Om datalagringsdirektivet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Om datalagringsdirektivet

on

 • 496 views

Foredrag av Aslaug Hagestad Nag om datalagringsdirektivet.

Foredrag av Aslaug Hagestad Nag om datalagringsdirektivet.

Statistics

Views

Total Views
496
Views on SlideShare
496
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Strenge krav til hvem som har tilgang til trafikkdata og hvordan tilbyder håndterer disse datanene. Strenge krav til sikker sletting.
 • Avveining mellom samfunnets interesser i så effektivt som mulig å kunne bekjempe kriminalitet gjennom etterforsking og eventuell rettergang, og de hensyn til den enkeltes integritet som kort kan henføres under samlebegrepet personvernhensyn - jf. straffeprosessloven §118 første ledd siste punktum - 62 tilfeller i 2010 der den taushetsbelagte informasjonen gjelder fornærmede i et straffbart forhold. Eventuelle fritak gis nesten utelukkende når den fornærmede ikke selv er i stand til å samtykke.
 • Reelt antall anmodniger: 1728 (2040 – avskrevet – innhenting av ytterligere informasjon) 2995 telefonnummer: Av disse er det blitt gitt fritak for hele lagringsperioden i to tredjedeler av tilfellene. Basestasjonssøk: Gjennomsnittlig tid er 4,2 timer per lokasjon, totalt 1661 timer

Om datalagringsdirektivet Om datalagringsdirektivet Presentation Transcript

 • Datalagringsdirektivet – myter og fakta
  • Girl Geek Dinner Kristiansand
  • 11. januar 2011
  • avdelingsdirektør Aslaug Hagestad Nag
 • Post- og teletilsynet
  • 155 ansatte – 43% ingeniører / 15% jurister / 11% økonomer
  • Noen ansvarsområder:
   • Representerer Norge nasjonalt og globalt i Internettsamfunnet
   • Elektronisk signatur / elektroniske sertifikat
   • Ansvar for at tele- og datanettene har ”nødvendig sikkerhet for brukerne i fred, krise og krig”
   • Informasjon om sikker bruk av Internett – Nettvett.no
   • Planlegger og tildeler frekvenser til radio/tv, mobiltelefoni, radiolinjer, festivaler, satellitter, babycalls…
   • ” Sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester”
    • -> Virksom konkurranse
 • EUs formål med Datalagringsdirektivet (DLD)
  • Harmonisere EU-landenes bestemmelser om plikter for lagring av trafikkdata for elektronisk kommunikasjon.
  • Dette for å sikre adgang til disse data i forbindelse med etterforskning, avsløring og rettsforfølgelse av grov kriminalitet.
 • Vedtak og motstand
  • EU-direktiv 206/24/EF om lagring av trafikkdata
  • Vedtatt av EU-rådet 15. mars 2006
  • Skulle være implementert innen 15. sept 2007 for telefoni og 15. mars 2009 når det gjelder trafikkdata for Internettilgang, e-post og bredbåndstelefoni
  • Hellas, Irland og Sverige er dømt for ikke å ha gjennomført direktivet innen fristen
  • Direktivet er heller ikke gjennomført i Østerrike
  • Prop. 49 L fra Regjering til Storting 10. des 2010
 • ” Trafikkdata for elektronisk kommunikasjon”
  • Elektronisk kommunikasjon:
   • fasttelefon, mobiltelefon, bredbåndstelefon
   • faks
   • Internett, e-post og annen datatrafikk
  • Lagres i dag – kun for fakturering
   • hvem du har ringt til
   • hvilken IP-adresse du har blitt tildelt
   • når du har brukt telefonen eller Internett
   • hvor du har ringt fra
  • Opplysningene er taushetsbelagte – også internt hos tilbyder, og det er strenge krav til oppbevaring og sletting.
 • Innhold i DLD
  • Fra lagrings rett til lagrings plikt
  • Lagring av de samme dataene som lagres i dag
   • ett unntak: Plikt til å lagre samtaler som ikke besvares (lagres ikke i dag)
  • Men , visse typer data vil bli lagres vesentlig lengre enn i dag
   • trafikkdata knytte til e-post og internettsurfing
   • fra tre uker i dag til seks måneder
 • Utlevering av data til politiet
  • Politiet kan be om:
   • Trafikkdata fra/til ett bestemt telefonnummer eller IP-adresse
   • Basestasjonssøk
   • PUK-kode for ett SIM-kort/telefonnummer
  • Abonnementsinformasjon kan politiet hente direkte fra tilbyder, også for hemmelig nummer.
 • Utlevering av data til politiet - prosedyre i dag:
  • Politiet må anmode Post- og teletilsynet om fritak
  • PT vurderer i hver enkelt sak samfunnets interesse av så effektivt som mulig å bekjempe kriminalitet, opp mot personvernet
   • Kan antas å ville utsette staten eller allmenne interesser for skade, eller
   • Vil virke urimelig overfor den eller de som har krav på hemmelighold
  • PT krever at nummeret/IP-adressen eies/disponeres av siktet eller mistenkt for straffbar handling (noen unntak)
  • PT svarer normalt innen 24 timer
 • Utlevering av data til politiet - forslag i Prop. 49 L:
  • Politiet må anmode domstolen om fritak
  • Bare saker med:
   • strafferamme på fengsel i 4 år eller mer (5 år for basestasjonssøk), eller
   • organisert kriminalitet med strafferamme på fengsel i 3 år eller mer, eller
   • ” særlige saker” som f.eks. spionasje, terrorvirksomhet, narkotikalovbrudd eller hvitvasking
  • Utleveres bare hvis: ”opplysningene vil være av vesentlig betydning for etterforskningen”
 • Statistikk 2010
  • 2040 innkomne anmodninger
   • 1491 om trafikkdata, innvilget for 2995 telefonnummer
   • 316 om basestasjonssøk, innvilget for 396 lokasjoner
   • 243 om PUK-kode, innvilget for 355 telefonnummer
   • 7 om IP-adresser, trafikkdata eller innhold i e-post-korrespondanse
  • I 40 % av sakene innhentet PT mer informasjon fra politiet
  • Konklusjon på behandling av anmodningene
   • 79 % helt eller delvis innvilget
   • 13 % skriftlig krav om ytterligere informasjon
   • 5 % avslått
   • 3 % avskrevet