Factuurkompas 2009

1,741 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Factuurkompas 2009

 1. 1. Factuurkompas2009 elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland
 2. 2. inhoudsopgave • Voorwoord blz. 03 • Toelichting blz. 04 • Begrippen blz. 06 • Werkwijze blz. 09 • Elektronisch factureren blz. 11 20/20 vision Europe blz. 12 Accounting Plaza blz. 14 anachron blz. 16 Basware blz. 18 Billington blz. 20 Bluem blz. 22 Certipost blz. 24 D Soft blz. 26 IntercommIt blz. 28 rotaform Document Services blz. 30 TIE Kinetix blz. 32 TNT Billing & Document Services blz. 34 Agroportal blz. 36 • Geautomatiseerde factuurverwerking blz. 39 20/20 vision Europe blz. 40 Accounting Plaza blz. 42 anachron blz. 44 Basware blz. 46 Certipost blz. 48 FIQaS Software blz. 50 IntercommIt blz. 52 MagSoft blz. 54 Simac Datacollect blz. 56 TIE Kinetix blz. 58 tNt Billing & Document Services blz. 60 WMD Benelux blz. 62 • Colofon blz. 64 2 Factuurkompas2009
 3. 3. voorwoord Het gebruik en de adoptie van geautomatiseerde factuurverwerking en e-factureren neemt in rap tempo toe. Niet langer hebben de vragen “Wat is het?” en ”Waarom doen?” de hoofdrol. Nu staan vooral “Hoe ga ik dit doen” en “Bij wie moet ik zijn?” in de schijnwerpers. En terecht! Veel organisaties zijn al jaren overtuigd van nut, noodzaak, mogelijkheden en voordelen van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. De afwezigheid van standaarden, onduidelijke fiscale wetgeving en koudwatervrees door onbekendheid bij gebruikers werden echter als belangrijke belemmeringen aangemerkt. Perceptie en gewenning spelen bij – het opheffen van – deze belemmeringen een centrale rol. Zo wennen we steeds meer aan -de gedachte van- het verzenden en ontvangen van elektronische facturen. De koudwatervrees neemt daardoor zienderogen af. Waarbij we worden ondersteund door een zeer vooruitstrevende en meewerkende Belastingdienst. Door de Bedrijfs Proces Matrix E-factureren publiek beschikbaar te stellen, verheldert ze de fiscale wetgeving rondom e-factureren. En tot slot: standaarden. Deze zijn niet afwezig. Integendeel. De veelheid aan standaarden is een weerslag van onze economie. Wellicht dat een omvattende factuurstandaard wordt gebruikt als we wat meer gewend zijn. Tot die tijd vervullen aanbieders graag hun functie van supervertalers. Nadat koudwatervrees, onduidelijke wetgeving en standaardisering zijn beslecht, is het tijd voor beschikbaarheid van informatie. En om te voorkomen dat dit als een belemmering wordt ervaren, is onder meer het Factuurkompas ontwikkeld. Dit document, het Factuurkompas 2009, heeft als doel om op onafhankelijke wijze een helder en tegelijkertijd compact overzicht te bieden van het aanbod van leveranciers. In deze versie van het Factuurkompas staat het aanbod op het gebied van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. In de volgende versie wordt dit verder uitgebreid met onder meer creditmanagement en archivering. Deze versie verschijnt medio mei 2009 en omvat in ieder geval alle deelnemers van Platform ELFA. Met vriendelijke groet, F.W. (Friso) de Jong Directeur Factuurwijzer Voorzitter Platform ELFA / EEI Platform Factuurkompas2009 3
 4. 4. toelichting Hoe kunt u dit Factuurkompas in de Markt – Sectoren praktijk toepassen? Welke onderdelen Geeft weer in welke sectoren de klanten van de aanbieder zich van het Factuurkompas vragen om bevinden (Vrijwel elke aanbieder richt zich op klanten in elke toelichting? sector en kan deze in theorie ook bedienen). Het Factuurkompas is opgebouwd vanuit de gedachte dat een Toepassing – Aanvoer organisatie er voor kiest om te starten met ofwel het elektro- Geeft weer welke type facturen en andere documenten door nisch verzenden van verkoopfacturen (e-factureren) ofwel het de aanbieder kunnen worden gescand en of verwerkt. verwerken van inkoopfacturen (geautomatiseerde factuurver- werking). Toepassing – Functionaliteiten Geeft weer welke functionaliteiten de aanbieder tenminste kan Stappenplan aanbieden. Sommige aanbieders werken samen met andere 1.Bepaal of uw organisatie wil starten met e-factureren of aanbieders voor een uitgebreider portfolio. met geautomatiseerde factuurverwerking 2.Stel vast welke onderdelen in de profielen invloed op uw Toepassing – Formaat beslissing hebben Geeft weer in welke formaat de aanbieder elektronische 3.Vergelijk de aanbieders, mede op basis van deze onder- facturen kan uitsturen. Kijk voor de begrippen in de lijst van delen. definities. 4.Bezoek de websites van de betreffende aanbieders aan de hand van de gepubliceerde hyperlinks Toepassing – Model 5.Neem contact op met de betreffende leveranciers via de Geeft weer welke modellen de aanbieder kan faciliteren. Kijk contactgegevens in het profiel. voor de begrippen in de lijst van definities. Toelichting bij onderdelen Toepassing – Kanaal Diverse onderdelen spreken voor zich en worden niet toegelicht. Geeft weer langs welk kanaal de aanbieder het verzenden van Een aantal vraagt om een – uitgebreide – toelichting, mede in- facturen kan faciliteren. gegeven door de antwoorden van diverse aanbieders. Toepassing – Koppeling De hoofdonderdelen zijn achtereenvolgens Contactge- Laat zien in welke koppelingen de aanbieder kan voorzien. gevens, Product/Dienst, Markt, Toepassing, Financieel en Aandachtspunt, zie hieronder meer. Extra. Deze worden hieronder toegelicht. Per hoofdonder- deel worden de subonderdelen in alfabetische volgorde Toepassing – Terugkoppeling toegelicht. Toont welke managementinformatie er aan de verzender be- schikbaar kan worden gesteld. Product/Dienst-Naam Laat zien welke namen de aanbieder voor haar producten Toepassing – Uitvoer en/of diensten voert. Toont in welke formaten een ingescande of elektronisch ontvangen inkoopfacturen digitaal zichtbaar kan worden Markt – Doelgroep gemaakt. Geeft weer op welke doelgroepen de aanbieder zich richt. Financieel - Componenten Markt – Landen Geeft weer uit welke financiële componenten een aanbieding Geeft weer in welke landen de aanbieder actief is. kan bestaan. 4 Factuurkompas2009
 5. 5. Extra – Archiveren Aandachtspunt: audit Toont aan welke fiscaal relevante aspecten de aanbieder Een audit is een controle om te bepalen of het product, systeem, aandacht besteedt. dienst, platform voldoet aan de gestelde (vaak: fiscale) eisen. Deze gegevens zijn in hoge mate concurrentiegevoelig net als Extra – Audit prijsspecifieke informatie. Toont met welke frequentie er een audit op de diensten of producten van een aanbieder worden uitgevoerd. Ook voor dit onderwerp geldt dat hierdoor slechts enkele aanbieders uitspraken over dit onderwerp hebben gedaan en ze Extra – Betalen bereid zijn om op verzoek specifieke informatie te verstrekken. Toont welke koppelingen met betalen (lees: betaald krijgen) de aanbieder kan faciliteren. Extra – Lidmaatschappen Geeft weer van welke voor haar relevante organisatie de aanbieder lid is. Extra – On boarding Geeft hoe de aanbieder de klant ondersteunt bij het aansluiten van leveranciers en/of klanten bij e-factureren of geautomatiseerde factuurverwerking. Aandachtspunt zowel e-factureren als geautomatiseerde factuurverwerking Uiteraard zijn er organisaties die beide processen willen in- richten. Immers, hoe meer verkoopfacturen er elektronisch worden verzonden, hoe meer diezelfde facturen als elektroni- sche inkoopfacturen moeten worden verwerkt. Samen met de papieren inkoopfacturen. Voor deze organisaties is het prettig om te weten dat steeds meer aanbieders zowel e-factureren als geautomatiseerde factuurverwerking kunnen aanbieden. Aandachtspunt: koppeling met boek- houdpakketten en ERP systemen Navraag bij de aanbieders heeft opgeleverd dat de aanbieders koppelingen kunnen realiseren met vrijwel alle boekhoud- pakketten en ERP systemen. Sommige van deze koppe- lingen liggen ‘op de plank’ en zijn kosteloos of tegen een geringe investering beschikbaar. Andere koppelingen zijn bijvoorbeeld vanwege hun complexiteit, ‘maatwerk’ en/of vragen om een forse investering tot wel € 10.000,-. Hierdoor hebben slechts enkele aanbieders uitspraken over dit on- derwerp gedaan en zijn ze bereid om op verzoek specifieke informatie te verstrekken. Factuurkompas2009 5
 6. 6. begrippen Accounts Payable (A/P, AP) ander bericht naar een klant verzendt, gewoonlijk met het Boekhoudkundige term die een weerspiegeling vormt van het verzoek tot betaling voor geleverde goederen of verleende bedrag dat door een koper aan elk van leveranciers verschuldigd diensten. is: te betalen bedragen. Ook wel: het systeem dat het bedrag volgt dat door koper aan haar toeleveranciers verschuldigd is. Biller Direct EBPP model waarbij één verkoper aan vele klanten elektronisch Accounts Receivable (A/R, AR) factureert. De klanten loggen in op de website van de klant (die Boekhoudkundige term die een weerspiegeling vormt van het soms wordt gehost door een derde partij die door de verzender bedrag dat haar klanten aan de leverancier verschuldigd is: te is ingeschakeld) om de rekeningen of facturen in te zien en ontvangen bedragen. Ook wel: het systeem dat nog opeisbare soms ook te betalen. Ook wel Seller Direct genoemd. bedragen volgt. Billing Service Provider (BSP) Afstemmingsoverzicht Een organisatie die door een verzender wordt ingeschakeld om Summiere informatie van een verkoper die voor een koper elektronisch factureren voor de verzender te faciliteren. essentieel is om te begrijpen wat verschuldigd is geweest. Het omvat alle relevante gegevens. Zie voor een overzicht Buyer Direct van de inhoud van een afstemmingsoverzicht de Bijlage EIPP model waarbij één koper van vele leveranciers verlangt A van het besluit Omzet belasting, administratieve en dat zij elektronisch hun factuurgegevens bij de koper aanleve- factureringsverplichtingen. ren. Een –afdwingbare- machtspositie speelt daarbij een grote rol. Naast factuurgegevens worden vaak ook allerlei andere authenticatie berichten, die voorafgaan aan of volgen op de elektronische Het proces om de identiteit van een gebruiker of van een factuur, op deze manier verwerkt. systeem te verifiëren. Ook, gebruikt om de integriteit van een bericht te verifiëren. Wettelijke term: authentificatie. CEFACT (Centre des Nations Unies pour la Facilitation des Pra- aSP tiques dans l’Administration, le Commerce et le Transport) Application Service Provider.Een organisatie die de hard- (www.unece.org/cefact/). Mondiaal instituut dat zich onder ware en software in huis heeft waarop klanten, via een meer bezig houdt met standaardisatie. Ook wel UM/CEFACT. Internetaansluiting, hun administratieve bedrijfsprocessen kunnen uitvoeren. CEN Comité Européen de Normalisation;European Committee for B2A standardization, www.cenorm.be. Europees standaardisatie Business to Administration. Ook wel B2G: Business to instituut. Government. consolidator B2B Een dienstverlener die rekeningen en facturen van meerdere Business to Business. leveranciers of Billing Service Providers consolideert en aan de klant presenteert of toezendt. Een model dat vele kopers en B2C vele verkopers aan elkaar verbindt. Business to Customer. Digitale handtekening Biller Technisch middel om digitale waarborgen te creëren. Van een Het bedrijf dat of de organisatie die een rekening, factuur, of fysieke identiteit wordt een digitale identiteit gemaakt. Deze 6 Factuurkompas2009
 7. 7. digitale identiteit staat op een certificaat. Met dit certificaat ESP wordt de nu digitale identiteit aan berichten, documenten, Electronic Statement Presentment – Omvat allerlei typen verbindingen en datastructureren toegevoegd. In het kader berichten die op elektronische wijze aan de particuliere van elektronisch factureren zorgt onder meer een digitale of zakelijke klant gepresenteerd worden (denk daarbij handtekening voor de fiscale waarborgen van authenticiteit aan polis voorbladen. loonstrookjes, beschikkingen, et (van de herkomst) en integriteit (van de inhoud). Het zorgt cetera). bovendien voor handelsrechtelijk bewijs (incassozaken). EXPP Direct processing Electronic Exchange Presentment and Payment. Verzamelnaam Model waarbij gestructureerd dataverkeer (EDI) wordt toege- voor EBPP, EIPP, ESP en elektronische gegevensuitwisseling: past. Ook wel STP: Straight Through Processing. EDI, STP. Dispuut Management Factuur Functie die een koper toestaat om de verzender van de Een elektronisch of papieren bericht, voor geleverde goederen factuur op de hoogte te brengen van onjuistheden van of in de of verleende diensten, gericht aan een zakelijke klant. Zie ook factuur. Deze functie staat verzender ook toe om de koper te rekening. antwoorden en om tot een oplossing in het geschil te komen. Factuurautomatisering Drie-weg matching Zie: geautomatiseerde factuurverwerking. Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking waarbij matching plaats vindt aan de hand van bijvoorbeeld Four corner de inkooporder, de pakbon en de factuur, voordat over wordt Model waarbij de factuur naar de bank van de verzender wordt gegaan tot betaling. Zie ook: twee-weg matching. gezonden en van daaruit via de bank van de klant aan de klant wordt gepresenteerd en door de klant wordt verwerkt. Variant E-Billing/Electronic Billing op het consolidator model. Model dat -in het kader van SEPA- Elektronisch versturen van rekeningen aan consumenten, steeds vaker wordt toegepast. eventueel voorzien van toegevoegde waarde diensten, zoals een module om de consument te laten betalen, om vragen te FtP - stellen, een dispuut op te starten, te archiveren of marketin- File Transfer Protocol. Methode om gegevens, informatie, formatie toe te voegen. bestanden en documenten te verplaatsen binnen een netwerk of op het Internet. E-Invoicing/ Electronic Invoicing Elektronisch versturen van rekeningen aan zakelijke klanten, Geautomatiseerde factuurverwerking eventueel voorzien van toegevoegde waarde diensten, Intern proces om papieren en elektronische inkoopfacturen zoals hierboven bij E-billing omschreven. Dit kan op diverse te verwerken en door de organisatie te laten routeren, zodat manieren plaatsvinden, zoals EIP, EIPP, EBP, EBPP, consolidator, de juiste bedragen op tijd worden betaald. Onderdeel van four corner, et cetera. documentmanagement. Ook wel genoemd: geautomatiseerde factuurverwerking / ‘invoice processing model’. ERP Enterprise Resource Program – Applicaties waarmee de HtML financiële administratie, de voorraadadministratie, de inkoop HyperText Markup Language. HTML is een taal voor de op- en verkoopadministratie en de personeelsadministratie maak van documenten. HTML wordt vooral gebruikt op het gevoerd worden. Internet, om webpagina’s te tonen. Factuurkompas2009 7
 8. 8. begrippen Invoice processing SEPA Zie: geautomatiseerde factuurverwerking. Single Euro Payment Area. Zie voor meer informatie ook www.europeanpaymentscouncil.eu. ISP Internet Service Provider. Verzorgt vaak de hosting van de SSL website en e-mail. Een Application Service Provider verzorgt Secure Socket Layer (SSL) en de opvolger Transport Layer vaak de hosting van administratieve applicaties. Security (TLS) zijn encryptieprotocollen die de communica- tielaag op het Internet beveiligen. Notificatie Het proces waarbij een koper op de hoogte wordt gebracht dat Statement/Notice een elektronische rekening of factuur beschikbaar is. Een elektronisch document of bericht dat niet gekoppeld is aan een betaling. Order to cash Deze term duidt op het traject beschouwd vanuit de leverancier twee-weg matching dat start met aankoop(opdracht) van de klant tot en met de Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking uitgaande factuur, liefst gevolgd door betaling. waarbij matching plaats vindt aan de hand van bijvoorbeeld de inkooporder en de factuur, voordat over wordt gegaan tot Payment Service Provider (PSP) betaling. Zie ook: drie-weg matching. Een organisatie die namens de verzender van facturen voor de betaalmogelijkheden en terugkoppelingen van betalingen Web-EDI zorgdraagt. Gestructureerd data verkeer door gebruik te maken van het Internet. PKI Public Key Infrastructure. Infrastructuur voor effectief kunnen XM toepassen van digitale handtekeningen. Extensible Markup Language – Een standaard voor het definiëren van formele markup-talen, zoals HTML, waarbij Purchase to pay gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst zicht- Deze term duidt op het traject bekeken vanuit de koper, dat baar zijn. Deze representatie is zowel leesbaar voor de mens start met de aankoop door de klant en dat eindigt met de als voor computers. betaling van de inkoopfactuur. MEER inFormatie? rekening Op zoek naar meer achtergrondin- Een elektronisch of papieren bericht, voor geleverde goederen formatie en toelichtingen? of verleende diensten, gericht aan een particuliere klant. Zie ook factuur. Factuurwijzer heeft in het kader van de Kluwer Praktijkreeks de praktijkgids ‘Elektronische Facturen’ uitgegeven. Hierin Seller Direct treft u in heldere taal een overzicht aan van: EBP(P)/EIP(P) model waarbij één verkoper aan vele klanten - elektronisch factureren elektronisch factureert. De klanten loggen in op de website - geautomatiseerde factuurverwerking van de klant (die soms wordt gehost door een derde partij - elektronisch archiveren die door de verzender is ingeschakeld) om de rekeningen of - begrippen facturen in te zien en soms ook te betalen. Ook wel Biller - modellen Direct genoemd. - voordelen - fiscale voorwaarden - vragen aan en antwoorden van de Belastingdienst 8 Factuurkompas2009
 9. 9. werkwijze Factuurmonitor 2009-1: een overzicht van aanbieders aanwezig tijdens het Factuurcongres 2008 In juli 2008 is gestart met het opzetten van het Factuurkompas. Het doel van het Factuurkompas is om geïnteresseerde gebruikers, maar ook aanbieders, beleidsbepalers en anderen gemakkelijk inzicht te kunnen geven in het huidige aanbod op het gebied van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Voorbereiding Het opzetten van het Factuurkompas is gestart met een studie naar vergelijkbare initiatieven over dit onderwerp. Vervolgens is gekeken naar succesvolle initiatieven zoals in de telecommunicatiesector en naar Internetvergelijkingsites. Tot slot is geanalyseerd hoe de portfolio’s van de betreffende leveranciers zo effectief mogelijk in kaart konden worden gebracht. Factuurwijzer heeft daarbij gebruik gemaakt van de ‘wet’ E = K x A. Deze ‘wet’ omschrijft dat de effectiviteit van het instrument (E) wordt bepaald door de kwaliteit van de informatie (K) vermenigvuldigd met de acceptatie daarvan (A). Zodoende is een structuur ontwikkeld die de aanbieders de gelegenheid biedt om zichzelf en hun portfolio zo goed mogelijk naar voren te brengen. Tegelijkertijd biedt het geïnteresseerden in het onderwerp de gelegenheid om zich gemakkelijk te oriënteren. Hierdoor zou de kwaliteit en de acceptatie voor zowel de aanbieders als de geïnteresseerden en anderen moeten kunnen worden gewaarborgd. Feedback Om invulling aan deze ‘wet’ te geven, zijn allereerst profielen opgesteld voor de aanbieders van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. In deze profielen is vervol- gens een onderverdeling gemaakt op basis van de hoofdonderwerpen: contactgegevens, productnamen, markt, toepassing, financiële aspecten en tot slot aanvullende aspecten. De profielen zijn vervolgens toegezonden naar de betreffende aanbieders. Nadat de profielen door hen zijn teruggezonden, zijn deze gecontroleerd en aangepast. Het resultaat is dit Factuurkompas 2009-1. Wijzigingen, aanvullingen en reacties op dit Factuurkompas zijn van harte welkom en worden verwerkt in de volgende versie van het Factuurkompas. Factuurkompas2009 9
 10. 10. 10 Factuurkompas2009
 11. 11. elektronisch F A C T U R E R E N
 12. 12. 20/20 vision europe contactgegevens: Verryn Stuartlaan 25 2288 EK Rijswijk Contactpersoon: De heer J. (Jerker) Vulperhorst Telefoon: 088 - 112 0201 E-mail: jerker.vulperhorst@2020vision.nl Website: www.2020vision.nl productnaam: [e]Invoicing 20/20 vision Europe is leverancier en ontwikkelaar van de softwareoplossing 20/20 vision. 20/20 vision is een modulaire oplossing die het gehele procurement proces optimaliseert. Met 20/20 vision wordt proactieve budgetbewaking, transparant inkoopmanagement en kostenbesparende factuurverwerking gerealiseerd. Daarnaast biedt 20/20 vision de [e]Invoicing module voor het versturen van elektronische verkoopfacturen. Met de [e]Invoicing module kunnen elektronische facturen compliant met de Europese regelgeving van alle lidstaten worden verstuurd. De modules kunnen flexibel worden ingezet zodat de oplossing uw situatie optimaal ondersteunt. HYPERlinks http://www.2020vision.nl/nl/elektronische-facturen-versturen.html - - - 12 Factuurkompas2009
 13. 13. 20/20 vision europe markt - Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN - Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten Zorg, onderwijs Nederland - Europese lidstaten - LANDEN - - - - - toepassing Seller Direct Consolidator mODEL Buyer Direct - - - - Fysiek afleveren Webportal KANAAL Post EDI - Ftp-server E-mail - - FORmAAT Post XML PDF - - TIF Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend Geprint Gelezen - Financieel - Training Softwarelicentie - COmPONENTEN - Onderhoudsvergoeding - Implementatie - Consultancy - - eXtra Website Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - - - - KOPPELINGEN mET BETALEN - - - - - Zie opmerking (1) AUDIT 1 keer per jaar - - - LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) - EEI Platform (Founding Partner) - (1) [e]Invoicing is een B2B & B2G oplossing en daarom wordt er geen betaalfunctionaliteit geboden. De inkoopfactuur zal namelijk altijd eerst moeten worden verwerkt / goedgekeurd door de ontvanger voordat de betaling kan geschieden. Daardoor blijft de betaalfunctionaliteit in het financieel of ERP pakket van de ontvanger. Factuurkompas2009 13
 14. 14. accounting plaza contactgegevens: Printerweg 10 3821 AD Amersfoort Contactpersoon: De heer B. (Bas) Beltman / Mevrouw M. (Marjolein) Struik Telefoon: 033 - 454 0500 E-mail: clearing@accounting-plaza.nl Website: www.accounting-plaza.nl productnaam: Clearing services, B-Clear (B2B), C-Clear (B2C), Pay-Clear (Payroll presentment), e-Salary, e-Archive, e-Document, e-Signature Als een van Europa’s toonaangevende financial shared service centers neemt Accounting Plaza uw organisatie graag de administratieve zorgen uit handen. Met onze digitale diensten haalt u de expertise in huis om uw financieel-administratieve en HR-processen effectiever, efficiënter en tegen lagere kosten uit te (laten) voeren. U concentreert zich op uw kernactiviteiten, waardoor marktkansen alle aandacht krijgen die ze verdienen. HYPERlinks http://www.clearbizz.com - - - 14 Factuurkompas2009
 15. 15. accounting plaza markt Consumenten Overheden DOELGROEPEN MKB Non Profit Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten - Nederland - Europese lidstaten - LANDEN Andere Europese staten - - - Zuid Amerika toepassing Seller Direct Consolidator mODEL Buyer Direct Self Billing Direct Processing Clearing - Fysiek afleveren Webportal KANAAL Post EDI Bank Vrij te definiëren, maatwerk E-mail E-mail zonder attachment Excel FORmAAT Post XML PDF EDI Word Vrij te definiëren, maatwerk Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING - Geprint Gelezen - Financieel - - - Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Vergoeding per maand Implementatie Vergoeding per jaar Consultancy Hosting - eXtra Website Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - Contant I-Deal Acceptgiro Creditcard KOPPELINGEN mET BETALEN Automatische incasso Micro/mobile payment Eenmalige machtiging e-banking pakket Internetbankieren - AUDIT - - - Zie opmerking (1) LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) - EEI Platform (Founding Partner) Holland Financial Centre (1) Eenmaal per jaar fiscale audit, altijd op verzoek van klant, technisch dagelijks Factuurkompas2009 15
 16. 16. anachron contactgegevens: Joop Geesinkweg 310 1096 AW Amsterdam Contactpersoon: De heer F. (Frank) Hoekstra Telefoon: 020 - 531 3900 E-mail: frank@anachron.com Website: www.anachron.com productnaam: e-Billing, INGIS, Digitale Nota, Digitale Polis Anachron is sinds 1999 dé specialist op het gebied van e-Billing, is marktleider in Nederland en behoort tot de top 3 in Europa. Zowel voor grote corporates, het MKB en de overheid leveren we oplossingen voor het electronisch presenteren en distribueren van facturen, salarisstroken en andersoortige documenten. Als leverancier van oplossingen aan gerenommeerde nationale en internationale ondernemingen, hebben we bewezen zowel voor de zakelijke als de consumenten markt de juiste oplossingen te leveren. Keypartners van Anachron zijn ING, zumzum in Groot-Brittannië en het Belgische Monti. Tevens is Anachron in het bezit van een licentie van het FOD in België voor het fungeren als platform voor elektronische facturatie. HYPERlinks http://w3.anachron.com/Producten/INGIS_e-Billing_platform_Self-Billing.aspx http://w3.anachron.com/Producten/Digitale_Nota_Digitale_acceptgiro.aspx http://w3.anachron.com/Producten/e-Billing_Elektronisch_factureren.aspx http://w3.anachron.com/Producten/e-Archive_Online_archief.aspx 16 Factuurkompas2009
 17. 17. anachron markt Consumenten Overheden DOELGROEPEN MKB Stichtingen Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten - Nederland Azië Europese lidstaten - LANDEN Andere Europese staten Australië Noord Amerika - Zuid Amerika toepassing Seller Direct Consolidator mODEL Buyer Direct Self Billing Direct Processing - Four Corner Fysiek afleveren Webportal KANAAL Post EDI Bank HTTPS, AS2, VPN, SFTP E-mail Zie opmerking (1) Excel FORmAAT Post XML PDF EDI Word ASCII, CSV Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend Geprint Gelezen Verwerkt, disputed/solved, ingelezen Financieel - Training - Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding - Implementatie - Consultancy Hosting - eXtra Website Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - I-Deal Acceptgiro Creditcard KOPPELINGEN mET BETALEN Automatische incasso Micro/mobile payment Eenmalige machtiging e-banking pakket Internetbankieren - AUDIT - - Tussen 2 en 5 keer per jaar - LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) ECP.NL EEI Platform (Founding Partner) Holland Financial Centre (1) Email met en zonder attachment. Overige functionaliteiten: Digitaal signeren met geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening, online dispuut over gehele factuur of factuurregel, notificatie email per sms of e-mail, multi-lingual, multi-currency, single sign-on, rapportagetools op fac- tuur, klant, locatie, eenheid etc., niveau met grafische online weergave en management console: het aanmaken en beheren van de gebruiker. Factuurkompas2009 17
 18. 18. basware contactgegevens: Joop Geesinkweg 701 1096 AZ Amsterdam Contactpersoon: Mevrouw K. (Karin) Groot Telefoon: 020 - 850 8020 E-mail: info.nl@basware.com Website: www.basware.nl productnaam: Basware Business Transactions, Basware Supplier Connectivity, Basware Supplier Portal Met meer dan 1.200 klanten in ruim 50 landen is Basware wereldwijd leider op het gebied van purchase to pay oplossingen. Basware automatiseert financiële processen en levert hiermee toegevoegde waarde in de vorm van controle, compliance en een hoge Return On Investment (ROI). De oplossingen worden gedistribueerd en geïmplementeerd in Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië door middel van Basware’s netwerk van kantoren en partners. Basware Corporation is in 1985 opgericht en is genoteerd aan de NASDAQ QMX Helsinki Ltd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Finland met zeven Basware vestigingen in Europa en de Verenigde Staten. HYPERlinks http://www.basware.com/nl/our_solutions/e-invoicing/Pages/default.aspx - - - 18 Factuurkompas2009
 19. 19. basware markt - Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten Alle sectoren - Azië Europese lidstaten Afrika LANDEN Andere Europese staten Australië Noord Amerika - - toepassing Seller Direct - mODEL Buyer Direct Self Billing Direct Processing Zie opmerking (1) - Bankomgeving Webportal KANAAL - EDI - - - - - FORmAAT Post XML PDF EDI - - Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend - Gelezen - Financieel - Training Softwarelicentie Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding - Implementatie - Consultancy Hosting - eXtra Website Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - - - - KOPPELINGEN mET BETALEN - - - - - Zie opmerking (2) AUDIT 1 keer per jaar - - Op aanvraag LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA - EEIPlatform (Founding Partner) - (1) Overig: Roaming (samenwerking met verzendende partij richting ontvanger) (2) Anders: boeken in financieel systeem (aldaar betaalbaarstelling) Factuurkompas2009 19
 20. 20. billington contactgegevens: Postbus 23.125 1100 DP Amsterdam Zuid-Oost Contactpersoon: De heer E. (Edwin) van Veen Telefoon: 020 - 570 4202 E-mail: edwin.van.veen@billington.nl Website: www.billington.nl productnaam: Digitale Nota, B2C Presentment, INGIS (B2B consolidator) Billington is een full-service leverancier van betrouwbare e-facturatieoplossingen die direct kunnen worden ingezet. Billington combineert essentiële kennis van bancaire diensten en documentprocessen met uitgebreide expertise op het gebied van ICT én informatiebeveiliging. Ons aanbod ondersteunt de volle breedte van elektronische facturatie voor de zakelijke (B2B) en consumentenmarkt (B2C) en wij onderscheiden ons door een uitgesproken visie op elektronisch factureren. Wij bekijken het factuurproces vanuit een financiële invalshoek, niet een logistieke. Onze producten zijn o.a. de Digitale Nota, Direct Biller toepassingen en het e-invoicing portal INGIS. Billington is 100% dochter van ING. HYPERlinks http://www.billington.nl/Producten_b2c_digitale.html http://www.billington.nl/Producten_b2c_presentment.html http://www.billington.nl/Producten_b2b_ingis.html - 20 Factuurkompas2009
 21. 21. billington markt Consumenten Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten In principe alle sectoren. - - Europese lidstaten - LANDEN - - - - - toepassing Seller Direct Consolidator mODEL - Self Billing - - Four Corner Bankomgeving Webportal KANAAL Post EDI Bank - E-mail E-mail zonder attachment - FORmAAT Post XML PDF EDI - Digitale Nota Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend - Gelezen Ontvangers aangemeld Financieel - - - - COmPONENTEN vergoeding per eenheid - - - - - - - eXtra - Handleiding ON BOARDING Workshops - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - I-Deal Acceptgiro - KOPPELINGEN mET BETALEN Automatische incasso - Eenmalige machtiging - Internetbankieren - AUDIT - - - - LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) - - - - Factuurkompas2009 21
 22. 22. bluem contactgegevens: Broekdijk West 18 3621 LV Breukelen Contactpersoon: De heer R. (Rieko) Kester Telefoon: 0346 - 244 044 E-mail: r.kester@bluem.nl Website: www.bluem.nl productnaam: Nota Online, Factuur Totaal, Document Online Bluem’s elektronisch facturatieplatform stelt uw organisatie in staat facturen e.d. in één beveiligde online omgeving te plaatsen. Hierdoor kunnen klanten op ieder moment via het web facturen bekijken en betalen. Dit is goed nieuws. Rekeningen zijn namelijk een belangrijk onderdeel van de klantrelatie en blijken de oorzaak te zijn van meer dan 60% van telefoonverkeer met klanten. Flinke besparingen zijn daarom mogelijk door deze activiteiten naar het kostenefficiënte en (self-)servicegerichte onlinekanaal te verhuizen. HYPERlinks http://www.notaonline.nl Document Online: http://www.bluem.nl/index.php?p=2_3 Factuur Totaal: http://www.bluem.nl/index.php?p=2_4 - 22 Factuurkompas2009
 23. 23. bluem markt Consumenten Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties - NUTS voorzieningen Energie - SECTOREN Consumenten producten - Zakelijke dienstverleners - - - Financiële diensten Overheid, Zorg - - - - LANDEN - - - - Noorwegen toepassing Seller Direct Consolidator mODEL - - Direct Processing - Four Corner Fysiek afleveren Webportal KANAAL Post EDI Bank - E-mail E-mail zonder attachment Excel FORmAAT Post XML PDF EDI - - Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend Geprint Gelezen - Financieel - Training Softwarelicentie Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Vergoeding per maand Implementatie - - Hosting - eXtra - Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - I-Deal Acceptgiro Creditcard KOPPELINGEN mET BETALEN Automatische incasso - Eenmalige machtiging e-banking pakket Internetbankieren - AUDIT - - - Op aanvraag LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) - EEI Platform (Founding Partner) - - Factuurkompas2009 23
 24. 24. certipost contactgegevens: Kajuit 67 3863 VW Nijkerk Contactpersoon: De heer R. (Ron) Heijman Telefoon: 033 - 246 4192 E-mail: ron.heijman@staff.certipost.nl Website: www.certipost.nl productnaam: Certipost e-Invoicing, Certipost e-Supply Certipost is de specialist in beveiligde, elektronische uitwisseling van documenten zoals facturen, bestelbonnen en loonbrieven tussen bedrijven, overheden en consumenten. Als consolidator in e-Invoicing en EDI hoort Certipost bij de top 3 bedrijven in Nederland met flexibele, kwalitatieve en op maat oplossingen. Reken af met papier en laat u van uw meest doeltreffende kant zien. Dankzij elektronische documentuitwisseling kunt u uw kosten beperken, de dienstverlening voor uw klanten verbeteren en uw efficiëntie verhogen. De Certipost-oplossing is een open platform, waardoor aansluiten snel en eenvoudig kan gebeuren. Roll-out begeleiding en end-to-end projectmanagement zorgen voor een succesvolle implementatie en een snelle ROI van uw e-Invoicing project. Vandaag gebruiken meer dan 50.000 bedrijven en 502.000 consumenten het elektronisch communicatieplatform van Certipost en kunnen we meer dan 100.000 bedrijven bereiken in Europa via roaming. HYPERlinks http://www.certipost.be/ddsolutions/nl/e-delivery-overview.html http://www.certipost.be/ddsolutions/nl/e-invoicing-overzicht.html - - 24 Factuurkompas2009
 25. 25. certipost markt Consumenten Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN - Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten - Nederland - Europese lidstaten - LANDEN Zwitserland - IJsland - Noorwegen toepassing - Consolidator mODEL - Self Billing - - - - Webportal KANAAL Post EDI Bank - E-mail E-mail zonder attachment Excel FORmAAT Post XML PDF EDI - - Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend Geprint Gelezen - Financieel - Training - Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid - - Implementatie Vergoeding per jaar Consultancy - - eXtra Website Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - I-Deal - - KOPPELINGEN mET BETALEN - - - - - - AUDIT 1 keer per jaar - Tussen 2 tot 5 keer per jaar - LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) - EEI Platform (Founding Partner) - - Factuurkompas2009 25
 26. 26. d soFt contactgegevens: Deinsesteenweg 108 B-9031 Drongen, Belgie Contactpersoon: De heer F. (Frank) Delanghe Telefoon: +32 9 372 70 41 E-mail: frank.delanghe@dsoft.be Website: www.dsoft.be productnaam: D2S, BlueRidge D Soft brengt oplossingen in de markt rond, E-Forms, E-Delivery, E-Contract en E-Invoice. D Soft is reeds tien jaar actief in België, Nederland en Frankrijk. Het DocTrails E-Invoice platform is een innovatief product dat de mogelijkheid biedt om niet alleen elektronische facturen te zenden en te ontvangen, maar ook andere soorten berichten kan verwerken via verschillende communicatie kanalen. D Soft is de ontwikkelaar van het Zevij Delta Portal. HYPERlinks http://www.d2s.org http://www.blueridge.org - - 26 Factuurkompas2009
 27. 27. d soFt markt - Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties - NUTS voorzieningen Energie - SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT - Financiële diensten - - - Europese lidstaten - LANDEN - - - - - toepassing Seller Direct Consolidator mODEL - Self Billing Direct Processing - - - Webportal KANAAL - EDI - - E-mail E-mail zonder attachment - FORmAAT - XML PDF EDI - - Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend Geprint Gelezen - Financieel - Training Softwarelicentie Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Vergoeding per maand Implementatie Vergoeding per jaar - Hosting - eXtra Website Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - - - - KOPPELINGEN mET BETALEN - - - - - - AUDIT 1 keer per jaar - - - LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA - EEI Platform (Founding Partner) - - Factuurkompas2009 27
 28. 28. intercommit contactgegevens: Uraniumweg 44 3812 BS Amersfoort Contactpersoon: De heer P. (Pascal) de Kleijn Telefoon: 033 - 460 6200 E-mail: pdkleijn@intercommit.nl Website: www.intercommit.nl productnaam: Go Secure Business Integration Services InterCommIT biedt al meer dan 10 jaar oplossingen en diensten aan voor elektronische communicatie in de B2B sector. Voor veel grote spelers in diverse branches regelt InterCommIT het transport van (EDI) berichten via internet. Of u nu op zoek bent naar een veilige en betrouwbare manier om uw gegevens en facturen uit te wisselen met handelspartners en klanten, een geïntegreerde webportal, of u behoefte heeft om uw gehele EDI-proces uit te besteden; InterCommIT heeft de oplossing die bij uw situatie past. HYPERlinks http://intercommit.nl/page/ebusiness/factureren.php - - - 28 Factuurkompas2009
 29. 29. intercommit markt - - DOELGROEPEN MKB - Grootbedrijf Automotive NUTS voorzieningen Energie Groothandel SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie - - Financiële diensten - Nederland - Europese lidstaten - LANDEN Andere Europese staten - - - - toepassing - Consolidator mODEL - - Direct Processing - - - Webportal KANAAL - EDI Bank - E-mail - - FORmAAT - XML PDF EDI - - Ontvangen - TERUGKOPPELING Geopend - Gelezen - Financieel - - Softwarelicentie Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Vergoeding per maand Implementatie - Consultancy Hosting - eXtra Website Handleiding ON BOARDING - - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - - - - KOPPELINGEN mET BETALEN - - - - - - AUDIT - - - - LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) - EEI Platform (Founding Partner) - - Factuurkompas2009 29
 30. 30. rotaForm document services contactgegevens: Zilverstraat 2 8211 AN Lelystad Contactpersoon: De heer E. (Edward) Salemink Telefoon: 0320 - 279 944 E-mail: e.salemink@rotaform.nl Website: www.rotaform.nl productnaam: Farao. Print&Mail, Content Master Rotaform verzorgt voor organisaties de productie van zowel commerciële als administratieve mailingen: direct mail en transactie mail. Onze kracht is dat we dit niet alleen via papier doen. We versturen net zo gemakkelijk documenten via e-mail of internet (EBPP) en ook de weg naar de Digitale Nota weten we te vinden. Vooraf aan de verzending analyseren wij samen met onze klanten de documentstromen en zorgen voor de meest efficiënte en snelle verwerking. HYPERlinks http://www.rotaform.nl/producten_diensten/elektronisch_factureren_ebpp.php http://www.rotaform.nl/slimfactureren.php - - 30 Factuurkompas2009
 31. 31. rotaForm document services markt Consumenten Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten - Nederland - - - LANDEN - - - - - toepassing Seller Direct Consolidator mODEL - - Direct Processing - Four Corner Fysiek afleveren Webportal KANAAL Post EDI Bank - E-mail E-mail zonder attachment Excel FORmAAT Post XML PDF EDI Word - Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend Geprint Gelezen - Financieel - Training Softwarelicentie Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Vergoeding per maand Implementatie Vergoeding per jaar Consultancy Hosting - eXtra - Handleiding ON BOARDING Training - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - I-Deal Acceptgiro Creditcard KOPPELINGEN mET BETALEN Automatische incasso - Eenmalige machtiging e-banking pakket Internetbankieren - AUDIT - - - Op aanvraag LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA (Founding Partner) - EEI Platform (Founding Partner) - - Factuurkompas2009 31
 32. 32. tie kinetiX contactgegevens: Antareslaan 22-24 2132 JE Hoofddorp Contactpersoon: Mevrouw M. (Monique) Hoogkamer Telefoon: 020 - 658 9000 E-mail: info@TIE.nl Website: www.TIEkinetix.com productnaam: TIE eInvoicing Solution, Digitale Nota, Business Portal Voor TIE heeft EDI geen geheimen meer. Duizenden klanten gebruiken TIE software en wisselen dagelijks vele handelstransacties uit. Duidelijke taal, kortstondige implementatie, goede ondersteuning. Dat is TIE ten voeten uit. TIE levert vele varianten van haar XML/EDI oplossingen om de soms zeer specifieke wensen van bepaalde gebruikersgroepen in te vullen. HYPERlinks http://www.tieglobal.com/nl/solutions/e-invoicing/ - - - 32 Factuurkompas2009
 33. 33. tie kinetiX markt - Overheden DOELGROEPEN MKB - Corporaties Automotive NUTS voorzieningen Energie Reizen SECTOREN Consumenten producten Detail handel Zakelijke dienstverleners Bouw / Industrie ICT Elektronica Financiële diensten - Nederland - Europese lidstaten - LANDEN - - Noord Amerika - - toepassing Seller Direct Consolidator mODEL - Self Billing Direct Processing - - - Webportal KANAAL - EDI - - E-mail E-mail zonder attachment Excel FORmAAT Post XML PDF EDI Word - Ontvangen Gedownload TERUGKOPPELING Geopend Geprint - - Financieel - Training Softwarelicentie Helpdesk COmPONENTEN vergoeding per eenheid Onderhoudsvergoeding Vergoeding per maand Implementatie - - Hosting - eXtra Website - ON BOARDING - - Helpdesk Integriteit Reproduceerbaar ARCHIVEREN Authenticiteit Audit trail Leesbaarheid - - - - - KOPPELINGEN mET BETALEN - - - - - - AUDIT - - - Op aanvraag LIDmAATSCHAPPEN Platform ELFA - - - - Factuurkompas2009 33

×