Your SlideShare is downloading. ×
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

35. Press Clipping_ GIKIL Fights Recession with New Products and Tec…

94

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
94
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 35. PRESS CLIPPING 35. PRESS CLIPPING"GIKIL fights recession with new products and technologies“„Novim proizvodima i tehnologijama GIKIL se bori protiv recesije“Prepared by GIKIL Corporate Communications Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativne komunikacije LUKAVAC, MART 2013
 • 2. This article was published on Mart 1, 2013. Bosnian MediaGroup Agency Tuzla prepared and published this article incooperation with GIKIL Corporate Communications Team. First we will introduce you to the original version of articletranslated into English. After that we will present Media wherearticle is published. ________________________________________________ Ovaj tekst je objavljen 1. marta 2013. godine. Bosanskamedijska grupa Tuzla je pripremila i objavila ovaj tekst u saradnjisa GIKIL Timom za korporativne komunikacije. Prvo ćemo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu naengleski jezik. Zatim ćemo prezentirati medije gdje je tekstobjavljen.
 • 3. http://www.gikil.ba/bs/proizvodi-i-usluge/kan-krecni-amonijum-nitrat/118-u-posjeti-lukavakoj-kompaniji-shristi-mittal-kerka-svjetskog-industrijskog-magnata-pramod-mittala-U posjeti lukavačkoj kompaniji Shristi Mittal, kćerka svjetskog industrijskog magnataPramod Mittala Mittal: „Novim proizvodima i tehnologijama GIKIL se bori protiv recesije“ GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize na svjetskom tržištu koksa, uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjem novih proizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta. Jedino se na takav načinmože oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, koje je od 2009. godine, odkada recesija traje, drastično promijenilo koncept, zahtijevajući brzo prilagođavanjezahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnu iHercegovinu Shristi Mittal, članice Nadzornog Odbora GIKIL-a, inače kćerke PramodMittala, predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva uGIKIL-u. Prema njenim riječima, opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat jeefikasne i temeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički napor svihuposlenih, na čelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjem uslova za nove projekte.-Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novim proizvodima,odnosno novim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo da će to biti budućnost ovekompanije. Sve te dobre ideje i planiranja, uspješna su kombinacija znanja i iskustavaljudi koji već dugo rade u GIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima kojeposjeduju naši mladi stručnjaci. Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidimmnogo prilika i veliki potencijal GIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci će napravitijedan veliki korak za GIKIL koji će značajno unaprijediti kompaniju – zaključila jeShristi Mittal.Kao članica Nadzornog Odbora GIKIL-a, Shristi Mittal podrugi put boravi u Bosni i Hercegovini i GIKIL-u. Tokomtrodnevnog boravka upriličeno je niz sastanaka samenadžmentom Kompanije, provedene su temeljite analizei planiranja, a poseban akcenat stavljen je na uspješnoprimjenjene mjere i aktivnosti, koje su pomogle da seprevaziđe ekonomska kriza sa kojom se GIKIL ozbiljnosuočio prvi put početkom 2009. godine. Tokom svogboravka Shristi Mittal nije krila oduševljenje Bosnom kao i njenim ljudima.- Kada je riječ o Bosni, moj utisak je da svaki put kad dođem ovdje uvidim koliko su svigostoprimljivi , ljudi su veoma ljubazni i bez obzira na tragediju koju je preživjela ova zemljaveoma su pozitivni, žele da rade i grade bolju državu i poslovno okruženje, tako da je ovo zamene divno iskustvo, – dodala je Mittal. Njena posjeta izazvala je izuzetno velikointeresovanje, s obzirom na reputaciju porodice Mittal u svijetu.
 • 4. http://www.gikil.ba/en/news/4-novosti/118-u-posjeti-lukavakoj-kompaniji-shristi-mittal-kerka-svjetskog-industrijskog-magnata-pramod-mittala-Visiting Lukavac Company Ms. Shristi Mittal, a daughter of worlds industrial magnate Mr.Pramod MittalWednesday, 06 March 2013 08:53 Mittal: "GIKIL fights recession with new products and technologies " “GIKIL - Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac despite the economic crisis on the world coke market manages to survive. The management of the company is planning to introduce new products and manufacturing technologies to consolidate its position and conquer newmarkets. Only in this manner GIKIL can withstand the crisis and give a quality answer to theglobal market. The market has drastically changed the concept since 2009. The recessionstarted abruptly demanding quick adjustment to the requirements of customers, high qualityand adjusted price.”This was stated at a meeting of the Management Board of GIKIL which was held to mark thearrival of Ms. Shristi Mittal, Supervisory Board Member of GIKIL in Bosnia andHerzegovina. Ms. Shristi is a daughter of Mr. Pramod Mittal, a Chairman of the internationalcompany GSHL, which has a majority ownership in GIKIL. According to Ms. Mittal, thesurvival of GIKIL on the market in recent years is the result of an efficient and thoroughmodernization of the company, which was conducted by a joint effort of all employees, led bymanagement, resulting in the creation of conditions for new projects.Among other things the new products and new ways to manufacture coke were discussed inthe meetings in GIKIL.“We are confident that it will be the future of thiscompany. All these good ideas and planning aresuccessful combination of knowledge and experience ofpeople working with GIKIL for a long time, with energy,ideas and new knowledge possessed by our youngprofessionals. We have a lot of new and interestingprojects, and I see a lot of opportunities and greatpotential for GIKIL. All these small joint steps will makeone big step for GIKIL which will significantly improve the company “- said Ms. ShristiMittal.This is the second visit of Ms. Shristi Mittal as a member of the Supervisory Board to Bosniaand Herzegovina and GIKIL. During the three-day stay a series of meetings with thecompanys management was arranged. Thorough analysis and planning were conducted and aspecial emphasis was made on successfully applied measures and activities, which havehelped to overcome the economic crisis GIKIL faced for the first time in early 2009. Duringher stay Ms. Shristi Mittal did not hide her enthusiasm for Bosnia and its people.
 • 5. “When it comes to Bosnia, my impression is that every time I come here I realize howhospitable everyone is. People are very kind and regardless of the tragedy that this countryhas survived all are very positive; they want to work and build a better country and businessenvironment, so this is a wonderful experience for me,” - Ms. Mittal added.Her visit sparked great interest, given the reputation of the Mittal family in the world.
 • 6. http://www.tuzlanski.ba/bosanski-lonac/83-bosanski-lonac/4819-u-posjeti-lukavakoj-kompaniji-shristi-mittal-kerka-svjetskog-industrijskog-magnata-pramod-mittala.htmlLukavačku kompaniju GIKIL, posjetila kćerka svjetskogindustrijskog magnataPetak, 01 Mart 2013 18:40ShareMittal: „Novim proizvodima i tehnologijama GIKIL se bori protiv recesije"GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize na svjetskomtržištu koksa, uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjem novihproizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta. Jedino sena takav način može oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, koje je od2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilo koncept, zahtijevajući brzoprilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnu iHercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a, inače kćerke Pramod Mittala,predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u.Prema njenim riječima, opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat je efikasne itemeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički napor svih uposlenih, načelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjem uslova za nove projekte.
 • 7. -Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novim proizvodima, odnosnonovim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo da će to biti budućnost ove kompanije. Svete dobre ideje i planiranja, uspješna su kombinacija znanja i iskustava ljudi koji već dugorade u GIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima koje posjeduju naši mladistručnjaci. Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidim mnogo prilika i velikipotencijal GIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci će napraviti jedan veliki korak za GIKILkoji će značajno unaprijediti kompaniju – zaključila je Shristi Mittal.Kao članica Uprave, Shristi Mittal po drugi put boravi u Bosni i Hercegovini i GIKIL-u.Tokom trodnevnog boravka upriličeno je niz sastanaka sa menadžmentom Kompanije,provedene su temeljite analize i planiranja, a poseban akcenat stavljen je na uspješnoprimjenjene mjere i aktivnosti, koje su pomogle da se prevaziđe ekonomska kriza sa kojom seGIKIL ozbiljno suočio prvi put početkom 2009. godine. Tokom svog boravka Shristi Mittalnije krila oduševljenje Bosnom kao i njenim ljudima.- Kada je riječ o Bosni, moj utisak je da svaki put kad dođem ovdje uvidim koliko su svigostoprimljivi , ljudi su veoma ljubazni i bez obzira na tragediju koju je preživjela ova zemljaveoma su pozitivni, žele da rade i grade bolju državu i poslovno okruženje, tako da je ovo zamene divno iskustvo, – dodala je Mittal. Njena posjeta izazvala je izuzetno velikointeresovanje, s obzirom na reputaciju porodice Mittal u svijetu.
 • 8. http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=5139101.03.2013. Broj citanja: 495U posjeti lukavačkoj kompaniji ShristiMittal: „Novim proizvodima i tehnologijama GIKIL se boriprotiv recesije“GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomskekrize na svjetskom tržištu koksa, uspijeva se održati, a menadžment ovekompanije planira uvođenjem novih proizvoda i proizvodnih tehnologijaučvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta. Jedino se na takav načinmože oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, koje je od2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilo koncept,zahtijevajući brzo prilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet iprilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodudolaska u Bosnu i Hercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a,
 • 9. inače kćerke Pramod Mittala, predsjednika multinacionalne kompanijeGSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u. Prema njenim riječima,opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat je efikasne itemeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički naporsvih uposlenih, na čelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjemuslova za nove projekte.-Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novimproizvodima, odnosno novim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo daće to biti budućnost ove kompanije. Sve te dobre ideje i planiranja,uspješna su kombinacija znanja i iskustava ljudi koji već dugo rade uGIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima koje posjeduju našimladi stručnjaci. Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidimmnogo prilika i veliki potencijal GIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci ćenapraviti jedan veliki korak za GIKIL koji će značajno unaprijeditikompaniju – zaključila je Shristi Mittal.Kao članica Uprave, Shristi Mittal po drugi put boravi u Bosni i Hercegovinii GIKIL-u. Tokom trodnevnog boravka upriličeno je niz sastanaka samenadžmentom Kompanije, provedene su temeljite analize i planiranja, aposeban akcenat stavljen je na uspješno primjenjene mjere i aktivnosti,koje su pomogle da se prevaziđe ekonomska kriza sa kojom se GIKILozbiljno suočio prvi put početkom 2009. godine. Tokom svog boravkaShristi Mittal nije krila oduševljenje Bosnom kao i njenim ljudima.- Kada je riječ o Bosni, moj utisak je da svaki put kad dođem ovdje uvidimkoliko su svi gostoprimljivi, ljudi su veoma ljubazni i bez obzira natragediju koju je preživjela ova zemlja veoma su pozitivni, žele da rade igrade bolju državu i poslovno okruženje, tako da je ovo za mene divnoiskustvo, – dodala je Mittal. Njena posjeta izazvala je izuzetno velikointeresovanje, s obzirom na reputaciju porodice Mittal u svijetu. (tuzlarije.net - BMG Bosanska medijska grupa)
 • 10. http://www.bhreporter.ba/component/content/article/35-slajd/2306--novim-proizvodima-i-tehnologijama-gikil-se-bori-protiv-recesije„Novim proizvodima i tehnologijama GIKIL se boriprotiv recesije“ShareGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize na svjetskomtržištu koksa, uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjem novihproizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta.Jedino se na takav način može oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, kojeje od 2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilo koncept, zahtijevajući brzoprilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnu iHercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a, inače kćerke Pramod Mittala,predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u.Prema njenim riječima, opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat je efikasne itemeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički napor svih uposlenih, načelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjem uslova za nove projekte.-Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novim proizvodima, odnosnonovim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo da će to biti budućnost ove kompanije. Sve
 • 11. te dobre ideje i planiranja, uspješna su kombinacija znanja i iskustava ljudi koji već dugo radeu GIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima koje posjeduju naši mladi stručnjaci.Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidim mnogo prilika i veliki potencijalGIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci će napraviti jedan veliki korak za GIKIL koji ćeznačajno unaprijediti kompaniju – zaključila je Shristi Mittal.Kao članica Uprave, Shristi Mittal po drugi put boravi u Bosni i Hercegovini i GIKIL-u. Tokom trodnevnog boravka upriličeno je niz sastanaka sa menadžmentom Kompanije,provedene su temeljite analize i planiranja, a poseban akcenat stavljen je na uspješnoprimjenjene mjere i aktivnosti, koje su pomogle da se prevaziđe ekonomska kriza sa kojom seGIKIL ozbiljno suočio prvi put početkom 2009. godine. Tokom svog boravka Shristi Mittalnije krila oduševljenje Bosnom kao i njenim ljudima.- Kada je riječ o Bosni, moj utisak je da svaki put kad dođem ovdje uvidim koliko su svigostoprimljivi , ljudi su veoma ljubazni i bez obzira na tragediju koju je preživjela ova zemljaveoma su pozitivni, žele da rade i grade bolju državu i poslovno okruženje, tako da je ovo zamene divno iskustvo, – dodala je Mittal. Njena posjeta izazvala je izuzetno velikointeresovanje, s obzirom na reputaciju porodice Mittal u svijetu.bhreporter/BMG
 • 12. http://www.aktuelno.ba/vijesti/item/1125-mittal-%E2%80%9Enovim-proizvodima-i-tehnologijama-gikil-se-bori-protiv-recesije%E2%80%9C.htmlMittal: „Novim proizvodima i tehnologijama GIKIL sebori protiv recesije“Friday, 01 March 2013 14:18U posjeti lukavačkoj kompaniji Shristi Mittal, kćerka svjetskog industrijskog magnataPramod Mittala GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize na svjetskom tržištu koksa, uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjem novih proizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta. Jedino se na takav način može oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, koje je od 2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilo koncept, zahtijevajući brzo prilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnu iHercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a, inače kćerke Pramod Mittala,predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u.Prema njenim riječima, opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat je efikasne itemeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički napor svih uposlenih, načelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjem uslova za nove projekte.
 • 13. -Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novim proizvodima, odnosnonovim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo da će to biti budućnost ove kompanije. Svete dobre ideje i planiranja, uspješna su kombinacija znanja i iskustava ljudi koji već dugo radeu GIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima koje posjeduju naši mladi stručnjaci.Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidim mnogo prilika i veliki potencijalGIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci će napraviti jedan veliki korak za GIKIL koji ćeznačajno unaprijediti kompaniju – zaključila je Shristi Mittal.Kao članica Uprave, Shristi Mittal po drugi put boravi u Bosni i Hercegovini i GIKIL-u.Tokom trodnevnog boravka upriličeno je niz sastanaka sa menadžmentom Kompanije,provedene su temeljite analize i planiranja, a poseban akcenat stavljen je na uspješnoprimjenjene mjere i aktivnosti, koje su pomogle da se prevaziđe ekonomska kriza sa kojom seGIKIL ozbiljno suočio prvi put početkom 2009. godine. Tokom svog boravka Shristi Mittalnije krila oduševljenje Bosnom kao i njenim ljudima.- Kada je riječ o Bosni, moj utisak je da svaki put kad dođem ovdje uvidim koliko su svigostoprimljivi , ljudi su veoma ljubazni i bez obzira na tragediju koju je preživjela ova zemljaveoma su pozitivni, žele da rade i grade bolju državu i poslovno okruženje, tako da je ovo zamene divno iskustvo, – dodala je Mittal. Njena posjeta izazvala je izuzetno velikointeresovanje, s obzirom na reputaciju porodice Mittal u svijetu.
 • 14. http://www.ekapija.ba/Vijest/vijesti/kcerka-industrijskog-giganta-mittala-u-posjeti-gikil-u-u-lukavcu/11822Kćerka industrijskog giganta Mittala uposjeti GIKIL-u u LukavcuIzvor: eKapija.BA, 02.03.2013 08:52:17GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize na svjetskomtržištu koksa, uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjem novihproizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta. Jedino sena takav način može oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, koje je od2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilo koncept, zahtijevajući brzoprilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnu iHercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a, inače kćerke Pramod Mittala,predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u.Prema njenim riječima, opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat je efikasne itemeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički napor svih uposlenih, načelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjem uslova za nove projekte."Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novim proizvodima,odnosno novim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo da će to biti budućnost ovekompanije. Sve te dobre ideje i planiranja, uspješna su kombinacija znanja i iskustava
 • 15. ljudi koji već dugo rade u GIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima kojeposjeduju naši mladi stručnjaci. Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidimmnogo prilika i veliki potencijal GIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci će napravitijedan veliki korak za GIKIL koji će značajno unaprijediti kompaniju", zaključila jeShristi Mittal.Kao članica Uprave, Shristi Mittal po drugi put boravi u Bosni i Hercegovini i GIKIL-u. Tokom trodnevnog boravka upriličeno je niz sastanaka sa menadžmentom Kompanije,provedene su temeljite analize i planiranja, a poseban akcenat stavljen je na uspješnoprimjenjene mjere i aktivnosti, koje su pomogle da se prevaziđe ekonomska kriza sa kojom seGIKIL ozbiljno suočio prvi put početkom 2009. godine. Tokom svog boravka Shristi Mittalnije krila oduševljenje Bosnom kao i njenim ljudima."Kada je riječ o Bosni, moj utisak je da svaki put kad dođem ovdje uvidim koliko su svigostoprimljivi , ljudi su veoma ljubazni i bez obzira na tragediju koju je preživjela ovazemlja veoma su pozitivni, žele da rade i grade bolju državu i poslovno okruženje, takoda je ovo za mene divno iskustvo", dodala je Mittal. Njena posjeta izazvala je izuzetnoveliko interesovanje, s obzirom na reputaciju porodice Mittal u svijetu.
 • 16. http://www.klix.ba/biznis/news/kcerka-industrijskog-giganta-mittala-u-posjeti-gikil-u-u-lukavcu/130301091Kćerka industrijskog giganta Mittala uposjeti GIKIL-u u LukavcuGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize na svjetskomtržištu koksa uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjem novihproizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta.Shristi MittalJedino se na takav način može oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, kojeje od 2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilo koncept, zahtijevajući brzoprilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnu iHercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a, inače kćerke Pramod Mittala,predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u.Prema njenim riječima, opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat je efikasne itemeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički napor svih uposlenih, načelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjem uslova za nove projekte."Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novim proizvodima, odnosnonovim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo da će to biti budućnost ove kompanije. Svete dobre ideje i planiranja, uspješna su kombinacija znanja i iskustava ljudi koji već dugo radeu GIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima koje posjeduju naši mladi stručnjaci.Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidim mnogo prilika i veliki potencijalGIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci će napraviti jedan veliki korak za GIKIL koji ćeznačajno unaprijediti kompaniju", zaključila je Shristi Mittal.
 • 17. Kao članica Uprave, Shristi Mittal po drugi put boravi u Bosni i Hercegovini i GIKIL-u.Tokom trodnevnog boravka upriličeno je niz sastanaka sa menadžmentom Kompanije,provedene su temeljite analize i planiranja, a poseban akcenat stavljen je na uspješnoprimjenjene mjere i aktivnosti, koje su pomogle da se prevaziđe ekonomska kriza sa kojom seGIKIL ozbiljno suočio prvi put početkom 2009. godine. Tokom svog boravka Shristi Mittalnije krila oduševljenje Bosnom kao i njenim ljudima."Kada je riječ o Bosni, moj utisak je da svaki put kad dođem ovdje uvidim koliko su svigostoprimljivi , ljudi su veoma ljubazni i bez obzira na tragediju koju je preživjela ova zemljaveoma su pozitivni, žele da rade i grade bolju državu i poslovno okruženje, tako da je ovo zamene divno iskustvo", dodala je Mittal. Njena posjeta izazvala je izuzetno velikointeresovanje, s obzirom na reputaciju porodice Mittal u svijetu.
 • 18. http://www.netkafa.net/01-03-2013/kcerka-industrijskog-giganta-mittala-u-posjeti-gikil-u-u-lukavcu/163226Kćerka industrijskog giganta Mittala uposjeti GIKIL-u u LukavcuBiznews FOTO GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize nasvjetskom tržištu koksa uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjemnovih proizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svojuEkonomija BiH | Klix | 01-03-2013 20:15Biznews FOTO GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krizena svjetskom tržištu koksa uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planirauvođenjem novih proizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti novatržišta. Shristi Mittal Jedino se na takav način može oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovorsvjetskom tržištu, koje je od 2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilokoncept, zahtijevajući brzo prilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnucijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnui Hercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a, inače kćerke Pramod Mittala,predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u.
 • 19. http://www.regija.ba/contents/3988KĆERKA INDUSTRIJSKOG GIGANTA MITTALA UPOSJETI GIKIL-u U LUKAVCUGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teške ekonomske krize na svjetskomtržištu koksa uspijeva se održati, a menadžment ove kompanije planira uvođenjem novihproizvoda i proizvodnih tehnologija učvrstiti svoju poziciju i osvojiti nova tržišta.Jedino se na takav način može oduprijeti krizi i dati kvalitetan odgovor svjetskom tržištu, kojeje od 2009. godine, od kada recesija traje, drastično promijenilo koncept, zahtijevajući brzoprilagođavanje zahtjevima kupaca, visok kvalitet i prilagođnu cijenu.Ovo je rečeno na sastanku Uprave GIKIL-a koja je održana u povodu dolaska u Bosnu iHercegovinu Shristi Mittal, članice Uprave GIKIL-a, inače kćerke Pramod Mittala,predsjednika multinacionalne kompanije GSHL, koja ima najveći udio vlasništva u GIKIL-u.Prema njenim riječima, opstanak GIKIL-a na tržištu proteklih godina rezultat je efikasne itemeljite modernizacije kompanije, koja je provedena uz zajednički napor svih uposlenih, načelu sa menadžmentom, što je rezultiralo stvaranjem uslova za nove projekte."Između ostaloga, na sastancima u GIKIL-u smo razgovarali o novim proizvodima, odnosnonovim načinima proizvodnje koksa. Uvjereni smo da će to biti budućnost ove kompanije. Svete dobre ideje i planiranja, uspješna su kombinacija znanja i iskustava ljudi koji već dugo radeu GIKIL-u, sa energijom, idejama i novim znanjima koje posjeduju naši mladi stručnjaci.Imamo dosta novih i interesantnih projekata, te vidim mnogo prilika i veliki potencijalGIKIL-a. Svi ovi mali zajednički koraci će napraviti jedan veliki korak za GIKIL koji ćeznačajno unaprijediti kompaniju", zaključila je Shristi Mittal.

×