Leveranciersprofielen e-factureren

4,504 views

Published on

De lijst met leveranciersprofielen van aanbieders van oplossingen rondom e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking, samengesteld door Factuurwijzer in opdracht van ECP-EPN en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.
Tijdens het minisymposium e-Factureren B2G in Den Haag op 7 april is het convenant e-factureren ondertekend door de politiek en het bedrijfsleven. De ondertekening van het Convenant houdt een intensieve samenwerking in tussen overheid en de markt ter bevordering van het elektronisch factureren aan de overheid. Het doel van het convenant is om door middel van inspanningen van overheidspartijen en marktpartijen te bereiken dat in 2010 e-facturen minimaal 10% van het totale aantal facturen aan de overheid uitmaken.

Om het convenant kracht bij te zetten, werd een document gepresenteerd met leveranciersprofielen van meer dan vijftig aanbieders van oplossingen rondom elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Dit document geeft geïnteresseerden een helder beeld van de inhoudelijke aspecten van het onderwerp.

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
592
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leveranciersprofielen e-factureren

  1. 1. Voorwoord De bekendheid van geautomatiseerde factuurverwerking en elektronisch factureren neemt snel toe. Daardoor stijgt de behoefte aan een overzicht van aanbieders op deze twee terreinen en de mogelijkheden van producten en diensten. Dit document biedt zo’n overzicht. Het grootste deel van dit document bestaat uit profielen van leveranciers op het gebied van elektronisch factureren en op het gebied van geautomatiseerde factuurverwerking. Sommige leveranciers bieden producten en diensten aan op beide gebieden en komen dan twee keer voor. De begrippen die in de profielen worden gebruikt, worden uitgelegd aan de hand van twee begrippenlijsten. De eerste begrippenlijst legt uit wat met de diverse hoofdonderdelen van een profiel (de kapstok) wordt bedoeld. De tweede lijst van begrippen is een stuk uitgebreider en bevat tenminste een omschrijving van de aspecten die binnen een profiel op een leverancier van toepassing zijn. Dit is de tweede keer dat leveranciersprofielen in deze opzet beschikbaar worden gesteld. In vergelijking met de vorige versie zijn er veel wijzigingen en aanvullingen gepleegd. De ver- wachting is dat dit ook de volgende keer het geval zal zijn. Dat geeft ook de beperking van dit document in de tijd weer. Om te zorgen dat deze gegevens ‘levend’ blijven, worden deze pro- fielen online beschikbaar gesteld op onder meer de onafhankelijke website www.e-factureren. info. Daar kunnen de profielen worden aangepast en gemakkelijk worden doorzocht op basis van zoektermen. Deze leveranciersprofielen zijn opgesteld door Factuurwijzer, op verzoek van de expertgroep awareness e-factureren, in opdracht van ECP-EPN en mede mogelijk gemaakt door het Minis- terie van Economische Zaken. 2 3
  2. 2. Inhoudsopgave • Voorwoord blz. 03 • Geautomatiseerde factuurverwerking blz. 87 20/20 vision Europe blz. 88 • Toelichting blz. 04 Adobe Systems Benelux blz. 90 Accounting Plaza blz. 92 • Begrippen blz. 06 AdValvas Europe blz. 94 Anachron blz. 96 • Werkwijze blz. 09 Basware blz. 98 BCT Guiding Documents blz. 100 • Elektronisch factureren blz. 11 Certipost blz. 102 Data2Logistics blz. 104 20/20 vision Europe blz. 12 DDinformatica blz. 106 AcceptEmail blz. 14 Edmond Document Solutions blz. 108 Accounting Plaza blz. 16 FIQAS Software blz. 110 AdValvas Europe blz. 18 Finodis blz. 112 Anachron blz. 20 IBS Nederland blz. 114 Basware blz. 22 I Creative blz. 116 Billington blz. 24 Intellimens blz. 118 Bluem blz. 26 InterCommIT blz. 120 BlueMailCentral blz. 28 ISIS Papyrus Netherlands blz. 122 Certipost blz. 30 ISProjects blz. 124 Codast blz. 32 K+V Van Alphen automatiseringsdiensten blz. 126 Creditbility blz. 34 Magsoft blz. 128 D Soft blz. 36 Metastore Nederland ICAP blz. 130 DigiNotar blz. 38 OB10 blz. 132 DigitalInvoice blz. 40 Pitney Bowes Management Services blz. 134 Document Dialog blz. 42 ReadSoft blz. 136 20/20 vision Europe blz. 44 Ricoh Nederland blz. 138 Finodis blz. 46 Rozis blz. 140 GS1 Nederland blz. 48 Service Point Nederland blz. 142 IBS Nederland blz. 50 Simac Datacollect blz. 144 IMNederland blz. 52 SRC System Integrators blz. 146 InterCommIT blz. 54 TIE Kinetix blz. 148 ISIS Papyrus Netherlands blz. 56 TNT Billing & Document Solutions blz. 150 Ivory blz. 58 UnifiedPost blz. 152 Moneybird blz. 60 WMD Benelux blz. 154 OB10 blz. 62 Ricoh blz. 64 • Colofon blz. 156 Rotaform Document Services blz. 66 Rozis blz. 68 Scan Sys blz. 70 SRC System Integrators blz. 72 StreamServe Benelux blz. 74 TIE Kinetix blz. 76 Tieto blz. 78 TNT Billing & Document Solutions blz. 80 UnifiedPost blz. 82 Z-Factuur blz. 84 4 5
  3. 3. Toelichting Hoe kunt u dit Factuurkompas in de Markt – Sectoren Extra – Archiveren Aandachtspunt: audit praktijk toepassen? Welke onderdelen Geeft weer in welke sectoren de klanten van de aanbieder zich Toont aan welke fiscaal relevante aspecten de aanbieder Een audit is een controle om te bepalen of het product, systeem, van het Factuurkompas vragen om bevinden (Vrijwel elke aanbieder richt zich op klanten in elke aandacht besteedt. dienst, platform voldoet aan de gestelde (vaak: fiscale) eisen. toelichting? sector en kan deze in theorie ook bedienen). Deze gegevens zijn in hoge mate concurrentiegevoelig net als Extra – Audit prijsspecifieke informatie. Toepassing – Aanvoer Het Factuurkompas is opgebouwd vanuit de gedachte dat een Toont met welke frequentie er een audit op de diensten of organisatie er voor kiest om te starten met ofwel het elektro- Geeft weer welke type facturen en andere documenten door producten van een aanbieder worden uitgevoerd. Ook voor dit onderwerp geldt dat hierdoor slechts enkele nisch verzenden van verkoopfacturen (e-factureren) ofwel het de aanbieder kunnen worden gescand en of verwerkt. aanbieders uitspraken over dit onderwerp hebben gedaan en ze Extra – Betalen verwerken van inkoopfacturen (geautomatiseerde factuurver- bereid zijn om op verzoek specifieke informatie te verstrekken. Toepassing – Functionaliteiten werking). Toont welke koppelingen met betalen (lees: betaald krijgen) Geeft weer welke functionaliteiten de aanbieder tenminste kan de aanbieder kan faciliteren. Stappenplan aanbieden. Sommige aanbieders werken samen met andere Extra – Lidmaatschappen 1.Bepaal of uw organisatie wil starten met e-factureren of aanbieders voor een uitgebreider portfolio. met geautomatiseerde factuurverwerking Geeft weer van welke voor haar relevante organisatie de Toepassing – Formaat 2.Stel vast welke onderdelen in de profielen invloed op uw aanbieder lid is. beslissing hebben Geeft weer in welke formaat de aanbieder elektronische Extra – On boarding 3.Vergelijk de aanbieders, mede op basis van deze onder- facturen kan uitsturen. Kijk voor de begrippen in de lijst van delen. definities. Geeft hoe de aanbieder de klant ondersteunt bij het 4.Bezoek de websites van de betreffende aanbieders aan aansluiten van leveranciers en/of klanten bij e-factureren of Toepassing – Model de hand van de gepubliceerde hyperlinks geautomatiseerde factuurverwerking. 5.Neem contact op met de betreffende leveranciers via de Geeft weer welke modellen de aanbieder kan faciliteren. Kijk Aandachtspunt zowel e-factureren als contactgegevens in het profiel. voor de begrippen in de lijst van definities. geautomatiseerde factuurverwerking Toelichting bij onderdelen Toepassing – Kanaal Uiteraard zijn er organisaties die beide processen willen in- Diverse onderdelen spreken voor zich en worden niet toegelicht. Geeft weer langs welk kanaal de aanbieder het verzenden van richten. Immers, hoe meer verkoopfacturen er elektronisch Een aantal vraagt om een – uitgebreide – toelichting, mede in- facturen kan faciliteren. worden verzonden, hoe meer diezelfde facturen als elektroni- gegeven door de antwoorden van diverse aanbieders. sche inkoopfacturen moeten worden verwerkt. Samen met de Toepassing – Koppeling papieren inkoopfacturen. Voor deze organisaties is het prettig om te weten dat steeds meer aanbieders zowel e-factureren De hoofdonderdelen zijn achtereenvolgens Contactge- Laat zien in welke koppelingen de aanbieder kan voorzien. als geautomatiseerde factuurverwerking kunnen aanbieden. gevens, Product/Dienst, Markt, Toepassing, Financieel en Aandachtspunt, zie hieronder meer. Extra. Deze worden hieronder toegelicht. Per hoofdonder- Toepassing – Terugkoppeling Aandachtspunt: koppeling met boek- deel worden de subonderdelen in alfabetische volgorde houdpakketten en ERP systemen toegelicht. Toont welke managementinformatie er aan de verzender be- schikbaar kan worden gesteld. Navraag bij de aanbieders heeft opgeleverd dat de aanbieders Product/Dienst-Naam koppelingen kunnen realiseren met vrijwel alle boekhoud- Toepassing – Uitvoer Laat zien welke namen de aanbieder voor haar producten pakketten en ERP systemen. Sommige van deze koppe- en/of diensten voert. Toont in welke formaten een ingescande of elektronisch lingen liggen ‘op de plank’ en zijn kosteloos of tegen een ontvangen inkoopfacturen digitaal zichtbaar kan worden geringe investering beschikbaar. Andere koppelingen zijn Markt – Doelgroep gemaakt. bijvoorbeeld vanwege hun complexiteit, ‘maatwerk’ en/of vragen om een forse investering tot wel € 10.000,-. Hierdoor Geeft weer op welke doelgroepen de aanbieder zich richt. Financieel - Componenten hebben slechts enkele aanbieders uitspraken over dit on- Markt – Landen derwerp gedaan en zijn ze bereid om op verzoek specifieke Geeft weer uit welke financiële componenten een aanbieding informatie te verstrekken. Geeft weer in welke landen de aanbieder actief is. kan bestaan. 6 7
  4. 4. Begrippen Accounts Payable (A/P, AP) ESP ander bericht naar een klant verzendt, gewoonlijk met het digitale identiteit staat op een certificaat. Met dit certificaat Boekhoudkundige term die een weerspiegeling vormt van het verzoek tot betaling voor geleverde goederen of verleende wordt de nu digitale identiteit aan berichten, documenten, Electronic Statement Presentment – Omvat allerlei typen bedrag dat door een koper aan elk van leveranciers verschuldigd diensten. verbindingen en datastructureren toegevoegd. In het kader berichten die op elektronische wijze aan de particuliere is: te betalen bedragen. Ook wel: het systeem dat het bedrag van elektronisch factureren zorgt onder meer een digitale of zakelijke klant gepresenteerd worden (denk daarbij Biller Direct volgt dat door koper aan haar toeleveranciers verschuldigd is. handtekening voor de fiscale waarborgen van authenticiteit aan polis voorbladen. loonstrookjes, beschikkingen, et (van de herkomst) en integriteit (van de inhoud). Het zorgt cetera). EBPP model waarbij één verkoper aan vele klanten elektronisch Accounts Receivable (A/R, AR) bovendien voor handelsrechtelijk bewijs (incassozaken). factureert. De klanten loggen in op de website van de klant (die EXPP Boekhoudkundige term die een weerspiegeling vormt van het soms wordt gehost door een derde partij die door de verzender Direct processing bedrag dat haar klanten aan de leverancier verschuldigd is: te is ingeschakeld) om de rekeningen of facturen in te zien en Electronic Exchange Presentment and Payment. Verzamelnaam ontvangen bedragen. Ook wel: het systeem dat nog opeisbare soms ook te betalen. Ook wel Seller Direct genoemd. Model waarbij gestructureerd dataverkeer (EDI) wordt toege- voor EBPP, EIPP, ESP en elektronische gegevensuitwisseling: bedragen volgt. past. Ook wel STP: Straight Through Processing. EDI, STP. Billing Service Provider (BSP) Afstemmingsoverzicht Dispuut Management Factuur Een organisatie die door een verzender wordt ingeschakeld om Summiere informatie van een verkoper die voor een koper elektronisch factureren voor de verzender te faciliteren. Functie die een koper toestaat om de verzender van de Een elektronisch of papieren bericht, voor geleverde goederen essentieel is om te begrijpen wat verschuldigd is geweest. factuur op de hoogte te brengen van onjuistheden van of in de of verleende diensten, gericht aan een zakelijke klant. Zie ook Buyer Direct Het omvat alle relevante gegevens. Zie voor een overzicht factuur. Deze functie staat verzender ook toe om de koper te rekening. van de inhoud van een afstemmingsoverzicht de Bijlage EIPP model waarbij één koper van vele leveranciers verlangt antwoorden en om tot een oplossing in het geschil te komen. Factuurautomatisering A van het besluit Omzet belasting, administratieve en dat zij elektronisch hun factuurgegevens bij de koper aanleve- Drie-weg matching factureringsverplichtingen. ren. Een –afdwingbare- machtspositie speelt daarbij een grote Zie: geautomatiseerde factuurverwerking. rol. Naast factuurgegevens worden vaak ook allerlei andere Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking Authenticatie Four corner berichten, die voorafgaan aan of volgen op de elektronische waarbij matching plaats vindt aan de hand van bijvoorbeeld factuur, op deze manier verwerkt. Het proces om de identiteit van een gebruiker of van een de inkooporder, de pakbon en de factuur, voordat over wordt Model waarbij de factuur naar de bank van de verzender wordt systeem te verifiëren. Ook, gebruikt om de integriteit van een gegaan tot betaling. Zie ook: twee-weg matching. gezonden en van daaruit via de bank van de klant aan de klant CEFACT bericht te verifiëren. Wettelijke term: authentificatie. wordt gepresenteerd en door de klant wordt verwerkt. Variant E-Billing/Electronic Billing (Centre des Nations Unies pour la Facilitation des Pra- op het consolidator model. Model dat -in het kader van SEPA- ASP tiques dans l’Administration, le Commerce et le Transport) steeds vaker wordt toegepast. Elektronisch versturen van rekeningen aan consumenten, Application Service Provider.Een organisatie die de hard- (www.unece.org/cefact/). Mondiaal instituut dat zich onder eventueel voorzien van toegevoegde waarde diensten, zoals FTP - ware en software in huis heeft waarop klanten, via een meer bezig houdt met standaardisatie. Ook wel UM/CEFACT. een module om de consument te laten betalen, om vragen te Internetaansluiting, hun administratieve bedrijfsprocessen stellen, een dispuut op te starten, te archiveren of marketin- File Transfer Protocol. Methode om gegevens, informatie, CEN kunnen uitvoeren. formatie toe te voegen. bestanden en documenten te verplaatsen binnen een netwerk Comité Européen de Normalisation;European Committee for of op het Internet. B2A E-Invoicing/ Electronic Invoicing standardization, www.cenorm.be. Europees standaardisatie Geautomatiseerde factuurverwerking Business to Administration. Ook wel B2G: Business to instituut. Elektronisch versturen van rekeningen aan zakelijke klanten, Government. eventueel voorzien van toegevoegde waarde diensten, Intern proces om papieren en elektronische inkoopfacturen Consolidator zoals hierboven bij E-billing omschreven. Dit kan op diverse te verwerken en door de organisatie te laten routeren, zodat B2B Een dienstverlener die rekeningen en facturen van meerdere manieren plaatsvinden, zoals EIP, EIPP, EBP, EBPP, consolidator, de juiste bedragen op tijd worden betaald. Onderdeel van four corner, et cetera. Business to Business. leveranciers of Billing Service Providers consolideert en aan de documentmanagement. Ook wel genoemd: geautomatiseerde klant presenteert of toezendt. Een model dat vele kopers en factuurverwerking / ‘invoice processing model’. B2C ERP vele verkopers aan elkaar verbindt. HTML Business to Customer. Enterprise Resource Program – Applicaties waarmee de Digitale handtekening financiële administratie, de voorraadadministratie, de inkoop HyperText Markup Language. HTML is een taal voor de op- Biller Technisch middel om digitale waarborgen te creëren. Van een en verkoopadministratie en de personeelsadministratie maak van documenten. HTML wordt vooral gebruikt op het Het bedrijf dat of de organisatie die een rekening, factuur, of fysieke identiteit wordt een digitale identiteit gemaakt. Deze gevoerd worden. Internet, om webpagina’s te tonen. 8 9
  5. 5. Begrippen Invoice processing SEPA Zie: geautomatiseerde factuurverwerking. Single Euro Payment Area. Zie voor meer informatie ook www.europeanpaymentscouncil.eu. ISP SSL Internet Service Provider. Verzorgt vaak de hosting van de website en e-mail. Een Application Service Provider verzorgt Secure Socket Layer (SSL) en de opvolger Transport Layer vaak de hosting van administratieve applicaties. Security (TLS) zijn encryptieprotocollen die de communica- tielaag op het Internet beveiligen. Notificatie Statement/Notice Het proces waarbij een koper op de hoogte wordt gebracht dat een elektronische rekening of factuur beschikbaar is. Een elektronisch document of bericht dat niet gekoppeld is aan een betaling. Order to cash Twee-weg matching Deze term duidt op het traject beschouwd vanuit de leverancier dat start met aankoop(opdracht) van de klant tot en met de Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking uitgaande factuur, liefst gevolgd door betaling. waarbij matching plaats vindt aan de hand van bijvoorbeeld de inkooporder en de factuur, voordat over wordt gegaan tot Payment Service Provider (PSP) betaling. Zie ook: drie-weg matching. Een organisatie die namens de verzender van facturen voor Web-EDI de betaalmogelijkheden en terugkoppelingen van betalingen zorgdraagt. Gestructureerd data verkeer door gebruik te maken van het Internet. PKI XM Public Key Infrastructure. Infrastructuur voor effectief kunnen toepassen van digitale handtekeningen. Extensible Markup Language – Een standaard voor het definiëren van formele markup-talen, zoals HTML, waarbij Purchase to pay gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst zicht- Deze term duidt op het traject bekeken vanuit de koper, dat baar zijn. Deze representatie is zowel leesbaar voor de mens start met de aankoop door de klant en dat eindigt met de als voor computers. betaling van de inkoopfactuur. Rekening Een elektronisch of papieren bericht, voor geleverde goederen of verleende diensten, gericht aan een particuliere klant. Zie ook factuur. Seller Direct EBP(P)/EIP(P) model waarbij één verkoper aan vele klanten Elektronisch elektronisch factureert. De klanten loggen in op de website van de klant (die soms wordt gehost door een derde partij die door de verzender is ingeschakeld) om de rekeningen of facturen in te zien en soms ook te betalen. Ook wel Biller factureren Direct genoemd. 10 11
  6. 6. 20/20 vision Europe 20/20 vision Europe Contactgegevens markt Verryn Stuartlaan 25 - Overheden Doelgroepen MKB - 2288 EK Rijswijk Corporaties Contactpersoon: De heer J. (Jerker) Vulperhorst Automotive NUTS voorzieningen Telefoon: 088 - 112 0201 Energie Reizen - Detail handel Sectoren E-mail: jerker.vulperhorst@2020vision.nl Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie Website: www.2020vision.nl ICT Elektronica Financiële diensten Zorg, onderwijs Nederland - Productnaam Europese lidstaten - Landen - - - - [e]Invoicing - tOEPaSSING Seller Direct <<Consolidator>> Buyer Direct - Model - - - 20/20 vision Europe BV is leverancier en ontwikkelaar van de softwareoplossing Fysiek afleveren <<Webportal>> Post EDI Kanaal 20/20 vision. 20/20 vision is een modulaire oplossing die het gehele procurement - Ftp-server E-mail proces optimaliseert. Met 20/20 vision wordt proactieve budgetbewaking, transparant inkoopmanagement en kostenbesparende factuurverwerking gerealiseerd. Daarnaast - - Post XML Formaat biedt 20/20 vision de [e]Invoicing module voor het versturen van elektronische PDF - - <<Anderformaat>> verkoopfacturen. Met de [e]Invoicing module kunnen elektronische facturen compliant met de Europese regelgeving van alle lidstaten worden verstuurd. De modules kunnen Ontvangen Gedownload Terugkoppeling Geopend Geprint flexibel worden ingezet zodat de oplossing uw situatie optimaal ondersteunt. Gelezen - FINaNCIEEL - Training <<Softwarelicentie>> - - Onderhoudsvergoeding Componenten - Implementatie - Consultancy - - EXtra Website Handleiding On boarding Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar Archiveren Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - - - - Koppelingen met betalen - - - - - Zie opmerking (1) Hyperlinks <<1keerperjaar>> - Audit - <<Andereauditfrequentie>> http://www.2020vision.nl/nl/elektronische-facturen-versturen.html - - <<PlatformELFA>> - Lidmaatschappen - - EEI Platform (1) [e]Invoicing is een B2B & B2G oplossing en daarom wordt er geen betaalfunctionaliteit geboden. De inkoopfactuur zal namelijk altijd eerst moeten worden verwerkt / goedgekeurd door de ontvanger voordat de betaling kan geschieden. Daardoor blijft de betaalfunctionaliteit in het financieel of 12 ERP pakket van de ontvanger. 13
  7. 7. AcceptEmail AcceptEmail Contactgegevens markt Postbus 12650 Consumenten - Doelgroepen MKB - 1100 AR Amsterdam - Contactpersoon: De heer P. (Peter) Kwakernaak - NUTS voorzieningen Telefoon: 020 - 462 5350 Energie Reizen Consumenten producten Detail handel Sectoren E-mail: pkwakernaak@acceptemail.com Zakelijke dienstverleners - Website: www.acceptemail.com ICT - Financiële diensten - - - Productnaam Europese lidstaten - Landen - - - - AcceptEmail - tOEPaSSING Seller Direct Consolidator - - Model - - - Factureren en betalen via email; AcceptEmail maakt het mogelijk. Echter, AcceptEmail Fysiek afleveren Webportal - - Kanaal is meer dan alleen de digitale vervanger van de papieren acceptgiro. Het is tevens een Bank - E-mail innovatieve betaalmethode en een tool ter ondersteuning van de marketing met specifieke toepassingen in diverse branches. Goede doelen en uitgevers passen AcceptEmail toe E-mail zonder attachment - Post XML Formaat voor het werven van fondsen en nieuwe (proef) abonnees. Kabel- en internetbedrijven PDF - - Vrij te definiëren, maatwerk sturen hun klanten die via automatische incasso betalen een AcceptEmail met het verzoek op deze manier het openstaande bedrag te voldoen (bijvoorbeeld in geval Ontvangen Gedownload Terugkoppeling Geopend Geprint van storneringen). Reisorganisaties kunnen tijdens een telefoongesprek met hun Gelezen - klant direct de aanbetaling of de gehele reissom afrekenen en incassobureaus laten FINaNCIEEL debiteuren vriendelijk, snel en gemakkelijk betalen. - - - Helpdesk vergoeding per eenheid - Componenten - Implementatie - Consultancy - - EXtra Website Handleiding On boarding - - Helpdesk Integriteit - Archiveren - - - - - I-Deal - Creditcard Koppelingen met betalen - Micro/mobile payment - - Internet bankieren - Hyperlinks - - Audit - - http://www.acceptemail.nl/ - - Platform ELFA - Lidmaatschappen - - EEI Platform 14 - 15
  8. 8. Accounting Plaza Accounting Plaza Contactgegevens markt Printerweg 10 Consumenten Overheden Doelgroepen MKB Non Profit 3821 AD Amersfoort Corporaties Contactpersoon: De heer B. (Bas) Beltman Automotive NUTS voorzieningen Telefoon: 033 - 454 0500 Energie Reizen Consumenten producten Detail handel Sectoren E-mail: clearing@accounting-plaza.nl Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie Website: www.accounting-plaza.nl ICT Elektronica Financiële diensten - Nederland - Productnaam Europese lidstaten - Landen Andere Europese staten - - - Clearing services, B-Clear (B2B), C-Clear - (B2C), Pay-Clear (Payroll presentment), tOEPaSSING e-Salary, e-Archive, e-Document, e-Signature Seller Direct Consolidator Buyer Direct Self Billing Model Direct Processing Clearing - Als een van Europa’s toonaangevende financial shared service centers neemt Accounting Fysiek afleveren Webportal Post EDI Kanaal Plaza uw organisatie graag de administratieve zorgen uit handen. Met onze (digitale) Bank Vrij te definiëren, maatwerk E-mail diensten haalt u de expertise in huis om uw financieel-administratieve en HR-processen effectiever, efficiënter en tegen lagere kosten uit te (laten) voeren. U concentreert zich E-mail zonder attachment Excel Post XML Formaat op uw kernactiviteiten, waardoor marktkansen alle aandacht krijgen die ze verdienen. PDF EDI Word - Ontvangen Gedownload Terugkoppeling - Geprint - - FINaNCIEEL - - Softwarelicentie Helpdesk vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Componenten Vergoeding per maand Implementatie Vergoeding per jaar Consultancy Hosting - EXtra Website Handleiding On boarding Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar Archiveren Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - Contant I-Deal Acceptgiro Creditcard Koppelingen met betalen Automatische incasso Micro/mobile payment Eenmalige machtiging e-banking pakket Internetbankieren - Hyperlinks - - Audit - Zie opmerking (1) http://www.clearbizz.com - - Platform ELFA EEI Platform, Taskforce HFC, Thuiswinkel.org (business Lidmaatschappen - partner), 16 (1) Eenmaal per jaar fiscale audit, altijd op verzoek van klant, technisch dagelijks 17
  9. 9. Anachron Anachron Contactgegevens markt Joop Geesinkweg 310 Consumenten Overheden Doelgroepen MKB Stichtingen 1096 AW Amsterdam Corporaties Contactpersoon: De heer F. (Frank) Hoekstra Automotive NUTS voorzieningen Telefoon: 020 - 531 3900 Energie Reizen Consumenten producten Detail handel Sectoren E-mail: frank@anachron.com Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie Website: www.anachron.com ICT Elektronica Financiële diensten - Nederland Azië Productnaam Europese lidstaten Afrika Landen Andere Europese staten Australië Noord Amerika - e-Billing, INGIS, Digitale Nota, Digitale Polis Zuid Amerika tOEPaSSING Seller Direct - Buyer Direct Self Billing Model Direct Processing - Four Corner Anachron is sinds 1999 dé specialist op het gebied van e-Billing, is marktleider in - Webportal Post EDI Kanaal Nederland en behoort tot de top 3 in Europa. Zowel voor grote corporates, het MKB en Bank HTTPS, AS2, VPN, SFTP E-mail de overheid leveren we oplossingen voor het elektronisch presenteren en distribueren van facturen, salarisstroken en andersoortige documenten. Als leverancier van Zie opmerking (1) Excel Post XML Formaat oplossingen aan gerenommeerde nationale en internationale ondernemingen, hebben PDF EDI Word ASCII, CSV, we bewezen zowel voor de zakelijke als de consumenten markt de juiste oplossingen te leveren. Keypartners van Anachron zijn ING, zumzum in Groot-Brittannië en het Ontvangen Gedownload Terugkoppeling Geopend Geprint Belgische Monti. Tevens is Anachron in het bezit van een licentie van het FOD in België Gelezen Verwerkt, disputed/solved, ingelezen voor het fungeren als platform voor elektronische facturatie. FINaNCIEEL - Training - Helpdesk vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Componenten - Implementatie - Consultancy Hosting - EXtra Website Handleiding On boarding Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar Archiveren Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - I-Deal Acceptgiro Creditcard Koppelingen met betalen Automatische incasso Micro/mobile payment Eenmalige machtiging e-banking pakket Internetbankieren - Hyperlinks - - Audit Tussen 2 en 5 keer per jaar Op aanvraag http://w3.anachron.com/Producten/INGIS_e-Billing_platform_Self-Billing.aspx - http://w3.anachron.com/Producten/e-Billing_Elektronisch_factureren.aspx Platform ELFA ECP.NL Lidmaatschappen http://w3.anachron.com/Producten/e-Archive_Online_archief.aspx - EEI Platform, Holland Financial Centre (1) Email met en zonder attachment. Overige functionaliteiten: Digitaal signeren met geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening, online dispuut over gehele factuur of factuurregel, notificatie email per sms of e-mail, multi-lingual, multi-currency, single sign-on, rapportagetools op fac- 20 tuur, klant, locatie, eenheid etc., niveau met grafische online weergave en management console: het aanmaken en beheren van de gebruiker. 21

×