Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118

 • 597 views
Uploaded on

ppt från träff den 18 november

ppt från träff den 18 november

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
597
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • För att sammanfatta: Stockholm växer och utvecklas och är inne i en mycket spännande fasVarje enskilt projekt och nysatsning som vi genomför är en byggsten på väg mot att uppnå visionen om ett Stockholm i världsklassVi har lika många mjuka som hårda byggstenar i vår service till stockholmarna!

Transcript

 • 1. Kommunikativt ledarskapUtvecklar engagerade medarbetareoch kvaliteten i vår service och tjänster- på väg mot ett Stockholm i världsklass
 • 2. Definitioner – de är många…att aktivt efterfråga andras åsikter att genomföra effektiva och givande mötenatt vara en aktiv lyssnare att dela med sig av information och kunskapatt våga gå in i och hantera konflikter skapa delaktighet i visioner, mål och attatt vara generös med feedback värderingaratt vara coachande i sitt ledarskap att medarbetarna känner förtroendeatt vara en god presentatör att använda kraften av kommunikation vidatt delta i småpratet förändringar
 • 3. Definition forts.• Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt mer än en ledarstil eftersom det kräver allas medverkan och att företaget har förtroende för personalens åsikter och lyssnar på dem. God kommunikation mellan medarbetare, ledning och intressenter är själva förutsättningen för modellen - och för att företaget ska bli framgångsrikt.
 • 4. Våra ledarskapsdimensioner• Att förmedla stadens mål och budskap• Tydlighet, förväntningar och ramar• Återkoppling• En närvarande, coachande chef• Dialog och delaktighet• Öppenhet och respekt
 • 5. Våra utmaningar Befolkning Stockholms län Befolkning Stockholms stad
 • 6. Våra utmaningarMånga olika förväntningar Allt är möjligt: Jag kan själv! Kanske blir jag astronaut, desig ner eller fotbollsproffs.Jag vill kunna Allt ska välja själv! fungera – nu!
 • 7. På väg mot ett Stockholm i världsklass Levande Mångsidig och upplevelserik Mänskli Kreativ gMedborgarnas Stockholm Innovativ och växande
 • 8. ILS Stadens integrerade ledningssystem Visionen KF:s 3 inriktningsmål KF:s mål för verksamhetsområdet KF:S indikatorer och aktiviteter Nämndspecifika mål Nämndens indikatorer och aktiviteter Enheternas åtaganden, arbetssätt och resurser Enhetens resultat, uppföljning och utveckling
 • 9. Som medarbetare på en arbetsplats är vi en delav stadens hela verksamhet Stadens chefer fungerar som företrädareför vårt sätt attkommunicera
 • 10. LedarskapsutvecklingEn av Sveriges största arbetsgivare.Under 2009-2010 vann vi flera priser för vårtutvecklingsarbete, bland annat är vi utsedda tillSveriges Kvalitetskommun, Intelligent Community,Stora Informationspriset, årets offentliga HR-direktör.Utvecklingsinsatser för chefer och ledarehar fokus på att utveckla kommunikation ochomvärldsbevakning. 40 000 medarbetare ca 1600 chefer
 • 11. • Chefskörkort• Utvecklingsgrupper –Stockholmsmodellen• Ledarutvecklingsprogram, högre chefer• Ledardag• Chefssajt – Mötesplats Chef• Chefens kommunikationsverktyg• Handbok för chefer• Kommunikativt ledarskap –utbildning, mätning, utvecklingsstöd, seminarier
 • 12. Våra ledarskapsdimensioner• Att förmedla stadens mål och budskap• Tydlighet, förväntningar och ramar• Återkoppling• En närvarande, coachande chef• Dialog och delaktighet• Öppenhet och respekt
 • 13. Resultat 2009• Var fjärde chef (25 %) fick ett grönt resultat• Drygt två av fem (42 %) fick ett gult resultat• Var tredje (34 %) fick ett rött resultat• Hälften av cheferna (48 %) fick ett resultat helt utan röda dimensionerResultat 2011• Fler än var tredje chef (36 %) ska förvalta och förädla• Mer än en tredjedel(38 %) har förbättringspotential• Var fjärde (26 %) har utvecklingsbehovAtt jämföra med grönt, gult och rött från 2009
 • 14. Stöd- ochutvecklingsinsatser konkreta stöd och tipsIndividuell återkoppling i en rapport medKommunikationsverktyg på intranätetLedardag vartannat år samlar ca 1000 chefer med fokus påkommande utmaningar och kommunikativt ledarskap.Seminarier för ca 600 chefer varje vår och höst med fokus på att utveckla det kommunikativa ledarskapet
 • 15. Konkret och lokalt arbeteExempel från Norrmalms och Spånga Tensta:- Budskapskaskadering från ledningsgrupp ut tillenheter- Chefsmöten i större grupp, olikadimensioner, verktyg, utvecklingsområden- Enskilda coachande möten- Stöd kring dialog om medarbetarenkätens resultat STADSLEDNINGSKONTORET
 • 16. Aktuell forskningVad vet vi? STADSLEDNINGSKONTORET
 • 17. Visionsarbete internt• Visionsfilmer två ggr/år på olika teman - ”Tillsammans skapar vi ett Stockholm i världsklass”• Webb-tv med interaktivitet och uppföljning• Vänder sig till alla medarbetare
 • 18. Dialog för engagemang och kraft Empowerment: 6 1 Jobbansvar Kraften i mitt EGET bidrag till helheten Hur Vad är kan jag mitt jobb bidra? Vision, mål Vart är Hur klarar Personlig 5 2 & strategi vi på väg? jag mig? feedback Hur Är någon klarar min intresserad enhet sig? av mig? Gemensam feedback 4 3 Erkännande Roger D’Apix (1982): Communicating for Productivity STADSLEDNINGSKONTORET
 • 19. Ledarnas roll fortsatt viktig…• Hjälpa medarbetarna att konkretisera visionen på verksamhetsnivå• Stimulera till dialog och delaktighet• Utöva och uppmuntra ambassadörskap
 • 20. Allt vi gör är byggstenar– på väg mot ett Stockholm i världsklass
 • 21. Tack för att ni lyssnade!Anne Scheffer LeanderKommunikationsstrateg, stadsledningskontoretanne.scheffer.leander@stockholm.se08 508 29 516