T-6    EL TREBALL I LA LEGISLACIÓ LABORAL6.1- QUÈ ÉS EL TREBALL? :· DEFINICIÓ DE TREBALL:Conjunt de tasques i d’activit...
6.2-EL MARC NORMATIU LABORAL:Legislació laboral que determinen l’entorn del treball· LA JERARQUIA NORMATIVA LABORAL I LES ...
6.3- DRETS I DEURES LABORALS:· DESCRIPCIÓ:Drets bàsics:  -  Treball i lliure elecció de professió  -  Lliure sindicaci...
6.4- LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS I DELSEMPRESARIS:· LES ORGANITZACIONS SINDICALS:Treballadores s’associen lliuremen...
6.5- NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA:· ELS CONVENIS COL·LECTIUS:Acord negociat i celebrat entre els representants dels treballadors...
6.6- ELS CONFLICTES LABORALS:Quan l’empresa i els treballadors presenten discrepàncies· EL CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL...
· EL TANCAMENT PATRONAL:  - Perill de violència per a les persones o béns físics  - Ocupació il·legal del centre de treb...
· EL TEMPS LABORAL: - Jornada laboral:    o Setmanal: 40 h    o Diària: 9 h - Descansos:   o Dins de la jornada...
· CONTRACTE EN PRÀCTIQUES: - Títol universitari o formació professional - Durada: Mínim de 6 mesos i màxim 2 anys - Pro...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

T6 eoe 1er batxiller

99

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
99
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "T6 eoe 1er batxiller"

 1. 1. T-6 EL TREBALL I LA LEGISLACIÓ LABORAL6.1- QUÈ ÉS EL TREBALL? :· DEFINICIÓ DE TREBALL:Conjunt de tasques i d’activitats que les persones desenvolupen dins del’empresa· CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT LABORAL: - Voluntarietat: la persona decideix si treballa, on ho fa i de quina manera - Per compte d’altri: treballa per a una altra persona - Retribució: la persona desenvolupa una activitat laboral a canvi d’un salari que li paga l’empresa - Subordinació: el treball de la persona està sotmès a les decisions de l’empresari, que és qui dirigeix l’activitat laboral
 2. 2. 6.2-EL MARC NORMATIU LABORAL:Legislació laboral que determinen l’entorn del treball· LA JERARQUIA NORMATIVA LABORAL I LES FONTS DEL DRET LABORAL:La Constitució Espanyola és la norma legal suprema de l’ordenamentjurídic i està per sobre de qualsevol altraEls tractats internacionals són normes legals que un conjunt de païsoss’obliguen a complir i respectar: - Convenis de l’OIT: la promoció de la millora de les condicions laborals i del nivell de vida dels treballadors - Les normes de la UE: o Nivell mínim de vida o Lliure circulació de mà d’obra o Condicions de treball harmonitzades o Reconeixement de les diferents qualificacions professionals o Lliure accés a la funció pública o Fomentar la formació dels treballadors mitjançant programes subvencionats - L’Estatut dels treballadors: és la norma laboral que desenvolupa drets, llibertats i obligacions - Convenis col·lectius: acords pactats entre els representants dels treballadors i les empreses - Contracte de treball: on la persona treballadora i l’empresa pacten condicions mínimes estipulades al conveni col·lectiu - Principi de jerarquia normativa: una norma de rang inferior no pot contradir-ne una de rang superior
 3. 3. 6.3- DRETS I DEURES LABORALS:· DESCRIPCIÓ:Drets bàsics: - Treball i lliure elecció de professió - Lliure sindicació - Negociació col·lectiva - Reunió i vagaObligacions fonamentals: - Complir les mesures de seguretat i higiene - Obeir les ordres i instruccions de l’empresari - Contribuir a la millora de la productivitat de l’empresa - No competir amb l’activitat de l’empresa· LES FACULTATS DE L’EMPRESARI: - Poder de direcció: pren les decisions necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat de l’empresa - Poder disciplinari: sancionar els treballadors d’acord amb el règim disciplinari legalment determinat a la normativa laboral
 4. 4. 6.4- LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS I DELSEMPRESARIS:· LES ORGANITZACIONS SINDICALS:Treballadores s’associen lliurement per defensar els seus drets.Assessorament legal. Diferència ideològica. Exemples: CCOO, UGT· LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS A L’EMPRESA:Interlocutors davant l’empresaCompetències bàsiques: - Rebre informació sobre l’activitat de l’empresa - Conèixer els estats financers - Vetllar pel compliment de la normativa laboral - Representar en les negociacions col·lectivesEn funció de la dimensió: - Delegats de personal: + de 10 i – de 50 treballadors - Comitè d’empresa: 50 o + de 50 treballadors· LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS:Fan associacions empresarials per defensar els seus interessos, participaren la negociació col·lectiva i la resolució de conflictes. Ex: CEOE( Confederació Espanyola d’Organització Empresarials) i la CEPYME(Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa)
 5. 5. 6.5- NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA:· ELS CONVENIS COL·LECTIUS:Acord negociat i celebrat entre els representants dels treballadors i del’empresaDos tipus: d’empresa, si afecten només una empresa; o sectorial, unconjunt d’empreses que pertanyen a un mateix sector d’empresesHan de respectar les normes laborals de rang superior· CONTINGUT MÍNIM:Regulació d’una sèrie de matèries (descansos i les vacances). El contingutmínim: - Parts que l’han concertat - Definició de l’àmbit: o Personal: tots els treballadors o no o Territorial: extensió geogràfica o Funcional: l’activitat comuna global o Temporal: període de vigència - Denúncia del conveni quan arriba a la fi - Comissió paritària: solucionar els problemes - Condicions per a la no-aplicació del règim salarial: en cas que una empresa presenti dificultats econòmiques
 6. 6. 6.6- ELS CONFLICTES LABORALS:Quan l’empresa i els treballadors presenten discrepàncies· EL CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL:S’acorden reunions per trobar una solució: - Voluntari - Conciliació: un tercer intervingui SMAC - Mediació: un tercer intervingui oferint propostes - Arbitratge: decisió vinculant d’un tercer· LA VAGA:Interrupció de la prestació laboral amb la finalitat d’imposar condicionso protestar.S’ha de notificar per escrit a la direcció de l’empresa cinc dies abans.S’ha d’especificar: - Objectius de la vaga - Gestions realitzades amb anterioritat per solucionar el conflicte - Data d’inici - Composició del comitè de vaga, treballadors que participen en les actuacions per solucionar el conflicteEls treballadors participants no tenen dret al seu salari i s’ha derespectar aquells que no s’hi afegeixen. No pot sancionar els treballadorsque estan en vaga
 7. 7. · EL TANCAMENT PATRONAL: - Perill de violència per a les persones o béns físics - Ocupació il·legal del centre de treball - Irregularitats que dificultin el procés normal de produccióTé obligació de comunicar el tancament a l’autoritat en un termini dedotze hores i ha de justificar les raons si es legal, no pagarà el salari alsseus treballadors6.7- ELS CONFLICTES LABORALS:Acord amb voluntatDestacar els aspectes: - Amb la signatura del contracte assumeixen un conjunt de drets i d’obligacions. - Edat mínima 16 anys - Presta de manera personal els seus serveis a l’empresa - La direcció i l’organització és competència de l’empresa - Els fruits del treball pertanyen a l’empresa - La persona treballa a canvi d’un salari· CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES: - Tipus de treball - Durada: temps indefinit o durada determinada - La remuneració salarial - El període de prova: 6 mesos per als tècnics titulats i universitaris, la resta 2 mesos en empreses de 25 o més treballadorsEs poden celebrar per escrit o oral.. si la durada és superior a 4 setmanesobliga la modalitat de contracte
 8. 8. · EL TEMPS LABORAL: - Jornada laboral: o Setmanal: 40 h o Diària: 9 h - Descansos: o Dins de la jornada: 15 minuts si supera les 6 h o Entre jornades: 12 h o Setmanal: un mínim d’un dia i mig ininterromput - Vacances: 30 dies naturals per any treballat i retribuïdes - Hores extraordinàries: o Normals o Per força major· MODALITATS DE CONTRACTACIÓ: - Contractes indefinits: no es fixa una data determinada de finalització - Contracte de foment: és estimular la contractació indefinida de col·lectius que tenen dificultats per obtenir estabilitat - Contractes temporals: hi ha una data determinada de finalització. Dues modalitats: o Contractes de durada determinada: tres tipus: contracte d’obra, eventual per circumstàncies de la producció i d’interinitat o Contractes formatius: fomentar la contractació per manca d’experiència o manca de formació
 9. 9. · CONTRACTE EN PRÀCTIQUES: - Títol universitari o formació professional - Durada: Mínim de 6 mesos i màxim 2 anys - Prova: No pot ser superior a 1 de grau mitjà. I 2 mesos per als de grau superior - Retribució: 60% del salari el primer any, 75% durant el segon - Per escrit· CONTRACTE DE FORMACIÓ: - Tenir entre 16 i 21 anys - Durada: mínim 6 mesos i màxim de 2 anys - Prova: No pot ser superior a 2 mesos - Retribució: fixat pel conveni - Per escrit

×