Lauku atbalsta dienesta klientu apmierinātības pētījums 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Lauku atbalsta dienesta klientu apmierinātības pētījums 2009

 • 1,589 views
Uploaded on

Pētījuma mērķis bija iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt LAD aktīvo klientu apmierinātību ar dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem....

Pētījuma mērķis bija iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt LAD aktīvo klientu apmierinātību ar dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.
Pētījuma uzdevumi bija:
1) Analizēt klientu apmierinātību ar LAD darbu kopumā;
2) Analizēt klientu apmierinātību ar LAD sniegtajiem pakalpojumiem (pa pakalpojumu grupām);
3) Identificēt būtiskākās problēmas LAD darbā (klientu vērtējumā);
4) Identificēt vēlamos uzlabojumus LAD darbā kopumā un sniegtajos pakalpojumos;
5) Analizēt klientu vērtējumu par sadarbību ar LAD, tai skaitā, darbinieku novērtējumu dažādos aspektos (godīgums, profesionalitāte, atsaucīgums u.c.);
6) Identificēt efektīvākos informācijas sniegšanas kanālus klientiem par LAD pakalpojumiem;
7) Analizēt klientu vērtējumu par LAD mājas lapu un tās vēlamajiem uzlabojumiem;
8) Novērtēt klientu informētību par LAD pakalpojumiem un vēlamos uzlabojumus, tai skaitā, identificējot, kādu informāciju par LAD pakalpojumiem klienti vēlētos papildus saņemt;
9) Analizēt klientu vērtējumu par LAD sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un tās vēlamajiem uzlabojumiem;
10) Augstāk minētos aspektos analizēt iegūtos datus reģionu griezumā.
Pētījuma prezentācija pieejama: Pētījuma uzdevumi: 1) Analizēt klientu apmierinātību ar LAD darbu kopumā
2) Analizēt klientu apmierinātību ar LAD sniegtajiem pakalpojumiem (pa pakalpojumu grupām)
3) Identificēt būtiskākās problēmas LAD darbā (klientu vērtējumā)
4) Identificēt vēlamos uzlabojumus LAD darbā kopumā un sniegtajos pakalpojumos
5) Analizēt klientu vērtējumu par sadarbību ar LAD, tai skaitā, darbinieku novērtējumu dažādos aspektos (godīgums, profesionalitāte, atsaucīgums u.c.)
6) Identificēt efektīvākos informācijas sniegšanas kanālus klientiem par LAD pakalpojumiem
7) Analizēt klientu vērtējumu par LAD mājas lapu un tās vēlamajiem uzlabojumiem
8) Novērtēt klientu informētību par LAD pakalpojumiem un vēlamos uzlabojumus, tai skaitā, identificējot, kādu informāciju par LAD pakalpojumiem klienti vēlētos papildus saņemt
9) Analizēt klientu vērtējumu par LAD sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un tās vēlamajiem uzlabojumiem
10) Augstāk minētos aspektos analizēt iegūtos datus reģionu griezumā
Pētījuma uzdevumi: 1) Analizēt klientu apmierinātību ar LAD darbu kopumā
2) Analizēt klientu apmierinātību ar LAD sniegtajiem pakalpojumiem (pa pakalpojumu grupām)
3) Identificēt būtiskākās problēmas LAD darbā (klientu vērtējumā)
4) Identificēt vēlamos uzlabojumus LAD darbā kopumā un sniegtajos pakalpojumos
5) Analizēt klientu vērtējumu par sadarbību ar LAD, tai skaitā, darbinieku novērtējumu dažādos aspektos (godīgums, profesionalitāte, atsaucīgums u.c.)
6) Identificēt efektīvākos informācijas sniegšanas kanālus klientiem par LAD pakalpojumiem
7) Analizēt klientu vērtējumu par LAD mājas lapu un tās vēlamajiem uzlabojumiem
8) Novērtēt klientu informētību par LAD pakalpojumiem un vēlamos uzlabojumus, tai skaitā, identificējot, kādu informāciju par LAD pakalpojumiem klienti vēlētos papildus saņemt
9) Analizēt klientu vērtējumu par LAD sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un tās vēlamajiem uzlabojumiem
10) Augstāk minētos aspektos analizēt iegūtos datus reģionu griezumā.
Pētījuma prezentācija pieejama: www.lad.gov.lv/givefile.php?id=3781

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,589
On Slideshare
1,583
From Embeds
6
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 6

http://www.slideshare.net 6

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Vērtējot apmierinātību ar LAD darbību kopumā, absolūtais vairākums klientu – 84% - pauž pozitīvus novērtējumus: 38% novērtē, ka ir drīzāk apmierināti, bet 46% - ka pilnībā apmierināti. Negatīvus novērtējumus pauduši tikai aptuveni 1/10 LAD klientu – 11% bijuši drīzāk neapmierināti, bet 2% - pilnībā neapmierināti. Vidējais apmierinātības rādītājs ir 3,3 punkti četru punktu skalā, kas uzskatāms par izteikti pozitīvu rādītāju.
 • Salīdzinoši biežāk pozitīvus apmierinātības vērtējumus snieguši klienti Dienvidkurzemes (kopumā 92% apmierināto), Lielrīgas (89%), kā arī Viduslatvijas (90%) RLP. Pilnībā ar LAD darbību kopumā apmierināto īpatsvars vislielākais ir starp Dienvidkurzemes (58%), Ziemeļvidzemes (54%), Ziemeļkurzemes (53%) un Viduslatvijas (51%) RLP klientiem. Pārējās RLP pilnībā apmierināto īpatsvars ir mazāks kā ½ no to klientiem.Salīdzinoši visvairāk ar LAD darbu neapmierināto klientu ir Austrumlatgales (18%), Ziemeļaustrumu (17%), Zemgales (16%) un Dienvidlatgales (15%) RLP. Ja vērtē tikai izteikti neapmierināto īpatsvaru, tad tas vislielākais ir Lielrīgas un DienvidlatgalesRLP (3% no visiem šo RLP klientiem pauduši vērtējumu, kad ir pilnībā neapmierināti ar LAD darbību kopumā).
 • Salīdzinot 2009. gada mērījumu rezultātus ar iepriekšējā gadā veikto pētījumu, novērojams, ka nedaudz pieaudzis ar LAD darbību neapmierināto īpatsvars vienlaikus samazinot ar LAD darbību apmierināto īpatsvaram, tomēr, ņemot vērā atšķirīgās abu pētījumu realizācijas metodoloģijas, šo datu tendenci nevar uzskatīt par statistiski pierādāmu.Šeit un turpmāk atskaitē, analizējot datu salīdzinājumus pa gadiem, jāņem vērā atšķirības izlašu veidošanā abos mērījumu periodos – 2008. gada pētījuma izlase veidota pēc respondentu pašatlases principa, savukārt 2009. gada pētījuma izlase – pēc nejaušības principa, lai nodrošinātu datu reprezentativitāti attiecībā pret kopējo LAD klientu struktūru. Ņemot vērā minēto, datu salīdzinājumi šeit sniegti tikai vispārējai ilustrācijai un izmaiņas datos nevar tikt uzskatītas par statistiski pamatojamām.Šeit un turpmāk atskaitē, analizējot datu salīdzinājumus pa gadiem, jāņem vērā atšķirības izlašu veidošanā abos mērījumu periodos – 2008. gada pētījuma izlase veidota pēc respondentu pašatlases principa, savukārt 2009. gada pētījuma izlase – pēc nejaušības principa, lai nodrošinātu datu reprezentativitāti attiecībā pret kopējo LAD klientu struktūru. Ņemot vērā minēto, datu salīdzinājumi šeit sniegti tikai vispārējai ilustrācijai un izmaiņas datos nevar tikt uzskatītas par statistiski pamatojamām.
 • Tie respondenti, kuri novērtēja, ka ir neapmierināti ar LAD darbību kopumā (13%), tika lūgti minēt galvenos iemeslus. Salīdzinoši visbiežāk – 25% gadījumu – ar LAD darbību neapmierinātie kā iemeslu minējuši pārāk mazo saņemto atbalstu. Dažādi citi iemesli minēti aptuveni 1/10 gadījumu: 12% kā neapmierinātības iemeslu norādījuši birokrātiju, vēl 12% - pārpratumus un kļūdas LAD darbībā, 8% norādījuši uz traucējošu un pārāk stingru kontroli un prasībām, kā arī faktu, ka LAD ir grūti sasniedzams. 7% neapmierināto klientu par neapmierinātības iemeslu minējuši faktu, ka LAD darba dēļ (kļūdas un pārpratumi) nav piešķirts vai ir samazināts atbalsta apjoms, bet vēl 7% uzskata, ka LAD nesniedz reālu atbalstu nozarei.Atsevišķos gadījumos sniegtas arī dažādas citas atbildes – darbinieku nekompetence, maksājumu kavēšana, atteikumi pieteikumos u.c.Kopumā novērojams, ka galvenokārt neapmierinātību radījušas dažādas kļūdas, pārpratumi un nepilnības LAD darbībā, kas radījušas negatīvas sekas klientiem (atbalsta samazināšana, nepiešķiršana, kļūdas dokumentācijā, maksājumu kavēšana u.c.), kas nozīmē, ka kopējo apmierinātības līmeni ar LAD darbību būtu iespējams uzlabot, uzlabojot LAD darbu ar klientiem.
 • Aptaujā respondenti tika lūgti novērtēt dažādu klientu attiecībām būtisku profesionālo īpašību atbilstību LAD darbiniekiem. Kopumā absolūtais vairākums LAD klientu novērtējuši, ka LAD darbiniekiem piemīt visas aptaujas anketā iekļautās īpašības. Visvairāk – 95% respondentu – bijuši pārliecināti, ka LAD darbinieki ir laipni, 93% novērtējuši, ka darbinieki ir atsaucīgi, bet 90% - ka uzticami. Nedaudz retāk – 88% gadījumu – LAD darbinieki uzskatīti par objektīviem un kompetentiem. Salīdzinoši mazāk, bet arī absolūtajā vairākumā – 86% - gadījumu, aptaujātie LAD klienti novērtējuši, ka darbinieki ir godīgi.Salīdzinoši lielāks to respondentu īpatsvars, kuri nav piekrituši konkrēto īpašību atbilstībai LAD darbiniekiem, novērojams attiecībā uz darbinieku kompetenci (6% nepiekrīt, ka LAD darbinieki ir kompetenti), objektivitāti un atsaucīgumu (5%).
 • Nelielas atšķirības novērojamas arī reģionālo lauksaimniecības pārvalžu griezumā:par to, ka LAD darbinieki ir laipni, salīdzinoši visvairāk bijuši pārliecināti Ziemeļkurzemes un Zemgales RLP klienti (abos gadījumos 98%), bet salīdzinoši retāk – Dienvidlatgales un ViduslatvijasRLP klienti (abos gadījumos 93%);par to, ka LAD darbinieki ir atsaucīgi, salīdzinoši visvairāk bijuši pārliecināti Ziemeļkurzemes un Viduslatvijas (abos gadījumos 97%) RLP klienti, bet salīdzinoši retāk – Ziemeļaustrumu RLP klienti (87%);par to, ka LAD darbinieki ir uzticami, salīdzinoši visvairāk bijuši pārliecināti klienti Ziemeļaustrumu RLP (95%), bet salīdzinoši retāk – klienti DienvidlatgalesRLP (85%);par to, ka LAD darbinieki ir objektīvi, salīdzinoši visvairāk bijuši pārliecināti ZiemeļkurzemesRLP klienti (93%), bet salīdzinoši retāk – Zemgales RLP klienti (81%);par to, ka LAD darbinieki ir kompetenti, salīdzinoši visvairāk bijuši pārliecināti klienti Ziemeļaustrumu un ZiemeļkurzemesRLP klienti (abos gadījumos 92%), bet salīdzinoši retāk – DienvidlatgalesRLP klienti (82%);par to, ka LAD darbinieki ir godīgi, salīdzinoši visvairāk bijuši pārliecināti klienti Zemgales RLP (90%), bet salīdzinoši retāk – klienti AustrumlatgalesRLP (79%).
 • Ja salīdzina jauniegūtos datus ar 2008. gada mērījumiem, novērojams neliels pieaugums attiecībā uz dažādu darbinieku īpašību pozitīvajiem vērtējumiem. Lai gan metodoloģisku atšķirību dēļ dati nav uzskatāmi par statistiski pamatojamiem, tomēr kopējie dati liecina, ka salīdzinoši būtiskāk pieaugusi LAD klientu pozitīvais viedoklis par LAD darbinieku uzticamību un godīgumu.
 • Aptaujas dalībnieki tika lūgti izvērtēt ne tikai LAD darbiniekus, bet arī LAD darbu kopumā dažādos tā aspektos. Arī šajā gadījumā absolūtais vairākums klientu pauduši pozitīvus novērtējumus. Visbiežāk – 88% gadījumu – klienti piekrituši, ka LAD labprāt sniedz paskaidrojumus, ka sniegtā informācija bijusi nepilnīga vai nesaprotama. Tik pat daudz klientu piekrituši arī, ka LAD kvalitatīvi pilda savus pienākumus, bet 86% uzskata, ka LAD godprātīgi pilda savus pienākumus un vienmēr sniedz pieprasīto informāciju. Nedaudz mazāks ir to klientu īpatsvars, kuri uzskatījuši, ka LAD ir mūsdienīga iestāde (83%) un ka tās sniegtā informācija vienmēr ir saprotama (82%).Ja vērtē klientu sniegtos negatīvos novērtējumus, tad to visvairāk bijis par LAD sniegtās informācijas saprotamību – kopumā 13% uzskatījuši, ka sniegtā informācija ne vienmēr ir saprotama. Salīdzinoši liels – 8% - bijis arī to klientu īpatsvars, kuri uzskatījuši, ka LAD nav mūsdienīga iestāde.
 • Atšķirības novērojamas arī reģionālo lauksaimniecības pārvalžu griezumā:par to, ka LAD labprāt sniedz paskaidrojumus, ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai nesaprotama, salīdzinoši vairāk pārliecināti bijuši Ziemeļkurzemes un Zemgales RLP klienti (abos gadījumos 95%), savukārt salīdzinoši retāk – Ziemeļvidzemes RLP klienti (85%);par to, ka LAD kvalitatīvi pilda savus pienākumus, salīdzinoši biežāk pārliecināti bijuši klienti Ziemeļ- un DienvidkurzemesRLP klienti (abos gadījumos 90%), bet salīdzinoši retāk – Lielrīgas (80%) un Zemgales (81%) RLP klienti;par to, ka LAD godprātīgi pilda savus pienākumus, salīdzinoši biežāk pārliecināti bijuši klienti Ziemeļkurzemes (92%) un Viduslatvijas (91%) RLP, bet salīdzinoši retāk – Zemgales un LielrīgasRLP klienti (abos gadījumos 78%);par to, ka LAD vienmēr sniedz pieprasīto informāciju salīdzinoši vairāk pārliecināti bijuši klienti Ziemeļkurzemes (93%) un Ziemeļaustrumu (92%) RLP, bet salīdzinoši retāk – klienti Ziemeļvidzemes RLP (79%);par to, ka LAD ir mūsdienīga iestāde, salīdzinoši biežāk pārliecināti bijuši klienti ZiemeļkurzemesRLP (92%), bet salīdzinoši retāk – klienti Lielrīgas (74%) un Ziemeļaustrumu (77%) RLP;par to, ka LAD sniegtā informācija vienmēr ir saprotama, salīdzinoši biežāk pozitīvas atbildes snieguši Zemgales un Ziemeļaustrumu RLP klienti (abos gadījumos 86%), savukārt salīdzinoši retāk – ZiemeļkurzemesRLP klienti (78%).
 • 12% LAD klientu apgalvo, ka pēdējā gada laikā ir saskārušies ar kādām problēmām sadarbībā ar LAD.Atšķirības novērojamas, ja analizē datus reģionālo lauksaimniecības pārvalžu griezumā. Salīdzinoši biežāk to, ka sadarbībā ar LAD bijušas problēmas, aptaujā apgalvojuši Ziemeļaustrumu (18%) un Ziemeļvidzemes (17%) RLP klientu. Tāpat biežāk kā vidēji ar problēmām saskārušies arī Zemgales (14%) un Ziemeļkurzemes (13%) RLP klienti.Savukārt salīdzinoši retāk ar problēmām saskārušies Austrumlatgales (7%) un Dienvidlatgales (9%) RLP klienti.
 • Tie, kuri pēdējā gada laikā bija saskārušies ar kādām problēmām sadarbībā ar LAD (12%), tika lūgti minēt konkrētas problēmas. Salīdzinoši visbiežāk – 20% gadījumu – klienti norādījuši uz pārpratumiem un kļūdām kartēs, platību mērījumos. Gandrīz tik pat bieži – 16% gadījumu – klienti minējuši LAD darbinieku nekompetenci, sliktu darba organizāciju un kļūdas LAD darbā. Nedaudz retāk – 13% gadījumu – minēts, ka LAD darbā pieļauto pārpratumu un kļūdu dēļ, klienti nav saņēmuši vai saņēmuši samazinātu atbalsta apjomu. Dažādas citas problēmas minējuši mazāk kā 5% aptaujāto – problēmas ar maksājumiem, informācijas trūkums, traucējoša kontrole, maksājumu kavēšana u.c.
 • Informāciju par LAD pakalpojumiem klienti visbiežāk iegūst masu medijos (50%) un LAD nodaļās uz vietas (42%). Nedaudz retāk kā informācijas avoti kalpo arī LAD mājas lapa (30%) un paziņas, draugi (29%). Aptuveni 1/5 informāciju par LAD pakalpojumiem un atbalsta veidiem iegūst LAD izdotajos informatīvajos materiālos (21%). Šie nosauktie informācijas avoti uzskatāmi par klientiem būtiskākajiem.Retāk – 8% gadījumu – informāciju par LAD pakalpojumiem un atbalsta veidiem klienti iegūst pie citu iestāžu konsultantiem, semināros un informatīvajos pasākumos, bet 6% - internetā.11% aptaujāto kā informācijas avotus minējuši dažādus citus, anketā neiekļautus – konsultanti pašvaldībā, zemnieku organizācijas, asociācijas u.c.
 • Absolūtais vairākums LAD klientu – 76% - novērtējuši, ka informācija par LAD pakalpojumiem un pieejamajiem atbalsta veidiem ir pietiekama. 35% LAD klientu uzskata, ka informācija ir drīzāk pietiekama, bet vēl 41% - ka pilnībā pietiekama.Tai pat laikā jāvērš uzmanība uz faktu, ka kopumā 21% LAD klientu snieguši negatīvus informācijas pietiekamības vērtējumus – 19% uzskata, ka informācija ir drīzāk nepietiekama, bet 2% - ka pilnībā nepietiekama.Vidējais informācijas pietiekamības rādītājs ir 3,2 punkti četru punktu skalā.
 • Atšķirīgi bijuši informācijas pietiekamības vērtējumi dažādās reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs:to, ka informācija ir pietiekama, salīdzinoši biežāk apgalvojuši klienti Viduslatvijas (83%), Zemgales (83%) un Ziemeļvidzemes (79%) RLP;to, ka informācija ir nepietiekama, salīdzinoši biežāk apgalvojuši klienti Dienvidlatgales (29%) un Ziemeļkurzemes (27%) RLP.
 • Tie respondenti, kuri novērtēja, ka informācija ir nepietiekama, tika lūgti nosaukt, kādu papildus informāciju par LAD pakalpojumiem un atbalsta veidiem viņi vēlētos saņemt. Salīdzinoši visbiežāk – 23% gadījumu – klienti minējuši, ka vēlas saņemt informāciju par projektiem, bet 22% norādījuši, ka viņiem nav pieejams internets un tādēļ arī tajā publicētā informācija (tādējādi norādot, ka LAD informācija vairāk būtu jāsniedz arī citos informācijas kanālos). 18% uzskata, ka trūkst vispārēja informācija par LAD un tā darbu. 12% norādījuši, ka viņiem trūkst informācijas par projektu termiņiem, 11% uzskata, ka sniegtā informācija ir pārāk sarežģīta un nesaprotama un vēl 11% - ka informācija ne vienmēr tiek sniegta savlaicīgi.Kopumā novērojams, ka visbiežāk klienti bijuši neapmierināti nevis ar informācijas saturu, bet gan ar tās pasniegšanas avotiem un veidiem – informācijas sarežģītību, nepietiekamo informācijas daudzumu citos avotos, izņemot internetu, u.tml.
 • Kopumā 71% LAD klientu ir informēti par LAD sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.Visvairāk – 59% - klientu ir informēti par elektroniskās pieteikšanās sistēmu. 56% ir informēti par iespēju LAD mājas lapā uzdot jautājumus un 55% - par iespēju LAD mājas lapā lejupielādēt dažādus dokumentus.
 • Lai gan informētība par LAD elektroniskajiem pakalpojumiem ir izteikti augsta, izmantošanas rādītāji ir izteikti zemi – tikai 19% pēdējā gada laikā ir izmantojuši vismaz vienu no LAD sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.Salīdzinoši biežāk – 14% gadījumu – LAD klienti pēdējā gada laikā izmantojuši iespēju mājas lapā lejupielādēt dažāda veida dokumentus. Iespēju LAD mājas lapā uzdot jautājumus izmantojuši tikai 6% klientu, savukārt 5% izmantojuši elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
 • Tie respondenti, kuri bija izmantojuši LAD sniegtos elektroniskos pakalpojumus, tika lūgti novērtēt, cik lielā mērā ir apmierināti ar šiem pakalpojumiem. Absolūtais vairākums klientu snieguši pozitīvus apmierinātības vērtējumus – 47% apgalvojuši, ka ir drīzāk apmierināti un 35%, ka ir pilnībā apmierināti.1/10 elektroniskos pakalpojumus izmantojušo klientu tomēr pauduši kritiskus vērtējumus – 10% apgalvojuši, ka ir drīzāk neapmierināti un 1%, ka ir pilnībā neapmierināti.Tomēr vidējais apmierinātības ar LAD elektroniskajiem pakalpojumiem rādītājs ir izteikti augsts – 3,2 punkti četru punktu skalā.
 • Tie respondenti, kuri ir izmantojuši elektronisko pieteikšanās sistēmu (5%), tika lūgti novērtēt to detalizētāk. Kopumā elektroniskās pieteikšanās sistēmu LAD klienti vērtējuši pozitīvi, lai gan 63% arī apgalvo, ka tajā būtu nepieciešams veikt uzlabojumus.Visvairāk pozitīvo novērtējumu sniegts par EPS vizuālo noformējumu – kopumā 96% novērtējuši, ka EPS ir vizuāli viegli uztverama. 88% uzskata, ka EPS ir viegli orientēties, bet 78%, ka EPS var atrast visu nepieciešamo informāciju. 71% uzskatījuši, ka EPS palīdzības dienests ir pietiekams.
 • Vairāk kā puse LAD klientu – 59% - apgalvo, ka nekad nav apmeklējuši LAD mājas lapu. Regulāri LAD mājas lapu apmeklē tikai 1/10 klientu, kamēr 16% - reizēm, bet 12% - reti.Salīdzinoši lielākais LAD mājas lapas apmeklētāju īpatsvars ir Lielrīgas un ViduslatvijasRLP klientu vidū (abos gadījumos 51% ir apmeklējuši mājas lapu), arī ZiemeļkurzemesRLP klientu vidū (50%). Savukārt salīdzinoši mazāk mājas lapas apmeklētāju ir Dienvidlatgales (71% nav apmeklējuši mājas lapu), Ziemeļaustrumu (70%) RLP klientu vidū, kā arī starp DienvidkurzemesRLP klientiem (64%).Salīdzinoši biežāk LAD mājas lapu apmeklē Lielrīgas (15% mājas lapu apmeklē regulāri), Zemgales (14%) un Ziemeļkurzemes (12% ) RLP klienti.
 • Tie respondenti, kuri apmeklē mājas lapu, tika lūgti novērtēt to. Visbiežāk mājas lapas apmeklētāji piekrituši, ka tajā sniegtā informācija ir saprotama (85%), nedaudz retāk – 82% gadījumu – ka mājas lapā var atrast visu nepieciešamo kontaktinformāciju. 79% klientu piekrituši, ka mājas lapa ir vizuāli pievilcīga, 76% - ka mājas lapā ir viegli orientēties, bet 75% - ka mājas lapā var atrast visu nepieciešamo informāciju. Salīdzinoši mazāks respondentu īpatsvars piekritis, ka LAD mājas lapā vienmēr pieejama visa nepieciešamā informācija (64%).Salīdzinoši lielākais negatīvo novērtējumu īpatsvars saņemts par diviem mājas lapas aspektiem – 17% uzskata, ka LAD mājas lapā nav viegli orientēties un 18%, ka LAD mājas lapā nevar atrast visu nepieciešamo informāciju.

Transcript

 • 1. Decembris`2009
  LAUKU ATBALSTA DIENESTA KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS 2009
  PĒTĪJUMA GALVENIE REZULTĀTI
 • 2. PĒTĪJUMAAPRAKSTS
  2
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
  IT IZMANTOŠANA APMĀCĪBU PROCESĀ Marts, 2009
 • 3. Pētījuma apraksts
  3
  Pētījuma lauka darba informācija
  Veikšanas laiks:
  • Pētījums tika veikts laika posmā no 2009. gada 9. līdz 30. novembrim.
  Pētījuma uzdevums:
  • Iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt LAD aktīvo klientu apmierinātību ar dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.
  Pētījuma metode:
  • Pētījums balstīts kvantitatīvajā metodoloģijā, datu iegūšanai izmantojot telefonintervijas.
  Pētījuma mērķa grupa:
  • Lauku atbalsta dienesta aktīvie klienti.
  Pētījuma izlase:
  • Sasniegtais izlases apjoms – 755 respondenti (juridiskās personas – 229, privātpersonas - 526).
  • 4. Statistisko mērījumu kļūda pie 755 respondentu izlases sastāda +/-3,6%.
  • 5. Pētījuma izlase veidota reprezentatīva attiecībā pret LAD kopējo klientu struktūru sadalījumā pēc izmantotajiem atbalsta veidiem un pa reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm.
  Pētījuma darba grupa:
  • Gints Klāsons – pētījuma metodoloģijas izstrāde, anketas izstrāde, pētījuma datu apstrāde un analīze, gala ziņojuma sagatavošana.
  • 6. Guna Spurava - pētījuma lauka darba organizācija un vadība.
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 7. PĒTĪJUMAIZLASES RAKSTUROJUMS
  4
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
  IT IZMANTOŠANA APMĀCĪBU PROCESĀ Marts, 2009
 • 8. Pētījuma izlases raksturojums
  5
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 9. Pētījuma izlases raksturojums
  6
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 10. Pētījuma izlases raksturojums
  7
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 11. Pētījuma izlases raksturojums
  8
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 12. Pētījuma izlases raksturojums
  9
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 13. Pētījuma izlases raksturojums
  10
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 14. PĒTĪJUMAREZULTĀTI
  11
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 15. APMIERINĀTĪBA AR LAD DARBU
  12
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 16. Apmierinātība ar LAD darbību kopumā
  13
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 17. Apmierinātība ar LAD darbību kopumā
  14
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 18. Apmierinātība ar LAD darbību kopumā
  Salīdzinājums pa gadiem
  15
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 19. Iemesli, kādēļ klienti bijuši neapmierināti ar LAD darbu kopumā
  16
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 20. LAD darbinieku novērtējums
  17
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 21. LAD darbinieku novērtējums
  18
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 22. LAD darbinieku novērtējums
  Salīdzinājums pa gadiem
  19
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 23. LAD darba novērtējums
  20
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 24. LAD darba novērtējums
  21
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 25. Problēmas sadarbībā ar LAD
  22
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 26. Problēmas sadarbībā ar LAD
  23
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 27. INFORMĒTĪBA PAR LADPAKALPOJUMIEM
  24
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 28. Informācijas par LAD pakalpojumiem ieguves avoti
  25
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 29. Informācijas pietiekamības par LAD pakalpojumiem vērtējums
  26
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 30. Informācijas pietiekamības par LAD pakalpojumiem vērtējums
  27
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 31. Vēlamā papildus informācija
  28
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 32. LADELEKTRONISKIEPAKALPOJUMI
  29
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 33. Informētība par LAD elektroniskajiem pakalpojumiem
  30
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 34. LAD elektronisko pakalpojumu izmantošana
  31
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 35. Apmierinātība ar LAD elektroniskajiem pakalpojumiem
  32
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 36. LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas novērtējums
  33
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 37. LAD mājas lapas apmeklēšanas biežums
  34
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 38. LAD mājas lapas novērtējums
  35
  LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2009
 • 39. PALDIES!