Johtamisen uusi agenda

2,096 views
1,885 views

Published on

Tulevaisuuden johtaja on huippujoukkueen valmentaja

Yksilöiden johtaminen korostuu. Tämä on Fountain Parkin asiakkaiden mielestä merkittävin yksittäinen asia johtamisen uudella agendalla. Toinen on esimerkillä johtaminen.

Kutsuimme valitun joukon Fountain Parkin asiakkaita pohtimaan johtamisen uutta agendaa. Kutsuun vastasi lähemmäs sata asiakasta. Verkkoaivoriihi toteutettiin touko-kesäkuussa 2012.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,096
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Johtamisen uusi agenda

 1. 1. FOUNTAIN PARKTulevaisuuden johtaja on huippujoukkueen valmentaja Raportti johtamisen agendan muuttumisesta Eija Seppänen 1.8.2012
 2. 2. 2 Johtamisen uusi agenda 1. Tutustu ja sovella huippujoukkueiden valmentajien johtamisoppeja 2. Kuuntele herkällä korvalla asiakkaita ja henkilöstöä 3. Tunnista potentiaalit ja erilaiset motivaatiotekijät 4. Näytä suunta ja anna tilaa toteutukseen 5. Johda omalla innostavalla esimerkilläsi 2Tulevaisuuden johtaja onhuippujoukkueen valmentajaYksilöiden johtaminen korostuu. Tämä on Fountain Parkin asiakkaidenmielestä merkittävin yksittäinen asia johtamisen uudella agendalla.Toinen on esimerkillä johtaminen.Tulokset ovat linjassa vuotta aiemmin toteutetunkumppanuusjohtamisen tutkimuksen kanssa. Tulevaisuuden johtaja onhuippujoukkueen valmentaja, jonka haasteena on saada erilaisetyksilöt pelaamaan joukkueena yhteen.
 3. 3. 3Kutsuimme valitun joukon Fountain Parkin asiakkaita pohtimaan johtamisenuutta agendaa. Kutsuun vastasi lähemmäs sata asiakasta. Verkkohaastattelutoteutettiin touko-kesäkuussa 2012.Laajempi kumppanuusjohtamisen verkkohaastattelu toteutettiin alkuvuodesta2011. Siihen osallistui liki tuhat vastaajaa. Tutkimus liittyi Suomenmaabrändivaltuuskunnan raporttiin, jossa Fountain Park otti tällöin tehtäväkseenkehittää Kumppanuusjohtamisen mallin 1.0.Henkilöstö erilaistuu – johtamisen haasteena yksilöllisyysJohtamisen uudelle agendalle löytyi 11 pääteemaa. Eniten vastaajat puhuivatjohtajan roolin muutoksesta johtajasta valmentajaksi. Taulukossa pääteematnäkyvät sinisinä palkkeina. Mitä pitempi on palkki, sitä enemmän teemastapuhutaan. ”Johtaminen on valmentamista ja johdattamista. Johtaja liidaa itseohjautuvaa tiimiään, motivoi ja tsemppaa, tarjoaa mahdollisuudet menestymiseen. Suoranaisia työaikoja tai muita sääntöjä ei ole samassa mittakaavassa kuin ennen, joustava johdattava johtaminen tarjoaa parhaat eväät uusien sukupolvien johtamiseen.”Vastanneet pääsivät arvioimaan muiden vastauksia sen mukaan, mitenmerkittäviksi he nämä näkemykset kokivat johtamisen uudella agendalla.Taulukossa nämä näkyvät vihreinä palkkeina.Eniten puhuttu teema, valmentajan rooli, nousi myös merkittävimmäksi.Seuraavina tulivat asiakasfokus, tuloksellisuus ja kokonaisuuden hallinta.Vastaajien mielestä asiakkaan luona tulee näkyä ja kuulua. ”Asiakas odottaa, että meillä johto on kiinnostunut yhteistyöstä muulloinkin kuin sopimusta allekirjoitettaessa.”
 4. 4. 4Yhtenä tulosta tekevänä joukkueenaJohtaminen on moninaisuuden johtamista. Eri-ikäiset, eri kulttuuri- jakoulutustaustaiset ja eri paikoissa työskentelevät henkilöt on saatava pelaamaanyhtenä ja tulosta tekevänä joukkueena.Erilaisuuden johtamisen mielipiteet jaetaan, eivätkä ne herätä suurempiaintohimoja tai erimielisyyksiä. Mielenkiintoista sen sijaan on, ettäkumppanuusjohtamisen tutkimuksessa alkuvuodesta 2011 erilaisuudenjohtaminen jakoi vahvasti mielipiteitä. Tässä tutkimuksessa vastaajat näkevät,että erilaisuutta on hallittava. ”Johtaminen monimutkaistuu. Eri-ikäisyys, erilaiset kulttuuritaustat, virtuaalitiimit, uudet tekemisen työmuodot vaativat johtamiselta koko ajan enemmän.”Erilaisten yksilöiden johtaminen vaatii johtajalta sekä asennetta että taitoa.Hänen on kyettävä hyväksymään erilaisuutta ja hyödyntämään eri osaamiset. ”Jokaisen on kyettävä löytämään erilaisuuden sietämisen kyky. Monikulttuurisuus lisääntyy, ikähaitari levenee. Tulee väkisin eri tapoja ja malleja, jotka haastavat henkilötasolla oman tavan suhtautua asioihin.”Osallistavaa johtamistaVastaajat ovat vahvasti sitä mieltä, että johtaminen on osallistavampaa. ”Seuraavaksi siirrytään verkottumisesta ja verkkoviestinnästä osallistavampaan ja entistä vuorovaikutteisempaan johtamiseen.”Kumppanuusjohtamisen tutkimuksessa osallistaminen nousi laajimmaksiteemaksi. Esiin nousi vahvasti näkemys, että pelkkä osallistaminen ei riitä,tarvitaan yhdessä kehittämistä. Sama vaikuttamisen ja yhdessäkehittämisennäkemys sai tässäkin tutkimuksessa vahvaa kannatusta. ”Johtamisen tulee suunnata entistä vahvemmin ihmisiin. Johtajan rooli tulee painottumaan entistäkin vahvemmin vuorovaikutustaitoihin ja kykyyn toimia coachina ja fasilitaattorina, jotta yhteinen viisaus saadaan nostettua esiin.”Joukkueet voittavat, eivät yksilötJohtamisesta tulee myös entistä tavoitehakuisempaa. Johtaja ”liidaa joukkonsa”kohti tätä tavoitetta. Tästä vallitsee vastaajien joukossa vahva yksimielisyys: ”Työn tekeminen ja ahkeruus kunniaan. Tänä kaoottisena aikana tuntuu fokus työnteosta kadonneen kaiken maailman strategia, työhyvinvointi jne. himmeleihin ja niiden suunnitteluun. Kun yksi valmistuu alkaa kuusi uutta projektia työstää seuraavia. Ja lopputulos on kasa erilaisia esityksiä, joita kenelläkään ei ole aikomustakaan noudattaa tai hyödyntää…”Tavoitteisiin ei päästä yksin, vaan yhteistyössä:
 5. 5. 5 ”Yhteistyön merkitys organisaatiossa kasvaa huomattavasti. Organisaation tulee pelata joukkuepeliä, jos haluamme aidosti kilpailla asiakkaista. Yhteistyön edistäminen vähentää päällekkäisyyksiä ja tehottomuutta organisaatiossa.”Tavoitteiden ja mittarien asentaminen tulee tapahtua yhdessä ja keskustellen.Tämä korostui jo Kumppanuusjohtamisen tutkimuksessa. Sama näkökulma tuleeesiin myös tämän kesän tutkimuksessa.Tulevaisuusorientaatio on tärkeä. Johtajan pitää osata katsoa useammankintilikauden päähän – ja olla myös ketterä. ”Fokus tulevaisuuteen tämän päivän sijaan, agility. Pitää osata katsoa pidemmällä aikavälillä vaikutuksia ja ymmärtää mihin tämän päivän päätökset vaikuttavat.”Tarjoa hyvä kasvupaikkaTulevaisuuden johtaja on mahdollistaja. Hän ymmärtää, että työntekijät eivätenää menneiden vuosikymmenien tapaan sitoudu työnantajaansa vuosikausiksi: ”Henkilöstöä kouluttamalla ja motivoimalla luodaan menestystä. Työntekijät ajattelevat todennäköisesti kuitenkin omaa työpolkuaan ja elinikäistä oppimista. Kun johtaminen ottaa tämän huomioon ja kouluttaa työntekijöitään heille itselleen relevantilla tavalla, hyötyy organisaatio ja siten menestys on taattu sekä työntekijälle että yritykselle.”Yllättävän alas uuden johtamisen agendalla jäi ajatus yt-neuvottelujenkierteessä sitouttamisesta vaikeudesta: ”Jatkuva henkilöstön vähentäminen luo pelon ilmapiirin, jossa luovuus tukehtuu. Henkilöstön on vaikea sitoutua yritykseen, jonka johdolle ihmiset ovat vain kustannuksia. Osaavien ja sitoutuneiden työntekijöiden arvo tulee kasvamaan entisestään ja johtamisessa joudutaan entistä enemmän panostamaan osaamisen kehittämiseen ja kyvykkäiden henkilöiden talossa pitämiseen.”Kuka sitoutuu ja keneen, tuntuu olevan tulevaisuuden työelämäpelissä vaikeakysymys.Epävarmuuden sieto tärkeää”Tehdä oikein vai oikeita asioita?”, kysyy yksi osallistunut. Hän saa kannatustauudessa johtamisen agendassa havainnolleen, että ”Kiire tehdä tarpeeksi jahyvin nykyisiä asioita estää tekemästä oikeita uusia asioita. Samalla muutostahtivain kiristyy ja olisi pakko tehdä yhä enemmän uutta.”Myös ajatus tehokkuuden kasvavasta vaatimuksesta jaetaan. Sen sijaan tulkintasuunnasta jakaa mielipiteitä: ”Epäjatkuvuudet ja epävarmuus, parveilu, läpinäkyvyys murentaa asema- auktoriteetit. Jokaisella on oma käsitys minne ja miten sinne pitäisi mennä. Tällainen tilanne on jo monilla aloilla ja yrityksissä.”
 6. 6. 6Uudet johtajat, uudet arvotPyysimme vastaajia miettimään johtamisen muutosta ensin 3-5 vuoden päähän jasen jälkeen vielä kymmenen vuoden päähän. Pitemmän aikajänteen vastauksissavastaajat puhuvat useimmin uusista johtajista, uudenlaisista johdettavista sekävastuullisuudesta ja arvoista: ”Vastuullisuus ja kestävä kehitys nousevat arvoina. Jo tämän vuosikymmen lopulla työelämään tulevat 2000-luvun alussa syntyneet. Näiden, kohta teini-ikäisten arvomaailmaa luodaan lähivuosien aikana ja hei, mistäs nyt keskustellaan.”Vastuullisuus teemana on mielenkiintoinen. Sen sisältämät näkemykset jakavatkovasti mielipiteitä. Samoin Kumppanuustutkimuksessa vastuunkanto jakoivastaajien mielipiteet. Tässä yksi näkemys, jossa mielipiteet selvästijakaantuvat, jakaako siinä käsite suomalaisuudesta vai vastuullisuudesta, jääjokaisen omaan harkintaan: ”Uusi sukupolvi tarkastelee omaa toimintakenttäänsä aidosti kansainvälisestä perspektiivistä, suomalaisuus ei ole enää sellainen tekijä, jolla voidaan sitouttaa tai houkutella tekijöitä. On toimittava vastuullisesti kansainvälisessä kentässä.”Pari vastaajaa epäilee, että johtamisesta on tällöin gloria ja status kaukana,mutta muut vastaajat eivät tätä usko. ”Perusasiat pysyvät samana. Asioille annetaan uusia nimiä, ja ihmiset voivat muuttua, mutta lopulta ihmisten erilaisuuden aito hyödyntäminen, tavoitteiden selkeys ja yhteisen suunnan löytäminen eivät muutu. Jos johtamisessa ei osata innostaa ja luoda yhteistä kulttuuria, ei silloin menestytä millään aikakaudella. Ihmiset eivät ehkä niin paljoa muutu kuin tekniikka...”Mihin ei uskota?Kolme asiaa, jotka jäivät hännänhuipuiksi johtamisen uudella agendalla: ”Johtajia ei enää tarvita, koska joukot johtavat itseohjautuvasti.” “ Face-to-face on korvattu facebookilla.” ”Työyhteisön rooli muuttuu lähemmäksi valtion nykyroolia. Emme voi luottaa siihen, että valtio tulee pitämään jatkossa työntekijöistämme ääritilanteissa ja eläköityessä enää niin hyvää huolta.”
 7. 7. 7Pääkysymykset: Miten johtamisen agenda muuttuu seuraavien 3 5 vuoden 3-5aikana? Entä seuraavan 10 vuoden aikana?Arviointi: Merkittävä asia johtamisen uudella agendalla Lukuohje: Pallon koko kertoo teeman laajuuden. Eniten puhutaan valmentajanroolista. Pallon korkeus kertoo tärkeyden. Valmentajan roolin lisäksi tärkeää onasiakasfokus. Mielipiteiden hajonta teeman sisällä kasvaa oikealle. Enitenmielipiteet hajoavat vastuullisuutta ja epävarmuuden sietoa käsittelevi käsittelevissäteemoissa.Verkkohaastattelu sivu sivulta.
 8. 8. 8KAIKKI VASTAUKSET:1. yksilökohtainen johtaminen korostuukoska johdettavat tiimit ovat entistä heterogeenisempiä, niin johtajien ja esimiesten on entistäenemmän mietittävä yksilökohtaisesta johtamisesta, tietenkään kokonaisuutta unohtamatta2. Esimerkillä johtaminen korostuuEt voi käskyttää. PItää johtaa omalla esimerkillä.3. Yhteistyön merkitys organisaatiossa kasvaa huomattavastiOrganisaation tulee pelata joukkuepeliä, jos haluamme aidosti kilpailla asiakkaista. Yhteistyönedistäminen vähentää päällekkäisyyksiä ja tehottomuutta organisaatiossa.4. hlöstöä kouluttamalla ja motivoimalla luodaan menestystätyöntekijät ajattelevat todennäköisesti kuitenkin omaa työpolkuaan ja elinikäistä oppimista. Kunjohtaminen ottaa tämän huomioon ja kouluttaa työntekijöitään heille itselleen relevantilla tavalla,hyötyy organisaatio ja siten menetys on taattu sekä työntekijälle että yritykselle. Yritys kouluttaaja työntekijä antaa oman panoksensa yrityksen menestykseen.5. Viestintä ja läsnäolo korostuu entisestäänSeuraavaksi siirrytään verkottumisesta ja verkkoviestinnästä osallistuvampaan ja entistävuorovaikutteisempaan johtamiseen.6. Johtaminen on valmentamista ja johdattamistaJohtaja liidaa itseohjautuvaa tiimiään, motivoi ja tsemppaa, tarjoaa mahdollisuudetmenestymiseen. Suoranaisia työaikoja tai muita sääntöjä ei ole samassa mittakaavassa kuin ennen,joustava johdattava johtaminen tarjoaa parhaat eväät uusien sukupolvien johtamiseen.7. Työn tekeminen ja ahkeruus kunniaanTänä kaoottisen aikana tuntuu fokus työnteosta kadonneen kaiken maailman strategia,työhyvinvointi jne himmeleihin ja niiden suunnitteluun. Kun yksi valmistuua alkaa kuusi uuttaprojektia työstää seuraavia. Ja lopputulos on kasa erilaisia esityksiä, joita kenelläkään ei oleaikomustakaan noudattaa tai hyödyntää...8. fokus tulevaisuuteen tämän päivän sijaan, agilitypitää osata katsoa pidemmällä aikavälillä vaikutuksia ja ymmärtää mihin tämän päivän päätöksetvaikuttavat9. Kirkkaus strategiassa Kiire sumentaa tavoitteen. Strategian on oltava kirkas.10. Työn tekeminen ja ahkeruus kunniaanTänä kaoottisen aikana tuntuu fokus työnteosta kadonneen kaiken maailman strategia,työhyvinvointi jne himmeleihin ja niiden suunnitteluun. Kun yksi valmistuua alkaa kuusi uuttaprojektia työstää seuraavia. Ja lopputulos on kasa erilaisia esityksiä, joita kenelläkään ei oleaikomustakaan noudattaa tai hyödyntää...11. Henkilöstöjohtamisen merkitys tulee edelleen kasvamaanHyvä johtaminen on edellytys yritysten menestymiselle.12. Merkityksen johtaminen kasvaaPitää osata luoda tavoitteille ja tekemiselle merkityksen, koska työn merkityksellä ontulevaisuudessa yhtä suuri arvo kuin rahalla.13. Vastuullinen johtaminenUusi sukupolvi on kasvamassa vastuullisiksi johtajiksi. Kaikenlainen lahjonta, korruptio ja muuepäeettinen toiminta ei tule jatkumaan. Johtajana menestyy se, joka uskaltaa toimia vastuullisestihenkilöstönsä puolesta ja raportoida vastuullisesti tekemisistään hallitukselle.14. työntekijöiden oma aloitteisuus korostuuItseohjautuvuus korostuu15. johtaminen monimutkaistuuEri-ikäisyys, erilaiset kulttuuritaustat, virtuaalitiimit, uudet tekemisen työmuodot vaativatjohtamiselta koko ajan enemmän.
 9. 9. 916. Johtamisen tulee olla laaja-alaistaJohtamisen tulee suunnata entistä vahvemmin ihmisiin. Johtajan rooli tulee painottumaanentistäkin vahvemmin vuorovaikutustaitoihin ja kykyyn toimia coachina ja fasilitaattorina, jottayhteinen viisaus saadaan nostettua esiin.17. Johtajuudessa korostuu verkostojen johtaminenOrganisaation hierarkisesta johtamisesta siirrytään yhä enemmän verkostojen johtamiseen18. Pitää osata arvostaa kaiken ikäisiä työntekijöitä.19. Johtaminen on moninaisuuden johtamistaNäkyvät erilaisuudet: ikä, sukupolvet, sukupuolten välinen tasa-arvo. Ja vielä vahvemmin kykyhyväksyä ja aidosti hyödyntää erilaisia persoonallisuuksia, yksilöllisiä vahvuuksia.20. johtaminen on muutosjohtamistarutiinityöt automatisoituvat, perinteiset roolit muuttuvat, johtajan on kyettävä auttamaantyöntekijöitä löytämän uudet roolinsa prosesseissa21. Arvojen merkitys nouseeEntistä enemmän ihmiset käyttäytyvät omien arvojensa mukaisesti eikä enää vain työnantajanantamien reunaehtojen ja arvojen mukaisesti.22. virtuaalinen työ yleistyy kuinka rakennetaan tiimi ihmisistä, jotka eivät koskaa tapaa toisiaan?23. Voimavarojen johtamisesta kyvykkyyksien johtamiseenEi pelkästään omien kyvykkyyksien vaan asiakkaan kyvykkyyksien entistä enemmän.24. Sana johtaminen tullaan korvaamaanJohtamisesta poistuu kaikenlainen status. Se tullaan näkemään palvelutehtävänä, kutsumuksena.25. Tehdä oikein vai oikeita asioita?Kiire tehdä tarpeeksi ja hyvin nykyisiä asioita estää meitä tekemästä oikeita uusia asioita. Samallamuutostahti vain kiristyy ja olisi pakko tehdä yhä enemmän uutta.26. työurat monimuotoistuvatihmiset tekevät sitä mitä haluavat tehdä, ei enää sitä mikä kuulostaa hienolta27. Asiakkaan luona pitää näkyä ja kuuluaAsiakas odottaa, että meillä johto on kiinnostunut yhteistyöstä muulloinkin kuin sopimustaallekirjoitettaessa.28. Jokaisen on kyettävä löytää erillaisuuden sietämisen kykyMonikulttuurisuus lisääntyy, ikähaitarit levenee = tulee väkisin eri tapoja, malleja ym. jotkahaastavat henkilötasolla oman tavan suhtautua asioihin29. leadership ja talent management korostuumanageeraus vähenee, mutta visionäärit joilla on johtamistaidot kunnossa, menestyvät30. Asiantuntijatyön lisääntyminen haastaa johtajuuden31. Vastuullisuus korostuuJohtamisen tulee aidosti huolehtia taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristötekijöistä vastuullisesti,maailma ei kestä enää lyhytjänteistä toimintatapaa32. Työ muuttuu entistä enemmän virtuaaliseksiTyö on entistä enemmän verkottumista, mutta ei välttämättä enää vain työyhteisön sisälläfyysisissä tiloissa vaan entistä enemmän verkossa33. Entistä globaalimpien haasteiden suuntaanEntistä globaalimpien haasteiden suuntaan tarkoittaa sitä että yhä enemmän se mitä koko pallollatapahtuu, vaikuttaa paikalliseenkin johtamiseen kaikilla tasoilla. Johonkin suoraan johonkinvälillisesti, jonnekin heti, jonnekin viiveellä.34. ymmärtää mitä tehdä kun ei tiedä mitä tehdäei ole enää valmiita vastauksia eikä suuntaa - pitää pystyä toimimaan epätietoisuuden varassa35. Johtaminen tulee entistä tavoitehakuisemmaksi-Tavoitteiden jalkauttaminen organisaatioon määrätietoiseksi....ja samalla myös ihmistenjohtaminen hyvälle tasolle hehän sen tuloksen tekevät.
 10. 10. 1036. keskitytään enemmän arvonluontiin ja ajatteluun37. Täytyy kyetä johtamaan ikäpolvien välimaastossaTyöpaikoilla tulee olemaan kokeneet vanhan työskentelytyylin osaajat ja nuoret uuden vapaantyylin oppijat.38. Tarve kyetä epäonnistua ja uusiutua kasvaaUusiutuminen vaatii uusien vaikeiden asioiden tekemistä. Nämä yleensä epäonnistuvatensimmäisillä kerroilla. Tarvitsemme korporatiivista sosiaalista pääomaa, jonka varassa uskallammeepäonnistua ja sitten yrittää tarpeen vaatiessa uudelleen.39. Elämme entisestään kansainvälistyneessä ympäristössäSuomi elää viennistä ja entistä tukevammin vielä jatkossa meidän tulee kyetä rakentamaanmalleja, missä siltoja kaukomaihin rakennetaan ja kyvykkyyttä kulkea tällä sillalla tulisi olla40. Uskollisuus työtä ja työpaikka kohtaan laskee.Sitoutuminen vähenee ja muutoshalukkuus ja valmius lisääntyy. Joustavuutta edellytetään yhäenemmän.41. Johtajan työ on monipuolistaJohtajan työ on monipuolista, siinä ihmisten johtaminen on suuressa roolissa. Johtaja toimii erirooleissa saman päivän aikana: asiantuntijana, keulakuvana, edustajana, henkilöstön johtajana,päätöksentekijänä jne. Uusia johtamismalleja lanseerataan jatkuvasti. Osa ei tunne edes perusjohtamismalleja, jotka ovat tuttuja jo 1900-luvulta. Tulosjohtaminen on 1950-luvulla keksitty,kuten myös tiimityöskentely samoin 1950-luvulta tuttua. Se,e ttä osataan hyödyntääjohtamismalleja johtajan työkaluina, poimia omalle organisaatiolle parhaat johtamiskäytännöt,vaatii kokemusta, mikä toimii missäkin organisaatiossa. Lopulta avainasemassa on kuitenkinjohtajan persoona ja hänen toiminnan vastuullisuus. Uskon, että yrityksenyhteiskuntavastuuraportit lisääntyvät ja yritysten toiminnan läpinäkyvyys tuo uskottavuutta jaluotettavuutta ostajien suuntaan.42. tehokkuuden vaatimus kasvaa edelleenMiten saadaan yhä vähemmillä resursseilla entistä enemmän aikaan. Tehokkuutta tarvitaan lisää jasamalla tarve muutoksien nopeaan omaksumiseen kasvaa.43. Työurat muuttuvat joustaviksi..Ei enää 40-vuoden palvelua vaan 40 työpaikka työuralla.44. tilanteet muuttuvat entistä nopeamminEsimiesten on todella keskityttävä johtamiseen eivätkä voi tehdä sitä sivutyönään enää45. sumeammaksi46. Tempo nopeutuu edelleen.Samaan aikaan asiat monimutkaistuvat, mikä pyrkii hidastamaan reagointikykyä.47. Johtajien määrä vähenee ja itseohjautuvuus korostuuIkäluokat pienenevät ja työntekijät toimivat asiakasrajapinnassa48. Vanhenevien työntekijöiden johtaminenOrganisaatioissa on ikääntyneitä ja kauan talossa olleita yhä enemmän. Miten johtaa ihmisiä, jotkamuistelevat mieluiten menneitä hyvinä pitämiään aikoja ja torpedoivat muutoksiapassiivisuudellaan.49. Corporate governance yleistyyYrityksen hallitustyö muuttuu ammattimaisemmaksi. Hallitusten jäsenten osaaminen ja esteelisyyson avainroolissa. Yrityksen hallinto on laajalti tarkastelussa50. Enemmän näkemystä omasta toiminnasta, sen jalkauttamistaJohtajan on yhä enemmän ymmärrettävä oman yrityksen toimintaympäristö ja sen haasteet.Mukavuusalueelta on poistuttava. Entistä tärkeämpää on myös Hyvä Johtaminen, jossa päasiassa ontuloksen tekeminen, tavoitteiden saavuttaminen yhdessä. Tässä mallissa päätavoitteet ovatfökuksessa ja yrityksen sisäinen kitka ja henkilökemialliset ongelmat, politiikointi ja muutavoitteiden toteutumista estävä toiminta ei saa elintilaa.51. yt-neuvottelujen kierteestä avainhenkilöiden sitouttamiseenJatkuva henkilöstön vähentäminen luo pelon ilmapiirin, jossa luovuus tukehtuu. Henkilöstön onvaikea sitoutua yritykseen, jonka johdolle ihmiset ovat vain kustannuksia. Osaavien jasitoutuneiden työntekijöiden arvo tulee kasvamaan entisestään ja johtamisessa joudutaan entistäenemmän panostamaan osaamisen kehittämiseen ja kyvykkäiden henkilöiden talossa pitämiseen.
 11. 11. 1152. Ismeistä luvutaan ja palataan perusasioihinMuodit tulevat ja menevät, mutta samat asiat johtamisessa ovat yhä tärkeitä.53. Nuoret coachaamaan kokeneempia organisaatiossaPitää aktivoida nuorten talenttien ja kokeneen yritysjohdon dialogia. Synnyttää uutta ajatteluasamalla kun yrityksen tarinasta saa nuoren mielessä merkityksen54. Yhtiöittäminen saattaa muuttaa liiketoimintaaAlustavia selvityksiä vasta tehdään.55. Ihmisen ja tietokoneen suhde muuttuuHenkilökohtaisuus on entistä enemmän leadershipiä ja kone tuottaa managementia56. Uusi sukupolvi ei tunne johtamisjärjestelmiäUuden polven johtajat ovat paremmin koulututettuja, mutta riittääkö se kokonaisuuksienjohtamiseen, miten luoda visiot ja strategiat, miten ne saadaan toimimaan jne.,57. tulkinta suunnasta vaikeutuuepäjatkuvuudet ja epävarmuus, parveilu, läpinäkyvyys murentaa asemaauktoriteetit. Jokaiella onoma käsitys minne ja miten sinne pitäisi mennä. Tälläinen tilanne on jo monilla aloilla jayrityksissä.58. Kiinteiden toimipaikkojen määrä vähenee. Virtuaalityöyhteisöt yleistvät.59. Toiminta on kaikilla aloilla ja tasoilla globaaliaTöaikajärjestelyt ja välineet muuttuvat, kielitaito- ja kulttuurien tuntemus oltava kunnossa,60. Kansainvälisyys luo uudenlaisia merkityksiäUusi sukupolvi tarkastelee omaa toimintakenttääänsä aidosti kansainvälisestä perspektiivistä,suomalaisuus ei ole enää sellainen tekijä, jolla voidaan sitouttaa tai houkutella tekijöitä. Ontoimittava vastuullisesti kansainvälisessä kentässä.61. Kulttuurien merkitys nouseeArvojen rinnalle tulee kulttuurillisuus. Entistä enemmän tarvitaan myös monikulttuurin ymmärtäjiä62. Opittava hallitsemaan globaali tietoähkyGlobalisaatio pakottaa ottamaan jatkuvasti huomioon tapahtumia kaikilla maailmassa. Uusiakilpailijoita ilmestyy yllättävistä suunnista. Uudistuminen pakottaa hakemaan ideoita jaymmärrystä myös sieltä minne ei olla itse vielä menossa.63. Emme vielä pysty edes kuvittelemaan miten ja kuinka paljonMuutoksen tahti on kasvanut vuosi vuodelta - ennustaminen on yhä haasteellisempaa. Pysyvää tarvetässä muutoksessa on jatkuva kyky uudistua, haistaa trendit ja löytää oikea suunta.64. eläkeiän nousu muuttaa johtamistaNykyisellä työtahdilla harvat jaksavat olla esim. johtajina työuransa loppuun asti. Työuratmuuttuvat gaussin käyrän muotoisiksi. Nuoret johtajat johtavat itseään reilusti vanhempiaasiantuntijoita. Johtajien haasteeksi nousee ikääntyvien työntekijöiden työmotivaationsäilyttäminen työuran loppuun saakka. Osataanko rakentaa työyhteisöihin "neuvonantaja"-tyyppisiärooleja, joissa pitkän uran aikana syntynyt kokemus helposti saataisiin nuorempien käyttöön - januoret voisivat tehdä eri virheitä kuin edeltäjänsä?65. kukaan täysjärkinen ei halua hallinnolliseksi esimieheksisen homman tuntipalkka on pienenpi kuin asiantuntijan. Uuden ajan paskaduuni.66. Ihmisten koulutus ei liity ammatilliseen osaamiseenPeruskoulutus ei enää kerro, mitä ihminen osaa vaan on entistä tärkeämpää löytää ihmistenosaamisvahvuudet ilman koulutuksellisia titteleitä67. Henkilöstö uudistuuSuuret ikäluokat jäävät pois työelämästä ja tarvittava määrä uusia tulee tilalle, miten hyvätkäytännöt ja kokemukset saadaan siirrettyä uudelle henkilöstölle niin että he pääsevät heti lentoon68. Perusarvot korostuvat69. Johtamisessa on hallittava ei läsnäolemistaOrganisaation jäsenet voivat olla kaukana ja internetin päässä. Läsnäolo ei enää ole välttämätöntä.70. Tulevaisuuden johtajat ollevat idealistejaTulevaisuuden johtajat eivät ehkä ole eläneet sotien jälkikaikuja ja tämä voi aiheuttaa idealistista
 12. 12. 12tapaa ja ei-realistista tapaa johtaa. Vaikea sanoa, eihän sitä tiedä, mitä ääritilanteita vielä vastaantulee.71. KiireKiire ei vähene, töiden priorisointi entistä tärkeämpää. Pitkän aikavälin tavoitteet haasteellisia,koska haetaan lyhyen tähtäyksen tuloksia.72. Palataan kohti yksinkertaisempaa johtamistaErilaiset trendit, uudet tekniikat, info -ähky yms. ovat johtaneet tilanteeseen jossaperustekeminen, myös johtamisessa on unohtunut. Tulemme näkemään tietyllä tavalla paluunvanhaan ja yksinkertaisempaan johtamiseen.73. Työyhteisön rooli muuttuu lähemmäs valtion nykyrooliaEmme voi luottaa, että valtio tulee pitämään jatkossa työntekijöistämme ääritilanteissa jaeläköityessä enää niin hyvää huolta. Yhtiön tulee kyetä tarjoamaan ratkaisuja myös tähänsyntyvään vajeeseen.74. Face-to-face on korvattu facebookillaIhmiset ovat oppineet erilaisen tavan kommunikoida, osaavatko he kohdata toisensa arkipäiväntilanteissa ja saada yhdessä aikaan suuria saavutuksia75. kulukeskustelu jatkuu arvonluontikeskustelun sijaan76. Johtajia ei enää tarvitaKoska joukot johtavat itseohjautuvasti.77. Selvästi vuorovaikutuksellisempaan suuntaan78. Perusasiat pysyvät samanaAsioille annetaan uusia nimiä, ja ihmiset voivat muuttua, mutta lopulta ihmisten erilaisuuden aitohyödyntäminen, tavoitteiden selkeys ja yhteisen suunnan löytäminen eivät muutu. Jos johtamisessaei osata innostaa ja luoda yhteistä kulttuuria, ei silloin menestytä millään aikakaudella. Ihmiseteivät ehkä niin paljoa muutu kuin tekniikka...79. uusia alkuja, epävarmuutta, luottamsita ja tukemista.Johtaja joutuu uranasa aikana aloittamaan monesti alusta, sietämään muutoksia. pudotuksia,epävrmuutta ja sumeaakin tulevaisuutta. näistä selviää vain yhteistyöllä, luottamuksella omaanitseensä. työporukkaansa aja yhteistyökumppaneihinsa.Itsellä tulee olla nuotit, mutta niistä pitääosata rakentaa muunnelmia muuttuviin tilanteisiin.80. kokonaisuuden hallintaa, yhteistyötä valmentamistaJohtaja joutuu kokoamaan sirpaleista järjellisiä kokonaisuuksia, joita johtaa tai johdattaa yhdessäjohdettavein, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa kohti muuttuvia tavoitteita. Pitää opialuopumaan nykyistaä helpommin ja hahmottamaan uusia tavoitteita. Yhteistyö, luottamus, sekäkaaoksen ja epävarmuuden sieto ovat menstystekijöitä.81. Verkostojen johtamisen merkitys kasvaaIhmiset ja asiata ovat entistä enemmän eri ajassa ja paikassa ja eri kulttuureissa.82. Johtamisessa yksilöllisyys korostuuSeuraavan kymmenen vuoden aikana mitataan eritysesti johtajan kyky tuottaa lisäarvoa siten, ettäjohdetaan yksilöitä energisoimalla ja kannustamalla sekä mahdollistamalla entistä parempiinsuorituksiin pääsy.83. asiakaslähtöisyys ytimessä, haluttavat palvelut84. Kokonasuuksien hahmottaminen korostuuMaailma muuttuu entistä kompleksisemmaksi, tahti kiihtyy ja johdettavat ihmiset ovat entistävaativampia työsa suhteen.85. vastuullisuus ja kestävä kehitys nousee arvoinajo tämän vuosikymmen lopulla työelämään tulevat 2000-luvun alussa syntyneet. Näiden, kohtateini-ikäisten arvomaailmaa luodaan lähivuosien aikana ja hei, mistäs nyt keskustellaan.86. Monimuotoisuus lisääntyyTyötä tehdään entistä enemmän pätkäröissä, freelancerina, etätöissä, eri aikavyöhykkeillä,alihankintaketjuissa jne ja toimintaympäristön hahmottaminen ja johtaminen on entistähaasteellisempaa.
 13. 13. 1387. Virtuaalijohtaminen lisääntyy, henkilökohtaisuus korostuuKansainvälisyys ja virtuaalityökalut ja etäisyys ja etätyö lisääntyy edelleen. Henkilökohtaisentapaamisen merkitys korostuu samalla entisestään, koska se on entistä harvinaisempaa.88. Johtaminen entistä enemmän virtuaalijohtamista globaalistiIhmsiet työskentelevät itsenäisesti, johtaja on verkonkautta tavoitettavissa ja hänen roolinsa onneuvoa ja kannustaa.89. Johtajien määrä väheneeOrganisaatiotasot madaltuvat. Palkka maksetaan "osinkoina" tulokseen mukaan.90. Asiakkaan kuuleminen on johtamisen tavoitteenaJos johtamisessa ei ole fokuksena se, että loppuasiakkaan on yllätyttävä positiivisesti saamastaanpalvelusta/tuotteesta tms, ei johtamisella ole kovin paljoa arvoa. Kilpailu kiristyy sekätyöntekijöiden että asiakkaiden suhteen. Vain parhaat voivat valita.91. Maailma on muuttunut moniarvoisemmaksiIhmiset on koettava yksilöinä, joilla on omia ajatuksia ja arvoja. Yrityksellä on omat arvonsa ja neon viestittävä niin selkeästi, että jokainen voi pohtia itse tai autetusti, haluaako olla tässä mukana.Toisaalta yksiarvoinen yritys ei voi toimia moniarvoisessa yhteiskunnassa. Sallivuutta tarvitaan siisjohtamisessakin lisää. Se ei tarkoita sitä, että työyhteisöissä toimitaan miten vaan. Erilaisuudestaon oikeasti saatava voimavara.92. johtamisessa tarvitaan oikeasti aitoutta ja halua johtaaJohtamista pitää haluta. On oltava kiinnostunut ihmisistä ja asioista. Joko-tai maailmasta ollaanmenty sekä-että maailmaan. Verkostoituminen ja virtuaalisuus eivät ole uusia juttuja. Jos ei olekiinnostunut näyttämään suuntaa ja antamaan aitoa palautetta kaikilla johtamisen tasoilla, voisivaihtaa duunia.93. Sitoutumisen johtaminen yhdeksi ylimmän johdon tulosalueeksiJohan voisi lopettaa yksistään taloudellisten mittareiden ylivallan ja uskoa,että muutoksetsituotuneisuudessa ennakoivat taludellisen tuloksen muutoksia.94. Luottamus, yhteistyö epävarmuuden sieto.Johtamistehtävästä selvitäkseen johtajan täytyy rakentaa luottamusta johdettaviinsa,asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa, sidosryhmiinsä ja verkostoihinsa, sillä yksin ei tulevaisuudessapärjää. johtajan on siedettävä keskeneräisyyttä ja kaoostakin ja saatava myös muut ympäsilläänsietämään niitä.95. johtajuus on yhteistyötä, luottamista ja epävarmuuden sietoaSirpaleisessa toimintaympäristössä ja kaaoksen keskellä kenenkään johtajan voimat eivät riitä.Tarvitaan työyhteisön jäsenten osallistumista, kumppaneita ja verkostoja tueksi. Tämä edellyttäähyvää yhteistyötä ja luottamusta.96. Sirpaleisuus, kaaos, etäjohtaminenJohdettavat kokonaisuudet muuttuvat yhä sirpaleisemmiksi, vastuualueet voivat muuttua usein,samoin hoidettavat asiakkuudet ja sidosryhmät. Tämä johtuu osittain siitä, että ihmiset nuoretpolvet vaihtavat heremmin työpaikkaa. Toiminnot voivat olla useilla paikkakunnilla, useissa maissatai jopa eri mantereilla. Johtajan tulisi pystyä selviytymään sirpaleisen kokonaisuuden kanssamelko kaoottisissakin oloissa ja ilman kiinteää kontaktia johdettaviinsa, palveltaviinsa taisidosryhmiinsä.97. stregisen johtamisen tärkeys kasvaastrategisten päätösten tekemisen innovoiminen ja kyky ja näidn päätösten toimeenpanokykykorostuu tulevaisuudessa, kun maailma ympärillä muuttuu nopeammin.98. johtamisen osaaminen kasvaaentistä enemmän tulalan kouluttamaan esimiehiä ja johtamisen osaaminen kasvaa, mikä helpottaakipupisteitä organisaatiossa.99. asioiden johtamista enemmän ihmisten johtamiseenasiakeskesiyydestä siirrytään enemmän ihmisten johtamiseen ja heidän kyvykkyyksienkehittämiseen. Samalla vastuuta työtehtävistä työnnetään organisaatiossa alaspäin.luottamuspääomaa tarvitaan enemmän.100. Asiantuntijoiden osaamisen johtaminen luo haasteitaMiten saadaan luotua flow-tiloja, joissa osaamisen haasteellisuus ja yksilön oma motivaatiokohtaisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijuuten muuttuvat hurjaa vauhtia eikä
 14. 14. 14entisistä professioista ole enää selkeitä määritelmiä. Tehtävät ja roolit sekoittuvat/limittyvät.Kansainvälistyminen tuo tähän lisäksi kulttuurisen kompetenssin vaateen.101. Rekrytoinnissa oikea henkilö oikealle paikalleJatkossa ei riitä, että valitaan pätevä henkilö tehtävään, vaan kyseiseen tehtävään nyt japidemmällä aikavälillä myös sopiva henkilö.102. Alaiset vaativat hyvää johtamistaJohtaminen on yksilön valmiudet huomioon ottavaa johtamista yksilötasolla unohtamattakokonaisuutta103. jatkuva vuorovaikutusyrityksen tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien104. Myynnin merkitys korostuuMyynti on suomaliselle kulttuuritaustalle usein haastellinen funktio. Miten kehua tuotettaasiakasystävällisellä tavalla.105. Hyvä johtaminen ja sitouttaminen lisäävät merkitystäänUusi sukupolvi tuo mukanaan uudeta haasteet heknilöstöjohtamisen saralle. Ihmiset eivät olevalmiita sitoutumaan koko työuran ajaksi yhteen työnantajaan. Vapaa-aika lisää merkitystään jatyön on oltava haastavaa tai muutoin todella palkitsevaa. Johtaminen ja henkilöstön sitouttaminentulevat olemaan merkittävässä roolissa.106. osaamisen johtamisen merkitys kasvaaMaailma muuttuu sen verran nopeasti, että hyväkin asiantuntija on pian entinen asiantuntija, elleiosaamisesta huolehdita jatkuvasti. Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu jo pitkään, mutta mitenkässitä ihan käytännössä edistetään tutkimuksen/koulutuksen ja työelämän välillä.107. tiimien ja monimuotoisuuden johtamista taitaa olla edessäAika paljon eläköitymisiä on tulossa lähivuosina ja vaarana on, että samalla siirtyy paljon hiljaistatietoa pois. Tiiviimmästä yhteisestä tekemisestä voi olla apua aivovuodon estämisessä, muttatiimien hyöydyntäminen edellyttäisi myös sitä, että aika erilaisia ihmisiä pitäisi "istuttaa" yhteen.Johtamiselle tämä tuo tietenkin omia haasteita.108. Johtamisen kenttä on entistä monipuolisempiHyvä johtaja joutuu jatkossa entistä enemmän seuraamaan numeroita, koska organisaatio ei olevälttämättä aina kovin lähellä ja samalla miettimimään miten leadership ja sitouttaminen toimiikansainvälisessä ympäristössä ja hyvin erilaisten ihmisten kanssa virtuaalisorganisaatioissa. Pelkkämateria ei riitä sitouttamaan vaan yhteiskunnan moniarvoisuus lisääntyy edelleen ja haastaajohtamisen vanhat menetelmät.109. Kansainväliset monikulttuuriset organisaatiot lisääntyvätYritykset pyrkivät optimomoimaan tulostaan siirtämällä työvoimavaltaisia tehtäviä halvemmankustannustason maihin ja maihin, joissa on laajat työmarrkinat. Yritykset muuttuvatmonikotimaisisosta aidosti kansainvälisiksi.110. Nuori sukupolvi ei sitoudu työnantajaanNuori sukupolvi on entistä itsenäisempää ja kansainvälisempää eikä hae itselleen "eläkepaikkaa"vaan myös työnantaja pitää koko ajan lunastaa paikkansa haluttuna työpaikkana.111. Johtaminen entisestäänkin nopeutuvaa muutoksen johtamista.Business entistäkin kansainvälisempää, toimitusaikojen lyheneminen, HSES:n ja laadun merkityskilpailutekijöinä kasvaa, viestinnässä onnistuminen entistäkin tärkeämpää.112. Verkostotyöskentely lisääntyyTyötä tehään entistä enemmän verkostoissa ja ytheistyössä eri tahojen ja eri ihmisten kanssa.113. Tavoitteella johtaminen kasvaaTehtävät monipuolistuvat, samoin työkulttuuri, työntekijät saavat tavoitteet ja valitsevat sittenitse keinot miten tavoitteisiin pääsevät. Tietysti tietyt pelisäännöt ovat edelleen voimassa, muttaarvot ja visio ohjaavat toimintaa114. hlöstöä kouluttamalla ja motivoimalla luodaan menestystätyötekijät keräävät joka tapauksessa rusinat pullasta ja keskittyvät omaan menestykseensä, jotenyritykselle ja johdolle kannattavinta on käyttää tätä faktaa osana yrityksen menestystarinaa. yritysmotivoi ja kouluttaa työntekijää menestymään ja saa itse palkkiona työntekijän panostuksenyritykselle.115. Sitoutuneisuus yhä tärkeämpää

×