Finansmarknadslunch med Folksam

1,577 views

Published on

Folksam välkomnade 31 augusti representanter från finansmarknad och media till en lunchpresentation i Stockholm.

Anders Sundström, vd och koncernchef, samt Catrina Ingelstam, ekonomidirektör, talade i presentationen om Folksams höjda ambition samt företagets övergripande strategi. De fördjupade bilden av Folksam - en av de starkaste aktörerna på marknaden - samt gav sin syn på de senaste trenderna inom försäkringsområdet.

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
415
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finansmarknadslunch med Folksam

 1. 1. Folksam“Människor ska känna sig trygga i enhållbar värld”Anders Sundström Catrina IngelstamKoncernchef EkonomidirektörStockholm, 31 augusti 2011
 2. 2. Folksam är ett varumärke…- två koncerner som totalt omfattar nio försäkringsbolag Folksam Sak • 4 miljoner kunder S v. Konsument- Tre Kronor Folksam Spar AB försäkringar AB Försäkring AB • 23 miljoner försäkringar • 3 800 medarbetare Folksam Liv 60 % 51 % Förenade Liv Folksam LO Folksam Gruppförsäkring KPA AB Fondförsäkring Fondförsäkring AB AB AB Folksam LO KPA Liv Fond AB KPA Pension
 3. 3. …med totala premieintäkter om 30 mdkrFördelning av premievolymen 2010 Branschjämförelse* 35000 Inbetalda premier 2010, mdkr 30000 25000 20000 15000 10000 5000 30 mdkr 0 Alecta AMF Pension If Skadeförs. Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB Trygg Liv Avanza Nordea Trygg-Hansa Danica Moderna SHB Swedbank Fond-, avtals- samt övrig livförsäkring Sakförsäkring *Källa: Svensk Försäkring
 4. 4. …och ett förvaltat kapital på 281 mdkrFörvaltat kapital Branschjämförelse*Mdkr300 281 600 Förvaltat kapital 2010, mdkr 268 500250 243 400 211 300200 176 184 159 200150 134 CAGR 100 12% 0100 Alecta AMF Pension If Folksam Försäkringar Länsförsäkringar Skandia SEB Trygg Liv SHB Liv Trygg-Hansa Liv&Pension SPP Swedbank Nordea 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 juni *Källa: Svensk Försäkring
 5. 5. …som ägs av sina kunderStora delar av Folksams Folksams beslutsstrukturstyrka sitter i den ömsesidigabolagsformen  Främjar långsiktighet Utser delegater Stämman  Lägre risk Revisionskommittéerna Styrelserna Kundombudsmannen Ersättningsutskottet  Odelat fokus på kunden Vd  Bred kundnytta
 6. 6. Folksam driver ett fullservicesortiment..- distribuerat genom tre affärssegment Premieintäkter Folksam Sak mb Folksam Liv Folksam LO mb Fondförs. Affärssegment 13,0 Kollektivavtalad Folksam miljarder kronor Fondförs. varav Liv 13,0 och Sak 0,0 affär KPA Livförs. KPA Pensionsförs. Tre Kronor Förs. Svenska Konsumentförs. Folksam Liv mb Affärssegment 10,1 Partner miljarder kronor varav Liv 5,1 och Sak 5,0 affär Folksam Sak Folksam Fondförs. mb Förenade Liv Gruppförs. Folksam Liv mb Affärssegment 7,4 Privat KPA miljarder kronor Folksam Sak affär mb Pensionsförs. varav Liv 3,5 och Sak 3,9 Folksam Fondförs.
 7. 7. ..men är mer än försäkringar ochsparande Aktivt miljöarbete i över 40 år Oberoende trafikforskning Etiska placeringskriterier och bolagsstyrning sedan 2001
 8. 8. Strategiska utgångspunkter Vision Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar Affärsidé och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många Personliga Kärn- Engagerade värden Ansvarstagande
 9. 9. Folksams fem fokusområden Upplevd kundnytta Bättre än konkurrenterna Växa av egen kraft Ansvarsfull påverkan Attraktiv arbetsgivare
 10. 10. Resultat och marknad”Öka premievolymen genom attutveckla relationerna med befintligakunder och partners”
 11. 11. Premievolymerna fortsätter växaTotal premievolymMdkr35 30,5 • Kraftigast ökning inom fond- 29,430 27,2 och sakförsäkring25 23,6 24,0 21,5 CAGR 19,2 • Trendbrott 2011 för20 7% traditionell livförsäkring1510 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 jan-jun jan-jun
 12. 12. Tydlig strategi inom sakförsäkring- fokus på bil och boendeförsäkringVillahemMarknadsandel*, % 28,829 28,2 28,2 • Distributionssamarbeten28 26,9 27,327 • Kombinationserbjudanden2625 • Enda bolag av de stora 2007 2008 2009 2010 2011 juni som växte under 2010*Personbilar • 15,2% (14,8%) avMarknadsandel*, %23 22,0 sakmarknaden 21,722 20,621 19,2 19,520191817 2007 2008 2009 2010 2011 juni*Källa: Svensk Försäkring
 13. 13. Fortsatt satsning inom liv och sparande- stark tillväxt inom pensionssparandeFondförsäkringPremieinbetalningar, mkr8 000 6 443 7 582 6 315 • Tjänstepensionsmarknaden6 000 5 285 4 591 3 7644 000 • Avtalspension SAF-LO samt2 000 KAP-KL 0 2007 2008 2009 2010 2010 juni 2011 juni • Positivt trendbrott inomTraditionell livförsäkring traditionell livförsäkringPremieinbetalningar, mkr12 000 10 405 10 099 10 034 • Riskförsäkring 8 149 8 378 9 000 7 290 6 000 3 000 0 2007 2008 2009 2010 2010 2011 juni juni
 14. 14. Fokus på kostnads- och affärssynergier- ett stort antal aktiviteter har initieratsDriftskostnadsprocentSakkoncernen, %23 22 • Samordning av21 gemensamma funktioner 20 19 1919 18 18 • Utlokaliserat drift och17 underhåll av IT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 juniFörvaltningskostnad • Strukturförändring avLivverksamheten, % kontorsarbetsplatserna1,5 1,0 1 0,8 0,8 • Ny kanalstyrd sälj- och 0,7 0,6 0,5 0,5 kundorganisation0,5 0,6 0,5 0,1 0,4 0,3 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 juni Folksam Liv KPA Pension
 15. 15. Försäkringsersättningarna ökar- svagt sjunkande inom personförsäkringFolksam Sak (koncernen)Försäkringsersättningar netto, Mkr9 000 • Fler tecknade försäkringar8 000 7 2657 000 6 747 • Anmälda skador ökar6 000 5 4165 000 3 768 3 813 • Vädret4 0003 000 • Skadeinflation2 0001 000 0 2008 2009 2010 2010 jan- 2011 jan- jun jun
 16. 16. Finansiell styrka”Folksam gick stärkt ur finanskrisen”
 17. 17. Hög avkastning stärker FolksamGenomsnittlig årsavkastning Totalavkastning2006-2010, % Jan-jun 2011, % Folksam Liv KPA KPAFolksam Liv 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6*Källa: Svensk försäkring
 18. 18. Livförsäkringsbolagens solvensgrad 2011 juni 2007 Förändring, %-enheterAMF Pension 232 % 274% -42SEB Gamla Liv 181% N/A N/AKPA Pensionsförsäkring AB 171% 148% 23Skandia Liv 168% 179% -11Alecta 154% 176% -22Folksam Liv 150% 131% 19LF Liv 127% 152% -25SPP Liv ~110% ~110%
 19. 19. Folksam Sak allt starkare finansiellt – garantikapital och externa förlagslån lösta Konsolideringsgrad Folksam Sak (moderbolaget), % 140 120 100 19,4 41,3 80 39,6 60 39,4 118 110,4 92,7 40 40 39,8 69,5 53,3 20 39,2 20,2 13,5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 juni Exklusive garantikapital Garantikapital19 Folksam presentation 2011-08-31
 20. 20. Folksam är väl rustat för nytt regelverk- Solvens 2-programmet fortskrider enligt plan Kapitalbehov Folksam Sak (koncernen) Mdkr 12 10,3 mdkr • Stresstestat Folksam Sak juni 2011 • Mycket robust kapitalsituation 9 ~2,5mdkr också i ett stressat makroscenario ~5mdkr 6 3 0 SCR Konsolideringskapital Konsolideringskapital Kapitalbas Solvens2 Kapitalbuffert i ett stressat scenario juni 2011
 21. 21. Kapitalförvaltning”Ekonomisk styrka ger möjligheter”
 22. 22. Folksam sjätte största institutionellaägaren på StockholmsbörsenInstitutionella ägare Förvaltat kapital per tillgångsslagMdkr Mdkr120 2011 juni 60 41 157 20110100 2010 58 41 149 1890 2009 44 41 139 148070 2008 23 30 137 1860 2007 35 38 96 105040 2006 34 31 82 830 2005 25 28 82 72010 2004 20 22 72 5 0 Robur Investor AMF Folksam Kinnevik SHB Fonder Industrivärden Sampo Alecta Svenska staten 0 50 100 150 200 250 300 Svenska aktier Utländska aktier Svenska räntebärande Utländska räntebärande Alternativa placeringar
 23. 23. Vår enskilt viktigaste investering- Swedbank motsvarar 4% av totalt förvaltat kapital Folksams ägande i Swedbank Fördelning av kapital och röster • Strategisk placering beslutad av styrelserna • Banksamarbete Totalt 9.4% • Gemensamhetsförklaring om ägarfrågor • Sparbanksstiftelser 2% • Fristående Sparbanker 9% Folksam Sak Folksam Liv Folksam LO Fonder KPA KP Förenade Liv
 24. 24. Alternativa placeringar- placeringar med låg korrelation med aktie- och räntemarknadenAlternativa placeringar ~20 mdkr Direkt- • Höja avkastningen och investeringar Fonder sprida riskerna • 7 procent av totalt förvaltat Fastighets- fonder Direktägda kapital fastigheterFolksams totala förvaltade kapital0 50 100 150 200 250 300
 25. 25. Fastighetsexponering underviktad- totalt marknadsvärde 15 mdkr halvårsskiftet 2011 Fördelning Mdkr 3,1 • 5 procent av totala tillgångar • Önskat läge: ~8 procent 11,9 • Enbart svenska tillgångar Direktägda fastigheter Fastighetsfonder Struktur direktägda fastigheter • Flera förvärv gjorda % 8 25 67 Kommersiella Bostäder Övrigt
 26. 26. Danskt joint venture- Folksam del av konsortiet som 2010 förvärvade FIH*Ägarandelar % 9,99 0,11 • Rekonstruktion av banken • Attraktivare affärspartner 19,98 49,95 19,98 ATP Folksam PFA CPDyvig Personal * FIH Erhvervsbank A/S - Danmarks sjätte största bank
 27. 27. Vindkraft ger trygg och lönsam tillväxt- jämlikt partnerskap mellan Proventus, FAM och Folksam6 landbaserade vindkraftsparkerMellansverige och Västerbotten • Folksams investering ~200 Mkr • 1/3-ägande • 47 landbaserade vindkraftverk • 0,26 TWh • Option på eventuell ytterligare utbyggnad • 4 vindkraftverk i Gnosjö
 28. 28. Folksams utmaningarFörflytta varumärket – nå nya kundgrupperTjänstepensionsmarknadenBehålla och utnyttja vår styrkepositionKostnaderna – såväl skador som driftkostnaderSamhällsförändringar

×