Opetusalan referenssit

389 views
339 views

Published on

Fountain Parkin asiakasreferenssit opetusalalta. Sisältää mm. Aalto- ja Helsingin yliopistot, useat ammattikorkeakoulut ja Sibelius-akatemian.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opetusalan referenssit

 1. 1. 11 Opetusalan asiakasreferenssit
 2. 2. 22 Aalto-Yliopisto Aalto-yliopisto osallisti koko yhteisön mission ja vision pohtimiseen Aalto-yliopiston muutostiimi kutsui koko yliopistoyhteisön ja kumppanit ottamaan kantaa yliopiston missio- ja visioluonnoksiin. Samassa verkkopohdinnassa työstettiin myös Aalto-yliopiston arvopohjaa. Kannanottoja saatiin lähes 1500 opiskelijalta, henkilöstön edustajalta ja alumnilta kaikista kolmesta korkeakoulusta. Tuloksia hyödynnetään Aalto-yliopiston mission ja vision täsmentämisessä, arvojen määrittelemisessä sekä eri työryhmien työssä. Seuraavassa vaiheessa yhteisö kutsutaan ottamaan kantaa ehdotukseen yliopiston arvoiksi. Tärkeänä osana muutoksen etenemisen seurantaa on asennemittaus, jota toistetaan jokaisessa verkkopohdinnassa. Yhteisön kuuleminen yhteistyössä Fountain Parkin kanssa aloitettiin jo marraskuussa 2007, jolloin toteutettiin tulevan yliopiston mahdollisuuksien kartoitus.
 3. 3. 33 Helsingin yliopisto Laajalla vuoropuhelulla realismia strategiaan Helsingin yliopiston strategiaprosessista vastaava suunnittelupäällikkö Jussi Karvinen on alusta alkaen ollut verkkotyökalujen hyödyntämisen primus motor. Yliopisto on käyttänyt Fountain Parkin verkkopohjaisia työkaluja strategiaprosessin eri vaiheissa vuosina 2002-05 "Strategian läpivienti näin laajassa organisaatiossa on suuri haaste. Verkkotyökalujen avulla olemme päässeet laajamittaiseen vuoropuheluun satojen ihmisten kanssa. Se tuo realismia strategiaan ja auttaa meitä näkemään syvimmät sudenkuopat ja suurimmat mahdollisuudet yliopiston tulevaisuuden kannalta," Karvinen summaa. Jussi Karvinen suunnittelupäällikkö Helsingin yliopiston strategian maastoutusvaiheen verkkodialogiin osallistuneiden kommentteja. "Avasi näkökulmaa." "Hyvä tapa pysähtyä miettimään keskeisiä kysymyksiä.” "Ehkä tämä lisäsi uskoani siihen, että strategioilla on merkityksensä.” "Hieno työkalu, tällaista pitäisi soveltaa useamminkin.”
 4. 4. 44 Helsingin kauppakorkeakoulu Strategia synnytettiin avoimesti, demokraattisesti ja digitaalisesti HKKK käynnisti visiopohdinnan keväällä 2005 kutsumalla mukaan opiskelijat, henkilöstön ja sidosryhmät verkkopohjaiseen ideointiin. Vision pohjalta johtoryhmä teki saman vuoden syksyllä strategialinjaukset, jota pohtimaan kutsuttiin verkkokeskustelun avulla mukaan samat osallistujat. Lopputuloksena oli demokraattisesti syntynyt strategia. "Kysyimme koko henkilökunnan sekä sidosryhmien ja kilpailijoiden näkemyksiä. Osallistuminen oli todella aktiivista ja syvällistä. Luin henkilökohtaisesti kaikki kommentit. Loppuhionta käytiin HSE:n neuvottelukunnassa ja hallituksen iltakoulussa. Strategiamme on syntytavaltaan varmasti maailman avoimin, digitaalisin ja demokraattisin." Eero Kasanen rehtori Helsingin kauppakorkeakoulu
 5. 5. 55 Laurea-ammattikorkeakoulu Uusia näkökulmia, konkreettisia ehdotuksia Laurean ammattikorkeakoulussa koottiin tietoa opintojen etenemisestä alkuvuodesta 2008 Fountain Parkin verkkohaastattelulla. "Verkkohaastattelu on ollut kaiken kaikkiaan inspiroiva ja kannustava kokemus, jonka avulla on nostettu raikkaita näkökulmia opintojen etenemistä koskevaan keskusteluun. Tulokseksi saimme konkreettisia toimenpiteitä, joita on helppo työstää eteenpäin." Mari Vehmas, opiskelija Pia Rasa-Virtanen, opiskelija Rauli Virtanen, opiskelija Laurean ammattikorkeakoulu
 6. 6. 66 Sibelius-Akatemia Sibelius-Akatemian yhteisö pohti strategialinjauksia ja yliopistouudistusta Korkeakoulumaailmaa ravisuttelevat muutokset puhuttivat myös Sibelius-Akatemian yhteisöä, joka kutsuttiin mukaan kommentoimaan Akatemian strategialinjauksia ja yliopistouudistusta kolmessa vaiheessa syksyllä 2009 heti lukukauden alkajaisiksi. Lisäksi osallistujat ideoivat säästökohteita ja varainhankintaideoita, joita saatiinkin runsaasti. "Osallistuminen verkkokeskusteluun oli ilahduttavan aktiivista ja johdossa olemme tyytyväisiä siihen, että tämä keskustelumuoto otettiin näin hyvin vastaan jo ensimmäisellä kerralla," kommentoi rehtori Gustav Djupsjöbacka käytyä verkkokeskustelua Sibelius-Akatemian sisäisessä tiedotuslehdessä Äänenkuljettajassa. Seppo Suihko Hallintojohtaja
 7. 7. 77 Metropolia ammattikorkeakoulu Koko yhteisö mukaan rakentamaan yhteistä arvopohjaa Pääkaupunkiseudun kahden suuren ammattikorkeakoulun yhdistämisestä syntyi Metropolia. Kun taustalla on monta yhteisökulttuuria, yhteisen arvopohjan löytäminen on välttämätöntä toiminnan kehittämiselle. Siksi halusimme koko yhteisön mukaan rakentamaan yhteistä arvopohjaa. Käytimme apuna Fountain Parkin verkkohaastattelua. Siinä yhteisen opiskelu- ja työkulttuurin toteutumisen keinoja peilattiin omaan arvomaailmaan. Toteutetun verkkopohdinnan tuloksista työstetään seuraava ehdotus Metropolian arvoista. Riitta Konkola, rehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 8. 8. 88 Metropolia ammattikorkeakoulu Metropolian pelisäännöt syntyivät yhdessä Yhteisten pelisääntöjen määrittely oli noussut kehittämiskohteeksi Metropolian työhyvinvointikyselyissä. Asiaan haluttiin tarttua nopeasti, ja niin koko yhteisö kutsuttiin miettimään tilanteita, joissa pelisääntöjä tarvitaan. Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun osallistui yli 1 300 Metropolian työntekijää ja opiskelijaa. Tuloksena saatiin kahdeksan eri pelisääntöihin liittyvää teemakokonaisuutta. Vastauksista saatiin myös runsaasti konkreettisia ehdotuksia, joita puidaan toimipistekohtaisissa työpajoissa seuraavien viikkojen aikana. "Monikulttuurisessa ja monialaisessa yhteisössä yhteisten pelisääntöjen merkitys on erityisen suuri työhyvinvoinnin ja opiskelijoiden viihtymisen kannalta," sanoo henkilöstöjohtaja Pekka Laaksonen.
 9. 9. 99 Innovaatioyliopisto (myöh. Aalto-yliopisto) Lähes 8000 näkemystä Innovaatioyliopiston mahdollisuuksista Teknillisen korkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhdistäminen on herättänyt laajaa keskustelua. Fountain Parkin lokakuussa 2007 toteuttaman verkkopohdinnan avulla haluttiin nostaa esiin uusia näkökulmia ja monipuolistaa keskustelua sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien piirissä. Pohdintaan kutsuttiin mukaan kolmen korkeakoulun opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmiä. Näin kaikki saivat mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja vaikuttaa siihen, minkälaista yliopistoa ollaan rakentamassa. Kutsuun vastasi yli 1900 ihmistä, jotka tuottivat yli 7800 erillistä näkemystä vastauksena kysymykseen "Mitä mahdollisuuksia perustettava yliopisto tuo tullessaan?" Eniten mahdollisuuksia osallistujat näkivät poikkitieteellisyydessä ja monipuolisuudessa. Tulokset esiteltiin korkeakoulujen rehtoreille marraskuun alussa.
 10. 10. 1010 PIRKO halusi henkilöstön näkemyksen strategiantyön lähtökohdaksi Toisen asteen kouluttaja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä PIRKO halusi kuulla henkilöstön ja tärkeiden sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuudesta strategiantyönsä alussa alkusyksyllä 2009. Verkkohaastatteluun osallistui noin 500 henkilöä, jotka tuottivat yli 1500 ajatusta tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi. Osallistuminen oli aktiivista ja osanottajien kommentit osallistavasta strategiatyön tavasta rohkaisevia. ”Tapa osallistaa ja aidosti kuulla henkilöstä ja sidosryhmiä on se miten me haluamme tätä työtä tehdä ja siihen tämä työkalu antaa erinomaiset mahdollisuudet.” Ari Loppi vt. kuntayhtymän johtaja Pirko
 11. 11. 1111 Strategiatyöhön mukaan koko yhteisö Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevassa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa arvostetaan yhdessä tekemistä, joka näkyy myös johtamisessa. Syksyllä 2009 SeAMK aloitti strategiatyönsä verkkohaastattelulla, jossa henkilökuntaa, opiskelijoita, luottamushallintoa ja muita ulkopuolisia asiantuntijoita haastettiin miettimään tulevaisuuden menestystekijöitä ja jolla testattiin nykyisiä strategisia valintoja. Osallistuminen oli erittäin aktiivista; osallistujat tuottivat keskimäärin kuusi omasanaista ajatusta strategiaprosessiin ja arvioivat yhteensä yli 4000 kertaa muiden osallistujien ajatuksia. ”Heti strategiatyön alkuvaiheessa SeAMKin henkilöstö osoitti suurta mielenkiintoa ja halua osallistua monipuolisesti strategiatyöhön. Fountain Parkin tekemä verkkohaastattelu koettiin yhdeksi erittäin hyväksi menettelytavaksi päästä mukaan kertomaan ajatuksia yhteisen tulevaisuuden suuntaviivoista.” Jorma Nevaranta vs. rehtori Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 12. 12. 1212 Turun ammattikorkeakoulu “Osallistava työskentelytapa on tärkeää yhteisen tulevaisuuden suunnittelussa. Verkkodialogi tarjoaa tähän oivallisen välineen.” Juha Kettunen, rehtori, Ismo Kantola, kehityspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu hyödynsi Fountain Parkin Strategianavigaattoria keväällä 2009. Sen avulla osallistettiin strategiatyöhön oma henkilöstö, opiskelijat sekä sidosryhmien edustajia. Tuloksena Turun ammattikorkeakoulu sai lähes 2 000 omasanaista vastausta, joissa pohdittiin toiminnan eri osa-alueiden nykytilaa, heikkouksia, vahvuuksia sekä toiminnan edelleen kehittämistä.
 13. 13. 1313 Kajaanin ammattikorkeakoulu “Verkkohaastattelu oli meille erinomainen tapa saada kommentteja strategiaamme sekä saada uusia ideoita toimintamme kehittämiseen. Dialogin avulla saimme viestittyä henkilöstöllemme tulevaisuuden painoaloistamme ja saimme uusia näkemyksiä painoalojen kehittämiseen.” Arto Karjalainen, rehtori, Kajaanin amk Osallistuminen oli Kajaanissa aktiivista. 186 osallistujaa tuottivat yhteensä lähes 850 omasanaista kommenttia, ja myös osallistujilta saatu palaute oli positiivista. ”Mielenkiintoinen ja hauska. Laittoi ajattelemaan, muuten en varmaankaan olisi edes jaksanut vastata. Pakotti ideariihen itsensä kanssa.”, kommentoi verkkodialogimenetelmää yksi osallistujista. Kajaanin ammattikorkeakoulu hyödynsi Fountain Parkin verkkodialogia strategiatyönsä tukena keväällä 2009.
 14. 14. 1414 HYOL ja Pörssisäätiö Opettajien näkemyksistä taloustiedon koulutusohjelmaksi Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto (HYOL) ja Pörssisäätiö kartoittivat vuonna 2006 taloustiedon opetuksesta vastaavien opettajien ajatuksia säästämisestä ja taloudellisesta turvallisuudesta. Tutkimus toteutettiin avoimena niin, että opettajat saivat kuvata omin sanoin taloudellista turvallisuutta tuottavia asioita. Haastatteluun osallistui opettajia ympäri Suomen ja osallistuneiden profiili vastaa HYOLin jäsenkuntaa. Verkkohaastattelun suunnittelussa olivat mukana myös opettajien edustajat. Tulokseksi saatiin arvokasta tietoa opetussuunnitelmien ja opettajien täydennyskoulutuksen suunnitteluun. Opettajien taloustiedon taso ja toisaalta käytännön tarpeet kouluissa eivät kohtaa, mikä auttoi Pörssisäätiötä yhteistyökumppaneineen rakentamaan systemaattisen koulutusohjelman haastattelusta saatujen tietojen pohjalta.
 15. 15. 1515 Yhtis GE -hanke Yhteiskuntatieteilijöiden osaamistarpeet esiin verkkohaastatteluilla Tampereen, Turun, Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen yhteisen Yhtis GE -hankkeen tavoitteena on määritellä yliopistojen, työelämän ja sidosryhmien yhteistyönä yhteiskuntatieteilijöiden valmistumisen jälkeistä erityisosaamisen tarvetta. Hanketta on toteutettu sidosryhmiä aktiivisesti osallistaen. Kenttää on kuunneltu aidosti ja avoimesti, sillä paras asiantuntemus työelämässä tarvittavista tiedoista, taidoista, osaamisista ja valmiuksista on tutkinnon suorittaneilla ja heitä työllistävillä. Välineenä sidosryhmien osallistamisessa käytettiin Fountain Parkin verkkohaastattelua® kahdessa eri vaiheessa: ensin alumneille ja sitten asiantuntijakohderyhmälle. ”Olimme positiivisesti yllättyneitä tämän meille uuden lähestymistavan toimivuudesta. En usko, että olisimme muilla menetelmillä saaneet kasaan näin rikasta aineistoa näin nopeasti. Pystymme hyödyntämään aineistoa monin tavoin, ja pintaa raaputtamalla siitä löytyy monia uusia ideoita.” Jukka Mäkinen, johtaja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

×