Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

1,038 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

 1. 1. Folksam“Människor ska känna sig trygga i enhållbar värld”Torbjörn WibergFastighetsdirektörMalmö, 26 september 2011
 2. 2. Folksam är ett varumärke…- två koncerner som totalt omfattar nio försäkringsbolag Folksam Sak • 4 miljoner kunder S v. Konsument- Tre Kronor Folksam Spar AB försäkringar AB Försäkring AB • 23 miljoner försäkringar • 3 600 medarbetare Folksam Liv 60 % 51 % Förenade Liv Folksam LO Folksam Gruppförsäkring KPA AB Fondförsäkring Fondförsäkring AB AB AB Folksam LO KPA Liv Fond AB KPA Pension
 3. 3. …med totala premieintäkter om 30 mdkrFördelning av premievolymen 2010 Branschjämförelse* 35000 Inbetalda premier 2010, mdkr 30000 0,8 mdkr 0,7 mdkr 0,4 mdkr 25000 Folksam - 20000 sakförsäkring 3,2 mdkr 15000 sakförsäkring 10000 7,8 mdkr KPA Pension 5000 30 mdkr 0 Folksam - Alecta AMF Pension If Skadeförs. Länsförsäkringar Folksam Skandia Moderna Avanza Trygg-Hansa SEB Trygg Liv Nordea Danica SHB Swedbank fondförsäkring) 7,3 mdkr fondförsäkring 3,8 mdkr Folksam - övrig livförsäkring Fond-, avtals- samt övrig livförsäkring livförsäkring (i huvudsak traditionell livförsäkring) Sakförsäkring 6,5 mdkr *Källa: Svensk Försäkring
 4. 4. …och ett förvaltat kapital på 281 mdkrFörvaltat kapital Branschjämförelse*Mdkr300 281 600 Förvaltat kapital 2010, mdkr 268 500250 243 400 211 300200 176 184 159 200150 134 CAGR 100 12% 0100 Alecta AMF Pension Folksam If Försäkringar Länsförsäkringar Skandia SEB Trygg Liv SHB Liv Trygg-Hansa Liv&Pension SPP Swedbank Nordea 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 juni *Källa: Svensk Försäkring
 5. 5. …som ägs av sina kunderStora delar av Folksams Folksams beslutsstrukturstyrka sitter i den ömsesidigabolagsformen Främjar långsiktighet Utser delegater Stämman Lägre risk Revisionskommittéerna Styrelserna Kundombudsmannen Ersättningsutskottet Odelat fokus på kunden Vd Bred kundnytta
 6. 6. Folksam fastigheter”En viktig del av kundernassparkapital”
 7. 7. Folksam – en av Sveriges störstakapitalförvaltareInstitutionella ägare* Förvaltat kapital per tillgångsslagMdkr Mdkr120 2011 juni 60 41 157 20110100 2010 58 41 149 1890 2009 44 41 139 148070 2008 23 30 137 1860 2007 35 38 96 105040 2006 34 31 82 830 2005 25 28 82 72010 2004 20 22 72 5 0 Robur Investor AMF Folksam Kinnevik SHB Fonder Industrivärden Sampo Alecta Svenska staten 0 50 100 150 200 250 300 Svenska aktier Utländska aktier Svenska räntebärande Utländska räntebärande Alternativa placeringar*Stockholmsfondbörs augusti 2011
 8. 8. Ekonomisk styrka ger möjligheter… - Folksam gick stärkt ur finanskrisen Genomsnittlig årsavkastning Solvensgrad 2006-2010, % juni 2011, % 250 Konk 8 Konk 7 200 KPAFolksam Liv 150 Konk 6 Konk 5 100 Konk 4 Konk 3 50 Konk 2 Konk 1 0 SEB Gamla Liv AMF Pension LF Liv Folksam Liv KPA SPP Liv Skandia Liv Alecta 0 1 2 3 4 5 6
 9. 9. …att krydda tillgångsportföljen- placeringar med låg korrelation med aktie- och räntemarknaden Alternativa placeringar ~20 mdkr Direkt- • Höja avkastningen och investeringar sprida riskerna Fonder • 7 procent av totalt förvaltat Fastighets- Direktägda kapital fonder fastigheter Folksams totala förvaltade kapital 0 50 100 150 200 250 300
 10. 10. Total fastighetsexponering om 15 mdkr- 5% av totala tillgångar halvårsskiftet 2011 Fördelning Mdkr 16 14 3,1 Fastighetsfonder 12 10 12,1 Folksam fastigheter 8 6 4 2 0
 11. 11. Folksam Fastigheters fem ägare- långsiktig förvaltning och utveckling Folksam Fastigheter 2011 Folksam Ömsesidig Folksam Ömsesidig KPA Folksam Ömsesidig Konsument- Livförsäkring Livförsäkring Pensionsförsäkring Sakförsäkring kooperationens Verksamhetsgrenen Liv Verksamhetsgrenen KP AB Pensionsstiftelse 3,7 mdkr 3,8 mdkr 1,6 mdkr 1,1 mdkr 1,9 mdkr
 12. 12. Lågriskportfölj- 114 fastigheter om 2 500 lägenheter och 500 lokaler Total yta Geografisk fördelning % % 12 18 15 31 57 67 Kommersiellt Bostäder Övriga Stockholm Malmö Övrigt Hyresintäkt per kategori Marknadsvärde per kategori % % 8 8 25 39 53 67 Kommersiellt Bostäder Övriga Kommersiellt Bostäder Övrigt
 13. 13. Trygg och lönsam tillväxt för våra kunderSvenskt fastighetsindex SFI25201510 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-5 Nyckeltal Folksam Fastigheter 2010 2009 2008 2007 2006 Marknadsvärde, Mkr 11 300 9 421 10 212 10 839 9 252 Hyresintäkter, Mkr 780 774 776 729 658 Driftnetto, Mkr 420 473 483 439 418 Uthyrningsbar yta Tkvm 495 439 453 494 411 Ekonomisk vakans % 3 3,7 2,8 3,2 4,7
 14. 14. Flera viktiga förvärv genomfördaMarknadsvärdeMdkr12 11,3 12,1 • Bostäder och vårdboende 10,8 10,2 • Fruängen 9,3 9,4 9 • Tagehus • Godsfinkan 6 • 4 Vårdboenden 3 0 2006 2007 2008 2009 2010 jun-11
 15. 15. Exponeringen fortsatt underviktad- förvärvsbehov de närmast åren 4 - 6 mdkr Fruängen • Fortsätta förvärva bostäder • Befintliga • Projekt • Detaljplananlagd mark • Kontor i central lägen • Långsiktig förvaltning av befintliga tillgångar • ROT istället för ombildning eller försäljning • Utveckla / modernisera befintliga kontorsfastigheter
 16. 16. Fokus på segment vårdboende- långa kommunala kontrakt samt ökad efterfrågan Burlöv • Nyuppförd ändamålsenlig byggnad • Kommunen är hyresgäst på ett 20-årigt avtal • LEED certifierad byggnad Segment vårdboende - boende • Burlöv kund hos KPA Pension anpassat för särskilt vårdkrävande personer som behöver tillsyn och vård dygnet runt
 17. 17. Ansvarsfullt ägande är förutsättningen förlångsiktig tillväxt och lönsamhet• Tar aktivt ansvar miljön• Aktiva i frågor som rör städernas utveckling• Engagerad samarbetspartner• Hållbar utveckling Personliga, engagerade och ansvarstagande Spännande Spännande Spännande Spännande foto foto foto foto
 18. 18. Utmaningar• Fortsatt volymtillväxt med trygg och konkurrenskraftig totalavkastning• Nya samarbetsformer för hyresbostäder och vårdboende• Slussenprojektet

×