Certipost Open Up 11 juli 2010 - NL

1,799 views

Published on

Open Up: Uitgave van Certipost

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Certipost Open Up 11 juli 2010 - NL

 1. 1. corporate magazine juli 2010 N11 OPEN UP EUROCONTROL wisselt elektronisch gegevens uit met luchtvaartpartners
 2. 2. 4 DOSSIER PKI-DIENSTEN Luchtverkeersleider EUROCONTROL geeft certificaten uit in eigen beheer. 8 DOSSIER E-INVOICING Panasonic Energy Europe verstuurt tot 70% van zijn facturen elektronisch. 12 Colofon TIP Een goede roll-out draagt bij tot een Open up is het infomagazine van Certipost. snelle ROI. Wij helpen u op weg. Meer informatie over Certipost vindt u op www.certipost.com. 13 Redactie HET ABC VAN ‘E’ Claudia De Clercq We nemen de drie soorten elektronische Inge Landerwyn handtekeningen onder de loep. Realisatie 14 Katrien Busschaert OP BEZOEK BIJ... Lay-out Minister Q geeft zijn toekomstvisie op Christophe Eeckhout België als digitaal hart van Europa. Potretfotografie 17 Isabel Corthier DE LINKWIJZER Een greep uit de veelheid aan informatie Productie op de websites van Certipost. Certipost 18 Verantwoordelijke uitgever Katrien Busschaert INSIDE CERTIPOST Ninovesteenweg 196 “Wie heb ik aan de lijn?” Maak kennis 9320 Erembodegem met de medewerkers van onze klantendienst. katrien.busschaert@certipost.com 20 Adreswijzigingen en reacties info@certipost.com EXPERT COLUMN Friso de Jong is scheidsrechter in de Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd elektronische match België-Nederland. of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 22 © 2010 Certipost nv EVENEMENT Alle rechten voorbehouden Waar, wanneer en waarom wij onze jaarlijkse klantendag organiseren. 2 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 3. 3. Beste lezer, EDITO We leven in een interessant tijdperk. We communiceren binnen enkele seconden met mensen aan de andere kant van onze aardbol. Belangrijke zaken als financiën, uitwisseling van gegevens of persoonlijke zaken regelen we via het internet. Allemaal gemakkelijk, snel, en goedkoop. Ook zaken doen gebeurt anders dan pakweg 10 jaar geleden. In volle crisis heeft elke CEO, CTO en CFO beseft dat kostenbewust en effi- ciënt werken de sleutel is tot een stabiele toekomst en dat digitale hulpmiddelen daartoe kunnen bijdragen. In contacten met collega’s, klanten of leveranciers maken bedrijven meer en meer gebruik van elektronische documentuitwisseling. De massale digitale interesse heeft ons ertoe gedwongen onze oplossingen onder de loep te nemen en de productiviteit van onze diensten op te drijven. In die zin kunt u ook stellen dat Certipost de afgelopen maanden een revolutie heeft doorgemaakt. We werken aan een snellere oplevering van onze e-projecten en verbeteren ons platform. Daarenboven bieden we aan bedrijven die kiezen voor geleidelijke overschakeling hybride oplossingen (combinatie van papier en elektronisch) om efficiënter te werken. En in dit alles is er een rode draad: u, onze klant. We willen dat u tevreden bent! Veel leesplezier en tot op onze klantendag, Gert Roeckx CEO Certipost www.certipost.com Open Up 2010 3
 4. 4. EUROCONTROL waakt over het Europese luchtverkeer Het zenuwcentrum van de Europese luchtvaart ligt in Brussel. Meer bepaald in de controlekamer van EUROCONTROL, de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Om zijn elektro- nische gegevensuitwisseling met tientallen luchtvaartmaatschappijen en controletorens te beveiligen, maakt de Europese luchtverkeers- leider gebruik van de Public Key Infrastructure (PKI)-diensten van Certipost. “Door dit project aan Certipost uit te besteden, konden we veel tijd en geld besparen,” zegt Jean-Louis Tastenhoye, IT Security Officer bij EUROCONTROL CFMU (Central Flow Management Unit). 4 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 5. 5. www.certipost.com Open Up 2010 5
 6. 6. Wat is de taak van EUROCONTROL Services-omgeving, waarbij de com- Key Infrastructure (PKI) op te zetten. CFMU? putersystemen rechtstreeks gege- Zo kunnen de geautoriseerde perso- vens met elkaar uitwisselen via het nen binnen de CFMU, de zogeheten We zijn het operationele zenuwcen- internet, zonder tussenkomst van Local Registration Authority Offi- trum van de Europese luchtvaart. een operator. cers (LRAO’s), op een veilige manier Met gemiddeld zo’n 25.000 vluchten zelf certificaten uitreiken aan onze per dag is het Europese luchtruim externe partners en de certifica- één van de drukste luchtverkeers- tenlevenscylus beheren. aders ter wereld. En net zoals op Certipost biedt de weg is er nood aan een soort Waarom koos u ervoor om dit “politieagent” die het verkeer in de technische kennis, project uit te besteden? goede banen leidt. Die rol is weg- consultancy en gelegd voor de CFMU. Wij centra- liseren de vluchtplannen van alle praktische ondersteuning De core business van EURO- CONTROL is Air Traffic Manage- luchtvaartmaatschappijen die in om een betrouwbare Public ment. We hebben niet de ambitie Europa opstijgen of landen of die erover vliegen, en we stemmen Key Infrastructure (PKI) noch de resources om expertise rond PKI op te bouwen. We beslo- die op elkaar af. We waken erover op te zetten. ten dan ook een betrouwbare PKI dat de veiligheid en de capaciteit service provider te zoeken en van het luchtverkeer boven Euro- lanceerden een officiële offerte- pa steeds optimaal in balans zijn. Op welke manier wordt die online aanvraag. Van de diverse kandida- communicatie beveiligd? ten kwam Certipost technisch het Hoe gaat dat in zijn werk? sterkst uit de hoek. Om de geautomatiseerde proce- De CFMU maakt hiervoor veelvuldig dure veilig op te zetten, hadden we Biedt de samenwerking met Certi- gebruik van IT-systemen en -net- nood aan een betrouwbare techniek post nog meer voordelen? werken. Onze externe partners om de communicerende systemen kunnen informatie opvragen uit onze te authentificeren. Onze keuze is Een groot pluspunt is het maatwerk databanken of in sommige gevallen gevallen op digitale certificaten van dat Certipost levert. Voor maximale zelf gegevens wijzigen. In het verle- Certipost, die we in eigen beheer veiligheid heeft Certipost een aparte den diende een operator binnen de uitgeven. Als certificatiedienstver- “primary” aangemaakt voor EURO- partnerorganisatie hiervoor manu- lener met jarenlange ervaring biedt CONTROL. Je zou dat kunnen verge- eel in te loggen op onze systemen. Certipost ons de technische kennis, lijken met een aparte domeinnaam. Maar tegenwoordig wordt er steeds consultancy en praktische onder- Enkel certificaten die onder die vaker gebruik gemaakt van een Web steuning om een betrouwbare Public primary gecreëerd worden, krijgen 6 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 7. 7. toegang tot de Web Services van de aan en mailt het door. Er volgt dan zullen gebruiken. Ondertussen gaat CFMU. Certipost heeft ook de oplei- een gecontroleerd proces voor ook de ontwikkeling van nieuwe Web ding van onze LRAO’s op zich geno- installatie en activatie van het cer- Services door waarbij we steeds men. Kortom: door dit project aan tificaat tussen de externe partner meer en meer vluchtplan- en “flow Certipost uit te besteden, konden we en de technische helpdesk van de management”-functies aanbieden veel tijd en geld besparen. CFMU . via deze interface. Hoe kan een vliegtuigmaatschappij Hoeveel partijen maken vandaag al Gaat EUROCONTROL zijn elektro- een certificaat bekomen? gebruik van het nieuwe systeem? nische gegevensuitwisseling nog verder uitbreiden? Het gaat om lightweight-certificaten, De PKI-diensten van Certipost die geen face-to-face registratie ver- werden opgeleverd eind 2008 en in Ja, e-Invoicing is een mogelijke kan- eisen en dus eenvoudig via e-mail april 2009 zijn we begonnen met didaat. Ook in het kader van SESAR afgeleverd kunnen worden. Iedere een eerste beperkte set van Web zullen de betrokken partners effici- aanvraag door een externe partner Services. Bij die pilootfase van een ent en veilig elektronisch informatie voor toegang tot de CFMU-diensten, jaar waren een twintigtal maat- moeten kunnen uitwisselen. SESAR wordt uiteraard eerst grondig nage- schappijen betrokken. De piloot- staat voor Single European Sky ATM keken. Vervolgens registreert de fase is onlangs beëindigd en we Research, een programma voor de LRAO de gegevens van de partner verwachten dat nu tal van andere ontwikkeling van een pan-Europees in het systeem, maakt het certificaat maatschappijen onze Web Services Air Traffic Management-systeem. Een PKI of Public Key Infrastructure is een systeem van digitale certificaten, CA (Certification Authorities) en RA’s (Registration Authorities) die de geldigheid van alle partijen bij een elektronische transactie controleren en verifiëren door middel van codering met openbare sleutels. Naast het opzetten van een volledig PKI-systeem, levert Certipost ook losse digitale certificaten. Met de Certipost e-Certificates kunt u e-mails en documenten elektronisch ondertekenen. U krijgt ook toegang tot tal van e-govern- menttoepassingen zoals Intervat, FinProf of VenSoc. Meer informatie over de digitale certificaten van Certipost vindt u op www.certipost.com/e-certificates. De e-Certificates van Certipost zijn beschikbaar op USB-token, smartcard of cd-rom en met een geldigheidstermijn van 1, 2 of 5 jaar. Bestellen gaat snel en eenvoudig via www.certipost.com/webshop. www.certipost.com Open Up 2010 7
 8. 8. Panasonic Energy Europe vermindert administratieve last verkoopsafdelingen Panasonic Energy Europe is een bekende leverancier van batterijen, zak- lampen en laders. Vanuit de fabrieken in Tessenderlo en Polen worden jaarlijks tienduizenden leveringen verscheept over heel Europa. Op jaarba- sis gaan gemiddeld 30.000 facturen de deur uit. Dat zorgt voor een enorme papiermolen, die te veel kostbare tijd vergt van de verkoopsadministra- tie. Om efficiënter te werken, besloot Panasonic Energy Europe twee jaar geleden om de uitgaande facturenstroom te automatiseren. 8 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 9. 9. www.certipost.com Open Up 2010 9
 10. 10. Koen Vandecasteele: Onze voor- Koen Vandecasteele: Het zijn ook Koen Vandecasteele: Panasonic naamste doelstelling is de opera- de DSO’s die erop toezien dat het Energy Europe levert aan verschil- tionele workload voor onze sales geld tijdig geïnd wordt. Ze moeten lende klantengroepen, van gewone administrators te verminderen de openstaande klantenbalansen groothandelaars tot mass merchan- zodat ze meer tijd kunnen besteden opvolgen en de facturen indien nodig disers zoals Auchan, Metro, Lidl, aan andere belangrijke zaken. Die opnieuw versturen. Om hen daarin Aldi,... De meeste van die grote workloadvermindering laat zich niet bij te staan, hebben we twee jaar organisaties gebruiken een eigen alleen in het hoofdkantoor in Zel- geleden besloten met Certipost in EDI-standaard, waarvoor we het lik voelen, maar ook in onze lokale zee te gaan. De oplossing van Certi- berichtenverkeer zelf verzorgen. salesorganisaties in diverse landen. post voor geautomatiseerde factuur- Andere klanten, zoals lokale distri- Slechts 3% van onze omzet realise- verzending garandeert namelijk dat buteurs, schakelen we zo veel moge- ren we namelijk in België. de facturen worden verstuurd, dat ze lijk over naar Certipost e-Invoicing. goed bij de klant toekomen en dat ze Kurt De Smet: We hebben sales- op tijd worden afgeleverd. Kurt De Smet: We willen een vast divisies in een tiental landen. pakket per klantengroep aanbieden. Elke divisie bestaat uit een team Dus als we een nieuwe klant heb- van verkopers en sales administra- ben, dan kan die klant afhankelijk tors, de zogeheten Direct Sales Offi- Met van zijn profiel en zijn documenten- ces (DSO). De DSO’s nemen orders Certipost e-Invoicing volume kiezen voor EDI of Certipost aan via telefoon, fax of elektronisch en zetten ze in het SAP-systeem. kan de klant meteen e-Invoicing. Het is voor ons uiter- aard veel goedkoper als de klant Eenmaal de bestellingen geconfir- van start gaan. zijn facturen ontvangt via Certipost. meerd, worden de facturen opge- Voor EDI dient er een aparte set- maakt, geprint en verstuurd naar up te gebeuren met het bijhorende de klanten. Maar daarnaast vervul- Kurt De Smet: Bovendien is de con- kostenplaatje. En daar zijn we toch len de sales administrators nog een tinuïteit verzekerd omdat er geen al gauw twee dagen mee bezig. Met aantal andere taken, zoals marke- manuele interventie nodig is bij het Certipost e-Invoicing, daarentegen, ting en contactbeheer. versturen van de facturen. kan de klant meteen van start gaan. Kurt De Smet, Group Manager Finance bij Panasonic Energy Europe 10 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 11. 11. Koen Vandecasteele: Om onze percentage veel hoger. In België, Kurt De Smet: In een tweede fase salesorganisaties te laten kennis- Frankrijk, Denemarken en Zwe- willen we meer inspanningen doen maken met Certipost e-Invoicing, den zitten we gemiddeld aan 70%. om zo veel mogelijk klanten warm hebben we een presentatie gege- Anderzijds halen we in Duitsland te maken voor e-Invoicing. Vanaf ven over elektronische facturatie, amper 6% omdat we daar slechts volgend jaar kiezen we voor een de voordelen ervan en de rol van een beperkt aantal klanten hebben directere aanpak. We gaan een Certipost. We hebben daarbij vooral aangeschreven. Er is dus een enorm actieplan per land opstellen samen de nadruk gelegd op de verminde- groeipotentieel. Om dat ten volle te met de lokale verkoopsmanager om ring van de operationele workload, benutten, hebben we de ondersteu- ervoor te zorgen dat we maximaal wat voor hen uiteraard een van de ning nodig van onze lokale mensen commitment krijgen van onze ver- belangrijkste pluspunten is. Uit een “in the field”. koopsteams. Verder plannen we een analyse blijkt dat sommige DSO’s tot aantal marketingacties om e-Invoi- anderhalf uur per dag kunnen win- Koen Vandecasteele: Hoewel onze cing te promoten, want daar hebben nen. In april 2009 zijn we dan gestart salesteams positief staan tegen- we tot nu toe weinig rond gedaan. met een pilootproject in België. Dat over de nieuwe werkwijze, blijkt het Als we een nieuwe batterij ontwik- verliep vlot, dus in juni konden we al niet altijd evident om de boodschap kelen, informeren we de klanten via beginnen in Denemarken en Zwe- op een overtuigende manier aan de brochures, websites, presentaties den. Nadien zijn Frankrijk, Enge- klant over te brengen. Enerzijds is tijdens dealer events, enzovoort. Het land, Duitsland en Oostenrijk erbij het een vrij technisch verhaal, waar is dus niet meer dan logisch dat we gekomen. En tenslotte zijn er nog zij niet echt in thuis zijn. Anderzijds aan onze nieuwe manier van factu- Italië, Polen, Tsjechië, Slovakije en staan sommige klanten weigerach- reren ook voldoende ruchtbaarheid Hongarije. tig tegenover verandering. Er zijn geven. We willen Certipost e-Invoi- ondernemingen die nog altijd in het cing zo breed mogelijk toepassen Kurt De Smet: Vandaag versturen we papieren tijdperk zijn blijven steken, om efficiënt te werken en zo wei- 28% van onze facturen via Certipost. zonder internettoegang of e-mail. nig mogelijk papier te verbruiken. Dat lijkt misschien niet veel, maar En dat gaat soms zelfs over grote Niet voor niets staat op onze badge dat is het gemiddelde cijfer van alle bedrijven die dagelijks aanzienlijke te lezen: ‘Eco Ideas’. landen. Als je enkel de landen bekijkt volumes facturen verwerken. Het is waar we Certipost e-Invoicing geïm- een kwestie van mentaliteitswijzi- plementeerd hebben, dan ligt dat ging, en dat vraagt tijd. Koen Vandecasteele, Credit Control Specialist bij Panasonic Energy Europe www.certipost.com Open Up 2010 11
 12. 12. Recept voor snel rendement Wie vandaag nog twijfelt om te starten met elektronische documentuitwisseling, doet dit vaak uit schrik voor het werk dat komt kijken bij de aansluiting van zijn klanten en leveranciers. Een e-project staat of valt nu eenmaal met het aantal handelspartners waarmee u elektronisch kunt gaan communiceren – en wel liefst zo snel mogelijk. “Hoe pak ik zoiets best aan? Hoe licht in mijn personeel en mijn handelspartners in? Hoeveel tijd en budget moet ik voorzien?” Voor bedrijfsleiders die met dergelijke vragen worstelen, biedt Certipost een professioneel begeleidingsprogramma. We helpen u graag bij het snel en gestructureerd opzetten van de connectie met uw handelspartners. Samen met u bepalen we de beste aanpak. Wij geven u ondersteuning en advies op basis van onze jarenlange ervaring en passen beste praktijken toe in functie van uw bedrijfsbehoeften. De juiste ingrediënten Eerst en vooral analyseert Certipost uw business community. We brengen uw handelspartners onder in verschillende groepen op basis van hun e-readiness en stippelen voor elke subgroep de gepaste communicatie uit. Want de juiste boodschap naar de juiste doelgroep richten is essentieel om uw handelspartners te overtuigen van de meerwaarde van elektronische communicatie. Hoe sneller ze meestappen in uw e-project, hoe eerder u kosten kunt besparen en uw investering terugverdienen. En hoe meer bedrijven overschakelen naar elektronische communicatie, hoe groter de voordelen voor iedereen. De kers op de taart België is een echt exportland. Bedrijven moeten dus ook over de landsgrenzen heen elektronische documenten kunnen uitwisselen. Als ‘elektronische postbode’ levert Certipost dagelijks duizenden documenten af aan de juiste persoon of organisatie, of het nu gaat om elektronische bestellingen of facturen, loondocumenten, contracten of verzekeringspolissen. En niet alleen in België en Nederland. Onze oplossing voor elektronische facturatie is immers volledig in lijn met de nationale en Europese richtlijnen voor elektronische facturatie en archivering. Meer informatie: www.certipost.com/rollout of info@certipost.com. 12 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 13. 13. Het ABC van ‘e’ Bij elektronische communicatie komen termen kijken die om wat uitleg vragen. Kent u bijvoorbeeld het verschil tussen een gewone, een geavanceerde en een gekwalificeerde elektronische handtekening? De (gewone) elektronische handtekening is een generieke verzamelnaam voor alle handtekeningen die via computersystemen worden aangemaakt. De term omvat elk geheel van elektronische gegevens waarmee iemand zich identificeert, zoals een pincode, biometrische identificatie door middel van een vingerafdruk of een irisscan, een elektronische handtekening op basis van encryptie, een gescande handtekening, enz. Maar niet alle elektronische handtekeningen bieden dezelfde waarborgen. De geavanceerde elektronische handtekening biedt zekerheid over de identiteit van de afzender van een elektronisch document (authenciteit) en garandeert dat de inhoud ervan niet gewijzigd werd (integriteit). Het begrip werd vastgelegd in de Europese Richtlijn 99/93/EG, die eind 1999 uitgevaardigd werd om e-commerce te stimuleren. De richtlijn werd ook omgezet in een Belgische wet, die sinds 9 juli 2001 van kracht is. Basisvereisten zijn dat de elektronische handtekening: • op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is; • het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren; • tot stand gekomen is met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; • op zodanige wijze verbonden is aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord. De Europese richtlijn introduceert ook de term gekwalificeerde elektronische handtekening. Dat is een geavanceerde elektronische handtekening die verkregen wordt op basis van een gekwalificeerd certificaat en gegenereerd wordt door een veilig middel voor het aanmaken van een elektronische handtekening, zoals een smartcard of een USB-token. De gekwalificeerde elektronische handtekening heeft exact dezelfde juridische bewijskracht als de papieren handtekening en biedt de hoogste graad van veiligheid bij elektronische transacties. Ook Certipost levert gekwalificeerde certificaten. Deze zijn eenvoudig te bestellen in onze webshop op www.certipost.com/webshop. Meer informatie over de certificaten van Certipost vindt u op www.certipost.com/e-certificates. www.certipost.com Open Up 2010 13
 14. 14. 14 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 15. 15. OP BEZOEK BIJ... Vincent Van Quickenborne Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen ‘België: digitaal hart van Europa 2010 -2015’. Onder die ronkende titel stelde minister Van Quickenborne in september 2009 zijn digitaal plan voor de komende jaren voor. Een van de vijf hoofddoelstellingen is dat 50% van alle facturen in 2015 elektronisch worden verzonden. Vandaag is dat 4%. We spraken met minister Q over zijn ambitieuze plan en zijn visie op elektronische facturatie in de Belgische bedrijfs- wereld. www.certipost.com Open Up 2010 15
 16. 16. 50% elektronisch factureren tegen informaticamiddelen in huis hebben. betalingen. Minder papierwerk is ook 2015: hoe wil de overheid dat streef- Vandaar dat we de elektronische fac- voordelig voor de overheid, want we doel halen? tuur vandaag nog niet verplicht maken. hebben minder ambtenaren nodig Toen de elektronische btw-aangifte in en we kunnen gemakkelijker fiscale Een belangrijk actiepunt is dat we 2009 verplicht werd voor kmo’s, heb- fraude opsporen. recent de wetgeving in ons land heb- ben we die gelegenheid aangegrepen ben versoepeld om elektronisch fac- om de papierloze factuur te promoten, Hoe ziet u de evolutie na 2015? tureren te stimuleren. Sinds 1 januari maar op dat moment bleek dat voor 2010 staan de papieren en de digitale veel kmo’s nog een brug te ver. Onze Mijn toekomstvisie is een papier- factuur volledig op gelijke voet en aanpak nu is om de drempel te verla- loos kantoor waarbij alles via elek- zijn ze even eenvoudig te versturen. gen zodat de ondernemer geen grote tronische weg verloopt. De federale Je bent dus niet langer verplicht om investering hoeft te doen om mee te overheid heeft hiervoor al heel wat voor een bepaald type technologie te stappen in het digitale verhaal. concrete stappen ondernomen. Ver- kiezen. Daarnaast willen wij als over- schillende overheidsdiensten stellen heid onze voorbeeldfunctie invullen tal van online applicaties ter beschik- door van onze leveranciers te eisen king om bedrijven het leven makkelij- dat ze enkel nog facturen in elektro- Ons ultieme doel ker te maken. Een eerste luik betreft nische vorm aanleveren. Dat zal naar documenten rond sociale zekerheid. verwachting nog in de loop van dit jaar is het papierloze kantoor Ik denk bijvoorbeeld aan de Kruis- gebeuren. tegen 2020 te realiseren. puntbank, elektronische arbeidscon- tracten en loonfiches, websites voor Volgt er nog een versoepeling op het Ervaren dienstverleners Dimona-aangiftes, multifunctionele vlak van archivering? zoals Certipost zijn aangiftes, aangiftes van sociale risi- co’s, en noem maar op. We hebben Ja, we stellen een wettelijke aan- de juiste partners hierdoor al tonnen papier uitgespaard: passing voor om de papieren en om die ambitie ongeveer 500 miljoen stuks per jaar. de elektronische archivering gelijk Een tweede groep onlinediensten te schakelen. Vandaag zijn er nog waar te maken betreft de boekhouding en fiscaliteit te veel verschillende en te strenge van ondernemingen. Vandaag wordt voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de het merendeel van de aangiftes inge- bewaarplicht voor btw-doeleinden. Wat zijn de voornaamste voordelen diend via het internet. 1 op 2 aangif- Die bemoeilijken het proces eerder voor bedrijven om over te stappen tes van de vennootschapsbelasting dan het te vergemakkelijken. Daarom naar e-facturatie? verloopt via de VenSoc-website. Voor stellen we voor de regels rond archi- btw-aangiftes en neerleggingen van vering te vereenvoudigen en dat in Ten eerste uiteraard de kostenbespa- de jaarrekeningen is dat zelfs meer een wet te gieten. ringen. Uit een studie van het Verbond dan 90%. En een derde documenten- van Belgische Ondernemingen (VBO) stroom is natuurlijk de facturatie. Ons Zijn aanmoedigingspremies een blijkt dat de papieren factuur met ultieme doel is het papierloze kan- optie? handling en archivering 4 euro per toor tegen 2020 te realiseren. Erva- stuk kost. Een elektronische factuur ren dienstverleners zoals Certipost Nee, niet echt. Ik ben geen voorstan- kost 1 euro per stuk. Een bedrijf kan zijn de juiste partners om die ambitie der van premies, want meer premies dus tot 3 euro per factuur besparen. waar te maken. betekent meer belastingen. In België worden er jaarlijks een mil- jard facturen verstuurd. Dat betekent Komen er boetes voor bedrijven Welk type bedrijven wilt u met het dus een totale kostenbesparing van die in 2020 nog niet elektronisch digitaal plan bereiken? maar liefst 3 miljard euro. Ten tweede werken? is het voor een bedrijf gemakkelij- In eerste instantie richten we ons ker om heel het facturatieproces tot Nee. Daar is in ieder geval op dit naar de grote bedrijven omdat die stand te brengen in een papierloze moment toch nog geen sprake van. sowieso met geavanceerde informa- omgeving, waarin alles van binnen- Het uitgangspunt is wel dat elektro- ticasystemen werken. En op termijn komende tot uitgaande factuur elek- nisch de regel wordt en papier de uit- willen we zeker ook de kmo’s over de tronisch is. Dat betekent veel minder zondering. Ondernemers die toch op streep trekken. Voor hen is elektro- administratief werk, meer focus op papier willen werken, zullen dat op nische facturatie een iets moeilijker de kernactiviteiten van het bedrijf verzoek nog kunnen doen, maar dat verhaal omdat zij vaak niet de nodige en een efficiëntere opvolging van de moet een kleine minderheid worden. Het digitaal plan van minister Q Tegen 2015 wil minister van Quickenborne vijf ambitieuze doelstellingen halen om de digitale kloof te dichten: • 90% van de gezinnen is aangesloten op breedband; • 1 op 2 leerlingen vanaf 6 jaar heeft een computer of een netbook als lesinstrument; • 50% van de inwoners surft mobiel; • 50% van de facturen wordt elektronisch verzonden; • 1 op 3 werknemers telewerkt regelmatig. 16 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 17. 17. De linkwijzer De kortste weg naar interessante tips en weetjes op de websites van Certipost Online retailnetwerk binnen handbereik CertiONE, het platform voor elektronische communicatie van Certipost, is de transactiehub bij uitstek voor leveranciers en afnemers. Via één enkel toegangspunt communiceert u met talrijke grote retaildistributeurs uit Europa. Zijn uw retailcontacten al aangesloten op CertiONE? U ziet het in één oogopslag op www.certipost.com/retail. Waarom digitale certificaten gebruiken? Wat kunt u als ondernemer doen met een digitaal certificaat van Certipost? Wat zijn de voordelen? U verneemt het van de heer Erwin Vercammen, CEO van Accountantskantoor Vercammen uit Mortsel en voorzitter van B.A.B. Antwerpen, de Beroepsvereniging voor Accoun- tants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren. Bekijk het filmpje op www.certipost.com/e-certificates-testimonial. U kunt ook meteen een certificaat kopen op www.certipost.com/webshop. S.O.S. Certipost “Hoe weten mijn handelspartners dat ik start met elektronische facturatie via Certipost?” “Welke bestandsformaten ondersteunt CertiONE?” “Waarom ontvang ik de documenten in mijn Bizmail- account in twee verschillende formaten?” Voor al uw vragen over de producten en oplossingen van Certipost, één adres: www.certisupport.com. Doet u het of doet u het niet? Stel: u ontvangt elektronische facturen van uw leveranciers en overweegt nu om zelf e-facturen te versturen. Maar vanaf hoeveel facturen is zo’n verandering rendabel? Hoeveel zal uw investering ongeveer opbrengen en vanaf wanneer? Op www.certipost.com/roi vindt u een handige ROI Calculator, waarmee u in een handomdraai uw voordeel berekent. www.certipost.com Open Up 2010 17
 18. 18. INSIDE CERTIPOST De medewerkers van Certipost: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? Maak hier kennis met hen, want het is fijn te weten wie uw belangen behartigt en welk gezicht bij die stem aan de andere kant van de lijn hoort. Op de foto vl.n.r.: Gaëtan Depeet, Gwendoline Jakel en Fatima Lahlou (Delivery) ; Wim Taerwe (Team Leader) ; Imane Aissa, Olivier Demol en Marijke Pletinckx (Service Desk) ; Niels Grootvriendt, Tim Bracke, Lydia Biey en Ann Fonck (Service Support) Ontbreekt op de foto: Sven Melkebeek (Service Support) 18 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 19. 19. Are you being served? We richten de spots op onze klantendienst. Dagelijks staat een team van elf ervaren vakmensen, onder leiding van Wim Taerwe, voor u paraat. Hun doel: u helpen. Zij zullen problemen die door u of door onze proac- tieve controlesystemen gemeld worden, analyseren en oplossen. De Customer Care-afdeling bestaat uit drie groepen: De medewerkers van de Service De Service Support-groep verzorgt Het Delivery-team verwerkt alle Desk zijn uw eerste aanspreekpunt de tweedelijnssupport. Zij behande- bestellingen van digitale certificaten voor het melden van storingen of len alle technische incidenten en alle en kaartlezers die geplaatst wor- problemen. Zij bieden u telefoni- klantvragen die geëscaleerd worden den via de webshop van Certipost sche ondersteuning, registreren de door de Service Desk. 70% van hun op www.certipost.com/webshop. Het oproep en proberen zo veel mogelijk werk doen ze op proactieve basis, team staat in voor de creatie van de incidenten direct op te lossen. Als want onze controlesystemen alar- certificaten, de registratie van de het een complexer vraagstuk betreft, meren hen van elke gebeurtenis die gegevens en de correcte verzending wordt de call doorverwezen naar de normale bedrijfsprocessen zou van de goederen naar het adres van Service Support of naar een andere kunnen verstoren. uw keuze. Certipost-afdeling. Het Certipost Customer Care-team staat alle werkdagen van 8 uur tot 18 uur tot uw dienst. U kunt hen bereiken via telefoon op het nummer 070 22 55 33 (+31 235 685 266 voor Nederland) of via e-mail naar service.desk@certipost. com. U kunt ook 24 uur op 24 terecht op de website www.certisupport.com, waar u een overzicht vindt van de meest gestelde vragen van onze klanten. www.certipost.com Open Up 2010 19
 20. 20. Elektronische Derby der Lage Landen DOOR FRISO DE JONG Dat elektronisch factureren een minder spelers actief in de markt elektronisch moeten worden aan- aanrader is voor bedrijven, is al lang van elektronische communicatie- geleverd tegen 2014 en de volle geen geheim meer. De voordelen diensten, waardoor de bedrijven een 100% tegen 2017. Dat is een sterk zijn legio: forse kostenbesparingen, vrij beperkte keuze hebben. commitment en een actieve impuls betere klantenbinding, verstevigde 1-0 voor Nederland dus. voor elektronisch factureren. Om die marktpositie, een scherpere kijk doelstelling te behalen, overweegt op de bedrijfsprocessen, en noem Anderzijds durf ik wedden dat de de overheid ook om corrigerende maar op. Geen wonder dat steeds recente versoepeling van de wet de sancties in te voeren voor leveran- meer bedrijven de stap zetten naar bal weer sneller aan het rollen zal ciers die nog papieren facturen e-factureren en geautomatiseerde brengen bij onze zuiderburen. Want aanleveren. Daarnaast levert het factuurverwerking. Maar gaat de ook daar is elektronisch factureren ministerie van Economische Zaken trend gelijk op in België en Neder- nu vorm- en middelvrij geworden concrete inspanningen om het Mid- land? Als e-factureren een partijtje sinds 1 januari 2010. Er zijn dus geen den- & Kleinbedrijf aan te moedigen voetbal was, wie zou er dan het vereisten meer voor de technische om digitaal te werken. Dat is toch beste scoren? Sta me toe even voor middelen om de controleerbaar- een merkbaar verschil met België. scheidsrechter te spelen… heid van de elektronische factuur te Hoewel diverse partijen ook daar waarborgen. Net als in Nederland al actief bezig zijn met elektronisch Hoewel er nog een enigzins afwach- worden papieren en elektronische factureren, zouden meer stimule- tende houding is aan ontvangstzijde, facturen nu op gelijke voet behan- ringsprogramma’s vanuit de over- maakt e-factureren momenteel een deld door de btw-administratie. heid volgens mij zeker zinvol zijn. snelle opmars in Nederland. Er is Je moet natuurlijk wel nog steeds Kortom: 2-1 voor Nederland. een ruime keuze aan leveranciers voldoen aan de verplichtingen van van netwerken en diensten voor de belastingsdienst. De vereisten Alle supporters van de Belgische elektronische facturatie en heel zijn dus als het ware verschoven driekleur ten spijt, moet ik vandaag veel bedrijven bieden hun klanten van de factuur naar de administra- dus concluderen: Oranje boven. Maar vandaag al elektronische facturen tie. Maar hoedanook, samen met de de bal is in jullie kamp, dus ik zou aan. Inmiddels wordt zo’n 25% van Scandinavische landen behoren we zeggen: gaan voor die gelijkmaker! de facturen in Nederland elektro- tot de koplopers in Europa, dat pas nisch verstuurd door 17% van de op 16 maart 2010 besloten heeft om Noot van de redactie: Met het digi- bedrijven. Ik vermoed dat binnen de wetgeving voor e-factureren te taal plan van minister Vincent Van een vijftal jaar zo’n 65 tot 70% van vereenvoudigen. Quickenborne is België intussen aan de facturen in België en in Neder- België-Nederland: 1-1. een inhaalbeweging begonnen. Meer land via elektronische weg zullen daarover leest u op pagina 14. verlopen en dat we daarmee een Het is een mooie voorzet als de over- stuk vooruit zullen lopen op de rest heid zelf het goede voorbeeld geeft. Reageren op dit artikel? Mail naar van Europa. Maar momenteel ligt de In Nederland heeft de overheid zich- info@certipost.com. groei in België nog een stuk lager zelf als doelstelling opgelegd dat dan in Nederland. Er zijn daar veel 80% van haar leveranciersfacturen 20 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 21. 21. Over de auteur De Nederlandse Friso De Jong is de bezieler van diverse initiatieven rond e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland, België en Europa. Zo is hij onder meer de oprichter en voorzitter van Factuurwijzer en Platform ELFA. Op 7 juni 2010 organiseerde Factuurwijzer voor het derde jaar op rij het Factuurcongres in het Nederlandse Eindhoven, met als hoogtepunten de uitreiking van de Gouden Facturen, de voorstelling van het statistische rapport Factuurmonitor 2010 en – voor het eerst - de officiële toekenning van het Keurmerk E-factureren. Ook e-Invoicing van Certipost ontving dit gloednieuwe kwaliteitslabel. Meer informatie op www.factuurwijzer.nl. Met Certipost e-Invoicing hoeft u niet wakker te liggen van wettelijke verplichtingen en waarborgen. Onze oplossingen en diensten voor elektronische facturatie en archivering zijn volledig conform alle wettelijke vereisten in België, Nederland en de overige Europese lidstaten. Voor meer informatie, kijk op www.certipost.com/e-invoicing. www.certipost.com Open Up 2010 21
 22. 22. 22 Open Up 2010 Certipost corporate magazine
 23. 23. U bent de reden... We danken van harte onze klanten die elke dag opnieuw onze diensten gebruiken. We zetten hen graag in de bloemen tijdens onze Customer Day op 14 oktober in het Brussels Square Meeting Centre. Kom naar onze klantendag en laat u inspireren door een interessante mix van informatie en ontspanning. Reserveer alvast uw plaats en schrijf u snel in op www.certipost.com/yourethereason. www.certipost.com Open Up 2010 23
 24. 24. Denkt u aan de toekomst? En hoe zit het met uw bedrijf? Elektronische facturatie – sneller, kostenbesparend en Al nagedacht over de volgende stap in elektronische een stuk veiliger – is bij veel bedrijven al ingeburgerd. documentuitwisseling? Elektronische documentuitwisseling is voor hen een transparant onderdeel van hun bedrijfsvoering. Veel Wenst u een vrijblijvende afspraak met een expert van onze klanten plannen om een stap verder te gaan of wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van en naast facturen ook andere documenten zoals bestel- Certipost? Fax de ingevulde antwoordstrook naar bonnen, ontvangstbevestigingen of loonbrieven digitaal 053 60 11 01 of abonneer u gratis op onze nieuwsbrieven uit te wisselen. via www.certipost.com. Fax deze antwoordstrook naar 053 60 11 01 om E-mail: (aanduiden wat past): Bedrijf: gratis advies te krijgen over de optimalisatie van uw facturatiestromen Naam: per e-mail geïnformeerd te worden over Functie: de activiteiten van Certipost (opt-in) Telefoon:

×