• Like
Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon

 • 772 views
Published

Per Hasvolds foredrag under GoOpen 2009

Per Hasvolds foredrag under GoOpen 2009

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
772
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Fra visjon til virkelighet – fram mot ny visjon Per Hasvold Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, Universitetssykehuset for Nord-Norge Johan Gustav Bellika Universitetet i Tromsø
 • 2. Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin ● Senter i Universitetssykehuset for Nord-Norge (UNN) ● Forskning og Innovasjon ● Kliniske systemer ● Rådgivning ● WHO Collaborating Centre ● Vertsinstitusjon for SFI Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL)
 • 3. NSTs virksomhet ● Forskning og utvikling av nye tjenester og løsninger, samt evaluering av disse ● Rådgivning til helsetjenestene nasjonalt og gjennom WHO ● Oppdragsforskning og -rådgivning ● Samhandlingsprosjekter ● Bestillerrolle i forhold til IKT-systemer på vegne av UNN ● Kontorsenterfunksjon - dokumenthandtering
 • 4. Min bakgrunn ● Siviling, fysikk, UiT ● Ansatt siden april 1995 ● Har jobbet med ● Systemutvikling av telemedisinske løsninger ● Etablering av Framtidslab ● Kroppsbårne- og mobile systemer for helsearbeidere ● Metodikk for brukermedvirkning i design og utviklingsarbeid ● Undervist på UiT, Master i Telemedisin ● Tromsø Telemedicine Laboratory – Administrativ leder
 • 5. Visjon 1996 ● Telemedisin er mer enn videokonferanse ● Så snart vi kommuniserer med digitale data og ting som kan lagres melder behovet for å integrere med journalsystemet seg ● Visjon 1996: ● Integrasjon av medisinske multimediadata inn i journalen ● Nettbasert journal – Forskning – Samhandling
 • 6. Journalsystemet – hjertet i moderne helsesystemer ● Helsearbeid er kunnskapsintensivt ● Objektive data (vekt, temp, puls, laboratorieverdier, osv.) ● Subjektive data (smerte, følelser, osv.) ● Informasjon (data + kunnskap) er viktig del av beslutningsgrunnlaget ● Beslutninger skjer i stor grad ad-hoc og på utøvende nivå ● Pasientjournalen er et lovregulert dokument som inneholder medisinsk historie, utførte undersøkelser og resultater, viktige funn, diagnoser og planlagte handlinger + dokumentasjon av kommunikasjon, medisinering, henvisninger, osv. ● Sikkerhet og personvern er viktige elementer i
 • 7. Realitet 1996 ● Ingen journalsystem kunne integrere medisinske multimediadata ● Få/ingen muligheter for å hente ut statistikk fra journalsystemene ● Noen journalsystemer kunne dumpe en fil med info for kommunikasjon med andre applikasjoner
 • 8. Ny visjon? ● Samtaler med journalsystemleverandørene 1996: ● Mulighet for medisinsk multimedia i journalen om 1- 2 år ● ...avhengig av om kundene vil ha det
 • 9. Realitet «dersom kundene vil ha det» betyr «dersom kundene vil betale for det»
 • 10. Problem Utfordring ● Disparity in work and benefit ● Den som skal betale er ikke den som ser størst nytte (har behovet) ● Kompleksiteten i samhandling ● Nye tjenester og behov har lang vei før de blir implementert
 • 11. Problem Utfordring ● IKT-systemer i helsetjenesten er lukkede systemer (ikke friprog/åpen kildekode) ● Bare leverandørene kan endre systemene ● Leverandørene prioriterer hva de implementerer i forhold til kapasitet og egen strategi ● «The Inmates are running the Asylum», Alan Cooper
 • 12. Problem Utfordring ● Mye uutnyttet kompetanse: ● NST, NSEP, KITH, KoKom ● Regionale helseforetaks IKT ressurser ● Samhandling er komplekse utfordringer i komplekse organisasjoner som krever kompetanse
 • 13. Problem Utfordring ● Økende spesialisering og segmentering av helsetjenestene ● Mer vekt på samhandling og informasjonsflyt ● Medisin er i konstant utvikling ● Fag og organisering er et «moving target»
 • 14. Problem Utfordring ● Forskning viser at brukernær utvikling synes å være viktig for suksess ● Kompliserte beslutningsveier og forskjell mellom hvem som er bruker og hvem som er betaler ● Tradisjonelle utviklingsmetoder svikter
 • 15. Problem Utfordring ● Paradoks: ● Teknologi push gir ofte løsning på let etter problem ● Behovsbasert utvikling kan gi morgendagens løsning på gårsdagens problem ● Eksperimentell utvikling nødvendig ● Men, det betyr mulighet for feil
 • 16. Problem Utfordring ● Manglende mulighet til å påvirke løsning ● Helsevesenet har ofte vært for dårlig til i bestillerrollen 19.05.09
 • 17. Påstander ● Dagens forretningsmodel for IKT-systemer for helse hindrer ● Utvikling og tilpassing av systemene i organisasjonene ● At IKT tas i bruk i helsetjenestene ● Organisasjonsutvikling ● Forskning ● Kvalitetsforbedring ● Ressursutnyttelse ● Eierskap til IKT-løsningene
 • 18. Virkelighet 2009 ● Liten eller ingen integrasjon med medisinsk multimedia ● Liten eller ingen samhandlingsfunksjonalitet integrert med journalsystemet ● Forskerne får ikke ut viktig data om praksis og hva som skjer med pasientene ● Ressursene i forsknings- og utviklingsmiljøene utnyttes ikke
 • 19. Ressursbruk IKT i helsetjenestene ● DIPS, (markedsleder sykehus), omsetning 2007: 95 mill ● Profdoc, (markedsleder primærhelsetjenesten) omsetning 2006, ca. 80 mill ● Anslag på kostnad for Microsoft lisenser (basert på «En kopp kaffe om dagen»-kampanjen) ● ca. 9,- per ansatt, per (arbeids)dag = ca 1800,- per år ● UNN: 5000 brukere; Helse Nord: 12500 brukere; Norge: 67000 registrerte helsearbeidere – UNN: 9 mill; HN: 22,5 mill; Norge: 120.600.000,-
 • 20. Ressursbruk IKT i helsetjenestene Samlet bruker helse-Norge mer enn 295 mill per år bare på de grunnleggende IKT-systemene
 • 21. OBS, OBS: Vi ønsker ikke å kritisere bedriftene! De er dytkige og leverer gode produkter som er i bruk og som er viktige i foretakene og for fastlegene! Vi stiller spørsmålstegn om forretningsmodellen er formålstjenelig for utfordringene i dagens og morgendagens helsetjenester.
 • 22. IKT-systemer sementerer strukturer ● Det tar ofte 5-10 år før innføring av nye systemer har satt seg i organisasjonen ● Opplæring ● Tilpasning av organisasjonen ● Bugs og justeringer av systemene
 • 23. Utfordringer med utvikling av samhandlingsteknologi Jonathan Grudin (1994): • Disparity in work and benefit • Critical mass and prisoner's dilemma problems • Disruption of social processes • Exception handling • Unobtrusive accessibility • Difficulty of evaluation • Failure of intuition 19.05.09
 • 24. Frihetsgrader i organisering Kakihara & Sørensen (2002) ● Romlig ● Varierende geografisk avstand ● Tidsmessig ● Varierende grad av samtidighet ● Asynkron kommunikasjon ● Tidssone stafett ● Kontekstuelt 19.05.09
 • 25. Reinvention of healthcare Enrico Coiera (BMJ, 2004) ● Technical systems have social consequences ● Social systems have technical consequences ● We don't design technology, we design sociotechnical systems ● In order to design sociotechnical systems, we need to understandhow people and technology interact 19.05.09
 • 26. Ny visjon – åpne løsninger ● Vil gi mulighet for lokale ressurser til å gjøre tilpasninger ● Vil gi forskningsmiljøene mulighet til å komme med nye løsninger (bonus: de blir mer realitetsorientert) ● Endringskatalysator ● Våre løsninger kan bidra til internasjonale standarder ● Gjennbruk av gode ideer 19.05.09
 • 27. Ny visjon – åpne løsninger ● OpenEHR og andre åpne journalsystem finnes ● Standarder finnes ● Metoder for å definere begreper og systemer på et medisinskfaglig nivå finnes ● Forretningsmodeller for overgangsfaser og for enkeltaktørerne må utvikles – vi må ta vare på kunnskap og erfaringer fra dagens leverandører ● Redaksjonsapparat og kvalitetssystemer for åpne løsninger i helsevesenet må utvikles 19.05.09
 • 28. Takk for oppmerksomheten! per.hasvold@telemed.no www.telemed.no/ttl 19.05.09