STATENS KARTVERK
             ”FRI PROGRAMVARE OG FRIE KARTDATA”
                       ...
UTDRAG FRA VÅR ”STRATEGI 2010 – 2015”

 Gode og kvalitetssikrede data inn

 Forvalte dataene

 Formidle data
   ...
STATENS KARTVERK

 Statens fagorgan for kartdata og offentlig
 eiendomsinformasjon
 Nasjonal tinglysingsmyndighet
 Led...
KARTVERKETS FAGOMRÅDER


  Nasjonalt fagorgan og -myndighet

  Geodetisk grunnlag og posisjonstjenester

  Landkartl...
Kjernen i virksomheten Statens kartverk skal gjennom aktiv samhandling med andre
 sørge for innsamling og oppdaterin...
UTDRAG FRA VÅR ”STRATEGI 2010 – 2015”


 Etablere rutiner for e-sikkerhet i tråd med nasjonale retningslinjer
 Prioriter...
Sjødata – navigasjon / private brukere - kystforvaltning/
Norge Digitalt
                    STEDSD...
”Frie kartdata?”
          STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
      STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNN...
DET STORE REGNESTYKKET


 Statens kartverk, statsbevilgning:                  ca 600 mill

 Samfinansi...
DAGENS FINANSIERINGSMODELL.


Etablering og drift av geografisk infrastruktur er forbundet med
   betydelige, faste kos...
Norge digitalt:
Stjerneeksempel på
deling
         STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
     STEDSDATA - ...
HOVEDPRINSIPP FOR NORGE DIGITALT

I Stortingsmeldingens kapittel 4.2 - En samlet nasjonal organisering, fremsettes
hovedpr...
DEN NORSKE MODELLEN – EUROPA FØLGER ETTER• “Norge digitalt” er kanskje det beste eksemplet noensinne på offentlig
  s...
EN DISTRIBUERT NASJONAL INFRASTRUKTUR
                  Norge digital parter
 En nasjonal infrastruktur...
NORGE DIGITALT – DELING AV INFORMASJON
         Basiskart
         Staten kartverk

         Vindr...
EU og norsk geodatalov
         STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
     STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFU...
NY GEODATALOV

      Lov om en infrastruktur for geografisk
      informasjon

      Norsk implementerin...
NY GEODATALOV


     Både EU-direktivet – Inspire - og kommende norsk
     lov legger vekt på en tjenestebasert ...
Åpne tjenester
          STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
      STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
ÅPNING AV VISNINGSTJENESTER


 1.desember 2009: Kartverket åpnet visningstjenestene for personlig bruk

 Mange tjenester...
ÅPNING AV TJENESTENE (WMS)
 Frislipp av WMS var noe av det
 største har hendt på 20 år. Det
 neste vi ønsker oss er...
NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER
               STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER
               STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER
NB.
Ikke lagd av Dagbladet –
Funksjonalitet ligger i klienten
  ...
LEVERTE ”TILES” (PR MND)
                  Frislip
                   p, 1
      ...
Det nordiske initiativet
          STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
      STEDSDATA - TIL NYTTE FOR...
DEN NASJONALE GEODATAPORTALEN
    Søk, finn og se geografisk informasjon


 Kartverket tar delingskulturen et skritt v...
Distribusjonsløsning på
”fri programvare”
          STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
      STEDSDATA ...
LEVERTE WMS KART (PR MND)
       T ok i bruk
         Fri
       programv
         are...
DISTRIBUSJON


 Over 90 % : Datadistribusjon basert på “Fri programvare” fra baser til
  kartmotorer
  Investert i me...
STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
Takk for oppmerksomheten !
        STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GoOpen 2010: Anne Cathrine Frøstrup

675 views
633 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GoOpen 2010: Anne Cathrine Frøstrup

 1. 1. STATENS KARTVERK ”FRI PROGRAMVARE OG FRIE KARTDATA” STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 2. 2. UTDRAG FRA VÅR ”STRATEGI 2010 – 2015”  Gode og kvalitetssikrede data inn  Forvalte dataene  Formidle data STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 3. 3. STATENS KARTVERK  Statens fagorgan for kartdata og offentlig eiendomsinformasjon  Nasjonal tinglysingsmyndighet  Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av geografisk informasjon – Norge digitalt  Forvaltningsbedrift under Miljøverndepartementet  Landsdekkende med 14 kontorsteder  Omsetning 2009: 845 millioner kroner  850 ansatte  Etablert i 1773 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 4. 4. KARTVERKETS FAGOMRÅDER  Nasjonalt fagorgan og -myndighet  Geodetisk grunnlag og posisjonstjenester  Landkartlegging  Sjøkartlegging  Eiendomsinformasjon  Tinglysing i fast eiendom og borett STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 5. 5. Kjernen i virksomheten  Statens kartverk skal gjennom aktiv samhandling med andre sørge for innsamling og oppdatering av data til den nasjonale infrastrukturen. Dataene skal være nyttige, oppdaterte og av riktig kvalitet.  Statens kartverk skal sørge for en effektiv og sikker sammenstilling og forvaltning av data i den nasjonale infrastrukturen.  Formidling av data: Statens kartverk skal gjøre det enklere for brukerne å få tilgang til data, produkter og tjenester som inngår i den nasjonale infrastrukturen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 6. 6. UTDRAG FRA VÅR ”STRATEGI 2010 – 2015”  Etablere rutiner for e-sikkerhet i tråd med nasjonale retningslinjer  Prioritere datasett som brukes innen samfunnskritiske områder når det gjelder kvalitet og oppdatering  Arbeide for at våre data og registre i økende grad blir kjerneregistre i e- forvaltningen  Gjøre flere datasett fritt tilgjengelig for innsyn og ikke-kommersiell bruk  Legge til rette for verdiøkende virksomhet og stimulere til økt bruk av stedsdata  Bidra til å realisere Regjeringens IKT-politikk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 7. 7. Sjødata – navigasjon / private brukere - kystforvaltning/ Norge Digitalt STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 8. 8. ”Frie kartdata?” STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 9. 9. DET STORE REGNESTYKKET  Statens kartverk, statsbevilgning: ca 600 mill  Samfinansiering (140 mill), formidling av data (60 mill): ca 200 mill Kartverket driver en virksomhet som koster ca 800 millioner kroner i året. Det er en lagt til grunn at virksomheten blir delfinansiert gjennom å ta betaling for data. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 10. 10. DAGENS FINANSIERINGSMODELL. Etablering og drift av geografisk infrastruktur er forbundet med betydelige, faste kostnader. Vår finansieringsmodell bidrar til en god og oppdatert infrastruktur Bidrar til økt kvalitet Rettigheter for kjøper, plikter for selger Åpenhet – forutsigbarhet – ikke markedsføre som ledd i konkurranse STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 11. 11. Norge digitalt: Stjerneeksempel på deling STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 12. 12. HOVEDPRINSIPP FOR NORGE DIGITALT I Stortingsmeldingens kapittel 4.2 - En samlet nasjonal organisering, fremsettes hovedprinsippene for løsningen: • Alle offentlige virksomheter som har et geodataansvar eller er store brukere, skal medvirke til etablering, drift og vedlikehold av Norge digitalt. • Samarbeidet skal baseres på gjensidig forpliktende avtaler. Slik får de tilgang til den felles informasjonen de trenger, og de vil være med på å sikre en nasjonal løsning for produksjon, vedlikehold og leveranse av geodata. • Det må etableres avtaleløsninger, hvor den enkelte part binder seg til en todelt løsning, som innebærer en andelsfinansiering av basis geodata og en plikt til leveranse av egen temainformasjon. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 13. 13. DEN NORSKE MODELLEN – EUROPA FØLGER ETTER • “Norge digitalt” er kanskje det beste eksemplet noensinne på offentlig samarbeid og deling på tvers av sektorer. • Kartverket mottar delegasjoner fra hele verden STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 14. 14. EN DISTRIBUERT NASJONAL INFRASTRUKTUR Norge digital parter  En nasjonal infrastruktur bygd på samarbeid mellom 600 parter  Tilgang til hverandres data i enkle web-løsninger  Gratisløsninger som innsyn Tjenestebasert arkitektur Almennhet, privat sektor STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 15. 15. NORGE DIGITALT – DELING AV INFORMASJON Basiskart Staten kartverk Vindretning og –styrke Meterologisk inst Skipsposisjon i sanntid Kystverket Vernet område Direktoratet for naturvern Korallrev Havforskningsinstituttet Vernede bygninger Riksantikvaren STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 16. 16. EU og norsk geodatalov STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 17. 17. NY GEODATALOV Lov om en infrastruktur for geografisk informasjon Norsk implementering av Inspire-direktivet Fremmes mulig våren 2010 Omfattende forskrifter STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 18. 18. NY GEODATALOV Både EU-direktivet – Inspire - og kommende norsk lov legger vekt på en tjenestebasert infrastruktur Data forvaltes best hos ”eier” Det vil demme opp for ikke-oppdaterte databaser ”Norge digitalt” er et godt eksempel Tilgang til og gjenbruk av offentlig informasjon - enklere - billigere STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 19. 19. Åpne tjenester STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 20. 20. ÅPNING AV VISNINGSTJENESTER  1.desember 2009: Kartverket åpnet visningstjenestene for personlig bruk  Mange tjenester ble åpnet  Hensikt: stimulerere til innovasjon og økt bruk av geografisk informasjon  For å ivareta vilkårene for bruk, er det satt noen begrensinger 300 WMS kall pr sluttbruker (IP-adresse) pr dag 10000 ”tiler” pr sluttbruker (IP-adresse) pr dag STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 21. 21. ÅPNING AV TJENESTENE (WMS)  Frislipp av WMS var noe av det største har hendt på 20 år. Det neste vi ønsker oss er WFS! STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 22. 22. NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 23. 23. NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 24. 24. NYE NETTLØSNINGER MED KARTVERKETS ÅPNE TJENESTER NB. Ikke lagd av Dagbladet – Funksjonalitet ligger i klienten STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 25. 25. LEVERTE ”TILES” (PR MND) Frislip p, 1 des’0 9 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 26. 26. Det nordiske initiativet STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 27. 27. DEN NASJONALE GEODATAPORTALEN Søk, finn og se geografisk informasjon Kartverket tar delingskulturen et skritt videre: • Medlemsstatene i EU skal etablere nasjonale geoportaler • Norge (Kartverket) har tatt et nordisk initiativ • Sverige, Danmark, Finland og Norge driver portaldugnad • Fri programvare-komponenter: GeoNetwork • Støtter alle relevante standarder • Utviklingskostnad på hvert land: ¼, Euro 20 000, delt på 4 • All utviklet kode tilbake til OpenSource-miljøet • I bruk fra høst 2010 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 28. 28. Distribusjonsløsning på ”fri programvare” STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 29. 29. LEVERTE WMS KART (PR MND) T ok i bruk Fri programv are STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 30. 30. DISTRIBUSJON  Over 90 % : Datadistribusjon basert på “Fri programvare” fra baser til kartmotorer  Investert i medarbeiderkompetanse istf lisenser  Langt høyere ytelse (hurtighet) med fri programvare  Meget høy stabilitet  Skalerbar – dvs enkelt å sette opp nye servere  Lett å få svar på problemer – mange bidragsytere  En av Europas kraftigste infrastrukturer for distribusjon av geografisk info  Publikums egne løsninger basert på Kartverkets frie tjenester STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
 31. 31. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Takk for oppmerksomheten ! STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

×