Praksisbeskrivelse Gamnes gård


   Såkvinne tar hestekur
       Av Tore Berg


Fakta

  Firma: Gamnes gård

  ...
Praksisbeskrivelse Gamnes gård

dersom noen av de unge skulle se en       Sønnen i huset, Erlend, ønsket å satse på
...
Praksisbeskrivelse Gamnes gård

begrepene ”det gode liv og det gode         Hesten – en god medspiller
samfunn”. ...
Praksisbeskrivelse Gamnes gård

I omstillingen ønsket de derfor å se spesielt  2004: Totalomlegging fra ku til hest
på m...
Praksisbeskrivelse Gamnes gård

                         •  Arena Filmklubb: Etablert 2007:
  ...
Praksisbeskrivelse Gamnes gård

  •  Kunnskapsparken a.l. i Harstad:      Samarbeidet med det offentlige er en av...
Praksisbeskrivelse Gamnes gård

kunnskap og nyskapingsevne spilt en stor           Fremtiden
rolle.

På bakgrunn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Praksisbeskrivelse Gamnes Gaard[1]

363 views

Published on

Litt om planer

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Praksisbeskrivelse Gamnes Gaard[1]

 1. 1. Praksisbeskrivelse Gamnes gård Såkvinne tar hestekur Av Tore Berg Fakta Firma: Gamnes gård Drift: Total omlagt fra ku til hest 2004. Ikke lønnsomt Jordbruksnæringen i Norge har i økende Stallutleie for hestesport siden 1994 grad slitt med lønnsomheten. Dette gjalt på Stall Oldersletta (17 plasser) og også for Gamnes gård som i tillegg var siden 2005 på Stall Gamnes (32 produsent av økologisk melk og kjøtt. plasser). Areal: 450 000 m2 dyrket, og 250 000 m2 utmark. Gården har deler av innsjø, elver og strandlinje. Bygninger: 13 bygninger til ulik bruk og utviklingsmuligheter. Gamnes gård på Gamnes i Harstad ble i 1984 kjøpt av Oddmund og Vivi-Ann S. Figure 1: Det var ikke bare Gamnes gård som Eggum fra Oddmunds foreldre. Gården hadde dårlig lønnsevne. Utdrag fra driftsgranskninger fra NILF. har historie tilbake til 1701, og dagens drivere er 7. generasjon. Framtidsbonden Gamnes Gård var fram til 2003 et Framtidsbonden hevet blikket, og ønsket å mønsterbruk for kjøtt- og føre familiebedriften videre. De ønsket at melkeproduksjon i Nord-Norge. gården skulle være en mulighet for neste Lønnsomhetsutviklingen i tradisjonelt generasjon, og ha mer allsidighet i driften. jordbruk hadde vært negativ i en lang Men den økonomiske utviklingen innen periode. For folkene på Gamnes Gård var tradisjonell landbruksdrift, virket ikke det på tide å se på nye muligheter. Med særlig fristende for de unge og driften gav utgangspunkt i de eksisterende ressursene heller ikke de utfordringer som moderne har de omstilt seg til en helt ny ungdom søker. virksomhet og et fullstendig nytt marked. I denne praksisen forteller de om den omstillingsprosessen som de har vært igjennom. Omstilling nødvendig Familierådet spiller en nøkkelrolle i styringen av Gamnes gård. På en måte er det bedriftens styre. Det var i familierådsmøtene at de kom fram til at 1
 2. 2. Praksisbeskrivelse Gamnes gård dersom noen av de unge skulle se en Sønnen i huset, Erlend, ønsket å satse på framtid i gården, så var det nødvendig med byggefaget og var ikke veldig interessert i omstilling. For å få lønnsom drift med en karriere på gården. melk og kjøtt var det nødvendig å investere i et robotfjøs. Imidlertid ville det kostet 6 mill kroner, noe som ikke var interessant. Her var det med andre ord snakk om en dramatisk omstilling i forhold til produkter, tjenester, produksjon og marked. Gårdens ressurser Familien ønsket altså å beholde gården og drive videre med utgangspunkt i de ressursene som var der. Dette skjønner Bilde 2: Erlend ved M/S Varodden man godt når man har vært der. Gården ligger tett på Harstad by i vakre omgivelser. Her er gode forhold for dyr, Vibeke, eldst (24) interessefelt innen forproduksjon, riding, naturopplevelser, naturmedisin, kultur, sykepleie, jordmor. mm. I tillegg inneholdt gården allerede Mia, nesteldst (23) rideskolelærer, betydelige personellmessige og materielle travkusk, montékusk, hestesport. ressurser: Gamnes gård hadde flere sterke sider som Folkene; var grunnlaget for den satsingen som Oddmund (47): Agrotekniker, skulle skje: organisasjon, ledelse, politikk, altmuligmann ; Motto: ”Respekt, • Motiverte, erfarne, kunnskapsrike rettferdighet, mangfold” og iderike og kunnskapsrike eiere Vivi-Ann (43): Prosjektleder, • Boliger og driftsbygninger som kan sekretær, eksportkandidat, tilpasses nye anvendelser prosjektutvikler/etablerer (12 PL) • En eiendom rik på flott natur og konsulent, organisasjon, kulturlandskap strategisk plassert i administrasjon, PMT, Coach, Nordnorges befolkningstetteste kreativ, økonomi, politikk, område flerkulturell, mangfoldig; Motto: • En melkekvote på 197 000 l/år og ”Å lykkes – er å se resultater en besetning av storfe som kan gjennom andre” selges for å skaffe kapital Fremtidens marked Vivi-Ann Sandnes Eggum er opptatt av ”det gode liv og det gode samfunn”. Hun er både iderik og handlekraftig. Mens hennes mann Oddmund er en utpreget praktiker er Vivi-Ann den som sår idéene. Hun har hodet fullt av idéer som hun sår ut og pleier for å se hvilke som har best grobunn. I denne situasjonen var det for henne naturlig å fokusere på noen av de Bilde 1: Vivi-Ann og Oddmund utfordringer og muligheter som ligger i 2
 3. 3. Praksisbeskrivelse Gamnes gård begrepene ”det gode liv og det gode Hesten – en god medspiller samfunn”. I denne sammenheng satte hun Oddmund og Vivi-Ann hadde helt siden opp følgende oppstilling: starten vært pådrivere i utvikling av hestemiljøet i Harstad og spilte en sentral rolle i utvikling av Harstad Travpark. Vivi-Ann var som politiker ajour med den offentlige satsingen på hest som næring2. De så spesielt for seg mulighetene for ”Grønn omsorg”, dvs terapi med assistanse fra husdyr. Her var det store muligheter med hest: Hun var spesielt bevisst følgende fremtidsvisjon: Mens luksus for mange forbindes med å flashe materiell velstand, kommer fokuset til å endre seg markant frem mot 2017. Stikkordet er tid - masser av tid.1 Vivi-Ann og Oddmund så at gården hadde ressurser som kunne brukes i en slik sammenheng. I forhold til markedet i Harstad har de identifisert følgende muligheter: • Barn: Aktivitetsopplegg mangfold • Ungdom/ unge voksne /voksne: Deltakelse, ansvar og utvikling med tilpassede aktiviteter, coaching, daglige rutiner, medvirkning, roller, mangfold og fleksibilitet Tenkingen rundt bruken av hesten som et • Mulighet for fremtidige botilbud i pedagogisk element er kommet langt på hybler/små boenheter som er under Gamnes gård. Spesielt er begrepet planlegging (ombygd silo + mestring viktig i denne sammenhengen. rorbuer) Grunnlaget for hest som næring er blitt stadig sterkere i Harstad. Harstad travpark og totalisatorselskapet Totonor er det travmiljøet som har sterkest vekst i spilleomsetningen i Norge. 1 Hentet fra "Future Consumer Tendencies and Shopping Behaviour", en ny bok om fremtidens 2 skandinaviske forbrukertrender. Det finnes en egen stortingsmelding om temaet. 3
 4. 4. Praksisbeskrivelse Gamnes gård I omstillingen ønsket de derfor å se spesielt 2004: Totalomlegging fra ku til hest på mulighetene med å satse på hest som Status: Gjennomført næring. Innhold: • Salg av melkekvoten Hestekuren 2005-07: Ombygging Stall Gamnes Status: Gjennomført Investeringer: 3,1 mill 2007-2008: Det gode tunet Status: Innhold: • Kompetanseheving • Husflytting • Biovarme • Nettverksbygging 2007-2009: Diverse delprosjekter Visjonen for familien er at Gamnes gård Status: skal bli en del av det gode samfunn og et Innhold: sted for vekst og utvikling både for samfunn, eiere og kunder. Spesielt ønsker • Ridebaner, rideveger, luftegårder de å bli en god ressurs for nyskapende • Innendørs ridehall arbeidsmetoder, læring og forebyggende • Bygging av boenheter helse. • Prosjekt ”Polar Earthship” Investeringer: + 4 mill I løpet av oppstillingsprosessen har de kommet fram til at for å realisere denne Alle disse utbyggingsprosjektene er i visjonen skal Gamnes gård utnytte de forbindelse med ressursutviklingen. ressursene som gården og dens Samtidig har de utviklet et tjenestetilbud samarbeidspartnere rår over. som utnytter disse ressursene. Tjenestene Hovedelementene i dette er landeien- er i dag: dommen, veiene, driftsbygningene (staller, • Utleie av stallplasser fjøs, naust, våningshus, etc) i tillegg til de • Diverse tiltak innenfor konseptet menneskelige ressursene. Spesielt skal ”Inn på tunet” i samarbeid med det hesten være et av aktivaene i driften. offentlige Mer konkret vil de satse på konsept som: • Gården og kysten som læringsarena • Rehabilitering og egenutvikling • Tilbud mot helse- og sosialsektor • Reiseliv, miljø og bygdeutvikling På denne bakgrunnen utarbeidet de en utviklingsplan som er de har styrt etter siden starten på omstillingsperioden i 2000: 1999-03: Forprosjekt Oldersletta Figure 2: Prislisten antyder bredden i Status: Gjennomført aktivitetstilbudet ved Gamnes gård 4
 5. 5. Praksisbeskrivelse Gamnes gård • Arena Filmklubb: Etablert 2007: Utviklingsstrategien Filmklubb med formål å skape Hver utviklingsfase er betinget av at nytenkning og økt kunnskap. tidligere fase har inntjeningsevne og god Intiativtaker, styremedlem: Vivi- økonomisk bærekraft. Ann Som med planer flest - ”ting tar tid”. Det • Harstad Hestesportklubb: Stiftet betyr at ambisjonene har vært større enn 2001: Klubb for å ivareta allsidig gjennomføringsevnen, men de har de holdt hestesport for Harstad-området. på visjonen og målene er stort sett intakt. Arena og tilrettelegger: Gamnes gård Vivi-Ann har også en strategi som går ut på at hun innenfor visjonen sin kaster frem • Harstad og Omland Travlag: stiftet en rekke idéer til prosjekt. Hun vet godt at 1884: Lokallag under Det norske alle ikke har livets rett, men som travselskap. Aktiv i nettverk for ”såkvinne” lar hun dem få en sjanse før de ponnigruppe og rekrutteringsarbeid. blir nedlagt. Alltid er det noen prosjekter (Vivi-Ann). som lykkes. Dette skaper utviklingen. • Det norske travselskap: Nasjonale fellesorganisasjonen for Utviklingsaktør Travsportens fremme, samt Gamnes gård har mange likhetstrekk med TOTONOR a.s. for landsdelens en næringshage. Vivi-Ann er en gründer og utvikling. (Oddmund) en ideutvikler som gjerne bidrar til nye tiltak, samarbeid og nettverk. Hun har • Hest og Helse: Nasjonalt fagmiljø bidratt til og deltatt i en rekke prosjekt og for fremme av bruk av hest innen nettverk: helsearbeid. www.hestoghelse.no • Bygdefolkets Studieforbund: (Vivi-Ann) Voksenopplæringstiltak og opplegg som arrangeres av Gamnes gård • Eagala Europe: Nasjonalt og dets samarbeidsmiljø. Kursene internasjonalt fagmiljø innen bruk tilbys under vignetten ”Gården og av hest innen psykoterapi. kysten som læringsarena”. www.eagala.org.uk (Vivi-Ann) Samarbeid med Troms landbrukstjeneste, Storsteinnes. • Aleris / Ungplan: Skandinavisk og • M/S Varoddens venner: Etablert Nordisk privat helse- og 2006: En forening som eier en sosialomsorg. www.aleris.no utrangert fiskebåt (kutter) på 54 fot, (Oddmund og Vivi-Ann) for å fremme interesse og kompetanse innen kystkultur. • Inn på tunet: Nasjonalt nettverk for • Kurs: Fritidsbåtskipper, landbruk som base for pedagogisk kystkulturelle kurs og aktiviteter trening, samt helse- og for alle. Styreleder: Vivi-Ann, sosialomsorg. www.innpaatunet.no Skippere: Oddmund, Vivi-Ann m.fl. • Norsk hestefaglig skole: Vertsskap • Service-Pomor a.s.: Etablert 1991, for lærlinger innen hest- og prosjektledelse og prosjektutvikling hovslagerfag. (Oddmund og Mia) også internasjonalt (Bla. Russland). Styreleder: Vivi-Ann. 5
 6. 6. Praksisbeskrivelse Gamnes gård • Kunnskapsparken a.l. i Harstad: Samarbeidet med det offentlige er en av Medlem av gruppe for energi og nøkkelfaktorene for suksess med det miljø. (Vivi-Ann) offentlige markedet og konseptet”Inn på tunet”. • Næringsforeningen Harstad: Medlem av ressursgruppe for reise, Nettverket som Gamnes gård (Oddmund kultur og opplevelser. (Vivi-Ann) og Vivi-Ann) har opparbeid vil være viktige arena for å utvikle fremtiden med • KIN – Kvinnenettverket i Nord: stabile arbeidsplasser. Nettverk for å fremme entreprenørskap blant kvinner Oppsummering (aktiv: Vivi-Ann) Denne praksisen handler egentlig om markedsorientering og omstillingsevne. I Gamnes gård baserer seg i stor grad på enkelte tilfeller må bedrifter foreta en åpenhet og samarbeid. De leier gjerne ut totalomlegging og bli noe helt annet en de ressurser og fasiliteter til andre. For har vært i lang tid. Det kan minne litt om å eksempel leier travtreneren Magne Nilsen starte en ny bedrift. Når omstillingen er og andre hesteiere stallplasser for hestene radikal og produktene nye i markedet er sine. De trener også hestene under meget utfordringen dobbel, man må utvikle både gode forhold på gårdens egne veier. produktene og markedet. Omstilling og utvikling er en del av tenkingen til Vivi-Ann og Oddmund. De tenker alltid på hvordan de kan bli bedre og skape større verdier i takt med behovene i samfunnet og sine kunder. De var først et mønsterbruk innenfor kjøtt- og melkeproduksjon og produserte økologisk mat (fremtidens mat). Da lønnsomheten innen tradisjonell husdyrproduksjon ikke lenger var god nok var de i stand til å tenke ut og realisere mange nye anvendelser av gårdens ressurser til helt nye kunder. Kunnskapen om sentale trender i samfunnsutviklingen hvor mer og mer fokus settes på immatrielle verdier var vesentlig for de valgene som er gjort. Figure 3: Knut Nilsen med em av sine hester. Han er profesjonell travtrener og leir stall hos Ut fra dette laget de seg en sterk visjon om Gamnes gård å tilby kundene/brukerne ”det gode liv”. Med deres bakgrunn så de tydelig at Vivi-Ann omtaler av og til Gamnes gård gården og spesielt hesten kunne gi viktige som en næringshage hvor det er åpent for bidrag i denne sammenhengen. andre å etablere virksomhet som kan styrke mangfoldet og totalkonseptet. En Videre hentet de inn idéer fra konseptet organisasjonsstruktur, der "Det gode tunet" ”Inn på tunet” da de utviklet tjenester og er en fellesnevner, og leietakere arbeider produkter. I tillegg hadde de en rekke ideer for egen regning og risiko i et felles miljø. selv om hvordan de forskjellige ressursene – Et team for å bidra til at man lykkes! på gården kunne utnyttes. Her har eiernes 6
 7. 7. Praksisbeskrivelse Gamnes gård kunnskap og nyskapingsevne spilt en stor Fremtiden rolle. På bakgrunn av dette utarbeidet de en utviklingsplan som omfattet både materielle ressurser og personell. Her var også nettverk og samarbeid med andre et vesentlig element. Deretter startet realiseringen. Her er nok kompetansen til å lage planer som er i takt med de politiske signalene og selge dem inn avgjørende. Nettverket spiller i denne Figure 4: Utklipp av et av de mange plandokumentene som er utarbeidet i sammenheng en nøkkelrolle. forbindelse med utviklilngen på Gamnes gård Men ikke minst har nok motet, viljen og handlingsevnen til å ta tak i planene og Ting utvikler seg ikke helt slik som tenkt, skape virkelighet av dem vært viktig. Her men det er ikke poenget for driverne. Det har det nok vært et viktig samspill mellom er helt i orden at man får nye og bedre Vivi-Ann og Oddmund. idéer underveis. Men visjonen er fortsatt intakt og det daglige arbeidet bringer dem Vivi-Ann liker å sammenligne seg med stadig nærmere målene. For Vivi-Ann er vikingene når det gjelder væremåte: fremtiden spennende og full av muligheter for Gamnes gård og folkene der. 7

×