E Commerce Meer Regels Dan U Denkt

3,345 views
3,296 views

Published on

Presentatie Mr. Ernst-Jan van der Pas, Dirkzwager Advocaten & notarissen NV, Webwinkel Vakdagen, Utrecht, 17 januari 2008

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,377
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E Commerce Meer Regels Dan U Denkt

 1. 1. E-commerce Er zijn meer regels dan u denkt! Webwinkel Vakdagen 17 januari 2008 Mr. E.J. (Ernst-Jan) van de Pas
 2. 2. Verantwoording <ul><li>In deze presentatie wordt algemene en beknopte informatie </li></ul><ul><li>verstrekt over een aantal juridisch relevante ontwikkelingen. </li></ul><ul><li>Niet beoogd is om hiermee juridisch advies te geven voor </li></ul><ul><li>concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het </li></ul><ul><li>opstellen van deze presentatie, aanvaardt Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. </li></ul><ul><li> Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 2008. Alle rechten voorbehouden. </li></ul>
 3. 3. Dirkzwager advocaten en notarissen <ul><li>Gevestigd in Arnhem en Nijmegen </li></ul><ul><li>Ca. 250 werknemers waarvan 110 gespecialiseerde juristen: advocatuur en notariaat </li></ul><ul><li>Toonaangevend </li></ul><ul><li>Deze presentatie wordt verzorgd door Ernst-Jan van de Pas, advocaat IE/IT (vandepas@dirkzwager.nl) </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 4. 4. Zaken doen via het Internet (e-commerce) <ul><li>Onderzoek Consumentenautoriteit (februari 2007) </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek gedaan onder ca. 500 webwinkels </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij 90% een of meer tekortkomingen geconstateerd! </li></ul></ul><ul><li>Juridische aspecten van e-commerce </li></ul><ul><ul><li>Welke informatie moet u op uw website vermelden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Eisen aan de inrichting van een online bestelproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat gebeurt er als u niet aan deze vereisten voldoet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechtspraak over e-commerce (LIS en OTTO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tips </li></ul></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 5. 5. Regelgeving e-commerce <ul><li>Relevante regelgeving: </li></ul><ul><ul><li>Wet elektronische handel </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet koop op afstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgerlijk Wetboek (overeenkomstenrecht) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet bescherming persoonsgegevens (privacy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet elektronische handtekening* </li></ul></ul><ul><ul><li>Telecommunicatiewet (o.a. spamverbod)* </li></ul></ul><ul><li>Doel : meer ruimte voor en vertrouwen in elektronische handel binnen EU </li></ul><ul><li>Onderscheid B2B en B2C: bescherming consument </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 6. 6. Algemene informatieverplichtingen <ul><li>Wet elektronische handel bevat onder meer algemene informatieverplichtingen voor houders van websites </li></ul><ul><li>Gelden voor alle websites: </li></ul><ul><li>zowel louter informatieve als interactieve sites, </li></ul><ul><li>mits waarde in economisch verkeer </li></ul><ul><li>Niet voor familiestamboom website, priv é fotoalbums/weblogs e.d. </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 7. 7. Algemene informatieverplichtingen (2) <ul><li>Verplichte informatie op website (art. 3:15d BW): </li></ul><ul><ul><li>Identiteit en adres </li></ul></ul><ul><ul><li>Snel contact (telefoon- en faxnummer) </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mailadres </li></ul></ul><ul><ul><li>KvK registratienummer + plaats inschrijving </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventuele vergunningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedragscodes bij gereglementeerd beroep </li></ul></ul><ul><ul><li>BTW nummer </li></ul></ul><ul><ul><li>Heldere prijsaanduiding en –samenstelling </li></ul></ul><ul><li>Sanctie : economisch delict / bestuurlijke boete! </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 8. 8. Contracteren via Internet <ul><li>Extra informatieplichten : art. 6:227b BW </li></ul><ul><ul><li>Wijze van totstandkoming elektronisch contract </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel/niet archiveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe ongewenste handelingen traceren/herstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Talen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedragscodes </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorwaarden voor sluiten elektronisch contract, niet zijnde de algemene voorwaarden </li></ul></ul><ul><li>Sanctie : vernietiging/ontbinding transactie! </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 9. 9. Contracteren via Internet: eisen aan bestelproces <ul><li>• Eisen aan bestelproces website: </li></ul><ul><ul><li>gebruiker moet gemakkelijk niet gewenste handelingen kunnen traceren en herstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>sanctie : vernietigbaarheid transactie </li></ul></ul><ul><li>• Bevestigingse-mail: </li></ul><ul><ul><li>aanvaarding bestelling moet worden bevestigd met e-mail </li></ul></ul><ul><ul><li>sanctie : ontbindingsrecht zolang die e-mail niet is verzonden </li></ul></ul><ul><li>• Regelend recht in B2B </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 10. 11. Consumententransacties via Internet <ul><li>• Wet koop op afstand , bijzondere regels voor contracteren met consument via website, e-mail, fax, telefoon of post </li></ul><ul><li>• Dwingend recht (7:46a – 7:46j BW) </li></ul><ul><li>• Informatieplicht nog uitgebreider, o.a.: </li></ul><ul><ul><li>kenmerken van het product </li></ul></ul><ul><ul><li>prijs + belastingen + kosten aflevering </li></ul></ul><ul><ul><li>wijze van betaling </li></ul></ul><ul><ul><li>mogelijkheid om koop ongedaan te maken! (herroepingsrecht) </li></ul></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 11. 12. Herroepingsrecht consument <ul><li>• 7 werk dagen na ontvangst product kan consument transactie ontbinden </li></ul><ul><li>Termijn is 3 maanden als niet aan informatieplichten is voldaan </li></ul><ul><li>• Product en betaalde koopprijs moeten terug </li></ul><ul><li>• Uitzonderingen o.a.: </li></ul><ul><ul><li>zaken op maat </li></ul></ul><ul><ul><li>bederfelijke waar </li></ul></ul><ul><ul><li>audio/video-opnamen en software (verbroken zegel) </li></ul></ul><ul><ul><li>kranten en tijdschriften </li></ul></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 12. 13. Algemene voorwaarden <ul><li>Algemene voorwaarden (AV) kunnen ook online gelden (Via aanbod en aanvaarding) </li></ul><ul><li>2 vereisten : </li></ul><ul><ul><li>AV moeten van toepassing worden verklaard </li></ul></ul><ul><ul><li>Redelijke mogelijkheid tot kennisneming geven </li></ul></ul><ul><li>Advies : vereisten inbouwen in bestelproces </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 13. 15. Algemene Voorwaarden (2) <ul><li>Beding in AV is vernietigbaar, indien (6:233 BW): </li></ul><ul><ul><li>AV onredelijk bezwarend (let op grijze en zwarte lijst) </li></ul></ul><ul><ul><li>geen redelijke kans op kennisneming </li></ul></ul><ul><li>Redelijke kans op kennisneming (6:234 BW): </li></ul><ul><ul><li>Ter hand stellen (offline) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ter beschikking stellen zodat AV kunnen worden opgeslagen voor latere kennisneming (online) </li></ul></ul><ul><li>“ grote ondernemingen” geen beroep op 6:233/234 </li></ul><ul><ul><li>jaarrekening gepubliceerd </li></ul></ul><ul><ul><li>meer dan 50 werknemers </li></ul></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 14. 16. Bescherming Persoonsgegevens <ul><li>• Verwerking van persoonsgegevens: </li></ul><ul><ul><li>Persoonsgegevens: Elk gegeven dat herleidbaar is tot natuurlijk persoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerking (ruim begrip) </li></ul></ul><ul><li>Persoonsgegevensverwerkingen streng gereguleerd: </li></ul><ul><ul><li>Doelvereiste en wettelijke grondslagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatieplicht: vooraf informeren over doel(einden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meldingsplicht bij CBP, tenzij verwerking vrijgesteld (bijvoorbeeld PZ-administratie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechten van betrokkene (inzage, correctie en verzet) </li></ul></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 15. 17. Rechtszaken E-commerce <ul><li>Handhaving e-commerce regels lijkt strenger te worden (oprichting Consumentenautoriteit) </li></ul><ul><ul><li>Website Ufoflug.com uit de lucht gehaald op verzoek van Duitse zusterorganisatie (12 februari 2007) </li></ul></ul><ul><li>Uit enkele recente rechtszaken blijkt ook belang om website goed in te richten: </li></ul><ul><ul><li>Abonnementen LIS (inmiddels ca. 35 zaken !) </li></ul></ul><ul><ul><li>Otto-kwestie (LCD voor 99 euro) </li></ul></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 16. 18. LIS-zaken in een notendop <ul><li>Gratis proefabonnement van 10 dagen op erotische website </li></ul><ul><li>Na 10 dagen automatische omzetting naar betaald abonnement voor 3 maanden (op grond van AV) </li></ul><ul><li>Insteek van de zaken: Incasso van abonnementsgelden </li></ul><ul><li>Inmiddels groot aantal zaken gevoerd (ca. 35) </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 17. 19. LIS-zaken in een notendop (2) <ul><li>Vorderingen LIS in verreweg meeste zaken afgewezen </li></ul><ul><li>Uiteenlopende redenen: </li></ul><ul><ul><li>Omzettingsbeding uit algemene voorwaarden onredelijk bezwarend </li></ul></ul><ul><ul><li>LIS niet in staat aan te tonen dat overeenkomst tot stand is gekomen met gedaagde(n) </li></ul></ul><ul><ul><li>LIS niet voldaan aan informatieverplichtingen uit Wet elektronische handel en Wet koop op afstand (identiteit, wijze van toestandkoming overeenkomst) </li></ul></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 18. 21. Otto-zaak in een notendop <ul><li>11.490 consumenten hebben in totaal ca. 14.000 LCD-tv’s besteld voor EUR 99,00 </li></ul><ul><li>Aanbod was 3 tot 4 dagen online </li></ul><ul><li>Prijs tussentijds aangepast naar EUR 99,90 </li></ul><ul><li>Insteek procedure: uitlevering van TV’s </li></ul><ul><li>Otto verweert zich en zegt nooit een overeenkomst te hebben willen sluiten tegen genoemd bedrag </li></ul><ul><li>Otto beroept zich daarnaast op haar algemene voorwaarden: “ niet gebonden aan overeenkomst in geval van druk- en zet en/of programmeerfouten” </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 19. 22. Otto-zaak in een notendop (2) <ul><li>Voorzieningenrechter Rb. Breda d.d. 31-1-2007: </li></ul><ul><li>Sprake geweest van verschrijving: geen ovk </li></ul><ul><li>Ook niet gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij consument </li></ul><ul><li>Aanbod werd niet gepresenteerd als aanbieding/stunt </li></ul><ul><li>Consument (gemiddeld geïnformeerde) heeft onderzoeksplicht als het gaat om dure spullen </li></ul><ul><li>Hoger beroep ingesteld: 21 januari a.s. uitspraak! </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden
 20. 23. Tips <ul><li>Richt website en bestelproces goed en duidelijk in </li></ul><ul><li>Houd rekening met de algemene en eventueel ook met de bijzondere wettelijke informatieverplichtingen </li></ul><ul><li>Hanteer AV op een juiste wijze en bouw deze in het bestelproces in </li></ul><ul><li>Hanteer een goede privacy policy! </li></ul><ul><li>Controleer eigen website voortdurend op fouten </li></ul><ul><li>Dirkzwager Websitecheck (Quickscan) vanaf € 400,- (ex BTW) </li></ul>© Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. 2008 – Alle rechten voorbehouden

×