• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
James in tarifit rifberber in arabic script awa iet uma
 

James in tarifit rifberber in arabic script awa iet uma

on

 • 222 views

 

Statistics

Views

Total Views
222
Views on SlideShare
222
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  James in tarifit rifberber in arabic script awa iet uma James in tarifit rifberber in arabic script awa iet uma Document Transcript

  • 415 1 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ُوب‬‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫چم‬ْ‫سد‬َ‫أ‬� 1:‫اشن‬ّ‫ر‬‫ِمطا‬‫إ‬� ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ث‬ ‫اڒ‬ّ‫ب‬‫ق‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ثنعاش‬ ِ‫إ‬� ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫مغ‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ُوب‬‫ق‬‫ياع‬1 .‫خاوم‬ ‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬ ‫ّوان‬‫ك‬‫غ‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ن‬ ‫چبث‬ْ‫ثاقد‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�3 .‫راحث‬ْ‫ف‬‫ڒ‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫حسبم‬ ،‫وان‬ّ‫ك‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ك‬ ‫خاوم‬ ‫َأذ‬� ‫ماڒا‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�2 ‫ڒ‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫بار‬ّ‫ص‬ ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ماشا‬4 ،‫بار‬ّ‫ص‬ ّ‫ثج‬ ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ن‬ ‫ْچبث‬‫د‬‫ثاق‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫اس‬ ‫ِّيم‬‫ق‬‫ث‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ماڒا‬5 .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ي‬ ِّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ڒم‬ّ‫م‬‫ك‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� ُ‫ؤ‬ ‫ثاوضم‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫َأذ‬� ‫ماشا‬6 .‫َأزاوار‬� ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ِ‫إ‬� ‫ِيمث‬‫ر‬ْ‫ثش‬ ‫س‬ ‫ن‬ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِتار‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫َأذ‬� ،‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫عاذ‬ ،‫حار‬ْ‫ب‬‫ڒ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫وجث‬ُ‫م‬ْ‫ڒ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ان‬ّ‫ك‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ي‬ِّ‫ك‬‫َأش‬� ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ،‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫س‬ ‫ِتار‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ِ‫إ‬� ‫يڒ‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ثج‬ ‫وار‬7 .‫ذايس‬ ‫وض‬ ُ‫ْص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يض‬ِّ‫م‬‫َأس‬� ‫نن‬ّ‫ر‬‫ِعا‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫ماشا‬9 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِيذن‬‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫يارس‬ ‫وار‬ ،‫يفن‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫َأخ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�8 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ِي‬‫ز‬ ‫شا‬ ‫مغار‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬10 ‫ّس‬‫ن‬ ‫ڒا‬ْ‫ع‬‫ُو‬‫ڒ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫مغار‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ِواضعن‬‫إ‬� ‫ماث‬ْ‫ثاو‬ ‫ث‬ّ‫ج‬ ‫ثنقار‬ ‫َأذ‬� ‫ُوشث‬‫ف‬‫ثا‬11 .‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫نا‬ْ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يش‬ِ‫ث‬ْ‫ڒح‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ثاوارذشث‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ُواضع‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫واڙ‬ ‫ِراح‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يسڒاو‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ثاوارذشث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يش‬ِ‫ث‬ْ‫ڒح‬ ‫شمض‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫و‬ُ‫م‬‫ڒح‬ ‫س‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫عذ‬ّ‫س‬12 .‫غارس‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫س‬ ‫عاوذ‬ ‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫نا‬ْ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� .‫ّس‬‫ن‬ ‫ذم‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِيسث‬‫ر‬‫ثام‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ،‫ْچب‬‫د‬‫َأمق‬� ‫ذ‬ ‫وڒ‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫ماڒا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ِي‬‫و‬ّ‫ك‬‫َأغ‬� ‫ِحمڒن‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ِصار‬‫إ‬� ‫ماڒا‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫حد‬ ‫ي‬ِّ‫ثج‬ ‫وار‬13 .‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ذ‬ْ‫ع‬‫ِوا‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّنا‬‫ف‬‫ُوع‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْواغوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .”‫وان‬ّ‫ك‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ي‬‫ا‬ ‫ذ‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬�“ ‫ِي‬‫و‬ّ‫ك‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫ْوا‬‫غ‬‫ث‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫وث‬ْ‫ّش‬‫ن‬ ‫ماڒا‬ ‫ْواغوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ُوڒ‬‫ك‬ ‫ماشا‬14 .ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫ِي‬‫و‬ّ‫ك‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ُو‬‫ڒ‬‫ثا‬ ‫َأذ‬� ،‫ِّيس‬‫د‬‫ُع‬‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ث‬ ‫وث‬ْ‫ّش‬‫ن‬ ‫ماڒا‬15 .‫ف‬ّ‫ط‬‫ْوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُوڒ‬‫ك‬17 .‫ار‬ّ‫د‬‫و‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫حد‬ ‫ي‬ِّ‫ثج‬ ‫وار‬ ،‫ن‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ِع‬‫إ‬� ‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�16 .‫ث‬ْ‫و‬‫ْم‬‫ڒ‬ ‫ِي‬‫و‬‫يا‬ ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ِمغار‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ،‫ِين‬‫و‬‫فا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫وا-د‬ّ‫ك‬‫ِه‬‫إ‬� ‫ڒن‬ّ‫م‬‫ِك‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ثام‬ ‫ُوڒ‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫حان‬ْ‫ب‬‫َأص‬� ‫ي‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫َأم‬� ‫واواڒ‬ ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫يمخسا‬ِ‫ث‬ ‫ساب‬ْ‫علاح‬ ‫َأنغ-د‬� ّ‫يج‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�18 .‫وڒان‬ّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ّڒ‬‫د‬‫ُب‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِ‫چ‬ْ‫د‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫وار‬ .‫ّس‬‫ن‬ ‫وقاث‬ُ‫ڒ‬‫ْماخ‬‫ڒ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫زا‬ْ‫ن‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫اب‬ّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ن‬
  • 416 18:19 .‫لاو‬ 8:2 2 ،1 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫ر‬َ‫أ‬� ‫ن‬ ‫واواڒ‬ ِ‫إ‬� ‫اعث‬ّ‫ط‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫چ‬ْ‫سحد‬َ‫أ‬� ‫يقم‬ِ‫ْچ‬‫د‬‫ق‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ِسڒ‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ْچق‬‫د‬‫ِق‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ُوڒ‬‫ك‬ ّ‫ج‬‫أ‬� ،‫ن‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ِع‬‫إ‬� ‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬19 ‫ذا‬ْ‫ثاسݣ‬ ‫شا‬ ‫ِي‬‫و‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وار‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ثافقاحث‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬20 .‫ثفقاحث‬ ‫غار‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫واواڒ‬ ‫غار‬ ‫شا‬ ‫ڒم‬ْ‫ب‬‫ق‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّنا‬‫ف‬‫ُوع‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫وج‬ُ‫م‬‫ثاخ‬ ‫قاع‬ ‫خاوم‬ ‫سم‬ْ‫ر‬‫سا‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬21 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫اث‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ڒم‬ْ‫ذو‬22 .‫نجم‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ارن‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ُّون‬‫ڙ‬‫ْوا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ِ‫إ‬� ‫َأواڒ‬� ‫ينت‬ِ‫ه‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫س‬ ‫ڒا‬ْ‫ِس‬‫إ‬� ‫حد‬ ‫ماڒا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬23 !‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ثم‬ْ‫م‬‫ش‬ ‫وار‬ ،‫واها‬ ‫ڒان‬ْ‫ِتس‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫چ‬ْ‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫َأواڒ‬� ِ‫إ‬� ‫ّس‬‫ن‬ ‫وب‬ُ‫ب‬ْ‫م‬‫ُغ‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫يث‬ِ‫يس‬ِ‫ث‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّارن‬‫ڙ‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫واواڒ‬ ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ُو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫ڒخ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،‫وح‬ُ‫ر‬ِ‫إ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ْواڒا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬24 ،‫ڒق‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫ف‬ّ‫ط‬ِ‫إ‬� ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫يڒ‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ڒن‬ّ‫م‬‫ِك‬‫إ‬� ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّارن‬‫ڙ‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ماشا‬25 .‫هار‬ ْ‫ْواض‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ت‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ماشا‬ ،‫يا‬ْ‫غ‬‫ذ‬ ‫ُو‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫ڒخ‬ ‫ڒان‬ْ‫ِتس‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ي‬ِ‫چ‬ْ‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ذ‬ْ‫ن‬‫ماح‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫وذ‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يڒ‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ماڒا‬26 .ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫لباراكا‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غارس‬ ‫َأذ‬� ‫َأمزذاݣ‬� ‫ين‬ِّ‫د‬27 .‫باطڒ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ين‬ِّ‫د‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ُڒ‬‫ؤ‬ ‫ّع‬‫د‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ماشا‬ ،‫ّس‬‫ن‬ ‫ِڒس‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫يض‬ِ‫ْح‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫اڒ‬ّ‫يج‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫يڒن‬ِ‫وج‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ونذ‬ ُ‫ص‬ْ‫ث‬ ‫َأذ‬� :‫وا‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫باباث‬ْ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫ْڜ‬‫ت‬‫يبا‬ِ‫ق‬ ‫مج‬ْ‫ڒخ‬ ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ .ّ‫ْغش‬‫ڒ‬ ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ذذ‬ّ‫ي‬‫ح‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْسنت‬‫ن‬ ‫صارث‬ْ‫ڒح‬ ‫ذماون‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ّ‫ݣ‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ّ‫ݣ‬‫أ‬� 2‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ،‫سيح‬َ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ُّ‫يش‬ ‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ذماون‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ّ‫تݣ‬ ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�1 ‫خاذنت‬ْ‫ث‬ ‫س‬ ‫ياز‬ْ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وݣ‬ُ‫ݣ‬‫ينا‬ِ‫ُس‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫وذف-د‬ُ‫ي‬ ‫ماڒا‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬2 .‫ي‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ؤ‬ ‫ُوض‬‫ڒ‬‫ُمز‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫عاوذ‬ ‫وذف-د‬ُ‫ي‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ڒان‬ْ‫غ‬ِ‫إ‬� ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫س‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ُضاض‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫رغ‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫يم‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫ڒان‬ْ‫غ‬ِ‫إ‬� ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ِ‫إ‬� ‫يث‬ِ‫ن‬ْ‫ي‬‫ثا‬ ‫شم‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬3 ،‫ارصن‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫وض‬ُّ‫ر‬‫وا‬ ‫س‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ”!‫يها‬ِ‫ذ‬ ّ‫د‬‫ب‬ ‫“شك‬ ‫يم‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫ُوض‬‫ڒ‬‫ُمز‬‫ؤ‬ ِ‫إ‬� ‫ماشا‬ ،”‫حن‬ْ‫ب‬‫ِص‬‫إ‬� ‫ومشان-ا‬ ‫ذݣ‬ ‫يم‬ِّ‫ق‬“ ‫جاراوم‬ ‫ِين‬‫و‬ ‫َأك-ذ‬� ‫وفم‬ُّ‫ر‬‫و‬ ُ‫ثمص‬ ‫ي‬ِ‫چ‬ْ‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬4 ،”!‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِضارن‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫نبذاث‬ْ‫ث‬ ‫غار‬ ‫ي-د‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫يم‬ِّ‫ق‬“ ،‫ن‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ِع‬‫إ‬� ‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫سڒم‬5 ‫ّانن؟‬‫ف‬‫ِع‬‫إ‬� ‫يصن‬ِّ‫ر‬‫ِخا‬‫إ‬� ‫س‬ ‫من‬ّ‫ك‬‫ِح‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ڒم‬ْ‫ذو‬ْ‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫باب‬ْ‫م‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ِين‬‫ڒ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫س‬ ‫ارن‬ّ‫ثج‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ڒاض‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ضار‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬ ‫زݣ‬ ‫رم‬ّ‫ط‬‫غ‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬6 .‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ذ‬ْ‫ع‬‫ِوا‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ،‫يث‬ِ‫ذ‬‫ݣل‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِيثن‬‫ر‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّهن‬‫د‬‫ِن‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ِحصارن‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫س‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫چ‬ْ‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬ .‫ڒاض‬ْ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ْواڒاغان؟‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫خاوم-د‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ڒان‬ْ‫ع‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫ّافن‬‫ق‬‫ْش‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ين‬ِ‫چ‬ْ‫د‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫ما‬7 ‫ينا؟‬ِ‫ُوس‬‫ف‬ْ‫ڒ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ب‬ّ‫ر‬‫قا‬ْ‫م‬‫َأ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫َأذ‬�“ ‫يرا‬ِ‫ث‬ ‫ساب‬ْ‫علاح‬ ‫ذن‬ّ‫ل‬‫ِݣ‬‫إ‬� ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫يشان‬ِ‫ن‬ ‫ڒم‬ّ‫م‬‫ك‬ْ‫ث‬ ‫ماڒا‬ ‫ماشا‬8 ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ماون‬ْ‫ذ‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫يم‬ِّ‫ثݣ‬ ‫ماڒا‬ ‫ماشا‬9 ،‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،”‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫َأم‬�
  • 417 21-1:2 .‫وش‬ُ‫ي‬ 25:2 8:41 .‫ِشا‬‫إ‬� ‫؛‬7:20 .‫ِمز‬‫إ‬� 2 24:2 6:15 .‫مز‬َ‫أ‬� 23:2 18،17:5 .‫يڒ‬ِ‫ث‬ ‫؛‬14،13:20 .‫ُغ‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ 11:2 3 ،2 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ماشا‬ ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫فارن‬ ْ‫ِض‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬10 .‫ضان‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأم‬� ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫مم‬ْ‫ك‬‫ْواح‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬11 .‫اث‬ّ‫ي‬‫يوص‬ِ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ن‬ ‫ُمارواس‬‫ؤ‬-‫و‬ُ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫واها‬ ‫ث‬ّ‫ي‬‫ثوص‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫زا‬ْ‫ر‬‫يا‬ ‫اي‬ّ‫ط‬‫َأخ‬� ‫ذ‬ ‫شك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يذ‬ِ‫غ‬‫ثن‬ ‫ماشا‬ ،‫يذ‬ِ‫ن‬‫ثز‬ ‫وار‬ ‫ماڒا‬ ’!ّ‫ق‬‫ن‬ ‫‘وار‬ ‫عاوذ‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ،’!‫ِّي‬‫ن‬‫ز‬ ‫‘وار‬ ‫ّان‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬13 .‫ي‬ِّ‫ل‬‫يڒ‬ِ‫ث‬ ‫ن‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ْواحكمن‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫َأم‬� ‫م‬ّ‫ݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يوڒم‬ِ‫س‬12 .‫تاوراث‬ ‫ن‬ .‫وكم‬ُ‫ْح‬‫ڒ‬ ‫خ‬ ‫ب‬ّ‫ل‬‫غ‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫مث‬ْ‫َأرح‬� .‫من‬ّ‫يارح‬ ‫وار‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫شا‬ ‫م‬ّ‫يارح‬ ‫وار‬ ‫وكم‬ُ‫ْح‬‫ڒ‬ ‫ين‬ِ‫ن‬‫حا‬ْ‫ب‬‫يص‬ِ‫ث‬ ‫ْذايم‬‫خ‬‫ڒ‬ ‫ذ‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،’‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫‘نش‬ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ماڒا‬ ‫ضڒ‬ْ‫ف‬‫ڒ‬ ‫مان‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�14 ِ‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ُما‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫اس‬ ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ماڒا‬15 ‫نجم؟‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ِّي‬‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ما‬ ‫ڒخذايم؟‬ ‫ّا‬‫ن‬‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ن‬ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬16 ّ‫َأس‬� ‫ُوڒ‬‫ك‬ ‫ن‬ّ‫ش‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫يارضن‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ما‬ْ‫ْڜ‬‫ت‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫اسن‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ”!‫ا‬ّ‫ماش‬ ‫يونث‬ِّ‫ج‬ ،‫حمان‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫َأرضث‬� ،‫ڒهنا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ورث‬ُ‫ي‬ُ‫ؤ‬“ ‫اسن‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫وار‬ ‫ماڒا‬ .‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�17 ‫ّفاع؟‬‫ن‬ ‫مان‬ ،‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ِ‫إ‬� ‫ان‬ّ‫ْخص‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ين‬ِ‫م‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫يم‬ِ‫ش‬ْ‫و‬‫ث‬ ‫“شك‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ماشا‬18 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫س‬ ‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ڒخذايم‬ ‫شا‬ ‫نت‬ّ‫ك‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫نش‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ي‬‫َأ‬� ‫شن‬ّ‫س‬ .”‫ڒخذايم‬ ‫ِي‬‫ر‬‫غا‬ ‫نش‬ ،‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫غارك‬ ‫يذ‬ِّ‫ثݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ن؟‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نذ‬ْ‫م‬‫ُو‬‫ث‬ ‫شك‬ ‫ما‬19 .‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ُو‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫نغ‬ْ‫ش‬ّ‫س‬ ‫اش‬ ‫َأ‬� ،‫نذ‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫سذ‬ْ‫ثخ‬ ‫ما‬20 .‫يجن‬ِ‫تارج‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ُمنن‬‫ؤ‬ ‫واطن‬ّ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫ماشا‬ ،‫يح‬ِ‫ل‬‫م‬ ‫ذ‬ّ‫ْواسݣ‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬� ‫ْنغ‬‫ث‬‫ِّي‬‫د‬‫ج‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ما‬21 ‫وث؟‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫ُوڒ‬‫غ‬‫َأف‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ِيم‬‫ر‬ْ‫ڙ‬‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�22 ‫ُعالطار؟‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫ِسحاق‬‫إ‬� ‫يس‬ِّ‫م‬ ِ‫إ‬� ‫ِغارص‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫يرا‬ِ‫ث‬ ‫ڒنت‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�23 .‫ڒخذايم‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ڒ‬ّ‫م‬‫ْواك‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ذم‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫اس‬ ‫ارنت‬ّ‫ق‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ”‫ذا‬ْ‫ثاسݣ‬ ‫ذ‬ ‫َأس-د‬� ‫ْواحسب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ومن‬ُ‫ي‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫ِبرا‬‫إ‬�“ ‫ارنت‬ّ‫ق‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ي‬ِ‫چ‬ْ‫د‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ،‫ڒخذايم‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذ‬ّ‫ْواسݣ‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫ْواڒام‬‫ت‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬24 .”‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ُّوكڒ‬‫د‬‫َأم‬�“ ‫زݣ‬ ‫ب‬ّ‫ثارح‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ذ‬ّ‫ْواسݣ‬‫ت‬‫ث‬ ،‫ْقحبا‬‫ڒ‬ ،‫راحاب‬ ‫ي‬ِ‫ُوغ‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ما‬25 .‫واها‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ،‫وث‬ُّ‫م‬‫ث‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬26 ‫ي؟‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ب‬‫و‬ ‫زݣ‬ ‫ِثن‬‫إ‬� ‫غ‬ّ‫ف‬‫و‬ُّ‫ثس‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ِمازانن‬‫إ‬� .‫وث‬ُّ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫ڒا‬ْ‫ب‬ّ‫ن‬ ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ڒس‬ِ‫إ‬� 3‫َأذ‬� ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫سڒماذن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ڒن‬ْ‫ذو‬ ‫َأذ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫يم‬ِّ‫تج‬ ‫وار‬1 ‫ْذرفن‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ .‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫ذݣ‬ ‫ذرف‬ْ‫ن‬‫ن‬ ‫ين‬ّ‫نش‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬2 .‫ّران‬‫ق‬‫َأم‬� ‫وكم‬ُ‫ْح‬‫ڒ‬ ‫ي‬ِ‫نكس‬ ‫ِيماث‬‫ڒ‬ْ‫س‬ ّ‫ݣ‬‫نت‬ ‫ماڒا‬3 .‫ّس‬‫ن‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ع‬ّ‫م‬‫ِق‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ،‫ِكمڒ‬‫إ‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫واواڒ‬ ‫ذݣ‬
  • 4183 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ور‬ُ‫ي‬‫و‬ُّ‫نس‬ ‫سن‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ْز‬‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫اي‬ّ‫ر‬‫َأ‬� ‫ن‬ّ‫ݣ‬ ‫انغ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِيسان‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ومن‬ُّ‫م‬‫ِق‬‫إ‬� ‫ذݣ‬ ‫يض‬ِّ‫م‬‫ُس‬‫ؤ‬ ‫ِثن‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ر‬‫ِعا‬‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ّرانن‬‫ق‬‫ِم‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ث‬‫ي‬ِ‫ن‬ ‫واخّا‬ ،‫وبا‬ُّ‫ر‬‫ِغا‬‫إ‬� ‫غار‬ ‫عاوذ‬ ‫خڙارم‬4 .‫ونن‬ُ‫م‬ِ‫إ‬� .‫ْيان‬‫ڙ‬‫َأم‬� ‫ون‬ُ‫ذ‬‫ي‬ِ‫ݣ‬ْ‫ڒ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫ور‬ُّ‫ݣ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ّهن‬‫د‬‫ِن‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫قاع‬ ،‫ِجهذن‬‫إ‬� .‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫شاحث‬ْ‫ف‬‫ڒ‬ ‫ماشا‬ ،‫ْيان‬‫ڙ‬‫َأم‬� ‫ِخف‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ِڒس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬�5 ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ِڒس‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬6 .‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ْغابث‬‫ڒ‬ ‫شمض‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫ْيانت‬‫ڙ‬‫ثام‬ ‫ي‬ِّ‫يمس‬ِ‫ث‬ ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ڙارم‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫َأم‬� ‫ّغ‬‫ن‬ ‫ِخفاون‬‫إ‬� ‫جار‬ ‫ِڒس‬‫إ‬� .‫ذن‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ن‬ ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫يخف‬ِ‫ي‬ ‫س‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ارغ‬ّ‫ْواس‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يعث‬ِ‫ب‬ّ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ُوار‬‫ذ‬‫َأ‬� ‫ارغ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫يمث‬ِّ‫ر‬‫َأ‬� ‫خمج‬ّ‫ثس‬ ‫ْحاجث‬‫ڒ‬ ‫لحاياواناث‬ ‫ذ‬ ‫ضاض‬ْ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫لحاياواناث‬ ‫ن‬ ‫اب‬ّ‫د‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬7 .‫اما‬ّ‫ن‬‫جاه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ماشا‬8 .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫عن‬ّ‫م‬‫ْواق‬‫ت‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫عن‬ّ‫م‬‫ْواق‬‫ت‬ ‫َأذ‬� ‫حار‬ْ‫ب‬‫ڒ‬ ‫ن‬ ‫وذارن‬ُ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫وعن‬ُ‫ْب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫ّان‬‫ف‬‫َأع‬� ‫ذ‬ ‫وڒ‬ْ‫ه‬‫ڒ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ا-ث‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ن‬ ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫ع‬ّ‫م‬‫ق‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ِڒس‬‫إ‬� ‫ايس‬ّ‫ز‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ثاباباث‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ْچا‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫س‬‫ن‬ ‫ايس‬ّ‫ز‬9 .‫ّن‬‫ق‬‫ِن‬‫إ‬� ‫م‬ّ‫س‬ ‫س‬ ‫ور‬ُّ‫ش‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ع‬ّ‫م‬‫ْواق‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫لباراكا‬ ‫ّغ-د‬‫ف‬‫ثت‬ ‫وم‬ُّ‫م‬‫ُق‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ّ‫ج‬ِ‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�10 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يفث‬ ِّ‫ص‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ن‬ّ‫ْواݣ‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذان‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫خ‬ ‫عڒ‬ْ‫ن‬‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫وغ‬ُّ‫ف‬‫و‬ُّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ْصار‬‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫ڒ‬ ‫ما‬ْ‫ع‬‫ز‬ ‫ما‬11 !‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وار‬ ‫َأيا‬� ‫مان‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� .‫ّعڒث‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُون‬‫ث‬‫ي‬ِّ‫ز‬ ‫ش‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُو‬‫ث‬ْ‫ر‬‫وا‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ما‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�12 ‫ِمارزاݣن؟‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫وامان‬ ‫ذ‬ ‫ِيذن‬‫ڙ‬‫ي‬ِ‫ِم‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫َأمان‬� ‫ثاريا‬ ‫ن‬ ‫ْچاحن‬‫د‬‫ِم‬‫إ‬� ‫وامان‬ ‫ن‬ّ‫ك‬ ‫ايس-د‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ار‬ّ‫م‬‫ِز‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ونصار‬ُ‫ع‬ْ‫ڒ‬ ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫م‬‫َأ‬� ‫ور؟‬ُ‫ْباش‬‫ڒ‬ ‫زايارث‬ْ‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ .‫ِيذن‬‫ڙ‬‫ي‬ِ‫ِم‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫يش‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫شن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ڒعقڒ؟‬ ‫س‬ ُ‫ؤ‬ ‫يس‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫ِي‬‫و‬13 ‫ذ‬ ‫َأمارزاݣ‬� ‫سذ‬ْ‫ڒح‬ ‫س‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُڒ‬‫ؤ‬ ‫ماڒا‬ ‫ماشا‬14 .‫ينت‬ِ‫ه‬ْ‫م‬‫ث‬ ‫َأك-ذ‬� ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫س‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫حن‬ْ‫ب‬‫ِص‬‫إ‬� ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ْچ‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يثا‬ِ‫ن‬‫ثا‬15 !‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫خ‬ ‫شا‬ ‫يقم‬ِّ‫ر‬‫خا‬ّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫يشم‬ِّ‫ي‬‫ف‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ش‬ّ‫ب‬‫و‬ُ‫ُمش‬‫ؤ‬ ،‫ِيس‬‫ڒ‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫زݣ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫يعث‬ِ‫ب‬ّ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ِي‬‫ز‬ ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ين‬ِ‫وس‬ُ‫ي‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� .‫ين‬ِ‫ن‬‫ّا‬‫ف‬‫يع‬ِ‫ث‬ ‫ذايم‬ْ‫ڒخ‬ ‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ذ‬ ‫ِيضن‬‫و‬ْ‫ر‬‫ِخا‬‫إ‬� ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ش‬ّ‫ب‬‫و‬ُ‫ُمش‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫سذ‬ْ‫ڒح‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ن‬‫ما‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬16 ّ‫ݣ‬‫ثت‬ ،‫ڒضرافث‬ ‫ذ‬ ‫نا‬ْ‫ه‬‫ڒ‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ي‬ِ‫ݣ‬‫ُو‬‫ذ‬‫ثاز‬ ‫ذ‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫وار‬ْ‫ز‬‫َأم‬� ‫ج‬ّ‫ن‬‫س‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫يث‬ِ‫غ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫ماشا‬17 ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذماون‬ُ‫و‬ ‫س‬ ‫شا‬ ّ‫ݣ‬‫ثت‬ ‫وار‬ ،‫حن‬ْ‫ب‬‫ِص‬‫إ‬� ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫ْغ‬‫ڒ‬ ‫ذ‬ ‫مث‬ْ‫َأرح‬� ‫س‬ ‫ور‬ُّ‫ثش‬ ،‫اي‬ّ‫ر‬‫َأ‬� .‫ڒهنا‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫نا‬ْ‫ه‬‫ڒ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ع‬ّ‫ر‬‫ْوازا‬‫ت‬‫ث‬ ‫ذا‬ْ‫سݣ‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ڒ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�18 .‫ِّيفاق‬‫ن‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫س‬ْ‫ي‬‫ذا‬
  • 419 34:3 .‫وا‬َ‫أ‬� 6:4 5:20 .‫ُغ‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ 5:4 4 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫ر‬َ‫أ‬� ِ‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ن‬ ‫خف‬ِ‫إ‬� ‫عم‬ ْ‫سواض‬ 4‫ذݣ‬ ‫غن‬ْ‫ن‬ّ‫م‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫هواث‬ّ‫ش‬ ‫زݣ‬ ‫ما‬ْ‫ع‬‫ز‬ ‫ما‬ ‫جاراوم؟‬ ‫شن‬ّ‫ب‬‫و‬ُ‫مش‬ِ‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ن‬‫ُم‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ك‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ‫يس‬ِ‫ن‬‫ما‬1 ‫مم‬ْ‫ثتاس‬ ُ‫ؤ‬ ‫ّم‬‫ق‬‫ن‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ماشا‬ ‫ڙرم‬ّ‫م‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬2 ‫ْوم؟‬‫ن‬ ‫يسن‬ِ‫ذ‬ْ‫ز‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،‫نغام‬ّ‫م‬‫ث‬ ُ‫ؤ‬ ‫وشم‬ُّ‫ب‬‫و‬ُ‫ثمش‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ِيض‬‫و‬ّ‫ك‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اوم‬ ‫د‬ ‫وار‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫َأم‬� ‫قاع‬ ‫شا‬ُ‫ؤ‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫شا‬ ‫يم‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ماشا‬ ،‫ثتارام‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬3 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫يم‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫ْڙا‬‫ت‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫و‬ُ‫ل‬‫وا‬ ‫ي‬ّ‫ن‬ِ‫ث‬ ‫ينت‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ّان‬‫ن‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأ‬�4 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫هواث‬ّ‫ش‬ ‫غار‬ ‫م‬ّ‫ثتݣ‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ِين‬‫ڒ‬ْ‫ِح‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ثتارم‬ ‫ّا‬‫ق‬‫َأح‬� ‫ي؟‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫خ‬ ‫ڒعذاوث‬ ‫ذ‬ ‫ا-ت‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫َأك-ذ‬� ‫ِي‬‫ڒ‬‫وك‬ُّ‫د‬‫ثا‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫شا‬ ‫ينم‬ِّ‫ثس‬ ‫وار‬ ‫ما‬ ،‫ّان‬‫ن‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ‫َأوم‬� ‫يڒ‬ِ‫غ‬ْ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬5 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫و‬ُ‫ذ‬ْ‫ع‬‫ڒ‬ ‫ذ‬ ‫وڒ‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ِّيث‬‫ن‬‫و‬ُّ‫د‬ ‫ن‬ ‫ُّوكڒ‬‫د‬‫َأم‬� ‫ذ‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫ِتخ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ماشا‬6 ‫سذ”؟‬ْ‫ڒح‬ ‫س‬ ‫ث‬ِ‫ا‬ ‫ش‬ّ‫ِوح‬‫إ‬� ،‫غن‬ّ‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫نغ‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫وح‬ُّ‫ر‬‫َأ‬�“ ‫باطڒ‬ ‫ارنت‬ّ‫ق‬ ‫يرا‬ِ‫ث‬ ‫ماشا‬ ،‫ّارن‬‫ف‬‫ِمع‬‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫ِتمعاڒا‬‫إ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬�“ ‫ار‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫يس‬ِ‫َأذل‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬ .‫اس‬ّ‫ط‬‫وا‬ ‫س‬ ‫ّرانت‬‫ق‬‫ثام‬ ‫ِّيعمث‬‫ن‬ ‫ِيس‬‫ڒ‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬� ‫َأك-ذ‬� ‫معاڒام‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫شم‬ْ‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ُي‬‫ؤ‬ ‫خ‬7 ”.‫ِّيعمث‬‫ن‬ ‫َأسن‬� ّ‫يش‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ِمواضعن‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫َأ‬� ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ن‬ّ‫ِفاس‬‫إ‬� ‫يرذم‬ِ‫س‬ .‫ياذس‬ ‫يو-د‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫َأذسم‬�8 .‫ياروڒ‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ا‬ّ‫ز‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ،‫فم‬ّ‫يس‬ِ‫سح‬9 .‫يفن‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫ِز‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ناين‬ْ‫ث‬ ‫ْچا‬‫د‬ِ‫إ‬� ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأ‬� ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُڒاون‬‫ؤ‬ ‫يزذݣم‬ِّ‫س‬ ،‫ناب‬ْ‫ذ‬‫ِم‬‫إ‬� .‫زن‬ْ‫ڒح‬ ‫ذ‬ ‫وڒ‬ْ‫ذ‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫راحث‬ْ‫ف‬‫ڒ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ضان‬ْ‫َأش‬� ‫ذ‬ ‫وڒ‬ْ‫ذ‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫اشث‬ّ‫ثاضح‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫وم‬ُ‫ر‬ ،‫شضنم‬ ‫ذݣ‬ ‫شا‬ ‫ّافم‬‫ق‬‫ْش‬‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�11 .‫ْچ‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ِ‫إ‬� ‫اث‬ّ‫ز‬ ‫عم‬ ْ‫سواض‬10 ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫راث‬ْ‫تاو‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫ّاف‬‫ق‬‫ْش‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫وا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ُماس‬‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫ِح‬‫إ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ُماس‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫ّافن‬‫ق‬‫ِش‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ !‫واياويا‬ ،‫تاوراث‬ ‫ن‬ّ‫ِتݣ‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫يذ‬ِ‫ْچ‬‫د‬‫ث‬ ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫تاوراث‬ ‫خ‬ ‫حكمذ‬ْ‫ث‬ ‫ماڒا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫خاس‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫ِح‬‫إ‬� ،‫تاوراث‬ ‫ن‬ ‫باب‬ ‫ذ‬ ‫ْچان‬‫د‬ِ‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫واها‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬�12 .‫تاوراث‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ْقاض‬‫ڒ‬ ‫ذ‬ ‫ّك‬‫ن‬ ‫ِخف‬‫إ‬� ‫يذ‬ِّ‫ر‬‫ثا‬ ‫ماشا‬ ‫ي‬ِ‫ُم‬‫ؤ‬ ‫شك‬ ‫يذ‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬‫ث‬ ‫ين‬ِ‫م‬ ‫ماشا‬ .‫ب‬ّ‫ي‬‫يار‬ ‫َأذ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫نجم‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ار‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫ْچا‬‫د‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ينث-ا‬ِ‫ذ‬‫ثن‬ ‫غار‬ ‫ْراح‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫-ا‬ّ‫َأس‬�“ ‫ارن‬ّ‫ق‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬13 ‫ي؟‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬‫و‬ ‫خ‬ ‫مذ‬ّ‫ك‬‫ح‬ْ‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬14 ،”‫بح‬ْ‫ر‬‫نا‬ ‫َأذ‬� ‫نز‬ّ‫ز‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ‫ْسغ‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ،‫ون‬ُ‫م‬ِ‫إ‬� ‫واس‬ّ‫َأسݣ‬� ‫ِّيم‬‫ق‬‫ن‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ،‫ِين‬-‫ينث‬ِ‫ذ‬‫ثن‬ ‫غار‬ ‫ذ‬ ‫َأذ‬� ‫وار‬ْ‫ف‬‫ڒ‬ ‫ن‬ ‫ِج‬‫إ‬� ‫ناو‬ْ‫َأمش‬� ‫اث‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ز‬‫ين‬ِ‫م‬ ،‫ا‬ّ‫يوش‬ِ‫ث‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوذارث‬‫ث‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫غا‬ ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ‫ينن‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ثا‬ ّ‫ݣ‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ،‫ّار‬‫د‬‫ن‬ ‫َأذ‬� ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫س‬ْ‫ِخ‬‫إ‬� ‫“ماڒا‬ ‫يم‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫سن‬ْ‫ح‬15 ،‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫ڒخ‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ف‬‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ّ‫ع‬‫ِݣا‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬17 .‫ّان‬‫ف‬‫َأع‬� ‫ذ‬ ‫ش-ا‬ّ‫ي‬‫َأف‬� ‫قاع‬ ‫ماشا‬ ،‫ْوم‬‫ن‬ ‫ّار‬‫ف‬‫ُع‬‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ‫و‬ُّ‫ڒخ‬ ‫شم‬ّ‫ي‬‫ْف‬‫ت‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِوا‬‫إ‬�16 .”‫ين‬ِ‫ث‬ ‫ذ‬ .‫انب‬ّ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ْواحسب‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫َأس-د‬� ‫َأذ‬� ،ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫وار‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْخار‬‫ڒ‬ ّ‫ݣ‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫نن‬ّ‫ِس‬‫إ‬�
  • 4205 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫را‬ْ‫ݣ‬‫وا‬ ‫ن‬ ‫ثباب‬ْ‫ي‬َ‫أ‬� ِ‫إ‬� ‫ڒام‬ْ‫ع‬َ‫أ‬� 5‫َأݣرا‬�2 .‫ْراجان‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ِ‫إ‬� ‫ُّوصن‬‫ق‬‫ِف‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫وم‬ُ‫ر‬ ،‫فم‬ّ‫يس‬ِ‫ح‬ْ‫س‬ ،‫را‬ْ‫واݣ‬ ‫ن‬ ‫ثباب‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ‫َأ‬� ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ِوا‬‫إ‬�1 ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫َأرشان‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُّوقارث‬‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ُرغ‬‫ؤ‬3 ،‫ينذا‬ِ‫ثش‬ ‫ن‬ّ‫ش‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وض‬ُّ‫ر‬‫َأ‬� ،ّ‫م‬‫ُو‬‫غ‬ِ‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ذݣ‬ ‫وز‬ُ‫ن‬ْ‫ك‬‫ڒ‬ ‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫ي‬‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ي‬ِّ‫مس‬ْ‫ث‬ ‫َأم‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫وم‬ُ‫س‬ْ‫ي‬‫َأ‬� ّ‫ش‬ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫هذ‬ْ‫ثش‬ ‫خاوم‬ ‫َأذ‬� ‫ْسن‬‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫َأرش‬� ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ارن‬ّ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ِمجارن‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ز‬‫ي‬ِ‫ع‬ّ‫ثس‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫ث‬ ‫اسن‬ّ‫م‬‫ِخ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ونث‬ُ‫م‬ْ‫ڒ‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ڙارم‬ْ‫خ‬4 .‫ورا‬ُّ‫ِنݣ‬‫إ‬� ‫ان‬ّ‫س‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْعسكار‬‫ڒ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫وغن‬ُّ‫ز‬‫ِم‬‫إ‬� ‫َأڒ‬� ‫َأس-د‬� ‫يوض‬ِ‫ث‬ ‫جارن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫يث‬ِّ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬ْ‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫و‬ُّ‫ي‬‫ُو‬‫غ‬‫ثس‬ ّ‫واس‬ ‫ذݣ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ڙ‬ّ‫م‬ ‫فارم‬ ْ‫ثض‬ ،‫ُوهارث‬‫ف‬ُ‫ؤ‬ ‫س‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫م‬ّ‫ر‬‫ذا‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�5 .‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ ‫يم‬ِ‫غ‬ْ‫ن‬‫ث‬ ‫واه‬ ،‫اذ‬ّ‫سݣ‬ْ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫مم‬ْ‫ك‬‫ح‬ْ‫ث‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬�6 .‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُڒاون‬‫ؤ‬ ‫ذهنم‬ْ‫ث‬ ‫يث‬ِ‫غارص‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ .‫ار‬ّ‫م‬‫ز‬ْ‫ث‬ ‫و‬ُ‫ب‬ ‫غارس‬ ‫وار‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬ّ‫د‬‫و‬ُ‫ؤ‬ ‫ذݣ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ثامارا‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ‫بار‬ ّ‫ص‬ ‫ْچث‬‫د‬‫ي‬ِ‫ْغ‬‫ڒ‬ ‫غار‬ ‫ْچاح‬‫د‬‫ُف‬‫ؤ‬ ‫ْراجا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫ش‬ّ‫م‬‫ما‬ ،‫ڙارم‬ْ‫خ‬ !‫ي‬ِ‫ذ‬‫ي‬ِ‫س‬ ‫ياس‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫َأڒ‬� ‫صبارم‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�7 ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬8 .‫ار‬ّ‫ُنݣ‬‫ؤ‬ ‫ذ‬ ‫ِيش‬‫ز‬ ‫ن‬ ‫ْڙار‬‫ن‬‫و‬ ‫ث‬ّ‫و‬ِ‫إ‬� ‫خاس‬ ‫َأڒ‬� ‫ْخاضار‬‫ڒ‬ ‫س‬ ‫ِصبار‬‫إ‬� ،‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫ن‬ ‫ِغڒان‬‫إ‬� ‫وضم‬ ُ‫ص‬ْ‫ث‬ ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�9 .‫ُوذس-د‬‫ث‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫يث‬ِ‫واس‬ْ‫ث‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫ڒ‬ُ‫و‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫وم‬ْ‫ي‬‫ذا‬ ‫َأذ‬� ‫صبارم‬ ،‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ .‫ارث‬ّ‫و‬‫ث‬ ‫غار‬ ّ‫د‬‫ِب‬‫إ‬� ‫ي‬ِ‫ْقاض‬‫ڒ‬ ،‫ذا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ،‫وكم‬ُ‫ْح‬‫ڒ‬ ‫ِيض‬‫و‬ّ‫ك‬‫ي‬ِ‫ت‬ِ‫إ‬� ‫غاروم-د‬ ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫واياويا‬ ‫خ‬ ‫ِيڒن‬‫و‬‫ي‬ِّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ،‫كاشافن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ْخاضار‬‫ڒ‬ ‫ن‬ ‫يع‬ِ‫تاس‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ّ‫د‬‫ُو‬‫ؤ‬ ‫َأك-ذ‬� ‫م‬ّ‫د‬‫ُو‬‫ق‬‫م‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�10 ‫بار‬ّ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ڒام‬ْ‫ثس‬ ‫يو‬ِّ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .‫عذ‬ّ‫س‬ ‫ذ‬ ‫بارن‬ ْ‫ِص‬‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬ِ‫إ‬� ‫ب‬ّ‫ْحس‬‫ن‬ ،‫ڙارم‬ْ‫خ‬11 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫س‬ ‫و‬ُ‫ر‬‫َأمزوا‬�12 .‫ين‬ِ‫ن‬‫َأح‬� ‫ذ‬ ‫يم‬ِ‫َأرح‬� ‫ذ‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ب‬ ،‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ا‬ّ‫ِݣ‬‫إ‬� ِ‫إ‬� ‫ار‬ّ‫ُنݣ‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫نم‬ّ‫ثس‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وب‬ُّ‫ي‬‫َأ‬� ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ذ‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫يغ‬ِ‫ن‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫غار‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫ُج‬‫ؤ‬ ‫غار‬ ‫ُڒا‬‫ؤ‬ ،‫شا‬ ‫ْچام‬‫د‬‫ا‬ّ‫ْج‬‫ت‬ ‫وار‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬� ،‫ا‬ّ‫ر‬‫ما‬ ‫ن‬ ‫ِيم‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� ‫يغ‬ِ‫ن‬ ،‫ا‬ّ‫ل‬ ‫ذ‬ ’‫ا‬ّ‫ل‬‘ ،’‫‘واه‬ ‫ذ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ’‫‘واه‬ ‫ِي‬‫ڒ‬‫ي‬ِ‫ي‬ ‫وم‬ْ‫ر‬‫غا‬ ‫َأذ‬� .‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫يث‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫جا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ .‫وكم‬ُ‫ْح‬‫ڒ‬ ‫ُو‬‫ذ‬‫سا‬ ‫يمان‬ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫س‬ ‫يث‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫ثاڙا‬ ‫ج‬ّ‫ن‬‫ِغ‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ِفارح‬‫إ‬� ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ماڒا‬ .‫ِتار‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ب‬ّ‫د‬‫ِو‬‫إ‬� ‫جاراوم‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫شا‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ماڒا‬13 ‫ونت‬ُ‫م‬ْ‫ثمس‬ ‫ن‬ ‫غارن‬ْ‫م‬ِ‫إ‬� ‫خ‬ ‫ِڒاغا‬‫إ‬� ‫د‬ ‫َأذ‬� ،‫ڒش‬ْ‫ه‬ِ‫إ‬� ‫حد‬ ‫جاراوم‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ما‬14 .‫ي‬ِ‫ذ‬‫ُقا‬‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫ڒان‬ْ‫ز‬ِ‫إ‬� ‫يث‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫ثاڙا‬15 .‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ن‬ ‫ِسم‬‫إ‬� ‫س‬ ‫شث‬ّ‫ز‬ ‫س‬ ‫رثفن‬ ‫ث‬ ‫َأذ‬� ،‫وف‬ُ‫ْمعر‬‫ڒ‬ ‫ين‬ِ‫س‬ْ‫ك‬ ‫اس‬ ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ماڒا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ .‫ار‬ّ‫ك‬‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫ث‬ ‫َأذ‬� ‫ي‬ِّ‫ب‬‫َأر‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫وش‬ُ‫ڒ‬‫َأمه‬� ‫نجم‬ّ‫ثس‬ ‫َأذ‬� ‫يمان‬ ِ‫إ‬�‫ل‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ِّين‬‫ك‬ِ‫إ‬� ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫يما‬ِ‫ح‬ ،‫واياويا‬ ‫خ‬ ‫ْچم‬‫د‬‫ُّو‬‫ڙ‬‫ث‬ ُ‫ؤ‬ ‫ْوم‬‫ن‬ ‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫مم‬ْ‫ع‬‫ن‬16 .‫ْواغفار‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اس‬ ‫َأذ‬� ،‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ّ‫ݣ‬‫ِت‬‫إ‬� ،‫ين‬ّ‫نش‬ ‫َأم‬� ‫ناذم‬ْ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ييا‬ِ‫ِل‬‫إ‬�17 .‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ا‬ّ‫ر‬‫ْقا‬‫ت‬ِ‫إ‬� ‫اذ‬ّ‫سݣ‬ْ‫م‬ُ‫ؤ‬ ‫ن‬ ‫يث‬ِ‫چ‬ْ‫د‬‫ثاڙا‬ ‫ا‬ّ‫ق‬‫َأ‬� .‫ݣنفام‬ّ‫ْواس‬‫ت‬‫ث‬
  • 421 5 ‫وب‬ُ‫ق‬‫ياع‬ ‫ن‬ ‫ثابرات‬ ‫سا‬ُ‫و‬ّ‫ِسݣ‬‫إ‬� ‫ن‬ ‫ڒاثا‬ْ‫ث‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ث‬ ‫خ‬ ‫شا‬ ‫ي‬ِ‫ث‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫ْڙار‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ي‬ِّ‫ن‬‫خ‬ ،‫ونڙار‬ ‫يث‬ِّ‫ِش‬‫إ‬� ‫وار‬ ‫يما‬ِ‫ح‬ ‫ْچ‬‫د‬‫ُّو‬‫ڙ‬ِ‫إ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ْڙار‬‫ن‬‫َأ‬� ‫ثا‬ْ‫ِو‬‫إ‬� ‫ا‬ّ‫ن‬‫َأج‬� ‫ِّي‬‫ن‬‫ذ‬ْ‫ڒخ‬ ،‫يث‬ِ‫ن‬ ْ‫ّض‬‫ن‬ ‫واڒا‬ْ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ث‬ْ‫ِش‬‫إ‬� ‫ْچ‬‫د‬‫ُّو‬‫ڙ‬ِ‫إ‬� ‫ُوغا‬‫ث‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬18 .‫ورن‬ُ‫ي‬ِ‫إ‬� ‫ن‬ ‫ا‬ّ‫ت‬‫س‬ ‫ذ‬ ‫شا‬ ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫يذت‬ِ‫ث‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫غ‬ّ‫ف‬ِ‫إ‬� ‫جاراوم‬ ‫حد‬ ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ماڒا‬ ،‫ماثن‬ْ‫َأو‬� ‫َأ‬�19 .‫ّس‬‫ن‬ ‫ابث‬ّ‫ص‬ ‫ثوشا‬ ‫ورث‬ُ‫م‬‫ثا‬ ‫ار‬ّ‫د‬‫ُو‬‫ؤ‬ ‫زݣ‬ ‫ُوب‬‫ن‬‫َأمذ‬� ‫ن‬ّ‫ر‬‫يا‬ ‫غا‬ ‫د‬ ِ‫إ‬� ‫ّي‬‫ن‬‫و‬ ،‫يثا‬ِ‫ن‬‫وا‬ ‫ن‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬�20 ،‫ِيذ‬‫ر‬ْ‫ب‬‫و‬ ‫غار‬ ‫د‬ِ‫ي‬-‫ِث‬‫إ‬� ّ‫ر‬‫يا‬ ‫ن‬ّ‫ِج‬‫إ‬� ‫ن‬ .‫ُوب‬‫ن‬ّ‫د‬ ‫ن‬ ‫اس‬ّ‫ط‬‫َأ‬� ‫ِي‬‫ڒ‬‫و‬ُ‫ذ‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ‫ُشا‬‫ؤ‬ ‫ث‬ْ‫و‬‫ْم‬‫ڒ‬ ‫ِي‬‫ز‬ ‫ّس‬‫ن‬ ‫مار‬ْ‫ع‬‫ڒ‬ ‫نجم‬ّ‫ِس‬‫إ‬� ‫َأذ‬� ،‫ّس‬‫ن‬