Social Digital Trends Presentatie Onderzoek

2,051 views
1,992 views

Published on

Social Digital Trends:Nederlandse politiek en sociale media
Een onderzoek van Fleishman-Hillard Amsterdam

Published in: News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://www.femkehalsema.nl/2010/04/02/auteursrecht-is-aan-grondige-modernisering-toe/http://www.femkehalsema.nl/2010/04/02/auteursrecht-is-aan-grondige-modernisering-toe/
 • Social Digital Trends Presentatie Onderzoek

  1. 1. Social Digital Trends in de Nederlandse politiek<br />Een onderzoek van<br /> Public Affairs<br />
  2. 2. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en het gebruik van social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Wat weten we al?<br /><ul><li>42% van de politici in Nederland ziet het gebruik van sociale media als een goede aanvulling op de traditionele manier van campagnevoeren
  3. 3. Nederlanders zijn van de meest actieve social media gebruikers in Europa
  4. 4. Het aantal politici dat twitterde, steeg vanaf januari in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen explosief: van 800 naar 2200
  5. 5. Het aantal tweets nam sterk toe: van gemiddeld tweeduizend per dag in januari naar 9247 berichten op de verkiezingsdag 3 maart</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Het aantal politici dat twitterde, steeg vanaf januari in de aanloop naar de verkiezingen explosief: van 800 naar 2200<br />5000<br />4500<br />4000<br />3500<br />3000<br />2500<br />2000<br />1500<br />1000<br />500<br />0<br />maart<br />2010<br />februari<br />2010<br />Januari<br />2010<br />december 2009<br />november 2009<br />oktober 2009<br />september 2009<br />Kiezer<br />
  6. 6. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse kiezers en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Wat weten we nog niet?<br />De kiezer<br /><ul><li>Hoe informeert zich de kiezer over politieke ontwikkelingen op lokaal niveau? (online en traditionele media)
  7. 7. Welke social media worden actief en welke passief gebruikt?
  8. 8. Worden social media ook net zo actief gebuikt voor de politiek als voor privé doeleinden?
  9. 9. Welke social media hebben de voorkeur van de kiezer als het gaat om politieke communicatie?
  10. 10. Zijn er bepaalde groepen kiezers die meer geinteresseerd zijn in politieke communicatie via social media dan andere groepen?</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse kiezers en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: het onderzoek<br /><ul><li>Kwantitatief onderzoek: 1-10februari 2010
  11. 11. Een online enquête
  12. 12. 529 respondenten van de 4 regio’s: Noord, West, Zuid en Oost
  13. 13. Representatief van de Nederlandse bevolking qua geslacht, opleidingsniveau en leeftijd</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: respondenten<br /><ul><li> 49% vrouw, 51 % man</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: respondenten<br />
  14. 14. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: respondenten<br />
  15. 15. Public Affairs<br />Social Digital Trends: resultaten<br /><ul><li>Hoe informeert zich de kiezer over politieke ontwikkelingen op lokaal niveau? (online en traditionele media)
  16. 16. Kranten en magazines zijn de meest gebruikte medium om op de hoogte te blijven van de lokale politiek
  17. 17. Televisie komt op tweede plaats, radio op derde
  18. 18. Meer dan 80% neemt geen deel aan bijeenkomsten en zoekt geen persoonlijk contact in de gemeente met lokale politici
  19. 19. Politieke websites worden nauwelijks gelezen </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Social Digital Trends: resultaten<br />Worden social media ook net zo actief gebuikt voor de politiek als voor privé doeleinden?<br /><ul><li>Het gebruik van social media door Nederlanders in het algemeen is minder dan uit eerdere onderzoeken blijkt (66%). Volgens onderzoek van Forrester van 2008 zijn meer dan 70% van de online gebruikers in Nederland regelmatig actief met sociale media
  20. 20. Nederlandse kiezers gaan nauwelijks in op het gebruik van social media (Facebook, Twitter, blogs) voor politieke informatie of communicatie met politici
  21. 21. Slechts 53% vindt zich voldoende geïnformeerd over lokale politieke ontwikkelingen
  22. 22. Meer dan de helft Nederlanders hebben geen behoefte aan contact met lokale politici via sociale media, hoewel 80% best geïnteresseerd zeggen te zijn in de lokale politiek</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Nederlandse kiezers en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: resultaten<br />Welke social media worden actief en welke passief gebruikt?<br /><ul><li> Alle sociale media worden passief gebruikt
  23. 23. Alleen sociale netwerken als Hyves en Facebook worden gedeeltelijk actief gebruikt (43% plaatst commentaren)</li></ul>Welke social media hebben de voorkeur van de kiezer als het gaat om politieke communicatie?<br /><ul><li> De Nederlandse burger beschouwt forums en sociale netwerken als het meest geschikte medium om met lokale politici in contact te treden</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse kiezers en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: resultaten<br />Zijn er bepaalde groepen kiezers die meer geinteresseerd zijn in politieke communicatie via social media dan andere groepen?<br /><ul><li> Leeftijd speelt een belangrijke rol bij het uitblijven van enthousiasme voor politieke social media
  24. 24. Jonge Nederlanders (12-30) gebruiken vaker social media, en ze zijn meer geneigd om ze te gebruiken voor politieke communicatie dan andere leeftijdsgroepen
  25. 25. De volwassenen tussen 30 en 65 jaar voelen zich meer betrokken voelen bij de lokale politiek, maar maken weinig tot geen gebruik van social media</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse kiezers en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: resultaten<br />Politieke voorkeur en sociale achtergrond<br /><ul><li> Grootste percentage (41%) van de jongste respondenten (12-30) die weet wat ze gaat stemmen, gaat stemmen voor D66
  26. 26. Grootste percentage (14%) van de 56-65 leeftijdsgroep die weet wat ze gaat stemmen, gaat stemmen voor de huidige regeringspartij (CDA)
  27. 27. Grootste percentage (21%) van respondenten met lager onderwijs twijfelt om te gaan stemmen
  28. 28. Grootste percentage (12,3 %) van respondenten met lager onderwijs die weet wat ze gaat stemmen, gaat stemmen op PVV
  29. 29. Grootste percentage van respondenten met middelbaar (10 %) en hoger onderwijs (14%) die weet wat ze gaat stemmen, gaat stemmen op D66</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse kiezers en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: het onderzoek<br />Deze resultaten roepen veel vragen op:<br /><ul><li> Waarom bereiken politici de burger niet?
  30. 30. Welke doelgroepen bereiken politici op social media en welke niet?
  31. 31. Kan sociale media de kloof tussen de burger en de politiek verkleinen?
  32. 32. (Hoe) Kan sociale media effectief worden gebruikt voor verschillende vormen van politieke communicatie?
  33. 33. Hoe belangrijk is de interactie tussen sociale media en traditionele media om de kiezer beter te bereiken (of een bredere groep kiezers te bereiken)? </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse kiezers en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Een andere aanpak<br /><ul><li>Kwalitatief onderzoek is nodig, dat meerdere factoren analyseert: de kiezer, de politicus, sociale media en het boodschap
  34. 34. Eerdere onderzoeken over social media en de politiek zijn kwantitatief en eenzijdig: ze gaan alleen over de kiezer, of alleen over de politicus, of alleen over de politiek, of alleen over sociale media of traditionele media
  35. 35. Een bredere focus is nodig: niet alleen lokale politiek, maar politiek en communicatie in het algemeen
  36. 36. Verschil tussen opvattingen van lokale en landelijke politiek moeten ook meegenomen worden in de analyse
  37. 37. Geen enkel onderzoek komt met praktische aanbevelingen om social media effectief te gebruiken voor politieke communicatie</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Daarom:<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Methodologie<br /><ul><li>Interviews met politici en social media experts tussen 3 en 31 maart 2010
  38. 38. Volgen van media coverage over het onderwerp
  39. 39. Aanwezig bij debatten over social media en de politiek </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Methodologie<br />Politici:<br />
  40. 40. Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Methodologie<br />Social media/communicatie experts:<br />
  41. 41. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Theoretisch kader <br />Politieke communicatie heeft drie doeleinden: <br />
  42. 42. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Theoretisch kader <br />Politieke communicatie is gericht op de volgende drie doelgroepen: <br />
  43. 43. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Zwevende kiezers<br />Aanhangers<br />Aanhangers<br />Theoretisch kader <br />In Nederland communiceren partijen/politici op de volgende manier: <br />
  44. 44. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Theoretisch kader <br />De belangrijkste intermediairs tussen de besluitvormers en de burger zijn:<br />De media<br />Politieke partijen<br /><ul><li>Voor verstrekken van informatie
  45. 45. Aandragen van politieke keuzes </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Theoretisch kader <br />Rol van de media als intermediair in politieke communicatie:<br />
  46. 46. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Theoretisch kader <br />Rol van de media als intermediair in politieke communicatie:<br /><ul><li> De media bepaalt hoe politiek wordt gerepresenteerd aan de maatschappij
  47. 47. De politieke partijen “vertalen” de gecompliceerde besluitvormingsprocessen naar een bruikbare taal voor de burger, zodat hij beter in staat is om een keuze te maken tussen manieren van regering
  48. 48. De burger kan geen beslissingen nemen en betrokken zijn in de politiek zonder deze intermediairs
  49. 49. Burgers hebben de media en partijen nodig omdat ze relevante informatie voor hen filteren, zodat ze een “shortcut” kunnen vinden naar bronnen en met minder moeite een beslissing kunnen nemen </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Theoretisch kader <br />Media als poortwachter (intermediair): de trend in Nederland<br /><ul><li> De media neemt over de politieke boodschap en “verkoopt” politiek als infotainment:</li></ul> “Journalisten bemoeien zich met debatten, politieke uiteenzettingen worden verruild voor soundbytes. Infotainment veroorzaakt oppervlakkige politiek die nooit de duurzaam vertrouwen van het publiek kan krijgen.” <br /><ul><li>Politiek is een traag en taai proces, terwijl de media van het ene nieuws naar het andere zappen
  50. 50. De aandacht van de media, en dus van het politiek wordt steeds korter, terwijl de beleidsgang in de politiek niet echt versneld
  51. 51. Als gevolg kan de politiek niet voldoen aan de verwachtingen van de burger, die door de media worden beïnvloed </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Probleemstelling<br />Media heeft veel invloed op de politiek, waardoor het oppervlakkig en irrelevant wordt voor de burger<br />Hoe kan social media helpen voor betere politieke communicatie?<br />Media<br />?<br />Politiek<br />
  52. 52. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Onderzoeksvraag<br />Wat is de rol van social media in politieke communicatie?<br />Onderdelen:<br /><ul><li> Het doelgroep (kiezer)
  53. 53. Het medium (social media)
  54. 54. De zender (politicus)
  55. 55. Het boodschap (politieke informatie) </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Deelvragen<br /><ul><li> Waarom bereiken politici de burger niet?
  56. 56. Welke doelgroepen bereiken politici op social media en welke niet?
  57. 57. Kan sociale media de kloof tussen de burger en de politiek verkleinen?
  58. 58. (Hoe) Kan sociale media effectief worden gebruikt voor verschillende vormen van politieke communicatie?
  59. 59. Hoe belangrijk is de interactie tussen sociale media en traditionele media om de kiezer beter te bereiken (of een bredere groep kiezers te bereiken)? </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten<br />“Social media is namelijk een van de instrumenten die mogelijk maken dat burgers en politici direct met elkaar interacteren zonder de tussenkomst van de pers of dat het bemoeilijkt wordt door het feit dat je een vraagje kan stellen in een publiek debat of bij een vergadering”, Jaap Stronks <br /><ul><li>Laagdrempelig: social media biedt de burger de mogelijkheid voor feedback en reactie wat in andere media niet mogelijk is omdat de intermediair meer eisen stelt
  60. 60. Snel: het is snel en conversationeel en kan de burger van politieke communicatie voorzien zoals hij het verwacht tegenwoordig
  61. 61. Persoonlijk: social media helpt politici de intermediairs te overslaan en geeft meer controle over hun eigen boodschap</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten<br />Social media zijn beter geschikt dan traditionele media voor dialoog en ze bereiken kleinere groepen effectiever, maar ze zijn minder geschikt voor andere communicatiedoelen:<br /><ul><li> Door de intermediairs over te slaan, maakt het mogelijk voor politici hun boodschap te vormen naar de behoeftes van hun doelgroep, en vervolgens wordt deze relevanter -> blijft langer hangen
  62. 62. Is toegankelijker dan andere media waardoor de burger vaker durft in gesprek te gaan met politici
  63. 63. Social media heeft te weinig bereik in Nederland en daarom is het geen geschikt middel voor politieke campagnes
  64. 64. Voor adverteren is social media alleen effectief in combinatie met traditionele media
  65. 65. Voor adverteren, het overslaan van de intermediair maakt het eigenlijk moeilijker voor social media om een bredere groep te bereiken </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten<br />Voor informatie en campagnevoeren is social media alleen effectief in combinatie met traditionele media: <br />"Stijn Verbruggen behaalde als nummer 5 op de kandidatenlijst van de Nijmeegse PvdA opvallend veel persoonlijke voorkeursstemmen. De inzet van sociale media speelde daarbij volgens hem zeker een rol. Maar met sociale media alleen had hij niet zoveel stemmen gehaald, denkt hij. Zichtbaarheid in de lokale media speelde ook een grote rol. Door de publiciteit in de media werd hij interessanter om te volgen op de sociale mediasites en zo kon hij zijn 'volgers' gestaag uitbreiden. Ook is hij actief op lokale discussiefora."<br />“Stemmen win je op de markt. Je kan op Twitter zetten dat je op de markt staat, met een foto, maar je moet wel op de markt gaan staan”, Martijn Vroom, CDA Noordwijk<br />“Omdat Twitter zo’n elite medium is, moet je daarom niet alleen maar op het internet campagne voeren. Het helpt niet mensen in de volksbuurten te bereiken, die kom je echt niet tegen op social media kanalen. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat De Telegraaf of Geenstijl iets publiceren van mijn website, en dat levert meteen al heel veel bezoek op. 10 000 bezoekers per uur, ongelofelijk”, Jeroen Fritz, PvdA Nijmegen, Beste Web Politicus 2010<br />“Alle kanalen gaan ingezet worden om naar een punt te komen, journalisten zitten tegenwoordig op alle platformen, het wordt allemaal gebruikt om iets nieuws te melden”, Jan Willen Alphenaar, social media specialist<br />
  66. 66. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten<br /><ul><li>Social media helpt de kloof niet te verkleinen, omdat:</li></ul> “De kloof bestaat niet: interesse en betrokkenheid zijn twee aparte dingen en burgers zijn alleen betrokken in politiek wanneer het hun eigen behoeftes direct betreft”, aldus Martijn Vroom, Beste Blog (Publiekprijs van Beste Web Politicus) en van Dooren, politicoloog, Schudson, politoloog<br />2. Er bestaat actieve en latente interesse, aldus Jaap Stronks. Mensen die zeggen geinteresseerd te zijn geven een sociaalwenselijk antwoord, aldus Peter de Groot, socioloog<br />3. Politici gebruiken niet social media om de “kloof” te verkleinen. Ze denken dat deze afstand juist nodig is omdat een “een burger die zich veel bemoeit met politiek vertrouwt ons niet om ons werk te doen”, aldus David Rietveld, Groenlinks den Haag, Martin Vroom, CDA Noordwijk en Matthias Gijsbertsen Beste Blogger(Prijs Web Politicus), Groenlinks Groningen<br />
  67. 67. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten<br />De 4% van Nederlanders: de Twitter elite <br /><ul><li>Hoog opgeleid
  68. 68. Jong, progressief en twijfelt tussen partijen als D66 en GroenLinks
  69. 69. Heel actief op social media
  70. 70. Politici, kandidaat-raadsleden, journalisten, muzikanten, marketeers, social media experts, opinie leiders </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten: De kiezer<br />De andere 96 %<br /><ul><li>Is niet enthousiast over het feit dat politici gebruiken social media: hij denkt dat ze zich moeten focussen op de politiek, in plaats van experimenteren met social media
  71. 71. Heeft een verkeerde beeld van de politiek en vertrouwt politici niet. Daarom wil hij ook geen dialoog aangaan
  72. 72. De burger kan bereikt worden op social media platformen waar hij al aanwezig is: en dat zijn social netwerken (bijv. Hyves). Maar sociale netwerken als deze hebben geen waarde voor politieke communicatie
  73. 73. Gebruikt social media voor entertainment en privé doeleinden. Daarom waardeert hij communicatie via social media die een mix is van politiek en privé</li></ul>“Femke Halsema die met haar buurvrouw bij een wijntje de naar nieuws smachtende twitteraars van rake commentaren voorzag, kreeg er duizenden volgers bij.” (Joop.nl) <br />
  74. 74. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten: De politicus<br /><ul><li>Probeert een “zo breed mogelijk groep te bereiken via verschillende social media kanalen”
  75. 75. Het lukt hem niet omdat hij niet op zoek gaat naar mensen die geinteresseerd zijn in zijn boodschap en zijn boodschap niet relevant probeert te maken
  76. 76. Gebuikt social media (blogs) al lang met de overtuiging om transparant te zijn voor zijn huidige en potentiële kiezers
  77. 77. Gebruikt Twitter vooral omdat iedereen het gebruikt en daarom is hij daar nog in een experimentele fase
  78. 78. Is vergeten hoe belangrijk is om vindbaar te zijn en heeft zijn standpunten niet eens zichtbaar op zijn website
  79. 79. Is enthousiast over de mogelijkheid om een dialoog aan te gaan via social media, maar beseft dat televisie nog steeds het belangrijkste middel is</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten: De politicus en social media: grootste fouten<br /><ul><li> Blogs en social media accounts worden niet bijgehouden: “confusingpresencewithparticipation”
  80. 80. Zenden in plaats van luisteren (niet proactief zoeken naar relevante mensen/groepen om te volgen)
  81. 81. Volgen alleen journalisten en andere politici
  82. 82. Niet doorlinken naar hun eigen blog van Twitter of naar interessante artikelen in kranten in andere social media
  83. 83. Pasten van “partij programma’s” op Twitter
  84. 84. Niet genoeg persoonlijke content op de blog & Twitter
  85. 85. Te veel privé content op Twitter </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten: De politicus en social media: grootste fouten<br /><ul><li>Niet zelf hun tweets en posts schrijven
  86. 86. Gebruiken audiovisuele content wanneer het niet nodig is
  87. 87. Gebruiken social media alleen omdat anderen het gebruiken
  88. 88. Zijn standpunten zijn niet vindbaar
  89. 89. Maakt geen gebruik van cross-media
  90. 90. Inhoud op de blog is niet interessant voor de lokale pers of televisie </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Resultaten: De rol van social media in politieke communicatie<br /><ul><li> “Social media heeft een corrigerende werking op de manier waarop politiek in Nederland wordt gerepresenteerd door traditionele media”, aldus Jaap Stronks, social media adviseur
  91. 91. Social media is persoonlijk en daarom biedt veel mogelijkheden voor een dialoog tussen de politicus en de burger, maar alleen als de burger daar interesse in heeft
  92. 92. Social media kan de “honger” van de Nederlandse burger voor sensatie en snelheid in de politiek verzadigen
  93. 93. “Social media is laagdrempelig, wat mogelijk maakt dat veel meer burgers feedback, opinie en suggesties kunnen geven over de werkwijze van een politicus”, March Dubach, Beste Twitteraar (Beste Web Politicus) D66 Eindhoven,
  94. 94. “Social media is nog in een experimentele fase in Nederland en politici weten nog niet hoe ze het effectief moeten gebruiken”, aldus Jaap Stronks, social media adviseur</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Aanbevelingen<br />“Charisma, message and popularity,” Kay van der Linde<br /><ul><li> Je moet een van deze bezitten om social media succesvol te kunnen inzetten in je campagne</li></ul>“Be a brand, be good and tell it ,“ Kay van der Linde <br /><ul><li> “Politici en partijen moeten zich on en offline als brands profileren om op sociale media vindbaar te zijn. Je bent online pas bekend als mensen jou goed kennen (of over jou weten)”, Kay van der Linde
  95. 95. “Voor hen zijn de standpunten bepalend en ze moeten in staat zijn deze ook in 140 tekens te kunnen omschrijven”, Jeroen Fritz, Beste Web Politicus
  96. 96. “Sociale media zijn een nieuwe infrastructuur die een nieuwe aanpak vereist”, Jaap Stronks, social media adviseur</li></li></ul><li>Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Aanbevelingen: bekende merken in Nederland<br />
  97. 97. Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Aanbevelingen: Een goed voorbeeld: website Jeroen Fritz, beste Webpoliticus<br />
  98. 98. Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Aanbevelingen: Een goed voorbeeld: Femke Halsema Twitter Koningin<br /><ul><li> 43 397 volgers
  99. 99. Veel persoonlijke tweets
  100. 100. Vaak genoeg
  101. 101. Met humeur en stijl
  102. 102. Laat de persoon zien achter de politicus
  103. 103. Laat duidelijk zien waar ze mee bezig is
  104. 104. Standpunten duidelijk laten zien </li></ul>http://www.femkehalsema.nl/2010/04/02/auteursrecht-is-aan-grondige-modernisering-toe/<br />
  105. 105. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Het boodschap<br /><ul><li> Standpunten, standpunten en weer standpunten (bij elk post denk hoe je ze kan overbrengen)
  106. 106. Maak je standpunten kort en krachtig en zorg dat iedereen ze kan vinden op je site binnen 10 seconden
  107. 107. Maak het simpel en link door naar je blog, waar je kan uitbreiden
  108. 108. 80/20 Politiek en privé (als je alleen over politiek schrijft trek je geen aandacht)
  109. 109. Laat altijd zien wat je hebt bereikt, en niet alleen wat je belooft
  110. 110. Een beetje humeur wordt altijd gewaardeerd
  111. 111. Vind de juiste balans tussen lokale en landelijk: kiezers worden “gelokt” door landelijke onderwerpen, maar wat lokale onderwerpen zijn laagdrempeliger</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Juiste social media gedrag:<br /><ul><li> Houd de blog en Twitter regelmatig bij (minimum een keer per week)
  112. 112. Gebruik Twitter om opinie te sturen: het is snel en het geeft je voorrang voor andere media
  113. 113. Wees geïnformeerd over wat er speelt in je omgeving (ga actief op zoek naar issues en groepen online)
  114. 114. Zorg dat je altijd iets nieuwswaardigs hebt te vertellen
  115. 115. Probeer publiciteit te krijgen in de krant en TV, of andere online media</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Juiste social media gedrag:<br /><ul><li> Geef altijd commentaar op reacties op je blog
  116. 116. Laat nooit iemand anders namens jou tweeten of bloggen
  117. 117. Zorg dat mensen weten wat je voor ze doet in de gemeente / Tweede kamer</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />De kunst van volgen<br /><ul><li> Volg ook mensen uit je stad en omgeving, niet alleen politici en journalisten
  118. 118. Sluit je aan (volg) opinieleiders
  119. 119. Luister naar wat mensen praten en sluit aan
  120. 120. Wees waar de mensen zijn die je wilt bereiken (
  121. 121. Gebruik het juiste medium voor het juiste doelgroep
  122. 122. Als jij of je boodschap voor een groep niet interessant zijn, dat maakt social media jou ook niet interessanter</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Je doelgroep<br /><ul><li> Gebruik het juiste medium voor het juiste doelgroep (social media is geen “one fits all” formaat)</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Jij, als politicus<br /><ul><li> Moet minder beloven en meer beloftes nakomen
  123. 123. Moet niet het indruk wekken dat je alles kan oplossen, mensen raken gedesillusioneerd
  124. 124. Moet weten wanneer en waar je iets kan vertellen. Social media heeft geen regels dus je moet jezelf kunnen tegenhouden
  125. 125. Moet weten wat relevant is voor je doelgroep (en). Soms bereik je meer mensen dan je denk en je boodschap is niet voor iedereen even relevant
  126. 126. Maak geen misbruik van het feit dat je “live” kan communiceren
  127. 127. Moet social media gebruiken vanuit eigen overtuiging en daarmee stoppen als het niet bij jou past </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Jij, als politicus<br /><ul><li> Moet weten wanneer en waar je iets kan vertellen. Social media heeft geen regels dus je moet jezelf kunnen tegenhouden</li></ul>Ja, en als Griekenland valt ook heel veel Europese banken.<br />
  128. 128. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Jij, als politicus<br />Reacties van kiezer:<br />@Edmond V.O. Katusz “het gewenste rappe en vluchtige karakter van een tweet maakt het als communicatiemedium zeer onbetrouwbaar.”<br />Politici hoeven niet elke vijf minuten te verantwoorden wat ze doen via Twitter, of welk medium dan ook. We spreken elkaar eens in de vier jaar aan op hun daden (of eerder, als het kabinet de rit niet uitzit).<br />
  129. 129. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />Social media: bijwerkingen<br /><ul><li>Het was maar een tweet...</li></ul>?<br />3210 volgers<br />
  130. 130. Public Affairs<br />Public<br />Social Digital Trends: het vervolgonderzoek<br />De toekomst<br />“Social media is maar een tool, het is de manier waarop je invulling aan<br />geeft dat de waarde van de tool bepaalt”, Kay van der Linde <br />“Social media zou pas een impact hebben als er een Twitter discussie op gang leidde tot het val van de kabinet.” Kay van der Linde (expert politieke campagnes)<br />“Er valt nog de wereld te winnen…”, Jaap Stronks, social media adviseur<br />
  131. 131. Contact<br />Werner van Bastelaar, Director Public Affairs<br />Fleishman-Hillard Amsterdam<br />Prof. W.H. Keesomlaan 4 <br />Postbus 546<br />1180 AM Amstelveen<br />+31 (0)20-4065930<br />Werner.vanbastelaar@fleishman.com<br />Website: http://digitaltrends.fleishman.nl/<br />

  ×