• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
John in tarifit rifberber in arabic script awar djiret utcma
 

John in tarifit rifberber in arabic script awar djiret utcma

on

 • 229 views

 

Statistics

Views

Total Views
229
Views on SlideShare
229
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  John in tarifit rifberber in arabic script awar djiret utcma John in tarifit rifberber in arabic script awar djiret utcma Document Transcript

  • 177 1 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫حان‬ْ‫ب‬‫ص‬َ‫أ‬� ‫بار‬ْ‫خ‬‫ر‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ُوس‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ْور‬‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ 1‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وا‬2 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫َأوار‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫َأك-ذ‬� ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫َأوار‬� ،‫واوار‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬1 ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ْواخرق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫را‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫ْواخرق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬3 .‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫َأك-ذ‬� ‫ن‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا-ت‬‫ث‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ،‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ْچا‬‫د‬‫ث‬ ‫ذايس‬4 .‫ْواخرقن‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫راشث‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ،‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬6 .‫ِيض‬‫و‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ت-د‬ ‫وار‬ ‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ،‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ّ‫ق‬‫ثار‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬5 .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ،‫فاوث‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫شهاذث‬ ِ‫إ‬� ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫وا‬7 .‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫-د‬ّ‫ك‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬ ،‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬8 .‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫َأمنن‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫ثتاس-د‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ُور‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�9 .‫فاوث‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬11 .‫شا‬ ‫ين‬ِّ‫ثس‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ّ‫ݣ‬‫ْوا‬‫ت‬‫ث‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬10 ‫اسن‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ،‫ِقبرن‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ماشا‬12 .‫ير‬ِ‫ب‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫و‬ ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫و‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِيقن‬‫ر‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬�13 ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫نن‬ْ‫م‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ِ‫إ‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫وا‬ْ‫ر‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ‫رن‬ْ‫ذو‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ولطا‬ ُّ‫ص‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ماشا‬ ،‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫و‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ِذا‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫را‬ْ‫ز‬‫ن‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ،‫جارانغ‬ ‫ذغ‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫وم‬ُ‫َأيس‬� ‫ذ‬ ‫ور‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫َأوار‬�14 .‫ْواخرقن‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ِراغا‬‫إ‬� ،‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫خاس‬ ‫هذ‬ْ‫إش‬�15 . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ِّيعمث‬‫ن‬ ‫س‬ ‫ورن‬ُّ‫ش‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫باباس‬ ‫غار‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ ‫قبر‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫ث‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ور‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ياسن‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫‘و‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫وا‬ ‫“ذ‬ ،‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ش‬ْ‫و‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫ّاوراث‬‫ت‬17 .‫ِّيعمث‬‫ن‬ ‫خ‬ ‫ِّيعمث‬‫ن‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِي-د‬‫و‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫مار‬ْ‫ك‬‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬16 ”.’‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأي‬� ‫ماشا‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬18 .‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ينث‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ِّيعمث‬‫ن‬ ‫ماشا‬ .‫ارن‬ّ‫ب‬‫خ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫وح‬ ‫ذݣ‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫خ‬ ‫ضاص‬ْ‫غ‬‫س‬ْ‫م‬َ‫أ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شهاذث‬ 17-15:3 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫1:2-8؛‬ .‫مار‬ ‫3:1-21؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫و‬‫ِلا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شهاذث‬ ‫ذ‬ ‫ثا‬19 ‫شا‬‫ْجيغ‬‫د‬‫وار‬‫“نش‬‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬�‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬.‫شا‬‫ار‬ّ‫ف‬‫و‬ُ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬�‫وار‬،‫ِشهذ‬‫إ‬�‫ُوغا‬‫ث‬20 ”‫شك؟‬‫يذ‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬‫ث‬‫ين‬ِ‫“م‬‫سان‬ْ‫ق‬ّ‫س‬
  • 1781 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫“وار‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”‫ييا؟‬ِ‫ِل‬‫إ‬� ‫َأمكاشاف‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ذ‬ ‫ما‬ ‫ي؟‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫شك‬ ‫يذ‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ِ‫إ‬�“ ‫ث‬ ‫قسان‬ّ‫س‬21 ”.‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ،‫شك‬ ‫يذ‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫“خ‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬22 ”.‫ا‬ّ‫ل‬“ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ”‫َأمكاشاف؟‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ذ‬ ‫“ما‬ ”.‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫ّا‬‫ن‬ِ‫إ‬� 23 ”‫ّك؟‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ّارذ‬‫ق‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫انغ-د‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ِ‫إ‬� ّ‫ر‬‫نا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،’!‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِيذ‬‫ر‬‫َأب‬� ‫مم‬ّ‫‘سݣ‬ ‫را‬ْ‫رخ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْراغان‬‫ت‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫“نش‬ 3:40 .‫شا‬ِ‫إ‬� ”.‫ِشاعيا‬‫إ‬� ‫ُمكاشاف‬‫ؤ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫“مارا‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ث‬ ‫سان‬ْ‫ق‬ّ‫س‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬25 ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن-د‬ّ‫ك‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬24 ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬26 ”‫ْضاصذ؟‬‫غ‬ّ‫ثس‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ِ‫إ‬� ،‫َأمكاشاف‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ييا‬ِ‫ِل‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬27 ،‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ِ‫إ‬� ‫جاراوم‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ماشا‬ ،‫وامان‬ ‫ذݣ‬ ‫غضاصغ‬ّ‫س‬ ‫“نش‬ ‫مان‬28 ”.‫ّس‬‫ن‬ ‫يرا‬ِ‫س‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫يران‬ِ‫ِف‬‫إ‬� ‫يغ‬ْ‫فس‬ ‫َأذ‬� ‫ْچغ‬‫د‬‫يه‬ِ‫ذ‬ْ‫س‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫قبر‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ياسن‬ .‫غضاص‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫ُون‬‫ذ‬ْ‫ر‬‫ُأ‬�‫ل‬ ‫ن‬ ‫اض‬ّ‫م‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ثعانيا‬ْ‫ي‬‫با‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِمسار‬‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫ر‬َ‫أ‬� ‫ن‬ ‫زمار‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِزمار‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫زارم‬ْ‫“خ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫غارس‬ ‫ور-د‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬29 ،‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ياس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬�‘ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫وا‬ ‫ذ‬30 !‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫خ‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ين‬ِّ‫س‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫ينغ‬ِّ‫س‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫نش‬31 ’.‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫قبر‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫ث‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬32 ”.‫وامان‬ ‫ذݣ‬ ‫صغ‬ ْ‫غض‬ّ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يغ-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ،‫يل‬ِ‫ي‬‫ِسرا‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫ارݣب‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫نش‬33 .‫خاس‬ ‫ثارسا‬ ،‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫يرث‬ِ‫ب‬‫ثذ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ِهوا-د‬‫إ‬� ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ِيغ‬‫ر‬‫“ز‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ِشهذ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫وامان‬ ‫ذݣ‬ ‫صغ‬ ْ‫غض‬ّ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫ينغ‬ِّ‫س‬ ‫ث‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫س‬ ‫غضاصن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ذ‬ ،‫خاس‬ ‫يارسا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫خاس‬ ‫ِهوا-د‬‫إ‬� ‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫‘و‬ ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ذغ‬ْ‫شه‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫نش‬34 .’‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫را‬ُ‫و‬ْ‫مز‬ِ‫إ‬� ‫محضارن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫غار‬ ‫ِخزار‬‫إ‬�36 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫َأك-ذ‬� ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫عاوذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬35 ‫َأم‬� ‫اس‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ثناين‬37 ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِزمار‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ذ‬ ،‫زارم‬ْ‫“خ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ورن‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ثن‬ ‫سا‬ْ‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫ّارن‬‫ف‬‫ض‬ ‫ثن‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّقرب-د‬‫ن‬ِ‫إ‬�38 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫فارن‬ ْ‫ض‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ت‬ ”‫غذ؟‬ّ‫د‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،’‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�‘ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ - ‫ي‬ِّ‫ب‬‫را‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ”‫وم؟‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫خف‬ ّ‫َأس‬� ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫يمن‬ِّ‫ق‬ ،‫غ‬ّ‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ،‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫وحن‬ُ‫ر‬ ”.‫زارم‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫َأراحم-د‬�“ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�39
  • 179 12:28 .‫مز‬َ‫أ‬� 51:1 2 ،1 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫ُماس‬‫ؤ‬ ‫س‬ُ‫َأنذراو‬�40 .‫عشرا‬ ‫ذ‬ ‫عراحار‬ ‫ُوغا-ت‬‫ث‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ،‫ِّي‬‫ن‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ين‬ِ‫وف‬ُ‫ي‬ ِ‫إ‬� ‫وا‬ ‫ذ‬41 .‫ث‬ ‫ّارن‬‫ف‬‫ض‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫َأيا‬� ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ .’‫سيح‬َ‫م‬‫‘ل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ،” ’‫ييا‬ِّ‫‘ماس‬ ‫ُوفا‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫معان‬ِ‫س‬ ‫ُماس‬‫ؤ‬ ‫َأذ‬� ،‫ونا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫معان‬ِ‫س‬ ‫ذ‬ ‫“شك‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫زار‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫غار‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫يوض‬ِّ‫س‬ِ‫أ‬�42 ‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬43 .)‫و‬ُ‫ر‬ْ‫ز‬‫(=ا‬ ’‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬‘ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ،” ’‫يفاس‬ِ‫‘س‬ ‫راغان‬ ‫اش‬ .”!‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫فار‬ ْ‫“ض‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ .‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫وفا‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫غار‬ ‫ِراح‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫وفا‬ُ‫ي‬ ‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬45 .‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫س‬ُ‫َأنذراو‬� ‫ن‬ ‫ينت‬ِْ‫ذ‬‫ثن‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫ثصايذا‬ْ‫ي‬‫با‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬44 ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ،‫كاشافن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ورا‬ُ‫ي‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ُوفا‬‫ن‬“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫يل‬ِ‫ي‬‫ناثانا‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫يرا‬ِ‫ّاص‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّغ‬‫ف‬‫ث‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ّاغ‬‫ت‬‫َأ‬� ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫يل‬ِ‫ي‬‫ناثانا‬46 ”.‫يرا‬ِ‫ّاص‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫وسف‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ،‫غارس‬ ‫ور-د‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫يل‬ِ‫ي‬‫ناثانا‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬47 ”.‫زارذ‬ْ‫ثخ‬ ،‫َأراح-د‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ”‫ي؟‬ِ‫ن‬‫و‬ُ‫ش‬ْ‫ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫يل‬ِ‫ي‬‫ناثانا‬48 ”.ّ‫غش‬ْ‫ر‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ،‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ي‬‫ُسرا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ذ‬ ،‫زار‬ْ‫“خ‬ ‫خاس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ‫ُو‬‫ث‬ْ‫ر‬‫وا‬ ِ‫إ‬� ‫اي‬ّ‫د‬‫وا‬ْ‫س‬ ‫شك‬ ‫ِيغ‬‫ر‬‫“ز‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ”‫نذ؟‬ّ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫اس‬ ‫شك‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫شك‬ ،’‫ي‬ِّ‫ب‬‫‘را‬ ‫َأ‬�“ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫يل‬ِ‫ي‬‫ناثانا‬49 ”.‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ِراغا‬‫إ‬� ‫شك-د‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�‘ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫س‬ ‫نذ‬ْ‫م‬‫ُو‬‫ث‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬50 ”.‫يل‬ِ‫ي‬‫ِسرا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�51 ”.‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫كثار‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫زارذ‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ُو’؟‬‫ث‬‫وار‬ ِ‫إ‬� ‫اي‬ّ‫د‬‫وا‬ْ‫س‬ ‫شك‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫لمالاكاث‬ ُ‫ؤ‬ ‫زم‬ْ‫ر‬‫ُّو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫َأج‬� ‫زارم‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ساونت‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ”.‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫خ‬ ‫وانت‬ّ‫ك‬‫ه‬ ‫تارينت‬ ‫قانا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫وث‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ثامز‬ ‫يزا‬ِ‫وعج‬ُ‫م‬‫ل‬ 2‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫قانا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْرا‬‫غ‬‫ثم‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫سار‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ّ‫ِيس‬‫و‬ ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬1 ‫ي‬ِ‫رام‬3 .‫ْرا‬‫غ‬‫ثم‬ ‫غار‬ ‫ْواعارضن-د‬‫ت‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬2 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫جار‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬4 ”!‫و‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارسن‬ ‫“وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫و‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ِقضا‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫سخّارن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬5 ”!‫عاذ‬ ‫ِيض‬‫و‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ‫ثامغارث؟‬ ‫َأ‬� ،‫يذم‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ارسن‬ّ‫م‬ ،‫َأمان‬� ‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫و‬ُ‫ر‬ْ‫ز‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ّواح‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬6 ”.‫ث‬ ‫م‬ّ‫ݣ‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ‫َأر‬� ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ّ‫د‬‫ق‬ْ‫ر‬ ‫غارس‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ،‫و‬ ُ‫وض‬ُ‫ر‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ّ‫تݣ‬ ‫ُّومن‬‫ن‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫س‬ ‫ّواح‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ورم‬ُّ‫“ش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬7 .)‫و‬ُ‫يثر‬ِ‫ل‬ ‫ِين‬‫ر‬‫يش‬ِ‫ع‬ ُ‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫م‬ ‫َأر‬� ‫ين‬ِ‫ي‬‫ثمان‬ ‫(=عراحار‬ ’‫ِيثن‬‫ر‬‫ِمث‬‫إ‬�‘ ،‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫مم-د‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫و‬ُّ‫“رخ‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬8 .‫وم‬ُّ‫م‬‫َأق‬� ‫َأر‬� ‫وامان‬ ‫س‬ ‫ثن‬ ‫ورن‬ُّ‫ش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ”.‫وامان‬ ‫رن‬ْ‫ِذو‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫َأمان‬� ‫ْچب‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ُرار‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫باب‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬9 .‫ث‬ ‫يوضن‬ِّ‫س‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ”.‫ُرار‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫باب‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫شم‬ْ‫و‬ ،‫َأمان‬� ‫من‬ْ‫ي‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫اس-د‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫سخّارن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫ا‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ين‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬ - ،‫و‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ذ‬
  • 180 9:69 .‫سبح‬ 17:2 3 ،2 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫حان‬ْ‫ب‬‫َأص‬� ‫و‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ّام‬‫د‬‫ْق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ُور‬‫ك‬“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�10 .‫وراي‬ُ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ْرا‬‫غ‬‫ثم‬ ‫ن‬ ‫باب‬ ‫ِراغا-د‬‫إ‬� ،- ‫نن‬ّ‫س‬ ‫رذ‬ّ‫م‬‫خ‬ْ‫ث‬ ‫شك‬ ‫ماشا‬ ،‫ِين‬‫ر‬ْ‫ِح‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫و‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫َأذ‬� ،‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ِين‬‫و‬ْ‫س‬ ‫يون‬ِ‫ج‬ْ‫و‬‫ِن‬‫إ‬� ‫مارا‬ .‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ،‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫قانا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُّو‬‫د‬‫ب‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ذ‬11 ”.‫و‬ُّ‫رخ‬ ِ‫إ‬� ‫َأر‬� ‫حن‬ْ‫ب‬‫ِص‬‫إ‬� ‫و‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ ،‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�12 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫ضهار-د‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫يمن‬ِّ‫ق‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ،‫ثماس‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ،‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫وم‬ُ‫كافارناح‬ ‫غار‬ ‫ِهوا-د‬‫إ‬� .‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫سن‬ّ‫قد‬ِ‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ابن‬ّ‫ب‬‫س‬ِ‫إ‬� ‫خ‬ ‫ر‬ّ‫ز‬‫تا‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ 46-45:19 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫11:51-71؛‬ .‫مار‬ ‫12:21-31؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫وفا‬ُ‫ي‬14 .‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ،‫باسخا‬ ‫يوض‬ِ‫ث‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬13 ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ثنعاش‬ ‫ن‬ ‫افن‬ّ‫ر‬‫ِصا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يرن‬ِ‫ب‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ‫ذ‬ ‫ُوناسن‬‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ُوزان‬‫ن‬ّ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫خاسن‬ ‫ر‬ّ‫ز‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِسغوان‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ُّوض‬‫ك‬‫ُر‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬�15 .‫يمن‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�16 .‫وابر‬ّ‫ط‬ ‫رب‬ْ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫افن‬ّ‫ر‬‫ِصا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫ول‬ ُ‫ِص‬‫إ‬� ‫ْچع‬‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫ُوناسن‬‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ”!‫وق‬ُّ‫س‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ‫بابا‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫شا‬ ‫ام‬ّ‫ر‬‫تا‬ ‫د‬ ‫وار‬ .‫ا‬ّ‫س‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫سم‬ّ‫ك‬“ ‫يرن‬ِ‫ب‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ُوزان‬‫ن‬ّ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ِ‫إ‬� ‫خاس‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�18 ”.‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬ّ‫ِش‬‫إ‬� ‫ّك‬‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ِ‫إ‬� ‫“شضارث‬ ‫ُورا‬‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫رن‬ْ‫ق‬‫ع‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِمحضارن‬‫إ‬�17 ‫مان‬ ‫ذ‬ّ‫ثݣ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ّ‫ق‬‫ح‬ْ‫ر‬ ‫غارك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫ثمرذ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫انغ‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫رامث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫“مان‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ”.‫ّغ‬‫د‬‫ب‬ّ‫س‬ ‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث-ا‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫مم‬ْ‫ذ‬‫“ه‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬19 ”!‫َأيا‬� ‫َأذ‬� ‫شك‬ ‫ما‬ ،‫سا‬ُ‫و‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ع‬‫َأرب‬� ُ‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫نا‬ْ‫ب‬‫ث‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث-ا‬ّ‫د‬‫“ثا‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬20 ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ن‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫خ‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬21 ”‫ان؟‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّذ‬‫د‬‫ب‬ّ‫س‬‫ث‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ت‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫رن‬ْ‫ق‬‫ع‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�22 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫باسخا‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬23 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ذ‬ ‫يس‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫شا‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬24 .‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫ذݣ‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫خ‬ ‫حد‬ ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫شا‬ ‫يج‬ِ‫ذ‬ْ‫ِح‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬25 ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِثن‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫غارسن‬ .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫مغار‬َ‫أ‬� ،‫وس‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫ُو‬‫ك‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ 3‫مغار‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫وس‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ 1 ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ،‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ْجيرث‬‫د‬ ‫س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫غار‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬2 .‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ِ‫إ‬� ‫راماث-ا‬ْ‫ع‬‫ر‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫غار‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫شك‬
  • 181 9-4:21 .‫خر‬ْ‫ر‬ 14:3 3 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬3 ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫يس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫مارا‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ،‫شك‬ ‫يذ‬ِّ‫ثݣ‬ ‫زݣ‬ ‫ْواخرق-د‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫مارا‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يث‬ِ‫ذ‬ْ‫ل‬‫ثاݣ‬ ‫ِزار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫َأذ‬� ‫ما‬ ‫ّس؟‬‫ن‬ ‫سار‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِخرق‬‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ن‬4 ”.‫ا‬ّ‫ن‬‫ج‬ُ‫ؤ‬ ”‫ْواخرق؟‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ِّيس‬‫د‬‫ع‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫وارا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ياذف‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ِيق‬‫ر‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬5 ‫ْواخرقن‬‫ت‬ِ‫إ‬�‫د‬ ‫ين‬ِ‫م‬6 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يث‬ِ‫ذ‬ْ‫ل‬‫ݣ‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ياذف‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ،‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫س‬ ُ‫ؤ‬ ‫وامان‬ ‫س‬ ‫شا‬ ‫مارا‬ ‫شا‬ ‫ْبهثم‬‫ت‬ ‫وار‬7 .‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْواخرقن‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫ين‬ِ‫م‬ .‫وم‬ُ‫َأيس‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫و‬ ‫زݣ‬ ،‫ِخس‬‫إ‬� ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫وض‬ ُ‫ْص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يض‬ِّ‫م‬‫َأس‬�8 .‫ا‬ّ‫ن‬‫ج‬ُ‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ْواخرقم‬‫ت‬‫ث‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ،‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫عاوذ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ،‫ْراح‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬ ‫ِتاس‬‫إ‬� ‫د‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شا‬ ‫ينذ‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫وض‬ ُ‫ص‬ُ‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫ِيذ‬‫ر‬‫ثتس‬ ”.‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْواخرقن‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬10 ”‫َأيا؟‬� ‫مان‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ّ‫ݣ‬‫ي‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫وس‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ن‬9 ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬11 ‫َأيا؟‬� ‫مان‬ ‫شا‬ ‫ينذ‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ،‫يل‬ِ‫ي‬‫ِسرا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫“شك‬ ‫اس‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫واخّا‬ ،‫را‬ْ‫ز‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ‫نشهذ‬ ،‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ‫اوار‬ّ‫س‬‫ن‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫َأذ‬� ،‫يمنم‬ِ‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫ثمس‬ ‫خ‬ ‫َأوم‬� ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫مارا‬12 .‫ّغ‬‫ن‬ ‫شهاذث‬ ‫شا‬ ‫يرم‬ِ‫ب‬‫ثق‬ ‫ِي‬‫ر‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬13 .‫ا‬ّ‫ن‬‫ج‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫ثمس‬ ‫خ‬ ‫َأوم‬� ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫مارا‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ‫م‬ّ‫ثݣ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ .‫ا‬ّ‫ن‬‫ج‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ا‬ّ‫ن‬‫ج‬ُ‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ِهوان‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ج‬ُ‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِ‫رفياف‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يغار‬ِ‫َأف‬� ‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأمشناو‬�14 ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫يامنن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يما‬ِ‫ح‬15 ،‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأي‬� ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫َأر‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬�16 .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬17 .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ‫شا‬ ‫ِي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يامنن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِحاسب‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫شا‬ ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫ْواحاسب‬‫ت‬‫ِت‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫يامنن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬18 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫نجم‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫ذݣ‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫وم‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْواحاساب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫يمنن‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫ي-د‬ِ‫ُوس‬‫ث‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫رحكام‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ذ‬19 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬20 .‫ين‬ِ‫ن‬‫ّا‬‫ف‬‫يع‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا-ثنت‬‫ث‬ ‫ْسن‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫فاوث‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫باننت‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫فاوث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫شا‬ ‫يس‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ،‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫ِشا‬‫إ‬� ،‫ين‬ِ‫ن‬‫ّا‬‫ف‬‫يع‬ِ‫ث‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫باننت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫فاوث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫ياس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬21 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫شا‬ ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫نت‬ّ‫ْواݣ‬‫ت‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬
  • 1824 ،3 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ضاص‬ْ‫غ‬‫س‬ْ‫م‬َ‫أ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫و‬ُ‫ذ‬ْ‫ع‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ا‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ن‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�22 ‫ون‬ُ‫ن‬‫عاي‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْضاص‬‫غ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬23 .‫غضاص‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫َأمان‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يم‬ِ‫سال‬ ِ‫إ‬� ‫ارف‬ّ‫ط‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ِمسار‬‫إ‬�25 .‫بس‬ْ‫رح‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫نضار‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬24 .‫صن‬ ْ‫غض‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫ؤ‬26 .‫و‬ ُ‫وض‬ُ‫ر‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫خ‬ ‫ذاي‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫جار‬ ‫ُمحاروض‬‫ؤ‬ ‫اض‬ّ‫م‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫يك‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫زار‬ْ‫خ‬ ،‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫غار‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬27 ”.‫غارس‬ ‫تاسن-د‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ُ‫ؤ‬ ‫ْضاص‬‫غ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ثشهذذ‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ُون‬‫ذ‬ْ‫ر‬‫ُأ‬�‫ل‬ ‫ن‬ ‫زݣ‬ ‫ش‬ْ‫و‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫اس‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫مارا‬ ‫راشث‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِقبر‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ماشا‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫وار‬ ‫‘نش‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫نش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ذم‬ّ‫ه‬‫ثش‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬28 .‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫وراي‬ُ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ُّوكر‬‫د‬‫َأم‬� .‫وراي‬ُ‫م‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ِيث‬‫ر‬‫ثس‬ ‫ْچا‬‫د‬‫ث‬ ‫غار‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬29 .’‫اثس‬ّ‫ز‬ ‫غ-د‬ّ‫ك‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫نش‬ .‫وراي‬ُ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫س‬ ‫ح‬ّ‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ،‫غارس‬ ‫را‬ْ‫ِتس‬‫إ‬� ،‫اثس‬ّ‫ز‬ ‫ّان‬‫د‬‫ْب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬31 .‫صغ‬ْ‫ق‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِݣما‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬�30 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬‫ث‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ِ‫إ‬� ‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫شهاذث‬ ُ‫ؤ‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذ‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذ‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ُ‫ؤ‬32 ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ِ‫إ‬� ‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوس‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫خط‬ْ‫ر‬ ‫ارسن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫شهاذث‬ ‫رن‬ّ‫ب‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬33 .‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ر‬ّ‫ب‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫وار‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫واوارن‬ ‫س‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬34 . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ُوس‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ِ‫إ‬� ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ثاباباث‬35 .‫يزان‬ِ‫م‬ْ‫ر‬ ‫س‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫شا‬ ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫يمنن‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬ ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫غارس‬ ،‫يث‬ِّ‫م‬‫ثم‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫نن‬ْ‫م‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬36 .‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫ّس‬‫ن‬ ”.‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫خاس‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫لغاضاب‬ ‫ماشا‬ ،‫ُوذارث‬‫ث‬ ّ‫ر‬‫ِزا‬‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يث‬ِّ‫م‬‫ثم‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ِييا‬‫ر‬‫ساما‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ْث‬‫ش‬ِ‫إ‬� ‫ك-ذ‬َ‫أ‬� ‫اوار‬ّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ 4‫ِي‬‫ز‬ ‫كثار‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫اص‬ّ‫ط‬‫غ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬1 ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬�3 - ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫يص‬ِ‫غض‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫واخّا‬ -2 ،‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬5 .‫ِييا‬‫ر‬‫ساما‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ّ‫ق‬‫و‬ُ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬4 .‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ا‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُوب‬‫ق‬‫ياع‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ار‬ّ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ارف‬ّ‫ط‬ ‫غار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ،‫وخار‬ُ‫س‬ ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ِييا‬‫ر‬‫ساما‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ينت‬ِْ‫ذ‬‫ثن‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫غار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ،‫ِيذن‬‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وحر‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ .‫ُوب‬‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ُو‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬6 .‫وسف‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ِ‫إ‬� .‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬ ‫ذ‬ ‫عراحار‬ ‫ُوغا-ت‬‫ث‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ،‫ُو‬‫ن‬‫وا‬
  • 183 4 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ش‬ْ‫أو‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ .‫َأمان‬� ‫ثاݣم‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِييا‬‫ر‬‫ساما‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ي-د‬ِ‫ُوس‬‫ث‬7 .‫ا‬ّ‫ماش‬ ‫غن‬ْ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ينت‬ِْ‫ذ‬‫ثن‬ ‫غار‬ ‫وحن‬ُ‫ر‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬8 ،”!‫وغ‬ْ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ُذاي‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫وذ‬ْ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ثتارذ‬ ‫يذ‬ِّ‫ثݣ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ِييا‬‫ر‬‫ساما‬ ‫ن‬ ‫ثامغارث‬9 ‫و‬ُّ‫يش‬10 .‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫ِساما‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫وفن‬ُ‫ر‬‫و‬ ُ‫تمص‬ ‫ُّومن‬‫ن‬ ‫وار‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ”‫ِييا؟‬‫ر‬‫ساما‬ ‫ن‬ ‫غارث‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ،’‫وغ‬ْ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ش‬ْ‫أو‬�‘ ‫ارن‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ام‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫شا‬ْ‫و‬‫يم‬ِ‫ث‬ ‫نذ‬ّ‫ثس‬ ‫يك‬ِ‫ل‬‫“ماع‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫َأ‬�“ ‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬11 ”.‫ارن‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫َأمان‬� ‫َأم‬� ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ثتار‬ ْ‫م‬‫ش‬ ‫ِي‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫ارن؟‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫َأمان‬� ‫يذ‬ْ‫ثاو‬ ‫غا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫ْچغ‬‫د‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ُو‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫مذ‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫غارك‬ ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫وا‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ُو‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫انغ‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ُوب‬‫ق‬‫ياع‬ ‫ْنغ‬‫ث‬‫ِّي‬‫د‬‫ج‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ما‬12 ‫َأذ‬� ،‫وامان-ا‬ ‫زݣ‬ ‫ون‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬13 ”‫ّس؟‬‫ن‬ ‫ربهايم‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫وا‬ْ‫ر‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ْفا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫نش‬ ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫وامان‬ ‫زݣ‬ ‫ون‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬14 ،‫عاوذ‬ ‫ُوذ‬‫ف‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫وامان‬ ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ب‬‫يزا‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫رن‬ْ‫ذو‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫َأمان‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ .‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأمان-ا‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ش‬ْ‫أو‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ثامغارث‬15 ”.‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫غنت‬ّ‫ف‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّم‬‫ن‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫راغا-د‬ ،‫وح‬ُ‫ر‬“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�16 ”.‫مغ‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ذا‬ ‫عاذ‬ ‫يسغ‬ِ‫ت‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ،‫يذغ‬ِ‫ف‬ْ‫ت‬ ‫يورذ‬ِّ‫“ثس‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ”.‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫“وار‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫-د‬ّ‫ر‬‫ثا‬ ‫ثامغارث‬17 ”.‫يثا‬ِ‫ن‬‫ذا‬ ‫ور-د‬ْ‫ذ‬ ‫غارم‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫يازن‬ْ‫ر‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫سا‬ْ‫م‬‫خ‬ ‫غارم‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬18 ،’‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫‘وار‬ ‫يذ‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫يشان‬ِ‫ن‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ثامغارث‬19 ”.‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يذ‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ .‫ّم‬‫ن‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ّارم‬‫ق‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫رار-ا‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫ذن‬ْ‫ب‬‫ع‬ ‫ّغ‬‫ن‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬‫رج‬20 .‫َأمكاشاف‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ِيغ‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ّ‫ق‬‫ي‬ِ‫ت‬“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬21 ”.‫بذ‬ْ‫ع‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫و‬‫و‬ُ‫ِش‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫رار-ا‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ثاباباث‬ ‫ذم‬ّ‫ب‬‫ع‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ثاس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫وث‬ُّ‫ط‬‫ثام‬ ‫َأ‬� ‫زݣ‬ ‫جم‬ْ‫ن‬‫َأس‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ذ‬ّ‫ب‬‫نع‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ماشا‬ ،‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ذم‬ّ‫ب‬‫ع‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬22 .‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ذن‬ْ‫ب‬‫ع‬ ‫َأذ‬� ،‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫ذن‬ّ‫ب‬‫ِع‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ثاوض‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬23 .‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫أر‬�24 .‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ِعبذن‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ‫ثاباباث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫س‬ ‫ثاباباث‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ثامغارث‬25 ”. ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫س‬ ‫ذن‬ْ‫ب‬‫ع‬ ‫َأذ‬� ‫اسن‬ ‫ا‬ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ،‫ذن‬ّ‫ب‬‫ِع‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫انغ‬ ‫َأذ‬� ،‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ياس‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ .‫ياس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ’‫سيح‬َ‫م‬‫‘ل‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ’‫ييا‬ِّ‫‘ماس‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫“نش‬ ”.‫اوارن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يم‬ِ‫ك‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬26 ”.‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� .‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ُف‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ْعجبن‬‫ت‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬27 ‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ثج‬28 .’ ‫اوارذ؟‬ّ‫ثس‬ ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫م‬‫‘ماي‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ’‫وذ؟‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫ين‬ِ‫‘م‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫َأراحم-د‬�“29 ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫ينت‬ِ‫ذ‬‫ثن‬ ‫غار‬ ‫ور‬ُ‫ي‬‫ُو‬‫ث‬ ،‫وامان‬ ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُّوح‬‫د‬‫َأق‬� .‫غارس‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ،‫ينت‬ِ‫ذ‬‫ثن‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غن-د‬ّ‫ف‬ ‫ِوذان‬‫إ‬�30 ”‫سيح؟‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ّاغ‬‫ت‬‫َأ‬� ‫ما‬ .‫يغ‬ِّ‫ݣ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬
  • 1844 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬32 ”!ّ‫ش‬‫أ‬� ،‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫تارن‬ ‫جار‬ ُ‫ؤ‬ ‫جار‬31 ‫ِمحضارن‬‫إ‬�33 ”.‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫غ‬ّ‫ش‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ا‬ّ‫ماش‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫“نش‬ ‫غ‬ّ‫ݣ‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫“ماش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬34 ”‫ا؟‬ّ‫ماش‬ ‫حد‬ ‫َأس-د‬� ‫ِي‬‫و‬ِ‫إ‬� ‫“ما‬ ‫جاراسن‬ ‫سقسان‬ّ‫م‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬�‘ ‫ّارم‬‫ق‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ما‬35 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫كمرغ‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذم‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ْ‫س‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ’ ‫ابث؟‬ّ‫ص‬ ‫ثاس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ورن‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫َأربعا‬� ‫عاذ‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ونث‬ُ‫م‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ِمجارن‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬36 .‫ابث‬ّ‫ص‬ ِ‫إ‬� ‫ذن‬ْ‫وج‬ ‫وارغن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ارن‬ّ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫زارم‬ْ‫خ‬ .‫ارن‬ّ‫ِمج‬‫إ‬� ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫عن‬ّ‫ر‬‫ِزا‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يع‬ِ‫م‬‫ج‬ ‫فارحن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫و‬ُ‫ِير‬‫إ‬� ‫نش‬38 .’‫ِمجار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ُ‫ؤ‬ ‫ِزارع‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬�‘ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫َأوار-ا‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬37 ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫ّمن‬‫د‬‫خ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬� .‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫يمم‬ِ‫ذ‬‫ثخ‬ ‫وار‬ ‫واخّا‬ ‫ثمجارم‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫غ-د‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ”.‫ْسن‬‫ن‬ ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫ُوذفم‬‫ث‬ ‫ذن‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫واوار‬ ‫خ‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ينت‬ِْ‫ذ‬‫ثن‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫ِساما‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�39 ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ث‬ ‫سان‬ْ‫ق‬ّ‫س‬ ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫ِساما‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫غارس-د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬40 .”‫يغ‬ِّ‫ݣ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫“ن‬ ‫واوار‬ ‫س‬ ‫ومنن‬ُ‫ي‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫عاذ‬ ‫كثارن‬41 .‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫نسرا‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يذ‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫انغ‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫عاذ‬ ‫شا‬ ‫يمن‬ِ‫ت‬‫ن‬ ‫وار‬ ‫ين‬ّ‫“نش‬ ‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ّان‬‫ن‬42 .‫ّس‬‫ن‬ ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫جم‬ْ‫ن‬‫َأمس‬� ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫وا‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫نس‬ ،‫ّغ‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫جيذ‬ْ‫جد‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ام‬ّ‫خد‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ف‬‫ݣن‬ْ‫س‬َ‫أ‬� 10-1:7 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫8:5-31؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬44 .‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫غار‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ي‬ِّ‫ن‬ّ‫س‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�43 ،‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫غار‬ ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬45 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ان‬ّ‫ش‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ‫َأمكاشاف‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ِجال‬‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫قان‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫قانا‬ ‫ن‬ ‫ينت‬ِْ‫ذ‬‫ثن‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬46 .‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫غارس‬ ‫وم‬ُ‫كافارناح‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ّام‬‫د‬‫ُخ‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ .‫و‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫د‬ ‫َأمان‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫سا‬ْ‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫غارس‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫غار‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬47 .‫ِهرش‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬48 .‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ورن‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يس‬ِّ‫م‬ ‫فا‬ْ‫ن‬‫ݣ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ‫ِهوا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ّام‬‫د‬‫ُخ‬‫ؤ‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�49 ”.‫يزاث‬ ِ‫ج‬ْ‫ع‬‫و‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫مارا‬ ‫شا‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫ي‬ِ‫ت‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫“ك‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬50 ”.‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ير‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬‫ُح‬‫ؤ‬ ‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ‫اي‬ّ‫د‬‫وا‬ ‫غار‬ ‫هوا-د‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ُج‬‫ؤ‬ ،‫ِهوا‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬51 .‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ّ‫ق‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ياز‬ْ‫ر‬‫َأ‬� ”.‫ار‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫يش‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫وح‬ُ‫ر‬“ ‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ‫ثن‬ ‫قسا‬ّ‫ِس‬‫إ‬�52 .’‫ار‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّك‬‫ن‬ ‫ير‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬‫َأح‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�‘ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫غان‬ْ‫م‬‫ِس‬‫إ‬� ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫رقان‬ّ‫م‬
  • 185 5 ،4 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫باباس‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬53 ”.‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫خاس‬ ‫ا‬ّ‫ثج‬ ‫سبعا‬ ‫غار‬ ‫اض‬ّ‫ن‬‫ِض‬‫إ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ .‫نفا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ومن‬ُ‫ي‬ .’‫ار‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫يش‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�‘ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫ِمسار‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫ي‬ِ‫وام‬ ‫زݣ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ناين‬ْ‫ث‬ ّ‫ِيس‬‫و‬ ‫رامث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ثا‬54 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ن‬ .‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫غار‬ ‫يسذا‬ِ‫ث‬‫باي‬ ‫ن‬ ‫ݣرمام‬ُ‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫وش‬ُ‫مهر‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ف‬‫ݣن‬ْ‫س‬َ‫أ‬� 5‫غار‬2 .‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ِݣا‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫يوض-د‬ِ‫ي‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�1 ‫يث‬ِ‫ن‬‫يبرا‬ِ‫ع‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ُݣرمام‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫و‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬3 .‫يلارن‬ِ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫وارن‬ْ‫ل‬‫ُو‬‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫سا‬ْ‫م‬‫خ‬ ‫غارس‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،’‫يسذا‬ِ‫ث‬‫‘باي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ز‬‫َأنه‬� ‫ْراجان‬‫ت‬ ،‫ذاحن‬ْ‫ِقج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫بارن‬ ْ‫ِنض‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِذارغارن‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫راش‬ْ‫ِمه‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ،‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ُݣرمام‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫وا-د‬ّ‫ك‬‫ِه‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫لمالاك‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬4 .‫وامان‬ ،‫نفا‬ّ‫ْواݣ‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫وامان‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ز‬‫َأنه‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ِهوان‬‫إ‬� ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ثارا‬ ‫ن‬ ‫َأمان‬� ‫ا‬ّ‫ز‬‫نه‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ثمنيا‬ ‫ن‬ ‫يجار‬ِ‫م‬ْ‫ر‬ ‫راش‬ْ‫ه‬‫ر‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬5 .‫ّس‬‫ن‬ ‫راش‬ْ‫ه‬‫ر‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫زݣ‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ذ‬ّ‫ن‬‫ِس‬‫إ‬� ،‫ث‬ِ‫ا‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬6 .‫سا‬ُ‫و‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ث‬‫را‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫وش‬ُ‫ُمهر‬‫ؤ‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬7 ”‫يذ؟‬ِ‫ف‬‫ن‬ّ‫ثݣ‬ ‫َأذ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ي‬ِ‫وام‬ ‫ْراحغ‬‫ت‬ ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ .‫وامان‬ ‫ن‬ّ‫ز‬‫نه‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ُݣرمام‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫هوان‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ”!‫ورذ‬ُ‫ي‬‫ُو‬‫ث‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫وث‬ُّ‫ثاس‬ ‫يذ‬ِ‫ثكس‬ ،‫ار‬ّ‫ك‬“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬8 ”.‫ي‬ِ‫ث‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫وا-د‬ّ‫ك‬‫ِه‬‫إ‬� ،‫نش‬ ‫ن‬ ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ .‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُ‫ي‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫وث‬ُّ‫ثاس‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫نفا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬9 ‫َأذ‬� ّ‫ق‬‫ح‬ْ‫ر‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارك‬ ‫وار‬ ،‫بث‬ّ‫س‬ ‫ن‬ ّ‫َأس‬� ‫ذ‬ ‫“وا‬ ‫فان‬ْ‫ن‬‫ݣ‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ّان‬‫ن‬10 .‫بث‬ّ‫س‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫وث‬ُّ‫ثاس‬ ‫ي‬ِ‫‘كس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫فان‬ْ‫ن‬‫ݣ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫“و‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬11 ”.‫ّك‬‫ن‬ ‫وث‬ُّ‫ثاس‬ ‫يذ‬ِ‫ثكس‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫وث‬ُّ‫ثاس‬ ‫ي‬ِ‫‘كس‬ ‫ّان‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ناذم-ا‬ْ‫ب‬ ‫نا‬ْ‫ع‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ث‬ ‫سان‬ْ‫ق‬ّ‫س‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬12 ”.’!‫راحذ‬ْ‫ث‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّجرا‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫نا‬ْ‫ع‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ين‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫فان‬ْ‫ن‬‫ݣ‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬13 ”‫راحذ’؟‬ْ‫ث‬ ،‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫وف‬ُ‫ي‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�14 .‫ِّي‬‫ن‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِتمسار‬‫إ‬� ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫عاذ‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ّ‫ݣ‬‫ت‬ ‫وار‬ ،‫يذ‬ِ‫ف‬‫ن‬ّ‫ثݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫زارث‬ْ‫“خ‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� .‫فان‬ْ‫ن‬‫ݣ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬ ‫ار‬ّ‫ب‬‫ِخ‬‫إ‬� ،‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫ياز‬ْ‫ر‬‫َأ‬�15 ”.‫كثار‬ ‫ّنن‬‫ف‬‫ِع‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ج‬‫ِي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫يسث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ‫ذ‬ ‫ثاباباث‬ ‫ذݣ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ْغن‬‫ن‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خ‬ ‫شن‬ّ‫ر‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬16 .‫ّمغ‬‫د‬‫خ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫عاوذ‬ ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫يضا‬ِ‫ي‬ ‫َأر‬� ‫ّم‬‫د‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫بابا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬17 .‫بث‬ّ‫س‬ ‫ن‬ ّ‫واس‬
  • 1865 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ِخارف‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫واها‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ْغن‬‫ن‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫كثار‬ ‫عاذ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫ث-ا‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬18 ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬19 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ِتا‬‫إ‬� ،‫باباس‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ،‫بث‬ّ‫س‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫ين‬ِ‫م‬ .‫ث‬ِ‫ا‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ثاباباث‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫مارا‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫راشث‬ْ‫ثمس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫اس‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ثاباباث‬20 .‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬�21 .‫ذهشم‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ينا‬ِ‫ث‬ ‫خ‬ ‫ين‬ِ‫ن‬‫ّرا‬‫ق‬‫يم‬ِ‫ث‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ثاباباث‬22 .‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ُوذارث‬‫ث‬ ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ،‫ُوذارث‬‫ث‬ ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬‫و‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬23 ،‫يث‬ِّ‫م‬‫ثم‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يساب‬ِ‫لح‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ماشا‬ ،ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ْحاساب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ثاباباث‬ ‫شا‬ ‫ار‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ثاباباث‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ ‫َأم‬� ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ‫ذݣ‬ ‫ِتامن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ِ‫إ‬� ‫ران‬ْ‫ِتس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬24 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬ ،‫يساب‬ِ‫لح‬ ‫غار‬ ‫شا‬ ‫يس‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫غارس‬ ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ثاس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬25 .‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ي‬ِ‫وط‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ِسرن‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫رن‬ْ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫غارس‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ماشا‬26 .‫ارن‬ّ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ولطا‬ ُّ‫ص‬ ‫اس‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬27 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثم‬ ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫س‬ ‫شا‬ ‫يبم‬ ِ‫ْعج‬‫ت‬ ‫وار‬28 .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ِحاسب‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫غن‬ّ‫ف‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬29 ‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫رن‬ْ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫ران‬ ْ‫ِمض‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ثاس‬ ‫ّنا‬‫ف‬‫ُوع‬‫ث‬ ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫وكرا‬ُ‫ن‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫راحن‬ ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫حانت‬ْ‫ب‬‫ثاص‬ ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِخف‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫شا‬ ‫غ‬ّ‫ݣ‬ ‫َأذ‬� ‫ارغ‬ّ‫م‬‫ز‬ ‫وار‬ ‫نش‬30 .‫يساب‬ِ‫لح‬ ‫ن‬ ‫وكرا‬ُ‫ن‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫راحن‬ ‫َأذ‬� ،‫ارن‬ّ‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫وغ‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،ّ‫ق‬‫ح‬ْ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يساب‬ِ‫لح‬ ُ‫ؤ‬ ‫حاسبغ‬ ‫َأذ‬� ،‫ِيغ‬‫ر‬‫تس‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِخف‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ذغ‬ّ‫ه‬‫ش‬ ‫يك‬ِ‫ل‬‫ماع‬31 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ماشا‬ ،‫سغ‬ْ‫خ‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ .‫ذن‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫ِي‬‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�32 .‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫شهاذث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫غار‬ ‫م-د‬ّ‫ك‬ّ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬33 .‫ْچا‬‫د‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ذ‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫خاف‬ ِ‫إ‬� ‫شهاذث‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫مان‬ ‫ارغ‬ّ‫ق‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫شهاذث‬ ‫شا‬ ‫رغ‬ّ‫ب‬‫ق‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬34 .‫يذت‬ِ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫س‬ ‫فارحم‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫يشن‬ِّ‫ل‬‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ،‫ن‬ّ‫ق‬‫ِيار‬‫إ‬� ‫نار‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬35 .‫نجمم‬ّ‫ْواس‬‫ت‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫خ‬ ‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ذ‬ ‫شهاذث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬36 .‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫فاوث‬ْ‫ث‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ،‫رغ‬ّ‫م‬‫ك‬ ‫ثنت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ثاباباث‬37 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ثاباباث‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ْسنت‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫ذنت‬ّ‫ه‬‫ش‬ ‫غ‬ّ‫تݣ‬ ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫ذن‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫خاف‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬
  • 187 6 ،5 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫يمنن‬ِ‫ت‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫َأوار‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬38 ‫ّس‬‫ن‬ ‫وذ‬ُّ‫د‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫َأوم‬� ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يسن‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫وم‬ُ‫ز‬‫َأر‬�39 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫شا‬ ‫د‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ‫سم‬ْ‫ثتخ‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫ّا‬‫خ‬‫وا‬40 .‫ذن‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫خاف‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ثن‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬42 ،‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫رغ‬ّ‫ب‬‫ق‬ ‫وار‬41 .‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ثاسم‬ ‫ن‬ ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫يغ-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫نش‬43 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫قبرم‬ْ‫ث‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫مارا‬ .‫شا‬ ‫رم‬ّ‫ب‬‫ق‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫بابا‬ ‫خ‬ ‫شا‬ ‫وم‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،‫واياويا‬ ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫سم‬ْ‫ثتخ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫مارا‬ ،‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬44 ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫يغ‬ِ‫شثش‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫وار‬45 ‫ي؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُومنم‬‫ث‬ ‫مارا‬46 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫يثم‬ِ‫َأس‬� ‫وسام‬ُ‫ر‬ّ‫ثس‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ْشان‬‫ث‬‫ِش‬‫إ‬� ‫غا‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يسن‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫شا‬ ‫ينم‬ِ‫ُوم‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫مارا‬47 .‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫ورا‬ُ‫ي‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ُومنم‬‫ث‬ ”‫ُو؟‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوارن‬ ‫ذݣ‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ‫م‬ّ‫ثݣ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫راف‬َ‫أ‬� ‫سا‬ْ‫م‬‫خ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ِّ‫سش‬َ‫أ‬� 17-10:9 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫6:03-44؛‬ .‫مار‬ ‫41:31-12؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ 6‫ن‬ ‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ن‬ ‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫اض‬ّ‫م‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�1 ‫ّس‬‫ن‬ ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫فار‬ ْ‫ِض‬‫إ‬�2 .‫ِيياس‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ي‬ِ‫ث‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫رار‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫غار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ِݣا‬‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬3 .‫هراش‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬5 .‫شا‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ،‫باسخا‬4 ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫يس‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫غارس‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫ؤشا‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ب‬ّ‫ر‬‫ِجا‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�6 ”‫ِنا؟‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ش‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ْسغ‬‫ن‬ ‫ثن‬ ‫وار‬ ‫ينار‬ِّ‫د‬ ‫ن‬ ‫يثاين‬ِ‫م‬ ‫س‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬�“ ‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬7 .ّ‫ݣ‬‫ي‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬�8 ”.‫وس‬ُ‫ر‬ْ‫ذ‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِّي‬‫د‬‫ْق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫سا‬ْ‫م‬‫خ‬ ‫غارس‬ ‫ير‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬‫ُح‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“9 ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫ُماس‬‫ؤ‬ ،‫س‬ُ‫َأنذراو‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬10 ”‫اس؟‬ّ‫ط‬‫وا‬ ِ‫إ‬� ‫قاع‬ ‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ْ‫َأنش‬� ‫ماشا‬ ،‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ِمن‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ف‬‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ثش‬ ‫ن‬ ،‫يازن‬ْ‫ر‬‫ي‬ ‫يمن‬ِّ‫ق‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬ .‫ِّي‬‫ن‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫يش‬ِ‫ث‬ْ‫رح‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ”.‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫يمم‬ِ‫غ‬ْ‫“س‬ ‫ثنت‬ ‫ضا‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِقاذا‬‫إ‬� ،‫ين‬ِ‫ف‬‫ي‬ِ‫ن‬‫يش‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬11 .‫عراحار‬ ‫سن‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫َأراف‬� ‫سا‬ْ‫م‬‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ا-ثن‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫زݣ‬ ‫عاوذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� .‫يمن‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ثنت‬ ‫ين‬ِ‫ش‬ْ‫و‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫ي‬“ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫نن‬ْ‫و‬‫ي‬ِّ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫رام‬12 .‫ن‬ّ‫ش‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ث‬ْ‫َأنش‬� ‫ساب‬ْ‫علاح‬ ‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ين‬ِ‫ث‬‫ْچا‬‫د‬‫و‬ُ‫س‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ثنعاش‬ ‫ارن‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ون‬ُ‫ر‬ْ‫ي‬13 ”.‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ع‬ّ‫ي‬‫ْض‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ن‬ّ‫ط‬‫ِش‬‫إ‬� ‫واز‬ّ‫ق‬‫ِر‬‫إ‬�
  • 1886 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫رام‬14 .‫ين‬ِّ‫ش‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ن‬ّ‫ط‬‫ِش‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ِمن‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ف‬‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ثش‬ ‫ن‬ ‫سا‬ْ‫م‬‫خ‬ ‫ن‬ ‫واز‬ّ‫ق‬‫ِر‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬15 ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫ِتاسن‬‫إ‬� ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫َأمكاشاف‬� ‫ذ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫“وا‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫رامث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ،‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ‫ن‬ّ‫ݣ‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ير‬ِ‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫اسن‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� .‫دس‬ْ‫وح‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫حاشا‬ ،‫رار‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫غار‬ ‫ّجرا‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫وامان‬ ‫خ‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ 52-45:6 .‫مار‬ ‫41:22-72؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ،‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫ي‬‫ن‬17 .‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫غار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫هوان-د‬ ،‫ِّيث‬‫د‬‫ثم‬ ‫ضا‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬16 ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ب-د‬ّ‫ر‬‫قا‬ْ‫ث‬ ‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ْچا‬‫د‬‫ث‬ ‫ِرا‬‫إ‬� .‫وم‬ُ‫كافارناح‬ ‫غار‬ ‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫عن‬ ْ‫قض‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫َأرام‬�19 .‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫وض‬ ُ‫ْص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫يض‬ِّ‫م‬‫َأس‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّهور‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬18 .‫ي‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫غارسن-د‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬ ‫َأر‬� ‫َأربعا‬� ‫(=عراحار‬ '‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫ِسثا‬‫إ‬�' ‫ين‬ِ‫ث‬‫را‬ْ‫ث‬ ‫َأر‬� ‫ِين‬‫ر‬‫يش‬ِ‫ع‬ ُ‫ؤ‬ ‫سا‬ْ‫م‬‫خ‬ ‫عراحار‬ ‫ن‬ ّ‫د‬‫ق‬ْ‫ر‬ ‫ّفن‬‫د‬‫ق‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�20 .‫وذن‬ّ‫ݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫اب-د‬ّ‫ر‬‫ْقا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ،‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫خ‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ،)‫يثر‬ِ‫وم‬ُ‫ل‬‫ي‬ِ‫ك‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫قبرن‬ّ‫س‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬21 ”.‫شا‬ ‫وذم‬ّ‫تݣ‬ ‫وار‬ ،‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫اسن‬ ‫غار‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬22 .‫ْراحن‬‫ت‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ِ‫إ‬� ّ‫ر‬‫با‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫يوض‬ِ‫ث‬ ‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫ثاغا‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫يث‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ُوغ‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ،‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫اض‬ّ‫م‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫يف‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫فن‬ْ‫ذ‬ُ‫ؤ‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ،‫ثن‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫وبا‬ُّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ينث‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬23 .‫دسن‬ْ‫وح‬ ‫وحن‬ُ‫ر‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬24 .‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ِقاذا‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ين‬ِّ‫ش‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫اث‬ّ‫ز‬ ‫ِيياس‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يث‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫فن‬ْ‫ذ‬ُ‫ؤ‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خ‬ ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫وم‬ُ‫كافارناح‬ ‫غار‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫وذارث‬ُ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وم‬ُ‫غر‬َ‫أ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ”‫ذا؟‬ ‫يذ‬ِ‫ُوس‬‫ث‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫مرم‬ ،‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫اض‬ّ‫م‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ين‬ِ‫ُف‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬25 ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫وم‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬26 ‫ا‬ّ‫ماش‬ ِ‫إ‬� ‫ْخذمم‬‫ت‬ ‫وار‬27 .‫يونم‬ِّ‫ثج‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫يم‬ِّ‫ثش‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ،‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫يمان‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ماش‬ ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫ارن‬ّ‫ِخس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ْز‬‫ن‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،ّ‫ݣ‬‫ن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬28 ”.‫خاس‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ابع‬ّ‫ط‬ ‫س‬ْ‫ر‬‫ا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ثاباباث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫“ثا‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬29 ”‫ي؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ّ‫ݣ‬‫ن‬ ”.‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذݣ‬
  • 189 6 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫مان‬ ‫نامن؟‬ ‫ايك‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫نزار‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ذ‬ّ‫ثݣ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫رامث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫“مان‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬30 ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫َسن-د‬h ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫‘ن‬ ‫ُورا‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫را‬ْ‫رخ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ’‫ّا‬‫ن‬‫‘ما‬ ‫ين‬ِّ‫ش‬ ‫ّغ‬‫ن‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬‫رج‬31 ‫ذ؟‬ّ‫ثݣ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�32 ”.’‫ن‬ّ‫ش‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫َأوم‬� ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫بابا‬ ‫ماشا‬ ،‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ين‬ِ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ُوذارث‬‫ث‬ ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫وان‬ّ‫ك‬‫ِه‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬33 .‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ذ‬ ‫“نش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬35 ”.‫وم-ا‬ُ‫َأغر‬� ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫َأنغ-د‬� ‫ش‬ْ‫أو‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬34 ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫يامنن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ُ‫ؤ‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫ِيز‬‫ر‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ياسن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫ّا‬‫خ‬‫وا‬ ،‫ـي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬36 .‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ُ‫ؤ‬ ‫ياس‬ ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬37 .‫شا‬ ‫ينم‬ِ‫ُوم‬‫ث‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ِيغ-د‬‫و‬‫ه‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬38 .‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫شا‬ ‫وغغ‬ُّ‫ف‬‫و‬ُّ‫س‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ياسن‬ ‫ذ‬39 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫غ‬ّ‫ݣ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ماشا‬ ،‫نش‬ ‫سغ‬ْ‫خ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫غ‬ّ‫ݣ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ،‫ِوشا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ذ‬40 .‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ارغ‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫س‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ارغ‬ّ‫د‬‫و‬ّ‫س‬ ‫َأذ‬� ،‫يامن‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يث‬ِّ‫م‬‫ثام‬ ‫ِزارن‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ”.‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ارغ‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫س‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬42 ”.‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ِهوان‬‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ذ‬ ‫“نش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ْشان‬‫ث‬‫ش‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬41 ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫اس؟‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫باباس‬ ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ،‫وسف‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ذ‬ .‫جاراوم‬ ‫شا‬ ‫ْشام‬‫ث‬‫ثش‬ ‫“وار‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬43 ”‫ا’؟‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ِيغ-د‬‫و‬‫ه‬ ‫‘نش‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫غا‬ ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫ذ‬ْ‫ب‬‫ِج‬‫إ‬� ‫مارا‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ،‫ياس‬ ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬44 ‫ن‬ ‫يسن‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ُورا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�45 .‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ارغ‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫س‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ِرمذ‬‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ .’‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫رمذن‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬‘ ‫كاشافن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫ثاباباث‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬46 .‫ياس‬ ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫َأذ‬� ،‫نن‬ْ‫م‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬47 .‫ثاباباث‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫وا‬ .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ’‫ّا‬‫ن‬‫‘ما‬ ‫ين‬ِّ‫ش‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬‫رج‬49 .‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ذ‬ ‫نش‬48 .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫وان‬ّ‫ك‬‫ِه‬‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ذ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬50 .‫وثن‬ُّ‫م‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫را‬ْ‫رخ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫زݣ‬ ‫ا‬ّ‫ِش‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫مارا‬ .‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ِهوان‬‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ارن‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ذ‬ ‫نش‬51 .‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ن‬ّ‫ش‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫شغ‬ْ‫و‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫وم‬ُ‫َأغر‬� .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ار‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫وم-ا‬ُ‫ر‬ْ‫غ‬‫و‬ ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬
  • 1906 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫انغ‬ ‫َأذ‬� ‫وا‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫جاراسن‬ ‫نغن‬ّ‫م‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬52 ‫شا‬ ‫يم‬ِّ‫ثش‬ ‫وار‬ ‫مارا‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬53 ”‫؟‬ّ‫نش‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غاروم-د‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ِذا‬‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫م‬‫ِذا‬‫إ‬� ‫و‬ُ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ِش‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬54 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬55 .‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ارغ‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫س‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ِش‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬56 . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫يث‬ِّ‫سس‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫م‬‫ِذا‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ماش‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬�57 .‫عاوذ‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫م‬‫ِذا‬‫إ‬� ‫و‬ُ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ذ‬ ‫وا‬58 .‫ن‬ّ‫ِش‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ار‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫عاوذ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ارغ‬ّ‫د‬ ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ارن‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ’‫ّا‬‫ن‬‫‘ما‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬ْ‫رج‬ ‫ين‬ِّ‫ش‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ .‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ِهوان‬‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫وݣ‬ُ‫ݣ‬‫ينا‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�59 ”.‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ار‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫وم-ا‬ُ‫َأغر‬� ‫ن‬ّ‫ِش‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬ ،‫وثن‬ُّ‫م‬ .‫وم‬ُ‫كافارناح‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ماذ‬ْ‫ر‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫َأم‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫خ‬ ‫ن‬ّ‫ج‬‫و‬ّ‫ݣ‬‫ت‬ ‫بذان‬ ‫ضارن‬ْ‫ح‬‫م‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬َ‫أ‬� ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ِي‬‫و‬ .‫ِقسح‬‫إ‬� ‫َأوار-ا‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�60 ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫خ‬ ‫ْشان‬‫ث‬‫ش‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫ذݣ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬�61 ”‫ِسر؟‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫اذ‬ّ‫ع‬‫ْݣا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫مارا‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ِ‫إ‬�62 ‫يو؟‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫يحث‬ِ‫ض‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫“ما‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫َأوارن‬� .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ِ‫إ‬� ‫ّع‬‫ف‬‫ِن‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� .‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ن‬ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬�63 ‫قبر؟‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ِرا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫غار‬ ”.‫ينن‬ِ‫وم‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫جاراوم‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ماشا‬64 .‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ،‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫ون‬ ‫مان‬ ُ‫ؤ‬ ‫ينن‬ِ‫وم‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ ‫مان‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫مارا‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫ياس‬ ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫‘وار‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫“س‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�65 .‫من‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ”.’‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫اس‬ ‫ش‬ْ‫و‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫ورن‬ُّ‫ݣ‬ ‫شا‬ ‫يمن‬ِّ‫ق‬ ‫وار‬ ،‫ّار‬‫ف‬‫ض‬ ‫غار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫رن‬ْ‫ذو‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬66 ”‫ورم؟‬ُ‫ي‬‫ُو‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫“ما‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ثنعاش‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�67 .‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ن‬ ‫َأوارن‬� ‫غارك‬ ‫شك‬ ‫ْراح؟‬‫ن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ِي‬‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬68 ”.‫ارن‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫نس‬ ُ‫ؤ‬ ‫ُومن‬‫ن‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�69 ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثنعاش؟‬ ‫س‬ ‫ِخضارغ‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬70 ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫وط‬ُ‫ِيي‬‫ر‬‫ِسخا‬‫إ‬� ‫معان‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫خ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�71 ”.‫ِيس‬‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ .‫ثنعاش‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ُ‫ؤ‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬�
  • 191 7 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫يم‬ِ‫ل‬‫رشا‬ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْوان‬‫ث‬‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫وزان‬ُ‫خ‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ 7‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ِراح‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�1 ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ب-د‬ّ‫ر‬‫ِقا‬‫إ‬�2 .‫ْغن‬‫ن‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ا‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ن‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫ا‬ّ‫س‬ ‫غ‬ّ‫ف‬“ ‫ثماس‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬3 .’‫ِفثوان‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وزان‬ُ‫يخ‬ِ‫ث‬‘ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬4 .‫ذ‬ّ‫ثتݣ‬ ِ‫إ‬� ‫ّك‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫مان‬ ‫زارن‬ ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫ز‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ .‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫هار‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫مارا‬ ،‫را‬ّ‫ف‬‫و‬ُ‫ن‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫راشث‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ثماس‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬5 ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫شن‬ْ‫س‬ ،‫ين-ا‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫يمس‬ِ‫ث‬ ‫يذ‬ِّ‫ثݣ‬ ‫مارا‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫ماشا‬ ،‫ِيض‬‫و‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�6 .‫شا‬ ‫ينن‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذغ‬ّ‫ه‬‫ش‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ه‬ْ‫ر‬‫ثشا‬ ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬ ،‫ثشاره‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬7 .‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫غار‬ ‫شا‬ ‫ِيحغ‬‫ر‬ْ‫ت‬ ‫وار‬ ‫نش‬ .‫يذ-ا‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫وحم‬ُ‫ر‬8 .‫ين‬ِ‫ن‬‫ّا‬‫ف‬‫يع‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫خاس‬ .‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬9 ”.‫ر‬ّ‫م‬‫ك‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يذ-ا‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ماشا‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫هار‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ،‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ثماس‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫وحن‬ُ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬10 ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�12 ”‫يثا؟‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫خاس‬ ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫ُذاين‬‫ؤ‬11 .‫ُّوفار‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫َأخ‬� ‫ا‬ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ”‫حان‬ْ‫ب‬‫َأص‬� ‫ذ‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫“ن‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫شا‬ ،‫خاس‬ ‫ُومن‬‫ث‬‫ثم‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫بطايطاي‬ ‫س‬ ‫ور‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫خاس‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬13 ”.‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫خ‬ ‫يق‬ِّ‫ر‬‫خا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ا‬ّ‫ل‬“ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين‬ْ‫ز‬‫و‬ ‫و‬ُ‫ذ‬‫ِع‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫َأرام‬� ‫ماشا‬14 .‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ُ‫و‬ّ‫يݣ‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫ثن‬ ‫وار‬ ‫َأم‬� ‫يسن‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫شن‬ْ‫ه‬‫ذ‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬15 .‫رماذ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ماشا‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ُو‬‫غ‬‫“ثا‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬16 ”‫شا؟‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِي-يا‬‫ر‬‫ُو‬‫غ‬‫ثا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ما‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫مارا‬17 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫و‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫اوارن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬18 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫اوارغ‬ّ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ .ّ‫غش‬ْ‫ر‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬ ‫تاوراث؟‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ‫تاوراث؟‬ ‫ين‬ِ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬19 ‫َأذ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ‫ِي‬‫و‬ ،‫يطان‬ِّ‫ش‬ ‫“ذايك‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫ي‬ِ‫رغاش‬20 ”‫غم؟‬ْ‫ن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ِ‫إ‬� ‫س‬22 .‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ْبهثم‬‫ت‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫“خذمغ‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬21 ”‫ِنغ؟‬‫إ‬� ‫شك‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬ْ‫رج‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ماشا‬ ،‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ماشا‬ ‫ثان‬ْ‫َأخ‬� ،‫َأخثان‬� ‫َأوم-د‬� ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫بث‬ّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْواخثن‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ِقبر‬‫إ‬� ‫مارا‬23 .‫بث‬ّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫ْنم‬‫ت‬‫خ‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ُ‫ؤ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫بث؟‬ّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِكمر‬‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫يغ‬ِ‫ف‬‫ݣن‬ّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫قم‬ّ‫ي‬‫خ‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫َأذ‬� ‫ما‬ ،‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِّ‫ز‬‫ْوار‬‫ت‬‫ث‬ ”.‫ذن‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫س‬ ‫حكمم‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫هارن‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫مم‬ّ‫ك‬‫ح‬ ‫وار‬24
  • 1927 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫سيح؟‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ما‬ ،‫زار‬ْ‫خ‬ ‫ماشا‬26 ‫ْغن؟‬‫ن‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ِ‫إ‬� ‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬25 ‫س‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬ْ‫ي‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ّرانن‬‫ق‬‫ِم‬‫إ‬� ‫نن‬ّ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ّاغ‬‫ت‬‫َأ‬� .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫وار‬ ،‫بطايطاي‬ ‫س‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُرا‬‫ؤ‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ياس‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ماشا‬ .‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫وا‬ ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ماشا‬27 ‫سيح؟‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِراغا‬‫إ‬� ،‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ماذ‬ْ‫ر‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫َأرام‬�28 ”.‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ين‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫يغ‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬ .‫نش‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫“ك‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ُ‫ؤ‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ث‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬29 .‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫س‬ْ‫ر‬‫ا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫خاس‬ ‫وار‬ ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ،‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬30 ”.‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�31 .‫عاذ‬ ‫يوض‬ِ‫ث‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ُوس‬‫ف‬‫َأ‬� ”‫وا؟‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ينا‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫كثار‬ ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ما‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ياس‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫“خ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ذ‬َ‫أ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫ر‬َ‫أ‬� ‫ذاين‬ُ‫ؤ‬ ‫ن-د‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ثن‬ْ‫م‬‫ِث‬‫إ‬� ‫خاس‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬�32 ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫عاذ‬ ‫وس‬ُ‫ر‬ْ‫ذ‬ ‫يمغ‬ِّ‫ق‬ ‫يذوم‬ِ‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫“نش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬33 .‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ،‫نش‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ُ‫ؤ‬ ‫يفم‬ِّ‫ط‬‫ثت‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ،‫وم‬ُ‫ز‬‫ثار‬ ‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫َأذ‬�34 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ْز‬‫ن‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ِراح‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫جاراسن‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬35 .‫ثاذفم‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ .‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫ونا‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫رمذ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ‫ْچعن‬‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫ونا‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ِراح‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ما‬ .‫ناف‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫نش‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ُ‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫يفم‬ِّ‫ط‬‫ثت‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ،‫وم‬ُ‫ز‬‫ثار‬ ‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫َأذ‬�‘ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫واوار-ا‬ ‫نا‬ْ‫ع‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬36 ”‫ثاذفم’؟‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ !‫و‬ُ‫س‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬َ‫أ‬� ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ياس‬ ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫ذ‬َ‫أ‬� ‫ث‬ِ‫ا‬ ّ‫ج‬‫أ‬� ،‫حد‬ ‫ُوذ‬‫ف‬ِ‫إ‬� ‫مارا‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ّ‫أج‬� ،‫حد‬ ‫ُوذ‬‫ف‬ِ‫إ‬� ‫“مارا‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ِراغا‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّ-د‬‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ،‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬37 ‫رن‬ّ‫ز‬‫َأ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ،‫يس‬ِ‫وذل‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫يامنن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬38 .‫و‬ُ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ياس‬ ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� .‫نن‬ْ‫م‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫رن‬ْ‫ب‬‫ق‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫خ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�39 ”.‫ّس‬‫ن‬ ‫ِّيس‬‫د‬‫ُع‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ارن‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫وامان‬ ‫ن‬ ‫ران‬ْ‫ز‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬40 .‫عاذ‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫عاذ‬ ‫ش‬ْ‫و‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫اسن‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ذ‬ ‫“وا‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬�41 ”. ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫َأمكاشاف‬� ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫“ذ‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫َأوار-ا‬� ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬42 ‫يل؟‬ِ‫لجال‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ياس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫شا‬ ‫ماشا‬ ،”‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫بايثلاحم‬ ‫ن‬ ‫شار‬ْ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫د‬ُ‫داو‬ ‫ن‬ ‫ِيعث‬‫ر‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ياس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يس‬ِ‫وذل‬ ،‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫شا‬44 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ُمسبض‬‫ؤ‬ ‫ِمسار‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬43 ”‫د؟‬ُ‫داو‬
  • 193 8 ،7 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫غار‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬45 .‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫س‬ْ‫ر‬‫ا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫خاس‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ‫خاسن‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�46 ”‫يويم؟‬ِ‫ث‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫“ماي‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫َأسن‬� ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ُ‫ؤ‬ ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫غار‬ ُ‫ؤ‬ ‫خاسن‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�47 ”!‫ناذم-ا‬ْ‫ب‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ور‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫“ع‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫وذ‬ُ‫ذ‬ْ‫ي‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ّرانن‬‫ق‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ما‬48 ‫ارم؟‬ّ‫د‬‫و‬ْ‫ث‬ ‫عاوذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫“ما‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ”.‫ْوانعر‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫تاوراث‬ ‫شا‬ ‫ينن‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ِ‫إ‬� ‫ي-يا‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ماشا‬49 ‫ايس؟‬ّ‫ز‬ ‫ومن‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫كم‬ْ‫ثح‬ ‫َأذ‬� ‫“ما‬51 ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ْجيرث‬‫د‬ ‫س‬ ‫وحن‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫غارس‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫وس‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ن‬50 ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�52 ”‫ا؟‬ّ‫ت‬‫ن‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ن‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫سر‬ْ‫ث‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫را‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ،‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫ّغ‬‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫شا‬ ‫ِّي‬‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ُمكاشاف‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ،‫زار‬ْ‫خ‬ ،‫و‬ُ‫ز‬‫َأر‬� ‫يل؟‬ِ‫لجال‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّاغ‬‫ت‬‫َأ‬� ‫شك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬53 ”.‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ان‬ّ‫ن‬‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ثامغارث‬ 8‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ِيش‬‫ز‬ ‫بح‬ّ‫ص‬ ‫غار‬2 .‫ُون‬‫ث‬‫ي‬ِّ‫ز‬ ‫ن‬ ‫رار‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫غار‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬1 ‫ن‬ ‫ِمسرماذن‬‫إ‬�3 .‫ِثن‬‫إ‬� ‫ماذ‬ْ‫ر‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ذا‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ،‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫غارس‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ،‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ت‬ ‫ّن‬‫د‬‫ب‬ّ‫س‬ .‫ينا‬ِّ‫ز‬ ّ‫ݣ‬‫ثت‬ ‫ف‬ّ‫ط‬‫ْوا‬‫ت‬‫ث‬ ،‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأس-د‬� ‫ين‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يسن‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫وسى‬ُ‫م‬ ‫َأنغ‬� ‫ا‬ّ‫ِوص‬‫إ‬�5 .‫ينا‬ِّ‫ز‬ ّ‫ݣ‬‫ثت‬ ‫ف‬ّ‫ط‬‫ْوا‬‫ت‬‫ث‬ ‫ثامغارث-ا‬ ،‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬4 ،‫ط‬ْ‫وس‬ْ‫ر‬ ‫مان‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬6 ”‫شك؟‬ ‫يذ‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ماشا‬ .‫يثا‬ِ‫ن‬‫ثا‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ِين‬‫ر‬‫غا‬ْ‫م‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫نارجم‬ ‫َأذ‬� ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬ .‫ْشان‬‫ث‬‫ش‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫خاس‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارسن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫بن‬ّ‫ر‬‫جا‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ،‫قسان‬ّ‫تس‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫يمن‬ِّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫رام‬7 .‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُضاض‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ورا‬ُ‫ي‬ ،‫اي‬ّ‫د‬‫وا‬ْ‫س‬ ‫وضار‬ُ‫ي‬ ‫عاوذ‬ ‫وضار‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬8 ”.‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫و‬ُ‫ر‬ْ‫ز‬‫َأ‬� ‫ْضار‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫خاس‬ ‫َأذ‬� ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫را‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ِي‬‫و‬“ ‫اسن‬ ‫ّرانن‬‫ق‬‫ِم‬‫إ‬� ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫غن‬ّ‫ف‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ي‬ِ‫رام‬9 .‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ورا‬ُ‫ي‬ ‫ُشــا‬‫ؤ‬ ‫اي‬ّ‫د‬‫ـوا‬ْ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬10 .‫ط‬ْ‫وس‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ّ‫د‬‫ب‬ْ‫ث‬ ‫غارث‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫َأك-ذ‬� ‫دس‬ْ‫وح‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� .‫ورا‬ُّ‫ِنݣ‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫من؟‬ْ‫ر‬‫ِض‬‫إ‬� ْ‫م‬‫ش‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫ثامغارث‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ثامغارث‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫حد‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ”.‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬� ،ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬“ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬11 ”‫ن؟‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِحاكم‬‫إ‬� ْ‫م‬‫ش‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ”.‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ذ‬ّ‫ثݣ‬ ‫َأذ‬� ‫ْعاواذ‬‫ت‬ ‫وار‬ ،‫وح‬ُ‫ر‬ ،‫شا‬ ‫ْحاكامغ‬‫ت‬ ْ‫م‬‫ش‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫يث‬ِّ‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫“نش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫عاوذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ور‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬12 ”.‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫فاوث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫فارن‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫شهاذث‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ذذ‬ّ‫ه‬‫ثش‬ ‫“شك‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬13
  • 1948 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫شهاذث‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫واخّا‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ذغ‬ْ‫شه‬ ‫نش‬ ‫“مارا‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬14 ”. ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬ ،‫راحغ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ُ‫ؤ‬ ‫يغ‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫د‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ْچا‬‫د‬‫ث‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫وم‬ُ‫َأيس‬� ‫ساب‬ْ‫علاح‬ ‫حاكامم‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬15 .‫راحغ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يغ‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫د‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫رحكام‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ،‫حاكمغ‬ ‫مارا‬ ،‫نش‬ ‫ؤ‬16 .‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ْحاكامغ‬‫ت‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ُورا‬‫ث‬17 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ ،‫ي‬ِ‫د‬ْ‫وح‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ذن‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫نش‬18 .‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫شهاذث‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫عاوذ‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬19 ”.‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ثاباباث‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ .‫بابا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ُ‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫“ك‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ”‫باباش؟‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫َأوارن-ا‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�20 ”.‫بابا‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫يك‬ِ‫ل‬ْ‫ع‬‫ما‬ .‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ماذ‬ْ‫ر‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫َأم‬� ،‫ذقث‬ّ‫ص‬ ‫ن‬ ‫وق‬ُ‫ذ‬‫ن‬ّ‫ص‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬21 .‫ِيض‬‫و‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يف‬ِّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ .‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ثم‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫وم‬ُ‫ز‬‫ثار‬ ‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫“نش‬ ‫عاوذ‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ِنغ‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬22 ”.‫ثاسم‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫نش‬ ‫راحغ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬23 ”‫ثاسم’؟‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫نش‬ ‫راحغ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫‘ما‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ ،‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫نش‬ ،‫اي‬ّ‫د‬‫وا‬ْ‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫“ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫ينم‬ِ‫ُوم‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ .’‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ثم‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫َأذ‬�‘ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬24 .‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ذ‬ ‫“نش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ”‫شك؟‬ ‫يذ‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬25 ”.‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ثم‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫نش‬ ‫ذ‬ ‫خاوم‬ ‫َأذ‬� ‫ارغ‬ّ‫م‬‫ز‬ ‫خف‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫نش‬26 .‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬ .‫حكمغ‬ ‫خاوم‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫نش‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬28 .‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ‫يسن‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫شا‬ ‫يمن‬ِ‫ه‬ْ‫ف‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬27 ‫غ‬ّ‫تݣ‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ُ‫ؤ‬ ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫مم‬ْ‫فه‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذم‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ثس‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫“خ‬ ‫رمذ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫اوارغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫حاجث‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ،‫ي‬ِ‫د‬ْ‫وح‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ثاباباث‬ .‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬29 .‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ،‫ين-ا‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫ثمس‬ ‫خ‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬30 ”.‫يارضان‬ ‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫غ‬ّ‫تݣ‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ .‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬
  • 195 8 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫برا‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ي‬َ‫أ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫ِيم‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫فم‬ّ‫ط‬‫ث‬ ‫ِّيمم‬‫ق‬‫ث‬ ‫“مارا‬ ‫ومنن‬ُ‫ي‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذاين‬ُ‫و‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�31 ‫ين‬ّ‫“نش‬ ‫خاس‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�33 ”.ّ‫ر‬‫حا‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬32 ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ”‫م’؟‬ّ‫ر‬‫ْواحا‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫‘ك‬ ‫يذ‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ارذ‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ .‫حد‬ ‫يذ‬ِ‫ب‬‫نع‬ ‫وار‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ،‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬34 ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ماشا‬ ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬35 ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ن‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫نغ‬ّ‫س‬ّ‫نش‬37 .‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِّ‫ر‬‫و‬ُ‫ِح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫ِيم‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫يث‬ِّ‫م‬‫ثم‬ ّ‫ر‬‫ِحا‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫خ‬36 .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫شان‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫وف‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأوار‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫غم‬ْ‫ن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬ ،‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬ْ‫رج‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ .‫بابا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫س‬ ‫اوارغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬38 .‫ذايوم‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْجيم‬‫د‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫يك‬ِ‫ل‬‫“ماع‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”.‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫نغ‬ْ‫ث‬‫“بابا‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�39 ”.‫ْوم‬‫ن‬ ،‫غم‬ْ‫ن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬40 .‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫ث‬ ‫وار‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫س‬ ِ‫إ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫اوارن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ين‬ّ‫“نش‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ”.‫باباثوم‬ ‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬41 .‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫شا‬ ‫ي‬ِّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫نغ‬ْ‫ث‬‫بابا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫نغ‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ينا‬ِّ‫ز‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ِيق‬‫ر‬‫نخ‬ ‫يس‬ِ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ي‬َ‫أ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫غغ-د‬ّ‫ف‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ـي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫باباثوم‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫يك‬ِ‫ل‬‫“ماع‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�42 ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬43 .‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫شا‬ ‫يغ‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫د‬ ‫وار‬ .‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫يغ-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِيس‬‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�44 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ِ‫إ‬� ‫رم‬ْ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ُو؟‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوارن‬ ِ‫إ‬� ‫يمم‬ِ‫ه‬ْ‫ف‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫وار‬ ُ‫ؤ‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ّ‫ق‬‫ِن‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ .‫باباثوم‬ ‫ن‬ ‫زران‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫م‬ّ‫ثݣ‬ ‫َأذ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثاباباث‬ ‫ذ‬ ‫س‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫يق‬ِّ‫ر‬‫ُخا‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ور‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫ي‬ِ‫مرم‬ . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫َأوم‬� ‫ارغ‬ّ‫ق‬ ‫نش‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫ماشا‬45 .‫يق‬ِّ‫ر‬‫ُخا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ثاباباث‬ ‫ذ‬ ‫يقن‬ِّ‫ر‬‫ِيخا‬-‫و‬ُ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ذايس‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ارغ‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ُوب؟‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫خ‬ ‫نع‬ْ‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ِي‬‫و‬46 .‫شا‬ ‫يمنم‬ِ‫ت‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫واوارن‬ ِ‫إ‬� ‫را‬ْ‫ِتس‬‫إ‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬47 ‫شا؟‬ ‫يمنم‬ِ‫ت‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ”.‫شا‬ ‫ِيم‬‫ر‬‫ثتس‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫س‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجيم‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫برا‬ِ‫إ‬� ‫قبر‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫وغا-ث‬ُ‫ث‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ذايك‬ ُ‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫َأساما‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ا‬ّ‫ن‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ُذاين‬‫ؤ‬48 ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫بابا‬ ‫ارغ‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ ،‫يطان‬ِّ‫ش‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫“نش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬49 ”.‫يطان‬ِّ‫ش‬
  • 1969 ،8 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ُ‫ؤ‬ ‫ون‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ‫خاس‬ ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫وغ‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫وار‬ ‫نش‬50 .‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫حقارام‬ّ‫ثس‬ ‫ذݣ‬ ‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬51 .‫ِحكم‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذايك‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫و‬ُّ‫“رخ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬52 ”.‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ‫ِزار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫‘مارا‬ ‫ّارذ‬‫ق‬‫ث‬ ‫شك‬ .‫وثن‬ُّ‫م‬ ‫كاشافن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .‫يطان‬ِّ‫ش‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ْنغ‬‫ث‬‫ِّي‬‫د‬‫ج‬ ‫خ‬ ‫ثمغارذ‬ ‫شك‬ ‫ما‬53 .’‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ‫اس‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫“مارا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬54 ”‫ّك؟‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫بذ‬ْ‫حس‬ْ‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ .‫وثن‬ُّ‫م‬ ‫كاشافن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬ ‫وثن؟‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ْچا‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫بابا‬ .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ْجيغ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫ماشا‬ ،‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬55 .‫ّغ‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّارم‬‫ق‬‫ث‬ ‫ينخف‬ِ‫م‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ث‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ .‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأم‬� ‫يقن‬ِّ‫ر‬‫ِيخا‬-‫و‬ُ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫نش‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،’‫ينغ‬ِّ‫س‬ ‫ث‬ ‫‘وار‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫مارا‬ .‫ث‬ ‫ِزار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫س‬ ‫ْراجا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ِّيثوم‬‫د‬‫ج‬56 .‫ّس‬‫ن‬ ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫فغ‬ّ‫ط‬‫ت‬ ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ين‬ِ‫خمس‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارك‬ ‫وار‬ ‫“عاذ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬57 ”.‫ِفارح‬‫إ‬� ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ،‫ث‬ِ‫ا‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ّ‫َأس‬� ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�58 ”‫يم؟‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫يذ‬ِّ‫ثݣ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ،‫سا‬ُ‫و‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬59 ”.‫ْجيغ‬‫د‬ ‫نش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ّ‫ق‬‫و‬ُ‫ِش‬‫إ‬� ،‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ار‬ّ‫ف‬‫و‬ُ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬ ،‫َأرجمن‬� .‫ا‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫خاسن‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ،‫ْسن‬‫ن‬ ‫ط‬ْ‫وس‬ْ‫ر‬ ‫س‬ّ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ز‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذارغار‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ف‬‫ݣن‬ْ‫س‬َ‫أ‬� 9.‫ِخرق‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ي‬ِ‫وام‬ ‫زݣ‬ ‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫ا‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫خاسن-د‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬1 ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ما‬ ،‫ِخضان‬‫إ‬� ‫ِي‬‫و‬ ،‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ث‬ ‫سان‬ْ‫ق‬ّ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِمحضارن‬‫إ‬�2 ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ِخض‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬“ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬3 ”‫َأذارغار؟‬� ‫ذ‬ ‫ِخرق‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ي‬ِ‫َأرام‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫لوال‬ .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ضهارنت‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ِمسار‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫لوال‬ ‫ثاس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� .‫ِير‬‫ز‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫عاذ‬ ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ،‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫مغ‬ْ‫ذ‬‫خ‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫و‬‫و‬ُ‫ِش‬‫إ‬�4 ‫ذ‬ ‫نش‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫ينثرا‬ِ‫م‬5 .‫ِخذم‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ان‬ّ‫ف‬‫ُو‬‫ك‬ِ‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ْچاع‬‫د‬‫َأب‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫وسف‬ُّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬6 ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ُݣرمام‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫يرذذ‬ِّ‫ثس‬ ،‫وح‬ُ‫ر‬“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�7 .‫ْچاع‬‫د‬‫ُب‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ُذارغار‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ش‬ّ‫ن‬‫ِح‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ .‫ْوارا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ور‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ،‫يرذ‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� .’‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬�‘ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ِسم-ا‬‫إ‬� ،”‫ووام‬ُ‫ل‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نن‬ّ‫س‬ ‫قبر‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫يران‬ِّ‫ج‬8 .”‫ذايس‬ ‫ِي-د‬‫و‬‫ِتا‬‫إ‬�“ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ّان‬‫ن‬ ”.‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫شا‬9 ”‫اار؟‬ّ‫ت‬‫ِتس‬‫إ‬� ‫يمان‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬11 ”‫ّك؟‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫منت‬ْ‫ز‬‫ْوار‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬10 ”.‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬
  • 197 9 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫وح‬ُ‫ر‬‘ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ش‬ّ‫ن‬‫ِح‬‫إ‬� ،‫ْچاع‬‫د‬‫َأب‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬12 ”.‫ِيغ‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ ‫رغ‬ْ‫ذو‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يرذغ‬ِّ‫س‬ ،‫وحغ‬ُ‫ر‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ .’‫يرذذ‬ِّ‫ثس‬ ،‫ووام‬ُ‫ل‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫ُݣرمام‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ”.‫ينغ‬ِّ‫س‬ ‫“وار‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”‫ا؟‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫بث‬ّ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬14 .‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ‫قبر‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫َأوين-د‬�13 ‫ور‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ،‫عاوذ‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫قسان‬ّ‫س‬15 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫اس‬ ‫زم‬ْ‫ر‬‫يا‬ ُ‫ؤ‬ ‫ْچاع‬‫د‬‫َأب‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ”.‫ِيغ‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ ‫رغ‬ْ‫ذو‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يرذغ‬ِّ‫س‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫خ‬ ‫ْچاع‬‫د‬‫َأب‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬�“ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ .‫ْوارا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫شا‬ ‫ار‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ناذم-ا‬ْ‫ب‬“ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫شا‬16 ”‫ينا؟‬ِ‫ث‬ ‫َأم‬� ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ّان‬‫ف‬‫َأع‬� ‫ذ‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫شا‬ .”‫بث‬ّ‫س‬ ‫زم‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫ي‬ِ‫َأرام‬� ،‫شك‬ ‫ّارذ‬‫ق‬‫ث‬ ‫خاس‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ُذارغار‬‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫عاوذ‬ ‫ّان‬‫ن‬17 .‫جاراسن‬ ‫و‬ُّ‫ط‬‫ُب‬‫ؤ‬ ‫ِمسار‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫شا‬ ‫ينن‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬18 ”.‫َأمكاشاف‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ”‫ّك؟‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫قسان‬ّ‫س‬19 .‫ْوارا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫رن‬ْ‫ِذو‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫لوال‬ ‫خ‬ ‫راغان‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫َأرام‬� ،‫ْوارا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ور‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ‫ْوارا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ِ‫إ‬� ‫َأذارغار؟‬� ‫ذ‬ ‫ْواخرق-د‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ّارم‬‫ق‬‫ث‬ ‫ينخف‬ِ‫م‬ ‫يثوم‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ثن‬ ‫ْواخرق-د‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يثنغ‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ين‬ّ‫“نش‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫لوال‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�20 ”‫و؟‬ُّ‫رخ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫يارزمن‬ ‫اس‬ ‫ذ‬ ‫ِي‬‫و‬ ُ‫ؤ‬ ‫ين‬ِّ‫نس‬ ‫وار‬ ،‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ْوارا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ماشا‬21 .‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ”.‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ور‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ِيغ‬‫ر‬‫َأب‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫ث‬ ‫سقسام‬ .‫شا‬ ‫ين‬ِّ‫نس‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫معاهاذن‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫زݣ‬ ‫وذن‬ّ‫ݣ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫لوال‬ ‫ّان‬‫ن‬22 ‫ّس‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫لوال‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬23 .‫وݣ‬ُ‫ݣ‬‫ينا‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫غ‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِشهذن‬‫إ‬� ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ّ‫ِيس‬‫و‬ ‫ثاوارا‬ ‫راغان-د‬24 ”.‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ث‬ ‫سقسام‬ ،‫ِيغ‬‫ر‬‫َأب‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫“ن‬ ”.‫ُوب‬‫ن‬‫ُمذ‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ياز-ا‬ْ‫ر‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� !‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ْچا‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫“س‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِ‫ي‬-‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫راشث‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ،‫ينغ‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫ُوب‬‫ن‬‫َأمذ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫“ما‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬25 ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫زم‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ا؟‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ايك‬ّ‫ز‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬26 ”.‫ِيغ‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ،‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ‫رم‬ْ‫ثس‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ .‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫ث‬ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬27 ”‫ّك؟‬‫ن‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ث‬ ‫وارن‬ّ‫ك‬28 ”‫ّس؟‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫رن‬ْ‫ذو‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫ما‬ ‫ي؟‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫وارا‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ين‬ّ‫نش‬29 .‫وسى‬ُ‫م‬ ‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ماشا‬ !‫ّس‬‫ن‬ ‫ضار‬ْ‫َأمح‬� ‫ذ‬ ‫“شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬30 ”.‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِّ‫نس‬ ‫وار‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ماشا‬ ،‫وسى‬ُ‫م‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ور‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫زم‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫واخّا‬ ،‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫جب‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ار‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬ ‫ماشا‬ ،‫ناب‬ْ‫ذ‬‫ِم‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫شا‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ِتس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫نس‬ ‫ين‬ّ‫نش‬31 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫قاع‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬32 .‫ِسر‬‫إ‬� ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫وا‬ ‫مارا‬33 .‫َأذارغار‬� ‫ذ‬ ‫ِخرق-د‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫زم‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬
  • 19810 ،9 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ما‬ ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫رذ‬ّ‫م‬‫ك‬ْ‫ث‬ ‫خرقذ-د‬ْ‫ث‬ ‫“شك‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�34 ”!‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ .‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫ث‬ ‫ْضارن‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ”‫َأنغ؟‬� ‫رماذذ‬ّ‫ثس‬ ‫نذ‬ْ‫م‬‫ُو‬‫ث‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وفا‬ُ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫م‬ُ‫ؤ‬ ،‫ؤشا‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫ث‬ ‫ْضارن‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬�35 ”‫َأمنغ؟‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬� ،‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫نا‬ْ‫ع‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬36 ”‫ي؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬38 ”.‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫اوارن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يش‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�37 ‫غار‬ ‫يغ‬ِ‫س‬ُ‫ؤ‬ ‫د‬ ‫غار‬ ِ‫إ‬� ‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ر‬ ِ‫إ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬39 .‫َأس‬� ‫ِعبذ‬‫إ‬� ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ”‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬� ،‫منغ‬ُ‫ؤ‬“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ُ‫ؤ‬40 ”.‫ذارغرن‬ ‫َأذ‬� ‫ْواران‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ُ‫ؤ‬ ‫ِين‬‫ر‬‫ِي‬‫و‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫زارن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫عاوذ‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫يس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ‫ِذارغارن‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ْچام‬‫د‬‫ث‬ ‫يك‬ِ‫ل‬‫“ماع‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�41 ”‫ِذارغارن؟‬‫إ‬� ‫ذ‬ ”.‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ،’‫ْوارا‬‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�‘ ‫ّارم‬‫ق‬‫ث‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬ ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫حان‬ْ‫ب‬‫ص‬َ‫أ‬� ‫ذ‬ ‫مكسا‬َ‫أ‬� ‫ذ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ 10‫ن‬ ‫ام‬ّ‫وخ‬ ‫غار‬ ‫ارث‬ّ‫و‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يذفن‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬1 ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬2 .‫ان‬ّ‫و‬‫َأخ‬� ‫ذ‬ ‫ّار‬‫ف‬‫َأش‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ِ‫إ‬� ‫زم‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ارث‬ّ‫و‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫َأعس‬�3 .‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫َأمكسا‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫و‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫فن‬ْ‫ذ‬‫يا‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ثن‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْسن‬‫ن‬ ‫ِسماون‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ِراغا‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ِسر‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأذ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫اثسن‬ّ‫ز‬ ‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫غ‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�4 .‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫غ‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫ّارن‬‫ف‬‫ض‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬ّ‫ر‬‫َأبا‬� ‫ماشا‬5 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫فار‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫ماشا‬ ،‫ير-ا‬ِّ‫ت‬‫َأم‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�6 ”.‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬ّ‫ر‬‫ُبا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫ينن‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫رن‬ْ‫َأرو‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫“س‬ ‫عاوذ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬7 .‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يسن‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ين‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫ثمس‬ ِ‫إ‬� ‫شا‬ ‫يمن‬ِ‫ه‬ْ‫ف‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫قبر‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬8 .‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫و‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ‫نش‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ارث‬ّ‫و‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ‫نش‬9 .‫ِي‬‫ر‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ماشا‬ .‫انن‬ّ‫و‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ّارن‬‫ف‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ثن‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ّار‬‫ف‬‫َأش‬�10 .‫ياروس‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ياف‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ياذف‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ .‫نجم‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ياذفن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫يغ-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ‫نش‬ .‫ك‬ّ‫ل‬‫ه‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِغارص‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ياشار‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫يس‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ‫ذ‬ ‫َأمكسا‬� .‫حان‬ْ‫ب‬‫َأص‬� ‫ذ‬ ‫َأمكسا‬� ‫ذ‬ ‫نش‬11 .‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫س‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارسن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫َأمشاراي‬� ‫ماشا‬12 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫وسا‬ُ‫ر‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫حان‬ْ‫ب‬‫َأص‬� ّ‫يج‬ ‫َأذ‬� ،‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ّ‫ش‬ُ‫ؤ‬ ‫ِزار‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫خ‬ .‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫باب‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ُ‫ؤ‬ ‫َأمكسا‬� ‫يارور‬ ‫َأمشاراي‬�13 .‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ْچع‬‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ضف‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ثن‬ ‫َأذ‬� ‫ن‬ّ‫ش‬ُ‫ؤ‬ .‫يارور‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ .‫حان‬ْ‫ب‬‫َأص‬� ‫ذ‬ ‫َأمكسا‬� ‫ذ‬ ‫نش‬14 .‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫َأمشاراي‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬
  • 199 10 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ .‫ثاباباث‬ ‫نش‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬�15 ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫شا‬ ‫ْجين‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫عاذ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬16 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ج‬‫ي‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫رن‬ْ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثانيا‬ ‫هغ‬ْ‫ذ‬‫ن‬ ‫ثن-د‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ار‬ّ‫و‬‫و‬ُ‫ِش‬‫إ‬� .‫ام-ا‬ّ‫وخ‬ ‫زݣ‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫س‬17 .‫سا‬ْ‫ك‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يمارث‬ِ‫ح‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ماشا‬ ،‫ي‬ِ‫ِكس‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬18 .‫عاوذ‬ ‫يغ‬ِ‫كس‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫يز‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ُ‫ؤ‬ ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ولطا‬ ُّ‫ص‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫يغ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬ ‫نش‬ ‫جار‬ ‫و‬ُّ‫ط‬‫ُب‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫عاوذ‬ ‫ِمسار‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬19 ”.‫بابا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ت‬ ‫فغ‬ّ‫ط‬ ‫ث-ا‬ّ‫ي‬‫ثاوص‬ .‫عاوذ‬ ‫يغ‬ِ‫كس‬ ،‫ِي‬‫ر‬‫وها‬ُ‫ب‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫يطان‬ِّ‫ش‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�20 .‫واوارن-ا‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫س‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ما‬ .‫ُمارياح‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ْجين‬‫د‬ ‫وار‬ ‫َأوارن-ا‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬�21 ”‫ثتسرام؟‬ ‫غارس‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ”‫ِذارغارن؟‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫زم‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫َأذ‬� ‫عاوذ‬ ‫يطان‬ِّ‫ش‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫غن‬ْ‫ن‬ ‫ذ‬َ‫أ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫ر‬َ‫أ‬� ‫ذاين‬ُ‫ؤ‬ .‫مشثا‬ْ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ .‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ن‬ ‫وعذار‬ ‫ذ‬ ‫ع‬ّ‫ق‬‫ُر‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫يوض-د‬ِ‫ي‬22 ‫َأس-د‬� ‫ّضن‬‫ن‬24 .‫ولايمان‬ُ‫س‬ ‫ن‬ ‫يلارن‬ِ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫س‬ ‫ُولوار‬‫ك‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬23 ‫س‬ ‫ث‬ ‫َأنغ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫مارا‬ ‫ُوير؟‬‫ن‬ ‫ذ‬ّ‫ج‬‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫انغ‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫مرم‬ ‫َأر‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫يغ‬ِّ‫ݣ‬ ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ .‫ينم‬ِ‫ُوم‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬25 ”.‫بطايطاي‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجيم‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ينم‬ِ‫ُوم‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬26 .‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫ذنت‬ّ‫ه‬‫ش‬ ،‫بابا‬ ‫ن‬ ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫ثن‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ج‬‫ي‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬27 .‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫كن‬ّ‫ل‬‫ْواه‬‫ت‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫اسن‬ ‫َأذ‬�28 .‫فارن‬ ْ‫ض‬ ‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ين‬ِ‫ِوش‬‫إ‬� ‫ثن‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫بابا‬29 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُوس‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ف‬ّ‫ط‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ثن‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫قاع‬ ‫ذ‬ ‫نش‬30 .‫بابا‬ ‫ن‬ ‫ُوس‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ضف‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ثن‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ .‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫خ‬ ‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬32 .‫َأرجمن‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫عاوذ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬31 ”.‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫بابا‬ ِ‫إ‬� ‫سنت‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫مان‬ ِ‫إ‬� .‫بابا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين‬ِ‫ن‬‫حا‬ْ‫ب‬‫يص‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫َأوم‬� ‫شنغ‬ّ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ج‬‫نار‬ ‫شك‬ ‫“وار‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫خاس‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�33 ”‫ثارجمم؟‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫واخ‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫يذ‬ِّ‫ر‬‫ثا‬ ُ‫ؤ‬ ‫ثكفارذ‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ،‫حانت‬ْ‫ب‬‫ثاص‬ ‫ذ‬ ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫‘نش‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ُو‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬34 ”.‫ْجيذ‬‫د‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫واوار‬ ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ِ‫إ‬� ’‫يثن‬ِّ‫ب‬‫ِر‬‫إ‬�‘ ‫ثن‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫مارا‬35 ‫يثن’؟‬ِّ‫ب‬‫ِر‬‫إ‬� ‫ذ‬ ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ْواق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ّارم‬‫ق‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬36 ،‫يس‬ِ‫وذل‬ ‫ْوايارز‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي’؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�‘ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،’!‫ثكفارذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�‘ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬�
  • 20011 ،10 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ،‫ثنت‬ ‫مغ‬ْ‫ذ‬‫خ‬ ‫مارا‬38 .‫شا‬ ‫تامنم‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫بابا‬ ‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫شا‬ ‫مغ‬ْ‫ذ‬‫خ‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫مارا‬37 ‫ثاباباث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫َأمنم‬� ،‫ينم‬ِ‫ُوم‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫ْسن‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫جار‬ ‫َأسن‬� ‫ّر‬‫ت‬‫و‬ُ‫ت‬‫ِخ‬‫إ‬� ،‫عاوذ‬ ‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬�39 ”.‫ذايس‬ ‫ي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫اص‬ّ‫ط‬‫غ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫غار‬ ‫ُون‬‫ذ‬ْ‫ر‬‫ُأ‬�‫ل‬ ‫ن‬ ‫ْزار‬‫غ‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫اض‬ّ‫م‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫ِراح‬‫إ‬�40 ‫وار‬ ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬“ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫غارس‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬41 .‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬42 ”. ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫خ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ماشا‬ ،‫رامث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� .‫يها‬ِ‫ذ‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ث‬ْ‫مو‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يعازر‬ِ‫ل‬َ‫أ‬� ‫ن‬ ‫ّار‬‫ك‬‫سن‬َ‫أ‬� 11‫شار‬ْ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ثعانيا‬ْ‫ي‬‫با‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ،‫ِهرش‬‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬1 ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫نن‬ّ‫ه‬‫ِذ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ماريم‬2 .‫مارثا‬ ‫ْشماس‬‫ت‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ماريم‬ ‫ن‬ ‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫ُماس‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫اف‬ّ‫و‬ُ‫ُش‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ح‬ّ‫ثمس‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫ر‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫ن‬ ‫واحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫س‬ ،‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫زار‬ْ‫خ‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ّانت‬‫ن‬ ،‫غارس‬ ‫ين‬ِ‫ث‬‫ْشما‬‫ت‬‫و‬ْ‫ث‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫نث‬ّ‫ك‬ّ‫س‬3 .‫ِهرش‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫“رهراش-ا‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬4 ”.‫ِهرش‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫مارثا‬ ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬5 ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ؤ‬ .‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫ذ‬ ‫ْشماس‬‫ت‬ُ‫و‬ ‫ذ‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫عاذ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ،‫ِهرش‬‫إ‬� ‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ِسرا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫َأرام‬�6 ‫ن‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫ْراح‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫َأنغ‬� ّ‫أج‬�“ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�7 .‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫َأذ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫ُذاين‬‫ؤ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫وام‬ ‫زݣ‬ ‫وس‬ُ‫ر‬ْ‫ذ‬ ،‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ِمحضارن‬‫إ‬�8 ”.‫ا‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬9 ”‫عاوذ؟‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫راحذ‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫شك‬ ‫ما‬ ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫واخّا‬ ،‫َأرجمن‬� ‫شك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫شا‬ ‫ِيض‬‫ر‬‫ْنق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ِير‬‫ز‬ُ‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬ ‫ين؟‬ِ‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ثنعاش‬ ‫ِير‬‫ز‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ِنقارض‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ْجيرث‬‫د‬ ‫س‬ ‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫ن‬ّ‫ج‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬10 .‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ْوارا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ّغ‬‫ن‬ ‫ُّوكر‬‫د‬‫َأم‬� ،‫يعازار‬ِ‫َأل‬�“ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�11 ”.‫فاوث‬ْ‫ث‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫مارا‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬12 ”.‫ارغ‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫س‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫ص‬ّ‫ط‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫َأسن‬� ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ‫خ‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬13 ”!‫نفا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ص‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ .‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫بطايطاي‬ ‫س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬14 .‫يضص‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫احث‬ّ‫ر‬‫َأ‬� ‫خ‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫َأنغ‬� ‫م‬ّ‫ج‬ ‫ماشا‬ .‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ْجيغ‬‫د‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫َأوم‬� ‫فارحغ‬ ‫نش‬ ‫ؤ‬15 ‫َأنغ‬� ّ‫أج‬�“ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِمعاشارن‬‫إ‬� ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ،’‫يو‬ِ‫ن‬‫َأش‬�‘ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ُوما‬‫ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬16 ”.‫ْراح‬‫ن‬ ”.‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ث‬ّ‫م‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ْراح‬‫ن‬ ‫َأذ‬�
  • 201 11 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ذݣ‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫وام‬ ‫زݣ‬ ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫َأربعا‬� ‫ون‬ُ‫ذ‬‫ع‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫وفا‬ُ‫ي‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬17 ‫(=عراحار‬ ’‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِِ‫ذ‬‫ِستا‬‫إ‬�‘ ‫ن‬ ‫خمسثاش‬ ‫عراحار‬ ‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫ُوذس‬‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ثعانيا‬ْ‫ي‬‫با‬18 .‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ان‬ّ‫ز‬‫ع‬ ‫ثنت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ماريم‬ ‫ذ‬ ‫مارثا‬ ‫غار‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�19 )‫يثر‬ِ‫وم‬ُ‫ل‬‫ي‬ِ‫ك‬ ‫ن‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ‫ماريم‬ ‫ماشا‬ ،‫ثرقا‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ّغ‬‫ف‬‫ث‬ ،‫يوض-د‬ِ‫ي‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫مارثا‬ ‫را‬ْ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫رام‬20 .‫سنت‬ْ‫ث‬‫ُما‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ِي‬‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ذا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫شك‬ ‫يك‬ِ‫ل‬ْ‫ع‬‫ما‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ِ‫إ‬� ‫مارثا‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬21 .‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِّيم‬‫ق‬‫ث‬ ‫اش‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ثتارذ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫عاوذ‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫عاذ‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬22 .‫ُما‬‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نغ‬ّ‫“س‬ ‫مارثا‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬24 ”.‫ُمام‬‫ؤ‬ ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬23 ”.‫ِوش‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ُوكرا‬‫ن‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ‫“نش‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬25 ”.‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫وكرا‬ُ‫ن‬ْ‫ث‬ ‫ما‬ .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ِي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ومن‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ارن‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ُ‫ؤ‬26 ،‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫واخّا‬ ،‫ار‬ّ‫د‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫يامنن‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُمنغ‬‫ؤ‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬� ،‫“واه‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬27 ”‫َأيا؟‬� ‫مان‬ ‫س‬ ‫ثتامنذ‬ ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫تاسن‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫ذا‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬�“ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،ّ‫حس‬ْ‫ر‬ ‫س‬ ‫ماريم‬ ‫ْشماس‬‫ت‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫راغا‬ْ‫ث‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ْ‫ث‬ ،‫َأيا‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬28 ‫د‬ ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬30 .‫غارس‬ ‫ي-د‬ِ‫ُوس‬‫ث‬ ،‫را‬ّ‫ز‬‫ثا‬ ‫س‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ث‬ ،‫َأيا‬� ‫را‬ْ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫رام‬29 ”.‫خام‬ ‫ْراغا-د‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُذاين‬‫ؤ‬31 .‫مارثا‬ ‫ثرقا‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫ُوغا-ث‬‫ث‬ ‫ماشا‬ ،‫شار‬ْ‫ذ‬ ‫غار‬ ‫عاذ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ،‫ّغ‬‫ف‬‫ث‬ ،‫را‬ّ‫ز‬‫ثا‬ ‫س‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ث‬ ‫ماريم‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ،‫ت‬ ‫ان‬ّ‫ز‬‫ْع‬‫ت‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ُ‫ؤ‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� .’‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫و‬ُ‫ر‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�‘ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ت‬ ‫فارن‬ ْ‫ض‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫ضا‬ْ‫و‬‫ث‬ ،‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ثز‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫غار‬ ‫ماريم‬ ‫ُوسا‬‫ث‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬32 ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫رام‬33 ”.‫شا‬ ‫ِي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ُما‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫ذا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫شك‬ ‫يك‬ِ‫ل‬ْ‫ع‬‫ما‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬34 ّ‫ز‬‫ِنه‬‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ّهور‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫ون‬ُ‫ْر‬‫ت‬ ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ذ‬ ‫و‬ُ‫ثثر‬ ‫زارم‬ْ‫“خ‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬36 .‫و‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬35 ”.‫زارذ‬ْ‫ثخ‬ ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬� ،‫َأراح-د‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ”‫ارسم؟‬ّ‫ثس‬ ِ‫إ‬� ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫يارزمن‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫وا‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫شا‬ ‫ماشا‬37 ”.‫ِتخس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫حار‬ْ‫مش‬ ”‫شا؟‬ ‫ِي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ،‫ُذارغار‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫ذݣ‬ ‫عاوذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّهور‬‫ن‬ِ‫إ‬�38 ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ”.‫ضارث‬ ْ‫ثاص‬ ‫يم‬ِ‫“كس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬39 .‫خاس‬ ‫ارس‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ضارث‬ ْ‫ثص‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫َأربعا‬� ‫خاس‬ ‫و‬ُ‫ذ‬ْ‫ع‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫وض‬ ُ‫يارص‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ،‫وثن‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ماس‬ْ‫ْش‬‫ت‬ُ‫ؤ‬ ،‫مارثا‬ ”‫ي؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫زارذ‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫نذ‬ْ‫م‬‫ُو‬‫ث‬ ‫مارا‬ ،‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ام‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�40 ”.‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫غار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ .‫وثن‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫يارسا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ضارث‬ ْ‫ثاص‬ ‫ين‬ِ‫س‬ّ‫ك‬41 ،‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ِيذ‬‫ر‬‫ثتس‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬42 .‫ِيذ‬‫ر‬‫ثس‬ ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫عافاك‬ ،‫ثاباباث‬ ‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ذ‬ّ‫ك‬ّ‫ثس‬ ‫شك‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫َأمنن‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ث‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ،‫ّضن‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ماشا‬
  • 20212 ،11 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫ين‬ِّ‫ت‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬44 ”!‫غ-د‬ّ‫ف‬ ،‫يعازار‬ِ‫َأل‬�“ ‫ذ‬ْ‫ه‬ّ‫ج‬ ‫س‬ ‫ِراغا‬‫إ‬� ،‫َأيا‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬43 ”.‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� .‫ّس‬‫ن‬ ‫وب‬ُ‫ب‬ْ‫م‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ير‬ِ‫ذ‬‫ُمن‬‫ؤ‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫رشفن‬ ‫س‬ ‫شارفن‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ”.‫ِراح‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ث‬ ‫م‬ّ‫ج‬ .‫َأس-د‬� ‫“فسيم‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫غن‬ْ‫ن‬ ‫ذ‬َ‫أ‬� ‫ون‬ُّ‫ز‬‫ر‬َ‫أ‬� ‫ُوذاين‬ 2-1:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:1-2؛‬ .‫مار‬ ‫62:1-5؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫شا‬ ‫ماشا‬46 .‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ،‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ماريم‬ ‫غار‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�45 ‫ذ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬47 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫َأسن‬� ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫وحن‬ُ‫ر‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،'‫ِين‬‫ر‬‫يذ‬ِ‫ه‬‫ون‬ُ‫'س‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫كاما‬ْ‫لمح‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫و‬ُ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ،‫َأمنن‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ،‫َأميا‬� ‫ث‬ِ‫ا‬ ّ‫نج‬ ‫مارا‬48 .‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ياز-ا‬ْ‫ر‬‫َأ‬� ‫؟‬ّ‫ݣ‬‫ن‬ ‫غا‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�49 ”.‫ّغ‬‫ن‬ ‫ݣنس‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ّغ‬‫ن‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫سن‬ّ‫ك‬ ‫َأذ‬� ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫وما‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫يمم‬ِ‫ه‬ْ‫ف‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬50 ‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫“ك‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫واس‬ّ‫ُسݣ‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫َأز‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫قايافا‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وذ‬ُ‫ذ‬ْ‫ي‬‫و‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ِ‫إ‬� ‫ّع‬‫ف‬‫ِن‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫شا‬ ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫َأز‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ث‬ ‫َأم‬� ،‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وار‬51 ”.‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ّغ‬‫ن‬ ‫ݣنس‬ْ‫ر‬ ‫وار‬52 .‫ݣنس‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ْكاشاف‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫ِّي‬‫ن‬ ‫واس‬ّ‫ُسݣ‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫وا‬ْ‫ر‬‫ثا‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫ون‬ُ‫م‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ݣنس‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫حاشا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫س‬54 .‫ْغن‬‫ن‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫شاوارن‬ْ‫م‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ّ‫واس‬ ‫زݣ‬53 .‫ْچعن‬‫د‬‫ْواز‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫غار‬ ،‫را‬ْ‫رخ‬ ‫ُوذس‬‫ث‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬ّ‫س‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫بطايطاي‬ ‫س‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫جار‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ،’‫‘باسخا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬55 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يم‬ِ‫ي‬‫ِفرا‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ينت‬ِْ‫ذ‬‫ثن‬ ‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ارن‬ّ‫ه‬‫ط‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يم‬ِ‫ُرشال‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� .‫يوض-د‬ِ‫ي‬ ‫عراين‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّن‬‫د‬‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫جاراسن‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خ‬ ‫ون‬ُّ‫ز‬‫َأر‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬56 ،‫باسخا‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫قبر‬ ‫ْسن‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬�57 ”‫يذ؟‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫يس‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ‫ْوارام؟‬‫ت‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ .‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ان‬ّ‫وص‬ ‫ثعانيا‬ْ‫ي‬‫با‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫غران‬ِ‫إ‬� ‫ور‬ُ‫ط‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫س‬ ‫ْهان‬‫ذ‬َ‫أ‬� 9-3:14 .‫مار‬ ‫62:6-31؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ 12‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫ثعانيا‬ْ‫ي‬‫با‬ ‫غار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ،‫باسخا‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫قبر‬ ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬1 ‫مارثا‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ن‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫اس‬ ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬2 .‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫ماريم‬ ‫ي-د‬ِ‫ثكس‬3 .‫ابرا‬ّ‫ط‬ ‫غار‬ ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫يمن‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫يعازار‬ِ‫َأل‬� .‫سخّار‬ْ‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬
  • 203 12 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ثمسح‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫هن‬ْ‫ذ‬‫ث‬ ،‫يغرا‬ِ‫ث‬ ‫فا‬ ْ‫ثص‬ ‫بل‬ْ‫ن‬ّ‫ص‬ ‫ن‬ ‫واحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ضر‬ْ‫ر‬‫َأ‬� ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬�4 .‫و‬ُّ‫ر‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫ن‬ ‫واحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫س‬ ‫ور‬ُّ‫ثش‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫اف‬ّ‫و‬ُ‫ُش‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫واحث-ا‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫شا‬ ‫ز‬ْ‫ن‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫“ماي‬5 ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫من‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫غا‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِ‫وط‬ُ‫ِيي‬‫ر‬‫ِسخا‬‫إ‬� ‫معان‬ِ‫س‬ ‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ث‬ ‫شقان‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫َأيا‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬6 ”‫راض؟‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ش‬ْ‫و‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ينار‬ِّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫م‬ ‫ثرث‬ ‫س‬ ‫و‬ُّ‫ر‬‫ي‬ِ‫م‬ .‫ارسن‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫س‬ّ‫ك‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وق‬ُ‫ذ‬‫ن‬ّ‫ص‬ ‫غارس‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫ّار‬‫ف‬‫َأش‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ماشا‬ ،‫راض‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ،‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ا-ثن‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫راض‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬8 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ّ‫واس‬ ِ‫إ‬� ‫ت‬ِ‫ا‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫خ‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ت‬ ‫م‬ّ‫“ج‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬7 ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نن‬ّ‫س‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬�9 ”.‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫يذوم‬ِ‫ك‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫زارن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫عاوذ‬ ‫ماشا‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫حاشا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬11 ،‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ْغن‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫شاوارن‬ْ‫م‬10 .‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫يم‬ِ‫ل‬‫رشا‬ُ‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ذاف‬َ‫أ‬� 40-28:19 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫11:1-11؛‬ .‫مار‬ ‫12:1-11؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ياس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ي‬ِ‫م‬ُ‫ؤ‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬12 ... ‫راغان‬ ،‫قان‬ْ‫ر‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫غن‬ّ‫ف‬ ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ْوان‬‫ث‬‫ِف‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫كس‬13 ،‫يم‬ِ‫رشال‬ُ‫ؤ‬ ‫غار‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ون‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫َأم‬� ‫ذ‬ ،‫ّا‬‫ن‬‫ُصا‬‫ؤ‬“ 26-25:118 .‫سبح‬ ”.‫يل‬ِ‫ي‬‫ِسرا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُورا‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫خاس‬ ‫ِنيا‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وس‬ُ‫ن‬ْ‫وس‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وفا‬ُ‫ي‬14 ،‫زار‬ْ‫خ‬ ،‫ون‬ُ‫يي‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫ْجيث‬‫د‬‫ثاي‬ ‫َأ‬� ،‫شا‬ ‫وذ‬ّ‫تݣ‬ ‫“وار‬15 9:9 .‫زاك‬ ”.‫ْش‬‫ت‬‫و‬ُ‫ثغي‬ ‫ن‬ ‫وس‬ُ‫ن‬ْ‫وس‬ ‫خ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ،‫ياس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ّم‬‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وعرا‬ُّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ماشا‬ .‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ين-ا‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫يمس‬ِ‫ث‬ ‫شا‬ ‫يمن‬ِ‫ه‬ْ‫ف‬ ‫وار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِمحضارن‬‫إ‬�16 ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬�‫ُوغا‬‫ث‬ِ‫إ‬�‫ي‬ِ‫رغاش‬17 .‫َأيا‬�‫مان‬‫ايس‬ّ‫ز‬‫ين‬ِّ‫ݣ‬‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬‫ُشا‬‫ؤ‬‫خاس‬‫ُورا‬‫ث‬‫َأيا‬�‫مان‬‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬‫رن‬ْ‫ق‬‫ع‬‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ‫س‬18 .‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫ار‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫يعازار‬ِ‫َأل‬� ‫خ‬ ‫ِراغا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫جاراسن‬‫ّان‬‫ن‬‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬�19 .‫رامث-ا‬ْ‫ع‬‫ر‬‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬�‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬‫ِين‬‫ر‬ْ‫س‬‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غاش‬ْ‫ر‬‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬‫ِرقا‬‫إ‬�‫َأيا‬�‫مان‬ ”.‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬�‫فار‬ ْ‫ثض‬‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬‫قاع‬‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�،‫زارم‬ْ‫خ‬،‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬‫غار‬‫واضم‬ّ‫ك‬‫ثتا‬‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬‫ْوارام‬‫ت‬‫“ث‬
  • 20412 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫س‬ّ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫مو‬ْ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ور‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫وحن‬ُ‫ر‬ ‫ِنا‬‫إ‬�21 .‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ذن‬ْ‫ب‬‫ع‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫جاراسن‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫ونا‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬20 ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ث‬ ‫سان‬ْ‫ق‬ّ‫س‬ ،‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ثصايذا‬ْ‫ي‬‫با‬ ‫ن‬ ‫ينت‬ِْ‫ذ‬‫ثن‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫غار‬ ‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ذ‬ ‫س‬ُ‫َأنذراو‬� ،‫س‬ُ‫َأنذراو‬� ِ‫إ‬� ‫ت‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬22 ”.‫و‬ُّ‫يش‬ ‫نزار‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫نخ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫يوض-د‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬23 .‫و‬ُّ‫يش‬ ِ‫إ‬� ‫ت‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫عاوذ‬ ّ‫حب‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ِوض‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫مارا‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬24 .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫مارا‬ ‫ماشا‬ ،‫دس‬ْ‫وح‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ذن‬ْ‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ِشارهن‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ُ‫ؤ‬ ‫ِخسار‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬25 .‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ثاو‬ ‫ار‬ّ‫ِسخ‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬26 .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ر‬ّ‫م‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫َأذ‬� ،‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ّار‬‫خ‬‫ُمس‬‫ؤ‬ ‫عاوذ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ،‫نش‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ .‫فار‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫ث‬ِ‫ا‬ ّ‫أج‬� ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأ‬� ‫يغ؟‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ّهور‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُر‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬27 .‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ع‬ّ‫ن‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ـي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذم‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مارا‬ ،‫ثاباباث‬ ‫َأ‬�28 .‫ث-ا‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫يغ‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ماشا‬ ‫ث-ا؟‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫جم‬ْ‫ن‬‫س‬ ،‫ثاباباث‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫ْچغ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫“س‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ا‬ّ‫ج‬‫ي‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ي-د‬ِ‫ُوس‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ”.‫ّك‬‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫س‬ .”‫اج‬ّ‫واج‬ ‫ِمسار‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ّن‬‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رغاش‬29 ”.‫عاوذ‬ ‫ْچغ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫س‬ ‫ث‬ ‫ْجي‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ا-يا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬‫“ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬30 .”‫لمالاك‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫غارس‬ ‫يور-د‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬ .‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫خ‬ ‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬31 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ماشا‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫َأذ‬� ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذغ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ،‫نش‬ ‫ؤ‬32 .‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ّران‬‫ق‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫نضار‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رغاش‬34 .‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ‫مان‬ ‫غار‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�33 ”.‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ذغ‬ْ‫ب‬‫ج‬ ‫ِي-د‬‫ر‬‫غا‬ ‫شك‬ ‫ّارذ‬‫ق‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ِ‫إ‬� .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫نسرا‬ ‫ين‬ّ‫“نش‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬35 ”‫ناذم؟‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫نا‬ْ‫ع‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ذ؟‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫عاذ‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ،‫ورم‬ُ‫ي‬ُ‫ؤ‬ .‫عاذ‬ ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫وس‬ُ‫ر‬ْ‫ذ‬ ‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يفاوث‬ِ‫ث‬“ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫َأ‬�36 .‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ين‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ورن‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ف‬ّ‫ط‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫وار‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ”.‫فاوث‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وا‬ْ‫ر‬‫ثا‬ ‫ِيم‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫غاروم‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫عاذ‬ ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ‫فاوث‬ْ‫ث‬ .‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ُّوفار‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫شا‬ ‫ينن‬ِ‫م‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ومنن‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫وار‬َ‫أ‬� ،‫ينن‬ِ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫ا‬ّ‫واخ‬ ‫ماشا‬ ،‫اثسن‬ّ‫ز‬ ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬37 ‫ّان‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫يا‬ْ‫ع‬‫ِشا‬‫إ‬� ‫مكاشاف‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫واوار‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬38
  • 205 13 ،12 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ّغ؟‬‫ن‬ ‫بار‬ْ‫رخ‬ ‫س‬ ‫ومنن‬ُ‫ي‬ ‫ِي‬‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ 1:53 .‫شا‬ِ‫إ‬� ”‫ي؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ُوس‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫ارݣب‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ُ‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ،‫ْسن‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذارغر‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫“ن‬40 ‫عاوذ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫يا‬ْ‫ع‬‫ِشا‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫َأمنن‬� ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫ز‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ُ‫ؤ‬ ‫خ‬39 ،‫ْسن‬‫ن‬ ‫ر‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫من‬ّ‫ه‬‫ف‬ ‫وار‬ ،‫ْسن‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫ِين‬‫ر‬‫ِي‬‫و‬ْ‫ت‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ْسن‬‫ن‬ ‫راون‬ُ‫ؤ‬ ‫قسح‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫يا‬ْ‫ع‬‫ِشا‬‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�41 ”.‫يغ‬ِ‫ف‬‫ݣن‬ّ‫س‬ ‫ثن‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ُوبن‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ ‫ماشا‬ ،‫ݣنس‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ّرانن‬‫ق‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫منن‬ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫واخّا‬42 .‫خاس‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ .‫وݣ‬ُ‫ݣ‬‫ينا‬ِ‫س‬ُ‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫رن‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ت‬ ‫خاسن‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫شا‬ ‫ذن‬ْ‫شه‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬44 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬43 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫يمن‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ،‫نن‬ْ‫م‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫“و‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ِراغا‬‫إ‬� ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫يفاوث‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يغ-د‬ِ‫س‬ُ‫ؤ‬46 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬45 ‫شا‬ ‫مارا‬47 .‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫عاذ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫نن‬ْ‫م‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬ .‫شا‬ ‫مغ‬ّ‫ك‬‫ح‬ ‫خاس‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ،‫ين‬ِ‫وم‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوارن‬ ِ‫إ‬� ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬48 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫نجمغ‬ّ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ماشا‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫خ‬ ‫حكمغ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫شا‬ ‫يغ‬ِ‫س‬ُ‫ؤ‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ِّيغ‬‫ن‬ ِ‫إ‬� ‫َأوار‬� .‫ِحكمن‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫خاس‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫غارس‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأوارن‬� ‫ير‬ِ‫ب‬‫ِق‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫حقارن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ثاباباث‬ ‫ماشا‬ ،‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬49 .‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ِحكم‬‫إ‬� ‫خاس‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ذ‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ‫ث‬ّ‫ي‬‫ثوص‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫اوارغ‬ّ‫س‬ ‫ين‬ِ‫م‬ .‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ي‬‫ص‬ْ‫ثاو‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬50 .‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ”.‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ث‬ ‫اوارغ‬ّ‫س‬ ‫ضارن‬ْ‫ح‬‫م‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ضارن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫يرذ‬ِ‫س‬َ‫أ‬� 13‫ي‬ِ‫وط‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫يوض-د‬ِ‫ث‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫باسخا‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫قبر‬1 ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِيس‬‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫ِعارن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫ي‬ِ‫ُمنس‬‫ؤ‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬2 .‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫َأنݣ‬� ‫َأر‬� ‫ِثن‬‫إ‬� ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬3 ،‫م‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ‫ي‬ِ‫وط‬ُ‫ِيي‬‫ر‬‫ِسخا‬‫إ‬� ‫معان‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ن‬ ‫ُر‬‫ؤ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫غار‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫غار‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫اس‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ثاباباث‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫ِبيس‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ير‬ِ‫ذ‬‫ُمن‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫وض‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫س‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ،‫ي‬ِ‫ُمنس‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ار-د‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬4 ،‫ِراح‬‫إ‬� ،‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ِيذ‬‫ر‬‫ي‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ذا‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وث‬ُ‫باني‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫َأمان‬� ‫غ‬ّ‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬5 .‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫غار‬ ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬6 .‫ِبيس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫ير‬ِ‫ذ‬‫ُمن‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫َأسن‬� ‫ح‬ّ‫ِمس‬‫إ‬�
  • 20613 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫“شك‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬7 ”‫ُو؟‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫يرذذ‬ِّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫ما‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�8 ”.‫ِّي‬‫ن‬‫ماناو‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫فهمذ‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫غ‬ّ‫تݣ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫شا‬ ‫يمذ‬ِ‫ه‬‫ثف‬ ‫وار‬ ،‫يرذغ‬ِّ‫س‬ ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫“مارا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ”.‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫يرذذ‬ِّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫“قاع‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�9 ”.‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ثاسغارث‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارك‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫يج‬ِ‫ذ‬ْ‫ِح‬‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يرذن‬ِّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫“و‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬10 ”.‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ‫واها‬ ‫ماشا‬ ،‫يݣم‬ِ‫ذ‬‫يز‬ِ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫ِكمر‬‫إ‬� ‫َأمن‬� ‫َأمزذاݣ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫واها‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫يرذن‬ِّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫ْجيم‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫“ك‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ،‫من‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫ِي‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬11 ”.‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫وض‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ض‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْسن‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ِيذ‬‫ر‬‫ي‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�12 ”.‫ِمزذاݣ‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫شا‬ ’‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬�‘ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ْراغام‬‫ت‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬13 ‫يغ؟‬ِّ‫ݣ‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫مم‬ْ‫فه‬ْ‫ث‬ ‫“ما‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫عاوذ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ذ‬ ‫نش‬ ‫مارا‬14 .‫نش‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ام‬ّ‫ن‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ’‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫‘س‬ ‫ذ‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫يرذم‬ِّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫ُرا‬‫ؤ‬ ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫يرذغ‬ِّ‫س‬ ‫م‬ّ‫ثݣ‬ ‫َأذ‬� ،‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫يغ‬ِّ‫ݣ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ُمذيا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫َأوم‬� ‫يغ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬ ‫ما‬ْ‫ع‬‫ز‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬15 ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يذس‬ِ‫س‬ ‫خ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫وع‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬16 .‫عاوذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ْواباركم‬‫ت‬‫ث‬ ‫ِيم‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ين-ا‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫يمس‬ِ‫ث‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫مارا‬17 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫وع‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫َأمازان‬� .‫سنت‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫يم‬ِّ‫ثݣ‬ ‫مارا‬ ‫من‬ّ‫ل‬‫س‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫ي‬ّ‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ور‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ 23-21:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:71-12؛‬ .‫مار‬ ‫62:02-52؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ .‫ضارغ‬ْ‫خ‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ .‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫خاوم‬ ‫شا‬ ‫ارغ‬ّ‫ق‬ ‫ث‬ ‫“وار‬18 ‫يس‬ِ‫وذل‬ ‫ذݣ‬ ‫وران‬ُ‫ي‬ 9:41 .‫سبح‬ ’.‫ّس‬‫ن‬ ‫يرز‬ِ‫ن‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫يارفع‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫غ‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ِش‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫‘و‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ،‫ِمسار‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ،‫يما‬ ِ‫ح‬ ،‫ِمسار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬19 ‫ِقبر‬‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ،‫غ‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫رن‬ّ‫ب‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬20 .‫نش‬ ”.‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِقبر‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫رن‬ّ‫ب‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ُ‫ؤ‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫“س‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ِشهذ‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ّهور‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�2 1 ‫يمن‬ِّ‫ق‬ ،‫واياويا‬ ‫غار‬ ‫زارن‬ْ‫خ‬ ‫ِمحضارن‬‫إ‬�22 ”.‫م‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ،‫ث‬ِ‫ا‬ ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬�23 .‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫ش‬
  • 207 13 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫سا‬ْ‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫غارس‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬�24 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ِذمارن‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫ذ‬ّ‫ن‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ِذمارن‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫ذ‬ّ‫ن‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬25 .‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫نا‬ْ‫ع‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ،‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫غ‬‫و‬ ‫ن‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬‫َأر‬� ‫يسنغ‬ِّ‫س‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫“ذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬26 ”‫ِعنا؟‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ِ‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫اس‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ،‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ،‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫غ‬‫و‬ ‫ن‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬‫َأر‬� ‫يسن‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ”.‫شغ‬ْ‫و‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� .‫يطان‬ِّ‫ش‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫وذف‬ُ‫ي‬ ،‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫غ‬‫و‬ ‫ن‬ ‫يم-ا‬ِّ‫ق‬‫ُر‬‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�27 .‫ي‬ِ‫وط‬ُ‫ِيي‬‫ر‬‫ِسخا‬‫إ‬� ‫معان‬ِ‫س‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ‫ين‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫نذن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬28 ”.‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ّ‫ݣ‬‫أ‬� ،‫ذ‬ّ‫ثݣ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫وق‬ُ‫ذ‬‫ن‬ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫شا‬ ِ‫إ‬� ‫َأسن‬� ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬�29 .‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬30 .‫راض‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫شا‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ”!‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫نحذاج‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫“سغ‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ .‫ْجيرث‬‫د‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ .‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ،‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫غ‬‫و‬ ‫ن‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬‫َأر‬� ‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ماثن‬ْ‫و‬‫وا‬ ‫جار‬ ‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫س‬ّ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫مو‬ْ‫ر‬ ‫خ‬ ‫اوار‬ّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ .‫ذايس‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬31 ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫ذݣ‬ ‫عاوذ‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ،‫ذايس‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫مارا‬32 ‫ن‬ ‫وس‬ُ‫ر‬ْ‫ذ‬ ‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ،‫يانن‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫يرن‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬‫ِح‬‫إ‬� ‫َأ‬�33 .‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ،‫نش‬ ‫راحغ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫‘ما‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫ؤشا‬ ‫وم‬ُ‫ز‬‫ثار‬ ‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫عاذ‬ ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫يذ‬ِ‫ذ‬ْ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ي‬‫ص‬ْ‫ثاو‬34 .‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫عاوذ‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،’‫ثاسم‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫سغ‬ْ‫تخ‬ ‫نش‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫مارا‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫نن‬ّ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫س‬35 .‫َأياويا‬� ”.‫جاراوم‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ن‬ ‫كار‬ْ‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ور‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ 34-31:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:72-13؛‬ .‫مار‬ ‫62:13-53؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫راحغ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ”‫راحذ؟‬ْ‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬36 ‫غار‬ ‫فارذ‬ ْ‫ثض‬ ‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ماناو‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ماشا‬ ،‫فارذ‬ ْ‫ثض‬ ‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ارذ‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫نش‬ ‫و؟‬ُّ‫رخ‬ ‫فارغ‬ ْ‫ض‬ ‫شك-د‬ ‫َأذ‬� ‫ارغ‬ّ‫م‬‫ز‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬37 ”.‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬ّ‫ُنݣ‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ّك؟‬‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫شذ‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫“ما‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬38 ”.‫شك‬ ِ‫إ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ‫ثنكارذ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ،‫ِيض‬‫ز‬‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ُوع‬‫ق‬‫ُو‬‫ق‬‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ”.‫ِين‬‫و‬‫وارا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬
  • 20814 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫وذارث‬ُ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يذ‬ِ‫ر‬‫ب‬َ‫أ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ 14‫ي‬ِ‫ذ‬2 .‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫عاوذ‬ ‫َأمنم‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ثتامنم‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫ْوم‬‫ن‬ ‫راون‬ُ‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ور‬ْ‫َأنه‬� ‫“كسم‬1 ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫يك‬ِ‫ل‬ْ‫ع‬‫ما‬ ،‫ين‬ِ‫غ‬‫ي‬ِّ‫د‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫بابا‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وحغ‬ُ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ، ‫ُشا‬‫ؤ‬3 .‫شان‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫وجذغ‬ّ‫س‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ .‫ث‬ ‫َأوم‬� ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ،‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫يغ‬ْ‫َأو‬� ‫ذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ،‫عاوذ‬ ‫بغ‬ْ‫ق‬‫ع‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫شان‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأوم‬� ‫وجذغ‬ّ‫س‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�5 ”.‫ِيذ‬‫ر‬‫َأب‬� ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ت‬ ‫نم‬ّ‫س‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫راحغ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ؤ‬4 .‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِيم‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ،‫نش‬ ‫و‬ُّ‫يش‬6 ”.‫ِيذ‬‫ر‬‫َأب‬� ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ْز‬‫ن‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ِ‫إ‬� ‫راحذ‬ْ‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ين‬ِّ‫نس‬ ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ُوما‬‫ث‬ ‫اس‬ .‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يس‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫وار‬ ،‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ِيذ‬‫ر‬‫َأب‬� ‫ذ‬ ‫“نش‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”.‫ث‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ،‫ث‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ .‫بابا‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ـي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫مارا‬7 ‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ْ‫َأنش‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬9 ”.‫ِكفا‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثاباباث‬ ‫َأنغ‬� ‫شن‬ْ‫س‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وس‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬8 ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫وس؟‬ُّ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫َأ‬� ،‫ينذ‬ِّ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ،‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫قاع‬ ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫ينذ‬ِ‫ُوم‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ما‬10 ‫ثاباباث’؟‬ ‫َأنغ‬� ‫شن‬ْ‫‘س‬ ‫ّارذ‬‫ق‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ .‫ثاباباث‬ ‫ثاباباث‬ ‫ماشا‬ ،‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ارغ‬ّ‫ق‬ ‫ثن‬ ‫وار‬ ،‫ارغ‬ّ‫ق‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫َأوارن‬� ‫ـي؟‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ثاباباث‬ ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأمنم‬�11 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫غن‬ّ‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ْسنت‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأمنم‬� ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫مارا‬ ُ‫ؤ‬ .‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫سنت‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ،‫غ‬ّ‫تݣ‬ ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫نن‬ْ‫م‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬12 ‫غار‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫خ‬ ‫ين‬ِ‫ن‬‫ّرا‬‫ق‬‫يم‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ث‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫س‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫غ‬ّ‫ݣ‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ثتارم‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬13 .‫بابا‬ .‫غ‬ّ‫ݣ‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ثتارم‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬1 4 .‫يث‬ِّ‫م‬‫ثم‬ ‫سن‬ّ‫قد‬ِ‫إ‬� ‫وح‬ُّ‫ر‬َ‫أ‬� ‫ن‬ ‫رواعذ‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ْچغ‬‫د‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬16 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫وص‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫فم‬ّ‫ط‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫مارا‬15 ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬�17 ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫يوم‬ِ‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ج‬ّ‫و‬‫َأمسف‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫يوم‬ِ‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ث‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬ .‫ين‬ِّ‫ثس‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ِي‬‫ر‬‫ِي‬‫و‬ْ‫ت‬‫ث‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ثقبر‬ ‫ن‬ ‫وس‬ُ‫ر‬‫ذ‬19 .‫َأسغ‬� ‫غاروم-د‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ .‫يرن‬ِ‫وج‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫يغ‬ِّ‫تج‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫وار‬18 .‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ارغ‬ّ‫د‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ْوارام‬‫ت‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬ .‫عاذ‬ ّ‫ر‬‫زا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫عاذ‬ ‫ث‬ْ‫ق‬‫و‬ْ‫ر‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫بابا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬20 .‫ّارم‬‫د‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ُ‫ؤ‬ ،‫ِتخسن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫سنت‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫يوص‬ِ‫ث‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬21 .‫ذايوم‬ ‫نش‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫عاوذ‬ ‫سغ‬ْ‫خ‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ثاباباث‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ،‫ِتخسن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬
  • 209 15 ،14 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫انغ‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ي‬ِ‫وط‬ُ‫ِيي‬‫ر‬‫ِسخا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�22 ”.‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِخف‬‫إ‬� ‫شنغ‬ّ‫س‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫“مارا‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬2 3 ”‫ِّيث؟‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫شنذ‬ّ‫ثس‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫غا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫غارس‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫بابا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫شا‬ ‫يف‬ِّ‫ط‬‫ِت‬‫إ‬� ‫وار‬ ،‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬24 .‫ذغ‬ْ‫ز‬‫ن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫غارس‬ ُ‫ؤ‬ ‫ناس‬ ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬25 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ماشا‬ ،‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ثس‬ ِ‫إ‬� ‫َأوار‬� ‫غا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ،‫ج‬ّ‫و‬‫َأمسف‬� ‫ماشا‬26 .‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫يمغ‬ِّ‫ق‬ ‫عاذ‬ ‫نش‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� .‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ف‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫رمذ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ّ‫يش‬ِ‫ت‬‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫نا‬ْ‫ه‬‫ر‬ ‫شغ‬ْ‫و‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ،‫غ‬ّ‫ج‬ ‫ث‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫رهنا‬27 ‫نش‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ثس‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�28 .‫شا‬ ‫وذ‬ّ‫تݣ‬ ‫وار‬ ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫راون‬ُ‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ور‬ْ‫َأنه‬� ‫س‬ّ‫ك‬ .‫شغ‬ْ‫و‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫فارحم‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫مارا‬ .’‫عاوذ‬ ‫اسغ‬ ‫غاروم-د‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ورغ‬ُ‫ي‬ُ‫ؤ‬ ‫َأذ‬� ‫‘نش‬ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ت‬ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫نش‬29 .‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫را‬ْ‫ع‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ثاباباث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،’‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬�‘ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ،‫كثار‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫عاذ‬ ‫ِيرغ‬‫و‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫يوم‬ِ‫ك‬ ‫وار‬30 .‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ‫ثامنن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ِمسار‬‫إ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ذ‬ ‫ماشا‬31 .‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ،‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ّران‬‫ق‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ياس‬ ”.‫يثا‬ِ‫ن‬‫ا‬ّ‫س‬ ‫ور‬ُ‫ي‬‫ُو‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ،‫ارم‬ّ‫ك‬ .‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ِوص‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫غ‬ّ‫تݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثاباباث‬ ‫سغ‬ْ‫تخ‬ ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫س‬ّ‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫يصذ‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ثازايارث‬ 15‫ُور‬‫ك‬2 .‫زايارث‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِيش‬‫و‬ْ‫وح‬ ‫ن‬ ‫باب‬ ‫ذ‬ ‫بابا‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ثازايارث‬ ‫ذ‬ ‫“نش‬1 ‫ين‬ْ‫ِتاو‬‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ط‬‫ثاس‬ ‫ُور‬‫ك‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫س‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ت‬ ‫َأذ‬� ،‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ا‬ّ‫ط‬‫ثاس‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ذݣم‬ّ‫ز‬‫ي‬ِّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬3 .‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ثار‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫يزذݣ‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫ت‬ ‫َأذ‬� ،‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ارن‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ط‬‫ثاس‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� .‫ذايوم‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ،‫ـي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫يمم‬ِّ‫ق‬4 .‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫مارا‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫َأميا‬� ،‫زايارث‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِّيم‬‫ق‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫مارا‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ثاو‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫يمن‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ِين‬‫و‬‫يسض‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ،‫ثازايارث‬ ‫ذ‬ ‫نش‬5 .‫ِّيمم‬‫ق‬‫ث‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫مارا‬6 .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫م‬ّ‫ثݣ‬ ‫َأذ‬� ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫را‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ِي‬‫و‬‫يا‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ذايس‬ ‫ثنت‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫يازغ‬ ‫َأذ‬� ،‫ا‬ّ‫ط‬‫ثاس‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫غار‬ ‫نضار‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ن‬ّ‫يج‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫َأذ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأوارن‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ِّيمم‬‫ق‬‫ث‬ ‫مارا‬ ‫ماشا‬7 .‫َأرغن‬� ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ْضارن‬‫ن‬ ‫ثنت‬ ‫َأذ‬� ،‫ون‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ‫بابا‬ ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ِي‬‫ز‬8 .‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫تارم‬ ،‫يمن‬ِّ‫ق‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ثاباباث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬�9 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِيم‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫يم‬ْ‫ثاو‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫وص‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫فم‬ّ‫ط‬‫ث‬ ‫مارا‬10 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يمم‬ِّ‫ق‬ .‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫سغ‬ْ‫تخ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يمغ‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫بابا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫وص‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫فغ‬ّ‫ط‬‫ت‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫نش‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِّيمم‬‫ق‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬�
  • 21015 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬11 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫نش‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫ثا‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ّ‫ي‬‫ص‬ْ‫ثاو‬12 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ِ‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫ثا‬ ‫خ‬ ‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬13 .‫سغ‬ْ‫خ‬ ‫ِيذغ‬‫و‬‫ي‬ِ‫ع‬ْ‫ت‬ ‫وار‬15 .‫يغ‬ ِّ‫وص‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫يم‬ِّ‫ثݣ‬ ‫مارا‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُّوكار‬‫د‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬14 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ُّوكار‬‫د‬‫ِم‬‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ْراغ‬‫ت‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ .‫يذس‬ِ‫س‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ين‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫غان‬ْ‫م‬‫ِس‬‫إ‬� ‫يغ‬ِّ‫م‬‫س‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬16 .‫بابا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫س‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫شنغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ُّوكار‬‫د‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫َأوم‬� ،‫راحم‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫يغ‬ِّ‫ݣ‬ ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ضارن‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ماشا‬ ،‫ِخضارن‬‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ثتارم‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫ِّيم‬‫ق‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ُ‫ؤ‬ ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬ ‫يم‬ْ‫ثاو‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫يغ‬ ِّ‫ْوص‬‫ت‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ذ‬17 .‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ .‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫س‬ّ‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ح‬‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫ثشا‬ ‫يث‬ِّ‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫مارا‬19 .‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫قبر‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ه‬ْ‫ر‬‫ثشا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نم‬ْ‫س‬ ،‫ثشاره‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫مارا‬18 ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجيم‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ماشا‬ .‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫س‬ْ‫ثتخ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫َأوار‬� ‫عقرم‬20 .‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫ثشا‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫س‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِخضارغ‬‫إ‬� ‫نش‬ ‫ماشا‬ ‫مارا‬ .‫عاوذ‬ ‫ثن‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ثن‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫مارا‬ ’.‫يذس‬ِ‫س‬ ‫خ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫وع‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ِسمغ‬‫إ‬�‘ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اوم‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ن‬ّ‫ݣ‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬21 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫عاوذ‬ ‫فن‬ّ‫ط‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫فن‬ّ‫ط‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫مارا‬22 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫شا‬ ‫ينن‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارسن‬ ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬ .‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارسن‬ ‫وار‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ،‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫يسن‬ِ‫ك‬ ‫وار‬ ُ‫ؤ‬ ‫يغ‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫يغ‬ِّ‫ݣ‬ ‫وار‬ ‫مارا‬24 .‫بابا‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ِشاره‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫هن‬ّ‫ر‬‫ِشا‬‫إ‬� ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬23 .‫ْسن‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫خ‬ ‫ماحث‬ْ‫س‬ .‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارسن‬ ‫وار‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ثنت‬ ‫وار‬ ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫رخ‬ ‫جاراسن‬ ‫وران‬ُ‫ي‬ ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬25 .‫بابا‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫هن‬ْ‫ر‬‫شا‬ ُ‫ؤ‬ ‫ثنت‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬ ‫ْسن‬‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ 4:69 .‫سبح‬ ‫؛‬19:35 .‫سبح‬ .’‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫‘شارهن‬ ِ‫إ‬� ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غ‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫غاروم-د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ج‬ّ‫و‬‫ف‬ْ‫ُمس‬‫ؤ‬ ‫ياس‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬‫خ‬26 ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ثشهذم‬ ‫َأذ‬�27 .‫ِشهذ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ”.‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬
  • 211 16 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ 16.‫وݣ‬ُ‫ݣ‬‫ينا‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫غن‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫س‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬�2 .‫ِيفم‬‫ر‬‫ثنذ‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“1 ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ِنغن‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ثاس‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ،‫ِوا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ثاباباث‬ ‫ينن‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ن‬ّ‫ݣ‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬�3 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫عقرم‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ثاس‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ،‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ماشا‬4 .‫نش‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫شا‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫نش‬ .‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّان‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫نش‬ ‫ذ‬ .‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬-‫ُوغا‬‫ث‬ ‫سن‬ّ‫قد‬ِ‫إ‬� ‫وح‬ُّ‫ر‬َ‫أ‬� ،‫ج‬ّ‫مسفو‬َ‫أ‬� ّ‫ك‬ّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬َ‫أ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِ‫قس‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬5 .‫ضان‬ْ‫وش‬ ‫س‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُراون‬‫ؤ‬ ‫ورن‬ُّ‫ش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ماشا‬6 ’ ‫راحذ؟‬ْ‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫‘ما‬ ‫غاروم-د‬ ‫وار‬ ،‫شا‬ ‫وحغ‬ُ‫ر‬ ‫وار‬ ‫مارا‬ .‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫َأوم‬� ‫سن‬ْ‫ح‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ماشا‬7 ‫نع‬ْ‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬8 .‫غ‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫وحغ‬ُ‫ر‬ ‫مارا‬ .‫ج‬ّ‫و‬‫ف‬ْ‫ُمس‬‫ؤ‬ ‫يس‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ينن‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫خ‬9 .‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ر‬ ‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ذا‬ْ‫سݣ‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫خ‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫خ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬11 ‫عاذ‬ ‫م‬ّ‫ر‬‫زا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫بابا‬ ‫غار‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ذا‬ْ‫سݣ‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬10 ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬12 .‫ْواحاسب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ر‬ ‫ْذه‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ماشا‬13 .‫يم‬ِ‫ثكس‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ارم‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬ ،‫ِسرا‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫شا‬ ‫ِير‬‫و‬‫ي‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬14 .‫ياسن‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫يمس‬ِ‫ث‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ور‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬15 .‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ار‬ّ‫ب‬‫خ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� .‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ار‬ّ‫ب‬‫خ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫س‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫زارم‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫عاوذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫م‬ّ‫ر‬‫زا‬ْ‫ث‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬16 ”.‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫عاوذ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫‘وار‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫انغ‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫“ما‬ ‫جاراسن‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫شا‬17 ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫عاوذ‬ ‫زارم‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫عاوذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫م‬ّ‫ر‬‫زا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫شا’؟‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫‘وار‬ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬18 ‫”؟‬ ’‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫قسان‬ّ‫س‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬�19 ”.‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِّ‫نس‬ ‫وار‬ ‫عاوذ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫م‬ّ‫ر‬‫زا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫‘وار‬ ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫قسام‬ّ‫س‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫“ما‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬20 ‫عاوذ’؟‬ ‫زارم‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ور‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ضان‬ْ‫َأش‬� ‫ماشا‬ ،‫نم‬ ْ‫ثشض‬ ‫َأذ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫فارح‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ماشا‬ ،‫ُويم‬‫غ‬‫ثس‬ ‫َأذ‬� ،‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫ث‬
  • 21217 ،16 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ .‫يوض-د‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ُّوݣم‬‫ف‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫و‬ُ‫ر‬‫ثا‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ،‫ثامغارث‬21 .‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِيق‬‫ر‬ْ‫رح‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫عاذ‬ ‫شا‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ف‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ير‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬‫َأح‬� ‫و‬ُ‫ر‬‫ثا‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ماشا‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ضان‬ْ‫َأش‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬22 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ي-د‬ِ‫ن‬‫ثار‬ .‫ْوم‬‫ن‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫س‬ّ‫ك‬‫ِت‬‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫راون‬ُ‫و‬ ‫فارحن‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫عاوذ‬ ‫زارغ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ .‫شا‬ ‫يم‬ِ‫قس‬ّ‫ْس‬‫ت‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬23 ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫شا‬ ‫ثتارم‬ ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ِ‫إ‬� ‫َأر‬�24 .‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ثتارم‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫س‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫خ‬ ‫َأوم‬� ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬25 .‫ثكمر‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫يم‬ِ‫ثكس‬ ‫َأذ‬� ،‫تارم‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫يرن‬ّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫س‬ ‫عاذ‬ ‫ِيرغ‬‫و‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ثاوض‬ ‫د‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬ ،‫يرن‬ّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫نش‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ثتارم‬ ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬26 .‫بطايطاي‬ ‫س‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ‫حغ‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫َوم-د‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫ثاباباث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬27 ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫تارغ‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫شا‬ ‫ارغ‬ّ‫ق‬ ‫اوم‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫غار‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُومنم‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سم‬ْ‫ثتخ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫عاوذ‬ ‫نش‬ ‫غ‬ّ‫ج‬ ‫َأذ‬� .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫يغ-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غغ-د‬ّ‫ف‬28 .‫غغ‬ّ‫ف‬ ‫د‬ ”.‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫راحغ‬ ‫شا‬ ‫ِيرذ‬‫و‬‫ي‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ،‫بطايطاي‬ ‫س‬ ‫اوارذ‬ّ‫ثس‬ ‫شك‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬29 ‫ِي‬‫ز‬ .‫حد‬ ‫سا‬ْ‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫شك‬ ‫َأذ‬� ‫يجذ‬ِ‫ذ‬‫ثح‬ ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫نذ‬ّ‫ثس‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫نس‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬30 .‫يرن‬ّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫س‬ ‫َأذ‬�32 ‫ُومنم؟‬‫ث‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫“ما‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬31 ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّغذ-د‬‫ف‬‫ث‬ ‫شك‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُومن‬‫ن‬ ‫ِّي‬‫ن‬‫ماناو‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِيذ‬‫ر‬‫َأب‬� ‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ،‫ْچعم‬‫د‬‫ْواز‬‫ت‬‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ،‫يوض-د‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ثاوض‬ ‫د‬ .‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ثاباباث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِ‫د‬ْ‫وح‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ماشا‬ .‫ي‬ِ‫د‬ْ‫وح‬ ‫م‬ّ‫ثج‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ .‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫نا‬ْ‫ه‬‫ر‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫س‬ ‫وم‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�33 ”.‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫خ‬ ‫بغ‬ّ‫ل‬‫غ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ،‫ُر‬‫ؤ‬ ‫م‬ّ‫ݣ‬ ،‫صارث‬ْ‫رح‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫جيث‬ْ‫د‬‫ثازا‬ 17،‫ا‬ّ‫ن‬‫ج‬ُ‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِين‬‫و‬‫ا‬ّ‫ط‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫س‬ ‫اوار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ 1 ‫شك‬ ‫َأذ‬� ‫يش‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫يش‬ِّ‫م‬ ‫را‬ْ‫ع‬‫و‬ُ‫س‬ .‫يوض-د‬ِ‫ث‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫ثاسا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫بابا‬ ‫َأ‬�“ ‫ـا‬ّ‫ن‬‫إ‬� ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫وم‬ُ‫َأيس‬� ‫ُور‬‫ك‬ ‫خ‬ ‫ولطا‬ ُّ‫ص‬ ‫يذ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫اس‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬�2 ،‫وعرا‬ُّ‫س‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫ثا‬ ‫ذ‬3 .‫يذ‬ ِِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫اس‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫نش‬4 .‫ذ‬ّ‫ك‬ّ‫ثس‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ ‫دش‬ْ‫وح‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫نن‬ّ‫س‬ ‫شك‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬5 .‫غ‬ّ‫ݣ‬ ‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يذ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ْمث‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫رغ‬ّ‫م‬‫ك‬ ‫نش‬ .‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫شك‬ ‫ِيغ‬‫ر‬‫وع‬ُّ‫س‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫غار‬ ،‫ثاباباث‬ ‫َأ‬� ،‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫س‬
  • 213 17 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫ُوغا-ثن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يذ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫نغ‬ّ‫سش‬6 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ،‫يذ‬ ِِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫نن‬ّ‫س‬7 .‫ّك‬‫ن‬ ‫واوار‬ ‫ذݣ‬ ‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫نش‬ ِ‫إ‬� ‫ثن‬ ‫يذ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ،‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫رن‬ْ‫ب‬‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يذ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫َأوارن‬� ‫َأسن‬� ‫يغ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬8 .‫ايك‬ّ‫ز‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫تارغ‬ ‫نش‬9 .‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ّ‫ك‬ّ‫ثس‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ،‫ايك‬ّ‫ز‬ ‫غغ-د‬ّ‫ف‬ ‫نش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫نن‬ّ‫س‬ ،‫يذ‬ ِِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ماشا‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ارغ‬ّ‫ت‬‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ْسن‬‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫نش‬ .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ّك‬‫ن‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬10 .‫ّك‬‫ن‬ ‫ا-ثن‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ا-ثن‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ماشا‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫عاذ‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬11 .‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ْچغ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ .‫اسغ‬ ‫غارك-د‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِين‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يذ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫ّك‬‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ثن‬ ‫حضا‬ ،‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ثاباباث‬ ‫َأ‬� ‫خ‬ ‫غ‬ّ‫عس‬ ‫نش‬ .‫ّك‬‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫يغ‬ِ‫حض‬ ‫ثن‬ ‫َأذ‬� ،‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬-‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ينثرا‬ِ‫م‬12 .‫ين‬ّ‫نش‬ ‫َأم‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ِك‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫لهالاك‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ك‬ّ‫ل‬‫ْواه‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫يذ‬ ِِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫خ‬ ‫اوارغ‬ّ‫س‬ ُ‫ؤ‬ ‫اسغ‬ ‫غارك-د‬ ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬13 .‫يس‬ِ‫وذل‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِثن‬‫إ‬� ‫ه‬ّ‫ر‬‫ثشا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫َأوار‬� ‫َأسن‬� ‫يغ‬ِ‫وش‬14 .‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ثكمر‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫تارغ‬ ‫وار‬ ‫نش‬15 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫َأم‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجين‬‫د‬ ‫وار‬ ‫شا‬ ‫ْجين‬‫د‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬16 .‫ّنا‬‫ف‬‫ُوع‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يذ‬ِ‫ثحض‬ ‫ثن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ماشا‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يذ‬ِ‫ثكس‬ ‫ثن‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫َأوار‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِثن‬‫إ‬� ‫ّس‬‫د‬‫ق‬17 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫َأم‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّاسغ‬‫د‬‫ْق‬‫ت‬19 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫ثن‬ ‫غ‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫ذ‬ّ‫ك‬ّ‫ثس‬ ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬�18 . ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫تارغ‬ ‫وار‬20 . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ْواق‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ْسن‬‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِخف‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬21 .‫ْسن‬‫ن‬ ‫واوار‬ ‫س‬ ‫ومنن‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫عاوذ‬ ‫ماشا‬ ،‫واها‬ ‫ينا‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ذ‬ ‫ِين‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ذايك‬ ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫شك‬ ‫َأم‬� ،‫ثاباباث‬ ‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِين‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأسن‬� ‫يغ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬ ‫نش‬22 .‫ن‬ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫شك‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ثامن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫نغ‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫نش‬23 .‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ْچا‬‫د‬‫ن‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِين‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫يذ‬ ِِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫رن‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ ‫ِين‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫شك‬ ،‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ .‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ‫ثن‬ ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ّ‫ك‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫نش‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫ا‬ّ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ِين‬‫ر‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يذ‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫سغ‬ْ‫خ‬ ،‫ثاباباث‬ ‫َأ‬�24 .‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ّ‫ݣ‬‫ْوا‬‫ت‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫م‬ ‫قبر‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫شك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫يذ‬ ِِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬‫َأ‬� ‫زارن‬ ‫نن‬ّ‫س‬ ‫ِنا‬‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ‫شك‬ ‫نغ‬ّ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نش‬ ‫ماشا‬ ،‫ين‬ِّ‫ثس‬ ‫شك‬ ‫وار‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ذن‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫ثابابــاث‬ ‫َأ‬�25 ‫ِي‬‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫شنغ‬ّ‫س‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫َأسن‬� ‫شنغ‬ّ‫س‬ ‫نش‬26 .‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ذ‬ّ‫ك‬ّ‫ثس‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ”.‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سذ‬ْ‫ثتخ‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬
  • 21418 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫وف‬ُ‫ض‬ُ‫ؤ‬ 53-47:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:34-05؛‬ .‫مار‬ ‫62:74-65؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ 18‫ن‬ ‫ْزار‬‫غ‬‫ي‬ ‫خ‬ ‫وان‬ْ‫ز‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ،‫َأيا‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�1 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وذف‬ُ‫ي‬ ،‫ِيش‬‫و‬ْ‫وح‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫ون‬ُ‫ر‬‫يذ‬ِ‫ق‬ ‫ونا‬ُ‫م‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫عاوذ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫من‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ذ‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬2 ‫يعث‬ِ‫ب‬‫ثر‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ِي-د‬‫و‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬3 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫س‬ ‫يها‬ِ‫ذ‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ِيس‬‫ر‬‫ِفا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫عسكار‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ،‫سارن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ُ‫ؤ‬ ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬4 .‫رسناح‬ ‫ذ‬ ‫ِصفضاون‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫رقناذر‬ ”.‫نش‬ ‫“ذ‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”.‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ّاص‬‫ن‬ ‫و‬ُّ‫“يش‬ ‫خاس‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�5 ”‫وم؟‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ،”‫نش‬ ‫“ذ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬6 .‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫عاوذ‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ،‫من‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫وذا‬ُ‫ه‬‫يا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّان‬‫ن‬ ”‫وم؟‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫عاوذ‬ ‫ثن‬ ‫قسا‬ّ‫ِس‬‫إ‬�7 .‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ضان‬ْ‫و‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّار‬‫ف‬‫ض‬ ‫غار‬ ‫رن‬ْ‫ذو‬ ‫َأذ‬� ‫ِنا‬‫إ‬� ‫م‬ّ‫ج‬ ،‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫وم‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫مارا‬ .‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫َأوم‬� ‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬8 ”.‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ّاص‬‫ن‬ ‫و‬ُّ‫“يش‬ ‫ارغ‬ّ‫د‬‫و‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ،‫يذ‬ ِِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫واوار‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬9 ،”‫راحن‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ثا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ،‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫بذ‬ْ‫ِج‬‫إ‬� ،‫يف‬ِّ‫س‬ ‫غارس‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫َأم‬� ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬10 ”.ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫را‬ُ‫ؤ‬ ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ .‫ي‬ِ‫ُوس‬‫ف‬‫َأ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫وغ‬ُّ‫ز‬‫َأم‬� ‫اس‬ ّ‫ِقص‬‫إ‬� ،‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ز‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫كاس‬ْ‫ر‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫راف‬ْ‫غ‬‫و‬ ‫غار‬ ‫يف‬ِّ‫س‬ ّ‫ر‬‫َأ‬�“ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬11 .‫يس‬ِ‫مالخ‬ ”‫غ؟‬ّ‫سس‬ ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫انن‬ّ‫كه‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫جيف‬ْ‫د‬‫ز‬ُ‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫اث‬ّ‫ز‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ 54:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:35-45؛‬ .‫مار‬ ‫62:75-85؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ث‬ ‫نذهن‬13 .‫ث‬ ‫شارفن‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫فن‬ّ‫ط‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُومانذار‬‫ك‬ُ‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫يعث‬ِ‫ب‬ْ‫ر‬‫ثا‬12 ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫َأز‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫قايافا‬ ‫ن‬ ‫وار‬ّ‫ك‬‫َأض‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ّان‬‫ن‬‫ها‬ ‫غار‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫ح‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ِوص‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫قايافا‬14 .‫ِّي‬‫ن‬ ‫واس‬ّ‫سݣ‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ .‫وذ‬ُ‫ذ‬ْ‫ي‬‫و‬ ‫ن‬ ‫وع‬ّ‫ط‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ن‬ ‫نكار‬َ‫أ‬� 57-55:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:66-86؛‬ .‫مار‬ ‫62:96-07؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ن‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ضار‬ْ‫َأمح‬� .‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّار‬‫ف‬‫ِض‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬15 ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫ن‬ ‫راح‬ْ‫م‬‫ر‬ ‫غار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫َأك-ذ‬� ‫وذف‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫غار‬
  • 215 18 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫نن‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� .‫ارث‬ّ‫و‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫ّ-د‬‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬16 .‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� .‫ذاخر‬ ‫غار‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫يذف-د‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ارث‬ّ‫و‬‫ثا‬ ‫ان‬ّ‫ط‬‫ِح‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫اسث‬ّ‫س‬‫ع‬ْ‫ث‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ور‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ”‫ناذم-ا؟‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫شك‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ارث‬ّ‫و‬‫ثا‬ ‫ان‬ّ‫ط‬‫ِح‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫ثا‬17 ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫رفحم‬ ‫س‬ ‫ي‬ِّ‫يمس‬ِ‫ث‬ ‫ارغن‬ّ‫س‬ ،‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ّن‬‫د‬‫ب‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫غان‬ْ‫م‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬18 ”.‫ا‬ّ‫ل‬ ،‫“نش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� .‫اح‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ،‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ .‫احن‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثسمض‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ِ‫إ‬� ‫انن‬ّ‫كه‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫جيف‬ْ‫د‬‫ز‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫يثن‬ِ‫ْس‬‫ق‬‫س‬ِ‫إ‬� 71-66:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:55-46؛‬ .‫مار‬ ‫62:95-66؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬20 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ُو‬‫غ‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫قسا‬ّ‫ِس‬‫إ‬�19 ‫ي‬ِ‫ذ‬ ُ‫ؤ‬ ‫وݣ‬ُ‫ݣ‬‫ينا‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫غارغ‬ّ‫س‬ ،‫بطايطاي‬ ‫س‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫اوارغ‬ّ‫س‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫“نش‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫را‬ّ‫ف‬‫و‬ُ‫ن‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫دا‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ونن‬ُ‫م‬ْ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫نن‬ّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ،‫زار‬ْ‫خ‬ .‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫اسن‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ِسران‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫سقسا‬ ‫يذ؟‬ِ‫قس‬ّ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬21 .‫حاجث‬ْ‫ر‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ِ‫إ‬� ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّن‬‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬22 ”.‫ِّيغ‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫“مارا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬23 ”‫انن؟‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ذ‬ّ‫ر‬‫ثا‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫“ما‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ّارضار‬‫د‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ،‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬ ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ ‫مارا‬ ‫ماشا‬ ،‫ِين‬‫ر‬ْ‫ِح‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ‫شهذ‬ ،‫ِين‬‫ر‬ْ‫ِح‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫رغ‬ْ‫و‬ِّ‫س‬ .‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫َأز‬� ،‫قايافا‬ ‫غار‬ ‫ْواشارف‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ث‬ِ‫ا‬ ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّان‬‫ن‬‫ها‬ ‫ُوغا‬‫ث‬24 ”‫اثذ؟‬ّ‫ثش‬ ‫يث‬ِ‫ن‬ ْ‫ض‬ّ‫ن‬ ‫وارا‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ن‬ ‫نكار‬َ‫أ‬� 62-58:22 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫41:96-27؛‬ .‫مار‬ ‫62:17-57؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫شك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ .‫اح‬ّ‫ق‬‫ْو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ُوغا‬‫ث‬25 ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫غان‬ْ‫م‬‫ِس‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬�26 ”‫نش‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجيغ‬‫د‬ ‫“وار‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ِنكار‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ”‫ّس؟‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫شك‬ ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وغ‬ُّ‫ز‬‫َأم‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ّ‫ِقص‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫نان‬ْ‫ع‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� .‫ِيض‬‫ز‬‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫ُوقع‬‫ق‬‫ِس‬‫إ‬� ‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫عاوذ‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ِنكار‬‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬27 ”‫ِيشث؟‬‫و‬ْ‫ثح‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫ِيلا‬‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫اث‬ّ‫ز‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ 25-1:23 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫51:1-02؛‬ .‫مار‬ ‫11-13؛‬ ،2-1:27 ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫يفن‬ِ‫ذ‬ُ‫ؤ‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ .‫ِيش‬‫ز‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫راع‬ّ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫قايافا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ين-د‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ 28 .‫باسخا‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ماش‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ش‬ ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫ز‬ ‫ماشا‬ ،‫يخن‬ِّ‫ْواس‬‫ت‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ينا‬ِ‫ُوس‬‫ف‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫شا‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�30 ”‫ناذم-ا؟‬ْ‫ب‬ ‫خ‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫َأشثش‬� ‫“مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫غارسن‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬�29
  • 21619 ،18 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�31 ”.‫ِي‬‫و‬‫ي‬ِ‫ت‬‫ن‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ّنا‬‫ف‬‫ُوع‬‫ث‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُوغ‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫وا‬ ‫“مارا‬ ‫“وار‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ”.‫ْوم‬‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ساب‬ْ‫علاح‬ ‫خاس‬ ‫مم‬ْ‫ك‬‫ح‬ْ‫ث‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫يم‬ْ‫َأو‬�“ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫َأم‬� ،‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫واوار‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬32 ”،ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ننغ‬ ‫َأذ‬� ّ‫ق‬‫ح‬ْ‫ر‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫نغ‬ْ‫ر‬‫غا‬ ،‫راع‬ّ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫وذف-د‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬33 .‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ‫مان‬ ِ‫إ‬� ‫شانن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّارذ‬‫ق‬‫ث‬ ‫“ما‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬34 ”‫ذاين؟‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خ‬ ‫ِراغا‬‫إ‬� ‫نش‬ ‫ّاغ‬‫ت‬‫َأ‬� ‫“ما‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬35 ”‫ي؟‬ِ‫خاف‬ ‫ث‬ ‫اش‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫غارك‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫َأيا‬� ”‫يذ؟‬ِّ‫ثݣ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ .‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫شك‬ ‫ين-د‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ذ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ݣنس‬ْ‫ر‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ُذاي؟‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يث‬ِ‫ذ‬ْ‫ل‬‫ݣ‬ْ‫ث‬ ‫ْچا‬‫د‬‫ث‬ ‫مارا‬ .‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يث‬ِ‫ذ‬ْ‫ل‬‫“ثاݣ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬36 ‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ماشا‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫غار‬ ‫مغ‬ّ‫ل‬‫تثواس‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫نغن‬ّ‫م‬ ‫َأذ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ّامن‬‫د‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ،‫ِّيث-ا‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫خنثا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫“ما‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬37 ”.‫يثا‬ِ‫ن‬‫ا‬ّ‫س‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يث‬ِ‫ذ‬ْ‫ل‬‫ثاݣ‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ُيا‬‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ُ‫ؤ‬ ‫قغ‬ْ‫ر‬‫خ‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ِ‫إ‬� .‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّارذ‬‫ق‬‫ث‬ ‫“شك‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬ ”‫يشان؟‬ِ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫يج‬ِ‫م‬ْ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ِسر‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ .‫يذت‬ِ‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ذغ‬ْ‫شه‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫غار‬ ‫يغ‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ”‫يذت؟‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬“ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�38 ”.‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫حغ‬ّ‫ر‬‫سا‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫ومم‬ُّ‫ن‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ماشا‬39 .‫و‬ُّ‫ط‬‫ُخ‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يغ‬ِ‫ُف‬‫ؤ‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫“وار‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫عاوذ‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬‫س‬40 ”‫ذاين؟‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ُج‬‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫حغ‬ّ‫ر‬‫سا‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬� ‫سم‬ْ‫ثخ‬ ‫ما‬ .‫باسخا‬ ‫ن‬ ‫يذ‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ .‫ّار‬‫ف‬‫َأش‬� ‫ذ‬ ‫اس‬ّ‫ب‬‫بارا‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ .”!‫اس‬ّ‫ب‬‫بارا‬ ‫حاشا‬ ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫شا‬ ‫ْجي‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫“وار‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يب‬ِ‫ل‬‫ا‬ ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ث‬ْ‫مو‬ْ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫خ‬ ‫ْم‬‫ك‬‫و‬ُ‫ح‬‫ر‬ 19‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫كا‬ْ‫ِعس‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬2 .‫ُّوض‬‫ك‬‫ُر‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫ك‬ّ‫ت‬‫ِه‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫ِي‬‫و‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ 1 ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫سن‬ْ‫ر‬‫ا‬ّ‫س‬ ،‫انن‬ّ‫ن‬‫ِس‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ِيسث‬‫ر‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫وذن‬ُ‫م‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫َأ‬� ،‫خاك‬ ‫رام‬ْ‫“س‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫غارس‬ ‫بن-د‬ّ‫ر‬‫قا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬3 .‫واغ‬ّ‫َأزݣ‬� ‫ذ‬ ‫َأسرهام‬� ‫خاس‬ ‫ْضارن‬‫ن‬ ،‫غغ‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫س‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫اوم‬ ‫َأذ‬�“ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫عاوذ‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬�4 .‫ث‬ ‫ّارضارن‬‫د‬‫م‬ّ‫س‬ ،”‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬5 ”.‫يب‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫يغ‬ِ‫ُف‬‫ؤ‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ي‬ِ‫رام‬6 ”!‫ناذم‬ْ‫ب‬ ،‫زارم‬ْ‫“خ‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� .‫واغ‬ّ‫َأزݣ‬� ‫ْچاب‬‫د‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫انن‬ّ‫ن‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِيسث‬‫ر‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”‫ث‬ ‫بم‬ّ‫ل‬‫ص‬ ،‫ث‬ ‫بم‬ّ‫ل‬‫“ص‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ن‬ْ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬ْ‫س‬ ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ي‬ِ‫ن‬‫خاز‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ث‬ ”.‫يب‬ِ‫ع‬ْ‫ر‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫يغ‬ِ‫ُف‬‫ؤ‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫نش‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ث‬ ‫بم‬ّ‫ل‬‫ص‬ْ‫ث‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫يم‬ْ‫َأو‬�“ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫اسن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ث‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّغ‬‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ساب‬ْ‫علاح‬ .‫تاوراث‬ ‫نغ‬ْ‫ر‬‫“غا‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫خاس‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬�7 .‫ي‬ِ‫ذ‬ُ‫و‬ّ‫يݣ‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫يار‬ ،‫َأوار-ا‬� ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬8 ”.‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫خاس-د‬ ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬ ”‫شك؟‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫“ما‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫راع‬ّ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫وذف‬ُ‫ي‬9
  • 217 19 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫ينذ‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ‫ِيرذ؟‬‫و‬‫ي‬ِّ‫ثس‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫وار‬ ‫“ما‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�10 .‫شا‬ ‫ي‬ِّ‫ر‬‫يا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫خاس‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬11 ”‫حغ؟‬ّ‫ر‬‫ا‬ّ‫س‬ ‫اش‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫يز‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ُ‫ؤ‬ ‫بغ‬ّ‫ل‬‫ص‬ ‫شك‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ولطا‬ ُّ‫ص‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫ذ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫س‬ ،‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ش‬ْ‫و‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫مارا‬ ،‫ي‬ِ‫خاف‬ ‫ولطا‬ ُّ‫ص‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارك‬ ‫“وار‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫و‬ُّ‫ز‬‫يار‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ‫ِي‬‫ز‬12 ”.‫ِمغار‬‫إ‬� ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫خاس‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ين‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫غارك‬ ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ياز-ا‬ْ‫ر‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫حذ‬ّ‫ر‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫“مارا‬ ‫ّان‬‫ن‬ ،‫ن‬ْ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬ْ‫س‬ ‫ُذاين‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ،‫ح‬ّ‫ر‬‫ِسا‬‫إ‬� ”.‫قايصار‬ ‫اس‬ّ‫ك‬‫ْع‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ان‬ّ‫ر‬‫ِتا‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُور‬‫ك‬ .‫قايصار‬ ‫ن‬ ‫ُّوكر‬‫د‬‫َأم‬� ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫راع‬ّ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ُورس‬‫ك‬ْ‫ر‬ ‫خ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫غ‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫واوار-ا‬ ِ‫إ‬� ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬13 ‫َأسوجذ‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬14 ’.‫اثا‬ّ‫ب‬‫‘ݣا‬ ‫يث‬ِ‫ن‬‫يبرا‬ِ‫ع‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ،’‫وصا‬ُ‫ل‬ ‫ن‬ ‫اي‬ّ‫ز‬‫َأ‬�‘ ‫اس‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ماشا‬15 ”.‫ْوم‬‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ،‫زارم‬ْ‫“خ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� .‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬ ‫ذ‬ ‫عراحار‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫باسخا‬ ِ‫إ‬� ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫بغ‬ّ‫ل‬‫ص‬ ‫َأذ‬� ‫“ما‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”!‫ث‬ ‫بم‬ّ‫ل‬‫ص‬ ،‫ث‬ ‫يم‬ِ‫كس‬ ،‫ث‬ ‫يم‬ِ‫“كس‬ ‫ن‬ْ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬ْ‫س‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬16 ”!‫قايصار‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫نغ‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫“وار‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫خاس‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ”‫ْوم؟‬‫ن‬ .‫ي‬ِّ‫ن‬ّ‫س‬ ‫ث‬ ‫ين‬ْ‫َأو‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫ب‬ّ‫ل‬‫ْواص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ث‬ ‫َأسن‬� ‫م‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫يب‬ِ‫ل‬‫ا‬ ّ‫ص‬ ‫و‬ُّ‫ب‬‫يار‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ 39-26:23 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫51:12-23؛‬ .‫مار‬ ‫72:23-44؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ،’‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ُّوفث‬‫ق‬‫‘ثاش‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫غار‬ ‫يب‬ِ‫ال‬ّ‫ص‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫و‬ُ‫ب‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫َأم‬� ‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬17 ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫بن‬ّ‫ل‬‫ص‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ث‬ ‫بن‬ّ‫ل‬‫ص‬18 ،’‫وثا‬ُ‫ݣ‬‫ول‬ُ‫ݣ‬‘ ‫يث‬ِ‫ن‬‫يبرا‬ِ‫ع‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ .‫يب‬ِ‫ال‬ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ِثنت‬‫إ‬� ‫س‬ْ‫ر‬‫ا‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫يرا‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫ورا‬ُ‫ي‬19 .‫ط‬ْ‫وس‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ُ‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫س‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ثنت‬ ‫ِين‬‫ر‬‫غ‬ ‫يرا-يا‬ِ‫ث‬20 ’.‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ،‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ّاص‬‫ن‬ ‫و‬ُّ‫‘يش‬ ‫يرا-يا‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫س‬ ‫ِينت‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ ‫يرا-يا‬ِ‫ث‬ .‫ينت‬ِ‫ذ‬‫ثن‬ ِ‫إ‬� ‫وذس-د‬ُ‫ي‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫بن‬ّ‫ل‬‫ص‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ،‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫انن‬ّ‫ه‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫وياس‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ّان‬‫ن‬21 .‫يث‬ِ‫ن‬‫ونا‬ُ‫ي‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يث‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬‫لا‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يث‬ِ‫ن‬‫يبرا‬ِ‫ع‬ْ‫ث‬ ” ’.‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬� ‫ذ‬ ‫نش‬ :‫ّا‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يثا‬ِ‫ن‬‫‘وا‬ ‫ماشا‬ ،’‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْجيذ‬‫د‬‫َأج‬�‘ ‫شا‬ ‫ِي‬‫ر‬‫تا‬ ‫“وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫كا‬ْ‫ِعس‬‫إ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫س‬ ‫ي‬ِ‫رام‬23 ”.‫ث‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ُ‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ِيغ‬‫ر‬ُ‫ؤ‬ ‫ين‬ِ‫“م‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫خاسن‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬22 ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ر‬‫َأعسكا‬� ‫ُور‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ،ِ‫ر‬‫ّا‬‫ق‬‫س‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫َأربعا‬� ‫خ‬ ‫ث‬ ‫بضان‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫وض‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ،‫يب‬ِ‫ال‬ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫قاع‬ ‫ض‬ّ‫ي‬‫ْواخ‬‫ت‬‫ث‬ ،‫اط‬ّ‫ي‬‫ثاخ‬ ‫را‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ير‬ِ‫ثشام‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ .‫ير‬ِ‫ثشام‬ ‫عاوذ‬ ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،‫ثسغارث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ِي‬‫و‬ ‫نزار‬ ‫َأذ‬� ،‫وض‬ُّ‫كش‬‫َأ‬� ّ‫ݣ‬‫ن‬ ‫خاس‬ ‫َأذ‬� ،‫شا‬ ‫يݣ‬ِّ‫ر‬‫ْشا‬‫ت‬‫ن‬ ‫ث‬ ‫“وار‬ ‫واياويا‬ ِ‫إ‬� ‫ّان‬‫ن‬24 .‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ارن‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫يس‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ياوين‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� 18:22 .‫سبح‬ ”.‫وض‬ُّ‫كش‬‫َأ‬� ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫خ‬ ُ‫ؤ‬ ‫جاراسن‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وض‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫“بضان‬
  • 21819 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ْشماس‬‫ت‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ّ‫د‬‫ب‬ْ‫ث‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫يب‬ِ‫ال‬ّ‫ص‬ ‫غار‬25 .‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫كا‬ْ‫ِعس‬‫إ‬� ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬26 .‫ماجذالا‬ ‫ن‬ ‫ماريم‬ ‫ذ‬ ‫وباس‬ُ‫ل‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫غارث‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫ماريم‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬27 ”!‫يم‬ِّ‫م‬ ‫ذ‬ ‫وا‬ ،‫ثامغارث‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ّ‫م‬‫ي‬ ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫اثس‬ّ‫ز‬ ‫ّن‬‫د‬‫ب‬ ،‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ع‬‫سا‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ”!‫اش‬ّ‫م‬‫ي‬ ‫ا-ش‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫يب‬ِ‫ل‬‫ا‬ ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫رمو‬ 49-44:23 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫51:33-14؛‬ .‫مار‬ ‫72:54-65؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬ ،‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�28 ‫ّا‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫يس‬ِ‫وذل‬ 21:69 ‫؛‬15:22 .‫سبح‬ ”.‫ُوذغ‬‫ف‬ ‫“نش‬ ‫س‬ ‫وب‬ُ‫يس‬ِ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ونخا‬ُ‫سب‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫صن‬ ْ‫غض‬ّ‫س‬ ،‫ْچ‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫س‬ ‫ور‬ُّ‫ِش‬‫إ‬� ‫اف‬ّ‫ر‬‫ُغا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬29 ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اس‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬30 .‫ّس‬‫ن‬ ‫وم‬ُّ‫م‬‫ُق‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫يوضن‬ِّ‫س‬ ،‫يم‬ِ‫ن‬‫ُغا‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ين‬ِّ‫ݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْچ‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫م‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫َأز‬� ‫وضار‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ”!‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ْچ‬‫د‬‫خ‬ْ‫ر‬ ‫يب‬ِ‫ال‬ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ْسن‬‫ن‬ ‫يماث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ين‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ُ‫ؤ‬ ‫باسخا‬ ‫ن‬ ‫جذ‬ْ‫و‬‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ّ‫َأس‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬31 ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫تارن‬ ،‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫بث‬ّ‫س‬ ‫ن‬ ّ‫واس‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫بث‬ّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ِين‬‫ز‬‫َأر‬� ،‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫كا‬ْ‫ِعس‬‫إ‬� ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬32 .‫وجن‬ّ‫يݣ‬ِّ‫س‬ ‫ثن‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْسن‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫زن‬ْ‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫غار‬ ‫ين‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ماشا‬33 .‫بن‬ّ‫ل‬‫ْواص‬‫ت‬ ‫يس‬ِ‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ُ‫ؤ‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫كا‬ْ‫ِعس‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ماشا‬34 .‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫شا‬ ‫ِين‬‫ز‬‫َأر‬� ‫وار‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ .‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫وامان‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ِذا‬‫إ‬� ‫غن-د‬ّ‫ف‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ذ‬ْ‫ز‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ِيثشا‬‫ر‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫ب‬ّ‫ق‬‫و‬ُ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫شهاذث‬ ُ‫ؤ‬ ‫هذ‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬35 ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫يس‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫ر‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫مسارنت‬ ‫ين-ا‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫يمس‬ِ‫ث‬36 .‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ 20:34 .‫سبح‬ ‫؛‬12:9 .‫خر‬ْ‫ر‬ ‫؛‬46:12 .‫ُغ‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ”.‫يغس‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ِّ‫ز‬‫ِتار‬‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫“وار‬ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫يس‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫واوار‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬37 10:12 .‫زاك‬ ”.‫بن‬ّ‫ق‬‫و‬ُ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫زارن‬ْ‫خ‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬“
  • 219 20 ،19 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ضر‬ْ‫ن‬َ‫أ‬� 56-50:23 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫51:24-74؛‬ .‫مار‬ ‫72:75-16؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫س‬ ‫ماشا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ييا‬ِ‫ث‬‫ِيما‬‫ر‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫وسف‬ُ‫ي‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�38 ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِيح‬‫ر‬ْ‫تس‬ ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ِتار‬‫إ‬� ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ُ‫و‬ّ‫يݣ‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫را‬ّ‫ف‬‫و‬ُ‫ن‬ْ‫ث‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬39 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ،‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ .‫َأس‬� ‫ح‬ّ‫ر‬‫ِسا‬‫إ‬� ‫وس‬ُ‫ط‬‫يلا‬ِ‫ب‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ِي-د‬‫و‬‫ي‬ِ‫ي‬ ،‫ْجيرث‬‫د‬ ‫س‬ ‫وث‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫ثام‬ ‫ثاوارا‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫غارس-د‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫وس‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫عاوذ‬ ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬40 .‫ِرضرن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ي‬‫م‬ ‫عراحار‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫ذ‬ ‫و‬ُّ‫ر‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫ن‬ ‫واحث‬ْ‫ف‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ْچض‬‫د‬‫َأخ‬� ‫يذس‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ّ‫تݣ‬ ‫ُّومن‬‫ن‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫ور‬ُ‫ط‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ُون‬‫ف‬‫رش‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ت‬ ‫فن‬ّ‫رح‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ِيش‬‫و‬ْ‫وح‬ ‫ذݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫بن‬ّ‫ل‬‫ص‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫ِيش‬‫و‬ْ‫وح‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬41 .‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫نضرن‬42 .ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫رن‬ ْ‫نض‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ارص‬ّ‫م‬‫ع‬ ،‫يذ‬ِ‫ذ‬‫ج‬ ‫ن‬ ‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� .‫وذس‬ُ‫ي‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ْضر‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫جذ‬ْ‫و‬‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ب‬‫ي‬ِّ‫س‬ ‫خوا‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫ضر‬ْ‫ن‬َ‫أ‬� 12-1:24 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫61:1-8؛‬ .‫مار‬ ‫82:1-01؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ 20،‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫ِيش‬‫ز‬ ‫ماجذالا‬ ‫ن‬ ‫ماريم‬ ‫ي-د‬ِ‫ُوس‬‫ث‬ ‫يمانا‬ِّ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬1 ،‫ر-د‬ّ‫ز‬ُ‫ث‬2 .‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫كس‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ضارث‬ ْ‫ثاص‬ ‫را‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْچسث‬‫د‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ‫عاذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ُ‫ؤ‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫غار‬ ‫ي-د‬ِ‫ُوس‬‫ث‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬�3 ”.‫ين‬ِّ‫ݣ‬ ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ين‬ِّ‫نس‬ ‫وار‬ ،‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ين‬ِ‫“كس‬ ‫َأسن‬� ‫وار‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ضار‬ْ‫َأمح‬� .‫ِذسن‬‫إ‬� ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫رن‬ّ‫ز‬ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬4 .‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬ ،‫ارسن‬ّ‫م‬ ‫ُون‬‫ف‬‫رش‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫وضار‬ُ‫ي‬5 .‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫يوض‬ِ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫وذف‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫فارن‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬6 .‫شا‬ ‫يف‬ِ‫ذ‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ارس‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ير‬ِ‫ذ‬‫َأمن‬� ‫ماشا‬7 ،‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ارسن‬ّ‫م‬ ‫ُون‬‫ف‬‫رش‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫وذف-د‬ُ‫ي‬ ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬8 .‫دس‬ْ‫وح‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ ‫فص‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ماشا‬ ،‫ُون‬‫ف‬‫رش‬ ‫َأك-ذ‬� ‫شا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬9 .‫ومن‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ضار‬ْ‫َأمح‬� .‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫اس‬ ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫يس‬ِ‫ل‬‫َأذ‬� ‫ينن‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬
  • 22020 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ماجذالا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ماريم‬ ِ‫إ‬� ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫ضهار‬َ‫أ‬� 11-9:16 .‫مار‬ .‫و‬ُ‫ْر‬‫ت‬‫ث‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫با‬ ‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ّ‫د‬‫ب‬ْ‫ث‬ ‫ِّيم‬‫ق‬‫ث‬ ‫ماريم‬ ‫ماشا‬11 .‫ْسن‬‫ن‬ ‫ارث‬ّ‫د‬‫ثا‬ ‫غار‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫رن‬ْ‫ذو‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬10 ،‫رار‬ْ‫م‬‫َأش‬� ‫ذ‬ ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫س‬ ‫لمالاكاث‬ ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫را‬ْ‫ز‬‫ث‬12 ،‫ْضر‬‫ن‬‫و‬ ‫غار‬ ‫ُوضار‬‫ث‬ ،‫و‬ُ‫ْر‬‫ت‬‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ .‫ِضارن‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ،‫ْجيف‬‫د‬‫ُز‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ارس‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫يمنت‬ِّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ينغ‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ين‬ِ‫س‬ّ‫ك‬“ ‫َأسن‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ”‫وذ؟‬ُ‫ْر‬‫ت‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ،‫ثامغارث‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬13 ‫شا‬ ‫ين‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫را‬ْ‫ز‬‫ث‬ ،‫ّار‬‫ف‬‫ض‬ ‫غار‬ ‫قرب‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬14 ”.‫ارسن‬ّ‫س‬ ‫ث‬ ‫اس‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬‫ث‬ ”‫وذ؟‬ُّ‫ز‬‫ثار‬ ‫خف‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫وذ؟‬ُ‫ْر‬‫ت‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫م‬‫ماي‬ ،‫ثامغارث‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬15 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫ين‬ِ‫ِكس‬‫إ‬� ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫شك‬ ‫مارا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫ِيشث‬‫و‬‫ثح‬ ‫ن‬ ‫باب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫يث‬ِ‫ن‬‫يبرا‬ِ‫ع‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫اس‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ث‬ ،‫قرب‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ”!‫ماريم‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬16 ”.‫يغ‬ِ‫كس‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ارسذ‬ّ‫ثس‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ْحاذا‬‫ت‬ ‫ـي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫“وار‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬17 ’!‫سرماذ‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫َأ‬�‘ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ،”!‫ي‬ِ‫ن‬‫و‬ُّ‫ب‬‫“را‬ ‫ذغ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫‘نش‬ ‫َأسن‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫ثما‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫غار‬ ‫وح‬ُ‫ر‬ ‫ماشا‬ ،‫بابا‬ ‫غار‬ ‫شا‬ ‫ذغ‬ّ‫ع‬‫ݣا‬ ‫وار‬ ‫عاذ‬ ‫نش‬ ‫ار‬ّ‫ب‬‫خ‬ّ‫ثس‬ ‫ماجذالا‬ ‫ن‬ ‫ماريم‬ ‫قب-د‬ْ‫ع‬‫ث‬18 ” ’.‫ْوم‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫غار‬ ،‫باباثوم‬ ‫ذ‬ ‫بابا‬ ‫غار‬ .‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ُ‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫را‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫س‬ّ‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ح‬‫م‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫اضهار‬ 49-36:24 .‫وك‬ُ‫ل‬ ‫61:41-81؛‬ .‫مار‬ ‫82:61-02؛‬ ‫ى‬ّ‫ت‬َ‫م‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ننت‬ّ‫ق‬ ‫ورا‬ُّ‫و‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ،‫يمانا‬ِّ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫وا‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ِّي‬‫ن‬ ّ‫واس‬ ‫ن‬ ‫ِّيث‬‫د‬‫م‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ 19 ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ط‬ْ‫وس‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذاين‬ُ‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ُ‫و‬ّ‫يݣ‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ونن‬ُ‫م‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ذ‬ْ‫ز‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫َأسن‬� ‫ر‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ،‫َأيا‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�20 ”.‫خاوم‬ ‫رام‬ْ‫“س‬ ‫اسن‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫َأم‬� ،‫خاوم‬ ‫رام‬ْ‫“س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫عاوذ‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�21 .‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫فارحن‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�22 ”.‫غ‬ّ‫ك‬ّ‫س‬ ‫يو-د‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ّ‫ك‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ـي-د‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ثغفارم‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬23 ”.‫ّسن‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫“قبرم‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫سن‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وض‬ ُ‫ِص‬‫إ‬� ‫فن‬ّ‫ط‬‫ْوا‬‫ت‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫فم‬ّ‫ط‬‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ْواغفارن‬‫ت‬ ‫اس‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ُوغ‬‫ث‬ ‫وار‬ ،’‫يو‬ِ‫ن‬ْ‫َأش‬�‘ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ثنعاش‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ،‫ُوما‬‫ث‬ ‫ماشا‬24 ”.‫ّس‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬ ”!‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫را‬ْ‫ز‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬25 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫وسا‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ،‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأضاض‬� ‫ارسغ‬ّ‫س‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫يرن‬ِ‫م‬‫ِمس‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِيمارث‬‫ر‬ ‫ِيغ‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫وار‬ ‫“مارا‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”.‫يمنغ‬ِ‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫يس‬ِ‫ذ‬ْ‫ز‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ُوس‬‫ف‬‫َأ‬� ‫ارسغ‬ّ‫س‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يرن‬ِ‫م‬‫ِمس‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شان‬ْ‫م‬‫و‬ ‫ذݣ‬ .‫سن‬ْ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ك‬‫َأ‬� ‫ُوما‬‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ُ‫ؤ‬ ‫ذاخر‬ ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫فن‬ْ‫ذ‬ُ‫ؤ‬ ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ثمنيا‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�26
  • 221 21 ،20 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�27 ”!‫خاوم‬ ‫رام‬ْ‫“س‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ط‬ْ‫وس‬ْ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّ-د‬‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،‫ننت‬ّ‫ق‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ورا‬ُّ‫و‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫واخّا‬ ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫يس‬ِ‫ذ‬ْ‫ز‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ُوس‬‫ف‬‫َأ‬� ‫سارس‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫زار‬ْ‫خ‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫َأضاض‬� ‫ِي-د‬‫و‬‫َأ‬�“ ‫ُوما‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�29 ”!‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ذ‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫ُوما‬‫ث‬ ‫-د‬ّ‫ر‬‫يا‬28 ”.‫َأمن‬� ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫ر‬ّ‫ه‬‫ج‬ ‫وار‬ ،‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫واخ‬ ،‫ومنن‬ُ‫ي‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫عذ‬ّ‫س‬ ‫نذ؟‬ْ‫م‬‫ُو‬‫ث‬ ‫ما‬ ،‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫“س‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اس‬ ”.‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ِينت‬‫ر‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫وار‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ث‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ْش‬‫ت‬‫يبا‬ِ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫راماث‬ْ‫ع‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬30 ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ْ‫م‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ُرانت‬‫ؤ‬ ‫ينا‬ِ‫ث‬ ‫ماشا‬31 .‫يس-ا‬ِ‫وذل‬ ‫ذݣ‬ ‫شا‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫يسم‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� ،‫ثتامنم‬ ‫َأم‬� ،‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫مان‬ْ‫سر‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ارث‬ّ‫م‬‫ي‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ُّ‫يش‬ 21‫ن‬ ‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫غار‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫عاوذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ر‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�1 ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫ُوما‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫يع‬ِ‫م‬‫ج‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬2 .‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫هار-د‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ،‫ِيياس‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وا‬ْ‫ر‬‫ثا‬ ‫ذ‬ ،‫يل‬ِ‫لجال‬ ‫ن‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫قانا‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يل‬ِ‫ي‬‫ناثانا‬ ‫ذ‬ ،’‫يو‬ِ‫ن‬‫َأش‬�‘ ‫ارن‬ّ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫راحغ‬ ‫َأذ‬� ‫“نش‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�3 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫زابا‬ ‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫غن-د‬ّ‫ف‬ ”.‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫ْراح‬‫ن‬ ‫يك‬ِ‫ك‬ ‫َأذ‬�“ ‫اس‬ ‫ّان‬‫ن‬ ”.‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫يمارغ‬ ‫َأذ‬� .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫يفن‬ِّ‫ط‬ ‫وار‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ْجيرث‬‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ .‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫شا‬ ‫ينن‬ِّ‫س‬ ‫وار‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫ماشا‬ .‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ما‬ْ‫ث‬ ‫خ‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ،‫ِيش‬‫ز‬ ‫بح‬ّ‫ص‬ ‫غار‬4 ”!‫ا‬ّ‫ل‬“ ‫خاس‬ ‫ين-د‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ”‫مان؟‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫ّاغ‬‫ت‬‫َأ‬� ‫ما‬ ،‫يرن‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬‫ِح‬‫إ‬� ‫َأ‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�5 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ْضارن‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ”.‫ثافم‬ ‫َأذ‬� ،‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ُوس‬‫ف‬‫َأ‬� ‫يس‬ِ‫ذ‬ْ‫ز‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ا‬ّ‫ْراش‬‫ث‬ ‫ْضارم‬‫ن‬“ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�6 ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ُمحضار‬‫ؤ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�7 .‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫و‬ُّ‫ر‬‫ُبا‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ذن‬ْ‫ب‬‫ج‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫ز‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ْراش‬‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ‫را‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ”.‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�“ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ماشا‬8 .‫حار‬ْ‫ب‬‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ْضار‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫َأعاريان‬� ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫وض‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫يس‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫يثاين‬ِ‫م‬ ‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫م‬ ّ‫ر‬‫با‬ْ‫ر‬ ‫خ‬ ‫شا‬ ‫ِيجن‬‫و‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫وث‬ُ‫ب‬‫ا‬ّ‫ر‬‫غا‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ين-د‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� .‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ْراش‬‫ث‬ ‫جبذن-د‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ )‫و‬ُ‫يثر‬ِ‫م‬ 100 ‫(=عراحار‬ ‫ْچن‬‫د‬‫ِغا‬‫إ‬� ‫ن‬ .‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫غ‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ارسن‬ّ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫رفحم‬ ‫ن‬ ‫يش‬ِّ‫ن‬‫َأف‬� ‫يها‬ِ‫ذ‬ ‫ِين‬‫ر‬ْ‫ز‬ ،ّ‫ر‬‫با‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫غن‬ّ‫ف‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬9 ‫بذ‬ْ‫ِج‬‫إ‬� ،‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬11 ”.‫و‬ُّ‫رخ‬ ‫ثيمارم‬ ِ‫إ‬� ‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫يم-د‬ْ‫َأو‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�10 ‫واخّا‬ .‫ين‬ِ‫خمس‬ ُ‫ؤ‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ُ‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫م‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،ّ‫ر‬‫با‬ْ‫ر‬ ‫غار‬ ‫ّرانن‬‫ق‬‫ِم‬‫إ‬� ‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ور‬ُّ‫ثش‬ ‫ا‬ّ‫ْراش‬‫ث‬ ،‫ذا‬ ‫َأراحم-د‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اسن‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�12 .‫ا‬ّ‫ْراش‬‫ث‬ ‫شا‬ ‫ݣ‬ّ‫ر‬‫شا‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ُيا‬‫ؤ‬ ‫وانشث‬ ‫س‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ .’ ‫شك؟‬ ‫يذ‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫‘م‬ ‫سا‬ْ‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يم‬ِ‫ع‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ”.‫قم‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫ثا‬ ‫َأذ‬�
  • 22221 ‫ّا‬‫ن‬‫وحا‬ُ‫ي‬ ‫ُرا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫اسن‬ ‫شا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ،‫وم‬ُ‫َأغر‬� ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي-د‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫رخ‬13 .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نن‬ّ‫س‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫ضارن‬ْ‫ِمح‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫هار‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫راثا‬ْ‫ث‬ ّ‫ِيس‬‫و‬ ‫ثاوارا‬ ‫ذ‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬14 .‫مان‬ْ‫ر‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ذ‬ .‫ينن‬ِّ‫ت‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ار‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ”‫ِي؟‬‫ي‬َ‫أ‬� ‫سذ‬ْ‫خ‬‫ثت‬ ‫“ما‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ْسا‬‫ق‬‫س‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫و‬ ُّ‫يش‬ ‫سذ‬ْ‫ثتخ‬ ‫ما‬ ،‫ونا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫معان‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫معان‬ِ‫س‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫قن‬ّ‫ي‬‫ِي‬‫ر‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬�15 ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”.‫شك‬ ‫سغ‬ْ‫تخ‬ ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نذ‬ّ‫ثس‬ ‫شك‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬� ،‫“واه‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”‫ينا؟‬ِ‫ي‬ ‫زݣ‬ ‫كثار‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ”‫ي؟‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سذ‬ْ‫ثتخ‬ ‫ما‬ ،‫ونا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫معان‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫عاوذ‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�16 ”.‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِزمارن‬‫إ‬� ‫وس‬ْ‫ر‬‫َأ‬�“ ‫اس‬ ”.‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫وس‬ْ‫ر‬‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”.‫شك‬ ‫سغ‬ْ‫تخ‬ ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نذ‬ّ‫ثس‬ ‫شك‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬� ‫“واه‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ضن‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ”‫ي؟‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سذ‬ْ‫ثتخ‬ ‫ما‬ ،‫ونا‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫يس‬ِّ‫م‬ ،‫معان‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ّ‫ِيس‬‫و‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�17 ،‫ي‬ِ‫ُورش‬‫ك‬ ‫نذ‬ّ‫ثس‬ ‫شك‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،’ ‫ي؟‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫سذ‬ْ‫ثتخ‬ ‫‘ما‬ ‫راثا‬ْ‫ث‬ ّ‫ِيس‬‫و‬ ‫ث‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ،‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫س‬18 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ْجي‬‫د‬ُ‫ؤ‬ ‫وس‬ْ‫ر‬‫َأ‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ”.‫شك‬ ‫سغ‬ْ‫تخ‬ ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫نذ‬ّ‫ثس‬ ،‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫وحذ‬ُ‫ر‬ْ‫ث‬ ،‫ّك‬‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ِ‫إ‬� ‫سذ‬ْ‫ي‬‫ب‬ْ‫ث‬ ،‫يان‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ،‫يغ‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫َأذ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِبيس‬‫إ‬� ‫اش‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫ذذ‬ّ‫ز‬‫ِي‬‫و‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ،‫ثوسارذ‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ‫خ‬ ‫ماشا‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ر‬ ‫مان‬ ِ‫إ‬� ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�19 ”.‫سذ‬ْ‫ثتخ‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫غار‬ ‫ِي‬‫و‬‫يا‬ ‫شك‬ .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ضار‬ْ‫َأمح‬� ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ،‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫ّقرب‬‫ن‬ِ‫إ‬�20 ”!‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫فار‬ ْ‫“ض‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫َس‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ِ‫رام‬ ،‫ي‬ِ‫ُمنس‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِذمارن‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫ذن‬ّ‫ن‬‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ث‬ِ‫ا‬ ‫فار‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ،‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫س‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ِ‫إ‬� ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫و‬ُّ‫يش‬ ِ‫إ‬� ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،‫وا‬ ‫وس‬ُ‫طر‬ُ‫ب‬ ‫را‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫رام‬21 ”‫من؟‬ّ‫ل‬‫ِس‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫شك‬ ‫ِي‬‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫َأ‬�“ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ِ‫إ‬� ،‫عقبغ‬ ‫غا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫َأر‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫سغ‬ْ‫خ‬ ‫“مارا‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫اس‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬�22 ”‫سارن؟‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ،‫وا‬ ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ضار‬ْ‫َأمح‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ماثن‬ْ‫واو‬ ‫جار‬ ‫واوار-ا‬ ‫غ-د‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬23 ”!‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫فار‬ ْ‫ض‬ ‫شك‬ ‫وحن؟‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫سغ‬ْ‫خ‬ ‫“مارا‬ ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫شا‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ماشا‬ ،‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫ْم‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ”‫وحن؟‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ‫اش‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ِ‫إ‬� ،‫بغ‬ْ‫ق‬‫ع‬ ‫غا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫َأر‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫س‬‫ن‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ُ‫ؤ‬ ،‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ورا‬ُ‫ي‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫س‬ ‫ذن‬ّ‫ه‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ضار‬ْ‫َأمح‬� ‫ذ‬ ‫وا‬ ‫ذ‬24 ‫مارا‬ .‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ي‬‫را‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫عاذ‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�25 . ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫شهاذث‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يمانت‬ِ‫س‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ير‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫َأذ‬� ،‫يث‬ِ‫ن‬ ْ‫ض‬ّ‫ن‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫َأوار‬� ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ِينت‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ !‫ين‬ِ‫َأم‬� .‫ِين‬‫ر‬‫ْوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫يسن‬ِ‫ل‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يع‬ِ‫تاس‬ ‫و‬ُ‫ب‬