Koncernredovisning ochjoint arrangements27 September 2011Carl-Henrik Lindgren
Nya och ändrade standarder 12 maj 2011► IFRS 10 Consolidated Financial Statements► IFRS 11 Joint Arrangements► IFRS 12 Dis...
IFRS 10 Consolidated Financial Statements► ED dec. 2008► Ersätter IAS 27 och SIC 12   ►  Delvis olika principer för kon...
Vilka enheter ska konsolideras?►  Definition av control (bestämmande inflytande)   An investor controls an investee wh...
IFRS 10 Consolidated Financial Statements►  Bestämmande inflytande kan grundas på  ►  Rösträtt. Behöver inte vara majo...
Ny definition av bestämmande inflytande              Activities               Power      ...
Structured Entities►  Definition (IFRS 12, appendix A)    An entity that has been designed so that voting or similar ...
Power – Potentiell rösträttExempel 1►  Bolaget har årsstämma om åtta månader►  Kallelse till extra bolagsstämma måste gå...
Power – Potentiell rösträttExempel 2►  Investerare A har 70% av rösterna i ett bolag►  Investerare B har:  ►  30% av ...
Power – De facto controlExempel 1 och 2  Exempel 1 – A har power   Exempel 2 – C har inte power       52% vitt s...
Power – De facto controlExempel 3 and 4  Exempel 3 – E har power       Exempel 4 – osäkert     12 ägare med va...
Power – De facto controlExempel 5 and 6 Exempel 5 – J har inte power       Exempel 6 – L har power   50% vitt sp...
Ny definition av bestämmande inflytandeÄndringar och förtydliganden►  Identifiering av väsentliga aktiviteter►  Protec...
IFRS 11 Joint Arrangements►  ED 9 Joint Arrangements gavs ut redan i september 2007►  IFRS 11 korrigerar främst två as...
IFRS 11 Joint Arrangements►  Joint operation. Delägarna (joint operators) redovisar   ►  Sina tillgångar, skulder, in...
Joint arrangementsGemensamt bestämmande inflytande   Ger avtalsvillkoren alla delägare (eller en     grupp av deläga...
Klassificering av joint arrangements            Ger den separata enhetens legala form   Den separata     ...
Redovisning                                                        ...
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities►  Upplysningskrav om dotterbolag, joint arrangements och   intresseb...
Investment Entities  ED augusti 2011. Föreslagen tillämpning 1 jan 2013  Kriterier för investment entities     E...
IFRS 3/IAS 27, Viktiga förändringar, sammanfattning►  Minoritetsintresse får redovisas till verkligt värde►  Förändrin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nya standarder för koncernredovisning och redovisning av joint ventures

1,193 views

Published on

Carl-Henrik Lindgren, Ernst & Young.

Under våren 2011 väntas IASB ge ut de nya standarderna för koncernredovisning (Consolidation) och Joint ventures. Arbetet med dessa har pågått i flera år och utkast publicerades redan 2008 resp 2007. De nya standarderna väntas träda i kraft 2013 och det är viktigt att redan 2011 börja planera för införandet.

Den nya standarden om koncernredovisning ersätter stora delar av dagens IAS 27 och även SIC-12 som behandlar så kallade Special Purpose Entities SPEs. Standarden kommer att kräva en djupgående analys av alla fakta kring enheter för att avgöra om de ska konsolideras eller inte. Ett antal nya upplysningskrav väntas tillkomma där bl.a. upplysningar om så kallade structured entities (det nya begreppet för SPEs) är omfattande.

Vad gäller joint ventures försvinner klyvningsmetoden och i fortsättningen kommer bara kapitalandelsmetoden att få användas. Vidare krävs en djupgående analys för att avgöra om ett samarbete är ett joint venture eller en joint operation med olika konsekvenser för redovisningen.

Vi går också igenom erfarenheter av de nya reglerna för redovisning av förvärv enligt de omarbetade IFRS 3 och IAS 27, som de flesta företag tillämpar från 2010 och framåt. De nya reglerna innehåller ett antal ändringar som är viktiga att känna till så att förvärven hanteras på rätt sätt redan i förhandlings- och avtalsstadierna.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
108
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nya standarder för koncernredovisning och redovisning av joint ventures

 1. 1. Koncernredovisning ochjoint arrangements27 September 2011Carl-Henrik Lindgren
 2. 2. Nya och ändrade standarder 12 maj 2011► IFRS 10 Consolidated Financial Statements► IFRS 11 Joint Arrangements► IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities ► Dotterbolag, joint arrangements, intressebolag och unconsolidated structured entities► IAS 27 Separate Financial Statements ► Redovisning och upplysningar i juridisk person av dotterbolag, joint arrangements, intressebolag och unconsolidated structured entities► IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures ► Beskriver kapitalandelsmetoden både för intressebolag och joint ventures2
 3. 3. IFRS 10 Consolidated Financial Statements► ED dec. 2008► Ersätter IAS 27 och SIC 12 ► Delvis olika principer för konsolidering i dessa ► Regler för separata finansiella rapporter kvar i IAS 27► Enhetliga regler för vilka enheter som ska konsolideras► Grundbegrepp ”Control” (bestämmande inflytande)► Inga ändringar jämfört med dagens IAS 27 beträffande: ► När koncernredovisningar ska upprättas ► Undantag från krav på koncernredovisning ► Regler för konsolidering vid förvärv och avyttringar► Financial crisis + gemensamt projekt för IASB och FASB► Near-final drafts april 2011. Standards maj 2011 ► IFRS 10 Consolidated Financial Statements ► IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities► ED om investmentbolag augusti 20113
 4. 4. Vilka enheter ska konsolideras?► Definition av control (bestämmande inflytande) An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.► Control ► Kräver “power”, ”exposure to returns” och “ability to affect returns” ► Control ska bedömas löpande ► En bedömning av alla relevanta fakta och omständigheter måste göras► “ability to affect those returns through its power over the investee” men behöver inte ha utövat detta4
 5. 5. IFRS 10 Consolidated Financial Statements► Bestämmande inflytande kan grundas på ► Rösträtt. Behöver inte vara majoritet. IFRS 10 öppnar för “de facto control” ► Optioner, konvertibler etc. ► Avtal, stadgar eller andra former av arrangemang ► Andra enheter agerar som agenter ► Kombinationer av ovanstående► En bedömning av alla relevanta faktorer görs löpande ► Risk för att enheter åker in och ut ur koncernen?► Övergångsregler ► Tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 jan 2013 eller senare ► Tidigare tillämpning tillåten om även IFRS 11och IFRS 12 tillämpas ► Retroaktiv tillämpning. Om praktiskt ogenomförbart tillämpas IFRS 10 från den tidpunkt då det är praktiskt genomförbart. Kan vara innevarande period.5
 6. 6. Ny definition av bestämmande inflytande Activities Power Returns Activities that Current ability Exposed to significantly to direct those variable returns affect returns activitiesIdentifiera “activities” Utvärdera “power” Värdera “returns” Examples: Examples: Examples: ► Policies för ► Rösträtt ► Utdelningar verksamheten ► Potentiella ► Ersättningar ► Beslut om rösträtter ► Resultat som inte finansiering ► Rätt att utse är tillgängliga för ► Utse nyckel- (och avskeda) andra (t.ex. personer nyckelpersoner bristvaror, ► Styrning av ► Rättigheter att kostnads- underliggande fatta beslut besparingar, verksamheter synergier, stordriftsfördelar) 6
 7. 7. Structured Entities► Definition (IFRS 12, appendix A) An entity that has been designed so that voting or similar rights are not the dominant factor in deciding who controls the entity, such as when any voting rights relate to administrative tasks only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements.► “Structured entities“ ersätter “special purpose entities“► Oklar definition i ED 10► Har ofta några av följande kännetecken ► Inskränkt verksamhet ► Smala och väldefinierade mål ► Otillräckligt eget kapital ► Finansiering genom komplexa finansiella instrument7
 8. 8. Power – Potentiell rösträttExempel 1► Bolaget har årsstämma om åtta månader► Kallelse till extra bolagsstämma måste gå ut 30 dagar i förväg► En investerare har option på att förvärva en majoritet av aktierna i bolaget. Optionen kan utnyttjas inom 25 dagar och är “in the money” med god marginal► Slutsats: Investeraren har “power” ► Nuvarande aktieägare kan inte styra väsentliga aktiviteter eftersom en extrabolagsstämma kan hållas först 30 dagar efter kallelse och då kan optionen redan ha utnyttjats ► Investeraren kan styra väsentliga aktiviteter, även om optionen inte utnyttjats
 9. 9. Power – Potentiell rösträttExempel 2► Investerare A har 70% av rösterna i ett bolag► Investerare B har: ► 30% av rösterna i bolaget ► Option att förvärva hälften av investerare A’s röster ► Kan utnyttjas under två år framåt ► Fast pris och kraftigt “out of the money” (väntas förbli så)► Investerare A har power – har aktivt styrt bolagets väsentliga aktiviteter► Investerare B har inte power – villkoren och omständigheterna är sådana att optionen inte anses vara väsentlig (“substantive”)
 10. 10. Power – De facto controlExempel 1 och 2 Exempel 1 – A har power Exempel 2 – C har inte power 52% vitt spridda 1% 1% 1% 26% 26% A B 48% C D 45%
 11. 11. Power – De facto controlExempel 3 and 4 Exempel 3 – E har power Exempel 4 – osäkert 12 ägare med vardera 5% 11 ägare med vardera 5% Avtal att tillsätta företagsledningen E F G H 40% 45%
 12. 12. Power – De facto controlExempel 5 and 6 Exempel 5 – J har inte power Exempel 6 – L har power 50% vitt spridda, 50% vitt hälften av dessa deltar spridda, hälften av vid stämmor 5% 5% dessa deltar vid 4% 4% 4% 5% stämmor J K L M 35% 38%
 13. 13. Ny definition av bestämmande inflytandeÄndringar och förtydliganden► Identifiering av väsentliga aktiviteter► Protective rights (skyddsrättigheter) ger inte power► De facto control► Potentiella rösträtter► Delegerade rättigheter (huvudman-agent relationer)► Power över specifika tillgångar (“silos”)► Löpande bedömning13
 14. 14. IFRS 11 Joint Arrangements► ED 9 Joint Arrangements gavs ut redan i september 2007► IFRS 11 korrigerar främst två aspekter på IAS 31 ► Enda grunden för val av redovisningsmetod har varit arrangemangets legala struktur ► Tidigare fritt val mellan kapitalandels- och klyvningsmetod► I ett joint arrangement har två eller flera parter gemensamt bestämmande inflytande ► Bestämmande inflytande enligt IFRS 10 ► Enhälliga beslut krävs i frågor av betydelse► Två typer av joint arrangements ► Joint operation. Delägarna har rättigheter och åtaganden till tillgångar och skulder ► Joint venture. Delägarna har rättigheter till nettotillgångarna14
 15. 15. IFRS 11 Joint Arrangements► Joint operation. Delägarna (joint operators) redovisar ► Sina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ► Andelar av gemensamma tillgångar skulder, intäkter och kostnader► Joint venture. Delägarna (joint venturers) redovisar ► Enligt kapitalandelsmetoden i IAS 28► Ett avtal mellan parterna kan innehålla både delar som redovisas som joint operations och delar som redovisas som joint ventures► Övergångsregler ► Tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 jan 2013 eller senare ► Tidigare tillämpning tillåten om även IFRS 10 och IFRS 12 tillämpas ► Omräkning, t.ex. övergång från klyvnings- till kapitalandelsmetod, görs för tidigaste jämförelseperiod. Eventuella effekter redovisas mot ingående eget kapital15
 16. 16. Joint arrangementsGemensamt bestämmande inflytande Ger avtalsvillkoren alla delägare (eller en grupp av delägare) gemensamt bestämmande inflytande över Nej arrangementet? IFRS 11 ska inte tillämpas Ja (inte ett joint Kräver beslut i frågor av betydelse arrangement) enhälligt samtycke från samtliga delägare med gemensamt bestämmande inflytande Nej ? Ja Joint operation Joint Arrangement Joint venture16
 17. 17. Klassificering av joint arrangements Ger den separata enhetens legala form Den separata parterna rättigheter till tillgångarna och enhetens legala åtaganden för skulderna, hänförliga till Ja form arrangementet Nej Anger avtalsvillkoren att parterna har Villkor enligt avtal rättigheter till tillgångarna och åtaganden för Joint skulderna, hänförliga till arrangementet? Ja operation Nej Är arrangementet utformat så att Andra fakta & • dess verksamhet primärt syftar till att förse omständigheter delägarna med produkter/tjänster? • det är beronde av delägarna för att löpande Ja kunna reglera sina skulder? Nej Joint Venture17
 18. 18. Redovisning Joint Ventures Jointly controlled Jointly controlled Jointly controlledIAS 31 operations assets entities Redovisar sina Redovisar sina tillgångar, Kapitalandels- eller tillgångar, skulder, kostnader skulder, intäkter, och kostnader, klyvningsmetod , och sin andel av resultat och/eller sin relativa andel Joint Arrangements Joint operations Joint ventures Delägare med gemensamtIFRS 11 Delägare med gemensamt bestämmande inflytande har bestämmande inflytande har rättigheter och åtagande till rättigheter till nettotillgångarna tillgångar och skulder Redovisar sina tillgångar, skulder, intäkter, och Kapitalandelsmetod kostnader, och/eller sin relativa andel
 19. 19. IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities► Upplysningskrav om dotterbolag, joint arrangements och intressebolag har samlats i en standard► Ett antal nya upplysningskrav ► På vilka grunder konsolideras enheter. Viktiga bedömningar och antaganden ► Hur påverkas redovisningen? ► Hur påverkar minoritetsintressen koncernens aktiviteter? ► Eventuella restriktioner kring dotterbolagens tillgångar och skulder ► Risker förknippade med structured entities ► Beskrivning av “structured entities” som inte konsoliderats och risker p g a dessa ► För varje väsentligt intressebolag och joint arrangements ► Typ av relation, namn och adress, sammanfattad finansiell information ► För övriga intressebolag och joint arrangements summerad finansiell information19
 20. 20. Investment Entities ED augusti 2011. Föreslagen tillämpning 1 jan 2013 Kriterier för investment entities  Enda väsentliga verksamheten är att investera i ett större antal objekt för att uppnå värdeökningar och erhålla utdelningar, ränta etc.  Innehaven styrs och utvärderas baserat på verkliga värden  Ägarna har andelar i summan av innehav En investment entity  Konsoliderar inte enheter under bestämmande inflytande utan redovisar dessa till verkligt värde via resultaträkningen (enl. IAS 39)  Redovisar intressebolag och joint ventures till verkligt värde Ett bolag som bl.a. äger en investment entity måste konsolidera innehaven (om bestämmande inflytande)20
 21. 21. IFRS 3/IAS 27, Viktiga förändringar, sammanfattning► Minoritetsintresse får redovisas till verkligt värde► Förändringar av ägarandel i dotterbolag redovisas inom eget kapital► Redovisning av villkorade köpeskillingar► Transaktionskostnader ska kostnadsföras► Redovisning av vinster och förluster vid stegvisa förvärv och avyttringar► Särskild redovisning av återköpta rättigheter och andra förhållanden före förvärvet► Snävare definition av eventualförpliktelser► Redovisning av aktierelaterade ersättningar► Nya upplysningskrav ► Villkorade köpeskillingar ► Transaktioner som redovisas separat ► Minoritetsintresse ► Stegvisa förvärv och avyttringar ► Endast förvärvsbalans, ej målbolagets balansräkning21

×