• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Jan Verkoop Onderneming
 

Jan Verkoop Onderneming

on

 • 508 views

 

Statistics

Views

Total Views
508
Views on SlideShare
507
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

https://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Jan Verkoop Onderneming Jan Verkoop Onderneming Presentation Transcript

  • VERKOOPVAN UW ONDERNEMING
  • CONTACT Klik op de knop om het filmpje te bekijken OP JAN© KUN JE REKENEN! IN ELKE FASE VAN DE VERKOOPJAN© heeft een ruime ervaring als begeleider van de verkoop van ondernemingen. Bij elke stap van hetverkoopproces kunt u op JAN© rekenen. Samen met u bepaalt JAN© de verkoopstrategie. JAN© kan ook dewaarde van de onderneming inzichtelijk maken zodat u de vraagprijs kunt onderbouwen.Ook kunt u JAN© inschakelen bij het zoeken en benaderen van mogelijke kopers. JAN© zal u verder helpen metde onderhandeling, het due diligence onderzoek en begeleiden bij het opstellen van contracten.
  • VERKOPEN VAN UW ONDERNEMINGBij elke stap van het verkoopproces kunt u op JAN© rekenen. Van het bepalen van de verkoopstrategie, de waardebepaling van uw bedrijf, tot het zoeken en benaderen van mogelijke kopers, het kiezen van de beste koper, het due diligence onderzoek, onderhandelen en de begeleiding bij het opstellen van contracten. Klik op de nummers om de fases van de verkoop door te lopen. VOORBEREIDING VERKOOP AFRONDING1 ORIENTATIE 5 SELECTIE KOPER 8 DUE DILIGENCE2 WAARDEBEPALING 6 ONDERHANDELEN 9 CONTRACT ONDERHANDELINGEN3 INFORMATIE MEMORANDUM 7 INTENTIE- VERKLARING 10 AFSLUITING4 ZOEKEN KOPERS
  • ORIENTATIE VERKOOP Het maken van een plan en bepalen van de strategieOVERZICHT JAN© voert met u één of meerdere oriënterende gesprekken waarin we bespreken wat u met de verkoop wilt bereiken en welke termijn u voor ogen heeft. JAN© maakt een1 Oriëntatie kritische analyse van uw bedrijf en maakt met u een overdrachtsplan. Zo weet u precies2 Waardebepaling wat u te koop aanbiedt en waar u een koper voor uw bedrijf moet zoeken.3 Informatie- memorandum Advisering verkoopstrategie Strategiebepaling is de eerste, cruciale fase van de verkoop. JAN© brengt met u de4 Zoeken kopers belangrijkste motieven om te verkopen in kaart. JAN© brengt ook de kansen en5 Selectie koper/ bedreigingen van de markt waarop de onderneming actief is in kaart en de eigen sterktes Letter of en zwaktes. Met deze inzichten weten we welke partijen eventueel in uw bedrijf commitment geïnteresseerd zijn.6 Onderhandelen7 Intentieverklaring8 Due diligence9 Contract- onderhandelingen10 Afsluiting
  • WAARDEBEPALING VERKOOP JAN© kiest de juiste waarderingsmethode voor uw bedrijfOVERZICHT Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf bestaat namelijk niet uit de simpele uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen harde1 Oriëntatie gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de2 Waardebepaling waardeanalyse. Belangrijke onderdelen van de waarderingsrapportage van JAN© zijn een3 Informatie- analyse van de bedrijfstak en het inzichtelijk maken van de sterke en zwakke punten en memorandum kansen en bedreigingen voor het bedrijf. De waardebepaling van JAN© maakt duidelijk wat de4 Zoeken kopers waarde van de onderneming is en welke factoren deze waarde het meest beïnvloeden. JAN© past verschillende waarderingsmethoden toe:5 Selectie koper/ • Discounted Cash Flow (DCF-methode) • Intrinsieke waarde (IW) Letter of commitment • Adjusted Present Value (APV) • Liquidatiewaarde (LW) • (Verbeterde) rentabiliteitswaarde (RW)6 Onderhandelen7 Intentieverklaring Meer informatie over deze waarderingsmethoden vindt u in de brochure Waardering van uw onderneming.8 Due diligence9 Contract- JAN© kan bovenstaande waarderingsmethoden nog toetsen op basis van een market/multiple onderhandelingen methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties. Welke methode het meest geschikt is, hangt volledig af van de situatie. Juist daarom is het belangrijk om samen10 Afsluiting te werken met een specialist als JAN©. JAN© kiest de juiste methode en zorgt voor een inzichtelijke waardebepaling. Het gaat daarbij niet alleen om de uitkomst, maar vooral ook om de onderbouwing. Aan de onderbouwing ontleent u immers alle argumenten die u tijdens de onderhandelingen in kunt zetten. Op basis van de waardebepaling maakt JAN© ook een inschatting van de financierbaarheid van de overname. Het voordeel hiervan is dat al in een vroeg stadium wordt geanticipeerd op mogelijk problemen en oplossingen.
  • INFORMATIE MEMORANDUM VERKOOP Het memorandum geeft de mogelijker koper duidelijke informatie overOVERZICHT de onderneming Na de oriënterende gesprekken, de verkoopstrategie en de waardebepaling van uw1 Oriëntatie onderneming, stelt JAN© een informatiememorandum op. Het informatiememorandum is de2 Waardebepaling verkoopbrochure van uw onderneming; het geeft potentiële kopers een eerste indruk van uw3 Informatie- bedrijf. Uw bedrijf wordt zowel intern als extern samengevat. Dit is een belangrijke stap en de memorandum basis voor verdere onderhandelingen. Het memorandum moet voldoende informatie bieden4 Zoeken kopers over de structurele winstgevendheid van het bedrijf om een koper te interesseren. De verstrekte informatie in het memorandum zal altijd betrouwbaar moeten zijn. Ervaring leert dat5 Selectie koper/ het weergeven van alle feiten en omstandigheden de beste manier van verkopen is. Letter of commitment Het informatiememorandum bevat een aantal vaste elementen die de lezer in vogelvlucht door6 Onderhandelen de onderneming leidt:7 Intentieverklaring • de geschiedenis en achtergrond van de onderneming • financiële informatie8 Due diligence • de juridische structuur en eigendomsverhoudingen • samenvatting van de jaarrekening • visie • reden voor verkoop9 Contract- onderhandelingen • organogram • marktpositie/toekomstverwachtingen • beschrijving van activiteiten • rol personeel10 Afsluiting • beschrijving van producten • rol management • beschrijving van de activa Met het informatiememorandum moet een mogelijke koper een eerste analyse kunnen maken van uw onderneming en kunnen beoordelen of de vraagprijs aantrekkelijk genoeg is om met elkaar in onderhandeling te gaan.
  • ZOEKEN KOPERS VERKOOP JAN© zoekt heel zorgvuldig naar een mogelijke koperOVERZICHT Samen met u stelt JAN© een verkoopprofiel op waaraan een mogelijke koper dient te voldoen. JAN© gaat eerst met gegevens uit diverse databases en binnen zijn uitgebreide netwerk op1 Oriëntatie zoek naar mogelijke kopers.2 Waardebepaling Een alternatief is om op zoek te gaan naar een onderneming die voldoet aan het3 Informatie- acquisitieprofiel en vervolgens te onderzoeken of de eigenaren bereid zijn om te kopen. In dat memorandum geval maakt JAN© voor u een lijst met potentiële kopers. Potentiële kopers kan JAN© actief voor u benaderen. JAN© zal daarbij uiterst zorgvuldig te werk gaan omdat de verkoop van een4 Zoeken kopers onderneming vaak zeer vertrouwelijk is.5 Selectie koper/ Letter of commitment6 Onderhandelen7 Intentieverklaring8 Due diligence9 Contract- onderhandelingen10 Afsluiting
  • SELECTIE KOPER VERKOOP JAN© scheidt het kaf van het korenOVERZICHT JAN© heeft veel ervaring met het maken van selecties na gesprekken met mogelijke kandidaten.1 Oriëntatie Uit ervaring weet JAN© dat je potentiële kopers in eerste instantie het beste benadert met een2 Waardebepaling anoniem profiel van de onderneming. Om de nieuwsgierigen te onderscheiden van de3 Informatie- daadwerkelijk geïnteresseerden, stelt JAN© eerst kritische vragen aan de mogelijke koper over memorandum diens motieven.4 Zoeken kopers Letter of commitment (LOC).5 Selectie koper/ Een LOC is een document waarin u en de mogelijke koper de serieuze interesse met Letter of betrekking tot de (potentiële) koop van uw onderneming vastleggen. In een LOC kunnen commitment daarnaast afspraken worden vastgelegd met betreking tot: aanvullend te verstekken6 Onderhandelen informatie, het tijdspad, exclusiviteit en geheimhouding. U hoeft niet zelf het wiel uit te vinden.7 Intentieverklaring JAN© stelt de LOC voor u op.8 Due diligence9 Contract- onderhandelingen10 Afsluiting
  • ONDERHANDELEN VERKOOP JAN© houdt het hoofd koelOVERZICHT Onderhandelen is een vak apart. Een goede onderhandelingsstrategie is van cruciaal belang. JAN© kan hier met zijn specifieke kennis en vaardigheden een onderscheidende rol spelen.1 Oriëntatie Het gaat immers om de verkoop van uw bedrijf. Dat is voor u maar ook voor de kopende partij2 Waardebepaling een emotionele zaak. Emoties zijn heel begrijpelijk maar kunnen een onderhandeling ook laten3 Informatie- mislukken. Daarbij speelt ook vertrouwen een grote rol. Beide partijen willen financiële memorandum zekerheid. U wilt weten of de aankoop wel gefinancierd kan worden en de koper wil weten of hij waar krijgt voor zijn geld.4 Zoeken kopers5 Selectie koper/ Letter of commitment6 Onderhandelen7 Intentieverklaring8 Due diligence9 Contract- onderhandelingen10 Afsluiting
  • INTENTIE- VERKLARING VERKOOP JAN© helpt bij het maken van intentieovereenkomst op maatOVERZICHT Als u en de koper op hoofdlijnen accoord zijn met de verkoopvoorwaarden, is het verstandig om de afspraken vast te leggen in een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst, die1 Oriëntatie meestal wordt gemaakt onder bepaalde voorbehouden zoals het aantrekken van een2 Waardebepaling financiering door de koper, vermindert de kans op misverstanden in het verdere verkoop-3 Informatie- proces. Ook zal een goede intentieovereenkomst een belangrijke tijdsbesparing opleveren bij memorandum het opstellen van de definitieve koopovereenkomst.4 Zoeken kopers Hieronder staat een opsomming van elementen die in een Letter of intent (LOI) kunnen worden5 Selectie koper/ opgenomen: Letter of commitment • verkoopprijs, datum overname6 Onderhandelen • toekomstige betrokkenheid verkoper7 Intentieverklaring • relatie- en concurrentiebeding8 Due diligence • belangrijkste garanties • voorbehouden/opzegbaarheid9 Contract- • gevolgen afbreken overleg/onderhandelingen onderhandelingen • afspraken en gevolgen uitkomsten due diligence10 Afsluiting • geheimhouding en exclusiviteit • mediation/geschillenregeling Het is raadzaam de intentieverklaring te laten opstellen door een jurist. Een intentieovereen- komst is geen standaard juridisch document maar altijd specifiek op de situatie toegesneden. JAN© levert input en coördineert en controleert het proces met de jurist.
  • DUE DILIGENCE VERKOOP De koper gaat controlerenOVERZICHT In deze fase zal de koper de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en administratie controleren: een zogenaamd due diligence onderzoek. Meestal betekent dit dat1 Oriëntatie de adviseurs van de koper - zoals de accountant, fiscalist, (arbeids-) jurist e.d. - willen2 Waardebepaling onderzoeken of de gegeven informatie juist en volledig is. De formulering van de te3 Informatie- onderzoeken deelgebieden en de eventuele invloed van de uitkomsten op de memorandum overnamevoorwaarden kunnen doorslaggevend zijn bij het al dan niet succesvol afronden van de verkoop.4 Zoeken kopers JAN© kan samen met de verkoper een due diligence onderzoek voorbereiden en coördineren5 Selectie koper/ omdat JAN© vaak zelf ook dergelijke onderzoeken uitvoert voor kopende partijen. Letter of Soms is het verstandig om al vooraf een zogeheten ‘vendor due diligence’ te laten uitvoeren. commitment In de meest verregaande vorm zal dan vooraf een onafhankelijk due diligence worden6 Onderhandelen uitgevoerd. Het due diligence rapport kan dan aan de geselecteerde koper ter beschikking7 Intentieverklaring worden gesteld. Dit versnelt het verkoopproces en geeft de koper de zekerheid dat hij een8 Due diligence objectief inzicht verkrijgt in de aangeboden onderneming.9 Contract- Als de koper tijdens het due diligence onderzoek zaken vindt die niet bekend waren of anders onderhandelingen zijn dan voorgesteld, kan dat leiden tot aanpassingen van de aan-/verkoopvoorwaarden of10 Afsluiting zelfs het niet doorgaan van de transactie. Ook bij de onderhandelingen na het due diligence onderzoek kunt u op JAN© rekenen.
  • CONTRACT ONDERHANDELINGEN VERKOOP Boter bij de visOVERZICHT Wanneer het due diligence onderzoek geen onaangename verrassingen oplevert - of alleen nieuwe feiten die met onderhandelingen opgelost kunnen worden - kunnen de definitieve1 Oriëntatie overeenkomsten opgesteld worden. De basis daarvoor is de intentieovereenkomst.2 Waardebepaling Afhankelijk van de overnamestructuur worden verschillende overeenkomsten opgesteld. Eerst3 Informatie- de koopovereenkomst en eventueel een managementovereenkomst, een leningsovereenkomst memorandum en/of huurovereenkomst.4 Zoeken kopers Gezien de belangen die op het spel staan en de aanwezige juridische valkuilen, dient de5 Selectie koper/ koopovereenkomst te worden opgesteld door een deskundige jurist. JAN© levert input en Letter of coördineert en controleert het proces met de jurist. commitment6 Onderhandelen7 Intentieverklaring8 Due diligence9 Contract- onderhandelingen10 Afsluiting
  • AFSLUITING VERKOOP De feitelijke overdrachtOVERZICHT Dit is het moment dat u de onderneming overdraagt aan de koper. JAN© begeleidt de overdracht bij de notaris.1 Oriëntatie Ook na de verkoop kunt u op JAN© rekenen. Denk bijvoorbeeld aan uw fiscale planning.2 Waardebepaling3 Informatie- memorandum4 Zoeken kopers5 Selectie koper/ Letter of commitment6 Onderhandelen7 Intentieverklaring8 Due diligence9 Contract- onderhandelingen10 Afsluiting
  • WWW.JANOVERNAMESENWAARDERINGEN.NL