Nasjonale føringer – lokal praksis

     Hans Christian Holte
        GoOpen 160409
Nasjonale føringer – lokal praksis
           Planlegging,
           beslutning og
        ...
Andre
                    Miljø og

                   Eektivitet

         ...
IKT styring og samordning

 Visjon:
 Utvikling gjennom      IKT utvikling og forvaltning

 samarbeid       ...
Miljø og

                Eektivitet

                  IKT
Endring
- Difis    I...
Lyttende Faglig sterke Nyskapende Nyttige


Endring              2012
  Forvaltningen bruker Difis kunnskape...
# 1 Gode løsninger for styring, organisering og finansiering på
  tvers av sektorene

# 2 Opplærings- og kompetanseløft ...
Forvaltningsmeldingen
  Lagt frem 03.04.09
  Hva er forvaltnings-
  politikk? ”…overordna
  og sektorovergripande
...
Forvaltningsmeldingen
  Hovedtema
      Oversikt/utvikling
      Verdigrunnlag
      Brukerretting og åpe...
Forvaltningsmeldingen
      - og IKT
  Videreføring av St.meld. nr. 17
  Arkitekturprinsipper
  Veilederrolle f...
Arkitekturprinsipper
      Tjenesteorientering
      Interoperabilitet
      Tilgjengelighet
      Sik...
Arkitekturprinsipper
Prinsippene er obligatoriske for statlige
virksomheter ved utvikling av nye IKT-
løsninger eller ved ...
Veilederrolle, samhandling stat-
kommune, og prosjektveiviser
 Utfordringer
    Mange prosjekter når ikke de opprinnel...
Veilederrolle, samhandling stat-
kommune, og prosjektveiviser
 To innganger til arbeidet:
    Styring av statlige IKT-p...
Digital
Endring
- Hva annet gjør Difi
  Standardisering
  Digital fornying i kommunene
  Norge.no/MinSide
  Elektronis...
Standardisering
  Fremme effektiv samhandling med åpne løsninger
  og standarder
  Referansekatalogen er oversikt ov...
Statens standardavtaler (SSA)
  SSA kan anvendes ved anskaffelse av fri
  programvare
  Regulerer rettigheter og ans...
Digital fornying i kommunene
  Tilskuddsordning på 60 mill
  Støtte på inntil 20 % av prosjektkostnaden
  Det vil bl...
Videreutvikling av Minside og Norge.no
                                    Innbyggeren ...
Sikker eForvaltning – enhetlig pålogging til
  eksisterende og nye elektroniske tjenester
                ...
FAD       FIN       NHD
                  JD
                        ...
Hovedbudskap
  Sterkere styring og samordning av
  offentlig IKT-utvikling i Norge
  Utvikling gjennom samarbeid...
Hans Christian Holte: Nasjonale føringer - Lokal praksis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hans Christian Holte: Nasjonale føringer - Lokal praksis

1,506 views
1,433 views

Published on

Hans Christian Holtes presentasjon under GoOpen 2009.

Published in: Technology, Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hans Christian Holte: Nasjonale føringer - Lokal praksis

 1. 1. Nasjonale føringer – lokal praksis Hans Christian Holte GoOpen 160409
 2. 2. Nasjonale føringer – lokal praksis Planlegging, beslutning og finansiering Utvikling/ anskaffelser Implementering Drift 04/21/09
 3. 3. Andre Miljø og Eektivitet IKT Endring 100 0 - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige Ledelse Kompetanse Kommunikasjon Omstilling 04/21/09
 4. 4. IKT styring og samordning Visjon: Utvikling gjennom IKT utvikling og forvaltning samarbeid Miljø og Eektivitet Oentlige anskaelser IKT Endring Ledelse, omstilling og medarbeiderskap - Difis rolle Kommunikasjon Ledelse – Fremskaffer kunnskap – Gir råd Kompetanse Forvaltningskunnskap og organisering – Gir opplæring Kommunikasjon – Bidrar til fellesløsninger Omstilling Administrasjon – Leverer tjenester 04/21/09
 5. 5. Miljø og Eektivitet IKT Endring - Difis Innbyggere nedslagsfelt Kommun Ledelse e Kompetanse Kommunikasjon Stat Omstilling 04/21/09
 6. 6. Lyttende Faglig sterke Nyskapende Nyttige Endring 2012 Forvaltningen bruker Difis kunnskaper, virkemidler og verktøy i utviklingen av en bedre og mer effektiv offentlig sektor 04/21/09
 7. 7. # 1 Gode løsninger for styring, organisering og finansiering på tvers av sektorene # 2 Opplærings- og kompetanseløft – forvaltningskunnskap, ledelse og medarbeiderskap # 3 Sikre eID-løsninger som gir tilgang til bredt spekter av tjenester Endring 2012 # 4 Sektorovergripende portal med tjenester og informasjon fra det offentlige # 5 En felles europeisk e-handelsløsning # 6 Miljøkriteriene inn i offentlige anskaffelser 04/21/09
 8. 8. Forvaltningsmeldingen Lagt frem 03.04.09 Hva er forvaltnings- politikk? ”…overordna og sektorovergripande spørsmål, som politisk styring, organisering, medarbeidarutvikling og leiing, og felles administrative og tekniske løysingar” (St.meld. nr. 19, s 11) 04/21/09
 9. 9. Forvaltningsmeldingen Hovedtema Oversikt/utvikling Verdigrunnlag Brukerretting og åpenhet Organisering Styring og samordning Arbeidsgiverpolitikk og ledelse 04/21/09
 10. 10. Forvaltningsmeldingen - og IKT Videreføring av St.meld. nr. 17 Arkitekturprinsipper Veilederrolle for Difi IKT-samordning i budsjettprosessen 04/21/09
 11. 11. Arkitekturprinsipper Tjenesteorientering Interoperabilitet Tilgjengelighet Sikkerhet Åpenhet Fleksibilitet Skalerbarhet 04/21/09
 12. 12. Arkitekturprinsipper Prinsippene er obligatoriske for statlige virksomheter ved utvikling av nye IKT- løsninger eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. Hvis det er klare ulemper ved å følge noen av prinsippene konkrete prosjekter, kan disse prinsippene fravikes. Fraviket må begrunnes. Det er dermed et krav om «Bruk eller forklar». For kommunal sektor er prinsippene anbefalte. Difi skal forvalte arkitekturprinsippene, i 04/21/09
 13. 13. Veilederrolle, samhandling stat- kommune, og prosjektveiviser Utfordringer Mange prosjekter når ikke de opprinnelige målsettingene med prosjektet Mange prosjekter går i parallell uten å være koordinert Manglende kompetanse For ambisiøse mål Svake kost-nyttevurderinger og lite planlegging av gevinstrealisering For lite strategisk planlegging, særlig mht å utnytte de mulighetene i tverrgående samarbeid og samordning Mangelfulle analyser av usikkerhet og risiko For dårlig forankring i forkant av budsjettprosess og iverksetting av tiltaket. 04/21/09
 14. 14. Veilederrolle, samhandling stat- kommune, og prosjektveiviser To innganger til arbeidet: Styring av statlige IKT-prosjekter Elektronisk samhandling stat-kommune Styringsgruppe bestående av KS, Oslo kommune, SSØ, Skdir og Difi Tilnærming: Planlegging, beslutning og finansiering Primært en veiviserfunksjon (krav, Utvikling/ retningslinjer, anbefalinger) anskaffelser Mulighet til erfaringsdeling og eksempler Implementering Strukturert etter hovedfasene i prosjekter Drift 04/21/09
 15. 15. Digital Endring - Hva annet gjør Difi Standardisering Digital fornying i kommunene Norge.no/MinSide Elektronisk ID 04/21/09
 16. 16. Standardisering Fremme effektiv samhandling med åpne løsninger og standarder Referansekatalogen er oversikt over felles IKT- standarder for forvaltningen – både obligatoriske og anbefalte Difi er sekretariat for Standardiseringsrådet, og skal bidra til at standardene tas i bruk Arbeid fremover: Dokumentstandarder Tegnsett Åpne multimediastandarder Universell utforming Semantikk 04/21/09
 17. 17. Statens standardavtaler (SSA) SSA kan anvendes ved anskaffelse av fri programvare Regulerer rettigheter og ansvar mellom kontraktspartene, og bidrar til å redusere risiko ved anskaffelser av fri programvare 04/21/09
 18. 18. Digital fornying i kommunene Tilskuddsordning på 60 mill Støtte på inntil 20 % av prosjektkostnaden Det vil bli lagt positiv vekt på bruk av fri programvare Søknadsfrist 11. mai og 1. september 2009 Kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter som gjennomfører prosjekt i samarbeid med kommunenivået kan søke 04/21/09
 19. 19. Videreutvikling av Minside og Norge.no Innbyggeren sitt perspektiv Innbyggeren sine behov og forventninger Sammenstilt og Valgfrihet og Tilgjengelighet og Personvern, Innlogging personalisert skreddersøm utforming innsyn og tillit informasjon Tjenester og Tilgjenge- Profilering Teknologi Portal- Samhandling innhold lighet og forvaltning bruker- vennlighet En ekstra Enkel Felles Fleksibilitet Samordning inngang tilknytning funksjonalitet Tjenesteeieren sine behov og forventninger Forvaltningen sitt perspektiv 04/21/09
 20. 20. Sikker eForvaltning – enhetlig pålogging til eksisterende og nye elektroniske tjenester Påloggingen kan skje i et ensartet BuyPass brukergrensesnitt, – uavhengig av hvilken tjeneste hun skal bruke, som gjør at brukerne kjenner seg igjen fra Gode sektorløsninger er basis FIN HOD gang til gang MinID SKD Helsedir Selvan- eResept givelse Samtrafikknav JD KD Kartverk Låne- kassen Ting- lysing Studielån BankID NHD ………. Brreg Nasjonalt ID-kort Altinn 04/21/09
 21. 21. FAD FIN NHD JD Interessenter Departement/ SKATE Difi KoeF eID- QA Tjenesteeiere Program Program Dir. programmet Tjenesteeiere Programleder Tjenesteeiere gruppen Brukere Datatilsyn Programkontor • Kommunikasjon/ Informasjon • Prosjektstyrings MinID metodikk/ Felles Nasjonalt Felles oppfølging 4 Private Innlogging ID-kort Innlogging Økonomi • MinID aktører Mottak/ Virksomhets Utvikling • Virksomhets drift Arkitekt sertifikat • Forankring int/eks Juss • Anskaelse • Internasjonal Samhandling 04/21/09
 22. 22. Hovedbudskap Sterkere styring og samordning av offentlig IKT-utvikling i Norge Utvikling gjennom samarbeid 04/21/09

×