.1 653.5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 199.9 199.0 166.8 172.9 6.1 Орон нутгийн шүүх 9,167.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Орон нутгийн шүүх 0.0 9,334.4 7,976.8 8,624.2 647.4 ШЕЗ-ийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 2,957.7 321.0 321.0 321.0 0.0 УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР 7,502.0 6,571.3 5,335.0 5,754.2 419.2 Прокурорын байгууллага 5,727.6 5,829.5 5,012.9 5,434.6 421.7 Пpокуpоpын хөpөнгө оpуулалт, их засваp 1,504.7 405.0 35.0 35.0 0.0 Мөрдөн байцаах алба 269.7 336.8 287.1 284.6 -2.5 ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НБДарга 440.9 560.9 473.6 508.8 35.2 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 250.1 560.9 473.6 508.8 35.2 Стратеги судалгааны хүрээлэн 190.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ҮНДЭСНИЙ ЕРӨНХИЙ АУДИТОР 554.2 568.6 476.0 518.1 42.1 Үндэсний Аудитын газар 468.2 548.6 466.0 508.1 42.1 Үндэсний аудитын газрын хөрөнгө оруулалт 86.0 20.0 10.0 10.0 0.0 ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО 2,491.4 3,885.9 3,350.0 3,431.0 81.0 Үндэсний Статистикийн хороо 1,277.7 1,297.3 1,264.9 1,305.3 40.4 Үндэсний Статистикийн газрын орон нутгийн салбар 813.7 861.6 680.2 749.9 69.7 Хүн амын тооллогын товчоо 0.0 988.5 904.9 875.8 -29.2 Үндэсний Статистикийн газрын ХО, ИЗасвар 400.0 738.5 500.0 500.0 0.0 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА 620.6 1,086.2 932.5 911.1 -21.5 Санхүүгийн зохицуулах хороо 620.6 1,086.2 932.5 911.1 -21.5
 • 20. 2008 төл 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Зөрүү .1. .2. .3. .4. .4-3. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА 307.7 288.6 306.9 311.0 4.1 Төрийн захиргааны албаны зөвлөл 285.9 276.1 306.9 311.0 4.1 Төрийн албаны зөвлөлийн хөрөнгө оруулалт 21.8 12.5 0.0 0.0 0.0 ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГАА 9,322.3 37,911.6 13,351.3 13,351.3 0.0 Хөдөө, орон нутаг 0.0 14,400.0 0.0 0.0 0.0 Нийслэлийн засаг дарга 9,322.3 23,511.6 13,351.3 13,351.3 0.0 ЦАУКБУКОМИССЫН ДАРГА 658.8 536.5 512.4 517.9 5.5 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс 400.7 460.7 448.3 447.0 -1.2 Улс төрийн талаар хэлмэгдэгсдийн судалгааны төв 108.1 75.8 64.1 70.9 6.7 ЦАУЗБУКомиссын хөрөнгө оруулалт, их засвар 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД 99,834.0 193,548.0 113,818.2 116,608.5 2,790.3 Газрын харилцаа, барилга, геодези, зурагзүйн газар 3,235.5 3,269.0 0.0 0.0 0.0 Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар 398.3 1,199.3 0.0 0.0 0.0 Авто замын хөpөнгө оpуулалт 21,611.1 51,266.9 45,830.8 45,830.8 0.0 Орон нутгийн хотуудын НАА-г хєгжїїлэх II тєсєл 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Тээврийн хөрөнгө оруулалт 332.3 38,341.4 8,190.5 8,190.5 0.0 Авто замын газар 0.0 0.0 572.7 569.6 -3.1 Гадаад зээлээр санхүүжих Автозам 46,163.1 46,243.4 29,552.6 32,029.5 2,477.0 Барилга, хот байгуулалтын яам 564.3 0.0 0.0 0.0 0.0 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв 1,622.2 1,528.9 0.0 0.0 0.0 Иргэний нисэхийн ерєнхий газар 0.0 0.0 3,942.6 3,993.4 50.9 Тээврийн үйлчилгээний төв 4,031.3 7,372.8 0.0 0.0 0.0 Авто замын хяналт судалгааны төв 820.3 976.9 0.0 0.0 0.0 Замын сан 720.0 873.7 792.2 792.2 0.0 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хөрөнгө оруулалт 428.9 18,923.7 9,770.5 9,770.5 0.0 Орон сууцны үндэсний төв 418.6 0.0 0.0 0.0 0.0 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар 3,033.7 2,485.4 405.1 405.1 0.0 Барилга, хот байгуулалтын хөрөнгө оруулалт 16,203.6 20,026.8 8,903.5 8,903.5 0.0 Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын яам 245.0 1,039.8 890.4 937.8 47.3 Тємєр замын газар 0.0 0.0 656.4 640.3 -16.1 Авто тээврийн газар 0.0 0.0 537.1 555.2 18.1 Газрын харилцаа, барилга, гзодези, зураг зүйн газар 0.0 0.0 3,773.9 3,990.1 216.3 ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД 701.6 0.0 0.0 0.0 0.0 Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын яам 701.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД 47,456.8 68,229.4 42,442.8 44,492.5 2,049.7 Уулын цэрэгжүүлсэн аврах анги 321.5 388.4 344.6 346.1 1.6 Эрчим хүчний удирдах газар 13,999.6 14,919.7 14,919.7 16,919.7 2,000.0 Геологийн байгууллага 2,242.4 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 Эpчим хүчний хөpөнгө оpуулалт 21,480.9 44,021.2 18,140.0 18,140.0 0.0 Ууpхайн хөpөнгө оpуулалт 0.0 90.0 50.0 50.0 0.0 Түлш эрчим хүчний яам 2,097.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар 3,482.0 3,232.2 387.3 387.3 0.0 Эрчим хүчний судалгаа хөгжлийн төв 1,559.0 1,314.6 183.1 183.1 0.0 Сэрээгдэх эрчим хүчний төв 683.2 619.7 69.7 69.7 0.0 Эрдэс баялагийн хөрөнгө оруулалт 1,160.0 50.0 0.0 0.0 0.0 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 431.2 1,593.5 2,669.9 2,698.0 28.1 Ашигт малтмалын газар 0.0 0.0 1,472.9 1,467.4 -5.5 Газрын тосны газар 0.0 0.0 1,247.4 1,242.1 -5.4 Эрчим хүчний газар 0.0 0.0 958.3 989.2 30.9 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД 57,620.8 69,833.9 63,177.4 64,065.1 887.7 Монголын хүүхдийн ордон 504.8 0.0 0.0 0.0 0.0 Хүүхдийн урлан бүтээх төв 332.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Хүүхэд асpан хүмүүжүүлэх төв 739.5 836.0 769.5 762.7 -6.8 Олон улсын хүүхдийн Найрамдал төв 1,541.9 1,592.1 1,478.2 1,448.9 -29.3 Улсын нєєцийн газар 0.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 Хүүхдийн төлөө үндэсний газар 262.8 270.1 265.7 251.1 -14.5 Орон нутгийн хүүхдийн байгууллага 1,611.1 1,652.7 1,555.1 1,521.3 -33.8 Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын алба 8,178.9 9,370.2 7,968.1 8,718.9 750.7 Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газрын хөрөнгө оруулалт, их засвар 6,347.2 1,303.4 1,103.4 1,103.4 0.0 УБ хотын Залуучууд, гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн газар 264.1 264.7 219.2 233.3 14.2 Улсын мэргэжлийн хяналтын газар 1,536.8 1,632.1 1,433.4 1,517.7 84.3 Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын ХО, ИЗасвар 2,905.8 649.4 349.4 349.4 0.0 Гамшигаас хамгаалах ерөнхий газар 12,855.8 14,257.4 4,795.1 3,239.8 -1,555.3 Аймаг нийслэлийн Гамшигтай тэмцэх штаб 14,010.0 15,086.0 12,865.3 14,181.4 1,316.1 Гамшгаас хамгаалах тусгай анги 1,215.1 1,297.6 1,100.3 1,206.2 105.9 Улсын нөөцийн байгууллага 1,818.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Монгол улсын шадар сайдын ажлын алба 176.7 123.7 104.1 82.8 -21.2 Бүсийн үндэсний хороо 270.3 30.5 25.6 25.2 -0.4 Бүсийн зөвлөл 50.1 50.5 0.0 0.0 0.0 ОУНТөвийн хөрөнгө оруулалт 20.0 1,200.0 300.0 300.0 0.0 ХТҮТөвийн хөрөнгө оруулалт 694.8 207.0 167.0 167.0 0.0 ХАХТөвийн ХО, Их засвар 124.0 33.0 23.0 23.0 0.0
 • 21. 2008 төл 2009 төл 2009 тод-төс 2009 тод Зөрүү .1. .2. .3. .4. .4-3. Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 0.0 Бүсийн зөвлөл-баруун 0.0 0.0 9.1 10.4 1.2 Бүсийн зөвлөл-хангай 0.0 0.0 8.8 10.0 1.2 Бүсийн зөвлөл-төв 0.0 0.0 8.7 9.9 1.2 Бүсийн зөвлөл-зүүн 0.0 0.0 7.2 8.2 1.0 Бүсийн зөвлөл-УБ 9.0 0.0 8.5 9.8 1.3 УБ-гамшгаас хамгаалах сургалт эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 142.4 148.4 126.2 137.0 10.9 УНС-УБ-Объект-3 0.0 220.3 186.4 206.4 20.1 УНС-УБ-Хүнсний 0.0 116.1 98.5 106.9 8.4 УНС-УБ-Шатахууны 0.0 76.9 69.9 75.9 6.0 УНС-Архангай 0.0 23.7 19.9 22.2 2.3 УНС-Баян-өлгий 0.0 88.7 74.6 82.8 8.2 УНС-Баянхонгор 0.0 50.3 42.4 47.3 4.9 УНС-Булган аймаг 0.0 42.0 35.7 38.7 3.0 УНС-Булган Ингэттолгой 0.0 23.5 19.7 22.1 2.4 УНС-Булган-Хутаг-өндөр 0.0 28.8 24.3 26.8 2.5 УНС-Говь-Алтай 0.0 30.1 26.5 27.9 1.4 УНС-Дорноговь 0.0 61.2 51.7 56.9 5.1 УНС-Дорнод 0.0 82.7 69.7 77.7 8.0 УНС-Дундговь 0.0 48.8 41.1 45.6 4.5 УНС-Завхан 0.0 59.7 50.2 55.2 5.0 УНС-өвөрхангай Сант 0.0 20.3 17.1 19.0 1.9 УНС-өвөрхангай Хархорин 0.0 30.1 25.2 28.6 3.4 УНС-өмнөговь 0.0 32.1 27.0 29.8 2.9 УНС-Сүхбаатар 0.0 42.4 35.8 40.0 4.2 УНС-Сэлэнгэ-Орхонтуул 0.0 25.0 21.0 23.5 2.5 УНС-Сэлэнгэ-Мандал 0.0 25.2 21.2 23.7 2.5 УНС-Сэлэнгэ-Баруунхараа 0.0 92.1 78.8 85.0 6.2 УНС-Төв-Бүрэн 0.0 33.7 28.3 31.9 3.6 УНС-Төв-Цээл 0.0 29.7 24.9 28.0 3.1 УНС-Төв-Жаргалант 0.0 30.2 25.3 28.5 3.2 УНС-Увс аймаг 0.0 37.0 31.1 34.4 3.3 УНС-Увс-Баруунтуруун 0.0 26.5 22.3 24.5 2.3 УНС-Ховд 0.0 46.1 38.9 42.1 3.3 УНС-Хөвсгөл 0.0 25.0 21.1 23.2 2.1 УНС-Хэнтий 0.0 49.2 41.2 46.2 5.0 УНС-Дархан-Уул 0.0 225.4 191.4 211.2 19.8 УНС-Орхон 0.0 57.4 43.7 48.0 4.3 УНС-Говь-Сүмбэр 0.0 38.1 32.1 35.7 3.6 ХМХА-УМХГазрын нэгдсэн төв лаборатори 538.7 460.3 413.4 418.2 4.8 ХМХА-Сэлэнгэ Сүхбаатар Боомт 174.9 225.9 205.6 224.3 18.8 ХМХА-Буянт-Ухаа 182.1 225.8 193.8 210.3 16.4 ХМХА-Дорноговь Замын Үүд Боомт 613.5 310.7 355.2 391.4 36.2 Хүүхдийн төлөө сан 0.0 288.3 85.9 37.2 -48.7 Онцгой байдлын ерєнхий газар үйлчилгээний алба 0.0 0.0 495.7 570.6 74.8 СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА 5,633.9 4,194.8 4,156.6 4,157.8 1.2 Сонгуулийн ерөнхий хороо 5,633.9 4,174.8 4,156.6 4,157.8 1.2 Сонгуулийн ерөнхий хорооны хөрөнгө оруулалт их засвар 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА 269.6 225.1 174.6 179.9 5.3 Хүний эрхийн үндэсний комисс 199.6 205.1 174.6 179.9 5.3 Хүний эрхийн үндэсний комиссын хөрөнгө оруулалт, их засвар 70.0 20.0 0.0 0.0 0.0 МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ЗАХ 9,401.2 7,357.7 6,999.3 6,999.3 0.0 Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз 9,401.2 7,357.7 6,999.3 6,999.3 0.0 АВИЛГАЛТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА 2,853.2 3,063.4 2,643.2 2,837.2 194.0 Авилгалтай тэмцэх газар 2,453.2 2,679.4 2,259.2 2,453.2 194.0 Авилгалтай тэмцэх газрын хөрөнгө оруулалт, их засвар 400.0 384.0 384.0 384.0 0.0 ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД 7,365.4 17,516.4 19,746.6 19,546.0 -200.6 Стандартчилал, хэмжил зүйн төв 2,218.2 2,184.4 2,060.4 2,199.7 139.3 СХЗТөвийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 429.8 170.4 0.0 0.0 0.0 quot;Алтанбулагquot; чөлөөт бүс 1,060.1 1,006.6 950.1 972.6 22.5 quot;Замын үүдquot; чөлөөт бүс 155.8 160.9 128.9 125.4 -3.5 quot;Чойрquot; чөлөөт бүс 53.3 49.0 34.1 33.9 -0.1 quot;Цагааннуурquot; чөлөөт бүс 121.9 106.9 87.3 89.8 2.5 Оюуны өмчийн газар 311.2 284.1 243.9 249.3 5.4 Шудрага бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах газар 218.0 222.4 185.6 198.6 13.1 ШБҮХЗГазрын хөрөнгө оруулалт 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Чөлөөт бүсийн хөрөнгө оруулалт 2,746.1 1,740.7 473.9 473.9 0.0 Тэргүүн шадар сайдын ажлын алба 41.1 90.9 75.3 66.9 -8.4 Үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 0.0 11,500.0 11,500.0 11,500.0 0.0 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 0.0 0.0 3,965.3 3,590.3 -375.0 Чөлөөт бүсийн зөвлөлийн ажлын алба 0.0 0.0 41.7 45.4 3.7