Ondernemen in de community economy

846 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemen in de community economy

  1. 1. ONDERNEMEN IN DE COMMUNITIES ECONOMIE POST-ACADEMISCH PROGRAMMA
  2. 2. Ondernemen in de co INHOUDSOPGAVE 3 Inleiding 4 Business School Notenboom / Flevum 5 Ondernemen in de Communities Economie 6 Programma 7 Algemene informatie 8 Contact
  3. 3. mmunities economie INLEIDING De wereldeconomie maakt een recessie door en de De business omgeving en haar karakteristieken ver- machtsverhoudingen veranderen. Dit heeft impli- anderen; het traditionele commodity denken maakt caties voor het evenwicht en de samenhang in de geleidelijk plaats voor community denken. Commu- verschillende marktsectoren en de onderliggende nity denken vraagt om een andersoortige aanpak bij productiesystemen. de inrichting van business processen, met name voor In Nederland maken wij (versneld) een transitie wat betreft value chain inrichting, business develop- door van een industrie en services georiënteerde ment modellen, strategische allianties, human capital economie naar een economisch systeem waarin deployment etc.. de nadruk ligt op het organiseren en faciliteren van processen gericht op kapitaliseren van kennis, innovatie, kennisintensieve dienstverlening en Commodity denken Business karakteristieken Community denken internationale oriëntatie. Hoog Prijsgevoeligheid Laag Deze veranderingen hebben belangrijke gevolgen Bereidheid om informatie Laag Hoog voor ondernemend Nederland. Het gaat niet alleen te delen om hoogopgeleide medewerkers en kennisontwikke- Beperkt Scope van relaties Ruim ling; het gaat om de juiste mindset in organisaties. Inspelen op nieuwe Een mindset gericht op creativiteit, flexibiliteit en Beperkt opportuniteiten Ruim geïnternaliseerd ondernemerschap als basis voor het Laag Vertrouwen Hoog voortbestaan. Het programma “Ondernemen in de Communities Economie” behandelt de business aspecten die als fundament dienen voor het managen en onderne- men in de huidige en toekomstige economie. Uw eigen organisatieomgeving wordt als business case gebruikt voor het krijgen van antwoorden en oplos- singen voor actuele vraagstukken. Dit programma wordt u aangeboden door Business School Notenboom in samenwerking met Flevum. The (new) Entrepeneurial Perspective Return on innovations as key business performance parameters Additional returns on innovations through innovation strategies such as: value proposition based innovation, Return co-creation, on customer intimacy innovation etc. Pattern of Innovation cost of leading organisations (more innovation, shorter lifecycle) © Dewanand Mahadew 3
  4. 4. Ondernemen in de co BUSINESS SCHOOL NOTENBOOM FLEVUM: CONNECTING INTERESTS Business School Notenboom (BSN) is een “Life Flevum Executive verbindt als onderdeel van Fle- Long Education Partner”, met opleidingen op het vum de belangen van middelgrote en grote bedrij- gebied van: management, bedrijfskunde, mar- ven met elkaar. keting, hotel management, toerisme en manage- In de snel veranderende economie zijn nieuwe ment. Naast programma’s voor fulltime studenten samenwerkingsvormen noodzakelijk. Sneller ver- verzorgt BSN tevens kwalitatief hoogstaande pro- anderende marktomstandigheden, vraag van gramma’s in de vorm van: Professionele program- klanten, technologische ontwikkelingen zijn fac- ma’s voor werkende professionals, in-company toren die de levenscycli van producten en diensten programma’s, (internationale) master classes. korter maken. Alliantie management is in toenemende mate van belang als strategie voor beleid en onderneming door Innovation Personal touch de gehele supply chain, in keuzes van Make, Buy or Ally. Het gaat om de positie van bedrijven in de net- werksamenleving van de toekomst. Uw concurrent Business School Notenboom van vandaag is uw netwerkpartner van morgen. Met het verbinden van belangen tussen mensen en VALUES organisaties ontstaat een omgeving rondom de orga- nisatie waarin verbondenheid en niet gebondenheid bestaat. Er ontstaan op alle niveaus in de samenleving Intimate Aligned with the communities. Deze netwerken hebben invloed op de atmosphere professional sector positie van uw organisatie en ‘brand’ in de samenle- ving. BSN is een erkende kennisinstelling en voert een Flevum Executive faciliteert organisaties in het berei- breed scala van kennisprojecten uit voor diverse orga- ken van de “next level” door haar business omgeving nisaties. BSN opereert vanuit de volgende concrete strategisch te ontwikkelen. Met Flevum Corporate speerpunten: Council, Flevum LeadersNetwork en Flevum Round- • Het stimuleren en integreren van ondernemerschap, Table biedt Flevum Executive drie ‘peer-to-peer’ net- creativiteit en innovatie in haar onderwijsprogram- werkstructuren aan. ma’s en activiteiten als zakelijk partner/kennisinstel- Flevum verbindt met 35 medewerkers in Nederland ling en 20 in Nanjing (China) op jaarbasis 25000 bedrij- • Het faciliteren van een uitdagende omgeving voor ven met elkaar door middel van een gevarieerd pro- ‘Life Long Learning’ en kennisuitwisseling gramma aan bijeenkomsten. Voor meer informatie www.flevum.nl. 4
  5. 5. mmunities economie ONDERNEMEN IN DE COMMUNITIES ECONOMIE De veranderingen in het economisch systeem worden beïnvloed door zowel de veranderende machts- verhoudingen als de sterk veranderende eisen vanuit de afnemers. Steeds vaker worden transacties gepleegd op basis van “experience”; gezochte zingeving en ervaringen van anderen. Opinies worden steeds crucialer voor het imago van uw onderneming. Managing Innovation SPECIFIEKE ONDERWERPEN Functional design Solution Technology • Value proposition als business model Product design • Het community denken • Knowledge deployment Functionality • Innovatie strategie Competition Pricing Perception Value proposition Cost • Business development concepten Pricing (economic potential) Marketing • Human capital development Efficiency Competition Needs • Ondernemende oriëntatie (mindset) • Flexibiliteit: Structure follows strategy Business idea Market Business segments models WERKVORMEN Het programma “Ondernemen in de Communities Economie” is opgebouwd uit vijf modules van vier dagdelen. Afwisselend komen aan de orde: • Colleges met theoretische concepten, trends en actuele zaken • Interactieve bespreking van aansprekende business cases • Feedback op uw eigen business case (eigen organisatie) • Gesprekken en insights van gastdocenten • Presentatie door deelnemers, gevolgd door beschouwingen en discussie Maximaal aantal deelnemers per groep: 15 DEELNEMERSPROFIEL Het programma “Ondernemen in de Communities Economie” is ontwikkeld voor ondernemers met een HBO /WO denk en werkniveau. Bestemd voor: • Ondernemers die de ‘next level’ willen bereiken • Directeuren die bezig zijn met korte en lange termijn strategie van hun organisaties • Managers die verantwoordelijk zijn voor business operations en value chain analyses • Consultants die zich willen verdiepen in de nieuwste dimensies van het huidige en toekomstig ondernemen • Startende ondernemers en professionals met ambities om een eigen onderneming te beginnen. 5
  6. 6. Ondernemen in de co PROGRAMMA MODULE 1: MODULE 2: The Communities Business Environment Business Development Models In de module “The Communities Business Environ- Tijdens de module “Business Development Models” ment” wordt aandacht besteed aan de (nieuwe) wordt aandacht besteed aan strategieën voor het communities. Deze communities, het zogehe- ontwikkelen van kennis, knowledge deployment, ten Associated Alliances Business Model, worden business development concepten en strategieën gevormd op basis van gedeelde waarden en gericht op duurzame revenuen. Nieuwe modellen zorgen voor de onderlinge business relaties. Deze voor ontwikkeling op basis van co-creatie, strategi- business relaties kunnen zeer divers van aard zijn sche allianties, netmarketing etc. zijn cruciaal voor en kunnen helpen bij het implementeren van “best het optimaliseren van de returns on innovations. of class’ strategieën. Participatie in communities is invloed op uw business en brand image. MODULE 3: MODULE 4: Optimising the Supply chain Human Capital Management In de module “Optimising the Supply chain” wordt De module “Human Capital Management” besteedt aandacht besteed aan mechanismen voor het aandacht aan de personele invulling van organisa- optimaliseren van de supply chain. Ondernemen ties in de communities economie. (Rigide) organi- in de communities economie vraagt om heroriën- satiestructuren zullen steeds meer plaats maken tatie van de inkomende en de uitgaande supply voor outputgestuurde structuren met meer dyna- chain strategie en logistiek. miek en flexibiliteit. Het organisatiemodel “struc- “Make, Buy or Ally” besluiten worden dynamischer ture follows strategy”, waarbij de inrichting van en flexibeler mede vanwege de dynamiek van de de organisaties steeds wordt aangepast aan de economie en nieuwe strategische invalshoeken. gekozen strategie, wordt behandeld. MODULE 5: Value proposition als basis voor ondernemen In toenemende mate zal het succes van het ondernemen worden bepaald door de daadwerkelijke (procesge- oriënteerde) waarde die een organisatie toevoegt in de waardeketen van haar cliënten. In deze module krijgt u de gelegenheid om de kennis van de voorgaande modules te integreren in uw eigen praktijkomgeving. Hier- door kunt u de kennis en inzichten verkregen in dit programma direct toepassen. • Wat is uw business? • Hoe definieert u uw value proposition? • Hoe is uw organisatie ingericht? • Waar wilt u naar toe met uw onderneming? • Hoe gaat uw organisatie om met business development? • Hoe wilt u de lange termijn strategie van uw business inrichten? 6
  7. 7. mmunities economie ALGEMENE INFORMATIE Programma Management & Faculty Inschrijving & Procedure • Programma manager: Drs. Carina Haumann U kunt zich voor het programma “Ondernemen in de • Academic Director: Professor Dr. Dewanand Communities Economie” inschrijven door aanmel- Mahadew, Dean Business School Notenboom ding via email: c.haumann@ntbm.nl. Het programma is toegankelijk voor ondernemers Faculty met minimaal een HBO denk- en werkniveau. • Professor Dr. Dewanand Mahadew Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een oriën- • Professor Dr. Lo Tigchelaar terend gesprek met de programmamanager. • Professor Dr. Hans Buffart Locatie Knowledge Het programma “Ondernemen in de Communities Human development & Economie” zal worden verzorgd op Business School resources deployment Notenboom aan de Beukenlaan 145 in Eindhoven. De lessen worden 1 maal per week verzorgd in de avonduren. Het gehele programma duurt circa 5 Key Drivers for maanden. Innovation Kosten & Investering De kosten van het programma “Ondernemen in de Use of Entrepeneurial technology orientation Communities Economie” bedragen € 7.950 per per- soon. Deze prijs is inclusief benodigde literatuur. Flevum leden ontvangen een korting van 5%. 7
  8. 8. Beukenlaan 145 5615 VD Eindhoven T: 040-252 8040 F: 040-257 2381 E: info@notenboom.nl W: www.notenboom.nl Olivier van Noortlaan 108-118 3133 AT Vlaardingen T: 010-234 0401 F: 010-234 4411 E: info@flevum.nl W: www.flevum.nl

×