Driftig men otrygg - Rapport om småföretagare, Folksam 2014

930 views

Published on

I 2011 års upplaga av rapporten ”Driftig, men otrygg” konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna. Givetvis gäller socialförsäkringssystemet även för företagarna, men villkoren skiljer sig åt. Särskilt för företagare som driver sitt företag som enskild firma. I år gör vi en uppdatering av vår tidigare rapport.

I Sverige har antalet företag ökat kontinuerligt under 2000-talet och uppgår idag till drygt 1 miljon stycken. Antalet personer som driver företag på heltid uppgår till uppskattningsvis 400 000. Tre fjärdedelar av företagarna bedriver sin verksamhet som enskild firma (enskild näringsverksamhet). Näst vanligaste företagsformen är handelsbolag, vilket drygt 14 procent bedriver och tio procent har aktiebolagsformen.

Hur prioriterar företagarna sina egen trygghet? Skaffar de privata försäkringar för att komplettera de brister som finns i socialförsäkringssystemet och avsaknad av kollektivavtalade försäkringsförmåner? Är företagarna oroliga för sin trygghet och vilket förtroende har de för välfärden? För att få svar på dessa och en rad andra viktiga frågor har Ipsos hjälp oss med att intervjuat 500 företagare med högst 19 anställda. Två tredjedelar av företagarna är äldre än 45 år och endast en fjärde del är kvinnor. Intervjuerna genomfördes under perioden 10 - 27 februari i år.

Håkan Svärdman
Välfärdsanalytiker på Folksam
Maj 2014

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
349
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Driftig men otrygg - Rapport om småföretagare, Folksam 2014

 1. 1. 1 2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg
 2. 2. 2 Inledning I 2011 års upplaga av rapporten ”Driftig, men otrygg” konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna. Givetvis gäller socialförsäkringssystemet även för företagarna, men villkoren skiljer sig åt. Särskilt för företagare som driver sitt företag som enskild firma. I år gör vi en uppdatering av vår tidigare rapport. I Sverige har antalet företag ökat kontinuerligt under 2000-talet och uppgår idag till drygt 1 miljon stycken. Antalet personer som driver företag på heltid uppgår till uppskattningsvis 400 000. Tre fjärdedelar av företagarna bedriver sin verksamhet som enskild firma (enskild näringsverksamhet). Näst vanligaste företagsformen är handelsbolag, vilket drygt 14 procent bedriver och tio procent har aktiebolagsformen. Hur prioriterar företagarna sina egen trygghet? Skaffar de privata försäkringar för att komplettera de brister som finns i socialförsäkringssystemet och avsaknad av kollektivavtalade försäkringsförmåner? Är företagarna oroliga för sin trygghet och vilket förtroende har de för välfärden? För att få svar på dessa och en rad andra viktiga frågor har Ipsos hjälp oss med att intervjuat 500 företagare med högst 19 anställda. Två tredjedelar av företagarna är äldre än 45 år och endast en fjärde del är kvinnor. Intervjuerna genomfördes under perioden 10 - 27 februari i år. Håkan Svärdman Välfärdsanalytiker på Folksam Maj 2014
 3. 3. 3 Sammanfattning  Småföretagarnas har en genomsnittlig månadsinkomst på 35 800 kronor. Kvinnliga företagare har väsentligt lägre, 24 800 kronor /månad. Medan manliga företagare kommer upp i 39 600 kronor/månad. En skillnad på 14 8000 kronor.  51 procent av småföretagarna får sin inkomst från näringsverksamhet, 36 procent får lön från eget aktiebolag, 19 procent tar utdelning ur sitt aktiebolag och 30 procent får också lön från annan anställning.  Endast en fjärdel av småföretagarna har anställd personal. Av företagen med anställda är det endast 31 procent som har tecknat kollektivavtal för sina anställda.  Småföretagarna har stora luckor i försäkringsskyddet, särskilt kvinnliga företagare. Mest omfattande är försäkringsskyddet för risker som sällan inträffar, såsom dödsfall och arbetsskada samt sjukdomar och olyckor som leder till sjukvård, medan för mer vanligt förekommande risker såsom kortvarig sjukdom och arbetslöshet saknas ofta försäkringsskydd.  Hälften av småföretagare vill gå i ålderspension någon gång mellan 60 och 65 år. Var tionde företagare skulle föredra att senarelägga pensionen i åldersspannet 66-69 år och nästa lika många kan tänka sig att varva ned efter sin 70-årsdag.  En av fyra småföretagare saknar ett eget pensionssparande. Övriga sparar antingen via sitt företag eller privat.  Småföretagare som saknar kompletterande försäkringar riskerar drabbas av kraftigt inkomstbortfall vid olika former av arbetsoförmåga eller pension (se bilagan). En företagare som endast förlitar sig på det statliga socialförsäkringssystemet får mellan 16 – 38 procent lägre ersättning vid sjukdom jämfört med en privatanställd tjänsteman med kollektivavtal. Vid arbetsskada och arbetslöshet är skillnaden mellan 30 – 46 procent och pensionen blir mellan 24 - 35 procent lägre.  Trots att två tredjedelar av småföretagarna har stora luckor i sitt försäkringsskydd är det få som känner oro för att inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet, skada eller att pensionens inte ska räcka till. Drygt en fjärdedel av företagarna känner ganska eller mycket oror för detta. Kvinnor är något mer oroliga än män, särskilt när det gäller pensionen.  Vem har störst ansvar för försäkringsskyddet vid arbetsoförmåga och pension? Småföretagarna får sju svarsalternativ att välja på. Svarsfrekvensen är jämt fördelad mellan att samhället respektive individen bör axla detta ansvar. Fyra av tio företagare ger stöd för någon av dessa ståndpunkter. En av tio tycker att ansvaret bör delas av samhället, arbetsgivarna och individen.
 4. 4. 4 Inkomster över genomsnitt, men stora skillnader mellan kvinnor och män Småföretagarnas har en genomsnittlig månadsinkomst på 35 800 kronor. Kvinnliga företagare har väsentligt lägre, 24 800 kronor /månad. Medan manliga företager kommer upp i 39 600 kronor/månad. En skillnad på 14 8000 kronor. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga kontanta bruttolönen i Sverige år 2012 var 24 830 kronor/månad.1 En tredjedel av företagarna har en månadsinkomst under denna nivå och en femtedel får in mer än 33 300 kronor/månad, merparten män. Många småföretagare har lön från anställning Av småföretagarna som ingår i Folksams undersökning var det 51 procent som förra året fick inkomst från näringsverksamhet, 36 procent fick lön från sitt eget aktiebolag, 19 procent lyfte utdelning ur sitt aktiebolag och 30 procent hade lön från annan anställning. 1 SCBhttp://www.scb.se/sv_/Hitta- statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=a8a533d4-2a46-4f47-abd8- f988eed6e415. 33 21 11 12 23 28 20 12 15 25 50 23 8 1 18 0 10 20 30 40 50 60 -300 000 kr 300 001-400 000 400 001-550 000 550 001- Osäker, vet ej/Ej svar Diagram 1: Företagarnas årsinkomst, procent. Kvinnor Män Alla 30 51 19 36 27 49 23 36 41 56 11 33 0 10 20 30 40 50 60 Lön från anställning Inkomst av näringsverksamhet Utdelning ur AB Lön ur AB Diagram 2: Företagares inkomstkällor, procent. Kvinnor Män Alla
 5. 5. 5 Småföretagare är sällan lediga Företagare kan inte alltid vara på plats, men när det sker beror det oftast på sjukdom eller föräldraledighet. Av samtliga företagare är det 4 procent som uppger att de varit sjuka under minst två veckor de senaste tre åren. Skillnaden mellan könen är stor. Av kvinnorna uppger 10 procent att de har varit sjukskrivna, medan motsvarande andel hos männen är 3 procent. Uttaget av föräldraledighet är mer än tre gånger så högt bland kvinnor jämfört med män. Ledig på grund av vård av sjukt barn förekommer knappast. Och ytterst få ha råkat ut för en långvarig sjuskrivning eller arbetsskada Däremot har knappt fem procent av de kvinnliga företagare varit arbetslösa innan de blev företagare. Ovanligt med anställda och kollektivavtal Endast en fjärdel av småföretagarna i vår undersökning har anställd personal. Knappt en femtedel har en eller högst nio anställda medan övriga har fler. Av företagen med anställda är det endast 31 procent som har tecknat kollektivavtal för sina anställda. 4,5 0,3 2,7 0,1 1,2 1,2 2,7 0,4 0,3 0,1 1,6 0,0 10,0 0,0 10,1 0,0 0,0 4,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Sjukdom Arbetsskada Föräldraledighet Vård av sjukt barn Sjukersättning Arbetslöshet Diagram 3: Har du någon gång under se senaste tre åren varit borta från företaget minst två veckor för något av följande skäl? (procent) Kvinnor Män Alla 75 17 4 1 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Inga anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-14 anställda 15-19 anställda 20 anställda eller fler Diagram 4: Andel företagare med anställd personal, procent.
 6. 6. 6 Småföretagarna har stora luckor i sitt försäkringsskydd Diagram 5 visar att småföretagarna har stora luckor i försäkringsskyddet, särskilt kvinnliga företagare. Mest omfattande är försäkringsskyddet för risker som sällan inträffar, såsom dödsfall och arbetsskada samt sjukdomar och olyckor som leder till sjukvård, medan för mer vanligt förekommande risker såsom kortvarig sjukdom och arbetslöshet saknas ofta försäkringsskydd. Den vanligaste försäkringen är en arbetsskadeförsäkring, vilket 51 procent av småföretagarna har tecknat. Av männen har 54 procent tecknat en sådan försäkring, medan 43 procent av kvinnorna har gjort detsamma. Närmare hälften av småföretagarna har tecknat en försäkring som gäller vid dödsfall. Hälften av männen och 42 procent av kvinnorna. Diagnosförsäkring, som utbetalar ett engångsbelopp ifall försäkringstagaren får en allvarlig sjukdom, har 44 procent av småföretagarna tecknat. Nästan lika stor andel har tecknat en sjukvårdsförsäkring, 42 procent. Anmärkningsvärt få småföretagare har ett försäkringsskydd som gäller vid kortvarig sjukdom och arbetslöshet. En tredjedel har en sjukförsäkring som ger ersättning vid kortvarig sjukdom och en fjärdedel har en inkomstförsäkring som kompletterar den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Ännu färre företagare har en sjukförsäkring som gäller vid långvarig sjukdom och därmed kompletterar den allmänna sjukersättningen (tidigare förtidspension), endast 15 procent. 30 15 42 44 51 24 48 31 17 44 46 54 23 50 26 8 36 39 43 28 42 0 10 20 30 40 50 60 Kortvarig sjukdom Långvarig sjukdom Sjukvård kritisk sjukdom (diagnoskapital) Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Diagram 5: Andelen småföretagare med olika riskförsäkringar, procent. Kvinnor Män Alla
 7. 7. 7 Traditionell pensionsålder föredras av småföretagarna Hälften av småföretagare vill gå i ålderspension någon gång mellan 60 och 65 år. Var tionde företagare skulle föredra att senarelägga pensionen i åldersspannet 66-69 år och nästa lika många kan tänka sig att varva ned efter sin 70-årsdag. En av fyra småföretagare saknar ett eget pensionssparande Tre av fyra småföretagare har ett eget pensionssparande. Resterande andel företagare saknar detta. En fjärdedel av företagarna pensionssparar både privat och via sitt företag. Medan övriga antingen sparar via företaget eller privat. 25 6 17 31 10 11 22 5 16 33 11 13 37 7 20 27 6 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Osäker, vet ej/Ej svar Före 60 års ålder Vid 60-64 års ålder Vid 65 års ålder Vid 66-69 års ålder Vid 70 år eller senare Diagram 6: Vid vilken ålder vill företagare gå i pension, procent. Kvinnor Män Alla 4 27 26 20 23 4 31 25 19 22 5 14 32 23 26 0 5 10 15 20 25 30 35 Osäker, vet ej/Ej svar Sparar enbart via företaget Sparar både privat och via företaget Sparar enbart privat Sparar varken privat eller via företaget Diagram 7: Företagarnas pensionssparande, procent. Kvinnor Män Alla
 8. 8. 8 Pensionssparande i fondförsäkring är populärast Nästan hälften av småföretagarna som pensionssparar via företaget har tecknat en fondförsäkringslösning. Traditionellt pensionsförsäkring har tecknats av en tredjedel av företagarna och en fjärdedel har tecknat kapitalförsäkring. Fondförsäkring är också populärast när företagarna pensionssparar privat, särskilt bland kvinnliga företagare. Knappt var tredje företagare har tecknat en traditionell pensionsförsäkring och drygt en femtedel har placerat sparandet i en kapitalförsäkring eller ett IPS-konto (individuellt pensionssparande) 47 35 25 3 13 47 32 22 4 14 49 48 35 1 3 0 10 20 30 40 50 60 Pensionsförsäkring Fond Traditionell pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Annat Osäker, vet ej Diagram 8: Vilken sparform används vid sparande via företaget? (procent) Kvinnor Män Alla 52 28 6 16 4 16 40 23 5 17 5 22 81 40 10 15 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pensionsförsäkring Fond Traditionell pensionsförsäkring IPS Kapitalförsäkring Annat Osäker, vet ej Diagram 9: Vilken sparform används vid privat pensionssparande? (procent). Kvinnor Män Alla
 9. 9. 9 Många småföretagare sparar småbelopp till pension I genomsnitt pensionssparar småföretagarna 3 400 kronor/månad via sitt företag, men medianpremien ligger på 1 500 kronor/månad. Fyra av tio företagare uppger att de pensionssparar högst 2 500 kronor/månad. Drygt en tiondel av företagarna sparar mer än 5 000 kronor, flertalet män. Sparinsatsen är väsentligt lägre när småföretagarna sparar privat. Nästan hälften sparar mindre än 1 000 kronor/månad. Den genomsnittliga månadspremien ligger på knappt 2 000 kronor och medianpremien är 1 000 kronor. 41 15 14 30 51 27 3 18 43 17 12 27 0 10 20 30 40 50 60 -2 500 kr 2 501- 5 000 kr 5 001 kr eller mer Osäker, vet ej/Ej svar Diagram 10: Hur mycket pensionssparar företagare varje månad via företaget? (procent) Alla Kvinnor Män 30 16 11 15 29 26 13 15 12 35 40 23 2 21 14 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 -500 kr 501-1 000 kr 1 001-2 000 kr 2 001 kr eller mer Osäker, vet ej/Ej svar Diagram 11: Hur mycket pensionssparar företagare privat varje månad? (procent) Kvinnor Män Alla
 10. 10. 10 Få småföretagare är oroliga för sin framtida trygghet Trots att två tredjedelar av småföretagarna har stora luckor i sitt försäkringsskydd är det få som känner oro för att inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet, skada eller att pensionens inte ska räcka till. Drygt en fjärdedel av företagarna känner ganska eller mycket oror för detta. Kvinnor är något mer oroliga än män, särskilt när det gäller pensionen. Vem har störst ansvar för tryggheten? Vem har störst ansvar för försäkringsskyddet vid arbetsoförmåga och pension? Småföretagarna får sju svarsalternativ att välja på. Svarsfrekvensen är jämt fördelad mellan att samhället respektive individen bör axla detta ansvar. Fyra av tio företagare ger stöd för någon av dessa ståndpunkter. En av tio tycker att ansvaret bör delas av samhället, arbetsgivarna och individen. Däremot är det endast fyra procent av företagarnas som tycker att ansvaret enbart ska bäras av de själva. 24 21 32 23 20 30 25 26 38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Alla Män Kvinnor Diagram 12: Orostendenser hos företagare. Andel som känner ganska eller mycket stor oro (procent). att inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet eller skada att föräldrarna inte får den vård de behöver att pensionen inte ska räcka till 39 38 4 2 2 0 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Individen själv Samhället Arbetsgivarna Delat ansvar mellan Individen och samhället Delat ansvar mellan Individen och arbetsgivaren Delat ansvar mellan Samhället och arbetsgivaren Alla tre har samma ansvar Diagram 13: Vem har störst ansvar för försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetslöshet och pension? Samtliga (procent).
 11. 11. 11 Bilaga: Jämförelse av försäkringsskyddet för företagare respektive privatanställd tjänsteman. Tabell 1: Försäkringsskyddet vid tillfällig och långvarig sjukdom, ersättningsnivå i kronor per månad och andel av bruttoinkomst. Inkomst Företagare utan försäkring Privatanställd tjänsteman (ITP) Månadslön/inkomst 30 000 40 000 30 000 40 000 Ersättning första sjukmånaden. 22 404 (75%) 26 097 (65%) 24 929 (83 %) 33 356 (83 %) Ersättning andra sjukmånaden. 21 239 (71%) 21 239 (53%) 25 973 (87 %) 34 850 (87 %) Ersättning efter 364 sjukdagar. 19 912 (67%) 19 212 (50%) 21 354 (71 %) 27 765 (69 %) Ersättning efter 914 sjukdagar. 15 -50 %* 12-37% 15 -50 %* 12-37% *Ersättning utgår i form av aktivitetsstöd som varierar från 223 till 680 kronor per dag, som mest 14 960 kr i månaden innan skatt. Viktigt att notera är att beräkningen av sjukpenninggrundad inkomst för kombinatörer kan ge märkliga effekter på grund av att inkomst av anställning inte alltid beaktas om den inte härrör från arbete som avses pågå i mer än 6 månader eller är årligt återkommande. Tabell 2: Försäkringsersättning vid stadigvarande sjukdom, nettoersättningsnivå i kronor per månad och andel (%) av nettoinkomst*. Inkomst Företagare utan försäkring Privatanställd tjänsteman (ITP) Månadslön/inkomst 30 000 40 000 30 000 40 000 Månadslön efter skatt 22 847 28 852 22 847 28 852 Sammanlagd nettoersättning vid varaktig sjukdom. 12 947 (57 %) 12 977 (45 %) 16 655 (73 %) 20 960 (73 %) Tabell 3: Försäkringsskydd mot inkomstförlust vid arbetsskada som leder till 100-procentig arbetsoförmåga under 150 dagar, bruttoersättning (kronor/månad). . Beräkningen är baserad på 2014 års prisbasbelopp Tabell 4: Försäkringsskydd mot inkomstförlust vid arbetsskada som leder till 100 procentig varaktig arbetsoförmåga, nettoersättning (kronor/månad)* Nettoersättningsnivån är beräknad utifrån skattetabell 31 för 2014 och prisbasbeloppet för detta år. Tabell 5: Ersättningsnivån under de första 100 dagarna i arbetslöshet, bruttoersättning (kronor/månad) Inkomst Företagare utan försäkring Privatanställd tjänsteman med kollektivavtal Månadslön/inkomst 30 000 40 000 30 000 40 000 Sammanlagd ersättning 14 960 (50%) 14 960 (37%) 21 000 (70 %) 28 000 (70 %) Inkomst Företagare utan försäkring Privatanställd tjänsteman (TFA) Månadslön/inkomst 30 000 40 000 30 000 40 000 Sammanlagd bruttoersättning. 21 239 (71%) 21 239 (53%) 30 000 (100%) 40 000 (100%) Inkomst Företagare utan försäkring Privatanställd tjänsteman (TFA) Månadslön/inkomst 30 000 40 000 30 000 40 000 Månadslön efter skatt 22 847 28 852 22 847 28 852 Sammanlagd nettoersättning. 19 534 (85%) 19 534 (68%) 21 038 (92 %) 27 043 (94 %)
 12. 12. 12 Tabell 6: Ersättningsnivå under de tre första månaderna som föräldraledig, bruttoersättning (kronor/månad). Inkomst Företagare Privatanställd tjänsteman med kollektivavtal Månadslön/inkomst 30 000 40 000 30 000 40 000 Sammanlagd ersättning 22 961 (77 %) 28 319 (71 %) 25 961 (87 %) 34 716 (87 %) Tabell 7: Sammanlagd ersättningsnivå under de första tre åren efter dödsfallet, bruttoersättning (kronor/månad)* Månadslön Företagare Privatanställd tjänsteman med kollektivavtal 30 000 40 000 30 000 40 000 Omställningspension och förlängd omställningspension enligt lag. 8 300 9 839 8 300 9 839 Barnpension enligt lag. 9 054 10 733 9 054 10 733 Efterlevandepension till vuxen enligt tjänstepensionsavtal. 0 0 0 0 Efterlevande pension till barn enligt tjänstepensionsavtal. 0 0 0 0 Återbetalningsskydd 0 0 8 333 8 333 Total ersättning under de första tre åren 17 354 20 572 25 687 28 905 Ersättningens andel av den avlidnes lön 58 % 50 % 86 % 72 % * Tabell 7 visas den sammanlagda löpnade ersättningen när en familj drabbas av ett dödsfall. Beräkningarna basers på följande antaganden. En förälder, som är 40 år, avlider och efterlämnar en partner och två barn i åldrarna 5 och 9 år. Vi antar att den avlidnes premiebestämda tjänstepensionskapitalet uppgår 500 000 kr. Tabell 8: Pensionsberäkning för personer som är födda år 1990 och varit företagare respektive privatanställd tjänsteman (ITP-1). Personerna har för avsikt att gå i pension vid 69 år. Bruttoersättning kr/månad. Beräknad med hjälp av Pensionsmyndighetens typfallsmodell, summor i 2014 års lönenivå. Inkomst, kronor Företagare utan eget pensionssparande Privatanställd tjänsteman (ITP-1) Månadslön 30 000 40 000 30 000 40 000 Allmän pension 16 690 21 290 16 690 21 290 Tjänstepension 0 0 5 390 11 680 Total ersättning 16 690 21 290 22 080 32 970 Andel av slutlön 56 % 53 % 74 % 82 %

×