Utvikling gjennom samarbeid -
   gjenbruk og deling
     GoOpen 2009
       17.04.2009
     Jens Nø...
Forventninger til offentlige nettjenester
Oslo 17/04/09  Direktoratet for forvaltning og IKT
Målbildet for offentlig sektor
    Brukerorientert

    Tjenesteorientert

    Helhetlig
Oslo 17/04/09  ...
Endring        >1000
- Felles utfordring
for offentlig sektor
Program for elektronisk samhandling

  Primær målgruppe
      Kommuner og regional stat
  Virkemidler
      ...
NB!
                                    ”Under arbeid”
Strategien vi legger til grunn
...
Samarbeid om kompetanse- og lederutvikling
      ●  24 kommuner
                        ...
Kompetanseutvikling om IKT og
ledelse i kommunene
• Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om:
  • Utvikling av IKT-st...
Samarbeid mellom KS og DIFI om
kompetanseutviklingsprogram med to løp:
1. Nettverksprogram for rådmenn (4-5 samlinger
  f...
Felles tjenesteorientert arkitektur for
kommunal sektor?
  Bærum og Bergen kommuner har lagt ned mye ressurser i utvikli...
Digital fornying i kommunene
 Tilskuddsordning på 60 mill
 Støtte på inntil 20 % av prosjektkostnaden
 Det vil bli lagt po...
Styrings- og koordineringsutfordringer
Viktige aktiviteter i 2008:
  FAOS-rapporten (direktoratsnivå)
   - Arkitekturp...
Forvaltningsmeldingen
   - og IKT
 Videreføring av St.meld. nr. 17
 Arkitekturprinsipper
 Veilederrolle for Difi
 IKT-s...
Veilederrolle, samhandling stat-
kommune, og prosjektveiviser
 Utfordringer
 ●  Mange prosjekter når ikke de opprinnelige...
Oslo 17/04/09  Direktoratet for forvaltning og IKT
            19.05.09           15
Veilederrolle, samhandling stat-
kommune, og prosjektveiviser

 To innganger til arbeidet:
    Styring av statlige IKT...
Forventninger til innhold
   Verktøy
   Verktøy (ønsker innspill på hva er mulig/realistisk å få til her?)
   Maler
...
Status
Interessentkartlegging
  SSØ, Datatilsynet, DND, BRREG, Friprogsenteret, IKT Norge, …
  KS og en rekke kommuner d...
Solid styringsgruppe
  Hans Christian Holte (Difi)
  Marianne Andreassen (SSØ)
  Karl-Olav Wroldsen (Skattedirektora...
Forventninger til konsept
  Normative dokumenter (som er ”gjeldende rett”)
  Ansvarlig fagmiljøs anbefalinger;
   E...
Virkemidler
  Involvering
  Samordning
  Engasjere aktører
  Koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsmål
...
Prosjektveiviseren må ivareta
mange fagdisipliner
  Prosjektstyring
  IT–governance (IT understøtter forretningsutvikl...
Hva kan vi lære fra næringslivet?
  Store konsern har i mange år blant annet jobbet
  med;
      ”IT governance”
...
Prosjektforløp
Oslo 17/04/09  Direktoratet for forvaltning og IKT
Visjon


“Prosjektveiviseren vil styrke ledelse, planlegging og
 kvalitet av offentlige ikt-prosjekter og bidra til økt
 ...
Kontakt
  Jens Nørve – 90849332
      jens.norve@difi.no


  eGovernment som en del av Master of
  management v...
Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk

1,588 views
1,545 views

Published on

Jens Nørves foredrag under GoOpen 2009

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk

 1. 1. Utvikling gjennom samarbeid - gjenbruk og deling GoOpen 2009 17.04.2009 Jens Nørve - avd. IKT styring og samordning
 2. 2. Forventninger til offentlige nettjenester Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 3. 3. Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert Tjenesteorientert Helhetlig Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 4. 4. Endring >1000 - Felles utfordring for offentlig sektor
 5. 5. Program for elektronisk samhandling Primær målgruppe Kommuner og regional stat Virkemidler Arenaer for samarbeid og deling Støtte til initiativ med videreføringsverdi Nettbasert veiledningsopplegg for gjennomføring av IKT- prosjekter i offentlig sektor (Prosjektveiviseren) Konferanser og seminarer Kompetanseutvikling Verktøy og veiledere Erfaringsoverføring fra Høykom Informasjonsvirksomhet Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 6. 6. NB! ”Under arbeid” Strategien vi legger til grunn Hvem har kommet langt, som andre kan lære av? Fokus på områder som ikke er ”løst i dag” KS og Difi støtter og koordinerer erfaringsoverføring og spredning! Hvem tar ”gul ledertrøye” på de forskjellige områdene; Arkitektur: Bergen og Bærum Kompetanse- og lederutvikling: ”Grenlandssamarbeidet” + ”Orkidé++” e-anskaffelse + e-faktura? Fredrikstad + (Trondheim?) eID + AltInn II: Drammen ”Prosjektkontor og IKT styring”: Oslo kommune +… ”Kartbehov” – ny lov - i samarbeid med Norge Digitalt? Helse? .… Direktoratet for forvaltning og IKT
 7. 7. Samarbeid om kompetanse- og lederutvikling ● 24 kommuner Samarbeider om tjenesteorientert arkitektur i kommunal sektor Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 8. 8. Kompetanseutvikling om IKT og ledelse i kommunene • Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om: • Utvikling av IKT-strategi • Utnytting av teknologiske muligheter • Realisering av gevinster ved IKT-investeringer • 2/3 av rådmennene ser på egen IKT-kompetanse som en barriere for effektiv planlegging og utnyttelse av IKT (Mandag Morgen 2007) • Mål i eKommune 2012: • ”I løpet av 2009 skal toppledere i kommuner og fylkeskommuner ha opparbeidet tilstrekkelig kompetanse til å kunne lede arbeidet med å utvikle en IKT-strategi og realisere gevinster ved IKT- investeringer”. Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 9. 9. Samarbeid mellom KS og DIFI om kompetanseutviklingsprogram med to løp: 1. Nettverksprogram for rådmenn (4-5 samlinger for rådmannsgrupper) med fokus på: • Generell kunnskapsformidling • Beskrivelse av mulighets-scenarier • Formulering av mål for IKT-bruk i kommunen • Utforming av IKT-strategi • Omstilling og gevinstrealisering 2. Seminarprogram for ledergrupper i kommunene • Regionvise undervisningsopplegg for administrasjon og formannskap i kommunene • Skal gi kommunepolitikere og administrativ ledelse kompetanse for å kunne ivareta lederansvaret for kommunal tjenesteutvikling i det digitale samfunn. • Skal danne basis for lokale nettverk for kunnskapsdeling om IKT og ledelse Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 10. 10. Felles tjenesteorientert arkitektur for kommunal sektor? Bærum og Bergen kommuner har lagt ned mye ressurser i utviklingen av tjenesteorienterte arkitekturer. De får støtte under forutsetning av at erfaringene skal deles med andre. Bærum og Bergen kommuner, KS og DIFI; Arrangert workshop og etablert forum med de 10 største kommunene Etablert forprosjekt basert på erfaringer og beste praksis fra Bergen og Bærum Utarbeide analyse og anbefalinger for et hovedprosjekt Presenteres og forankres på ny felles samling for forumet i mars Etablert delprosjekt for etablering av erfaringsmodeller for rammeverk og semantikk Delprosjekt – Proof of Consept starter i februar Etablere hovedprosjekt i fellesskap? Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 11. 11. Digital fornying i kommunene Tilskuddsordning på 60 mill Støtte på inntil 20 % av prosjektkostnaden Det vil bli lagt positiv vekt på bruk av fri programvare Søknadsfrist 11. mai og 1. september 2009 Kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter som gjennomfører prosjekt i samarbeid med kommunenivået kan søke Se www.difi.no
 12. 12. Styrings- og koordineringsutfordringer Viktige aktiviteter i 2008: FAOS-rapporten (direktoratsnivå) - Arkitekturprinsipper - Testet på utvalgte prosesser Rapporten ”Bedre samordning og styring av store og/eller strategisk viktige IKT- prosjekter i staten”(FAD, FIN, ++) Utfordring; Mange IT-prosjekter når ikke de opprinnelige målsettingene med prosjektet Mange prosjekter går i parallell uten å være koordinert Begge rapportene peker på styrings- og koordineringsutfordringer Problemstillingene har vært behandlet i regjeringen og resultatet er kommunisert blant annet i Forvaltningsmeldingen, men Difi har allerede startet arbeidet med et nettbasert veiledningsopplegg Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 13. 13. Forvaltningsmeldingen - og IKT Videreføring av St.meld. nr. 17 Arkitekturprinsipper Veilederrolle for Difi IKT-samordning i budsjettprosessen
 14. 14. Veilederrolle, samhandling stat- kommune, og prosjektveiviser Utfordringer ● Mange prosjekter når ikke de opprinnelige målsettingene med prosjektet ● Mange prosjekter går i parallell uten å være koordinert ● Manglende kompetanse ● For ambisiøse mål ● Svake kost/-nyttevurderinger og lite planlegging av gevinstrealisering ● For lite strategisk planlegging, særlig mht å utnytte de mulighetene i tverrgående samarbeid og samordning ● Mangelfulle analyser av usikkerhet og risiko ● For dårlig forankring i forkant av budsjettprosess og iverksetting av tiltaket.
 15. 15. Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT 19.05.09 15
 16. 16. Veilederrolle, samhandling stat- kommune, og prosjektveiviser To innganger til arbeidet: Styring av statlige IKT-prosjekter Elektronisk samhandling stat-kommune Planlegging, Tilnærming: beslutning og finansiering Primært en veiviserfunksjon (krav, Utvikling/ anskaffelser retningslinjer, anbefalinger) Mulighet til erfaringsdeling og eksempler Implementering Strukturert etter hovedfasene i prosjekter Drift 19.05.09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 17. 17. Forventninger til innhold Verktøy Verktøy (ønsker innspill på hva er mulig/realistisk å få til her?) Maler Maler Sjekklister Sjekklister …som alle plasseres i en en generisk prosjektmodell ogunderstøttes av ett …som alle plasseres i generisk prosjektmodell og som som understøttes selvevalueringsverktøy. av ett selvevalueringsverktøy. Planlegging, beslutning og finansiering Utvikling/ anskaffelser Implementering Drift Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 18. 18. Status Interessentkartlegging SSØ, Datatilsynet, DND, BRREG, Friprogsenteret, IKT Norge, … KS og en rekke kommuner deltar i flere roller Kartlegging av materiale I kontakt med en rekke statlige virksomheter NAV, Skattedirektoratet, UDI, Lånekassen, Forsvaret, Statens pensjonskasse, Politiets data- og materielltjeneste… Vurdering av tekniske plattformer 4 plattformer vurderes - Delingsbazaren, ePractice.eu, Anskaffelsesportalen, Digitaliser.dk Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 19. 19. Solid styringsgruppe Hans Christian Holte (Difi) Marianne Andreassen (SSØ) Karl-Olav Wroldsen (Skattedirektoratet) Per Olav Stenseth var stand-in på første møte Trude Andresen (KS) Arild Sundberg (Oslo kommune) Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 20. 20. Forventninger til konsept Normative dokumenter (som er ”gjeldende rett”) Ansvarlig fagmiljøs anbefalinger; Eks: Standardiseringsrådet, arkitekturprinsipper, SSA, BC-modell, interessentanalyse-modell, personvern Eks: Beskrivelse av ”felleskomponentene” som Altinn II, eID, NOARK, Forprosjektrapport for arkitekturprinsipper i kommunene Eks: KS og KS IKT-forum, Tjenestekatalog, Datatilsynet, Den Norske Dataforening? Etablering av community og diskusjonsforum? Brukergenerert innhold? Brukeranmeldelser og rating av innhold? Metadata? Beste praksis? Deling av kunnskap og erfaringer – ”spørrefunksjonalitet”? Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 21. 21. Virkemidler Involvering Samordning Engasjere aktører Koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsmål Dokumentere behov Bygge på beste praksis Bygge på erfaringer fra andre land og næringsliv? Bestillingen er forankret! Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 22. 22. Prosjektveiviseren må ivareta mange fagdisipliner Prosjektstyring IT–governance (IT understøtter forretningsutviklingen) Samfunnsøkonomisk perspektiv Brukerperspektivet … Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 23. 23. Hva kan vi lære fra næringslivet? Store konsern har i mange år blant annet jobbet med; ”IT governance” ”Prossessoptimalisering” Eks fra Telenor? Eks fra Toyota? eGov – her er det ingenting å hente fra næringslivet! Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 24. 24. Prosjektforløp Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 25. 25. Visjon “Prosjektveiviseren vil styrke ledelse, planlegging og kvalitet av offentlige ikt-prosjekter og bidra til økt metodisk og organisatorisk samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer“ Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT
 26. 26. Kontakt Jens Nørve – 90849332 jens.norve@difi.no eGovernment som en del av Master of management ved NTNU Se http://egovernment.wikispaces.com Difi arrangerer kurs i flere av de omtalte emnene, blant annet ”Forvaltningsutvikling og IKT” NB! Gratis  Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT

×