• Like
 • Save
James in tarifit rifberber in arabic script awal llilet ultima
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

James in tarifit rifberber in arabic script awal llilet ultima

on

 • 253 views

 

Statistics

Views

Total Views
253
Views on SlideShare
253
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  James in tarifit rifberber in arabic script awal llilet ultima James in tarifit rifberber in arabic script awal llilet ultima Document Transcript

  • 415 1 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ُوب‬‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫س‬َ‫أ‬� 1:‫اشن‬ّ‫ر‬‫ِمطا‬‫إ‬� ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ث‬ ‫ال‬ّ‫ب‬‫ق‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ثنعاش‬ ِ‫إ‬� ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ُوب‬‫ق‬‫ياع‬1 .‫خاوم‬ ‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬ ‫ّوان‬‫ك‬‫غ‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ن‬ ‫بث‬ّ‫ل‬‫ثاق‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�3 .‫راحث‬ْ‫ف‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫حسبم‬ ،‫وان‬ّ‫ك‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ك‬ ‫خاوم‬ ‫َأذ‬� ‫مالا‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�2 ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫بار‬ّ‫ص‬ ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬4 ،‫بار‬ّ‫ص‬ ّ‫ثج‬ ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ن‬ ‫بث‬ّ‫ل‬‫ثاق‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫عاذ‬ ‫اس‬ ‫ِّيم‬‫ق‬‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫مالا‬5 .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ي‬ ِّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫لم‬ّ‫م‬‫ك‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ثاوضم‬ ‫َأذ‬� ‫ِتار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ماشا‬6 .‫َأزاوار‬� ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ِ‫إ‬� ‫ِيمث‬‫ر‬ْ‫ثش‬ ‫س‬ ‫ن‬ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِتار‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫َأذ‬� ،‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ،‫حار‬ْ‫ب‬‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫وجث‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ان‬ّ‫ك‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِّ‫ك‬‫َأش‬� ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ،‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫س‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫يل‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ثج‬ ‫وار‬7 .‫ذايس‬ ‫وض‬ ُ‫ْص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يض‬ِّ‫م‬‫َأس‬� ‫نن‬ّ‫ر‬‫ِعا‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫ماشا‬9 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِيذن‬‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫يارس‬ ‫وار‬ ،‫يفن‬ِّ‫ل‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫َأخ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�8 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫مغار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫ا‬ّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬10 ‫ّس‬‫ن‬ ‫لا‬ْ‫ع‬‫و‬ُ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫مغار‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ِواضعن‬‫إ‬� ‫ماث‬ْ‫ثاو‬ ‫ث‬ّ‫ج‬ ‫ثنقار‬ ‫َأذ‬� ‫ُوشث‬‫ف‬‫ثا‬11 .‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫نا‬ْ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يش‬ِ‫ث‬ْ‫لح‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ثاوارذشث‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ُواضع‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫واز‬ ‫ِراح‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يسلاو‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ثاوارذشث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يش‬ِ‫ث‬ْ‫لح‬ ‫شمض‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫و‬ُ‫م‬‫لح‬ ‫س‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫عذ‬ّ‫س‬12 .‫غارس‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫س‬ ‫عاوذ‬ ‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫نا‬ْ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� .‫ّس‬‫ن‬ ‫ذم‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِيسث‬‫ر‬‫ثام‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ،‫ب‬ّ‫ل‬‫َأمق‬� ‫ذ‬ ‫ول‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫مالا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ِي‬‫و‬ّ‫ك‬‫َأغ‬� ‫ِحملن‬‫إ‬� ‫ِي‬‫و‬ّ‫ك‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ِصار‬‫إ‬� ‫مالا‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫حد‬ ‫ي‬ِّ‫ثج‬ ‫وار‬13 .‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ذ‬ْ‫ع‬‫ِوا‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّنا‬‫ف‬‫ُوع‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْواغوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .”‫وان‬ّ‫ك‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬�“ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْوا‬‫غ‬‫ث‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫وث‬ْ‫ّش‬‫ن‬ ‫مالا‬ ‫ْواغوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُول‬‫ك‬ ‫ماشا‬14 .ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫و‬ّ‫ك‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ِمغار‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ،‫ِّيس‬‫د‬‫ُع‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ث‬ ‫وث‬ْ‫ّش‬‫ن‬ ‫مالا‬15 .‫ف‬ّ‫ط‬‫ْوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ُول‬‫ك‬17 .‫ار‬ّ‫د‬‫و‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫حد‬ ‫ي‬ِّ‫ثج‬ ‫وار‬ ،‫ن‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ِع‬‫إ‬� ‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�16 .‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ل‬ ‫ِي‬‫و‬‫يا‬ ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ،‫ِين‬‫و‬‫فا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫وا-د‬ّ‫ك‬‫ِه‬‫إ‬� ‫لن‬ّ‫م‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ثام‬ ‫ُول‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫حان‬ْ‫ب‬‫َأص‬� ‫ي‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫َأم‬� ‫واوال‬ ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يمخسا‬ِ‫ث‬ ‫ساب‬ْ‫علاح‬ ‫َأنغ-د‬� ّ‫يج‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�18 .‫ولان‬ّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ّل‬‫د‬‫ُب‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫وار‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫وقاث‬ُ‫ل‬‫ماخ‬ْ‫ل‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫زا‬ْ‫ن‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اب‬ّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬
  • 416 18:19 .‫لاو‬ 8:2 2 ،1 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫ر‬َ‫أ‬� ‫ن‬ ‫واوال‬ ِ‫إ‬� ‫اعث‬ّ‫ط‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫سح‬َ‫أ‬� ‫غار‬ ‫شا‬ ‫يقم‬ِّ‫ل‬‫ق‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ِسل‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫ِق‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ُول‬‫ك‬ ّ‫أج‬� ،‫ن‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ِع‬‫إ‬� ‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬19 ‫اث‬ّ‫ز‬ ‫ذا‬ْ‫ثاسݣ‬ ‫شا‬ ‫ِي‬‫و‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ثافقاحث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬20 .‫ثفقاحث‬ ‫غار‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫واوال‬ ‫س‬ ‫لم‬ْ‫ب‬‫ق‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّنا‬‫ف‬‫ُوع‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫وج‬ُ‫م‬‫ثاخ‬ ‫قاع‬ ‫خاوم‬ ‫سم‬ْ‫ر‬‫سا‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬21 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ،‫َأوال‬� ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫لم‬ْ‫ذو‬22 .‫نجم‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ون‬ُّ‫ز‬‫ْوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ِ‫إ‬� ‫َأوال‬� ‫ينت‬ِ‫ه‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫وار‬ ،‫واوال‬ ِ‫إ‬� ‫لا‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫حد‬ ‫مالا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬23 !‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ثم‬ْ‫م‬‫ش‬ ‫وار‬ ،‫واها‬ ‫لان‬ْ‫ِتس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫لق‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ِ‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫وب‬ُ‫ب‬ْ‫م‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫يث‬ِ‫يس‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ارن‬ّ‫ز‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ماشا‬25 .‫هار‬ ْ‫ْواض‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ُو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫لخ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ْوالا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬24 ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫يل‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫لن‬ّ‫م‬‫ِك‬‫إ‬� ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ارن‬ّ‫ز‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫لباراكا‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ماشا‬ ،‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫ُو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫لخ‬ ‫لان‬ْ‫ِتس‬‫إ‬� ‫ِلس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫يض‬ِ‫ْح‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫وذ‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يل‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫مالا‬26 .ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ت‬ْ‫ل‬‫يبا‬ِ‫ق‬ ‫مج‬ْ‫لخ‬ ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫َأمزذاݣ‬� ‫ين‬ِّ‫د‬27 .‫باطل‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ين‬ِّ‫د‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ُل‬‫ؤ‬ ‫ّع‬‫د‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْسنت‬‫ن‬ ‫صارث‬ْ‫لح‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ال‬ّ‫يج‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يلن‬ِ‫وج‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ونذ‬ ُ‫ص‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� :‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� .ّ‫غش‬ْ‫ل‬ ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ذذ‬ّ‫ي‬‫ح‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ذماون‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ّ‫ݣ‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ّ‫ݣ‬‫أ‬� 2.‫ي‬ِّ‫ل‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ذماون‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ّ‫تݣ‬ ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�1 ‫رغ‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫خاذنت‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وݣ‬ُ‫ݣ‬‫ينا‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫وذف-د‬ُ‫ي‬ ‫مالا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬2 ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫س‬ ‫وض‬ُ‫ل‬‫ُمز‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫عاوذ‬ ‫وذف-د‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫لان‬ْ‫غ‬ِ‫إ‬� ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫س‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُضاض‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ذݣ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬“ ‫يم‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫لان‬ْ‫غ‬ِ‫إ‬� ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫ا‬ّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫يث‬ِ‫ن‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫شم‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬3 ،‫ارصن‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬“ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ”!‫يها‬ِ‫ذ‬ ّ‫د‬‫ب‬ ‫“شك‬ ‫يم‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫وض‬ُ‫ل‬‫ُمز‬‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،”‫حن‬ْ‫ب‬‫ِص‬‫إ‬� ‫ومشان-ا‬ ‫باب‬ْ‫م‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫س‬ ‫جاراوم‬ ‫ِين‬‫و‬ ‫َأك-ذ‬� ‫وفم‬ُّ‫ر‬‫و‬ ُ‫ثمص‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬4 ،”!‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫نبذاث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ،‫ن‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ِع‬‫إ‬� ‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫سلم‬5 ‫ّانن؟‬‫ف‬‫ِع‬‫إ‬� ‫يصن‬ِّ‫ر‬‫ِخا‬‫إ‬� ‫س‬ ‫من‬ّ‫ك‬‫ِح‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫لم‬ْ‫ذو‬ْ‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِيثن‬‫ر‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫ِل‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫س‬ ‫ارن‬ّ‫ثج‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫لاض‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ضار‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� .‫لاض‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫رم‬ّ‫ط‬‫غ‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬6 .‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ذ‬ْ‫ع‬‫ِوا‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ،‫يث‬ِ‫ذ‬‫ݣل‬ْ‫ث‬ ‫ينا؟‬ِ‫ُوس‬‫ف‬ْ‫ل‬ ‫غار‬ ‫ّهن‬‫د‬‫ِن‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ِحصارن‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫س‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ين‬ِّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬ ‫ماشا‬8 ‫ْوالاغان؟‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫خاوم-د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫لان‬ْ‫ع‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ّافن‬‫ق‬‫ْش‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ين‬ِّ‫ل‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ما‬7 ‫ِخف‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ّك‬‫ن‬ ‫ب‬ّ‫ر‬‫قا‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫َأذ‬�“ ‫يرا‬ِ‫ث‬ ‫ساب‬ْ‫علاح‬ ‫ذن‬ّ‫ل‬‫ِݣ‬‫إ‬� ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫لم‬ّ‫م‬‫ك‬ْ‫ث‬ ‫مالا‬ ‫مم‬ْ‫ك‬‫ْواح‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ماون‬ْ‫ذ‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫يم‬ِّ‫ثݣ‬ ‫مالا‬ ‫ماشا‬9 ،‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،”‫ّك‬‫ن‬
  • 417 21-1:2 .‫وش‬ُ‫ي‬ 25:2 8:41 .‫ِشا‬‫إ‬� ‫؛‬7:20 .‫ِمز‬‫إ‬� 2 24:2 6:15 .‫مز‬َ‫أ‬� 23:2 18،17:5 .‫يل‬ِ‫ث‬ ‫؛‬14،13:20 .‫ُغ‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ 11:2 3 ،2 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫زا‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫ماشا‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫فارن‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬10 .‫ضان‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأم‬� ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،’!‫ِّي‬‫ن‬‫ز‬ ‫‘وار‬ ‫ّان‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬11 .‫اث‬ّ‫ي‬‫يوص‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ن‬ ‫ُمارواس‬‫ؤ‬-‫و‬ُ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫واها‬ ‫ث‬ّ‫ي‬‫ثوص‬ ‫يولم‬ِ‫س‬12 .‫تاوراث‬ ‫ن‬ ‫اي‬ّ‫ط‬‫َأخ‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يذ‬ِ‫غ‬‫ثن‬ ‫ماشا‬ ،‫يذ‬ِ‫ن‬‫ثز‬ ‫وار‬ ‫مالا‬ ’!ّ‫ق‬‫ن‬ ‫‘وار‬ ‫عاوذ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫شا‬ ‫م‬ّ‫يارح‬ ‫وار‬ ‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬13 .‫ي‬ِّ‫ل‬‫يل‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْواحكمن‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأم‬� ‫م‬ّ‫ݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ب‬ّ‫ل‬‫غ‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫مث‬ْ‫َأرح‬� .‫من‬ّ‫يارح‬ ‫وار‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ين‬ِ‫ن‬‫حا‬ْ‫ب‬‫يص‬ِ‫ث‬ ‫ذايم‬ْ‫خ‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،’‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫‘نش‬ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫مالا‬ ‫ضل‬ْ‫ف‬‫ل‬ ‫مان‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�14 ِ‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ُما‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫اس‬ ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫مالا‬15 ‫نجم؟‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ما‬ ‫لخذايم؟‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬16 ّ‫َأس‬� ‫ُول‬‫ك‬ ‫ن‬ّ‫ش‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫يارضن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ْما‬‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ”!‫ا‬ّ‫ماش‬ ‫يونث‬ِّ‫ج‬ ،‫حمان‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫َأرضث‬� ،‫لهنا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ورث‬ُ‫ي‬ُ‫ؤ‬“ ‫اسن‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ‫مالا‬ .‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�17 ‫ّفاع؟‬‫ن‬ ‫مان‬ ،‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ِ‫إ‬� ‫ان‬ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫يم‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫“شك‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ماشا‬18 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫س‬ ‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫لخذايم‬ ‫شا‬ ‫نت‬ّ‫ك‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫شن‬ّ‫س‬ .”‫لخذايم‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫نش‬ ،‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫غارك‬ ‫يذ‬ِّ‫ثݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن؟‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نذ‬ْ‫م‬‫ُو‬‫ث‬ ‫شك‬ ‫ما‬19 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫نغ‬ْ‫ش‬ّ‫س‬ ‫اش‬ ‫َأ‬� ،‫نذ‬ّ‫س‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫ما‬20 .‫يجن‬ِ‫تارج‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫واطن‬ّ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫لا‬ُ‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ،‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬ ‫ذ‬ّ‫ْواسݣ‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ْنغ‬‫ث‬‫ِّي‬‫د‬‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬21 ‫وث؟‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫ُول‬‫غ‬‫َأف‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ز‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�22 ‫ُعالطار؟‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ِسحاق‬‫إ‬� ‫يس‬ِّ‫م‬ ِ‫إ‬� ‫ِغارص‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫لنت‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�23 .‫لخذايم‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ذم‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ارنت‬ّ‫ق‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ”‫ذا‬ْ‫ثاسݣ‬ ‫ذ‬ ‫َأس-د‬� ‫ْواحسب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ومن‬ُ‫ي‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬�“ ‫ارنت‬ّ‫ق‬ ،‫يرا‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫لخذايم‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذ‬ّ‫ْواسݣ‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ْوالام‬‫ت‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬24 .”‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ُّوكل‬‫د‬‫َأم‬�“ ‫اس‬ ‫زݣ‬ ‫ب‬ّ‫ح‬‫ثار‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذ‬ّ‫ْواسݣ‬‫ت‬‫ث‬ ،‫قحبا‬ْ‫ل‬ ،‫راحاب‬ ‫ي‬ِ‫ُوغ‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ما‬25 .‫واها‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ،‫وث‬ُّ‫م‬‫ث‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬26 ‫ي؟‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ب‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ِثن‬‫إ‬� ‫غ‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫ثس‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِمازانن‬‫إ‬� .‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫لا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫لس‬ِ‫إ‬� 3‫َأذ‬� ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫سلماذن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫لن‬ْ‫ذو‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫يم‬ِّ‫تج‬ ‫وار‬1 ‫ْذرفن‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫ذݣ‬ ‫ذرف‬ْ‫ن‬‫ن‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬2 .‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫نكس‬ ‫يماث‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ ّ‫ݣ‬‫نت‬ ‫مالا‬3 .‫ّس‬‫ن‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ع‬ّ‫م‬‫ِق‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ،‫ِكمل‬‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫واوال‬ ‫ذݣ‬
  • 4183 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُّ‫نس‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ْز‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫اي‬ّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ݣ‬ ‫انغ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِيسان‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ومن‬ُّ‫م‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫يض‬ِّ‫م‬‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ِثن‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ر‬‫ِعا‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّرانن‬‫ق‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫واخّا‬ ،‫وبا‬ُّ‫ر‬‫ِغا‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫خزارم‬4 .‫ونن‬ُ‫م‬ِ‫إ‬� .‫يان‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ون‬ُ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ݣ‬ْ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّهن‬‫د‬‫ِن‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫قاع‬ ،‫ِجهذن‬‫إ‬� .‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫شاحث‬ْ‫ف‬‫ل‬ ‫ماشا‬ ،‫يان‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ِلس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬�5 ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِلس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬6 .‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫غابث‬ْ‫ل‬ ‫شمض‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يانت‬ْ‫ز‬‫ثام‬ ‫ي‬ِّ‫يمس‬ِ‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫زارم‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ّغ‬‫ن‬ ‫ِخفاون‬‫إ‬� ‫جار‬ ‫ِلس‬‫إ‬� .‫ذن‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ن‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ارغ‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يعث‬ِ‫ب‬ّ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ُوار‬‫ذ‬‫َأ‬� ‫ارغ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫خمج‬ّ‫ثس‬ ‫حاجث‬ْ‫ل‬ ‫لحاياواناث‬ ‫ذ‬ ‫ضاض‬ْ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫لحاياواناث‬ ‫ن‬ ‫اب‬ّ‫د‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬7 .‫اما‬ّ‫ن‬‫جاه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ماشا‬8 .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫عن‬ّ‫م‬‫ْواق‬‫ت‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫عن‬ّ‫م‬‫ْواق‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫حار‬ْ‫ب‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫وذارن‬ُ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫وعن‬ُ‫ْب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّان‬‫ف‬‫َأع‬� ‫ذ‬ ‫ول‬ْ‫له‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫ع‬ّ‫م‬‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ِلس‬‫إ‬� ‫عل‬ْ‫ن‬‫ن‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثاباباث‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ل‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫نس‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬9 .‫ّن‬‫ق‬‫ِن‬‫إ‬� ‫م‬ّ‫س‬ ‫س‬ ‫ور‬ُّ‫ش‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ع‬ّ‫م‬‫ْواق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫لباراكا‬ ‫ّغ-د‬‫ف‬‫ثت‬ ‫وم‬ُّ‫م‬‫ُق‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�10 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يفث‬ ِّ‫ص‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ن‬ّ‫ْواݣ‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫وغ‬ُّ‫ف‬‫و‬ُّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ْصار‬‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫ل‬ ‫ما‬ْ‫ع‬‫ز‬ ‫ما‬11 !‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� .‫ّعلث‬‫ن‬ ‫ُون‬‫ث‬‫ي‬ِّ‫ز‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُو‬‫ث‬ْ‫ر‬‫وا‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ما‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�12 ‫ِمارزاݣن؟‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وامان‬ ‫ذ‬ ‫ِيذن‬‫ز‬‫ي‬ِ‫ِم‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫َأمان‬� ‫ثاريا‬ ‫ذ‬ ‫ّاحن‬‫ل‬‫ِم‬‫إ‬� ‫وامان‬ ‫ن‬ّ‫ك‬ ‫ايس-د‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ونصار‬ُ‫ع‬ْ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ور؟‬ُ‫باش‬ْ‫ل‬ ‫زايارث‬ْ‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ .‫ِيذن‬‫ز‬‫ي‬ِ‫ِم‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫يش‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫لعقل؟‬ ‫س‬ ُ‫ؤ‬ ‫يس‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ان‬ّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ِي‬‫و‬13 ‫ذ‬ ‫َأمارزاݣ‬� ‫سذ‬ْ‫لح‬ ‫س‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُل‬‫ؤ‬ ‫مالا‬ ‫ماشا‬14 .‫ينت‬ِ‫ه‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫َأك-ذ‬� ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫حن‬ْ‫ب‬‫ِص‬‫إ‬� ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫ثا‬15 !‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫خ‬ ‫شا‬ ‫يقم‬ِّ‫ر‬‫خا‬ّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫يشم‬ِّ‫ي‬‫ف‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ش‬ّ‫ب‬‫و‬ُ‫ُمش‬‫ؤ‬ ،‫يس‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يعث‬ِ‫ب‬ّ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� .‫ين‬ِ‫ن‬‫ّا‬‫ف‬‫يع‬ِ‫ث‬ ‫ذايم‬ْ‫لخ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ذ‬ ‫ِيضن‬‫و‬ْ‫ر‬‫ِخا‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ش‬ّ‫ب‬‫و‬ُ‫ُمش‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫سذ‬ْ‫لح‬ ‫ا‬ّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬16 ّ‫ݣ‬‫ثت‬ ،‫لضرافث‬ ‫ذ‬ ‫نا‬ْ‫له‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ي‬ِ‫ݣ‬‫ُو‬‫ذ‬‫ثاز‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫وار‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ماشا‬17 ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذماون‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫شا‬ ّ‫ݣ‬‫ثت‬ ‫وار‬ ،‫حن‬ْ‫ب‬‫ِص‬‫إ‬� ‫ث‬ّ‫ل‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫مث‬ْ‫َأرح‬� ‫س‬ ‫ور‬ُّ‫ثش‬ ،‫اي‬ّ‫ر‬‫َأ‬� .‫لهنا‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫نا‬ْ‫له‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ع‬ّ‫ر‬‫ْوازا‬‫ت‬‫ث‬ ‫ذا‬ْ‫سݣ‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ّ‫ل‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�18 .‫ِّيفاق‬‫ن‬ ‫و‬ُ‫ب‬
  • 419 34:3 .‫وا‬َ‫أ‬� 6:4 5:20 .‫ُغ‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ 5:4 4 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫ر‬َ‫أ‬� ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ن‬ ‫خف‬ِ‫إ‬� ‫عم‬ ْ‫سواض‬ 4‫ذݣ‬ ‫غن‬ْ‫ن‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫هواث‬ّ‫ش‬ ‫زݣ‬ ‫ما‬ْ‫ع‬‫ز‬ ‫ما‬ ‫جاراوم؟‬ ‫شن‬ّ‫ب‬‫و‬ُ‫مش‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ن‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬1 ‫مم‬ْ‫ثتاس‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّم‬‫ق‬‫ن‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬ ‫زرم‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬2 ‫ْوم؟‬‫ن‬ ‫يسن‬ِ‫ذ‬ْ‫ز‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،‫نغام‬ّ‫م‬‫ث‬ ُ‫ؤ‬ ‫وشم‬ُّ‫ب‬‫و‬ُ‫ثمش‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ِيض‬‫و‬ّ‫ك‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫قاع‬ ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫شا‬ ‫يم‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،‫ثتارام‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬3 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫يم‬ِّ‫ل‬‫ْزا‬‫ت‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ث‬ ‫ينت‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ّان‬‫ن‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأ‬�4 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫هواث‬ّ‫ش‬ ‫غار‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ين‬ِ‫ل‬ْ‫ِح‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ثتارم‬ ‫ّا‬‫ق‬‫َأح‬� ‫ي؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫خ‬ ‫لعذاوث‬ ‫ذ‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ي‬ِ‫ل‬‫وك‬ُّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ،‫ّان‬‫ن‬‫ِز‬‫إ‬� ‫َأوم‬� ‫يل‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬5 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫و‬ُ‫ذ‬ْ‫ع‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ول‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ُّوكل‬‫د‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬6 ‫سذ”؟‬ْ‫لح‬ ‫س‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫ش‬ّ‫ِوح‬‫إ‬� ،‫غن‬ّ‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫نغ‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬�“ ‫باطل‬ ‫ارنت‬ّ‫ق‬ ‫يرا‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫ّارن‬‫ف‬‫ِمع‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫ِتمعالا‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬�“ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫يس‬ِ‫َأذل‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬ .‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫س‬ ‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ِّيعمث‬‫ن‬ ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫معالام‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫شم‬ْ‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬7 ”.‫ِّيعمث‬‫ن‬ ‫َأسن‬� ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ِمواضعن‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ‫يرذم‬ِ‫س‬ .‫ياذس‬ ‫يو-د‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫َأذسم‬�8 .‫يارول‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يس‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� .‫يفن‬ِّ‫ل‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ل‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأ‬� ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُلاون‬‫ؤ‬ ‫يزذݣم‬ِّ‫س‬ ،‫ناب‬ْ‫ذ‬‫ِم‬‫إ‬� ‫َأ‬� ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ل‬ ُ‫ؤ‬ ‫ضان‬ْ‫َأش‬� ‫ذ‬ ‫ول‬ْ‫ذ‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫اشث‬ّ‫ثاضح‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫وم‬ُ‫ر‬ ،‫شضنم‬ ،‫فم‬ّ‫يس‬ِ‫سح‬9 ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�11 .ّ‫ل‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫اث‬ّ‫ز‬ ‫عم‬ ْ‫سواض‬10 .‫زن‬ْ‫لح‬ ‫ذ‬ ‫ول‬ْ‫ذ‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ّاف‬‫ق‬‫ْش‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ُماس‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫ِح‬‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ُماس‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ّافن‬‫ق‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ !‫واياويا‬ ‫ذݣ‬ ‫شا‬ ‫ّافم‬‫ق‬‫ْش‬‫ت‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫يذ‬ِّ‫ل‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫تاوراث‬ ‫خ‬ ‫حكمذ‬ْ‫ث‬ ‫مالا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫خاس‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫ِح‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫باب‬ ‫ذ‬ ‫ان‬ّ‫ل‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫واها‬ ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬�12 .‫تاوراث‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫قاض‬ْ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫يذ‬ِّ‫ر‬‫ثا‬ ‫ماشا‬ ،‫تاوراث‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫يذ‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ماشا‬ .‫ب‬ّ‫ي‬‫يار‬ ‫َأذ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫نجم‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫ّا‬‫ل‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ،‫تاوراث‬ ‫ن‬ ‫غار‬ ‫ْراح‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫-ا‬ّ‫َأس‬�“ ‫ارن‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬13 ‫ي؟‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫مذ‬ّ‫ك‬‫ح‬ْ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫شك‬ ،”‫بح‬ْ‫ر‬‫نا‬ ‫َأذ‬� ‫نز‬ّ‫ز‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫ْسغ‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ،‫ون‬ُ‫م‬ِ‫إ‬� ‫واس‬ّ‫َأسݣ‬� ‫ِّيم‬‫ق‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ،‫ِين‬-‫ينث‬ِ‫ذ‬‫ثن‬ ‫غار‬ ‫ينث-ا‬ِ‫ذ‬‫ثن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ينن‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬14 ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫“مالا‬ ‫يم‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫ح‬15 ،‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫لخ‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ف‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ِݣا‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ‫وار‬ْ‫ف‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ش-ا‬ّ‫ي‬‫َأف‬� ‫قاع‬ ‫ماشا‬ ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ّار‬‫ف‬‫ُع‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫و‬ُّ‫لخ‬ ‫شم‬ّ‫ي‬‫ْف‬‫ت‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِوا‬‫إ‬�16 .”‫ين‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ثا‬ ّ‫ݣ‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ،‫ّار‬‫د‬‫ن‬ .‫انب‬ّ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ْواحسب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأس-د‬� ‫َأذ‬� ،ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫خار‬ْ‫ل‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫نن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬17 .‫ّان‬‫ف‬‫َأع‬�
  • 4205 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫را‬ْ‫ݣ‬‫وا‬ ‫ن‬ ‫ثباب‬ْ‫ي‬َ‫أ‬� ِ‫إ‬� ‫لام‬ْ‫ع‬َ‫أ‬� 5‫َأݣرا‬�2 .‫ْراجان‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫ُّوصن‬‫ق‬‫ِف‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫ر‬ ،‫فم‬ّ‫يس‬ِ‫ح‬ْ‫س‬ ،‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫ن‬ ‫ثباب‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأ‬� ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِوا‬‫إ‬�1 ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأرشان‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُّوقارث‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرغ‬‫ؤ‬3 ،‫ينذا‬ِ‫ثش‬ ‫ن‬ّ‫ش‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وض‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ،ّ‫م‬‫ُو‬‫غ‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ذݣ‬ ‫وز‬ُ‫ن‬ْ‫ك‬‫ل‬ ‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫ي‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫َأم‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ّ‫ش‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫هذ‬ْ‫ثش‬ ‫خاوم‬ ‫َأذ‬� ‫ْسن‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫َأرش‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ارن‬ّ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ِمجارن‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ع‬ّ‫ثس‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫اسن‬ّ‫م‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ونث‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫زارم‬ْ‫خ‬4 .‫ورا‬ُّ‫ِنݣ‬‫إ‬� ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫عسكار‬ْ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫وغن‬ُّ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫َأل‬� ‫َأس-د‬� ‫يوض‬ِ‫ث‬ ‫جارن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫يث‬ِّ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬ْ‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬‫ثس‬ ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ز‬ّ‫م‬ ‫فارم‬ ْ‫ثض‬ ،‫ُوهارث‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ر‬‫ذا‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�5 .‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫يم‬ِ‫غ‬ْ‫ن‬‫ث‬ ‫واه‬ ،‫اذ‬ّ‫سݣ‬ْ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫مم‬ْ‫ك‬‫ح‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�6 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُلاون‬‫ؤ‬ ‫ذهنم‬ْ‫ث‬ ‫يث‬ِ‫غارص‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ .‫ار‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬ّ‫د‬‫و‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ثامارا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫بار‬ ّ‫ص‬ ‫ث‬ّ‫ل‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬ ‫غار‬ ‫ّاح‬‫ل‬‫ُف‬‫ؤ‬ ‫ْراجا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ،‫زارم‬ْ‫خ‬ !‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ياس‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫َأل‬� ‫صبارم‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�7 ‫ُلا‬‫ؤ‬8 .‫ار‬ّ‫ُنݣ‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫ِيش‬‫ز‬ ‫ن‬ ‫ْزار‬‫ن‬‫و‬ ‫ث‬ّ‫و‬ِ‫إ‬� ‫خاس‬ ‫َأل‬� ‫خاضار‬ْ‫ل‬ ‫س‬ ‫ِصبار‬‫إ‬� ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِغلان‬‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�9 .‫ُوذس-د‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يث‬ِ‫واس‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ل‬ُ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫صبارم‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫غار‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫قاض‬ْ‫ل‬ ،‫ذا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬ ‫ِيض‬‫و‬ّ‫ك‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫غاروم-د‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫واياويا‬ ‫خ‬ ‫وضم‬ ُ‫ص‬ْ‫ث‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫كاشافن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫خاضار‬ْ‫ل‬ ‫ن‬ ‫يع‬ِ‫تاس‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ّ‫د‬‫ُو‬‫ؤ‬ ‫َأك-ذ‬� ‫م‬ّ‫د‬‫ُو‬‫ق‬‫م‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�10 .‫ارث‬ّ‫و‬‫ث‬ ‫لام‬ْ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .‫عذ‬ّ‫س‬ ‫ذ‬ ‫بارن‬ ْ‫ِص‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ب‬ّ‫ْحس‬‫ن‬ ،‫زارم‬ْ‫خ‬11 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ِيلن‬‫و‬‫ي‬ِّ‫س‬ِ‫إ‬� .‫ين‬ِ‫ن‬‫َأح‬� ‫ذ‬ ‫يم‬ِ‫َأرح‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ار‬ّ‫ُنݣ‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وب‬ُّ‫ي‬‫َأ‬� ‫ن‬ ‫بار‬ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ُلا‬‫ؤ‬ ،‫شا‬ ‫ام‬ّ‫ل‬‫ا‬ّ‫ْج‬‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ن‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫َأمزوا‬�12 ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ،‫ا‬ّ‫ل‬ ‫ذ‬ ’‫ا‬ّ‫ل‬‘ ،’‫‘واه‬ ‫ذ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ’‫‘واه‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� .‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫يث‬ِّ‫ل‬‫جا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ .‫وكم‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬ ‫ُو‬‫ذ‬‫سا‬ ‫يم‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫س‬ ‫يث‬ِّ‫ل‬‫ثازا‬ ‫ج‬ّ‫ن‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ِفارح‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫مالا‬ .‫ِتار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ب‬ّ‫د‬‫ِو‬‫إ‬� ‫جاراوم‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫مالا‬13 ‫ونت‬ُ‫م‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫غارن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫خ‬ ‫ِلاغا‬‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ،‫لش‬ْ‫ه‬ِ‫إ‬� ‫حد‬ ‫جاراوم‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ما‬14 .‫ي‬ِ‫ذ‬‫ُقا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫لان‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫يث‬ِّ‫ل‬‫ثازا‬15 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫س‬ ‫شث‬ّ‫ز‬ ‫س‬ ‫رثفن‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫وف‬ُ‫معر‬ْ‫ل‬ ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫مالا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫ار‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وش‬ُ‫ل‬‫َأمه‬� ‫نجم‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِّين‬‫ك‬ِ‫إ‬� .‫ݣنفام‬ّ‫ْواس‬‫ت‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫واياويا‬ ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫و‬ُّ‫ز‬‫ث‬ ُ‫ؤ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫مم‬ْ‫ع‬‫ن‬16 .‫ْواغفار‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ّ‫ل‬‫و‬ُّ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،‫ين‬ّ‫نش‬ ‫َأم‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ييا‬ِ‫ِل‬‫إ‬�17 .‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ْقا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اذ‬ّ‫سݣ‬ْ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫يث‬ِّ‫ل‬‫ثازا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�
  • 421 5 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ .‫ورن‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬ ‫ذ‬ ‫سا‬ُ‫و‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫لاثا‬ْ‫ث‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ث‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ْزار‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ونزار‬ ‫يث‬ِّ‫ِش‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ثوشا‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ثا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْزار‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ثا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫َأج‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫لخ‬ ،‫يث‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫والا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ّ‫ل‬‫و‬ُّ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬18 ّ‫ر‬‫يا‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫جاراوم‬ ‫حد‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫مالا‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�19 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ابث‬ّ‫ص‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ار‬ّ‫د‬‫ُو‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ُوب‬‫ن‬‫َأمذ‬� ‫ن‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬�20 ،‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ب‬‫و‬ ‫غار‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� .‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ي‬ِ‫ول‬ُ‫ذ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ْ‫و‬‫م‬ْ‫ل‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫مار‬ْ‫ع‬‫ل‬ ‫نجم‬ّ‫ِس‬‫إ‬�