Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009

on

 • 3,141 views

Folksams Index för ansvarsfullt företagande är en sammanställning av hur samtliga bolag på Stockholmsbörsen OMX redovisar sitt arbete inom miljö och med mänskliga rättigheter. Indexet ...

Folksams Index för ansvarsfullt företagande är en sammanställning av hur samtliga bolag på Stockholmsbörsen OMX redovisar sitt arbete inom miljö och med mänskliga rättigheter. Indexet redovisas för fjärde året i rad och bygger på material som företagen redovisar i årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och på sina hemsidor. Materialet har betygsatts av etikkonsulterna GES Investment Services.

Statistics

Views

Total Views
3,141
Views on SlideShare
3,081
Embed Views
60

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 60

http://folksam.demosida.se 60

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 Document Transcript

 • Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektiviser- ing, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbran- scher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Richard Torgerson, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande
 • Förord I "Allmänningen som samhällsinstitution" tar sig årets vinnare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, Elinor Ostrom an ett klassiskt problem inom samhällsvetenskaperna, nämligen "Allmänningens dilemma". Detta har varit ett ledande tema för sociala sällskap sedan urminnes tider, inte minst idag. Hur ska vi till exempel sköta gemensamma tillgångar på ett långsiktigt hållbart vis? Hur undviker man att vissa åker snålskjuts på andras arbete? Även om Ostrom främst berör andra typer av samarbete så är det lätt att dra en parallell till ett av de största samarbetsexperiment som just nu pågår - vårt gemensamma pensionssparande. Här har vi alla samma mål. Vi vill ha en så hög avkastning som möjligt, helst både lång och kort sikt och vi vill att de företag som vi placerar våra pensionsmedel i ska bidra till en hållbar framtid. Ofta ställs dessa båda perspektiv mot varandra och ibland framställs de till och med som motstridiga. Det kan naturligtvis vara så att ett företag kan skaffa sig vinster på bekostnad miljö och människor. Historien är full av sådana exempel. Samtidigt talar mycket för att en långsiktigt hållbar utveckling måste ske både genom finansiella framgångar och genom att företagen tar ansvar för de risker och möjligheter som alltid är förknippade med företagsmässig produktion. Här har vårt gemensamma allmänna pensionskapital en nyckelroll. Oavsett om pensionen förvaltas av statliga AP-fonder, privata ägarsfärer eller ömsesidiga pensionsbolag så är dess roll central. Ägarens roll som kravställare styr på vilket sätt näringslivet utvecklas. Företag kopplade till ägarsfärer är bättre än genomsnittet i sitt arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Det visar Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Folksams Index för ansvarsfullt företagande är ett sätt att påverka de företag vi investerar våra sparares pengar i, i och med att informationen om hur företagen arbetar med dessa frågor blir sammanställd och bedömd. Vi har omkring fyra miljoner kunder och förvaltar drygt 230 miljarder kronor för deras räkning. Det är ett stort förtroende som ger oss möjlighet att påverka i många viktiga frågor som kan inverka positivt på företagens resultat. Miljö och mänskliga rättigheter är exempel på sådana viktiga frågor, jämställdhet och hälsa är andra. Vi hoppas att en återkommande offentlig granskning får Sveriges företag att prioritera frågorna kring miljö och mänskliga rättigheter och samtidigt inspireras av de företag som lyckas bättre. 2
 • Inledning En stor del av Folksams kapital är placerat i aktier. Folksam är en av de större institutionella ägarna i svenska börsbolag. Folksam ska, enligt den fastställda bolagsstyrningspolicyn, genom sina placeringar aktivt påverka bolag där det bedöms relevant och framgångsrikt. Bolagsstyrning ska ske i enlighet med Folksams vision – att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet – och enligt de etiska regler som tillämpas inom Folksam. Syftet är att öka mervärdet för kunderna. Sociala- och miljökriterier påverkar i allt högre grad de beslut som enskilda personer och institutioner fattar i egenskap av såväl konsumenter som investerare. Folksams kunder har i kundundersökningar uttryckt önskemål om att social och miljömässig hänsyn ska tas vid investeringsbesluten. Stor öppenhet om tillämpningen av dessa egna regler är viktig för att skapa förtroende för att de är seriöst menade. Det är i detta sammanhang Folksam har beslutat att gå igenom och värdera alla de i Sverige börsnoterade företagens prestanda beträffande företagets ansvar. Folksams Index för ansvarsfullt företagande görs över de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med dessa frågor och publiceras i år för fjärde gången. Syftet med studien är att ge en överskådlig bild av det arbete företagen själva ger i offentligt redovisat material. Folksam presenterar dessa analyser därför att Folksams styrelser har gett instruktioner för kapitalförvaltningen i bolagsstyrningspolicyn och i de etiska investeringskriterierna. Årets resultat Årets resultat är till många delar mycket glädjande. Många av företagen rapporterar utförligt om arbetet med miljö och socialt ansvar. Men undersökningen visar också att det finns utrymme för förbättrad rapportering från många företag. Detta gäller särskilt de företag vars verksamhet innefattar höga risker. I år får 76 företag (79 stycken 2008) fyra stjärnor eller mer i betyg beträffande miljö och 63 stycken (69 stycken 2008) fyra stjärnor beträffande mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att flera företag i själva verket håller en ganska bra standard vad avser socialt och miljömässigt ansvar trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Många företag skulle därför enkelt kunna höja sin redovisade prestanda genom att i högre grad offentliggöra sitt arbete på detta område. Uppgifterna är värdefulla för de allt fler finansiella aktörer som beaktar sociala och miljömässiga risker i sin företagsvärdering. Även om företagen i allt högre grad erkänner sitt ansvar, återstår för många av dem att ta detta ansvar och införa ledningssätt som återspeglar det. När de måste integrera det i det dagliga ledningsarbetet, inbegripet hela leverantörskedjan, behöver företagens personal och chefer inhämta den kunskap och kompetens som hör samman med ett företags ansvarsfulla företagande. Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 49 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskap för hantering av miljörisker. Exempel på företag som ingår i denna föga hedrande grupp är Metro, Netonnet och Öresund. Det är sex färre än i föregående års undersökning men det är fortfarande alltför många som på detta sätt ignorerar hållbarhetsfrågorna i sin kommunikation. Något bättre är det beträffande mänskliga rättigheter där 13 företag inte redovisar någon information alls. Det är en fler än föregående år. Betsson, Tradedoubler och Öresund är exempel på företag som borde kontakta Amnesty Business Group för en uppdatering om vad mänskliga rättigheter kan medföra för företagen och för deras arbete. 3
 • Årets förebildsföretag Förebildsföretag kan hjälpa till att integrera ansvarsfulla riktlinjer genom att sprida kunskap om de bästalösningarna. Det är endast företagen själva som kan verkställa ett socialt och miljömässigt ansvar. Olika parter, särskilt anställda, konsumenter och investerare, kan göra centrala insatser genom att förmå företagen att, i eget eller berörda parters intresse, anamma lösningar för ansvarsfullt företagande inom områden som arbetsförhållanden, miljö eller mänskliga rättigheter. Ren teknologi innebär i sig vanligtvis högteknologi och meningsfulla arbetstillfällen för medarbetarna. Genom att ta i bruk ren teknologi kan man således förbättra miljöresultat och göra arbetet attraktivare, samtidigt som lönsamheten förbättras. Årets två förebildsföretag är åter igen SKF för miljö och ABB för mänskliga rättigheter. SKF visar en hög nivå av beredskap för att möta miljömässiga utmaningar genom sina välformulerade policys och ledningssystem. Dessutom rapporterar det regelmässigt sin prestanda inom detta område. SKF har i hög grad klarat av att hantera sina viktigaste miljöpåverkan i form av energiförbrukning, återvinning och utsläpp av växthusgaser. Genom att publicera tillägget "Environmental Performance Data" i årsredovisningen har man också förbättrat sin rapportering väsentligt. Kort sagt visar SKF tydliga och transparanta resultat. ABB har på samma utmärkta sätt integrerat frågorna kring mänskliga rättigheter i sin verksamhet och dessutom till skillnad från de flesta andra med bra betyg inom detta område även ett högt betyg för sitt miljöarbete. ABB uppvisar en hög nivå av beredskap genom sina policys och regelbundna rapportering som omfattar bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, verksamhet i känsliga länder och mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Företaget har även policys vad gäller arbetstid, löner och barnarbete. Även SCA är värda att lyftas fram då de, tillsammans med SKF, får högsta sammanlagda betyg för miljö och mänskliga rättigheter. 4
 • 1 Sammanfattning • ABB fick årets högsta betyg, för tredje året i rad, för mänskliga rättigheter med genomsnittsbetyget 5,18 (fem stjärnor av sju). På andra plats kommer Holmen (5,04) och på tredje plats Electrolux (4,83). • SKF fick årets högsta miljöbetyg, för fjärde året i rad, med genomsnittsbetyget 6,56 (sju stjärnor av sju). På andra plats kommer SCA (6,35 i snittbetyg) och på tredje plats Volvo (6,30). • SCA och SKF får årets högsta sammanlagda betyg sett till både mänskliga rättigheter och miljö. Båda dessa företag har höga miljöbetyg (sju stjärnor) och betyg över medel för mänskliga rättigheter (fem stjärnor). Volvo, som hade bäst sammanlagda resultat förra året, kommer i år på tredjeplats. • Skogsbranschen placerar sig i topp, även i år, både vad det gäller miljöbetyg och mänskliga rättigheter. Skogsbranschen har ett genomsnittsbetyg på 5,05 (5,07 i 2008 års index) avseende miljö (fem stjärnor av sju) och 3,50 (3,48) avseende mänskliga rättigheter (fyra stjärnor av sju). • Medie- och underhållningsbranschen hamnar på bottenplaceringen både när det gäller mänskliga rättigheter med genomsnittsbetyget 1,26 (två stjärnor av sju) och miljöbetyg med genomsnittsbetyget 0,40 (en stjärna av sju). • Genomsnittsbetyget för mänskliga rättigheter är 3,13 på Large Cap (fyra stjärnor av sju), 1,86 (tre stjärnor) på Mid Cap och 1,51 (två stjärnor) på Small Cap. Genomsnittsbetyget för miljö är 3,67 på Large Cap (fyra stjärnor av sju), 2,06 på Mid Cap (tre stjärnor) och 1,10 på Small Cap (två stjärnor av sju). • Genomsnittsbetyget för mänskliga rättigheter för de 251 företagen på Large, Mid och Small Cap är 1,97 (tre stjärnor av sju) och för miljö 1,94 (tre stjärnor av sju). • I jämförelse mellan listorna är en väsentlig skillnad i år att inget företag på Large Cap får noll poäng i miljöbetyg (2 bolag 2008) medan nio företag (12,5 %) på Mid Cap och hela 40 (32,8 %) på Small Cap får noll poäng. Totalt sett saknar hela 49 börsföretag, eller knappt en femtedel, helt beredskap och hantering av sina miljörisker. • När det gäller betygen för mänskliga rättigheter får inte heller i år något bolag på Large Cap noll poäng. Antal företag som får noll betyg på Mid och Small Cap är sex (8,3 %) respektive åtta (6,5 %). 14 börsföretag saknar helt och hållet beredskap avseende dess risk gällande mänskliga rättigheter, det är ett mer än i förra årets undersökning. • Transportbranschen fick en stjärna mer i betyg både när det gäller miljöbetyget (fyra stjärnor i år, tre stjärnor 2008) och för mänskliga rättigheter (tre stjärnor i år, två förra året). • Det är tydligt att när kraven ökar vad gäller börsvärde, ägarspridning och omsättning desto bättre är företagen med sitt arbete med mänskliga rättigheter och miljö; företagen på Large Cap har fått bättre betyg än företagen på Mid och Small Cap. 5
 • Innehållsförteckning sidan 1 Sammanfattning............................................................................................... 5 2 Definitioner och avgränsningar ........................................................................ 7 3 Företag med högst betyg miljö....................................................................... 12 4 Företag med lägst betyg miljö........................................................................ 12 5 Nollföretagen miljö ......................................................................................... 13 6 Företag med högst betyg mänskliga rättigheter............................................. 14 7 Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter .............................................. 15 8 Nollföretagen mänskliga rättigheter ............................................................... 15 9 Analys Large Cap .......................................................................................... 16 10 Analys Mid Cap.............................................................................................. 18 11 Analys Small Cap........................................................................................... 20 12 Jämförelse Large, Mid och Small Cap ........................................................... 22 13 Total placeringslista miljö............................................................................... 23 14 Total placeringslista mänskliga rättigheter ..................................................... 28 15 Placeringslista i bokstavsordning miljö........................................................... 33 16 Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter................................. 38 17 Branschjämförelse ....................................................................................... 43 17.1 Skog ................................................................................................................................. 45 17.2 Gruv och metall ................................................................................................................ 47 17.3 Kemi, olja och gas ............................................................................................................ 49 17.4 Fordon och maskiner........................................................................................................ 51 17.5 Transport .......................................................................................................................... 53 17.6 Övrig industri .................................................................................................................... 55 17.7 Fastigheter........................................................................................................................ 58 17.8 Konsumentvaror ............................................................................................................... 60 17.9 Hälsovård ......................................................................................................................... 62 17.10 Finans............................................................................................................................. 64 17.11 IT..................................................................................................................................... 66 17.12 Telekommunikation ........................................................................................................ 68 17.13 Media och underhållning ................................................................................................ 70 17.14 Tjänster........................................................................................................................... 72 17.15 Bygg ............................................................................................................................... 74 18 Företag A-Ö ................................................................................................... 81 6
 • 2 Definitioner och avgränsningar Här följer en genomgång av hur Folksams Index för ansvarsfullt företagande har producerats samt vilka antaganden och avgränsningar som ligger bakom undersökningen. Inledning Fokus för Folksams Index för ansvarsfullt företagande ligger på det enskilda företagets beredskap att hantera sina risker avseende miljöpåverkan respektive mänskliga rättigheter. Bedömningen bygger på offentligt redovisade uppgifter från de undersökta företagen själva. Med offentligt redovisade uppgifter avses information som finns tillgänglig på hemsidor samt i olika rapporter, framför allt företagets årsredovisning samt eventuell hållbarhetsredovisning. Analysen utgår från kriterier som baseras på Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa principer och riktlinjer ger vägledning till företag om hur man förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan, och baseras på internationella konventioner, exempelvis ILO:s kärnkonventioner för arbetsrätt. Vid uttolkningen av principerna har även vägledande dokument publicerade av Global Reporting Initiative (GRI) använts, samt olika internationellt erkända standarder, såsom ISO 14001 och SA8000. Urval av företag De företag som ingår i Folksams Index för ansvarsfullt företagande är börsnoterade bolag. Undersökningen baserar sig på de bolag som var noterade på Stockholmsbörsen den 31 maj 2009, indelat enligt listorna; Small, Mid och Large Cap. Datainsamlingen skedde under perioden juli- september 2009, vilket innebär att indexet baserar sig på uppgifter angivna på hemsidan under perioden samt utgivna rapporter. Totalt är 55 företag på Large Cap, 72 bolag på Mid Cap och 124 bolag på Small Cap med i årets rapport. Metod Ledningssystem Som nämnts ovan utvärderas företagens kapacitet att hantera miljörelaterade och sociala aspekter. Mera specifikt syftar utvärderingen till att undersöka i vilken utsträckning företaget har ett ledningssystem som omfattar kriterier, exempelvis diskriminering, som kan härledas till Global Compact eller OECD:s riktlinjer. Definitionen av ett ledningssystem är den samma som används i internationellt erkända management standards, exempelvis ISO 9000. Grunden i ett sådant system är den så kallade PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act), vars syfte är att uppnå en kontinuerlig förbättring. Analysen innebär att fem väsentliga komponenter i ett ledningssystem undersöks för vart och ett av kriterierna. Dessa komponenter är: 1. Policy. Har bolaget en relevant policy, exempelvis för att främja hälsa och säkerhet? 2. Management System. Finns det rutiner och en organisation som kan säkerställa efterlevnad av policyn? 3. Planer/Program. Är policyn nedbruten i relevanta mål, och finns det konkreta handlingsplaner? 4. Redovisning. Redovisar företaget information som gör det möjligt att utvärdera i vilken utsträckning förbättringar uppnås? 5. Verifiering. Är ledningssystemet verifierat av en extern part? Ett antal kriterier finns också kopplade till utvärdering av ett företags generella arbete med miljöledning. Detta motiveras av att många företag i sin redovisning fokuserar på att just beskriva hur 7
 • man arbetar generellt med miljöledning, utan att vidare specificera vad man menar med själva miljöbegreppet. Se vidare under avsnittet ”Miljöanalys” nedan. Miljöanalys Analysen ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms inom verksamheten och är uppdelad i två huvudområden: – Generell bedömning av miljöledningssystem (Miljöledning) – Styrning av väsentliga direkt eller indirekta miljöpåverkan (Miljöprestanda) Analysen av den redovisade informationen om företagets miljöledningssystem omfattar fem kriterier, se tabell 1 nedan. Miljöpolicy och planer är en värdering av företagets övergripande ambitionsnivå med miljöarbetet, där uttalat proaktiva ambitioner premieras. De två följande kriterierna, Management system och Extern certifiering, utvärderar i vilken utsträckning ett ledningssystem är implementerat i organisationen och om det eventuellt är certifierat mot en relevant standard. Slutligen bedöms även den övergripande kvaliteten i miljöredovisningen samt i vilken utsträckning leverantörer omfattas av ledningssystemet. Den andra delen av analysen, miljöprestandan, ger en bild av företagets förmåga att hantera sin mest väsentliga miljöpåverkan. Detta görs genom en anpassad utvärdering kring ett antal nyckelparametrar, för att avspegla företagets miljöprestanda utifrån de specifika förutsättningar som råder inom olika typer av verksamheter. Två kriterier; energianvändning och direkta/indirekta utsläpp av växthusgaser, omfattar alla branscher. Andra branschspecifika kriterier omfattar utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen till luft, mark och vatten, användning av farliga ämnen, produktutveckling och användning av transporter. Tabell 1 Miljöanalysens olika delar Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) Miljöpolicy & planer Ledningssystem & organisation Miljöledning Extern certifiering Miljöredovisning Leverantörsstyrning Utsläpp av växthusgaser Miljöprestanda Energianvändning Verksamhetsspecifika kriterier Analys mänskliga rättigheter Analysen syftar till att utvärdera företagets beredskap att hantera verksamhetsrisker med koppling till mänskliga rättigheter, och är uppdelad i tre huvudområden; – Anställdas rättigheter – Företaget i samhället – Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan Samtliga kriterier finns sammanställda i tabell 2. Lite förenklat kan man säga att de tre huvudområdena representerar tre viktiga intressenter. Det första huvudområdet, anställda, pekas ut mycket tydligt i Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer, och kriterierna omfattar hälsa och säkerhet, diskriminering, associationsfrihet och arbetstider och löner. För en del branscher har det även bedömts som motiverat att utvärdera tvångsarbete och barnarbete. Den andra delen av analysen omfattar företagets påverkan på det omkringliggande samhället. Ett väsentligt kriterium för detta huvudområde rör ett företags beredskap att förebygga förekomst av 8
 • korruption. Därutöver finns även verksamhetsrelaterade kriterier såsom förankring av företagets verksamhet i lokalsamhällen. Det sistnämnda kriteriet omfattar aspekter såsom konsultationer vid väsentliga verksamhetsförändringar, kunskapsöverföring med mera. Utvärderingen av kriteriet syftar också till att bedöma hur pass väl redovisningen beskriver verksamhetens geografiska spridning och dess karaktär. För vissa branscher bedöms även hur företaget utformar säkerhetsarrangemang som påverkar angränsande samhällen, samt beredskapen att hantera sociala aspekter vid större direktanvisningar. Den tredje och sista delen i analysen utvärderar företagens redovisning av hur man agerar för att främja mänskliga rättigheter i leverantörsleden. Företaget bedöms genom analys av uppförandekoder, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policys. Ytterligare ett kriterium berör redovisning av utfallet från olika insatser. För vissa branscher har huvudgruppen leverantörer inte inkluderats i analysen. Detta förfarande har bedömts vara relevant för vissa tjänsteproducenter där det är svårt att urskilja någon tydlig grupp av huvudleverantörer, eftersom detta har gjort det svårt att göra en relevant bedömning. Exempel på branscher där gruppen leverantörer inte bedöms återfinns framförallt inom IT-sektorn och finanssektorn. Tabell 2 Analys mänskliga rättigheter Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) Hälsa & säkerhet Diskriminering Associationsfrihet Anställda Arbetstid & löner Barnarbete Tvångsarbete Verksamhetsrelaterat socialt ansvar Samhället Korruption Uppförandekod Leverantörer Ledningssystem och planer Redovisning Poängbedömning Företag tilldelas poäng för varje kriterium som undersökningen omfattar. Full poäng delas ut om alla fem eftersökta komponenter har kunnat identifieras i företagets rapportering, eller om det finns andra tydliga indikationer på att företaget har en god beredskap. För många företag gäller att man i redovisningen om förbättringar indirekt också visar att man har policy, ledningssystem och program. I dessa fall ges poäng även för dessa komponenter. Exempel på ett sådant fall kan vara en detaljerad redovisning av energianvändningen över tiden. För varje huvudområde summeras antalet poäng som tilldelats för de olika kriterierna, och därefter beräknas ett medelvärde för huvudområdet. Ett undersökt företag tilldelas betyg utifrån i vilket intervall som medelvärdet hamnar enligt tabell nedan: 9
 • Tabell 3 Betygsintervall/Översättning i stjärnor Skala Betyg 0,00 0 0,01-0,69 (10%) 1 0,70-1,74 (15%) 2 1,75-2,79 (15%) 3 2,80-4,19 (20%) 4 4,20-5,24 (15%) 5 5,25-6,29 (15%) 6 6,30-7,00 (10%) 7 Betyg beräknas också på en övergripande nivå, det vill säga företaget får ett betyg för miljö och ett för mänskliga rättigheter. Branschindelning Branschindelningen för Folksams Index för ansvarfullt företagande bygger på Affärsvärldens branschindelning och MSCI 1000 med viss anpassning. I årets Index har smärre justeringar skett i branschindelningen. Dessa redovisas under respektive kapitel. Tabell 4 Branschindelning Branschindex enligt Branschindelning i Folksams Index Underbranschindex enligt Affärsvärlden Affärsvärlden för ansvarsfullt företagande 2009 Råvaror Kemi Kemi, olja och gas Olja och gas Gruv och metaller Gruv och metaller Skog Skog Industri Transport Transport Fordon och maskiner Fordon och maskiner Bygg och anläggningsrelaterat Bygg Industriella konglomerat Grossister Tryckerier och kontorsvaror Övrig industri Tekniska konsulter Övrig industri Konsumentvaror Samtliga underbranscher Konsumentvaror Hälsovård Samtliga underbranscher Hälsovård Telekommunikation Samtliga underbranscher Telekommunikation Media och underhållning Indelning för underbransch saknas Media och underhållning Tjänster Indelning för underbransch saknas Tjänster IT-företag Samtliga underbranscher IT Finans Fastigheter Fastigheter Bank och försäkring Finans Investment- och förvaltningsbolag Övriga finansiella tjänster Branschrisk Rapporten innehåller ett antal branschanalyser. I dessa refereras till generella risker för olika branscher. Dessa har inte vägts in i analysen av enskilda företag, utan syftar snarast till att ge ett mått på hur viktigt det är för företagen i branschen att arbeta aktivt med frågor kopplade till miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. Förväntningarna blir då att företag som är verksamma i högriskbranscher generellt bör kunna visa upp högre individuella betyg än bolag som verkar i lågriskbranscher. Branschanalysen utgår från ett globalt perspektiv. Tre nivåer används; Låg, Medel och Hög. Vid bedömningen av den miljörelaterade branschrisken görs en uppskattning av frekvensen hur ofta företag inom en bransch kan knytas till allvarliga och/eller systematiska avvikelser från de normer som omfattas av Global Compact och OECD Guidelines för multinationella företag. Generellt gäller att bolag med utpräglad fysisk verksamhet, exempelvis oljeutvinning, löper en högre risk för avvikelser 10
 • än en utpräglad tjänsteproducent. Branschens miljöpåverkan utvärderas också som ett mått på hur mycket värde som ett bolag genererar i relation till miljöpåverkan. I begreppet värde ingår komponenter som vinst, löner och skatter. Den branschrelaterade analysen som är kopplad till mänskliga rättigheter speglar, liksom miljöanalysen, risken att ett företag kan knytas till allvarliga och/eller systematiska avvikelser mot internationella normer. Till skillnad från miljöperspektivet är dock inte kopplingen till fysiska branscher lika utpräglad, även om det finns vissa likheter. Branschriskerna redovisas i tabell 5 nedan. Tabell 5 Branschrisk Bransch Miljörisk Risk mänskliga rättigheter Skog Hög Medel Gruv och metall Hög Hög Kemi, olja och gas Hög Hög Fordon och maskiner Hög Medel Transport Hög Medel Övrig industri Varierande Medel/Hög Fastigheter Medel Låg Konsumentvaror Låg Hög Hälsovård Låg Hög Finans Låg Låg IT Låg Medel Telekommunikation Medel Medel Media och underhållning Låg Medel Tjänster Låg Medel Bygg Hög Hög Har du frågor kring betygen/analysen går det bra att kontakta Flemming Hedén, Research Analyst på GES Investment Services, flemming.heden@Ges-Invest.com. Har du frågor kring själva indexet går det bra att kontakta Richard Torgerson, bolagsanalytiker och projektledare på Ansvarsfullt ägande, Folksam, richard.torgerson@folksam.se Om GES Investment Services Folksams Index för ansvarsfullt företagande baseras på rapportering från GES Investment Services, som förser finansmarknaden med analyser och rådgivning om företagens resultat och beredskap inom hållbarhetsområdet. Folksam ansvarar för ranking av bolagen. 11
 • 3 Företag med högst betyg miljö Utmärkelsen årets högsta miljöbetyg går till SKF. SKF får högsta betyg inom miljöledning och miljöprestanda och har därmed en hög beredskap för miljöfrågorna och en mycket god hantering av sina mest väsentliga miljöproblem. Det är fjärde året i rad som SKF ligger på förstaplats för sitt miljöarbete. De tio företagen som har fått högst miljöbetyg är alla storföretag. Liksom 2008 års index tillhör fyra företag av tio skogsbranschen och tre företag av tio fordon- och maskinbranschen. Av topp-tio-företagen finns nio på Large Cap och ett på Mid Cap. Dessa tio företag går enligt Folksams Index för ansvarsfullt företagande i spetsen för hög beredskap gällande miljö i näringslivet. Om Folksam hade ingått i granskningen skulle bolaget ha hamnat på elfte plats med 6 stjärnor (5,42 i betyg.) Tabell 6 De tio företagen med högst miljöbetyg Placering Företag (2008 års placering) Sammanfattande betyg Bransch 1 SKF (1) (6,56) Fordon & maskiner 2 SCA (2) (6,35) Skog 3 Volvo (3) (6,30) Fordon & maskiner 4 Billerud (4) (6,00) Skog 5 Scania (5) (5,79) Fordon & maskiner 6 Stora Enso (6) (5,76) Skog 7 Ericsson (8) (5,74) Telekommunikation 8 Electrolux (7) (5,72) Konsumentvaror 9 Boliden (10) (5,67) Gruv & Metaller 10 Holmen (9) (5,62) Skog 4 Företag med lägst betyg miljö Av de tio företagen med de lägsta miljöbetygen återfinns, sex på Small Cap och fyra på Mid Cap. Tre av bolagen tillhör Finansbranschen, tre It-branschen, två Konsumentvarubranschen och resterande två Hälsovårdsbranschen. Tabell 7 Företagen med de tio lägsta miljöbetygen Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 194 Cloetta (0,30) Konsumentvaror 194 Hagströmer & Qviberg (0,30) Finans 194 Intrum Justitia (0,30) Finans 194 Karo Bio (0,30) Hälsovård 194 Oxigene (0,30) Hälsovård 194 Sectra (0,30) IT 200 Nordnet (0,19) Finans 200 Precise Biometrics (0,19) IT 200 Venue Retail Group (0,19) Konsumentvaror 203 Pricer (0,09) IT 12
 • 5 Nollföretagen miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 49 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskap för hantering av miljörisker. Det är sex färre än i föregående års undersökning. Av dessa 49 företag ligger nio på Mid Cap och resterande 40 på Small Cap. De branscher som innehåller störst antal nollföretag är IT- och finansbranschen som har elva respektive 14 företag vardera på noll-listan. Tabell 8 Företag utan beredskap och hantering av miljörisker Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 204 Academedia (0,00) Tjänster 204 A-Com (0,00) Media & Underhållning 204 Addnode (0,00) IT 204 Aero Crine (0,00) Hälsovård 204 Affärsstrategerna (0,00) Finans 204 Anoto Group (0,00) IT 204 Aspiro (0,00) Telekommunikation 204 Avanza (0,00) Finans 204 Betsson (0,00) Konsumentvaror 204 Biolin (0,00) Hälsovård 204 BioPhausia (0,00) Hälsovård 204 BTS Group (0,00) Tjänster 204 Connecta (0,00) IT 204 DGC One (0,00) Telekommunikation 204 Epi Cept Corporation (0,00) Hälsovård 204 Feelgood (0,00) Hälsovård 204 Fingerprint Cards (0,00) IT 204 Global Health Partner (0,00) Hälsovård 204 Havsfrun (0,00) Finans 204 Know IT (0,00) IT 204 Ledstiernan AB (0,00) Finans 204 Linkmed (0,00) Finans 204 Luxonen (0,00) Finans 204 Metro (0,00) Media & Underhållning 204 Mobyson (0,00) Telekommunikation 204 Modul 1 Data (0,00) IT 204 MSC Konsult (0,00) IT 204 Neonet (0,00) Finans 204 Net Entertainment (0,00) IT 204 Netonnet (0,00) Konsumentvaror 204 Nordic Service Partner (0,00) Konsumentvaror 204 NovaCast (0,00) Fordon & Maskiner 204 Novestra (0,00) Finans 204 Phonera (0,00) Telekommunikation 204 PSI Group (0,00) IT 204 Raysearch Laboratories (0,00) Hälsovård 204 Sagax (0,00) Fastigheter 204 Sensys Traffic (0,00) Övrig industri 204 Skanditek Industriförvaltning (0,00) Finans 204 Softronic (0,00) IT 204 Svedbergs (0,00) Konsumentvaror 204 Svolder (0,00) Finans 204 Säki (0,00) Finans 204 Traction (0,00) Finans 204 Tradedoubler (0,00) IT 204 Unibet (0,00) Konsumentvaror 204 Uniflex (0,00) Tjänster 204 Vostok Nafta (0,00) Finans 204 Öresund (0,00) Finans 13
 • 6 Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Utmärkelsen årets högsta betyg i mänskliga rättigheter tillfaller ABB för tre året i rad. ABB får höga betyg för företagets beredskap avseende anställdas rättigheter, företaget i samhället samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Av de tio företagen som har fått högst betyg gällande mänskliga rättigheter är åtta företag placerade på Stockholmsbörsens Large Cap. Två av företagen bland de tio företag med högst betyg är placerade på Small Cap. Dessa tio företag går enligt Folksams Index för ansvarsfullt företagande i spetsen för hög beredskap gällande mänskliga rättigheter i näringslivet. SCA, Elanders och Scania är nya på topp-tio-listan och har ersatt förra årets fyra Ericsson, femma Stora Enso och åtta Volvo. Två företag tillhör Skogsbranschen, två företag Fordon & Maskiner samt två företag Konsumentbranschen och två Övrig industri. Övriga två bolag kommer från Hälsovårds- och IT-branscherna. Om Folksam hade ingått i granskningen skulle bolaget ha hamnat på första plats med sex stjärnor (5,55) i betyg. Tabell 9 De tio företag med högst betyg mänskliga rättigheter Placering Företag (2008 års placering) Sammanfattande betyg Bransch 1 ABB (1) (5,18) Övrig Industri 2 Holmen (7) (5,04) Skog 3 Electrolux (2) (4,83) Konsumentvaror 4 SCA (11) (4,76) Skog 5 Hennes & Mauritz (5) (4,69) Konsumentvaror 5 Elanders (21) (4,66) Övrig industri 7 SKF ((9) (4,55) Fordon & Maskiner 7 AstraZeneca (3) (4,55) Hälsovård 9 Scania (16) (4,52) Fordon & maskiner 9 Prevas (10) (4,52) IT 14
 • 7 Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter De tretton företagen med lägst betyg inom mänskliga rättigheter är fördelade på börsen enligt följande: ett på Large Cap, ett på Mid Cap och resterande elva på Small Cap. Fyra av företagen är verksamma inom Hälsovård, tre inom It och tre inom Övriga industrier. Två av företagen är Konsumentvaruföretag och ett verksamt inom Kemi, olje- och gas-sektorn. Tabell 10 De tretton företagen med lägst betyg mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 226 Anoto Group (0,70) IT 226 Consilium (0,70) Övrig industri 226 Diamyd Medical (0,70) Hälsovård 226 Fingerprint Cards (0,70) IT 226 Oxigene (0,70) Hälsovård 231 Sensys Traffic (0,56) Övrig industri 232 Unibet (0,49) Konsumentvaror 233 Aero Crine (0,46) Hälsovård 233 Digital Vision (0,46) IT 235 Alliance Oil Company (0,35) Kemi, Olja & Gas 236 Global Health Partner (0,28) Hälsovård 237 Svedbergs (0,25) Konsumentvaror 238 Morphic Industries (0,11) Övrig industri 8 Nollföretagen mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 14 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskapen för hantering av mänskliga rättigheter. Det är ett mer än föregående år. Av de 14 företagen återfinns sex på Mid Cap och åtta på Small Cap. Den bransch som innehåller störst antal nollföretag är finansbranschen som har tre företag på noll-listan. Tabell 11 Företag utan beredskap för risken mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 239 Betsson (0,00) Konsumentvaror 239 CTT Systems (0,00) Övrig industri 239 DGC One (0,00) Telekommunikation 239 EpiCept Corporation (0,00) Hälsovård 239 ITAB Shop (0,00) Övrig industri 239 Loomis (0,00) Tjänster 239 Luxonen (0,00) Finans 239 Nordic Mines (0,00) Gruv & Metaller 239 Net Entertainment (0,00) IT 239 Nordic Service Partner (0,00) Konsumentvaror 239 PSI Group (0,00) IT 239 Tradedoubler (0,00) IT 239 Vostok Nafta (0,00) Finans 239 Öresund (0,00) Finans 15
 • 9 Analys Large Cap När företagen växer i form av börsvärde, ägarspridning och omsättning förbättras deras resultat beträffande mänskliga rättigheter och miljöarbete; företagen på Large Cap har fått bättre betyg än de på Mid och Small Cap. Samma sak gäller för öppenheten beträffande arbetet med socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningar, miljöredovisningar förekommer mer frekvent, med vissa undantag, hos de större företagen. Miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Large Cap och i genomsnitt får bolagen fyra stjärnor (3,67) i betyg. Av totalt 55 företag är det endast tre företag (5,5 %) som får sju stjärnor och åtta företag (14,5 %) som får sex stjärnor i betyg. Tolv företag (21,8 %) får fem stjärnor i betyg, 14 företag (25,5 %) får betyg fyra, sex företag (10,9 %) betyg tre, elva företag (20 %) får två stjärnor och ett (1,8 %) får en stjärna. Företag på Large Cap får i genomsnitt ett relativt sett starkt miljöbetyg. Två av tre, eller 67 procent av företagen når ett betyg om fyra stjärnor eller fler. Detta innebär att de större Large Cap-företagen, hamnar betydligt högre än de mindre företagen på Mid och Small Cap. Policys och riskanalyser är inte ovanliga, program för införande och uppföljning är dock mindre förekommande. Företag med högst miljöbetyg Högst genomsnittsbetyg i miljö av samtliga företag på Large Cap får SKF för tredje året i rad med sju stjärnor av sju möjliga (6,56). SKF visar en hög nivå av beredskap för att möta miljömässiga utmaningar genom sina välformulerade policies och ledningssystem. Dessutom rapporterar de regelmässigt sin prestanda på detta område. SKF har i hög grad klarat av att hantera sin viktigaste miljöpåverkan i form av energiförbrukning, återvinning och utsläpp av växthusgaser. Värt att notera är bilagan till årsredovisningen ”Environmental Performance Data” som håller toppklass inom detta rapportområde. Kort sagt visar SKF tydliga och transparanta resultat. Företag med lägst miljöbetyg Till skillnad från förra årets så redovisar i år samtliga bolag på Large Cap material som gör att de i alla fall får ett betyg. Sämst är Melker Schörling AB, MSAB. som får det lägsta betyget, en stjärna, med betyget 0,68. MSABfår två stjärnor för hur de hanterar miljörisker och en stjärna för miljöpåverkan. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Tabell 12 Fördelning av stjärnor miljö - företag på Large Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 3 5,5 % 8 14,5 % 12 21,8% 14 25,5 % 6 10,9% 11 20 % 1 1,8% 0 0% 16
 • Mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Large Cap och i genomsnitt får de fyra stjärnor (3,13) i betyg. Det är en ökning med en stjärna sedan förra året. Det kan delvis bero på det förändrade antalet företag på Large Cap som är tre företag färre i årets rapport. Av totalt 55 företag är det inget företag som får sju eller sex stjärnor i betyg. 15 företag (27,3 %) får fem stjärnor i betyg och nästan var tredje företag, 18 av 55 (32,7 %), uppnår betyget fyra stjärnor. 16 företag (29,1 %) får tre stjärnor i betyg. fem företag (9,1 %) får två stjärnor. Ett företag får en stjärna i betyg (1,8 %). Företag på Large Cap får i genomsnitt ett relativt sett starkt betyg för mänskliga rättigheter. Över hälften av företagen når ett betyg om fyra stjärnor eller mer. Detta innebär att de större Large Cap- företagen hamnar betydligt högre än de mindre företagen på Mid och Small Cap. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Högst genomsnittsbetyg av samtliga företag på Large Cap får ABB med fem stjärnor (5,18) av sju möjliga. ABB uppvisar en hög nivå av beredskap genom sina policys och regelbundna rapportering som omfattar bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, verksamhet i känsliga länder och mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Företaget har även policys vad gäller arbetstid, löner och barnarbete. ABB har genomfört ett omfattande internt utbildningsprogram i 20 länder riktat till säkerhetspersonal i syfte att stärka de anställdas medvetenhet angående mänskliga rättigheter. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Alliance Oil Company får lägst betyg av företagen på Large Cap. Företaget får en stjärna då de rapporterar relativt lite om sitt arbete inom detta område. Företaget bedöms ha en hög risk för brott mot mänskliga rättigheter. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar risker kopplade till mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell 13 Fördelning av stjärnor mänskliga rättigheter - företag på Large Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 15 27,3 % 18 32,7 % 16 29,1 % 5 9,1 % 1 1,8% 0 0% 17
 • 10 Analys Mid Cap Miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande har också granskat företagen på Mid Cap. I genomsnitt får dessa bolag tre stjärnor (2,06) i betyg. Av totalt 72 företag är det inget företag som får sju stjärnor i betyg. Ett företag (1,4 %) får sex stjärnor. Fem företag (6,9 %) får fem stjärnor och 20 företag (27,8 %) får fyra stjärnor. 14 företag (19,4 %) får tre stjärnor, 13 företag (18,1 %) får två stjärnor och tio företag (13,9 %) får endast en stjärna. Hela nio företag av samtliga företag på Mid Cap får underkänt. Detta innebär att dessa inte rapporterar något beträffande sitt miljöarbete. Företag på Mid Cap får i genomsnitt ett relativt svagt miljöbetyg. 63,9 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst miljöbetyg Billerud får högst genomsnittsbetyg av företagen på Mid Cap: sex av sju stjärnor (6,00). Företaget har en god beredskap i form av policys och handlingsprogram. Billerud har också program för de viktigaste miljöaspekterna, till exempel skogsskötsel och användningen av energi och vatten. Företag med lägst miljöbetyg Det är ett stort antal företag på Mid Cap som inte rapporterar något om sitt miljöarbete, närmare bestämt nio stycken. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket har ett ganska bra miljöarbete trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa företag har också låg branschrisk inom miljö och har kanske därför valt bort att rapportera inom området. Det är dock angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Tabell 14 Fördelning stjärnor miljö- företag på Mid Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 1 1,4 % 5 6,9 % 20 27,8 % 14 19,4% 13 18,1% 10 13,9% 9 12,5 % 18
 • Mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat företagen på Mid Cap som i genomsnitt får tre stjärnor (1,86) i betyg. Av totalt 72 företag är det inget företag som får varken sju, sex eller fem stjärnor i betyg. 16 företag (22,2 %) får fyra stjärnor. 24 företag (33,3 %) får tre stjärnor och 25 företag (34,7 %) får två stjärnor. Ett företag (1,4 %) får endast en stjärna och sex företag (8,3 %) får underkänt. Företag på Mid Cap får i genomsnitt ett lågt betyg för mänskliga rättigheter. 78 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter SAS har högst betyg av företagen på Mid Cap med fyra stjärnor (3,92). SAS uppvisar en medelgod nivå av beredskap. Företaget har policys för bland annat hälsa och säkerhet, kollektiv förhandlingsrätt, mångfald, arbetstid och löner. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Lägst betyg får de företag som inte rapporterat något väsentligt om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är sex företag på Mid Cap som inte rapporterar något om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket håller en ganska bra standard gällande mänskliga rättigheter trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa företag har också låg branschrisk kopplat till mänskliga rättigheter och kanske har valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom området mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar företagets agerande inom mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell 15 Fördelning stjärnor mänskliga rättigheter - företag på Mid Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 0 0% 16 22,2 % 24 33,3 % 25 34,7 % 1 1,4 % 6 8,3 % 19
 • 11 Analys Small Cap Miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Small Cap och i genomsnitt får bolagen två stjärnor (1,10) i betyg. Av totalt 124 företag är det inget företag som får sex eller sju stjärnor. Endast tre företag (2,4 %) får fem stjärnor och nio företag (7,3 %) får fyra stjärnor i betyg. 25 företag (20,2 %) får tre stjärnor i betyg, 29 företag (23,4 %) får två stjärnor och 18 (14,5 %) får en stjärna i betyg. Hela 40 företag (32,8 %) får underkänt. Detta innebär att dessa inte rapporterar något beträffande sitt miljöarbete. Företag på Small Cap får i genomsnitt ett svagt miljöbetyg. 90 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst miljöbetyg Högst genomsnittsbetyg, i miljö, av företagen på Small Cap får Rottneros, i år igen, med fem stjärnor av sju möjliga (5,13). Rottneros ligger över medel i sin miljöberedskap med omfattande policys och rapportering inom området. Bolaget redovisar och har program för bland annat utsläpp av växthusgaser, energianvändning, vattenförbrukning och avfall. Företag med lägst miljöbetyg Det är ett stort antal företag på Small Cap som saknar rapportering om sitt miljöarbete, närmare bestämt 40 stycken eller omkring en tredjedel av bolagen. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket har ett ganska bra miljöarbete trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa branscher har också låg branschrisk gällande miljö och kanske har valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Tabell 16 Fördelning stjärnor miljö - företag på Small Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 3 2,4 % 9 7,3 % 25 20,2 % 29 23,4 % 18 14,5 % 40 32,8 % 20
 • Mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Small Cap och i genomsnitt får de två stjärnor (1,51) i betyg. Av totalt 124 företag är det inget företag som får varken sju eller sex stjärnor och endast två företag (1,6 %) som får fem stjärnor i betyg. Elva företag (8,9 %) uppnår betyget fyra stjärnor och 34 företag (27,4 %) får tre stjärnor. Över hälften av företagen (50,8 %) får två stjärnor. Sex företag (4,8 %) har en stjärna i betyg och åtta företag (6,5 %) har ett underkänt betyg. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Elanders får högst genomsnittsbetyg av företagen på Small Cap: fem av sju stjärnor (4,66). Elanders har policys för bland annat hälsa och säkerhet, arbetstid och lön samt ett relativt sett välutvecklat anti- diskrimineringsprogram. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Lägst betyg får de företag som inte rapporterat något väsentligt om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är åtta företag på Small Cap som inte rapporterar något om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket håller en ganska bra standard vad avser mänskliga rättigheter trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa företag har också låg branschrisk kopplat till mänskliga rättigheter och har kanske därför valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom området mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar företagets agerande inom mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell 17 Fördelning stjärnor mänskliga rättigheter - företag på Small Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 2 1,6 % 11 8,9 % 34 27,4 % 63 50,8 % 6 4,8 % 8 6,5 % 21
 • 12 Jämförelse Large, Mid och Small Cap När företagen växer i form av börsvärde, ägarspridning och omsättning förbättras företagens resultat beträffande mänskliga rättigheter och miljöarbete; företagen på Large Cap har fått bättre betyg än företag på Mid Cap. Företagen på Mid Cap har i sin tur fått bättre betyg än företagen på Small Cap (se tabell 18 nedan). Samma sak gäller för öppenheten beträffande arbetet med socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningar, miljöredovisningar förekommer mer frekvent, med vissa undantag, hos de större företagen. Tabell 18 Fördelning av stjärnor - Large, Mid och Small Cap Lista Antal stjärnor Genomsnitts- Antal stjärnor Genomsnittsbetyg Miljö betyg Miljö mänskliga rättigheter mänskliga rättigheter (2008) (2008) Large Cap 3,67 (3,41) 3,13 (2,95) Mid Cap 2,06 (1,99) 1,86 (1,82) Small Cap 1,10 (1,13) 1,51 (1,57) Medel 2,27 (2,18) 2,16 (2,11) 22
 • Total placeringslista miljö Placering Företag Sammanfattande betyg 1 SKF 6,56 2 SCA 6,35 3 Volvo 6,30 4 Billerud 6,00 5 Scania 5,79 6 Stora Enso 5,76 7 Ericsson 5,74 8 Electrolux 5,72 9 Boliden 5,67 10 Holmen 5,62 11 Folksam (Onoterat)** 5,42 12 ABB 5,37 13 AstraZeneca 5,25 14 Husqvarna 5,16 14 Skanska 5,16 16 Rottneros 5,13 17 Nolato 5,06 18 Nobia 4,83 19 Atlas Copco 4,76 20 SAS 4,74 21 Sandvik 4,71 22 Hennes & Mauritz 4,69 22 Swedbank 4,69 24 Fagerhult 4,67 25 SAAB 4,64 26 SSAB 4,62 27 TeliaSonera 4,53 27 Trelleborg 4,53 29 Kappahl 4,46 30 Handelsbanken 4,39 30 NCC 4,39 32 Wallenstam 4,27 33 Elanders 4,22 34 Castellum 4,18 34 Hufvudstaden 4,18 36 Swedish Match 4,13 37 Höganäs 4,11 38 Assa Abloy 4,08 39 JM 4,06 39 NIBE Industrier 4,06 41 Gunnebo 3,99 41 Haldex 3,99 43 Seco Tools 3,97 44 Axfood 3,94 45 PartnerTech 3,80 46 Alfa Laval 3,73 47 Autoliv 3,69 47 Fabege 3,69 49 SEB 3,66 50 Rörvik Timber 3,62 51 Klövern 3,50 51 Rezidor Hotel Group 3,50 53 Nordea 3,45 54 Getinge 3,41 54 Wihlborgs Fastigheter 3,41 56 Lundin Mining 3,31 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 23
 • Total placeringslista miljö 56 Ångpanneföreningen 3,31 58 Clas Ohlson 3,29 59 Bilia 3,10 59 HEBA 3,10 59 Lindab International 3,10 59 PEAB 3,10 59 Q-Med 3,10 59 Tricorona 3,10 65 Studsvik 3,06 66 Intellecta 3,01 66 Kungsleden 3,01 66 SkiStar 3,01 69 B&B Tools 2,94 70 Aarhus Karlshamn 2,92 71 Beijer Alma 2,89 72 Bergs Timber 2,87 73 Munters 2,85 74 Eniro 2,82 74 Geveko 2,82 76 Opcon 2,80 77 Active Biotech 2,73 77 HL Display 2,73 79 ProfilGruppen 2,71 80 Hexagon 2,66 81 Axis Communications 2,64 82 Nederman Holding 2,57 83 Addtech 2,52 83 Cardo 2,52 83 Prevas 2,52 83 SWECO 2,52 87 Hakon Invest 2,50 87 SWEDOL 2,50 87 VBG Group 2,50 90 Rederi AB Transatlantic 2,47 91 Cision 2,43 92 BE Group 2,40 93 Oriflame 2,38 94 MultiQ International 2,33 95 Lundin Petroleum 2,31 96 Note 2,24 96 Retail and Brands (RNB) 2,24 98 Bong Ljungdahl 2,19 99 Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) 2,15 99 Elekta 2,15 99 ElektronikGruppen 2,15 102 Hexpol 2,12 103 Rejlerkoncernen 2,10 104 Brinova 2,05 104 Doro 2,05 104 New Wave Group 2,05 104 OEM International 2,05 108 Midelfart Sonesson 2,03 109 Biovitrum 1,94 109 Elos 1,94 109 Semcon 1,94 112 Duni 1,91 113 Concordia Maritime 1,87 114 Beijer Electronics 1,84 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 24
 • Total placeringslista miljö 114 Diamyd Medical 1,84 114 Industrivärden 1,84 114 Indutrade 1,84 118 Consilium 1,80 118 Probi 1,80 120 Lagercrantz Group 1,75 120 Micronic Laser Systems 1,75 122 Acando 1,70 122 Ticket Travel Group 1,70 124 Cybercom Group 1,66 124 Lundbergföretagen 1,66 126 ITAB Shop Conc. 1,61 126 Kinnevik 1,61 126 Ratos 1,61 129 Borås Wäfveri 1,59 130 Systemair 1,56 131 Hemtex 1,54 132 Mekonomen 1,52 132 Niscayah Group (fd Securitas Systems) 1,52 132 Proffice 1,52 135 HMS Networks 1,47 135 Tilgin 1,47 137 PA Resources 1,42 138 Millicom International Cellular S.A 1,40 138 Tele2 1,40 140 Digital Vision 1,35 140 Meda 1,35 142 KABE 1,31 142 Securitas 1,31 144 Catena 1,26 144 Lammhults Design 1,26 144 Xano Industri 1,26 147 Modern Times Group 1,21 148 FastPartner 1,17 148 Investor 1,17 148 ReadSoft 1,17 151 BioGaia 1,12 151 BioInvent 1,12 153 East Capital Explorer 1,07 153 Poolia 1,07 155 Industrial & Financial Systems 1,03 155 Medivir 1,03 157 Alliance Oil Company (fd West Siberian 0,93 Resources) 158 Björn Borg 0,91 159 Biotage 0,89 159 Diös Fastigheter 0,89 159 Intoi (fd Nocom) 0,89 159 Midway Holding 0,89 159 Orc Software 0,89 159 SinterCast 0,89 165 CTT Systems 0,82 166 ACAP Invest 0,77 166 Dagon 0,77 166 Latour Investment 0,77 166 Morphic Technologies 0,77 166 Net Insight 0,77 166 Sigma 0,77 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 25
 • Total placeringslista miljö 166 Technology Nexus 0,77 173 Malmbergs Elektriska 0,75 174 Vitrolife 0,72 175 Bure 0,68 175 Din Bostad Sverige 0,68 175 HiQ International 0,68 175 Melker Schörling 0,68 179 Loomis 0,63 180 Fenix Outdoor 0,58 180 Novotek 0,58 180 Ortivus 0,58 180 Transcom WorldWide 0,58 184 Artimplant 0,49 184 Duroc 0,49 184 Enea 0,49 184 G&L Beijer 0,49 184 Jeeves Information Systems 0,49 184 LBI International 0,49 184 ProAct IT Group 0,49 191 Fastighets AB Balder 0,40 191 Orexo 0,40 193 Nordic Mines 0,37 194 Cloetta 0,30 194 HQ 0,30 194 Intrum Justitia 0,30 194 Karo Bio 0,30 194 Oxigene 0,30 194 Sectra 0,30 200 Nordnet 0,19 200 Precise Biometrics 0,19 200 Venue Retail Groups (fd Wedins Skor & 0,19 Accessoarer) 203 Pricer 0,09 204 AcadeMedia 0,00 204 A-Com 0,00 204 Addnode 0,00 204 Aerocrine 0,00 204 Affärsstrategerna 0,00 204 Anoto Group 0,00 204 Aspiro 0,00 204 Avanza 0,00 204 Betsson 0,00 204 Biolin 0,00 204 BioPhausia 0,00 204 BTS Group 0,00 204 Connecta 0,00 204 DGC One 0,00 204 EpiCept 0,00 204 Feelgood 0,00 204 Fingerprint Cards 0,00 204 Global Health Partner 0,00 204 Havsfrun Investment 0,00 204 Know IT 0,00 204 Ledstiernan 0,00 204 LinkMed 0,00 204 Luxonen 0,00 204 Metro International 0,00 204 Mobyson 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 26
 • Total placeringslista miljö 204 Modul 1 Data 0,00 204 MSC Konsult 0,00 204 NeoNet 0,00 204 NET ENTERTAINMENT 0,00 204 NetOnNet 0,00 204 Nordic Service Partner (NSP) 0,00 204 NovaCast 0,00 204 Novestra 0,00 204 Phonera 0,00 204 PSI GROUP 0,00 204 RaySearch Laboratories 0,00 204 Sagax 0,00 204 Sensys Traffic 0,00 204 Skanditek 0,00 204 Softronic 0,00 204 Svedbergs 0,00 204 Svolder 0,00 204 SäkI 0,00 204 Tractions 0,00 204 TradeDoubler 0,00 204 Unibet 0,00 204 Uniflex 0,00 204 Vostok Nafta Investment 0,00 204 Öresund 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 27
 • Total placeringslista mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg 1 Folksam (Onoterat)** 5,55 2 ABB 5,18 3 Holmen 5,04 4 Electrolux 4,83 5 SCA 4,76 6 Hennes & Mauritz 4,69 7 Elanders 4,66 8 AstraZeneca 4,55 8 SKF 4,55 10 Prevas 4,52 10 Scania 4,52 12 Volvo 4,44 13 Axfood 4,38 14 Ericsson 4,34 14 Skanska 4,34 16 Stora Enso 4,30 17 Swedbank 4,27 18 TeliaSonera 4,24 19 Atlas Copco 4,02 21 ReadSoft 3,99 22 SAS 3,92 23 Alfa Laval 3,85 24 Boliden 3,78 24 Connecta 3,78 26 Trelleborg 3,64 27 Studsvik 3,60 27 Ångpanneföreningen 3,60 29 Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) 3,57 29 Handelsbanken 3,57 31 HiQ International 3,50 31 Kappahl 3,50 31 Proffice 3,50 31 Softronic 3,50 35 Nordea 3,46 36 Assa Abloy 3,43 36 JM 3,43 20 SSAB 3,33 38 Billerud 3,29 39 Haldex 3,26 40 Clas Ohlson 3,22 41 Securitas 3,18 42 Nobia 3,15 43 Acando 3,12 44 Lundin Mining 3,08 44 Ortivus 3,08 44 Rottneros 3,08 47 B&B Tools 3,01 47 Elekta 3,01 49 Duni 2,94 49 Fabege 2,94 49 Getinge 2,94 49 Nolato 2,94 53 Eniro 2,90 53 Gunnebo 2,90 53 LBI International 2,90 53 Sandvik 2,90 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 28
 • Total placeringslista mänskliga rättigheter 53 SEB 2,90 53 Technology Nexus 2,90 59 Seco Tools 2,87 60 Autoliv 2,84 60 Know IT 2,84 60 SAAB 2,84 63 Munters 2,80 64 Jeeves Information Systems 2,76 64 Swedish Match 2,76 66 Castellum 2,73 66 Kinnevik 2,73 66 Niscayah Group (fd Securitas Systems) 2,73 69 New Wave Group 2,70 69 Q-Med 2,70 69 Retail and Brands (RNB) 2,70 72 Hemtex 2,66 72 Millicom International Cellular S.A 2,66 72 NCC 2,66 72 Transcom WorldWide 2,66 76 Addnode 2,62 76 Aspiro 2,62 76 Husqvarna 2,62 76 Industrivärden 2,62 76 Investor 2,62 76 MSC Konsult 2,62 76 RaySearch Laboratories 2,62 83 Fenix Outdoor 2,59 84 Björn Borg 2,48 84 Cybercom Group 2,48 86 Cision 2,45 86 Hexpol 2,45 86 Intellecta 2,45 86 Lundin Petroleum 2,45 86 Semcon 2,45 91 Poolia 2,42 92 Kungsleden 2,34 92 Melker Schörling 2,34 92 Oriflame 2,34 92 Wallenstam 2,34 96 Hexagon 2,28 97 Addtech 2,24 97 Venue Retail Groups (fd Wedins Skor & 2,24 Accessoarer) 99 Medivir 2,20 99 Wihlborgs Fastigheter 2,20 101 Bergs Timber 2,17 101 Biovitrum 2,17 101 Fagerhult 2,17 101 Meda 2,17 101 Rezidor Hotel Group 2,17 106 Hakon Invest 2,14 106 Indutrade 2,14 108 VBG Group 2,06 109 Bilia 2,03 109 Biotage 2,03 109 Klövern 2,03 112 Tricorona 2,00 113 Cardo 1,96 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 29
 • Total placeringslista mänskliga rättigheter 114 Industrial & Financial Systems 1,89 114 Latour Investment 1,89 116 Hufvudstaden 1,86 116 Höganäs 1,86 116 PEAB 1,86 116 Rörvik Timber 1,86 120 Precise Biometrics 1,82 120 ProfilGruppen 1,82 122 Micronic Laser Systems 1,78 122 SkiStar 1,78 122 SWECO 1,78 125 AcadeMedia 1,75 125 A-Com 1,75 125 Dagon 1,75 125 Enea 1,75 125 Intoi (fd Nocom) 1,75 125 Karo Bio 1,75 125 Midelfart Sonesson 1,75 125 Modul 1 Data 1,75 125 Nordnet 1,75 125 Novotek 1,75 125 ProAct IT Group 1,75 125 Sigma 1,75 125 Vitrolife 1,75 138 OEM International 1,72 139 East Capital Explorer 1,68 139 Feelgood 1,68 141 Doro 1,64 141 Geveko 1,64 143 Aarhus Karlshamn 1,61 143 Nederman Holding 1,61 145 Active Biotech 1,54 145 Fastighets AB Balder 1,54 145 Lagercrantz Group 1,54 145 MultiQ International 1,54 145 Probi 1,54 150 Mekonomen 1,50 151 Ratos 1,47 152 KABE 1,44 153 Beijer Electronics 1,40 153 HL Display 1,40 153 Sectra 1,40 156 Cloetta 1,36 156 Malmbergs Elektriska 1,36 156 PartnerTech 1,36 159 Artimplant 1,33 159 FastPartner 1,33 159 Lammhults Design 1,33 159 Pricer 1,33 159 Rejlerkoncernen 1,33 159 SäkI 1,33 165 G&L Beijer 1,30 165 SinterCast 1,30 167 Brinova 1,22 167 Lindab International 1,22 167 Tele2 1,22 170 Rederi AB Transatlantic 1,19 171 Axis Communications 1,16 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 30
 • Total placeringslista mänskliga rättigheter 171 BioGaia 1,16 171 Bong Ljungdahl 1,16 171 Duroc 1,16 171 Modern Times Group 1,16 171 Ticket Travel Group 1,16 177 Beijer Alma 1,12 178 BE Group 1,08 178 Bure 1,08 178 HEBA 1,08 178 HQ 1,08 178 NIBE Industrier 1,08 178 Uniflex 1,08 184 Orexo 1,05 185 Note 1,02 185 Opcon 1,02 185 SWEDOL 1,02 185 Systemair 1,02 185 Tilgin 1,02 190 HMS Networks 0,98 191 Net Insight 0,94 192 Xano Industri 0,91 193 ACAP Invest 0,88 193 Affärsstrategerna 0,88 193 Avanza 0,88 193 BioInvent 0,88 193 BioPhausia 0,88 193 Borås Wäfveri 0,88 193 BTS Group 0,88 193 Catena 0,88 193 Din Bostad Sverige 0,88 193 Diös Fastigheter 0,88 193 Havsfrun Investment 0,88 193 Intrum Justitia 0,88 193 Ledstiernan 0,88 193 LinkMed 0,88 193 Lundbergföretagen 0,88 193 Metro International 0,88 193 NeoNet 0,88 193 Novestra 0,88 193 Orc Software 0,88 193 PA Resources 0,88 193 Sagax 0,88 193 Skanditek 0,88 193 Svolder 0,88 193 Tractions 0,88 217 Biolin 0,84 217 Elos 0,84 217 Mobyson 0,84 217 NetOnNet 0,84 217 NovaCast 0,84 222 Concordia Maritime 0,80 223 ElektronikGruppen 0,77 223 Midway Holding 0,77 223 Phonera 0,77 226 Anoto Group 0,70 226 Consilium 0,70 226 Diamyd Medical 0,70 226 Fingerprint Cards 0,70 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 31
 • Total placeringslista mänskliga rättigheter 226 Oxigene 0,70 231 Sensys Traffic 0,56 232 Unibet 0,49 233 Aerocrine 0,46 233 Digital Vision 0,46 235 Alliance Oil Company (fd West Siberian 0,35 Resources) 236 Global Health Partner 0,28 237 Svedbergs 0,24 238 Morphic Technologies 0,10 239 Betsson 0,00 239 CTT Systems 0,00 239 DGC One 0,00 239 EpiCept 0,00 239 ITAB Shop Conc. 0,00 239 Loomis 0,00 239 Luxonen 0,00 239 NET ENTERTAINMENT 0,00 239 Nordic Mines 0,00 239 Nordic Service Partner (NSP) 0,00 239 PSI GROUP 0,00 239 TradeDoubler 0,00 239 Vostok Nafta Investment 0,00 239 Öresund 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 32
 • Placeringslista i bokstavsordning miljö Placering Företag Sammanfattande betyg 70 Aarhus Karlshamn 2,92 12 ABB 5,37 204 AcadeMedia 0,00 122 Acando 1,70 166 ACAP Invest 0,77 204 A-Com 0,00 77 Active Biotech 2,73 204 Addnode 0,00 83 Addtech 2,52 204 Aerocrine 0,00 204 Affärsstrategerna 0,00 46 Alfa Laval 3,73 157 Alliance Oil Company (fd West Siberian 0,93 Resources) 204 Anoto Group 0,00 184 Artimplant 0,49 204 Aspiro 0,00 38 Assa Abloy 4,08 13 AstraZeneca 5,25 19 Atlas Copco 4,76 99 Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) 2,15 47 Autoliv 3,69 204 Avanza 0,00 44 Axfood 3,94 81 Axis Communications 2,64 69 B&B Tools 2,94 92 BE Group 2,40 71 Beijer Alma 2,89 114 Beijer Electronics 1,84 72 Bergs Timber 2,87 204 Betsson 0,00 59 Bilia 3,10 4 Billerud 6,00 151 BioGaia 1,12 151 BioInvent 1,12 204 Biolin 0,00 204 BioPhausia 0,00 159 Biotage 0,89 109 Biovitrum 1,94 158 Björn Borg 0,91 9 Boliden 5,67 98 Bong Ljungdahl 2,19 129 Borås Wäfveri 1,59 104 Brinova 2,05 204 BTS Group 0,00 175 Bure 0,68 83 Cardo 2,52 34 Castellum 4,18 144 Catena 1,26 91 Cision 2,43 58 Clas Ohlson 3,29 194 Cloetta 0,30 113 Concordia Maritime 1,87 204 Connecta 0,00 118 Consilium 1,80 165 CTT Systems 0,82 124 Cybercom Group 1,66 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 33
 • Placeringslista i bokstavsordning miljö 166 Dagon 0,77 204 DGC One 0,00 114 Diamyd Medical 1,84 140 Digital Vision 1,35 175 Din Bostad Sverige 0,68 159 Diös Fastigheter 0,89 104 Doro 2,05 112 Duni 1,91 184 Duroc 0,49 153 East Capital Explorer 1,07 33 Elanders 4,22 8 Electrolux 5,72 99 Elekta 2,15 99 ElektronikGruppen 2,15 109 Elos 1,94 184 Enea 0,49 74 Eniro 2,82 204 EpiCept 0,00 7 Ericsson 5,74 47 Fabege 3,69 24 Fagerhult 4,67 191 Fastighets AB Balder 0,40 148 FastPartner 1,17 204 Feelgood 0,00 180 Fenix Outdoor 0,58 204 Fingerprint Cards 0,00 11 Folksam (Onoterat)** 5,42 184 G&L Beijer 0,49 54 Getinge 3,41 74 Geveko 2,82 204 Global Health Partner 0,00 41 Gunnebo 3,99 87 Hakon Invest 2,50 41 Haldex 3,99 30 Handelsbanken 4,39 204 Havsfrun Investment 0,00 59 HEBA 3,10 131 Hemtex 1,54 22 Hennes & Mauritz 4,69 80 Hexagon 2,66 102 Hexpol 2,12 175 HiQ International 0,68 77 HL Display 2,73 135 HMS Networks 1,47 10 Holmen 5,62 194 HQ 0,30 34 Hufvudstaden 4,18 14 Husqvarna 5,16 37 Höganäs 4,11 155 Industrial & Financial Systems 1,03 114 Industrivärden 1,84 114 Indutrade 1,84 66 Intellecta 3,01 159 Intoi (fd Nocom) 0,89 194 Intrum Justitia 0,30 148 Investor 1,17 126 ITAB Shop Conc. 1,61 184 Jeeves Information Systems 0,49 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 34
 • Placeringslista i bokstavsordning miljö 39 JM 4,06 142 KABE 1,31 29 Kappahl 4,46 194 Karo Bio 0,30 126 Kinnevik 1,61 51 Klövern 3,50 204 Know IT 0,00 66 Kungsleden 3,01 120 Lagercrantz Group 1,75 144 Lammhults Design 1,26 166 Latour Investment 0,77 184 LBI International 0,49 204 Ledstiernan 0,00 59 Lindab International 3,10 204 LinkMed 0,00 179 Loomis 0,63 124 Lundbergföretagen 1,66 56 Lundin Mining 3,31 95 Lundin Petroleum 2,31 204 Luxonen 0,00 173 Malmbergs Elektriska 0,75 140 Meda 1,35 155 Medivir 1,03 132 Mekonomen 1,52 175 Melker Schörling 0,68 204 Metro International 0,00 120 Micronic Laser Systems 1,75 108 Midelfart Sonesson 2,03 159 Midway Holding 0,89 138 Millicom International Cellular S.A 1,40 204 Mobyson 0,00 147 Modern Times Group 1,21 204 Modul 1 Data 0,00 166 Morphic Technologies 0,77 204 MSC Konsult 0,00 94 MultiQ International 2,33 73 Munters 2,85 30 NCC 4,39 82 Nederman Holding 2,57 204 NeoNet 0,00 204 NET ENTERTAINMENT 0,00 166 Net Insight 0,77 204 NetOnNet 0,00 104 New Wave Group 2,05 39 NIBE Industrier 4,06 132 Niscayah Group (fd Securitas Systems) 1,52 18 Nobia 4,83 17 Nolato 5,06 53 Nordea 3,45 193 Nordic Mines 0,37 204 Nordic Service Partner (NSP) 0,00 200 Nordnet 0,19 96 Note 2,24 204 NovaCast 0,00 204 Novestra 0,00 180 Novotek 0,58 104 OEM International 2,05 76 Opcon 2,80 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 35
 • Placeringslista i bokstavsordning miljö 159 Orc Software 0,89 191 Orexo 0,40 93 Oriflame 2,38 180 Ortivus 0,58 194 Oxigene 0,30 137 PA Resources 1,42 45 PartnerTech 3,80 59 PEAB 3,10 204 Phonera 0,00 153 Poolia 1,07 200 Precise Biometrics 0,19 83 Prevas 2,52 203 Pricer 0,09 184 ProAct IT Group 0,49 118 Probi 1,80 132 Proffice 1,52 79 ProfilGruppen 2,71 204 PSI GROUP 0,00 59 Q-Med 3,10 126 Ratos 1,61 204 RaySearch Laboratories 0,00 148 ReadSoft 1,17 90 Rederi AB Transatlantic 2,47 103 Rejlerkoncernen 2,10 96 Retail and Brands (RNB) 2,24 51 Rezidor Hotel Group 3,50 16 Rottneros 5,13 50 Rörvik Timber 3,62 25 SAAB 4,64 204 Sagax 0,00 21 Sandvik 4,71 20 SAS 4,74 2 SCA 6,35 5 Scania 5,79 49 SEB 3,66 43 Seco Tools 3,97 194 Sectra 0,30 142 Securitas 1,31 109 Semcon 1,94 204 Sensys Traffic 0,00 166 Sigma 0,77 159 SinterCast 0,89 204 Skanditek 0,00 14 Skanska 5,16 1 SKF 6,56 66 SkiStar 3,01 204 Softronic 0,00 26 SSAB 4,62 6 Stora Enso 5,76 65 Studsvik 3,06 83 SWECO 2,52 22 Swedbank 4,69 204 Svedbergs 0,00 36 Swedish Match 4,13 87 SWEDOL 2,50 204 Svolder 0,00 130 Systemair 1,56 204 SäkI 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 36
 • Placeringslista i bokstavsordning miljö 166 Technology Nexus 0,77 138 Tele2 1,40 27 TeliaSonera 4,53 122 Ticket Travel Group 1,70 135 Tilgin 1,47 204 Tractions 0,00 204 TradeDoubler 0,00 180 Transcom WorldWide 0,58 27 Trelleborg 4,53 59 Tricorona 3,10 204 Unibet 0,00 204 Uniflex 0,00 32 Wallenstam 4,27 87 VBG Group 2,50 200 Venue Retail Groups (fd Wedins Skor & 0,19 Accessoarer) 54 Wihlborgs Fastigheter 3,41 174 Vitrolife 0,72 3 Volvo 6,30 204 Vostok Nafta Investment 0,00 144 Xano Industri 1,26 56 Ångpanneföreningen 3,31 204 Öresund 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 37
 • Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg 143 Aarhus Karlshamn 1,61 2 ABB 5,18 125 AcadeMedia 1,75 43 Acando 3,12 193 ACAP Invest 0,88 125 A-Com 1,75 145 Active Biotech 1,54 76 Addnode 2,62 97 Addtech 2,24 233 Aerocrine 0,46 193 Affärsstrategerna 0,88 23 Alfa Laval 3,85 235 Alliance Oil Company (fd West Siberian 0,35 Resources) 226 Anoto Group 0,70 159 Artimplant 1,33 76 Aspiro 2,62 36 Assa Abloy 3,43 8 AstraZeneca 4,55 19 Atlas Copco 4,02 29 Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) 3,57 60 Autoliv 2,84 193 Avanza 0,88 13 Axfood 4,38 171 Axis Communications 1,16 47 B&B Tools 3,01 178 BE Group 1,08 177 Beijer Alma 1,12 153 Beijer Electronics 1,40 101 Bergs Timber 2,17 239 Betsson 0,00 109 Bilia 2,03 38 Billerud 3,29 171 BioGaia 1,16 193 BioInvent 0,88 217 Biolin 0,84 193 BioPhausia 0,88 109 Biotage 2,03 101 Biovitrum 2,17 84 Björn Borg 2,48 24 Boliden 3,78 171 Bong Ljungdahl 1,16 193 Borås Wäfveri 0,88 167 Brinova 1,22 193 BTS Group 0,88 178 Bure 1,08 113 Cardo 1,96 66 Castellum 2,73 193 Catena 0,88 86 Cision 2,45 40 Clas Ohlson 3,22 156 Cloetta 1,36 222 Concordia Maritime 0,80 24 Connecta 3,78 226 Consilium 0,70 239 CTT Systems 0,00 84 Cybercom Group 2,48 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 38
 • Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter 125 Dagon 1,75 239 DGC One 0,00 226 Diamyd Medical 0,70 233 Digital Vision 0,46 193 Din Bostad Sverige 0,88 193 Diös Fastigheter 0,88 141 Doro 1,64 49 Duni 2,94 171 Duroc 1,16 139 East Capital Explorer 1,68 7 Elanders 4,66 4 Electrolux 4,83 47 Elekta 3,01 223 ElektronikGruppen 0,77 217 Elos 0,84 125 Enea 1,75 53 Eniro 2,90 239 EpiCept 0,00 14 Ericsson 4,34 49 Fabege 2,94 101 Fagerhult 2,17 145 Fastighets AB Balder 1,54 159 FastPartner 1,33 139 Feelgood 1,68 83 Fenix Outdoor 2,59 226 Fingerprint Cards 0,70 1 Folksam (Onoterat)** 5,55 165 G&L Beijer 1,30 49 Getinge 2,94 141 Geveko 1,64 236 Global Health Partner 0,28 53 Gunnebo 2,90 106 Hakon Invest 2,14 39 Haldex 3,26 29 Handelsbanken 3,57 193 Havsfrun Investment 0,88 178 HEBA 1,08 72 Hemtex 2,66 6 Hennes & Mauritz 4,69 96 Hexagon 2,28 86 Hexpol 2,45 31 HiQ International 3,50 153 HL Display 1,40 190 HMS Networks 0,98 3 Holmen 5,04 178 HQ 1,08 116 Hufvudstaden 1,86 76 Husqvarna 2,62 116 Höganäs 1,86 114 Industrial & Financial Systems 1,89 76 Industrivärden 2,62 106 Indutrade 2,14 86 Intellecta 2,45 125 Intoi (fd Nocom) 1,75 193 Intrum Justitia 0,88 76 Investor 2,62 239 ITAB Shop Conc. 0,00 64 Jeeves Information Systems 2,76 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 39
 • Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter 36 JM 3,43 152 KABE 1,44 31 Kappahl 3,50 125 Karo Bio 1,75 66 Kinnevik 2,73 109 Klövern 2,03 60 Know IT 2,84 92 Kungsleden 2,34 145 Lagercrantz Group 1,54 159 Lammhults Design 1,33 114 Latour Investment 1,89 53 LBI International 2,90 193 Ledstiernan 0,88 167 Lindab International 1,22 193 LinkMed 0,88 239 Loomis 0,00 193 Lundbergföretagen 0,88 44 Lundin Mining 3,08 86 Lundin Petroleum 2,45 239 Luxonen 0,00 156 Malmbergs Elektriska 1,36 101 Meda 2,17 99 Medivir 2,20 150 Mekonomen 1,50 92 Melker Schörling 2,34 193 Metro International 0,88 122 Micronic Laser Systems 1,78 125 Midelfart Sonesson 1,75 223 Midway Holding 0,77 72 Millicom International Cellular S.A 2,66 217 Mobyson 0,84 171 Modern Times Group 1,16 125 Modul 1 Data 1,75 238 Morphic Technologies 0,10 76 MSC Konsult 2,62 145 MultiQ International 1,54 63 Munters 2,80 72 NCC 2,66 143 Nederman Holding 1,61 193 NeoNet 0,88 239 NET ENTERTAINMENT 0,00 191 Net Insight 0,94 217 NetOnNet 0,84 69 New Wave Group 2,70 178 NIBE Industrier 1,08 66 Niscayah Group (fd Securitas Systems) 2,73 42 Nobia 3,15 49 Nolato 2,94 35 Nordea 3,46 239 Nordic Mines 0,00 239 Nordic Service Partner (NSP) 0,00 125 Nordnet 1,75 185 Note 1,02 217 NovaCast 0,84 193 Novestra 0,88 125 Novotek 1,75 138 OEM International 1,72 185 Opcon 1,02 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 40
 • Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter 193 Orc Software 0,88 184 Orexo 1,05 92 Oriflame 2,34 44 Ortivus 3,08 226 Oxigene 0,70 193 PA Resources 0,88 156 PartnerTech 1,36 116 PEAB 1,86 223 Phonera 0,77 91 Poolia 2,42 120 Precise Biometrics 1,82 10 Prevas 4,52 159 Pricer 1,33 125 ProAct IT Group 1,75 145 Probi 1,54 31 Proffice 3,50 120 ProfilGruppen 1,82 239 PSI GROUP 0,00 69 Q-Med 2,70 151 Ratos 1,47 76 RaySearch Laboratories 2,62 21 ReadSoft 3,99 170 Rederi AB Transatlantic 1,19 159 Rejlerkoncernen 1,33 69 Retail and Brands (RNB) 2,70 101 Rezidor Hotel Group 2,17 44 Rottneros 3,08 116 Rörvik Timber 1,86 60 SAAB 2,84 193 Sagax 0,88 53 Sandvik 2,90 22 SAS 3,92 5 SCA 4,76 10 Scania 4,52 53 SEB 2,90 59 Seco Tools 2,87 153 Sectra 1,40 41 Securitas 3,18 86 Semcon 2,45 231 Sensys Traffic 0,56 125 Sigma 1,75 165 SinterCast 1,30 193 Skanditek 0,88 14 Skanska 4,34 8 SKF 4,55 122 SkiStar 1,78 31 Softronic 3,50 20 SSAB 3,33 16 Stora Enso 4,30 27 Studsvik 3,60 122 SWECO 1,78 17 Swedbank 4,27 237 Svedbergs 0,24 64 Swedish Match 2,76 185 SWEDOL 1,02 193 Svolder 0,88 185 Systemair 1,02 159 SäkI 1,33 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 41
 • Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter 53 Technology Nexus 2,90 167 Tele2 1,22 18 TeliaSonera 4,24 171 Ticket Travel Group 1,16 185 Tilgin 1,02 193 Tractions 0,88 239 TradeDoubler 0,00 72 Transcom WorldWide 2,66 26 Trelleborg 3,64 112 Tricorona 2,00 232 Unibet 0,49 178 Uniflex 1,08 92 Wallenstam 2,34 108 VBG Group 2,06 97 Venue Retail Groups (fd Wedins Skor & 2,24 Accessoarer) 99 Wihlborgs Fastigheter 2,20 125 Vitrolife 1,75 12 Volvo 4,44 239 Vostok Nafta Investment 0,00 192 Xano Industri 0,91 27 Ångpanneföreningen 3,60 239 Öresund 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 42
 • 17 Branschjämförelse Miljö Det är stor skillnad på miljöbetygen mellan de olika branscherna, vilket är naturligt. I branscher där det är rimligt att anta att företagen bedömer den egna miljöpåverkan som låg är det också rimligt att anta att företagen kommer att redovisa mindre information. Omvänt gäller att företag som verkar i branscher där mycket miljöinformation efterfrågas av olika intressenter, också där miljöpåverkan är stor, redovisar mer. Därför är det inte förvånande att skogsbranschen, precis som i förra årets Index, placerar sig i topp i undersökningen med ett genomsnittsbetyg på 5,05, vilket ger fem stjärnor, medan IT-branschen och medie- och underhållningsbranschen återfinns i botten. Skogsbranschens höga betyg beror troligtvis också på att bolagen i sektorn är förhållandevis stora i kombination med att de ålagts omfattande myndighetskontroll sedan flera år. Intrycket från de redovisningar som undersökts är också på att det verkar finnas ett genuint intresse för miljöfrågor på alla nivåer i skogsbranschen. Två företag i branschen tilldelas sju stjärnor; SKF (6,56), SCA (6,35). Miljöfrågans strategiska betydelse speglar också de höga betygen i skogs-, bygg-,och fordon och maskin- branschen. I fordon- och maskinbranschen återfinns SKF samt Volvo som är de enda företagen, förutom SCA, som får högsta betyg, sju stjärnor av sju (6,56 samt 6,30). Även Scania får högt betyg. I bygg- och gruvindustrin återfinns flera företag med höga betyg som levererar starka individuella prestationer. Som tidigare nämnts redovisar branscher med låg miljöpåverkan också lite information, och i botten hamnar alltså IT-branschen samt medie- och underhållningssektorn med ett genomsnittsbetyg på 0,67 respektive 0,40, vilket motsvarar en stjärna i betyg. Andra företag med låga betyg återfinns i finans- och hälsosektorn. De låga betygen indikerar tydligt att det finns en potential att effektivisera den fysiska resursanvändningen, framför allt genom effektivare användning av transporter och energi. Hade Folksam varit med i undersökningen hade det haft sex stjärnor (5,42) av sju och hamnat på elfte plats. Genomsnittsbetyget för miljöarbetet för samtliga företag i undersökningen är 1,94 (1,90 i 2008 års Index) vilket ger tre stjärnor. Tabell 19 Branschjämförelse miljö Genomsnitts- Placering Bransch (2008 års placering*) Antal stjärnor Bäst i branschen (2008) betyg (2008*) 1 Skog (1) 5,05 (5,07) SCA (1) 2 Bygg (4) 3,96 (3,42) Skanska (1) 3 Fordon och maskiner (3) 3,83 (3,86) SKF (1) 4 Transport (5) 3,61 (2,44) SAS (1) 5 Gruv och metaller (2) 3,53 (4,06) Boliden (1) 6 Fastigheter (7) 2,28 (2,33) Wallenstam (2) 7 Konsumentvaror (5) 2,24 (2,48) Electrolux (1) 8 Övrig industri (8) 2,21 (2,23) ABB (1) 9 Telekommunikation (9) 2,08 (1,76) Ericsson (1) 10 Kemi, olja och gas (13) 1,73 (1,71) Lundin Petroleum (1) 11 Tjänster (12) 1,44 (1,05) Rezidor (2) 12 Hälsovård (10) 1,21 (1,25) AstraZeneca (1) 13 Finans (11) 1,06 (0,97) Swedbank (1) 14 IT (14) 0,67 (0,68) Prevas (2) 15 Medie- och underhållning (15) 0,40 (0,66) MTG (2) * 2008 års betyg bygger i vissa fall på en annan branschsammansättning. Förändringar i genomsnittsbetygen kan i vissa fall förklaras av att bolag inte längre räknas till denna bransch. 43
 • Mänskliga rättigheter Skillnaderna på betygen för mänskliga rättigheter mellan olika branscher och företag är något mindre jämfört med miljöbetygen. Detta kan förklaras av att huvudområdet ”anställda” troligtvis uppfattas som prioriterat av de flesta företag, oavsett vilken bransch man tillhör. Totalt sett ligger betygen för mänskliga rättigheter dock en bra bit lägre än miljöbetygen, vilket kan bero på att företagens arbete med att främja mänskliga rättigheter i leverantörsleden fortfarande befinner sig i något av en startfas. En övergripande branschjämförelse visar annars ganska tydligt att samma branscher som utmärker sig på miljöområdet också presterar bra avseende mänskliga rättigheter. Återigen är det skogsbolagen som hamnar i topp med ett genomsnittsbetyg på 3,50, vilket ger fyra stjärnor. Högst betyg av samtliga bolag i undersökningen får ABB med 5,18 och fem stjärnor. Medie- och underhållning intar åter en låg placering i årets index. Övriga bottenplaceringar står Kemi, olja- och gasbranschen samt Finansbranschen för. Även Hälsovårdsbranschen hamnar långt ned. En rimlig slutsats bör därför vara att det finns en outnyttjad potential för förbättringar för företag i dessa branscher. Framför allt kan det finnas skäl att bättre redovisa hur man arbetar för att säkerställa goda relationer med anställda. Hade Folksam varit med i undersökningen hade det haft sex stjärnor (5,55) av sju och hamnat på första plats. Genomsnittsbetyget för mänskliga rättigheter för alla företag i undersökningen är 1,97 (2,01) vilket ger tre stjärnor. Tabell 20 Branschjämförelse mänskliga rättigheter Genomsnitts- Placering Bransch (2008 års placering*) Antal stjärnor Bäst i branschen (2008) betyg (2008) 1 Skog (1) 3,50 (3,48) Holmen (2) 2 Fordon och maskiner (2) 2,96 (3,01) SKF (2) 3 Bygg (4) 2,70 (2,74) Skanska (1) 4 Transport (14) 2,56 (1,51) SAS (1) 5 Gruv och metaller (3) 2,34 (2,59) Boliden (1) 6 Konsumentvaror (5) 2,07 (2,25) Electrolux (1) 7 Tjänster (10) 2,05 (1,74) Proffice (1) 8 IT (6) 1,99 (2,05) Prevas (1) 9 Övrig industri (9) 1,80 (1,76) ABB (1) 10 Telekommunikation (7) 1,79 (1,93) Ericsson (1) 10 Fastigheter (8) 1,79 (1,78) Atrium Ljungberg (1) 12 Hälsovård (11) 1,69 (1,69) AstraZeneca (1) 13 Finans (13) 1,50 (1,40) Swedbank (1) Lundin Petroleum (1) Hexpol 14 Kemi, olja och gas (15) 1,39 (0,78) (2) 15 Medie- och underhållning (12) 1,26 (1,64) A-Com (2) * Precis som för miljöbetyget så är branschindelningen i detta index i vissa fall annorlunda mot i 2008 års index. 44
 • 17.1 Skog Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för skogsbranschen är uppskattad till hög nivå. Årets resultat Skogsbranschen får i genomsnitt fem stjärnor (5,05) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt sju företag har ett företag toppbetyget sju stjärnor av sju möjliga, tre företag har sex stjärnor. I 2008 års Index var betygen i stort samma som 2009 och totalt hade branschen i genomsnitt fem stjärnor (5,07) i miljöbetyg. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen, precis som förra året, till SCA som får sju av sju möjliga stjärnor i betyg (6,35), tätt följt Billerud (6,00). SCA har en god beredskap i form av policies och handlingsprogram. Företaget har till en mycket hög grad lyckats hantera sina mest centrala miljöaspekter i termer av skogsskötsel, energi- och vattenanvändning och utsläpp av växthusgaser. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för skogsbranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat Skogsbranschen får i genomsnitt fyra stjärnor (3,50) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Bland totalt sju företag ligger alla jämnt fördelade mellan betyget tre och fem stjärnor. I föregående års Index var betyget för branschen likaså fyra stjärnor (3,48). Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen för mänskliga rättigheter till Holmen, som får betyget fem stjärnor (5,04) av sju möjliga, tätt följt av SCA (4,76) och Stora Enso (4,30). Holmen har en god beredskap och en mängd policies som backas upp av program. De omfattar bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt samt mänskliga rättigheter i leverantörsledet. 45
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 21 Skogsbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Bergs Timber 2,87 2,87 2,17 2,42 Billerud 6,00 6,07 3,29 3,26 Holmen 5,62 5,62 5,04 4,66 Rottneros 5,13 5,13 3,08 3,08 Rörvik Timber 3,62 3,62 1,86 1,86 SCA 6,35 6,35 4,76 4,38 Stora Enso 5,76 5,81 4,30 4,69 Medel 5,05 5,07 3,50 3,48 Sammanfattande analys av skogsbranschen Standarden är förhållandevis hög i branschen beträffande både miljö och mänskliga rättigheter. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar att även vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. Det finns stor risk för miljöproblem i skogsbranschen och en medelstor risk för problem med mänskliga rättigheter. Det är därför tillfredställande att det råder en relativt hög beredskap i branschen för att hantera eventuella problem. 46
 • 17.2 Gruv och metall Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för gruv- och metallbranschen är uppskattad till hög nivå. Årets resultat Gruv- och metallbranschen får i genomsnitt fyra stjärnor (3,53) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Fem av företagen har miljöbetyget fyra eller fler stjärnor av sju möjliga. Nordic Mines får dock bara en stjärna i betyg. Snittbetyget för branschen har sjunkit från 4,06 till 3,53*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning, liksom föregående års, går utmärkelsen för miljö till Boliden, som får betyget sex stjärnor (5,67) av sju möjliga, följt av SSAB (4,62). Boliden har en god beredskap i form av policies och ledningssystem. Bolaget rapporterar utförligt om sitt miljöarbete, så också på hemsidan. Samtliga enheter är också ISO 14001-certifierade. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för gruv- och metallbranschen är uppskattad till hög nivå. Årets resultat Gruv- och metallbranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,34) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Bland totalt sex företag ligger alla utom nya Nordic Mines fördelade mellan betyget två och fyra stjärnor. I jämförelse med föregående års undersökning har branschens genomsnittsbetyg sjunkit något från 2,59 till 2,34*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen, liksom år 2008, även för mänskliga rättigheter till Boliden, som får betyget fyra stjärnor (3,78) av sju möjliga. Boliden har en standardnivå på sin beredskap. Bolagets program omfattar bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, arbetstid och lön, barnarbete och mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Boliden har inlett en process för att kontrollera att leverantörerna följer uppförandekoden. 47
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 22 Gruv- och metallbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Boliden 5,67 5,41 3,78 3,54 Höganäs 4,11 4,04 1,86 1,86 Lundin Mining 3,31 3,31 3,08 3,08 Nordic Mines 0,37 0,00 SSAB 4,62 4,67 3,33 3,33 Tricorona 3,10 2,87 2,00 1,12 Medel 3,53 4,06 2,34 2,59 Sammanfattande analys av gruv- och metallbranschen Standarden är förhållandevis hög i branschen beträffande miljö men något lägre beträffande mänskliga rättigheter. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar att även vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. Det finns stor risk för problem relaterade både till miljö och mänskliga rättigheter. Miljöriskerna hanteras väl av de flesta företagen men det finns ett utrymme för förbättringar av beredskapen i förhållande till mänskliga rättigheter. * Sedan föregående års Index har Nordic Mines tillkommit till Gruv- och metallbranschen. Sex bolag ingår i branschen Gruv- och metallbranschen mot fem bolag 2008. 48
 • 17.3 Kemi, olja och gas Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för kemi-, olje- och gasbranschen är hög. Årets resultat Kemi-, olje- och gasbranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,73) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. De totalt fem bolagen får två eller tre stjärnor i betyg. I jämförelse med föregående års Index har branschens betyg förbättrats något från 1,71 till 1,73. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Utmärkelsen för miljö går, i år igen, till Lundin Petroleum som får betyget tre stjärnor (2,31) av sju möjliga. Lundin Petroleum uppvisar en medelnivå av miljöberedskap. Företaget rapporterar i vissa viktiga aspekter men det är fortfarande oklart om det har utvecklat riktlinjer för hur det ska minska sin miljöpåverkan. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken för Kemi-, olje- och gasbranschen är uppskattad till en hög nivå. Årets resultat Kemi-, olje- och gasbranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,39) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av de totalt fem bolagen ligger de utspridda från en till tre stjärnor. I jämförelse med 2008 års Index har branschens genomsnittliga betyg ökat något från 0,78 till 1,39.* Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen för mänskliga rättigheter återigen till Lundin Petroleum som får tre stjärnor (2,45) av sju möjliga. I år får även Hexpol exakt samma poäng som Lundin Petroleum och de två företagen är bäst i branschen. Lundin Petroleum har en något under medelnivå av beredskap. Policies inkluderar samhällsengagemang, hälsa och säkerhet, mångfald, barnarbete. Informationen på hemsidan har förbättrats avsevärt med presentation om företagets verksamheter på olika geografiska platser. Hexpol har även de en något under medelnivå av beredskap. Företaget har policies för hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt och mänskliga rättigheter i sin leverantörskedja. 49
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 23. Kemi, olje- och gasbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Alliance Oil Company (fd 0,93 0,93 0,35 0,35 West Siberian Resources) Concordia Maritime 1,87 2,40 0,80 1,02 Hexpol 2,12 1,47 2,45 1,89 Lundin Petroleum 2,31 2,31 2,45 2,49 PA Resources 1,42 1,42 0,88 0,77 Medel 1,73 1,71 1,39 0,78 Sammanfattande analys av kemi,- olje- och gasbranschen Standarden är förhållandevis låg i branschen beträffande både miljö och mänskliga rättigheter. Eftersom riskerna bedöms vara höga i denna bransch är det viktigt att företagsledningar inom området ägnar tid och kraft åt att bedöma och följa upp dessa. * I årets index ingår inte Tanganyika Oil eller Vostok Gas. West Siberian Resources har bytt namn och heter numera Alliance Oil Company. Sedan förra indexet har Hexpol tillkommit och Concordia Maritime ingår numera i kemi- olje- och gasbranschen istället för transport då de hanterar samma risker som övrig i denna bransch. Sammanlagt ingår fem bolag i Kemi, olje- och gasbranschen vilket är lika många som i förra årets Index. 50
 • 17.4 Fordon och maskiner Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för fordon- och maskinbranschen är uppskattad till en mycket hög nivå. Årets resultat Fordon- och maskinbranschen får i genomsnitt fyra stjärnor (3,83) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. De totalt 16 företagen har miljöbetyg från noll till sju stjärnor. I jämförelse med föregående års Index för ansvarsfullt företagande har branschens genomsnittsbetyg försämrats något från 3,86 till 3,83 vilket delvis kan ha att göra med förändrad branschsammansättning*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Utmärkelsen för miljö går, i år igen, till SKF som får maxbetyget sju stjärnor (6,56) av sju möjliga. Volvo kommer knappt efter med sju stjärnor och betyg på 6,30. SKF visar en hög nivå av beredskap för att möta miljömässiga utmaningar genom sina välformulerade policies och ledningssystem. Dessutom rapporterar de regelmässigt sin prestanda inom detta område. SKF hanterar sin viktigaste miljöpåverkan mycket väl i form av energiförbrukning, återvinning och utsläpp av växthusgaser. Värt att notera är bilagan till årsredovisningen ”Environmental Performance Data” som håller toppklass inom detta rapportområde. SKF har en mycket transparant rapportering av sitt miljöarbete. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policy. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken för med koppling till mänskliga rättigheter fordon- och maskinbranschen är uppskattad till en medelnivå. Årets resultat Fordon- och maskinbranschen får i genomsnitt fyra stjärnor (2,96) av sju möjliga för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av de totalt 16 företagen har de flesta mellan tre och fem stjärnor i betyg. Inget företag får lägre än två stjärnor. I jämförelse med föregående års Index har branschens genomsnittsbetyg försämrats från 3,01 till 2,96*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Utmärkelsen som bäst i branschen för mänskliga rättigheter går till SKF som får betyget fem stjärnor (4,55) av sju möjliga, tätt följt av Scania (4,52) och Volvo (4,44). SKF håller en nivå över genomsnittet i fråga om social beredskap. Relationen till de anställda ser ut att hanteras väl. Företaget presenterar relevant information om lokala relationer och har en utarbetad leverantörspolicy som är transparent. 51
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 24 Fordon- och maskinbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Alfa Laval 3,73 3,73 3,85 3,85 Atlas Copco 4,76 4,83 4,02 4,10 Autoliv 3,69 3,99 2,84 2,98 Haldex 3,99 4,34 3,26 3,68 Nederman Holding 2,57 2,57 1,61 1,61 NovaCast 0,00 0,26 0,84 0,84 ProfilGruppen 2,71 2,87 1,82 2,31 SAAB 4,64 4,55 2,84 2,84 Sandvik 4,71 4,55 2,90 2,91 Scania 5,79 5,86 4,52 4,24 Seco Tools 3,97 3,97 2,87 2,87 SinterCast 0,89 0,49 1,30 1,09 SKF 6,56 6,56 4,55 4,55 Trelleborg 4,53 4,67 3,64 3,43 VBG Group 2,50 2,31 2,06 2,24 Volvo 6,30 6,30 4,44 4,59 Medel 3,83 3,87 2,96 3,01 Sammanfattande analys av fordon- och maskinbranschen Med några få undantag är standarden förhållandevis hög i branschen beträffande både miljö- och mänskliga rättigheter. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar att även vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. Det finns stor risk för miljöproblem i fordon- och maskinbranschen och en medelstor risk för problem med mänskliga rättigheter. Det är därför tillfredställande att det råder en relativt hög beredskap i branschen för att hantera eventuella problem. * Sedan föregående Index har Autoliv fogats till Fordon- och maskinbranschen. 16 företag ingår i Fordon- och maskinbranschen vilket är ett mer än i föregående års Index. 52
 • 17.5 Transport Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för transportbranschen är uppskattad till en hög nivå. Årets resultat Transportbranschen får i genomsnitt fyra stjärnor (3,61) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I jämförelse med föregående års Index för ansvarsfullt företagande har branschens genomsnittsbetyg förbättrats från 2,44 till 3,61. Branschen innehåller i år två bolag mot fem förra året.* Transportbranschen befinner sig på strax under en medelnivå med avseende på miljö. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning, liksom i förra årets, går utmärkelsen för miljö till SAS som får fem stjärnor (4,74) av sju möjliga. SAS visar en hög nivå av miljöberedskap. Företaget har till viss del lyckats hantera sina mest centrala miljörisker och påverkan, vad gäller energianvändning, bränslekonsumtion och utsläpp av växthusgaser. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policy. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för transportbranschen är uppskattad till en medelnivå. Årets resultat Transportbranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,56) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande.* Transportbranschen befinner sig på en nivå under medel med avseende på mänskliga rättigheter. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går, precis som förra årets, även utmärkelsen för mänskliga rättigheter till SAS som får betyget fyra stjärnor (3,92) av sju möjliga. SAS håller en nivå över genomsnittet i fråga om social beredskap. Det har policies kring bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsfrihet, arbetstid, löner, korruption, barn- och tvångsarbete. Värt att notera är att SAS anslutit sig till FN-initiativet Global Compact. 53
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 25 Transportbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Rederi AB Transatlantic 2,47 2,36 1,19 1,19 SAS 4,74 4,55 3,92 3,96 Medel 3,61 3,46 2,56 2,58 Sammanfattande analys av transportbranschen Företag i transportbranschen har en hög miljörisk men är inte exponerade för någon stor risk beträffande mänskliga rättigheter. Några av företagen är väl rustade för att hantera eventuella problem inom området. Även om branschen som helhet ligger över genomsnittet för svenska börsföretag är spridningen mellan företagen stor. * I årets Index räknas Concordia Maritime till Kemi-, olje och gasbranschen. Vidare har Svithoid Tankers och Broström avnoterats från Stockholmsbörsen OMX. Endast två företag räknas i år till Transportbranschen mot fem företag i föregående års Index. 54
 • 17.6 Övrig industri Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för övrig industri kan vara både hög och låg. Vilken nivå det blir beror snarare på det individuella bolagets verksamhetsområde än på branschen som sådan. Årets resultat Övrig industri får i genomsnitt tre stjärnor (2,21) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 37 företag har de flesta ett miljöbetyg på mellan två och fyra stjärnor, två får fem och ett får hela sex stjärnor. Två bolag får en och ett får noll stjärnor, det vill säga underkänt. Övrig industri befinner sig på en nivå under medel med avseende på miljö. Tilläggas bör dock att branschen som sådan är för splittrad på olika verksamhetsområden för att få en helt rättvisande jämförelse med andra branscher. I jämförelse med föregående års Index har branschens betyg försämrats något från 2,23till 2,21*. Om de företag som ingår i årets branschindelning hade utgjort branschen 2008 så hade fjolårets snittresultat varit 2,26. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går, liksom vid föregående års, utmärkelsen för miljö till ABB som får betyget sex stjärnor (5,37) av sju möjliga. ABB visar en hög grad av miljömedvetenhet genom sina väl utformade policies, ledningssystem och rapporter. Företaget hanterar på ett bra sätt sin viktigaste påverkan på miljön, det vill säga energianvändning, koldioxid- och andra utsläpp samt återvinning och avfall. Värt att notera är det tydliga ställningstagande i klimatfrågan som ABB antagit samt att man anpassat sig till WEEE- (Waste Electrical and Electronic Equipment) och RoH-direktiven (Reduction Of Hazardous Substances) från EU angående riskavfall. ABB har i sin produktutveckling en tydligt fokus mot miljövänlig teknologi. Riskvärderingen beträffande verksamhet i ekologiskt känsliga länder skulle dock kunna utvecklas. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policy. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken för med koppling till mänskliga rättigheter övrig industri är uppskattad till en hög till medel nivå. Årets resultat Övrig industri får i genomsnitt tre stjärnor (1,80) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Övrig industri befinner sig på en nivå under medel med avseende på mänskliga rättigheter. Medvetenheten i branschen är lägre än bland andra branscher. Tilläggas bör dock att branschen som sådan är för splittrad på olika verksamhetsområden för att få en helt rättvisande jämförelse med andra branscher. Bland totalt 37 företag har de flesta mellan två till tre stjärnor. Sex bolag får fyra stjärnor och två får fem. Två bolag får ingen stjärna, det vill säga underkänt.* 55
 • Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går, precis som föregående års, utmärkelsen även för mänskliga rättigheter till ABB som får betyget fem stjärnor (5,18) av sju möjliga. Företaget håller en hög nivå i fråga om social beredskap och rapporterar också regelbundet om frågorna. Det har policies och ledningssystem kring de viktigaste områdena som hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, arbetstid, löner, barn- och tvångsarbete, samt kring affärer i särskilt känsliga länder och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. ABB har program som omfattar flera av dessa områden. Värt att notera är att företaget genomfört ett omfattande internt utbildningsprogram i 20 länder riktat till säkerhetspersonal i syfte att stärka de anställdas medvetenhet angående mänskliga rättigheter. Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 26 Övrig industri Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 ABB 5,37 5,37 5,18 5,29 ACAP Invest 0,77 0,77 0,88 0,88 Addtech 2,52 2,68 2,24 1,93 Assa Abloy 4,08 3,69 3,43 3,43 B&B Tools 2,94 2,94 3,01 2,77 BE Group 2,40 2,40 1,08 1,09 Beijer Electronics 1,84 1,68 1,40 1,19 Bong Ljungdahl 2,19 2,47 1,16 1,40 Cardo 2,52 2,52 1,96 1,96 Consilium 1,80 1,70 0,70 0,70 CTT Systems 0,82 0,82 0,00 0,00 Duroc 0,49 0,68 1,16 1,37 Elanders 4,22 4,74 4,66 3,96 ElektronikGruppen 2,15 1,94 0,77 0,81 Elos 1,94 1,94 0,84 0,84 Fagerhult 4,67 4,81 2,17 2,00 G&L Beijer 0,49 0,49 1,30 1,30 Gunnebo 3,99 3,99 2,90 2,87 Hexagon 2,66 2,66 2,28 2,28 HL Display 2,73 2,68 1,40 1,40 Indutrade 1,84 1,84 2,14 1,96 Intellecta 3,01 3,01 2,45 2,21 ITAB Shop Conc. 1,61 0,00 Lagercrantz Group 1,75 1,75 1,54 1,37 Malmbergs elektriska 0,75 0,70 1,36 1,37 Midway Holding 0,89 0,89 0,77 0,77 Morphic Technologies 0,77 0,49 0,10 0,00 Munters 2,85 2,82 2,80 2,87 OEM International 2,05 1,98 1,72 1,65 Rejlerkoncernen 2,10 2,10 1,33 1,61 Semcon 1,94 2,24 2,45 1,86 Sensys Traffic 0,00 0,00 0,56 0,77 Studsvik 3,06 3,62 3,60 2,45 SWECO 2,52 2,57 1,78 3,75 Systemair 1,56 1,56 1,02 1,02 Xano Industri 1,26 1,26 0,91 0,70 Ångpanneföreningen 3,31 3,59 3,60 3,50 Medel 2,21 2,26 1,80 1,81 56
 • Sammanfattande analys av branschen övrig industri Branschen skiktas tydligt i ett litet A- lag som har arbetat både med mänskliga rättigheter och miljö och ett större B-lag där inga eller få aktiviteter har rapporterats. Det finns flera företag med högriskverksamheter där beredskapen att hantera dessa förefaller vara dålig eller mycket dålig. De flesta av företagen är inte särskilt väl förberedda för att hantera eventuella problem inom miljö och mänskliga rättigheter. De företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar även att vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. De företag som har låg prestanda beträffande mänskliga rättigheter ligger också lågt beträffande miljö. Det är oroväckande att konstatera att många företag verkar ignorera både frågor som rör miljö och mänskliga rättigheter. * Sedan föregående Index har ITAB Shop Conc och Assa Abloy tillkommit. Förra året räknades de till Byggbranschen. Beijer Alma ingår i år inte i Övrig industri utan räknas till Finansbranschen. I branschindelning för Övrig industri ingår i 37 företag mot 36 företag i förra årets Index. 57
 • 17.7 Fastigheter Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för fastighetsbranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat Fastighetsbranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,28) av sju i betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Spridningen är stor i branschen. Hälften har mellan fyra och fem i betyg. Tre av de totalt 17 bolagen får en eller noll stjärnor i miljöbetyg. Fastighetsbranschen befinner sig på en medelnivå med avseende på miljö. I jämförelse med föregående års undersökning har branschens genomsnittsbetyg försämrats något från 2,33 till 2,28*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen till Wallenstam som får betyget fem stjärnor (4,27) av sju möjliga. Tätt efter kommer Castellum och Hufvudstaden som båda får 4,18 i betyg. Wallenstam har en beredskap beträffande miljömässiga risker som ligger över medelnivån i branschen. Företaget hanterar till viss grad sin viktigaste miljöpåverkan, det vill säga energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, vattenanvändning och avfallshantering. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för fastighetsbranschen är uppskattad till låg nivå. Fastighetsbranschen får i genomsnitt tre stjärnor (1,79) av sju i betyg i Folksams index för ansvarsfullt företagande. Av de totalt 17 bolagen får nio företag tre eller fler stjärnor i betyg. Inget företag är underkänt. Fastighetsbranschen som helhet befinner sig på medelnivå. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen till Atrium Ljungberg som får betyget fyra stjärnor (3,57) av sju möjliga. Atrium Ljungberg ligger på en medelnivå i beredskap för att hantera risken för kränkning av mänskliga rättigheter. Företaget har policies inom hälsa och säkerhet, jämställdhet och mångfald, rätt till kollektivavtal, arbetstider samt löner. 58
 • Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens miljöbetyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 27 Fastighetsbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Atrium Ljungberg 2,15 2,15 3,57 4,17 Brinova 2,05 2,05 1,22 1,23 Castellum 4,18 4,18 2,73 3,33 Catena 1,26 1,07 0,88 0,88 Dagon 0,77 0,75 1,75 1,75 Din Bostad i Sverige 0,68 0,68 0,88 0,88 Diös Fastigheter 0,89 0,89 0,88 0,88 Fabege 3,69 3,69 2,94 2,94 Fastighets AB Balder 0,40 0,40 1,54 1,54 FastPartner 1,17 1,35 1,33 1,33 HEBA 3,10 3,10 1,08 1,09 Hufvudstaden 4,18 4,18 1,86 2,00 Klövern 3,50 3,69 2,03 2,03 Kungsleden 3,01 3,10 2,34 1,75 Sagax 0,00 0,00 0,88 0,88 Wallenstam 4,27 3,90 2,34 2,35 Wihlborgs Fastigheter 3,41 3,41 2,20 2,21 Medel 2,28 2,27 1,79 1,84 Sammanfattande analys av fastighetsbranschen Företag i fastighetsbranschen är inte exponerade för någon stor risk, varken beträffande miljö- eller mänskliga rättigheter. Flera av företagen är väl rustade för att hantera eventuella problem inom området. Även om branschen som helhet ligger över genomsnittet för svenska börsföretag är spridningen mellan företagen stor. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar även att vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. * Sedan föregående Index har Home Properties avnoterats från Stockholmsbörsen OMX. Branschen omfattar i år 17 företag mot 18 i förra årets Index. 59
 • 17.8 Konsumentvaror Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för konsumentvarubranschen är uppskattad till en relativt låg nivå. Årets resultat Konsumentvarubranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,24) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 33 företag har tolv ett miljöbetyg på mellan fyra och sex stjärnor. Tre bolag får en stjärna och fem får noll det vill säga underkänt. Detta gör att konsumentvarubranschen befinner sig på en nivå något över medel med avseende på miljö. I jämförelse med föregående års Index har det genomsnittliga betyget för branschen försämrats från 2,48 till 2,24*, vilket delvis kan ha att göra med förändrad branschsammansättning. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Precis som i förra årets undersökning går utmärkelsen för miljö till Electrolux som får betyget sex stjärnor (5,72) av sju möjliga. Företaget håller en hög nivå ifråga om miljömedvetenhet och rapporterar också regelbundet om frågorna. Företaget är mycket bra på att hantera sin viktigaste miljöpåverkan både i tillverknings- och användningsledet. Miljöarbetet är helt integrerat i affärsprocessen. Det finns även en hög beredskap för anpassning till EU-direktiv angående farligt avfall och återvinning av elektronik. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för konsumentvarubranschen är uppskattad till en hög nivå. Årets resultat Konsumentvarubranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,07) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Bland totalt 33 företag har de flesta mellan tre och fem stjärnor. Två bolag får en stjärna och två företag får noll, det vill säga underkänt. Detta gör att konsumentvarubranschen befinner sig på en nivå över medel med avseende på mänskliga rättigheter. Medvetenheten i branschen är högre än bland andra branscher. I jämförelse med föregående års undersökning har branschens genomsnittliga betyg försämrats från 2,25 till 2,07*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning utdelas utmärkelsen för mänskliga rättigheter till Electrolux som får betyget fem stjärnor (4,83) av sju möjliga. Electrolux håller en nivå över genomsnittet i fråga om social beredskap. Electrolux har policies för hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, arbetstid, löner, barn- och tvångsarbete, samt kring verksamhet i särskilt känsliga länder och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Electrolux har utvecklat ett föredömligt elektroniskt bedömningssystem kallat ALFA (Awareness–Learning–Feedback–Assessment) som används för implementering av uppförandekoden. 60
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 28 Konsumentvarubranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Aarhus Karlshamn 2,92 2,73 1,61 1,61 Axfood 3,94 3,94 4,38 4,27 Betsson 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilia 3,10 3,62 2,03 1,89 Björn Borg 0,91 0,68 2,48 2,59 Borås Wäfveri 1,59 1,59 0,88 0,39 Clas Ohlson 3,29 3,99 3,22 3,29 Cloetta 0,30 4,18 1,36 3,99 Doro 2,05 1,66 1,64 0,98 Duni 1,91 2,05 2,94 2,42 Electrolux 5,72 5,72 4,83 4,83 Fenix Outdoor 0,58 0,58 2,59 2,52 Hakon Invest 2,50 2,68 2,14 2,45 Hemtex 1,54 1,54 2,66 2,49 Hennes & Mauritz 4,69 4,76 4,69 4,69 Husqvarna 5,16 4,99 2,62 2,38 KABE 1,31 1,31 1,44 1,44 Kappahl 4,46 4,46 3,50 3,50 Lammhults Design 1,26 1,28 1,33 1,61 Mekonomen 1,52 1,61 1,50 1,82 NetOnNet 0,00 0,00 0,84 0,84 New Wave Group 2,05 2,59 2,70 2,87 NIBE Industrier 4,06 4,39 1,08 1,02 Nobia 4,83 4,32 3,15 2,80 Nordic Service Partner (NSP) 0,00 0,00 0,00 0,00 Opcon 2,80 3,13 1,02 1,19 Oriflame 2,38 2,38 2,34 2,35 Retail and Brands (RNB) 2,24 0,30 2,70 1,75 Svedbergs 0,00 0,00 0,24 0,25 Swedish Match 4,13 3,59 2,76 2,49 SWEDOL 2,50 2,50 1,02 1,02 Unibet 0,00 0,00 0,49 0,49 Venue Retail Group (fd 0,19 0,19 2,24 2,24 Wedins Skor&Accessoarer) Medel 2,24 2,33 2,07 2,07 Sammanfattande analys av konsumentvarubranschen De företag som har hög prestanda beträffande mänskliga rättigheter ligger också högt beträffande miljö. Det är dock oroväckande att konstatera att riskmedveten kring mänskliga rättigheter fortfarande är relativt låg i delar av branschen trots att risken för kränkningar av mänskliga rättigheter bedöms vara hög. * Sedan föregående års Index har Ballingslöv International, Brio och Nilörngruppen avnoterats från Stockholmsbörsen OMX. Autoliv räknas i år till branschen Fordon och maskiner och inte till Konsumentvarubranschen. Unibet räknades 2008 till tjänster men ingår i år i Konsumentvarubranschen. I årets Index ingår 33 företag i Konsumentvarubranschen mot 34 företag 2008. 61
 • 17.9 Hälsovård Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för hälsovårdsbranschen är uppskattad till en något över medelnivå. Årets resultat Hälsovårdsbranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,21) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 27 företag har de flesta ett miljöbetyg på mellan noll och två stjärnor. Hela sju bolag får noll stjärnor det vill säga underkänt. Detta gör att hälsovårdsbranschen befinner sig på en nivå under medel med avseende på miljö. I jämförelse med föregående års undersökning har branschen ett något lägre genomsnittligt betyg, från 1,25 till 1,21.* Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Liksom förra året går årets utmärkelse för miljö till AstraZeneca som får betygen sex stjärnor (5,25) av sju möjliga. Företaget håller en hög nivå i fråga om miljömedvetenhet och rapporterar också regelbundet om frågorna. Företaget hanterar även sin mest centrala miljöpåverkan på ett relativt sett framgångsrikt sätt, det vill säga energianvändning, utsläpp av växthusgaser, avfall och återvinning. Företaget har vidare tagit fram miljövänliga inhalatorer eller pumpsprejer. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för hälsovårdsbranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat Hälsovårdsbranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,69) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Detta gör att hälsovårdsbranschen befinner sig på en nivå under medel med avseende på mänskliga rättigheter. Medvetenheten i branschen är lägre än bland andra branscher. Bland totalt 27 företag har majoriteten två eller tre stjärnor. I jämförelse med föregående års undersökning har branschen oförändrat genomsnittligt betyg, 1,69. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Liksom i föregående års undersökning går även utmärkelsen för mänskliga rättigheter till AstraZeneca, som får betyget fem stjärnor (4,55) av sju möjliga. Företaget håller en nivå över genomsnittet ifråga om social beredskap. Det har policies och program kring exempelvis hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv föreningsrätt, arbetstid, löner, barn- och tvångsarbete, samhällsengagemang samt kring affärer i särskilt känsliga länder och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. 62
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 29 Hälsovårdsbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Active Biotech 2,73 2,73 1,54 1,54 Aerocrine 0,00 0,00 0,46 0,46 Artimplant 0,49 0,89 1,33 1,47 AstraZeneca 5,25 5,25 4,55 4,80 BioGaia 1,12 1,12 1,16 1,51 BioInvent 1,12 1,12 0,88 1,30 Biolin 0,00 0,00 0,84 0,84 BioPhausia 0,00 0,00 0,88 0,88 Biotage 0,89 0,89 2,03 2,03 Biovitrum 1,94 1,80 2,17 1,72 Diamyd Medical 1,84 2,78 0,70 1,33 Elekta 2,15 2,15 3,01 3,12 EpiCept 0,00 0,00 0,00 0,21 Feelgood 0,00 0,00 1,68 1,68 Getinge 3,41 3,50 2,94 2,94 Global Health Partner 0,00 0,28 Karo Bio 0,30 0,19 1,75 2,03 Meda 1,35 0,77 2,17 1,72 Medivir 1,03 1,12 2,20 2,21 Midelfart Sonesson 2,03 2,03 1,75 1,75 Orexo 0,40 0,19 1,05 0,95 Ortivus 0,58 0,98 3,08 1,51 Oxigene 0,30 0,30 0,70 0,70 Probi 1,80 1,80 1,54 1,54 Q-Med 3,10 3,06 2,70 3,19 RaySearch Laboratories 0,00 0,00 2,62 1,02 Vitrolife 0,72 0,72 1,75 1,75 Medel 1,21 1,28 1,69 1,70 Sammanfattande analys av hälsovårdsbranschen Branschen skiktas tydligt i ett A-lag som har arbetat både med mänskliga rättigheter och miljö och ett B-lag där inga eller få aktiviteter har rapporterats. Det finns inte så stor risk för problem med mänskliga rättigheter men inom miljöområdet är riskerna relativt betydande. De flesta av företagen är inte särskilt väl förberedda för att hantera eventuella miljöproblem. De företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar att vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. De företag som har låg prestanda beträffande mänskliga rättigheter ligger också lågt beträffande miljö. Det är oroväckande att konstatera att flera företag verkar ignorera både miljö- och mänskliga rättighetsfrågor. * Sedan föregående års Index har Sectra lämnat branschen och återfinns nu bland IT-branschens bolag. Företaget Global Health Partner är nya och redovisas för första gången i detta Index. Sammanlagt 27 företag ingår i Hälsovårdsbranschen vilket är lika många som förra året. 63
 • 17.10 Finans Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den finansiella sektorns största risker finns i innehav och i de projekt som företagen finansierar. Den generella miljörisken för finansbranschen är genomgående låg. Årets resultat Finansbranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,06) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 32 nedan företag har de flesta ett miljöbetyg på mellan noll och två stjärnor. Hela 14 bolag får ingen stjärna, med andra ord underkänt. Finansbranschen befinner sig på en nivå under medel med avseende på miljö. Finansbranschen får ett något högre genomsnittligt betyg än i föregående års Index, från 0,93 till 1,06. Det kan delvis ha att göra med förändringen av vilka bolag som ingår i branschen*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen för miljö till Swedbank som får betyget fem stjärnor (4,69) av sju möjliga, tätt följt av Handelsbanken (4,39). Swedbank har bra policies och ledningssystem för sitt miljöarbete, varav den halva svenska verksamheten är ISO 14001-certifierad. Miljöpolicies för tjänsteresor och kontorsmaterial finns på plats och banken har integrerat miljörisker i både utlånings- och investeringsverksamhet. Om Folksam hade varit noterat på Stockholmsbörsen OMX hade Folksam varit bäst i branschen med sex stjärnor (5,42) i betyg. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den finansiella sektorns största risker finns i innehav och i de projekt som företagen finansierar. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för finansbranschen är uppskattad till en låg nivå. Årets resultat Finansbranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,50) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Finansbranschen befinner sig på en nivå under medel med avseende på mänskliga rättigheter. Medvetenheten i branschen är lägre än bland andra branscher. Bland totalt 32 företag har de flesta betyget två till tre stjärnor. Tre bolag får ingen stjärna, det vill säga underkänt. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Liksom förra årets Index går utmärkelsen för mänskliga rättigheter till Swedbank som får betyget fem stjärnor (4,27) av sju möjliga. Swedbank är väl förberedd för att undvika kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom sina ledningssystem och sin regelbundna sociala rapportering. Det finns policies på alla väsentliga områden som omfattar hälsa och säkerhet, jämställdhet, mångfald och kollektiv föreningsrätt. Om Folksam hade varit noterade på Stockholmsbörsen OMX hade Folksam varit bäst i branschen även avseende mänskliga rättigheter med sex stjärnor (5,55) i betyg. 64
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 30 Finansbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Affärsstrategerna 0,00 0,00 0,88 0,88 Avanza 0,00 0,00 0,88 0,00 Beijer Alma 2,89 2,75 1,12 1,44 Bure 0,68 0,58 1,08 1,09 East Capital Explorer 1,07 0,00 1,68 0,88 Folksam** 5,42 0,00 5,55 0,00 Geveko 2,82 2,82 1,64 1,54 Handelsbanken 4,39 4,62 3,57 3,29 Havsfrun Investment 0,00 0,00 0,88 0,88 HQ 0,30 0,19 1,08 1,09 Industrivärden 1,84 1,84 2,62 2,63 Intrum Justitia 0,30 0,58 0,88 0,88 Investor 1,17 1,35 2,62 2,63 Kinnevik 1,61 2,15 2,73 2,91 Latour Investment 0,77 0,77 1,89 1,89 Ledstiernan 0,00 0,00 0,88 0,88 LinkMed 0,00 0,00 0,88 0,88 Lundbergföretagen 1,66 1,35 0,88 0,88 Luxonen 0,00 0,00 0,00 0,00 Melker Schörling 0,68 0,68 2,34 2,35 NeoNet 0,00 0,00 0,8 0,88 Nordea 3,45 2,54 3,46 2,91 Nordnet 0,19 0,00 1,75 1,75 Novestra 0,00 0,00 0,88 0,88 Ratos 1,61 0,58 1,47 1,47 SEB 3,66 3,66 2,90 3,19 Skanditek 0,00 0,00 0,88 0,88 Swedbank 4,69 4,69 4,27 4,27 Svolder 0,00 0,00 0,88 0,88 Säkl 0,00 0,00 1,33 1,33 Tractions 0,00 0,00 0,88 0,88 Vostok Nafta Investment 0,00 0,00 0,00 0,00 Öresund 0,00 0,00 0,00 0,00 Medel 1,06** 0,97** 1,50 1,42 **Folksam är inte ett noterat bolag och därmed inte med i beräkningen av genomsnittsbetyg i branschen. Om Folksam hade varit med, hade medelbetyget för Finansbranschen ökat till 1,19 för miljö och 1,63 för mänskliga rättigheter. Sammanfattande analys av finansbranschen Branschen skiktas tydligt i ett mindre A-lag som har arbetat både med mänskliga rättigheter och miljö och ett B-lag där inga eller få aktiviteter har rapporterats. Risken för stora problem med mänskliga rättigheter eller miljö i finansbranschen saknas. Det inflytande som företagen kan ha genom att vara föra upp dessa frågor på dagordningen ska dock inte underskattas. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar att vara väl förberedda på mänskliga rättigheter området också. * Sedan föregående års Index har Carnegie och Kaupthing Bank avnoterats från Stockholmsbörsen OMX. Nya i Finansbranschen är Beijer Alma som i 2008 års Index räknades till Övriga industri och Intrum Justitia som räknades till branschen Tjänster. 32 bolag räknas i år till Finansbranschen vilket är lika många som förra året. 65
 • 17.11 IT Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för IT-branschen är uppskattad till låg nivå. Årets resultat IT-branschen får i genomsnitt en stjärna (0,67) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Det låga betyget beror på att endast mycket knapphändig information har funnits tillgänglig. Av totalt 33 företag saknar hela tolv företag miljöinformation. Endast tre bolag får tre stjärnor. Övriga har två eller endast en stjärna. I jämförelse med förra årets Index har branschens genomsnittliga betyg försämrats marginellt, från 0,68 till 0,67, vilket eventuellt påverkats av förändringar av vilka bolag som tillhör branschen*. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen för miljö till Prevas som får betyget tre stjärnor (2,52) av sju möjliga. Prevas har en något under medelnivå i miljöberedskap. Företaget har policies och styrsystem och samlar regelbundet in rapporter i ämnet. Företaget har till viss del lyckats hantera sina störstas miljöpåverkande faktorer som energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för tjänstebranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat IT-branschen får i genomsnitt tre stjärnor (1,99) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 33 företag saknar tre bolag helt information kring mänskliga rättigheter. Nio bolag får fyra eller fem stjärnor. De flesta företag har två eller tre stjärnor i betyg. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Utmärkelsen för mänskliga rättigheter går i år till Prevas, som får betyget fem stjärnor (4,52) av sju möjliga. Prevas uppvisar en relativt hög nivå av social beredskap. Det finns policies och program för hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv föreningsrätt, löner och arbetstid. 66
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 31 IT-branschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Acando 1,70 1,70 3,12 3,12 Addnode 0,00 0,00 2,62 2,63 Anoto Group 0,00 0,00 0,70 0,77 Connecta 0,00 0,00 3,78 3,78 Cybercom Group 1,66 0,49 2,48 2,49 Digital Vision 1,35 1,35 0,46 0,88 Enea 0,49 0,00 1,75 0,00 Fingerprint Cards 0,00 0,00 0,70 1,75 HiQ International 0,68 0,77 3,50 3,50 Industrial & Financial System 1,03 0,00 1,89 1,47 Intoi (fd Nocom) 0,89 0,98 1,75 0,46 Jeeves Information Systems 0,49 0,00 2,76 3,08 Know IT 0,00 0,00 2,84 2,84 LBI International 0,49 0,49 2,90 2,91 Micronic Laser Systems 1,75 1,56 1,78 1,82 Modul 1 Data 0,00 0,00 1,75 1,75 MSC Konsult 0,00 0,00 2,62 2,63 MultiQ International 2,33 2,33 1,54 0,67 Net Entertainment 0,00 0,00 Novotek 0,58 0,58 1,75 1,75 Orc Software 0,89 1,07 0,88 0,88 Precise Biometrics 0,19 0,19 1,82 1,82 Prevas 2,52 2,52 4,52 4,52 Pricer 0,09 0,30 1,33 0,95 ProAct IT Group 0,49 0,49 1,75 1,75 PSI Group 0,00 0,00 ReadSoft 1,17 0,44 3,99 3,71 Sectra 0,30 0,49 1,40 1,37 Sigma 0,77 0,77 1,75 1,75 Softronic 0,00 0,09 3,50 3,50 Technology Nexus 0,77 0,77 2,90 2,91 Tilgin 1,47 1,35 1,02 1,02 Tradedoubler 0,00 0,00 0,00 0,00 Medel 0,67 0,60 1,99 2,02 Sammanfattande analys av IT-branschen Med några undantag är beredskapen för att hantera miljöproblem låg inom IT-branschen. Situationen inom området för mänskliga rättigheter är något bättre men även här finns en stor potential för förbättring. Flera företagsledningar förefaller helt ignorera dessa områden då inga aktiviteter har rapporterats. Företag inom IT-branschen är inte exponerade för någon stor större risk varken beträffande miljö eller mänskliga rättigheter. Det inflytande som företagen kan ha genom att föra upp dessa frågor på dagordningen ska dock inte underskattas. * Sedan föregående års Index har Audio Dev, Carl Lamm, IBS, Lawson Software, Scribona och Teleca lämnat branschen. Intoi, Net Entertainment och PSI Group är nya liksom Sectra som i förra årets Index räknades bland in i HälsovårdsbranschenTotalt 33 bolag räknas i år till IT-branschen mot 35 i förra årets Index. 67
 • 17.12 Telekommunikation Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för telekommunikationsbranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat Telekommunikationsbranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,08) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 14 företag har fyra företag miljöbetyget fyra eller fler stjärnor av sju möjliga. I jämförelse med föregående års Index har det genomsnittliga betyget för branschen ökat något från 1,76 till 2,08*, vilket delvis kan ha att göra med förändrad branschsammansättning. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Utmärkelsen för miljö går, i år igen, till Ericsson, som får betyget sex stjärnor (5,74) av sju möjliga. Ericsson uppvisar en god social beredskap och hanterar sina viktigaste miljöaspekter på ett bra sätt. Företaget har sedan ett flertal år tillbaka presenterat data över sina viktigaste miljöpåverkan och miljörisker, i termer av energianvändning, utsläpp av växthusgaser, materialanvändning och avfall. Ericsson har ett väl utvecklat design-för-miljö-program. Likaså har bolaget tagit fram ett eget End of Life Treatment-program. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för telekommunikationsbranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat Telekommunikationsbranschen får i genomsnitt tre stjärnor (1,79) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Bland totalt 14 företag ligger endast tre över medel, det vill säga de har fyra stjärnor eller fler. Bland resterande företag har de flesta tre eller två stjärnor. I jämförelse med föregående års Index har det genomsnittliga betyget för branschen försämrats från 1,93 till 1,79*, vilket delvis kan ha att göra med förändrad branschsammansättning. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går även utmärkelsen för mänskliga rättigheter till Ericsson, som får betyget fem stjärnor (4,34) av sju möjliga, tätt följt av TeliaSonera (4,24). Ericsson uppvisar en över medelnivå för sin beredskap. Företaget rapporterar om mänskliga rättigheter på sin hemsida, i årsredovisningen och i en hållbarhetsrapport. Policies och program inkluderar hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv föreningsrätt, arbetstid och löner, barn- och tvångsarbete samt mänskliga rättigheter i leverantörsledet. 68
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 32 Telekommunikationsbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 Aspiro 0,00 0,00 2,62 2,63 Axis Communications 2,64 2,92 1,16 0,70 DGC One 0,00 0,00 Ericsson 5,74 5,65 4,34 4,73 HMS Networks 1,47 1,35 0,98 0,98 Millicom International 1,40 0,00 2,66 0,70 Mobyson 0,00 0,00 0,84 1,75 Net Insight 0,77 0,77 0,94 0,25 Nolato 5,06 5,06 2,94 2,94 Note 2,24 2,24 1,02 1,02 PartnerTech 3,80 3,59 1,36 1,58 Phonera 0,00 0,00 0,77 0,77 Tele2 1,40 0,30 1,22 1,02 TeliaSonera 4,53 4,53 4,24 4,24 Medel 2,08 1,89 1,79 1,67 Sammanfattande analys av telekommunikationsbranschen Branschen skiktas tydligt i ett A-lag som kommit långt i sitt arbete med mänskliga rättigheter och miljö och ett B-lag där få eller inga aktiviteter har rapporterats. Företag i telekommunikationsbranschen är exponerade för en medelrisk både beträffande miljö och mänskliga rättigheter. Omkring hälften av företagen är väl förberedda för att hantera dessa risker medan andra är dåligt eller inte alls förberedda. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar även att vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. * Sedan föregående års Index har Teligent och Thalamus Networks lämnat Stockholmsbörsen och DGC One tillkommit på börsen. 14 bolag räknas i år till Telekommunikationsbranschen vilket är ett färre än i förra årets Index. 69
 • 17.13 Medie och underhållning Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för branschen medie- och underhållningssektorn är uppskattad till låg nivå. Årets resultat Medie- och underhållningsbranschen får i genomsnitt en stjärna (0,40) av sju i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av de totalt tre bolagen är det endast ett företag som får ett betyg i årets Index. En förklaring till nedgången är att Cision i årets Index räknas till branschen Tjänster. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I år är Modern Times Group bäst i branschen med sina två stjärnor (1,21) i betyg. MTG har en relativt låg beredskap genom policies och styrsystem och rapporterar lite på miljöområdet. Det finns lite eller typ ingen alls, information om hur företaget har hanterat sin mest centrala miljöpåverkan och risker i form av energianvändning och utsläpp av koldioxid. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för branschen medie- och underhållningsbranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat Medie- och underhållningsbranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,26) av sju i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Företagen i branschen har antingen två eller tre stjärnor i betyg. Precis som för snittbetyget för miljö, är en förklaring till minskningen att Cision ej längre räknas till medie- och underhållningsbranschen. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams index för ansvarsfullt företagande. A-com får med tre stjärnor (1,75) bäst betyg i branschen. A-Com redovisar inte mycket av sitt arbete inom mänskliga rättigheter men det finns indikationer på initiativ inom kollektiv föreningsrätt, arbetstider och löner. Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. 70
 • Tabell 33 Medie- och underhållningsbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 A-Com 0,00 0,00 1,75 1,75 Metro International 0,00 0,00 0,88 0,88 Modern Times Group 1,21 0,19 1,16 1,47 Medel 0,40 0,06 1,26 1,37 Sammanfattande analys av medie- och underhållningsbranschen Med några undantag är beredskapen för att hantera miljöproblem låg inom medie- och underhållningsbranschen. Situationen inom området mänskliga rättigheter är något bättre men även här finns en stor potential till förbättring. De flesta företagsledningar förefaller helt ignorera dessa områden då inga aktiviteter har rapporterats. Företag inom branschen är exponerade för en låg risk beträffande miljö- och en medel hög för mänskliga rättigheter. Ett större fokus på mänskliga rättigheter vore önskvärt för medie- och underhållningsbranschen. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar även att vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. * Från förra årets Index har Cision lämnat branschen och räknas i år som ett företag i Tjänstebranschen. Endast tre bolag räknas i år till Medie- och underhållningsbranschen mot fyra 2008. 71
 • 17.14 Tjänster Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för tjänstebranschen är uppskattad till låg nivå. Årets resultat Tjänstebranschen får i genomsnitt två stjärnor (1,44) av sju i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 14 företag har hela fem undermålig miljöinformation. Därför får dessa bolag en eller ingen stjärna. Det är tre färre än föregående år.* Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går utmärkelsen för miljö till Rezidor Hotel Group som får fyra stjärnor (3,50) av sju möjliga. Rezidor har policies och ledningssystem som rör samtliga enheter i bolaget. Det redovisar utsläpp av växthusgaser, energianvändning och avfall samt har mål för hur dessa ska förbättras. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för tjänstebranschen är uppskattad till medelnivå. Årets resultat Tjänstebranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,05) av sju i betyg för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Av totalt 14 företag har tio stycken tre eller fyra stjärnor i betyg. Det är tre fler än förra året. Bland de resterande har de flesta två stjärnor. Ett bolag saknar helt någon stjärna och är med andra ord underkänt. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Liksom i föregående års Index går utmärkelsen för mänskliga rättigheter till Proffice, som får fyra stjärnor (3,50) av sju möjliga. Proffice har medelgoda policies och ledningssystem och rapporterar regelbundet kring frågor som hälsa och säkerhet, mångfald och till viss del korruption. Det finns dock enbart indikationer på initiativ för kollektiv föreningsrätt. 72
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 34 Tjänstebranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 AcadeMedia 0,00 0,19 1,75 0,88 BTS Group 0,00 0,00 0,88 0,88 Cision 2,43 2,43 2,45 2,45 Eniro 2,82 2,82 2,90 2,91 Loomis 0,63 0,00 Niscayah Group 1,52 1,47 2,73 2,73 Poolia 1,07 1,07 2,42 3,15 Proffice 1,52 1,35 3,50 3,50 Rezidor Hotel Group 3,50 2,92 2,17 1,72 Securitas 1,31 0,00 3,18 2,31 SkiStar 3,01 3,01 1,78 1,79 Ticket Travel Group 1,70 1,70 1,16 1,16 Transcom Worldwide 0,58 0,58 2,66 2,66 Uniflex 0,00 0,00 1,08 1,09 Medel 1,44 1,35 2,05 2,09 Sammanfattande analys av tjänstebranschen Med några undantag är beredskapen för att hantera problem med miljö och mänskliga rättigheter låg inom tjänstebranschen. Det finns därmed en stor potential till förbättring inom båda dessa områden. Flertalet företagsledningar förefaller helt ignorera dessa områden då inga aktiviteter har rapporterats. Företag inom tjänstebranschen är inte exponerade för någon stor risk beträffande miljö och en medelstor risk beträffande mänskliga rättigheter. Särskilt inom det senare området skulle det därmed vara viktigt om företagen förbättrade sin prestanda. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar även att vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. * Betsson och Unibet räknas i år till Konsumentbranschen. Intrum Justitia har också flyttats från Tjänstebranschen, till Finansbranschen. Cision räknas i år till Tjänstebranschen, tidigare Medie- och underhållningsbranschen. Loomis är nya på Stockholmsbörsen OMX och räknas till Tjänstebranschen. Totalt 14 företag räknas i år till Tjänstebranschen mot 15 företag i 2008 års Index. 73
 • 17.15 Bygg Miljö Miljöbetyget speglar företagets förmåga att hantera sina väsentligaste miljöproblem. Betyget ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms i verksamheten. Här ser man dels till företagets beredskap för miljöfrågorna i form av policies och miljöledning, dels till företagets miljöprestanda. Företagen utvärderas utifrån sina specifika förutsättningar. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella miljörisken för byggbranschen är uppskattad till hög nivå. Årets resultat Byggbranschen får i genomsnitt fyra stjärnor (3,96) av sju möjliga i miljöbetyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Alla fem företag har miljöbetyget fyra eller fem stjärnor.* Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Utmärkelsen för miljö går, i år igen, till Skanska, som får betyget fem stjärnor (5,16) av sju möjliga, följt av NCC (4,39). Skanska har bra policies och ledningssystem och rapporterar regelbundet om sitt miljöarbete. Företaget har till viss del lyckats hantera sin mest centrala miljöpåverkan och miljörisker, i termer av energianvändning, utsläpp av växthusgaser, hantering av farliga kemikalier. Samtliga Skanskas enheter är ISO 14001-certifierade. Mänskliga rättigheter Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policies för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policies. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Den generella risken för branschen har att göra med den risk verksamhetens art och geografiska läge medför. Den generella risken med koppling till mänskliga rättigheter för byggbranschen är uppskattad till hög nivå. Årets resultat Byggbranschen får i genomsnitt tre stjärnor (2,70) av sju möjliga i betyget för mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Det är samma som i förra årets Index. Ett av företagen får fem stjärnor, ett får fyra stjärnor, två får tre och ett företag får två stjärnor i betyg. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. I årets undersökning går även utmärkelsen för mänskliga rättigheter till Skanska, som får betyget fem stjärnor (4,34) av sju möjliga. Skanska har omfattande policies kring frågor rörande mänskliga rättigheter som exempelvis hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, barn- och tvångsarbete samt för delar av leverantörskedjan. Samtliga Skanskas affärsenheter har implementerade säkerhetssystem som inkluderar policy, mål och aktivitetsplaner. 2008 omfattades 65 procent av de anställda av tredjeparts-certifiering av arbetet med hälsa och säkerhet. Ett program och ledningssystem har även införts för att förhindra korrupta affärsmetoder. 74
 • Resultattabell mänskliga rättigheter och miljö Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Tabell 35 Byggbranschen Företag Antal stjärnor miljö Genomsnittsbetyg Antal stjärnor Genomsnittsbetyg miljö mänskliga mänskliga rättigheter rättigheter 2009 2008 2009 2008 JM 4,06 4,97 3,43 3,05 Lindab International 3,10 2,52 1,22 1,09 NCC 4,39 3,59 2,66 2,66 PEAB 3,10 2,92 1,86 1,86 Skanska 5,16 5,16 4,34 4,34 Medel 3,96 3,83 2,70 2,60 Sammanfattande analys av byggbranschen Med några undantag är beredskapen för att hantera miljöproblem hög inom byggbranschen. Situationen inom området mänskliga rättigheter är något sämre och här finns potential för förbättring. Företag inom byggbranschen är exponerade för stor risk både beträffande miljö och mänskliga rättigheter. Företag som hanterar sin miljörisk väl tenderar även att vara väl förberedda inom området mänskliga rättigheter. *Assa Abloy räknas i årets Index till Övriga industri. Fem företag räknas i år till Byggbranschen mot sex bolag förra året. 75
 • 1 Företag A-Ö Sidan AarhusKarlshamn 81 ABB 81 AcadeMedia 82 Acando 82 ACAP Invest 83 A-Com 83 Active Biotech 84 Addnode 84 Addtech 85 Aerocrine 85 Affärsstrategerna 86 Alfa Laval 86 Alliance Oil Company (fd West Siberian Resources) 87 Anoto Group 87 Artimplant 88 Asprio… 88 Assa Abloy 89 AstraZeneca 89 Atlas Copco 90 Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) 90 Autoliv 91 Avanza 91 Axfood 92 Axis Communications 92 B&B Tools 93 BE Group 93 Beijer Alma 94 Beijer Electronics 94 Bergs Timber 95 Betsson 95 Bilia 96 Billerud 96 BioGaia 97 BioInvent 97 Biolin 98 BioPhausia 98 Biotage 99 Biovitrum 99 Björn Borg 100 Boliden 100 Bong Ljungdahl 101 Borås Wäfveri 101 Brinova Fastigheter 102 BTS Group 102 Bure 103 Cardo 103 Castellum 104 Catena 104 Cision 105 Clas Ohlson 105 Cloetta… 106 Concordia Maritime 106 Connecta 107 Consilium 107 CTT Systems 108 Cybercom 108 76
 • Dagon 109 DGC One 109 Diamyd Medical 110 Digital Vision 110 Din Bostad Sverige 111 DIÖS Fastigheter 111 Doro 112 Duni 112 Duroc 113 East Capital Explorer 113 Elanders 114 Electrolux 114 Elekta 115 ElektronikGruppen 115 Elos 116 Enea 116 Eniro 117 EpiCept 117 Ericsson 118 Fabege 118 Fagerhult 119 Fastighets AB Balder 119 FastPartner 120 Feelgood 120 Fenix Outdoor 121 Fingerprint Cards 121 Folksam (onoterat) 122 G&L Beijer 122 Getinge 123 Geveko 123 Global Health Partner 124 Gunnebo 124 Hakon Invest 125 Haldex 125 Handelsbanken 126 Havsfrun Investment 126 HEBA 127 Hemtex 127 Hennes & Mauritz 128 Hexagon 128 Hexpol 129 HiQ International 129 HL Display 130 HMS Networks 130 Holmen 131 HQ 131 Hufvudstaden 132 Husqvarna 132 Höganäs 133 Industrial & Financial Systems 133 Industrivärden 134 Indutrade 134 Intellecta 135 Intoi (fd Nocom) 135 Intrum Justitia 136 Investor 136 ITAB Shop Conc 137 Jeeves Information Systems 137 JM 138 KABE 138 77
 • KappAhl 139 Karo Bio 139 Kinnevik 140 Klövern 140 Know IT 141 Kungsleden 141 Lagercrantz Group 142 Lammhults Design…….. 142 Latour Investment 143 LBI International 143 Ledstiernan 144 Lindab International 144 Linkmed 145 Loomis 145 Lundbergföretagen 146 Lundin Mining 146 Lundin Petroleum 147 Luxonen 147 Malmbergs Elektriska 148 Meda 148 Medivir 149 Mekonomen 149 Melker Schörling 150 Metro International 150 Micronic Laser Systems 151 Midelfart Sonesson 151 Midway Holding 152 Millicom International Cellular 152 Mobyson 153 Modern Times Group 153 Modul 1 Data 154 Morphic Technologies 154 MSC Konsult 155 MultiQ International 155 Munters 156 NCC 156 Nederman Holding 157 NeoNet 157 Net Entertainment 158 Net Insight 158 NetOnNet 159 New Wave Group 159 NIBE Industrier 160 Niscayah Group (fd Securitas Systems) 160 Nobia 161 Nolato 161 Nordea 162 Nordic Mines 162 Nordic Service Partner 163 Nordnet 163 Note 164 NovaCast 164 Novestra 165 Novotek 165 OEM International 166 Opcon 166 Orc Software 167 Orexo 167 Oriflame 168 Ortivus 168 78
 • Oxigene 169 PA Resources 169 PartnerTech 170 PEAB 170 Phonera 171 Poolia 171 Precise Biometrics 172 Prevas 172 Pricer 173 ProAct IT Group 173 Probi 174 Proffice 174 ProfilGruppen 175 PSI Group 175 Q-Med 176 Ratos 176 RaySearch Laboratories 177 ReadSoft 177 Rederi Transatlantic 178 Rejlerkoncernen AB 178 Retail and Brands 179 Rezidor Hotel Group 179 Rottneros 180 Rörvik Timber 180 SAAB 181 Sagax 181 Sandvik 182 SAS 182 SCA 183 Scania 183 SEB 184 Seco Tools 184 Sectra 185 Securitas 185 Semcon 186 Sensys Traffic 186 Sigma 187 SinterCast 187 Skanditek 188 Skanska 188 SKF 189 SkiStar 189 Softronic 190 SSAB 190 Stora Enso 191 Studsvik 191 SWECO 192 Swedbank 192 Svedbergs 193 Swedish Match 193 Swedol 194 Svolder 194 Systemair 195 Säkl 195 Technology Nexus 196 Tele2 196 TeliaSonera 197 Ticket Travel Group 197 Tilgin 198 Tractions 198 79
 • TradeDoubler 199 Transcom WorldWide 199 Trelleborg 200 Tricorona 200 Unibet 201 Uniflex 201 Wallenstam 202 VBG Group 202 Venue Retail Groups (fd Wedins Skor) 203 Wihlborgs Fastigheter 203 Vitrolife 204 Volvo 204 Vostok Nafta Investment 205 Xano Industri 205 Ångpanneföreningen 206 Öresund 206 80
 • Aarhus Karlshamn Verksamhet AarhusKarlshamn tillverkar vegetabiliska specialfetter som bland annat används i livsmedels-, konfektyr- och kosmetikindustrin. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 2 2 Miljöprestanda 3 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor ABB Verksamhet ABB är en global leverantör av kraft och automationstekniker, med lösningar som förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 6 6 Samhället 6 6 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 5 5 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 81
 • AcadeMedia Verksamhet AcadeMedia är ett privat svenskt utbildningsföretag med tjänster inriktade mot både den privata och den offentliga marknaden. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 1 1 Samhället - 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Acando Verksamhet Acando är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av IT. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 82
 • ACAP Invest Verksamhet ACAP Invest är ett riskkapitalbolag som förvärvar och utvecklar företag till en storlek som gör att de kan fungera som självständiga enheter. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor A-Com Verksamhet A-Com är en nordisk koncern inriktad på marknadsföringstjänster. Företaget är verksamt i Sverige och Norge. I koncernen ingår varumärken som bland annat Brand Support, Differ, Opinion, Tibe, Trackster och Virtual Garden. Huvudbransch Media och underhållning Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 83
 • Active Biotech Verksamhet Active Biotech bedriver forskning och utveckling inom medicinska områden där immunförsvaret är av central betydelse. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället - - Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Addnode Verksamhet Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad som bygger och utvecklar verksamhetskritiska IT-lösningar. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 84
 • Addtech Verksamhet Addtech är ett handelsföretag som utvecklar och säljer komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 4 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Aerocrine Verksamhet Aerocrine är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 85
 • Affärsstrategerna Verksamhet Affärsstrategerna investerar i nystartade bolag eller projekt inom medicinsk teknik eller IT/telecom Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Alfa Laval Verksamhet Alfa Laval är en global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för industriföretag. Produkterna och lösningarna baseras på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 5 5 Samhället 4 4 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 86
 • Alliance Oil Company (fd West Siberian Resources) Verksamhet Alliance Oil Company är ett oljebolag med verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Huvudbransch Kemi, olja och gas Underbransch Olja och gas Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 1 1 Miljöledning 2 2 Samhället 2 2 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Anoto Group Verksamhet Anoto Group är ett högteknologiskt företag inriktat på digital hantering av handskriven text. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 87
 • Artimplant Verksamhet Artimplant är ett biomaterialföretag inriktat på ortopedisk kirurgi och oralkirurgi som utvecklar, tillverkar och säljer nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 4 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Aspiro Verksamhet Aspiro säljer mobila innehållstjänster som användarna kan använda bland annat för att titta på TV, lyssna på musik och spela spel i mobiltelefonen. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 88
 • Assa Abloy Verksamhet Assa Abloy utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromagnetiska och elektroniska lås samt hotellås. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 5 5 Samhället 3 3 Miljöprestanda 4 3 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor AstraZeneca Verksamhet AstraZeneca är ett internationellt läkemedelsföretag verksamt inom segmentet receptbelagda läkemedel. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 6 Miljöledning 6 6 Samhället 6 6 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 89
 • Atlas Copco Verksamhet Atlas Copco levererar lösningar för industriell produktivitet. Vilket omfattar trycklufts- och gasutrustning, generatorer, anläggnings- och gruvteknikutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) Verksamhet Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på utveckling och förvaltning av handels - och kontorsfastigheter. Verksamhet är huvudsakligen koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Malmö. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 3 3 Samhället 2 3 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 90
 • Autoliv Verksamhet Autoliv utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till samtliga större biltillverkare i världen. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 5 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Avanza Verksamhet Avanza bedriver handel med värdepapper och fonder på Internet. Den huvudsakliga kundgruppen är svenska privatsparare. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 0 Miljöledning 0 0 Samhället 1 0 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 91
 • Axfood Verksamhet Axfood bedriver detaljhandel genom de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och PrisXtra samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar´n och Tempo. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 4 4 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 5 5 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Axis Communications Verksamhet Axis Communications är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Produkterna och lösningarna är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 3 4 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 92
 • B&B Tools Verksamhet B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i Norden med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 3 2 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor BE Group Verksamhet BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål, armering och aluminium. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 93
 • Beijer Alma Verksamhet Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp som fokuserar på komponenttillverkning inom högteknologiskt inriktade branscher. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och medelstora företag med god tillväxtpotential. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 2 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Beijer Electronics Verksamhet Beijer Electronics erbjuder marknaden såväl egenutvecklade produkter som agenturprodukter inom automation. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 3 2 Miljöprestanda 2 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 94
 • Bergs Timber Verksamhet Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Huvudbransch Skog Underbransch Skog Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 2 3 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Betsson Verksamhet Betsson erbjuder ett sortiment av onlinespel. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 0 0 Samhället 0 - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 0 - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 95
 • Bilia Verksamhet Bilia är en återförsäljare av person- och transportbilar verksam i Sverige, Norge och Danmark Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 4 Miljöledning 4 5 Samhället 3 3 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Billerud Verksamhet Billerud tillverkar och marknadsför förpackningspapper. Huvudbransch Skog Underbransch Skog Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 7 7 Samhället 3 3 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 96
 • BioGaia Verksamhet BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter, huvudsakligen baserade på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 4 Miljöledning 1 1 Samhället - - Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor BioInvent Verksamhet BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar antikroppsläkemedel. Forskningsportföljen består av utvecklingsprojekt inom trombos, åderförkalkning och cancer. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 97
 • Biolin Verksamhet Biolin erbjuder analysinstrument för analys av gränssnitt och material på nanoteknologisk nivå. Kunderna är främst forskare inom akademisk forskning, forskningsinstitut och i den industriella sektorn. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor BioPhausia Verksamhet BioPhausia är ett läkemedelsbolag verksamt på den nordiska marknaden som förvärvar och licensierar läkemedel med eller utan patentskydd för marknadsföring och försäljning i Norden. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 98
 • Biotage Verksamhet Biotage är ett globalt bioteknikföretag som erbjuder lösningar inom läkemedelskemi och genetisk analys. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället - - Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Biovitrum Verksamhet Biovitrum är ett bioteknikföretag. Bolaget verkar i hela forskningskedjan från tidig forskning till preklinisk och klinisk utveckling. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 4 Miljöledning 3 3 Samhället - - Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 99
 • Björn Borg Verksamhet Björn Borg utvecklar, marknadsför och säljer kläder, skor, väskor, glasögon och parfym. Alla företagets produkter marknadsförs under varumärket Björn Borg. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället 4 4 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Boliden Verksamhet Boliden är ett internationellt gruv- och smältverksföretag som utvinner, smälter och raffinerar zink och koppar. Bland biprodukterna finns bly, guld och silver. Huvudbransch Gruv och metaller Underbransch Gruv och metaller Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 6 6 Samhället 3 3 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 4 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 100
 • Bong Ljungdahl Verksamhet Bong är ett kuvertföretag och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Borås Wäfveri Verksamhet Borås Wäfveri producerar och handlar med textila produkter för producent- och konsumentsektorn. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 1 Miljöledning 3 3 Samhället 2 2 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 101
 • Brinova Verksamhet Brinova är ett fastighetsbolag med fastigheter främst i södra och mellersta Sverige. I företagets portfölj finns logistik- och bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter samt fastighetsaktier Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor BTS Group Verksamhet BTS är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap och därtill relaterade områden. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 102
 • Bure Verksamhet Bure Equity är ett investeringsbolag huvudsakligen inriktat på onoterade bolag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 1 1 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Cardo Verksamhet Cardo är leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening och processutrustning för massa- och pappersindustri. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 103
 • Castellum Verksamhet Castellum är ett fastighetsbolag med fokus mot kommersiella fastigheter. Större delen av fastigheterna finns i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm och Mälardalen. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 5 5 Samhället 2 3 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Catena Verksamhet Catena äger, förvaltar och utvecklar handelsfastigheter som är belägna utanför stadskärnorna i storstadsregioner. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 104
 • Cision Verksamhet Cision erbjuder medie- och omvärldsbevakning, analys, undersökningar och konsulttjänster. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 3 3 Samhället 3 3 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Clas Ohlson Verksamhet Clas Ohlson är en varuhuskedja som säljer produkter inom hus och hem, teknik och hobby. I produktsortimentet ingår bland annat verktyg, elektronik, biltillbehör, järn- och hobbyartiklar, maskiner, eltillbehör och kontorsmateriel. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 5 Miljöledning 4 4 Samhället 3 2 Miljöprestanda 4 5 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 105
 • Cloetta Verksamhet Cloetta är en nordisk chokladtillverkare. Bland bolagets varumärken finns Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Tarragona med flera märken. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 6 Miljöledning 1 5 Samhället 2 4 Miljöprestanda 1 4 Leverantörer 1 4 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Concordia Maritime Verksamhet Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi som utvecklar, bygger, bemannar och befraktar fartyg åt kunder. Huvudbransch Kemi, olja och gas Underbransch Olja och gas Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 106
 • Connecta Verksamhet Connecta är ett management- och IT-konsultbolag. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Consilium Verksamhet Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 107
 • CTT Systems Verksamhet CTT Systems är ett svenskt teknikbolag verksamt inom flygbranschen. Företaget utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 2 2 Samhället 0 0 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 0 0 Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Cybercom Group Verksamhet Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global leveranskapacitet för internationella affärer. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 3 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 108
 • Dagon Verksamhet Dagon är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar, förvaltar och säljer kommersiella fastigheter och bostadslägenheter. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor DGC One Verksamhet DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i eget nät tilll den svenska företagsmarknaden. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 0 0 Samhället 0 0 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 0 0 Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 109
 • Diamyd Medical Verksamhet Diamyd Medical är ett bioteknikbolag med specialisering mot utveckling av läkemedel för behandling av autoimmun diabetes. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 - Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Digital Vision Verksamhet Digital Vision erbjuder produkter för efterbearbetning av film/video och multimedia samt för distribution av bild och ljud. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 3 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 - Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 110
 • Din Bostad Sverige Verksamhet Din Bostad är ett fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter i Sverige. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 1 - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Diös Fastigheter Verksamhet Diös Fastigheter är ett fastighetsförvaltande bolag med verksamhet i norra Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs huvudsakligen av centralt belägna kommersiella fastigheter. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 111
 • Doro Verksamhet Doro marknadsför telekom- och konsumentelektronikprodukter. Utöver telefoner säljer Doro produkter som headsets, babymonitorer, walkie-talkies, hörlurar och IP-telefoner. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 2 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 3 2 Leverantörer 3 2 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Duni Verksamhet Duni designar, tillverkar och marknadsför bordsartiklar för engångsbruk på den europeiska marknaden. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 2 Leverantörer 4 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 112
 • Duroc Verksamhet Duroc äger och utvecklar industri- och handelsföretag. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 2 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor East Capital Explorer Verksamhet East Capital Explorer är ett investmentbolag inriktat på noterade och onoterade bolag i Östeuropa. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 0 Samhället 2 1 Miljöprestanda 2 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 113
 • Elanders Verksamhet Elanders är en global infomedia- och tryckerikoncern med lokal närvaro i tio länder på fyra kontinenter. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället - 4 Miljöprestanda 4 5 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Electrolux Verksamhet Electrolux är en global koncern som säljer vitvaror, spisar och dammsugare. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 7 7 Samhället 4 4 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 5 5 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 114
 • Elekta Verksamhet Elekta är en internationell medicinteknisk koncern inriktade mot cancersjukdomar och sjukdomar i hjärnan. Bolagets kunder är onkologer, radioterapeuter och neurokirurger. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 2 2 Samhället 4 4 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor ElektronikGruppen Verksamhet ElektronikGruppen är en leverantör av högteknologiska komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 115
 • Elos Verksamhet Elos verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Enea Verksamhet Enea är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 0 Miljöledning 1 0 Samhället - - Miljöprestanda 1 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 116
 • Eniro Verksamhet Eniro är ett sökföretag på den nordiska mediemarknaden som med hjälp av kataloger, nummerupplysning samt Internet- och mobiltjänster gör det möjligt att hitta personer, företag och produkter. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället - - Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor EpiCept Verksamhet Epicept är bioteknikföretag med specialisering mot cancer. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 1 1 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 117
 • Ericsson Verksamhet Ericsson är en leverantör av kommunikationsnät med tillhörande tjänster och teknikplattformar för mobiltelefoner. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 5 Miljöledning 6 6 Samhället 6 6 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 4 5 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Fabege Verksamhet Fabege är ett fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler i Stockholmsregionen. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 118
 • Fagerhult Verksamhet Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningssystem för publika utom- och inomhusmiljöer och för inredning. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället 3 3 Miljöprestanda 4 5 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Fastighets AB Balder Verksamhet Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 119
 • FastPartner Verksamhet FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Feelgood Verksamhet Feelgood är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 0 0 Samhället 3 3 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 120
 • Fenix Outdoor Verksamhet Fenix Outdoor är en internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur och friluftsliv. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 3 Miljöledning 2 2 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Fingerprint Cards Verksamhet Fingerprint Cards är ett teknikföretag inriktat på utveckling, marknadsföring och försäljning/licensiering av en biometrisk teknik för avläsning av fingeravtryck. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 121
 • Folksam (Onoterat)** Verksamhet Folksamkoncernen består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. Att Folksam är ömsesidigt innebär att företaget ägs av sina kunder. **Folksam är ej med i beräkningen av några genomsnittsbetyg. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 6 6 Samhället 5 5 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor G&L Beijer Verksamhet Beijers är en teknikorienterad koncern som verkar inom industriell handel med agenturer och egenutvecklade produkter. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 122
 • Getinge Verksamhet Getinge är en global leverantör av utrustning, system och lösningar inom sjukvård. Bolagets kunder finns inom sjukvårds- och Life Science-industrin. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 4 4 Miljöprestanda 3 4 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Geveko Verksamhet Geveko är ett investmentbolag och har även en industrirörelse inom vägmarkering. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 123
 • Global Health Partner Verksamhet Global Health Partner är inriktade på högspecialiserad vård inom ett antal utvalda områden Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 Miljöledning 0 Samhället 1 Miljöprestanda 0 Leverantörer 1 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Gunnebo Verksamhet Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern som tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 3 4 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 124
 • Hakon Invest Verksamhet Hakon Invest bedriver aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 3 Samhället 2 2 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 3 - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Haldex Verksamhet Haldex tillhandahåller egenutvecklade lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 5 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 3 4 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 125
 • Handelsbanken Verksamhet Handelsbanken är en nordisk universalbank som levererar finansiella tjänster inom områdena traditionella företagsaffärer, investment banking och trading och privata affärer inklusive livförsäkringar. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Havsfrun Investment Verksamhet Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående främst av hedge- och aktiefonder. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 126
 • HEBA Verksamhet HEBA är ett fastighetsbolag som äger ett fastighetsbestånd företrädesvis i Stockholm. Fastighetsbeståndet utgörs av bostadsfastigheter. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Hemtex Verksamhet Hemtex är den ledande detaljhandelskedjan inom hemtextil i Norden med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland och Polen. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 4 3 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 127
 • Hennes & Mauritz Verksamhet H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 5 5 Samhället 4 4 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 6 6 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Hexagon Verksamhet Hexagon utvecklar och marknadsför teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 4 4 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 2 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 128
 • Hexpol Verksamhet Hexpol är verksam inom utveckling och tillverkning av polymera produkter. Huvudbransch Kemi, olja och gas Underbransch Olja och gas Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 3 Miljöledning 4 4 Samhället 2 2 Miljöprestanda 2 1 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor HiQ International Verksamhet HiQ är ett specialiserat konsultbolag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 129
 • HL Display Verksamhet HL Display erbjuder lösningar för butikskommunikation, varuexponering och butiksinredning. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor HMS Networks Verksamhet HMS levererar kommunikationsteknologi för industriell automation. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 130
 • Holmen Verksamhet Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. Huvudbransch Skog Underbransch Skog Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 6 6 Samhället 5 4 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 5 5 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor HQ Verksamhet HQ är en investmentbank med fokus på finansiella lösningar för storsparare. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 1 1 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 131
 • Hufvudstaden Verksamhet Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i egna fastigheter på attraktiva marknadsplatser i centrala Stockholm och Göteborg. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 1 1 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Husqvarna Verksamhet Husqvarna tillverkar träddgårdsprodukter som motorsågar, gräsklippare och trädgårdstraktorer och marksnadsför både konsument- och professionella produkter. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 6 6 Samhället 3 3 Miljöprestanda 5 4 Leverantörer 3 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 132
 • Höganäs Verksamhet Höganäs tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver som används i komponenttillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi- och metallurgiapplikationer samt termisk ytbeläggning. Huvudbransch Gruv och metaller Underbransch Gruv och metaller Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 2 2 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Industrial & Financial Systems Verksamhet Industrial & Financial Systems (IFS) utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 2 Miljöledning 2 0 Samhället - - Miljöprestanda 2 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 133
 • Industrivärden Verksamhet Industrivärden är ett investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval av svenska börsbolag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Indutrade Verksamhet Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 2 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 134
 • Intellecta Verksamhet Intellectas affärsidé är att stärka kundernas varumärke, relationer och affärer genom att integrera kommunikation och publicering. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 2 3 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Intoi (fd Nocom) Verksamhet Intoi är en IT-koncern vars affärsidé är förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 1 Miljöledning 3 3 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 135
 • Intrum Justitia Verksamhet Intrum Justitia levererar tjänster inom kreditadministration till företag, myndigheter och organisationer. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 1 1 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Investor Verksamhet Investor är Skandinaviens största börsnoterade investmentbolag. Bolaget agerar som långsiktig ägare och bedriver investeringsverksamhet. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 3 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 136
 • ITAB Shop Conc. Verksamhet Erbjuder konceptinredningar för butikskedjor inom detaljhandeln Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 Miljöledning 3 Samhället 0 Miljöprestanda 2 Leverantörer - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Jeeves Information Systems Verksamhet Jeeves Information Systems utvecklar och levererar affärssystem för företag inom tillverkning, handel samt service- och tjänstesektorerna. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 4 Miljöledning 1 0 Samhället - - Miljöprestanda 1 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 137
 • JM Verksamhet JM är en nordisk projektutvecklare av bostäder och bostadsområden med fokus på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Huvudbransch Bygg Underbransch Bygg- och anläggningsrelaterat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 5 5 Samhället 4 3 Miljöprestanda 4 6 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor KABE Verksamhet KABE tillverkar och säljer husvagnar, husbilar, husvagnstillbehör och fritidsartiklar i Sverige, Norge och Finland. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 138
 • Kappahl Verksamhet Kappahl säljer dam-, herr- och barnkläder i Sverige, Norge, Finland och Polen. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Karo Bio Verksamhet Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelsområdet som specialiserat sig på kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel som är inriktade på metabola sjukdomar. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 139
 • Kinnevik Verksamhet Kinnevik är ett investmentbolag med långsiktigt ägande i ett antal rörelsedrivande dotterbolag och en aktieporfölj bestående av långsiktiga investeringar i noterade bolag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Klövern Verksamhet Klöverns affärsidé är att aktivt förvärva, utveckla och sälja fastigheter utanför storstadsregionerna i Sverige. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 140
 • Know IT Verksamhet Know IT är ett IT-konsultföretag som utvecklar och marknadsför kundanpassade, verksamhetskritiska IT-system. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Kungsleden Verksamhet Kungsleden är ett fastighetsbolag inriktat på fastighetshandel och fastighetsförvaltning. 95% av fastighetsbeståndet finns i Sverige, med Storstockolm som största region. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 2 1 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 141
 • Lagercrantz Group Verksamhet Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 2 2 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Lammhults Design Verksamhet Lammhults Design Group äger och utvecklar en grupp företag inriktade på designprodukter. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 4 Miljöledning 3 3 Samhället 1 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 142
 • Latour Investment Verksamhet Latour är ett blandat investmentbolag med en helägd industri- och handelsrörelse. Investmentdelen har huvudsakligen innehav i börsnoterade bolag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor LBI International Verksamhet LBi International driver ett digitalt byrånätverk med ett tjänsteutbud inom marknadsförings- och kommunikationstjänster. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 143
 • Ledstiernan Verksamhet Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Lindab International Verksamhet Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Huvudbransch Bygg Underbransch Bygg- och anläggningsrelaterat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 3 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 144
 • LinkMed Verksamhet LinkMed driver tillsammans med innovatörer upp nya bolag inom Life Science. Bolagen är verksamma inom läkemedelsutveckling, bioteknik och medicinteknik inom flera olika områden. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Loomis Verksamhet Loomis erbjuder ett brett sortiment av helhetslösningar för värdehantering. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 Miljöledning 2 Samhället 0 Miljöprestanda 1 Leverantörer - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 145
 • Lundbergföretagen Verksamhet Lundbergs är ett investmentbolag inriktat på noterade såväl som onoterade bolag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Lundin Mining Verksamhet Lundin Mining prospekterar och utvinner mineraler. Bolaget har intressen i ett flertal guld-, silver- och basmetallområden. Huvudbransch Gruv och metaller Underbransch Gruv och metaller Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 4 4 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 146
 • Lundin Petroleum Verksamhet Lundin Petroleum är ett svenskt prospekterings- och produktionsbolag i olje- och gassektorn. Huvudbransch Kemi, olja och gas Underbransch Olja och gas Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 4 4 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Luxonen Verksamhet Luxonen är ett investmentbolag med säte i Luxemburg som gör branschoberoende investeringar. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 0 0 Samhället 0 0 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 147
 • Malmbergs Elektriska Verksamhet Malmbergs bedriver import och distribution av elmaterial från tillverkare och inom utvalda segment. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Meda Verksamhet Meda är ett specialty pharmaföretag specialiserat på marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. Bolaget prioriterar läkemedel som används vid kroniska sjukdomstillstånd och specialiserade läkemedel riktade mot en mindre patientgrupp. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 2 Samhället 3 2 Miljöprestanda 2 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 148
 • Medivir Verksamhet Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag inriktat på utveckling av proteashämmare. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Mekonomen Verksamhet Mekonomen är en återförsäljare av bilreservdelar och biltillbehör. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 2 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 149
 • Melker Schörling Verksamhet Melker Schörling är en aktiv förvaltare med en långsiktig värdepappersportfölj som innehåller både noterade och onoterade bolag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället 2 2 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Metro International Verksamhet Metro producerar gratis morgontidningar som finansieras genom annonsering. Huvudbransch Media och underhållning Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 150
 • Micronic Laser Systems Verksamhet Micronic Laser Systems tillverkar avancerade laserritare för framställning av fotomasker samt mätsystem för bildskärmsfotomasker. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 2 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Midelfart Sonesson Verksamhet Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom områdena kosttillskott och naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylning och skönhet. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 151
 • Midway Holding Verksamhet Midway är ett konglomerat, bestående av mindre och medelstora företag, uppdelat i segmenten teknikföretag, handelsföretag och kapitalförvaltning. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Millicom International Cellular S.A Verksamhet Millicom International Cellular är en internationell mobiltelefonoperatör inriktad på nya marknader i Asien, Latinamerika och Afrika. På dessa marknader skapar den ekonomiska utvecklingen en efterfrågan på allt bättre kommunikationstjänster. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 1 Miljöledning 3 0 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 0 Leverantörer 4 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 152
 • Mobyson Verksamhet Mobyson erbjuder allt från distribution och logistik till konsument- och företagslösningar, med fokus på tjänster och produkter inom mobiltelefoni och mobil teknologi. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Modern Times Group Verksamhet Modern Times Group är ett internationellt medieföretag. Den huvudsakliga verksamheten är fri- och betal-TV i Skandinavien, Baltikum, Ungern och Ryssland. Huvudbransch Media och underhållning Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 2 1 Samhället - - Miljöprestanda 2 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 153
 • Modul 1 Data Verksamhet Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag vars kunder är stora och medelstora företag inom bank och finans samt statliga verk. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Morphic Technologies Verksamhet Morphic Technologies utvecklar och tillverkar system som fångar, lagrar och omvandlar förnybar energi till el för privat och industriellt bruk. Produkterna är bränsleceller och vindkraft. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 1 0 Miljöledning 2 2 Samhället 1 0 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 0 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 154
 • MSC Konsult Verksamhet MSC är ett IT-konsultföretag som har sin huvudmarknad i Sverige inom branscherna bank och finans, försäkring, transport och offentlig sektor. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor MultiQ International Verksamhet MultiQ tillverkar och marknadsför kundanpassade bildskärmar, moduler och systemlösningar. Bolagets basprodukt utgörs av skärmar i aluminiumchassi med skyddsglas för bildelementet. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 1 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 155
 • Munters Verksamhet Munters levererar produkter och tjänster för vatten- och brandskadesanering, avfuktning, befuktning och kylning av luft. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor NCC Verksamhet NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Bolaget utvecklar bostads- och fastighetsprojekt, bygger kontor, industrilokaler, bostäder, vägar och anläggningar samt infrastruktur för telekommunikation. Huvudbransch Bygg Underbransch Bygg- och anläggningsrelaterat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 5 4 Samhället 2 2 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 156
 • Nederman Holding Verksamhet Nederman utvecklar, producerar och marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt utrustning för industriell rengöring. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 2 2 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor NeoNet Verksamhet Neonet är en leverantör av mäklartjänster och systemlösningar för värdepappershandel. Kunderna utgörs av banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder och marknadplatser. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 157
 • NET ENTERTAINMENT Verksamhet Net Entertainment är en B2B-leverantör av helhetslösningar för casinospel över internet. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 Miljöledning 0 Samhället - Miljöprestanda 0 Leverantörer - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Net Insight Verksamhet Net Insight utvecklar och säljer nätverksutrustning för fiberoptiska nät för överföring av tal, data och video. Försäljningen sker främst i Europa, Nordamerika och Asien. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 2 Miljöledning 2 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 158
 • NetOnNet Verksamhet NetOnNet säljer hemelektronik över Internet och via lagershoppar. I produktsortimentet ingår dels externa varumärken, som Sony och Philips, dels de egna varumärkena Andersson och Centrum. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor New Wave Group Verksamhet New Wave Group skapar, förvärvar och utvecklar varumärken inom profilbranschen samt sport-, gåvo- och inredningssektorn. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 3 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 159
 • NIBE Industrier Verksamhet Nibe tillverkar och säljer komponenter och system för elektrisk uppvärming, villavärmeprodukter och brasvärmeprodukter. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 5 5 Samhället 1 1 Miljöprestanda 4 5 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Niscayah Group (fd Securitas Systems) Verksamhet Niscayah Group utvecklar samt installerar kompletta och skräddarsydda säkerhetslösningar till stora och medelstora företag baserade på produkter inom videoövervakning, tillträdeskontroll, inbrottsskydd och brandskydd. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 160
 • Nobia Verksamhet Nobia utvecklar, tillverkar och marknadsför interiörprodukter för kök, bad och förvaring. Huvuddelen av försäljningen sker i egna butiker och franchisebutiker Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 5 4 Leverantörer 3 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Nolato Verksamhet Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, hushåll, fordon, konsumentelektronik, medicinteknik och andra utvalda industrisegment. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 161
 • Nordea Verksamhet Nordea är en av de ledande koncernerna inom finansiell service i Norden och Baltiska regionen. Nordea har tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Corporate och Institutional Banking samt Asset management & Life. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 4 Miljöledning 3 3 Samhället 3 3 Miljöprestanda 5 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Nordic Mines Verksamhet Nordic Mines bedriver prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt. Huvudbransch Gruv och metaller Underbransch Gruv och metaller Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 Miljöledning 1 Samhället 0 Miljöprestanda 1 Leverantörer 0 Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 162
 • Nordic Service Partner (NSP) Verksamhet Nordic Service Partner Holding AB (NSP) affärsidé är att förvärva och utveckla varumärken och koncept inom snabbmatsrestauranger i Norden. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 0 0 Samhället 0 0 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 0 0 Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Nordnet Verksamhet Nordnet är en Internetmäklare verksam i Norden, Tyskland och Luxemburg. I tjänsteutbudet ingår handel med aktier, optioner, warranter och fonder via Internet samt relaterade tjänster. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 163
 • Note Verksamhet NOTE erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan, från design och utveckling via produktion till eftermarknad. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor NovaCast Verksamhet NovaCasts huvudsakliga verksamhet är att utveckla och marknadsföra datorsystem för simulering, teknisk beredning och processtyrning till den fordonsorienterade gjuteriindustrin. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 1 1 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 164
 • Novestra Verksamhet Novestra är ett oberoende investmentbolag som huvudsakligen investerar i onoterade bolag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Novotek Verksamhet Novotek erbjuder systemlösningar, konsulttjänster och produkter inom industriell IT och automation till kunder inom privat och offentlig sektor. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 165
 • OEM International Verksamhet OEM International äger och utvecklar bolag, som marknadsför komponenter och system för industriell automatisering i Europa. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Opcon Verksamhet Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för effektiv energianvändning. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 2 3 Miljöprestanda 3 4 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 166
 • Orc Software Verksamhet Orc Software erbjuder aktörerna på den globala finansmarknaden tekniska lösningar för avancerad handel med derivatinstrument samt kopplingar till handelsplatser över hela världen. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 1 1 Samhället - - Miljöprestanda 2 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Orexo Verksamhet Orexo är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya, patenterade läkemedel inom områden med tydliga medicinska behov. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 1 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 167
 • Oriflame Verksamhet Oriflame är ett kosmetikaföretag som säljer naturlig hudvård och kosmetikaprodukter genom en självständig försäljningsorganisation utanför den traditionella detaljhandeln. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 4 4 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Ortivus Verksamhet Ortivus utvecklar och marknadsför integrerade IT-lösningar för patientinformation och beslutsstöd. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället - 2 Miljöprestanda 1 2 Leverantörer - 1 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 168
 • Oxigene Verksamhet Oxigene är ett internationellt biomedicinskt bolag som är specialiserat på vaskulär targeting. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 1 1 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor PA Resources Verksamhet PA Resources är en internationell olje- och gaskoncern som köper, utvecklar och utvinner olje- och gasreserver, samt bedriver prospektering för att hitta nya reserver. Huvudbransch Kemi, olja och gas Underbransch Olja och gas Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 3 3 Samhället 2 2 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 169
 • PartnerTech Verksamhet PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter och tjänster inom elektronik och mekanik, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 1 2 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor PEAB Verksamhet Peab är verksamt i inom bygg- och anläggningsentreprenad, främst i Sverige men även i Norge och Finland. Huvudbransch Bygg Underbransch Bygg- och anläggningsrelaterat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 2 2 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 170
 • Phonera Verksamhet Phonera är verksam på den svenska marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster till små och medelstora företag. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Poolia Verksamhet Poolia erbjuder personaluthyrning och rekrytering inom tjänstemannaområdet. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället 2 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 171
 • Precise Biometrics Verksamhet Precise Biometrics är ett säkerhetsföretag som levererar system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smarta kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Prevas Verksamhet Prevas är en projektorienterad IT-konsult med kunder främst inom traditionell exportindustri och utvecklingsintensiva tillväxtföretag. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 3 3 Samhället - - Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 172
 • Pricer Verksamhet Pricer levererar elektroniska pris- och informationssystem. Produktsortimentet består av elektroniska hyllkantsetiketter som kommunicerar pris- och butiksinformation på hyllkanten. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor ProAct IT Group Verksamhet ProAct IT Group tillhandahåller infrastruktur för lagring och arkivering av verksamhetskritisk information. Företaget har två rörelsegrenar: systemförsäljning och tjänsteverksamhet. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 173
 • Probi Verksamhet Probi är ett bioteknikföretag som utvecklar och patenterar probiotiska bakteriestammar för nutritionsprodukter. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Proffice Verksamhet Proffice är ett bemanningsföretag verksamt på den nordiska marknaden. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 3 3 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 174
 • ProfilGruppen Verksamhet ProfilGruppen utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 2 3 Miljöprestanda 2 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor PSI GROUP Verksamhet Leverantör av avancerade IT-lösningar till dagligvarubranschen, fackhandel, servicehandel och industri Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 Miljöledning 0 Samhället - Miljöprestanda 0 Leverantörer - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 175
 • Q-Med Verksamhet Q-Med är ett bioteknologiskt medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 4 4 Samhället - - Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Ratos Verksamhet Ratos är ett private equity-bolag med inriktning på nordiska förvärv. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 1 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 176
 • RaySearch Laboratories Verksamhet RaySearch Laboratories utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 4 Miljöledning 0 0 Samhället - 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor ReadSoft Verksamhet ReadSoft utvecklar och marknadsför programvara som erbjuder helhetslösningar för dokumentautomation och informationsbehandling. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 1 Samhället - - Miljöprestanda 2 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 177
 • Rederi AB Transatlantic Verksamhet Transatlantic är ett shippingföretag inriktat på att ge kunder inom industri, främst skogs- och stålindustrin, transport- och distributionsservice. Huvudbransch Transport Underbransch Transport Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Rejlerkoncernen Verksamhet Rejlers är ett teknisk konsultföretag med verksamhet inom elteknik, energi, mekanik, automation, IT och telekom. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 178
 • Retail and Brands (RNB) Verksamhet RNB bedriver verksamhet inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik genom ett nätverk av ungefär 450 butiker. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 3 Miljöledning 3 1 Samhället 3 3 Miljöprestanda 3 1 Leverantörer 4 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Rezidor Hotel Group Verksamhet Rezidor är ett hotellföretag. Företagets hotell finns främst i Europa, Mellanöstern och Afrika. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 2 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 179
 • Rottneros Verksamhet Rottneros är producent och leverantör av pappersmassa för avsalu. Utbudet omfattar de tre massatyperna långfibrig kemisk massa, kortfibrig kemisk massa och mekanisk massa. Huvudbransch Skog Underbransch Skog Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 6 6 Samhället 2 2 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Rörvik Timber Verksamhet Rörvik Timber bedriver träförädlingsverksamhet i södra Sverige. Huvudbransch Skog Underbransch Skog Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 2 2 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 180
 • SAAB Verksamhet Saab erbjuder produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 5 5 Samhället 3 4 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Sagax Verksamhet Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 181
 • Sandvik Verksamhet Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern. Sandviks verksamhet baseras på kunnande inom materialteknik. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor SAS Verksamhet SAS erbjuder flygtransporter och flygrelaterade tjänster. Huvudbransch Transport Underbransch Transport Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 5 5 Samhället 4 4 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 182
 • SCA Verksamhet SCA är ett internationellt pappersföretag som producerar absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Huvudbransch Skog Underbransch Skog Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 6 6 Samhället 5 4 Miljöprestanda 7 7 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sju av sju stjärnor Scania Verksamhet Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 6 6 Samhället 5 5 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 4 3 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 183
 • SEB Verksamhet SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Seco Tools Verksamhet Seco Tools affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning. Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, borrning och hållande system. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 6 6 Samhället 3 3 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 184
 • Sectra Verksamhet Sectra bedriver utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och system, med fokus på medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället 1 2 Miljöprestanda 1 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Securitas Verksamhet Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom bevakning, larm samt konsultverksamhet inom säkerhetstjänster. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 0 Samhället 3 4 Miljöprestanda 2 0 Leverantörer - 1 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 185
 • Semcon Verksamhet Semcon är ett teknikutvecklingsöretag verksam inom produktutveckling och teknikinformation. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 2 1 Miljöprestanda 1 2 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Sensys Traffic Verksamhet Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system och produkter för trafikövervakning inom fordons - och järnvägsområdet. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 186
 • Sigma Verksamhet Sigma är en leverantör av lösningar inom IT, management och informationslogistik. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor SinterCast Verksamhet SinterCast tillhandahåller processtyrningslösningar för storskalig produktion av kompaktgrafitjärn (CGI) till världens gjuterier. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 2 1 Samhället 3 2 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 187
 • Skanditek Verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 0 Miljöledning 0 0 Samhället 1 0 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Skanska Verksamhet Skanska är verksamma inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Skanskas verksamhet omfattar bl a bostäder, arbetsmiljöer, kommunikations- och infrastrukturanläggningar. Huvudbransch Bygg Underbransch Bygg- och anläggningsrelaterat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället 5 5 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 188
 • SKF Verksamhet SKF är en leverantör av produkter, kundanpassade lösningar och tjänster inom området lager och tätningar. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 6 6 Miljöledning 7 7 Samhället 4 4 Miljöprestanda 7 7 Leverantörer 5 5 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sju av sju stjärnor SkiStar Verksamhet SkiStar äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Kärnverksamheten är alpin skidåkning. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 4 4 Samhället 3 3 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 189
 • Softronic Verksamhet Softronic är ett IT- och managementbolag. Koncernens kunder återfinns bland annat inom fond och försäkring, transport, logistik och spedition, detaljhandel, offentlig förvaltning och skola. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor SSAB Verksamhet SSAB är ett stålföretag som tillverkar höghållfast tunnplåt och kylda stål i grovplåt. Huvudbransch Gruv och metaller Underbransch Gruv och metaller Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 6 6 Samhället 4 4 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 190
 • Stora Enso Verksamhet Stora Enso är en integrerad pappers-, packnings- och skogsproduktsföretag som producerar publikationer och fint papper, papperskartong och skogsprodukter. Huvudbransch Skog Underbransch Skog Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 6 Miljöledning 6 6 Samhället 5 5 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sex av sju stjärnor Studsvik Verksamhet Studsvik vänder sig till kärnkraftsindustrin med tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 3 1 Miljöprestanda 3 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 191
 • SWECO Verksamhet Sweco är ett teknikkonsultföretag som erbjuder förstudier, utredning, strategisk planering, design, konstruktion, projektering och projektledning. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 3 4 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Swedbank Verksamhet Swedbank är en finansiell företagsgrupp som erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster till privatpersoner, företag, organisationer och kommuner. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 5 5 Samhället 4 4 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 192
 • Svedbergs Verksamhet Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför badrum under egna varumärket Svedbergs. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Swedish Match Verksamhet Swedish Match har marknadsledande varumärken inom snus och tuggtobak, cigarrer och piptobak samt tändstickor och tändare. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 6 5 Samhället 4 3 Miljöprestanda 4 3 Leverantörer 3 3 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 193
 • SWEDOL Verksamhet Swedol är en svensk butikskedja med ett produktsortiment inom verktyg och maskiner. Kedjan vänder sig både till en professionell och en privat marknad. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Svolder Verksamhet Svolder är ett investmentbolag som placerar i svenska noterade små och medelstora företag. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 194
 • Systemair Verksamhet Systemair är ett ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor SäkI Verksamhet Säki är ett förvaltningsbolag huvudsakligen inriktat på företag verksamma inom bevakning, larm, lås och brandsäkerhet. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 195
 • Technology Nexus Verksamhet Nexus utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tillhörande tjänster för säkerhets- och informationslösningar samt e-kommunikation. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 2 2 Samhället - - Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Tele2 Verksamhet Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel- TV. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 2 Miljöledning 2 1 Samhället 3 3 Miljöprestanda 2 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 196
 • TeliaSonera Verksamhet TeliaSonera är ett ledande telekommunikationsföretag i den Nordiska och Baltiska regionen. Huvudbransch Telekommunikation Underbransch Tele- och datakommunikation Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 5 5 Miljöprestanda 5 5 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Ticket Travel Group Verksamhet Ticket säljer resor och reserelaterade tjänster till privatpersoner, företag och organisationer i Sverige, Norge och Danmark. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 197
 • Tilgin Verksamhet Tilgin utvecklar och levererar system och programvaror för digital hemmiljö. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 3 2 Samhället 1 1 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Tractions Verksamhet Traction är ett investmentbolag vars ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör ellerföretagsledning samt andra delägare. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 198
 • TradeDoubler Verksamhet TradeDoubler erbjuder lösningar för marknadsföring och försäljning på internet och fungerar som en säljkanal för e-handel för B2B- och B2C-företag i Europa. Huvudbransch IT Underbransch IT- och internetkonsulter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 0 0 Samhället - - Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Transcom WorldWide Verksamhet Transcom WorldWide är ett outsourcingföretag som erbjuder tjänster inom CRM (Customer relationship management) och CMS (Credit Management Service). Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 199
 • Trelleborg Verksamhet Trelleborg är en global industrikoncern som utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 5 5 Samhället 4 4 Miljöprestanda 4 5 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Tricorona Verksamhet Tricorona investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Huvudbransch Gruv och metaller Underbransch Gruv och metaller Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 3 Miljöledning 3 4 Samhället 2 2 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 200
 • Unibet Verksamhet Unibet är ett Internetbaserat spelbolag med ett utbud bestående av bland annat pokerspel, sportbetting och kasinospel. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 2 2 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Uniflex Verksamhet Uniflex är ett bemanningsföretag specialiserat på yrkesområdena industri- och lagerarbete, kontorspersonal samt bygg- och anläggningsarbete. Huvudbransch Tjänster Underbransch - Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 0 0 Samhället 1 1 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 201
 • Wallenstam Verksamhet Wallenstam äger och förvaltar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 2 2 Miljöprestanda 5 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor VBG Group Verksamhet VBG Group är en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag. Produkterna säljs till kunder inom olika industrisektorer. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 2 3 Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 202
 • Venue Retail Groups (fd Wedins Skor & Accessoarer) Verksamhet Venue Retail Group är en nordisk aktör verksam inom segmentet skor och accessoarer. Huvudbransch Konsumentvaror Underbransch Sällanköpsvaror Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället 3 3 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 2 2 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg en av sju stjärnor Wihlborgs Fastigheter Verksamhet Wihlborgs äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Huvudbransch Fastigheter Underbransch Fastigheter Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 5 Miljöledning 4 4 Samhället 1 1 Miljöprestanda 4 4 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 203
 • Vitrolife Verksamhet Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Huvudbransch Hälsovård Underbransch Bioteknik Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 1 1 Samhället - - Miljöprestanda 2 2 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg tre av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Volvo Verksamhet Volvokoncernen tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygmotorer. Huvudbransch Fordon och maskiner Underbransch Fordon och maskiner Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 5 6 Miljöledning 7 7 Samhället 5 5 Miljöprestanda 6 6 Leverantörer 4 4 Detta ger slutbetyg fem av sju stjärnor Detta ger slutbetyg sju av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 204
 • Vostok Nafta Investment Verksamhet Vostok Nafta är ett investmentbolag inriktat på Ryssland och OSS-länderna. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 0 0 Samhället 0 0 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Xano Industri Verksamhet Xano utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag som levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 3 3 Miljöledning 3 3 Samhället 1 1 Miljöprestanda 1 1 Leverantörer 1 1 Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Detta ger slutbetyg två av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 205
 • Ångpanneföreningen Verksamhet ÅF är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster och lösningar för industriella processer, infrastrukturprojekt och utvecklingen av produkter och IT-system. Huvudbransch Övrig industri Underbransch Industriella konglomerat Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 4 4 Miljöledning 5 5 Samhället 4 4 Miljöprestanda 3 3 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Detta ger slutbetyg fyra av sju stjärnor Öresund Verksamhet Öresundskoncernen består av moderbolaget som är ett rent investmentbolag och dotterbolaget Ven Capital som är verksamt inom värdepappershandel. Huvudbransch Finans Underbransch Bank och försäkring Betyg Mänskliga rättigheter 1 - 7 Betyg Miljö 1 - 7 2009 2008 2009 2008 Anställda 0 0 Miljöledning 0 0 Samhället 0 0 Miljöprestanda 0 0 Leverantörer - - Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Detta ger slutbetyg noll av sju stjärnor Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 206