Digital frukost22marsext

531 views
429 views

Published on

GK-forum 22 mars:

Sociala medier och affärsnytta – vilken roll spelar ert varumärke på de nya arenorna?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital frukost22marsext

 1. 1. S O C I A L A   M E D I E R   O C H  A F FÄ RS N Y T TA    –   V I L K E N   R O L L   S P E L A R   E R T   V A R U M Ä R K E  P Å   D E   N Y A   A R E N O R N A ?  GK-­‐frukost,  22  mars  2011  Geelmuyden.Kiese  Marie  Sle;engren  Eric  Uggla  a-­‐m  unltd  consul@ng  Anna-­‐Maria  Berggren  
 2. 2. Morgonens  agenda  Introduk@on   Betydelsen  av  a;  skapa   dialog  med  målgruppen   och  förstå  deras   drivkraKer.  Affärsny;a   A;  välja  räH  kanaler  och   hur  ni  kan  arbeta  för  a;     skapa  uppmärksamhet  Kanalval   runt  ert  varumärke.  
 3. 3. En  av  Skandinaviens  ledande  kommunikaMonsbyråer   •  En  av  Skandinaviens  ledande   kommunika@onsbyråer,  etablerad  1989   •  Partnerägd  från  alla  länder   •  Kontor  i  Stockholm,  Köpenhamn  och  Oslo   •  70  anställda     •  Omsä;ning  på  80  miljoner     •  Exklusiv  nordisk  partner  @ll  Ketchum  Pleon,   Europas  största  och  e;  av  världens  största   kommunika@onsnätverk  
 4. 4. Vår  process  och  metodik  AH  förflyHa  eller  förstärka  varumärket  är  målet,   PROSESSEN  storytelling  är  verktyget    I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  Ö  N  S  K  A  D   I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  S  J  Ä  L  V  B  I  L  D    I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  I  M  A  G  E  
 5. 5. Vår  process   Hjärna   Hjärta   Händer   Arena  Research  och   Huvud-­‐ Roll   Val   AkMviteter  analys   utmaningar   Historia   S E N S E M A K I N G   S T O R Y M A K I N G   S T O R Y T E L L I N G  
 6. 6. Vad  är  eH   Arkitektur   Reklam  varumärke?   Säljmaterial   webben  Summan  av  alla   Word  of    associa@oner  mo;agaren   Återförsäljare   Mouth  har  i  si;  huvud   Kundservice   VARUMÄRKETS   PR   KONTAKTYTOR   Koncept   Sponsring   EH  löZe   Den  önskade  iden@teten   Produkter/   Tjänster   Evenemang   Ledarskapet   DM  /  TM   Medarbetare   6  
 7. 7. KommunikaMon  på  olika  villkor   Våra  produkter  och   REKLAM   tjänster  är  fantas@ska!     Deras  produkter  och   PR   tjänster  är  fantas@ska!     Därför  använder  vi  deras   Källa: Judith Wolst fantasMska  produkter   SOCIALA   och  tjänster!     MEDIER  Inspirerad  av  John  Moore,  Brand  Autopsy   7  
 8. 8. Sociala  medier  =  digitala  konversaMoner  med  ord,  bild  och  film   Digitala  nätverk   Sajter  &  Forum   LinkedIn   Hemsidor   Facebook/BranchOut   Interak@v  pressrum   SmallWorld   Kampanjsajter   Bokmärkessajter   Företags/sponsrade  bloggar   AOS,  TripAdvisor,  Pricerunner   SlideShare   YouTube   Flickr   Microbloggar   Spo@fy   Bloggar   Företagsbloggar   Twi;er   worldpress.com   Facebook   blogger.com   Källa:  Brian  Solis,  www.theconversa>onprism.com   www.theconversa>onprism.com    
 9. 9. 45  M   Wikipedia   5  000   60%     Flickr   SlideShare   398  M   bilder  per  minut  på  YouTube   46  år   unika  besökare  på  en  månad   LinkedIn   Fortune  500     video@d   ak@va  på  Twi;er   85  M   dagligen  på   700   Facebook   200  branscher   1  289  000   nordiska  bloggar   miljarder  minuter   per  månad  på  Facebook   Foursquare   5  M   68%   svenska  börsnoterade  bolag     4  500  000   inte  på  Facebook   Svenskar  på  Facebook  
 10. 10. AffärsnyHa   Genom  aH  lyssna:     •  Trender   •  Konkurrensbevakning   •  Mäta  målgruppens  ’nöjdhet’  och  preferenser   Genom  aH  konversera:     •  Sökordsop@mera   •  Försäljning  –  nya  segment  &  marknader   •  Produktutveckling   •  Kundlojalitet  och  ambassadörer   •  Kundservice   •  Kund-­‐  och  medarbetarnöjdhet   10  
 11. 11. Sociala  medier  –  strategi  eller  takMk?  Källa:  Simon  Sinek     11  
 12. 12. Delmål  &  finansiella  mål  Exempel   MålsäHning:   Delmål:     AkMvitet:   Resultat:     Stärka   2000   Slutlig   Ökad  omsä;ning   konversion  från   X%  kundlojaliteten   Facebook-­‐fans   webben  @ll  bu@k   700     Ökad   följare  på  Twi;er   vinstmarginal   X%  
 13. 13. KANALVAL  
 14. 14. AH  välja  räH  kanaler  för  ert  varumärke   1.  Socialt  kapital   2.  Mönster  och   värderingar   3.  ’Teknografi’  
 15. 15. Socialt  kapital  1.  
 16. 16. Aldrig  förr  har  klyschorna  varit  mer  relevanta   It takes two to tangoo What’s in it for me? Earning  the  right  to  advance   Win-win situation Kommunikation sker på mottagarens villkor 16  
 17. 17. Socialt  kapital  –  byteshandel  Målgruppens  förhållningssäH  Mll  interakMon  •  Pengar  •  Iden@tet  &  @llhörighet  •  Kändisskap  •  Underhållning  &  tävlingar  •  Tips  och  informa@on  •  Kunskap  &  kompetensutveckling  •  Samlande   Mervärden  som  gör  aC  kunden   blir  en  ambassadör.  •  Ny;a  och  välgörenhet   17  
 18. 18. Tävling  
 19. 19. Kompetens-­‐   utveckling  
 20. 20. Tips   Vice President of Tourism Marketing at DME20  
 21. 21. IdenMtet   21  
 22. 22. Samlande  22  
 23. 23. •  Pengar  •  Värderingar  •  IdenMtet,  Mllhörighet  &  kändisskap  •  Underhållning  &  tävlingar   Mervärden  •  Tips  och  informaMon  •  Kunskap  &  kompetensutveckling  •  Samlande  •  NyHa  och  välgörenhet  •  Krishantering  Vilket  socialt  kapital  har  ni  goH  om?    
 24. 24. 2.  Mönster      Värderingar  
 25. 25. Konsumentbeteendet  har  förändrats  Från  traH  Mll  loop   Källa:    Harvard  Business  Review,  Branding  in  the  Digital  Age,  You’re  Spending  Your  Money  in  All  the  Wrong  Places,  David  C.  Edelman    
 26. 26. Kundlojalitet  ur  B2B-­‐perspekMv     Trusted  Advisor   Problem  Solver   Preferred  Supplier   Vendor   Källa:    Siebel  Systems  Inc.  
 27. 27. Arketyper  i  segmentet    B2B:  KersMn  Eriksson  43  år   B2C:  Charlie  PeHerson  30  år  Global  inköpare   ProdukMonsledare  Inköpsprocesser  och  policy?   Preferenser  i  kategorin  och  möjliga  subs@tut?    Roll  på  företaget?     Konsum@onsmönster  och  vanor?  ’Work/life’-­‐balans?   Sysselsä;ning?  Kompetensutveckling  inom  företaget?   Så  spenderar  han  helst  en  ledig  dag?    Utmaningar  i  det  egna  arbetet?   Gläds  åt?      Utmaningar  företaget  har  eller  har  haK?     Är  ledsen  för?    Visioner  i  sin  yrkesroll?   Vill  gärna  resa  @ll?  Företagets  vision?     Vill  göra  i  fram@den?    Tradi@onell  mediekonsum@on?  Företaget/Individen   Tradi@onell  mediekonsum@on?    Beteende  i  sociala  medier?  Företaget/Individen   Beteende  i  sociala  medier?    
 28. 28. Teknografi  3.  
 29. 29. Beteenden  i  sociala  medier   3  InnovaMv  konversatör   Skapar  dialog   Engagerar  ”anhängare”  a;  göra  saker   Bygger  nya  samtalsämnen,  spellistor  och  ”applika@oner”   2  AkMv  deltagare   Börjar  följa  andra   Bemöter  kommentarer   Gör  avtryck  i  olika  forum  1  Synlig  åskådare  Registrera  Lyssna    Svara   Källa:  www.forrester.com   29  
 30. 30. Kanalvalet  –  en  iteraMv  process  Önskad  iden@tet  och  målgruppens  drivkraKer  
 31. 31. Rollhjulet   Utmanare   Hjälte   Offer   Monster      Expert  
 32. 32. Sociala  medier  är  en  pågående  process  Genomförandet   Akt  I   Akt  II   Akt  III   Bygga   Engagera   Målgruppen   iden@teten   målgruppen   producerar  
 33. 33. SA M M A N FAT T N I N G  
 34. 34. Logos,  etos  och  patos    Konsten  aH  engagera  i  sociala  medier     Logiken  skiljer  sig   mellan  målgrupper   Känslor  styr  och   och  kanaler   engagerar  målgruppen   aH  producera   Med  strategi  och  kreaMvitet   påverkas  engagemang  och   handling  
 35. 35. SystemaMsk  och  kreaMv  utveckling  MålsäHningar  –  önskad  idenMtet  och  affärsnyHa   –  Sensemaking   –  Storymaking   –  Storytelling    Målgruppsanpassa  kanalvalen   –  Socialt  Kapital   –  Beteenden  och  värderingar   –  Teknografi  Konversera  i  tre  akter  med  ord,  bild,  film  och  musik!  
 36. 36. Workshop:  AH  lyckas  i  sociala  medier  Rådgivning  och  strategiutveckling  i  form  av  en  halvdags  interak>v  workshop  med  förberedande  övningar  och  coachande  uppföljning.   Före   Sensemaking     &  Målgruppsanlys   MålsäHningar   En  hållbar   Under   beräHelse   vardagliga  samtalsämnen   Storymaking   och  kampanjer  laddat   med  socialt  kapital   EZer   Socialt  kapital   Målgruppsanalys   Storytelling  
 37. 37. www.geelmuyden-­‐kiese.se  Facebook.com/geelmuydenkiese  Twi;er:  @geelmuydenkiese    www.amunltd.com  Twi;er:  @amunltd  

×