• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Ricoh Basware Business Transactions

on

 • 1,210 views

Co-operation in e-invoicing, samenwerking in elektronisch factureren.

Co-operation in e-invoicing, samenwerking in elektronisch factureren.

Statistics

Views

Total Views
1,210
Views on SlideShare
1,210
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ricoh Basware Business Transactions Ricoh Basware Business Transactions Document Transcript

  • Electronisch factureren met Basware Business Connectivity basware business connectivity
  • BasWare biedt bedrijven een gecontroleerde en beveiligde service voor het overdragen van elektronische facturen een e-factuur is een elektronische Het elektronisch automatisch archi- voordelen verzender: factuur veren van facturen bespaart zowel • Snellere factuuroverdracht De in de factuur opgenomen tijd als ruimte. De ontvanger kan de • Geen print- of verzendkosten informatie kan automatisch worden inkoopfactuur in zijn/haar verwer- • Hoger serviceniveau voor klanten verwerkt, en de originele factuur kingssysteem invoeren en handma- • Minder fasen met handmatig werk • Mogelijkheid tot e-archivering wordt bijgevoegd als een afbeelding tige acceptatiestappen elimineren • Met de printservice kan het gehele of weergave die lijkt op een papie- dankzij het automatisch matchen op facturatieproces elektronisch worden ren factuur gemaakt op basis van factuurregelniveau. Een e-factuur is afgehandeld de factuurgegevens. De afbeelding geen op zichzelf staand element, • Grotere voorsprong op de concurrentie vergemakkelijkt het rondsturen en maar juist een belangrijk onderdeel voordelen ontvanger: accepteren van de factuur en andere van het factuuracceptatieproces. • Factuur hoeft niet handmatig te verwerkingsstappen. Een e-factuur Postgegevens kunnen ook samen worden ingevoerd kan naadloos worden geïntegreerd met de factuur worden verzonden, • Scannen is overbodig in oplossingen voor factuurautoma- en de ontvanger kan deze gegevens • Rondsturen van facturen en fout- tisering en archivering. gebruiken als post-items voor de opsporing worden gemakkelijker inkoopfactuur. Vergeleken met • Snelle rondgang van facturen • Archiveren wordt gemakkelijker De ontvangers kunnen zowel papieren facturen liggen de verwer- • Minder fouten bij opslaan bedrijven als consumenten zijn kingskosten bij e-facturatie ongeveer • Geautomatiseerde boekhouding Als het om facturatie tussen bedrij- 80 procent lager. • Dankzij de scanningservice kunnen ven gaat, kan een e-factuur automa- alle facturen als e-facturen worden tisch worden overgedragen van het betere service ontvangen systeem van de verzender of Bedrijven die e-facturen verzenden service-provider naar het systeem kunnen hun klanten een hoger van inkoopfacturen van de ontvan- serviceniveau bieden en vergroten de ger of naar een ander systeem. Een effectiviteit van hun eigen facturatie- e-factuur voor een consument wordt proces. E-facturatie kan voor een naar een service voor internetban- klant een selectiecriterium zijn bij het kieren of een andere door de consu- kiezen van een leverancier. ment gekozen service gestuurd. De factuur wordt rechtstreeks aan de In de komende jaren zullen de betalingsoptie gekoppeld. meeste facturen elektronisch worden. In Nederlanden worden een e-factuur heeft voordelen voor naar schatting 1 miljard facturen beide partijen verzonden en ontvangen. Hiervan Zowel de verzender als de ontvan- zijn 400 miljoen facturen afkomstig ger van de factuur profiteert van binnen het bedrijfsleven. De over- een kostenbesparing. Met elektroni- heid heeft zich ten doel gesteld om sche facturen zijn er minder kosten in 2010 ten minste 10% van alle voor printen, verzenden en scannen. facturen digitaal te ontvangen.
  • Business Transactions service Business Transactions (BT) is een Producten voor het versturen en ontvangen het toevoegen van e-facturatie-adressen gecontroleerde service voor de van facturen voor ontvangers niet ondersteunt, haalt De interfaceproducten van BasWare zijn ge- Invoice Sender de e-factuuradressen uit een overdracht en conversie van e-fac- maakt met technologie waarvan de kwaliteit apart systeem op. turen. Verzenders van facturen bewezen is. De service heeft dan ook vele kunnen deze service gebruiken om tevreden klanten. De interfaces zijn beveiligd bt connector: overdracht van kant-en- hun facturen in elektronisch formaat en de producten maken bij het communi- klaar factuurmateriaal aan zowel bedrijven als consumen- ceren met de BT-service gebruik van https, BT Connector (BTC) is de juiste product- een versleuteld protocol voor gegevensver- keuze wanneer het facturatiesysteem kant- ten te verzenden. keer. Door de verzendende interfaces wordt en-klaar e-facturatiemateriaal genereert. BTC de functionaliteit van de verbinding constant is vooral geschikt voor het overdragen van Het gehele facturatieproces wordt gecontroleerd, zodat de service weet of de grote hoeveelheden factuurgegevens aan de automatisch verzendende interface goed werkt of niet. BT- service. Met gebruik van de service kunnen zowel Het controlemechanisme merkt ook op of verzenders als ontvangers van facturen de facturen niet meer regelmatig worden trans-Form: op basis van FtP het gehele facturatieproces van hun bedrijf opgehaald. In geval van fouten zoekt de BT- Wilt u elektronisch facureren naar meer- automatiseren. De BT-service verwerkt de service automatisch contact met de klant. dere klanten? Dan kunt u met Trans-Form facturen in elektronisch formaat en verstuurt meerdere klanten aansluiten op basis van deze vervolgens naar het financiële systeem invoice sender (bt sender): De gemakke- uw ERP instellingen. voor inkoopfacturen van de ontvanger, lijke manier om e-facturen te verzenden software voor betalingsverkeer, een andere In plaats van op papier, worden de facturen btiP connector: aansluiting bt platform e-factuuraanbieder of een printservice. afgedrukt naar Invoice Sender, die als een van de ontvangende partij printer functioneert. Invoice Sender gene- BTIP Connector (BTIPC) haalt facturen bij De verzender hoeft geen ver-schillende reert de e–facturen automatisch en stuurt de BT-service op en plaatst deze in het Bas- factuurmaterialen te produceren deze door naar de BT-service. De BT-service Ware Invoice Processing (IP)-systeem. De In de markt bestaan verscheidene gang- stuurt voor elke factuur een bevestiging van facturen worden automatisch aan de juiste bare standaarden voor e-facturen, maar de ontvangst. De verzender weet wanneer de leverancier gekoppeld en de BT-service ontvanger ontvangt de factuur altijd in het service de factuur heeft ontvangen, en zelfs ontvangt een bericht dat de facturen naar de afgesproken formaat. De verzender van de wanneer de factuur in het systeem van de BasWare IP-database zijn overgedragen. factuur verstuurt het factuurmateriaal in het ontvanger is opgeslagen (mits de ontvanger afgesproken formaat naar de BT-service, ook klant van de BT-service is). waar het factuurmateriaal in afzonder- lijke facturen wordt omgezet. De nodige De service kan in gebruik worden genomen materiaalconversies worden door de service zonder wijzigingen aan te brengen in het verzorgd. De ontvangers loggen met re- facturatiesysteem. Invoice Sender maakt het gelmatige tussenpozen bij de BT-service in mogelijk om snel elektronische facturen te om de aan hen verstuurde e-facturen op te gaan verzenden. Als het facturatiesysteem halen. De service kan ook de overdracht van transacties met betrekking tot het aankoop- proces verzorgen. RDS volledig bijgewerkte informatie via de webservice Trans-Form De BT Monitor-service biedt gebruikers informatie over verstuurde, klaar-om-op- BT Sender te-halen en opgehaalde facturen van de Leverancier Basware Basware IP Klant afgelopen drie maanden. Aan de hand van BT E-mail Business Non Basware (FTP) automatische e-mailberichten worden po- Transactions tentiële fouten in het factuurmateriaal of de BT PrintDriver factuurgegevens door de service gemeld. BSP Manual Entry Basware Portal Archief
  • een goede service dankzij een breed netwerk BasWare richt zich op het produceren van systemen voor elektronisch factureren en op het bevorderen van e-facturatie en andere elektronische waarom ricoh? gegevenstransacties. Business Transactions, de service voor overdracht Ricoh is de aangewezen partner van e-facturen, is al sinds 2000 actief en heeft bijna 2000 organisaties in informatievraagstukken. In- als klant. formatielogistiek is al jarenlang ons domein waarmee wij ervoor Tot de samenwerkingspartners van Basware behoren niet alleen operators zorgen dat uw informatie en do- en banken, maar ook service-providers op het gebied van printen en cumenten door de juiste persoon scannen waaronder Ricoh. Het brede, groeiende netwerk van Basware en op de juiste plek gebruikt kunnen Ricoh gezamenlijk maakt het mogelijk om zowel factuurverzenders als worden. Voor het optimaliseren -ontvangers van het bedrijf te bereiken. Ricoh biedt tevens services aan van informatiestromen binnen en die betrekking hebben op het activeren en motiveren van uw leveranciers tussen organisaties leveren wij door middel van een ‘Supplier Activation Campaign’. onze klanten een creatieve totaal- oplossing die consultancy, hard- en software, services, training en outsourcing omvat. aanbod Diensten van ricoh Als u de visie op informatie- logistiek van Ricoh onderschrijft, business transactions service: implementatieservices: kunnen wij voor u als regie- • Factuuroverdracht en -doorvoer • Deskundige services organisatie optreden. De werkwijze • Gecontroleerd • Overzicht van hoe uw bedrijf kan van Ricoh is even transparant als • Beveiligd overstappen op het gebruik van • Zo nodig visualisatie van facturen e-facturen effectief: het is een voortdurend • Gegevensconversie tussen verschillende • Interfaceproducten installeren proces - in deze volgorde - van formaten • Testen en instellen analyseren, adviseren, implemen- • Overdracht naar printservice • Klantspecifieke gegevensconversies teren en continueren. • Overdracht van scanningsservice • 24/7 beschikbaar Klantenservice • E-mailberichten van probleemsituaties • Service telefonisch en per e-mail • Het wereldwijde samenwerkingsnetwerk beschikbaar bereikt tienduizenden organisaties die e-facturen gebruiken bt Monitor webservice: • Zelfservice voor het traceren en controleren van facturen • Informatie over verstuurt, klaar-om-op- te-halen en opgehaalde facturen ISO9001:2000 gecertificeerd ISO14001 gecertificeerd Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en de uiterlijke vormgeving van deze software. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat de opties die in deze publicatie worden getoond niet altijd beschikbaar zijn. Alle merken en productnamen worden erkend als geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. www.ricoh-europe.com Ricoh Nederland B.V. Postbus 93150 5203 MB ’s-Hertogenbosch Tel.: +31 (0)73 645 26 60 Fax: +31 (0)73 645 18 44 www.ricoh.nl