Les xarxes socials: Perspectiva empresarial en el       sector agrari i ramader          15/02/2012
Abans de començar
MARCAR OBJECTIUS
Possibles OBJECTIUSCrear una comunitatGenerar imatge de marcaAugmentar els beneficisObrir nous canals de comunicacióC...
ARA SI, PODEM VEURE DEFINIR UNA ESTRATÈGIA
ESTRATÈGIA    Realment necessito estar en les xarxes    socials? Els meus públics ho estan?    Temes de convers...
LES XARXES SOCIALS NO SÓN GRATIS!!!!
La importància d’una pàgina corporativa
Pàgina a FacebookUna pàgina agrada a les personesTenen membres il·limitatsEstadístiques detalladesAplicacions específi...
Ex: Empresa amb perfil
Ex: Empresa amb pàgina
Ex: Empresa Grup
ESTRUCTURA I POTENCIACIÓ DE LA PÀGINACORPORATIVA
Pàgina de Benvinguda
Pàgina de Benvinguda
LOGO: Primer factor d’atracció.          Tamany màxim de 200x 600 píxels
Informació bàsica
Identificador únic-Adreça o nom d’usuari-www.facebook.com/Nomusurari (un cop creat ja no es pot canviar)
Secció fotos
Secció de fotos
Pàgines d’interès
Opcions de màrqueting dins la pàginacorporativa
Relacionar-se amb usuarisInformar als teus fans/amics
Botons compartició web/bloc
Botons compartició web/bloc
Botons compartició web/bloc
Botons compartició web/bloc
Anuncis a Facebook
Contingut: És el Rei
Relació i Interacció amb usuaris
Formes d’incrementar interacció amb Facebook
Concurs a Facebook
Concurs a Facebook
Aplicacions per Facebook
Revisió Resultats
CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOK
CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOKCash Converters: 16.500 fans en 4 mesos
CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOKCINESA: De 700 fans a 23.000 en una setmana              Estalvi de 23.000 € en  ...
CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOKTOUS: Prop de 128.000 fans
CASOS D’ÈXIT A ESPANYA DINS FACEBOOK
EMPRESES DEL SECTOR DINS FACEBOOK
Pàgina d’èxit
Què és Twitter?Twitter en ser una plataforma en la qual són els usuaris els que decideixen el tipusdinformació que volen c...
Què és Twitter?Twitter és un mitjà de comunicació en si mateix, on es comparteixen fets i notíciesmés centrats en laspecte...
Què és Twitter?Twitter és una xarxa social basada en la promoció dels continguts a través de la sevadifusió i viralitat il...
Per què Twitter per a la mevaempresa?
Desenvolupar la teva marca personalBeneficis:Consolidar la teva reputacióAssentar-te com a expertObrir noves oportunitats
Seguir i avaluar a la competènciaBeneficis:Estar assabentat del sectorAugmentar productivitat: Rebre avisos a cada actua...
Fer NetworkingBeneficis:Reforçar les teves relacions professionals a mitjà i llarg terminiEstar més i millor informatNo...
Organitzar reunions:Geolocalització=ImprovitzacióBeneficis:Optimitzar els temps no productius de visita amb clients:reali...
Rebre FeedbackBeneficis:Sondejar al mercat abans de desenvoluparAfinar funcionalitatsIdentificar millores i necessitats...
Contractar a gentBeneficis:Retallar costos transaccionalsUtilitzar el poder de les recomanacions
Tràfic cap a al webBeneficis:Augmentar visibilitatCaptar atencióAugmentar el nombre de contactes, oportunitats i vendes
Llegir notícies dels sectorBeneficis:Augment de la productivitat: Rebre valor sense haver de buscarAccedir a una informa...
Seguir esdevenimentsBeneficis:Reducció de costos transaccionals: Connexió directa amb elsassistentsMajor abast: Particip...
Reforçar l’equip d’empresaBeneficis:Reducció de costos de trucada entre empresa-empleatCanal de difusió del canal de not...
Notificar als clientsBeneficis:Augmentar satisfacció del client oferint mini actualitzacions sobreuna petició realitzada ...
Buscar noves oportunitatsBeneficis:Identificar noves tendènciesEscoltar el mercat i les seves necessitatsExplorar merca...
Monitoritzar la teva reputacióBeneficis:La teva identitat i imatge poden ser diferents: Analitzacom et perceben els altre...
Investigar: Font inesgotable d’ideesBeneficis:Augment de la productivitat, ja que informació valuosat’arriba sense buscar...
Suport al clientBeneficis:Escurçar els temps de respostaMajor productivitat i menors costosTrobar una solució ràpida a ...
ESTRUCTURA I POTENCIACIÓ D’UN PERFILCORPORATIU/PROFESSIONAL
A tenir en compte@nomusuari         Bio                 Personalització             ...
Tweet?Anomenem Tweet (Piulada) a cada missatge queenviem a Twitter
Following, Followers?Els teus Followers o seguidors son aquells usuaris que estansubscrits a les teves actualitzacions.Fol...
Timeline: Cronología?Apareixent els meus Tweets i els de les personesque segueixo.
Les @mencions-Pots contestar a altres usuaris o dirigir-te directament a ellsescrivint el seu nom d’usuari precedit d’una ...
Els DMEls DM (Direct Message) et permeten enviar un missatgeprivat a un altre usuari de Twitter, sempre i quan aquest etse...
Els Retweets: ReconeixementRe-enviament: Dues formes de fer-ho    Directament    Indirectament: RTEls Retweets et pe...
Els #hashtags: EtiquetatgeEt permeten etiquetar els teus Tweets i faciliten la cerca detweets relacionats
Els TT (Trending Topics)S’anomenen també temes del moment
Les LlistesEns permeten classificar els nostres seguidors i poder fer unseguiment més acurat per temàtiquesEns dona una id...
Formes d’incrementar interacció amb Twitter
Usos de Twitter per    a nivell personal•Compartir informació•Generar conversa al voltant d’untema que t’interessi•Lla...
Usos de Twitter per    a consumidors•Compartir la teva experiències sobre unproducte o servei•Seguir /Retransmetre un ...
Botons compartició web/bloc
Hootsuite, Tweetdeck,Cootweet, seemic
Revisió Resultats     @Mencions     RT     Influencia: Klout, Peerindex     Creixement: Tweetercou...
Perfil d’èxit
Pàgina d’èxit
Pàgina d’èxithttp://tweetiberia.appsocialmedia.es/connect.php
Pàgina d’èxithttp://blog.bancsabadell.com/2011/05/3000_gracias_twitter.html
Pàgina d’èxitAltres pàgines èxit: McDonalds, Dunkin Donuts, edans, yoriento, @tupelo01239(restaurant), @movistar_es (queix...
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
Alguns perfils del sector
LINKED IN: “La xarxa professional”
Què és LinkedIn?Què és Linkedin?•LinkedIn és la xarxa de professionals més grandel món.•LinkedIn connecta els teus contact...
Què m’ofereix Linkedin com a professional?•Disposar d’un perfil professional a la xarxa•Crear i mantenir una xarxa àmplia ...
Què m’ofereix Linkedin com a empresa? Beneficis                EinesGestió i reconeixement de marca  Pà...
Més utilitats DE LINKEDIN•Generar Contactes eficaços.  Dominant les estratègies de cerca•Desenvolupar la Marca i Generaci...
Escenaris d’ús de Linkedin•Consultors: Pots connectar amb potencials clients i compartir contingut que demostri la tevaexp...
Taula Resum perfil professional
Cerca de Persones
Cerca de referencies: PREMIUM
GENERAR CONTACTES PROFESSIONALS EFICAÇOS             Nivell           d’interacció         ...
MARCA: ELS GRUPS EN LINKED IN             Grup Tancat             Grup obert          ...
Grups de debat
Ofertes de Feina
PÀGINA D’EMPRESA                      Seguidors           Actualitzacions         ...
PRODUCTES I SERVEIS            L’empresa pot             vendre i/o           promocionar...
OFERTES DE FEINA DE L’EMPRESA
PUBLICITAT EN LINKED IN    Cost màxim per     cada click         Pressupost diari          rec...
LINKEDINEl Perfil: Les Aplicacions         Via: www.exprimiendolinkedin.com         Pedro de Vicente
Casos d’èxit
Casos d’èxit
Casos d’èxit
Casos d’èxit
Grups del sector
Grups del sector
Grups del sector
Grups del sector
Grups del sector
Grups del sector
L’alternativa: XING13 milions d’usuaris. 1,5 milions a Espanya. (3 paia per darrera Alemanya i Turquia)
Grera: Xarxa Social d’Empreses
Perfil Públic
XARXES DEGEOLOCALITZACIÓ
ELS SMARTHPHONES
Avantatges de la geolocalitzacióEINA ESTRATÈGICAFACTOR DIFERENCIADORLOCALITZACIÓ A INTERNETMILLORA DEL POSICIONAMENT NATUR...
·  Es tracta duna eina social basada en  dispositius mòbils que compten amb  geolocalització (GPS), on els usuaris ...
Què està passant?Què estas pensant?   On ets?
Ofereix informació en temps real sobre els llocs que es    freqüenten en unadeterminada ciutat, aprofitant  la ubicac...
FourSquare serveix per compartir informació i opinió en temps        real sobre aquests llocs físics.  El protoco...
Xarxa     Diversió  Mobilitat  Ego  ÈXITSocial
¿Cómo funcionan?   En línies generals1.-El client que arriba a un establiment, buscael nom en el sistema i fa Check-in....
Beneficios para la empresa Presència constant. Màrqueting Viral
Beneficios para la empresa Noves tècniques de Promoció
Beneficios para la empresa Seguiment del Comportament de lusuari.   Connexió amb els clients
Beneficios para la empresa Feedback constant i dinàmic. Mesurable.
Beneficios para la empresa Augment de la Fidelització dels clients.
Leina social posa a disposició delsestabliments diverses alternatives perpremiar la fidelització dels seus clientstrucades...
Premiar el "Mayor" del teuestabliment amb descomptesespecials, cafè gratis, postresgratis, viatges, estades o el queset oc...
En registrar en un establiment, lusuari pot rebre una ofertadun producte gratuït a canvi dela compra dun altre o un cupó ...
Registrant un nombre determinat de vegades en un establiment, lusuari rep una   promoció o una nota  dagraïment per la...
Exemples d’empresesEmpreses que ja generen beneficis   gràcies a FourSquare
Registrant-se en 5 cafeteríes   Starbucks diferents de EE.UU. es   desbloqueja un Badge creat en  exclusiva per a l...
Cas d’èxit: StarbucksPlacaBaristaCheck-in a5 Starbucks diferents
Cas d’èxito: StarbucksMayorSpecial$1 de descomptesobre begudes al Mayor
Cas d’èxit: Harvard UniversityPlacaYard BirdCheck-in a 26punts del campus
• “Ahora con @taxioviedo sumérgete en la experiencia de descubrir tu ciudad. Con @foursquare #taxi 3.0 y un link a una f...
Què és Google+? El nom prové dun conceptesimple: afegir, SUMAR, AGREGARDaixò es tracta, de INTEGRARserveis en un món SO...
Què és Google+?     És la nova xarxa social de Google. Integra pràcticament TOTS les pricinpals serveisde Google en ...
CreixementVa aconseguir 20 milions dusuaris en només 24 dies.                      Existaya.com
Xifres Interessants+90 Milions dusuaris (20   Gener 2012). Es pronostiquen 100milions al finalitzar febrer.     ...
Principals caracterísiques               Existaya.com
Entorn     Existaya.com
Els cercles       Existaya.com
El poder dels cerclesIdeal per a la segmentació (interessos, geogràfic, idioma,             altres)Recordar la...
Quedades: HANGOUTS           Existaya.com
Quedades: HANGOUTS     • Principal diferència      de Google +     • Video xat amb 10      persones ...
Quedades: HANGOUTS Gran potencial per a les empreses•Realitzi tallers o seminaris• Promocions exclusivesper als seus clie...
Integració totalMail    Calendar   Docs                 Existaya.com
Pàgines d’empresa
Casos d’èxit o inspiració              Existaya.com
Casos d’èxit o inspiració              Existaya.com
Casos d’èxit o inspiració              Existaya.com
Casos d’èxit o inspiració              Existaya.com
Casos d’èxit o inspiració
BLOCS•Canal alternatiu de comunicació sense filtres•S’actualitza periòdicament•Escrits de forma personal i informal•S’incl...
BLOC VS WEB- Un bloc és molt més dinàmic pel que fa a la informació que conté, i més ràpid imés fàcil de publicar.- El blo...
Ex: Pàgina web
Ex: Bloc corporatiu
Ex: Blogger
Ex: Wordpress
Compartició Vídeo•Principals plataformes: You Tube, Vimeo, GoogleVideo, Metacafe, Yahoo, Video, blip.tv, Dailymotion•Perme...
Possibilitats a YouTube per empresesQuè podem fer?Creació d’un compte       Permet pujar vídeos a la xarxa,    ...
Exemple èxit en YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=XtcizpKBFAU
Exemple èxit en YouTubeEvian: Bebes patinadorshttp://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGshttp://www.youtube.com/watch?v=Q3o...
Compartició Imatges•Principals plataformes: Flickr, Picasa, Photobucket,Image Shack, ImageVenue, Zooomr, WebShots,Panormio...
Possibilitats a Flickr per empresesDos opcions       Què podem fer? (Gratuït)Creació compte gratuït  Emmagatzematg...
Pàgina d’inici
Compartició dadreces d’interès•Principals plataformes:Delicious, Digg, Diigo, G.nolia,BlinkList (espanyol), Simply•També s...
Possibilitats a Delicious per empresesQuè podem fer?Creació d’un compte per a   Les dades a emmagatzemarl’emmagatzematg...
Pàgina d’inici a Delicious
Compartició de presentacions i documents•Principals plataformes:Slideshare, Prezi, Issuu, Scribd,Google Docs, Zoho Show•G...
Possibilitats a Slideshare per empreses Què podem fer? Creació compte d’usuari     Afegir etiquetes Invitació de cont...
Pàgina d’inici a Slideshare
Wikis: Espais de gestió de coneixement compartit•Principals plataformes:Wikia,Wikispaces, Pbwiki•Un espai wiki és un lloc ...
Possibilitats de les Wikis per empresesQuè podem fer?Els articles s’escriuen       Tenen un alt grau decol·labora ti...
Exemple PBWorks a l’empresa
Sindicació de continguts•Permet facilitar la tasca d’informar-se. És com un sistema d’alertes quepermet discriminar la inf...
Exemple de sindicació de continguts
Fundació CATIChttp://www.catic.cat , info@catic.cat Tel: 931131267http://www.twitter.com/fundaciocatichttp://www.facebook....
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader

699
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
699
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader

 1. 1. Les xarxes socials: Perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader 15/02/2012
 2. 2. Abans de començar
 3. 3. MARCAR OBJECTIUS
 4. 4. Possibles OBJECTIUSCrear una comunitatGenerar imatge de marcaAugmentar els beneficisObrir nous canals de comunicacióCaptar nous clientsInnovarServei de suport al clientGenerar tràfic cap a la web corporativaPosicionar-se com a referent del sectorLlançament de nous productes
 5. 5. ARA SI, PODEM VEURE DEFINIR UNA ESTRATÈGIA
 6. 6. ESTRATÈGIA Realment necessito estar en les xarxes socials? Els meus públics ho estan? Temes de conversa: Propis, aliens? Definir polítiques: qui ho diu, com ho diu, de quina manera... Tinc la capacitat instal·lada? L’equip capacitat? El temps? Disposo de pressupost?
 7. 7. LES XARXES SOCIALS NO SÓN GRATIS!!!!
 8. 8. La importància d’una pàgina corporativa
 9. 9. Pàgina a FacebookUna pàgina agrada a les personesTenen membres il·limitatsEstadístiques detalladesAplicacions específiques
 10. 10. Ex: Empresa amb perfil
 11. 11. Ex: Empresa amb pàgina
 12. 12. Ex: Empresa Grup
 13. 13. ESTRUCTURA I POTENCIACIÓ DE LA PÀGINACORPORATIVA
 14. 14. Pàgina de Benvinguda
 15. 15. Pàgina de Benvinguda
 16. 16. LOGO: Primer factor d’atracció. Tamany màxim de 200x 600 píxels
 17. 17. Informació bàsica
 18. 18. Identificador únic-Adreça o nom d’usuari-www.facebook.com/Nomusurari (un cop creat ja no es pot canviar)
 19. 19. Secció fotos
 20. 20. Secció de fotos
 21. 21. Pàgines d’interès
 22. 22. Opcions de màrqueting dins la pàginacorporativa
 23. 23. Relacionar-se amb usuarisInformar als teus fans/amics
 24. 24. Botons compartició web/bloc
 25. 25. Botons compartició web/bloc
 26. 26. Botons compartició web/bloc
 27. 27. Botons compartició web/bloc
 28. 28. Anuncis a Facebook
 29. 29. Contingut: És el Rei
 30. 30. Relació i Interacció amb usuaris
 31. 31. Formes d’incrementar interacció amb Facebook
 32. 32. Concurs a Facebook
 33. 33. Concurs a Facebook
 34. 34. Aplicacions per Facebook
 35. 35. Revisió Resultats
 36. 36. CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOK
 37. 37. CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOKCash Converters: 16.500 fans en 4 mesos
 38. 38. CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOKCINESA: De 700 fans a 23.000 en una setmana Estalvi de 23.000 € en enviaments
 39. 39. CASOS D’ÈXIT DINS FACEBOOKTOUS: Prop de 128.000 fans
 40. 40. CASOS D’ÈXIT A ESPANYA DINS FACEBOOK
 41. 41. EMPRESES DEL SECTOR DINS FACEBOOK
 42. 42. Pàgina d’èxit
 43. 43. Què és Twitter?Twitter en ser una plataforma en la qual són els usuaris els que decideixen el tipusdinformació que volen compartir, és més una xarxa social que estableix les novestendències de la informació global..
 44. 44. Què és Twitter?Twitter és un mitjà de comunicació en si mateix, on es comparteixen fets i notíciesmés centrats en laspecte professional que en el personal.
 45. 45. Què és Twitter?Twitter és una xarxa social basada en la promoció dels continguts a través de la sevadifusió i viralitat il·limitada.
 46. 46. Per què Twitter per a la mevaempresa?
 47. 47. Desenvolupar la teva marca personalBeneficis:Consolidar la teva reputacióAssentar-te com a expertObrir noves oportunitats
 48. 48. Seguir i avaluar a la competènciaBeneficis:Estar assabentat del sectorAugmentar productivitat: Rebre avisos a cada actualització dela competènciaAvançar-me a noves tendències
 49. 49. Fer NetworkingBeneficis:Reforçar les teves relacions professionals a mitjà i llarg terminiEstar més i millor informatNoves oportunitats en el sector (conèixer més professionals)
 50. 50. Organitzar reunions:Geolocalització=ImprovitzacióBeneficis:Optimitzar els temps no productius de visita amb clients:realitzar reunions no planificades o aprofitar un avís degeolocalització d’un client meu
 51. 51. Rebre FeedbackBeneficis:Sondejar al mercat abans de desenvoluparAfinar funcionalitatsIdentificar millores i necessitats per a nous productes
 52. 52. Contractar a gentBeneficis:Retallar costos transaccionalsUtilitzar el poder de les recomanacions
 53. 53. Tràfic cap a al webBeneficis:Augmentar visibilitatCaptar atencióAugmentar el nombre de contactes, oportunitats i vendes
 54. 54. Llegir notícies dels sectorBeneficis:Augment de la productivitat: Rebre valor sense haver de buscarAccedir a una informació d’interès sense ni tan sols saber queexistiaGenerar imatge de marca: “Estic a la última”
 55. 55. Seguir esdevenimentsBeneficis:Reducció de costos transaccionals: Connexió directa amb elsassistentsMajor abast: Participació remotaCapacitat de reacció insitu
 56. 56. Reforçar l’equip d’empresaBeneficis:Reducció de costos de trucada entre empresa-empleatCanal de difusió del canal de notícies d’Intranet
 57. 57. Notificar als clientsBeneficis:Augmentar satisfacció del client oferint mini actualitzacions sobreuna petició realitzada prèviamentDiàleg bidireccionalInformar de nous productes i serveis i obtenir feedback
 58. 58. Buscar noves oportunitatsBeneficis:Identificar noves tendènciesEscoltar el mercat i les seves necessitatsExplorar mercats connexes
 59. 59. Monitoritzar la teva reputacióBeneficis:La teva identitat i imatge poden ser diferents: Analitzacom et perceben els altres i alinea el teu posicionamentactual a la estratègia marcada
 60. 60. Investigar: Font inesgotable d’ideesBeneficis:Augment de la productivitat, ja que informació valuosat’arriba sense buscar-la. Apunta les idees a explorar i desa-les a“preferits”
 61. 61. Suport al clientBeneficis:Escurçar els temps de respostaMajor productivitat i menors costosTrobar una solució ràpida a una queixa és transformar un clientenfadat en el teu major prescriptor
 62. 62. ESTRUCTURA I POTENCIACIÓ D’UN PERFILCORPORATIU/PROFESSIONAL
 63. 63. A tenir en compte@nomusuari Bio Personalització del fons corporatiu
 64. 64. Tweet?Anomenem Tweet (Piulada) a cada missatge queenviem a Twitter
 65. 65. Following, Followers?Els teus Followers o seguidors son aquells usuaris que estansubscrits a les teves actualitzacions.Following o seguint son aquells usuaris als que jo esticsubscrit
 66. 66. Timeline: Cronología?Apareixent els meus Tweets i els de les personesque segueixo.
 67. 67. Les @mencions-Pots contestar a altres usuaris o dirigir-te directament a ellsescrivint el seu nom d’usuari precedit d’una @.-Qui ho visualitza?
 68. 68. Els DMEls DM (Direct Message) et permeten enviar un missatgeprivat a un altre usuari de Twitter, sempre i quan aquest etsegueixi.
 69. 69. Els Retweets: ReconeixementRe-enviament: Dues formes de fer-ho Directament Indirectament: RTEls Retweets et permeten citar les actualitzacions d’altresusuaris, reconeixent la font original.
 70. 70. Els #hashtags: EtiquetatgeEt permeten etiquetar els teus Tweets i faciliten la cerca detweets relacionats
 71. 71. Els TT (Trending Topics)S’anomenen també temes del moment
 72. 72. Les LlistesEns permeten classificar els nostres seguidors i poder fer unseguiment més acurat per temàtiquesEns dona una idea de com ens veuen els altres....
 73. 73. Formes d’incrementar interacció amb Twitter
 74. 74. Usos de Twitter per a nivell personal•Compartir informació•Generar conversa al voltant d’untema que t’interessi•Llançar preguntes als teus followers
 75. 75. Usos de Twitter per a consumidors•Compartir la teva experiències sobre unproducte o servei•Seguir /Retransmetre un esdeveniment•Sol·licitar ajuda o suport
 76. 76. Botons compartició web/bloc
 77. 77. Hootsuite, Tweetdeck,Cootweet, seemic
 78. 78. Revisió Resultats @Mencions RT Influencia: Klout, Peerindex Creixement: Tweetercounter, TwitterGrader, TweetStats Horari: Tweroid
 79. 79. Perfil d’èxit
 80. 80. Pàgina d’èxit
 81. 81. Pàgina d’èxithttp://tweetiberia.appsocialmedia.es/connect.php
 82. 82. Pàgina d’èxithttp://blog.bancsabadell.com/2011/05/3000_gracias_twitter.html
 83. 83. Pàgina d’èxitAltres pàgines èxit: McDonalds, Dunkin Donuts, edans, yoriento, @tupelo01239(restaurant), @movistar_es (queixes), simyo_es (operador mòbil), vueling,
 84. 84. Alguns perfils del sector
 85. 85. Alguns perfils del sector
 86. 86. Alguns perfils del sector
 87. 87. Alguns perfils del sector
 88. 88. Alguns perfils del sector
 89. 89. Alguns perfils del sector
 90. 90. Alguns perfils del sector
 91. 91. Alguns perfils del sector
 92. 92. Alguns perfils del sector
 93. 93. Alguns perfils del sector
 94. 94. LINKED IN: “La xarxa professional”
 95. 95. Què és LinkedIn?Què és Linkedin?•LinkedIn és la xarxa de professionals més grandel món.•LinkedIn connecta els teus contactes deconfiança i t’ajuda a intercanviarconeixements, idees i oportunitats amb unaextensa xarxa de contactes NETWORKING
 96. 96. Què m’ofereix Linkedin com a professional?•Disposar d’un perfil professional a la xarxa•Crear i mantenir una xarxa àmplia de professionals de confiança•Recuperar contactes•Conèixer més dades sobre altres empreses•Crear i aprofitar coneixement•Descobrir noves oportunitats Video
 97. 97. Què m’ofereix Linkedin com a empresa? Beneficis EinesGestió i reconeixement de marca Pàgina d’empresa(Branding) Perfils personalsComunitat GrupsRelacions B2B Anuncis patrocinatsPresència i posicionament web AplicacionsCerca de treballadors Eines de selecció Recomanacions
 98. 98. Més utilitats DE LINKEDIN•Generar Contactes eficaços. Dominant les estratègies de cerca•Desenvolupar la Marca i Generació de Leads Aportació de Valor a través dels Grups.Creació i promoció de l’empresa Pestanya “P&S” DirectAds: promocional o Distribució de valor
 99. 99. Escenaris d’ús de Linkedin•Consultors: Pots connectar amb potencials clients i compartir contingut que demostri la tevaexperiència i serveis•B2B Marketing: Pots anunciar llançaments de nous productes i/o serveis•Venedors: Es pot fer una investigació prèvia dels clients potencials, això donarà una idea mésclara de les teves necessitats•RRHH: Es pot expandir el cercle de contactes i mantenir comunicació amb possibles candidats•Emprenedors: Es pot donar a conèixer la teva empresa, productes i/o serveis i crear unacartera de clients•Pymes: Es pot utilitzar Linkedin com a mitjà de comunicació amb els clients, a més de generarpotencials clients i noves oportunitats de negoci•Corporacions: Es pot generar presencia i posicionar la marca en la xarxa social, mantenircomunicació amb els clients, generar comunitat i anunciar nous productes i serveis.
 100. 100. Taula Resum perfil professional
 101. 101. Cerca de Persones
 102. 102. Cerca de referencies: PREMIUM
 103. 103. GENERAR CONTACTES PROFESSIONALS EFICAÇOS Nivell d’interacció Contactes dels meus contactes Contactes compartits
 104. 104. MARCA: ELS GRUPS EN LINKED IN Grup Tancat Grup obert Ja ets membre
 105. 105. Grups de debat
 106. 106. Ofertes de Feina
 107. 107. PÀGINA D’EMPRESA Seguidors Actualitzacions Informació general Treballadors Treballadors
 108. 108. PRODUCTES I SERVEIS L’empresa pot vendre i/o promocionar els seus productes Les Recomanacions apareixen per proximitat a la teva xarxa Els Usuaris poden recomanar els productes oferts www.exprimiendolinkedin.com by Pedro de Vicente
 109. 109. OFERTES DE FEINA DE L’EMPRESA
 110. 110. PUBLICITAT EN LINKED IN Cost màxim per cada click Pressupost diari recomanat www.exprimiendolinkedin.com by Pedro de Vicente
 111. 111. LINKEDINEl Perfil: Les Aplicacions Via: www.exprimiendolinkedin.com Pedro de Vicente
 112. 112. Casos d’èxit
 113. 113. Casos d’èxit
 114. 114. Casos d’èxit
 115. 115. Casos d’èxit
 116. 116. Grups del sector
 117. 117. Grups del sector
 118. 118. Grups del sector
 119. 119. Grups del sector
 120. 120. Grups del sector
 121. 121. Grups del sector
 122. 122. L’alternativa: XING13 milions d’usuaris. 1,5 milions a Espanya. (3 paia per darrera Alemanya i Turquia)
 123. 123. Grera: Xarxa Social d’Empreses
 124. 124. Perfil Públic
 125. 125. XARXES DEGEOLOCALITZACIÓ
 126. 126. ELS SMARTHPHONES
 127. 127. Avantatges de la geolocalitzacióEINA ESTRATÈGICAFACTOR DIFERENCIADORLOCALITZACIÓ A INTERNETMILLORA DEL POSICIONAMENT NATURALNÍNXOL DE MERCAT GEEKINTEGRACIÓ AMB ELS MITJANS SOCIALSTENDÈNCIA A FUTUR
 128. 128. · Es tracta duna eina social basada en dispositius mòbils que compten amb geolocalització (GPS), on els usuaris generen la seva pròpia xarxa de confiança amb qui comparteixen localització i opinions dels diferents llocs que visiten. Però també és un joc que es basa en la reiteració. Com més freqüentes un lloc concret, major rang tens. I a partir daquí, es competeix per aconseguir diferents nivells i es presumeix daixò.
 129. 129. Què està passant?Què estas pensant? On ets?
 130. 130. Ofereix informació en temps real sobre els llocs que es freqüenten en unadeterminada ciutat, aprofitant la ubicació geogràfica de lusuari.
 131. 131. FourSquare serveix per compartir informació i opinió en temps real sobre aquests llocs físics. El protocol és el següent: quan arribes a un bar, museu, restaurant, comerç o hotel, fas check-in al teu mòbil.A més dindicar el lloc on ets pots aportar informació daquest lloc que llegiran els teus amics quan passin pel mateix lloc. A lacte, li apareix als teus contactes (importats de Facebook, Twitter, Gmail i altres serveis populars) la informació sobre la vostra ubicació.
 132. 132. Xarxa Diversió Mobilitat Ego ÈXITSocial
 133. 133. ¿Cómo funcionan? En línies generals1.-El client que arriba a un establiment, buscael nom en el sistema i fa Check-in.2.-El comparteix en els seus perfils de Facebooko Twitter amb comentaris.3.-Pot adjuntar fotografies del lloc, consells oels visitants del lloc.4.-Lusuari rep badges (guardons), objectes opunts.
 134. 134. Beneficios para la empresa Presència constant. Màrqueting Viral
 135. 135. Beneficios para la empresa Noves tècniques de Promoció
 136. 136. Beneficios para la empresa Seguiment del Comportament de lusuari. Connexió amb els clients
 137. 137. Beneficios para la empresa Feedback constant i dinàmic. Mesurable.
 138. 138. Beneficios para la empresa Augment de la Fidelització dels clients.
 139. 139. Leina social posa a disposició delsestabliments diverses alternatives perpremiar la fidelització dels seus clientstrucades Specials, i com a propietari oencarregat de lestabliment, potsgestiornar i / o analitzar aquestsSpecials a: http://foursquare.com/businesses Algunes idees de Specials
 140. 140. Premiar el "Mayor" del teuestabliment amb descomptesespecials, cafè gratis, postresgratis, viatges, estades o el queset ocorri pot ser una gran idea jaque els teus clients tindran unincentiu més per visitar teuestabliment o botiga més sovint.
 141. 141. En registrar en un establiment, lusuari pot rebre una ofertadun producte gratuït a canvi dela compra dun altre o un cupó de descompte en un altre establiment proper. Això farà que més gent faci"check-in" de manera que tots els seus contactes de la xarxa coneixeran el nostre establiment.
 142. 142. Registrant un nombre determinat de vegades en un establiment, lusuari rep una promoció o una nota dagraïment per la seva fidelitat. També pots oferir algun obsequi a les primerespersones que facin "check-in“ a l’establiment
 143. 143. Exemples d’empresesEmpreses que ja generen beneficis gràcies a FourSquare
 144. 144. Registrant-se en 5 cafeteríes Starbucks diferents de EE.UU. es desbloqueja un Badge creat en exclusiva per a la popular cadena de cafeteríes. Al usuari “Mayor” li rebaixen 1$ en el Frapuccino.“Las aplicaciones basadas en la geolocalizaciónson únicas en el sentido de que son laintersección entre el mundo digital y la tiendareal” Lisa Passe (portavoz de Starbucks)
 145. 145. Cas d’èxit: StarbucksPlacaBaristaCheck-in a5 Starbucks diferents
 146. 146. Cas d’èxito: StarbucksMayorSpecial$1 de descomptesobre begudes al Mayor
 147. 147. Cas d’èxit: Harvard UniversityPlacaYard BirdCheck-in a 26punts del campus
 148. 148. • “Ahora con @taxioviedo sumérgete en la experiencia de descubrir tu ciudad. Con @foursquare #taxi 3.0 y un link a una foto de mi taxi con el vinilo de “special offer” 300,000 mil impresiones Impresiones en el TL de otros usuarios: 460,000 Más de 6,000 visitas a la foto Solicitud de presupuestos a nivel internacional. Coste de la campaña: 24€ (pegatina vinilo) http://taxioviedo.blogspot.com/
 149. 149. Què és Google+? El nom prové dun conceptesimple: afegir, SUMAR, AGREGARDaixò es tracta, de INTEGRARserveis en un món SOCIALMENT CONNECTAT Existaya.com
 150. 150. Què és Google+? És la nova xarxa social de Google. Integra pràcticament TOTS les pricinpals serveisde Google en un sol lloc (Cercador, Youtube, Docs, Gmail, etc). És la nova forma dinteractuar amb amics, familiars, col·legues i clients duna manera organitzada DIRIGIDA a cada grup. Té característiques NOVES respecte a altres xarxes. Té totes les característiques principals daltres xarxes només que més FUNCIONALS i mes SIMPLES DUTILITZAR. Existaya.com
 151. 151. CreixementVa aconseguir 20 milions dusuaris en només 24 dies. Existaya.com
 152. 152. Xifres Interessants+90 Milions dusuaris (20 Gener 2012). Es pronostiquen 100milions al finalitzar febrer. Existaya.com
 153. 153. Principals caracterísiques Existaya.com
 154. 154. Entorn Existaya.com
 155. 155. Els cercles Existaya.com
 156. 156. El poder dels cerclesIdeal per a la segmentació (interessos, geogràfic, idioma, altres)Recordar la rellevància i les 4 C per el Social Media(Connexions, Continguts, Converses, Context)Ens segueixen, podem seguir i col·locar a usuaris o perfilsdins dels cercles Existaya.com
 157. 157. Quedades: HANGOUTS Existaya.com
 158. 158. Quedades: HANGOUTS • Principal diferència de Google + • Video xat amb 10 persones simultàniament. • Té xat tradicional. • Integració amb Youtube Existaya.com
 159. 159. Quedades: HANGOUTS Gran potencial per a les empreses•Realitzi tallers o seminaris• Promocions exclusivesper als seus clientsprincipals•Feu demostracions deproductes o serveis.•Capacitació percol·laboradors o clients.•Entre altres ... Existaya.com
 160. 160. Integració totalMail Calendar Docs Existaya.com
 161. 161. Pàgines d’empresa
 162. 162. Casos d’èxit o inspiració Existaya.com
 163. 163. Casos d’èxit o inspiració Existaya.com
 164. 164. Casos d’èxit o inspiració Existaya.com
 165. 165. Casos d’èxit o inspiració Existaya.com
 166. 166. Casos d’èxit o inspiració
 167. 167. BLOCS•Canal alternatiu de comunicació sense filtres•S’actualitza periòdicament•Escrits de forma personal i informal•S’inclou la possibilitat de deixar comentarisamb la finalitat de fer participar al lector i defer-lo intervenir.•Existeixen més de 133 milions de bitàcoles, deles quals 5 milions estan escrits en espanyol•Principals plataformes: Wordpress, Blogger
 168. 168. BLOC VS WEB- Un bloc és molt més dinàmic pel que fa a la informació que conté, i més ràpid imés fàcil de publicar.- El bloc és més interactiu perquè admet comentaris dels lectors.- La freqüència de actualització: alguns blocs molt actius sactualitzen diversesvegades al dia.- El treball en col·laboració (més d’un autor) -- La facilitat amb què s’afegeix el contingut: En la majoria de blocs es pot escriureel text dels articles d’una forma ràpida i senzilla i l’autor no necessitaconeixements tècnics.- Els costos d’un bloc són molt més baixos que els d’una pàgina web
 169. 169. Ex: Pàgina web
 170. 170. Ex: Bloc corporatiu
 171. 171. Ex: Blogger
 172. 172. Ex: Wordpress
 173. 173. Compartició Vídeo•Principals plataformes: You Tube, Vimeo, GoogleVideo, Metacafe, Yahoo, Video, blip.tv, Dailymotion•Permeten pujar vídeos a la xarxa, emmagatzemar-los i compartir-los amb usuaris
 174. 174. Possibilitats a YouTube per empresesQuè podem fer?Creació d’un compte Permet pujar vídeos a la xarxa, emmagatzemar-los i compartir-los amb usuarisEs poden comentar els vídeos Puntuació (rànquing de 1 a 5 estrelles)Crear llistes de reproducció Etiquetar continguts ique ens han interessat subscriure’s a etiquetes per a rebre alertes de les novetatsSubscriure’s a d’altres canals Integrar vídeos d’altresper rebre actualitzacions plataformesEnviar missatges a altres Compartir-los amb d’altresmembres de la plataforma plataformes com Facebook, TuentiMarcar vídeos com Afegir-los a destacatsinapropiats (”Favoritos”)
 175. 175. Exemple èxit en YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=XtcizpKBFAU
 176. 176. Exemple èxit en YouTubeEvian: Bebes patinadorshttp://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGshttp://www.youtube.com/watch?v=Q3oPZwXsxfIVodafone: Lewis Hamilton & Buttonhttp://www.youtube.com/watch?v=4zf40OzfwOoVW: The Forcehttp://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0Figures del Esport ·Roger Federer: Gilletehttp://www.youtube.com/watch?v=cTl3U6aSd2w ·David Beckham: Pepsihttp://www.youtube.com/watch?v=RTLVMKtn0Ew
 177. 177. Compartició Imatges•Principals plataformes: Flickr, Picasa, Photobucket,Image Shack, ImageVenue, Zooomr, WebShots,Panormio•Permeten emmagatzemar imatges, fotografies,dibuixos, gràfics, captures de pantalla i compartir-ho
 178. 178. Possibilitats a Flickr per empresesDos opcions Què podem fer? (Gratuït)Creació compte gratuït Emmagatzematge Publicació (compartició)o compte Pro (18€anual) Comentaris Etiquetatge de les imatgesEls comptes gratuïts individualment o per lotestan limitats a100MB al mesd’amplada de banda Organització de les imatges en Localització de les imatges enamb un màxim de àlbums un mapa10MB per foto Establir el grau de privacitat Creació de xarxa de contactes i de les fotografíes definició de diferents nivellsEls comptes Pro notenen limitació Permet l’emmagatzematge de Subscriure’s als canal RSSd’amplada de banda i vídeos (sindicació de continguts)permeten 20MB per Creació de grups dinterès per Relacionar-se amb altresfoto un tema plataformesCreació d’un compte(Yahoo) o accedir a Marcar fotografies com a Missatges a membres de latravés de Google favorites plataforma
 179. 179. Pàgina d’inici
 180. 180. Compartició dadreces d’interès•Principals plataformes:Delicious, Digg, Diigo, G.nolia,BlinkList (espanyol), Simply•També s’anomenaBookmarking Social. Ésl’organització dels bookmarks,marcadors o enllaços preferitsen un servei web, de maneraque puguin ésser compartitsamb altres usuaris.
 181. 181. Possibilitats a Delicious per empresesQuè podem fer?Creació d’un compte per a Les dades a emmagatzemarl’emmagatzematge d’enllaços són el títol, url, descripció o(Yahoo) o entrar amb Google resum, etiquetesEls recursos es classifiquen Les cerques es fan permitjançant etiquetes o Tags etiquetesHi ha extensions que Es poden fer servir canals RSSs’integren al navegador amb per a informar dels últimsbotons directes enllaços incorporats al comptePermet crear xarxes de Es poden recomanar enllaçoscontactes amb qui compartir als nostres amics.els nostres enllaços
 182. 182. Pàgina d’inici a Delicious
 183. 183. Compartició de presentacions i documents•Principals plataformes:Slideshare, Prezi, Issuu, Scribd,Google Docs, Zoho Show•Google Docs i Zoho Showpermeten a més editar-lesonline per col·laborar enl’edició•Emmagatzematge icompartició de presentacions
 184. 184. Possibilitats a Slideshare per empreses Què podem fer? Creació compte d’usuari Afegir etiquetes Invitació de contactes (Yahoo, Permetre la descàrrega Gmail u altres) Pujar presentacions a la xarxa Permeten marcar amb un màxim de 100Mb amb presentacions com a favorites diferents formats (ppt, odp, etc) Afegir nivell de privacitat Generar una xarxa de contactes (seguidors i seguits) Incrustar presentacions o Incrustar un widget (aplicació) documents de SlideShare en en la meva web o bloc per a una pàgina web o bloc mostrar les presentacions del meu espai Crear o unir-se a un grup Associar fitxers dàudio a una d’interès “Community” presentació
 185. 185. Pàgina d’inici a Slideshare
 186. 186. Wikis: Espais de gestió de coneixement compartit•Principals plataformes:Wikia,Wikispaces, Pbwiki•Un espai wiki és un lloc web aon els usuaris poden crear,editar, esborrar o modificar elscontinguts d’una forma ràpidai fàcil a través d’un navegador.
 187. 187. Possibilitats de les Wikis per empresesQuè podem fer?Els articles s’escriuen Tenen un alt grau decol·labora tivament connectivitat a través del hipertext per a enllaçar unes pàgines amb altresCada usuari aporta els seus Les noves pàgines es creen aconeixements o el seu treball travès d’un vincle que envia a una pàgina d’edicióLautoria i la data dels articles Existeix un control dels canvisno tenen importància que facilita la correcció d’errorsL’actualització de les pàgines S’empra una sintaxi especiales instantània evitant els llenguatges d’etiquetatgeInclouen sempre algunsistema de cerca que facilitenla localització de la informació
 188. 188. Exemple PBWorks a l’empresa
 189. 189. Sindicació de continguts•Permet facilitar la tasca d’informar-se. És com un sistema d’alertes quepermet discriminar la informació que ens interessa consultar i la que no.•També permet la redifusió de continguts, de tal manera que puguin ésserreutilitzat per tercers en altres llocs webs.•El fet que un lloc web tingui els continguts sindicats significa que té associatun o varis fitxers, en cadascun dels quals es descriu tota o part de lainformació que conté. Cadascun d’aquests fitxers constitueix un canal o“feed”, de tal manera que la informació pot ser distribuïda de forma fàcil.•Per exemple, una pàgina web que ofereix un canal amb el resum de lesúltimes notícies publicades. Mitjançant la subscripció a aquets feeds oarxius, l’usuari rep les actualitzacions de la pàgina web o notícies sensenecessitat de haver de visitar la web per a conèixer els nous continguts•RSS o Àtom són les tecnologies que permet a aquests feedsser distribuïts
 190. 190. Exemple de sindicació de continguts
 191. 191. Fundació CATIChttp://www.catic.cat , info@catic.cat Tel: 931131267http://www.twitter.com/fundaciocatichttp://www.facebook.com/fundaciocatichttp://www.linkedin.com/company/fundaci-catichttp://www.slideshare.net/FundaciocaticEva Castilla . Consultora en màrqueting digital i xarxes socialsecastilla@catic.cathttp://www.twitter.com/eva_castilla @Eva_Castillahttp://gplus.to/evacastillahttp://es-la.facebook.com/eva.castillahttp://es.linkedin.com/in/evacastillahttp://www.slideshare.net/Eva_Castillahttp://panoplis.blogspot.com http://evacastilla.wordpress.com
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×