Studiegids 2013

514 views

Published on

De studiegids 2013 biedt een overzicht van de trainingen, waarmee u direct aan de slag kunt. De trainingen vinden ‘inhouse’ plaats in het Case-Ware Learning Center te Apeldoorn.

Bent u geïnteresseerd in een training, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

CaseWare Nederland bv
T: +31 (0) 55 368 10 50
E: info@caseware.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studiegids 2013

 1. 1. CASEWARETRAININGEN 2013
 2. 2. CASEWARE TRAININGEN 2013
 3. 3. WORKING PAPERS Aan de slag! KENNIS DELEN U wordt getraind door docenten, die didactiek DATA De data, waarop u aan een training kunt deelne- JAARREKENING U bent een nieuwe of bestaande Case- combineren met specialistische productkennis men, vindt u in de trainingskalender die elk kwar- Ware gebruiker. In beide gevallen wilt u en ervaring in de accountancy. De trainingen wor- taal op de website gepubliceerd wordt. Relaties zo snel mogelijk de kennis en vaardig- den verrijkt door de inbreng van ervaringen van ontvangen, voorafgaand aan elk kwartaal, een heden bezitten, om maximaal profijt te cursisten en de reflectie op uw eigen werkwijze. digitale mailing. hebben van de mogelijkheden. In deze studiegids vindt u een overzicht van de LESMATERIAAL TIJDENTheorie en praktijk wisselen elkaar af trainingen, waarmee u direct aan de De theorie wordt plenair behandeld. Het trainings- De trainingen bestaan uit één of meerdere dagde- slag kunt. materiaal bevat naast theoretische uitleg ook len, inclusief twee pauzes. De trainingstijden zijn SAMENSTELPRAKTIJK worksheets om praktijktoepassingen te oefenen. van 9:30 tot 13:00 uur en van 13:30 tot 16:30 uur. TRAININGEN OP DIVERSE NIVEAUS Tijdens de training beschikt u over een eigen PC. Het programma bestaat uit trainingen voor be- CASEWARE LEARNING CENTER IN APELDOORN ginnende, ervaren en gevorderde gebruikers in MODULAIRE OPZET De trainingen vinden ‘inhouse’ plaats in het Case- de richtingen jaarrekeningrapportage, samenstel- U traint precies die onderdelen, waarvan u meer Ware Learning Center in Apeldoorn. De interne praktijk, controlepraktijk en applicatiebeheer. kennis en vaardigheden wilt hebben. De trainingen trainingsruimte biedt plaats aan 12 cursisten. Gezellig samen lunchen    sluiten op elkaar aan, waardoor u bovendien een interessant vervolgtraject kunt uitstippelen. INSCHRIJVEN CONTROLEPRAKTIJK Bent u geïnteresseerd in een training? Meldt uw PERMANENTE EDUCATIE (PE) PUNTEN deelname dan aan via het inschrijfformulier op de CaseWare Nederland is door het trainingspagina van de website van CaseWare Ne- NIVRA geaccrediteerd om perma- derland: www.caseware.nl of bel 055 368 10 50. nente educatie (PE) punten toe te kennen aan de trainingen. RA en AA accountants ADVIES die een CaseWare training volgen ontvangen hier- Wilt u meer informatie over een training, de mo- voor PE-punten. Het aantal PE-punten leest u op gelijkheden van een traject of een studieadvies? elke trainingspagina en in het trainingsoverzicht Neemt u dan gerust contact met ons op en bel APPLICATIEBEHEER in de studiegids. 055 3681050. OPEN INSCHRIJVING Door de open inschrijving traint u samen met Inhouse trainen in de bossen van het Loo in Apeldoorn deelnemers uit verschillende organisaties. 3
 4. 4. CASEWARE TRAININGEN 2013 Wilt u alles uit Working Papers halen wat erin zit? INHOUD WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? En diepgaande kennis hebben van de geavanceerde Instellen en aanpassen van aantekeningen Na deze training kunt u uw vaardigheden verder (types;weergaven); mogelijkheden en ‘state of the art’ ontwikkelingen van ontwikkelen met de volgende trainingen: Office Instellingen, aanmaken dossiers en kopiëren van CaseWare International? Na de eendaagse Profes- templates; Connector, Financials Jaarrekening Basic, Controle sional training beheerst u Working Papers op hoog Placeholders/plaatsaanduidingen/reservering; Manager of Samenstel Manager niveau. U bent in staat bent om de creatieve vertaal- Labelen (tagging); Bibliotheekfunctie; slag te maken van mogelijkheden naar praktijktoe- DATA EN INSCHRIJVING Toewijzen documenten aan personen; passingen. En door uw kwalificatie als key-user borgt Automatische documenten (categorie jaarrekening); De actuele data, waarop u aan de training kunt Leren van de docent én van elkaar u gevorderde kennis binnen uw organisatie. Berekenende VJP’s; deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- Sign-out/Sign-in; ningen van de website van CaseWare Nederland: Meerdere PDF’s maken en digitaal meenemen; WAAR WILT U MEER OVER WETEN? www.caseware.nl. Aftekenen, notities maken en hyperlinks; Tijdens de training wordt diep ingegaan op Hyperlinken maken naar specifieke positie Word/Excel; Hier kunt u ook online inschrijven. de werking en mogelijkheden van CaseWare Mijlpalen; WorkingPapers. De training bestaat uit vier Taken/rollen uitbreiden (o.a. Milestone/Mijlpaal); Lock; onderdelen,waaronder dossiervorming, inrichten Rekeningen hernummeren; Splitsrekeningen niet in van het dossier, digitaal werken en Tips & Tricks evenwicht (filteren); voor CaseWare Working Papers. Lock-down, jaarovergang en clean-up;CASEWARE WORKING PAPERS PROFESSIONAL VOOR WIE? Smartsync; De jaarrekening in een automatisch document De training is bestemd voor de Controleleider, Teamleider, Assistent Accountant en Applicatiebe- (aangifte +). heerder. WAT KOST HET? WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Tijd : 2 dagdelen Kennis van CaseWare Working Papers op basis- Kosten : 2 500 niveau is vereist. Na de training heeft u diepgaand inzicht in de principes en het gebruik van Case- WAT LEVERT HET OP? Ware Working Papers. PE-punten : 64
 5. 5. WORKING PAPERS De Office Connector verbindt de cijfers in CaseWare VOOR WIE? Working Papers aan uw eigen overzichten in Micro- De training richt zich op de Applicatiebeheerder en JAARREKENING soft Office programma’s als Excel en Word. Wilt u is ook bedoeld voor de Accountant, Controleleider, ook leren hoe u dynamische koppelingen maakt, de Teamleider en Assistent die regelmatig Micro- benodigde gegevens importeert, automatisch bij- soft Office gebruikt voor het maken van overzich- werkt en invoerfouten voorkomt? Na deze training ten, controleberekeningen en teksten en voor de van één dag zet u met gemak de Connector aan het gebruiker die dagelijkse rapportageproblemen wil werk en bespaart u voortaan kostbare tijd. (kunnen) oplossen met de Office Connector. WAAR WILT U MEER OVER WETEN? WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? SAMENSTELPRAKTIJK U leert hoe u informatie in de CaseWare database Voor deelname aan de training is de training Finan- samenvoegt met Excel-werkbladen of Word-docu- cials Jaarrekening Basic (of Jaarrekening 2-serie menten voor het (her)gebruik ervan in uw eigen Basic) verplicht. Deelnemers zijn vertrouwd met rapportagemodellen. Tijdens de training oefent u Excel en Word. de toepassingen van de Connector aan de hand van praktische voorbeelden in de worksheets. WAT KOST HET?OFFICE CONNECTOR Tijd : 2 dagdelen Kosten : 2 500 Denken en doen CONTROLEPRAKTIJK INHOUD WAT LEVERT HET OP? DATA EN INSCHRIJVING Staat van baten lasten; PE-punten : 6 De actuele data, waarop u aan de training kunt Kengetallen; Grafieken en cockpits; deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- Prognose en budgetten; WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? ningen van de website van CaseWare Nederland: Aansluitingen en specificaties ten behoeve van het dossier; Na deze training kunt u uw vaardigheden verder www.caseware.nl. Andere balansopstellingen (Model C, Winst en verlies G); ontwikkelen met de volgende trainingen: Financials Hier kunt u ook online inschrijven. Bestanden klaarzetten in formaat voor export naar Jaarrekening Professional, Financials Jaarrekening andere applicaties (importbestanden). Consolidatie, Migratie Financials enduser, SRA APPLICATIEBEHEER Controle Manager, SRA of CaseWare Samenstel Manager, NOVAK Controledossier of NOVAK Sa- mensteldossier 5
 6. 6. CASEWARE TRAININGEN 2013 Wilt u direct aan de slag met Financials Jaarreke- Uitwerken cijfers van de verschillende onderdelen uit de standig dossiers aanmaken, rapporten samenstel- ning? Dan is een stevige basis onmisbaar. Tijdens toelichting op de Balans en V&W (EZ/VOF en BV); len en deze cijfermatig en tekstmatig aanpassen. Werken ten behoeve van de jaarrekening met verschil- deze tweedaagse training leert u hoe u zelfstandig lende soorten VJP’s; het werkproces uitvoert met behulp van de tem- Het werken met splitsingsrekeningen ten behoeve van WAT KOST HET? plates, mappings, omschrijvingen en rapportagemo- aanpassing in de jaarrekening (corrigeren cijfers); Tijd : 4 dagdelen Het winstverdelen bij een EZ/VOF, een BV; gelijkheden. U leert hoe u aanpassingen maakt en Kosten : 2 1.000 Updateprocedures; uw rapport afstemt op uw kantoorstandaard. Na de Werken vanuit de Brugstaat en werken met verschillende training kunt u ook een eenvoudige consolidatie uit- Leadsheets; WAT LEVERT HET OP? werken volgens de standaardaanpak. Aanpassen Leadsheets naar behoefte; PE-punten : 12 3-lagen-structuur jaarrekeningteksten (CaseWare/Kan- toor/Cliënt); WAAR WILT U MEER OVER WETEN? Cliëntspecifieke aanpassingen maken (w.o vrije opstellin- WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? Het eerste dagdeel behandelt de algemene basis- gen, vrije teksten, dialoogschermen); Na deze training kunt u uw vaardigheden verder informatie van CaseWare Working Papers. Tijdens Publicatie; Fiscale Export; ontwikkelen met de volgende trainingen: Financials de training maakt u eerst kennis met de werking en Kasstroomoverzicht sluitend maken, aanpassen verloop- Jaarrekening Professional, Financials Jaarrekening de mogelijkheden van CaseWare Working Papers, overzichten; Consolidatie en Office Connector. U kunt ook deel- zoals elektronische dossiervorming. Vervolgens Gestructureerd opsporen van verschillen in de jaarreke- ning; nemen aan de training SRA Controle Manager, NO- komt een aantal specifieke onderdelen van de elek- Eigen bijlagen in de jaarrekening; VAK Controledossier, SRA of CaseWare Samen- tronische jaarrekening aan de orde, op basis waar- Printen van de jaarrekening (ook PDF); stel Manager of NOVAK Samensteldossier. van u leert te werken met Financials Jaarrekening. Eindejaarsverwerking.FINANCIALS JAARREKENING BASIC INHOUD DATA EN INSCHRIJVING De actuele data, waarop u aan de training kunt deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- VOOR WIE? Conceptueel inzicht in de werking van Caseware Working De training richt zich op de Assistent Accountant ningen van de website van CaseWare Nederland: Papers (structuur); Aanmaken, opzetten en de werking van een nieuw Case- en is ook geschikt voor de Accountant, Controle- www.caseware.nl. ware Working Papers dossier naar aanleiding van stan- leider, Teamleider, Applicatie- en Functioneel Hier kunt u ook online inschrijven. daardtemplates; beheerder. Instellen CaseWare Working Papers naar behoefte; Diverse wijzen van importeren en verwerken van cijferma- teriaal/grootboekrekeningschema; WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Het mappen (koppelen) en mappingsstructuur; Beginnen met het Elektronisch Dossier, aanpassingen In de dagelijkse praktijk houdt u zich bezig of heeft u maken in het dossier; bemoeienis met het samenstellen van jaarrekenin- Werken met de navigatiebalk; gen. Na de training kunt u met de templates zelf-6
 7. 7. U heeft ruime ervaring met Financials Jaarrekening VOOR WIE? en u wilt de software meer naar de hand van uw De training richt zich op de Accountant en Assis- JAARREKENING kantoor kunnen zetten. Kortom: de geavanceerde tent Accountant en is ook bestemd voor de Contro- functies meer en beter benutten. Deze eendaagse leleider en Teamleider. professional training benadert de functionaliteiten vooral vanuit strategisch en WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? vakinhoudelijk oogpunt. Er is U heeft deelgenomen aan de training Financials Ba- ruime aandacht voor het delen van kennis en prak- sic en bent een ervaren Financials gebruiker. tijkervaringen van medegebruikers en de docent. WAT KOST HET? SAMENSTELPRAKTIJK WAAR WILT U MEER OVER WETEN? Tijd : 2 dagdelen Door de behandeling van een diepgaande casus, Kosten : 2 500 waarin de jaarrekening uitvoerig geanalyseerd wordt, leert u de oplossingen van Financials Jaar- WAT LEVERT HET OP? rekening kennen. PE-punten : 6 Praktijk is het uitgangspuntFINANCIALS JAARREKENING PROFESSIONAL INHOUD WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? CONTROLEPRAKTIJK Afwijkende boekjaren: starter/stopper/verlengd gebroken Na deze training kunt u uw vaardigheden verder boekjaar; ontwikkelen met de volgende trainingen: Financials Tekstformules in dialoogvensters; Gebruik formules in klantspecifieke cijferopstelling; Jaarrekening Consolidatie, Office Connector en Toepassing van kwantitatieve gegevens in de jaarrekening SRA Controle Manager, NOVAK Controledossier, Rapportages op afdelings- en kostenplaatsenniveau SRA of CaseWare Samenstel Manager of NOVAK Verwerking lease- en ruiltransacties in kasstroom- overzicht; Samensteldosssier. Dynamische tekstblokken; Complexere verloopoverzichten; DATA EN INSCHRIJVING Trainen met worksheets Vrije cijferopstellingen; APPLICATIEBEHEER De actuele data, waarop u aan de training kunt Uitgebreide winstverdeling; Interim-dividend; deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- Wettelijke reserves Structuur mappings; ningen van de website van CaseWare Nederland: Presentatie rapport. www.caseware.nl. Hier kunt u ook online inschrijven. 7
 8. 8. CASEWARE TRAININGEN 2013 In uw jaarrekeningpraktijk heeft u te maken met deel- VOOR WIE? DATA EN INSCHRIJVING nemingen en inter-company verhoudingen. Voor de De training richt zich op de Assistent Accoun- De actuele data, waarop u aan de training kunt consolidatie wilt u intelligente werkmethoden hante- tant en is ook bestemd voor de Accountant, deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- ren en u wilt de voordelen van de automatische elimi- Controleleider en Teamleider. ningen van de website van CaseWare Nederland: natie van Financials Jaarrekenig benutten. Na deze www.caseware.nl. training van een dag laat u het “plussen en minnen” WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Hier kunt u ook online inschrijven. aan Financials over, elimineert u de risico’s op fouten U heeft de basistraining CaseWare Working en boekt u direct tijdswinst. Papers of Financials Jaarrekening gevolgd. Tijdens de training krijgt u inzicht in de opbouw van WAAR WILT U MEER OVER WETEN? de consolidatie en leert u een consolidatie op te U leert hoe u op verschillende wijzen een diepgaan- zetten met koppelingen naar CaseWare dossiers. de consolidatie opzet in Financials en deze uitwerkt Na de training kunt u (tussen)consolidaties maken en naar correcte rapporten van zowel de enkelvoudige rapporten in een dossier aanmaken. Uw leerdoelen zijn het resultaat als de geconsolideerde jaarrekening.FINANCIALS JAARREKENING CONSOLIDATIE INHOUD WAT KOST HET? Aanmaken nieuw dossier op basis van standaard Financi- Tijd : 2 dagdelen als consolidatietemplate; Kosten : 2 500 Opzetten van een (gewenste) consolidatie structuur; Wijzigen consolidatiestructuur; Aanmaken van geconsolideerde jaarrekening; WAT LEVERT HET OP? Het elimineren in bovenliggende hoofdstructuur; PE-punten : 6 Minderheidsbelangen; Tussenconsolidatie; Aanmaken en aanpassen van automatische documenten WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? zoals consolidatiestaten, overzichten eliminatieboekingen Na deze training kunt u uw vaardigheden verder Financials “plust en mint” voor uSoftware voor intelligente werkmethoden Elimineren intercompany-activiteiten; rekening-courant- ontwikkelen met de volgende trainingen: Financials verhoudingen; Jaarrekening Professional, Office Connector en Negatieve deelneming en treffen van voorziening; Opbouw consolidatierapport met enkelvoudige jaarreke- SRA Controle Manager, NOVAK Controledossier, ning en eventuele (verkorte) jaarrekening van de deelne- SRA of CaseWare Samenstel Manager of NOVAK mingen; Samensteldossier. Berekende eliminatie journaalposten;8
 9. 9. De gebruikerstraining Migratie Financials is de kick- INHOUD WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? start voor gebruikers van Jaarrekening 2-serie die Nieuwe mappenstructuur; Na deze training kunt u uw vaardigheden verder Nieuwe navigatiebalk; JAARREKENING overstappen op Financials. U krijgt inzicht in de voor- ontwikkelen met de volgende trainingen: Financials Uitwerken cijfers van de verschillende onderdelen uit de naamste verschillen en maakt kennis met de toelichting op de Balans en V&W (EZ/VOF en BV); Jaarrekening Professional, Financial Jaarrekening interface. Na slechts een dag training beheerst u Werken ten behoeve van de jaarrekening met verschil- Consolidatie of Office Connector. lende soorten VJP’s; de uitgebreide mappings, beheert u (standaard)tek- Het werken met splitsingsrekeningen ten behoeve van sten, werkt u efficiënter met de nieuwste templates aanpassing in de de jaarrekening; DATA EN INSCHRIJVING en rapporteert u volgens de SBR-methode in XBRL- Het nieuwe winstverdelen bij een EZ/VOF en een BV; De actuele data, waarop u aan de training kunt formaat. Uw kennis is snel up-to-date. Updateprocedures; deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- Inhoudsopgave; ningen van de website van CaseWare Nederland:MIGRATIE FINANCIALS ENDUSER SAMENSTELPRAKTIJK Werken vanuit de Brugstaat en werken met verschillende Lead- www.caseware.nl. sheets; Hier kunt u ook online inschrijven. WAAR WILT U MEER OVER WETEN? Leadsheets aanpassen naar behoefte; 3-lagen-structuur jaarrekeningteksten (CaseWare/Kan- Met uw ervaring en kennis van Jaarrekening 2- se- toor/Cliënt); rie als basis, leert u de bediening en uitgebreide Cliëntspecifieke aanpassingen maken (w.o vrije opstellin- functionaliteiten van Financials kennen. U werkt een gen, vrije teksten, dialoogschermen); Publicatie; jaarrekening uit en stelt een rapport samen. SBR/XBRL Rapportages (Publicatiestukken KvK en kre- dietrapportage banken); kan weg VOOR WIE? CONTROLEPRAKTIJK Kasstroomoverzicht sluitend maken, aanpassen verloop- De Migratietraining is bestemd voor gebruikers die overzichten; Eigen bijlagen in de jaarrekening; van Jaarrekening 2-serie overstappen op Financi- Printen van de jaarrekening; als. De training is geschikt voor de Accountant, Eindejaarsverwerking. Controleleider, Teamleider, Assistent Accountant, Applicatiebeheerder en Secretaresse. WAT KOST HET? Tijd : 2 dagdelen WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Kosten : 2 500 U heeft de training Working Papers Basic of Jaar- rekening 2-serie Basic gevolgd of u beschikt door Docenten uit de accountantspraktijk APPLICATIEBEHEER WAT LEVERT HET OP? ervaring over vergelijkbare vaardigheden. U krijgt PE-punten : 6 inzicht in de uitgebreide mogelijkheden van Financi- als en leert deze te gebruiken. Tijdens de training werkt u een jaarrekening uit en u stelt een rapport samen. 9
 10. 10. CASEWARE TRAININGEN 2013 De beschikbare tijd voor samenstelopdrachten staat Selectie tonen documenten al dan niet meenemen tijdens DATA EN INSCHRIJVING onder druk, terwijl u geen concessies doet aan de jaarovergang (filteren); De actuele data, waarop u aan de training kunt deel- Jaarovergang, afronding dossier; kwaliteit. U werkt efficiënt met de CaseWare Samen- Reviewen. nemen, vindt u elk kwartaal op de stel Manager. In een dag ziet u hoe gebruikers(rollen) pagina Trainingen van de web- samenwerken in samenstelteams. U ervaart de ef- VOOR WIE? site van CaseWare Nederland: ficiëntie van de intelligente dossieropbouw en de De training richt zich op de Accountant, Controle- www.caseware.nl. stapsgewijze werkmethode. U leert opdrachten en leider, Teamleider en op de Assistent Accountant. Hier kunt u ook online inschrijven. documenten overzichtelijk te beheren. Elke cursist een eigen pc WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? WAAR WILT U MEER OVER WETEN? U heeft de training CaseWare Working Pa- U leert de werking van CaseWare Samenstel Ma- pers gevolgd, of beschikt over vergelijkbare nager kennen en maakt kennis met de toepassing kennis (van elektronische dossiervorming) van de applicatie in de samenstelpraktijk. door de basistraining Financials Jaarrekening.CASEWARE SAMENSTEL MANAGER INHOUD Tijdens de training leert u het gehele samen- Opzetten dossier (voorloopvragen, materialiteit en stelproces praktisch uit te voeren. Aan het eind documentenbeheer); demonstreert u uw vaardigheden door de juiste 3-lagen-structuur; Workflow – Dashboard; “course of actions” en werkt u effectief met het Checklisten en werkprogramma’s; dashboard en het dossieroverzicht. Werken vanuit de materialiteit; Samenstelteam; Toevoegen van nieuwe documenten aan het dossier WAT KOST HET? en het bewaken hiervan; Tijd : 2 dagdelen Aantekeningen aanmaken en afwerken; Kosten : 2 500 Aanpassen werkprogramma’s; Memo’s; Afronding opdracht; WAT LEVERT HET OP? Minimumdossier; PE-punten : 6 Leadsheets controleren, aanmaken en veranderen naar behoefte; WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? Voortgang; Selectie tonen (nog niet) afgetekende documenten Na deze training kunt u uw vaardigheden verder (filteren); ontwikkelen met de training Office Connector.10
 11. 11. De beschikbare tijd voor samenstelopdrachten staat INHOUD DATA EN INSCHRIJVING onder druk, terwijl u geen concessies doet aan de Opzetten dossier (voorloopvragen, materialiteit en De actuele data, waarop u aan de training kunt documentenbeheer); kwaliteit. U werkt efficiënt met de SRA Samenstel deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- 3-lagen-structuur; Manager en inhoudelijk volgens het SRA Handboek Workflow – Dashboard; ningen van de website van CaseWare Nederland: Samenstellen. In één dag ziet u hoe gebruikers(rollen) Checklisten en werkprogramma’s; www.caseware.nl. Werken vanuit de materialiteit; Hier kunt u ook online inschrijven. samenwerken in samenstelteams. U ervaart de Samenstelteam; efficiëntie van de intelligente dossieropbouw en de Toevoegen van nieuwe documenten aan het dossier stapsgewijze werkmethode. En u leert opdrachten en het bewaken hiervan; en documenten overzichtelijk te beheren. Aantekeningen aanmaken en afwerken; Aanpassen werkprogramma’s; SAMENSTELPRAKTIJK Memo’s; WAAR WILT U MEER OVER WETEN? Afronding opdracht; U leert de werking van SRA Samenstel Manager Minimumdossier; kennen en maakt kennis met de toepassing van de Leadsheets controleren, aanmaken en veranderen naar behoefte; applicatie in de samenstelpraktijk. Voortgang;SRA SAMENSTEL MANAGER Selectie tonen (nog niet) afgetekende documenten (filteren); Selectie tonen documenten al dan niet meenemen tijdens jaarovergang (filteren); VOOR WIE? Jaarovergang, afronding dossier; CONTROLEPRAKTIJK De training richt zich op de Accountant, Controlelei- Reviewen. der, Teamleider en op de Assistent Accountant. WAT KOST HET? WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Tijd : 2 dagdelen U heeft de training CaseWare Working Papers Kosten : 2 500 gevolgd, of beschikt over vergelijkbare kennis (van elektronische dossiervorming) door de basistrai- WAT LEVERT HET OP? ning Financials Jaarrekening. Tijdens de training PE-punten : 6 leert u het gehele samenstelproces praktisch uit APPLICATIEBEHEER te voeren. Aan het eind demonstreert u uw vaar- WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? digheden door de juiste “course of actions” en Na deze training kunt u uw vaardigheden verder werkt u effectief met het Dashboard en het dos- ontwikkelen met de training Office Connector. sieroverzicht. Docenten met vakinhoudelijke kennis 11
 12. 12. CASEWARE TRAININGEN 201312
 13. 13. De beschikbare tijd voor samenstelopdrachten staat INHOUD DATA EN INSCHRIJVING onder druk, terwijl u geen concessies doet aan de Opzetten dossier (voorloopvragen, materialiteit en De actuele data, waarop u aan de training kunt documentenbeheer); kwaliteit. U werkt efficiënt met het Samensteldossier deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- 3-lagen-structuur; en inhoudelijk volgens het NOVAK Handboek B Workflow – Dashboard; ningen van de website van CaseWare Nederland: Samenstellen. In een dag ziet u hoe gebruikers(rollen) Checklisten en werkprogramma’s; www.caseware.nl. Werken vanuit de materialiteit; samenwerken in samenstelteams. U ervaart de Hier kunt u ook online inschrijven. Samenstelteam; efficiëntie van de intelligente dossieropbouw en de Toevoegen van nieuwe documenten aan het dossier stapsgewijze werkmethode. En u leert opdrachten en het bewaken hiervan; en documenten overzichtelijk te beheren. Aantekeningen aanmaken en afwerken; Aanpassen werkprogramma’s; SAMENSTELPRAKTIJK Memo’s; WAAR WILT U MEER OVER WETEN? Afronding opdracht; U leert de werking van NOVAK Samensteldossier Minimumdossier; kennen en maakt kennis met de toepassing van de Leadsheets controleren, aanmaken en veranderen naar behoefte; applicatie in de samenstelpraktijk. Voortgang;NOVAK SAMENSTELDOSSIER Selectie tonen (nog niet) afgetekende documenten (filteren); Gezellig samen lunchen    Selectie tonen documenten al dan niet meenemen tijdens jaarovergang (filteren); VOOR WIE? Jaarovergang, afronding dossier; De cursus richt zich op de Accountant, Controlelei- CONTROLEPRAKTIJK Reviewen. der, Teamleider en op de Assistent Accountant. WAT KOST HET? WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Tijd : 2 dagdelen U heeft de training CaseWare Working Papers Kosten : 2 500 gevolgd, of beschikt over vergelijkbare kennis (va- WAT LEVERT HET OP? nelektronische dossiervorming) door de basistrai- PE-punten : 6 ning Financials Jaarrekening. Tijdens de training leert u het gehele samenstelproces praktisch uit te WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? APPLICATIEBEHEER voeren. Aan het eind demonstreert u uw vaardig- Na deze training kunt u uw vaardigheden verder heden door de juiste “course of actions” en werkt ontwikkelen met de training Office Connector. u effectief met het Dashboard en het dossierover- zicht. 13
 14. 14. CASEWARE TRAININGEN 2013 De SRA Controle Manager bevat de vertaalslag van documenten zoals Leadsheets; van de applicatie en de samenwerking tussen de de interpretatie van de Wta door de AFM en SRA. Sectiememo’s, topmemo’s werking, overall topmemo; verschillende onderdelen. Na de training kunt u Vragen beantwoorden en afvinken/tekenen; U heeft de zekerheid dat uw controleaanpak voldoet, het controleproces zelfstandig uitvoeren met SRA Lock-down; maar ook dat er ruimte is voor kantoorstandaarden Gebruik van mijlpalen; Controle Manager en bent u in staat om dit proces en de noodzakelijke persoonlijke inbreng. Tijdens de Selectie tonen (nog niet) afgetekende documenten te beschrijven. eendaagse training ziet u hoe uw controlestrategie (filteren); Selectie tonen documenten al dan niet meenemen tijdens de controleaanpak bepaalt. U traint het hele proces: jaarovergang (filteren); WAT KOST HET? van de (intelligente) opzet van het controledossier tot Voortgang bewaken; Tijd : 2 dagdelen Aan de slag met de Controle Manager    de stapsgewijze uitvoering en de afronding. Kerndocumenten; Kosten : 2 500 Controlestrategie bepalen; Afronding opdracht, afrondingsmemo; WAAR WILT U MEER OVER WETEN? WAT LEVERT HET OP? Vaktechniek controle in samenhang met de U leert de werking van SRA Controle Manager en SRA Controle Manager; PE-punten : 6 de relaties tussen de verschillende fasen en docu- Vakinhoudelijke standpunten; Review en de reviewer; WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? menten kennen. Aan de orde komen vaktechniek, Jaarafsluiting, eindejaar. Na deze training kunt u uw vaardigheden verder werkwijze, inrichten van het controle-dossier en ontwikkelen met de training Office Connector. best practice. VOOR WIE? SRA CONTROLE MANAGER De training richt zich op de Accountant en Contro- leleider en is ook bestemd voor de Teamleider en Assistent Accountant. DATA EN INSCHRIJVING De actuele data, waarop u aan de training INHOUD Werken volgens de verschillende fases; kunt Werking applicatie, structuur en opzet; WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Controleteams samenstellen; U heeft de training CaseWare Working Papers Taken (rollen) uitbreiden en aanpassen; 3-lagen-model van instructies; gevolgd, of u beschikt over ver- Opzetten controledossier volgens voorloopvragen, gelijkbare kennis (van elek- materialiteit/postenoverzicht en documentenbeheer; tronische dossiervorming) deelnemen, Werkprogramma’s; door de basistraining vindt u elk kwartaal op Controleplan; Risico’s onderkennen en aanmaken en de afwerking Financials Jaarrekening. de pagina Trainingen van hiervan; U bent betrokken bij de de website van CaseWare Cijferbeoordeling; controlepraktijk en heeft Nederland: www.caseware.nl. Aantekeningen maken; Opmerkingen maken, memo’s; kennis van kantoorstandaarden Hier kunt u ook online inschrijven. Werken met checklisten en overige gerelateerde en dossiervorming. U krijgt inzicht in de opbouw14
 15. 15. Het NOVAK Controledossier bevat de vertaalslag bij de controlepraktijk en heeft kennis van kantoor- SRA Controle Manager; van de interpretatie van de Wta door de AFM. U Vakinhoudelijke standpunten; standaarden en dossiervorming. U krijgt inzicht in Review en de reviewer; heeft de zekerheid dat uw controleaanpak voldoet de opbouw van de applicatie en de samenwerking Jaarafsluiting, eindejaar. aan de voorschriften van NOVAK Handboek C, maar tussen de verschillende onderdelen. Na de training ook dat er ruimte is voor de noodzakelijke persoon- kunt u het controleproces zelfstandig uitvoeren WAT KOST HET? lijke inbreng en kantoorstandaarden. Tijdens de een- met NOVAK Controledossier en bent u in staat om Tijd : 2 dagdelen daagse training ziet u hoe uw controlestrategie de dit proces te beschrijven. Kosten : 2 500 controleaanpak bepaalt. U traint het hele proces: van de (intelligente) opzet van het controledossier tot INHOUD Werken volgens de verschillende fases; WAT LEVERT HET OP? de stapsgewijze uitvoering en de afronding. PE-punten : 6 Werking applicatie, structuur en opzet; Controleteams samenstellen; WAAR WILT U MEER OVER WETEN? Taken (rollen) uitbreiden en aanpassen; WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? U leert de werking van NOVAK Contro- 3-lagen-model van instructies; Opzetten controledossier volgens voorloopvragen, Na deze training kunt u uw vaardigheden verder ledossier en de relaties tussen de ver- materialiteit/postenoverzicht en documentenbeheer; ontwikkelen met de training Office Connector. schillende fasen en documenten kennen. Werkprogramma’s; Aan de orde komen vaktechniek, werkwijze, Controleplan; Risico’s onderkennen en aanmaken en de afwerking DATA EN INSCHRIJVING inrichten van het controledossier hiervan; De actuele data, waarop u aan de training kunt en best practice. Cijferbeoordeling; deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai-NOVAK CONTROLEDOSSIER CONTROLEPRAKTIJK Aantekeningen maken; ningen van de website van CaseWare Nederland: Opmerkingen maken, memo’s; Werken met checklisten en overige gerelateerde www.caseware.nl. documenten zoals Leadsheets; Hier kunt u ook online inschrijven. Sectiememo’s, topmemo’s werking, overall topmemo; VOOR WIE? Vragen beantwoorden en afvinken/tekenen; De training richt zich op de Accountant en Lock-down; Gebruik van mijlpalen; Controleleider en is ook bestemd voor de Team- Selectie tonen (nog niet) afgetekende documenten leider en Assistent Accountant. (filteren); Selectie tonen documenten al dan niet meenemen tijdens jaarovergang (filteren); APPLICATIEBEHEER WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? Voortgang bewaken; U heeft de training CaseWare Working Papers Kerndocumenten; gevolgd, of u beschikt over vergelijkbare kennis Controlestrategie bepalen; (van elektronische dossiervorming) door de basis- Afronding opdracht, afrondingsmemo; Vaktechniek controle in samenhang met de training Financials Jaarrekening. U bent betrokken 15
 16. 16. CASEWARE TRAININGEN 201316
 17. 17. Wilt u zo efficiënt en effectief mogelijk de SRA Case- De Groepscontrole is als training ook beschikbaar WAT LEVERT HET OP? Ware Controle Manager in kunnen zetten op uw kan- binnen ons e-Classroom concept. De training vindt PE-punten : 3 toor? En het controleproces kunnen volgen? Case- geheel online plaats. De cursusleider en cursisten Ware Nederland heeft samen met SRA een nieuwe staan via internet direct met elkaar in verbinding. WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? functionaliteit in de SRA Controle Manager 2012 Na deze training hoeft u geen andere trainingen ingebouwd met het oog op Cos 600: het uitvoeren VOOR WIE? te volgen. van groepscontroles. De training is geschikt voor de Controleleider, Teamleider, Reviewers en (Assistent) Accountants. DATA EN INSCHRIJVING WAAR WILT U MEER OVER WETEN? De actuele data, waarop u aan de training kunt Aan het eind van de cursus zijn de cursisten in WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? deelnemen, vindt u op de website van CaseWare staat om zelfstandig een groepscontrole met be- Kennis van CaseWare Controle Manager op basis- Nederland, www.caseware.nl. hulp van de Caseware Working Papers effectief en niveau is vereist. Online inschrijven is mogelijk. efficiënt in te richten en dusdanig op te zetten dat zij deze inrichting kunnen overdragen naar de diver- INHOUD Werken volgens de verschillende fases; se werkmaatschappijen. Verder zijn de cursisten in Opzetten van groepscontrole staat de groepscontrole conceptueel te begrijpen Verzenden info van topholding naar dochtermaatschap- en in eigen bewoordingen de te nemen stappen aan pijen; te geven en uit te voeren. Verwerking informatie in de dochtermaatschappijen; Risicoformulieren;GROEPSCONTROLE & MATRIX CONTROLEPRAKTIJK Transfer van Data van dochtermaatschap- pijen naar holding; Verwerken van gegevens dochtermaatschap- pijen in holding; Tevens hebben de cursisten aan het eind van de Scoping in de groepscontrole; cursus inzicht en kunnen zij in eigen bewoordingen Overzicht voorafgaande journaalposten groepscontrole; aangeven wat de controlestrategiematrix is en Kerndocumenten; waarvoor deze dient. Eenmalig overnemen documenten vanuit dochter naar holding; Daarnaast kan de cursist die stappen nemen om APPLICATIEBEHEER de Controlestrategiematrix ‘door te zetten’ naar de WAT KOST HET? verschillende fases in het controleproces en kun- Tijd : 1 dagdeel nen zij de matrix gebruiken in hun eigen contro- Kosten : 2 300 leproces. 17
 18. 18. CASEWARE TRAININGEN 2013 Is het applicatiebeheer uw taak? Dan helpt deze trai- VOOR WIE? ning u om het beheer van CaseWare Financials vlot- De training richt zich op de Applicatiebeheerder en jes uit te voeren. De eendaagse training behelst de is ook bestemd voor de Accountant, Controleleider beheerzijde van CaseWare Financials: van installatie en Teamleider. van de software, patches en hotfixes tot en met het inrichten en verfijnen van uw kantoorsjablonen. De WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? nadruk zal liggen op de onderwerpen die voor u van Na de training kunt u de installatie en inrichting belang zijn. Daarom wordt in een kleine groep ge- correct uitvoeren, bent u in staat om de installatie werkt waarbij nadrukkelijk gevraagd wordt uw per- en migratie van Financials te beschrijven en kunt u Een goed begin is het halve werk soonlijke interesse aan te geven zodat daarop inge- de applicatie zelfstandig beheren. zoomd kan worden. WAT KOST HET? WAAR WILT U MEER OVER WETEN? Tijd : 2 dagdelen In de training leert u hoe u CaseWare Financi- Kosten : 2 500 als installeert, configureert en beheert en hoe u standaard templates inricht. WAT LEVERT HET OP? PE-punten : 6 U leert het in ons Learning Center BEHEERTRAINING FINANCIALS INHOUD WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? Installatie Financials Jaarrekening; Na deze training kunt u uw vaardigheden verder 3-lagen-structuur binnen Financials; ontwikkelen met de training Office Connector. Uitrollen van patches en hotfixes in een kantooromgeving; Synchonisatie tussen server en cliënt; Aanpassingen doorvoeren in de huisstijl; DATA EN INSCHRIJVING Beheren van kantoorteksten met de content editor en De actuele data, waarop u aan de training kunt vanuit een rapport; Gebruik intelligente formules in kantoorteksten; deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- Efficiënt gebruik van de documentenbibliotheek; ningen van de website van CaseWare Nederland: Inrichting standaardtemplates met behulp van de inrich- www.caseware.nl. tingsmodule; Hier kunt u ook online inschrijven. “Finetuning” van kantoorsjablonen; Stijlen, checkboxen, verplicht stellen van teksten.18
 19. 19. De standaarduitlevering van de Managers zetten een Beheersing; Controledossier, SRA of CaseWare Samenstel goede basis neer, maar het voldoet net niet aan uw Basisinstellingen; Manager of NOVAK Samensteldossier voor u een Interne beheersingsmaatregelen-risico’s; kantoorwensen: u wilt graag de toegang tot dossiers Koppelen sectiememo’s aan topmemo; juiste keuze. of zelfs documenten in de dossiers regelen, de mee- Jaarovergang en voorbereiding nieuw boekjaar. geleverde werkprogramma’s en checklisten sluiten DATA EN INSCHRIJVING niet helemaal aan bij uw kantoorsituatie. Kortom: u VOOR WIE? De actuele data, waarop u aan de training kunt wenst meer dan de standaard. Deze training is dan De training is bestemd voor de applicatie- en func- deelnemen, vindt u elk kwartaal op de pagina Trai- onmisbaar voor u. tioneelbeheerder en de hostingpartij: voor diege- ningen van de website van CaseWare Nederland: nen die verantwoordelijkheid dragen voor het func- www.caseware.nl. WAAR WILT U MEER OVER WETEN? tioneren van de CaseWare-applicaties. Hier kunt u ook online inschrijven. In deze training leert u de inrichting en werking van WELK VAARDIGHEIDSNIVEAU? de Managers naar uw (kantoor)wensen aan te pas- Na de training kunt u de installatie en inrichting sen. correct uitvoeren, bent u in staat om de diverse INHOUD installaties te beschrijven en kunt u de applicatie Data Store en beveiliging; zelfstandig beheren. (Web)dashboard;BEHEERTRAINING MANAGERS Data Store en beveiliging; WAT KOST HET? (Web)dashboard; U traint voor een goede performance Tijd : 2 dagdelen Mapstructuur; Synchronisatietechniek; Kosten : 2 500 Beheerderstemplate; Aanmaken kantoorsjabloon manager met jaarrekening; WAT LEVERT HET OP? CaseWare Content Editor Manager (CCEM): PE-punten : 6 Padinstellingen; Werkprogramma/checklist; Muteren instructies; WELKE TRAININGEN VOLGT U HIERNA? APPLICATIEBEHEER Voorloopvragen; In deze training gaan wij niet inhoudelijk in op de Materialiteitsbeheer; Gereserveerde plaatsen aanvullen in dossier (o.b.v. ma- werking van de Managers op zich. Mocht u op dit ‘In control’ over de situatie terialiteit); gebied uw vaardigheden willen vergroten dan is Eigen standaard (Word-/Excel-) kantoordocumenten aan- de Basistraining SRA Controle Manager, NOVAK vullen in dossier (o.b.v. materialiteit); 19
 20. 20. CASEWARE TRAININGEN 2013Waar wilt u meer over weten? Voor wie? Welk vaardigheidsniveau?* Wat kost het? Wat levert het op? Training Doelgroep Aanvangsniveau Bereikt niveau Dagdelen Kosten 2 PE-puntenCaseWare Working PapersCaseWare Working Papers Professional Controleleider, Teamleider, Assistent Advanced Beginner Competent 2 500 6 Office Connector Beheerder, Accountant, Controleleider, Teamleider Advanced Beginner/Competent Competent 2 500 6 Jaarrekeningrapportage Financials Jaarrekening Basic Assistent, Accountant, Controleleider, Beheerder Novice Advanced Beginner 4 1000 12 Financials Jaarrekening Professional Accountant, Assistent, Controleleider, Teamleider Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 Financials Jaarrekening Consolidatie Assistent, Accountant, Controleleider, Teamleider Novice/Advanced Beginner Advanced Beginner 2 500 6 Migratie Financials Accountant, Assistent, Controleleider, Teamleider, Beheerder Novice Advanced Beginner 2 500 6 Samenstelpraktijk CaseWare Samenstel Manager Accountant, Controleleider, Teamleider, Assistent Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 SRA Samenstel Manager Accountant, Controleleider, Teamleider, Assistent Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 NOVAK Samensteldossier Accountant, Controleleider, Teamleider, Assistent Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 Controlepraktijk SRA Controle Manager Accountant, Controleleider, Teamleider, Assistent Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 NOVAK Controledossier Accountant, Controleleider, Teamleider, Assistent Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 Groepscontrole & Matrix Accountant, Controleleider, Teamleider, Assistent Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 1 300 3 Functioneel applicatiebeheer Beheertraining Financials Applicatie- en functioneel beheerder Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 Beheertraining Managers Applicatie- en functioneel beheerder Advanced Beginner/Competent Competent/Proficient 2 500 6 Actuele trainingsdata vindt u op www.caseware.nl ¹ Vaardigheidsniveaus op basis van Dreyfus-model PE-punten voor RA en AA 20
 21. 21. 24
 22. 22. CaseWare Nederland bvAmersfoortseweg 15FPostbus 21127302 EM ApeldoornTel. +31 (0)55 368 10 50Fax +31 (0)55 368 10 75www.caseware.nl

×