Julkinen Data_ Helsinki Region Infoshare

 • 777 views
Uploaded on

HRI esittely Julkinen Data seminaari 07042011

HRI esittely Julkinen Data seminaari 07042011

More in: Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
777
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi
  Projektipäällikkö Ville Meloni – Forum Virium Helsinki
  ProjektipäällikköPekkaVuori – Helsinginkaupungintietokeskus
  7.4.2011
 • 2. Hankkeen yhteenveto
  6.4.2011
  Forum Virium Helsinki
  2
  ”Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi”
  Kehitetään tiedontuottajien ja omistajien verkostoa joka tuottaa, ylläpitää ja jakaa tietoja yhdessä sovituin pelisäännöin
  Rakennetaan verkkopalvelu jonka avulla tieto on helposti löydettävissä, saatavissa ja hyödynnettävissä
  Tietoa julkaistaan numeerisena, ”koneluettavana datana” jolloin sitä on helpompi hyödyntää eri sovelluksissa ja web-palveluissa
  Pilotoidaan avoimen tiedon toimintamallia ja jaetaan opit muille
 • 3. Aikataulu, toteutus, rahoitus
  6.4.2011
  Forum Virium Helsinki
  3
  Hankkeen kesto
  2010-2012 (pilottivaihe)
  2012- (jatkuva toiminto)
  Rahoittajat
  Valtiovarainministeriöltä yhteistoiminta avustusta.
  Toteuttajat
  • Rahoittajien muodostama ohjausryhmä
  • 8. Helsingin kaupungin tietokeskus
  • 9. Forum Virium Helsinki
  Laajaa yhteistyötä tiedon avaamiseksi mm. muiden Helsingin seudun kuntien, kuntaorganisaatioiden ja valtion kanssa.
  Vuorovaikutus tiedon loppukäyttäjien ja kehittäjäyhteisön kanssa!
 • 10. Tavoiteltavat hyödyt
  6.4.2011
  Forum Virium Helsinki
  4
  Hallinnon sisäinen tehokkuus
  • Edistää yhteistyötä eri virastojen välillä
  Säästää aikaa ja vaivaa kaikilta osapuolilta!
  Liiketoiminnan edistäminen
  • Datan soveltaminen päätöksentekoon
  • 11. Datan jalostaminen ja soveltaminen osana bisnestä
  Innovaatiot, tutkimus
  • Madaltunut kynnys käyttää ja kokeilla dataa eri tavoin + uudet käyttäjäryhmät jotka soveltavat dataa uudesta näkökulmasta
  Hyödyllisiä palveluja
  • Kaupunkilaisten arkipäivää hyödyttävät sovellukset ja palvelut
  Kansalaisosallistuminen
  • Datan avaaminen tuo läpinäkyvyyttä hallinnon toimintaan
  • 12. Lisää kansalaisten ymmärrystä, osallistaa päätöksentekoon, edistää vuorovaikutusta hallinnon kanssa
 • Mitä tietoaineistoja avataan ?
  Tilastot ja ennusteet
  Kaupunki-ilmiöt: elinolot, talous, hyvinvointi, työllisyys, liikkuminen, syntyvyys, jne. Paikkatietopohjaisuus: kunta, osa-alue, ruututaso –tarkkuus.
  Karttapohjainen aineisto
  Esim. kaupunkien osa-alueet vektorimuodossa tilastodatan esittämiseksi karttapohjalla
  Muut aineistot
  Esim. kaupunkien julkiset palvelut, joukkoliikenteen aikataulut, infrastruktuuridataa, jne.
  6.4.2011
  5
 • 13. HRI-toimintamalli
  6.4.2011
  Forum Virium Helsinki
  6
  HELSINKI REGION INFOSHARE
  • Kriteerit ja ohjeet
  • 14. Avaamisen apuvälineet
  • 15. Palautetta datasta
  • 16. Palautetta datasta
  • 17. Toiveita datasta
  ”Helsin-gin seudun data-katalogi”
  ”Datan meta-tieto-rekisteri”
  CLEARING HOUSE
  LOPPU-KÄYTTÄJÄT
  TIEDON JAKELIJA
  JULKISEN TIEDON TUOTTAJAT / LÄHTEET
  • Dataa, metadataa
  • 18. Dataa
  • 19. Vastaa verkkopalvelun ylläpidosta
  • 20. Ylläpitää metatietorekisteriä
  • 21. Kerää käyttäjäpalautetta datasta
  • 22. Kerää käyttäjien toiveita uusista tietoaineistoista
  • 23. Kerää muuta käyttäjäpalautetta
  • 24. Priorisoi mitä tietoja avataan
  • 25. Kriteerit ja ohjeet
  • 26. Avustaa tiedon tuottajia avaamisessa
  • 27. Ottaa vastaan tietoja, arvioi ne ja hyväksyy jakeluun
  • 28. Tuottavat alkuperäistä tietoa
  • 29. Ylläpitävät omaa tietoaan
  • 30. Osallistuvat tiedon avaamiseen
  • 31. Toimittavat tietoaineistojen metatiedot Clearinghouselle
  Kuntien työntekijät, yritykset, tutkimuslaitokset, kansalaiset, oppilaitokset, jne.
  • Hyväksyvät käyttöehdot
  • 32. Lataavat ja hyödyntävät tietoja
  • 33. Palautetta ja toiveita datasta
  HYÖDYNTÄMINEN
  JAKAMINEN
  AVAAMINEN
  TIEDON TUOTTAMINEN
 • 34. ”Helpottaaavoimen tiedon löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä”
  Tietoaineistojen metatietojen ylläpito. Varsinainen aineistodata ylläpidetään muualla.
  Auttaa keräämään palautetta ja toiveita datasta ja sen soveltamisesta. Ohjaa tiedon avaamista.
  Tuo näkyvyyttä jo olemassa oleviin tietovarantoihin ja kannustaa niiden hyödyntämiseen
  Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne.
  www.hri.fi -verkkopalvelu
 • 35. www.hri.fi -verkkopalvelu
 • 36. Keskeinen tilastotiedon varasto ja sovellus: Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta www.aluesarjat.fi
 • 37. Aluesarjat-datan avaaminen”Avointa” jo nyt – PcAxis, Excel, Csv …
  LinkedOpen Data – rdf –pilotti
  Tavoitteena tutkia isojen tilastoaineistojen saattamista nykyistä monikäyttöisempään muotoon, käyttötarpeita:
  Karttapohjaiset tilastoesitykset
  Tilastojen ja muiden tietojen haku kartalta
  Visualisoinnit irti Aluesarjat –tietokannasta
  Tilastotietojen yhdistäminen verkon muihin tietoihin
  Tuoda rajapinta kenelle tahansa mihin tahansa käyttötarpeeseen, jossa tilastodataa tarvitaan.
 • 38. Aluesarjat.fi lähdedatan visualisointia Google motion chartilla
  http://www.floapps.com/lab/tieke/bigchart.php
  Sovellusesimerkkejä
 • 39. Sovellusesimerkkejä
  Pääkaupunkiseudun aluejakokartat vektorimuodossa (KML) olevana aineistona
 • 40. 6.4.2011
  Forum Virium Helsinki
  13
  Aluesarjat.fi – linked open data
  Pilotointi
  Tietoaineistojen yhteiskäytön edistäminen
  Merkityksen luominen tietoon
  “Älykkäät” haut
  “Mitä alueella on?” -sovellukset
 • 41. Painopistealueita 2011
  HRI-verkkopalvelun toiminnallisuuksien jatkokehittäminen
  HRI-toiminnon (clearinghouse + verkkopalvelu) vakiinnuttaminen ja HRI-ohjeistuksen (ml. tietoaineistojen käyttöehdot) tuottaminen tiedon omistajille
  Tietoaineistojen määrän ja skoupin laajentaminen sekä eri tietoaineistojen yhteentoimivuuden edistäminen
  Tietoaineistojen hyödyntäminen omalla pilotoinnilla mutta erityisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, hyödyntämiseen kannustaminen, sovelluskilpailut jne.
  Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö koskien avoimen tiedon käytäntöjä ja toimintamalleja (ml. käyttöehdot ja tekniset asiat)
  6.4.2011
  Forum Virium Helsinki
  14
 • 42. Kiitos !
  www.hri.fi
  Tervetuloakokeilemaan !
  Ville Meloni
  Forum Virium Helsinki
  Helsinki Region Infoshare
  ville.meloni@forumvirium.fi
  www.forumvirium.fi
  PekkaVuori
  Helsinginkaupungintietokeskus
  Pekka.vuori@hel.fi
  www.hel.fi/tietokeskus