Sistemes i Tecnologies de la informació i la Comunicació a la Sanitat Catalana: Estat i propostes d' acció

243 views
164 views

Published on

Sistemes i Tecnologies de la informació i la Comunicació a la Sanitat Catalana: Estat i propostes d' acció

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistemes i Tecnologies de la informació i la Comunicació a la Sanitat Catalana: Estat i propostes d' acció

 1. 1. Sistemes i Tecnologies de la informació i la Comunicació a laSanitat Catalana: Estat i propostes d’acció Estudi Taller ForumCIS - ESADE 2004 Societat Catalana de Documentació Mèdica 11 de novembre de 2004
 2. 2. Estudi ForumCIS – ESADE 20041. METODOLOGIA2. SITUACIÓ DE LES TIC A LA SANITAT CATALANA3. DÈFICITS PRINCIPALS4. PROPOSTES
 3. 3. METODOLOGIA (I) Taller efectuat a ESADE el 14/06/2004 60 persones representatives: – Universitat – Consultories – Administració Sanitària (Gerents, Directius) – Empreses i Proveïdors – Clínics(Metges, Infermeres, Documentalistes) – Informàtics
 4. 4. METODOLOGIA (II) Tres activitats durant tot un mati1. Presentació: La situació de les TIC des de diverses perspectives per persones representatives dels grups citats.2. Debat amb tres preguntes:
 5. 5. METODOLOGIA (III) a) Comparativament amb d’altres regions i nacions d’Espanya i Europa, la sanitat catalana utilitza i aprofita les TIC millor o pitjor ?; en quins temes concrets ? b) Quins elements poden explicar els condicionants, incentius (positius o negatius) i motius de la utilització i aprofitament de les TIC en la sanitat catalana? c) Què convindria canviar per una millor utilització de les TIC ?
 6. 6. METODOLOGIA (IV) Quatre grups: – Grup 1: Desenvolupament tecnològic i infraestructures – Grup 2: Models de Sistemes d’Informació – Grup 3: Condicionants organitzatius (per la gestió del canvi) – Grup 4: Condicionants per a la integració de la informació
 7. 7. METODOLOGIA (V) A cada grup un moderador i un relator membres del FòrumCIS Les sessions és van gravar. Duració de les sessions, dos hores. Moderador: Notes idees generals Relator: Apunts generals.
 8. 8. METODOLOGIA (VI)3. Resum i valoració general del taller – Pels relators amb notes i fulls de idees principals – Per dos representants de entitats, en aquest cas ICS i CHC. Elaboració de conclusions i proposta d’esmenes.
 9. 9. SITUACIÓ DE LES TIC A LA SANITAT CATALANA (I) Pèrdua de lideratge. Estancament i disminució de la velocitat d’adopció (Menys que altres col·lectius com la banca o els transports) Mancances principals: 1. Llocs de treball no informatitzats 2. Manca de xarxes i intercanvi de dades. 3. Falta de cultura de gestió del coneixement
 10. 10. SITUACIÓ DE LES TIC A LA SANITAT CATALANA (Ii)Retard i incompliment dels plansinstitucionals (Catalunya en xarxa, SanitatXXI, etc).Diferències entre nivells sanitaris i entitats.Manca de dades que permetin fer una anàlisiquantitativa de la situació.
 11. 11. DÈFICITS PRINCIPALS (I)Manca d’una cultura adequada entre els agents delsistema sanitari (polítics, gestors, professionalsassistencials, etc.)– Manca de cultura i experiència en TIC.– Manca de consciència de que la sanitat és un servei públic que gestiona, bàsicament, informació i coneixement; en el que la informació és un “agent” del sistema.– Manca d’una visió sistèmica, d’ una sanitat en xarxa.– Manca de comprensió de les interrelacions entre tecnologia, informació i coneixement, i de com influeixen en l’eficàcia i eficiència dels serveis sanitaris.– Manca de transparència de la informació no vinculada al pacient, amb dificultat pel benchmarking
 12. 12. DÈFICITS PRINCIPALS (II)Mancances en la capacitat de prendre decisions:– Inhibició, per manca de coneixement o insuficient voluntat, dels directius en la presa de decisions sobre TIC.– Dèficit de lideratge en els centres i sobre tot en el sistema pel que fa als TIC.– Mal de pedra. No es prioritzen les inversions en TIC.– Manca, en molts casos, d’alineament de l’estratègia, dels processos, de la organització i de la tecnologia.– Problemes de decisió a l’hora de compartir la informació: Qui ho ha de decidir? Es vol compartir la informació? La informació és poder.– Males experiències anteriors: Malgrat el gran nombre d’èxits, hi ha hagut projectes que han fracassat que inhibeixen les iniciatives. No s’analitzen els projectes fracassats per tal d’aprendre’n d’ells.
 13. 13. DÈFICITS PRINCIPALS (III)Particularitat del model català:– És un sistema organitzativament i financerament fragmentat.– És un sistema descentralitzat, sense instruments adequats de coordinació en el cas dels TIC.– Dispersió d’esforços pel que fa als TIC: Moltes vegades es torna a inventar el mateix. Cadascú desenvolupa el que creu oportú.– La dispersió provoca la heterogeneïtat i desconnexió dels desenvolupaments, així com una consolidació dels proveïdors difícil de dur a terme.
 14. 14. DÈFICITS PRINCIPALS (IV)Manca d’estàndards i criteris:– No hi ha processos de referència. Cal una millor sistematització més eficaç dels processos administratius.– No hi estàndards de documents ni de models de dades (Per exemple, d’història clínica).– No hi ha estàndards d’intercanvi d’informació.– No hi ha nomenclàtors per la precisió terminològica.
 15. 15. DÈFICITS PRINCIPALS (V)La complexitat dels projectes de TIC:– La majoria de projectes de TIC són projectes de canvi organitzatiu. Hi ha por al canvi.– Són projectes que necessiten implicar els professionals assistencials (metges, ATS, etc.).– Dèficits de lideratge dels projectes.– Dificultats de comunicació i comprensió entre els tècnics i els professionals sanitaris.
 16. 16. DÈFICITS PRINCIPALS (VI)Manca de criteris econòmics adequatsper a la gestió de les TIC– Manca de finançament adequat.– Manca de criteris racionals d’inversió i despesa.– Manca d’avaluació del valor afegit.– Necessitat d’assumir el cost de la seguretat i la protecció de dades.
 17. 17. DÈFICITS PRINCIPALS (VII)Manca d’equipaments– Manca d’ordinadors en molts llocs de treball (per exemple als ambulatoris i als consultoris hospitalaris).– Manca d’infraestructures.– Necessitat de gestionar l’obsolescència, tenint en compte la ràpida evolució de la tecnologia.
 18. 18. PROPOSTES PRINCIPALS (I)CONSCIENCIACIÓ: Fer conscients a tots elsagents del sistema sanitari de que les TIC són unelement bàsic per millorar el sistema sanitari i quecal dedicar-hi recursos i esforços.– Cal més compromís i efectiu lideratge polític i gerencial en els sistemes i en les organitzacions a nivell de sistema i de cada organització.– Cal una aposta política pel el finançament de les TIC en el sistema sanitari.– Cal un grau d’implicació més elevat dels professionals assistencials en els projectes STIC (metges, infermeres, etc.).
 19. 19. PROPOSTES PRINCIPALS (II)APRENENTATGE: Reforçar l’aprenentatgeindividual, organitzatiu i de sistema a nivellde sistema de l’ús de les TIC.– Formació individual dels participants en el sistema. Educació a tots els nivells sobre la importància de la informació, del seu tractament i de la seva gestió. Formació dels professionals en les TIC durant l’etapa universitària. Formació dels decisors.
 20. 20. PROPOSTES PRINCIPALS (III)– Necessitat que, de manera permanent, hi hagi dades sobre les TIC al sector sanitari de Catalunya. Fer un estudi de la situació actual. Crear un observatori de les TIC a la sanitat.– Aprendre d’altres experiències. Compartir les millores dels altres centres, si s’ha comprovat l’eficàcia de la seva experiència. Aprendre d’altres sectors. S’ha d’afavorir el benchmarking.
 21. 21. PROPOSTES PRINCIPALS (IV) PLA DIRECTOR: Establir un Pla Director de les TIC a la sanitat catalana de finançament públic a implantar, desenvolupar i mantenir actualitzat. – Centrat en la informació que es vol compartir en el sistema. – Focalitzat en el procés assistencial, que és el nucli de l’activitat sanitària. – L’Administració ha de liderar el pla, que ha de ser participatiu i respectuós amb la diversitat d’organitzacions i agents, perquè faciliti que tot el sistema el senti seu.
 22. 22. PROPOSTES PRINCIPALS (V) – El pla ha de ser realista, amb objectius clars i realitzables, d’acord amb els recursos disponibles. – Ha de permetre, entre altres coses, tirar endavant el mandat institucional sobre l’historia clínica compartida. – Ha d’establir el calendari i els mecanismes de finançament.
 23. 23. PROPOSTES PRINCIPALS (VI) ESTÀNDARDS: Establir estàndards d’intercanvi d’informació. – Definir i normalitzar els processos clau per a tothom. – Crear un model de dades per compartir en xarxa, que sigui: Únic i universal, polivalent, amb la informació rellevant de consens, i convertible i modificable. Llegible pels sistemes d’informació en xarxa en la capa més superficial dels sistemes d’informació de cada organització, i estar disponible permanentment per a l’ús dels professionals assistencials. Des d’aquest model es podran estructurar altres nivells de la informació útils per a cada tipus d’usuaris (pacient, gestors, etc.). – Establir: Estàndards tecnològics (XML) Estàndards de missatge (HL7) Codificacions (model semàntic) – Proporcionar directrius d’accessibilitat i de seguretat.
 24. 24. PROPOSTES PRINCIPALS (VII) GOVERNABILITAT: Crear les condicions que permetin la governabilitat de les TIC: – Crear les plataformes organitzatives per tirar endavant el Pla Director. – Afavorir aliances, mitjançant decisions i incentius efectius, per minimitzar les conseqüències de la fragmentació. – Creació de l’Agència d’Informació de ( o per) la Salut – Protegir la construcció dels sistemes, complexos per la seva naturalesa, de la conjuntura política. – Reforçar el rol de gestors dels directors de les TIC de les organitzacions sanitàries (“més gestors que informàtics”).

×