Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg

on

 • 2,309 views

Svein Erik Wilthils foredrag under GoOpen 2009

Svein Erik Wilthils foredrag under GoOpen 2009

Statistics

Views

Total Views
2,309
Views on SlideShare
2,302
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
32
Comments
0

1 Embed 7

http://www.slideshare.net 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg Presentation Transcript

 • eKommune - lokale strategier og mulige veivalg Svein Erik Wilthil, KS
 • Hvorfor lokal IKT-strategi ? eKommune 2012  IKT er blitt et politisk verktøy for å effektivisere forvaltningen og utvikle bedre offentlige tjenester  Innbyggere og næringsliv stiller krav om helhetlige elektroniske tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer  Maksimering av gevinster gjør det nødvendig å se IKT-bruken i sammenheng  En samlet IKT-strategi er nødvendig for prioritering av satsingsområder og kobling til økonomiplan  IKT påvirker organisasjonsutvikling og arbeidsprosesser på alle områder hvor teknologien tas i bruk
 • Sammenhengen mellom teknologi, organisasjon og arbeidsprosesser eKommune 2012 80% Organisasjon 20% Prosesser Teknologi
 • Strategigrunnlag for kommunene: ”eKommune 2012 - lokal digital agenda” eKommune 2012  eKommune 2012 beskriver utfordringer og gir anbefalinger om mål på ”alle” de viktigste satsingsområdene for kommunene  eKommune 2012 skal gjøre det enklere for kommunene å utforme egen IKT-strategi (KS har laget ”mal” som kommunene kan bruke)  eKommune 2012 skal bidra til bedre samordning og samarbeid om strategiutvikling i kommunesektoren  eKommune 2012 inneholder beskrivelse av tiltak som KS vil gjennomføre for å støtte opp om IKT- utviklingen i kommunene  Flere kommuner har brukt eKommune 2012 som utgangspunkt for å lage egen IKT-strategi
 • Visjon eKommune 2012 ”Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning”
 • Fokusområder i eKommune 2012 eKommune 2012 • Lokaldemokrati og • Informasjonssikkerhet deltakelse i • IKT-arkitektur informasjonssamfunnet • Åpne standarder • Tjenester på nett • Integrasjon av IKT-systemer • IKT i helse og omsorg • Fri programvare • NAV-reformen og IKT • Grønn IT • IKT i grunnopplæringen • Bredbånd • Bruk av geodata • Interkommunalt IKT- • E-handel samarbeid • Elektronisk arkivering og • Strategisk IKT-ledelse saksbehandling • Kompetanseutvikling Til sammen 44 mål for kommuner og fylkeskommuner!
 • Eksempler på mål i eKommune 2012 eKommune 2012  I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha gjennomført strategisk IKT-planlegging som er knyttet til kommunens overordnede målsettinger  I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha utarbeidet en beskrivelse av sin IKT-arkitektur basert på overordnede mål og strategier.  I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha innført krav til bruk av åpne standarder på alle områder.
 •  I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha tatt i bruk IKT-løsninger som sikrer sømløs eKommune 2012 overføring av data mellom portaler, databaser, sak-/ arkivsystemer og fagsystemer for ett eller f ere av l de viktigste tjenesteområdene.  I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha vurdert bruk av fri programvare innenfor administrasjon og grunnutdanning.  I løpet av 2012 skal kommuner og fylkeskommuner ha vurdert bruk av fri programvare innenfor helse- og omsorg og andre sentrale virksomhetsområder
 •  Er målsettingene realistiske, eKommune 2012 overambisiøse eller for beskjedne ?  Målsettingene bør ligge fast, men tidsplan for gjennomføring må vurderes ut fra den enkelte kommunes ståsted og muligheter mht. bla. økonomi og kompetanse!
 • Prinsipper for planlegging av IKT-løsninger (St. meld. om forvaltningspolitikk) eKommune 2012 • Tjenesteorientering Prinsippene gjøres • Interoperabilitet gjeldende for • Tilgjengelighet staten. • Trygghet • Bør også gjelde for Åpenhet kommunene? • Fleksibilitet • Skalerbarhet
 •  Stor grad av enighet om prinsippene (almengyldige) eKommune 2012  Viktig for utforming av IKT-strategi og tjenesteorientert arkitektur  Nødvendiggjør bruk av åpne standarder !  Legger til rette for økt bruk av fri programvare !
 • Tjenesteorientert arkitektur (SOA) eKommune 2012 Prosesser Teknologi …for kontroll på prosess- og informasjonsf yt ! l
 •  IKT-arkitektur for kommunesektoren eKommune 2012 nødvendig for å sikre sammenheng med sektorvise IKT-arkitekturer innenfor for eksempel helse, utdanning, landbruk etc.  Prosjekt for utvikling av kommunal IKT- arkitektur  Samarbeid mellom KS, DIFI og de ti største kommunene  Bygger på arbeid som allerede er igangsatt i Bærum og Bergen
 • Integrasjonsproblemet eKommune 2012 Leverandører av proprietær programvare tjener mest på å levere enkeltløsninger for enkelttjenester til enkeltkommuner – og løsninger for integrasjon en-til-en.
 • Åpne standarder  Åpne standarder nødvendig for å løse eKommune 2012 integrasjonsproblemet  Åpne standarder hindrer at kommunene låses til en programvareleverandør eller ett produkt  Åpne standarder gjør det enklere å etablere sammenhengende elektroniske tjenester  Åpne standarder fremmer samhandling i offentlig sektor  Kravspesif kasjoner bør i fremtiden inneholde krav i til leverandørene om å støtte åpne standarder  Åpenhet gjelder for alle standarder og felles kravspesif kasjoner som KS utvikler, jfr. bl.a. i NOARK4 WS, kravspek. for skjermdialog, ResultatXML med mer.
 • Strategiske veivalg eKommune 2012  Nessekonge-strategien: Fortsette som før uten å ta hensyn til krav om åpne standarder, sentrale prinsipper for IKT- anskaffelser osv. Kommunen vil etter hvert bli akterutseilt og isolert!  Revolusjons-strategien: Bytte ut all programvare med egenutviklede eller innkjøpte løsninger basert på fri programvare. Krevende og kostbart med høy risiko!
 •  Lavrisiko-strategien: Fastsette krav om åpne standarder ved alle nye anskaffelser. Trygt eKommune 2012 og sikkert – kanskje?  Vente og se-strategien: Vurdere bruk av fri programvare når det f nnes konkurrerende i løsninger og leverandører til proprietær programvare. Fornuftig, men ikke innovativt!  Delings-strategien: Samarbeide med andre kommuner om å utvikle og drifte løsninger i fri programvare. Være innovativ, se mulighetene og gjøre noe med dem!
 • Hva velger din kommune ? eKommune 2012 Er du forberedt på å ta spranget og satse på åpenhet og deling som framtidig hovedstrategi …
 • …eller vil du fortsette som før ? eKommune 2012
 • eKommune 2012 Mer om IKT-strategi og innovativ IKT-utvikling på eKommune-konferansen Oslo 25.-27. mai Takk for oppmerksomheten!