• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
T6 eoe 1er batxiller
 

T6 eoe 1er batxiller

on

 • 222 views

 

Statistics

Views

Total Views
222
Views on SlideShare
222
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  T6 eoe 1er batxiller T6 eoe 1er batxiller Document Transcript

  • T-6 EL TREBALL I LA LEGISLACIÓ LABORAL6.1- QUÈ ÉS EL TREBALL? :· DEFINICIÓ DE TREBALL:Conjunt de tasques i d’activitats que les persones desenvolupen dins del’empresa· CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT LABORAL: - Voluntarietat: la persona decideix si treballa, on ho fa i de quina manera - Per compte d’altri: treballa per a una altra persona - Retribució: la persona desenvolupa una activitat laboral a canvi d’un salari que li paga l’empresa - Subordinació: el treball de la persona està sotmès a les decisions de l’empresari, que és qui dirigeix l’activitat laboral
  • 6.2-EL MARC NORMATIU LABORAL:Legislació laboral que determinen l’entorn del treball· LA JERARQUIA NORMATIVA LABORAL I LES FONTS DEL DRET LABORAL:La Constitució Espanyola és la norma legal suprema de l’ordenamentjurídic i està per sobre de qualsevol altraEls tractats internacionals són normes legals que un conjunt de païsoss’obliguen a complir i respectar: - Convenis de l’OIT: la promoció de la millora de les condicions laborals i del nivell de vida dels treballadors - Les normes de la UE: o Nivell mínim de vida o Lliure circulació de mà d’obra o Condicions de treball harmonitzades o Reconeixement de les diferents qualificacions professionals o Lliure accés a la funció pública o Fomentar la formació dels treballadors mitjançant programes subvencionats - L’Estatut dels treballadors: és la norma laboral que desenvolupa drets, llibertats i obligacions - Convenis col·lectius: acords pactats entre els representants dels treballadors i les empreses - Contracte de treball: on la persona treballadora i l’empresa pacten condicions mínimes estipulades al conveni col·lectiu - Principi de jerarquia normativa: una norma de rang inferior no pot contradir-ne una de rang superior
  • 6.3- DRETS I DEURES LABORALS:· DESCRIPCIÓ:Drets bàsics: - Treball i lliure elecció de professió - Lliure sindicació - Negociació col·lectiva - Reunió i vagaObligacions fonamentals: - Complir les mesures de seguretat i higiene - Obeir les ordres i instruccions de l’empresari - Contribuir a la millora de la productivitat de l’empresa - No competir amb l’activitat de l’empresa· LES FACULTATS DE L’EMPRESARI: - Poder de direcció: pren les decisions necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat de l’empresa - Poder disciplinari: sancionar els treballadors d’acord amb el règim disciplinari legalment determinat a la normativa laboral
  • 6.4- LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS I DELSEMPRESARIS:· LES ORGANITZACIONS SINDICALS:Treballadores s’associen lliurement per defensar els seus drets.Assessorament legal. Diferència ideològica. Exemples: CCOO, UGT· LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS A L’EMPRESA:Interlocutors davant l’empresaCompetències bàsiques: - Rebre informació sobre l’activitat de l’empresa - Conèixer els estats financers - Vetllar pel compliment de la normativa laboral - Representar en les negociacions col·lectivesEn funció de la dimensió: - Delegats de personal: + de 10 i – de 50 treballadors - Comitè d’empresa: 50 o + de 50 treballadors· LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS:Fan associacions empresarials per defensar els seus interessos, participaren la negociació col·lectiva i la resolució de conflictes. Ex: CEOE( Confederació Espanyola d’Organització Empresarials) i la CEPYME(Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa)
  • 6.5- NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA:· ELS CONVENIS COL·LECTIUS:Acord negociat i celebrat entre els representants dels treballadors i del’empresaDos tipus: d’empresa, si afecten només una empresa; o sectorial, unconjunt d’empreses que pertanyen a un mateix sector d’empresesHan de respectar les normes laborals de rang superior· CONTINGUT MÍNIM:Regulació d’una sèrie de matèries (descansos i les vacances). El contingutmínim: - Parts que l’han concertat - Definició de l’àmbit: o Personal: tots els treballadors o no o Territorial: extensió geogràfica o Funcional: l’activitat comuna global o Temporal: període de vigència - Denúncia del conveni quan arriba a la fi - Comissió paritària: solucionar els problemes - Condicions per a la no-aplicació del règim salarial: en cas que una empresa presenti dificultats econòmiques
  • 6.6- ELS CONFLICTES LABORALS:Quan l’empresa i els treballadors presenten discrepàncies· EL CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL:S’acorden reunions per trobar una solució: - Voluntari - Conciliació: un tercer intervingui SMAC - Mediació: un tercer intervingui oferint propostes - Arbitratge: decisió vinculant d’un tercer· LA VAGA:Interrupció de la prestació laboral amb la finalitat d’imposar condicionso protestar.S’ha de notificar per escrit a la direcció de l’empresa cinc dies abans.S’ha d’especificar: - Objectius de la vaga - Gestions realitzades amb anterioritat per solucionar el conflicte - Data d’inici - Composició del comitè de vaga, treballadors que participen en les actuacions per solucionar el conflicteEls treballadors participants no tenen dret al seu salari i s’ha derespectar aquells que no s’hi afegeixen. No pot sancionar els treballadorsque estan en vaga
  • · EL TANCAMENT PATRONAL: - Perill de violència per a les persones o béns físics - Ocupació il·legal del centre de treball - Irregularitats que dificultin el procés normal de produccióTé obligació de comunicar el tancament a l’autoritat en un termini dedotze hores i ha de justificar les raons si es legal, no pagarà el salari alsseus treballadors6.7- ELS CONFLICTES LABORALS:Acord amb voluntatDestacar els aspectes: - Amb la signatura del contracte assumeixen un conjunt de drets i d’obligacions. - Edat mínima 16 anys - Presta de manera personal els seus serveis a l’empresa - La direcció i l’organització és competència de l’empresa - Els fruits del treball pertanyen a l’empresa - La persona treballa a canvi d’un salari· CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES: - Tipus de treball - Durada: temps indefinit o durada determinada - La remuneració salarial - El període de prova: 6 mesos per als tècnics titulats i universitaris, la resta 2 mesos en empreses de 25 o més treballadorsEs poden celebrar per escrit o oral.. si la durada és superior a 4 setmanesobliga la modalitat de contracte
  • · EL TEMPS LABORAL: - Jornada laboral: o Setmanal: 40 h o Diària: 9 h - Descansos: o Dins de la jornada: 15 minuts si supera les 6 h o Entre jornades: 12 h o Setmanal: un mínim d’un dia i mig ininterromput - Vacances: 30 dies naturals per any treballat i retribuïdes - Hores extraordinàries: o Normals o Per força major· MODALITATS DE CONTRACTACIÓ: - Contractes indefinits: no es fixa una data determinada de finalització - Contracte de foment: és estimular la contractació indefinida de col·lectius que tenen dificultats per obtenir estabilitat - Contractes temporals: hi ha una data determinada de finalització. Dues modalitats: o Contractes de durada determinada: tres tipus: contracte d’obra, eventual per circumstàncies de la producció i d’interinitat o Contractes formatius: fomentar la contractació per manca d’experiència o manca de formació
  • · CONTRACTE EN PRÀCTIQUES: - Títol universitari o formació professional - Durada: Mínim de 6 mesos i màxim 2 anys - Prova: No pot ser superior a 1 de grau mitjà. I 2 mesos per als de grau superior - Retribució: 60% del salari el primer any, 75% durant el segon - Per escrit· CONTRACTE DE FORMACIÓ: - Tenir entre 16 i 21 anys - Durada: mínim 6 mesos i màxim de 2 anys - Prova: No pot ser superior a 2 mesos - Retribució: fixat pel conveni - Per escrit