GoOpen 2010: Anne Cathrine Frøstrup
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
973
On Slideshare
967
From Embeds
6
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 6

http://www.slideshare.net 6

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. STATENS KARTVERK ”FRI PROGRAMVARE OG FRIE KARTDATA” STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 2. UTDRAG FRA VÅR ”STRATEGI 2010 – 2015”  Gode og kvalitetssikrede data inn  Forvalte dataene  Formidle data STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 3. STATENS KARTVERK  Statens fagorgan for kartdata og offentlig eiendomsinformasjon  Nasjonal tinglysingsmyndighet  Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av geografisk informasjon – Norge digitalt  Forvaltningsbedrift under Miljøverndepartementet  Landsdekkende med 14 kontorsteder  Omsetning 2009: 845 millioner kroner  850 ansatte  Etablert i 1773 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 4. KARTVERKETS FAGOMRÅDER  Nasjonalt fagorgan og -myndighet  Geodetisk grunnlag og posisjonstjenester  Landkartlegging  Sjøkartlegging  Eiendomsinformasjon  Tinglysing i fast eiendom og borett STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 5. Kjernen i virksomheten  Statens kartverk skal gjennom aktiv samhandling med andre sørge for innsamling og oppdatering av data til den nasjonale infrastrukturen. Dataene skal være nyttige, oppdaterte og av riktig kvalitet.  Statens kartverk skal sørge for en effektiv og sikker sammenstilling og forvaltning av data i den nasjonale infrastrukturen.  Formidling av data: Statens kartverk skal gjøre det enklere for brukerne å få tilgang til data, produkter og tjenester som inngår i den nasjonale infrastrukturen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 6. UTDRAG FRA VÅR ”STRATEGI 2010 – 2015”  Etablere rutiner for e-sikkerhet i tråd med nasjonale retningslinjer  Prioritere datasett som brukes innen samfunnskritiske områder når det gjelder kvalitet og oppdatering  Arbeide for at våre data og registre i økende grad blir kjerneregistre i e- forvaltningen  Gjøre flere datasett fritt tilgjengelig for innsyn og ikke-kommersiell bruk  Legge til rette for verdiøkende virksomhet og stimulere til økt bruk av stedsdata  Bidra til å realisere Regjeringens IKT-politikk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 7. Sjødata – navigasjon / private brukere - kystforvaltning/ Norge Digitalt STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 8. ”Frie kartdata?” STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 9. DET STORE REGNESTYKKET  Statens kartverk, statsbevilgning: ca 600 mill  Samfinansiering (140 mill), formidling av data (60 mill): ca 200 mill Kartverket driver en virksomhet som koster ca 800 millioner kroner i året. Det er en lagt til grunn at virksomheten blir delfinansiert gjennom å ta betaling for data. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 10. DAGENS FINANSIERINGSMODELL. Etablering og drift av geografisk infrastruktur er forbundet med betydelige, faste kostnader. Vår finansieringsmodell bidrar til en god og oppdatert infrastruktur Bidrar til økt kvalitet Rettigheter for kjøper, plikter for selger Åpenhet – forutsigbarhet – ikke markedsføre som ledd i konkurranse STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 11. Norge digitalt: Stjerneeksempel på deling STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 12. HOVEDPRINSIPP FOR NORGE DIGITALT I Stortingsmeldingens kapittel 4.2 - En samlet nasjonal organisering, fremsettes hovedprinsippene for løsningen: • Alle offentlige virksomheter som har et geodataansvar eller er store brukere, skal medvirke til etablering, drift og vedlikehold av Norge digitalt. • Samarbeidet skal baseres på gjensidig forpliktende avtaler. Slik får de tilgang til den felles informasjonen de trenger, og de vil være med på å sikre en nasjonal løsning for produksjon, vedlikehold og leveranse av geodata. • Det må etableres avtaleløsninger, hvor den enkelte part binder seg til en todelt løsning, som innebærer en andelsfinansiering av basis geodata og en plikt til leveranse av egen temainformasjon. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 13. DEN NORSKE MODELLEN – EUROPA FØLGER ETTER • “Norge digitalt” er kanskje det beste eksemplet noensinne på offentlig samarbeid og deling på tvers av sektorer. • Kartverket mottar delegasjoner fra hele verden STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 14. EN DISTRIBUERT NASJONAL INFRASTRUKTUR Norge digital parter  En nasjonal infrastruktur bygd på samarbeid mellom 600 parter  Tilgang til hverandres data i enkle web-løsninger  Gratisløsninger som innsyn Tjenestebasert arkitektur Almennhet, privat sektor STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 15. NORGE DIGITALT – DELING AV INFORMASJON Basiskart Staten kartverk Vindretning og –styrke Meterologisk inst Skipsposisjon i sanntid Kystverket Vernet område Direktoratet for naturvern Korallrev Havforskningsinstituttet Vernede bygninger Riksantikvaren STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 16. EU og norsk geodatalov STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 17. NY GEODATALOV Lov om en infrastruktur for geografisk informasjon Norsk implementering av Inspire-direktivet Fremmes mulig våren 2010 Omfattende forskrifter STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 18. NY GEODATALOV Både EU-direktivet – Inspire - og kommende norsk lov legger vekt på en tjenestebasert infrastruktur Data forvaltes best hos ”eier” Det vil demme opp for ikke-oppdaterte databaser ”Norge digitalt” er et godt eksempel Tilgang til og gjenbruk av offentlig informasjon - enklere - billigere STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 19. Åpne tjenester STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 20. ÅPNING AV VISNINGSTJENESTER  1.desember 2009: Kartverket åpnet visningstjenestene for personlig bruk  Mange tjenester ble åpnet  Hensikt: stimulerere til innovasjon og økt bruk av geografisk informasjon  For å ivareta vilkårene for bruk, er det satt noen begrensinger 300 WMS kall pr sluttbruker (IP-adresse) pr dag 10000 ”tiler” pr sluttbruker (IP-adresse) pr dag STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 21. ÅPNING AV TJENESTENE (WMS)  Frislipp av WMS var noe av det største har hendt på 20 år. Det neste vi ønsker oss er WFS! STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 22. NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 23. NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 24. NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER NB. Ikke lagd av Dagbladet – Funksjonalitet ligger i klienten STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 25. LEVERTE ”TILES” (PR MND) Frislip p, 1 des’0 9 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 26. Det nordiske initiativet STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 27. DEN NASJONALE GEODATAPORTALEN Søk, finn og se geografisk informasjon Kartverket tar delingskulturen et skritt videre: • Medlemsstatene i EU skal etablere nasjonale geoportaler • Norge (Kartverket) har tatt et nordisk initiativ • Sverige, Danmark, Finland og Norge driver portaldugnad • Fri programvare-komponenter: GeoNetwork • Støtter alle relevante standarder • Utviklingskostnad på hvert land: ¼, Euro 20 000, delt på 4 • All utviklet kode tilbake til OpenSource-miljøet • I bruk fra høst 2010 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 28. Distribusjonsløsning på ”fri programvare” STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 29. LEVERTE WMS KART (PR MND) T ok i bruk Fri programv are STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 30. DISTRIBUSJON  Over 90 % : Datadistribusjon basert på “Fri programvare” fra baser til kartmotorer  Investert i medarbeiderkompetanse istf lisenser  Langt høyere ytelse (hurtighet) med fri programvare  Meget høy stabilitet  Skalerbar – dvs enkelt å sette opp nye servere  Lett å få svar på problemer – mange bidragsytere  En av Europas kraftigste infrastrukturer for distribusjon av geografisk info  Publikums egne løsninger basert på Kartverkets frie tjenester STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 • 31. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Takk for oppmerksomheten ! STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET