Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Open Stadion/ Stade Ouvert brochure

on

 • 646 views

Brochure van de pre-Foundation periode: toen Football+ Foundation nog als Open Stadion door het leven ging. ...

Brochure van de pre-Foundation periode: toen Football+ Foundation nog als Open Stadion door het leven ging.

Brochure de la pré-période de la Fondation: lorsque la Football+ Foundation était encore Stade Ouv

Statistics

Views

Total Views
646
Slideshare-icon Views on SlideShare
516
Embed Views
130

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 130

http://www.belgianfootball.be 130

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Open Stadion/ Stade Ouvert brochure Open Stadion/ Stade Ouvert brochure Document Transcript

  • 2 ‘Meer dan een club’ is de centrale gedachte van Open Stadion vzw. Zij is een steunpunt en kenniscentrum dat wordt gedragen door de voetbalwereld en de overheid. Het stimuleren van Belgische profclubs uit de eerste en tweede voetbalklasse om hun maatschappelijk engagement op te nemen is haar voornaamste taak. De voorbije jaren ontstonden community werkingen binnen de clubs. Een community manager vulde de staf aan en de club zette sociale projecten op, inspelend op de maatschappelijke noden van haar omgeving. De kracht van het voetbal werd aangewend ten voordele van de samenleving. Alle gemaakte en toekomstige inspanningen zijn alleen maar mogelijk door het samenspel van een brede waaier van partners, nationaal en lokaal. Hiervoor wenst Open Stadion vzw hen uitdrukkelijk te bedanken. Het voetbal hoort blijvend bruggen te bouwen tussen mensen, zonder onderscheid van ras, geslacht, levensbeschouwing of nationaliteit. Open Stadion vzw heeft dan ook de ambitie om de clubs blijvend bewust te maken van hun impact en kracht, haar eigen dienstverlening te verbeteren en samen met publiek-private partners ‘voetbal en samenleving’ verder gestalte te geven. De kracht van het voetbal Jean Claude Van Rode Voorzitter Open Stadion vzw Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt alsmaar belangrijker in het ‘normale’ bedrijfsleven en ook in de bedrijfstak voetbal kent dit meer en meer succes. We worden geïnspireerd door succesvoorbeelden uit Europa, de zogenaamde voetbal in de community projecten, maar ook in eigen land kennen we al lang goed lopende projecten. Niet zonder enige trots kan ik zeggen dat de KBVB een pioniersrol had in deze initiatieven. Al in 1986 startte de bond het Casa Hogar project in Mexico, voetbal in de maatschappij avant la lettre. In deze publicatie vindt u al enkele prachtige voorbeelden van initiatieven die genomen werden door de Belgische clubs. Ik ben ervan overtuigd, dat het verder stimuleren en ontwikkelen van projecten door onze clubs een extra dynamiek kan geven aan het Belgische voetbal. De KBVB wil, en dit hand in hand met Open Stadion vzw en alle andere partners in de Raad van Bestuur, haar verantwoordelijkheid opnemen om een extra duw in de goeie richting te geven. Het is de wens van de KBVB dat Open Stadion vzw verder de gekozen weg inzet en haar rol als kenniscentrum nog zal perfectioneren. Aan onze steun zal het alvast niet ontbreken, hopelijk krijgen zij ook die van u! Ik wens u alvast veel leesplezier en hopelijk raakt u geïnspireerd. Voetbal in de maatschappij François De Keersmaecker Bondsvoorzitter Via het sociaal engagement van de Pro League willen we het Belgisch profvoetbal vooruit stuwen. Vooruitgang betekent voor de Pro League méér voetbal: méér beleving, zowel op als naast het veld. Meer voetbal op het veld, voor de toeschouwers op de tribune en voor de bestuurders langs de lijn. Op deze manier bereiken we ook de voetballers die anders in de schaduw blijven staan. De Pro League beseft dat de 16 clubs aangesloten bij de Pro League de wereld niet kunnen redden. Wij zijn er wel van overtuigd dat de kracht van voetbal een unieke betekenis kan hebben voor de samenleving. Al onze clubs zijn ervan overtuigd dat er voor het voetbal naast een sportieve ook een maatschappelijke rol is weggelegd. De bloeiende community werkingen in onze clubs zijn hiervan het bewijs. Deze publicatie is voor de Pro League een mooi overzicht van de diversiteit aan maatschappelijke projecten die de clubs van de Pro League ontwikkelen. Wij feliciteren onze clubs voor hun engagement en hopen dat deze publicatie een bron van inspiratie zal zijn voor al onze clubs. Meer voetbal ! Ludwig Sneyers Directeur generaal Pro League Het is geen geheim dat het voor een groot aantal clubs van de Nationale Voetballiga niet eenvoudig meer is om stand te houden in de huidige structuur van het Betaald Voetbal in België. Hoewel het in dergelijke omstandigheden niet abnormaal is dat clubs vooral aan hun eigen problemen gaan denken en de neiging hebben om ieder voor zich trachten te overleven, valt het op dat sociaal engagement geen ijdel woord is in de Exqi League. Meer en meer clubs hebben gelukkig in hun rangen mensen die aanvoelen dat lid zijn van een voetbalclub meer te bieden heeft dan een interne verantwoordelijkheid, de ambiance van een wedstrijd - iedere week of om de veertien dagen - en de kortstondige vreugde bij het vieren van een overwinning samen met enkele vrienden. Hoeveel intenser is niet de voldoening wanneer men zich ononderbroken mag inzetten om aan mensen die toekijken vanaf de zijlijn, of nog verder af, het heerlijke gevoel te geven dat ook zij een persoonlijke band hebben met een club, die hen belangrijk vindt? Omdat voetbal zo veel vermag, wil de Nationale Voetballiga haar clubs blijven aansporen om in te gaan op de kansen die hun door Open Stadion worden aangereikt om naar buiten te treden en de buren te ontmoeten. De buren ontmoeten Guido De Croock Voorzitter Nationale Voetballiga [Voorwoord]
  • 3 ‘Plus qu’un club’, voilà l’idée clé de Stade Ouvert asbl. L’asbl est le point d’appui et le centre d’expertise porté par le monde du football et le gouvernement. Stimuler les clubs professionnels belges de première et deuxième division à prendre leur engagement sociétal, tel est la tâche principale de Stade Ouvert. Dans le courant des années précédentes, les clubs ont mis en place des fonctionnements community. Un community manager s’est vu intégrer les structures des clubs pour élaborer des projets sociaux en s’inspirant des besoins de la communauté entourant le club. La force du football fut utilisée en faveur de la société. Tous les efforts fournis et efforts futurs ne sont possibles que grâce à la coopération de nombreux partenaires nationaux et locaux. Pour cela, Stade Ouvert asbl souhaite remercier chacun d’entre eux explicitement. Le football se doit de continuer à construire des ponts entre les êtres humains, sans tenir compte de la race, du sexe, de la croyance ou de la nationalité. Stade Ouvert asbl a dès lors pour ambition de continuer à conscientiser les clubs de leur impact et de leur force, d’améliorer son service envers les clubs et de continuer à donner forme au partenariat ‘football et société’ avec les différents partenaires publiques et privés. La force du football Jean Claude Van Rode Président Stade Ouvert asbl La responsabilité sociétale des entreprises est un terme qui gagne de plus en plus d’importance dans les entreprises dites ‘normales’. Dans le monde du football également, ce concept gagne de plus en plus en importance. Nous sommes inspirés par les exemples à succès en Europe, les projets nommé « football in the community», mais également dans notre pays nous connaissons un certain nombre de projets fructueux. Non sans fierté, je peux dire que l’URBSFA a un rôle de pionnier dans ces initiatives. Déjà en 1986 l’union lança le projet Casa Hohar à Mexico, football et communauté avant la lettre. Dans cette publication vous trouverez quelques superbes initiatives prises par des clubs belges. Je suis convaincu que continuer à stimuler et développer ces projets dans le futur, donnera une dynamique supplémentaire à nos clubs belges. L’URBSFA veut, en étroite collaboration avec Stade Ouvert asbl et les autres partenaires du conseil d’administration, prendre sa responsabilité pour donner un soutien supplémentaire dans la bonne direction. Il est le souhait de l’URBSFA que Stade Ouvert asbl puisse continuer son parcours et puisse perfectionner son rôle de centre d’expertise. Notre soutiens n’y manquera pas, j’espère également qu’ils auront le vôtre ! Je vous souhaite un lecture agréable et inspiratrice. Le football dans la société François De Keersmaecker Président de l’Union de football Belge Par l’engagement social de la Pro League nous aspirons à promouvoir le football professionnel belge. Pour la Pro League le progrès est synonyme à plus de football: une expérience plus grande, tant sur le terrain qu’à côté. Plus de football sur le terrain, pour les supporters, pour les spectateurs dans les tribunes et pour les dirigeants à côté du terrain. Ainsi nous pouvons aussi atteindre les joueurs qui resteraient autrement à l’arrière-plan. La Pro League se rend bien compte que nos 16 clubs membres ne sont pas capables de sauver le monde, mais nous sommes quand même convaincus que l’impact du football peut avoir une signification unique pour la société. Tous nos clubs sont persuadés que le football n’a pas seulement un rôle sportif à jouer mais qu’il a aussi des responsabilités sociales. Les activités ‘community’ florissantes au sein de nos clubs en sont la preuve. Cette publication est pour la Pro League un bel aperçu de la diversité des projets sociaux développés par les clubs de la Pro League. Nous félicitons nos clubs pour leur engagement et nous espérons que cette publication sera une source d’inspiration pour tous nos clubs. Plus de football ! Ludwig Sneyers Directeur général de la Pro League Tout le monde sait que pour bon nombre de clubs de la Ligue nationale de Football il est difficile de joindre les deux bouts, vu la structure actuelle du football professionnel en Belgique. Bien que dans de telles circonstances il ne soit pas anormal que les clubs essaient de résoudre d’abord leurs propres problèmes, il est toutefois remarquable qu’un engagement social soit omniprésent chez les clubs de l’Exqi League. Heureusement de plus en plus de clubs se rendent bien compte que l’adhésion à un club de football implique plus qu’une responsabilité interne, l’ambiance d’une rencontre - chaque semaine ou tous les quinze jours - et la joie éphémère que l’on partage avec ses amis après une victoire. La satisfaction est encore plus grande quand on s’engage sans interruption à offrir le sentiment profond aux supporters à côté du terrain, ou aux gens du quartier, qu’ils ont aussi un lien avec un club, pour lequel ils sont importants. Puisque le foot est beaucoup plus que l’aspect sportif, la Ligue nationale de Football veut inciter ses clubs à sauter sur les opportunités offertes par Stade Ouvert qui invitent à entrer en contact avec les voisins du quartier. Rencontrer les voisins Guido De Croock Président Ligue Nationale de Football [Préface]
  • [Inleiding] 4 Het voetbal brengt heel veel mensen in beweging en vervoering. Even samen de gedachten verzetten, energie bijtanken en de idolen bejubelen. Het voetbal heeft impact en kracht. Enkele jaren Open Stadion leidden tot frisse en nuttige sociale projecten en dito partnerschappen. Een reeks profclubs leerde de achterban beter kennen, ook zij die aan de zijlijn staan. Een ‘community manager’ vulde de staf aan. Lokale overheden zagen hun doelen versterkt en bedrijven vonden een ‘match’. Kortom, de bal ging aan het rollen. Open Stadion vzw wil als steunpunt en kenniscentrum de Belgische profvoetbalclubs overtuigen van de meerwaarde die ze kunnen betekenen op maatschappelijk vlak. De kleuren van een club, de spelers die erin spelen en de hele organisatie die er rond hangt… stuk voor stuk bewezen het de ideale sleutels tot succes te zijn voor de club zelf, haar aanhang en de aanslaande communityprojecten die zij opzet in de stad waarin zij gehuisvest is. Met deze publicatie wil Open Stadion vzw een sfeerbeeld geven. De voorgestelde community activiteiten van de voetbalclubs zijn slechts een greep uit het brede en diverse aanbod aan communityprojecten en werkingen die de Belgische clubs, sinds het ontstaan van Open Stadion in 2006, hebben opgezet. Maar bovenal wil ze geïnteresseerde voetbalclubs, lokale en nationale bestuurders en commerciële partners aanspreken, inspireren en aanzetten om mee in de praktijk te stappen. Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door: “een greep uit het brede en diverse aanbod”
  • [Introduction] 5 Le football nous fait vibrer et nous enchante. Se détendre ensemble, recharger ses batteries et acclamer ses idoles, c’est ça le foot. La force et l’impact du football est considérable. Les quelques années d’existence de Stade Ouvert ont menés à des projets sociaux innovants et utiles, et de nombreux partenariats. Toute une série de clubs professionnels ont investi pour mieux connaitre ses partisans, même ceux à côté du terrain. Un ‘community manager’ a rejoint le staff des clubs. Les pouvoirs locaux ont vu leurs buts se renforcer et les entreprises ont trouvé un ‘match’. Bref, le ballon a commencé à rouler. L’asbl Stade Ouvert veut, en tant que arrière base et centre de connaissance, convaincre les clubs belges professionnels de la plus-value qu’ils peuvent apporter au niveau social. Les couleurs d’un club, les joueurs qui y jouent et toute l’organisation qui l’entoure… sont des éléments clés pour le succès du club, ses partisans et les projets sociaux que le club organise dans la ville où il dispute ses matchs. A travers cette publication, l’asbl Stade Ouvert souhaite vous donner une illustration de notre fonctionnement et un aperçu de notre offre variée de projets sociaux et des activités lancées par les club belges depuis la fondation de Stade Ouvert en 2006. Mais nous voulons avant tout nous adresser aux clubs intéressés, aux dirigeants locaux et nationaux et aux partenaires commerciaux en essayant de les inspirer et les inciter à monter à leur tour sur le terrain. Cette publication fut réalisée avec l’aide de: “un aperçu de notre offre variée”
  • [de 6 bouwstenen van de ideale club] 6 De voetbalclub ontwikkelt een visie of beleidsdocument voor haar eigen communitywerking die geïntegreerd zit in de totale clubvisie. Zij is door iedereen gekend en geeft aan wat zij doet en waarvoor zij staat. Die missie/visie wordt door de club belichaamd en uitgedragen in de communityprojecten. Missie / Visie Een community manager of Open Stadionverantwoordelijke zit ingebed in de club of heeft een rechtstreekse lijn naar het clubbestuur en werkt planmatig en gedocumenteerd. De verhouding tussen de community manager / community cel enerzijds en de sportieve cel, de commerciële cel en het bestuur anderzijds is evenwichtig. Organisatie / Methodiek De club zet duurzame (project)partnerschappen op met lokale publieke-private partners waarbij de samenwerking uitmondt in een formeel vast platform. De samenwerking is er zo op gericht dat info-uitwisseling en afstemming gestimuleerd wordt en iedere partner er baat bij heeft. Platform / Partners De club communiceert systematisch en op een doordachte manier aan alle interne en externe stakeholders over haar projecten en werkzaamheden. Zij maakt hierbij gebruik van de communicatiedragers van de club en onderhoudt contacten met de lokale media. Communicatie De voetbalclub heeft een transparant community budget en onderneemt eigenhandig initiatieven om haar communitywerking en projecten op termijn zichzelf te laten financieren. Budget De voetbalclub is zich goed bewust van wat zich rondom haar afspeelt. Ze speelt in op de maatschappelijke noden van haar omgeving en is in staat om de maatschappelijke, economische en Open Stadion-meerwaarde van haar communitywerking aan te tonen en te communiceren. Meerwaarde
  • 7 Le club de football formule sa mission et sa vision qui sont d’application pour ses activités sociales et qui correspondent à la vision globale du club. Chaque personne appartenant au club se doit de la connaître. La mission et la vision indique ce que le club souhaite atteindre et les valeurs qu’il véhicule. Elles seront concrétisées par le club à travers la réalisation de projets sociaux. Mission / Vision Un community manager ou un responsable de Stade Ouvert est intégrée à la structure du club et est en relation directe avec la direction de celui-ci. Il travaille de manière systématique et de façon bien documentée. Les relations entre le community manager / la cellule sociale d’une part et la cellule sportive, commerciale et la direction d’autre part sont bien équilibrées. Organisation / Méthodologie Le club recherche des partenaires durables (pour la réalisation de projets) où la collaboration aboutit en une plateforme d’échange formelle. Cette coopération avec les partenaires publiques et privés stimule l’échange d’information et interaction et est organisée de telle manière que tous les partenaires en bénéficient. Plateforme / Partenaires Le club communique systématiquement et de façon réfléchie ses projets et ses activités en interne et en externe. Pour cela il se sert des divers moyens de communication du club et interagit avec les media locaux. Communication À terme, le club a un budget community transparent et entreprend des initiatives afin de financer lui-même son fonctionnement community et ses projets sociaux. Budget Le club de football est attentif à ce qui l’entoure. Il répond aux besoins de son environnement et est capable de démontrer, en communiquant son fonctionnement communtiy, sa plus-value au niveau social, économique et l’importance des projets Stade Ouvert. Plus-value [les 6 basics du club idéal]
  • Downtown Academy Eén van de mooiste en meest doeltreffende communityprojecten is Germinal Beerschot Downtown, het sociale project van Germinal Beerschot. Het project berust op drie pijlers: de community ofwel de buurt, het sportieve gericht op kansarme jongeren én tewerkstelling, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen om die afstand te overbruggen. Een van die projecten is de Germinal Beerschot Downtown Academy, een unieke voetbalschool met meer dan enkel sportieve doelen. Het concept is vrij eenvoudig. Zo’n 150 à 180 jongeren die geen lid zijn van een club verzamelen iedere woensdagnamiddag op de Wilrijkse Pleinen om er te voetballen. Op die manier krijgen jongeren uit kwetsbare en kansarme groepen de kans om hun voetbaltalent te tonen. De club voorziet al deze jongeren van uitrustingen, schoenen, en gediplomeerde trainers. Bovendien krijgen de jongeren de kans om nadien bij een lokale club aan het werk te gaan. Supertalenten stromen door naar de Germinal Beerschot Jeugdploegen! Germinal Beerschot Downtown “Germinal Beerschot Downtown”, le projet social du Germinal Beerschot, constitue un des projets communautaires les plus réussis et les plus efficaces. Le projet repose sur trois piliers: la community, c.-à-d. le voisinage, l’action sportive axée sur les jeunes défavorisés et l’emploi, à savoir aider les personnes fort éloignées du marché du travail à se rapprocher de celui-ci. Parmi les projets mis en œuvre, citons la « Germinal Beerschot Dowtown Academy », une école de football unique dont les objectifs dépassent largement le seul aspect sportif. Le concept est relativement simple. Quelque 150 à 180 jeunes qui ne sont pas affiliés à un club se rencontrent chaque mercredi après- midi aux “Wilrijkse Pleinen” pour y taquiner le ballon. De cette manière, les jeunes issus de groupes vulnérables et fragilisés se voient offrir l’occasion de montrer leur talent footballistique. Le club prévoit l’équipement, les chaussures et des entraîneurs diplômés pour tous ces jeunes. Ces derniers se voient en outre offrir l’occasion d’aller travailler par après auprès d’un club local. Les super doués peuvent rejoindre les équipes de jeunesse du Germinal Beerschot ! 8
  • Community manager: Paul Beloy Mail: pbeloy.downtown@germinal-beerschot.be Url: www.germinalbeerschotdowntown.be Vision Nous croyons en une société plurielle où tout le monde est traité avec respect et de la même façon, où chaque individu ait les mêmes opportunités, quelles que soient sa race, religion ou conviction. Mission Faire en sorte que le Germinal Beerschot joue, en tant que club de football, un rôle important dans la mise en pratique de notre vision. Le sport en général et le football en particulier sont les moyens par excellence pour accomplir cette mission. C’est notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour accomplir notre vision en faveur du quartier ‘Het Kiel’ et les quartiers avoisinants. Valeurs Le Germinal Beerschot tient à traiter avec respect la société qui l’entoure. Nous essayons de détecter les besoins sociaux au Kiel et de les combler ensemble avec nos partenaires. Nous nous montrons également ouverts, accessibles et positifs, car nous croyons que sur ce plan nous pouvons également obtenir de beaux résultats. Herman Kesters Président A l’instar de l’exemple anglais “Football in the Community”, le projet “Germinal Beerschot Downtown” est solidement ancré dans le quartier. Le point de départ est que le club peut faire office de plate-forme et qu’il peut faire la différence grâce à une collaboration avec les associations de quartier locales, les écoles du coin, le CPAS, les organisations locales et la ville d’Anvers. Les joueurs ont une fonction d’exemple pour l’entourage immédiat, plus particulièrement pour les jeunes. Les avantages de cette approche sont légion. Ainsi, le club devient lui-même un élément de l’action de proximité, ce qui renforce la cohésion. En outre, cela permet aux jeunes issus de groupes cibles défavorisés de sortir de leur isolement et de s’impliquer dans la vie du club. De cette manière, le club attire non seulement de nouveaux supporters, mais également des bénévoles qui s’investissent dans leur club. L’ancrage dans le quartier résulte également en un attachement à la ville. “C’est une bonne chose que le football puisse aussi être mis à profit à des fins sociétales”, déclare le bourgmestre Janssens. Ancré dans le quartier In navolging van het Engelse voorbeeld Football in the Community is Germinal Beerschot Downtown sterk verankerd in de buurt. Het uitgangspunt is dat de club een platform kan zijn en samen met lokale buurtverenigingen, buurtscholen, het OCMW, sociale organisaties en de stad Antwerpen het verschil kan maken. De spelers hebben een voorbeeldfunctie voor de onmiddellijke omgeving, in het bijzonder voor de jongeren. De voordelen van die aanpak zijn legio. Zo wordt de club zelf een onderdeel van de buurtwerking, wat de binding versterkt. Tevens geraken jongeren uit kansarme doelgroepen uit hun isolement en vinden ze aansluiting bij het clubgebeuren. Zo wint de club niet enkel nieuwe supporters, maar ook vrijwilligers die zich inzetten voor hun club. Verankering met de buurt leidt ook tot verbondenheid met de stad. “Het is een goede zaak dat het voetbal ook om maatschappelijke redenen kan gebruikt worden”, zegt burgemeester Janssens. Verankerd in de buurt Visie Wij geloven in een diverse maatschappij waar zonder onderscheid van ras, geloof of overtuiging iedereen met respect en op dezelfde wijze moet behandeld worden en dezelfde kansen moet krijgen. Missie Germinal Beerschot als voetbalclub een belangrijke rol laten spelen in het omzetten van onze visie naar daden. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder is het middel bij uitstek om deze missie waar te maken.Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om voor de wijk ‘Het Kiel’ en de aanpalende wijken alles in het werk te stellen om onze visie waar te maken. Waarden Germinal Beerschot kijkt respectvol naar de omliggende samenleving. We hebben oog voor sociale noden op het Kiel en willen hier samen met partners aan de slag gaan. We stellen ons open en toegankelijk op en zijn positief ingesteld, waarbij we geloven dat we ook hier resultaten kunnen neerzetten. Herman Kesters Voorzitter 9
  • détails qui pimentent un match de football. Les supporters aveugles et malvoyants peuvent désormais en profiter pleinement. Grâce au commentaire avisé et objectif des reporters, ils peuvent même se mêler aux discussions sur les hors-jeu éventuels. Ainsi, la tribune pour aveugles favorise également l’intégration des personnes présentant un handicap visuel. niet vermeend buitenspel. Zo werkt de blindentribune ook de integratie van personen met een visuele beperking in de hand. Anderlecht est le premier club de notre pays à disposer d’une tribune pour aveugles. Quatre commentateurs spécifiquement formés à cet égard, commentent en direct, dans les deux langues nationales, les matchs des mauves et blancs. A la différence du commentaire radio, le commentateur pour aveugles essaie de décrire tout ce qui passe sur le terrain et alentours. De cette manière, les supporters aveugles peuvent s’immerger complètement dans le match. « Désormais, grâce à mes oreilles, je peux voir le match aussi bien que toute autre personne», déclare un des participants au projet. En Allemagne et en Angleterre, le système est connu depuis quelque temps déjà. Anderlecht et l’asbl Intro sont allés pêcher l’idée auprès de nos voisins du nord, où l’AZ est le pionnier. Les supporters en question sont assis ensemble à la tribune, de sorte que les commentateurs puissent bien situer les actions. Ce sont les menus Als eerste club in ons land beschikt Anderlecht over een zogeheten blindentribune. Vier speciaal daartoe opgeleide commentatoren geven in het Nederlands en het Frans live commentaar bij de wedstrijden van paarswit. Verschil met radioverslaggeving is dat de blindencommentator probeert àlles wat er op en rond het veld gebeurt, te beschrijven. Op die manier kunnen de blinde supporters zich helemaal in het wedstrijdgebeuren inleven. “Ik kan de match nu even goed zien als de andere mensen, met mijn oren”, zegt een van de deelnemers aan het project. In Duitsland en Engeland is het systeem al langer ingeburgerd. Anderlecht en de vzw Intro hebben het idee opgepikt bij onze noorderburen waar AZ de pionier is. De supporters in kwestie zitten samen op de tribune, zodat de commentatoren de handelingen kunnen situeren. Het zijn de kleine details die het peper en zout vormen van een voetbalwedstrijd en daar kunnen de blinde en slechtziende voetballiefhebbers nu ten volle mee van genieten. Dankzij het deskundige en objectieve commentaar van de verslaggevers kunnen zij zich zelfs mengen in discussies over al dan Tribune pour aveugles Blindentribune 10
  • Community manager: Pierre Desmet Mail: pierre.desmet@rsca.be Url: www.rsca.be Le Royal Sporting Club Anderlecht est profondément ancré dans notre société. Le club fut effectivement fondé à partir d’une collectivité locale. Le football de haut niveau et l’ambition sportive ne doivent pas constituer un obstacle au moment de prendre une position responsable vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Bien au contraire même. Les exemples sont légion. Le programme ‘Purple Talents’ est ainsi un programme de formation unique qui collabore étroitement avec les établissements scolaires qui nous aident également à offrir, en marge d’une formation footballistique poussée, une éducation sociale et intellectuelle à nos jeunes joueurs talentueux. Par ailleurs, le Sporting est notamment aussi partenaire des ‘Special Olympics’ et de divers projets qui soutiennent les défavorisés. Enfin, le RSC Anderlecht mettra sur pied, cette saison, un fond spécial qui réunira différents projets sociétaux (community). RogerVanden Stock Président Le porte-drapeau du football belge veut également se profiler comme le numéro un sur le plan social. A cet effet, à l’instar de son grand frère de Barcelone, il met sur pied une fondation. Celle-ci poursuit un double objectif : d’une part, veiller à ce que tous les moyens aillent intégralement aux projets sociétaux et, d’autre part, garantir un fonctionnement plus efficace et plus souple. La « Foundation » est ancrée dans l’action communautaire des mauves et blancs. Le président d’Anderlecht, Roger Vanden Stock, et son épouse Kiki sont les fervents animateurs de la « Foundation ». La maladie d’un de leurs petits-enfants les y a inspirés. « C’est notre devoir, nous sommes des gens privilégiés », déclare Kiki Vanden Stock. La fondation entend soutenir des organisations et des projets de toutes sortes et s’adresse tout particulièrement aux enfants qui passent une période difficile. Il n’y a pas que les supporters et les sponsors à être sollicités pour apporter leur contribution, on attend également des joueurs qu’ils rendent quelque chose à la société, par exemple en accordant, en tout ou en partie, leurs amendes à des projets sociétaux. De vaandeldrager van het Belgische voetbal wil zich ook op sociaal vlak profileren als nummer één en richt daarvoor, naar voorbeeld van het grote Barcelona, een Foundation op. Het doel is tweeërlei: enerzijds zorgt de Foundation ervoor dat alle middelen integraal naar maatschappelijke projecten gaan, anderzijds garandeert het een efficiëntere en vlottere werking. De Foundation is ingebed in de communitywerking van paarswit. Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock en zijn echtgenote Kiki zijn de grote bezielers van de Foundation. De ziekte van een van hun kleinkinderen heeft hen daartoe geïnspireerd. “Dat is onze plicht, wij zijn bevoorrechte mensen”, zegt Kiki Vanden Stock. De Foundation wil allerlei organisaties en projecten steunen en richt zich bijzonder tot kinderen die een moeilijke periode doormaken. Niet alleen fans en bevriende sponsors worden aangesproken om een steentje bij te dragen, ook van de spelers wordt verwacht dat zij iets terugschenken aan de maatschappij, bijvoorbeeld door hun boetes, geheel of gedeeltelijk, naar maatschappelijke projecten door te sluizen. RSCA FoundationRSCA Foundation Royal Sporting Club Anderlecht is diep verankerd in de samenleving. De club is immers ontstaan vanuit de lokale gemeenschap.Topvoetbal en sportieve ambitie hoeven geen belemmering te zijn om een verantwoordelijke houding aan te nemen ten opzichte van de wereld waarin we leven.Wel integendeel. De voorbeelden zijn legio. Zo is het “Purple Talents Programma” een uniek opleidingsprogramma dat nauw samenwerkt met verschillende onderwijsinstellingen die jonge talentvolle spelers helpt om, naast de doorgedreven voetbalopleiding, tevens een sociale en intellectuele vorming aan te bieden. Daarnaast is RSCA partner van o.m. de Special Olympics en verschillende projecten die minder bedeelden ondersteunen. Ten slotte zal RSC Anderlecht dit seizoen een speciaal fonds in het leven roepen die verschillende community projecten zal bundelen. RogerVanden Stock Voorzitter 11
  • L’intégration constitue le mot clé de ce projet. Et, comme il se doit, une action communautaire réussie profite également à l’association. En effet, les footballeurs du projet « De Sleutel » reçoivent des tickets gratuits pour les matchs à domicile du Cercle de Bruges et s’époumonent à encourager les verts et noirs. Depuis ses origines à aujourd’hui, le Cercle de Bruges s’engage en faveur d’une société plus juste. C’est ce qui est précisé dans la déclaration de mission de l’association. Aujourd’hui, cet engagement résulte en une collaboration avec « De Sleutel » (la Clé) et d’autres organisations, laquelle vise à aider les personnes défavorisées à se (ré) intégrer dans la société, notamment en les associant au Cercle de Bruges et à la vie de l’association. L’organisation « De Sleutel » s’adresse tout particulièrement aux personnes désireuses de s’affranchir de leur toxicomanie. A cet égard, le football et l’association font office de leviers. Ainsi, dans le cadre de l’action communautaire du Cercle de Bruges, des activités sont organisées à « De Sleutel » censées améliorer l’estime de soi de ces personnes en détresse. Très souvent avec des résultats fort positifs. Chaque semaine, quelque 40 personnes du groupe cible participent à des entraînements. Van haar ontstaan tot vandaag engageert Cercle Brugge zich voor een rechtvaardiger samenleving. Zo staat het in de mission statement van de vereniging. Vandaag resulteert dat in een samenwerking met De Sleutel en andere sociale organisaties, met als doel kansarmen te helpen bij hun (re-) integratie in de maatschappij. Dat gebeurt ondermeer door deze mensen te betrekken bij Cercle Brugge en bij de werking van de vereniging. De Sleutel richt zich specifiek tot mensen die van hun drugsverslaving af willen geraken. Het voetbal en de vereniging worden daartoe als hefboom gebruikt. Zo worden door de communitywerking van Cercle in De Sleutel activiteiten georganiseerd die het zelfwaardegevoel van deze mensen in nood moeten opkrikken. Niet zelden met zeer positieve gevolgen. Wekelijks nemen een 40-tal personen uit de doelgroep aan de trainingen deel. Integratie is het sleutelwoord in dit project. En, zoals het bij een goede communitywerking hoort, vaart de vereniging er ook wel bij. De voetballers van De Sleutel krijgen immers gratis tickets voor de thuismatchen van Cercle en schreeuwen zich een schorre stem om groenzwart aan te moedigen. (Ré)intégration à la clé Sleutelen aan (re-)integratie 12
  • Le Cercle de Bruges veut aller plus loin que le football. Le Cercle de Bruges est une association familiale qui donne des chances à ses jeunes et qui cherche à atteindre un équilibre correct. Nous accordons une importance particulière aux besoins et aux demandes nécessaires à une société durable. Cela se traduit d’un côté par nos priorités mises en avant pour être un ambassadeur sportif digne de ce nom en respectant des valeurs éthiques tels que le respect, l’honnêteté et l’engagement social. D’un autre côté nous développons des initiatives dans le cadre d’un engagement socio-éthique qui souhaite participer à l’intégration des groupes défavorisés ou minoritaires de notre société. Frans Schotte Président Cercle wil meer zijn dan voetbal. Cercle is een familiale vereniging die haar jeugd kansen geeft en correcte verhoudingen nastreeft, met oog voor de globale maatschappelijke noden en vereisten inzake duurzame samenleving. Dit vertaalt zich in prioriteiten voor het optreden als een waardige sportieve ambassadeur met het hanteren van ethische waarden zoals respect, eerlijkheid en sociale bewogenheid en het ontwikkelen van initiatieven die kaderen in een sociaal ethisch ondernemen en betrekking hebben op de integratie van zwakkeren of minderheidsgroepen in onze maatschappij. Frans Schotte Voorzitter Community manager:AndréVan Kerschaver Mail: cercle.veiligheid@gmail.com Url: www.cerclebrugge.be Joueurs en action De spelers van de vereniging vormen een machtig wapen voor de community werking. Bij Cercle Brugge gaat men zelfs zo ver dat de spelers contractueel verplicht zijn om twee uur per week te besteden aan goede werken. Zij doen dat zonder morren en met veel enthousiasme. In het typecontract dat Cercle Brugge hanteert, staat dat een speler zich vrij maakt om 2 uur per week beschikbaar te zijn voor sociale projecten. Geregeld worden spelers ingeschakeld om sociale instellingen te bezoeken, voordrachten te geven, schoolbezoeken af te leggen. Iedere week gaan twee spelers op bezoek bij De Sleutel om er voetbaltrainingen te geven. Aan sport doen is een uitstekend hulpmiddel om mensen van hun drugsprobleem af te helpen. Voetbaltrainingen op geregelde tijdstippen verplichten de deelnemers als het ware om wat gezonder te gaan leven en brengen enige structuur in hun leven. De aanwezigheid en de inbreng van de Cerclespelers is daarbij een extra stimulans. Spelers in actie Les joueurs de l’association constituent une arme redoutable pour l’action communautaire. A tel point que le Cercle de Bruges obligent ses joueurs de manière contractuelle à consacrer deux heures par semaine à de bonnes œuvres. Ils le font sans broncher et avec beaucoup d’enthousiasme. Le contrat type utilisé par le Cercle de Bruges stipule qu’un joueur s’engage à se libérer pendant 2 heures par semaine en faveur de projets sociaux. Régulièrement, les joueurs sont mobilisés pour aller visiter des institutions sociales, pour donner des conférences, pour visiter des écoles. Chaque semaine, deux joueurs se rendent à « De Sleutel » pour y donner des entraînements de football. La pratique du sport constitue le moyen par excellence d’aider les gens à s’affranchir de leurs problèmes de drogue. Des entraînements de foot à des moments réguliers apportent une certaine structure dans la vie des participants et les obligent en quelque sorte à vivre un peu plus sainement. A cet égard, la présence et l’apport des joueurs du Cercle de Bruges constituent un incitant supplémentaire. 13
  • Les “Kraks” de “Allemoale Thope”, l’action communautaire du Club de Bruges, constitue un très beau projet durable. Celui-ci permet aux enfants présentant un trouble du spectre autistique et d’autres problèmes comportementaux ou émotionnels de rompre, grâce à la pratique du sport, certaines barrières sociales et de casser des préjugés. Le projet veut donner l’occasion à ce groupe de jeunes âgés de 6 à 13 ans de ressentir et de vivre leur “altérité” comme un enrichissement. A travers le football, les “Kraks” sont intégrés dans la grande famille du Club de Bruges. Celui-ci leur offre un cadre sportif adapté où ils peuvent venir s’entraîner chaque semaine. On y développe par ailleurs tout un éventail d’activités allant de tournois de foot à des excursions d’un jour en passant par des matchs amicaux et d’autres activités sportives. Des logopèdes y sont associés afin d’améliorer la communication, d’une part entre les jeunes joueurs, et, d’autre part, avec les entraîneurs et avec leur entourage. L’intégration est le mot clé de ce projet qui est réalisé en collaboration avec l’asbl “Het Anker”. Tous des “Kraks” Een heel mooi en duurzaam project is de Voetbalkraks van Allemoale Thope, de communitywerking van Club Brugge. Het project laat kinderen met een autismespectrumstoornis en gedrags- of emotionele problemen toe om via sport een aantal sociale barrières te doorbreken en vooroordelen weg te werken. Het project wil deze groep jongeren van 6 tot 13 jaar de kans geven hun ‘anders’ zijn als een verrijking te ervaren en te beleven. Door het voetbal worden de Kraks opgenomen in de grote Clubfamilie. Club Brugge biedt hen een aangepast sportkader waar ze wekelijks kunnen trainen. Daarnaast wordt een waaier aan activiteiten ontwikkeld van tornooien tot vriendschappelijke wedstrijden, van daguitstappen tot andere sportactiviteiten. Logopedisten worden daarbij ingeschakeld om te sleutelen aan de communicatie, tussen de spelertjes onderling, met de trainers en met hun omgeving. Integratie is het sleutelwoord van dit project dat loopt in samenwerking met vzw Het Anker. Allemaal Kraks 14
  • Le Club de Bruges a, en tant que l’un des meilleurs clubs en Belgique, non seulement un rôle sportif, mais aussi un rôle social très important à remplir. Nous profitons de notre impact immense sur la société pour apporter une contribution positive dans le domaine social. Ensemble avec la direction, nos collaborateurs et toutes les autres sections du Club de Bruges, nous aspirons à un CLUB accessible, ouvert à tous, quelles que soient l’origine, la conviction et la classe sociale des personnes. De sorte que tout le monde puisse vivre le Club de Bruges, tous ensemble… Ou en west-flandrien, Allemoale Thope. Pol Jonckheere Président Club Brugge heeft als topclub in België niet enkel een sportieve, maar ook een bijzonder grote maatschappelijke rol te vervullen.We maken bij Club Brugge gebruik van onze immense impact op de samenleving om een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied. Met het bestuur, de medewerkers en alle geledingen van Club Brugge willen wij samen streven naar een toegankelijke CLUB, die voor iedereen openstaat en bereikbaar is, ongeacht iemands afkomst, overtuiging of sociale achtergrond. Zodat iedereen bij Club Brugge kan leven en beleven, allemaal samen … Allemoale Thope. Pol Jonckheere Voorzitter Community manager: Peter Gheysen Mail: peter.gheysen@clubbrugge.be Url: www.clubbrugge.be/sociaal Proaten met Allemoale (Causer avec tout le monde) Proaten met Allemoale De communitywerking van Club Brugge zet sterk in op de factor communicatie. Nieuwe initiatieven worden steevast aangekondigd op persconferenties in het stadion. CLUBtv is er steeds als de kippen bij om het nieuws op te pikken en te verspreiden onder de Brugse community. De kranten worden bestookt met persberichten. De website van Allemoale Thope is goed uitgebouwd en geüpdatet, en de berichten worden ook gebracht op de website van Club, tussen het reguliere sportnieuws. Naast deze externe communicatie besteedt Club ook heel veel aandacht aan de interne communicatie binnen de club. Belangrijk voor een goede werking is dat alle geledingen van de club op de hoogte zijn van de activiteiten en de doelstellingen van de communitywerking om zo constructief mee te werken. Allemoale Thope gaat nog een stapje verder en krijgt ook geregeld een platform om zijn werking toe te lichten op de sponsorevents van Club Brugge. Dat geeft een aantal ethische ondernemers de kans om kennis te nemen van de projecten en hun steentje bij te dragen tot de communitywerking. Met dat doel heeft Allemoale Thope ook een mooi verzorgde brochure uitgebracht. L’action communautaire du Club de Bruges mise fortement sur le facteur “communication”. Les nouvelles initiatives sont annoncées sans exception lors des conférences de presse au stade. CLUBtv ne tarde jamais à relayer les messages et à les diffuser parmi la communauté brugeoise. Les journaux sont bombardés de communiqués de presse. Le site web de « Allemoale Thope » est bien développé et mis à jour. Les messages sont également diffusés sur le site web du Club de Bruges parmi les nouvelles sportives régulières. Outre cette communication externe, le Club de Bruges consacre également beaucoup d’attention à la communication interne au sein du club. Un fonctionnement efficace suppose en effet que tous les segments du club soient au courant des activités et des objectifs de l’action communautaire afin de pouvoir ainsi collaborer de manière constructive. “Allemoale Thope” va encore un peu plus loin. Régulièrement le Club de Bruges lui offre une plateforme pour présenter son action lors des événements de sponsoring du Club de Bruges. Cela donne l’occasion à un certain nombre d’entrepreneurs éthiques de prendre connaissance des projets et d’apporter leur contribution à l’action communautaire. C’est également dans ce but que « Allemoale Thope » a publié une brochure bien soignée. 15
  • Le club ne se contente pas de mettre à disposition ses infrastructures pour la mise en œuvre du projet. Les enseignants qui se portent volontaires se voient également récompensés d’un abonnement gratuit. Dans le cadre de l’action communautaire, des cours gratuits de français sont également proposés, au sein du stade, aux nouveaux arrivés allophones. Le Sporting de Charleroi prend manifestement sa mission Stade Ouvert fort à la lettre. Chaque mercredi et chaque samedi, les loges et les business seats du Sporting de Charleroi sont occupés par des enfants et des jeunes âgés de 6 à 20 ans confrontés à des problèmes d’apprentissage. Ils viennent y suivre gratuitement des cours de rattrapage en français, en d’autres langues, en mathématiques et en sciences, et ce au niveau de l’enseignement tant primaire que secondaire. Au total, quelque 300 jeunes sont accompagnés chaque année. Les participants sont issus principalement de familles défavorisées. Grâce à l’environnement stimulant et à l’enthousiasme des enseignants, ils obtiennent un taux de réussite de près de 90%. Voilà ce qui indique clairement que ce projet permet aux jeunes de rompre la spirale négative de l’échec scolaire. Stade Ouvert, Ecole Ouverte De loges en business seats van Sporting Charleroi worden elke woensdag en zaterdag ingenomen door kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar oud die kampen met leerproblemen. Zij komen er gratis bijlessen Frans, andere talen, wiskunde en wetenschappen volgen, zowel voor het lagere als het middelbare onderwijs. In totaal worden circa 300 jongeren per jaar begeleid. De deelnemers komen voornamelijk uit kansarme gezinnen. Dankzij het motiverende decor en het enthousiasme van de leerkrachten behalen zij een slaagcijfer van om en bij de 90%. Een duidelijke aanwijzing dat de jongeren er dankzij dit project in slagen de negatieve spiraal op school te doorbreken. De club stelt niet alleen haar accommodatie ter beschikking voor de uitvoering van het project. De leerkrachten die als vrijwilliger optreden, worden ook beloond met een gratis abonnement. Ook in het stadion worden in het kader van de communitywerking gratis lessen Frans aangeboden voor anderstalige nieuwkomers. Charleroi neemt haar Open Stadion-opdracht wel heel letterlijk. Open Stadion, Open School 16
  • Fancoaching En tant que président du Sporting de Charleroi, implanté au cœur d’une métropole en pleine reconversion, je suis très sensible aux difficultés quotidiennes que vivent nombre de Carolos tels que : décrochage scolaire, chômage, problèmes de santé, de sécurité, etc. C’est pourquoi je tiens à ce que le Sporting de Charleroi s’investisse pleinement dans son rôle d’acteur de développement social et économique de premier plan. Car je suis intimement convaincu qu’un club comme le Sporting de Charleroi a le devoir de consacrer du temps et des moyens à l’amélioration des conditions de vie des habitants de Charleroi ; qu’ils soient supporters ou pas. Et pour réussir pleinement cet engagement citoyen, je ne doute pas une seule seconde de l’investissement inconditionnel des joueurs, des dirigeants, des supporters, des staffs sportif et administratif du Sporting de Charleroi ainsi que de notre partenaire privilégié qu’est le Fancoaching de laVille de Charleroi. A tous, merci ! Abbas Bayat Président Community manager:Thierry Deckx Mail: thierry.deckx@charleroi.be Url: www.sporting-charleroi.be Als voorzitter van Sporting Charleroi, een club in het centrum van een metropool die zich volop aan het ontwikkelen is, liggen de dagelijkse problemen die de vele inwoners van onze stad ondervinden me na aan het hart: schoolverlaters, werkloosheid, gezondheidsproblemen, veiligheid, enzovoort. Daarom vind ik het belangrijk dat Sporting Charleroi een belangrijke schakel vormt in de sociale en economische ontwikkeling van de stad. Ik ben er namelijk heel sterk van overtuigd dat een club zoals Sporting Charleroi de taak heeft om tijd en middelen in te zetten om de levensstandaard van de inwoners van Charleroi te verbeteren; of zij nu supporter zijn of niet. En om hierin te slagen, twijfel ik geen seconde aan de onvoorwaardelijke inzet van spelers, bestuur, supporters en de sportieve en administratieve staf van Sporting Charleroi, noch aan de fantastische samenwerking met de Fancoaching van de Stad Charleroi. Aan allen, bedankt! Abbas Bayat Voorzitter Onder fancoaching verstaat men de sociale begeleiding van (jonge) supporters door middel van pedagogische acties, die worden georganiseerd door maatschappelijk werkers. Fancoaching is een goede methode om jonge supporters verantwoordelijkheidszin bij te brengen en helpt om sociale problemen op te sporen. Het doel is het voetbalgeweld in te dijken en een positieve supporterscultuur te bevorderen. De fancoaches zullen veelal jonge supporters pro-actief trachten te betrekken in sociale en educatieve activiteiten. In België is fancoaching voornamelijk ingeburgerd in het Waalse landsgedeelte. Charleroi is er een typevoorbeeld van. Het bijscholingsprogramma in het stadion wordt dan ook georganiseerd door de cel Fancoaching van de stad Charleroi. De communitywerking van Sporting Charleroi wordt ook vooral gedragen door een van de fancoaches en staat voornamelijk in het teken van de veiligheid. Zo worden ook preventieve sensibiliseringscampagnes opgezet, cursussen voor stewards georganiseerd en acties tegen racisme op het getouw gezet. Fancoaching Par fancoaching, on entend l’accompagnement social des (jeunes) supporters à travers des actions pédagogiques organisées par des travailleurs sociaux. Le fancoaching constitue une méthode efficace pour inculquer le sens des responsabilités aux jeunes supporters et aide à détecter des problèmes sociaux. L’objectif est d’endiguer la violence dans les stades et de promouvoir une culture de supporters positive. Les fancoaches tenteront le plus souvent d’associer de manière proactive les jeunes supporters à des activités sociales et éducatives. En Belgique, c’est surtout dans la partie wallonne du pays que le fancoaching est le mieux implanté. Charleroi en constitue un exemple type. Le programme de rattrapage scolaire au stade y est en effet organisé par la cellule Fancoaching de la ville de Charleroi. De même, l’action communautaire du Sporting de Charleroi est surtout portée par un des fancoaches et est principalement placée sous le signe de la sécurité. Dans ce cadre, des campagnes préventives de sensibilisation, des cours pour stewards et des actions contre le racisme sont également organisés. 17
  • En tant que nouvel arrivé en première division, la KAS Eupen fut un des premiers clubs à soutenir l’initiative “Football Kick- Off”, le tournoi national annuel de football G, organisé pour la première fois au cours de l’été 2010. Dans le cadre de cet événement, le club germanophone a mis à disposition 20 équipements complets. Il a par ailleurs délégué l’entraîneur de gardiens Pierre Drouguet en vue de coacher une des équipes G pendant toute une journée et de se mesurer ainsi à Ariël Jacobs, à Adrie Koster et à d’autres collègues/entraîneurs de renom. Jérome Nzolo et ses collègues arbitres ont veillé au bon déroulement des matchs. Pour sûr, une initiative merveilleuse, où l’ensemble du monde footballistique et toutes les régions du pays ont montré leur grand cœur! Tous gagnants KAS Eupen was als nieuwkomer in de hoogste voetbalafdeling een van de eerste ondersteuners van Football Kick-Off, het jaarlijks terugkerende nationale tornooi voor G-voetbal dat in de zomer van 2010 voor het eerst werd georganiseerd. De Duitstalige club stelde voor dit gebeuren 20 volledige uitrustingen ter beschikking. Uit het oosten werd ook keepertrainer Pierre Drouguet afgevaardigd om een van de G-ploegjes een hele dag te coachen en zo de strijd aan te binden met Ariël Jacobs, Adrie Koster en andere collega’s/ toptrainers. Jérome Nzolo en zijn collega’s scheidsrechters zorgden ervoor dat de wedstrijdjes in goede banen werden geleid. Voorwaar een pracht van een initiatief, waarbij de hele voetbalwereld en alle gewesten van het land hun hart toonden! Allemaal winnaars 18
  • Community manager: Samantha Kumst Mail: secretariat@as-eupen.be Url: www.as-eupen.be Lorsqu’en 2010, la KAS Eupen a rejoint pour la première fois dans son histoire, la Jupiler League, on a non seulement travaillé jour et nuit pour constituer une équipe de première division et pour réaménager le stade, mais on a également lancé sans tarder l’action communautaire au sein du club. Voilà un bon exemple de ce qu’une promotion en division supérieure peut également booster l’action sociale. Dans le mois, le club a désigné un community manager et il entend lancer au plus vite une série de projets inspirateurs en concertation avec Stade Ouvert. La promotion a boosté l’action sociale Toen KAS Eupen in 2010 voor het eerst in zijn geschiedenis naar de Jupiler League promoveerde, werd niet alleen dag en nacht gewerkt om een eersteklasseploeg samen te stellen en het stadion te verbouwen, maar startte men ook meteen binnen de schoot van de club een communitywerking op. Een mooi voorbeeld van hoe een promotie naar een hogere afdeling ook een boost kan betekenen op sociaal vlak. Eupen duidde binnen de maand een community manager aan en wil in overleg met Open Stadion ASAP een reeks inspirerende projecten opstarten. Promoveren: een boost 19
  • Le KRC Genk peut se targuer d’être le premier club en Belgique à avoir établi un lien entre l’action communautaire et le monde des entreprises. Un mariage réussi implique deux partenaires. Le sponsor Nike a suivi le club dans toutes ses ambitions sociétales et il a développé, en collaboration avec le KRC Genk, une série de projets ayant pour but final d’encourager les jeunes dont le casier judiciaire n’est plus vierge à trouver du travail. “La société nous a donné le football. Il est temps que le football lui donne maintenant quelque chose en retour”, voilà la devise de Jos Vaessen, l’initiateur de la pensée sociale au sein du KRC Genk. Le football est utilisé comme tremplin pour amener les jeunes vers l’aide sociale à la jeunesse. Au stade Cristal Arena, des jeunes issus de l’enseignement à temps partiel apprennent une série d’aptitudes et de compétences qui peuvent leur être utiles dans un environnement de travail. Un certain nombre d’entre eux se voient offrir la possibilité d’intégrer un projet de passerelle au KRC. Certains jeunes dont le casier judiciaire n’est plus vierge peuvent accéder à un intérim chez Nike. Le projet a déjà prouvé son efficacité, ce qui est fort intéressant dans une région qui se voit confrontée à de grands défis sociétaux et multiculturels. KRC Genk mag er prat op gaan de eerste club in België te zijn die de link tussen communitywerking en de bedrijven heeft gelegd. Voor een goed huwelijk moet je met twee zijn. Sponsor Nike volgde de club in haar sociale ambities en bouwde samen met KRC Genk een aantal projecten uit die als einddoel hebben het stimuleren van jongeren met een niet blanco strafregister naar een tewerkstelling. “De maatschappij heeft ons het voetbal gegeven. Het wordt tijd dat het voetbal iets terugdoet voor de maatschappij”, is het motto van Jos Vaessen, gangmaker van de sociale gedachte bij KRC Genk. Het voetbal wordt als trigger gebruikt om jongeren naar jeugdwelzijnswerk toe te leiden. Jongeren uit het deeltijds onderwijs leren in de Cristal Arena een aantal vaardigheden en competenties die hen van nut kunnen zijn in een arbeidsomgeving. Een aantal van hen krijgt de kans om in een brugproject te starten bij KRC. Enkele jongeren met een niet blanco strafregister zijn doorgegroeid naar een interimjob bij Nike. Het project heeft zijn doeltreffendheid al bewezen en dat is razend interessant in een regio die kampt met grote maatschappelijke en multiculturele uitdagingen. Responsabilité sociétale des entreprises Maatschappelijk verantwoord ondernemen 20
  • KRC Genk souhaite utiliser ses atouts de manière responsable afin de donner un coup de pouce supplémentaire à la participation active et à la réintégration des plus vulnérables au sein de notre société. Pour cette raison, nous avons un community manager au sein de notre équipe. Le projet du KRC est d’entreprendre des actions avec différents groupes cibles autour de thèmes aussi variés que l’emploi, la jeunesse, les personnes ayant un handicap, l’immigration, … Dans cette optique nous avons donné à notre projet le nom H.O.O.P.V.O.L. Ces lettres signifient : Aide (Hulp) aux groupes à risque en étant un stade Ouvert et l’OPportunité à travers les projets football (Voetbal) d’entreprendre (Ondernemen) (rse) et ce en collaboration avec toute la communauté (Leefgemeenschap). Herbert Houben, Président KRC Genk wil op een maatschappelijke verantwoorde wijze haar troeven gebruiken om de meest kwetsbaren in onze samenleving een extra stimulans te geven tot participatie en integratie in de samenleving. Dit is de reden waarom wij een community manager hebben aangetrokken. Het project bestaat hieruit dat KRC met verschillende doelgroepen, verschillende actieterreinen wil bewandelen zoals tewerkstelling, jeugd, gehandicapten, asielzoekers, … Dit is de reden waarom we het project H.O.O.P.V.O.L. genoemd hebben en staat voor Hulp aan kansengroepen door een Open stadion club te zijn en is er een OPportuniteit om viaVoetbal projecten te Ondernemen (mvo) en dit in samenwerking met de hele Leefgemeenschap. Herbert Houben, Voorzitter Community manager: Marc Hardy Mail: marc.hardy@krcgenk.be Url: www.krcgenk.be C’est notamment la réalité sociale sur l’ancien site minier qui a fait que le KRC Genk a vite pris conscience du besoin et de l’importance d’une action communautaire à partir du football. Au KRC Genk, le community manager est dès lors pleinement intégré dans l’organisation du club. Le groupe de pilotage, qui supervise le fonctionnement, est composé non seulement de dirigeants du club, mais aussi d’administrateurs de la ville de Genk, du CPAS et de Nike, le partenaire privilégié sur le plan social. Cela signifie qu’un des sponsors est associé à la réflexion sur l’action communautaire que l’on souhaite mettre en oeuvre au KRC Genk avec comme objectif principal l’émancipation d’une génération à problèmes. Mais ce n’est pas tout. Au KRC Genk, on a également compris que l’action sociale ne peut être exclusivement tributaire du community manager. C’est pourquoi un scénario a été établi, un manuel méthodique qui dresse l’inventaire de l’ensemble de l’action communautaire et qui peut servir de guide de bonnes pratiques pour d’autres clubs. Grâce à sa situation géographique, le KRC Genk a également été un des premiers à franchir les frontières pour aller voir comment les choses se passent aux Pays-Bas et en Allemagne. Groupe de pilotage inspirateur De sociale realiteit op de vroegere mijnwerkerssite is er mede oorzaak van dat KRC Genk de nood en het belang van een gezonde communitywerking vanuit het voetbal al gauw inzag. De community manager is bij KRC Genk dan ook helemaal ingebed in de organisatie van de club. In de stuurgroep die de werking controleert zetelen bestuurders van de club, maar ook van de stad Genk, van het OCMW én van Nike, de bevoorrechte partner op sociaal vlak. Dat betekent dat een van de sponsors mee denkt over de weg die men bij KRC Genk met communitywerking op wil gaan, met als grote doel: empowerment van een probleemgeneratie. Maar er is meer. Bij KRC Genk is men ook gaan inzien dat de sociale werking niet mag staan of vallen met de figuur van de community manager. Daarom werd een draaiboek samengesteld, een methodisch handboek dat de hele werking van de communitywerking in kaart brengt én voor andere clubs een leidraad van ‘good practices’ kan betekenen. Geïnspireerd door zijn geografische ligging is KRC Genk ook als een van de eersten over het muurtje gaan kijken hoe het in Nederland en Duitsland in zijn werk gaat. Inspirerende stuurgroep 21
  • La distance séparant la bibliothèque du terrain de foot est à première vue fort grande. Mais à voir le succès de l’initiative « Spitse Lezers », ceci n’est qu’apparence. Le AA Gent et la Bibliothèque publique municipale sont parvenus à dépasser les frontières et à rompre certaines barrières. Le football a reçu une place dans la bibliothèque, des livres ont été introduits subrepticement dans le stade. Cela a notamment donné lieu à des Buffaloboekcorners, à une exposition et une rubrique « football » à la bibliothèque, à une visite au stade avec des livres, des posters, des calendriers d’anniversaire, des soirées de discussion avec des auteurs et (anciens footballeurs) et à d’autres actions de promotion de la lecture et activités d’écriture. L’initiative “Spitse Lezers” constitue un bon exemple de l’esprit créatif avec lequel l’action communautaire peut être abordée. En utilisant le football comme appât, le projet vise à ce que les personnes issues de groupes à risque trouvent plus facilement le chemin de la bibliothèque. « Van boeken over ballen tot boeken met ballen », voilà le Lecteurs en pointe, joueurs en pointe De afstand tussen de bibliotheek en het voetbalveld is op het eerste gezicht groot, zeer groot. Afgaande op het succes van ‘Spitse Lezers’ is dat echter slechts schijn. AA Gent en de Stedelijke Openbare Bibliotheek zijn erin geslaagd grenzen te overschrijden en drempels weg te halen. Het voetbal kreeg een plaats in de bibliotheek, boeken werden het stadion binnengesmokkeld. Dat resulteerde onder meer in Buffaloboekcorners, een tentoonstelling en keuzelijsten ‘voetbal’ in de bibliotheek, stadionbezoek met boeken, posters, verjaardagskalenders, debatavonden met auteurs en (ex-voetballers) en andere leesbevorderingsacties en schrijfactiviteiten. Spitse Lezers is een mooi voorbeeld van hoe je creatief kan tewerk gaan met communitywerking. Door voetbal als lokmiddel te gebruiken, streeft het project een ruimere participatie na van mensen uit kansengroepen in de bibliotheek. “Van boeken over ballen tot boeken met ballen”, luidt de slogan van de actie. Het project ‘Spitse lezers’ werd bekroond met de ‘Bib Bang’ prijs voor goede marketing. Spitse lezers, lezende spitsen slogan éloquent de l’action. Le projet “Spitse lezers” fut récompensé par le “Bib Bang”, un prix de marketing. 22
  • Dans le passé, KAA Gent (La Gantoise) fût conscient de son rôle au niveau sociétal. Seulement, le monde de football ne disposait pas encore des instruments pour développer cela d’une manière durable. Grâce à l’asbl Stade Ouvert et notre propre fonctionnement community «Voetbal in de Stad » au niveau du club et de la ville, nous sommes parvenus à développer cet instrument supplémentaire. Avec sa Charte Sociale, La Gantoise s’est engagé en tant que club. En 2,5 ans de structure «Voetbal in de Stad », La Gantoise a réalisé, en collaboration avec la ville de Gand, le CPAS de Gand et de nombreux autres partenaires ,15 projets sociaux. De telle manière, La Gantoise a rendu et continuera à rendre son dividende social à la communauté. Ivan De Witte Président Ook in het verleden was KAA Gent zich bewust van zijn maatschappelijke rol. Alleen beschikte de voetbalwereld niet over het instrumentarium om dit duurzaam uit te bouwen. Dankzij Open Stadion vzw op nationaal niveau en onze eigen communitywerking Voetbal in de stad op club- én stadsniveau, slaagden we erin dit extra instrument te ontwikkelen. Met het Sociaal Charter engageerde KAA Gent zich als club. Met het partnerschapVoetbal in de stad realiseerden KAA Gent, de stad Gent, het OCMW Gent en vele andere partners de afgelopen 2,5 jaar 15 projecten. Zo kon en zal KAA Gent zijn sociaal dividend blijven uitkeren ten dienste van de samenleving. Ivan De Witte Voorzitter Community manager: Peter Craeyeveld Mail: peter.craeyeveld@gent.be Url: www.kaagent.be/voetbal-in-de-stad Dans la plupart des cas, l’action communautaire est organisée à partir du club de football. Le KAA Gent montre que les choses peuvent aller différemment. Si le community manager y est attaché au club, ses frais salariaux sont financés par le Fonds des communes. La ville de Gand a repris le concept “Stade Ouvert” dans son accord d’administration 2007-2012, en conséquence de quoi l’asbl “Voetbal in de Stad” fut créée, l’association comptant quatre membres fondateurs: la ville de Gand, le CPAS, l’asbl “Gent, Stad in Werking” et évidemment le KAA Gent. L’ancrage de l’action communautaire dans le dispositif urbain facilite un certain nombre d’éléments, tels que les contacts avec la politique et avec les organisations de la société civile sociale. En 2007, les dirigeants du KAA Gent ont signé une charte sociale dans laquelle le club s’engage à élargir son assise sociétale en resserrant les liens avec la ville de Gand, en renforçant le caractère spécifique du KAA Gent, en considérant les supporters comme des partenaires du club et en développant de manière structurelle l’engagement sociétal du club. La ville et le football De communitywerking wordt in de meeste gevallen vanuit de voetbalclub georganiseerd. Dat het ook anders kan, bewijst KAA Gent. Daar is de community manager verbonden aan de club, terwijl zijn loonkosten gefinancierd worden door het Stedenfonds. Het Open Stadion-concept werd door de stad Gent opgenomen in het bestuursakkoord 2007-2012. Als gevolg daarvan werd de vzw Voetbal in de stad opgericht, met vier stichtende leden: de stad Gent, het OCMW Gent, vzw ‘Gent, stad in werking’- projecten én uiteraard KAA Gent. De verankering van de communitywerking in het stedelijk apparaat vergemakkelijkt een aantal werkpunten, zoals het leggen van contacten met het beleid en organisaties uit het sociale middenveld. In 2007 ondertekende het bestuur van KAA Gent een ‘Sociaal Charter’ waarbij de club aan een groter maatschappelijk draagvlak werkt door de band met Gent te vergroten, het eigen karakter van KAA Gent te versterken, de supporters als partners van de club te waarderen en het maatschappelijk engagement van KAA Gent structureel uit te bouwen. De Stad in het Voetbal 23
  • suikernonkel voor deze sportende jongeren. internationale “sport de proximité” et la “Streetie”, une journée lors de laquelle les différentes organisations de jeunes de la ville viennent se présenter. En guise de récompense pour les efforts fournis, les jeunes reçoivent régulièrement des tickets pour les matchs à domicile. Le KV Kortrijk se présente ainsi comme le parrain idéal pour ces jeunes sportifs. A travers un parrainage actif de l’organisation “Buurtsport Kortrijk”, le KVK contribue à relever le niveau du fonctionnement existant et à ancrer l’organisation de manière structurelle dans le paysage sportif courtraisien. “Buurtsport Kortrijk” propose chaque jour une offre d’activités sportives et ludiques dans les quartiers fragilisés de Courtrai. Le club de première division soutient cette initiative en mettant à profit le rayonnement de sa première équipe pour encourager les enfants et les jeunes à pratiquer le sport de manière permanente. Et ce entre autres par une présence assidue à des activités fort accessibles et par un accompagnement des jeunes vers le circuit sportif régulier. Cela signifie concrètement que le KV Kortrijk invite les jeunes à des exposés, à la journée des supporters, à des tournois de foot pour la jeunesse, à des journées de formation et à une visite du stade. La collaboration avec l’organisation “Buurtsport Kortrijk” a par ailleurs résulté en une série d’initiatives plus vastes telles qu’une journée de rencontre Met een actief peterschap over Buurtsport Kortrijk helpt KVK de bestaande werking naar een hoger niveau te tillen en de organisatie structureel te verankeren binnen het Kortrijkse jeugd- en sportlandschap. Buurtsport Kortrijk zorgt voor een dagelijks aanbod aan sport en spel in de Kortrijkse aandachtswijken. De eersteklasser steunt dit initiatief door de uitstraling van het eerste elftal aan te wenden als stimulator om kinderen en jongeren blijvend tot sporten aan te zetten. Dit onder andere door frequent aanwezig te zijn op laagdrempelige activiteiten en door jongeren te begeleiden naar het reguliere sportcircuit. Concreet betekent dit dat KV Kortrijk de buurtsportjongeren uitnodigt voor spreekbeurten, de fandag, jeugdvoetbaltornooien, vormingsdagen en een stadionbezoek. De samenwerking met Buurtsport Kortrijk leidde ook tot enkele grotere initiatieven als een internationale buurtsporttrefdag en de Streetie, een dag waarop de verschillende jeugdorganisaties van de stad zich voorstellen. Als beloning voor hun inspanningen krijgen de jongeren regelmatig tickets voor de thuismatchen. KV Kortrijk presenteert zich zo als de ideale Parrainage de projets sport de proximité Peterschap over buurtsportprojecten 24
  • Le KV Courtrai accorde non seulement beaucoup d’importance à l’aspect sportif, mais aussi aux éléments sociaux du football.Au KV Courtrai cet engagement se traduit dans le projet social KortRIJK aanVoetbal (Courtrai, Riche en Foot), où on a développé un grand réseau social avec les différentes instances. En collaboration avec ces organisations partenaires nous essayons d’atteindre TOUS les groupes de la population et de les impliquer dans les activités du KV Courtrai : les personnes ayant une déficience mentale ou physique, les allochtones, les jeunes sportifs du quartier, … tous reçoivent du KV Courtrai toutes les opportunités de vivre le football à fond ! Un autre aspect …. Les stades modernes contribuent à la sécurité des supporters. Parfois ces adaptations entraînent toutefois des billets plus chers, voire parfois trop chers pour certains.Ainsi nous essayons d’introduire à nouveau le principe des ‘pourtours’ (= des billets bon marché) afin de ne pas perdre le lien avec les dits supporters-ouvriers. Ici aussi il s’agit d’un élément lié directement au football comme vecteur social. Joseph Allijns Président Community manager: PolVervaecke en Robin Haek Mail: pol.vervaecke@kvk.be en robin.haek@kvk.be Url: www.kvk.be Une cellule communautaire Een communitycel Veiligheid en communitywerking hebben meerdere raakpunten. Denken we maar aan allerlei preventiemaatregelen en acties voor G-supporters en toegankelijkheid van het stadion die tot het domein van de communitywerking behoren. Soms is de community manager en de veiligheidsverantwoordelijke een en dezelfde persoon.Teveel werk toch voor één man? Inderdaad, vandaar dat KV Kortrijk als eerste club opteerde voor een duobaan. DeVoetbalcel van Binnenlandse Zaken biedt die mogelijkheid via gesubsidieerde startbaners. Dankzij het startbaansysteem kon een jonge afgestudeerde bachelor sportmanagement instromen in de communitywerking van KVK. Het loon van de startbaner wordt terugbetaald door Binnenlandse Zaken.Twee weten meer dan één, dat is één voordeel. Bovendien ziet de Kortrijkse cel heel wat voordelen in de verstrengeling van veiligheid en communitywerking. De veiligheidschef wordt nu eenmaal au sérieux genomen in een voetbalclub, en dat opent makkelijker deuren naar bestuur, trainer en spelers. Anderzijds zijn de brandweer, politie en het Rode Kruis ook goed op de hoogte van de acties van de communitycel. KV Kortrijk hecht niet alleen veel belang aan het sportieve gedeelte, maar ook aan het sociale en maatschappelijke gedeelte van de voetbalwereld. Dit vertaalt zich bij KV Kortrijk met het sociale project KortRIJK aanVoetbal, waarbij men een groot sociaal netwerk uitgebouwd heeft met verschillende instanties. In samenwerking met deze partnerorganisaties proberen we ALLE bevolkingsgroepen aan te spreken en te betrekken bij het voetbalgebeuren van KV Kortrijk: Personen met een mentale of fysieke beperking, allochtonen, buurtsportjongeren enz. krijgen bij KVK alle kansen tot een optimale voetbalbeleving! Een ander aspect …. Moderne stadions dragen bij tot de veiligheid van de supporter. Die aanpassingen echter leiden tot verhoogde en soms niet langer betaalbare tickets. Het principe van ‘pour tous’ (= goedkope tickets) dient terug ingang te vinden ten einde de band met de supporter-arbeider, of hoe je het noemen wilt, niet te verliezen. Ook dit is een element direct gelieerd aan voetbal als sociale drager. Joseph Allijns Voorzitter La sécurité et l’action communautaire ont plusieurs points en commun. Songeons par exemple aux diverses mesures de prévention et aux actions en faveur des supporters G et de l’accessibilité du stade, qui relèvent du domaine de l’action communautaire. Il arrive que le community manager et le responsable de la sécurité soient la même personne. N’est-ce pas trop de travail pour un seul homme? Bien sûr, et c’est pourquoi le KV Kortrijk a été le premier club à opter en faveur d’un emploi partagé. La cellule football de l’Intérieur offre cette possibilité à travers des premiers emplois subsidiés. Grâce au système des premiers emplois, un jeune bachelier en management sportif a pu intégrer l’action communautaire du KVK. Le salaire lié au premier emploi est remboursé par l’Intérieur. Il y a plus dans deux têtes que dans une, voilà un premier avantage. En outre, la cellule courtraisienne voit de nombreux avantages dans ce mariage de la sécurité et de l’action communautaire. Il se fait que le chef de la sécurité est toujours pris au sérieux au sein d’un club de football, ce qui ouvre plus facilement les portes vers la direction, l’entraîneur et les joueurs. D’autre part, les pompiers, la police et la Croix Rouge sont bien au courant des actions de la cellule communautaire. 25
  • Afin de bannir de son stade l’agression physique et verbale, le Standard de Liège focalise sur des actions de sensibilisation axées principalement sur les nombreux jeunes qui font partie de l’arrière-ban du club. Les actions relatives au racisme et à la violence sont coordonnées par l’asbl Famille des Rouches. Chaque année, l’asbl met sur pied une série d’événements sociaux et culturels, va à la rencontre des jeunes et organise des sessions de conversation entre les jeunes, la police et les chauffeurs de bus. Le Standard de Liège entend mettre fin à la violence et au racisme et faire du stade un lieu où tout le monde se sent chez soi. Régulièrement, la police locale et les fancoaches du club se concertent. En outre, une charte du supporter a été conclue entre les supporters et le club, dans laquelle ces derniers s’engagent à adopter une attitude positive dans le stade. Sessions de conversation avec les jeunes Om het fysieke en verbale geweld uit zijn stadion te bannen focust Standard Luik zich op sensibiliseringsacties die zich voornamelijk richten op het grote aantal jongeren dat deel uitmaakt van de achterban van de club. De acties rond racisme en geweld worden gecoördineerd door de Famille des Rouches vzw. De vzw zet jaarlijks enkele sociale en culturele evenementen op poten, trekt de straat op om jongeren te ontmoeten en organiseert praatsessies tussen jongeren, politie en buschauffeurs. Standard Luik wil geweld en racisme geen enkele kans geven en van het stadion een plaats maken waar iedereen zich thuisvoelt. Op regelmatige basis vindt er overleg plaats tussen de lokale politie en de fancoaches van de club. Tussen de supporters en de club is er bovendien een supporterscharter afgesloten waarin de supporters zich engageren om een positieve houding aan te nemen binnen het stadion. Praatsessies met jongeren 26
  • Community manager: Olivier Smeets Mail: olismeets@standard.be Url: www.standard.be Conscient de son rôle social, le Standard de Liège développe aux côtés de laVille de Liège une action « Fan coaching » sous-tendue par des activités éducatives ciblant les jeunes supporters. Avec la « Famille des Rouches », le club structure le dialogue avec ses supporters et soutient les initiatives positives émergeant des tribunes (lutte contre le racisme…). Le club propose aussi une ouverture citoyenne vers la « Communauté » et élabore avec l’ASBL Fan coaching des activités orientées vers l’éducation (centre de soutien extra-scolaire), la culture (animations artistiques au stade), la jeunesse (tournois dans les quartiers), la coopération Nord- Sud (actions humanitaires en Afrique et Amérique Latine), le civisme (campagnes pour la propreté) et la réinsertion (présence au tournoi de mini foot de la prison de Lantin). Pierre François Manager Les supporters jouent un rôle majeur dans la vie du club au Standard. C’est logique quand on sait qu’ils sont de loin les plus ardents du pays. En 2001 déjà, l’asbl La Famille des Rouches fut créée au sein de club. Celle-ci coordonne non seulement les associations de supporters actives dans les 10 provinces, mais elle établit surtout le lien avec la communauté liégeoise et lance des actions sociales. La Famille est présidée par l’homme politique liégeois, Louis Smal. Les objectifs de La Famille ont été consignés dans une charte. On y lit notamment que l’association compte soutenir des actions sociales et qu’elle se refuse à toute forme de racisme et de xénophobie. Les supporters sont également au cœur des actions mises sur pied par La Famille. Le message positif du football se concrétise dans des journées des supporters concomitantes aux fêtes de quartier et aux fêtes des supporters. Le tout s’inscrit également dans le cadre d’un programme de fancoaching qui s’attaque avec succès à la violence des supporters dans la cité ardente. Lien entre les supporters et le quartier De supporters spelen een hoofdrol in het clubgebeuren bij Standard. Logisch ook als je weet dat de Luikse aanhang zonder concurrentie de vurigste van het land kan genoemd worden. In 2001 reeds werd in de schoot van de club de vzw La Famille des Rouches opgericht die niet alleen de supportersverenigingen in de 10 provincies overkoepelt, maar ook en vooral de link legt naar de Luikse community én sociale acties opstart. Voorzitter van La Famille is de Luikse politicus Louis Smal. De objectieven van La Famille werden in een charter neergeschreven. Daarin staat ondermeer dat de vereniging sociale acties zal ondersteunen en zich weerhoudt van elke vorm van racisme en xenofobie. In de acties die La Famille uittekent staan ook de supporters centraal. De positieve boodschap van het voetbal wordt vertaald in fandagen die aansluiten bij wijk- en supportersfeesten. Een en ander kadert ook in een Fancoaching programma waarbij het supportersgeweld in de Vurige Stede met succes werd aangepakt. Link tussen supporters en de wijk Standard Luik is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en daarom ontwikkelen wij samen met de stad Luik de actie ‘Fan coaching’, een educatief programma speciaal voor jonge supporters. Samen met de “La Famille des Rouches” onderhoudt de club een gestructureerde communicatie met zijn supporters en steunt ze positieve initiatieven uit de tribunes (strijd tegen racisme, …). De club probeert ook zoveel mogelijk mensen bij de sociale evenementen te betrekken en organiseert samen met de vzw Fan Coaching activiteiten rond thema’s als onderwijs (naschoolse ondersteuning), cultuur (artistieke activiteiten in het stadion), jeugd (tornooien in de buurt), samenwerking tussen Noord en Zuid (humanitaire acties in Afrika en Zuid-Amerika), burgerzin (campagnes voor netheid) en reïntegratie (aanwezigheid op een minivoetbaltornooi van de gevangenis van Lantin). Pierre François Manager 27
  • de l’équipe ont conduit à une amélioration manifeste des conditions de vie des participants. La plupart d’entre eux ont réussi à retrouver leur confiance en soi, à rétablir les contacts sociaux et à trouver du travail. Après leur campagne réussie au championnat du monde à Milan et au championnat d’Europe en Pologne, les “Lierse Boys” ont été reçu officiellement à la mairie de Lier. Le fait que dans le cadre de la « Belgian Homeless Cup », une petite ville comme Lier puisse se mesurer à des métropoles comme Bruxelles et Anvers est d’autant plus remarquable. Boys officieel ontvangen in het stadhuis van Lier. Dat een kleine stad als Lier in de Belgian Homeless Cup kan wedijveren met grootsteden als Brussel en Antwerpen, is des te opmerkelijker. Le Lierse est un des participants enthousiastes du projet « Belgian Homeless Cup ». En 2009, les « Lierse Boys » ont gagné la coupe et ils ont représenté notre pays à la « Homeless World Cup » à Milan. En 2010, ils ont remporté la deuxième place avec une nouvelle équipe, ce qui leur a valu un ticket pour le championnat européen en Pologne. Le projet “homeless” de Lier constitue un mix parfait entre les éléments social et sportif. L’action socio-éducative, le centre de jeunesse et l’éducation de rue ont joint leurs forces à celles du Lierse SL pour mettre en place ce projet d’activation. Les anciens joueurs et icônes du club, Chris Janssens et Nico Jansen, ont été mobilisés pour diriger les entraînements hebdomadaires et pour accompagner l’équipe au championnat du monde et au championnat d’Europe. L’encadrement et l’accompagnement social Lierse is een van de enthousiaste deelnemers aan het project Belgian Homeless Cup. In 2009 wonnen De Lierse Boys de Cup en vertegenwoordigden ons land op de Homeless World Cup in Milaan. In 2010 werden zij met een nieuwe ploeg tweede wat hen een ticket opleverde voor het EK in Polen. Het Lierse homeless project vormt de perfecte mix tussen de sociale en de sportieve component. Samenlevingsopbouw, jeugdcentrum en straathoekwerk werken er zij aan zij met Lierse SK om dit sociale activeringsproject uit te bouwen. Oud-spelers en iconen van de club, Chris Janssens en Nico Jansen, werden ingeschakeld om de wekelijkse trainingen te leiden en de ploeg te begeleiden op het WK en het EK. De omkadering en sociale begeleiding van het team leidde tot opmerkelijke verbetering van de levensomstandigheden van de deelnemers. De meeste van hen slaagden erin hun zelfvertrouwen terug te winnen, sociale contacten te herstellen én een job te vinden. Na hun succesvolle campagne op het WK in Milaan en het EK in Polen, werden De Lierse Homeless Cup Homeless Cup 28
  • Au SK Lierse, nous sommes convaincus que nous avons une responsabilité sociétale. Bien évidemment, une équipe de football se doit d’abord et avant tout de bien jouer au football. Mais notre rôle va bien plus loin que ça. Pour ce faire nous soutenons structurellement un certain nombre d’initiatives sociales dans la ville de Lier. Chez nous, nous prenons le terme « Stade Ouvert » à la lettre. Plusieurs associations Lieroises ont croisé notre chemin vers chez nous. Le centre d’hébergement De Stappaert, la collectivité des plus démunis Ons Gedacht, l’équipe de football des Lierse Homeless Boys, et toutes les écoles de Lier savent qu’ils peuvent compter sur nous. Pour de l’aide, du soutien, des locaux. Parce-qu’il faut que ce soit ainsi. Parce-que le football est à tout le monde ! Corneel De Ceulaer CEO Community manager: Katrien De Ceulaer Mail: katrien @lierse.com Url: www.lierse.com Une des figures phares de l’action Stade Ouvert est sans conteste le club de Lierse. C’est avec un enthousiasme contagieux qu’il assure son rôle sociétal. Il est également en bonne place au niveau de la communication. Ainsi, les activités communautaires des Pallieters sont à chaque fois relayées par la télévision locale « Lierse TV ». Tout ce qui concerne le club, y compris Stade Ouvert, est résumé une fois par semaine par “Lierse TV” dans un journal de 15 minutes. Les reportages peuvent également être regardés sur Exqi TV et sur la chaîne régionale RTV, ce qui représente une audience globale de quelque 25.000 personnes. « Lierse TV » a même accompagné une équipe (aux frais du club) à Milan et en Pologne afin d’y suivre la belle aventure de l’équipe homeless. « Le Lierse est un bloc de béton au milieu d’un quartier ouvrier. Nous prenons le concept Stade Ouvert à la lettre et nous ouvrons grand nos portes ». C’est ce que déclare le porte-parole du club, Terry Verbiest. Grâce à Lierse TV, les supporters sont bien familiarisés avec l’action communautaire du club, qui focalise surtout sur la vie sociale dans le quartier et dans les écoles avoisinantes. De notre reporter sur place 1906 2006 100 Een van de smaakmakers van het Open Stadion-gebeuren is ongetwijfeld Lierse. Het enthousiasme waarmee de club haar maatschappelijke rol opneemt werkt aanstekelijk. Ook op communicatief vlak scoort Lierse hoge ogen. Zo worden de community-activiteiten van de Pallieters steevast gevolgd door Lierse TV. Alles wat de club aangaat, en daar hoort ook Open Stadion bij, wordt wekelijks door Lierse TV samengevat in een nieuwsuitzending van 15 minuten. De reportages zijn ook te bekijken op Exqi TV en de regionale zender RTV wat een totaal kijkcijfer van circa 25.000 oplevert. Lierse TV ging zelfs (op kosten van de club) met een team mee naar Milaan en Polen om de capriolen van het succesvolle homeless team te volgen. “Lierse is een blok beton temidden van een arbeiderswijk. Open Stadion nemen wij letterlijk en wij smijten onze deuren open.” Aan het woord is Lierse woordvoerder Terry Verbiest. Dankzij Lierse TV zijn de Lierse supporters goed vertrouwd met de communitywerking van de club die vooral is toegespitst op het sociale leven in de wijk en de naburige scholen. Van onze reporter ter plaatse Bij SK Lierse zijn we er van overtuigd dat maatschappelijk ondernemen onze plicht is. Natuurlijk moet een voetbalploeg in de eerste plaats goed voetbal proberen te brengen. Maar onze rol gaat veel verder.Vandaar dat wij op structurele basis een aantal sociale initiatieven steunen in de stad Lier. Het begrip ‘Open Stadion’ nemen we hier letterlijk. Verschillende Lierse organisaties hebben hun weg naar ons gevonden. Opvangtehuis De Stappaert, de armenorganisatie Ons Gedacht, de voetbalploeg van de Lierse Homeless Boys, en alle Lierse scholen weten dat ze hier altijd terecht kunnen.Voor hulp, voor steun, voor lokalen. Omdat het zo moet.Want voetbal is van iedereen. Corneel De Ceulaer CEO 29
  • Chaque année, le Sporting de Lokeren donne l’occasion à une dizaine personnes de bénéficier de l’article 60 (emploi subsidié via le CPAS pour les ayants droit à l’intégration sociale ou pour les ayants droit à une aide sociale financière) et de prendre un nouveau départ sur le marché du travail. Les personnes sélectionnées parcourent un stage d’un an au Sporting, où elles sont associées activement au fonctionnement quotidien du club de première division. Entretien du terrain, travaux de peinture et travail administratif, voilà un choix d’activités permettant de relever le niveau de culture générale et celui des aptitudes techniques des intéressés et de faciliter ainsi leur transition vers le marché du travail. L’accompagnement sur le lieu de travail est aux mains des collaborateurs du Sporting de Lokeren eux-mêmes. Le CPAS se charge du paiement du salaire. En offrant un environnement de travail à des clients du CPAS, le Sporting de Lokeren essaie d’apporter sa contribution à la réinsertion de ces personnes dans la société. Et non sans succès, puisque pas moins de cinq personnes d’une première session de huit participants ont réussi à décrocher un contrat de travail normal. Emploi subsidié via le CPAS Sporting Lokeren geeft jaarlijks een tiental personen de kans om via art. 60 (een gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW voor rechthebbenden op maatschappelijke integratie of voor rechthebbenden op financiële maatschappelijke bijstand) een nieuwe start te nemen op de arbeidsmarkt. De geselecteerden lopen één jaar stage op Sporting waar ze actief ingezet worden in de dagelijkse werking van de eersteklasseclub. Terreinonderhoud, schilderen en administratief werk zijn maar enkele van de klusjes die de algemene vorming en technische vaardigheden van de personen naar een hoger niveau tillen én de overgang naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken. De werkplaatsbegeleiding ligt in handen van de medewerkers van Sporting Lokeren zelf. Het OCMW zorgt voor de uitbetaling van het loon. Met het aanbieden van een werkvloer voor OCMW-cliënten tracht Sporting Lokeren zijn steentje bij te dragen aan de reïntegratie van deze personen in de maatschappij. Met succes overigens, uit een eerste sessie met acht deelnemers stroomden liefst vijf personen door naar een regulier arbeidscontract. Gesubsidieerde tewerkstelling via OCMW 30
  • Le but du Sporting Lokeren est , grace à nos actions sociétales, d’atteindre une plus grande partie de la population de Lokeren. Le football n’est pas seulement une histoire de victoire ou de défaite au niveau sportif. Nous pensons également pouvoir jouer un rôle important au niveau sociétal. Notre collaboration avec les CPAS locaux et environnants nous donne la possibilité de marquer des points à ce niveau.A notre manière, nous tentons d’offrir une nouvelle chance sur le terrain de l’emploi à un certain nombre de personnes. L’accompagnement et le suivi de ces « collaborateurs » prend du temps, de l’énergie, mais donne une grande satisfaction à tout le monde en fin de parcours. Roger Lambrecht Président Het is de bedoeling van Sporting Lokeren om, met onze maatschappelijke acties, een ruimer deel van onze Lokerse inwoners te bereiken.Voetbal is niet enkel op sportief vlak een zaak van winnen of verliezen, maar ook op maatschappelijk vlak denken wij een belangrijke rol te kunnen vervullen. Onze samenwerking met de plaatselijke en omliggende OCMW’s geven ons een ideaal draagvlak om hierin te scoren. Op onze manier trachten wij een aantal mensen een nieuwe kans te bieden om hun plaats op de werkvloer terug te vinden. De begeleiding en opvolging van deze “medewerkers” neemt heel wat tijd en energie in beslag, maar geeft iedereen een grote voldoening op het einde van de rit. Roger Lambrecht Voorzitter Community manager: RomainVan Schoor Mail: romain.vanschoor@sporting.be Url: www.sporting.be L’apport actif des sponsors Cruciaal in de tewerkstellingsprojecten van Sporting Lokeren is de samenwerking met de sponsors van de club. Enerzijds zorgen sponsors voor materiaal en werkkledij voor diegenen die een voortraject afleggen in de schoot van de club. Dat kan gaan van een emmer en dweil tot veiligheidsschoenen. Anderzijds treedt de club op als tussenpersoon bij de doorstroming van de artikel 60’ers naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo organiseert Lokeren ondermeer een jobbeurs waar sponsors en kandidaat werknemers met elkaar in contact kunnen treden. Firma’s nemen ook rechtstreeks contact met de club wanneer ze personeel willen aanwerven om na te gaan of er geen geschikte kandidaten in het vat liggen. De club zal de kandidaten screenen en eventueel voorstellen aan de sponsor. Zij helpt bij het opstellen van een cv en bereidt de kandidaten voor op een eventueel sollicitatiegesprek. “We zijn een niet onbelangrijk tussenpersoon want als wij iemand voorstellen, dragen we ook een deel verantwoordelijkheid”, klinkt het. Een prima voorbeeld van hoe het zakelijke en het sociale met elkaar kunnen rijmen. De actieve inbreng van de sponsors Ce qui est essentiel dans les projets d’emploi du Sporting de Lokeren, c’est la collaboration avec les sponsors du club. D’une part, ceux-ci fournissent le matériel et les vêtements de travail des personnes qui suivent un trajet préparatoire au sein du club. Il peut s’agir d’un seau, d’une serpillière ou de chaussures de sécurité. D’autre part, le club fait office d’intermédiaire dans le cadre de la transition des personnes « article 60 » vers le marché du travail régulier. Ainsi, le club de Lokeren organise notamment une foire à l’emploi où les sponsors et les demandeurs d’emploi peuvent entrer en contact. Les firmes contactent aussi directement le club lorsqu’elles souhaitent recruter du personnel pour voir si la réserve ne comporte pas de candidats valables. Le club évalue les candidats et les présente éventuellement au sponsor. Il aide à établir un cv et prépare les candidats à un éventuel entretien d’embauche. “Nous sommes un intermédiaire non sans importance, car, lorsque nous proposons quelqu’un, nous assumons également une part de responsabilité”, déclare-t-on. Voilà un bel exemple de connivence entre le social et le monde professionnel. 31
  • Chaque été, pendant tout un mois, quelque 50 détenus de la prison de Malines se disputent la Hattrick Cup. La finale est un vrai happening auquel assistent les joueurs et les dirigeants du KV et du RC Mechelen. “Si on pouvait faire abstraction des murs, cela pourrait être un tournoi de football normal”, témoigne Max Biset, joueur du Malinwa. Le sport en prison est évidemment plus qu’un jeu de ballon. Il s’agit de fair-play, de respect des règles et de l’arbitre, d’un travail d’équipe. “Grâce au football, nous pouvons transformer notre énergie négative en énergie positive”, déclare un des détenus. Des études ont montré qu’une offre solide de sport et de culture est de nature à réduire le nombre de tentatives d’évasion et de suicide en prison. A la demande de la direction de la prison, le projet a entre-temps acquis un caractère durable. Chaque vendredi après-midi, la cour intérieure de la maison d’arrêt malinoise est le théâtre d’entraînements de foot. A cet égard, Hattrick a recruté 6 entraîneurs parmi les équipes de jeunesse auprès du KV et du RC Mechelen. Iedere zomer strijden zowat 50 gedetineerden in de gevangenis van Mechelen gedurende een volle maand om de Hattrick Cup. De finale is een heuse happening die wordt bijgewoond door spelers en bestuursleden van KV en RC Mechelen. “Als je de muren wegdenkt, zou het een ‘normaal’ voetbaltornooi kunnen zijn”, getuigt Malinwa-speler Max Biset. Sport in de gevangenis is natuurlijk meer dan een spel met de bal. Het gaat om fairplay, omgaan met regels, luisteren naar de scheidsrechter, teamvorming. “Dankzij voetbal kunnen we negatieve energie omzetten in positieve energie”, zo drukt een van de gedetineerden het uit. Onderzoek heeft uitgewezen dat een degelijk aanbod aan sport en cultuur het aantal uitbraak- en zelfmoordpogingen in de gevangenis kan terugdringen. Het project heeft inmiddels op vraag van de gevangenisdirectie een duurzaam karakter gekregen. Iedere vrijdagnamiddag worden nu voetbaltrainingen gegeven op de binnenkoer van het Mechelse arresthuis. Hattrick heeft daarvoor 6 trainers gerekruteerd onder de jeugdteams bij KV en RC Mechelen. Jailhouse Foot Jailhouse Foot 32 © An Rogier
  • “Le FC Malines est un club qui entretient une relation chaleureuse avec ses supporters. L’opération de sauvetage en 2003 n’a fait que renforcer le lien entre le club et les supporters. Sans ses supporters, le FC Malinois n’existerait même plus.Vu cette forte cohésion sociale il est logique que le club prête beaucoup d’attention à sa mission sociale. Notre cellule sociale s’engage fortement envers les groupes à risques, comme les jeunes ayant des problèmes à l’école, les familles défavorisées, les allochtones, les sans-abri, les personnes ayant des déficiences, … et elle veut surtout arriver à une approche axée sur le résultat. L’intégration sociale et l’accès au marché de l’emploi ont toujours été des objectifs très importants de nos activités sociales.” Johan Timmermans Président Community manager: HenkVan Nieuwenhove Mail: henk.van.nieuwenhove@gmail.com Url: www.mechelsehattrick.be C’est notamment sous l’impulsion des édiles locaux que l’action communautaire des clubs de football malinois a été intégrée dans une asbl faîtière “Mechelse Hattrick”. Lorsque l’organisation “Straathoekwerk” a soumis la demande visant à mettre sur pied une équipe de football homeless, un problème se présenta: aucun subside n’était disponible pour ce projet. C’est alors que Hattrick s’est mis à la recherche de partenaires: des organisations pouvant aider à porter le projet et des sponsors pouvant contribuer à son financement. En moins de deux, une vingtaine d’entrepreneurs éthiques et de commerçants enthousiastes furent trouvés prêts à apporter leur contribution. De cette manière, le projet se voit automatiquement ancré non seulement dans le tissu social de la ville, mais également dans le monde commercial et entrepreneurial, ce qui lui confère un élan supplémentaire. FC Hattrick – le nom de la formation jaune- verte – atteint désormais 60 SDF et met ainsi en évidence la problématique de la pauvreté à Malines. En 2010, le projet fut couronné du prix social de la Belgian Homeless Cup. Et tout cela, sans un euro d’impôt! Autofinancement Mede onder impuls van het stadsbestuur is de communitywerking van de Mechelse voetbalclubs ondergebracht in een overkoepelende vzw Mechelse Hattrick. Toen Straathoekwerk kwam aankloppen met de vraag om een homeless voetbalteam op te richten, deed zich een probleem voor: er waren voor dit project geen subsidies voorhanden. Hattrick is toen de boer op gegaan om partners te vinden: organisaties die het project mee kunnen dragen én sponsors die het mee kunnen helpen financieren. In een mum van tijd werden een 20-tal ethische ondernemers en enthousiaste middenstanders gevonden die hun steentje bijdragen. Op die manier wordt het project automatisch verankerd, niet alleen in het sociale weefsel van de stad maar ook in de commerciële en de bedrijfswereld, waardoor het een extra schwung krijgt. FC Hattrick – zo heet de geelgroene formatie – bereikt nu 60 thuislozen en zet de armoedeproblematiek in Mechelen op de kaart. Het project werd in 2010 bekroond met de sociale prijs van de Belgian Homeless Cup. Dat alles zonder één euro belastinggeld. Zelffinanciering KV Mechelen is een club met een warm supportershart. De reddingsactie in 2003 heeft de band tussen club en supporters alleen maar versterkt. Sterker nog, zonder zijn supporters zou Malinwa vandaag niet eens meer bestaan.Vanuit die sterke sociale cohesie is het dan ook logisch dat de club veel aandacht besteedt aan zijn maatschappelijke opdracht. Onze communitycel zet sterk in op kansengroepen, zoals jongeren met leerproblemen, kansarme gezinnen, allochtonen, thuislozen, personen met een beperking… en wil vooral resultaatgericht werken. Sociale activering, toeleiding tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke integratie staan steeds voorop in de doelstellingen van onze communitywerking. Johan Timmermans Voorzitter 33 ©Yasmine Bruyenne
  • Par le passé, le STVV s’est toujours mobilisé activement en faveur des personnes socialement faibles et ces actions sont le plus souvent nées spontanément à partir du groupe de joueurs lui-même. Et on continue à poursuivre dans la même voie. L’attention se porte en grande partie sur les personnes marginalisées. Lors d’hivers rudes, les joueurs distribuent des colis de vivres aux économiquement faibles de la ville. Un autre groupe cible est constitué par les demandeurs d’asile, qui sont associés à l’organisation des matchs en tant que gardiens de parking et affectés à l’entretien du stade. A cet égard, le STVV a mis sur pied un projet en collaboration avec Fedasil. Les joueurs rendent aussi régulièrement visite à la section des enfants de l’hôpital Saint-Joseph. Pendant la période de Noël, le délégué de l’équipe joue alors le rôle du Père Noël. Les joueurs restent de longues heures à l’hôpital distribuant généreusement des colis provenant du fanshop du club. Des moments bien agréables pour les enfants obligés souvent à de longs séjours à l’hôpital. Actions spontanées In het verleden heeft STVV zich altijd actief ingezet voor sociaal zwakkeren en deze acties kwamen meestal spontaan tot stand vanuit de spelersgroep zelf. Die lijn wordt tot op vandaag doorgetrokken. Veel aandacht gaat naar de onderkant van de samenleving. Tijdens strenge winters gaan de spelers op pad om voedselpakketten uit te delen aan de minderbedeelden in de stad. Andere doelgroep zijn de asielzoekers die betrokken worden bij de wedstrijdorganisatie als parkingwachters en ingezet worden bij het onderhoud van het stadion. STVV zet hiervoor een project op in samenwerking met Fedasil. De spelers brengen ook geregeld een bezoekje aan de kinderafdeling van het Sint-Jozefziekenhuis. Vaak gebeurt dat in de kerstperiode, met de ploegafgevaardigde in de rol van kerstman. De spelers blijven dan urenlang in het ziekenhuis en delen kwistig pakjes uit die afkomstig zijn uit de STVV- fanshop. Prettige momenten zijn dat voor de kinderen die vaak lange tijd in het ziekenhuis verblijven. Spontane acties 34
  • Mon ambition est de faire en sorte que toutes les personnes du monde aient un revenu de base. Puisqu’il semble impossible de réaliser ce rêve, j’essaie d’offrir de beaux moments aux supporters du Saint-Trond et de montrer le bon exemple avec notre club (ne pas tricher, courtoisie, donner des opportunités aux jeunes) . Roland Duchatelet Président Community manager: Philippe Bormans Mail: philippe@stvv.net Url: www.stvv.com Comparé aux pays voisins, l’action communautaire a été lancée relativement tard dans notre pays. Dans les années quatre-vingt, on a vu naître en Grande- Bretagne le phénomène des clubs de football implantés dans des quartiers paupérisés où les problèmes sociaux et le hooliganisme étaient légion. Grâce à l’initiative Football in the Community, on est parvenu à jeter un pont vers les quartiers défavorisés et à bannir peu à peu la violence au football. Aux Pays-Bas, la fondation Meer dan Voetbal a très vite suivie. Si Stade Ouvert est un phénomène beaucoup plus récent, cela ne signifie pas pour autant que, pendant tout ce temps, nos clubs sont restés insensibles à la problématique sociale de leur arrière-ban. Les clubs limbourgeois en constituent sans doute le meilleur exemple. Ils étaient pour ainsi dire un avec leur base sociale. Cet ancrage dans le tissu social se fait sentir jusqu’aujourd’hui et donne lieu, dans de nombreux cas, à une action communautaire spontanée inspirée par les joueurs. Un avec la base sociale In ons land is men relatief laat gestart met communitywerking, in vergelijking met de buurlanden. In de jaren 1980 ontstond het fenomeen in Groot-Brittannië waar de voetbalclubs vaak ingebed zijn in een verpauperde buurt met veel sociale problemen en hooliganisme als gevolg. Dankzij Football in the Community is men erin geslaagd een brug te slaan naar de sociaal achtergestelde wijken en gaandeweg het voetbalgeweld terug te dringen. In Nederland volgde al spoedig de Stichting Meer dan Voetbal. Is Open Stadion een veel jonger fenomeen, dan betekent dat niet noodzakelijk dat onze clubs al die tijd ongevoelig bleven voor de sociale problematiek van de achterban. De Limburgse clubs zijn daar allicht het beste voorbeeld van. Deze clubs waren als het ware vergroeid met hun sociale ondergrond. Die verankering in het sociale weefsel laat zich tot vandaag gevoelen en leidt in vele gevallen tot spontane communitywerking met de spelers als inspirator van de acties. Vergroeid met de sociale ondergrond Mijn ambitie is er voor te zorgen dat iedereen op de wereld een basis-inkomen heeft. Gezien dit niet lijkt te lukken, probeer ik de supporters van STVV mooie momenten met deze schitterende club te bezorgen. daarnaast ook met STVV een voorbeeldrol in het voetbal te geven (niet valsspelen, hoffelijkheid, jeugd kansen geven). Roland Duchatelet Voorzitter 35
  • Des études ont montré qu’à partir de l’âge de 28 ans, les femmes assistent beaucoup moins souvent aux matchs du fait qu’elles restent à domicile pour garder les enfants. C’est justement cette catégorie de femmes qui constitue un catalyseur important pour empêcher leurs partenaires de faire du tapage dans le stade. En effet, les fauteurs de troubles s’avèrent être à chaque fois des gars âgés entre 30 et 35 ans. La garderie au football constitue un bel exemple de ce que l’action communautaire et la prévention sécuritaire peuvent aller de pair. 35 te zijn. De voetbalcrèche is een mooi voorbeeld van hoe communitywerking en veiligheidspreventie hand in hand kunnen gaan. L’action communautaire peut parfois revêtir un caractère fort original, ce que Zulte Waregem prouve avec sa garderie pour enfants de moins de cinq ans. De cette manière, le club entend montrer qu’il est respectueux de la vie familiale et s’attaquer au machisme de certains supporters excités. Le raisonnement est le suivant : grâce à la prise en charge des enfants, les jeunes mères seront plus enclines à accompagner leur partenaire, ce qui sera de nature à calmer quelque peu les têtes brûlés parmi les supporters. Les petits sont accueillis à la garderie deux heures avant le match jusqu’à une heure après celui-ci. La prise en charge ne se fait pas dans le stade, mais dans un centre pour enfants situé dans les environs. Les parents paient 6 euros par enfant. Des bénévoles sont recrutés pour assurer la prise en charge. Garderie pour enfants Dat een communitywerking ook heel origineel uit de hoek kan komen, bewijst Zulte Waregem met zijn kinderopvang voor kleintjes tot vijf jaar. Op die manier wil de club zich gezinsvriendelijk opstellen én het haantjesgedrag van verhitte supporters aanpakken. De redenering is als volgt: dankzij de kinderopvang zullen de jonge moeders makkelijker meekomen en zullen de heethoofden onder de achterban zich wat meer gedeisd houden. De ukjes kunnen in de crèche terecht van twee uur voor de match tot één uur na de match. De opvang gebeurt niet in het stadion, maar in een nabijgelegen Kindercentrum. De ouders betalen per kind 6 euro. Voor de opvang worden vrijwilligers gerekruteerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen vanaf hun 28ste veel minder naar het voetbal gaan en thuisblijven om voor de kindjes te zorgen. Juist die vrouwen vormen een belangrijke katalysator om te beletten dat hun mannen in het stadion door het lint gaan. De herrieschoppers blijken immers keer op keer kerels tussen 30 en De kindercrèche 36
  • Le SV Zulte Waregem est le club familial par excellence. C’est pourquoi le club veut aussi assumer ses responsabilités au niveau social. L’Essevee peut, en tant que club, jouer le rôle de catalyseur pour son environnement. Notre présence régionale nous permet de soutenir et de développer divers projets sociaux et éducatifs. Des exemples : les initiatives telles que la campagne anti-tabac, le coup d’envoi des vacances, les sports pour les personnes ayant un handicap, les crèches pour enfants, les projets de prévention de la criminalité chez les jeunes, les associations de quartier et l’esprit d’équipe. Nous tenons aussi à mettre en pratique notre concept de base ‘Grensverleggend’ (Reculer les bornes) dans le domaine social.Avec vous, grâce à vous et pour vous. Willy Naessens, Président Community manager: Johan Deschuymere Mail: security@essevee.be Url: www.essevee.be Ce qui singularise l’approche du Zulte Waregem, c’est qu’elle place la femme au cœur de l’action communautaire. En attirant les jeunes mères au stade, on entend réduire l’agression dans les tribunes. C’est pourquoi le Zulte Waregem mise sur une action communautaire respectueuse de la famille et de la femme. La garderie pour enfants en constitue un parfait exemple. Théoriquement, l’offre s’adresse exclusivement aux supporters du club local, mais, lors de derbys régionaux, on s’écarte parfois de la règle en prenant également en charge les petits de l’équipe visiteuse. La féminisation du public de foot est une des tendances les plus frappantes des dernières années. Le football féminin est en progression et de nombreuses jeunes femmes ont trouvé le chemin du stade, ce qui conduit apparemment à adoucir les mœurs. Comme l’action communautaire et la prévention sécuritaire sont intiment liées, on sent qu’il n’est pas sans importance d’également focaliser sur le public féminin dans les tribunes. Ce sont finalement elles, les mères de la future génération de supporters ! Les femmes dans les tribunes Opmerkelijk aan de aanpak van Zulte Waregem is dat de vrouw volop in de kijker wordt geplaatst in de communitywerking. Door jonge moeders naar het stadion te lokken wil men de agressie in de tribunes verminderen. Daarom zet Zulte Waregem in op een gezinsvriendelijke en vrouwvriendelijke communitywerking. De kindercrèche is daar een uitstekend voorbeeld van. In de regel geldt het aanbod uitsluitend voor de aanhangers van de thuisploeg, maar bij streekderby’s wil men daar wel eens van afwijken door ook de kleuters van de bezoekende ploeg op te vangen. De vervrouwelijking van het voetbalpubliek is een van de opvallende tendensen van de afgelopen jaren. Het vrouwenvoetbal zelf is eveneens in opgang. Maar tevens hebben heel veel jonge dames de weg naar het voetbal gevonden, wat blijkbaar leidt tot een verzachting van de zeden. Vermits communitywerking en veiligheidspreventie met elkaar verstrengeld zijn, zegt het buikgevoel dat het niet onbelangrijk is om ook te focussen op het vrouwelijke publiek in de tribunes. Zij zijn ten slotte de moeders van de toekomstige generatie supporters! Vrouwen in de tribunes SV Zulte Waregem is dé familieclub bij uitstek. Daarom wil de club ook op maatschappelijk vlak zijn rol terdege opnemen. Essevee kan als club een katalysator zijn voor zijn omgeving. Onze sterke regionale uitstraling laat ons toe verschillende sociale en educatieve projecten te steunen of te ontwikkelen. Initiatieven als de antirookcampagne, de vakantieaftrap, G-sport, de kindercrèche, het scholenadoptieplan, het buurtcomité en teamspirit zijn daar voorbeelden van. Onze baseline ‘Grensverleggend’ wil de club ook in de toekomst verder in de praktijk brengen op sociaal vlak. Met u, door u, voor u. Willy Naessens, Voorzitter 37
  • l’absentéisme. Le « KA De Beeltjens » fut même pointé comme exemple type d’une école qui parvient à se profiler vis-à-vis des élèves en s’associant à un partenaire privé. Toute une performance tant pour l’école, que pour le KVC Westerlo. partner. Een hele prestatie voor zowel school als KVC Westerlo. Dans son action communautaire, le KVC Westerlo focalise surtout sur l’enseignement et l’emploi. Un des projets les plus retentissants est la collaboration avec l’athénée royal « De Beeltjens ». Grâce à ce projet, l’école est parvenue à résoudre son problème d’image et à générer un rayonnement positif. L’école “De Beeltjens” traînait une mauvaise réputation et voyait son nombre d’élèves fondre comme neige au soleil. Afin de casser cette spirale négative, l’école a conclu un accord de collaboration avec le KVC Westerlo. Le club, qui a pris cette tâche à cœur, a mis son infrastructure à disposition, a permis aux élèves de s’entraîner à côté des joueurs de la première équipe et a associé l’école à l’organisation des matchs de celle-ci. Très vite, la collaboration s’est avérée avoir une influence fort positive sur les jeunes, particulièrement sur le plan de la discipline et de la motivation, ce qui a fait augmenter les chances de réussite et diminuer Un cas d’école KVC Westerlo focust in zijn communitywerking vooral op onderwijs en tewerkstelling. Een van de meest spraakmakende projecten is de samenwerking met het Koninlijk Atheneum De Beeltjens. Dankzij het project slaagde de school erin haar imagoprobleem te dumpen en een positieve uitstraling te genereren. De Beeltjens had een slechte naam en zag het aantal leerlingen zienderogen achteruitgaan. Om die negatieve spiraal om te buigen, sloot de school een samenwerking af met KVC Westerlo. De club nam die taak ter harte, stelde haar infrastructuur ter beschikking, liet de leerlingen toe te trainen vlak naast de spelers van het eerste elftal, en betrok de school bij de ganse organisatie rond de wedstrijden van het eerste elftal. De samenwerking bleek al gauw een zeer positieve invloed te hebben op de jongeren, vooral naar discipline en motivatie, waardoor de slaagkansen verhoogden en het spijbelgedrag afnam. KA De Beeltjens werd zelfs uitgeroepen tot typevoorbeeld van hoe een school zich kan profileren richting leerlingen door zich te linken aan een privé- Een schoolvoorbeeld 38
  • KVC Westerlo veut offrir grâce à sa plateforme sociale des opportunités aux moins favorisés et à ceux qui ont besoin d’un coup de pouce. Un club de football tel que KVC Westerlo reçoit beaucoup de la communauté et souhaite en retour faire le nécessaire en faveur de la société. Notre club porte une attention particulière à ce volet social qui gagne en importance chaque année. Nous souhaitons continuer sur cette lancée, indépendamment des résultats sportifs. Herman Wijnants, Président KVC Westerlo wil via zijn sociaal platform ook kansen bieden aan hen die het vaak minder getroffen hebben, voor hen die een helpende hand kunnen gebruiken. Een voetvalclub als KVC Westerlo krijgt zeer veel van de gemeenschap, maar wil op haar beurt ook veel terugdoen richting maatschappij. Deze sociale pijler staat in onze club hoog aangeschreven en wint nog elk jaar aan belang.Wij willen op deze weg blijven verder gaan ongeacht het sportief resultaat. Herman Wijnants, Voorzitter Community manager:WimVan Hove Mail: wim.vanhove@kvcwesterlo.be Url: www.kvcwesterlo.be Sous la devise « Le KVC Westerlo, un club à la fibre sociale », le club campinois a édité une belle brochure de 26 pages, bien écrite et richement illustrée. La communication est essentielle pour transmettre le message de l’action communautaire au grand public. La brochure offre un bel aperçu de la multitude de projets mis sur pied par Westerlo, que ce soit dans le voisinage ou dans des pays lointains d’Afrique. « Un club de foot comme le KVC Westerlo reçoit beaucoup de la société, mais veut à son tour rendre pleines de choses à celle-ci », peut on lire dans l’avant-propos. Et il ne s’agit vraiment pas de paroles creuses. En témoigne le solide dossier que Westerlo peut mettre sur la table, de football G à l’accompagnement scolaire en passant par le coaching à l’emploi, de SOS Villages des enfants en Afrique du Sud à l’académie de football au Niger. Dans toutes ces histoires, le lien avec le club et avec les joueurs de la première équipe apparaît clairement. Ils constituent l’enseigne d’une action communautaire efficace. La brochure s’adresse aux supporters aussi bien qu’aux partenaires commerciaux du club. Recueil de projets Onder de hoofding “KVC Westerlo: sociaal bewogen club” heeft de Kempense club een dijk van een brochure uitgegeven, 26 pagina’s dik, vlot geschreven en mooi geïllustreerd. Communicatie is van levensbelang om de boodschap van de communitywerking over te brengen naar het grote publiek. De brochure geeft een mooi overzicht van de veelheid van projecten die Westerlo in het leven heeft geroepen, zowel in de buurt als in verre Afrikaanse landen. “Een voetbalclub als KVC Westerlo krijgt zeer veel van de gemeenschap, maar wil op haar beurt ook veel terugdoen richting de maatschappij”, zo luidt het in het voorwoord. Dat deze woorden geen dode letter zijn, mag blijken uit het stevige dossier dat Westerlo op tafel kan leggen, van G-voetbal tot studiebegeleiding en jobcoaching, van SOS Kinderdorpen in Zuid-Afrika tot de voetbalacademie in Nigeria. In al die verhalen is de link met de club en de spelers van het eerste elftal duidelijk zichtbaar. Zij vormen het uithangbord van een goede communitywerking. De brochure is zowel gericht naar de supporter als naar de businesspartner van de club. Projecten gebundeld 39
  • Url: www.rafc.be Le R. Antwerp F.C. porte le travail dans son cœur. Depuis quelques années, le club de foot le plus ancien du pays, prépare des jeunes chômeurs, des allochtones et des personnes peu scolarisées au marché du travail. Dans le cadre du projet “Dug Out”, une équipe de sept demandeurs d’emploi contribue à l’entretien et à l’embellissement du stade. Travaux d’entretien, de jardinage, de peinture et de métallurgie, voilà l’essentiel des tâches réalisées par l’équipe. Celles-ci augmentent les compétences techniques et sociales des demandeurs d’emploi, ce qui leur facilite l’accès à une autre formation ou à un travail régulier. Après une année d’accompagnement au sein du club, commence la recherche d’un emploi stable, ce en collaboration avec “Werkvormm”, une asbl qui essaie d’intégrer les gens dans un processus de travail social ou économique au moyen de formations et de projets d’expérience au travail. Chaque année, le stade est également le théâtre d’une foire à l’emploi où les entreprises du coin présentent leurs vacances d’emploi. Par le biais des supporters, les intéressés sont invités à venir visiter cette foire. Grâce à ce passage par le stade du “Bosuil”, de nombreux demandeurs d’emploi ont trouvé le chemin du travail. Tremplin vers le marché du travail Opstap naar de arbeidsmarkt R. Antwerp F.C. heeft een hart voor werk. Sinds enkele jaren stoomt de oudste voetbalclub van het land werkloze jongeren, allochtonen en laaggeschoolden klaar voor de arbeidsmarkt. Via het Dug Out- project draagt een zevenkoppige ploeg van werkzoekenden haar steentje bij tot het onderhoud en de verfraaiing van het stadion. Schoonmaken, groenzorg, schilderen en metaalbewerking vormen het leeuwendeel van het takenpakket en vergroten de technische en sociale competenties van de werkzoekenden. Dit vergemakkelijkt hun verdere doorstroming naar een andere opleiding of vast werk. Na een jaar begeleiding op de club begint die zoektocht naar een vaste job, dit in samenwerking met Werkvormm, een vzw die mensen door middel van opleidingen en werkervaringsprojecten tracht in te schakelen in een sociaal of economisch arbeidsproces. Ieder jaar kunnen werkzoekenden ook terecht in het stadion voor een jobbeurs waarop de bedrijven uit de omgeving hun vacatures voorstellen. Via de supporters worden geïnteresseerden uitgenodigd voor een bezoekje aan de beurs. Via een ommetje langs het Bosuilstadion vonden in het verleden al heel wat werkzoekenden hun weg naar de arbeidsmarkt. 40
  • En tant que club, nous sommes conscient qu’à côté de notre rôle sportif et commercial, nous avons une responsabilité au niveau sociétal. Avec nos différents partenaires sociaux, nous essayons de répondre un maximum aux besoins de la communauté ! Le football signifie bien plus que 90 minutes entre deux lignes blanches… Melchior Roosens, Président Als club zijn we ons niet enkel bewust van onze sportieve en commerciële taak, maar zeker ook van onze verantwoordelijkheid op maatschappelijk vlak. Samen met verschillende lokale partners spelen we zoveel mogelijk in op de noden van de gemeenschap! Voetbal betekent veel meer dan de 90 minuten tussen die witte lijnen... Melchior Roosens, Voorzitter Community manager:Vincent Kiekeman Mail: vincent.kiekeman@waasland-beveren.be Url: www.waasland-beveren.be Lors des différentes périodes de vacances, le stade “Puyenbeke” du Red Star Waasland a ouvert grand ses portes aux enfants et aux jeunes âgés de six à seize ans. A partir du football, des camps ouverts de sport et de jeu furent organisés en faveur d’enfants défavorisés dont les parents travaillent et d’enfants qui pour des raisons financières n’ont pas la possibilité de participer aux camps de sport existants, souvent onéreux. Dès sa première édition en 2008, le stage de sport et de jeu organisé à Sint-Niklaas connut un franc succès. Sur le grand parking du stade, quelque septante jeunes peuvent se défouler de manière sportive, culturelle et créative. Après la fusion et le déménagement du club au Freethiel, on a d’emblée envisagé de mettre sur pied une action similaire à Beveren. Rapprocher les garçons et les filles à travers le sport constitue un des objectifs majeurs de l’action communautaire. A travers le projet Stade Ouvert et la collaboration avec d’autres organismes, le Waasland- Beveren entend donner l’occasion aux jeunes de pratiquer le sport et le jeu d’une manière constructive. La présence des joueurs de l’équipe A, qui aident à accompagner les jeunes, constitue la cerise sur le gâteau. Het Puyenbeke-stadion van Red Star Waasland gooide tijdens de verschillende vakantieperiodes zijn deuren open voor kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar. Vanuit het voetbal werden Open Sport- en Spelkampen georganiseerd voor kansarme kinderen van werkende ouders en kinderen die door financiële beperkingen niet kunnen deelnemen aan de reeds bestaande en vaak dure sportkampen. De sport- en spelstage in Sint-Niklaas was vanaf de eerste editie in 2008 een groot succes. Op de grote parking van het stadion leven zo’n zeventigtal jongeren zich steeds opnieuw uit op een sportieve, culturele en creatieve manier. Na de fusie en de verhuizing van de club naar de Freethiel werden meteen de plannen opgevat om ook in Beveren een gelijkaardige actie op te zetten. Het dichter bij elkaar brengen van jongens en meisjes via sport is één van de hoofddoelen van de communitywerking. Waasland-Beveren wil via het Open Stadion-project en de samenwerking met verschillende andere organismen jongeren de kans geven om zich constructief met sport en spel bezig te houden. Kers op de taart is de aanwezigheid van de spelers van de A-kern die de jongeren mee begeleiden. Sportkampen voor kansarme kinderen Camps de sport pour enfants défavorisés 41
  • La responsabilité sociétale des entreprises FCV Dender EH Des héros, non seulement sur le terrain. Le FCV Dender EH se rend compte que le foot va au-delà des ambitions sportives. Chaque club est capable d’apporter une plus-value sociale à la société et peut ainsi assumer ses responsabilités sociales. Le FCV Dender EH s’engage envers les groupes à risques de notre région en organisant divers projets adaptés. Ensemble nous pouvons accomplir plus, beaucoup plus ! Président du Conseil d’administration Helden naast de velden. FCV Dender EH beseft dat het voetbalspelletje verder reikt dan enkel sportieve ambities. Elke club is in staat een sociale meerwaarde te bieden aan de samenleving en kan op deze manier zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. FCV Dender EH zet zich in voor kansengroepen uit de omgeving door het uitwerken van diverse aangepaste projecten. Samen kunnen we meer, veel meer! Voorzitter raad van bestuur Community manager:Andy De Bondt Mail: andy@fcvdendereh.be Url: www.fcvdendereh.be La surcharge pondérale, ou obésité, constitue un problème de plus en plus aigu chez les jeunes. Heureusement, les élèves de l’Athénée et de l’Ikso de Denderleeuw trouvent dans le FCV Dender EH l’allié idéal pour entretenir leur condition physique et maintenir leur poids sous contrôle. A travers la campagne “Iedereen Fit !”, le club encourage les élèves des deux écoles à bouger davantage. A cet effet, le club a établi un plan d’action où la santé et une alimentation saine occupent une place centrale. Venir à l’école en vélo, prendre un petit-déjeuner sain, boire beaucoup d’eau et manger suffisamment de fruits et légumes, voilà autant de points d’action mis en pratique au cours d’une période de dix semaines. A cet égard, on focalise non seulement sur les élèves, mais également sur les parents, qui sont associés au projet. Ceux-ci sont informés des objectifs de “Iedereen Fit!” et, grâce aux informations reçues, ils peuvent donner eux-mêmes le bon exemple. Car : “seul un esprit sain dans un corps sain”. Ou comment le club et l’école peuvent faire la paire. S’attaquer à l’obésité en collaboration avec l’école et le club Overgewicht of obesitas vormt een steeds nijpender probleem onder onze jongeren. Gelukkig vinden de leerlingen van het Atheneum en Ikso uit Denderleeuw in FCV Dender EH de ideale bondgenoot om hun conditie op peil en hun lichaamsgewicht onder controle te houden. Met de campagne Iedereen Fit! motiveert de club de leerlingen van beide scholen om extra te bewegen. Hiervoor heeft de club een actieplan opgesteld waarin gezondheid en gezonde voeding centraal staan. Met de fiets naar school gaan, gezond ontbijten, veel water drinken en voldoende groenten en fruit achter de kiezen steken zijn maar enkele van de actiepunten die gedurende tien weken aan bod komen. De focus ligt hierbij niet enkel op de leerlingen. Ook de ouders worden bij het project betrokken. Zij worden volledig ingelicht over de doelstellingen van Iedereen Fit! Bovendien kunnen ze met de informatie die ze mee naar huis krijgen zelf het goede voorbeeld geven. Want ‘enkel met een gezond hoofd kun je zorgen voor een fit lichaam’. Of hoe club en school als twee handen op één buik kunnen zijn. Obesitas aanpakken met school en club 42
  • Depuis sa fondation en 2002 le Oud-Heverlee Louvain est connu en Brabant flamand pour ses intentions sociales. Si pour de nombreux clubs de football les succès sportifs et financiers sont primordiaux, l’OHL essaye de se distinguer au niveau social. Les différents sous-projets de ‘OHL komt naar je toe, l’OHL vient vers toi’ ont tous le même objectif en vue: offrir un support maximal à la société. Dans ce but nous nous engageons envers divers groupes cibles pour lesquels nous développons des projets sociaux bien définis. Le Oud-Heverlee Louvain ambitionne ainsi de contribuer de façon explicite à la société. OHL, together we win! Jan Callewaert Président Community manager: GunterVandebroeck Mail: gunter_vdb@skynet.be Url: www.ohl.be Oud-Heverlee Leuven staat sinds zijn ontstaan in 2002 inVlaams-Brabant gekend om zijn sociale oogmerk.Waar bij talloze voetbalclubs sportief en financieel succes voorop staat, tracht OHL zich op sociaal vlak te onderscheiden. De verschillende deelprojecten van ‘OHL komt naar je toe’ beogen allen hetzelfde doel: een maximale ondersteuning bieden aan de maatschappij. Hierbij spreken we diverse doelgroepen aan waarmee welomlijnde maatschappelijke projecten worden opgezet. Oud-Heverlee Leuven ambieert op die manier om nadrukkelijk bij te dragen tot de samenleving. OHL, together we win! Jan Callewaert Voorzitter Dat de jongeren van ExYou, het zaalvoetbalteam van de Leuvense Integratiedienst, in de regionale zaalvoetbalcompetitie kunnen uitkomen, hebben ze ondermeer te danken aan grote broer en tweedeklasser Oud- Heverlee Leuven. De club zette tijdens het seizoen 2009-2010 regelmatig een tiental allochtonen aan het werk als steward. Op deze manier verdienden de talentrijke zaalvoetballers hun inschrijvingsgeld voor de competitie. De Integratiedienst, die de integratie van allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners wil bevorderen, en Oud-Heverlee Leuven zetten met dit initiatief niet alleen de strijd tegen racisme verder. Bedoeling van het project is immers ook dat de jongeren hun vrije tijd op een zinvolle manier invullen en niet op straat rondhangen. Voor de Leuvense Integratiedienst is het bovendien een uitgelezen kans om de jongeren beter te leren kennen en hen te helpen in hun eventuele zoektocht naar een job of huisvesting. De Leuvense tweedeklasser hoopt dan weer dat de jongeren de smaak te pakken krijgen en permanent aan de slag gaan als steward. Allochtone jongeren als steward C’est notamment grâce à leur grand frère du “Oud-Heverlee Leuven”, club de deuxième division, que les jeunes de “ExYou”, l’équipe de football en salle du Service d’intégration de Louvain, peuvent participer à la compétition régionale de football en salle. Au cours de la saison 2009-2010, le club a régulièrement mobilisé une dizaine d’allochtones comme stewards. De cette manière, les footballeurs en salle talentueux ont pu gagné leur droit d’inscription à la compétition. En mettant en place cette initiative, le Service d’intégration, qui entend promouvoir l’intégration des allochtones, des réfugiés et des gens du voyage, et le “Oud-Heverlee Leuven” poursuivent non seulement la lutte contre le racisme. Le projet vise également à ce que les jeunes puissent meubler leurs loisirs de manière utile au lieu de traîner en rue. Pour le Service d’intégration louvaniste, c’est en outre l’occasion par excellence d’apprendre à mieux connaître les jeunes et de les aider dans leur quête éventuelle d’un emploi ou d’un logement. Le club louvaniste de deuxième division pour sa part espère que les jeunes prendront goût au jeu et qu’ils deviendront des stewards à part entière. Jeunes allochtones comme stewards 43
  • Le projet Stade Ouvert permet au RAEC Mons, à l’image de ce que font les autres clubs engagés dans ce projet, de montrer à quel point un club de football professionnel sait se montrer ouvert et attentif au monde social qui l’entoure. Certes notre mission première tourne évidemment autour de l’organisation et de la gestion de l’équipe fanion. Ceci étant dit, selon les possibilités qui sont les siennes, le RAEC Mons entend utiliser la force médiatique liée à ses activités pour donner du poids et de l’écho à des activités qui méritent toute notre attention. La dénomination Stade Ouvert a été bien choisie. L’Albert ouvre fréquemment son stade à différentes initiatives. Domenico Leone Président Het Open Stadionproject maakt het voor RAEC Mons (Bergen) mogelijk om, naar het voorbeeld van andere geëngageerde clubs, aan te tonen in welke mate een professionele voetbalclub zich open kan stellen voor de buitenwereld. Onze hoofdtaak is natuurlijk het organiseren en het beheren van ons team. Desalniettemin willen wij, binnen onze mogelijkheden, de kracht van de media-aandacht gekoppeld aan onze activiteiten inzetten om gewicht te geven aan initiatieven die volgens ons meer aandacht verdienen. De naamgeving Open Stadion is uiterst goed gekozen.“L’Albert” opent geregeld zijn stadion aan allerlei initiatieven. Domenico Leone Voorzitter Community manager: Gilles Barbera Mail: gilles@raec-mons.be Url: www.raec-mons.be Le RAEC Mons n’a pas raté l’occasion d’accorder sa collaboration logistique à « Accesport », une association entre les CPAS de Mons et des communes avoisinantes, en vue de l’organisation d’une journée multisport annuelle. A cette grande fête du sport, en moyenne deux cents enfants défavorisés âgés de huit à seize ans, peuvent se familiariser avec une dizaine de sports différents, allant du football au karaté en passant par le tennis et le volleyball. Chaque sport est représenté par une figure de proue du club et par un travailleur social qui veillent ensemble au volet éducatif et pédagogique du projet. Le but de ce speeddate est d’initier les enfants défavorisés à différents sports. Il n’est pas rare de voir naître, à cette occasion, un amour durable entre le sport et l’enfant. C’est avec un plaisir non dissimulé qu’en 2008, le milieu de terrain, Alessandro Cordaro, a accepté le rôle de figure de proue. L’ancien footballeur du RAEC Mons n’a eu aucune difficulté à affronter les feux de la rampe pendant toute une journée. « En tant que gosse, j’ai moi aussi rêvé de rencontrer un jour tous mes héros », déclarait Cordaro. En quelques années, la journée multisport d’Accesport est devenue une valeur sûre qui rassemble les enfants de Mons et des environs en leur proposant des loisirs sportifs. RAEC Mons is er als de kippen bij om zijn logistieke medewerking te verlenen aan Accesport, een samenwerking van de OCMW’s van Mons en de omliggende gebieden, voor de organisatie van een jaarlijkse multisportdag. Op deze hoogdag voor de sport maken gemiddeld tweehonderd kansarme kinderen tussen acht en zestien jaar kennis met een tiental verschillende sporten, gaande van voetbal en karaté tot tennis en volleybal. Iedere sport wordt vertegenwoordigd door een boegbeeld van de club en een sociaal werker die samen waken over het opvoedkundige en pedagogische luik van het project. Doel van deze speeddate is het inwijden van kansarme kinderen in verschillende sporten. Niet zelden ontstaat daarbij een eeuwigdurende liefde tussen sport en kind. In 2008 nam middenvelder Alessandro Cordaro met zichtbaar genoegen de taak van boegbeeld op zich. De voormalig voetballer van RAEC Mons had er geen enkele moeite mee om een hele dag in het speerpunt van de belangstelling te staan. “Want ook ik droomde er als kind van om op een dag al mijn helden te ontmoeten”, aldus Cordaro. De Accesport multisportdag is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een vaste waarde die de kinderen uit Mons en omgeving dichter bij elkaar én een sportieve vrijetijdsbesteding brengt. Speeddate avec différents sports Speeddate met diverse sporten 44
  • Community manager: Jean De Coster Mail: jean.decoster@kvo.be Url: www.kvo.be Cette année, la « Belgian Homeless Cup 2010 » a accueillie pour la première fois une équipe ostendaise, les Stroatelopers. L’équipe, qui peut compter sur le soutien matériel et moral du KV Oostende, s’est bien tiré d’affaire en remportant d’emblée, au tournoi final, la coupe fair-play. Après avoir vu le programme de télévision Homeless World Cup, l’Education de rue de la ville d’Ostende a lancé l’idée de constituer une équipe. Le KV Oostende n’a pas hésité une seconde à assumer le parrainage à la demande de l’Education de rue. Le projet “kleinVerhaal” est un des nombreux autres partenaires à porter les Stroatelopers dans leur cœur. L’implication du projet socio-artistique a notamment conduit à un film de Karen Dick sur le trajet des footballeurs vers la Homeless Cup. Le film est présenté dans un bus au « ENTER- festival » qui se déroule dans le centre de Bruges. Pour l’occasion, les têtes d’affiche se mesurent également live à l’équipe homeless du Club de Bruges. De Belgian Homeless Cup 2010 verwelkomde dit jaar voor de eerste keer een Oostends team: de Stroatelopers. De ploeg, die kan rekenen op de materiële en morele steun van KV Oostende, deed het behoorlijk goed en kaapte op het finaletornooi al meteen de fairplaybeker weg. Het Straathoekwerk van de stad Oostende kwam na het zien van het televisieprogramma Homeless World Cup met het idee om een team te vormen. KV Oostende twijfelde geen moment om, op vraag van het Straathoekwerk, het peterschap op zich te nemen. Eén van de zovele andere partners die de Stroatelopers een warm hart toedragen, is het kleinVerhaal. De betrokkenheid van het sociaal-artistiek project leidde onder andere tot een film van Karen Dick over het Homeless Cup-traject van de voetballers. De film wordt vertoond in een bus op het ENTER-festival in het centrum van Brugge. De hoofdrolspelers strijden voor de gelegenheid ook live tegen het homeless team van Club Brugge. De Stroatelopers op het witte doek Les Stroatelopers vedettes du grand écran En collaboration avec la ville d’Ostende, la Maison Sociale d’Ostende et divers acteurs et partenaires, le club de KV Oostende essaye de faire participer la « communauté » entière. Ostende est, d’un point de vue social, une ville avec toutes les facettes d’une métropole. Plus que jamais, KV Oostende souhaite faire le lien avec tous ceux qui l’entoure grâce à des projets football au sens large. KV Oostende est convaincu que le fonctionnement community est non seulement une tâche principale d’un club de football moderne et professionnel, mais également qu’avec une grande offre d’activités et de projets, notre club peut contribuer au bien-être général de la communauté d’Ostende. Yves Lejaeghere Président In samenwerking met het Stadsbestuur van Oostende, het Sociaal Huis van Oostende en diverse actoren en partners streeft KV Oostende ernaar de volledige “gemeenschap” te bereiken en te laten participeren. Oostende is vanuit sociaal oogpunt een stad met alle facetten van een grootstad. KV Oostende wil daarom meer dan ooit via welomlijnde projecten voetbal in de breedst mogelijk zin aanreiken aan iedereen. KV Oostende is ervan overtuigd dat het community work niet enkel tot de kerntaken van een moderne, professionele voetbalclub behoort, maar dat via een brede waaier van activiteiten en projecten onze club mee kan helpen aan het algemeen welzijn van het maatschappelijk leven in Oostende. Yves Lejaeghere Voorzitter 45
  • Community manager:Veronique Robyn Mail:Veronique.robyn@ksvroeselare.be Url: openstadion.ksvroeselare.be Au KSV Roeselare (Roulers), nous sommes conscient que l’ancrage sociétal de notre club est essentiel à la résurrection suite à la dégradation. La participation active aux projets sociaux envers nos nombreux (jeunes) joueurs, supporters fidèles, volontaires, habitants des quartiers avoisinants et autres groupes cibles, comme repris dans la mission de notre association, se poursuivra sans relâche. Car c’est ensemble que nous sommes plus forts ! Comme on dirait chez nous :‘Ol tegoare, Roeselaere’. AntoineVan Eeckhout Président En accordant une attention particulière à l’organisation du football pour les personnes présentant un handicap cérébral, mental ou moteur, le KSV Roeselare prouve que la responsabilité sociétale des entreprises lui tient à cœur. Réalisé en collaboration avec l’asbl Recreas, une fédération sportive pour personnes handicapées, le projet Verder op weg naar MVO fait en sorte que quelque seize personnes sont aujourd’hui entraînés par des coaches diplômés et recyclés. L’action communautaire du KSV Roeselare va même au-delà de la simple constitution d’une équipe à part entière. En intégrant pleinement les membres dans la vie du club, les participants et leur famille élargissent aussi automatiquement leur réseau social. Le fait de pouvoir bénéficier d’une formation régulière dans le cadre du club ainsi que des mêmes facilités que celles dont disposent les autres joueurs, est d’une valeur inestimable pour les personnes handicapées. Qualité et formation sur mesure sont au rendez-vous chaque semaine sur les terrains du club de deuxième division. Du football pour personnes ayant un handicap Bij KSV Roeselare zijn we er ons volledig van bewust dat de maatschappelijke verankering essentieel is voor de wederopstanding na de degradatie. De actieve participatie in sociale projecten met en voor onze talrijke (jeugd)spelers, trouwe supporters, vrijwilligers, buurtbewoners en kansengroepen, opgenomen in de mission statement van onze vereniging, wordt dan ook onverminderd verdergezet.Want samen staan we sterker of in de woorden van onze streektaal :‘Ol tegoare, Roeselare’. AntoineVan Eeckhout Voorzitter Dat KSV Roeselare een voetbalclub is die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil, wordt duidelijk uit de ruime aandacht die gaat naar het organiseren van het zogenaamde G-voetbal, voetbal voor mensen met een verstandelijke, geestelijke of motorische beperking. In samenwerking met Recreas vzw, een sportfederatie voor mensen met een beperking, zorgt het project Verder op weg naar MVO ervoor dat momenteel ongeveer zestien deelnemers training krijgen van gediplomeerde en bijgeschoolde coaches. De communitywerking van KSV Roeselare gaat zelfs een stap verder dan enkel en alleen maar het opzetten van een volwaardige G-ploeg. Door de leden volledig in het clubleven te integreren, verbreden de deelnemers én hun familieleden automatisch ook hun sociaal netwerk. De aansluiting bij een reguliere opleiding in clubverband, mét dezelfde faciliteiten waarover ook andere spelers beschikken, is van goudwaarde voor mensen met een beperking. Kwaliteit en een opleiding op maat ontmoeten elkaar wekelijks op de velden van de tweedeklasser. G-voetbal op maat 46
  • Community manager:André Jordens Mail: andrejordens@hotmail.com Url: www.kvktienen.be Bij het opzetten van een community werking, heeft KVK Tienen niet gekozen voor één verantwoordelijke, maar voor een community werkgroep bestaande uit mensen met KVK- engagement die behoren tot de stakeholders van de club. Dat biedt alvast dit voordeel dat de groep kan werken vanuit een multi- disciplinaire samenstelling en dus een brede waaier van ideeën kan aanbrengen, dit in nauwe samenwerking met de stad. De werkgroep is niet in het wilde weg projecten beginnen opzetten, maar startte vanuit een sociologische beschouwing van de stad Tienen als centrumstad van het Hageland. Daaruit blijkt dat Tienen qua tewerkstelling en inkomen achterop hinkt, het grootste psychiatrische ziekenhuis en de grootste beschutte werkplaats van België heeft en op een bepaald moment zelfs de derde drugsstad van België was. Tienen staat ook niet bepaald bekend als een warme stad en dat straalt ook af op de club. Het sociale engagement van KVK Tienen werkt in 2 richtingen. Enerzijds wil men specifiek werken rond kansarme doelgroepen en die toeleiden naar sociale verbetering. Anderzijds hoopt de club ook door aandacht voor de sociale component een sfeer van ambiance en begeestering te creëren in en rond de club. Onder de noemer “KVK Yes We Can” wil KVK Tienen zich specifiek richten naar jongeren van 10 tot 17 om hen via sport betere kansen te bieden. Een community werkgroep Un groupe de travail community Lors de la conception de son fonctionnement community, le KVK Tienen (Tirlemont) a fait le choix d’opter pour un groupe de travail community étant composé de personnes ayant un engament envers le club de Tirlemont. Ceci offre l’avantage de pouvoir travailler avec un groupe multidisciplinaire d’où germent des idées diverses et de collaborer étroitement avec la ville. Le groupe de travail n’a pas lancé ses projets au hasard, mais dans l’optique sociologique de la ville de Tirlemont étant la ville centrale du Hageland. Il en ressort que la ville de Tirlemont est une mauvais élève au niveau de l’emploi et des revenus, qu’elle abrite le plus grand hôpital psychiatrique et le plus grand atelier protégé du pays et qu’elle fut à certains moments la troisième ville du pays au niveau de la consommation de drogue. Tirlemont n’est pas réputé pour être la ville la plus chaleureuse et cela se fait également ressentir au niveau du club. L’engagement social du KVK Tienen travaille dans 2 directions. D’abord et avant tout, le club veut travailler avec des groupes cibles spécifiques à la promotion sociale. D’autre part, il espère créer, grâce à l’engagement sociale du club, une atmosphère d’ambiance et d’enthousiasme autour et au sein du club. C’est d’ailleurs sous la devise « KVK Yes We Can » que le club de Tirlemont s’adresse aux jeunes de 10 à 17 ans pour leur offrir des opportunités à travers le sport. Notre principe de base est de renforcer les « action sportives du KVK » en les liant à « la communauté de Tirlemont ». Ces deux éléments doivent se mélanger à travers le fonctionnement des différentes actions. Il nous faut travailler et penser ensemble à fin de faire grandir le sentiment d’appartenance à la « Famille KVK » dans la région de Tirlemont. Nous voulons inciter les jeunes à participer activement à la construction du futur de la ville et du club. De toute évidence, différentes étapes sont nécessaires à cet effet et le « parrainage » des projets est un défit personnel envers tous les joueurs à fin de leur faire remplir un rôle social dans les quartiers de la ville. Personnellement je crois fortement en un projet commun de la ville et du club. Willy Schepers, Président Aan de basis ligt de betrachting om het”KVK- sportgebeuren” te linken aan de”brede Tiense Leefwereld”. Beiden dienen zich te vermengen in een spontane samenwerking en vergroeiing doorheen de te voeren acties. Samenwerken en samen denken en proberen om via KVK in de Tiense regio een sterk”WIJ-gevoel” uit te bouwen en met KVK een brug naar de Tiense regiote bouwen. De jeugd warm maken om hieraan mee te werken en zo de toekomst van stad en club de noodzakelijke zuurstofinjectie te geven. Uiteraard zijn er voorafgaandelijke stappen nodig en het “peterschap” in het project is een persoonlijke uitdaging om de spelers warm te maken voor hun sociale functie in alle stadswijken. Persoonlijk geloof ik sterk in een gemeenschappelijk project van stad en club. Willy Schepers Voorzitter 47
  • 48 Més Que un Club! Wie Camp Nou bezoekt, kan er niet naast kijken. Sinds Juan Laporta in 2003 tot voorzitter werd verkozen, kwam het oude idee van ‘Barça als onderdeel van de Catalaanse cultuur’ weer op het voorplan. Tegelijk definieerde men ‘voetbal’ als instrument van solidariteit met zowel de omgeving als de wereld. Zie de shirtreclame voor Unicef. Men ontwierp de Fundacio FC Barcelona. Marta Ségu is directrice en legt uit hoe het aantal bezigheden rond ‘meer dan een club’ een hoge vlucht heeft genomen: ‘Barça steunt vijf solidariteitscentra in Afrika, drie in Latijns-Amerika, één in India en één in Catalonië. Onze beleidslijnen liggen in het verlengde van educatie, gezondheid, sport en vrije tijd, psychologie en gendergelijkheid. Onze deelnemers geloven in het idee van ‘Sport and Solidarity’, dat wordt via workschops in scholen aangemoedigd. Enkele voorbeelden? Zo haalden we in Ecuador honderd chamberitos van de straat. Dat zijn jongens en meisjes die op vuilnisbelten werken. We bouwden een centrum met vier klaslokalen, een keuken, een kliniek, badkamers, twee sportvelden en een speelterrein. Met voetbal als opvoedkundig element rond vrede, samenwerking en gezondheid. Men ziet: Barça is veel meer dan een club.’ FC Barcelona: Mes que un club Auteur: Raf Willems Wie Celtic Glasgow zegt, denkt aan solidariteit en plezier. Men ontwierp het concept van ‘the best fans in the world’: melodie, humor, geweldloosheid in het stadion. De muzikale ambiance is altijd aanwezig in Celtic Park. Tevens is er geen club ter wereld met meer communitygevoel. De terugkeer naar de roots van 1888 is nog steeds tastbaar. Toen richtte Brother Walfrid, een Schotse versie van priester Daens, Celtic op om de noden te lenigen van de Ierse migrantengemeenschap. Ze blijft ruim 120 jaar trouw aan haar oorsprong en ontwerpt een uniek initiatief: het Social Charter. Daarin kant Celtic zich openlijk tegen elke vorm van discriminatie op basis van huidskleur, geslacht, godsdienst, nationaliteit en handicap. Tegelijk onderneemt men sinds zijn ontstaan initiatieven ten voordele van het algemeen welzijn. Vandaag heeft de bekende stand-upcomedian en televisiecabaretier Billy Connoly het peterschap van het Celtic Charity Fund op zich genomen. Volgens communicatiemanager Iain Jamieson werd de steun aan de Tommy Burns Skin Cancer Trust – ter herdenking van de in 2008 overleden manager – de belangrijkste campagne van 2009. In 2010 verbond Celtic zich aan Oxfam en ‘Don’t drop the Ball on Aid’, waarbij de wereldleiders worden opgeroepen om hun beloften op gebied van ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. Als ludieke actie zullen de Celticfans de ‘Keep-uppy’ uitvoeren: ‘Don’t drop the ball, hou hem omhoog’. Celtic Glasgow: The best fans in the world In 2004 werd in Nederland de Stichting Meer dan Voetbal opgericht door de KNVB, de Eredivisie en de Eerste Divisie om de maatschappelijke rol van het voetbal te benutten. Volgens directeur Edu Jansing zet de Stichting de kracht van het voetbal in voor een betere samenleving: ‘Kernthema’s zijn sportiviteit en respect, gezondheid en participatie. Voetbal is er voor iedereen en is daarom het middel bij uitstek om mensen en bevolkingsgroepen te binden en oneffenheden in de samenleving weg te poetsen. Denk aan effectieve aanpak van problemen als obesitas – via Scoren voor Gezondheid – of de inzet van voetbal als platform voor moeilijk bereikbare doelgroepen en de bindende rol die amateurverenigingen in de wijk kunnen spelen. Of bijvoorbeeld voor het helpen bij de opvoeding van de jongste voetbalsupporters en het faciliteren van huiswerkbegeleiding op het terrein van hun favoriete club. Voetbalclubs beseffen intussen dat ze een voorbeeldfunctie hebben en dat het goed is voor het voetbal zelf: het vergroot de betrokkenheid van de fans, draagt bij aan reputatie van de club en kan de leefbaarheid van de wijken rond het stadion verbeteren. In 2010 heeft de Stichting tientallen projecten en een beleidsplan tot in 2014.’ Stichting meer dan voetbal: meer dan twee doelen Patrick Gasser staat aan het hoofd van de ‘Football and Social Responsibility Unit’ van de UEFA. Hij beseft dat voetbalclubs een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben: ‘Daarom bestaan er partnerships rond sociale thema’s: racisme en discriminatie; verzoening en vrede; leefmilieu en gezondheid; humanitaire acties; sport voor mensen met een handicap. Onder het algemene thema ‘Respect’ brengt de UEFA boodschappen in deze sfeer op alle internationale toernooien en tijdens wedstrijden van de Champions League. We geven zelf het voorbeeld en verdelen miljoenen euro’s over via ons initiatief ‘Hattrick’: voor de aanleg van infrastructuur en ter ondersteuning van sociale voetbalprojecten. De UEFA heeft sinds 1998 een fonds opgericht voor ‘Social Responsibility’. Elk jaar wordt meer dan 1 miljoen Zwitserse frank uitgegeven. We willen 0,7 % van onze inkomsten investeren in het werk voor de samenleving. Het motto van de UEFA is: ‘We care about football’. Dat betekent dat we veel verder kijken dan het spel op het veld en dat we de hele Europese voetbalfamilie oproepen om de sport te gebruiken ten gunste van gezondheid, integriteit en sociale samenhang.’ UEFA: We care about football [Internationaal]
  • 49 [International] Més Que un Club! Quand on visite le stade Camp Nou, impossible ne pas avoir vu la devise. Quand en 2003 Juan Laporta a été élu président, l’idée de promouvoir le ‘Barça comme élément de la culture catalane’ a resurgi. En même temps on a nommé le ‘foot’ un instrument de solidarité envers les environs et le monde. Un bel exemple est la publicité de l’Unicef sur les maillots. La Fundacio FC Barcelona a été fondée. Marta Ségu est diréctrice et explique comment le nombre d’activités ‘plus qu’un club’ a flambé: ‘le Barça soutient cinq centres de solidarité en Afrique, trois en Amérique latine, un en Inde et un en Catalogne. Notre politique est axée sur l’éducation, la santé, le sport et les loisirs, la psychologie et l’égalité des sexes. Nos participants croient en l’idée de ‘Sport and Solidarity’, promue par des ateliers dans les écoles. Quelques exemples ? En Equateur nous avons aidé cent chamberitos de la rue. Ce sont des garçons et filles qui travaillent au dépotoir. Nous avons construit un centre de quatre salles de classe, une cuisine, une clinique, des salles de bains, deux terrains de sport et un terrain de jeu. Le football a servi d’élément éducatif autour de sujets comme la paix, la collaboration et la santé. Vous voyez: le Barça est beaucoup plus qu’un club.’ FC Barcelone: Mes que un club Qui dit Celtic Glasgow, pense à la solidarité et au plaisir. Là le concept ‘the best fans in the world’ a vu le jour: des mélodies, de l’humour, la non-violence dans le stade. L’ambiance musicale est toujours présente au Celtic Park. Aucun club au monde ne connaît un tel engagement social. Les racines de 1888 sont toujours tangibles. C’est à cette époque que Brother Walfrid, une version écossaise du prêtre Daens, a créé le Celtic pour satisfaire aux besoins de la communauté irlandaise migrante. Il reste fidèle à son origine pendant plus de 120 ans et développe une initiative exceptionnelle : la Charte sociale. Dans ce document le Celtic s’oppose ouvertement à toute forme de discrimination sur base de la couleur de peau, sexe, religion, nationalité ou handicap. Le club entreprend en même temps et depuis sa création des initiatives en faveur du bien-être général. Aujourd’hui le comédien et chansonnier connu Billy Connoly a accepté d’être parrain de la Celtic Charity Fund. Selon le manager de communication Iain Jamieson le soutien au Tommy Burns Skin Cancer Trust – en commémoration du manager décédé en 2008 - a été la campagne la plus importante de 2009. En 2010 le Celtic s’est associé à Oxfam et à ‘Don’t drop the Ball on Aid’, qui incitent les leaders mondiaux à tenir leurs promesses au niveau de l’aide au développement. Une des actions ludiques des supporters du Celtic sera le ‘Keep-uppy’: ‘Don’t drop the ball, gardez le ballon en l’air’. Celtic Glasgow: The best fans in the world En 2004 la Fondation ‘Meer dan Voetbal’ (Plus que du football) a été fondée aux Pays-Bas par la KNVB, l’Eredivisie et la Eerste Divisie (les première et deuxième divisions) afin de mettre à profit le rôle social du football. Selon le directeur Edu Jansing la Fondation bénéficie de l’impact du football pour une meilleure société: ‘Les thèmes principaux sont la sportivité et le respect, la santé et la participation. Le football y est pour tous et est en conséquence le moyen par excellence pour créer un lien entre les gens et les différents groupes de la population afin d’effacer les inégalités dans notre société. Pensez par exemple à l’approche efficace de problèmes comme l’obésité - via le projet des Points pour la Santé - ou au rôle du football comme plateforme pour les groupes cibles difficiles à atteindre, ou encore le rôle social que peuvent jouer les équipes d’amateurs dans le quartier. Ou par exemple l’aide à l’éducation des plus jeunes supporters et les facilités mises à disposition pour un encadrement scolaire au sein de leur club préféré. Les clubs de football se rendent bien compte qu’ils ont un rôle exemplaire à jouer et que ce rôle a des conséquences positives pour le football même: ainsi les supporters sont plus impliqués, l’image du club s’améliore ainsi que les conditions de vivre dans les quartiers autour du stade. En 2010 la Fondation compte organiser des dizaines de projets et elle a déjà dressé le plan d’organisation jusqu’en 2014. Fondation ‘Meer dan voetbal’: plus de deux buts Patrick Gasser est à la tête de la ‘Football and Social Responsibility Unit’ de l’UEFA. Pour lui il est clair que les clubs de football ont une responsabilité sociale à assumer: ‘Voilà pourquoi il existe des partenariats autour de certains thèmes sociaux : racisme et discrimination ; réconciliation et paix ; environnement et santé ; actions humanitaires ; le sport pour les personnes ayant un handicap. L’UEFA a rassemblé tout cela sous un même thème, à savoir le ‘Respect’, et essaie de promouvoir ce message lors des tournois internationaux et des matchs de la Ligue des Champions. Nous tenons à donner le bon exemple en répartissant des millions d’euros via notre projet ‘Hattrick’, qui soutient la construction de nouvelles infrastructures et l’organisation de projets sociaux liés au football. En 1998 l’UEFA a créé un fonds pour une ‘Social Responsibility’. Chaque année nous dépensons plus d’un million de francs suisses. Nous voulons investir 0,7% de nos revenus dans des projets visant à aider la société. La devise de l’UEFA est la suivante : ‘We care about football’. Cela signifie que pour nous ce n’est pas seulement le jeu sur le terrain qui compte et que voulons aussi inciter toute la famille européenne de football à utiliser le sport en faveur de la santé, de l’intégrité et de la cohésion sociale.’ Uefa: We care about football
  • [Open Stadionprojecten] 50 Proeftuin Open Stadion De Proeftuin Open Stadion, een realisatie van de Vlaamse minister van Sport binnen het Vlaams Participatiedecreet, is een thematische projectoproep. Jaarlijks krijgen de voetbalclubs uit eerste en tweede klasse de kans om een projectvoorstel in te dienen binnen de specifieke thematiek van de Proeftuin Open Stadion. De geselecteerde projecten zetten via de clubs specifieke kansengroepen aan om deel te nemen aan sport, cultuur en jeugdwerk. Concreet gaat het om vijf doelgroepen: mensen in armoede, mensen met een handicap, gezinnen met kinderen, gedetineerden en mensen van een etnisch-cultureel diverse afkomst. De projecten zijn erop gericht om praktische, financiële, sociale, culturele en informatiedrempels weg te werken zodat deze mensen evenveel kansen krijgen als anderen. Bovendien stimuleert dit Open Stadionproject de clubs om deze mensen niet enkel te laten deelnemen, maar hen ook te betrekken in de voorbereiding en de uitvoering van de projecten. Zo krijgen clubs er in de toekomst hopelijk nieuwe vrijwilligers en misschien zelfs supporters bij. De dappersten der Belgen De Belgian Homeless Cup is een nationale sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. Open Stadion vzw slaat de handen in elkaar met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk om via dit project en door middel van voetbal, de deelnemers te re-integreren in de samenleving. De competitie bestaat uit drie nationale tornooien met veel aandacht voor fairplay en een sociale jurering. Wie aan het einde van het seizoen bovenaan het klassement prijkt mag de Belgische driekleur verdedigen op de Homeless World Cup, het WK voor dak- en thuislozen. Voormalig profvoetballer Gilles De Bilde is de projectambassadeur van de Belgian Homeless Cup en Ambiorix is het campagnebeeld onder het motto ‘Courage above all’. Deelnemen aan de Belgian Homeless Cup en in een re-integratietraject stappen vergt veel moed en wilskracht en daarom worden de deelnemers de nieuwe ‘dappersten der Belgen’ genoemd. De kracht van het project komt voort uit de vorming van unieke lokale samenwerkingsverbanden tussen hulpverleningsorganisaties enerzijds en de lokale profclub anderzijds. Deze laatste aanvaardt het peterschap door het homeless team te laten deelnemen aan het tornooi in de officiële uitrusting van de club, haar (trainings)faciliteiten ter beschikking te stellen of iemand van de spelers- of trainersstaf af te vaardigen. Het succesvolle project kreeg een eigen televisiereeks “Homeless World Cup” en er verscheen ook een gelijknamig boek over. Naast het opzetten van thematische partnerschappen organiseert Open Stadion vzw ook jaarlijks projectoproepen voor de voetbalclubs uit eerste en tweede klasse. Met de federale projectoproep wordt ingezet op de maatschappelijke hefboomfunctie die het voetbal en de voetbalclubs in zich dragen. Het wil hun sociaal‐maatschappelijk engagement prikkelen, uitlokken, concretiseren, doen versterken en verankeren. De federale projectoproep wil bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen of versterken waarin de voetbalclubs, in samenwerking met lokale partners, maatschappelijke meerwaarde nastreven, met het accent op initiatieven die de fair play, veiligheid, sociale cohesie en supportersbetrokkenheid in en om het stadion bevorderen. Hierbij wordt ook aansluiting gevonden bij de maatschappelijke noden, het maatschappelijke veld en hun werkingen. De voetbalclubs dienen voor deelname een kandidaatsdossier in dat voldoet aan de vastgelegde criteria in het projectreglement. De beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke en multidisciplinaire jury. De hefboom van voetbalclubs Contact: Guido Poppelier Contact: Soraya Benyoub Contact: Tom Grammens
  • [Projets Stade Ouvert] 51 Le Laboratoire Stade Ouvert Le Laboratoire de Stade Ouvert est un appel à projet thématique, lancé par le ministre flamand des Sports, au sein du décret de participation flamand. Chaque année les clubs de football de première et deuxième division ont l’occasion d’introduire une proposition de projet dans le cadre des thématiques spécifiques du laboratoire Stade Ouvert. Les projets sélectionnés incitent des groupes à risques à participer aux activités sportives, à la culture et aux activités sociales en faveur de la jeunesse. Concrètement, il s’agit de 5 groupes à risques, à savoir les défavorisés, les personnes ayant un handicap, les familles avec enfants, les détenus et/ou les personnes de diverses origines ethnoculturelles. Les projets visent à lever les obstacles pratiques, financiers, sociaux et culturels et ceux dans le domaine de l’information, de sorte qu’ils reçoivent les mêmes opportunités. En plus ce projet de Stade Ouvert encourage les clubs à offrir la possibilité à ces groupes de non seulement participer, mais aussi de pouvoir collaborer lors de la préparation et de l’exécution des projets. Ainsi les clubs peuvent même trouver de nouveaux bénévoles! Les plus braves des Belges La Belgian Homeless Cup est une compétition socio-sportive pour sans-abri et sans domicile fixe à échelle nationale. En collaboration avec Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (organisation flamande d’aide sociale), l’asbl Stade Ouvert souhaite mettre la force du football au profit de la réintégration sociale des participants. La compétition se déroule en trois tournois nationaux qui prêtent beaucoup d’attention au fairplay et comportent un jugement social. L’équipe gagnante à l’honneur de défendre les couleurs de la Belgique lors de la Homeless World Cup, la coupe du monde pour sans-abri et sans domicile fixe. Ancien joueur professionnel, Gilles De Bilde est l’ambassadeur de la Belgian Homeless Cup et Ambiorix en est la figure emblématique sous la devise ‘courage avant tout’. Il faut en effet beaucoup de courage et de détermination pour participer à la Belgian Homeless Cup et pour se lancer dans un trajet de réintégration, d’où le nom que nous donnons aux participants, à savoir ‘les plus braves des Belges’. La force de ce projet vient de la collaboration unique entre les organisations d’aide sociale d’une part et des clubs professionnels d’autre part. Ces derniers acceptent d’être parrains d’une équipe de sans-abri en leur offrant la possibilité de jouer sous les couleurs officiels du club, en mettant à la disposition ses facilités (d’entraînement) ou en déléguant un joueur ou un membre de l’équipe technique aux activités. Le succès du projet a entrainé même une série télévisée qui s’appelle “Homeless World Cup” et un livre du même nom fut publié. A côté de partenariats thématiques, Stade Ouvert asbl organise annuellement un appel à projets pour les clubs de première et deuxième division. L’appel à projets fédéral est mis à l’œuvre pour inciter les clubs de football à intégrer leur bras de levier sociétal dans leur fonctionnement. Il a pour but d’éveiller, de défier, de concrétiser, de renforcer et d’ancrer leur engagement sociétal. L’appel à projet souhaite soutenir et renforcer des initiatives nouvelles et existantes où les clubs de football, en collaboration avec leurs partenaires locaux, aspirent à apporter une plus-value sociétale. L’accent est mis sur les initiatives qui incitent le fair-play, la sécurité, la cohésion sociale et l’implication des supporters pour faire évoluer le stade entier. Pour ce faire, il leur est nécessaire d’identifier les besoins de la communauté et de collaborer avec les acteurs de terrain. Les clubs de football doivent remplir un dossier de candidature selon des critères fixés dans règlement. Le jugement est fait par un jury indépendant et multidisciplinaire. Le bras de levier des clubs de football Contact: Guido Poppelier Contact: Soraya Benyoub Contact: Tom Grammens
  • [Open Stadionprojecten] 52 Met het project Gezond Scoort! wil Open Stadion en haar projectpartners de kracht van profvoetbal inschakelen om kinderen gezonder te laten eten en voldoende te laten bewegen. Via een 20 weken-programma werken kinderen uit kansarme gezinnen rond essentiële thema’s die te maken hebben met gezonde voeding en beweging. Bij de aftrap van het project ondertekenen de kinderen een contract met een profspeler waarin ze zich engageren om actief aan het programma deel te nemen. De fitte uitstraling van de profspelers en profclubs op de kinderen is de essentiële meerwaarde van het project Gezond Scoort! . Doorheen de 20 weken worden de kinderen ervan overtuigd dat sporten en bewegen plezierig is. Gezonde activiteiten en didactische lesjes wisselen zich af met schoolbezoeken van spelers, trainers of de medische staf van de club. Even belangrijk als het bewegingsaspect is gezonde voeding bij kinderen en jongeren. Gezond Scoort! wil het voedingspatroon van de jongeren verbeteren en hen aantonen waarom dit belangrijk is zodat zij gemotiveerd zijn om hier aandacht aan te besteden. Bij de finale op de club worden de inspanningen van de kinderen bekroond met het overhandigen van een ondertekend diploma in de kleuren van de club. De positieve effecten van Gezond Scoort! worden gemeten door het afleggen van een fitheidtest en het invullen van een vragenlijst voor en na het programma. De hoofddoelstelling van het project Gezond Scoort! is het aanmoedigen van een gezonde levensstijl bij kinderen. Gezond Scoort! Jaarlijks is het Open Stadioncolloquium de ontmoetingsplaats bij uitstek voor voetbal en samenleving. De rol, impact en kracht van een club beperkt zich niet tot de 11 individuen op de grasmat. In een inspirerende voetbalomkadering delen sprekers uit binnen- en buitenland hun goede praktijken en inzichten met clubleiders, bedrijfsleiders, lokale of nationale bestuurders en supporters. Zij tonen aan dat een doordachte en duurzame sociale investering kan zorgen voor nieuwe opbrengsten voor de club. Het colloquium wil inspireren en ideeën aanreiken, maar evenzeer het uitwisselen van ervaringen tussen clubs en lokale overheden stimuleren. Het colloquium is dan ook een prima ontmoetingsplaats voor clubs en lokale bestuurders. Iedereen wint bij een goede verstandhouding en verregaand partnerschap tussen stad en club. Na een dag vol verrijkende presentaties en conversaties kunnen de aanwezigen met een vat vol nieuwe ideeën terugkeren. Colloquium ‘Voetbal en samenleving: a winning team’ “Iedereen heeft recht op een WK” Sedert 2010 heeft het Belgisch voetbal er een nieuw event bij, de Football Kick-Off, kortweg FKO. Het gaat om een nationaal tornooi voor jonge en volwassen voetballers met een beperking dat aan de vooravond van de nieuwe voetbalcompetitie wordt georganiseerd. Het bijzondere aan FKO is dat de ploegjes spelen in de shirts van de Belgische ligaploegen, gecoacht worden door toptrainers en dat de wedstrijdjes gefloten worden door topscheidsrechters. Met andere woorden: de top van het Belgische voetbal is aanwezig op dit sociale netwerking event en zorgt ervoor dat de voetballers met een beperking een zalige dag beleven, onder het motto “Iedereen heeft recht op een WK” (Georges Leekens). Het voorbeeld komt uit Nederland, het Belgische initiatief is uitgegaan van Piet den Boer en wijlen Luc Leys, ambassadeurs van Hattrick, de Mechelse poot van Open Stadion. Al gauw zette Open Stadion zijn schouders onder de organisatie die verder kan rekenen op de steun van de KBVB, de Pro League, de Nationale Voetballiga, de Vlaamse Voetbalfederatie, Special Olympics, Paralympics, TheHollandBelgiumBid 2018 en Nike. Van bij de eerste editie was FKO meteen een schot in de roos. Door de verstrengeling van het sociale en het sportieve aspect is dit een schoolvoorbeeld van Open Stadion-werking. Contact: Guido Poppelier Contact: Samuel Serck Contact: Tom Grammens
  • [Projets Stade Ouvert] 53 Avec le projet Marquez pour la santé !, Stade Ouvert et ses partenaires veulent convaincre des enfants à manger plus sainement et à bouger suffisamment. Au cours d’un programme de 20 semaines, des enfants défavorisés travaillent à l’école autour de thèmes essentiels liés à une alimentation saine et à l’activité physique. Lors du “coup d’envoi” du projet, les enfants signent au club un contrat avec un joueur professionnel dans lequel ils s’engagent à participer activement au programme. En bénéficiant d’une image jeune et saine, les joueurs et les clubs professionnels apportent une plus-value essentielle au projet Marquez pour la santé ! Au cours des 20 semaines le programme aide à convaincre les enfants que le sport et les activités physiques sont plaisantes. Des activités saines et des leçons didactiques alternent avec des visites de joueurs, d’entraîneurs ou de staff technique du club. Une alimentation saine est néanmoins aussi importante pour les enfants que l’aspect physique. Marquez pour la santé! veut améliorer les habitudes alimentaires des jeunes et leur montrer pourquoi une alimentation, saine est importante, de sorte qu’ils y prêtent attention. Lors de la finale , au club, les efforts des enfants sont récompensés avec un diplôme au couleurs du club signé par les joueurs. Un test physique et un questionnaire en début et en fin de programme mesure les effets positifs du projet Marquez pour la santé! Le but principal du projet Marquez pour la santé ! est d’encourager les enfants à vivre sainement. ‘Gezond Scoort!’ Le colloque de Stade Ouvert est annuellement le moment par excellence ou se rencontrent football et société. Le rôle, l’impact et la force d’un club ne se limite pas aux 11 joueurs sur le terrain. Un cadre unique accueille des orateurs venant de chez nous comme de l’étranger qui ont pour tâche de partager de bonnes pratiques et leur vision avec les dirigeants de club, gestionnaires d’entreprises, dirigeants locaux et nationaux et les supporters. Ils démontrent qu’un investissement social, durable et réfléchi peut apporter de nouvelles formes de recettes pour le club. Le colloque veut inspirer et apporter des idées, mais veut également stimuler les échanges entre le club et la ville. Le colloque est un endroit de rencontre idéal pour clubs et les autorités locales. Toutes les parties bénéficient d’une bonne entente et d’un partenariat fort entre la ville et le club. Après une journée remplie de présentations et de discussions enrichissantes, les invités peuvent rentrer avec un sac rempli de nouvelles idées. Colloque ‘Football et société: a winning team’ “Tout le monde a droit à une Coupe du Monde” En 2010 le football belge a accueilli un nouvel évènement, le Football Kick-Off, bref le FKO. Il s’agit d’un tournoi national pour jeunes et adultes ayant un handicap, qui se tiendra à la veille de la nouvelle saison. Le FKO aura un aspect particulier. Ainsi les équipes porteront les couleurs des clubs belges professionnels, elles seront coachées par les plus grands entraîneurs tandis que des arbitres du plus haut niveau dirigeront les rencontres. En d’autres mots, les plus grands noms du football belge seront présents à cet évènement, devenu un moment de rencontre informel, et ils mettront tout en œuvre pour offrir une journée magnifique aux joueurs handicapés, sous la devise “Tout le monde a droit à une Coupe du Monde” (George Leekens). Un tournoi exemplaire existait déjà aux Pays-Bas. L’initiative belge à son tour venait de Piet den Boer et du défunt Luc Leys, ambassadeurs de Hattrick, la branche malinoise de Stade Ouvert. Très vite Stade Ouvert a soutenu l’organisation, qui peut aussi compter sur le support de la URBSFA, de la Pro League, de la Ligue nationale de football, de la Fédération flamande de football, des Special Olympics et des Paralympics, de TheHollandBelgiumBid 2018 et de Nike. La première édition du FKO a immédiatement été un grand succès. Grâce à la combinaison de l’aspect social et sportif, le tournoi est un évènement exemplaire du fonctionnement de Stade Ouvert. Contact: Guido Poppelier Contact: Samuel Serck Contact: Tom Grammens
  • 54 Verantwoordelijke uitgever Jean Claude Van Rode Voorzitter Open Stadion vzw Hoofdzetel: Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel Kantoor: Speldenstraat 19, 9000 Gent info@openstadion.be www.openstadion.be Jaar uitgave 2010, eerste druk Redactie Henk Van Nieuwenhove Vertaling Jean-Pierre Meunier Christophe Vercruysse Samuel Serck Redactie / Eindredactie Tom Grammens, coördinatie Soraya Benyoub, coördinatie Samuel Serck Guido Poppelier Layout / Prepress / Artwork Maxime Dendauw Responsestudios bvba maxime@responsestudios.com www.responsestudios.com Druk Continuga nv sales@continuga.com www.continuga.com [Colofon]
  • 55 [Colophon] Editeur responsable Jean Claude Van Rode Président Stade Ouvert asbl Siège: Av. Houba de Strooper 145, 1020 Bruxelles Bureaux: Speldenstraat 19, 9000 Gand info@stadeouvert.be www.stadeouvert.be Année de publication 2010, première impression Rédaction Henk Van Nieuwenhove Traduction Jean-Pierre Meunier Christophe Vercruysse Samuel Serck Rédaction / Editorial Tom Grammens, coordination Soraya Benyoub, coordination Samuel Serck Guido Poppelier Layout / Prepress / Artwork Maxime Dendauw Responsestudios bvba maxime@responsestudios.com www.responsestudios.com Impression Continuga sa sales@continuga.com www.continuga.com
  • 56 “Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Open Stadion vzw.” “Le contenu de cette publication ne peut être copié ou diffusé, peu importe la forme, sans l’accord écrit au préalable de Stade Ouvert asbl.”