Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon

on

 • 1,441 views

Per Hasvolds foredrag under GoOpen 2009

Per Hasvolds foredrag under GoOpen 2009

Statistics

Views

Total Views
1,441
Views on SlideShare
1,438
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 3

http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon Presentation Transcript

 • Fra visjon til virkelighet – fram mot ny visjon Per Hasvold Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, Universitetssykehuset for Nord-Norge Johan Gustav Bellika Universitetet i Tromsø
 • Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin ● Senter i Universitetssykehuset for Nord-Norge (UNN) ● Forskning og Innovasjon ● Kliniske systemer ● Rådgivning ● WHO Collaborating Centre ● Vertsinstitusjon for SFI Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL)
 • NSTs virksomhet ● Forskning og utvikling av nye tjenester og løsninger, samt evaluering av disse ● Rådgivning til helsetjenestene nasjonalt og gjennom WHO ● Oppdragsforskning og -rådgivning ● Samhandlingsprosjekter ● Bestillerrolle i forhold til IKT-systemer på vegne av UNN ● Kontorsenterfunksjon - dokumenthandtering
 • Min bakgrunn ● Siviling, fysikk, UiT ● Ansatt siden april 1995 ● Har jobbet med ● Systemutvikling av telemedisinske løsninger ● Etablering av Framtidslab ● Kroppsbårne- og mobile systemer for helsearbeidere ● Metodikk for brukermedvirkning i design og utviklingsarbeid ● Undervist på UiT, Master i Telemedisin ● Tromsø Telemedicine Laboratory – Administrativ leder
 • Visjon 1996 ● Telemedisin er mer enn videokonferanse ● Så snart vi kommuniserer med digitale data og ting som kan lagres melder behovet for å integrere med journalsystemet seg ● Visjon 1996: ● Integrasjon av medisinske multimediadata inn i journalen ● Nettbasert journal – Forskning – Samhandling
 • Journalsystemet – hjertet i moderne helsesystemer ● Helsearbeid er kunnskapsintensivt ● Objektive data (vekt, temp, puls, laboratorieverdier, osv.) ● Subjektive data (smerte, følelser, osv.) ● Informasjon (data + kunnskap) er viktig del av beslutningsgrunnlaget ● Beslutninger skjer i stor grad ad-hoc og på utøvende nivå ● Pasientjournalen er et lovregulert dokument som inneholder medisinsk historie, utførte undersøkelser og resultater, viktige funn, diagnoser og planlagte handlinger + dokumentasjon av kommunikasjon, medisinering, henvisninger, osv. ● Sikkerhet og personvern er viktige elementer i
 • Realitet 1996 ● Ingen journalsystem kunne integrere medisinske multimediadata ● Få/ingen muligheter for å hente ut statistikk fra journalsystemene ● Noen journalsystemer kunne dumpe en fil med info for kommunikasjon med andre applikasjoner
 • Ny visjon? ● Samtaler med journalsystemleverandørene 1996: ● Mulighet for medisinsk multimedia i journalen om 1- 2 år ● ...avhengig av om kundene vil ha det
 • Realitet «dersom kundene vil ha det» betyr «dersom kundene vil betale for det»
 • Problem Utfordring ● Disparity in work and benefit ● Den som skal betale er ikke den som ser størst nytte (har behovet) ● Kompleksiteten i samhandling ● Nye tjenester og behov har lang vei før de blir implementert
 • Problem Utfordring ● IKT-systemer i helsetjenesten er lukkede systemer (ikke friprog/åpen kildekode) ● Bare leverandørene kan endre systemene ● Leverandørene prioriterer hva de implementerer i forhold til kapasitet og egen strategi ● «The Inmates are running the Asylum», Alan Cooper
 • Problem Utfordring ● Mye uutnyttet kompetanse: ● NST, NSEP, KITH, KoKom ● Regionale helseforetaks IKT ressurser ● Samhandling er komplekse utfordringer i komplekse organisasjoner som krever kompetanse
 • Problem Utfordring ● Økende spesialisering og segmentering av helsetjenestene ● Mer vekt på samhandling og informasjonsflyt ● Medisin er i konstant utvikling ● Fag og organisering er et «moving target»
 • Problem Utfordring ● Forskning viser at brukernær utvikling synes å være viktig for suksess ● Kompliserte beslutningsveier og forskjell mellom hvem som er bruker og hvem som er betaler ● Tradisjonelle utviklingsmetoder svikter
 • Problem Utfordring ● Paradoks: ● Teknologi push gir ofte løsning på let etter problem ● Behovsbasert utvikling kan gi morgendagens løsning på gårsdagens problem ● Eksperimentell utvikling nødvendig ● Men, det betyr mulighet for feil
 • Problem Utfordring ● Manglende mulighet til å påvirke løsning ● Helsevesenet har ofte vært for dårlig til i bestillerrollen 19.05.09
 • Påstander ● Dagens forretningsmodel for IKT-systemer for helse hindrer ● Utvikling og tilpassing av systemene i organisasjonene ● At IKT tas i bruk i helsetjenestene ● Organisasjonsutvikling ● Forskning ● Kvalitetsforbedring ● Ressursutnyttelse ● Eierskap til IKT-løsningene
 • Virkelighet 2009 ● Liten eller ingen integrasjon med medisinsk multimedia ● Liten eller ingen samhandlingsfunksjonalitet integrert med journalsystemet ● Forskerne får ikke ut viktig data om praksis og hva som skjer med pasientene ● Ressursene i forsknings- og utviklingsmiljøene utnyttes ikke
 • Ressursbruk IKT i helsetjenestene ● DIPS, (markedsleder sykehus), omsetning 2007: 95 mill ● Profdoc, (markedsleder primærhelsetjenesten) omsetning 2006, ca. 80 mill ● Anslag på kostnad for Microsoft lisenser (basert på «En kopp kaffe om dagen»-kampanjen) ● ca. 9,- per ansatt, per (arbeids)dag = ca 1800,- per år ● UNN: 5000 brukere; Helse Nord: 12500 brukere; Norge: 67000 registrerte helsearbeidere – UNN: 9 mill; HN: 22,5 mill; Norge: 120.600.000,-
 • Ressursbruk IKT i helsetjenestene Samlet bruker helse-Norge mer enn 295 mill per år bare på de grunnleggende IKT-systemene
 • OBS, OBS: Vi ønsker ikke å kritisere bedriftene! De er dytkige og leverer gode produkter som er i bruk og som er viktige i foretakene og for fastlegene! Vi stiller spørsmålstegn om forretningsmodellen er formålstjenelig for utfordringene i dagens og morgendagens helsetjenester.
 • IKT-systemer sementerer strukturer ● Det tar ofte 5-10 år før innføring av nye systemer har satt seg i organisasjonen ● Opplæring ● Tilpasning av organisasjonen ● Bugs og justeringer av systemene
 • Utfordringer med utvikling av samhandlingsteknologi Jonathan Grudin (1994): • Disparity in work and benefit • Critical mass and prisoner's dilemma problems • Disruption of social processes • Exception handling • Unobtrusive accessibility • Difficulty of evaluation • Failure of intuition 19.05.09
 • Frihetsgrader i organisering Kakihara & Sørensen (2002) ● Romlig ● Varierende geografisk avstand ● Tidsmessig ● Varierende grad av samtidighet ● Asynkron kommunikasjon ● Tidssone stafett ● Kontekstuelt 19.05.09
 • Reinvention of healthcare Enrico Coiera (BMJ, 2004) ● Technical systems have social consequences ● Social systems have technical consequences ● We don't design technology, we design sociotechnical systems ● In order to design sociotechnical systems, we need to understandhow people and technology interact 19.05.09
 • Ny visjon – åpne løsninger ● Vil gi mulighet for lokale ressurser til å gjøre tilpasninger ● Vil gi forskningsmiljøene mulighet til å komme med nye løsninger (bonus: de blir mer realitetsorientert) ● Endringskatalysator ● Våre løsninger kan bidra til internasjonale standarder ● Gjennbruk av gode ideer 19.05.09
 • Ny visjon – åpne løsninger ● OpenEHR og andre åpne journalsystem finnes ● Standarder finnes ● Metoder for å definere begreper og systemer på et medisinskfaglig nivå finnes ● Forretningsmodeller for overgangsfaser og for enkeltaktørerne må utvikles – vi må ta vare på kunnskap og erfaringer fra dagens leverandører ● Redaksjonsapparat og kvalitetssystemer for åpne løsninger i helsevesenet må utvikles 19.05.09
 • Takk for oppmerksomheten! per.hasvold@telemed.no www.telemed.no/ttl 19.05.09