Ressurser, næringsliv og
bosetning
Kapittel 5
Side 122-134
Innehold
Naturressurser og bærekraftig utvikling
• Fornybare og ikke fornybare ressurser
• Betinget fornybare ressurser
• ...
Fornybare
eller ikke-
fornybare?
Ressurskonflikter
“Allmenningens tragedie”
En kjent artikkel av G. Hardin fra 1968,
handler om konflikter I forbindelse me...
Betinget fornybare ressurser
For at allmenningens tragedie skal inntreffe,
må en gruppe ha fri adgang til en felles,
begre...
Ut i naturen: Havets sølv
06.03.2012
"Havets sølv" er en storslått norsk film om
gigantiske sildestimer av norske kysten.
...
Bærekraftig utvikling
Ressursbruk som baserer seg på bruk og
ikke forbruk av ressurser.
Det innebærer at vi overleverer de...
Bærekraftig utvikling
Plasten vi kaster – filmklipp NRK
Vi vet godt at vi ikke skal slenge fra oss søppel
i naturen, men s...
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/855244
Trenger du inspirasjon?
Et utvalg filmer til deg som er
opptatt av opphopningen av
søppel i verdenshavene og på
planeten v...
Hva mener vi med næringsstruktur?
Vi deler næringene opp i tre grupper:
PrimærnæringenePrimærnæringene
Utvinner biologiske...
Primærnæringene
Fiske, fangst og jord- og
skogbruk,
Kun 3% jobber i
primærnæringene (2006)
Primærnæringer er med å
forme l...
Jorda
En betinget fornybar ressurs
Ca 3% av Norges areal er dyrket mark
De beste jordbruksområdene er rundt
Oslofjorden og...
Jordbruksområder i
Norge
Sysselsettingen i jordbruket er
kraftig redusert:
I 1950 var andelen over 20%
Jordbrukets andel a...
Jorda
Før:
Tradisjonelle kombinasjonsbruk:
Både jordbruk og fiske skapte inntekter til
gården
Nå:
Moderne kombinasjonsbruk...
Omstillinger i Jordbruket
Sendt NRK: 19. sep 2012
Det har aldri før blitt drevet mer landbruk i
Norge enn i dag. Samtidig ...
Norske bønder sliter
Selv om det er omstridt, har politikerne bestemt
at staten skal støtte bøndene økonomisk hvert
eneste...
Hyggen
gård i
Røyken
kommune
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/866599
Gården ligger i
sydhelling ned
mot
Drammensfjord
en og har de
b...
Næringsstrukturen i Norge har endret seg fra 1900 til våre dager
ved at moderne kommunikasjonsmiddel har blitt en viktig d...
Endringer I jordbruket 1969- 2010
Antall gårdsbruk redusert
Færre og mer effektive
jordbruksbedrifter.
Jorda på de nedlagt...
Hvor stor del av befolkningen livnærer
seg av jorda?
1900:
Ca 50 % av yrkesbefolkningen sysselsatt i
landbruk
1950:
Ca 25%...
Trenger vi landbruket?
Bare 3% av yrkesbefolkningen er sysselsatt i
landbruk
Jordbruket har stor betydning for
matforsynin...
Færre gårder, større gårder
Siden 1950 er halvparten av gårdene lagt ned.
Jorda er fortsatt i bruk: gårdene er større.
Pro...
Bærekraftig ressursuttak
og ressursbruk
Uttak og bruk av naturressurser fører ofte til
uheldige konsekvenser
Bærekraftig r...
Innholdet
havbruksnæringen.
• Grunner til at Norge er blant de største
fiskerinasjonene i verden.
• Arter som er de viktig...
Norge er blant de største
fiskerinasjonene i verden.
Sammenliknet med andre land i verden, har
Norge en svært lang kystlin...
Fiskevernsonen: 
rundt Svalbard 
opprettet av Norge 
og bare anerkjent av 
Canada
Gråsonen: omstridt 
områder som er omfat...
Arter som er de viktigste i den
norske fiskerinæringen.
Det er mange ulike fiskeslag i 
norske havområder, og det 
er tors...
Lofotfisket
Kalles også
skreifisket
Skrei – gytemoden torsk
Kommer inn til kysten i mars-april
Sesongfiske som var en del ...
Sild
Viktig for
mattilgang
Overfiske
Fra midten av 1960-tallet sank fangstene til et
kritisk lavt nivå
Fra 1980-årene har ...
Lodde
Stort fiske frem
til 1990-årene
Malt til fôr
Lodde er føde for torsken, derfor er overfiske
uheldig.
Små loddekvoter...
Overfiske
Overfiske ødelegger bestandene, det gir kraftige
svingninger
Fisken er en betingete fornybar ressurs
Før: sesong...
Overfiske får store konsekvenser for
bl.a. sjøfuglene.
Øya Runde i Herøy kommune på
Sunnmøre
Grunner til at det er så mye fisk
langs norskekysten.
En grunn til at det er så mye fisk langs
Norskekysten, er blant anne...
Kart Oppgave
Merk av på kartet
sildas;
• Overvintrings-
stedene
• Gyteområdene
• Silda sin vandring
• Hvor silda vokser
op...
Dybdeforhold og havstrømmer i
Nordsjøen, Nord-Atlanteren,
Norskehavet og Barentshavet
Svingninger I bestanden av
ulike fis...
Bakgrunnen for innføringen av
fangstkvoter i fiskeriene?
Fangstkvoter for fiskeriene i Norge ble
innført fordi ellers vill...
Havbruksnæringen
Er en næring som er basert på oppdrett av fiskoppdrett av fisk, som i
løpet av de siste tiårene har gitt ...
Energiressurser
S 141 - 148
Innholdet
• Ikke fornybare energi kilder olje og gass
• Dannelse a olje og gass animasjon
• Petroleumsvirksomhetens betydn...
Petroleum Side 144
Fossilt brensel og fossilifiserte rester etter planter og
dyr, omdannet ved fysiske og biokjemiske pros...
Typer fossilt
brensel:
• Kull
• Olje
• Gass
• Asfaltsand
• Oiljeskifer
http://folk.uib.no/nglhe/GeoIntroModulNorsk/GeoIntr...
Olje blir dannet i Nordsjøen
Grunnlaget for det norske oljeeventyret ble lagt
i tidsperioden fra jura (199-145mil) til ter...
http://ny.viten.no/viten
Animasjon Oljefeller
http://geografi-ny.cappelendamm.no/flash/popup_vis.html?tid=96009
Hvor lenge vil oljeeventyret vare?
Vanskelig å si
Naturgitte eller politiske årsaker vil tilslutt sette
en strek for olje-...
Vannkraft
En fornybar ressurs
1500-tallet: Fosser drev bl. a. …
… sagbladet til å sage tømmer.
… møller
I dag er nesten al...
Regulering av vann
Vannmagasiner og regulering av vann og
vassdrag fører til endringer i naturen.
Påvirke lokalklimaet
Fis...
Animasjon
Kraftverk
http://geografi-ny.cappelendamm.no/flash/popup_vis.html?tid=96003
Nygård Kraftverk
http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/kart-over-
reguleringsomrader
/
Skjomen - Statkraft
Nygårdsfjellet Trinn I
Magasinkraftverk -
Narvik
http://www.nordkraft.no/Vannkraft/Magasinkraftverk/
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Powerpoint Kap 5 V2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Powerpoint Kap 5 V2016

2,516
-1

Published on

Kapittel 5 Grografi

Published in: Education, Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,516
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 22) Utenfor hver kyststat ble det på 70-tallet innført økonomiske soner. Dette var soner på 200 nautiske mil i havområder utenfor statene. Dette betydde at hver enkelt kyststat fikk myndigheten over fiskeressursene i sin egen økonomiske sone.
 • Nygård Kraftverk
  Er et magasinkraftverk
  Regulerer totalt 9 magasiner med 18 store og små dammer.
  Tapping mellom de forskjellige vannene foregår delvis i tunneller og åpne kanaler.
  Det utnytter til slutt fallet på opptil 259 meter fra Trollvann, hvor vannet kommer gjennom en driftstunnell på 3636 meter, og deretter en rørgate på 590 meter ned til stasjonen.
 • Powerpoint Kap 5 V2016

  1. 1. Ressurser, næringsliv og bosetning Kapittel 5 Side 122-134
  2. 2. Innehold Naturressurser og bærekraftig utvikling • Fornybare og ikke fornybare ressurser • Betinget fornybare ressurser • Bærekraftig utvikling Ressurser og næringsliv • Næringsstruktur Jordbruket • Naturgrunnlaget • Jordbruksområder i Norge • Omstilling i jordbruket
  3. 3. Fornybare eller ikke- fornybare?
  4. 4. Ressurskonflikter “Allmenningens tragedie” En kjent artikkel av G. Hardin fra 1968, handler om konflikter I forbindelse med ressursbruk: Her er definisjonen:
  5. 5. Betinget fornybare ressurser For at allmenningens tragedie skal inntreffe, må en gruppe ha fri adgang til en felles, begrenset ressurs, mens ett eller noen få mennesker forsøker å skaffe seg størst mulig vinning på bekostning av felleskapets interesser. En eller noen få får fordelen av å overbeskatte (overutnytte) ressirsen, mens ulempen fordeles på alle.
  6. 6. Ut i naturen: Havets sølv 06.03.2012 "Havets sølv" er en storslått norsk film om gigantiske sildestimer av norske kysten. http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/dvna5
  7. 7. Bærekraftig utvikling Ressursbruk som baserer seg på bruk og ikke forbruk av ressurser. Det innebærer at vi overleverer det samme ressursgrunnlaget som vi selv mottok, til neste generasjon. http://www.regnskog.no/no/om-regnskogene/truslene-mot-regnskogen
  8. 8. Bærekraftig utvikling Plasten vi kaster – filmklipp NRK Vi vet godt at vi ikke skal slenge fra oss søppel i naturen, men som du kan se i denne reportasjen, hoper avfallet seg alikevel opp. Plast er spesielt farlig for dyr, fisk og fugl. Det blir liggende lenge i naturen, og kan både skade og drepe dyrene.
  9. 9. http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/855244
  10. 10. Trenger du inspirasjon? Et utvalg filmer til deg som er opptatt av opphopningen av søppel i verdenshavene og på planeten vår. •Om en øy i Stillehavet, uten mennesker men med et stort søppelproblem •Den majestetiske plastposen Interessert i hva fisk og hval får i seg, lese denne artikkelen på side 2 i Aftenposten 2/2-14
  11. 11. Hva mener vi med næringsstruktur? Vi deler næringene opp i tre grupper: PrimærnæringenePrimærnæringene Utvinner biologiske råstoffer fra naturen Jord- og skogbruk, fiske og fangst SekundærnæringeneSekundærnæringene Bearbeider og foredler naturresursene Industri, olje og gassutvinning, bygge og anleggsvirksomhet TertiærnæringeneTertiærnæringene Sørger for transport, omsetning og forbruk Service og tjenester dvs. tjenester som er produsert f.eks handels- og forretningsvirksomhet.
  12. 12. Primærnæringene Fiske, fangst og jord- og skogbruk, Kun 3% jobber i primærnæringene (2006) Primærnæringer er med å forme landskapet Kartet viser jordbruksområder, utbredelse av skog og andre arealtyper i Norge. Sektordiagrammet viser den prosentvise fordelingen av landarealet i Norge
  13. 13. Jorda En betinget fornybar ressurs Ca 3% av Norges areal er dyrket mark De beste jordbruksområdene er rundt Oslofjorden og Trondheimsfjorden. Marin leire – god dyrkningsjord Klimaet er et hinder for jordbruk i stor skala i store deler av landet
  14. 14. Jordbruksområder i Norge Sysselsettingen i jordbruket er kraftig redusert: I 1950 var andelen over 20% Jordbrukets andel av BNP er i dag under 1%. Jordbruksbedrifter med melkekyr blitt redusert med 60% Melkeproduksjonen gått ned med ca. 19% Produksjonen av kjøtt økt med 50%
  15. 15. Jorda Før: Tradisjonelle kombinasjonsbruk: Både jordbruk og fiske skapte inntekter til gården Nå: Moderne kombinasjonsbruk: Lønnet arbeid kombineres med jordbruksarbeid.
  16. 16. Omstillinger i Jordbruket Sendt NRK: 19. sep 2012 Det har aldri før blitt drevet mer landbruk i Norge enn i dag. Samtidig blir gårdene færre og større, og drives mer og mer ved hjelp av moderne maskiner og ny teknologi. Likevel er det vanskelig for den enkelte bonde å få jordbruket til å lønne seg her i landet. En viktig årsak er det kalde og våte nordiske klimaet.
  17. 17. Norske bønder sliter Selv om det er omstridt, har politikerne bestemt at staten skal støtte bøndene økonomisk hvert eneste år. Denne støtten kalles landbrukssubsidier, eller jordbrukssubsidier. Begrunnelsen har vært at det er viktig for landet å kunne produsere mest mulig av maten til sin egen befolkning.
  18. 18. Hyggen gård i Røyken kommune
  19. 19. http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/866599 Gården ligger i sydhelling ned mot Drammensfjord en og har de beste forutsetninger for å dyrke frukt og bær. Idag er det 6. generasjon som har overtatt og driver gården videre innen fruktproduksjon Gården har ca. 10.000 frukttrær fordelt på 7 eplesorter Hyggen er en liten fjordbygdHyggen er en liten fjordbygd i Røyken kommune.i Røyken kommune. 
  20. 20. Næringsstrukturen i Norge har endret seg fra 1900 til våre dager ved at moderne kommunikasjonsmiddel har blitt en viktig del av folks hverdag, både i fritiden og arbeidet. De fleste bransjer legger mye arbeid i produktutvikling, de skaper nye produkter og behov. Råvarer er noe som har utviklet seg enormt. Det man mener med kvartærnæringer er ''nye'' næringer som omfatter teknologiutvikling, forskning, informasjonsbehandling og medievirksomhet. Kjennetegn på industrisamfunn: spesialisering og arbeidsdeling, utvinne råvarer, framstille råvarer, bearbeider dem og transportere dem Næringsstrukturen i Norge
  21. 21. Endringer I jordbruket 1969- 2010 Antall gårdsbruk redusert Færre og mer effektive jordbruksbedrifter. Jorda på de nedlagte brukene blir tilleggsjord på de gjenværende Gjennomsnittsarealet for disse mer enn tredoblet i perioden, fra 50 dekar til nesten 170 dekar. Kjeåsen, en gammel fjellgård på en hylle i en  stupbratt fjellside, 600m over fjorden ved  Eidfjord i Hardanger.
  22. 22. Hvor stor del av befolkningen livnærer seg av jorda? 1900: Ca 50 % av yrkesbefolkningen sysselsatt i landbruk 1950: Ca 25% av yrkesbefolkningen sysselsatt i landbruk 2005: 3% av yrkesbefolkningen sysselsatt i landbruk
  23. 23. Trenger vi landbruket? Bare 3% av yrkesbefolkningen er sysselsatt i landbruk Jordbruket har stor betydning for matforsyningen i Norge Statlig landbruksstøtte: Bevare bosettingsmønsteret Variert jordbrukslandskap
  24. 24. Færre gårder, større gårder Siden 1950 er halvparten av gårdene lagt ned. Jorda er fortsatt i bruk: gårdene er større. Produktiviteten har økt: Bl.a større kornavlinger
  25. 25. Bærekraftig ressursuttak og ressursbruk Uttak og bruk av naturressurser fører ofte til uheldige konsekvenser Bærekraftig ressursuttak tar hensyn til naturens bæreevne Bærekraftig ressursbruk, som for eksempel fører til utslipp, kan påvirke naturen
  26. 26. Innholdet havbruksnæringen. • Grunner til at Norge er blant de største fiskerinasjonene i verden. • Arter som er de viktigste i den norske fiskerinæringen. • Grunner til at det er så mye fisk langs norskekysten. • Bakgrunnen for innføringen av fangstkvoter i fiskeriene? • Økonomiske soner
  27. 27. Norge er blant de største fiskerinasjonene i verden. Sammenliknet med andre land i verden, har Norge en svært lang kystlinje.Norge en svært lang kystlinje. Det finnes naturlige havnernaturlige havner i landet vårt, som i lang tid har blitt tatt i brukt av mennesker som slo seg ned, og hadde båter som kunne liggeligge beskyttet, men samtidig nær fiskefeltenebeskyttet, men samtidig nær fiskefeltene. Det er spesielt den geografiske beliggenhetengeografiske beliggenheten med havområder som omringer store deler av Norge, som er grunnen til at landet vårt er en så viktig fiskerinasjon som det er i dag.
  28. 28. Fiskevernsonen:  rundt Svalbard  opprettet av Norge  og bare anerkjent av  Canada Gråsonen: omstridt  områder som er omfattet  av midlertidig norsk- russisk avtale. Hvert land  inspiserer sine fiskere Norges 200-mils økonomiske sone: full norsk  råderett over fisk,  olje og gass Smutthullet og Smutthavet:  internasjonalt  farvann med svake  restriksjoner på  fisket
  29. 29. Arter som er de viktigste i den norske fiskerinæringen. Det er mange ulike fiskeslag i  norske havområder, og det  er torsk, sei, makrell, sild og  lodde som er de viktigste. 
  30. 30. Lofotfisket Kalles også skreifisket Skrei – gytemoden torsk Kommer inn til kysten i mars-april Sesongfiske som var en del av kombinasjonsbrukene i Nord-Norge i tidligere tider.
  31. 31. Sild Viktig for mattilgang Overfiske Fra midten av 1960-tallet sank fangstene til et kritisk lavt nivå Fra 1980-årene har fangstene tatt seg opp Sildefisket er i dag nokså godt
  32. 32. Lodde Stort fiske frem til 1990-årene Malt til fôr Lodde er føde for torsken, derfor er overfiske uheldig. Små loddekvoter i mange år, fisket tar seg opp igjen i dag.
  33. 33. Overfiske Overfiske ødelegger bestandene, det gir kraftige svingninger Fisken er en betingete fornybar ressurs Før: sesongfiske med kystflåte Nå: helårig fiske med havtrålere, fiskeforedlingsindustri Økonomisk sone innført sist på 1970-tallet 200 nautiske mil – forvalte naturressursene
  34. 34. Overfiske får store konsekvenser for bl.a. sjøfuglene.
  35. 35. Øya Runde i Herøy kommune på Sunnmøre
  36. 36. Grunner til at det er så mye fisk langs norskekysten. En grunn til at det er så mye fisk langs Norskekysten, er blant annet de grunne partiene nært kystlinjennært kystlinjen, fiskefeltene,fiskefeltene, hvor fisk gyter svært godt.hvor fisk gyter svært godt. En annen grunn til at det er en så stor mengde fisk langs kysten, er at fiskekvotene bleat fiskekvotene ble innført.innført. Uten disse ville trolig noen av fiskebestandene være utrydningstruet.
  37. 37. Kart Oppgave Merk av på kartet sildas; • Overvintrings- stedene • Gyteområdene • Silda sin vandring • Hvor silda vokser opp (0-3 år) I Norskehavet og Barentshavet (S138-139) • Havstrømmer • Fiskerisonene
  38. 38. Dybdeforhold og havstrømmer i Nordsjøen, Nord-Atlanteren, Norskehavet og Barentshavet Svingninger I bestanden av ulike fiskeslag I Barenshavet og I Norskehavet
  39. 39. Bakgrunnen for innføringen av fangstkvoter i fiskeriene? Fangstkvoter for fiskeriene i Norge ble innført fordi ellers ville det vært fare for atfare for at fiskeriene fisket opp for myefiskeriene fisket opp for mye, noe som ville ha vært godt mulig på grunn av utviklingen av ny teknologi, utstyr og båter. Altså ble fangstkvotene innført for åinnført for å forhindre utryddingen avforhindre utryddingen av fiskebestandenefiskebestandene. Dermed ble et fritt fiske historie.
  40. 40. Havbruksnæringen Er en næring som er basert på oppdrett av fiskoppdrett av fisk, som i løpet av de siste tiårene har gitt stor betydning i Norge, i form av sysselsetting og eksport. Oppdrettsfisken blir for det meste eksportert til EU- landene, i tillegg til Japan og Russland. Hittil har det blitt drevet oppdrett av arter som torsk, blåskjell, østers, kveite, piggvar, hummer og ishavsrøye, men det er først og fremst satset på oppdrett av laks og ørret.
  41. 41. Energiressurser S 141 - 148
  42. 42. Innholdet • Ikke fornybare energi kilder olje og gass • Dannelse a olje og gass animasjon • Petroleumsvirksomhetens betydning for Norge. • Fornybare energiproduksjon fra tradisjonelle magasinkraftverk, småskala vannkraftverk (småkraft) og vindkraftverk. • Eksempler fra Narvik kommune – kart oppgaver.
  43. 43. Petroleum Side 144 Fossilt brensel og fossilifiserte rester etter planter og dyr, omdannet ved fysiske og biokjemiske prosesser etter begravning. Slikt brennstoff representerer bevart solenergi, tatt opp av planter og dyr for millioner av år siden. I hulrom i en porøs bergart, en kildebergart, ble det organske materialet omdannet til olje og gass. Oljen og gassen stiger oppover til den blir hindret av en tett bergart, en takbergart.
  44. 44. Typer fossilt brensel: • Kull • Olje • Gass • Asfaltsand • Oiljeskifer http://folk.uib.no/nglhe/GeoIntroModulNorsk/GeoIntroModNorskfla.swf
  45. 45. Olje blir dannet i Nordsjøen Grunnlaget for det norske oljeeventyret ble lagt i tidsperioden fra jura (199-145mil) til tertiær (65-1,8mil). Miljøet på jorda var helt annerledes enn i dag, og en rekke prosesser ga gunstige forhold for dannelse av oljefelt. Dette gjør at vi i dag kan hente ut olje.
  46. 46. http://ny.viten.no/viten
  47. 47. Animasjon Oljefeller http://geografi-ny.cappelendamm.no/flash/popup_vis.html?tid=96009
  48. 48. Hvor lenge vil oljeeventyret vare? Vanskelig å si Naturgitte eller politiske årsaker vil tilslutt sette en strek for olje- og gassutvinning Miljøproblemene kan bli større i fremtiden, og dette vil skape et press på utvinningen.
  49. 49. Vannkraft En fornybar ressurs 1500-tallet: Fosser drev bl. a. … … sagbladet til å sage tømmer. … møller I dag er nesten all elektrisitet i Norge laget av vannkraft. http://www.narvik-energi.no/default.aspx?sid=52
  50. 50. Regulering av vann Vannmagasiner og regulering av vann og vassdrag fører til endringer i naturen. Påvirke lokalklimaet Fisket i vann og vassdrag kan forandres Grunnvannsstanden kan synke Estetisk kan landskapet forandres
  51. 51. Animasjon Kraftverk http://geografi-ny.cappelendamm.no/flash/popup_vis.html?tid=96003 Nygård Kraftverk
  52. 52. http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/kart-over- reguleringsomrader / Skjomen - Statkraft
  53. 53. Nygårdsfjellet Trinn I
  54. 54. Magasinkraftverk - Narvik http://www.nordkraft.no/Vannkraft/Magasinkraftverk/
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×