Asiakkaamme kertovat tuloksista - casekuvaukset

688 views
640 views

Published on

Asiakkaamme kertovat tuloksista! SlideShare- palvelustamme löydät nyt casekuvauksia siitä miten verkkoaivoriihemme tuo joukkojen viisauden johtamisen arkeen! Casekuvauksia löytyy mm. joukkoistamiseen, uuden konserninjohtajan aloitukseen, arvojen ja pelisääntöjen rakentamiseen sekä suuren strategisen muutoksen läpiviemiseen yhdessä henkilöstön kanssa...Lue lisää alta!

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asiakkaamme kertovat tuloksista - casekuvaukset

 1. 1. Fountain Park – Joukkojen viisaus johtamisen arkeen verkkoaivoriihemme avulla Asiakkaamme kertovat tuloksista
 2. 2. SisällysVerkkoaivoriihi avaimet käteen-palveluna ................................................................................................... 3Miten prosessi etenee?................................................................................................................................ 4Strategiatyön case-kuvaukset ...................................................................................................................... 5 Case: Henkilöstön ymmärrys konsernistrategiasta globaalin yrityksen konsernijohdolle ........................... 5 Lähtökohdat projektille ........................................................................................................................ 5 Toimenpiteet projektissa...................................................................................................................... 5 Saavutetut tulokset .............................................................................................................................. 5 Case: Globaalissa yrityksessä strateginen muutos syntyi yhdessä ............................................................. 6 Lähtökohdat projektille ........................................................................................................................ 6 Toimenpiteet projektissa...................................................................................................................... 6 Saavutetut tulokset .............................................................................................................................. 6Johtamisen case-kuvaukset.......................................................................................................................... 7 Case: Ammattikorkeakoulu rakensi arvot ja pelisäännöt kestävälle pohjalle ............................................. 7 Lähtökohdat projektille ........................................................................................................................ 7 Toimenpiteet projektissa...................................................................................................................... 7 Saavutetut tulokset .............................................................................................................................. 7 Case: Uusi konsernijohtaja luotasi tulevaisuuden bisnesmahdollisuudet – kahdessa viikossa ................... 8 Lähtökohdat projektille ........................................................................................................................ 8 Toimenpiteet projektissa...................................................................................................................... 8 Saavutetut tulokset .............................................................................................................................. 8Vaikuttamisen case-kuvaukset ..................................................................................................................... 9 Case: Investointeja Suomeen – Vuorineuvos Jorma Eloranta sai yli tuhat asiantuntijaa osallistumaan yhteisen haasteen ratkaisemiseen ........................................................................................................... 9 Lähtökohdat projektille ........................................................................................................................ 9 Toimenpiteet projektissa...................................................................................................................... 9 Saavutetut tulokset .............................................................................................................................. 9Case: Arkea sujuvoittava palveluseteli kehittyi kansalaisten ja asiantuntijoiden yhteistyönä .......................10 Lähtökohdat projektille ...........................................................................................................................10 Toimenpiteet projektissa ........................................................................................................................10 Saavutetut tulokset .................................................................................................................................10
 3. 3. Verkkoaivoriihi avaimet käteen-palvelunaJoukossa tyhmyys ei tiivisty. Todellisuudessa riittävän monipuolisessa ryhmässä ajatukset jalostuvat uusiinulottuvuuksiin. Verkkoaivoriihemme avulla hajallaan olevien ihmisten on mahdollisuus ajatella ja kehittääasioita, ideoita ja organisaatiotaan yhdessä verkon välityksellä.Me Fountain Parkissa tulkitsemme tuhannet ideat selkeiksi vastauksiksi ja konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi.Verkkoaivoriihi menetelmä on kiinteä osa kaikkia palveluitamme, jotka jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin:StrategiaprosessiMiten saat strategian osaksi käytännön toimintaa? Verkkoaivoriihemme avulla toteutetaan jatkuvastrateginen dialogi organisaation ja johdon välillä. Sitoutumista kasvatetaan ottamalla henkilöstö jasidosryhmät mukaan yhteiseen kehittämiseen. Näin strategiasta tulee paras mahdollinen. Johtaminen Miten johtamisesi tukee organisaatiosi toimintakykyä muutostilanteissa? Uusissa olosuhteissa yhteistä menestyville organisaatioille on ennakoiva ja ihmiset aidosti osallistava johtaminen. Johto, esimiehet ja henkilöstö saadaan verkkoaivoriihemme avulla elämään samassa aallossa ja muutoksen toteuttaminen nopeutuu.Verkkoaivoriihemme mahdollistama nopeus tuo kilpailuetua, olipa kyse sitten uuden johtajanaloituksesta, arvokeskustelusta tai muusta muutoksesta.Asiakkaat ja sidosryhmätTiedätkö, mitä sidosryhmäsi ja asiakkaasi ajattelevat yrityksestäsi ja palveluistanne?Verkkoaivoriihemme avulla toiveiden tynnyrin sisältö jalostuu. Osallistujat arvioivat muiden tuottamistanäkökulmista sen, mikä on heille tärkeää. Usein asia, josta puhutaan eniten ei olekaan se, mikä koetaantärkeimmäksi. Ajantasainen tieto kohderyhmäsi tarpeista antaa varmuutta päätöksentekoon. Siksiasiakkaiden ja kumppaneiden mukaan ottaminen uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojenkehittämiseen onkin lähes välttämätöntä.KansalaiskeskustelutKuinka toteuttaa kansalaiskeskustelu uudistavasti, innoittavasti ja hallitusti? Aidolle kuulemisellekansalaisten ja päättäjien välillä on nyt tarvetta. Joukkoistaminen ja yhteiskehittäminen ovat yleistyneetsosiaalisen median ja prosessien sähköistymisen avittamina. Monet organisaatiot ja julkisyhteisöt pyrkiväthyödyntämään joukkojen viisautta.
 4. 4. Miten prosessi etenee? 1. Henkilöstösi ja kaikki haluamasi sidosryhmät kutsutaan yhteiseen verkkoaivoriiheen. Näkemyksistä kerrotaan omin sanoin avoimien kysymysten kautta. 2. Osallistujalle annetaan eri näkökulmia virikkeinä asian pohdintaan oman näkemyksen lisäksi. 3. Ideoita arvioidaan yhdessä arvottamalla toisten ajatuksia ja mielipiteitä. Näin löydetään tärkeimmät, puhuttavimmat ja mielipiteitä hajauttavat asiat. 4. Arviointiin nostetaan mukaan myös muutosvastarinnan käsittely, pohditaan miltä muutos tuntuu. 5. Tuloksena saat analysoitua tietoa valitsemasi ryhmän ajatuksista sekä konkreettisia toimenpide- ehdotuksia siitä miten teemaa kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Näin pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä sidosryhmien tuella.
 5. 5. Strategiatyön case-kuvauksetCase: Henkilöstön ymmärrys konsernistrategiasta globaalin yrityksenkonsernijohdolleAsiakasyrityksemme on suomalainen globaalisti toimiva yritys, jolla on 18 000 työntekijäämaailmanlaajuisesti, 170:ssä eri toimipaikassa, 70:ssä eri maassa.Lähtökohdat projektilleHaasteena oli saada keskijohto ja henkilökunta ymmärtämään paremmin konsernistrategian pääkohdat jasaada heidät sitoutumaan strategian toimeenpanoon. Toimipaikkojen ja ihmisten ollessa ympäri maailmaa,tehtävä oli erittäin haasteellinen. Strategian viestinnässä käytettiin Fountain Parkin verkkoaivoriiheä yhtenätapana strategian implementoinnissa, kahdessa eri vaiheessa.Toimenpiteet projektissaHanke toteutettiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ylin ja keskijohto eri puolilta maailmaakutsuttiin ottamaan kantaa konsernistrategian pääkohtiin, kertomaan siitä omia mielipiteitään sekäantamaan palautetta siitä, mitkä olisivat tärkeimpiä toimenpiteitä strategian jalkauttamisen onnistumisenvarmistamiseksi. Samaan aikaan verkkoaivoriihessä viestittiin siitä miten implementointi oltiin ajateltutoteuttaa. Johtajia pyydettiin myös pohtimaan omaa tärkeää rooliaan henkilöstön sitouttamisen,energisoinnin ja tiedon jakelun suhteen. Johtajilta saatiin välitöntä palautetta strategiasta, teemoista jotkakoettiin ymmärrettäviksi ja niistä jotka vaativat lisää selkeyttämistä.Toisessa vaiheessa koko henkilöstö kutsuttiin osallistumaan lähes samansisältöiseen verkkoaivoriiheenmissä keskustelutettiin samoja teemoja kuin aikaisemmin pidetyissä strategia työpajoissa.Viimeisenä vaiheena mitattiin strategian ymmärryksen syvyyttä. Esimiehet raportoivat strategiatyöpajoissakeskustelluista teemoista, niiden lopputulemista ja henkilöstön antamasta palautteesta. Esimiehetraportoivat verkon välityksellä Fountain Parkin erityisesti tähän suunnittelemalla työkalulla.Saavutetut tuloksetVerkkoaivoriihien avulla oli mahdollista osallistaa suuria joukkoja nopeasti muutamassa viikossa ylimaarajojen ja mitata strategian ymmärryksen syvyyttä. Sama viesti samaan aikaan saatiin eteenpäin kaikilleja uuden strategian implementoinnista tehtiin vuorovaikutteista. Välittömän palautteen avulla konserninjohtoryhmä sai tiedon strategiatyöpajoihin osallistuneiden määrästä sekä siellä esiin nousseista keskustelunaiheista. Johto pystyi reagoimaan nopeasti niiden strategian osa-alueiden selkeyttämiseen joiden koettiinolevan epäselviä. Samalla nähtiin miten strategian viestiminen ja implementointi sujuivat yrityksen eriyksiköissä.
 6. 6. Case: Globaalissa yrityksessä strateginen muutos syntyi yhdessäAsiakasyrityksemme on kansainvälisesti toimiva yritys, jolla on 60 000 työntekijää kaikilla mantereilla.Markkinoiden ja toimintaympäristön seurauksena yritys teki suuren strategisen suunnanmuutoksen, johonhenkilöstö oli tärkeää saada sitoutumaan.Lähtökohdat projektilleJotta suurelle muutokselle saataisiin henkilöstön tuki, yritys päätti viedä Fountain Parkin ehdotuksestastrategisesti tärkeät teemat organisaation pohdittavaksi sarjalla verkkoaivoriihiä. Tavoitteena oli luodayhdessä kehittämisen ilmapiiri osallistamalla kaikki teemojen pohdintaan ja samalla viestiä strategiantakana olevien muutosten tärkeydestä yritykselle.Toimenpiteet projektissaProjektin aluksi asiakkaan työryhmä ja Fountain Park tarkensivat ehdotetut teemat, niihin tuotavatnäkökulmat sekä kutsumismenettelyn. Asiakas vastasi sisäisestä viestinnästä ja Fountain Parkverkkopalvelun toteutuksesta avaimet käteen –periaatteella. Mukaan päätettiin kutsua koko organisaatio,ja osallistumiskieleksi valittiin yrityksen yhteinen kieli - englanti.Ensimmäinen teema oli asiakaskeskeisyys. Sen tavoitteena oli tuoda asiakasajattelu jokaisen työhön jaajatteluun sekä korostaa asiakkaan merkitystä yrityksen kasvun kannalta. Kutsuun tarttui 6000 eri tehtäviäedustavaa työntekijää eri puolilta maailmaa. Fountain Park raportoi ensimmäisen teemakierroksentulokset kolmen viikon kuluttua aloituksesta.Toisen verkkoaivoriihen teemoina olivat nopeus ja selkeys, jotka oli tunnistettu kriittisiksimenestystekijöiksi yritykselle. Taustalla oli suuri fuusio ja toimintatavoista oli tullut niin monimutkaisia,ettei niitä hallinnut kukaan. Yhteisen pohdinnan tavoitteena oli löytää pullonkaulat ja keinot niidenpurkamiseen. Myös toiseen kierrokseen osallistui tuhansia ihmisiä.Kolmas kierros keskittyi päätöksentekoon ja vastuun ottamiseen (empowerment and accoutability), jotkaolivat uutta yrityksen toimintakulttuurissa. Koettiin tärkeäksi, että jokainen ymmärtää uuden kulttuurin jasen merkityksen omalle työlle, sillä yrityksen henkilöstön taustat olivat eri yrityskulttuureista monienfuusioiden ja yrityskauppojen seurauksena. Henkilöstön sitoutumista mitattiin myös jokaisenteemakierroksen yhteydessä. Myös yrityksen eri osastojen ja liiketoimintojen sitoutuminen pystyttiintaustamuuttujien avulla selvittämään ryhmittäin.Saavutetut tuloksetPuolen vuoden aikana toteutetut kolme virtuaalista aivoriihtä tuottivat yli 36 000 ideaa strategisestitärkeistä teemoista. Ideoiden lisäksi tuloksena henkilöstölle syntyi yhteinen ymmärrys siitä, minkälainentoiminta vie yrityksen uuteen kasvuun. Tuloksista kerrottiin myös henkilöstölle jokaisen kierroksenjälkeen. Johtoryhmä valitsi tärkeimmiksi koetut alateemat jatkojalostukseen ja nimitti jokaiselle teemalleprojektin omistajan, joka vuorostaan käytti Fountain Parkin arviointityökalua toimintasuunnitelmienvalmisteluun. Esimiehet käyttivät verkkoaivoriihien tuloksia henkilökohtaisissa tapaamisissaan henkilöstönkanssa, omissa työpajoissaan ja viestinnässä. Prosessin aikana sitoutuminen strategiaan kasvoi ja strategiaymmärrettiin paremmin. Ylin johto sai myös erittäin positiivista palautetta kaikkien osallistamisestastrategian toiminnallistamiseen.
 7. 7. Johtamisen case-kuvauksetCase: Ammattikorkeakoulu rakensi arvot ja pelisäännöt kestävälle pohjalleLähtökohdat projektilleKun parikymmentätuhatta ihmistä työskentelee ja opiskelee samassa yhteisössä, on yhteistentoimintatapojen löytäminen suuri haaste. Miten löytää yhteiset arvot ja pelisäännöt, jotka puhuttelisivatkaikkia ja joihin jokainen voi sitoutua?Suuri ammattikorkeakoulu oli tämän haasteen edessä perustamisestaan lähtien. Taustalla olevataikaisemmat yhdistymiset olivat lisänneet hämmennystä siitä, mikä ihmisiä yhdistää. Tarvittiin yhteisetarvot.Toimenpiteet projektissaArvojen määrittely aloitettiin arvopohjan kartoituksella Fountain Parkin verkkoaivoriihen avulla. Opiskelijatja henkilöstö kutsuttiin pohtimaan verkon välityksellä kahta asiaa: mikä auttaa meitä menestymään työssämme ja mikä on itse kullekin tärkeää. Peilaamalla yhteisen menestymisen edellytyksiä omaan arvomaailmaan saatiin selkeä käsitys yhteisestä arvopohjasta. Kutsuun vastasi lähes 1 000 ihmistä. Tulosten pohjalta laadittiin ammattikorkeakoulun arvot. Arvoista tuli tärkeä osa ammattikorkeakoulun johtamista, ja ne nivottiin tiukasti osaksi sen strategiaa. Ammattikorkeakoulussa tehtiin säännöllisiä työhyvinvointikyselyitä. Muutamaa vuotta myöhemmin kyselyissä paljastui yhteisten pelisääntöjen tarve. Arvotoli sisäistetty hyvin, mutta arjen tilanteiden hallinnassa nousi usein esiin hankaluuksia.Asiakas otti yhteyttä Fountain Parkiin ja niin käynnistettiin verkossa pelisääntökeskustelu, jossa pohdittiin,minkälaisissa arjen tilanteissa tarvitaan pelisääntöjä. Fountain Parkin verkkoaivoriihellä toteutettu projektitoi esiin kahdeksan erityyppistä tilannetta, joihin pelisääntöjä tarvitaan.Tulokset esiteltiin koko yhteisölle, minkä jälkeen käynnistettiin kampuskohtaiset työpajat. Jokaisessatyöpajasssa oli mukana opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa. Fountain Parkin vetämissätyöpajoissa käytiin läpi verkkoaivoriihen tuloksia, jotka ryhmät kiteyttivät selkeiksi pelisäännöiksi.Pelisäännöt koottiin yhteen ja ne vahvistettiin virallisesti koskemaan kaikkia.Saavutetut tuloksetAmmattikorkeakoulu löysi hajanaisen ja hajallaan olevan yhteisönsä liimaksi arvot, jotka syntyivät yhdessäkehittämällä. Niitä täydentävät yhdessä syntyneet pelisäännöt. Kun jokainen sai mahdollisuudenvaikuttaa, saatiin pelisääntöihin mukaan monipuolisesti kaikkien näkökulmat ja jokaisen kannalta tärkeätarjen tilanteet.
 8. 8. Case: Uusi konsernijohtaja luotasi tulevaisuuden bisnesmahdollisuudet –kahdessa viikossaLähtökohdat projektilleUuteen johtajaan kohdistuu kovia odotuksia. Omistajat, hallitus, yhteistyökumppanit ja asiakkaat odottavattilanteen nopeaa haltuunottoa. Sitä, että muutamassa kuukaudessa muutostarpeet on tunnistettu,tärkeimmät ja kiireellisimmät asiat on valittu ja ainakin ensimmäiset käytännön askeleet uudistuksiinliittyen on otettu.Johtajan vaihdos on myös henkilöstölle aina suuri muutos. Ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikanahenkilöstö on myös altis jakamaan uudelle johtajalle ideoitaan, kokemustaan ja näkemystään. Uusi johtajanähdään mahdollisuutena toteuttaa niitäkin uudistuksia, joihin kenties aiemmin ei ole osattu tarttua.Toimenpiteet projektissaAloittaessaan kansainvälisen media-alan konsernin uutena johtajana asiakkaamme halusi kuulla nopeasti,millaisia uusia bisnesideoita organisaation tuhansilla ihmisillä oli. Henkilöstön osallistaminen toteutettiinFountain Parkin verkkoaivoriihen avulla. Kutsu yhteiseen ideointiin lähti johtajan nimissä ja hänen kuvallaanvarustettuna henkilökohtaisesti jokaisen työntekijän sähköpostiin. Kutsuviestin sisältö oli uudenkonsernijohtajan kynästä. Verkkoaivoriihen avulla koko tuhansien ihmisten organisaatio ympäri Euroopanpääsi suoraan kontaktiin uuden johtajan kanssa. Verkkoaivoriihi oli avoinna viikon. Tässä ajassa prosessi tuotti tuhansia ideoita yrityksen uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Fountain Park analysoi ja teemoitteli valtavan ideoiden massan, ja tunnisti yrityksen johdolle viisi osa- aluetta, joissa henkilöstön mielestä on eniten uutta bisnespotentiaalia. Suuresta ideamäärästä huolimatta uusi johtaja ja hänen johtoryhmänsä saivat tulosanalyysin ja konkreettiset toimenpidesuositukset viikossa. Koko prosessi kesti vain kaksi viikkoa.Verkkoaivoriihen löydösten pohjalta yrityksessä valittiin kolme tärkeintä teemaa. Vastuu näidenkokonaisuuksien toteuttamisesta annettiin nimetyille johtoryhmän jäsenille. Kiireellisin teema, mobiilitteknologiat ja niihin liittyvät palvelutarpeet, vietiin myös välittömästi jatkojalostettavaksi jakonkretisoitavaksi laajennetulle projektiryhmälle. Projektiryhmän jäsenet työskentelivät eri maissa, jotenmyös tässä vaiheessa tekemiseen saatiin tehoa, kustannussäästöjä ja nopeutta.Saavutetut tuloksetVain kaksi viikkoa aloituksensa jälkeen tuore johtaja oli osallistanut koko konsernin henkilöstön.Valitsemalla yhteisen ideoinnin teemaksi uudet bisnesmahdollisuudet johtaja oli samalla lähettänytjokaiselle vahvan viestin: ” Alamme on muutoksessa, ja me selviydymme ja hyödymme muutoksesta vainaktiivisesti uusia ideoita etsimällä. Meillä jokaisen ajattelua ja ideoita arvostetaan, ja meillä on toivottavaatuoda epätavanomaisetkin ideat muiden jatkojalostettavaksi. Joukkojen viisautta hyödyntämällä löydämmealaamme vaikuttavat muutosilmiöt, trendit ja heikot signaalit. Niitä yhdessä työstäen tunnistammemuutoksiin liittyvät mahdollisuudet. Ja kun rakennamme uuden strategiamme tämän yhteisenymmärryksen pohjalta, olemme askeleen edellä kilpailijoitamme.”
 9. 9. Vaikuttamisen case-kuvauksetCase: Investointeja Suomeen – Vuorineuvos Jorma Eloranta sai yli tuhatasiantuntijaa osallistumaan yhteisen haasteen ratkaisemiseenSuomen talouden rakenteellinen heikkeneminen on käynnissä. Erityisesti teollisuuden kiinteät investoinnitovat supistunet muita EU-maita nopeammin. Myös T&K-investointien osuuden BKT:sta ennustetaanlaskevan voimakkaasti lähivuosina. Yritysten investoinnit ovat kuitenkin elintärkeitä Suomen taloudensuorituskyvyn kannalta. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan nopeita ja määrätietoisia toimia Suomenhoukuttelevuuden lisäämiseksi investointeja tekevien yritysten kannalta.Lähtökohdat projektilleSelvitysmies Jorma Eloranta sai lokakuussa 2011 tehtäväkseen selvittää, miten Suomeen saataisiin lisääkoti- ja ulkomaisia investointeja. Selvityksen tilasivat elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja työministeri LauriIhalainen. Toimenpiteet projektissa Projekti aloitettiin yhteisellä tapaamisella syksyllä 2011, jossa määriteltiin projektin tavoite, verkkoaivoriihen pääkysymys, aikataulu sekä tehtiin suunnitelma oikeiden kohderyhmien tavoittamiseksi. Aikataulu oli tiukka, sillä verkkoaivoriihen tuloksia tarvittiin vielä ennen joulua. Selvitysmies korosti asiantuntijoiden mukaan saamisen tärkeyttä. Kutsua osallistuavälitettiin sekä henkilökohtaisin sähköpostein että eri sidosryhmien kautta. Myös verkkoaivoriiheenosallistuneet pystyivät kutsumaan haluamiaan kohderyhmiä mukaan.Saavutetut tuloksetYli tuhat suomalaista osallistui marras-joulukuussa 2011 avoinna olleeseen verkkoaivoriiheen. VuorineuvosEloranta oli erittäin tyytyväinen Fountain Parkin toteuttamaan verkkoaivoriiheen, joka antoi eväitä hänentyöhönsä.”Osallistuneiden sekä heidän antamiensa vastausten, arviointien ja kommenttien määrä osoittaa selvästi,että yrittäjät ja investointipäätösten parissa työskentelevät pohtivat vakavasti, miten Suomenhoukuttelevuutta investointien kohdemaana voitaisiin parantaa.”, Jorma Eloranta kommentoi.Verkkoaivoriihi tuotti 1444 vastausta ja 1429 kommenttia. Keskimääräinen osallistumisaika oli 25minuuttia, mikä tarkoittaa, että 1007 vastaajaa käytti aiheeseen pohdintaa yhteensä yli 55henkilötyöpäivää. Vastaajat olivat myös asiantuntevia, sillä peräti neljällä vastaajalla viidestä oli kokemustainvestointihankkeista.”Pyrin valitsemaan vastausten suuresta joukosta ja muista ideoista investointistrategiaehdotukseeniinvestointipäätöksiä tekevien ja julkisen talouden kannalta parhaat ajatukset.”, Eloranta jatkoi.Jorma Eloranta esitteli selvityksensä tuloksen 15.2.2012. Raportti sisältää viisi perusteesiä ja niihin liittyvät40 toimenpide-ehdotusta tilanteen nopeaksi parantamiseksi.
 10. 10. Case: Arkea sujuvoittava palveluseteli kehittyi kansalaisten jaasiantuntijoiden yhteistyönäLähtökohdat projektillePäivähoito, hammashoito, kotipalvelut, omaishoito… Tyypillisesti palveluja, joita useimmat meistä tailäheisistämme tarvitsevat eri elämänsä vaiheissa. Tyypillisesti ne ovat myös palveluja, joiden kehittäminenon ollut asiantuntijatyötä. Käyttäjien kokemusta ja asiantuntemusta ei ole juuri osattu kuunnella.Kun uusi palvelusetelilaki astui voimaan elokuussa 2009, Sitra halusi ottaa kansalaiset vahvasti mukaanpalvelusetelillä tuotettavien palvelujen kehittämiseen. Kansalaisten osallistamiseen haastoi myös lainhenki: palvelusetelilaissa johtava periaate on valinnanvapaus.”Ei riitä, että käyttäjien tarpeet ymmärretään, vaan heidät on otettava mukaan uusien tuotteiden japalvelujen kehitystyöhön”, vahvistaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.Toimenpiteet projektissaKahden vuoden aikana kansalaiset kutsuttiin kuuteen eri verkkoaivoriiheen. Ensimmäisessä palveluseteliätehtiin asiana tutuksi. Toisessa jalostettiin ensimmäisen tuloksia terveyspalveluissa, vanhuspalveluissa jalapsiperheiden palveluissa. Kumppaniksi saatiin Kuntalehti. Kolmannessa verkkoaivoriihessä fokustalaajennettiin hyvään elämään. Silloin kumppaniksi saatiin ET-lehti. Neljännessä verkkoaivoriihessä tutkittiin,miten palvelusetelin käsite on vuodessa täsmentynyt. Viidennessä verkkoaivoriihessä keskusteltiinvalinnanvapaudesta ja kuudennessa maisteltiin uutta käsitettä nimeltä henkilökohtainen budjetti.Verkkoaivoriihiä markkinoitiin Palvelusetelin omalla Facebook-sivustolla, jota Fountain Park hallinnoi jatuotti sisällön. Seuraajamäärä alkoi syyskuussa 2009 nollasta ja kasvoi kahden vuoden aikana yli40 000:een. Tämän lisäksi Palvelusetelille avattiin oma Slideshare-sivusto sekä videosivusto Vimeo:on sekämyöhemmin Kunta.tv:n sivuille. Asiantuntijoita pidettiin kehityksessä mukana kuukausittain uutiskirjeellä.Saavutetut tuloksetSitran päätös viedä palveluseteli Facebookiin tarjosi vuorovaikutteisen viestinnän kanavan kansalaisten jaasiantuntijoiden välillä. Se mahdollisti kansalaisten kuulemisen ja hankkeista viestimisen sen eri vaiheissa.Tämän seurauksena tuntematon hanke sai kahdessa vuodessa pelkästään Facebookissa keskikokoisenkaupungin verran seuraajia, jotka kommentoivat suoraan ja suodattamatta hankkeen etenemistä.”Kansalaisten osallistamisesta on paljon hyötyä. He ovat omassa asiassaan asiantuntijoita. He voivat tuodamyös painetta käyttöönottoon, kun he alkavat kysellä omien palveluseteliensä perään. Lisäksi kansalaisetvoivat tuoda jotain uutta tai ampua alas asiantuntijoiden hulluimmat järjettömyydet. Tässä hankkeessakansalaisten osallistamisesta oli kiistaton hyöty”, vahvistaa palvelusetelihankkeen vetäjä Tuomo MelinSitrasta.Keväällä 2011 toteutetun kyselyn mukaan 120 kuntaa on lisäämässä palvelusetelin käyttöä. Mikä parasta,kolme neljästä suomalaisesta ottaisi palvelusetelin käyttöön.

×