Doordecentralisatie doel of middel?

491 views
404 views

Published on

Presentatie over de het hoe, wat en waarom van doordecentralisatie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doordecentralisatie doel of middel?

 1. 1. Doordecentralisatie doel of middel?
 2. 2. Programma <ul><li>Toelichting op begrip doordecentralisatie </li></ul><ul><li>Valkuilen en randvoorwaarden </li></ul><ul><li>Aanpak </li></ul>
 3. 3. Hoe is onderwijshuisvesting geregeld <ul><ul><ul><li>Voorheen rijkstaak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1997 verantwoordelijkheid overgeheveld van rijk naar gemeente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vastgelegd in Wet VO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenten hebben plicht om daarover een verordening op te stellen waarin: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Procedures zijn vastgelegd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Regels zijn vastgelegd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Financiën zijn vastgelegd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>90% van de gemeenten heeft daar de modelverordening van de VNG voor genomen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In de wet is ook de bepaling over doordecentralisatie opgenomen </li></ul></ul></ul>
 4. 4. De wet <ul><li>Artikel 76 Wet op het Voortgezet Onderwijs </li></ul><ul><li>In afwijking van het bepaalde in dit hoofdstuk kan de gemeenteraad met het bevoegd gezag van een andere dan een gemeentelijke school onder door de gemeenteraad te stellen voorwaarden overeenkomen dat de gemeenteraad aan het bevoegd gezag ten behoeve van de door het bevoegd gezag op het grondgebied van die gemeente in stand gehouden school een jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten betaalt. </li></ul><ul><li>Dit noemen we doordecentralisatie </li></ul>
 5. 5. Wat is doordecentralisatie <ul><li>De gemeentelijke zorg van de huisvesting kan gedeeltelijk of in zijn geheel in handen gelegd worden van schoolbestuur </li></ul><ul><li>Afwijking van wat is bepaald in de wet </li></ul><ul><li>Niet mogelijk bij integraal bestuur of art. 83 cie. dus alleen bij schoolbesturen die niet door gemeente in stand worden gehouden </li></ul><ul><li>Gemeenteraad kan voorwaarden stellen </li></ul><ul><li>Er is sprake van een overeenkomst </li></ul><ul><li>Geen recht of verplichting op doordecentralisatie </li></ul><ul><li>Grondgebied van de gemeente </li></ul><ul><li>Er wordt een jaarlijks bedrag overgemaakt </li></ul><ul><li>Dat bedrag is bedoeld voor huisvestingskosten </li></ul><ul><li>Voor het overige worden er geen eisen gesteld </li></ul>
 6. 6. Het speelveld <ul><li>Gemeente </li></ul><ul><li>Zorgplicht voor huisvesting </li></ul><ul><li>Economisch claimrecht </li></ul><ul><li>Inkomsten </li></ul><ul><li>Uitkering gemeentefonds </li></ul><ul><li>Uitgaven </li></ul><ul><li>Historische verplichtingen </li></ul><ul><li>Verzekeringen OZB etc. </li></ul><ul><li>Nieuwe voorzieningen </li></ul><ul><li>Schoolbestuur </li></ul><ul><li>Gebruiker / huisvader </li></ul><ul><li>Al het onderhoud </li></ul><ul><li>Juridisch eigenaar </li></ul><ul><li>Inkomsten </li></ul><ul><li>Vergoeding van rijk (lumpsum) </li></ul><ul><li>Uitgaven </li></ul><ul><li>Exploitatielasten </li></ul><ul><li>Onderhoud </li></ul>
 7. 7. Voordelen huidige situatie <ul><li>Gemeente </li></ul><ul><li>Zorgplicht blijft </li></ul><ul><li>Brede integrale afweging </li></ul><ul><li>Huidige situatie pas sinds 1997 </li></ul><ul><li>Schoolbestuur </li></ul><ul><li>Beperkte uitvoeringslast </li></ul><ul><li>Risico’s bij gemeente </li></ul>
 8. 8. Nadelen huidige situatie <ul><li>Gemeente </li></ul><ul><li>Controle en kennis nodig </li></ul><ul><li>Bestuurslast </li></ul><ul><li>Financiële risico’s </li></ul><ul><li>Schoolbestuur </li></ul><ul><li>Gesplitste financiering </li></ul><ul><li>Geen integraal beleid mogelijk </li></ul><ul><li>Moeizame aanvraagprocedures </li></ul>
 9. 9. Waar gaat doordecentralisatie over <ul><li>Voorzieningen </li></ul><ul><li>Vervangende nieuwbouw </li></ul><ul><li>Uitbreiding </li></ul><ul><li>Ingebruikneming bestaand gebouw </li></ul><ul><li>Terrein </li></ul><ul><li>Medegebruik </li></ul><ul><li>Huur sportterrein </li></ul><ul><li>Herstel constructiefouten </li></ul><ul><li>Eerste inrichting en uitbreiding </li></ul><ul><li>Kosten bouwvoorbereiding </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheden </li></ul><ul><li>Voldoende capaciteit </li></ul><ul><li>Voldoende kwaliteit </li></ul><ul><li>Goede spreiding en bereikbaarheid </li></ul><ul><li>Financiële risico ’s </li></ul>
 10. 10. Kansen doordecentralisatie <ul><li>Gemeente </li></ul><ul><li>Minder financiële risico’s </li></ul><ul><li>Lagere personeelslasten </li></ul><ul><li>Stabiele uitgaven </li></ul><ul><li>Goedkoper? </li></ul><ul><li>Schoolbestuur </li></ul><ul><li>Grotere autonomie </li></ul><ul><li>Deregulering </li></ul><ul><li>Onafhankelijk van politiek </li></ul><ul><li>Stabiele inkomsten </li></ul>
 11. 11. Bedreigingen doordecentralisatie <ul><li>Gemeente </li></ul><ul><li>Minder financiële armslag </li></ul><ul><li>Minder mogelijkheden tot integraal beleid </li></ul><ul><li>Schoolbesturen vullen de zorgplicht niet goed in </li></ul><ul><li>Schoolbestuur </li></ul><ul><li>Onvoldoende middelen </li></ul><ul><li>Onzekere toekomst leerlingaantallen </li></ul><ul><li>Voldoende kennis en ervaring? </li></ul>
 12. 12. Vormen van doordecentralisatie <ul><li>Aanpassing en uitbreiding </li></ul><ul><li>Nieuwbouw exclusief economisch claimrecht </li></ul><ul><li>Nieuwbouw inclusief economisch claimrecht </li></ul>
 13. 13. Algehele doordecentralisatie <ul><li>Alle voorzieningen: </li></ul><ul><ul><li>Alle rechten en plichten gaan over van gemeente naar schoolbestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Boekwaarden worden overgedragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaarlijkse vergoeding </li></ul></ul><ul><ul><li>Verevening; ieder schoolbestuur in zelfde startpositie. </li></ul></ul><ul><li>Vergoeding op basis van: </li></ul><ul><ul><li>Herbouwwaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Renovatiewaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkelijke lasten (gemeente heeft de lasten van een gemiddeld verouderd gebouwen bestand) </li></ul></ul>
 14. 14. Economisch claimrecht <ul><li>Voordelen schoolbestuur </li></ul><ul><ul><li>Vergroting financiële armslag (hypotheek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opbrengsten bij verkoop inzetten ten behoeven van nieuwe investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Past ook bij overdracht zorgplicht </li></ul></ul><ul><li>Nadelen gemeente </li></ul><ul><ul><li>Verlies eigendom, minder sturing Ruimtelijke Ordening </li></ul></ul><ul><ul><li>Winsten gaan naar schoolbestuur en niet naar gemeente </li></ul></ul>
 15. 15. Valkuilen <ul><li>Gemeente wil er vanaf </li></ul><ul><li>Schoolbestuur is te gretig </li></ul><ul><li>Onvoldoende deskundigheid </li></ul><ul><li>Onvoldoende vooronderzoek naar draagvlak </li></ul><ul><li>Wederzijdse doelstelling niet duidelijk </li></ul><ul><li>Beide partijen zijn uit op winst </li></ul><ul><li>Onvoldoende financiële middelen beschikbaar </li></ul>
 16. 16. (Rand)voorwaarden <ul><li>Visie (weet wat u wel en niet wilt) </li></ul><ul><li>Haastige spoed is zelden goed </li></ul><ul><li>U bent er zelf bij </li></ul><ul><li>Gebruik een checklist </li></ul><ul><li>Zorg voor voldoende kennis </li></ul><ul><li>Werk aan vertrouwen </li></ul><ul><li>Zoek het gezamenlijk belang </li></ul><ul><li>Wil niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten </li></ul><ul><li>Zorg voor betrokkenheid, ook voor de toekomst </li></ul><ul><li>Gemeente en schoolbestuur blijven partners </li></ul>
 17. 17. Wat heeft u nodig <ul><li>Wat ontvangt de gemeente uit het gemeentefonds? </li></ul><ul><li>Wat zijn de huidige kosten van de gemeente? </li></ul><ul><li>Dus: welke ruimte is er nog? </li></ul><ul><li>Wat is de financiële positie van het bestuur? </li></ul><ul><li>Wat staat er de komende jaren op de rol qua onderhoud, uitbreiding en nieuwbouw? </li></ul>
 18. 18. Aanvullende informatie <ul><li>Erik Frieling </li></ul><ul><li>06 53 32 47 92 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×