Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009

2,568 views

Published on

Folksams Index för ansvarsfullt företagande är en sammanställning av hur samtliga bolag på Stockholmsbörsen OMX redovisar sitt arbete inom miljö och med mänskliga rättigheter. Indexet redovisas för fjärde året i rad och bygger på material som företagen redovisar i årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och på sina hemsidor. Materialet har betygsatts av etikkonsulterna GES Investment Services.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009

 1. 1. Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektiviser- ing, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbran- scher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Richard Torgerson, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande
 2. 2. Förord I "Allmänningen som samhällsinstitution" tar sig årets vinnare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, Elinor Ostrom an ett klassiskt problem inom samhällsvetenskaperna, nämligen "Allmänningens dilemma". Detta har varit ett ledande tema för sociala sällskap sedan urminnes tider, inte minst idag. Hur ska vi till exempel sköta gemensamma tillgångar på ett långsiktigt hållbart vis? Hur undviker man att vissa åker snålskjuts på andras arbete? Även om Ostrom främst berör andra typer av samarbete så är det lätt att dra en parallell till ett av de största samarbetsexperiment som just nu pågår - vårt gemensamma pensionssparande. Här har vi alla samma mål. Vi vill ha en så hög avkastning som möjligt, helst både lång och kort sikt och vi vill att de företag som vi placerar våra pensionsmedel i ska bidra till en hållbar framtid. Ofta ställs dessa båda perspektiv mot varandra och ibland framställs de till och med som motstridiga. Det kan naturligtvis vara så att ett företag kan skaffa sig vinster på bekostnad miljö och människor. Historien är full av sådana exempel. Samtidigt talar mycket för att en långsiktigt hållbar utveckling måste ske både genom finansiella framgångar och genom att företagen tar ansvar för de risker och möjligheter som alltid är förknippade med företagsmässig produktion. Här har vårt gemensamma allmänna pensionskapital en nyckelroll. Oavsett om pensionen förvaltas av statliga AP-fonder, privata ägarsfärer eller ömsesidiga pensionsbolag så är dess roll central. Ägarens roll som kravställare styr på vilket sätt näringslivet utvecklas. Företag kopplade till ägarsfärer är bättre än genomsnittet i sitt arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Det visar Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Folksams Index för ansvarsfullt företagande är ett sätt att påverka de företag vi investerar våra sparares pengar i, i och med att informationen om hur företagen arbetar med dessa frågor blir sammanställd och bedömd. Vi har omkring fyra miljoner kunder och förvaltar drygt 230 miljarder kronor för deras räkning. Det är ett stort förtroende som ger oss möjlighet att påverka i många viktiga frågor som kan inverka positivt på företagens resultat. Miljö och mänskliga rättigheter är exempel på sådana viktiga frågor, jämställdhet och hälsa är andra. Vi hoppas att en återkommande offentlig granskning får Sveriges företag att prioritera frågorna kring miljö och mänskliga rättigheter och samtidigt inspireras av de företag som lyckas bättre. 2
 3. 3. Inledning En stor del av Folksams kapital är placerat i aktier. Folksam är en av de större institutionella ägarna i svenska börsbolag. Folksam ska, enligt den fastställda bolagsstyrningspolicyn, genom sina placeringar aktivt påverka bolag där det bedöms relevant och framgångsrikt. Bolagsstyrning ska ske i enlighet med Folksams vision – att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet – och enligt de etiska regler som tillämpas inom Folksam. Syftet är att öka mervärdet för kunderna. Sociala- och miljökriterier påverkar i allt högre grad de beslut som enskilda personer och institutioner fattar i egenskap av såväl konsumenter som investerare. Folksams kunder har i kundundersökningar uttryckt önskemål om att social och miljömässig hänsyn ska tas vid investeringsbesluten. Stor öppenhet om tillämpningen av dessa egna regler är viktig för att skapa förtroende för att de är seriöst menade. Det är i detta sammanhang Folksam har beslutat att gå igenom och värdera alla de i Sverige börsnoterade företagens prestanda beträffande företagets ansvar. Folksams Index för ansvarsfullt företagande görs över de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med dessa frågor och publiceras i år för fjärde gången. Syftet med studien är att ge en överskådlig bild av det arbete företagen själva ger i offentligt redovisat material. Folksam presenterar dessa analyser därför att Folksams styrelser har gett instruktioner för kapitalförvaltningen i bolagsstyrningspolicyn och i de etiska investeringskriterierna. Årets resultat Årets resultat är till många delar mycket glädjande. Många av företagen rapporterar utförligt om arbetet med miljö och socialt ansvar. Men undersökningen visar också att det finns utrymme för förbättrad rapportering från många företag. Detta gäller särskilt de företag vars verksamhet innefattar höga risker. I år får 76 företag (79 stycken 2008) fyra stjärnor eller mer i betyg beträffande miljö och 63 stycken (69 stycken 2008) fyra stjärnor beträffande mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att flera företag i själva verket håller en ganska bra standard vad avser socialt och miljömässigt ansvar trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Många företag skulle därför enkelt kunna höja sin redovisade prestanda genom att i högre grad offentliggöra sitt arbete på detta område. Uppgifterna är värdefulla för de allt fler finansiella aktörer som beaktar sociala och miljömässiga risker i sin företagsvärdering. Även om företagen i allt högre grad erkänner sitt ansvar, återstår för många av dem att ta detta ansvar och införa ledningssätt som återspeglar det. När de måste integrera det i det dagliga ledningsarbetet, inbegripet hela leverantörskedjan, behöver företagens personal och chefer inhämta den kunskap och kompetens som hör samman med ett företags ansvarsfulla företagande. Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 49 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskap för hantering av miljörisker. Exempel på företag som ingår i denna föga hedrande grupp är Metro, Netonnet och Öresund. Det är sex färre än i föregående års undersökning men det är fortfarande alltför många som på detta sätt ignorerar hållbarhetsfrågorna i sin kommunikation. Något bättre är det beträffande mänskliga rättigheter där 13 företag inte redovisar någon information alls. Det är en fler än föregående år. Betsson, Tradedoubler och Öresund är exempel på företag som borde kontakta Amnesty Business Group för en uppdatering om vad mänskliga rättigheter kan medföra för företagen och för deras arbete. 3
 4. 4. Årets förebildsföretag Förebildsföretag kan hjälpa till att integrera ansvarsfulla riktlinjer genom att sprida kunskap om de bästalösningarna. Det är endast företagen själva som kan verkställa ett socialt och miljömässigt ansvar. Olika parter, särskilt anställda, konsumenter och investerare, kan göra centrala insatser genom att förmå företagen att, i eget eller berörda parters intresse, anamma lösningar för ansvarsfullt företagande inom områden som arbetsförhållanden, miljö eller mänskliga rättigheter. Ren teknologi innebär i sig vanligtvis högteknologi och meningsfulla arbetstillfällen för medarbetarna. Genom att ta i bruk ren teknologi kan man således förbättra miljöresultat och göra arbetet attraktivare, samtidigt som lönsamheten förbättras. Årets två förebildsföretag är åter igen SKF för miljö och ABB för mänskliga rättigheter. SKF visar en hög nivå av beredskap för att möta miljömässiga utmaningar genom sina välformulerade policys och ledningssystem. Dessutom rapporterar det regelmässigt sin prestanda inom detta område. SKF har i hög grad klarat av att hantera sina viktigaste miljöpåverkan i form av energiförbrukning, återvinning och utsläpp av växthusgaser. Genom att publicera tillägget "Environmental Performance Data" i årsredovisningen har man också förbättrat sin rapportering väsentligt. Kort sagt visar SKF tydliga och transparanta resultat. ABB har på samma utmärkta sätt integrerat frågorna kring mänskliga rättigheter i sin verksamhet och dessutom till skillnad från de flesta andra med bra betyg inom detta område även ett högt betyg för sitt miljöarbete. ABB uppvisar en hög nivå av beredskap genom sina policys och regelbundna rapportering som omfattar bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, verksamhet i känsliga länder och mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Företaget har även policys vad gäller arbetstid, löner och barnarbete. Även SCA är värda att lyftas fram då de, tillsammans med SKF, får högsta sammanlagda betyg för miljö och mänskliga rättigheter. 4
 5. 5. 1 Sammanfattning • ABB fick årets högsta betyg, för tredje året i rad, för mänskliga rättigheter med genomsnittsbetyget 5,18 (fem stjärnor av sju). På andra plats kommer Holmen (5,04) och på tredje plats Electrolux (4,83). • SKF fick årets högsta miljöbetyg, för fjärde året i rad, med genomsnittsbetyget 6,56 (sju stjärnor av sju). På andra plats kommer SCA (6,35 i snittbetyg) och på tredje plats Volvo (6,30). • SCA och SKF får årets högsta sammanlagda betyg sett till både mänskliga rättigheter och miljö. Båda dessa företag har höga miljöbetyg (sju stjärnor) och betyg över medel för mänskliga rättigheter (fem stjärnor). Volvo, som hade bäst sammanlagda resultat förra året, kommer i år på tredjeplats. • Skogsbranschen placerar sig i topp, även i år, både vad det gäller miljöbetyg och mänskliga rättigheter. Skogsbranschen har ett genomsnittsbetyg på 5,05 (5,07 i 2008 års index) avseende miljö (fem stjärnor av sju) och 3,50 (3,48) avseende mänskliga rättigheter (fyra stjärnor av sju). • Medie- och underhållningsbranschen hamnar på bottenplaceringen både när det gäller mänskliga rättigheter med genomsnittsbetyget 1,26 (två stjärnor av sju) och miljöbetyg med genomsnittsbetyget 0,40 (en stjärna av sju). • Genomsnittsbetyget för mänskliga rättigheter är 3,13 på Large Cap (fyra stjärnor av sju), 1,86 (tre stjärnor) på Mid Cap och 1,51 (två stjärnor) på Small Cap. Genomsnittsbetyget för miljö är 3,67 på Large Cap (fyra stjärnor av sju), 2,06 på Mid Cap (tre stjärnor) och 1,10 på Small Cap (två stjärnor av sju). • Genomsnittsbetyget för mänskliga rättigheter för de 251 företagen på Large, Mid och Small Cap är 1,97 (tre stjärnor av sju) och för miljö 1,94 (tre stjärnor av sju). • I jämförelse mellan listorna är en väsentlig skillnad i år att inget företag på Large Cap får noll poäng i miljöbetyg (2 bolag 2008) medan nio företag (12,5 %) på Mid Cap och hela 40 (32,8 %) på Small Cap får noll poäng. Totalt sett saknar hela 49 börsföretag, eller knappt en femtedel, helt beredskap och hantering av sina miljörisker. • När det gäller betygen för mänskliga rättigheter får inte heller i år något bolag på Large Cap noll poäng. Antal företag som får noll betyg på Mid och Small Cap är sex (8,3 %) respektive åtta (6,5 %). 14 börsföretag saknar helt och hållet beredskap avseende dess risk gällande mänskliga rättigheter, det är ett mer än i förra årets undersökning. • Transportbranschen fick en stjärna mer i betyg både när det gäller miljöbetyget (fyra stjärnor i år, tre stjärnor 2008) och för mänskliga rättigheter (tre stjärnor i år, två förra året). • Det är tydligt att när kraven ökar vad gäller börsvärde, ägarspridning och omsättning desto bättre är företagen med sitt arbete med mänskliga rättigheter och miljö; företagen på Large Cap har fått bättre betyg än företagen på Mid och Small Cap. 5
 6. 6. Innehållsförteckning sidan 1 Sammanfattning............................................................................................... 5 2 Definitioner och avgränsningar ........................................................................ 7 3 Företag med högst betyg miljö....................................................................... 12 4 Företag med lägst betyg miljö........................................................................ 12 5 Nollföretagen miljö ......................................................................................... 13 6 Företag med högst betyg mänskliga rättigheter............................................. 14 7 Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter .............................................. 15 8 Nollföretagen mänskliga rättigheter ............................................................... 15 9 Analys Large Cap .......................................................................................... 16 10 Analys Mid Cap.............................................................................................. 18 11 Analys Small Cap........................................................................................... 20 12 Jämförelse Large, Mid och Small Cap ........................................................... 22 13 Total placeringslista miljö............................................................................... 23 14 Total placeringslista mänskliga rättigheter ..................................................... 28 15 Placeringslista i bokstavsordning miljö........................................................... 33 16 Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter................................. 38 17 Branschjämförelse ....................................................................................... 43 17.1 Skog ................................................................................................................................. 45 17.2 Gruv och metall ................................................................................................................ 47 17.3 Kemi, olja och gas ............................................................................................................ 49 17.4 Fordon och maskiner........................................................................................................ 51 17.5 Transport .......................................................................................................................... 53 17.6 Övrig industri .................................................................................................................... 55 17.7 Fastigheter........................................................................................................................ 58 17.8 Konsumentvaror ............................................................................................................... 60 17.9 Hälsovård ......................................................................................................................... 62 17.10 Finans............................................................................................................................. 64 17.11 IT..................................................................................................................................... 66 17.12 Telekommunikation ........................................................................................................ 68 17.13 Media och underhållning ................................................................................................ 70 17.14 Tjänster........................................................................................................................... 72 17.15 Bygg ............................................................................................................................... 74 18 Företag A-Ö ................................................................................................... 81 6
 7. 7. 2 Definitioner och avgränsningar Här följer en genomgång av hur Folksams Index för ansvarsfullt företagande har producerats samt vilka antaganden och avgränsningar som ligger bakom undersökningen. Inledning Fokus för Folksams Index för ansvarsfullt företagande ligger på det enskilda företagets beredskap att hantera sina risker avseende miljöpåverkan respektive mänskliga rättigheter. Bedömningen bygger på offentligt redovisade uppgifter från de undersökta företagen själva. Med offentligt redovisade uppgifter avses information som finns tillgänglig på hemsidor samt i olika rapporter, framför allt företagets årsredovisning samt eventuell hållbarhetsredovisning. Analysen utgår från kriterier som baseras på Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa principer och riktlinjer ger vägledning till företag om hur man förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan, och baseras på internationella konventioner, exempelvis ILO:s kärnkonventioner för arbetsrätt. Vid uttolkningen av principerna har även vägledande dokument publicerade av Global Reporting Initiative (GRI) använts, samt olika internationellt erkända standarder, såsom ISO 14001 och SA8000. Urval av företag De företag som ingår i Folksams Index för ansvarsfullt företagande är börsnoterade bolag. Undersökningen baserar sig på de bolag som var noterade på Stockholmsbörsen den 31 maj 2009, indelat enligt listorna; Small, Mid och Large Cap. Datainsamlingen skedde under perioden juli- september 2009, vilket innebär att indexet baserar sig på uppgifter angivna på hemsidan under perioden samt utgivna rapporter. Totalt är 55 företag på Large Cap, 72 bolag på Mid Cap och 124 bolag på Small Cap med i årets rapport. Metod Ledningssystem Som nämnts ovan utvärderas företagens kapacitet att hantera miljörelaterade och sociala aspekter. Mera specifikt syftar utvärderingen till att undersöka i vilken utsträckning företaget har ett ledningssystem som omfattar kriterier, exempelvis diskriminering, som kan härledas till Global Compact eller OECD:s riktlinjer. Definitionen av ett ledningssystem är den samma som används i internationellt erkända management standards, exempelvis ISO 9000. Grunden i ett sådant system är den så kallade PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act), vars syfte är att uppnå en kontinuerlig förbättring. Analysen innebär att fem väsentliga komponenter i ett ledningssystem undersöks för vart och ett av kriterierna. Dessa komponenter är: 1. Policy. Har bolaget en relevant policy, exempelvis för att främja hälsa och säkerhet? 2. Management System. Finns det rutiner och en organisation som kan säkerställa efterlevnad av policyn? 3. Planer/Program. Är policyn nedbruten i relevanta mål, och finns det konkreta handlingsplaner? 4. Redovisning. Redovisar företaget information som gör det möjligt att utvärdera i vilken utsträckning förbättringar uppnås? 5. Verifiering. Är ledningssystemet verifierat av en extern part? Ett antal kriterier finns också kopplade till utvärdering av ett företags generella arbete med miljöledning. Detta motiveras av att många företag i sin redovisning fokuserar på att just beskriva hur 7
 8. 8. man arbetar generellt med miljöledning, utan att vidare specificera vad man menar med själva miljöbegreppet. Se vidare under avsnittet ”Miljöanalys” nedan. Miljöanalys Analysen ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms inom verksamheten och är uppdelad i två huvudområden: – Generell bedömning av miljöledningssystem (Miljöledning) – Styrning av väsentliga direkt eller indirekta miljöpåverkan (Miljöprestanda) Analysen av den redovisade informationen om företagets miljöledningssystem omfattar fem kriterier, se tabell 1 nedan. Miljöpolicy och planer är en värdering av företagets övergripande ambitionsnivå med miljöarbetet, där uttalat proaktiva ambitioner premieras. De två följande kriterierna, Management system och Extern certifiering, utvärderar i vilken utsträckning ett ledningssystem är implementerat i organisationen och om det eventuellt är certifierat mot en relevant standard. Slutligen bedöms även den övergripande kvaliteten i miljöredovisningen samt i vilken utsträckning leverantörer omfattas av ledningssystemet. Den andra delen av analysen, miljöprestandan, ger en bild av företagets förmåga att hantera sin mest väsentliga miljöpåverkan. Detta görs genom en anpassad utvärdering kring ett antal nyckelparametrar, för att avspegla företagets miljöprestanda utifrån de specifika förutsättningar som råder inom olika typer av verksamheter. Två kriterier; energianvändning och direkta/indirekta utsläpp av växthusgaser, omfattar alla branscher. Andra branschspecifika kriterier omfattar utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen till luft, mark och vatten, användning av farliga ämnen, produktutveckling och användning av transporter. Tabell 1 Miljöanalysens olika delar Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) Miljöpolicy & planer Ledningssystem & organisation Miljöledning Extern certifiering Miljöredovisning Leverantörsstyrning Utsläpp av växthusgaser Miljöprestanda Energianvändning Verksamhetsspecifika kriterier Analys mänskliga rättigheter Analysen syftar till att utvärdera företagets beredskap att hantera verksamhetsrisker med koppling till mänskliga rättigheter, och är uppdelad i tre huvudområden; – Anställdas rättigheter – Företaget i samhället – Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan Samtliga kriterier finns sammanställda i tabell 2. Lite förenklat kan man säga att de tre huvudområdena representerar tre viktiga intressenter. Det första huvudområdet, anställda, pekas ut mycket tydligt i Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer, och kriterierna omfattar hälsa och säkerhet, diskriminering, associationsfrihet och arbetstider och löner. För en del branscher har det även bedömts som motiverat att utvärdera tvångsarbete och barnarbete. Den andra delen av analysen omfattar företagets påverkan på det omkringliggande samhället. Ett väsentligt kriterium för detta huvudområde rör ett företags beredskap att förebygga förekomst av 8
 9. 9. korruption. Därutöver finns även verksamhetsrelaterade kriterier såsom förankring av företagets verksamhet i lokalsamhällen. Det sistnämnda kriteriet omfattar aspekter såsom konsultationer vid väsentliga verksamhetsförändringar, kunskapsöverföring med mera. Utvärderingen av kriteriet syftar också till att bedöma hur pass väl redovisningen beskriver verksamhetens geografiska spridning och dess karaktär. För vissa branscher bedöms även hur företaget utformar säkerhetsarrangemang som påverkar angränsande samhällen, samt beredskapen att hantera sociala aspekter vid större direktanvisningar. Den tredje och sista delen i analysen utvärderar företagens redovisning av hur man agerar för att främja mänskliga rättigheter i leverantörsleden. Företaget bedöms genom analys av uppförandekoder, samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policys. Ytterligare ett kriterium berör redovisning av utfallet från olika insatser. För vissa branscher har huvudgruppen leverantörer inte inkluderats i analysen. Detta förfarande har bedömts vara relevant för vissa tjänsteproducenter där det är svårt att urskilja någon tydlig grupp av huvudleverantörer, eftersom detta har gjort det svårt att göra en relevant bedömning. Exempel på branscher där gruppen leverantörer inte bedöms återfinns framförallt inom IT-sektorn och finanssektorn. Tabell 2 Analys mänskliga rättigheter Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) Hälsa & säkerhet Diskriminering Associationsfrihet Anställda Arbetstid & löner Barnarbete Tvångsarbete Verksamhetsrelaterat socialt ansvar Samhället Korruption Uppförandekod Leverantörer Ledningssystem och planer Redovisning Poängbedömning Företag tilldelas poäng för varje kriterium som undersökningen omfattar. Full poäng delas ut om alla fem eftersökta komponenter har kunnat identifieras i företagets rapportering, eller om det finns andra tydliga indikationer på att företaget har en god beredskap. För många företag gäller att man i redovisningen om förbättringar indirekt också visar att man har policy, ledningssystem och program. I dessa fall ges poäng även för dessa komponenter. Exempel på ett sådant fall kan vara en detaljerad redovisning av energianvändningen över tiden. För varje huvudområde summeras antalet poäng som tilldelats för de olika kriterierna, och därefter beräknas ett medelvärde för huvudområdet. Ett undersökt företag tilldelas betyg utifrån i vilket intervall som medelvärdet hamnar enligt tabell nedan: 9
 10. 10. Tabell 3 Betygsintervall/Översättning i stjärnor Skala Betyg 0,00 0 0,01-0,69 (10%) 1 0,70-1,74 (15%) 2 1,75-2,79 (15%) 3 2,80-4,19 (20%) 4 4,20-5,24 (15%) 5 5,25-6,29 (15%) 6 6,30-7,00 (10%) 7 Betyg beräknas också på en övergripande nivå, det vill säga företaget får ett betyg för miljö och ett för mänskliga rättigheter. Branschindelning Branschindelningen för Folksams Index för ansvarfullt företagande bygger på Affärsvärldens branschindelning och MSCI 1000 med viss anpassning. I årets Index har smärre justeringar skett i branschindelningen. Dessa redovisas under respektive kapitel. Tabell 4 Branschindelning Branschindex enligt Branschindelning i Folksams Index Underbranschindex enligt Affärsvärlden Affärsvärlden för ansvarsfullt företagande 2009 Råvaror Kemi Kemi, olja och gas Olja och gas Gruv och metaller Gruv och metaller Skog Skog Industri Transport Transport Fordon och maskiner Fordon och maskiner Bygg och anläggningsrelaterat Bygg Industriella konglomerat Grossister Tryckerier och kontorsvaror Övrig industri Tekniska konsulter Övrig industri Konsumentvaror Samtliga underbranscher Konsumentvaror Hälsovård Samtliga underbranscher Hälsovård Telekommunikation Samtliga underbranscher Telekommunikation Media och underhållning Indelning för underbransch saknas Media och underhållning Tjänster Indelning för underbransch saknas Tjänster IT-företag Samtliga underbranscher IT Finans Fastigheter Fastigheter Bank och försäkring Finans Investment- och förvaltningsbolag Övriga finansiella tjänster Branschrisk Rapporten innehåller ett antal branschanalyser. I dessa refereras till generella risker för olika branscher. Dessa har inte vägts in i analysen av enskilda företag, utan syftar snarast till att ge ett mått på hur viktigt det är för företagen i branschen att arbeta aktivt med frågor kopplade till miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. Förväntningarna blir då att företag som är verksamma i högriskbranscher generellt bör kunna visa upp högre individuella betyg än bolag som verkar i lågriskbranscher. Branschanalysen utgår från ett globalt perspektiv. Tre nivåer används; Låg, Medel och Hög. Vid bedömningen av den miljörelaterade branschrisken görs en uppskattning av frekvensen hur ofta företag inom en bransch kan knytas till allvarliga och/eller systematiska avvikelser från de normer som omfattas av Global Compact och OECD Guidelines för multinationella företag. Generellt gäller att bolag med utpräglad fysisk verksamhet, exempelvis oljeutvinning, löper en högre risk för avvikelser 10
 11. 11. än en utpräglad tjänsteproducent. Branschens miljöpåverkan utvärderas också som ett mått på hur mycket värde som ett bolag genererar i relation till miljöpåverkan. I begreppet värde ingår komponenter som vinst, löner och skatter. Den branschrelaterade analysen som är kopplad till mänskliga rättigheter speglar, liksom miljöanalysen, risken att ett företag kan knytas till allvarliga och/eller systematiska avvikelser mot internationella normer. Till skillnad från miljöperspektivet är dock inte kopplingen till fysiska branscher lika utpräglad, även om det finns vissa likheter. Branschriskerna redovisas i tabell 5 nedan. Tabell 5 Branschrisk Bransch Miljörisk Risk mänskliga rättigheter Skog Hög Medel Gruv och metall Hög Hög Kemi, olja och gas Hög Hög Fordon och maskiner Hög Medel Transport Hög Medel Övrig industri Varierande Medel/Hög Fastigheter Medel Låg Konsumentvaror Låg Hög Hälsovård Låg Hög Finans Låg Låg IT Låg Medel Telekommunikation Medel Medel Media och underhållning Låg Medel Tjänster Låg Medel Bygg Hög Hög Har du frågor kring betygen/analysen går det bra att kontakta Flemming Hedén, Research Analyst på GES Investment Services, flemming.heden@Ges-Invest.com. Har du frågor kring själva indexet går det bra att kontakta Richard Torgerson, bolagsanalytiker och projektledare på Ansvarsfullt ägande, Folksam, richard.torgerson@folksam.se Om GES Investment Services Folksams Index för ansvarsfullt företagande baseras på rapportering från GES Investment Services, som förser finansmarknaden med analyser och rådgivning om företagens resultat och beredskap inom hållbarhetsområdet. Folksam ansvarar för ranking av bolagen. 11
 12. 12. 3 Företag med högst betyg miljö Utmärkelsen årets högsta miljöbetyg går till SKF. SKF får högsta betyg inom miljöledning och miljöprestanda och har därmed en hög beredskap för miljöfrågorna och en mycket god hantering av sina mest väsentliga miljöproblem. Det är fjärde året i rad som SKF ligger på förstaplats för sitt miljöarbete. De tio företagen som har fått högst miljöbetyg är alla storföretag. Liksom 2008 års index tillhör fyra företag av tio skogsbranschen och tre företag av tio fordon- och maskinbranschen. Av topp-tio-företagen finns nio på Large Cap och ett på Mid Cap. Dessa tio företag går enligt Folksams Index för ansvarsfullt företagande i spetsen för hög beredskap gällande miljö i näringslivet. Om Folksam hade ingått i granskningen skulle bolaget ha hamnat på elfte plats med 6 stjärnor (5,42 i betyg.) Tabell 6 De tio företagen med högst miljöbetyg Placering Företag (2008 års placering) Sammanfattande betyg Bransch 1 SKF (1) (6,56) Fordon & maskiner 2 SCA (2) (6,35) Skog 3 Volvo (3) (6,30) Fordon & maskiner 4 Billerud (4) (6,00) Skog 5 Scania (5) (5,79) Fordon & maskiner 6 Stora Enso (6) (5,76) Skog 7 Ericsson (8) (5,74) Telekommunikation 8 Electrolux (7) (5,72) Konsumentvaror 9 Boliden (10) (5,67) Gruv & Metaller 10 Holmen (9) (5,62) Skog 4 Företag med lägst betyg miljö Av de tio företagen med de lägsta miljöbetygen återfinns, sex på Small Cap och fyra på Mid Cap. Tre av bolagen tillhör Finansbranschen, tre It-branschen, två Konsumentvarubranschen och resterande två Hälsovårdsbranschen. Tabell 7 Företagen med de tio lägsta miljöbetygen Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 194 Cloetta (0,30) Konsumentvaror 194 Hagströmer & Qviberg (0,30) Finans 194 Intrum Justitia (0,30) Finans 194 Karo Bio (0,30) Hälsovård 194 Oxigene (0,30) Hälsovård 194 Sectra (0,30) IT 200 Nordnet (0,19) Finans 200 Precise Biometrics (0,19) IT 200 Venue Retail Group (0,19) Konsumentvaror 203 Pricer (0,09) IT 12
 13. 13. 5 Nollföretagen miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 49 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskap för hantering av miljörisker. Det är sex färre än i föregående års undersökning. Av dessa 49 företag ligger nio på Mid Cap och resterande 40 på Small Cap. De branscher som innehåller störst antal nollföretag är IT- och finansbranschen som har elva respektive 14 företag vardera på noll-listan. Tabell 8 Företag utan beredskap och hantering av miljörisker Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 204 Academedia (0,00) Tjänster 204 A-Com (0,00) Media & Underhållning 204 Addnode (0,00) IT 204 Aero Crine (0,00) Hälsovård 204 Affärsstrategerna (0,00) Finans 204 Anoto Group (0,00) IT 204 Aspiro (0,00) Telekommunikation 204 Avanza (0,00) Finans 204 Betsson (0,00) Konsumentvaror 204 Biolin (0,00) Hälsovård 204 BioPhausia (0,00) Hälsovård 204 BTS Group (0,00) Tjänster 204 Connecta (0,00) IT 204 DGC One (0,00) Telekommunikation 204 Epi Cept Corporation (0,00) Hälsovård 204 Feelgood (0,00) Hälsovård 204 Fingerprint Cards (0,00) IT 204 Global Health Partner (0,00) Hälsovård 204 Havsfrun (0,00) Finans 204 Know IT (0,00) IT 204 Ledstiernan AB (0,00) Finans 204 Linkmed (0,00) Finans 204 Luxonen (0,00) Finans 204 Metro (0,00) Media & Underhållning 204 Mobyson (0,00) Telekommunikation 204 Modul 1 Data (0,00) IT 204 MSC Konsult (0,00) IT 204 Neonet (0,00) Finans 204 Net Entertainment (0,00) IT 204 Netonnet (0,00) Konsumentvaror 204 Nordic Service Partner (0,00) Konsumentvaror 204 NovaCast (0,00) Fordon & Maskiner 204 Novestra (0,00) Finans 204 Phonera (0,00) Telekommunikation 204 PSI Group (0,00) IT 204 Raysearch Laboratories (0,00) Hälsovård 204 Sagax (0,00) Fastigheter 204 Sensys Traffic (0,00) Övrig industri 204 Skanditek Industriförvaltning (0,00) Finans 204 Softronic (0,00) IT 204 Svedbergs (0,00) Konsumentvaror 204 Svolder (0,00) Finans 204 Säki (0,00) Finans 204 Traction (0,00) Finans 204 Tradedoubler (0,00) IT 204 Unibet (0,00) Konsumentvaror 204 Uniflex (0,00) Tjänster 204 Vostok Nafta (0,00) Finans 204 Öresund (0,00) Finans 13
 14. 14. 6 Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Utmärkelsen årets högsta betyg i mänskliga rättigheter tillfaller ABB för tre året i rad. ABB får höga betyg för företagets beredskap avseende anställdas rättigheter, företaget i samhället samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Av de tio företagen som har fått högst betyg gällande mänskliga rättigheter är åtta företag placerade på Stockholmsbörsens Large Cap. Två av företagen bland de tio företag med högst betyg är placerade på Small Cap. Dessa tio företag går enligt Folksams Index för ansvarsfullt företagande i spetsen för hög beredskap gällande mänskliga rättigheter i näringslivet. SCA, Elanders och Scania är nya på topp-tio-listan och har ersatt förra årets fyra Ericsson, femma Stora Enso och åtta Volvo. Två företag tillhör Skogsbranschen, två företag Fordon & Maskiner samt två företag Konsumentbranschen och två Övrig industri. Övriga två bolag kommer från Hälsovårds- och IT-branscherna. Om Folksam hade ingått i granskningen skulle bolaget ha hamnat på första plats med sex stjärnor (5,55) i betyg. Tabell 9 De tio företag med högst betyg mänskliga rättigheter Placering Företag (2008 års placering) Sammanfattande betyg Bransch 1 ABB (1) (5,18) Övrig Industri 2 Holmen (7) (5,04) Skog 3 Electrolux (2) (4,83) Konsumentvaror 4 SCA (11) (4,76) Skog 5 Hennes & Mauritz (5) (4,69) Konsumentvaror 5 Elanders (21) (4,66) Övrig industri 7 SKF ((9) (4,55) Fordon & Maskiner 7 AstraZeneca (3) (4,55) Hälsovård 9 Scania (16) (4,52) Fordon & maskiner 9 Prevas (10) (4,52) IT 14
 15. 15. 7 Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter De tretton företagen med lägst betyg inom mänskliga rättigheter är fördelade på börsen enligt följande: ett på Large Cap, ett på Mid Cap och resterande elva på Small Cap. Fyra av företagen är verksamma inom Hälsovård, tre inom It och tre inom Övriga industrier. Två av företagen är Konsumentvaruföretag och ett verksamt inom Kemi, olje- och gas-sektorn. Tabell 10 De tretton företagen med lägst betyg mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 226 Anoto Group (0,70) IT 226 Consilium (0,70) Övrig industri 226 Diamyd Medical (0,70) Hälsovård 226 Fingerprint Cards (0,70) IT 226 Oxigene (0,70) Hälsovård 231 Sensys Traffic (0,56) Övrig industri 232 Unibet (0,49) Konsumentvaror 233 Aero Crine (0,46) Hälsovård 233 Digital Vision (0,46) IT 235 Alliance Oil Company (0,35) Kemi, Olja & Gas 236 Global Health Partner (0,28) Hälsovård 237 Svedbergs (0,25) Konsumentvaror 238 Morphic Industries (0,11) Övrig industri 8 Nollföretagen mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 14 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskapen för hantering av mänskliga rättigheter. Det är ett mer än föregående år. Av de 14 företagen återfinns sex på Mid Cap och åtta på Small Cap. Den bransch som innehåller störst antal nollföretag är finansbranschen som har tre företag på noll-listan. Tabell 11 Företag utan beredskap för risken mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 239 Betsson (0,00) Konsumentvaror 239 CTT Systems (0,00) Övrig industri 239 DGC One (0,00) Telekommunikation 239 EpiCept Corporation (0,00) Hälsovård 239 ITAB Shop (0,00) Övrig industri 239 Loomis (0,00) Tjänster 239 Luxonen (0,00) Finans 239 Nordic Mines (0,00) Gruv & Metaller 239 Net Entertainment (0,00) IT 239 Nordic Service Partner (0,00) Konsumentvaror 239 PSI Group (0,00) IT 239 Tradedoubler (0,00) IT 239 Vostok Nafta (0,00) Finans 239 Öresund (0,00) Finans 15
 16. 16. 9 Analys Large Cap När företagen växer i form av börsvärde, ägarspridning och omsättning förbättras deras resultat beträffande mänskliga rättigheter och miljöarbete; företagen på Large Cap har fått bättre betyg än de på Mid och Small Cap. Samma sak gäller för öppenheten beträffande arbetet med socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningar, miljöredovisningar förekommer mer frekvent, med vissa undantag, hos de större företagen. Miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Large Cap och i genomsnitt får bolagen fyra stjärnor (3,67) i betyg. Av totalt 55 företag är det endast tre företag (5,5 %) som får sju stjärnor och åtta företag (14,5 %) som får sex stjärnor i betyg. Tolv företag (21,8 %) får fem stjärnor i betyg, 14 företag (25,5 %) får betyg fyra, sex företag (10,9 %) betyg tre, elva företag (20 %) får två stjärnor och ett (1,8 %) får en stjärna. Företag på Large Cap får i genomsnitt ett relativt sett starkt miljöbetyg. Två av tre, eller 67 procent av företagen når ett betyg om fyra stjärnor eller fler. Detta innebär att de större Large Cap-företagen, hamnar betydligt högre än de mindre företagen på Mid och Small Cap. Policys och riskanalyser är inte ovanliga, program för införande och uppföljning är dock mindre förekommande. Företag med högst miljöbetyg Högst genomsnittsbetyg i miljö av samtliga företag på Large Cap får SKF för tredje året i rad med sju stjärnor av sju möjliga (6,56). SKF visar en hög nivå av beredskap för att möta miljömässiga utmaningar genom sina välformulerade policies och ledningssystem. Dessutom rapporterar de regelmässigt sin prestanda på detta område. SKF har i hög grad klarat av att hantera sin viktigaste miljöpåverkan i form av energiförbrukning, återvinning och utsläpp av växthusgaser. Värt att notera är bilagan till årsredovisningen ”Environmental Performance Data” som håller toppklass inom detta rapportområde. Kort sagt visar SKF tydliga och transparanta resultat. Företag med lägst miljöbetyg Till skillnad från förra årets så redovisar i år samtliga bolag på Large Cap material som gör att de i alla fall får ett betyg. Sämst är Melker Schörling AB, MSAB. som får det lägsta betyget, en stjärna, med betyget 0,68. MSABfår två stjärnor för hur de hanterar miljörisker och en stjärna för miljöpåverkan. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Tabell 12 Fördelning av stjärnor miljö - företag på Large Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 3 5,5 % 8 14,5 % 12 21,8% 14 25,5 % 6 10,9% 11 20 % 1 1,8% 0 0% 16
 17. 17. Mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Large Cap och i genomsnitt får de fyra stjärnor (3,13) i betyg. Det är en ökning med en stjärna sedan förra året. Det kan delvis bero på det förändrade antalet företag på Large Cap som är tre företag färre i årets rapport. Av totalt 55 företag är det inget företag som får sju eller sex stjärnor i betyg. 15 företag (27,3 %) får fem stjärnor i betyg och nästan var tredje företag, 18 av 55 (32,7 %), uppnår betyget fyra stjärnor. 16 företag (29,1 %) får tre stjärnor i betyg. fem företag (9,1 %) får två stjärnor. Ett företag får en stjärna i betyg (1,8 %). Företag på Large Cap får i genomsnitt ett relativt sett starkt betyg för mänskliga rättigheter. Över hälften av företagen når ett betyg om fyra stjärnor eller mer. Detta innebär att de större Large Cap- företagen hamnar betydligt högre än de mindre företagen på Mid och Small Cap. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Högst genomsnittsbetyg av samtliga företag på Large Cap får ABB med fem stjärnor (5,18) av sju möjliga. ABB uppvisar en hög nivå av beredskap genom sina policys och regelbundna rapportering som omfattar bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, verksamhet i känsliga länder och mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Företaget har även policys vad gäller arbetstid, löner och barnarbete. ABB har genomfört ett omfattande internt utbildningsprogram i 20 länder riktat till säkerhetspersonal i syfte att stärka de anställdas medvetenhet angående mänskliga rättigheter. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Alliance Oil Company får lägst betyg av företagen på Large Cap. Företaget får en stjärna då de rapporterar relativt lite om sitt arbete inom detta område. Företaget bedöms ha en hög risk för brott mot mänskliga rättigheter. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar risker kopplade till mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell 13 Fördelning av stjärnor mänskliga rättigheter - företag på Large Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 15 27,3 % 18 32,7 % 16 29,1 % 5 9,1 % 1 1,8% 0 0% 17
 18. 18. 10 Analys Mid Cap Miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande har också granskat företagen på Mid Cap. I genomsnitt får dessa bolag tre stjärnor (2,06) i betyg. Av totalt 72 företag är det inget företag som får sju stjärnor i betyg. Ett företag (1,4 %) får sex stjärnor. Fem företag (6,9 %) får fem stjärnor och 20 företag (27,8 %) får fyra stjärnor. 14 företag (19,4 %) får tre stjärnor, 13 företag (18,1 %) får två stjärnor och tio företag (13,9 %) får endast en stjärna. Hela nio företag av samtliga företag på Mid Cap får underkänt. Detta innebär att dessa inte rapporterar något beträffande sitt miljöarbete. Företag på Mid Cap får i genomsnitt ett relativt svagt miljöbetyg. 63,9 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst miljöbetyg Billerud får högst genomsnittsbetyg av företagen på Mid Cap: sex av sju stjärnor (6,00). Företaget har en god beredskap i form av policys och handlingsprogram. Billerud har också program för de viktigaste miljöaspekterna, till exempel skogsskötsel och användningen av energi och vatten. Företag med lägst miljöbetyg Det är ett stort antal företag på Mid Cap som inte rapporterar något om sitt miljöarbete, närmare bestämt nio stycken. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket har ett ganska bra miljöarbete trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa företag har också låg branschrisk inom miljö och har kanske därför valt bort att rapportera inom området. Det är dock angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Tabell 14 Fördelning stjärnor miljö- företag på Mid Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 1 1,4 % 5 6,9 % 20 27,8 % 14 19,4% 13 18,1% 10 13,9% 9 12,5 % 18
 19. 19. Mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat företagen på Mid Cap som i genomsnitt får tre stjärnor (1,86) i betyg. Av totalt 72 företag är det inget företag som får varken sju, sex eller fem stjärnor i betyg. 16 företag (22,2 %) får fyra stjärnor. 24 företag (33,3 %) får tre stjärnor och 25 företag (34,7 %) får två stjärnor. Ett företag (1,4 %) får endast en stjärna och sex företag (8,3 %) får underkänt. Företag på Mid Cap får i genomsnitt ett lågt betyg för mänskliga rättigheter. 78 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter SAS har högst betyg av företagen på Mid Cap med fyra stjärnor (3,92). SAS uppvisar en medelgod nivå av beredskap. Företaget har policys för bland annat hälsa och säkerhet, kollektiv förhandlingsrätt, mångfald, arbetstid och löner. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Lägst betyg får de företag som inte rapporterat något väsentligt om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är sex företag på Mid Cap som inte rapporterar något om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket håller en ganska bra standard gällande mänskliga rättigheter trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa företag har också låg branschrisk kopplat till mänskliga rättigheter och kanske har valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom området mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar företagets agerande inom mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell 15 Fördelning stjärnor mänskliga rättigheter - företag på Mid Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 0 0% 16 22,2 % 24 33,3 % 25 34,7 % 1 1,4 % 6 8,3 % 19
 20. 20. 11 Analys Small Cap Miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Small Cap och i genomsnitt får bolagen två stjärnor (1,10) i betyg. Av totalt 124 företag är det inget företag som får sex eller sju stjärnor. Endast tre företag (2,4 %) får fem stjärnor och nio företag (7,3 %) får fyra stjärnor i betyg. 25 företag (20,2 %) får tre stjärnor i betyg, 29 företag (23,4 %) får två stjärnor och 18 (14,5 %) får en stjärna i betyg. Hela 40 företag (32,8 %) får underkänt. Detta innebär att dessa inte rapporterar något beträffande sitt miljöarbete. Företag på Small Cap får i genomsnitt ett svagt miljöbetyg. 90 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst miljöbetyg Högst genomsnittsbetyg, i miljö, av företagen på Small Cap får Rottneros, i år igen, med fem stjärnor av sju möjliga (5,13). Rottneros ligger över medel i sin miljöberedskap med omfattande policys och rapportering inom området. Bolaget redovisar och har program för bland annat utsläpp av växthusgaser, energianvändning, vattenförbrukning och avfall. Företag med lägst miljöbetyg Det är ett stort antal företag på Small Cap som saknar rapportering om sitt miljöarbete, närmare bestämt 40 stycken eller omkring en tredjedel av bolagen. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket har ett ganska bra miljöarbete trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa branscher har också låg branschrisk gällande miljö och kanske har valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Tabell 16 Fördelning stjärnor miljö - företag på Small Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 3 2,4 % 9 7,3 % 25 20,2 % 29 23,4 % 18 14,5 % 40 32,8 % 20
 21. 21. Mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Small Cap och i genomsnitt får de två stjärnor (1,51) i betyg. Av totalt 124 företag är det inget företag som får varken sju eller sex stjärnor och endast två företag (1,6 %) som får fem stjärnor i betyg. Elva företag (8,9 %) uppnår betyget fyra stjärnor och 34 företag (27,4 %) får tre stjärnor. Över hälften av företagen (50,8 %) får två stjärnor. Sex företag (4,8 %) har en stjärna i betyg och åtta företag (6,5 %) har ett underkänt betyg. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Elanders får högst genomsnittsbetyg av företagen på Small Cap: fem av sju stjärnor (4,66). Elanders har policys för bland annat hälsa och säkerhet, arbetstid och lön samt ett relativt sett välutvecklat anti- diskrimineringsprogram. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Lägst betyg får de företag som inte rapporterat något väsentligt om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är åtta företag på Small Cap som inte rapporterar något om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket håller en ganska bra standard vad avser mänskliga rättigheter trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa företag har också låg branschrisk kopplat till mänskliga rättigheter och har kanske därför valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom området mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar företagets agerande inom mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell 17 Fördelning stjärnor mänskliga rättigheter - företag på Small Cap Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 2 1,6 % 11 8,9 % 34 27,4 % 63 50,8 % 6 4,8 % 8 6,5 % 21
 22. 22. 12 Jämförelse Large, Mid och Small Cap När företagen växer i form av börsvärde, ägarspridning och omsättning förbättras företagens resultat beträffande mänskliga rättigheter och miljöarbete; företagen på Large Cap har fått bättre betyg än företag på Mid Cap. Företagen på Mid Cap har i sin tur fått bättre betyg än företagen på Small Cap (se tabell 18 nedan). Samma sak gäller för öppenheten beträffande arbetet med socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningar, miljöredovisningar förekommer mer frekvent, med vissa undantag, hos de större företagen. Tabell 18 Fördelning av stjärnor - Large, Mid och Small Cap Lista Antal stjärnor Genomsnitts- Antal stjärnor Genomsnittsbetyg Miljö betyg Miljö mänskliga rättigheter mänskliga rättigheter (2008) (2008) Large Cap 3,67 (3,41) 3,13 (2,95) Mid Cap 2,06 (1,99) 1,86 (1,82) Small Cap 1,10 (1,13) 1,51 (1,57) Medel 2,27 (2,18) 2,16 (2,11) 22
 23. 23. Total placeringslista miljö Placering Företag Sammanfattande betyg 1 SKF 6,56 2 SCA 6,35 3 Volvo 6,30 4 Billerud 6,00 5 Scania 5,79 6 Stora Enso 5,76 7 Ericsson 5,74 8 Electrolux 5,72 9 Boliden 5,67 10 Holmen 5,62 11 Folksam (Onoterat)** 5,42 12 ABB 5,37 13 AstraZeneca 5,25 14 Husqvarna 5,16 14 Skanska 5,16 16 Rottneros 5,13 17 Nolato 5,06 18 Nobia 4,83 19 Atlas Copco 4,76 20 SAS 4,74 21 Sandvik 4,71 22 Hennes & Mauritz 4,69 22 Swedbank 4,69 24 Fagerhult 4,67 25 SAAB 4,64 26 SSAB 4,62 27 TeliaSonera 4,53 27 Trelleborg 4,53 29 Kappahl 4,46 30 Handelsbanken 4,39 30 NCC 4,39 32 Wallenstam 4,27 33 Elanders 4,22 34 Castellum 4,18 34 Hufvudstaden 4,18 36 Swedish Match 4,13 37 Höganäs 4,11 38 Assa Abloy 4,08 39 JM 4,06 39 NIBE Industrier 4,06 41 Gunnebo 3,99 41 Haldex 3,99 43 Seco Tools 3,97 44 Axfood 3,94 45 PartnerTech 3,80 46 Alfa Laval 3,73 47 Autoliv 3,69 47 Fabege 3,69 49 SEB 3,66 50 Rörvik Timber 3,62 51 Klövern 3,50 51 Rezidor Hotel Group 3,50 53 Nordea 3,45 54 Getinge 3,41 54 Wihlborgs Fastigheter 3,41 56 Lundin Mining 3,31 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 23
 24. 24. Total placeringslista miljö 56 Ångpanneföreningen 3,31 58 Clas Ohlson 3,29 59 Bilia 3,10 59 HEBA 3,10 59 Lindab International 3,10 59 PEAB 3,10 59 Q-Med 3,10 59 Tricorona 3,10 65 Studsvik 3,06 66 Intellecta 3,01 66 Kungsleden 3,01 66 SkiStar 3,01 69 B&B Tools 2,94 70 Aarhus Karlshamn 2,92 71 Beijer Alma 2,89 72 Bergs Timber 2,87 73 Munters 2,85 74 Eniro 2,82 74 Geveko 2,82 76 Opcon 2,80 77 Active Biotech 2,73 77 HL Display 2,73 79 ProfilGruppen 2,71 80 Hexagon 2,66 81 Axis Communications 2,64 82 Nederman Holding 2,57 83 Addtech 2,52 83 Cardo 2,52 83 Prevas 2,52 83 SWECO 2,52 87 Hakon Invest 2,50 87 SWEDOL 2,50 87 VBG Group 2,50 90 Rederi AB Transatlantic 2,47 91 Cision 2,43 92 BE Group 2,40 93 Oriflame 2,38 94 MultiQ International 2,33 95 Lundin Petroleum 2,31 96 Note 2,24 96 Retail and Brands (RNB) 2,24 98 Bong Ljungdahl 2,19 99 Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) 2,15 99 Elekta 2,15 99 ElektronikGruppen 2,15 102 Hexpol 2,12 103 Rejlerkoncernen 2,10 104 Brinova 2,05 104 Doro 2,05 104 New Wave Group 2,05 104 OEM International 2,05 108 Midelfart Sonesson 2,03 109 Biovitrum 1,94 109 Elos 1,94 109 Semcon 1,94 112 Duni 1,91 113 Concordia Maritime 1,87 114 Beijer Electronics 1,84 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 24
 25. 25. Total placeringslista miljö 114 Diamyd Medical 1,84 114 Industrivärden 1,84 114 Indutrade 1,84 118 Consilium 1,80 118 Probi 1,80 120 Lagercrantz Group 1,75 120 Micronic Laser Systems 1,75 122 Acando 1,70 122 Ticket Travel Group 1,70 124 Cybercom Group 1,66 124 Lundbergföretagen 1,66 126 ITAB Shop Conc. 1,61 126 Kinnevik 1,61 126 Ratos 1,61 129 Borås Wäfveri 1,59 130 Systemair 1,56 131 Hemtex 1,54 132 Mekonomen 1,52 132 Niscayah Group (fd Securitas Systems) 1,52 132 Proffice 1,52 135 HMS Networks 1,47 135 Tilgin 1,47 137 PA Resources 1,42 138 Millicom International Cellular S.A 1,40 138 Tele2 1,40 140 Digital Vision 1,35 140 Meda 1,35 142 KABE 1,31 142 Securitas 1,31 144 Catena 1,26 144 Lammhults Design 1,26 144 Xano Industri 1,26 147 Modern Times Group 1,21 148 FastPartner 1,17 148 Investor 1,17 148 ReadSoft 1,17 151 BioGaia 1,12 151 BioInvent 1,12 153 East Capital Explorer 1,07 153 Poolia 1,07 155 Industrial & Financial Systems 1,03 155 Medivir 1,03 157 Alliance Oil Company (fd West Siberian 0,93 Resources) 158 Björn Borg 0,91 159 Biotage 0,89 159 Diös Fastigheter 0,89 159 Intoi (fd Nocom) 0,89 159 Midway Holding 0,89 159 Orc Software 0,89 159 SinterCast 0,89 165 CTT Systems 0,82 166 ACAP Invest 0,77 166 Dagon 0,77 166 Latour Investment 0,77 166 Morphic Technologies 0,77 166 Net Insight 0,77 166 Sigma 0,77 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 25
 26. 26. Total placeringslista miljö 166 Technology Nexus 0,77 173 Malmbergs Elektriska 0,75 174 Vitrolife 0,72 175 Bure 0,68 175 Din Bostad Sverige 0,68 175 HiQ International 0,68 175 Melker Schörling 0,68 179 Loomis 0,63 180 Fenix Outdoor 0,58 180 Novotek 0,58 180 Ortivus 0,58 180 Transcom WorldWide 0,58 184 Artimplant 0,49 184 Duroc 0,49 184 Enea 0,49 184 G&L Beijer 0,49 184 Jeeves Information Systems 0,49 184 LBI International 0,49 184 ProAct IT Group 0,49 191 Fastighets AB Balder 0,40 191 Orexo 0,40 193 Nordic Mines 0,37 194 Cloetta 0,30 194 HQ 0,30 194 Intrum Justitia 0,30 194 Karo Bio 0,30 194 Oxigene 0,30 194 Sectra 0,30 200 Nordnet 0,19 200 Precise Biometrics 0,19 200 Venue Retail Groups (fd Wedins Skor & 0,19 Accessoarer) 203 Pricer 0,09 204 AcadeMedia 0,00 204 A-Com 0,00 204 Addnode 0,00 204 Aerocrine 0,00 204 Affärsstrategerna 0,00 204 Anoto Group 0,00 204 Aspiro 0,00 204 Avanza 0,00 204 Betsson 0,00 204 Biolin 0,00 204 BioPhausia 0,00 204 BTS Group 0,00 204 Connecta 0,00 204 DGC One 0,00 204 EpiCept 0,00 204 Feelgood 0,00 204 Fingerprint Cards 0,00 204 Global Health Partner 0,00 204 Havsfrun Investment 0,00 204 Know IT 0,00 204 Ledstiernan 0,00 204 LinkMed 0,00 204 Luxonen 0,00 204 Metro International 0,00 204 Mobyson 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 26
 27. 27. Total placeringslista miljö 204 Modul 1 Data 0,00 204 MSC Konsult 0,00 204 NeoNet 0,00 204 NET ENTERTAINMENT 0,00 204 NetOnNet 0,00 204 Nordic Service Partner (NSP) 0,00 204 NovaCast 0,00 204 Novestra 0,00 204 Phonera 0,00 204 PSI GROUP 0,00 204 RaySearch Laboratories 0,00 204 Sagax 0,00 204 Sensys Traffic 0,00 204 Skanditek 0,00 204 Softronic 0,00 204 Svedbergs 0,00 204 Svolder 0,00 204 SäkI 0,00 204 Tractions 0,00 204 TradeDoubler 0,00 204 Unibet 0,00 204 Uniflex 0,00 204 Vostok Nafta Investment 0,00 204 Öresund 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 27
 28. 28. Total placeringslista mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg 1 Folksam (Onoterat)** 5,55 2 ABB 5,18 3 Holmen 5,04 4 Electrolux 4,83 5 SCA 4,76 6 Hennes & Mauritz 4,69 7 Elanders 4,66 8 AstraZeneca 4,55 8 SKF 4,55 10 Prevas 4,52 10 Scania 4,52 12 Volvo 4,44 13 Axfood 4,38 14 Ericsson 4,34 14 Skanska 4,34 16 Stora Enso 4,30 17 Swedbank 4,27 18 TeliaSonera 4,24 19 Atlas Copco 4,02 21 ReadSoft 3,99 22 SAS 3,92 23 Alfa Laval 3,85 24 Boliden 3,78 24 Connecta 3,78 26 Trelleborg 3,64 27 Studsvik 3,60 27 Ångpanneföreningen 3,60 29 Atrium Ljungberg (fd LjungbergGruppen) 3,57 29 Handelsbanken 3,57 31 HiQ International 3,50 31 Kappahl 3,50 31 Proffice 3,50 31 Softronic 3,50 35 Nordea 3,46 36 Assa Abloy 3,43 36 JM 3,43 20 SSAB 3,33 38 Billerud 3,29 39 Haldex 3,26 40 Clas Ohlson 3,22 41 Securitas 3,18 42 Nobia 3,15 43 Acando 3,12 44 Lundin Mining 3,08 44 Ortivus 3,08 44 Rottneros 3,08 47 B&B Tools 3,01 47 Elekta 3,01 49 Duni 2,94 49 Fabege 2,94 49 Getinge 2,94 49 Nolato 2,94 53 Eniro 2,90 53 Gunnebo 2,90 53 LBI International 2,90 53 Sandvik 2,90 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 28
 29. 29. Total placeringslista mänskliga rättigheter 53 SEB 2,90 53 Technology Nexus 2,90 59 Seco Tools 2,87 60 Autoliv 2,84 60 Know IT 2,84 60 SAAB 2,84 63 Munters 2,80 64 Jeeves Information Systems 2,76 64 Swedish Match 2,76 66 Castellum 2,73 66 Kinnevik 2,73 66 Niscayah Group (fd Securitas Systems) 2,73 69 New Wave Group 2,70 69 Q-Med 2,70 69 Retail and Brands (RNB) 2,70 72 Hemtex 2,66 72 Millicom International Cellular S.A 2,66 72 NCC 2,66 72 Transcom WorldWide 2,66 76 Addnode 2,62 76 Aspiro 2,62 76 Husqvarna 2,62 76 Industrivärden 2,62 76 Investor 2,62 76 MSC Konsult 2,62 76 RaySearch Laboratories 2,62 83 Fenix Outdoor 2,59 84 Björn Borg 2,48 84 Cybercom Group 2,48 86 Cision 2,45 86 Hexpol 2,45 86 Intellecta 2,45 86 Lundin Petroleum 2,45 86 Semcon 2,45 91 Poolia 2,42 92 Kungsleden 2,34 92 Melker Schörling 2,34 92 Oriflame 2,34 92 Wallenstam 2,34 96 Hexagon 2,28 97 Addtech 2,24 97 Venue Retail Groups (fd Wedins Skor & 2,24 Accessoarer) 99 Medivir 2,20 99 Wihlborgs Fastigheter 2,20 101 Bergs Timber 2,17 101 Biovitrum 2,17 101 Fagerhult 2,17 101 Meda 2,17 101 Rezidor Hotel Group 2,17 106 Hakon Invest 2,14 106 Indutrade 2,14 108 VBG Group 2,06 109 Bilia 2,03 109 Biotage 2,03 109 Klövern 2,03 112 Tricorona 2,00 113 Cardo 1,96 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 29
 30. 30. Total placeringslista mänskliga rättigheter 114 Industrial & Financial Systems 1,89 114 Latour Investment 1,89 116 Hufvudstaden 1,86 116 Höganäs 1,86 116 PEAB 1,86 116 Rörvik Timber 1,86 120 Precise Biometrics 1,82 120 ProfilGruppen 1,82 122 Micronic Laser Systems 1,78 122 SkiStar 1,78 122 SWECO 1,78 125 AcadeMedia 1,75 125 A-Com 1,75 125 Dagon 1,75 125 Enea 1,75 125 Intoi (fd Nocom) 1,75 125 Karo Bio 1,75 125 Midelfart Sonesson 1,75 125 Modul 1 Data 1,75 125 Nordnet 1,75 125 Novotek 1,75 125 ProAct IT Group 1,75 125 Sigma 1,75 125 Vitrolife 1,75 138 OEM International 1,72 139 East Capital Explorer 1,68 139 Feelgood 1,68 141 Doro 1,64 141 Geveko 1,64 143 Aarhus Karlshamn 1,61 143 Nederman Holding 1,61 145 Active Biotech 1,54 145 Fastighets AB Balder 1,54 145 Lagercrantz Group 1,54 145 MultiQ International 1,54 145 Probi 1,54 150 Mekonomen 1,50 151 Ratos 1,47 152 KABE 1,44 153 Beijer Electronics 1,40 153 HL Display 1,40 153 Sectra 1,40 156 Cloetta 1,36 156 Malmbergs Elektriska 1,36 156 PartnerTech 1,36 159 Artimplant 1,33 159 FastPartner 1,33 159 Lammhults Design 1,33 159 Pricer 1,33 159 Rejlerkoncernen 1,33 159 SäkI 1,33 165 G&L Beijer 1,30 165 SinterCast 1,30 167 Brinova 1,22 167 Lindab International 1,22 167 Tele2 1,22 170 Rederi AB Transatlantic 1,19 171 Axis Communications 1,16 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 30
 31. 31. Total placeringslista mänskliga rättigheter 171 BioGaia 1,16 171 Bong Ljungdahl 1,16 171 Duroc 1,16 171 Modern Times Group 1,16 171 Ticket Travel Group 1,16 177 Beijer Alma 1,12 178 BE Group 1,08 178 Bure 1,08 178 HEBA 1,08 178 HQ 1,08 178 NIBE Industrier 1,08 178 Uniflex 1,08 184 Orexo 1,05 185 Note 1,02 185 Opcon 1,02 185 SWEDOL 1,02 185 Systemair 1,02 185 Tilgin 1,02 190 HMS Networks 0,98 191 Net Insight 0,94 192 Xano Industri 0,91 193 ACAP Invest 0,88 193 Affärsstrategerna 0,88 193 Avanza 0,88 193 BioInvent 0,88 193 BioPhausia 0,88 193 Borås Wäfveri 0,88 193 BTS Group 0,88 193 Catena 0,88 193 Din Bostad Sverige 0,88 193 Diös Fastigheter 0,88 193 Havsfrun Investment 0,88 193 Intrum Justitia 0,88 193 Ledstiernan 0,88 193 LinkMed 0,88 193 Lundbergföretagen 0,88 193 Metro International 0,88 193 NeoNet 0,88 193 Novestra 0,88 193 Orc Software 0,88 193 PA Resources 0,88 193 Sagax 0,88 193 Skanditek 0,88 193 Svolder 0,88 193 Tractions 0,88 217 Biolin 0,84 217 Elos 0,84 217 Mobyson 0,84 217 NetOnNet 0,84 217 NovaCast 0,84 222 Concordia Maritime 0,80 223 ElektronikGruppen 0,77 223 Midway Holding 0,77 223 Phonera 0,77 226 Anoto Group 0,70 226 Consilium 0,70 226 Diamyd Medical 0,70 226 Fingerprint Cards 0,70 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 31
 32. 32. Total placeringslista mänskliga rättigheter 226 Oxigene 0,70 231 Sensys Traffic 0,56 232 Unibet 0,49 233 Aerocrine 0,46 233 Digital Vision 0,46 235 Alliance Oil Company (fd West Siberian 0,35 Resources) 236 Global Health Partner 0,28 237 Svedbergs 0,24 238 Morphic Technologies 0,10 239 Betsson 0,00 239 CTT Systems 0,00 239 DGC One 0,00 239 EpiCept 0,00 239 ITAB Shop Conc. 0,00 239 Loomis 0,00 239 Luxonen 0,00 239 NET ENTERTAINMENT 0,00 239 Nordic Mines 0,00 239 Nordic Service Partner (NSP) 0,00 239 PSI GROUP 0,00 239 TradeDoubler 0,00 239 Vostok Nafta Investment 0,00 239 Öresund 0,00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 32

×